Zoomagasinet

files.zite3.com

Zoomagasinet

F o r å r 2 0 0 8

Zoo magasinet

dyr - mennesker - viden - nyheder - oplevelser

w w w. o d e n s e z o o . d k


i n d h o l d

Padde alarm! ................................................................................................................................................ 3

Populær dyrepasservikar i Odense Zoo ...................................................................................................... 5

Siden sidst .................................................................................................................................................... 6

Når alpakaer spytter, og chimpansen rejser børster .................................................................................. 8

Sikke noget lort! ........................................................................................................................................... 9

ZOObutikken ................................................................................................................................................. 11

Med passion for pingviner ........................................................................................................................... 12

Aktiviteter i Zoo til foråret og sommer ......................................................................................................... 15

Så langt er vi nået ......................................................................................................................................... 18

Gedekid – et sikkert forårstegn ................................................................................................................... 20

Spis i Zoo ...................................................................................................................................................... 22

Gæster med årskort er guld/ Årskort til oplevelser .................................................................................... 23

Årskort giver gratis entre til fodbold ............................................................................................................ 24

Erhvervspartnere .......................................................................................................................................... 25

Børnesider .................................................................................................................................................... 26

Voksenquiz: Har du styr på dyr? .................................................................................................................. 28

Sjov, sjovere, sjovest .................................................................................................................................... 29

Info/ Vindere af quiz ..................................................................................................................................... 31

Forår 2008

ISSN-nr.: 1604-9098

ZOOmagasinet

Udsendes til årskortholdere

og samarbejdspartnere 4

gange om året af Odense

Zoo.

Ansvarshavende:

Henrik Lehmann Andersen

Redaktion:

Nina Collatz Christensen

Jane Hermansen

Anne Høyby

Lisa Johansen

Annoncer: Anne Høyby

Design og layout:

Jane Hermansen

og HTOdense

Grafik børnesider og

voksenquiz:

Stig Spangsberg

Tryk: HTOdense

Papir: Cyclus Offset,

genbrugspapir

Oplag: 26.000

Næste nummer: Juni 2008

2

Husk at melde

adresseændring til

Odense Zoo,

Sdr. Boulevard 306,

5000 Odense C,

tlf.: 6611 1360,

fax: 6590 8228,

www.odensezoo.dk.

mail: odensezoo@

odensezoo.dk

Fotos:

Lars Skaaning,

Lars Ostenfeldt,

Niels Nyholm,

Ronholt,

Mark Blix,

Lisa Johansen og

Odense Zoo


n y t o m d y r

Padde alarm!

Efterhånden er det svært at åbne en avis uden at blive fyldt med triste

og nedslående nyheder om naturen, som er i dyb krise. Desværre er

denne artikel endnu én i rækken, men du kan gøre noget imod det

under dit næste besøg i Zoo.

Sagen er, at der er risiko for at miste op til halvdelen af

verdens padder (på latin: Amphibia) dvs. salamandre,

ormepadder, frøer og tudser. Årsagen er en meget smitsom

svamp (chytrid svampen), som stammer fra Afrika. Man

mener, svampen er spredt til hele verden fra en bestemt frøart

(clawed frog/klofrøen), som oprindeligt var inficeret med

svampen. Netop klofrøen er brugt meget på laboratorier til

forskning – bl.a. er de anvendt til graviditets-tests. Svampen

er siden spredt ud i naturen, hvor den har angrebet andre

paddearter. Den er ekstrem smitsom og kan udrydde 80%

af alle padder i et område i løbet af få måneder. Endvidere

får de klimatiske forandringer også skyld for at være en

del af årsagen til den store udbredelse, der finder sted. De

højere temperaturer giver tørrere klima, hvor padderne lever.

Det gør, at de ikke trives optimalt og på den måde i større

udstrækning er modtagelige overfor svampens dødelige

virkning.

Fra påske frem til efteråret indsamles penge til støtte for en

international aktion, der vil forsøge at redde så mange paddearter

som muligt. Odense Zoo er ikke alene. Indsamlingen

er international blandt medlemmer af EAZA (European Association

of Zoos and Aquaria). Tidligere har der været samlet

underskrifter og penge ind til forskellige formål indenfor

organisationen EAZA. Temaerne i kampagnerne har været:

”Bushmeat”, tigere, regnskoven, næsehorn, Madagascar, og

nu i 2008 er turen kommet til padderne.

I Odense Zoo er der én paddeart i udstilling. I det sydamerikanske

hus, hvor bl.a. tapirerne har anlæg, er der et terrarium

med en blå pilegiftfrø. Det er en frø, som i naturen er

giftig på grund af de insekter, den lever af. I Zoo fodres den

med fluer, som gør, at den ikke er giftig.

Næste gang, du kommer i Zoo, kan du putte penge i en

indsamlingsboks. Pengene går ubeskåret til en aktion,

”Amphibian Ark”, hvor paddearter indsamles og placeres i

zoologiske haver og akvarier rundt i verden for at beskytte

og yngle med de truede arter. Håbet er at sætte padderne

eller deres afkom ud i naturen, når der er fundet en stopper

for svampeinfektionen. Lige nu kan man ikke behandle imod

svampen i naturen.

3

Hvad er en padde?

Padderne opdeles i tre ordner: Salamandre, ormepadder

og springpadder. De er alle nært tilknytning vand.

De fleste tilbringer deres liv delvis i vand delvis på

land. Hovedparten af de forskellige padders liv starter

i vand som larver, der ånder ved hjælp af gæller. Efter

en forvandling til voksen padde, som ånder ved lunger,

tilbringes livet også på land.

De fleste kender til salamandre fra vandhuller. Ormepadder

lever mest i troperne og ses sjældent af mennesker.

Derimod er springpadder nok den mest kendte

paddeorden, hvorunder frøer og tudser hører til.

Er det ikke lige meget med de padder?

Nej, hvis man tænker på, at padder har levet i 360 mio.

år som dyregruppe, er det alt for ærgerligt at miste

helt op til halvdelen af arterne. Det er en den største

(potentielle) forsvinden af arter, siden dinosaurerne

forsvandt.


Design dit eget tjekkede kort

www.fioniabank.dk


G æ s t i z o o af Lisa Johansen

Populær dyrepasservikar i Odense Zoo

Sebastian Klein badede tapirer og stod for

fodring af løver, søkøer og pingviner, da han

i en lille uge var dyrepasservikar i Odense

Zoo.

Som hovedperson i 200 sprit nye dyreprogrammer til Morgenhår

på DR1 har Sebastian Klein været på en uges optagelser

i Odense Zoo sammen med instruktør og producer

Lars Ostenfeld. Idéen i programmet er, at Sebastian Klein er

dyrepasservikar i forskellige zoologiske haver i hele landet.

Hver dag skal han løse en opgave af vidt forskellig art, for

eksempel kan det handle om fodring, vask eller rengøring,

om aktivering eller om undersøgelse af syge dyr.

Godt fjernsyn

- Vi lavede ganske mange optagelser i Odense og havde

i øvrigt nogle rigtig gode dage, fortæller Sebastian Klein.

- Jeg nød at fodre søkøerne. Det er nogle skønne varme

vandlevende køer med bedårende øjne. Men optagelsen af

fodring af løver blev en temmelig blodig affære. Så blodig

at vores klipper har måttet fjerne det mest dramatiske. Det

kan umiddelbart virke barskt at se en nyslagtet ko blive

kastet for løverne og at se dyrekroppen blive flænset. Vi er

jo ikke ude på at skræmme livet af børnene. Der er tale om

børneprogrammer, og måske er der børn, der ser programmerne

alene.

Til de mere fredsommelige opgaver hørte fodring af pingviner

og et besøg hos tapirer og dødningehovedaber.

- Det var sjovt at give tapirerne bad, og dødningehovedaberne

er simpelthen uovertrufne. De kravler overalt og hopper

lige ned i favnen på en. Det er rigtigt godt fjernsyn.

