Download Køresporten nr. 1 2009.pdf - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download Køresporten nr. 1 2009.pdf - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

1 • 2009

Februar


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer

medio februar, april, juni, september, november.

Sidste frist for bidrag

15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 7820, ole@karetmager.dk

Redaktionelt stof

Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310

Vodskov, tlf. 9825 7282, tla-teknik@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

lhartmann@pc.dk

Grafisk produktion Novagraf A/S, Lyngvej 3,

9000 Aalborg, tlf. 9635 7777, fax 9635 6797

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439, hgtang@privat.dk

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.koereforbund.dk

Pris 45,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600-261X

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident:

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Formand:

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 5682 2052, fax 5616 8341,

jens@bettegaarden.dk

Sekretær og kasserer:

Anette Holst Irming, Nørrelyst 13,

7080 Børkop, tlf. 7586 2577, 2165 2405,

holst.irming@mail.dk

Brugskørselsudvalg

Lis Laumann, Nr. Feldingvej 9, 7500 Holstebro

tlf. 9748 5165, lis.niels@hotmail.com

Juniorudvalg

Poul Bloch, V. Marupvej 8, 6900 Skjern

tlf. 9735 2883, mobil 2255 5775

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Kim Andreasen, Brændekildevej 6, 2770 Kastrup

tlf. 3252 9431, 4020 6898, kimandreasen@mail.dk

Pløjeudvalg

Erling Larsen, Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro

tlf. 9741 3256, e.larsen@dlgpost.dk

Uddannelsesudvalg

Pia Skar, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 5682 2052, pia@bettegaarden.dk

Forside:

Årets Hest 2008, Raagaardens Orlando flankeret af ejerne

Jytte og Ole Nielsen. Foto: Ole Jespersen.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes

uopfordret. Køresporten forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Indhold

Officielle danmarksmesterskaber ............. 4

To nye æresmedlemmer i DKF ................. 5

Årets DKF’er 2008 ................................... 7

Årets Hest 2008 ........................................ 8

Føl blev født med den første frost ............. 9

Renoveringen af Den kgl. Stald ................ 10

Samlet aktivitetskalender 2009 ................. 12

Månedens Hesteven 2009 ........................ 15

TopCup Øst-Vest 2009 .............................. 16

Indkøb af ny vogn i Tyskland .................... 22

Royal Windsor Horse Show ...................... 24

Hesteloven er blevet nemmere .................. 24

Ferie- og træningslejr i Ullerup ................ 25

25-års jubilæumssommerlejr .................... 26

Debatindlæg om struktur i DKF ............... 27

Fra formanden ........................................... 28

Referat fra DKF’s HB-møde ..................... 30

Fra Brugskørselsudvalget ......................... 32

Fra Juniorudvalget .................................... 34

Rejseplaner i Kulturhistorisk Udvalg ....... 35

Fra Køreudvalget ...................................... 36

Oplæg til ny stævnestruktur ...................... 36

Oversigt over danske landsstævner ........... 38

Fra Uddannelsesudvalget .......................... 39

Køreselskaberne........................................ 41

Køb-Salg-Bytte ......................................... 66

Traditionen tro kørte regentparret i guldkaret med seks Kladrubere forspændt samt to forridere ved den store nytårskur, der

blev afholdt tirsdag den 6. januar. Foto Jesper Clausen.

Køresporten 1·2009

3


Af Jens Svenningsen

De danske mesterskaber i kørsel med hest og vogn

har altid været uofficielle, det vil sige ikke godkendte

af Danmarks Idræts-Forbund.

Før mesterskabernes afholdelse i Dronninglund

i 2008 blev DIF derfor ansøgt om at godkende

vore mesterskaber. Efter lang tids overvejelse

har DIF svaret os, at mesterskaberne for 2-spand

pony, 1-spand hest og 2-spand hest opfylder betingelserne

for officielle mesterskaber, mens klas-

4

Officielle danmarksmesterskaber i kørsel

Køresporten 1·2009

serne 1-spand pony, 4-spand pony og 4-spand hest

ikke gør det.

Afslagene på de sidste tre klasser er alene

begrundet med deltagerantallet i klasserne.

Med baggrund i deltagerantallet fra mesterskaberne

på Holtegaard vil der igen blive ansøgt om

anerkendelse af klassen 1-spand pony, mens deltagerantallet

i de to 4-spandsklasser næppe kan forventes

at blive så stort, at godkendelse kan komme

på tale.

Fremover vil Danmarksmesterskaberne i kørsel for 1-spand hest, 2-spand hest og 2-spand pony være officielle og godkendte af

DIF. Her ses Kurt Larsen, VK ved DM i 2008. Foto: Ole Jespersen


To nye æresmedlemmer i Dansk Køre Forbund

På Dansk Køre Forbunds hovedbestyrelsesmøde i

november 2008 blev Marianne Seidenfaden og Ib

Møller udnævnt til æresmedlemmer af DKF. Her

følger formand Jens Svenningsens taler til de to:

Marianne Seidenfaden

Kære Marianne

Det har sommetider været lidt svært, når udenlandske

gæster ved et stævne på Dorthealyst har

bedt om at få udpeget stævneværten, at overbevise

dem om, at det er den lille, gråhårede dame med

en for stor striktrøje og lidt hængemås i cowboybukserne,

der går lige derovre med en cigaret i den

ene hånd og en schæferhund i den anden. Men det

er kun indtil, de lærer dig at kende. Så kan også de

se helt andre værdier i dig.

Du har betydet umådelig meget for den standard,

dansk køresport har netop nu.

Du har gennem mange år været en utrættelig

formand for Dansk Køre Forbunds Uddannelses-

Marianne Seidenfaden.

Foto: Nikolaj Parslov

udvalg, og du har i samme periode uddannet dig

til og været en rigtig god international dommer.

Naturligt resulterende i et karrierehøjdepunkt som

dommer ved et VM.

Men endnu mere har du betydet som inspirator

og iværksætter af stævner på højt internationalt

plan. Stævner, der har smittet af på resten af landet,

så danske stævner har en høj standard også set

med udlandets briller.

Du har med største selvfølgelighed stillet

”Lysten” til rådighed for arrangementerne, og

du har udnyttet dine mange gode internationale

kontakter til at skaffe os nogle af verdens bedste

dommere og andre officials. Og når disse kapaciteter

først en gang har været gæster hos dig, er det

sådan, at de på grund af din nursing af dem altid

gerne kommer igen. Og de danske dommere og

dommerkandidater, der bare en gang har prøvet at

være skrivere for en Helmuth, en Diana eller en

Frans Josef på Lysten, er ofte blevet så inspirerede,

at de på meget kort tid er blevet blandt vore

bedste dommere. Alt sammen takket være dig og

din indsats for dansk køresport.

Det er mig derfor en stor glæde at kunne udnævne

dig til æresmedlem af Dansk Køre Forbund.

Ib Møller

Jens Svenningsen

Formand for Dansk Køre Forbund

Kære Ib

Du er en rigtig god og trofast ven og min fornemste

kritiker.

Jeg husker tydeligt dine ord til mig, da jeg

havde sagt ja til at stille op til formandsposten i

Dansk Køre Forbund: ”Nu skal du ikke arbejde

dig ihjel ude i hele landet. Din fornemste opgave

er at sætte dig i lænestolen, tænke store tanker og

lade udvalgene om at gøre arbejdet”.

Sådan er det ikke helt gået, men ingen tvivl om,

at du vidste, hvad du talte om. Du havde jo mange

års erfaring på posten. Og med den flid, du altid

har lagt for dagen, er ovennævnte vel også bare

den måde du retroperspektivt ville have ønsket, du

havde udført jobbet på.

Køresporten 1·2009

5


Ib Møller (tv) lykønskes af DKF's formand Jens Svenningsen.

Du er om nogen Dansk Køre Forbund. Ikke nok

med, at du var med i den initiativgruppe, der førte

til dannelsen af forbundet i 1973, men du var også

dets første formand. Og formandsposten bestred

du på en så god måde, at du 2 gange senere igen

har haft dette tillidshverv. Jeg kan ikke helt tyde

de gamle annaler og se, om du i alt har været formand

i 11 år eller i 14 år, men i hvert fald i en

meget lang del af forbundets 36-årige historie.

6 Køresporten 1·2009

Og du har været meget mere end det. Du har i

yderligere 15 år været vores første præsident og

har oven i købet lovet at tage et år mere på den

post. I den periode har du varetaget forbundets

repræsentative opgaver på allerbedste måde, Især

har jeg været imponeret af din ydmyghed overfor

denne funktion. Ingen er nogensinde gået forgæves

til dig om et forord eller et interview eller

et godt råd, for den sags skyld. Selv de mindste

opgaver er blevet taget alvorligt.

I hele din 36-årige ”regeringstid” har du holdt

den kulturhistoriske fane højt. Både som oldermand

i De sorte ekvipager og senere som formand

for Kulturhistorisk udvalg. Men også i din gerning

som dommer, hvor du med en enestående stædighed

og velvillighed har belært kuske og andet

hestefolk om, hvorledes en ekvipage bør se ud fra

et sikkerhedsmæssigt og æstetisk synspunkt.

Så mange år i ledelsen af et landsdækkende

forbund kan selvfølgelig ikke forløbe, uden at

du har fået visse ”fikse” ideer, som f. eks. at en

omlæggelse af strukturen kan ske sådan nogenlunde

fra dag til dag, men tro mig, Ib – vi arbejder

for sagen. Og denne lille ”særhed” tager vi gerne

med.

Det er derfor en stor glæde for mig at kunne

udnævne dig til æresmedlem af Dansk Køre Forbund.

Jens Svenningsen

Formand for Dansk Køre Forbund


Jørgen Konge som speakter ved et DM. Foto: Ole Jespersen

Ved Dansk Køre Forbunds hovedbestyrelsesmøde

i november sidste år blev Jørgen Konge udnævnt

til Årets DKF’er 2008. Det er kun anden gang,

denne pris uddeles. Første gang var i 2007, og da

gik prisen til Inger Lise Thaysen fra Østjysk Køre

Selskab.

Det var Juniorudvalget, der indstillede Jørgen

Konge med følgende begrundelse:

”Juniorudvalget indstiller Jørgen Konge som

årets medlem af Dansk Køre Forbund.

Jørgen Konge har i dette år været en uundværlig

person for Juniorudvalget. Jørgen deltog ved

VM for juniorer i Østrig som pressefotograf. Alt

hvad der blev sat på køreforbundets hjemmeside

under denne VM-uge blev udarbejdet af ham. Han

tog selv den lange rejse derned, og var ved os hele

ugen. Vi er Jørgen meget taknemmelig for, at han

ville tage sig tid til at være til stede under VM og

hjælpe til med alt det gode PR-arbejde.

Men ikke blot ved juniorkuskene hjælper Jørgen

gerne. Også ved årets shetlænderstævne i

Revsø deltog han, ligesom han har gjort de mange

foregående år. På Sjælland er han der altid når de

Årets DKF’er

små køreselskaber skal afholde stævner, både som

dommer, speaker og hjælper.

Det betyder meget for køreforbundet at have en

person som Jørgen Konge, der på et splitsekund

kan udbrede information, om hvad der sker inden

for køresporten, både ud på internettet, i blade og

mange andre steder. Han er i hvert fald en stor brik

når det kommer til PR-arbejde, og der bør vi takke

ham for.

Derfor ser vi gerne, at han bliver Årets medlem

af Dansk Køre Forbund, som en tak for alt det store

arbejde, han gør.”

Venlig hilsen

Juniorudvalget

Jørgen Konges tak til DKF

”Kære Jens (Svenningsen, red.)

Jeg kan stadig ikke rigtigt forstå det med årets

DKF’er. Jeg synes faktisk, der er flere, der gør et

pligtfyldt arbejde, som ikke altid er så sjov, men

som skal gøres, og de kunne mere fortjene udnævnelsen.

Men, hvis I har besluttet jer, har jeg skrevet følgende

som tak, som jeg håber du vil læse op. Jeg

er til kørearrangement i Faxe, og der er fyldt op, så

det står ikke til at ændre, selv om det kunne være

hyggeligt at spise frokost med jer på Fyn.

At blive årets DKF’er er som at få et ekstra drys,

sukker over jordbær med fløde. Man skulle være

et skarn, hvis man ikke blev stolt over at blive det.

Når det er sagt, er den største glæde det daglige

samvær med kørefolk i Danmark. Og jeg kan

i sandhed sige, at det er ren egoisme, der gør, at

man kommer til stævner og arrangementer, hvor

der er kørefolk. Og det uanset om det er til et

VM, DM eller et lokalt stævne i et hjørne af landet,

hvor der kun kommer dem som er involveret.

Det at færdes, mødes og omgås hestefolk er i den

grad berigende. Det er som at spise jordbær med

fløde, dejligt. Der er altid noget at tale om, og selv

om hestefolk aldrig går af vejen for en god fest,

er det aldrig plat tale som, hvor meget øl drak du

i går, eller hvem gik hjem med hvem? Det er altid

mere interessant tale. Og oplevelserne står i kø,

som verdensmesteren der får hængt guldmedaljen

Køresporten 1·2009

7


om halsen – eller den helt unge der er med til VM

for juniorkuske. Men også den stolte pløjer, der

får det hele til at fungere og nyder sit arbejde. Og

skovturskusken der føler, at man får lidt mere styr

over hestene/ponyerne efter en halv times undervisning,

er stort at opleve. Det er simpelthen

kanon, og jeg vil aldrig kunne undvære det.

Ligeledes ved hovedbestyrelsesmødet i DKF blev

Årets Hest 2008 kåret. Det blev Raagaardens

Orlando fra Jytte og Ole Nielsen, Raagaarden,

Amager. Følgende indstilling kom fra Tina Nielsen,

Dragør:

”Ole og Jytte Nielsen fra Raagaard i Ullerup

på Amager købte Orlando som hingst af John

Byrialsen, men ved nærmere eftersyn måtte de

konstatere, at der ikke var meget hingst over

ham. Da Orlando kom til Raagaarden, var han

kun 4 år. Det med ridningen var nok ikke lige

ham – han fik sat Hans Henrik Nielsen (søn) af

i sådan en stil, at han slog den flotteste saltomortale

i mands minde.

Efter Orlando blev kørt til som 4-åring, gik det

stærkt. Han har med succes deltaget som 4-spands

hest i utallige stævner, både nationalt og internationalt,

samt VM’er med sine ejere. Man kan vel roligt

8

Køresporten 1·2009

Årets Hest 2008

At blive årets DKF’er, fortæller også, at ikke alt

man laver er værdiløst, eller ikke mere fyldt med

fejl, end det kan bruges. Det gør måske, at man

kan give lidt mere. 1000 tak.

Jørgen

sige, at når Ole omtaler Orlando, får han en lille

tåre i øjet.

Efter sin 4-spandskarriere overtog Hans Henrik

Orlando, og igen gik hesten nationale og internationale

stævner, denne gang som 2-spands hest. Et

VM er det også blevet til for Orlando i en alder af

17 år.

Orlando er i folkemunde ”en gammel cirkushest”,

der ved, hvornår slaget skal slås.

Vi som har haft med Orlando at gøre, vil nok

sige, at han er udpræget maratonhest, da han er

den hurtigste hest vi har haft, men - Orlando kan

i dag i en alder af 19 år, gå en super dressur, hvor

dommerne bliver draget af hans kønne udseende.

Orlando er en rigtig dejlig hest at arbejde med,

dog til tider med et lidt iltert temperament, - og når

han ser et flag, er det som at trykke på en knap, og

så spiller musikken i den gamle hest.

Orlando og Ole Nielsen lytter til Anette Holst Irming, der læser begrundelsen for Årets Hest 2008. Foto: Ole Jespersen


Af Jan Skriver

Føl blev født med den første frost

I Lille Vildmose er et lille vildhesteføl kommet til

verden, der var kold og ugæstfri, da det skete.

For hoppen folede med vinterens første alvorlige

nattefrost, der gav is på pytter og småsøer.

Men føllet klarer sig fortrinligt i folden ved

Knarmou Enge, strandengen ud mod Kattegat få

kilometer nord for Øster Hurup.

Vi har nemlig at gøre med et føl af en hårdfør

Konik-hest, der i udseende og egenskaber til forveksling

minder om de europæiske vildheste, der

indtil for godt 200 år siden levede frit i Polen.

Med den nyfødte, der er det femte føl i området

siden 2003, er bestanden af Konik-heste nu oppe

på otte i indhegningen, hvor der også går en snes

stykker vildkvæg af Heck-racen, der ligner den

uddøde urokse.

Det er usædvanligt, at en vildhoppe foler sent på

efteråret, fortæller naturformidler Bent Nielsen,

der arbejder på Lille Vildmosecentret.

”Hoppen kom ud af rytmen i 2007, da hun aborterede.

I november 2007 blev hun så bedækket

igen, og her 11 måneder senere har vi nu resultatet”,

siger Bent Nielsen, der sammen med Hans

Peter Hansen har opsynet med vildhestene og

vildkvæget, som er ejet af Aalborg Kommune.

Dyrene går ikke i Knarmou Enge bare for et

syns skyld. De gør nytte som naturplejere ved at

æde buske og træer, så terrænet bliver mere åbent

i stedet for at gro til og lukke sig om landskabet på

kanten af Kattegat.

”Fra november begynder vi at tilbyde Konikhestene

og Heck-kvæget hø, for vinteren er knap

på naturligt foder”, siger Bent Nielsen.

De næste familieforøgelser i folden i udkanten

af Lille Vildmose ventes at finde sted til marts. Da

er der udsigt til kalve af den vilde slags.

Et Konik-føl blev født i Lille Vildmose, da den første nattefrost satte ind. Foto: Jan Skriver

Køresporten 1·2009

9


Af Jørgen Konge

10 Køresporten 1·2009

Renoveringen af Den kongelige Stald

Arbejdet med renoveringen af Den kongelige

Stald på Christiansborg skrider forholdsvis planmæssigt

frem. Rundestald, som tit omtales som

”politistalden” er gravet op, væggene er blevet

ordnet, lige som fundamentet for søjlerne. Det

er lykkes at få den sidste del af stalden med, som

tidligere blev anvendt til Kongehusets biler, så der

bliver lidt mere plads, når Gardehusarregimentets

hesteskorte er på Christiansborg i forbindelse med

officielle begivenheder.

Alle vægge og søjler bliver tjekket og undersøgt.

Man har regnet sig frem til, at hver søjle bærer en

vægt på ca. 45 tons. Desværre er en af dem lidt i

stykker, og om søjlen kan repareres eller den skal

udskiftes, er ikke besluttet for nuværende. En ny

søjle koster nok omkring 3,5 mil. kr. så det er ikke

bare lige at udskiftet den, hverken økonomisk eller

arbejdsmæssig.

Dansk Køre Selskab og Den kongelige Stald har

planlagt at gennemføre Kulturnatten den 9. oktober

2009, og her vil der blive mulighed for at se

det færdige resultat. Et af billederne her viser den

del, der for nuværende er næsten færdig, og taget

i brug.

