Med på lejr - Stavanger 2013

stavanger2013.no

Med på lejr - Stavanger 2013

SPEJDERNES

AVIS

Søndag, 22. juli

Radioen er i

luften... Side 3

Med lejr:

Simon Side 4-5

På dybt vand til

lejren Side14

Maj Spejdernes Lejr 2012 1


Mødet med det kendte,

og det ukendte

Af Chalott e Maria Søndergaard

Hvorfor er de andre ikke som mig?

Hvem er de rigti ge spejdere? Hvornår er man

”rigti g” spejder?

Du er 12 år og ankommer ti l Spejdernes Lejr. Du

har glædet dig hele foråret, og virkelig set frem

ti l at skulle lejr igen, eft er at du sidst var med

Blå Sommer i 2009, De grønne pigespejderes

landslejr i 2010, Danske Bapti sters Spejderkorps’

korpslejr i 2010, Dansk Spejderkorps Sydslesvigs

Jamborett e i 2011 eller KFUM-Spejdernes

SEE20:10 i 2010, hvor du fandt ud af hvor fedt det

er at være spejder. For spejder er jo fedt, megafedt

fakti sk. Men hvordan er de andre spejdere?

Er de ligesom mig, og hvad betyder den grønne

og den blå farve uniformen?

Der fi ndes et hav af fordomme omkring de blå

imod de grønne og hvad er op og ned i alt dett e?

Fx er fordommene omkring de grønne og bapti sterne,

at de er megakristne og går helt vildt op i

det med Gud. Hvor man tænker, at DDS’erne så

ingen religion har, er det ikke ti lfældet, men spejderen

”skal selv fi nde sin egen tro”.

Spejdernes Avis 2012

Udgiver: Spejdernes Lejr 2012

Arsenalvej 10

1436 København K

Trykt ved: Berlingske Avistryk A/S

Essen 16, Vonsild

6000 Kolding

Oplag: 36.000 stk

Redakti on: Anders U. Flegum

Anne Birch Bech-Larsen

2 Spejdernes Lejr 2012 Søndag

Uanset hvilket korps man kommer fra, er der

alti d det der drilleri om, at de andres uniformer

er megagrimme, og har måske også den forkerte

farve (og at det i virkeligheden er derfor, de er

grimme), men hey, hvad med mærkerne? Alle

spejdere lejren får udleveret ens lejrmærker,

og selvom man kan synes nok så meget om de

andres uniformer, så har vi alle noget ti l fælles.

Spejderloven er både den der skiller os ad,

og samti dig forener os. Vi har alle den samme

spejderlov, men forskellig betoning af det med

religionen, men alle grupper prakti serer da god

holdånd, og at man skal være gode ved hinanden

og alt det der. Alt det, der gør os næstekærlige,

og som skaber venskaber også tværs. Så der

fi ndes altså ingen rigti ge eller forkerte spejdere,

for vi er alle spejdere, uanset hvordan vores uniform

end ser ud.

På denne lejr er temaet ”Vi møder hinanden, vi

udvikler os og vi forandrer verden”. Der bliver

derfor lagt op ti l, at man lidt gemmer sine fordomme

om de andre spejdere væk, og ser hvad

de andre kan og ikke kan, for det er i virkeligheden

i mødet med det ukendte at vi udvikler os, og

sigt forandrer verden.

Grafi kere: Hans Henrik Jørgensen

Lars Pedersen

Louise Koch Hansen

Lynge Nielsen

Niklas Brännäng

Sara Kjær Rasmussen

Tor-Salve Dalsgaard

Foto: Jakob Vibe

Forsidefotos: Jon Kristensen

Lene Ørnbøl Larsen

Charlott e Maria Søndergaard

Troels Mikael Lund

I denne udgave kan

du blandt andet

læse om....

Gå ikke glip af...

side 3

Med lejr: Simon og

de mange møder side 4-5

Holstebroborgere vagt

lejr med DSB

Scout Award

Funny Facts

side 6

side 6

side 7

side 7

Billedcollage

- spejderne ankommer side 8-9

Og de væltede ud af busserne...