Det er ikke nyt for Sebastian Klein at være i Odense Zoo.

- Jeg har været i Odense Zoo mange gange før, både for at

optræde som Doktor Pjuskebusk og så ganske enkelt, fordi

jeg holder af at komme der. Vi har familie i byen, så jeg er

her mindst en gang om året. Det er en hyggelig zoo. Den er

ikke så stor, men arbejder meget professionelt med dyr og

formidling inden for de fysiske rammer, den råder over.

Zoos skaber forståelse

- Jeg har jo et fantastisk job. Ingen dyrepassere i dette land

har passet så mange forskellige dyr som mig. Vi er på besøg

overalt i Danmark og de haver, vi besøger, ud over Odense

Zoo, er Knuthenborg Park & Safari, Skandinavisk Dyrepark,

Djursland, Ree Park - Ebeltoft Safari, Danmarks Akvarium,

København Zoo, Randers Regnskov, Ålborg Zoo og Givskud

Zoo.

Dyreparkerne er nøje udvalgt.

5

- Alle er medlemmer af DAZA*, som prioriterer bevaring af

dyr og natur højt, og som indgår i internationale avlssamarbejder.

Fælles for parkerne er også, at de har en skoletjeneste.

Jeg er stor fortaler for zoologiske haver og tror på,

at børn får et andet forhold til dyr, når de ser dem i virkeligheden,

understreger Sebastian Klein. - Det vækker deres

interesse for natur og dyr og gør, at de senere bekymrer

sig for, hvordan dyrene trives og har det i deres naturlige

omgivelser.

Kig med alle hverdage

Udsendelserne med Sebastian Klein vises på DR1 hver

morgen kl. 6.40 på alle hverdage hele året i 2008. Der er

forskellige dyr i næsten alle programmer, og i hvert program

kommer brevduen ’SMS’ med post til Sebastian. På den

måde følger han med i, hvordan dyrene ude i den vilde verden

har det. Sebastian læser brevet op, og der vises en film

med det dyr, som brevet handler om.

* DAZA (Danish Association of Zoos and Aquarias) er en forening

bestående af 14 af de største og bedste zoologiske haver og akvarier

i Danmark. De arbejder for at øge interessen, forståelsen og respekten

for naturen og for at bevare verdens rige dyreliv.

Fotos: Lars Ostenfeld/DR


S i d e n s i d s t af Nina Collatz Christensen

Ny hanløve

I løvestalden er der sket drastiske ændringer i flokken.

Chancerne for at vise en løveflok med hunner, unger og

en dominerende han var ikke til stede med den tidligere

han, da han til stadighed var for voldsom specielt

overfor de yngre hunner. Resultatet var, at han altid stod

i sit eget udeanlæg og sine egne bokse inde i stalden

afskåret fra den øvrige flok. Derfor blev hannen aflivet

og for at skabe de optimale muligheder for at danne en

flok, blev de gamle og dominerende af hunnerne også

aflivet. Aflivning af så markante dyr kan virke unødvendig

og voldsomt på nogen. Til det kan vi fortælle, at for

det første foregår selve aflivningen ligesom aflivning af

en hund eller kat – med bedøvelse og siden aflivning.

For det andet ønsker vi at fortælle og vise historien om,

at løver lever i flokke med voksne hunner, en dominerende

han og de unger, der kommer. Derfor er det

somme tider nødvendigt at ændre i dyrebestanden,

somme tider ved at aflive.

Transport af en ny han fra Holland blev arrangeret sidst

i januar måned.

Den nye han er 2½ år gammel, og han er ikke helt

udvokset – manken vokser et par år endnu.

Ved ankomsten var han meget kry og trods kalden fra

hunnerne i de tilstødende bokse, valgte han at holde

helt lav profil ved at gemme sig og ikke sige en lyd!

Han er allerede ved at falde til, og hunnerne lukkes ind

til ham efterhånden, som de kommer i brunst. På den

måde skabes sympati, inden han lukkes ind sammen

med hele flokken.

6

Dværgsilkeaber tilbage

til tropehus

I tropehuset har nogle mystiske dødsfald

fundet sted blandt begge abearter, som

ellers har til huse blandt dovendyr og

sydamerikanske fugle med udsigt til søkøer

og fisk i bassinet. Inden for kort tid døde

både dværgsilkeaber og gyldenhovedet

løvetamarin – alle sammen! Ved en research af, hvad

der kan være sket, fandt personalet frem til, at når

træerne beskæres i tropehuset, bliver de duppet med

et (ugiftigt) stof, som hindrer, at plantesaften flyder ud

og svækker planten. Det kan være, at aberne har været

nede og labbe plantesaft og substansen i sig – og så

har det virket giftigt for de små aber i så store mængder.

Vi kommer aldrig til at vide det med sikkerhed,

men resultatet var trist! Zoo arbejder nu på at skaffe

nye aber. Den første dværgsilkeabe er ankommet fra

Amsterdam Zoo, og flere kommer til i løbet af sæsonen.

Så hvis du har undret dig over, at aberne forsvandt, kan

du nu glæde dig til igen at se liv i træerne.

Hanchimpanse introduceret

Den nye hanchimpanse fra Aalborg Zoo er nu en del af

flokken. Han har fået meget travlt med at forholde sig

til de pågående hunner i flokken. Men han bliver altid

beskyttet af den dominerende han, hvis der er ballade

i gruppen. Den dominerende han var den første, som

blev lukket ind til den nye. Da den nyankomne kun er

en stor teenager, udgør han ikke en trussel overfor den

gamle han. Derfor har denne påtaget sig rollen som

beskytter i forhold til de, til tider, voldsomme hunner.

Inden introduktionen havde den nye en trist tid, fordi

han var taget fra sin flok i Aalborg Zoo. Her nød han,

som unge af den dominerende hun, godt af at kunne

tillade sig rigtig mange narrestreger i forhold til de

øvrige chimpanser. Men som ny i Odense Zoo var han

pludselig nederst i hierarkiet, og det var - som altid

ved nye individers ankomst - nødvendigt at have ham

isoleret fra hans kommende nye flok. Det er som sagt

gået fint med introduktionen til hele flokken, og han

har endda fået lov til at parre sig med en af de helt

unge hunner, som for første gang var i brunst i vinter.

Det bliver således ilddåben til det, som skal være hans

funktion, nemlig at blive far til ungerne i flokken. Men

der er et godt stykke vej endnu, inden han har kæmpet

sig til tops i hierarkiet i Odense Zoo.


Ny hantiger

Vinteren igennem har der været tomt i tigeranlægget. De to

tigere blev aflivet, inden den store udvidelse og forbedring

af anlægget startede. Hantigeren havde længe skrantet,

medens huntigeren udviste en adfærd, som igennem årene

har været vanskelig i forhold til hantigeren. Det viste sig, at

de avlslinier, hunnen stammede fra, har samme tendens, så

derfor kunne hun ikke blot sendes til en anden zoo, da man

så risikerede at avle videre på dårlige egenskaber.

I stedet vil et nyt par komme til Odense Zoo. I første omgang

kommer hantigeren fra Frankrig, og siden følger en

hun fra en anden europæisk zoo – det vides pt. ikke hvor-

Klatretræer til

chimpanserne

I 1999 indviede Zoo et helt nyt

chimpanseanlæg, som af mange

blev kaldt et af Europas bedste.

Det skyldes ikke mindst,

at der stod nogle store grønne

piletræer fra tiden, hvor arealet

blev anvendt af Fyns Tivoli.

Imidlertid pillede chimpanserne

alle blade og bark af træerne,

som langsomt sygnede hen.