Arbejdet med at renovere Den Kgl. Stald skrider godt fremad. Første del er færdig og taget i brug. Fotos: Jørgen Konge


Køresporten 1·2009

11


Februar

15. MKS Brugskørsel

15. TKS Forspændingskursus, Nørup

17. VKS Vinterkøretræning, Skjern

18. HKR Foredrag, Sørup

19. MKS Filmaften, Birken

19. VKS Besøg hos Hesteklinik Herning

20. FKS Køreundervisning, Bovense

21. FKS Trætrækning, Sibirien

21. VK Bøf og Bowl, Brønderslev

22. ØKS Indendørsstævne,Vestbirk

27. SKS 30-års jubilæumsaften

28. VK Gennemgang af kørereglement

28. ThKS Bustur

28. VK Gennemgang af kørereglement

28. VKS Brugskørselstræning, Skjern

28. ØKS Medlemsmøde

Marts

1. DKS Indendørsstævne, Ringsted

1. VK Træning i hal

3. VKS Vinterkøretræning, Skjern

5. MKS Arbejdsaften

5.-8. Hest og Rytter messe, Herning

6. FKS Køretræning, Bovense

8. HKR Forhindringskørsel,Tisted

7. FKS Træningsstævne, Bovense

11. TKS Møldrup Rideudstyr

14. MKS Dommermøde, brugskørsel

15. HKR Indendørs brugskørsel, Bælum

15. SKS Indendørsstævne, Revsø

17. VKS Vinterkøretræning, Skjern

18. ThKS Hyggeaften, Sundby Mors

19. MKS Aftenarrangement, Birken

21. FKS Åbent hus, forhindringskørsel

21. MKS Træningsdag, konkurrencekuske

21. ØKS Brugskørsel inde,Vilhelmsborg

22. TKS Indendørsstævne,Vejle

26. VKS Foredrag med karetmager, Lind

28. TKS Udflugt, Hof Suederknoell

28. ØKS Toppetræning, Ørskovgård

29. DKS Prøvemaraton

29. HKR Brugskørsel,Tisted

29. DKF Dommerkonference, Kærsgaard

31. VKS Vinterkøretræning, Skjern

april

4. SKS Køb-Salg-Bytte dag, Revsø

4. ThKS En forårsdag i marken

4. VKS Staldvandring

5. FKS Køb-Salg-Bytte dag

5. ThKS Tilkørsel af heste, 1.gang

5. ØKS TopCup Vest, Dyrskuepladsen

7. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

9. BKS Påskestævne

10. HKR Juniordag,Tisted

10. MKS Juniordag,Tvis

10. VK Juniordag, Holtegaard

10. VKS Juniordag, Skjern

10. ØKS Langfredagstur, Sundby

11. VKS Påsketur i Borris terrænet

12. VK Klubstævne, Holtegaard

12 Køresporten 1·2009

Samlet aktivitetskalender 2009

18. FKS Rengøring,Vognmuseet Egeskov

18. MKS Begynderstævne, Birken

18. VK Pløjedag

19. MKS Klubstævne

19. TKS Klubstævne, Gesten

19. VKS Bagagerumsmarked,Videbæk

21. VKS Sommerkøretræning, Skjern

21. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

22. MKS Træningsaften

25. FKS Forårstur, Langesøskoven

25. MKS Brugskørsel Cup, Idom

25. TKS Kørekursus, Gesten

25. VKS Pløjedag, Aulum

26. SKS Klubstævne, Revsø

26. ThKS Opstart Skinnerupbanen

Maj

2. FKS Forhindringskørsel, Egeskov

2.-3. MKS Arbejdsweekend, Birken

2.-3. VK Arbejdsweekend, Holtegaard

2.-3. ØKS Dressurkursus

5. VKS Sommerkøretræning, Skjern

5. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

6. MKS Træningsaften

6.-10 DKS CAI stævne, Dorthealyst

8. HKR Hyggedag, Sødring

8./9. VK Løvspringstur

10. VK Brugskørselstræning, Holtegaard

10. VKS Løvspringstur,Vind

16. MKS Løvspringstur,Tvis

17. BKS Løvspringstur

17. FKS Træningsstævne, Bovense

17. HKR Brugskørselsstævne Cup,Tisted

17. ThKS Forårstur omkring Løgstør

17. TKS Køresamling,Vejle Ådal

18. BKS Kørsel på Strøbybanen

18. VKS Sommerkøretræning, Skjern

19. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

20. MKS Træningsaften

21. DKS Orienteringskørsel

21. HKR Skovtur, Hadsund

22.-24. MKS DM for fjordheste, Birken

22.-24. SKS Landsstævne, Revsø

23. DKS Dressur- og forhindringskørsel

24. ØKS Pløjning og forårstur, Glud

30. ThKS Dyrskue,Thisted

31. FKS Åben TopCup, Kærsgaard

31. MKS Pinsetur i Klosterheden

31. SKS Pinsetur, Gråsten

31. VKS Historisk Køretur,Vrøgum

juni

1. MKS Pinsetur, Birken

1. VK Pinsetur, Saltum

2. VKS Sommerkøretræning, Skjern

2. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

3. MKS Træningsaften

4.-5. BKS Dyrskue

5.-7. VK Hjallerup Marked

6. HKR Skovtur omkring Vilsted Sø

6.-7. ThKS Minikørestævne, Skinnerup

6. TKS Kørekursus, Gesten


7. SKS Brugskørsel Cup, Jels

7. VK TopCup Vest, Hjallerup Marked

7. VKS Træf i Søbyhus

11.-12. ØKS Dyrskue, Horsens

13. VKS Brugskørselstræning,Videbæk

13.-14. VK Åbent stævne, Holtegaard

16. VKS Sommerkøretræning, Skjern

16. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

17. MKS Træningsaften

19.-20. VK Hjørring Dyrskue

21. HKR Top Cup Vest,Tisted

25. HKR Sommerskovtur, Store Ajstrup

26.-28. ØKS Landsfinaler,Vilhelmsborg

30. VKS Sommerkøretræning, Skjern

30. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

juli

1. MKS Træningsaften

3.-5. FKS Åbent kørestævne, Kærsgaard

11. FKS Åbent brugskørselsstævne

12.-19. FKS Ferieuge, Egeskov

Uge 29 MKS Sommerferie, Bjerringbro

17.-19. ThKS Todagstur, Frøstrup

20.-26. VK Ferieuge, Holtegaard

25. VK Grillfest, Holtegaard

26. SKS TopCup, Revsø

august

1. MKS 40-års jubilæumsdag, Hjerl Hede

4. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

5. MKS Træningsaften

9. FKS FM i kørsel, Kærsgaard

9. VK Klubstævne, Holtegaard

13.-16. FEI VM for ponyer,Tyskland

15. VK Vesterhavstur,Tversted

16. VKS Blandet høstdag, Aulum

16. ØKS TopCup, Gl.Estrup

18.-23. FEI VM for 2-spand hest, Ungarn

18. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

19. MKS Træningsaften

22. MKS TopCup, Holstebro

22. VKS TopCup, Holstebro

22.-23. MKS Arbejdsweekend, Birken

23. HKR Pløjedag, Hadsund

23. VK Brugskørselstræning, Holtegaard

28.-30. MKS Jubilæumsstævne, Birken

30. DKS Maratontræning

septeMber

2. MKS Træningsaften

4. VKS Høstfest, Rind

5. HKR Skovtur til Fussingø

5. ThKS Pløjetræningsstævne

5. ØKS Brugskørsel, Rude

6. BKS Melstedgårdtur

6. FKS Pløjning med instruktør

6. SKS Klubstævne, Nr.Hostrup

8. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

11.-13. DKS Landsstævne, Dorthealyst

12. MKS Løvfaldstur, Aulum

12. VK Løvfaldstur, Jyske Ås

12. VKS Blandet hestedag,Vildbjerg

12.-13. SKS Shetlandskørestævne, Revsø

16. MKS Træningsaften

19. BKS 1.Delpløjning BM

19.-20. HKR Wiffertsholmstævne

19. SKS Pløjetræning, Mårbæk

20. FKS Løvfaldstur, Egeskov

20. MKS Træningsstævne, Birken

20. ThKS Løvfaldstur, Hjardalvej

20. TKS Klubstævne, Gesten

20. VKS Løvfaldstur, Søby

22. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

26. ThKS Åbent pløjestævne

26. VK Pløjedag

27. FKS Pløjestævne,Vittinge

27. HKR Løvfaldstur,Terndrup

27. SKS Tur til hesteshow i Redefin

27. TKS TopCup Vest, Gesten

OktOber

3. SKS SM pløjemesterskab,Toftlund

4. BKS 2.Delpløjning BM

4. HKR Åbent pløjestævne, Ulbjerg

4. VK Træning i hal

4. ØKS Løvfaldstur,Vorvadsbro

6. ØKS Træningsaften, Ørskovgård

7. MKS Medlemsmøde, Birken

9. DKS Kulturnat, Christiansborg

10. DKS Sjællandsmesterskab i pløjning

10. TKS Pløjestævne, Gesten

11. BKS Løvfaldstur

11. DKS Løvfaldstur, Slagelse

11. HKR Juniordag,Tisted

11. MKS Kom og prøv, Birken

11. VK Juniordag, Holtegaard

11. VKS Juniordag, Skjern

14. FKS Generalforsamling

16.-18 ØKS DM i pløjning, Gl.Estrup

18. HKR Skovtur i Rold Skov

21. ØKS Medlemsmøde

22. TKS Generalforsamling, Gesten

nOveMber

2. ThKS Generalforsamling

5. VK Generalforsamling, Holtegaard

11. HKR Generalforsamling

12. VKS Generalforsamling, Lind

13. SKS Generalforsamling, Nr.Hostrup

16. MKS Generalforsamling, Birken

18. ØKS Generalforsamling

20. DKS Generalforsamling

25. BKS Generalforsamling

28. MKS Fællesjulefrokost, Birken

DeceMber

3. VKS Julebanko, Lind

5. VK Julefrokost, Holtegaard

6. MKS Julegåtur, Humlum

27. ØKS Julestævne

Køresporten 1·2009

13


Kære Hestevenner

Der har de senere år været et stigende fokus på

den måde, vi anvender vore heste. Specielt har

hjælpemidler og træningsmetoder været debatteret:

Hvad er hjælpemidler? - hvad er tvangsmidler?

Er barring misbrug? - eller er det bare snyd?

Er roll-kur/hyperflektion en acceptabel opvarmningsform?

- eller er det psykisk misbrug af hesten?

Unge og urutinerede ryttere eller kuske drager ved

lære af dem, der er fremmest i sporten. De dygtigste

er altså rollemodeller, og det at være rollemodel

medfører et meget stort ansvar. Dyrenes

Beskyttelse vil derfor gerne fremhæve og præmiere

dem, der lever op til dette ansvar.

Dette projekt laves i samarbejde med Ridemagasinet

Equipage.

Det er jer i klubberne, der kender de ansvarlige.

Derfor vil vi bede jer indstille en dygtig rytter

eller kusk til at modtage Dyrenes Beskyttelses

hæderspris. Med prisen medfølger en lækker

Madox ridejakke 5+1 med påskriften Månedens

Hesteven 2009.

Kriterierne for at blive indstillet til modtagelse af

hædersbevisningen, er:

1. Man skal gennem sin omgang med heste have

vist, at hensynet til hesten prioriteres over alt

andet

14 Køresporten 1·2009

Invitation: Månedens Hesteven 2009

2. Rytteren skal have udviklet sin personlige ride-/

kørefærdighed, samt hestefaglige viden og kunnen,

da disse faktorer er af afgørende betydning

for hestens trivsel og velfærd

3. Man skal have vist, at enhver form for ridning

og træning tager hensyn til, at hesten er et

levende væsen, og må således ikke have udøvet

fysisk eller psykisk vold overfor heste, herunder

have anvendt hjælpetøjler af enhver art som

tvang

4. Man skal med sin brug af hesten være et eksempel

til efterfølgelse for andre.

Indstilling af kandidater stiles til:

Dyrenes Beskyttelse

Att. hestesektionen

Alhambravej 15

1826 Frederiksberg C

jsv@dyrenes-beskyttelse.dk

Hver måned udvælges en vinder blandt de indstillede

kandidater. Overrækkelse af hæderspris og

ridejakke forestås af vores lokale kredsformand.

Der vil blive bragt fotos og en artikel i Ridemagasinet

Equipage af hver vinder. Prisen vil første

gang blive uddelt i januar 2009.

Med venlig hilsen

Jens Svenningsen

dyrlæge, projektleder hest hos Dyrenes Beskyttelse

tlf. 3328 7000, direkte 3328 7002

jsv@dyrenes-beskyttelse.dk

www.dyrenes-beskyttelse.dk


Den 18-årige dressurrytter Carina Nevermann

Torup er Dyrenes Beskyttelses første

”Hesteven”.

Af Ole Jespersen

Månedens hesteven januar 2009

Mandag den 12. januar kårede Dyrenes Beskyttelse

for første gang "Månedens Hesteven" for god

håndtering af heste. Foreningen vil fremover hver

måned kåre en dansk rytter eller kusk for at fremhæve

gode rollemodeller i hestesporten og derved

fremme dyrevelfærden for heste.

Den første, der kåres, er den 18-årige Carina

Nevermann Torup fra Havdrup på Sjælland og

dressurrytter på eliteplan. Hun kåres som Månedens

Hesteven, fordi hun er nået så langt, som hun

er, på hestens præmisser - uden brug af tvang.

Rollemodeller er vigtige i al slags sport. Ikke

mindst i hestesporten, hvor anvendelse af tvangsmidler

og snyd i den seneste tid har mudret billedet

af godt horsemannship. Kåringen af Månedens

Hesteven er en måde at fremhæve den bedste

måde at behandle og anvende heste, så dette bliver

et eksempel til efterfølgelse.

”Det at træne på hestens præmisser, er en vigtig

del af det at være en god og ansvarlig rytter. Samtidig

med at man skal have det sjovt med sin sport,

er det meget vigtigt at tilgodese hestens velfærd

på alle måder. Det synes vi i Dyrenes Beskyttelse,

er vigtigt at understrege. Derfor vil vi hver måned

i hele 2009 kåre Månedens hesteven, som et skulderklap

til dygtige hestefolk og dermed sætte

fokus på godt horsemannship”, siger Jens Svenningsen

fra Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse udsender i de nærmeste

dage et brev til ca. 500 rideklubber med en opfordring

til at indstille en dygtig rytter eller kusk til at

modtage hæderen som Månedens Hesteven. Med

hæderen følger en plakette og en ridejakke.

”Der findes mange dygtige ryttere og kuske

rundt omkring i klubberne. De skal være sig

deres ansvar bevidst som rollemodeller. Det vil

vi understrege og belønne med denne Dyrenes

Beskyttelses hædersmedalje, som gives til ryttere

og kuske, der lever op til dette ansvar”, slutter

Jens Svenningsen.

Den 18-årige dressurrytter Carina Nevermann Torup er

Dyrenes Beskyttelses første ”Heste-ven”. Plaketten overræk-

kes af dyrlæge og projektleder Jens Svenningsen fra Dyrenes

Beskyttelse. Foto Peter Bennett.

Køresporten 1·2009

15


Året 2009 bliver det år, hvor man allerede

nu kan glæde sig til den store Øst-Vest dyst i

TopCup.

I efteråret 2008 mødtes repræsentanter fra

henholdsvis Sjælland og Jylland/Fyn til et fælles

møde med det formål at få udarbejdet et sæt

fælles propositioner for TopCup. Dette materiale

blev efterfølgende debatteret i de respektive

baglande, og vi er nu nået til et fælles kompromis

med de nedenfor nævnte propositioner.

Senere på året vil vi samle op på erfaringerne

fra dette års TopCup’er.

Hver landsdel afholder seks TopCup’er afsluttende

med en finale den 27. september arrangeret

af Trekantens Køre Selskab. Samme dag

afholdes dysten mellem Øst og Vest, hvor der

skal kæmpes om æren og vandrepokaler. Det

er vores håb, at rigtig mange tilskuere også

vil møde frem denne dag, så vi virkelig kan

få stemningen til at koge!! Vi ved jo alle hvor

svært det kan være at få TV sendetid til vores

store passion; kørsel med hest og vogn, men

dette kan måske ”lokke” dem ud.!

Det er vores mål, at alle interesserede kan

være med i denne konkurrenceform. De forrige

TopCup’er har netop vist, at mange nye kuske

kan være med uden de store forberedelser og

investeringer. Sikkerheden er alfa og omega,

så her kan man som udgangspunkt deltage med

16 Køresporten 1·2009

TopCup Øst-Vest 2009

den vogn og det seletøj man har – blot det er

forsvarligt. Specielt i Vest har vi oplevet, at en

del børn har deltaget til stor fornøjelse for såvel

dem selv, deres forældre (der ofte er med som

groom) og ikke mindst publikum. Desuden

er det tidsmæssigt og økonomisk til at overse,

idet konkurrencen afholdes på én dag. Som det

fremgår af propositionerne, så er reglerne forholdsvis

enkle.

Resultaterne kan aflæses på de respektive hjemme-

sider: www.topcup-east.dk og www.topcup-vest.dk

Vi håber på en god TopCup sæson og ønsker

alle held og lykke.

Anne Grethe Nørgaard

Propositioner for TopCup 2009

(revideret 30. december 2008)

Sabrina Nielsen. Fotos:Jørgen Pedersen Jens Peder Pedersen.

Formål med TopCup er

- at give mindre øvede kuske og debutanter interesse

for køresport gennem overskuelige 1-dags

arrangementer og kammeratlig konkurrence.

- at give erfarne kuske og elitekuske lejlighed til

at træne keglekørsel i henhold til gældende FEI

regler.

- at øge interesse og kendskab til køresporten

lokalt, regionalt og på landsplan.


1. Generelt

1.1 Lokale Køre- og Rideforeninger på Sjælland

og Lolland Falster (Øst) og på Fyn og Jylland

(Vest) står som arrangører.

1.2 En TopCup består af 6 TopCup-stævner +

finale. Tid og sted aftales på evalueringsmødet

i januar (Øst) og i november (Vest).

1.3 De arrangerende foreninger påtager sig intet

ansvar for skader på anden mands ejendom,

ej heller for skader på personer, heste,

ponyer, materiel samt bortkomne sager.

Alle deltagere skal have den lovpligtige

ansvarsforsikring.

1.4 Gyldig vaccinationsattest fremvises på forlangende.

1.5 TopCup stævner annonceres på www.topcupeast.dk,

www.topcup-vest.dk, www.danskkoere-selskab.dk,

www.koereforbund.dk

samt Køre- og Rideforeningernes hjemmesider.

1.6 Landsturnering arrangeres skiftevis af øst og

vest.

2. Disciplin

2.1 Forhindringskørsel i henhold til FEI’s reglement

for konkurrencekørsel 10. udgave.

Kørslen afvikles som en fejlkonkurrence

uden omkørsel og med to adskilte gennemkørsler.

2.2 Dommere/dommeraspiranter vælges efter

DKF’s dommerliste.

Lone Wunsch. Jesper Larsen.

3. Deltagere

3.1 TopCup er åben for medlemmer af Dansk

Køre Forbund, Køre- og Rideforeninger på

Sjælland og L/F, Dansk Køre Selskab og

Køreforeninger i Norden.

3.3 Alderskrav i henhold til FEI’s regler gælder

også uden for banen. Dog dispenseres for

juniorkuske.

3.4 Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i stævneåret.

4. Banen

4.1 Banens længde skal være 500 m, men arealet

er vilkårlig.

4.2 Banen skal have 15 forhindringer og kan

indeholde 2 kombinerede forhindringer. Bro

kan indgå.

4.3 Portene gennemkøres i numerisk rækkefølge.

Afstand mellem de enkelte porte er mindst 16 m.

4.4 Startlinien skal være mindst 20 m fra første

port og mållinien mindst 20 m fra sidste port.

4.5 Placeringen af portene skal i sværhedsgrad

svare til det ønskede B-klasse niveau.

4.6 Portbredden for 1- og 2-spand er hjulbredden

+ 20 cm, for 4-spand + 30 cm. Hjulbredden

måles ved jorden, oven på fælgen og mellem

hjulenes ydersider.

4.7 Hastighed for gennemkørsel differentieres

mellem klasserne og mellem 1- og 2-spand

4.8 Klasse C fra sidste port til mål skal køres i

trav eller galop.

Køresporten 1·2009

17


5. Konkurrencen

5.1 Kuske, der gennemfører 3 eller flere stævner

i samme år er kvalificeret til at deltage i

TopCup finalen henholdsvis Øst og Vest.

5.2 Resultatet af de to bedste stævner + finalestævnet

= TopCup resultatet, og dermed placering

i Cup’en.

5.3 Klasse A, B, ABC2 og Junior kører efter tilladt

tid. Klasse C kører efter idealtid

5.4 Kuskens kvalifikation indikerer klassen, der

startes i.

5.5 En kusk kan kun starte TopCup med én ekvipage.

5.6 Udskiftning af pony/hest: 1-spand kører med

samme pony/hest, 2- spand (1 reservehest)

og 4-spand (2 reserveheste) i hele Cup’en.

5.7 Skifter en kusk klasse eller ændrer i ekvipagen

(vogntype eller spand) kan kun de tre

bedste kørsler med samme ekvipage indgå i

Cup’en.

5.8 Samme ekvipage (hest/pony) kan deltage

med max. 2 kuske i samme eller hver sin

klasse.

5.9 Oprykning fra klasse C til B sker efter kvalificering

til finalen 2 år i træk og årets tre

bedst placerede ekvipager. Frivillig oprykning

kan ske tidligere.

Oprykning fra klasse B til A årets tre bedst

placerede ekvipager. Frivillig oprykning kan

ske tidligere.

Per Poulsen.

18 Køresporten 1·2009

Oprykning af kuskestatus i klasse ABC2. Ckuske

opklassificeres efter kvalificering til

finalen 2 år i træk. Frivillig oprykning kan

ske tidligere. B-kuske opklassificeres frivilligt.

Gældende fra og med 2008.

5.10 Landscup’en arrangeres skiftevis af TopCup

øst (lige år) og TopCup vest (ulige år).

Der deltager tre ekvipager fra hver klasse.

Forlods er de tre bedst placerede kuske udtaget.

Derefter tilbydes kuske, som er interesseret

og har mulighed for at deltage, efter placeringsrækkefølge.

5.11 Kuske, der deltager som gæster indgår i

den lokale finalekørsel i forbindelse med

landscup’en.

6. Klasser

6.1 Der køres i 5 (6) klasser. Der tages forbehold

ved sammenlægning af klasser, hvis der er

færre end tre deltagere i klassen. Hvis klasser

sammenlægges i det enkelte TopCup-stævne,

vil resultaterne indføres i kuskens klasse for

den samlede TopCup.

Klasse A

1-spand hest og pony. Konkurrencekuske,

der kører/har kørt internationale stævner,

DM samt åbne stævner inden for de sidste 4

år og opklassificerede kuske fra klasse B.

Kører efter tilladt tid 250 m/min, fri gangart.

Klasse B

1-spand hest og pony. Øvede kuske herunder

nye kuske, som har startet i klubstævner og

opklassificerede kuske fra klasse C. Kører

efter tilladt tid 230 m/min, fri gangart.

Klasse C

1-spand hest og pony. Mindre øvede kuske

og debutanter. Kører efter idealtid 220 m/

min, fri gangart.

Klasse ABC 2

2- og 4-spand hest og pony samt tandem.

Alle kuskekategorier kører efter tilladt tid: A:

250 m/min – B: 230 m/min – C: 220 m/min,

fri gangart.

Juniorklasse

1- og 2 spand hest og pony. Kuske er 7 – 13


år. Groom skal være en kusk over 18 år.

Ridehjelm og ekstraliner til groom’en er

påbudt (7-10 år). Kører efter tilladt tid: Hest

+ pony I og II, 220 m/min – pony III over

120 cm, 200 m/min – pony III under 120 cm,

180 m/min Fri gangart.

Der tages forbehold for ændringer i juniorreglementet

forår 2009 og deling af pony III

over/under 107 cm (foreslået af vest).

7. Vogne

7.1 Alle vogntyper tilladt. Dog med undtagelse

af vogne med luft/gummihjul, som har en

dimension, som er mindre og svagere end

knallerthjul.

7.2 Det anbefales, at alle kuske kører i den vogn,

som benyttes til dressur- og keglekørsel.

7.3 Vogn og udstyr skal være rengjort, harmonisk

og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

7.4 Vognlygter er ikke obligatorisk.

7.5 Kontrolmåling af vogne ved første stævne.

Der arbejdes med faste mål:

125-128 cm. kører 148 cm.

138-140 cm. kører 160 cm.

148-150 cm. kører 170 cm.

158-160 cm. kører 180 cm.

Mål uden for disse kategorier er vognbredde

+ 20 cm.

For 4-spand gælder vognbredde + 30 cm

8. Påklædning

8.1 Generelt skal kusk og groom have passende

påklædning i forhold til vogntypen.

8.2 Kusken skal have hovedbeklædning (juniorkuske

ridehjelm) handsker, køretæppe/forklæde

og pisk.

8.3 Groom skal ligeledes have hovedbeklædning

og handsker.

