Laboratoriekursus Fysik C-niveau - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus Fysik C-niveau - KVUC

Laboratoriekursus Fysik C-niveau

Fysik

js & tp

Rapportøvelse om lydens fart i atmosfærisk luft

Formål

Denne øvelse går ud på at måle lydens fart i atmosfærisk luft (i laboratoriet) på tre forskellige

måder. Endvidere har øvelsen til formål at træne forskellige databehandlingsmetoder

heriblandt at lave lineær regression og anvende hældningskoefficienten for den lineære

sammenhæng til at finde en værdi for lydens fart i luft.

Delforsøg 1

Lyd er trykbølger i det medium, som bølgerne udbreder sig i. I denne øvelse bruger vi, at

mediet er atmosfærisk luft ved lufttrykket en atmosfære. Jo højere temperaturen er for

atmosfærisk luft desto hurtigere bevæger luftens molekyler. Dette medfører, at lydbølgerne

udbredes hurtigere, når temperaturen vokser. Sammenhængen er givet ved følgende formel

hvor er temperaturen målt i Kelvin.Mål temperaturen i laboratoriet med et termometer.

Delforsøg 2

I dette forsøg skal vi bestemme lydens fart på den mest direkte måde. Nemlig ved at måle den

tid der tager lyden om at tilbagelægge en given afstand. I forsøgsgangen sætter vi to

mikrofoner op (overvej hvordan mikrofonerne skal pege i forhold til hinanden) med et

mellemrum på 1,50 m, som skal måle lyden fra en lydgiver (brug eventuelt et klaptræ).

Mikrofonerne kobles til en counter (som man siger på godt dansk). Indstil counteren så den

måler tiden fra mikrofon A til mikrofon B og gentag forsøget 5 gange. Bemærk, at tiden på

counteren måles i ms (dvs. millisekunder). Ved forsøgets gang kan følgende skema udfyldes

med tiderne omregnet til sekunder

(s)


1. måling 2. måling 3. måling 4. måling 5. måling

Pas på med at være for tæt med klaptræet på den første mikrofon. Vær gerne ca. En meter

væk.

Ekstraguf: Lav et forsøg som ovenstående men med varierende afstanden mellem de to

mikrofoner. Start med 0,5 meter, dernæst 1,0 meter, så 1,5 meter osv. Op til ca. 2,5 meter eller

3 meter.

(s)

afstand 0,5 meter 1,0 meter 1,5 meter 2,0 meter 2,5 meter

16

More magazines by this user
Similar magazines