Swede on pre-camp (english)

Vandkamp og neglelak norsk

side 10

side 11

side 12

Pilgrimsfærd ti l

Spejdernes Lejr 2012! side 13

På dybt vand ti l

Spejdernes Lejr 2012 side 14

Scout ’n’ fashion

Madsiden

Bagsiden

Vejret i dag:

Let skyet ca. 17 gr. og svag vind

I morgen :

Sol ca. 18 gr. og blæsende

Dagens UV indeks: 3,4

Husk solcreme.

Kilde: dmi.dk

side 14

side 15

side 16


Gå ikke glip af...

Søndag

Land of Dialogue. Tilmelding: Nej.

Sted: AKT10. Tid: kl. 13.00 – 22.00

Bouldervæg. Tilmelding: Nej.

Sted: AKT03 Tid: kl. 13.00 – 17.00

I kamp med de nordiske guder.

Tilmelding: På lejren.

Sted: Klosterhede Plantage. Tid: 22.30

DM i pind. Tilmelding: Nej. Sted: AKT03.

Tid: 09.00, 13.00 og 19.30

Spejderskydning. Tilmelding: Nej.

Sted: AKT1: Tid. 13 – 16

MAF fly simulator. Tilmelding: Nej.

Sted: Spejdertorvet. Tid: 09.30 – 17.30

Casu – Korinth. Tilmelding: Nej. Sted: AKT02.

Tid: 13.00 – 16.00

Spejdernes Lejr 2012 åbningsshow.

Tilmelding: Nej. Sted: Sceneområdet. Tid:

20.00 – 21.00

Mandag

Turbo Trip Tunesia. Tilmelding: Nej.

Sted: AKT10. Tid: kl. 09.00

Burmaspillet: Tilmelding: Ja. Sted: AKT01.

Tid: 09.00 og 13.00

Scrapheap Challenge. Tilmelding: Ja.

Sted: AKT07. Tid: 09.30 og 13.30

Pilgrimsvandring. Tilmelding: Ja.

Sted: Spejdertorvet. Tid: kl. 10.00 og 13.00

Kæmpe klatretårn. Tilmelding: Nej.

Sted: Struer. Tid: kl. 10.00 – 16.00

Hitman. Tilmelding: Nej. Sted: AKT04.

Tid: kl. 14.00

Sejl en aftentur fra Struer. Tilmelding: På

lejren. Sted: Struer. Tid: kl. 19.00

Al Capone, ledernatløb. Tilmelding: Ja.

Sted: Holstebro-by. Tid: kl. 21.30-3.00

Så er vi i luften...

Af Mette Svendsen

Har du husket at medbringe din radio spejdernes

lejr?

Så skal du stille frekvensen ind 90,9, hvor

spejdere laver radio for spejdere. Her kan du fra

morgen til aften blive underholdt, få nyheder og

eller slutte dagen af med en godnathistorie.

Radioen gik i luften kl 8 lørdag morgen og står i

dag blandt andet i trafikkens navn. På den store

ankomst dag, er der sendt trafikrapportere ud,

så alle kan holdes opdateret om hvordan trafikken

glider. Men med en redaktion hvor alderen

spænder fra 14-79 år, bliver lavet radio for alle.

Om eftermiddagen, ruller ”Spejderdysten”, her

kan lytterne få afprøvet deres spejderfærdigheder

og få afgjort hvem der er de sejeste spejdere. For

dem der har vundet grydetjansen, er der ”radio

til din opvask” og for de store sendes ”Piradio”

adioen sender hele ugen, så tune ind 90,9 og

følg med.

Nanna Sofie Lykke Hansen og Majbritt Dalgaard sender formiddagsradio. Foto: Lene Ørnbøl Larsen

Chips og bare knæ

Af Lise Lybeck

Aksel Herlev Rasmussen 12 år er lige ankommet

til Spejdernes Lejr, og han har taget en

kæmpe stor pose chips med.

- Så bliver man mere populær, griner Aksel,

der følges med sin storebror Thorbjørn Herlev

Rasmussen 15 og resten af deres gruppe fra

Sønderhald ved Randers. De to brødre er i fuld

reglementeret uniform, og de rød-hvide sokker og

bare knæ er et must.

- Hvis vi ikke har bare knæ, får vi klippet vores

shorts, fortæller Thorbjørn.

- Sokkerne symboliserer Danmark, siger han og

hiver godt op i dem. Aksel og Thorbjørn glæder

sig mest til at være sammen med deres venner.