8.4 Det understreges, at kusk og groom af sikkerhedshensyn

bruger passende fodtøj, som

sidder fast på foden.

9. Points

9.1 Ved tilladt tid gives 0,5 strafpoint pr. påbegyndt

sekund over den tilladte tid.

Ved idealtid gives 0,5 strafoint pr. sekund

under og over den tilladte tid.

Der gives 3 strafpoint pr. nedrevet bold.

9.2 Ikke reglementeret påklædning i en gennemkørsel

medfører 3 strafpoint.

9.3 Strafpoints af de to gennemkørsler lægges

sammen og giver det samlede resultat og placering

i den lokale konkurrence.

9.4 Kørt tid af de to gennemkørsler lægges sammen

og indikerer rækkefølgen ved samme

strafpoints.

9.5 Resultater fra hver ekvipage/stævne samles

i et fælles sekretariat, som opdaterer resultaterne

og den endelige placering.

9.6 Er en kusk diskvalificeret tæller stævnet ikke

i den samlede cup.

10. Præmier

10.1 Ved lokale stævner gives rosetter til placeringer

i hver enkelt klasse. Antal iflg. FEI’s

reglement. Betales af den arrangerende forening.

10.2 Ved årets sidste stævne (finalestævnet) gives

rosetter til placeringer i hver enkelt klasse.

Antal iflg. FEI’s reglement. Betales af den

eller de arrangerende foreninger.

10.3 De 3 bedst placerede i årets TopCup i hver

enkelt klasse modtager roset og ærespræmie.

Betales af fælleskassen og evt. sponsorer.

10.4 Alle deltagere i årets TopCup, som er kvalificeret

til finalen, modtager en staldplakette.

Betales af fælleskassen.

10.5 Præmieoverrækkelse efter hver klasse eller

efter sammenlægning.

11. Tilmelding

11.1 Ved tilmelding til det første stævne i året skal

kusken indsende/maile tilmeldingsblanket

med alle relevante oplysninger om ekvipagen

inkl. vognbredde, klasse og kuskekategori til

den arrangerende køreforening.

DKF blanket eller tilmelding på www.

topcup-east.dk/www.topcup-vest.dk skal anvendes.

11.2 Tilmeldingen sendes senest 2 uger før stævnet

til den arrangerende forening. Ved for sen

tilmelding betales dobbeltgebyr.

11.3 Startgebyr betales ved tilmelding eller efter

aftale med arrangerende forening.

11.4 Kusken tildeles et ekvipagenr. Ved første tilmelding

til brug i den fælles resultatberegning.

Køresporten 1·2009

19


11.5 Ved tilmelding og betaling til efterfølgende

stævner i det pågældende år, oplyses kun

navn og Ekvipagenummer.

11.6 Individuelt startnr. benyttes ved de enkelte

stævner.

11.7 Kusken er ansvarlig for at meddele ændringer

i ekvipagen (vogntype, hest, spand) til

den arrangerende forening. Kusken får nyt

Ekvipagenummer.

12. Gebyr Øst

12.1 Lokale stævner: 100 kr. pr. ekvipage (heraf

25 kr. til fælleskassen)

12.2 Finale/landsstævne: 200 kr. pr. ekvipage.

13 Gebyr Vest

13.1 Lokale stævner: 150 kr. pr. ekvipage (heraf

50 kr. til fælleskassen)

13.2 Finale/landsstævne: 150 kr. pr. ekvipage.

20 Køresporten 1·2009

Stævner TopCup 2009 – Øst

UKR 26. april

KEKF 17. maj

HKR /Nyvang 21. juni

SOK 5. juli

FKR 21. august

SSK 6. september

Alle: 20. september finale på Dorthealyst

Stævner TopCup 2009 - Vest

ØKS 5. april

FKS 31. maj

VK 7. juni

HKR 21. juni

SKS 26. juli

MKS/VKS 22. august

TKS 27. september finale og LandsTopCup.

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg


KLINDT

seletøj

Vi har designet vores egen serie af seletøj. Der er 5 forskellige pris og kvalitetsgru pper

fra 1.900 kr. til 14.800 kr. Altid over 100 seler på lager.

Se mere i forretningen eller på www.klindt.net

Model ”START”

Andet tilbehør til kørsel:

Nummer til seletøj i læder 99,-

Nummer til vogne i læder 250,-

Stopur til maraton 599,-

Sikkerhedsvest 799,-

Supergrip handsker i kunststof fra 99,-

Kørehandsker i læder fra 259,-

Køreforklæde i uld fra 199,-

Køreforklæde i kunstlæder fra 299,-

Bogart hat i blå, brun eller sort 349,-

Australsk hat i læder 499,-

Tophat, grå 1.399,-

Hatte taske, beskytter den fine hat 199,-

Jodphurs støvler fra 299,-

Kørepiske fra 119,-

Kørekegler: 1 sæt (2 kegler + 2 bolde) 599,-

5 sæt 2.500,-

Beskyttere til ryg og bringe fra 199,-

Liner i kunststof eller læder fra 299,-

Seletøjstaske 360,-

KØREDÆKKEN

Køredækkener i lækker sort uld med

gråt kantebånd. Vores eget design med

karabinhager til fastgørelse i

rygnøglerne, samt velco til fastgørelse

i gjorden og hintertøj/skagler. 4

størrelser.

SHETLAND (60 cm*)

PONY (80 cm*) 259,-

COB (100 cm*)

FULL (120 cm*) 299,-

*- målt fra rygstykke til hale.

KLINDT RIDEUDSTYR

Stevns Landevej 85

4660 St. Heddinge

56 50 41 08

www.klindt.net

Hverdage 12-18

Lørdag 10-13

Køresporten 1·2009

21


Af Hanne og Jan Hedegaard

22 Køresporten 1·2009

Indkøb af ny vogn i Tyskland

I oktober måned foretog Lene og Niels Schelde

Petersen og undertegnede en lille Tysklandstur.

Vi havde fundet en vognleverandør, der havde

åbent hus ca. 450 km fra Vejen, og nu blev kursen

sat mod Fahrsport-Hansmeier. Til de, der evt. vil

gøre turen efter, skal man ikke sige ”ja” til kørsel

på grusveje på en TomTom GPS. Da vi kun havde

ganske få km tilbage kunne vi konstatere, at

grusvejen ikke kun var en grusvej, den udviklede

sig langsomt fra grusvej, til noget man kun med

meget god vilje kunne kalde en markvej, og når

det så foregik op af et bjerg med skrænter på den

ene side, så valgte vi altså ”nej” til kørsel på grusvej

på vejen hjem.

Kl. ca. 10.30 ankom vi så til Kallental-Hohenhausen,

og hvilket syn, der mødte os. Der stod kort

sagt hestevogne overalt. Nye vogne, brugte vogne,

antikke vogne, kaner, prærievogne og meget, meget

mere. Uden at have talt dem, vil vi tro, der var ca.

400 vogne. Det var et fantastisk syn. Der var et par

haller med vogne, derudover var der stillet telte op,

og der stod også vogne udenfor. Alt i alt et rent slaraffenland

for kørefolk. Der blev handlet både nyt

og brugt, og så vidt vi kunne forstå, var der også

private, der kom med deres vogne, i håb om at få

dem solgt eller byttet væk.

Vi må ikke glemme, at vi også spiste tysk morgenmad

på stedet. Det skulle bestilles i forvejen,

og man blev så beværtet i et lille gæstehus, som

lå i sammenhæng med hallerne. Der var masser af

mad, om det så var 4 kg rå fars, kunne vi bare gå

til den. Vi holdt os dog til det mere kendte, men

kunne sagtens blive mætte alligevel

Der var også en hal, hvor der var opstillet diverse

tilbehør som bid, seler, dækkener, hatte, piske,

ja kort sagt alt, hvad man kunne ønske sig. Det er

i hvert fald en god idé ikke at have flere Euro med,

end man vil bruge.

Udstilling hos Fahrsport-Hansmeier. Fotos: Hanne Hedegaard


Det kom vi så til alligevel, da vi forelskede

os i en lille vogn, som vi måtte have med hjem.

Desværre var den produceret til ”normale” mennesker,

som sælgeren udtrykte det. Jeg håber, det

var et udtryk for min ringe højde, men jeg kommer

nok til at høre lidt om det nu og da. Derfor

måtte jeg vente seks uger på at få min vogn, som

er specialproduceret til mine korte ben, og i den

farve og udsmykning, som jeg gerne vil have. Så

var der bare ventetiden tilbage.

Den 13. december blev det så endelig dagen.

Vi havde aftalt med dem, at vi kunne afhente

vores vogn hos Holger Hinrichs på Hof Suederknoell

(en nordtysk forhandler). Vi tog så en ny

tysklandstur, denne gang dog kun 170 km nede

i Tyskland. Man må sige, at dernede er tingene

gennemført, om det så var fliserne i indkørslen,

var de lagt, så de dannede en hestevogn… Der

kunne jeg så endelig hente min vogn hjem, og

igen gik det galt, det med Euroerne. Denne gang

var der så lige et sæt seletøj, som jeg måtte have

med hjem.

Nu skulle jeg så også være klædt på til foråret

på alle måder.

Skulle I få lyst til at se lidt om, hvad det var vi

var nede og se, kan I se deres hjemmeside www.

fahrsport-hansmeier.com. Hvis I ser deres katalog

på hjemmesiden, vil I kunne få et lille indtryk af,

hvad vi var tilskuere til, da jeg tror samtlige vogne

i kataloget var repræsenteret på messen.

For de, der måske kunne ønske sig også at købe

en vogn dernede, kan jeg sige, man kan spare de

6 %, der er forskel i tysk og dansk moms. Derudover

er vognene heller ikke helt så dyre som i

Danmark.

Som antydet var Fahrsport-Hansmeier absolut

et besøg værd. Om ikke andet kunne man se så

mange vogne, at man kunne få en fornemmelse af,

hvad man selv gerne vil have. Her i Danmark er

det jo desværre ikke muligt at se så mange vogne

på en gang.

Køresporten 1·2009

23


Royal Windsor Horse Show 13.-17. maj 2009

Af Jørgen Konge

Gardehusarregimentet planlægger i skrivende

stund at rejse til England for at give opvisning ved

Royal Windsor Horse Show. Der er opvisninger

på tegnebordet med deltagelse ved de store show,

som altid løber af stablen i forbindelse med Royal

Windsor Horse Show. Hele arrangementet forgår

neden for Windsor Slot, og det er en kæmpe oplevelse.

Fast indslag er The King’s Troop Royal Horse

Artillery, som er kanoner forspændt seks heste

a la Daumont. Opvisningen foregår i et tempo, der

får den hurtigste danske maratonkusk til at ligne

en snegl.

I forbindelse med Royal Windsor Horse Show

afvikles der også et internationalt kørestævne,

hvor der er mulighed for dansk deltagelse, hvis

Af Jens Svenningsen

24 Køresporten 1·2009

man ønsker det. Der er normalt åbent for alle

klasser i både hest- og ponyklassen. Enkelte danske

kuske har allerede været derovre, som f. eks.

Poul Erik Pedersen fra Vendsyssel Køreforening,

og alle fortæller om en rigtigt god oplevelse.

Stævnet er på niveau med Dorthealyst, og der

kommer ekvipager på alle niveauer. Opmærksomheden

henledes på, at Køreudvalget under

Dansk Køre Forbund skal spørges om lov, for at

kunne deltage ved internationale stævner.

Hvis det hele flasker sig, er Den Kongelige

Stald også inviteret med til England for at give

opvisning, og man er positiv over for ideen. Det

skal dog understreges, at alt er i planlægningsfasen

og man i skrivende stund ikke kender den

officielle kalender, som kommer forud for alt

andet.

Hesteloven er blevet nemmere at leve med

Der er 15. oktober og 1. november 2008 kommet

to nye bekendtgørelser fra Justitsministeriet, der

absolut gør den nye hestelov nemmere at leve med

i fremtiden.

Den første bekendtgørelse siger, at Islandsheste

og Shetlandsponyer i lighed med tidligere

er undtaget fra reglerne om, at der skal være et

læskur, såfremt de går ude hele døgnet, når det er

vinter eller vinterlignende vejr. Det kræver selvfølgelig

som for kødkvæg og får, at dyrene holdes

på store arealer, hvor der er en beplantning,

der yder en høj grad af beskyttelse mod nedbør

og har en særlig veldrænet bund (f.eks. et tykt

lag grannåle). Desuden skal de have udviklet et

kraftigt og tæt hårlag, og de skal være ved godt

huld. Desuden skal de have tilført supplerende

foder, så det gode huld opretholdes.

Den anden bekendtgørelse indeholder ministerens

ret til at give dispensation for lofthøjder i

stalde.

Det er dog værd at bemærke, at reglen om, at der

skal være et staldrumfang pr. hest på 30 m3 uanset

hestens størrelse stadig er gældende.

• For ponyer under 135 cm skal den frie lofthøjde

mindst være 2,10 m

• For ponyer under 145 cm skal den frie lofthøjde

mindst være 2,20 m

• For heste under 155 cm skal den frie lofthøjde

mindst være 2,30 m

• For heste under 165 cm skal den frie lofthøjde

mindst være 2,40 m

• For heste over 165 cm skal den frie lofthøjde

mindst være 2,60 m.

Det er måske væsentlig at huske, at disse krav

gælder straks for nybygninger eller ved væsentlige

ombygninger. For allerede eksisterende hestehold

træder reglerne først i kraft 1. januar 2020.


Ferie og træningslejr i Ullerup 25. juli-2. august

Ferie- og træningslejr fra den 25. juli til den

2. august 2009. Concours de Tradition 26. juli

arrangeret af Henrik Køier og 3-dages kørestævne

31. juli til 2. august arrangeret af Ullerup

Køre- og Rideforening. Hold med andre

ord sommerferie med hestene nær København.

Af Vibeke Nielsen

Hovedstadsferie - ta’ dine heste med – op til ni

dages ferie tæt på alle Københavns ferietilbud,

Tivoli, De kongelige Stalde, Amalienborg, Den

lille havfrue, Operahuset, Amager Strandpark, og

meget mere.

Kunne det ikke være fantastisk at holde campingferie

med heste og hele familien, hvor der er

mulighed for et stort lærerigt indhold, bl.a. med

professionelle undervisere, bane med keglekørsel,

maratonforhindringer, en stor skov at køre i

og en masse hyggelig samvær. Vi planlægger pt.

også en guidet bustur rundt i København lørdag

den 25. juli.

Alle er hjertelig velkommen til at deltage i

hele arrangementet, eller dele heraf f.eks. undervisning,

stævner, bustur, skovture og lignende.

– altså selv sammensætte helt sin egen pakke.

Der tilbydes campingplads til medbragt telt

eller campingvogn. Uanset om man kommer

nær eller langvejs fra - er der også mulighed for

opstaldning af de firbenede.

Det er tæt på skov og strand og den nye by

Ørestaden med Nordens største indkøbscenter

Fields. Man kan cykle til metroen og derfra køre

til Kongens Nytorv på 10 min.

Hver aften samles der til briefing om de forestående

gøremål. På terrassen er der en opslagstavle

med oplysninger om feriens aktiviteter og

evt. ændringer. Alt dette kan opleves på campingferie

i Ullerup på Raagaard hos Ole og Jytte

Nielsen.

Der konkurreres i følgende klasser på 3-dages

stævnet: Øvede kuske, Mindre øvede kuske, Oldboys/girls

60+ og Juniorer, fordelt på pony, shetlandspony,

hest, 1-, 2- og 4-spand.

Læs mere om priser og undervisningstider på

www.ullerup-koere.dk, hvor der også er link til

tilmeldingsblanketter.

Hjertelig velkommen

Ullerup Køre- og Rideforening

Æblehaven hos Jytte og Ole på Raagaarden. Foto: Vibeke Nielsen

Køresporten 1·2009

25


26 Køresporten 1·2009

25-års jubilæumssommerlejr i Løvskal

I år bliver der sommerlejr på Tukærvej 37, 8850

Bjerringbro hos Otto, og det bliver fra lørdag den

11. juli til søndag den 19. juli.

For 25 år siden inviterede Carl Otto Mogensen

for første gang til sommerlejr og samtidig til

hestedag med Lipizzaner-folket. Sommerlejrene

har i årene siden været et godt besøgt arrangement

med hestefolk fra nær og fjern og på tværs

af køreselskaberne. Lejrene har været holdt mange

steder fra Vennebjerg til Fyn, fra Terndrup til

Thy og Staby bare for at nævne nogle.

I år på grund af jubilæet håber vi på, der vil

komme mange familier fra tidligere sommerlejre.

Det er en god idé at tilmelde sig i god tid for

at sikre sig en plads, for der vil nok blive rift om

dem. (ca. 30 familier)

Ferieudvalget er kommet frem til følgende på

nuværende tidspunkt:

Mødedag : Lørdag 11. juli fra kl. 12.00.

SLESVIGSKE VOGNSAMLING

-hverdagsliv med hest og vogn

vognsamlingen@museum-sonderjylland.dk

www.museum-sonderjylland.dk

Stort vognmuseum i den tidligere

Schaumanns Klædefabrik i Haderslev.

Udstillingen er opbygget i »levende« miljøer,

der viser bredden i datidens hestetrukne køretøjer.

Søndag: Tur

Mandag: Tur

Tirsdag: Tur

Onsdag: Familiebesøgsdag. Her vil der ske forskellige

ting så som toppekørsel, ringridning mm.

Der er fællesspisning, men på den måde, at familierne

selv står for maden, vi sidder bare samlet.

Torsdag: Tur

Fredag: Tur

Lørdag: Stadig under planlægning, men jubilæumsfest

om aftenen for deltagere

Søndag: Hjemrejse.

Der kan allerede nu tilmeldes på telefon til Otto

tlf. 8668 6217, mobil 4143 6217. Der kommer

mere information i næste nummer af Køresporten.

Venlig hilsen

Sol Møller

MUSEUM

SØNDER

JYLLAND

Åben:

Juni-August: Tirsdag-Fredag 10-16

Lørdag-Søndag 13-16

September, Oktober, Marts-Maj:

Tirsdag-Søndag 13-16

Mandage lukket

Simmerstedvej 1 DK 6100 Haderslev Tel.(+45)73520707


Debatindlæg om strukturdiskussionen i DKF

Af Jørgen Konge

Dansk Køre Forbund har nedsat et udvalg, der

skal kikke på og komme med forslag til, hvordan

man kan ændre strukturen i Dansk Køre Forbund.

Planlægning af stævner og hvilke tiltag der skal

til, for at fastholde og få flere medlemmer til køresporten.

Vel også se, om der kan gøres noget for

at få endnu flere ud at køre. TopCup tiltaget har

vist, at der faktisk findes kuske, der ikke får deres

kørebehov dækket ved den konkurrencestruktur

der var. Måske findes der endnu flere, der gerne

vil ud at køre, men som ikke synes, at de tilbud

der findes, er noget for dem.

Vi er nogle stykker, der kan finde ud af at råbe

op og fortælle om vores ideer og krav, så vi kan få

det hele med, men er det den rigtige viden, man

får den vej? Fra forbundets side har man også

kraftigt opfordret til at komme med debat indlæg,

det er ikke lykkes særligt godt.

Jeg syntes man burde lave en undersøgelse og

spørge medlemmer, hvad de ønsker. Få lavet et

spørgeskema, som sendes med Køresporten ud

og selvfølgelig lægges på forbundets hjemmeside.

Jeg har luftet ideen for medlemmer af strukturudvalget

og fået positiv tilbagemelding, men finder

alligevel anledning til at lufte ideen bredere.

En af tilbagemeldingerne er gået på, at det ikke

er fuldstændig ligegyldigt, hvad og hvordan man

spørger, hvis man skal bruge svarene til noget fornuftigt,

og det skal de. Så man bør nok rådføre sig

med en der har forstand på sådan noget.

Når man får spørgeskemaerne tilbage, og jeg

håber, at rigtigt mange vil udfylde dem, vil man få

et materiale, der helt nøjagtigt fortæller om hvad

medlemmerne ønsker.

Jeg forestiller mig noget om, hvor tit man

ønsker at deltage i kørestævner, og hvilke slags, er

man mere til opvisning, show med gamle vogne,

hvor mange penge ønsker man at bruge på stævner,

hvor langt vil man køre, hvor højt satser man

på at nå inden for sporten. Ønsker man træning,

undervisning, hvad vil man betale. Foredrag – rejsearrangementer,

ja det er vel kun fantasien og

strukturudvalget, der kan sætte grænser for hvad

der kan spørges om. Men så fik man dog et vink

med en vognstang om, hvad medlemmerne vil.

Køresporten 1·2009

27


Dansk Køre Forbund

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 5682 2052, fax 5616 8341,

e-mail jens@bettegaarden.dk

Så gik der et år igen, og vi tager fat på en ny køresæson.

Det vil sige, den er jo allerede i gang med

indendørsstævnerne. Og det ser ud til, at de har

rigtig stor tilslutning over hele landet med mellem

20 og 30 startende ekvipager hver gang.

Men før vi kaster os ud i forventningernes glæder,

vil jeg dvæle lidt ved 2008. Sportsligt var året

domineret af danske og nordiske mesterskaber

i kørsel, pløjning og brugskørsel. De tre danske

mesterskaber var vældig flot arrangerede. Et stort

cadeau til de selskaber, der stod for arrangementerne.

Og ved de tre nordiske mesterskaber tog

Danmark stort set alle medaljer, så vore kuske og

pløjere har været meget dominerende.

Det skal vi selvfølgelig blive ved med, og det

kræver, at organisationen DKF fortsat er trimmet,

og at den medlemsmæssige og økonomiske fremgang,

vi oplevede i det forgangne år, fortsætter.

Desværre har vi måtte sige farvel til vores hidtidige

næstformand og en del udvalgsmedlemmer

ved det sidste Hovedbestyrelsesmøde.