Derfor skulle der etableres nye

klatremuligheder for aberne. I

efteråret blev de gamle træer

fældet og nye sat ind. Denne

gang er der tale om stammer af

store fyrretræer, som er sat ned

i solide cementrør på den store

af de to øer, chimpanserne

råder over. Som altid, når der

sker nyt hos chimpanserne,

tog det noget tid, inden de

begyndte at slå sig løs. Men de

er meget nysgerrige og kan lide

at udforske nyt, så efter et par

dage, havde de fundet ud af at

udnytte træernes muligheder.

fra. De nye tigere skal indtage det nye anlæg. Den største

forandring i oplevelsen af tigere vil være, at gæsterne med

tiden skal kunne følge træningen af tigerne. Der bliver etableret

siddepladser til gæsterne i form af stubbe og træstammer.

I et afsnit af hegnet bygges en port, som åbnes, når

dyrepasseren skal træne tigerne. Der vil naturligvis være net

imellem dyr og mennesker! Dyrepasserne har været på studietur

til New York (Bronx Zoo) for at se, hvordan dyrepasserne

dér træner, viser og fortæller gæsterne om tigerne.

Anlægget indvies til pinse 2008 (se artiklen side 18).


N y t o m d y r af Nina Collatz Christensen

Når alpakaer spytter og

chimpansen rejser børster

Kommunikation imellem dyr foregår på forskellige

måder alt afhængigt af sanserne.

Dyr med god synssans kommunikerer med

mimik og positurer. Dyr med god lugtesans

kommunikerer med dufte. De fleste dyr

bruger dog flere sanser alt afhængigt af,

hvilket signal, der skal sendes til hvem.

He´s the boss!

Chimpanser bruger mimik og positurer til at udtrykke deres

sindstilstand. F.eks. hvis hanchimpansen skal markere i

flokken, at nu vil han have ro, eller hvis fremmede kommer

for tæt på. Han stiller sig på bagbenene og ”rejser børster”.

Herefter udfører han det, som hedder imponérløb, hvor han

slår på vægge, skriger og farer rundt hen imod den fremmede.

For modtageren – den fremmede – er der ingen tvivl

om, at der bør vises underdanighed, med mindre man vil

slås! Underdanighed vises ved at sætte sig ned og for alt i

verden ikke stirre på den gale han. Således bliver signalet,

at modparten overgiver sig. Hanchimpansen vil indstille

sit imponérløb, og der vil efter et stykke tid falde ro i lejren

igen. Måske vil den fremmede forsøge at indynde sig ved at

sidde foran hannen med fremstrakt hånd og sandsynligvis

en mimik, som betyder nervøsitet (åben mund, der ligner et

grin, men uden øjenkontakt).

8

Pas på, den spytter!

Hos andre dyr i Zoo kan du også iagttage, hvordan der

kommunikeres; nogle gange direkte til dig. F.eks. hos

alpakaen med en positur, hvor ørerne er lagt tilbage og den

stirrer på dig. Så er det en god idé at vende om og komme

på afstand for ikke at få en spytklat midt i ansigtet. Det sker

dog sjældent, at de spytter, men hvis de gør, er de gode

til at ramme plet! Alpakaer bruger det mod artsfæller for at

skræmme rivaler.

Aberne pludrer

Hos dødningehovedaberne er det tydeligt, at de kommunikerer

med lyde og mimik. Der er næsten altid en ”pludren” af

høje lyde i anlægget. Somme tider lyder der advarselsskrig,

f.eks. hvis en stor fugl flyver tæt på. Dette har aberne en

speciel lyd for, som betyder, at der er fare på færde ovenfra.

Specielt hunner med unger vil reagere og søge i dækning.

Det er derfor vigtigt, at aberne kan kommunikere forskellige

lyde afhængigt af, om rovdyret kommer fra oven (fugle) eller

fra bunden af skoven (f.eks. en slange).

Mennesket lugter dårligt

Nogle former for kommunikation er helt ubegribelig for

mennesket, som primært kommunikerer via sprog og mimik,

dvs. kommunikation, som har med syns- og høresansen at

gøre. Menneskets brug af lugtesansen er noget begrænset

i forhold til andre dyr. Hos myrer og andre insekter er lugtesansen

ekstremt godt udviklet. Myrer kommunikerer med

duft. ”Spejdermyrerne” afsætter duftspor fra en fødekilde

til myretuen. De andre myrer kan således finde tilbage til

fødekilden ved at gå efter duftsporene.

Således sender dyrene forskellige signaler med informationer

af sted, som modtages af artsfæller – eller af fjender,

som kan udnytte deres sanser til at finde frem til deres bytte.

På din tur rundt i Zoo er det sjovt at lægge mærke til, hvordan

dyrene kommunikerer med hinanden eller til dig!


n y t i Z o o af Nina Collatz Christensen

Sikke noget lort!

Det er ikke for sarte sjæle at gå på

de ny toiletter ved ”Kathmandu”

ved siden af legepladsen. De er

fyldt med lort – bogstaveligt talt!

Da det ny asiatiske hus og den nye toiletbygning blev planlagt,

opstod idéen om at udstille forskellige ekskrementer

fra forskellige dyr. Første opgave var at finde en person, der

kunne fremstille dem – altså kopiere den ægte vare i kunstmateriale

og få dem til at ligne. Det er lykkedes hos Zoos

konservator, Kim Højland, fra Naturværkstedet på Tåsinge.

Han får ofte specielle opgaver fra Zoo, men han har aldrig

lavet afstøbning af f.eks. en løvelort!

Udvalgte pragteksemplarer

Formidler, Lars Nielsen, gik i gang med at indsamle de

forskellige lorte i anlæggene. Det krævede, at dyrepasserne

ikke kom først og fjernede dem. Så Lars skulle først ind og

udvælge et pragteksemplar, inden dyrepasseren fik lov at

samle resten op med skovl og kost. Det er blevet til i alt 9

forskellige ekskrementer. Designeren, Jane Hermansen, har

målt lortene op og designet passende beholdere – acrylmontrer

- til hver enkel lort. Dertil er er føjet en fortælling

på hver montre. For eksempel står der ved afstøbningen af

chimpanselorten: ”Chimpanselorten minder om menneskets

i form og konsistens. Farven er grønlig hvilket skyldes føden,

som overvejende består af vegetabilsk føde”.

Lorte-variationer

Udstillingen afslører variationerne hos de forskellige dyr. Det

er forbavsende, så små lorte et stort dyr som giraffen laver,

og imponerende mængder der kommer ud af en zebra!

Ekskrementer siger faktisk en masse om dyret. Hver dyrs

lort har sin særlige form, størrelse og ikke mindst duft eller

lugt – sidstnævnte skånes gæsterne dog for! Hvis man i

naturen skal undersøge, hvorvidt en given dyreart findes i et

område, er det ikke altid muligt at få selve dyret at se, men

derimod vil ekskrementerne afsløre, at dyret lever i området.

Man kan finde ud af tætheden af arten, og graver man ned i

indholdet af lorten og analyserer dette, kan man finde ud af,

hvad dyrene har spist. Biologer kan f.eks. finde ud af, hvilke

9

fiskearter et fiskeædende rovdyr lever af ved at se på de

ufordøjede fiskeskæl, som er i en lort. Hvert enkelt fiskeskæl

er specifikt for de forskellige fiskearter. Andet ufordøjet

materiale såsom knoglestumper kan ligeledes fortælle en

historie om, hvad dyret har ædt.

Lort på væggene

Montrerne med lorte-afstøbningerne og tilhørende historier

er hængt op på væggene over vaskene på toiletterne – ét

sæt på dametoiletterne og ét sæt på herretoiletterne. Vi håber

ikke, at gæsterne synes, det er ulækkert men tværtimod

interessant at læse om de enkelte dyrs særkende.


Skovbakkens

Forår/Sommermenuer 2008

Velkomst: 1 gl. Beringer Sparkling Rosé

Kold Presset Terrine af krebs

Serveres med en friskost fra Thrane Mejeri med citron og svag bagt

hvidløg, hertil tomatglace og tørret purløg.