- Og så skal vi have det sjovt, siger Aksel.

Chips og bare knæ er et must, når man er spejderlejr.

Det mener brødrene Aksel og Thorbjørn

Herlev Rasmussen 12 og 15 år.

Foto: Martin Ziemer

Søndag Spejdernes Lejr 2012 3


Med lejr:

Simon og de mange møder

Af: Monica Barrera Lyby

I 922 dage har Simon Calmar Petersen planlagt

Spejdernes Lejr. Først var han med i IT-udvalget,

og det seneste år har Simon planlagt åbningsshowet

søndag aften. Lejravisen har fulgt Simon

fredag, den sidste dag før 35.000 spejdere ankommer

til Spejdernes Lejr.

7.30: Det er tidlig morgen, og nattens regn har

efterladt store vandpytter asfaltvejen foran

jobberkantinen. Indenfor, i det store hvide telt,

sidder Simon og spiser morgenmad. Teltet summer

af de næsten 2.000 jobberes forventningsfulde

stemmer. De har brugt næsten en uge

at bygge lejren op, og der er meget der skal nås,

inden spejderne kommer.

8.30: Simon og hans medarrangør åbningsshowet,

Kenneth Bojsen Møller, står Store

Scene. Simon forsøger at få overblik over alle de

småting, som skal ordnes inden åbningsshowet.

På græsset foran scenen danser 50 voksne mennesker,

mens de synger en sang et uforståeligt

sprog. Det er Odin Teatret der øver sig. De skal

underholde før åbningsshowet, mens spejderne

finder deres siddepladser.

Simon Calmar Petersen har arbejdet mere end

halvandet år at forberede lejren.

Foto: Troels Lund

4 Spejdernes Lejr 2012 Søndag

Kenneth (tv) og Simon er ansvarlige for anden fase af åbningsshowet søndag aften. Foto: Troels Lund

9.00: Hele det udvalg, som står bag arrangementene

Store Scene, holder møde i backstageområdet

bag scenen. Udvalgsformand Thomas

Maarup byder velkommen og opfordrer alle til

at give en hånd med, der hvor der er behov for

det. Gulvet i backstage-teltet mangler endnu at

blive lagt, så dem, der ikke har noget at lave, skal

hjælpe til med det. Simon beder folk kontakte

ham, hvis de har problemer med deres backstagepas.

Det er nemlig ham der har bestilt og designet

de 250 personlige backstagepas.

9.45: Nogle norske spejdere har ringet til Simon

for at spørge om de må hænge et banner op for

næste års store lejr, Stavanger 2013, et stillads

ved Store Scene. Simon har fundet ud af,

at stilladset tilhører beredskabet, så Kenneth

og Simon skynder sig op til fodboldklubhuset

ved Idrætscenter Vest, hvor beredskabet holder

til. Efter en kort samtale får de ja til at hænge

banneret op. Nu skal de bare have fat i nordmændene

for at fortælle dem, at de har fået lov.

10.00: Simon haster tilbage til sceneområdet,

hvor han skal holde møde med udvalget, der

planlægger åbningsshowet. Udvalget sætter sig

i et hjørne af scenen, men da en højtaler spiller

så højt at scenegulvet ryster, flytter de sig ind

campingområdet i stedet. Udvalget gennemgår

drejebogen for åbningsshowet, og koordinerer

hvem, der får de sidste detaljer plads. Under

mødet ringer Simons telefon – det er nordmændene

der ringer tilbage, de kommer senere og

hænger banneret op.

11.40: Simon og Kenneth holder et kort koordineringsmøde

i Simons telt, inden de går forbi

lejrens hovedkvarter vej til frokost. Her skal de

lige koordinere præmieoverrækkelsen for vinderne

af fotokonkurrencen. Alle der har deltaget i


Home Hospitality har kunnet deltage i konkurrencen,

og førstepræmien er en helikoptertur over

lejren.

De to travle fyre skynder sig videre mod frokosten.

På vejen bliver de flere gange standset af

folk, der lige spørge om det ene eller det andet.

13.00: Frokost i jobberkantinen. Maden består

af rugbrød og lune frikadeller. Simon får mange

telefonopkald mens han spiser – der er hele

tiden noget der skal planlægges. Under frokosten

holder Simon og Kenneth møde med Tue, der er

ansvarlig for lyden under åbningsshowet. Sammen

går de mod medieteltet, hvor det næste

møde skal afholdes.