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 9520 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

28 Køresporten 1·2009

Fra formanden

Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming,

Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577,

holst.irming@mail.dk

Niels Giversen, der har været næstformand

i DKF så længe, at han ikke selv kan huske,

hvornår han tiltrådte, har valgt at stoppe og i

stedet koncentrere sig om sine opgaver som

stævneleder for DKS. Niels har været en institution

i sig selv. Den myndighed, ro og besindighed

og den evne til at skære igennem til

sagens kærne, han altid har udvist, har været

uvurderlig for forbundet. Der skal herfra lyde

en stor tak for hans indsats. Niels bliver nærmest

umulig at erstatte, men med valget af

DKS’ nye formand Jørgen Ahrendt-Jensen som

ny næstformand er vi bestemt ikke dårligt stillede.

Jørgen har været selvstændig, har stor

organisatorisk erfaring og er indstillet på et

meget bredt samarbejde.

Henrik Nakskov, der i tre år har været formand

for Køreudvalget, har også valgt at stoppe. Henrik

har gennem de tre år vist, at han besidder store

evner som udvalgsformand og har forstået at skabe

respekt for udvalgets arbejde.

• Restaurering og nybygning af vogne

• Alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel


Henriks afløser er en, vi alle kender, nemlig

Kim Andreasen fra DKS. Vi kender ham som en

meget dygtig kusk, som utrolig dygtig holdleder

fra pony-VM og junior-VM og ikke mindst som

den, der i strukturudvalget er fremkommet med de

nye ideer til stævnestrukturen.

Stein Andersen, og jeg tager Bjørn Poulsen med,

for de har nærmest samarbejdet som siamesiske

tvillinger, har valgt at trække sig fra Brugskørselsudvalget.

Der kan ikke understreges nok, hvor

stort et arbejde de to har lagt i organiseringen af

brugskørsel i Danmark. Det er et meget professionelt

stykke arbejde, de har stået for.

Det helt nye Brugskørselsudvalg med Lis Laumann

i spidsen får noget at leve op til.

På Hovedbestyrelsesmødet blev der på opfordring

fra VK nedsat et PR- og sponsorudvalg for

at få pressedækning og sponsorer ind i faste rammer.

Desværre ser det ud til, at det kun var Hovedbestyrelsen,

der syntes, det var en god ide, for

endnu har ingen selskaber indstillet kandidater til

udvalget. Der skal herfra komme en opfordring til

at indstille egnede kandidater.

Hvad kan vi så forvente af den kommende

sæson? Mange ting, masser af konkurrencer og

masser af kørsel på mere hyggebaseret baggrund.

Men det rigtigt spændende bliver, om de nye forslag

til afholdelse af stævner kan trække endnu

flere kuske ind på konkurrencepladserne.

Og jeg tror det, for alle erfaringer fra indendørsstævner

og Top-Cup`en har vist, at såfremt der

ikke for den enkelte kusk stilles uoverskuelige

krav til tidsfaktoren og til udstyret, vil de fleste

gerne køre ”om kap”. Og det er fra disse kuske, at

de kuske, der senere skal køre landsstævner, skal

komme.

Og a pro pos landsstævner har der gennem

flere år været tiltag til at benævne åbne stævner

som landsstævner og træningsstævner som klubstævner

i lighed med indenfor ridesporten. Og det

forekommer umiddelbart som en god ide, fordi

pressen er vant til disse benævnelser og derfor i

højere grad vil være motiverede til at skrive om

dem.

En anden ting, der bliver utrolig spændende at

følge, er dommerne udvikling indenfor pløjning

og brugskørsel. Som forligene i begge discipliner

er lagt op, vil det i høj grad blive op til dommerne

at skelne mellem de kuske, der vil tage hensyn til

hestevelfærd og dem, der ikke vil. Det er hermed

et meget stort ansvar, dommerne har fået, og vi

må håbe, at de lever op til det.

Med ønsket om en god sæson for alle

Jens Svenningsen

Køresporten 1·2009

29


Referat fra DKF’s hovedbestyrelsesmøde 2008

1. Velkomst og valg

Formanden bød velkommen til de fremmødte

1.1 Valg af dirigent

Per Rothmann, MKS blev valgt.

1.2 Præsentation af medlemmer

Medlemmerne præsenterede sig selv.

1.3 Valg af stemmetællere

Pia Skar og Poul Bloch.

1.4 Bemærkninger til dagsorden

4.4 Forslag fra SKS om ændring af procedure for

fremtidige pløjeregler.

6.2 Arrangør af DM i pløjning.

6.5 Udnævnelse af æresmedlemmer.

2. Aflæggelse af beretninger

2.1 Præsidentens beretning – godkendt.

2.2 Bladudvalgets beretning – godkendt.

2.3 Juniorudvalgets beretning – godkendt.

2.4 Køreudvalgets beretning – godkendt.

2.5 Pløjeudvalgets beretning – godkendt.

2.6 Brugskørselsudvalget beretning – godkendt.

2.7 Uddannelsesudvalgets beretning – godkendt.

2.8 Kulturhistorisk udvalgs beretning – godkendt.

2.9 Formandens beretning – godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

3.1 Regnskab for 2007/2008 godkendt med et

overskud på godt DKK 30.000 selv efter

afskrivning på trailerambulancen.

4. Indkomne forslag

4.1 Forslag fra FU om, at der nedsættes et PR- og

sponsorudvalg – Foreningerne sender forslag

om personer til udvalget til sekretæren. Forslaget

er vedtaget.

4.2 Forslag fra FU om, at Køreudvalget i samarbejde

med det arrangerende selskab fastsætter

dato for afholdelse af DM for kørsel med hest

og vogn. Forslaget er vedtaget.

4.3 Forslag fra FU om at Juniorer fremover vil

kunne deltage i deres egen klasse ved DM.

Forslaget er vedtaget.

30 Køresporten 1·2009

4.4 Forslag fra SKS om procedure for fremtidige

pløjeregler. Forslaget er forkastet.

5. Budget og kontingent

5.1 Vedtagelse af budget for 2009 – godkendt

5.2 Kontingent for 2010. Foreslået uændret – vedtaget.

6. Nationale aktiviteter

6.1 Samlet oversigt, - se Køresporten nr. 1-09

Åbne stævner i 2009 er vedtaget således:

DKS 7. – 10. maj

SKS 22. -24. maj

VK 12. – 14. juni

FKS 3. – 5. juli

MKS 21. – 23. august

DKS 11. – 13. september.

6.2 DM 2009 i Pløjning – ØKS 17. – 18. oktober.

6.3 DM 2010 i Kørsel – DKS.

6.4 DM 2009 i Brugskørsel – Arrangører findes,

når det nye BKU er trådt i funktion.

Valg af årets hest

Orlando, som ejes af Jytte og Ole H. Nielsen,

DKS.

Valg af årets DKF’er

Jørgen Konge DKS

Æresmedlemmer

Herefter tog formanden Jens Svenningsen ordet

og udnævnte vor præsident Ib Møller samt Marianne

Seidenfaden til æresmedlemmer i Dansk

Køre Forbund.

7. Valg af officials

7.1 Valg af Præsident

Ib Møller MKS, villig til genvalg for 1 år –

genvalgt for 1 år.

7.2 Valg af formand

Jens Svenningsen DKS, ikke på valg

7.3 Valg af næstformand

Niels Giversen DKS, ønsker ikke genvalg for

1 år – DKS indstiller Jørgen Ahrendt-Jensen

DKS, som blev valgt for 1 år.

7.4 Valg af sekretær


Anette Holst Irming, TKS, villig til genvalg

for 1 år – genvalgt for 1 år.

7.5 Valg af kasserer

Anette Holst Irming, TKS, villig til genvalg

for 1 år - genvalgt for 1 år.

7.6 Valg af revisor

Hans Jørgen Christensen, villig til genvalg for

1 år – genvalgt for 1 år.

7.7 Valg af revisorsuppleant

Niels Christensen, ØKS, villig til genvalg for

1 år – genvalgt for 1 år.

7.8 Valg af distributionsansvarlig for Køresporten,

Vibeke og Hans Tang, ØKS, villige til

genvalg for 1 år – genvalgt for 1 år.

7.9 Valg til forretningsudvalg

Niels Schelde Petersen, TKS, villig til genvalg

– genvalgt for 1 år.

Flemming Nielsen, VK, villig til genvalg

– genvalgt for 1 år.

Svend Erik Ravn, SKS villig til genvalg –

genvalgt for 1 år.

Ole Kristiansen, MKS villig til genvalg som

suppleant – valgt for 1 år.

8. Valg til udvalg

8.1 Køreudvalg

Henrik Nakskov afgår ordinært. Ønsker ikke

genvalg. DKS indstiller Kim Andreasen –

valgt for 3 år.

8.2 Pløjeudvalg

Janne Kristiansen afgår ekstraordinært.

Ønsker ikke genvalg. DKS indstiller Agnethe

Kristiansen – valgt for 3 år. Herluf Holst TKS,

villig til genvalg – valgt for 3 år.

8.3 Bladudvalg

Lisbeth Hartmann, villig til genvalg – genvalgt

for 3 år.

8.4 Uddannelsesudvalg

Birthe Ærenlund Andersen, villig til genvalg

– genvalgt for 3 år.

8.5 Kulturhistorisk Udvalg

Ib Møller, villig til genvalg – genvalgt for 3

år.

8.6 Brugskørselsudvalget

Stein Andersen afgår ordinært. Ønsker ikke

genvalg. Bjørn Poulsen afgår ekstraordinært.

Judith Kofoed afgår ekstraordinært. Der skulle

altså vælges et helt nyt udvalg.

Der var indstillet 4 kandidater, og i henhold til

DKF`s vedtægter må der gerne være 4 medlemmer

i et udvalg. I BKU`s Forretningsorden

står der imidlertid, at udvalget består af 3

medlemmer. Det blev derfor nødvendigt med

en afstemning, hvis resultat blev som følger:

MKS indstiller Lis Laumann, fik 1299 stemmer.

SKS indstiller Kjeld Kryger, fik 1016

stemmer. FKS indstiller Jens Dahl Rasmussen,

fik 790 stemmer. DKS indstiller Kaj

Pedersen, fik 645 stemmer. Såfremt det nye

BKU-udvalg på sit konstituerende møde

ændrer antallet af udvalgsmedlemmer, kan

alle 4 kandidater betragtes godkendte af HB.

Men til det første møde består udvalget af de

3 førstnævnte.

8.7 Juniorudvalget

Kim Andreasen, DKS, villig til genvalg – genvalgt

for 3 år.

9. Eventuelt

Jens Svenningsen takkede Niels Giversen,

Stein Andersen og Henrik Nakskov for godt

samarbejde.

Flemming Nielsen, VK synes det har været

rigtig sjovt, men også hårdt at afholde DM.

Han takkede alle hjælpere samt en stor tak til

DKS for lån af materialer.

Ivan Bak, ØKS: Gunhild og afdøde Jørn

Wulff Madsen havde smalfilm fra DM i Horsens

samt lidt fra Roskilde, dette er nu overspillet

på DVD og kan købes for DKK 100.

Poul Bloch: ”Foreninger, kom nu op af stolen.

Vi (Juniorudvalget) vil meget gerne komme

og fortælle og hjælpe, så vi får mere gang i

juniorerne over hele landet”.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden

takkede dirigenten for god ledelse af det

officielle møde.

Åbent møde/kaffe

Dette år var der ikke nogen, der havde noget på

hjertet.

Køresporten 1·2009

31


Konstituering

Det nye brugskørselsudvalg har været samlet og

konstitueret sig med Lis Laumann som formand.

Forretningsorden

BKU har foretaget fire ændringer i forretningsordenen,

tre ændringer for at få tilpasset udvidelsen

af BKU, og slettet 5.2 så det afspejler det aktuelle

regelsæt. Desuden er der to danske tillæg til konkurrencereglerne.

Det kan læses i referatet.

Stævner

Den nye stævnesæson står for døren, og når dette

læses har der været afholdt træningsstævner i flere

af selskaberne.

ØKS gentager indendørs brugskørselsstævne på

Vilhelmsborg lørdag den 21. marts, og der bliver

mulighed for at køre både 1- og 2-spand. Reserver

datoen, og slut op om dette tiltag, der kan læses

mere om under ØKS.

Vi forsøger, om vi kan få et cup-stævne på Sjælland

i 2009, det er ikke helt afklaret endnu.

Nordisk Mesterskab

Der er rettet henvendelse til Sverige for at få dato

og sted for afholdelse Nordisk Mesterskab, dato er

ikke fastlagt endnu, men det bliver i Skåne.

32 Køresporten 1·2009

Med venlig hilsen

Kjeld Kryger, BKU

Referat fra det konstituerende møde for

Brugskørselsudvalg (BKU)

Mødet blev afholdt den 28.11.08 hos Jens Dall

Rasmussen og Grethe Veber, Løkkevej 16, Gudbjerg.

Til stede var

Kjeld Kryger Sørensen (SKS)

Lis Laumann (MKS)

Kaj Pedersen (DKS)

Fra Brugskørselsudvalget

Jens Dall (FKS)

Desuden deltog Jens Svenningsen fra Dansk Køre

Forbund.

1A. Konstituering

Udvalget konstituerede sig med Lis Laumann som

formand.

2. Ændringer til Forretningsordenen

Forretningsordenens pkt. 5.2 slettes

Forretningsordenens pkt. 6.4 ændres til: BKU

består af mindst 3 medlemmer

Forretningsordenens pkt. 10.3 ændres til: Udvalget

er beslutningsdygtigt, når et flertal af udvalgets

medlemmer er til stede

Forretningsordenens pkt. 10.6 afgørelser i BKU

træffes ved simpel flertal, ved stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

1B. Endelig konstituering

Med ændringerne i Forretningsordenen blev

udvalget endeligt konstitueret således:

Lis Laumann formand, på valg 2010

Tlf. 9748 5165. Mail: lis.niels@hotmail.com

Jens Dall Rasmussen næstformand, på valg 2009

Tlf. 6226 1892. Mail: veberdal@privat.dk

Kjeld Kryger Sørensen sekretær, på valg 2011

Tlf. 7455 2604. Mail: kjeldkryger@dlgmail.dk

Kaj Pedersen medlem, på valg 2011

Tlf. 5826 0255. Mail: kirkebakkegaard@mail.tele.dk.

Sekretæren orienterer DKF`s sekretær, hjemmesiden

og Køresporten om udvalgets sammensætning

inkl. navne, adresser, telefonnumre og evt.

e-mail.

3. Konkurrenceregler for brugskørsel med hest

og vogn

BKU ønsker to tillæg til de danske konkurrenceregler.

1. Side 3, 6 pind i formålet ændres til: -at tilbyde

en konkurrenceform, som kun medfører begrænsede

omkostninger for deltagerne.

Begrundelse: Det er ikke rimeligt for hverken

hestene eller sporten, at der i formålsparagraffen

skal lægges vægt på, at hestene ikke i større

omfang skal være udholdenhedstrænede.


2. Side 3, 3. pind under Seletøj/udstyr ændres til:

Skyklapper er tilladt i Danmark.

Begrundelse: Af sikkerhedsmæssige årsager er der

blandt brugskørere i Danmark et udbredt ønske

om, at der må anvendes skyklapper i konkurrencer,

såfremt kusken finder det nødvendigt. Såfremt

en kusk gennem deltagelse i konkurrencer ønsker

at kvalificere sig til deltagelse i Nordiske Mesterskaber,

må der ikke have været anvendt skyklapper

i de konkurrencer, udtagelsen er baseret på.

4. Åbne stævner (cup) 2009

Midtjysk, MKS den 25. april

Himmerland, HKR den 17. maj

Slesvigske, SKS den 7. juni

Fyn, FKS den 11. juli

Sjælland, DKS ?

Østjysk, ØKS den 5. september5. Ny vandrepokal for ponyer

Stein Andersen har vundet den hidtidige vandrepokal

til ejendom. Jens Dall og Grethe Veber

har derfor skænket en ny med navnet ”Veberdall

Ponys vandrepokal”.

6. Næste møde

Næste møde er fastlagt til den 14. marts kl 11.00

hos Kjeld Kryger.

Til dette møde vil alle brugskørselsdommere

blive indkaldt med henblik på at opnå enighed om

bedømmelser af anvendelse af stangbid, skumkæde

og næserem.
10. december 2008Køresporten 1·2009

33


N Y T

fra

Dansk Køre Forbunds Juniorudvalg har et tilbud

til samtlige køreselskaber under DKF, og hvis

interessen er der, så er vi også interesseret i at

komme ud til de større rideskoler i landet.

Dansk Køre Forbund Junior vil meget gerne

appellere til, at de enkelte selskaber tager fat i

emnet juniorarbejde og hele ideen bag ved at skaffe

unge ind i køresporten. Der har ikke været så

meget fokus på det de sidste to år, som vi kunne

have håbet på, så nu har Juniorudvalget et tilbud.

Vi vil gerne, at de enkelte køreselskaber sørger for

at fastsætte en dato, hvor Juniorudvalget så gerne

vil komme ud med 3-4 spand heste og hjælpe med

at undervise nye unge mennesker. Det eneste, som

selskabet skal stå for er, et sted at afholde det,

samt sørge for en sponsor (eller selv betale) for

34 Køresporten 1·2009

Dansk Køre Forbund

JUNIOR

Et godt tilbud fra JUNIOR-udvalget

en annonce i de lokale ugeblade, aviser mm, for at

gøre opmærksom på dagen.

Juniorudvalget kan være behjælpelig med at

udforme annoncer, og man kan med fordel bruge

netop en af disse annoncer, da en af dem var grunden

til, at der dukkede 30-40 mennesker op til et

juniorarrangement i Vestjysk Køreselskab. Alle

havde en god og oplevelsesrig dag. To ud af de 30

kører i dag. Mange vil måske mene, at det ikke er

særlig mange, men hvis alle selskaber gør en indsats,

så vil der måske være 20 nye juniorkuske, og

det er en god start. Hjælp os med at sikre Dansk

Køre Forbunds fremtid.

Mange hilsner

Juniorudvalget

Der er fest og farver, når Juniorudvalget er ude. Her er juniorerne ved VM. Fotos: Jørgen Konge


Rejseplaner i Kulturhistorisk Udvalg

I samarbejde med The Carriage Foundation, England

arbejder Kulturhistorisk Udvalg på at arrangere

et besøg i det smukke Derbyshire i uge 38 for

at studere vognkultur i England. Der vil også være

besøg på nogle smukke engelske herregårde med

tilhørende parker.

Hovstallet. Fra samlingen på Sparreholm Slott.

Mere information i næste nummer af Køresporten.

Tidligere har Kulturhistorisk Udvalg arrangeret

vognhistoriske studieture til Norge, Tyskland,

Holland og senest Sverige i 2008. Læs mere om

denne tur i sidste nummer af bladet.

Studieturen til Sverige gav mange gode oplevelser som her hos gæstfrie Håkan Forss. Fotos: Ole Jespersen

Køresporten 1·2009

35


Kvalifikation til VM

De kuske, der vil kvalificere sig til VM for

tospand hest eller VM pony og de kuske, der

36 Køresporten 1·2009

Fra Køreudvalget

ønsker at deltage til Nordisk Mesterskab i Finland

bedes melde sig til Kim Andreasen på mail:

kimandreasen@mail.dk.

Oplæg til ny stævnestruktur 2009

Følgende forslag er et oplæg til, hvordan vi kan

få en lettere og billigere tilgang til at få kuske ud

og køre stævner på let til middelsvær niveau. Målgruppen

vil være TopCup kuske, nye kuske, juniorer

og rutinerede kuske med nye heste.

Selskaberne opfordres til i 2009, som et forsøg,

at følge de foreslåede typer konkurrencer, hvorefter

vi har mulighed for at samle op på erfaringerne

efter sæsonen med henblik på at få implementeret

en mere officiel fast fremtidig stævnestruktur, herunder

ligeledes kvalifikationskrav for oprykning

til højere klasser.

Selskaberne har selvfølgelig fortsat ret til at

lave andre former for kørekonkurrencer i klubregi,

men nedennævnte er udtænkt som forslag, der ligger

så tæt på den traditionelle konkurrenceform,

som det er muligt.

Stævnetyper

Klubstævner, 1- eller 2-dagsstævner, andre selskabers

kuske kan inviteres.

Landsstævner (Åbne stævner), 3-dagsstævner,

åbne for alle selskabers kuske

Klubstævner

Let klasse 1-dagsstævne

Kombineret konkurrence bestående af dressur formiddag

og kombineret forhindringskørsel/maraton

om eftermiddagen. Dressur program 1, 2 eller 3.

Kombineret forhindringskørsel/maraton opbygget

som forhindringsbane med 12-15 porte og 2-4

opbyggede maratonforhindringer, eller hvis der er

faste maratonforhindringer, der ligger op til banen,

kan disse også benyttes. Maratonforhindringerne

ligger i et straffelt, hvor der tælles strafsekunder

som på alm. maraton.

Uden for straffeltet må der ikke galopperes, alt

over 5 galoptrin medfører straf.

Resultatberegning – jf. reglerne for junior VM.

To kuske må gerne starte med samme hest.

Juniorkuske mellem 9 og 13 år må deltage med

groom på 18 år eller derover.

Middelsvær klasse 1-dagsstævne

Samme som ovenfor, dog med dressur program

6A eller 7A.

I træningsøjemed kan der være en klasse med

svær dressur, program 8A, 8B, 9 eller 10, hvis

tiden tillader det.

Let klasse 2-dagsstævne

1. dag: Dressur, program 1, 2 eller 3.

Forhindringskørsel af lettere sværhedsgrad, max.

2 kombinerede forhindringer inkl. bro, som også

er tilladt. Portbredde er vognbredde + 30 cm. for

alle ekvipager.

Hastighed er 220 m/min.

2. dag: Maraton.

Rute og forhindringer skal være åbne og klar til

gennemsyn ved stævnets start 1. dag.

A-etape ca. 3-4 km. D-etape ca. 1 km.

E-etape ca. 5 km. med 3-4 forhindringer. Forhindringer

må ikke indeholde potentielt farlige

elementer og skal kunne køres af alle. (Kan f.eks

være port A-D i forhindringer, der også benyttes

til Middelsvær/svær klasse).

Det er frivilligt for arrangørerne, om de vil have

A- og D-etaperne (for at spare officials).