Sprængt Kalvetykstegsfilet

m. grillerede squasch med rosmarin, små bagte tomater

med gulerods/peberrodsoubise, nye kartofler i pergament

samt friteret persille. Sauce Supreme.

Hvid chokoladekage

serveres med en hyben/passionsfrugtcoulis og rørt is.

Husets vine ad libitum u. middagen

Dona Verano, Sauvignon Blanc, Chile / Dona Verano,

Cabernet Sauvignon, Chile / La Playa Late Harvest, Chile

Gratis ZOO-tur (Indenfor Zoo´s normale åbningstid)

Kaffe,te og sødt

Natmad: Let ta’ selv

m. frikadeller, kold kartoffelsalat, leverpostej, champignon,

bacon og rødbeder. Friskbagt rugbrød.

Pris pr. kuvert Kr. 559,00

Sdr. Boulevard 314 · 5000 Odense C · Tlf. 66 12 11 77

Fax 66 12 12 37 · www.skov-bakken.dk


Tilbud

Forårets og sommerens

nyheder skal have

plads i ZOObutikken.

Lige nu er der derfor

tilbud på en række

varer.

Eksempelvis:

20% på alt tøj fra

H.J.O.R.T.

Besøg web-butikken på

odensezoo.dk.


fE on km ues daAf rNina b eCollatz j d eChristensen r h i s t o r i e af Lisa Johansen

Med passion for pingviner

Dyrepasser Mette Larsen har passet sæler,

søløver og pingviner i snart 5 år. Hun er vild

med pingviner og har ingen problemer med

at kende forskel på de 47 æselpingviner i

Oceanium.

Kl. 7.30: Mette har haft fri et par dage og skal lige orienteres

af makkeren Sandie H. Nielsen. De går begge i gang med

at gøre klar til første fodring af sæler, søløver og pingviner.

Sild i kassevis vejes. Mette sorterer dem efter størrelse. De

største er til søløverne og sælerne, de mindre er til pingvinerne.

Til variation af kosten hører også brislinger, kril, tobis,

makrel og sej.

- Jeg nyder at starte dagen på denne måde, fortæller Mette,

mens hun propper vitaminpiller i nogle af sildene.

De enkelte dyrs udvikling følges nøje. Intet foregår tilfældigt.

Vægt, foder, vitaminer, spisevaner m.m. skrives nøje op i

mapper med skemaer, som udfyldes flere gange om dagen.

Også alt om træning, adfærd og aktiviteter noteres.

- Vi vil gerne variere hverdagen så meget som muligt, så vi

registrerer alt. Også for at se, om de reagerer uhensigtsmæssigt

eller anderledes, så vi kan træde til, før de eventuelt

bliver syge. Vi har tal og informationer flere år tilbage.

Morgenfodring

Alle dyrepassere starter med fodring af dyrene, men ellers er

der stor forskel på de forskellige ruter.

Dagens arbejde afhænger af dyrene, af årstiden og om

begge rutens dyrepassere er samtidig på arbejde.

Kl. 8.15: ”Plads” siger Mette og Sandie, og de tre søløver

dukker straks op fra vandet, søger hen mod hver sin skammel

og får sild som belønning. Sandie spiller lidt bold med

dyrene ind i mellem. Mette forklarer:

- De ved aldrig, om de blot skal fodres, eller om de også

skal træne, forklarer hun. - Det må nemlig aldrig blive rutine.

12

- Det er fantastisk at træne med dem. Det ville jeg gerne

bruge al min tid på, men der er jo en række andre ting, som

skal gøres.

Kl. 8.45: Efter at hun har lavet rapport fra dagens første

fodring af søløver, går turen til sælerne. De to dyrepassere

sidder på hug og er klar med dagens fisk.

- De er trygge ved os, og vi kan komme tæt på og røre og

undersøge dem, når de er syge, forklarer Mette.

En anderledes verden

Kl. 9.00: Vi tager skibukser, skijakke og særlige gummistøvler

på af hensyn til både kulde og bakterier i pingvinanlægget.

Når man træder ind i anlægget, er det som at træde

ind i en helt anden verden. Himlen er høj, temperaturen står

på 3 grader, og der ligger sne rundt omkring i anlægget.

Lyset justeres af en computer, og ”dagslyset” er endnu ikke

rigtig brudt frem. Mette går i gang med spuling af anlægget.

Først får hele området en omgang med vandslangen, og så

går hun i gang med skurebørsten. Hun skurer og skrubber,

og Sandie kommer til hjælp. Det gælder om at nå at blive

færdige, inden snemaskinerne går i gang og dækker de grå

klipper med ny sne.

Dyrene beriger os

Der er i alt 66 pingviner i anlægget fordelt på æselpingviner,

kongepingviner og springpingviner.

- Ja, selvfølgelig kan jeg kende forskel på de 47 æselpingviner,

fastslår Mette. - Det er der mange, som ikke forstår,

men det er som en flok børnehavebørn med regnfrakker.


Lærer man dem at kende, kan man også let kende forskel.

Mette har svært ved at skjule sin begejstring for de sorthvide

dyr

- Pingviner er de mest fantastiske dyr. De lever i en barsk

verden, dykker, er aktive, og det er spændende at følge

deres cyklus, fra de lægger æg, til de får unger. På samme

måde er træning af sæler og søløver utroligt berigende. Et

godt resultat afhænger af vores evne til at kommunikere

med dem.

Medicinkrævende pingvin

- Vi har valgt at håndfodre pingvinerne, forklarer hun. - Vi

kunne kaste sildene ud i vandet. Det er måske det mest

naturlige, at pingvinerne selv fanger deres føde, men det gør

det svært, når vi skal give medicin og vitaminpiller til enkelte

af dem.

Pingvinerne kommer trippende, en efter en, får deres sild og

går videre. En af de 47 pingviner har skrantet og skal have

medicin. Og så er det jo, at man undrer sig over, hvordan

det er muligt at genkende netop den pingvin.

- Jeg venter lidt, siger Mette. - Den skal nok dukke op. Og

mens vi står og snakker, lykkes det hende at spotte den, og

pingvinen får en sild med den afmålte dosis medicin.

Kl. 10.00: Så er der formiddagspause. Alle dyrepasserne

mødes, hyggesnakker og diskuterer dyr og adfærd.

Positiv forstærkning

Kl.11: Første fodring af søløver med publikum. Sandie og

Mette fodrer og træner med dyrene. Mette tjekker tænder

på en hunsøløve og får senere en af dem til at springe op af

vandet.

Der fortælles om træningen af søløverne til publikum, og

om hvordan dyrene belønnes, når de gør tingene rigtigt. Når

de gør noget forkert, ignorerer dyrepasserne dem i stedet.

Træningen er slut, og søløverne får sluttegnet, og de dykker

ned i vandet igen.

- Vi forsøger at gøre vores speak så aktuel som mulig afhængig

af årstid, nyheder og andre aktuelle emner, fortæller

Mette. Hun startede som elev i Odense Zoo i 1998.

- Jeg var udlært i 2001, arbejdede i København Zoo i et års

tid, men da jeg fik tilbudt fast stilling her, slog jeg til med det

samme. Ret hurtigt fik jeg en fast rute med søløver og sæler,

og siden kom pingvinerne til. Det er en sand drømmerute for

mig!

Kl. 11.30-12.30: Snemaskinerne har været i gang. Sandie

og Mette skovler sne i pingvinanlægget og gør klar til de

sidste fodringer. - Vi er to på arbejde i dag, så der skal også

pudses vinduer og gøres rent i køkkenet, fortæller Mette.

13

Blandt 100.000 pingviner

Kl.13.30: Fodring af pingvinerne samtidig med speak ud

til publikum. Der skovles mere sne, og resten af dagens

program står på rengøring og træning.