Hvis der ikke er A- og D-etape, skal kuskene have

en mødetid til forspændingskontrol senest ½ time

før start på E-etapen, hvorefter opvarmning er

obligatorisk før start på E-etapen. Den skal gerne

ligge op til nogle baner eller arealer, hvor det er

muligt at varme op.


Middelsvær klasse 2-dagsstævne

1. dag: Dressur, program 6A eller 7A. (se under

opdeling af klasser)

Forhindringskørsel, op til 20 forhindringer, max. 2

kombinerede forhindringer ud over bro, som også

er tilladt. Portbredde er vognbredde + 20 cm. (Firspand

dog + 30 cm)

Hastighed er 230 m/min.

2. dag: Maraton.

Rute og forhindringer skal være åbne og klar til

gennemsyn ved stævnets start 1. dag.

A-etape ca. 3-4 km. D-etape ca. 1 km.

E-etape ca. 5 km. med 4-6 forhindringer.

Det er frivilligt for arrangørerne, om de vil have

A- og D-etaperne (for at spare officials).

Hvis der ikke er A- og D-etape, skal kuskene have

en mødetid til forspændingskontrol senest ½ time

før start på E-etapen, hvorefter opvarmning er

obligatorisk før start på E-etapen. Den skal gerne

ligge op til nogle baner eller arealer, hvor det er

muligt at varme op.

Svær klasse 2-dagsstævne

Som for middelsvær klasse,

dog med dressurprogrammerne 8A, 8B, 9 eller 10.

(se under opdeling af klasser)

Forhindringskørsel; portbredde er vognbredde +

20 cm, hvis det ikke er en international vogn.

(firspand dog + 30 cm)

Hastighed 250 m/min, firspand dog 230 m/min.

Maraton, samme som middelsvær klasse.

Ved 2-dagsstævner kan der tilmeldes enten i alle

discipliner, kun i dressur/forhindringskørsel eller

kun i maraton. Disse stævner kan arrangeres med

eller uden opstaldning.

Landsstævner (Åbne stævner) 3-dagsstævner

Middelsvær klasse

(klassen er ikke en officiel del af det åbne stævne)

1. dag: Dressurprogram 6A eller 7A (se under

opdeling af klasser)

Dispensation for vognbredder.

2. dag: Maraton.

A- og D-etape, samme som for svær klasse.

E-etape, kan være kortere (mindre antal forhindringer/antal

porte i forhindringerne)

Selve ruten kan være den samme som for svær

klasse.

Antallet af forhindringer eller porte i forhindringerne

kan formindskes.

Ex. de sværeste/potentielt farlige forhindringer

udelades helt, og/eller øvrige forhindringer køres

kun portene A-D.

Hastigheder på etaperne opdeles

3. dag: Forhindringskørsel, samme bane som svær

klasse.

Dispensation for vognbredder, med portbredde =

vognbredde + 20 cm og firspand + 30 cm., hvis

der ikke køres med internationale vogne. Hastighed

for alle 230 m/min.

Dispensation for vognbredder og vogntyper, maratonvogn

kan benyttes i alle discipliner.

Åben for nyere kuske, der ikke er klar til at starte

de svære klasser, samt rutinerede kuske med nye

urutinerede heste, eller heste på mellem 4 år og

den for åbne stævner krævede alder. (1-spand 6 år,

2- og 4-spand 5 år)

Svær klasse

Følger FEI’s reglement for internationale kombinerede

kørestævner og Dansk Køre Forbunds særlige

tillæg, som det er gældende for åbne stævner

Opdeling af klasser

Sammenlægning kan ske på grund af antallet af

tilmeldte ekvipager, hvis der køres samme dressurprogram,

undtaget dog 2- og 4-spand Hest,

svær klasse, idet 8A og 8B er næsten identiske:

Klubstævner

Let klasse:

1-spand hest og pony

2- og 4-spand hest og pony

Middelsvær klasse:

1-spand hest og pony, (dressurprogram 7A)

2-spand pony (dressurprogram 7A)

2- og 4-spand hest (dressurprogram 6A)

Svær klasse:

Ved 1-dagsstævner, alle kan være i samme klasse

(kun i træningsøjemed).

Ved 2-dagsstævner:

1-spand hest og pony (dressurprogram 9)

Køresporten 1·2009

37


2- og 4-spand pony (dressurprogram 10)

2- og 4-spand hest (dressurprogram 8B og 8A)

De forskellige ponykategorier kan lægges i samme

klasse og køre med de for kategorien forskellige

hastigheder på maraton.

Landsstævner

Middelsvær klasse:

Samme opdeling som under klubstævner.

Svær klasse:

1-spand pony (dressurprogram 9)

2-spand pony (dressurprogram 10)

38 Køresporten 1·2009

(Herunder kan lægges 4-spand pony, hvis der ikke

er mere end 1 kusk i klassen)

4-spand pony (dressurprogram 10)

1-spand hest (dressurprogram 9)

2-spand hest (dressurprogram 8B)

(herunder kan lægges 4-spand hest, hvis der ikke

er mere end 1 kusk i klassen)

4-spand hest (8A)

De forskellige ponykategorier kan lægges i samme

klasse og køre med de for kategorien forskellige

hastigheder på maraton.

Oversigt over danske landsstævner (åbne stævner)

samt enkelte udenlandske internationale stævner i 2009

Dato Sted Stævnetype

16.-19. april 2009 Kladruby CZE CAI-A, Hest 1,2,4, Pony 2

30. april – 3. maj 2009 Emsdetten GER CAIP-B, Pony 1,2,4

6.-10. maj 2009 Dorthealyst DEN CAI-B/CAIP-B, Hest/Pony 1,2.4

21.-24. maj 2009 Åsbo SWE CAI-B/CAIP-B, Hest/Pony 1,2

22.-24. maj 2009 SKS, Revsø Landsstævne

29.-31. maj 2009 Jarantow POL CAI-A, Hest 1,2,4

11.-14. juni 2009 NM Ypäjä FIN CAI-B/CAIP-B, Hest/Pony 1,2

11.-14. juni 2009 Dillenburg GER CAI-A/CAIP-A, Hest/Pony 1

11.-14. juni 2009 VK Landsstævne

18.-21. juni 2009 Altenfelden AUT CAI-A/CAIP-A, Hest/Pony 1.2.4

2.-5. juli 2009 Warka Warsaw POL CAI-A, Hest 1,2,4

3.-5. juli 2009 FKS, Kærsgaard Fyn Landsstævne, FEI-kvalifikation

16.-19. juli 2009 Nebanice CZE CAI-A Hest 1,2,4, CAIP-A Pony 2,4

23.-26. juli 2009 Beekbergen NED CAI-A Hest 2,4, CAIP-A Pony 4

31. juli-2. august 2009 Riesenbeck GER CAI-A Hest 2,4

13.-16. august 2009 St.Martin Greven GER VM for Pony

18.-23. august 2009 Kecskemet HUN VM for 2-spand Hest

28.-30. august 2009 MKS, Midtjysk Landsstævne

4.-6. september 2009 Breda NED CAIO Hest 4, CAIP-A Pony 4

11.-13. september 2009 DKS, Dorthealyst Landstævne

Den fuldstændige oversigt over internationale kørestævner kan findes på FEI’s hjemmeside.


Nyt kørereglement

FEI har vedtaget nyt reglement for konkurrencekørsel,

gældende fra 1. januar 2009: FEI’s Reglement

for internationale kombinerede kørestævner

10. udgave.

Den engelske udgave kan hentes på FEI’s hjemmeside

www.fei.org.

Den danske oversættelse forventes klar medio

februar på Dansk Køre Forbunds hjemmeside tillige

med en redigeret udgave af det danske tillæg.

Nationale landsstævner, de nuværende åbne stævner

skal i 2009 følge disse forskrifter for så vidt

gældende officielle klasser ved åbne stævner.

Opsætningen i det nye reglement skulle gerne

gøre det lettere at finde rundt i, men det kræver

selvfølgelig, at man tager sig lidt tid til at lære det

at kende. Der er en del ændringer, både generelt

og indenfor de forskellige discipliner og ligeledes

områder, der nu er specificeret mere klart og entydigt

såvel indenfor de sikkerhedsmæssige krav

som de rent hestevelfærdsmæssige områder.

På vores banebyggerkursus i oktober 2008 har

de banebyggere, dommere, kandidater m.fl., der

deltog, fået et indblik i nogle af ændringerne, og

samtidig gav det glimrende anledning til gode

debatter i vores fælles interesse omkring hestene

og køresporten.

En samlet oversigt over ændringer i forhold til

de tidligere gældende regler kan vi ikke forelægge,

idet vi ikke kan påtage os ansvaret for eventuelle

oversete enkeltheder i en sådan oversigt.

Vi vil dog selvfølgelig meget gerne være

behjælpelige, hvis der opstår tvivl om fortolk-

Fra Uddannelsesudvalget

ninger eller spørgsmål i øvrigt til de nye regler.

Henvendelser kan ske til Uddannelsesudvalget, og

tvivlspørgsmål af generel interesse vil vi bestræbe

os på at offentliggøre på hjemmesiden.

Vi skal derfor opfordre såvel kuske som stævneledere

og officials i øvrigt til at sætte sig ind i

det nye reglement.

Samtidig vil vi også benytte lejligheden til at

opfordre de enkelte køreselskaber til at afholde

klubstævner med klasser, svarende til den af køreudvalget

foreslåede struktur med let, middelsvær

og svær klasse, tillige med en middelsvær klasse

ved landsstævner (åbne stævner), så vi kan danne

os nogle værdifulde erfaringer. Dette vedrører

selvfølgelig vurdering af behov for klasser af

forskellige sværhedsgrader, dels af hensyn til lettere

adgang for nyere konkurrencekuske og ikke

mindst at hensynet til nye eller unge heste.

Set ud fra en dommers synspunkt eller de

ansvarlige stævnelederes for den sags skyld, er det

mest fair overfor såvel kuske og heste, at de ikke

tvinges til at blive udsat for udfordringer, som de

ikke er klar til, og det er derfor absolut nødvendigt,

at der er muligheder nok at vælge imellem

- under hensyn til, hvad der er behov for og tillige

praktisk muligt.

Vi håber på en ny stævnesæson med spændende

oplevelser og erfaringer samt en masse fremgang

og udvikling for dommere, dommerkandidater og

for både nye og rutinerede kuske.

På uddannelsesudvalgets vegne

Pia Skar

DKF’s reglementer

kan downloades på www.koereforbund.dk

Køresporten 1·2009

39


Dommerkonference i kørsel 29. marts

Uddannelsesudvalget inviterer til dommerkonference

søndag den 29. marts 2009 på Kærsgaard

på Fyn. Konferencen foregår fra 10.00 - ca. 16.00

(Husk sommertid). Der tilbydes morgenkaffe og

brød, frokost og eftermiddagskaffe med kage.

Fagligt program

• Nyt kørereglement 2009.

Som forberedelse på gennemgang af det nye

reglement vil vi udsende en liste med spørgsmål,

som skal besvares inden og medbringes.

40 Køresporten 1·2009

• Præsentation af forslag til ny stævnestruktur,

som af køreudvalget er anbefalet selskaberne at

afprøve i stævnesæsonen 2009.

• Eventuelt – herunder situationer fra 2008, som

ønskes drøftet. Vi ønsker gerne besked på forhånd

om situationer eller emner, der ønskes drøftet.

Det nye kørereglement gældende fra 1. januar

2009 kan hentes fra Dansk Køre Forbunds hjemmeside

fra medio februar 2009.

Tilmelding eller afbud bedes venligst meddelt

senest 1. marts 2009, helst pr. mail til Pia Skar,

e-mail: pia@bettegaarden.dk eller tlf. 5682 2052,

2329 1092.


Bornholms Køre Selskab

Formand: Axel Hansen, Sosevejen 2,

3720 Åkirkeby, tlf. 5697 2646,

birteaxel@mail.tele.dk

Generalforsamlingen 26. november

I alt 29 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

Et enkelt bestyrelsesmedlem, Leon

Skovgaard, forlod bestyrelsen, og i stedet kom

et helt nyt medlem, Torben Ipsen ind. Tak til

Leon for den tørn, han har taget i bestyrelsen. Vi

ser frem til et fortsat samarbejde med Leon som

menigt medlem.

Efterfølgende har vi afholdt konstitueringsmøde,

hvor den ny bestyrelse blev sammensat således:

Formand: Axel Hansen

Næstformand: Jørn-Ole Klausen

Kasserer/sekretær: Vips Christensen

Bestyrelsesmedlem: Hans-Aage Steenberg

Bestyrelsesmedlem: Torben Ipsen

Bent Hansen fortsætter som suppleant.

Hjemmesiden

Hold godt øje med vores hjemmeside www.bornholmskoereselskab.dk.

Vores nye webmaster har

gjort et kæmpestort og flot arbejde.

Kørsel i hal

Efter nytår startede vi op med dressurkørsel i hal.

Vi kører hver mandag kl. 19.00 i VNKR-hallen

– dog ikke den 16. februar - indtil påske.

Lædersyning

Vort læderhold mødes hver torsdag kl. 19.00

– undtagen 26. februar – hos Hanne og Klaus på

Krækketsvej 6, Østerlars. Vi syr nyt, reparerer

brugt og har det hyggeligt.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Vips Christensen

Segenvej 26, 3700 Rønne

Tlf. 5699 0422, munkhoej@mail.dk

Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse på

kr. 20, som kommer til at gælde næste år – altså

2009/2010.

Foreningens revisorer hedder stadig Bent Nielsen

og Søren Koch, ligesom Lotte Holm fortsætter

som revisorsuppleant.

Johnny Jensen og Leon Skovgaard blev genvalgt

som hhv. fanebærer og suppleant.

På generalforsamlingen blev Ann-Sofie Olsen

foreslået som ny webmaster. Og hun er godt nok

hurtig, for vores ny hjemmeside kører allerede. Så

gå ind på www.bornholmskoereselskab.dk og læs

det fuldstændige referat fra generalforsamlingen.

På hjemmesiden kan du følge med i aktivitetskalenderen,

ligesom du vil kunne læse referater

fra bestyrelsesmøder.

Medlemsmøde 10. februar

Vi afholder vort årlige medlemsmøde i Nyvestcentret

kl. 19.00. Vi skal bl.a. have fastlagt det kommende

års aktiviteter og drøftet fremtiden for vores halkørsel.

Og så skal de forskellige udvalg sammensættes.

Dressurkursus 14.-15. februar

Vi har hyret Kurt Klindt, som kommer til Bornholm

for at undervise vore kuske i ridehallen. Vi

glæder os meget til dette arrangement, hvor vi lørdag

aften har fællesspisning i ridehallen. Information

om kurset kan fås hos Torben Ipsen, tlf. 2226

2811. Tilmelding til kurset foretages til Torben

og tilmelding til fællesspisning foretages til Axel

Hansen, tlf. 5697 2646 – begge tilmeldinger skal

foretages senest 9. februar.

Køresporten 1·2009

41


Påskestævne 9. april

Vi kan allerede nu nævne, at vi i år satser på at

afholde et lille påskestævne, hvor de kuske, som

har brugt vinteren til at dygtiggøre sig og som

måske også har deltaget i det arrangerede dressurkursus,

kan vise, hvad de har fået ud af deres

træning. Så sæt allerede nu X i kalenderen Skærtorsdag.

Læs mere herom i Distriktsbladet og på

hjemmesiden.

42 Køresporten 1·2009

Kontingentbetaling

Hvis du sidder med dette blad, men ikke har betalt

dit kontingent, så skynd dig på posthuset/i banken

for at betale. Hvis ikke din indbetaling er modtaget

senest den 28. februar, risikerer du ikke at få

næste nummer. Husk også at sætte navn på din

indbetaling, idet det både koster tid – og penge –

når kassereren skal ringe til banken for at indhente

oplysning om, hvem der har indbetalt.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

H Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

BEVARINGSCENTER

NORDJYLLAND

Bevaring & Restaurering www.bcnord.dk

Karetmageri

Møbler & Træ

Maleri

Papir & Bøger

Foto

Tekstil

Glas & Porcelæn

Metal

Læder & Skind

Arkæologiske fund Storemosevej 8 · 9310 Vodskov · tlf. 9829 2455


Dansk Køre Selskab

Formand: Jørgen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992, Horneby, 3100 Hornbæk

tlf. 4970 1064, 2086 0175

Generalforsamlingen 21. november

Der deltog 115 medlemmer til generalforsamlingen

i klublokalet på Dorthealyst, hvoraf de 85

deltog i spisningen før generalforsamlingen. Det

var en hyggelig aften, hvor man hyggede sig med

billeder og film fra året, der var gået. Referatet fra

generalforsamlingen kan læses på Dansk Køre Selskabs

hjemmeside www.dansk-koere-selskab.dk

Indendørsstævne 1. marts

Indendørsstævnet er flyttet til den 1. marts og ikke

som tidligere udmeldt, og stedet er også blevet

flyttet til Ringsted, da det var svært at finde datoer

til ridehuset ved Vig.

Stævneadressen er Ejlstrupvej 120 i Ringsted.

Stævnet starter kl. 7.30, og der køres dressur og

keglekørsel om formiddagen og maraton om eftermiddagen.

Kim Andreasen er stævnevært, Jacob Bendtsen

og Katrine Blume tager sig af dommergerningen.

Sidste frist for tilmelding er 23. februar til Gertrud

Sørensen mail gertrud.dks@mail.dk eller tlf.

4011 9434. Startgebyr er kr. 200, som indsættes

på konto 0537-0000095001. Husk at skrive hvem

tilmeldingsgebyret er fra.

Træningsmaraton på Dorthealyst 29. marts

Som noget nyt prøver vi i år at holde en træningsmaraton

så, så mange som muligt får chancen for

at træne og få kendskab til forhindringerne på

Dorthealyst. Vi starter kl. 9.00 i klubhuset, hvor

der vil være mulighed for at købe kaffe/te og en

ostemad. Derefter vil der være en briefing, inden

vi går ud og ser på forhindringerne og lærer den

rigtige måde at køre dem på. Derefter spændes

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Ved et bestyrelsesmøde senere har bestyrelsen

konstitueret sig på følgende måde. Formand Jørgen

Ahrendt-Jensen, næstformand Niels Giversen,

kasserer Anne Jensen, sekretær Gertrud Sørensen,

materielforvalter Gert Frid. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

er Henrik Nakskov, Bjarne Thor Christensen,

Kim Andreasen og Niels Jensen.

der for til at køre de 4–5 forhindringer, der er lavet

klar.

Det er tænkt som en dag, hvor I kan øve jer i

forhindringerne og har mulighed for at køre dem

igennem flere gange. Der vil blive taget tid, så

man bagefter kan se, hvilken måde forhindringen,

kan køres med den bedste tid. Der vil ikke blive

udsendt en startliste, men ved briefingen udleveret

en liste med rækkefølgen, I skal køre forhindringerne

i. Stævnegebyr 100 kr.

Der vil i løbet af dagen være mulighed for at

købe lidt at spise og drikke i klubhusets cafeteria.

Tilmelding senest den 16. marts til Gertrud Sørensen,

tlf. 4011 9434 mail gertrud.dks@mail.dk.

Internationalt CAI-B stævne på

Dorthealyst 6.-10. maj

Igen i år holdes der internationalt stævne i Bededagene,

hvor der er tradition for at en del lande

deltager, der kan tilmeldes i klasserne 1-, 2- og 4spand

hest og pony. Max antal deltagere fra Danmark

er 45. Ved for mange tilmeldinger, vil bestyrelsen

efter bedste evne udtage de kuske med den

største stævneerfaring.

Ligeledes kan bestyrelsen henstille til meget

uerfarne kuske, om ikke at deltage. Alle danske

kuske skal have tilmeldt og betalt senest den 1.

Køresporten 1·2009

43


marts, idet evt. overskydende pladser overgives til

udlandet. Max antal kuske i alt 80.

Propositioner og tilmelding kan enten tilsendes

ved henvendelse til Gertrud Sørensen, tlf. 4011

9434, på mail gertrud.dks@mail.dk eller downloads

på www.dansk-koere-selskab eller www.

koereforbund.dk. Ved dette stævne skal der igen

bruges mange hjælpere, så har du mod på at give

44 Køresporten 1·2009

Aktivitetskalender for Sjælland 2009

* Kun åben for medlemmer af DKS

Januar

17. Indendørs kørestævne, Faxe, FKR

31. Kursus på Dorthealyst, DKS

Marts

1. Indendørs kørestævne, Ringsted, DKS*

18. Medlemsaften på Dorthealyst, SOK

29. Prøvemaraton, Dorthealyst, DKS

April

4. Indendørs kørestævne, ?KKF

11. Påskestævne, Bromme, BKF

18. Kør for dommer, Faxe, FKR

19. Prøvemaraton, Slangerup, SOK

26. TopCup 1, Ullerup, UKR

Maj

3. Dressur cup 1, Juellund, SSK

6.-10. CAI-B stævne, Dorthelyst, DKS *

17. TopCup 2, Kalundborg, KKF

21. Orienteringskørsel, Sorø, DKS

23. Dressur/forhindring/træn. Dorthealyst,

DKS

24. Concours de Tradition, Juellund, SSK

30.-31. Pinsestævne, Juellund, SSK

Juni

5-7. Roskilde Dyrskue

13.-14. Kørestævne, Slangerup, SOK

21. TopCup 3, Nyvang, HKR

27. Dressur cup 2, Juellund, SSK

Juli

5. TopCup 4, Slangerup, SOK

en hjælpende hånd hører vi meget gerne fra dig.

Som forhindringsdommer eller skriver for dommer

er det til Gertrud Sørensen (se tlf. og mail

ovenover).

Som hjælper i cafeteriet kan du ringe eller skrive

til Mette Giversen, tlf. 5780 3929 eller mail

hestemand@mail.dk.

24.-30. Ferieuge for alle, Raagaard, UKR

26. Concours de Tradition, UKR

26. Høstdag, L/FK

31.7.-2.8.Kørestævne, Ullerup, UKR

August

15. Dressur cup 3. Juellund, SSK

15.-16. Aktivitetdage, Kalundborg, KKH

22. Stævne dressur + maraton, Faxe, FKR

23. TopCup 5, Faxe, FKR

29. Prøvepløjning, L/FK

30. Maraton træning, Dorthealyst, DKS

September

6. TopCup 6, Juellund, SSK

11.-13. Åbent stævne (S + M ) Lysten, DKS*

19. Pløjning, BKF

20. TopCup finale, Dorthealyst Alle

26. Pløjning, Haslev, HKR

27. TopCup finale, øst-vest, TKS

27. Sensommertur v/ Roskilde, L/FK

Oktober

3.-4. Pløjning på Nyvang

9. Kulturnat, København, DKS

10. SM pløjning, Knabstrup, DKS*

17 DM pløjning, TKS

24. Pløjning, Gundsømagle, Tom Simoni

31. Pløjning, Hundested, Jørgen Ahrendt-

Jensen

November

14. Indendørs kørestævne, Frederikssund,

SOK

15. Kør-for-dommer, Faxe, FKR


December

28. Juniorstævne, Ringsted, UKR

29. Nytårskegler, Faxe, FKR

Oplysning og tilmelding til de nævnte arrangementer

henvises til de enkelte foreningers kontaktperson,

som fremgår af nedenstående adresseliste:

Bromme Køreforening (BKF)

Vagn Hauge Hansen, Ejbyvej 107, 4632 Bjæverskov

Tlf. 5682 0709, vanete@c.dk eller Jørgen

Lamborg, tlf. 5760 8888, stutteri@gaershoej.dk

Læs på www.brommekoereforening.dk

Dansk Køre Selskab (DKS)

Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle.

Tlf. 5965 4366, gertrud.dks@mail.dk eller

Peter Koux, tlf. 5965 8375, 2032 6468, koux@

mail.tele.dk.

Læs på www.dansk-koere-selskab.dk

Fakse Køre- og Rideforening (FKR)

Kurt Thuesen, Husmandsvejen 7B, 4600 Køge.

Tlf. 5665 6261, 5328 0170, thuesen@sport.dk

eller Gyda Andersen, tlf. 5671 0188, 3013 1826,

gyda_andersen@mail.tele.dk.

Læs på www.f-kr.dk

Gundsø Ride- og Køreforening (Gundsø)

Kun pløjning. Tom Simoni, Østrupvej 169, Gundsømagle,

3670 Veksø Sj. Tlf. 4676 9116.

Haslev Køre- og Rideforening (HKR)

Jens Frederik Jensen, Ringstedvej 129, 4690

Haslev. Tlf. 5638 0131, 2884 4183 .

Kalundborgegnens Køreforening (KKF)

Svend B. Jensen, Voldbjerg 13, 4400 Kalundborg.

Tlf. 5950 4643, 2178 0193, grydedal@mail.dk

Læs på www.kekf.dk

Lokalforeninger

2010

23. januar, Indendørs kørestævne, Faxe, FKR

Februar, Indendørs kørestævne, DKS

Marts, Indendørs kørestævne, KKF

Lolland Falster Køreforening (L/FK)

Egon Larsen, Krårupvej 36, 4990 Sakskøbing. Tlf.

5478 2720, el@l-f-l.dk

Læs på www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening

Midtsjællands Køreforening (Midtsj.)

Sten Rasmussen, Fagerholtvej 10, Ferslev, 4050

Skibby. Tlf. 4551 1102, 2217 6274,

sten.rasmussen@mail.dk

Læs på www.midtsjealand-koere.dk

Slangerup og Omegns Køreforening (SOK)

Per Dani Larsen, Park Allé 7, 3650 Ølstykke. Tlf.

4717 5584, 4010 6036.

birgit@per-dani.dk . Læs på www.sok-koere.dk

Sjællandske Sportskuske (SSK)

Henrik Koier, Slimmingevej 28, 4100 Ringsted.

Tlf. 4076 5650, mail@koier.com

Læs på www.sportskuske.dk

Ullerup Køre- og Rideforening (UKR)

Ane Wieder, Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde.

Tlf. 4615 2324, 4097 3268, olebuch@hus.dk. Læs

på www.ullerup-koere.dk

Anmeldelsesfristen til stævner er to uger. Betaling

skal ske samtidig med tilmelding. Betalingsmåde

vil fremgå af propositionerne til de enkelte stævner.

Hvis der er venteliste til stævnet, går pladsen

videre, såfremt betaling ikke foreligger, når

anmeldelsesfristen udløber.

Køresporten 1·2009

45


Ny sæson

46 Køresporten 1·2009

Fyens Køre-Selskab

Formand: Jørgen Dam Johansen,

Koesmosevej 69, Kauslunde, 5500 Middelfart,

tlf. 6440 3367, polsemanden@mail.dk

Fyens Køres-Selskab håber, alle medlemmerne er

kommet godt ind det nye år, og er startet med en

masse dejlige oplevelser med deres heste. Nu er vi

klar til en ny sæson med træning og arrangementer.

Siden det sidste blad udkom, er der ikke sket så

meget, da vinteren og julen falder over foreningen.

Desværre udkom foreningens Det Blå Blad ikke

som lovet. Dette skyldes en menneskelig fejl og

en computer, der gik ned. Dette beklager vi meget,

og har man endnu ikke set noget til dette blad, bør

man kontakte kassereren.

Generalforsamling 12. november

Vi har afholdt generalforsamling, som gerne trækker

en god del af medlemmerne til en snak om,

Ride- og køreudstyr

til en god pris

Siden sidst

Kvalitetsseler til 1- og 2-spand fra kr. 1.299,-

Stort udsalg af rideudstyr - fx vandtæt

vinterdækken fra kr. 500,-

STARH RZ

STARH RZ

Kåstrupvej 1, Nors, 7700 Thisted * Tlf.: +45 2147 8726 * www.123hjemmeside.dk/Stald-Lundsminde

Starhorz

Kåstrupvej 1, Nors, 7700 Thisted

Tlf. 2147 8726 - stald-lundsminde@mail.com

www.123hjemmeside.dk/Stald-Lundsminde

Åbent fredag 15.30-18.00, lørdag 10.00-13.00 el. efter aftale

Sekretær: Jørgen Neerholt

Drudvangen 2, Andebølle, 5492 Vissenbjerg

tlf. 6447 2406, 3064 4640, familien@neerholt.dk

hvad der er gjort, og hvad der efterfølgende skal

ske. Vi har været heldige at få nogle nye friske

folk ind i bestyrelsen, som er klar til at give den

en skalle de næste år.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde

blev udfaldet:

Formand: Jørgen Dam

Næstformand: Henrik Jensen

Kasserer: Arne Egestrøm Jensen

Sekretær: Karen Frederiksen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henri Hage, Jens

Erik Nielsen og Jørgen Neerholt.

Seletøjssyning

Vanen tro startede det hyggelige samvær og

muligheden for at reparere, eller sy nye ting sidst

i januar og fortsætter hver anden onsdag frem til

april.


Træning med afsluttende stævne

Fredag 20. februar starter et program med undervisning

den første fredag, træning fredag 6. marts,

som bliver den anden gang man mødes. Lørdag 7.

marts afsluttes med en indendørs træningsstævne.

En god og hyggelig måde at få sparket køresæsonen

i gang på og samtidig måske lære sig selv

og sine heste noget nyt. Morten Birkely og hans

familie er vært ved disse arrangementer.

Trætrækning i Sibirien 21. februar

Vi samles i skoven hos Hans Lundegaard med

vores heste og det varme tøj, og så står dagens

program ellers på at trække de stammer og grene

ud, som motorsavsfolket skærer ned til os. En dag

med udfordringer for både hest og ejer. Dagen

kræver ikke meget andet end, at man har en sele,

som passer hesten, og det er en god dag for både

erfarne og nybegyndere.

Åbent hus og forhindringskørsel 21. marts

Jens Rosengård Hansen åbner sit ridehus og

omkringliggende areal til en dag med hestevogns-

Hvad nu

kørsel og en dag, hvor alle interesserede kan komme

og høre, hvad hestevognskørsel egentlig er for

noget. Samtidig vil der blive afholdt et forhindringskørselsstævne.

Køb-salg-bytte-dag 5. april

H E S T O G R Y T T E R M E S S E S T A N D L 9 1 5 4

Det årlige arrangement løber af stablen, hvor

medlemmer, som ligger inde med ting og sager de

ikke længere har brug for, kommer og enten sælger

eller bytter.

Rengøring i vognmuseet på Egeskov 18. april

Vi samles på Egeskov for at rengøre vognmuseet.

Dette gøres for at museet, der har været drevet af

Egeskov i fællesskab med køreselskabet i rigtig

mange år, ser pænt, rent og nydeligt ud, når parken

åbner efter vinterpausen. Til gengæld for at måtte

benytte de omliggende faciliteter på vores årlige

ferieuge, stiller repræsentanter fra hver familie, til

en hyggelig dag i hestevognenes tegn, med klude

og spand.

Køresporten 1·2009

47


Nytårskur

48 Køresporten 1·2009

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Anders Overgaard Andersen,

Glerupvej 7, 9560 Hadsund, tlf. 9857 4533,

mobil 2614 4533, aoa@c.dk

Søndag den 11. januar mødtes otte meget forskellige

ekvipager ved Arden Sports Rideklub for

at nyde en 3 timers og 15 km lang køretur i Rold

Skov. Vejret var gråt med let kuling og 5 graders

”varme”, så alle tæer overlevede. Islænderen Olli

debuterede som fronthest uden større dallervorenhed.

Efter et par kilometer havde den vænnet

sig til at blive forfulgt af 12 andre heste – fra små

ponnier til frisere. Turen gik langs vestsiden af

statsskoven mod nord grænsende til Lindenborgs

revir. Resultatet udeblev ikke, idet fire krondyrshinder

indvandrede fra Lindenborgskoven ved

Jætternes baghave og hurtigt forsvandt i granerne.

Vel gennem Krogmose, Luskimose og Troldefald

og forbi kæmpegraner nåede vi frem til

rastepladsen i Urskoven, hvor der blev udskænket

champagne og serveret kransekager. Herefter

kørtes i rask trav til Klodholmpladsen, hvor

sommerturens (Himmerland på tværs) gæster fra

Slesvig havde overnattet. Man var enige om, at

pladsen var god til at holde rast, da man kunne

holde i ring (vognborg) og snakke. Et sæt walkytalky

blev indviet, så bageste vogn kunne bede

om tilpas tempo, og forreste vogn kunne berette

om seværdigheder.

Siden sidst

Sekretær: Bjarne Kristensen,

Stationsvej 34, 9670 Løgstør, tlf. 8968 3800,

him.k.r@hotmail.com

På tilbagevejen passeredes den nyanlagte højmose

bag St. Øksø (færdig om 1000 år). Ved fugletårnet

ved Lille Øksø lod mændene vandet på

række, inden vi passerede Hestegraven og Røverstuen.

Herefter gik turen hastigt til Ardens varme

kantinelokale, hvor 20 HKR-medlemmer nød

den medbragte mad til livlig snak og små skarpe,

herunder bemærkninger. Nytårskuren ønskedes

gentaget næste år. Sneen er bestilt. Tak til Arden

Sports Rideklub for lån af lokaler.

Tur i Rold Skov 11. januar

Randi Stub Pedersen

Selv om det blæste meget mødte otte vogne op, og

så gik turen ind i Rold Skoven fra Arden Rideskole.

Det blev en fin tur og der var læ inde i skoven,

så vi tror, alle nød turen, og var der noget, vi var i

tvivl om, kunne vi bare spørge Randi, hun var rigtig

god til at guide os rundt. Så vi vil gerne sige

Randi mange tak for, den gode tur i Rold Skov og

for kransekage og champagnen ude i skoven. Efter

det gik turen hjem til Rideskolen, hvor vi nød vores

madpakker i Rytterstuen i den dejlige varme.

Mange tak Tove og Kurt

Nytårskur i HKR. Foto: Randi Stub Petersen


Foredrag 18. februar

Kl. 19.00 holdes foredraget af en foderkonsulent

fra Tjørnehøj Mølle, som er Danmarks største producent

af kvalitetsfoder til heste hos Land og Fritid

Sørup, Hjedsbækvej 69, 9530 Støvring. Land

& Fritid vil være vært for øl/vand samt kaffe og

brød. Tilmelding til Anders O. Andersen, tlf. 9857

4533-2614 4533, aoa@c.dk.

Forhindringskørsel og ringridning 8. marts

Som noget nyt prøves ringkørsel med vogn.

Køreteknik for nybegynder. Hest og pony skal

havde været for vogn. Sted Tisted Sports Rideklub,

Tistedvej 3-5, Tisted, 9510 Arden. Stævnet

starter med kaffe Kl.10,00. Banegennemgang.

Kl.10.30. Deltagergebyr 50,- kr. pr. ting. Køreteknik

for nybegynder er gratis. Tilmelding til

Mette Hansen, tlf.6176 3534. Tilmelding 14 dage

inden.

Indendørs klubstævne i brugskørsel 15. marts

Stævnet holdes hos No Name, Gravehusevej 4,

Bælum, for 1- og 2-spand. Vi starter med kaffe

kl. 10,00. Deltagergebyr 50,- kr. pr. ekvipage.

Tilmelding til Anders O. Andersen, tlf. 9857

4533, 2114 4533 eller aoa@c.dk Tilmelding 14

dage inden.

Hvad nu

Klubstævne i brugskørsel for 1- og 2-spand.

29. marts

Tisted Sports Rideklub, Tistedvej 3-5, Tisted,

9510 Arden. Stævnet starter med kaffe kl.10.00.

Banegennemgang kl.10.30. Deltagergebyr 50,- kr.

pr. ekvipage. Tilmelding til Ove Thrysøe, tlf. 9837

8023, 2167 0730. Tilmelding 14 dage inden.

Juniordag 10. april

Her vil være mulighed for, at man kan prøve at

køre med hest og vogn under kyndig vejledning.

Ved samme lejlighed vil der blive toppekørsel og

ringridning for alle klasser. Det foregår på Tisted

Sports Rideklub, Tistedvej 3-5, Tisted, 9510

Arden. Kaffe kl. 10.00, ingen deltagegebyr. Tilmelding

til Mette Hansen, tlf. 6176 3534. Tilmelding

14 dage inden.

Hyggedag med hest og vogn 8. maj

Hos Thorkild Aagaard Nielsen, Under Bakken 17,

Sødring, 8970 Havndal. Nærmere info i næste blad.

Indlæg til Køresporten

Indlæg til næste nummer af Køresporten skal sendes

til Bjarne Kristensen, him.k.r@hotmail.com,

senest 5. marts.

Nytårskur i HKR. Foto: Tove Hansen

Køresporten 1·2009

49


Midtjysk Køre Selskab

Formand: Bente Søndergaard

Rosenbjerg 6, 7600 Struer, tlf. 9786 1280,

mobil 3042 1780, bs.mks@fritid.tele.dk

Generalforsamling på Birken 5. november

Formand Ole Kristiansen holdt sin beretning, om

hvad der var sket i MKS i 2008. Derefter blev

der valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Henrik

Jensen var på valg og ønskede ikke genvalg. Ole

Kristiansen ønskes at træde ud af bestyrelsen,

men Erling Larsen modtog genvalg. Det var et

meget hurtigt valg, for der var kun tre, der stillede

op. Der skulle vælges tre, og det blev Bente Søndergaard,

Niels Chr. Simonsen og Erling Larsen.

Så skulle der vælges to nye suppleanter. Det tog

heller ikke lang tid, for igen var der kun to opstillede.

Valgt blev Mogens Ruhoff og Kurt Pedersen.

Revisor blev genvalgt. Så MKS´s bestyrelse ser nu

således ud. Formand Bente Søndergaard. Næstfor-

50 Køresporten 1·2009

Siden sidst

Sekretær: Maja Nielsen

Allestrupvej 3, 9500 Hobro

tlf: 2830 8297, maja-albrecht@hotmail.com

mand Bill Jensen. Sekretær Maja Nielsen, hjemmesiden.

Medlem Erling Larsen, brugskørsel og

pløjning, Niels Chr. Simonsen, Birken. Suppleanter

Mogens Ruhoff, stævneudvalg og Kurt Pedersen,

junior.

Vandreploven gik igen i år til Lis Laumann.

Årets kusk blev i år Karina Bloch. Lüttichaus

Vandrepokal gik til Torben Christensen, for altid

en stor indsats i MKS.

De medlemmer, der havde været i udlandet til

mesterskaber fik en lille gave. Det var John Sørensen

for deltagelse i NM i brugskørsel, sølv. Lis

Laumann for deltagelse til NM i pløjning, guld og

til Maja Bloch, Rie Kristiansen og Mads Kristiansen

for deltagelse ved VM for junior.

Maja Nielsen pløjer for første gang. Foto: Lis Christensen


Brugskørsel 15. februar

Træningsstævne med dommer hos Kis og Jørn

Grønkær. Start kl. 9.30 med kaffe. Pris kr. 150,-

Tilmelding til Kis senest 8. februar på tlf. 9746

4571.

Filmaften på Birken 19. februar

Start kl. 19.00. Vi viser en film med Bent Rosenberg

og Anker Kristensen, omkring årets gang i

marken med heste. Bent og Anker vil komme og

fortælle. Der skal selv medbringes kaffe og kage.

Der er ingen tilmelding.

Gennemgang af det nye kørereglement

28. februar

Vi har i fællesskab med VK arrangeret en eftermiddag,

hvor kuske - nye som gamle - har en

chance for at få svar på diverse spørgsmål

omkring det nye kørereglement. Pia Skar, som

står for Dansk Køre Forbunds uddannelsesudvalg,

vil komme og besvare spørgsmål. Pia er

både national og international dommer. Samtidig

vil Jens Svenningsen, formand for Dansk

Køre Forbund være til stede. Jens besvarer også

gerne spørgsmål.

Det foregår på Holtegaard fra kl. 14.00. VK

er vært ved en kop kaffe, og der arrangeres fællesspisning

kl. 17.30. Pris for fællesspisning er

kr. 50,-. Tilmelding til møde og fællesspisning

sker til Bjørn Poulsen, gerne pr. mail nuibp@

post6.tele.dk eller mobil 2920 7401 senest 21.

februar.

Arbejdsaften 5. marts

Kl. 19.00–22.00 hos Niels Chr. Simonsen med

færdiggørelse af materialer til dressurbanen, som

det primære, men både træ- og læderværkstederne

vil være åbne, hvis nogen skulle have en lille ting,

som skal laves.

I må også bare komme og være med i hyggeligt

samvær med andre hestefolk. Kaffe og brød medbringes.

Hvad nu

Aftenarrangement på Birken 19. marts

Start kl. 19.00. Først på aftenen vil Niels Chr.

Simonsen gerne tale med medlemmerne om Birken,

området, forhindringerne og alment om Midtjysk

Køreselskab.

Vi håber, at mange medlemmer møder op, da

det er i alles interesse, at MKS har et godt tilholdssted.

Efter en forhåbentlig god diskussion vil

Niels vise smalfilm fra kørestævner i udlandet.

Træningsdag 21. marts

Med fokus på konkurrencekuske. Yderligere

oplysninger hos Mogens Ruhoff, tlf. 8669 1293.

Juniordag/kom og prøv dag 10. april

Her kan du prøve at køre med et spand heste, som

er godt kørevante. Vi har både fjordheste og shetlandsponyer

at køre med, men du er også velkommen

til at medbringe din/dine egne heste i fald de

er kørevante.

Vi vil gerne være behjælpelige med at tilpasse

seletøjet, så det sidder rigtigt, og give gode råd og

tips til de forskellige ting du skal bruge. Du kan

låne en vogn eller selv medbringe eget grej.

Vi opfordrer til, at der bruges hjelm og vest, i

hvert fald til maratonkørsel.

Det er en dag, hvor vi håber at jer, som har

tænkt på at køre med hest og vogn, kommer op af

sofaen og kommer ud og prøver drømmen af.

Der vil være noget for enhver smag, både en

luntetur ud af vejen, maratonforhindringer og toppekørselsbane,

og der vil blive vist film fra forskellige

ting, vi har deltaget i.

Arrangementet foregår fra kl. 10.00–15.00 hos

Kurt Pedersen på Uglkærvej 4, Tvis, 7500 Holstebro,

tlf. 9743 5342.

Begynderstævne på Birken 18. april

Vi gentager succesen fra sidste efterår. Stævnet er

for de der har lyst til at prøve at køre stævne, de

der har prøvet det før samt de der har prøvet det

mange gange, men måske har fået en ny hest at

Køresporten 1·2009

51


Mikkel Kruse til juniorstævne på Birken. Foto: Lis Christensen

køre med. Deltagerne deles op i klasser, så niveauet

passer så godt som muligt sammen. Vi håber, at vi

kan få lige så mange nye med i år, så I rutinerede

kuske, prøv at lade jeres grooms komme på bukken,

det er rigtig sjovt også at prøve at sidde bag på.

Der køres dressurprogram efter eget ønske, og

det er helt valgfrit, om man vil køre maraton. Der

vil blive lavet en kort rute og 3-4 forhindringer.

Toppebanen vil blive med 15-17 porte uden kombinerede

forhindringer. Tilmelding til Maja Nielsen

på maja@midtjyskkoereselskab.dk eller tlf.

2830 8297 senest 6. april.

Klubstævne/træningsstævne 19. april

Arrangementet er det samme, som det altid har

været, vi har bare ændret navnet til klubstævne.

Alle kuske, såvel nye som gamle, er velkomne fra

alle foreninger under DKF. Dressurprogrammet

er valgfrit, der vil være omkring 6 forhindringer,

og en mellemsvær toppebane. Der er mulighed for

at komme og se/køre forhindringerne dagen inden.

Tilmelding til Maja Nielsen på maja-albrecht@

hotmail.com eller tlf. 2830 8297 senest 7. april.

Træningsaften 22. april

Vi fortsætter succesen med onsdagstræning hver

anden uge fra kl. 19.00. Der vil være fokus på for-

52 Køresporten 1·2009

skellige ting i løbet af foråret/sommeren, dressur,

toppekørsel, maratontræning, og vi vil forsøge

at have undervisere klar. Der vil løbende komme

informationer på hjemmesiden om aftenens tema

– husk at holde dig orienteret. Der vil være en

ansvarlig person til stede ved hver træningsaften,

som kan hjælpe dig til rette, hvis du ikke har været

med før. Husk at medbringe kaffe, så bager vi en

kage, og slutter af i fællesskab.