Kl. 14.30: Mange nysgerrige og forventningsfulde gæster er

mødt op til dagens sidste fodring.

Kl. 15: Dagens arbejde er forbi, men inden da når Mette at

fortælle om sin livs rejse til Antarktis i november.

- Det kan slet ikke beskrives, hvordan det er at stå blandt

100.000 pingviner. Det er en af de vildeste oplevelser i mit

liv. Desværre endte rejsen brat, da alle gæster ombord på

skibet måtte bjerges, og det var selvfølgelig dybt chokerende.

En af de gode ting, det alligevel førte med sig, var, at

vi fik et uventet ophold på en militærbase på Antarktis. Her

mødte jeg nogle pingvinforskere. Det var så ubeskriveligt

fedt at møde forskere med samme passion som mig. De

havde hørt godt om Odense Zoo. Jeg fik mange gode råd

og deres e-mail-adresser. Det er bare så fantastisk at kunne

dele interessen med andre i et globalt netværk og på den

måde udvikle sig i forhold til noget, man brænder for.

De amerikanske forskere fik også Mettes email, der ikke helt

tilfældigt starter med mettepingvin@......


Tigeren får du ikke

– til gengæld giver vi dig avisen gratis i 14 dage

Fyens Stiftstidende

bider dagligt fra sig

– og sætter tænderne i de nyheder og

begivenheder der påvirker din hverdag.

Udfyld og indsend kuponen til

Fyens Stiftstidende, så får du avisen

gratis hver morgen i 14 dage.

KUPON


Navn:

Adresse:

Ja tak! Jeg vil gerne modtage

Fyens Stiftstidende GRATIS i 14 dage

Postnr.: By:

Tlf.nr.:

Tilbudene gælder kun for husstande, der ikke har haft abonnement

indenfor de sidste 6 måneder. Tilbudet gælder kun levering på Fyn.

Kode: 9146

Abonnement-service

Postbox 235

+++2020+++

5100 Odense C


A k t i v i t e t e r af Anne Høyby

Aktiviteter med

”a-ha-oplevelser”

Stjerner hos pingvinerne

Oplev pingvinerne helt tæt på. Oplev stjernerne, som langsomt

kommer til syne på polarhimlen, alt imens du nyder

en eksklusiv middag. Zoo sørger for, at du hører en masse

gode historier, og at du holder varmen i pingvinernes kolde

verden. Restaurant Skovbakken Zoo står for den gastronomiske

oplevelse.

Pris: Fra 1.295 kr. pr. person

Rundvisninger i Zoo

Kom tæt på dyrene og oplev Zoo bag kulisserne. Rundvisningen

fører jer til udvalgte anlæg, stalde og køkkener, mens

guiden fortæller. I skal være minimum 20 personer.

Rundvisninger arrangeres hele året rundt, både morgen, dag

og aften.

Pris: Se odensezoo.dk

Ovenstående aktiviteter kræver forudbestilling.

Ring på tlf. 6311 1348.

På odensezoo.dk kan du læse mere om aktiviteterne.

15

Fødselsdag i Zoo

Hold fødselsdag for børn og voksne i Zoo. Eksempelvis kan

børn (5 – 11 år) komme til safari-fødselsdag. Iført safarihjelme

kommer børnene ”bag kulisserne” sammen med en

guide. Børnene får også serveret en fødselsdagsmenu.

Pris: 145 kr. pr. barn (inkl. entré).

Teambuilding for sjov

Tag arbejdspladsen eller foreningen med til teambuilding.

Gennem en masse aktiviteter lærer deltagerne om dyr, samtidig

med at de er sammen på en sjov og anderledes måde.

Pris: Aftales individuelt


A k t i v i t e t e r

Aktiviteter i Zoo

Hver dag: Fodringer

Hør dyrepasserne fortælle, mens de fodrer dyrene.

Tid: Se info-tavler i Zoo eller tjek odensezoo.dk

Kom bag kulisserne

Kom med bag kulisserne. Mød en dyrepasser, en

maskinmester eller en driftsmedarbejder og hør om deres

forskellige arbejdsområder.

Tid og sted: Se info-tavler i Zoo.

15. marts - 19. oktober: ZOOtoget

Trænger du til at hvile benene, så tag ZOOtoget. Det kører

rundt i Zoo i alle weekender, på helligdage og i skoleferier.

En tur varer ca. 10 minutter.

Stoppested: Ved ponyerne

Pris: 10 kr.

16

15. marts - 19. oktober: Mærk, gæt og hør om dyr

I alle weekender, på helligedage og i skoleferier kan du

opleve guider fortælle spændende historier om dyr. Du

kan få lov at røre en løve – eller i hvert fald skindet fra

én. Hold udkig efter info-vognen eller mød guiderne på

ZOOscenen.

Tid: Se info-tavler i Zoo.

15. marts - 19. oktober: Padde-alarm

Frøer er finurlige størrelser. Har du nogensinde tænkt

over, hvordan dine evner ville være, hvis du var en frø?

I 2008 sætter europæiske zoologiske haver fokus på

frøer. Mange frøer og øvrige padder er nemlig truede i

naturen.

Sted: Det sydamerikanske hus

"

Klip ud og hæng op.


9. maj: Nyt tigeranlæg åbner

Kravl højt op i udsigtstårnet midt i tigernes anlæg. Se om

du kan få øje på de fæle krybskyttere, der er ude efter

tigerne. Du kan også teste, om det er dig eller tigerne,

der er stærkest.

Onsdage, 2. juli - 6. august: Sejl med dyrene på

Odense Å

Sejl med en guide på Odense Å. Hør en masse historier

fra dyrenes verden. Både historier om dyrene i Zoo og

om de dyr, der lever i og langs åen. Med om bord er

skind, kranier og knogler fra dyr.

Tid: Den 2., 9., 16., 23. og 30. juli

samt 6. august kl. 13.25

Sted: Landgangsbroen i Zoo

Pris: Tillægsbillet købes i ZOObutikken eller ved

landgangsbroen.

1

Torsdage 3. juli - 7. august: Sommeraften i Zoo

Nyd en hyggelig sommeraften i zoo og oplev nogle dyr

falde til ro, mens de nataktive dyr begynder at røre på

sig. Grillen er tændt, og du kan bestille aftenens grillbuffet.

Tid: Den 3., 10., 17., 24., 31. juli

samt 7. august kl. 17 - 22

"

Klip ud og hæng op.


s t a t u s p å b y g g e p r o j e k t e r af Lisa Johansen

Så langt er vi nået!

Fra og med denne udgave af ZOO-magasinet

vil der i hvert nummer være et opslag,

der fortæller om status på byggeprojekter i

Odense Zoo.

Nyt tigeranlæg står klar til pinse

Et højt udsigtstårn står solidt forankret som et smukt

vartegn foran havens nye tigeranlæg, der åbner til pinse.

Egentlig var det slet ikke meningen, at der skulle være et

tårn, men en god idé fra en dyrepasser vandt genklang, og

tårnet blev bygget. Herfra får gæsterne et fantastisk vue ud

over anlægget og de store smidige dyr, som hører til blandt

verdens mest truede. Beplantningen af anlægget er i fuld

gang. Heldigvis minder den sibiriske natur en del om den

danske. Det sibiriske udtryk er dog blevet forstærket blandt

andet med mange birke- og aspetræer.

Havens to nye sibiriske tigre får ca. 1/3 mere plads at røre

sig på end deres forgængere. Men mere plads alene gør det

ikke. Også bedre leveforhold og muligheder for at håndtere

tigrene er tænkt ind i anlægget. For eksempel er der

mulighed for at adskille tigrene fra hinanden, når eller hvis

de får unger. Der er desuden etableret et formidlingscentrum

eller en slags træningsplads, hvor dyrene kan vises frem

og aktiveres. Træning af tigre bliver en daglig aktivitet, som

publikum kan følge på nærmeste hold.

Nordeuropas største voliere

I 2007 præsenterede Odense Zoo tre nye store projekter,

der hver på deres måde vil betyde helt nye oplevelser for

Zoos gæster. Første projekt er døbt Kiwara - det afrikanske

eventyr. Projektet omfatter 1/3 af Zoo, og medfører blandt

andet, at det nuværende Okavango-område omdannes til

36.000 m 2 savanne på østsiden af Odense Å. Her bliver

Afrikas dyr samlet. Giraffer og zebraer flytter ud på savannen,

og helt nye dyr kommer til, blandt dem nilkrokodiller

og sabelantiloper. I forlængelse af savanneområdet samles

pelikaner og flamingoer i en ny stor voliere, der bliver Nordeuropas

største. Første spadestik til volieren forventes sidst

i april 2008.

De to andre projekter er henholdsvis ScienceZOO og Fishbone

Bay. ScienceZOO bliver et zoologisk science-center

med et fast vand-tema og vekslende udstillinger om naturvidenskabelige

emner. Fishbone Bay får fokus på søløver

og havoddere ved Californiens Stillehavskyst, og dyrene

vil blandt andet kunne opleves fra en ubåd. ScienceZOO

forventes åbnet i 2010. Fishbone Bay i 2011.

18

Store projekter i 2009-2011

Kiwara – nyt Afrikaområde

Etablering af nyt savanne-område fortsætter. Hegn, broer

og stier anlægges på savannen, etablering af vinterstalde.

Giraffer, sabelantiloper og zebraer kommer ud på savannen.

Etableringen af det nye Afrikaområde omfatter cirka

1/3 af Zoo.

ScienceZOO

Science-center med vand som fast tema og vekslende

udstillinger om naturvidenskabelige emner. Gennem

leg, læring og bla. robotteknologi oplever gæsterne nye

aspekter af både dyr og menneskers adfærd.

Planlagt åbning 2010

Fishbone Bay

Stillehavsmiljø med fiskebutik, oplagsplads, rebslagerværksted

og masser af søløver og havoddere. Hils på

Captain Hawkey, som inviterer om bord i sin gamle rustne

ubåd. Dyk ned i det mørke dyb og få med hjælp fra 5D

teknik en oplevelse af det kæmpemæssige ocean og

havets store pattedyr.

Planlagt åbning 2011

Flere gæster i 2007

420.254 gæster besøgte Odense Zoo i 2007. Det er Zoos

tredje højeste besøgstal nogensinde og 42.000 flere end

året før. Målet er 600.000 gæster i 2011, når de tre store

projekter er realiseret.


s t a t u s p å b y g g e p r o j e k t e r af Lisa Johansen

Ny projektchef skal holde styr på

Zoos millionprojekter

Tal, budgetter, tidsplaner, aftaler. Med anlægsprojekter for

210 millioner kr. de næste fire år bliver der rigeligt at se til

for Zoos ny projektchef. Og der er en del hensyn at tage,

som er anderledes her end de fleste andre steder.

Hvor højt skal giraffens vandskåle placeres, og hvor skal

dyrenes gulvvægt indbygges? Transportkassen skal være

mindst fem meter, vandhullet hos flamingoerne skal have en

særlig dybde, pelikanernes reder skal placeres 3 meter over

gulvhøjde, og hos kattaerne skal der være en sikkerhedsafstand

på seks meter fra indhegningen. Ellers er de hurtigt

væk.

- Der er rigtig mange hensyn at tage, som man ikke lige

tænker over, fortæller Odense Zoo’s nye projektchef,

Carsten Groth-Pedersen, som blev ansat den 1. november

sidste år. - Vi har de seneste måneder arbejdet med

kravspecifikation og projektering af det nye Afrikaområde

og udarbejdelse af udbudsmateriale. Vi er snart klar til at

begynde byggeriet af den store voliere, hvor de afrikanske

fugle fremover skal flyve frit.

Det tværfaglige i centrum

Odense Zoo har tradition for, at ansvaret for udviklingen

af haven ligger i tværfaglige projektgrupper. Sådan har det

været i forbindelse med tilrettelægning og etablering af de

seneste anlæg og aktiviteter, men projekterne er blevet

større og større. Det er baggrunden for, at Zoo nu har fået

sin egen projektchef, der skal sørge for, at aftaler føres ud

i livet, at deadlines bliver overholdt, og at alle er ajour med

udviklingen.

- Zoos ledergruppe er styregruppen, mens jeg er projektchef

og altmuligmand i forhold til de mange projekter. Både de

tre store, og mindre sideløbende projekter, som kontinuerligt

dukker op. Hver gang en ny idé eller nyt projekt fødes, er det

nødvendigt at evaluere, om der er mandskab til at føre dem

ud i livet. Ellers må de vente i projektbanken. Jeg er ansat til

at sikre den nødvendige balance mellem drift og projektudvikling.

Digital projektledelse

Forud for jobbet i Odense Zoo arbejdede Carsten Groth-

Pedersen med IT i Region Sjælland. Ved siden af har han

tegnet, illustreret og planlagt udstillinger for forskellige attraktioner

i hele Danmark, herunder Odense Zoo.

19

- Jeg er uddannet biolog og har bl.a. stået bag opbygningen

af en række udstillinger på naturcentre ol.. Desuden har jeg

arbejdet meget med IT, og jeg har gennemført en uddannelse

i projektledelse. Den kombination af kompetencer har

jeg stor glæde af her. For eksempel har jeg implementeret

en projektplan og et webbaseret ”projektrum”, der er godt,

når projekterne bliver mange, store og komplekse. Fordelen

er, at alle kan følge med i, hvor langt vi er kommet, og hvad

der skal ske, hvornår. Alle tegninger, oversigter og illustrationer

ligger her i elektroniske udgaver. Det gør, at man lettere

og hurtigere kan kommunikere om de enkelte opgaver.

Efterfølgende tjener det som dokumentation – og til at blive

klogere.

Carsten Groth-Pedersen lader ikke til at have fortrudt skiftet

fra Region Sjælland til Odense Zoo. Tværtimod.

- Jeg er dumpet ned blandt en flok utroligt kompetente

og rare mennesker, og jeg er i det hele taget ret imponeret

over den viden, den entusiasme og det engagement, der er

samlet her. Man kan kun blive smittet.


N y t o m d y r af Nina Collatz Christensen

Gedekid

– en sommerbebuder

Et tegn på sommer er, når gederne begynder

at få kid. De 30 geder får typisk to kid hver,

så der er virkelig tale om en eksplosion af liv

sidst på foråret og ind over sommeren.

Fra maj måned myldrer det frem med kid imellem de afrikanske

hytter lige ved siden af legepladsen i Zoo. Det skal

dog siges, at det er os, som styrer, hvornår myldret starter.

Bukken sættes ind i starten af januar, tages ud efter et par

dage og sættes tilbage hver 14. dag i et par måneder frem.

Således kommer der kid fra maj måned og løbende igennem

sommeren. Hvis vi lod ham gå med gederne hele tiden, ville

der også komme kid i den kolde tid af året med risiko for, at

kiddene ikke kunne klare kulden.

Fødselshjælp ikke nødvendig

Somme tider står en ged og føder midt i åbningstiden med

børn, voksne og de andre geder omkring sig. Det kan skabe

panik hos gæsterne, som hurtigt hidkalder en dyrepasser.

Men der er sjældent grund til at blande sig i gedernes fødsler

– eller nogle af de andre dyrs fødsler for den sags skyld!

De klarer det selv.