CUP stævne i brugskørsel 25. april

Afholdes af Midtjysk Køreselskab hos Lis og

Niels Laumann, Nr. Feldingvej 9, Idom, 7500

Holstebro. Tilmelding til Maja Nielsen, Allestrupvej

3, 9500 Hobro tlf., 2830 8297 eller mail majaalbrecht@hotmail.com,

senest 4. april. Ved senere

tilmelding opkræves dobbelt deltagergebyr.

Nye medlemmer

Mikkel Kruse Johansen, Grenåvej 228, Overgård,

8960 Randers SØ. Jens Tang Sørensen, Bjerringhede

16, 8850 Bjerringbro. Erik Axelsen,

Viborgvej 23, Klejtrup, 9500 Hobro. Jan Rasmussen,

Rosenborgvej 7, Ungstrup, 8830 Tjele. Jens

Simonsen, Bakkevej 7, Hammershøj, 8620 Kjellerup.

Lisbeth Søndergaard, Rønbjerghage 39 B,

st.tv., 7620 Lemvig.


Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get2net.dk

Generalforsamlingen 14. november

37 medlemmer deltog i generalforsamlingen,

og man havde en god dialog om de forskellige

emner. Kontingentet forblev uændret, og man vedtog,

at passive medlemmer også har stemmeret til

bestyrelse og udvalg. Peter Sandahl ønskede ikke

Jubilæumsaften 27. februar

Vores selskab har i år 30-års jubilæum, og dette

markerer vi med en jubilæumsaften, hvor vi helt

sikkert vil både høre og se mange sjove tildragelser

fra de 30 år. Særskilt indbydelse er udsendt til

medlemmerne.

Indendørsstævne 15. marts

Holdes på Revsø Rideskole. Dressur kl. 10, kombineret

maraton og forhindringskørsel starter cirka

kl. 13.30. Tilmelding snarest og senest 1. marts til

enten Svend Erik, tlf. 2175 2168 eller Svend Åge,

tlf. 2023 4886.

Køb, salg og byttedag 4. april

Denne dag holdes sammen med Trekantens Køre

Selskab på Revsø Rideskole, og vi starter kl. 11.

Mød op med de ting, du har til salg eller vil bytte.

Kom og kig, og gør måske en god handel. Cafeteriaet

vil være åbent.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf. 7454 7060, post@hedegaarden.dk

genvalg, og i stedet blev Sten Daugaard indvalgt.

Sonja Hansen blev valgt som kasserer udenfor

bestyrelsen. Axel Juhl valgtes som bestyrelsessuppleant.

Svend Raun ønskede at udtræde af repræsentantskabet,

og Erik Petersen blev valgt. Hjemmeværnspokalen

gik i år til Sonja Hansen.

Klubstævne 26. april

Dette holdes på Revsø Rideskole. Dressur, lille

maraton og forhindringskørsel. Tilmelding snarest

og senest 20. april til Svend Erik, tlf. 2175 2168

eller Svend Åge, tlf. 2023 4886. Mindst 10 deltagere,

ellers aflysning.

Åbent kørestævne 22.–24. maj

På Revsø Rideskole, Revsø Markvej 2, 6560

Sommersted. Præsentation, dressur, maraton og

forhindringskørsel. Der kan tilmeldes i klasserne

1-spand, 2-spand og 4-spand, hest eller pony. Tilmelding

snarest og senest 1.maj til Svend Åge

Nissen, tlf. 2023 4886 eller meget gerne på mail

post@hedegaarden.dk.

Husk

Tilmelding i god tid vil lette os meget i vores

arbejde med at arrangere aktiviteterne.

DKF’s pløjereglement

kan downloades på www.koereforbund.dk

Køresporten 1·2009

53


Generalforsamling 3. november

54 Køresporten 1·2009

Thy Køre Selskab

Formand: Bjarne Kær

Gl. Feggesundvej 39, 7742 Vesløs

tlf. 9799 3305, 4037 2156

Årets ordinære generalforsamling blev afholdt

på Østvildsund Kro med 26 fremmødte.

Beretningen blev aflagt af formanden, Bjarne

Kær, og han kom ind på mange ting. Der var

tilkørsel af heste, syv stk. En dejlig hyggeaften

med Ole Jespersen, der fortalte om sit arbejde

– meget interessant. Der var 35 tilhørere, og de

fik en rigtig god aften ud af det med en veloplagt

Ole. Forårsturen var tilrettelagt omkring

Tranum - pinsedag. En god dag i godt vejr med

deltagelse af seks ekvipager. ThKS var også

repræsenteret ved tre dyrskuer. Seletøjssyning

hos Poul og Magna. Mange hyggelige aftener

med sparsomt materialeforbrug, men megen

kaffe. 3. februar fastelavnsfest hos Ingrid og

Kaj med 25 deltagere. 23. februar bustur til

Møldrup Køre- og rideudstyr, og til Bjerregaard

Hestestutteri. 18.-20. juli 2-dagestur fra Dolle i

Frøstrup med Bjarne og Peter som tovholdere.

Igen fin tilslutning med deltagelse af ni spand

og 49 personer. Også deltagere fra Himmerland

og Vendsyssel, stor succes. Løvfaldsturen

21. september havde fin-fin tilslutning med syv

vogne, 12 islænderryttere og 40-50 deltagere.

27. april opstart på Skinnerupbanen med stor

tilslutning. Tur til Per og Rita i Himmerland,

en dejlig dag i ”heden”. 17. august ministævne

i Skinnerup med 10 ekvipager og en del tilskuere.

Calle berettede angående pløjning. 29.

marts pløjestævne Kærsgaard, hvor Calle deltog

som instruktør. Calle er blevet indvalgt i et

underudvalg til pløjeudvalget, som skal arbejde

med pløjereglement. 5. april pløjetræning hos

Torben Lützhøft sammen med Midtjysk, seks

spand og en enspænder. Fælles pløjemøder med

Landboungdom og 4H. 7. september pløjetræning

hos Arne Studsgaard, seks spand. 19. september

NM i pløjning i Norge, hvor Martin og

Calle Jonasen deltog for ThKS. Calle blev nr. 2.

Siden sidst

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310, noblaest@mvb.net

25. september pløjestævne på Irup Hovedgaard

med deltagere fra MKS og ThKS. Tre hestevogne

kørte med tilskuere, Aage Langvang pløjede

med 3-spand og Mogens Friberg demonstrerede

skovkørsel med sin skovhest.

5. oktober Ulbjerg Traktormuseum, pløjestævne.

Erik og Calle deltog. EM/NM i traktorpløjning

i Sunds, Calle deltog med showpløjning i

regn, slud, hagl og blæst. 2. november Calle til

Jysk mesterskab i pløjning på Gl. Estrup. 12

spand deltog, fire showpløjere og fem traktorpløjere.

Calle blev nr. 2. Torben Lützhøft har

deltaget i to stævner med brugskørsel.

Bjarne kom til igen og rettede en stor tak til

alle, som gennem året har hjulpet med at få

de forskellige arrangementer til at fungere. Til

sidst takkede Bjarne bestyrelsen for godt samarbejde.

Han konstaterede, at vores medlemstal

ligger rimelig konstant på 65–70 medlemmer.

Beretningen blev vedtaget.

Regnskabet blev fremlagt og viste underskud,

men det skyldes ikke mindst investering i maratonvogn

og container til opmagasinering. Regnskabet

godkendt. Kontingentsatsen blev foreslået

uændret og vedtaget. Til bestyrelsen blev

Bjarne og Peter genvalgt. Der var nyvalg til Leif

Christensen. Suppleanter blev Ejgil Andersen

og Lise Hove. Mitzi er senere trådt ud og erstattet

med Ejgil Andersen.

Bestyrelsen har konstitueret sig som flg.

Formand Bjarne Kær, næstformand Peter

Larsen, Calle Jonasen, Leif Christensen, Ejgil

Andersen, Lise Hove, kasserer udenfor bestyrelsen.

Revisorer Knud Hove og Ejvind Engelbrecht,

suppleant Torben Lützhøft.

Vore to vandrepokaler gik denne gang til Juliane

Jespersen, kørsel og Per og Rita, ærespokal.

Under evt. var der virkelig god debat, hvor

mange gode ting blev diskuteret.


Hyggeaften18. marts

Kl 19.30 kommer Jørn Laursen fra Skive (når vi

nu siger Tarok, så ved I, hvem det er) og fortæller

om sine oplevelser med Tarok og oplevelser

på travbanen. Det tegner til en meget interessant

aften. Der serveres kaffe og brød, pris kr.

50.00. Det foregår i Sundby Fælled, Fælleden

15, Sundby Mors. Tilmelding nødvendig senest

9. marts til Bjarne, tlf. 9799 3305.

Tilkørsel af heste

Hvad nu

Bjarne

Vi vil gerne hjælpe med tilkørsel af heste. Det

foregår på Sjørring Rideskole, første gang 5.

april, dernæst efter behov. Pris 100,00 pr. hest

pr. gang og kr. 25,00 for leje af vogn. Vi ser os

nødsaget til at sætte loft ved otte heste, da vi

ikke kan overkomme mere, hjælpere modtages

med tak. Tilmelding senest 28. marts til Peter,

tlf. 9799 3570 eller 2014 3570.

Forårsdag i marken 4. april

Peter

Hos Ruth og Torben Lützhøft, Ginnerupvej 15,

7760 Hurup Thy, tlf. 9795 9159. Vi starter kl.

9,00 med rundstykker og kaffe, derefter går vi

i marken indtil middag, hvor vi spiser vor medbragte

madpakke. Så skal vi i marken igen.

Det står dig helt frit for, hvad du vil. Der er

mulighed for at pløje, harve eller køre tur med

vogn, en rigtig god chance for at lære hestene

at trække. Kom og vær med, - med eller uden

heste. Mangler du redskaber, så kan de lånes.

Naboforeninger er meget velkomne. Tilmelding

senest 1. april til Torben, tlf. 9795 9159 eller

Calle, tlf. 9792 3048.

Opstart på Skinnerupbanen 26. april

Køresporten 1·2009

Calle

Vi starter med rundstykker og kaffe kl. 10.00,

mod mindre betaling til dækning af udgifter

hertil. Medens vi drikker kaffe, så vil vi snakke

om, hvad vi vil med banen denne sæson, så

prøv at tænke på, hvad I har lyst til - toppekørsel,

dressur, brugskørsel, you name it. Der er

måske nogle, der har andre gode ideer, så kom

frem med dem. Tilmelding nødvendig, hvis

man ønsker kaffe og rundstykker. Tilmelding til

opstart Bjarne, tlf. 9799 3305 senest 20. april.

Nyt medlem

Bjarne

Vi byder velkommen til Annette Bansmann,

Vang.

55


Godt nytår

56 Køresporten 1·2009

Trekantens Køre Selskab

Formand: Niels Schelde Petersen,

Husmandsvej 2, 6621 Gesten,

tlf. 7555 5742, nspetersen@jubii.dk

TKS vil benytte lejligheden til at ønske alle vore

medlemmer et rigtig godt nytår. 2008 har været et

godt og aktivt år for TKS, hvor der har været god

tilslutning til de fleste arrangementer. Det skal

dog ikke forhindre jer i at være endnu mere aktive

næste år, så vi glæder os til at se jer til alle arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Hanne Hedegaard

Generalforsamling 23. oktober

Der var mødt 34 medlemmer frem til vores generalforsamling.

Der blev ændret lidt i bestyrelsen,

da Judith ikke ønskede genvalg. Derfor var valget

som følger: Judith Kofoed ønskede ikke genvalg.

Ernst Gamst Nielsen og Anette Holst Irming blev

genvalgt. Hanne Hedegaard blev nyvalgt. Valg af

suppleanter Finn Enggaard blev 1. suppleant. John

Petersen blev 2. Suppleant

Efterfølgende var der foredrag ved Henrik

Høper. Hermed et kort referat fra det.

Henrik har en uddannelse fra England, der svarer

til den danske berideruddannelse, bare i kørsel.

Henrik begyndte med at fortælle om, hvordan

han arbejder med hesten. Det tager ca. 2 måneder

at køre en hest til, så den er klar til det hele. Det

vigtigste for Henrik er, at hesten først lærer at stå

stille. Det er alfa og omega for en kørehest, at den

ikke går nogen steder, når den har fået besked på

at stå stille. Derefter arbejder han ligeså stille og

roligt med at få seletøj på, og derefter bliver den

vænnet til at høre på larm fra vognen, og endelig

kan den spændes for. Det er meget vigtigt, at

man ikke er alene første gang, man spænder for.

Der skal være en hjælper, så hvis noget går galt,

er man to til at klare situationen. Henrik kører

altid hesten til som 1-spand, da det er langt hurtigere

at vænne den til 2-spand, end det modsatte.

Siden sidst

Sekretær: Hanne Hedegaard

Københovedvej 51 A, 6630 Rødding

tlf. 7484 7309, mail@barsoes-britter.dk

Selve tilkørslen foregår med en 2-hjulet vogn, for

som Henrik selv udtrykte det, så er det nemmere

at komme op over kantsten og igennem haver med

en 2-hjulet vogn end med en 4-hjulet. (Jeg ved

ikke, hvad han laver i haverne, men det er nok

ikke botanik, der interesserer ham). Hesten bliver

så taget med i trafikken og lærer ganske langsomt

at færdes, uden at blive bange. Som hovedregel vil

Henrik helst vente til hesten er 3-4 år, før den bliver

kørt til. Det er simpelt hen fordi en 2-årig kan

ikke klare nær så meget, som en der er lidt ældre,

og da det mange gange er nye kuske, der skal

ud at køre, er det en rigtig god idé, at hesten kan

klare lidt flere strabadser end en ung hest på 2 år.

Noget andet, Henrik fremhævede, var faste rutiner.

Heste kan godt lide, at tingene bliver gjort på

samme måde hver gang, og ændres der i rutinerne,

vil der ofte gå lidt ”grus i maskineriet”. Derfor

bliver alle heste også taget ud på staldgangen, når

de skal klargøres til arbejde. Boksen skal være fristed.

Når hovedtøjet bliver lagt på, er hesten gået

på arbejde. Der må ikke længere småspises, eller

”rodes rundt” på staldgangen, så skal hesten stå

helt stille og vente på kuskens kommando. Det må

Henrik Høper fortalte om træning. Foto: Jan Hedegaard


Julehygge i TKS. Foto: Jan Hedegaard

vi så lige huske næste gang, vi står i stalden, men

det er naturligvis ikke noget problem for nogen af

os eller…

Henrik fortalte også om klargøring til mønstring

af heste. Som det allervigtigste fremhævede Henrik,

at hesten skal være i god foderstand.

Igangsætningsskursus 18. januar, 1. februar

og 15. februar

Dette kursus vil være afholdt eller i gang, når

Køresporten udkommer.

Møldrup Rideudstyr 11. marts

Der vil være kør-selv tur til Møldrup Køre- og

Rideudstyr, Gl. Horsensvej 337, Gjesing, 8660

Skanderborg. Der vil være mulighed for samkørsel,

og vi vil have mødesteder, så vi kører samlet

derop. Møldrup er vært ved kaffe, derfor tilmelding

senest 5. marts til Hanne Hedegaard, tlf. 7484

7309, 4015 8309 eller mail@barsoes-britter.dk. Vi

vil være hos Møldrup kl. 19.

Indendørs stævne 22. marts

Der bliver afholdt indendørs stævne på Vejle Ridecenter.

Dressurprogrammerne ligger på DKF’s

hjemmeside. Tilmelding til Hanne Hedegaard, tlf.

7484 7309, 4015 8309 eller mail@barsoes-britter.

dk. Pris kr. 200,- kr. som betales ved tilmelding på

konto 0759 7595632214. Juniorer er meget velkomne,

og hvis der er nok, får de en klasse for sig

selv ellers bliver de sammenlagt.

Hvad nu

Det er altafgørende for, hvordan den præsenterer

sig. Derudover er det den person, der mønstrer,

der skal sørge for at fremvise hesten fra dens allerbedste

side. Som Henrik udtrykte det: ”Der kan

skjules meget, hvis den fremvises rigtigt.”

Alt i alt et meget interessant foredrag, som

bestemt kan anbefales til andre.

Julehygge 14. december

Der var god tilslutning til julehyggearrangementet.

Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der

blev fældet juletræ, spist æbleskiver og klejner, og

ikke mindst kigget på ponyer. Vi fik sunget julen

ind, og ønsket hinanden god jul. Det vil givet være

et arrangement, vi påtænker at gentage i 2009.

Udflugt til Suederknöell 28. marts

Der vil være udflugt til Fahrsport Hansmeiers

nordtyske forhandler. Den 28.-29. marts afholdes

der stor messe hos ham, og der vil være rigtig

mange vogne at se på. Derudover forhandler han

alt i seletøj og køreudstyr i øvrigt. Vi håber, vi

bliver nok til at fylde en bus (Jan har igen indvilliget

i at køre), alternativt vil det blive transport

i privatbiler. I kan se mere om stedet på

www.kutschen-suederknoell.de. Tilmelding til

Hanne Hedegaard senest 10. marts af hensyn til

evt. busleje. Turen vil blive afholdt sammen med

ØKS. Alle selskaber er velkomne. Skulle bussen

være fyldt, har TKS medlemmer førsteret. Der

vil være mulighed for at købe mad dernede, pris

kan oplyses ved tilmelding, hvor bestilling skal

foretages.

Køb/salg/bytte dag i Revsø 4. april

Vi er af SKS inviteret til køb/salg/bytte-dag på

Revsø Rideskole, hvor alle har lov at komme med

ride/køreudstyr, der skal sælges eller byttes. Så

kom og gør en god handel.

Køresporten 1·2009

57


Klubstævne 19. april

Årets første klubstævne vil blive afholdt hos Lene

og Niels Schelde Petersen, Husmandsvej 2, 6621

Gesten. Der kan køres følgende dressurprogrammer

3, 8b, 9 og 10. Først køres dressur, direkte

herefter køres der forhindringskørsel som gennemkøres

2 gange. Efter middagspausen køres der

maraton, som vil være ca. 10 km. Der er indlagt tre

forhindringer, som gennemkøres to gange. Start kl.

9.30, pris DKK 150 som betales ved tilmelding.

Husk selv forplejning. Sodavand og øl kan købes.

Tilmelding til Hanne Hedegaard, tlf. 7484 7309,

4015 8309 eller mal@barsoes-britter.dk.

Kørekursus ved Tea Giversen 25. april og 6. juni

Der afholdes 1-dags kørekursus ved Tea Giversen

ovenstående datoer. For en dags kursus skal

vi betale kr. 2.500,-, så prisen afhænger af antal

58 Køresporten 1·2009

deltagere. Der kan max. være 10 på holdet. Andre

selskabers medlemmer er meget velkomne, dog

har TKS-medlemmer førsteret, hvis der skulle blive

for mange. Tilmelding til Niels, tlf. 7555 5742

eller 2536 5742.

Sommertræning

Sommertræning vil i år være iflg. aftale med Niels

Schelde Petersen. Der vil ikke være nogen fast

aften, men ring blot til Niels og aftal en aften/dag,

hvor det passer for begge. Der vil være mulighed

for både at køre dressur, forhindringsbane og

maraton. Prisen er kun 25. kr./gang. Tilmelding til

Niels, tlf. 2536 5742.

Hjemmesiden

Vogne sælges

Husk at tjekke TKS´S hjemmeside for nyheder

www.trekantenskoereselskab.dk.

Jagtvogn, årgang 1925,

fremtræder i særdeles fin stand (som ny).

Gig fra omkring 1900-tallet,

Fremtræder i særdeles fin stand.

Maratonvogn, træningsvogn med skivebremser,

fremtræder i meget god stand.

Alle vogne står i Gjern ved Silkeborg. Der er desuden

meget seletøj i god stand. Flere billeder kan rekvireres

pr. mail, men alle vognene bør ses. Bud afgives

pr. telefon til Tommy Rasmussen, Tlf. 2084 5006.


Generalforsamling

Vendsyssel Køreforening

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Der var fuldt hus til generalforsamlingen i VK.

Hanne Hansen valgte at stoppe, og i stedet blev

Pia Steffensen valgt. Formandens beretning startede

med en hyldest til foreningens nye danmarksmester

Finn Qvist og Kurt Larsen, der fik bronze.

Begge fik en stor klapsalve. Herefter fik vi en

meget fyldestgørende og god beretning, der blev

afsluttet med en stor klapsalve af de mange fremmødte

medlemmer.

Der var fremsendt forslag om strukturændring

i VK, dette blev rigtig godt modtaget og arbejdet

omkring dette er sat i gang.

Årets hjælper blev også udnævnt og det blev i år

Aase Bak.

Julefrokost

Julemåneden blev startet godt op med den årlige

julefrokost i VK. Der var som sædvanligt hygge

og snakken gik lystigt. Der blev, som noget nyt,

kåret årets billede, og det var, pudsigt nok taget i

forbindelse med forberedelserne til DM. Billedet

var taget af VK’s egen fotograf Peter Andersen, og

han havde meget passende givet det titlen ”Bjørn

på dybt vand”.

Temaaften med Søren Slettebo

Der var mødt omkring 35 medlemmer op til en

spændende aften med dyrlæge Søren Slettebo.

Træning på Holtegaard hver torsdag

Der er fra 12. marts træning hver torsdag på Holtegaard.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Mette Nørgaard

Aalborgvej 237, 9362 Gandrup

tlf. 9825 0057, mettenorgaard@hotmail.com

Søren har lige været en tur over det store vand

til USA og havde ny viden med hjem om bl.a.

ormebehandling. Søren kom også ind på krybbebidere,

hestes kredsløb (tænk en hest’s hjerte kan

pumpe med en volumen på 300 ltr. blod i minuttet!).

Ligeledes kom Søren med ny viden omkring

nyreslag. En stor tak til Søren for han ville bruge

en aften på Holtegaard.

Det var en hyggelig aften i opvarmede lokaler

med det nye centralvarme, og hvor er det dejligt

med så god en opbakning fra vores medlemmer.