Dét mange tænker på, når de mener, at mennesket bør være

fødselshjælper, er fødsler blandt husdyr såsom køer, heste

og hunde. Her hjælper mennesket ofte i den sidste del af

fødslen. Men Zoos dyrebestand er ikke domesticeret, dvs.

er ikke fremavlet på bestemte egenskaber til gavn for mennesket

– som f.eks. kødkvæg, der er fremavlet til at kunne

give optimal kvalitet og mængde af kød. Men når mennesket

blander sig i nogle egenskaber, går andre egenskaber

somme tider tabt eller kompliceres. F.eks. kan det blive

svært for en meget muskuløs ko (som bliver til gode bøffer

en gang!) at føde naturligt uden hjælp.

Dyrene i Zoo afviger ikke fra deres artsfæller i naturen, og

derfor kan de som regel føde selv. Ofte sker det om natten,

således at en ged står med sit nyfødte kid eller to om morgenen,

når dyrepasserne skal morgenfodre.

20

Klap en ged

Gederne i Zoo er nogle af de få dyr, hvor det er tilladt gæsterne

at komme helt ind i anlægget og have tæt kontakt

og røre dyrene. Gederne bestemmer selv, om de ønsker

selskab eller ej. De kan trække sig tilbage til hytterne, hvis

de vil være i fred. Men de opsøger oftest selv gæsterne. Det,

at man kan komme helt tæt på gederne, gør, at de scorer

højt på popularitets-listen over dyr i Zoo.

Ikke til salg

Rigtig mange spørger, om de kan få lov at købe nogle af de

mange kid. Men Zoo sælger ikke dyr til private. Og gederne

har en helt naturlig afsætning i Zoo, idet overskydende geder

aflives og bruges som foder til rovdyr: Løver og tigere.

Den afrikanske dværgged holdes i Afrika som husdyr,

hvor man udnytter mælken og kødet. Da geder er

meget lidt kræsne, er det til stor skade for naturen,

når de græsser i områder, som ellers kan udnyttes af

vilde planteædere bl.a. zebraer, gnuer og antiloper.

Gederne ribber alt grønt, de kan nå og ødelægger

området. Hvis man skulle have en mere bæredygtig

udnyttelse af naturen, ville det være bedre at udnytte

de vilde afrikanske dyr. De skader ikke vegetationen,

som husdyrene gør. Det er et kæmpe problem i Afrika,

at husdyrene afgræsser områder, hvor vilde dyr ellers

kunne leve. Det gør, at de vilde dyr fortrænges i højere

og højere grad.


Du får følgende fordele:

Fødselsdagsgave værdi ca. 100,-
værdi ca. 600,-. (Andre tilskuere, som følges med Club Victor medlemmer

skal først købe billet ved billet salgsstederne ved hovedindgangen)Medlemmer af Club Victor opnår adgang til familieområdet på Fionia Bank

Tribunen mod forevisning af gyldigt medlemskort ved den indgang, der

er placeret for enden af byggepladsen ned mod Idrætshallen. Indgangen

vender ud mod Højstrupvej.

Bemærk venligst, at der med Club Victor kort kun er adgang til hjemmekampe

på familieområdet på Fionia Bank tribunen, og at der ikke er adgang

til de andre tribuner fra Fionia Bank Tribunen.OB er den sejeste klub, så selvfølgelig skal jeg være medlem af Club Victor!

✔ Du vil modtage girokort ca. 8 dage efter at vi har modtaget indmeldelsen.

Alle felter SKAL udfyldes

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon: E-mail: (VIGTIG)

Fødselsdato og år: Forældre eller værges underskrift:

Jeg giver ved min indmeldelse i Club Victor ret til at blive kontaktet vedrørende andre aktiviteter omhandlende OB.

Meld dig ind i

Club Victor

- og tag din far eller mor med til kamp

Hey Kids! Nu er der endnu et supertilbud fra

Club Victor. Hvis du melder dig ind i Club Victor,

får du et kort til dig selv, der giver adgang til

alle OB’s hjemmekampe i SAS Ligaen (dog ikke

når vi møder FCK og Brøndby) – du får yderligere

en værdikupon, så du kan tage din mor eller far

med til en valgfri kamp i SAS Ligaen.

Du kan læse mere om alle de gode fordele ved

at være medlem af Club Victor nedenfor:


Velkommen i det nye spisehus

Kathmandu

Dagens ret fra wok

fra 48 kr.

Salater og sandwich

fra 45 kr.

Stort udvalg af

kaffe og te.

Den populære

børne-buffet fortsætter.

Alle menuer er pakket,

så de nemt kan nydes

på terrassen eller i det

grønne.


Å r s k o r t af Anne Høyby

Gæster med årskort er guld

Odense Zoo er meget glade for gæster med årskort. Mere

interesserede og trofaste gæster, skal man lede længe efter.

Det er derfor trist, at enkelte vælger at mistro den tillid, der

ligger i et årskort.

”Når andre snyder, er det i orden, jeg også gør det.”

En mand skrev til Zoo, at han følte sig uretfærdigt behandlet.

Han var gået i Zoo på sin kones kort. Medarbejderne i billetsalget

konfiskerede kortet. Manden skrev forarget, at han

kendte andre, der havde snydt ustraffet. Derfor mente han,

at det var ok, han også snød.

Stikprøver viser snyd

Ved stikprøvekontroller viser det sig, at ca. hver 20. gæst

med årskort snyder sig ind ved at benytte andre personers

kort. Det anser Zoo for tyveri. Det betyder, at Zoo nu overvejer,

om den meget favorable pris på kortene skal øges for

at dække den manglende entreindtægt.

Er du i tvivl om regler og fordele i forbindelse med årskort,

kan du altid læse reglerne her i ZOOmagasinet.

Med årskort til Odense Zoo får du:

• Adgang til Odense Zoo 365 dage om året.

• Adgang i Aalborg Zoo, København Zoo og Givskud Zoo.

• Rabat på entré ved besøg på attraktioner, der er medlem

af DAZA (Se www.daza.dk).

• ZOOmagasinet 4 gange om året.

• Gratis adgang for børn (3-11 år) til 2 OB-hjemmekampe

(Se side 24).

Pris årskort Pris ved fornyelse

Voksen 320 kr. 285 kr.*

Barn 160 kr. 130 kr.*

Senior 200 kr. 165 kr.*

*Kortet SKAL medbringes ved fornyelse.

Regler for brug af årskort

• Kortet er personligt. Ved misbrug inddrages kortet.

• Kortet skal genbruges ved fornyelse. Medbringer du ikke

kortet, koster det 50 kr. ekstra.

• Bortkommer kortet, kan det erstattes for 50 kr.

• Når du benytter kortet i Odense Zoo, går du direkte

gennem indgangs-møllerne og undgår billetkøen.

• Når du benytter kortet i andre attraktioner, henvender du

dig i billetsalget og fremviser kortet.

23


I n f o af Anne Høyby

Årskort giver

gratis entre til

fodbold

Odense Zoo og fodboldklubben OB har to ting til fælles.

Begge er vilde med tigere og børn.

Blå tiger med gummisko

I OB findes en blå tiger ved navn Victor. Den er sød. Den har

blå kondisko på, elsker fodbold og kunne aldrig drømme om

at spise børn!

Viillld tiger i Zoo

Når Zoo til pinse åbner sit nye tigeranlæg, oplever gæster

her en ganske anden tiger. Nemlig en tiger, der er den ægte

vilde vare. Gæsterne kan prøve kræfter med tigeren og høre

om, hvordan den lever i naturen.

Kom til fodbold den 27. april

Zoo har indgået samarbejde med OB for at give fynske børn

nemmere adgang til flere oplevelser. Børn i alderen 3-11 år,

der har årskort til Zoo, kan gratis opleve OBs superligahold

spille kamp.

Det sker lørdag den 27. april kl. 15, hvor OB spiller mod

Lyngby.

Sådan gør du

På stadion skal børn henvende sig ved info-lugen i billetvognen.

Husk gyldigt årskort til Zoo.

Se mere om tigeren Victor på www.clubvictor.dk

Odense Zoo byder

nye erhvervspartnere

velkommen

24


Diamantpartnerskab

Smaragdpartnerskab

Rubinpartnerskab

Krystalpartnerskab ÅRSLEV DYREKLINIK I/S

Medicinsk og kirurgisk behandling


(Gavesponsorat)
Aslaug og Carl Friis’

Legat

25

Peter og Steffen Knold

Brovej 11 · 5792 Årslev

Tlf. 65 99 12 11

Fax 65 99 12 19

aarslev.dyreklinik@vetnet.dk

www.aarslev-dyreklinik.dk


n y t i Z o o af Lisa Johansen

Sjov, sjovere, sjovest

Har du lige fået din første tand, eller er den

sidste ved at være tabt? Odense Zoos nye

legeplads har tilbud til børn og barnlige

sjæle i alle aldre.

En ny og totalrenoveret legeplads står klar ved spisestedet

Kathmandu, som også i sig selv har gennemgået en omfattende

forvandling. Blandt nyhederne er formstøbte gynger til

babyer og en specialbygget vippegynge, som kan bruges af

både børnene, deres forældre og bedsteforældre. Fordelen

er, at vægtforholdet reguleres, så man kan gynge, uden at

den mindste kommer til at ”hænge til tørre.”

- Området er et naturligt mødested – Zoos hjerte, som

alle gæster på et eller andet tidspunkt samles i, fortæller

driftschef Birgit Vedel Friis. - Her vil vi gerne give vores

gæster fælles oplevelser uanset alder, og selv om det først

og fremmest er spisestedet og den nye store terrasse, som

tiltrækker de voksne, er den nye gynge også populær blandt

legesyge forældre og bedsteforældre.

- Legepladsen er helt ny. Vi har beholdt de legemoduler,

som var særligt populære, blandt andet brandbilen og

tårnet, men vi har flyttet om på alting. Vi har lagt vægt på at

indrette en legeplads, der udfordrer og har fokus på sanselighed,

fantasi og samvær med andre. Kvalitet og sikkerhed

har også haft høj prioritet, og vi har vægtet de tre aldersafdelinger

lige højt. Der er ofte en tendens til at prioritere de

lidt større børn, men erfaringen har vist os, at der er behov

for gode og udfordrende legeredskaber til de helt små.

Sandhedens øjeblik

Et er imidlertid, hvad voksne mener om motorik, eksperimenter,

sanser, fleksibilitet og sikkerhed, noget helt andet

– og vigtigere – er sandhedens øjeblik, når Zoos gæster

kaster sig ud i leg på de tre nye legeområder.

Denne søndag eftermiddag ser det ud til, at missionen er

lykkedes. På afstand ligner legepladsen en sand myretue.

Det vrimler med hujende børn i alle aldre. Forårets første

varme solstråler har en del af æren for den gode stemning.

Terrassen er fyldt op, og ved de grønne, gule og røde picnicborde

sidder familier, godt klædt på, og nyder solen.

29

På de mindstes legeplads er der livlig aktivitet. Kun få meter

fra de nye babygynger, som konstant er optaget, står to

gumlende kameler og ser på. 3 – 4 lidt større børn er i gang

med et kompliceret samarbejdsprojekt. En samler sand i

en skål, en anden hejser skålen op, en tredje sørger for at

sandet sendes ned gennem et rør, hvor en fjerde samler

det op, giver det videre til pigen med skålen, og processen

starter forfra.

Klar til udfordringer

Fysiske udfordringer er i højsædet på legepladsen for de

mellemstore børn. Armgang, klatrevægge og en brandtrappe,

som tre børn suser ned ad, hurtigt efter hinanden. En, to,

tre – det lykkes ikke pigen med fletningerne at gennemføre

den vanskelige armgang, hun falder, men rejser sig op, og

prøver en gang mere.....og en gang mere.

En mor og hendes søn er en tur i vippegyngen, og det er

umiddelbart svært at afgøre, hvem der synes, det er sjovest.

To teenagepiger med kraftig mascara er sikkert ikke meget

for at indrømme det, men de ser ud til at have det sjovt på

det runde hjul, der kører hurtigere og hurtigere. En mindre

pige er blevet rundtosset, og falder helt omtumlet af ”Snurretoppen”.

Viktor på syv år står og venter på, at det bliver hans tur. Han

kommer af og til i Zoo og synes, at den nye legeplads er

rigtig god.

- Rutsjebanen og ”snurretoppen” er bare de bedste, mener

han. - Det kildrer i maven, når jeg prøver dem, men det er jo

det, der gør det sjovt.

Legepladsen er opdelt i 3 afdelinger: Fra 6 mdr. til 5 år,

fra 4 til 7 år og fra 6 år og opefter.


ÅRETS NYHEDER 2008!

Ægte

frugt

& bær


I n f o / v i n d e r e a f q u i z

Vinder af voksenquizzen,

”Har du styr på dyr”:

Cecilia Brandt, Odense S

Vi har sendt et gavekort til

ZOObutikken på 300 kr.

Løsningen var:

Alpaka, Lama pacos

Åbningstider i Zoo

Billetsalget lukker 1 time før nedenstående

1/3 – 31/3 kl. 10-16*

1/4 – 30/4 kl. 10-17*

1/5 – 30/6 kl. 10-18*

1/7 – 10/8 kl. 10-19 torsdage

åbent til kl. 22

*Weekender åbent 1 time længere.

Billetpriser

30/6-10/8

Voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 kr. 140 kr.

Børn (3-11 år) . . . . . . . . . . . . . . 65 kr. 70 kr.

Familiebillet

(2 voksne + 2 børn) . . . . . . . . . . 340 kr. 380 kr.

Gruppepris (min. 15 pers.):

Voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 kr. 120 kr.

Børn (3-11 år) . . . . . . . . . . . . . . 55 kr. 60 kr.

31

Zoos nyhedsbrev

– først med det sidste

3019 interesserede modtager i øjeblikket Zoos

nyhedsbrev. Måske er det også noget for dig?

Er du tilmeldt nyhedsbrevet, får du pr. mail

information, når der sker noget nyt i Odense

Zoo. Nyhedsbrevet er en unik måde at holde sig

opdateret med alt, hvad der sker i din zoologiske

have.

På forsiden af odensezoo.dk kan du tilmelde dig

nyhedsbrevet. Alt, du skal gøre, er at indtaste

din mailadresse.

Fodringstider i Zoo

Søløver kl. 11.00 + 14.30

Løver: Onsdag kl. 12.00

Chimpanser kl. 13.15

Pingviner kl. 13.30

Dødningehovedaber

1/4-21/10 kl. 13.45

Piratfisk: Onsdag kl. 14.15

Søkøer: Se opslag ved indgangen

• Du kan i løbet af dagen opleve dyrepasserne fodre dyrene.

HUSK! Det er KUN dyrepasserne, der må fodre dyrene i Zoo.

Årskort

Voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 kr.

Senior (65 +) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kr.

Børn (3-11 år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 kr.

HUSK: Rabat ved fornyelse

Kortet SKAL medbringes for at opnå rabat.

Sdr. Boulevard 306 · 5000 Odense C

Tlf. 66 11 13 60 · Fax: 65 90 82 28

www.odensezoo.dk · odensezoo@odensezoo.dk


Id nr.: 42540

Har du et budskab der skal synliggøres -såhar vi idéen Vi skræddersyr unikke og kreative løsningertilpasset lige netop dit behov!

NIM

Nim Udstillinger AS, Lumbyvej 65, DK-5000 Odense C.

Tel. 66 18 18 12, fax 66 18 18 54.

nim@nim-udstillinger.dk

Se mere på: www.nim-udstillinger.dk

Totalkoncepter

indenfor skilte,

print og displays.

Hør mere - kontakt

Klaus Madsen på

tel. 2529 1812

More magazines by this user
Similar magazines