Årets foto 2008 ”Bjørn på dybt vand”. Foto: Per Andersen.

kontakte Anne Grethe på hendes mail oleag@vip.

cibercity.dk

Der kan endnu nås en træningssøndag i hal hos

Morten Kallehauge. Det er sidste gang 1. marts.

Køresporten 1·2009

59


Bøf og Bowl 21. februar

Så er det igen tid til at bowle. Det sker i Brønderslev.

Tilmelding til Mona, tlf. 9883 1009.

Gennemgang af væsentlige ændringer i reglementet

10. udgave 28. februar

Kl. 14.00 vil Pia Skar komme og gennemgå

væsentlige ændringer i den nye udgave af reglementet,

og besvarer gerne spørgsmål efterfølgende.

Jens Svenningsen deltager ligeledes i mødet

og besvarer også gerne spørgsmål omkring Dansk

Køre Forbund. Efter arrangementet vil der være

fællesspisning kl. 17.30, pris 50 kr. Tilmelding

senest 21. februar til Bjørn, tlf. 2920 7401 eller på

mail nuibp@post6.tele.dk.

Juniordag 10. april

Kl. 10–16 er det igen tid for en sjov dag med

hestene. Børn, unge og barnlige sjæle er velkommen

til en dag, hvor alle kan prøve, hvordan det

er selv at sidde med tømmerne i hånden. Ring til

Flemming, så vi er sikre på at have heste og vogne

nok. Flemming, tlf. 9893 1094.

Kørestævne på Holtegaard 12. april

VK afholder stævne for alle kategorier, såvel øvede

som nybegyndere. Se mere på www.vendsysselkoreforening.dk

og find tilmeldingsblanketten

der. Ingen telefonisk tilmelding.

Pløjedag 18. april

Se mere i næste udgave af Køresporten. Har du

spørgsmål er du velkommen til at ringe til Flemming,

tlf. 9893 1094.

Løvspringstur 16. maj

Det er i god tid, men vi har fået mulighed for at

komme en tur til Høstemarkskoven i Mou (ca. 6

km fra Egense) Høstemarkskoven er et lukket

område under Lille Vildmose reservatet (www.

lillevildmose.dk), hvor man kan opleve en masse

forskellige dyreliv og natur.

60 Køresporten 1·2009

Det er næsten 100 % garanti for vi møder kronvildtflokke

på turen. Vi er meget heldige at få lov

til at se området, der ellers normalt er lukket for

publikum. Turen er lavet i samarbejde med Oldenborger

Foreningen, og der må max være 12 vogne

med plads til min. 4 personer i hver – gerne flere!

Nærmere i næste nummer af Køresporten.

Årets Hjælper

Årets Hjælper i VK blev i år Aase Bak. Nogle af

begrundelserne for valget var, at Aase altid har

morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe klar,

uanset om det er til træningsstævner eller større

stævner. Ikke mindst til DM var hun utrolig aktiv

sammen med de andre cafeteriafolk. Og lidt træt,

når aftenerne var omme.

Også til arbejdsdage er hun klar - uanset om der

er mange eller få, og så bliver det måske derhjemme

i stedet for. Åse står altid klar i cafeteriaet med

en varm kop kaffe og et smil på læben.

Åse er en sød og dejlig "pige" det gør det så

meget lettere at være hjælper på Holtegaard - det

er unægteligt lidt sjovere til frokost at få en lækker

buffet, i stedet for den sammenklappede man selv

ville få lavet på vej ud af døren.

Åse gør et stort arbejde og har fået cafeteriaet til

at være et naturligt samlingspunkt for foreningens

medlemmer.

Et kæmpestort tillykke til Årets Hjælper 2008

Aase Bak.

Årets hjælper 2008, Aase Bak får blomster af formand Flem-

ming Nielsen. Foto: Mette Nørgaard


Køresporten 1·2009

61


Generalforsamling 13. november

62 Køresporten 1·2009

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2,

Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 2295,

sportspony@live.dk

Der var mødt ca. 30 medlemmer op til den årlige

generalforsamling, som blev dirigeret af Anker

Lauridsen, Skjern på bedste vis, da Erik Baden var

nødt til at melde afbud i sidste øjeblik.

Formanden kunne berette, at de fleste aktiviteter

på kalenderen var blevet afviklet med større

eller mindre tilslutning, og det måtte vi jo være tilfredse

med. Formanden kom også ind på, at vores

nyerhvervede hjemmeside var blevet en succes,

som vi kunne være stolte af. Den er altid opdateret

og velbesøgt. Regnskabet blev sikkert gennemgået

af kassereren, og både formandens beretning

og regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Aftenen bød på rent genvalg til samtlige poster, så

det var der ikke noget kompliceret i. Der var ingen

indkomne forslag. Alt i alt en aften med god ro og

orden.

Julebanko 4. december

Årets sidste arrangement var det traditionelle julebanko,

og ca. 40 deltagere var mødt op. I år havde

Vinterkøretræning 17. februar

Der afholdes køretræning for nybegyndere, øvede

samt juniorer hos Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej

2, 6900 Skjern fra kl. 18.00, og der trænes hver

14. dag frem til påske. Tilmelding senest 2 dage

før til Niels Jørgen Jensen, tlf. 4052 0950.

Virksomhedsbesøg 19. februar

Vi har fået lov til at komme på besøg hos hesteklinik

Herning, Nytoftevej 5, 7400 Herning.

Besøget starter kl. 19.00. Klinikken er nystartet

for ca. et år siden ved Niels Tellerup og Vibeke

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, 2263 6245

stald-bormose@privat.dk

vi øget selve bankospillet fra 10 til 12 spil. Som

sædvanligt var der til vores amerikanske lotteri

mange fine sponsorgevinster, hvilket bestyrelsen

er utroligt glade og taknemmelige for. Uden dem

kunne bankospillet ikke hænge sammen økonomisk.

Så vi kan kun opfordre til, at man tænker

sig om, når man handler og støtter sponsorerne

igen. Der blev rigtig julehygget og indtaget gløgg,

æbleskiver m.m. En rigtig god afslutning på aktiviteterne

i VKS.

Julebanko i VKS. Foto: Pernille Lauritsen

Edvardsdal. Der vil være rundvisning ved Niels

Tellerup, og han vil fortælle om, hvilke serviceydelser

de kan tilbyde. Foreningen er vært ved

kaffe og kage. Se mere om stedet på www.hesteklinikherning.dk.

Brugskørselstræningsstævne 28. februar

Der afholdes i år et indendørs brugskørselstræningsstævne

i Jens Mouritsens nye ridehal på

adressen Fyrstenborgvej 2, 6900 Skjern kl. 10.00.

Dagen starter med et morgentraktement til en pris

af 25 kr./person. Tilmelding senest 25. februar til

Niels Jørn Munkholm, tlf. 2173 5274.


Foredrag 26. marts

Karetmager Ole Jespersen fra Aalborg har lovet at

komme og holde foredrag for os på Højgårdsskolen,

Ingridsvej 2, Lind, 7400 Herning kl. 19.00.

Ole vil fortælle om sin uddannelse, arbejdet som

karetmager samt karetmagerens opgaver i nyere

tid. Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Staldvandring 4. april

Den årlige staldvandring starter denne gang hos

Svend Erik Olesen, Torstedvej 2, 6973 Ørnhøj kl.

10.00. Her vil der ligeledes være et morgentraktement

til en pris af 25 kr./person. Derefter vil værten

vise hans oldenborgere frem. Svend Erik har

været oldenborgavler i en del år.

Derefter kører vi til Hanne og Henrik Sander

Jensen, Skjernvej 223, 6973 Ørnhøj, hvor vi

forventer at være kl. ca. 12.00. Hanne og Henrik

er ejere af nogle nordsvenske heste og har været

medlem af VKS i en del år. Her er der faciliteter

til, at vi kan spise vores medbragte mad. Sluttelig

kører vi ud til Søren Bull, Røddingvej 19, 7480

Vildbjerg, hvor vi forventer at være kl. 14.00.

Søren har bl.a. Aulum Hesteavlsforenings snart 4

årige hingst Clinton stående. Det er en hingst, som

foreningen forventer sig meget af i de kommende

år. Den fik 23 point på Landsskuet sidste år. Søren

er også selv avler af jyske heste og har igennem de

sidste år arbejdet sig op til at have rigtig gode kvalitets

dyr. Vi har endvidere set Søren til forskellige

pløjedage rundt i området.

Juniordag 10. april

VKS holder junior/begynderdag hos Poul Bloch,

Vestermarupvej 8, 6900 Skjern kl.10.00. Poul går

meget op i hestesport for juniorer, og hans egne

piger har været rigt præsenteret ved mange kørestævner.

Han har også gode kørefaciliteter at tilbyde.

Der vil være gode råd og tips, og du vil bl.a.

kunne få hjælp til forspænding og kørsel. Du kan

både låne heste og vogn på stedet eller selv medbringe,

såfremt dine egne er rolige og kørevante.

Du bedes selv medbringe forplejning til hele dagen.

Arrangementet vil endvidere på et senere tidspunkt

blive annonceret og omtalt i Videbæk Avis.

Påsketur i Borris 11. april

Vi er igen i år inviteret til påsketur i Borristerrænet

hos Lykke Posselt Lind, Vejlevej 101, 6880

Tarm kl.10.00, hvor der er arrangeret morgenmad

til en pris af 25 kr./person. Vi kører en tur på ca.

14 km. i det naturskønne område omkring Borrislejren.

Her har vi Danmarks største hedeareal

og den største bestand af råvildt. En rigtig smuk

tur og vi håber ikke, at snestormen fra sidste år

gentager sig. Tilmelding om deltager og vognantal

senest 1. april af hensyn til køretilladelser til

området.

Bagagerumsmarked 19. april

Vanen tro afvikles det lille hyggelige formiddags

bagagerumsmarked hos Per Pagh Christensen,

Herningvej 57, 6920 Videbæk kl. 10.00, hvor der

er mulighed for at forskellige hesterekvisitter skifter

ejer, og at man får en god hestesnak. Medbring

evt. selv bord m.v. til dine egne salgsting.

Sommerkøretræning 21. april

Nu starter vi køretræningen udendørs for nybegyndere,

øvede samt juniorer hos Niels Jørgen

Jensen, Sønderbykjærvej 1, 6900 Skjern fra kl.

18.00. Der trænes hver 14. dag frem til og med

uge 27. Tilmelding senest 2 dage før til Niels Jørgen

Jensen, tlf. 4052 0950.

Pløjedag 25. april

Pløjedag hos Leo Hald, Vestergård Kildevej 4,

7490 Aulum. Leo er vært ved morgenkaffe kl.

9.30. Tilmelding senest 19. april på tlf. 9747 3098.

Nye medlemmer

Foreningen byder velkommen til følgende nye

medlemmer Karina Bloch, Maja Bloch, Stine

Bloch, Hanne og Henning Jensen, Didde Olesen,

Betina Bækdal Tvistholm, Mogens Bondrup,

Børge Jensen og Svend Evald Larsen. Vi håber,

at I må få nogle gode ”hestetimer” i selskab med

andre hesteinteresserede.

Køresporten 1·2009

63


Medlemsmøde 5. november

64 Køresporten 1·2009

Østjysk Køre Selskab

Formand: Ivan Bak, Ryvej 72,

8752 Østbirk, tlf. 7578 2462, 2099 2462

ivan-bak@post3.tele.dk

Vi havde Jørn Lauersen til at fortælle om heste

og foder. Jørn Lauersen er jo den legendariske

Tarok-kusk. Jørn lagde ud med at fortælle lidt om,

hvorfor han pludselig stoppede som travkusk og

træner. Resten af aftenen fik vi et meget interessant

foredrag om, hvor vigtig det er at fodre sine

heste rigtigt, og at forkert fodringen er den største

synder, når det gælder skader på hesten senere

i dens liv. Der kom en del spørgsmål om, hvorfor

nogle heste fik nogle mærkelige spisevaner bl.a. at

spise græsrødder på et bestemt tidspunkt på året.

Jeg har selv ændret mine fodervaner efter denne

aften. Der var mødt 35 personer op til den interessante

aften.

Generalforsamling 19. november

Den årlige generalforsamling i ØKS, blev i år

afholdt i den gamle smedje på Vilhelmsborg, og

der var mødt 39 personer op denne aften. Ove

Kjær blev valgt som ordstyrer og gjorde det på

fineste vis. Formandens beretning var bredt fav-

Ausra og Henrik er klar til brugskørsel. Foto: Ivan Bak

Siden sidst

Sekretær: Carl Bjarne Pedersen

Vestermarksvej 9, 7130 Juelsminde, tlf. 7568 5899,

6178 1189, cb75685899@dlgpost.dk

nende og han kom omkring mange gode ting,

bl.a. sikkerhedsforhold under kørsel (eller mangel

på samme) som han kraftigt opfordrede til, at vi

som medlemmer forholder os til. Ivan bak, Inger

Lise Thaysen og Jens Carl Groulef var på valg og

kun Ivan modtog genvalg. Derudover kom Birgitte

Rye og Mia Jakobsen ind i bestyrelsen og Finn

Sandkvist og Kirsten Donslund blev suppleanter

i nævnte rækkefølge. Bestyrelsen opfordrede til

at lave nogle underudvalg, og der er nu tre udvalg

der tager sig af henholdsvis konkurrencekørsel og

kurser, brugskørsel og pløjning, skovture, orienteringskørsel

og lignende. Kagen var god, kaffen

varm og humøret højt, så der er ingen grund til at

blive væk næste år.

Julestævne 28. december

Så er ØKS’ julestævne i Vestbirk rideklub vel

overstået med det flotteste vintervejr og uden

uheld af betydning (en enkelt grooms styrtede

under den efterfølgende runde til fods, men heldigvis

uden mén.) Det var en tidlig og mørk

start, da de første begyndte at ankomme, og det

var mørkt, da vi igen tog hjem, men da havde 20

kuske, 20 grooms og en masse publikum og hjælpere

også fået én på opleveren. Der var julenisser

og gavesække, julemænd og engle samlet, og

alle havde en dejlig dag. Da der blev kørt om 10.

pladsen var det meget svært at køre taktisk, særligt

om eftermiddagen, da der var rigtig mange

nye (men dygtige) kuske, der prøvede kræfter med

det at køre maraton. Der var mange fine præmier

fra vores sponsorer at køre om, og vi siger tak til

Toproset, Peugeot Horsens, Farmland.dk, Møldrup

Køre- og Rideudstyr, R og J maskinudlejning og

Dansk ventilationsteknik.

Dagens hurtigste tid tog Anette Holst Irming

med sig hjem til Børkop, mens dagens hurtigste

groom blev Annette Ruhoff fra Møldrup, ret flot

af Ruhoff, der kun kørte 10 sekunder langsom-


mere end Holst Irming. Publikumsprisen gik til

Svend “Nissefar” Jakobsen, der i modsætning til

den sandsæk, som vi andre plejer og køre rundt

med, i dagens anledning kørte rundt med en stor

levende gavesæk bag på vognen. Prisen for dagens

bedste udklædning blev sendt helt til Niels Jørgen

“Santa” Munkholm i Videbæk, men han havde

også foruden fruen, taget en hel hær af nisser

med til Vestbirk for at hente den. ØKS tog godt

for sig af retterne, da det gjaldt om 9. 10. og 11.

pladsen, men 12 af de 20 starter var også fra ØKS.

Ingerlise Thaysen fik 9. pladsen godt hjulpet af

hendes meget rutinerede groom og en af ØKS’

Indendørsstævne 22. februar

Vi starter i Vestbirk kl. 9.00 med dressur og kører

maraton fra kl. 13.00.

Medlemstur 28. februar, kl. 13

Vi har fået lov til at besøge to stutterier i omegnen

af Søvind. Først besøger vi Stald H i Grumstrup,

Kærsholmvej 21, 8732 Hovedgård, der har specialiseret

sig i Frieserheste, og har salg af hestevogne

og tilbehør. Der vil blive vist rundt i staldene og

blive lejlighed til at se de forskellige vogne.

Efter besøget dér, kører vi 10 km, hvor vi skal

besøge Fjordhestestutteriet Glipinggård ved Jes

og Lone Boesen. De har ca. 30 fjordheste og flere

kårede hingste. Vi får en rundvisning i staldene og

ser hestene. Derefter er Jes og Lone vært ved et

kop kaffe i stuehuset, hvor man kan stille spørgsmål

til den daglige drift. Stutteriet er beliggende

på Glipingvej 10, Søvind, 8700 Horsens. Vi håber

på god tilslutning til vores stutteribesøg.

Brugskørsel – træningsstævne 21. marts

På Vilhelmsborg Hestesportscenter, Bedervej 101,

8320 Mårslet i den store hal. Vi mødes kl. 9 til

kaffe og rundstykker, og derefter briefing og banegennemgang.

Der er mulighed for bokse, skal selv

have strøelse med og muge ud efter brug. Cafeteriet

er åbent, der kan købes frokost, kaffe m.m.

Hvad nu

ældste aktive kuske Vagn Axel, mens en af vores

nyere kuske tog sig af 11. pladsen, Ausra og Henrik

Petersen troede indtil kl. 19.00 lørdag, at deres

del i julestævnet søndag skulle være at sponsorere

de flotte rosetter, men da de fik muligheden for

at komme med på et afbud med meget kort varsel,

slog de til, godt gået. Sidst og i dette tilfælde

også mindst var det ØKS’ yngste aktive kusk, der

meget fint fik 10. pladsen nemlig Kersti Jessen,

som kørte enspænder med shetlandsponyen Musse

og på fineste vis snoede sulkyen gennem forhindringerne

sammen med hendes far Carl Bjarne

Petersen.

Vi kører i klasserne 1-spand pony og 1-spand hest,

2-spand hest og pony kører i samme klasse. Stævnegebyr

200,- kr. Tilmelding senest 14. marts til

Hardi Christiansen, tlf. 8655 8005, 4011 7809.

Topcup 5. april

ØKS glæder sig rigtig meget til at være vært for

det første topcup arrangement i Vest. Det vil blive

afholdt på banerne på dyrskuepladsen i Horsens,

da det er det eneste sted, hvor vi har mulighed for

at køre så tidlig på året. Se de nye proportioner på

www.topcupvest.minisite.dk. Tilmelding til Lasse

Mathiesen på mathiesenjysk@hotmail.com.

Toppetræning 28. marts

Toppe træning hos Asta og Vagn Aksel.

Kursus med Finn Kvist 2.-3. maj

ØKS lægger op til kørekursus på banerne ved

Vagn Axel på Ørskovgård. Igen i år er det lykkedes

at få den rutinerede kusk Finn Kvist til at

komme og undervise i konkurrencekørsel. I år er

kurset fordelt over to dage, og vi forventer, at der

bliver mulighed for at køre af to omgange pr. dag.

Udgifter til kurset vil blive delt ud på antal deltagere

og tilmelding skal ske til Svend Jakobsen,

tlf. 2027 1361 efter først til mølle princippet dog

senest 21. april.

Køresporten 1·2009

65


Langfredag i Sundby

Traditionen tro laver vi igen i år en tur med

udgangspunkt i Sundby. Vi starter med rundstykker,

kaffe/te kl. 10, hvorefter vi stille og roligt

spænder for, og så kører vi en tur på 8-10 km. i

et tempo, hvor alle kan følge med. Vejret er forhåbentlig

godt, så når vi kommer tilbage, vil der

være mulighed for at indtage den medbragte frokost,

enten i det fri, eller i lædersystuen, hvor der

er varme på, hvis det mod forventningerne skulle

være koldt. Alle med hest er lige velkommen,

ridende, trækkende eller kørende med vogn. I den

udstrækning der er plads på vognene, vil der være

mulighed for at komme op at køre. Spørgsmål om

turen Inga og Jens Carl, tlf. 8639 2047/5094 9000.

Super 1-spand hest, 6 års brun hoppe med fire

hvide sokker. Oldenborgblanding, 160 cm, kørt,

redet og i træning hos Henrik Høper. Gode rummelige

og taktfast gangarter og super fornuftigt

temperament. Henvendelse til Henrik på tlf. 6175

8729.

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

66 Køresporten 1·2009

Gl. Estrup

Køb-Salg-Bytte

Arrangementet var desværre faldet ud af aktivitetskalenderen,

som er udsendt. Men igen i år vil

der være mulighed for at træne toppekørsel, og

hjælp til forspænding. Er der interesse for det, vil

vi også træne lidt dressurkørsel. Det er også en

god ide at tage en kande kaffe med, så når vi har

kørt lige at kunne snakke om dagens begivenheder.

Vi har toppe og træbro. Carsten og Jens Carl

vil hjælpe. Starten bliver 15. april kl.18.30. Derefter

hver anden onsdag på lige uger. Spørgsmål

Carsten, tlf. 2228 5127 eller Jens Carl, tlf. 8639

2047, 5094 9000.

Stor flot bryllupsklar Landauer bygget ved

Henry Fife i København sælges. Den er på gummihjul,

med skivebremser, originalt indtræk i blå

mol og med himmel i lys mol. Vognen er til 2- og

4-spand. Tlf. 7544 1384, efter kl. 16 alle hverdage.

Annoncepriser

1/1 side kr. 990,-

1/2 side kr. 550,-

1/3 side kr. 440,-

1/4 side kr. 385,-

1/8 side kr. 220,-

Tilbud gives på opsætning

af annoncer.

Alle

priser

er ekskl.

moms


Salg af hestevogne.

Alt i restaurering af vogne.

Se vores store udvalg på internettet

www.1hk.dk

Svend Aage Lauridsen

Stensbjergvej 25 Lind

7400 Herning

Tlf. 97128532 /mobil 20128532

Post@1hk.dk


KOIER

Danmarksmester Udo Buchwald kører i Spider Phaeton fra KOIER.

Skandinaviens største udvalg af

hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter

og andet udstyr til kørsel

Jylland Sjælland

Tonni Christensen Henrik Køier Andersen

Haderslevvej 109 Slimmingevej 28-30

6760 Ribe 4100 Ringsted

Tlf. 7541 0203 Tlf. 4076 5650

mail@koier.com

www.koier.com

More magazines by this user
Similar magazines