14.28: De journalister, der skal være liverapportere

under åbningsshowet, er kommet for

at høre, hvad planen for åbningsshowet er.

Spørgsmålene er mange: Hvad skal spejderne

spørges om, når de er vej til åbningsshowet,

hvad skal De Sorte Spejdere spørges om, og hvor

skal kameraerne være?

15.40: Under mødet med journalisterne ringer

Simons telefon flere gange. Der er kommet fem

store kasser til Simon, som står og fylder oppe

ved lejrens hovedkvarter i Idrætscenter Vest.

Kasserne er fyldt med 5.000 balloner, 11 km

gavebånd og 300 liter helium, som skal bruges

under åbningsshowet. Efter mødet må Simon op

til hovedkvarteret for at flytte kasserne til et sted

hvor de ikke står i vejen.

16.15: Nu er det tid til en velfortjent pause.

Simons søster Sabrina og hendes veninde Sara

kommer forbi med nogle kolde vand, og der lades

mobiler op. Simon tager en velfortjent slapper i

hovedkvarterets loungeområde.

18.30: Det er lykkedes Simon at kæmpe sig gennem

den lange madkø i jobberkantinen, og han

sidder nu spiser, mens han holder møde med

folkene bag fotokonkurrencen for anden gang,

denne dag. Det skal aftales, hvordan vinderbillederne

skal præsenteres storskærmene under

åbningsshowet.

19.00: Simon skal til møde med udvalget bag åbningsshowet

nede Store Scene. Drejebogen for

åbningsshowet skal gennemgås endnu en gang.

Lejravisens udsendte forlader Simon for denne

gang, men der er helt sikkert mange ting der

skal ordnes endnu, inden Simon får lov at krybe i

posen efter en lang, travl dag.

Simons telefon ringer hele tiden – der er mange

ting der skal koordineres. Foto Troels Lund

Simon Calmar Pedersen er 18 år gammel,

klanspejder og juniorleder i Karl af Riise

gruppe fra Sorø. Han er ansvarlig for anden

fase af åbningsshowet, dvs. underholdningen

fra den første spejder træder ind

tilskuerpladserne, til alle spejdere er samlet

foran Store Scene. Herudover er han medarrangør

ungdomsfesten torsdag .

Simons medarrangør Kenneth Bojsen Møller

er 20 år og fra samme gruppe. Han er normalt

minileder og klanleder i Bjarke Gruppe

i Roskilde.

Søndag Spejdernes Lejr 2012 5


Holstebroborgere vagt

Af Lise Lybeck

De er nemme at kende de neongrønne kasketter,

der gør, at man kan se dem selv fra lang

afstand.

- Vi er vores første vagt, så vi er lige ved at orientere

os rundt i Båltrup, som er vores ansvarsområde,

fortæller Ole Falkesgaard, 48 år, der følges

lejr med DSB

Af Elmer Schelde Thomsen

Så kom dagen hvor vi skulle lejr, nogle i bil og

busser men også en stor del kom med DSB. Hele

ni særtog fra Københavns hovedbanegård var sat

skinner mod Holstebro for at fylde Spejdernes

Lejr med friske og rene spejdere med alt deres

oppakning. Humøret var højt hele vejen fra alle

afkroge af Danmark med store forventninger til

en lejr som ikke før er set i kongeriget. Efter ankomsten

til Holstebro Banegård holdt der busser

klar til at fragte dem alle det sidste stykke vej til

lejren. Her begyndte så endelig det, alle havde

glædet sig til, nemlig at skulle indtage de store

tomme græsmarker og begynde at bygge lejren

op.

Om ca. en uge skal alle retur til deres hjemby og

det bliver måske ikke i så højt humør. Trætte og

beskidte spejdere vil ny fylde togene, men nu

med en stor lejroplevelse i rygsækken. Friske og rene spejdere ankommer til lejren i busser fra Holstebro banegård. Foto: Jon Kristensen

6 Spejdernes Lejr 2012 Søndag

med sin vagtmakker, Ludvig Oliver Olsen 28 år.

Det er deres opgave at sikre at alt er i orden, at

spejderne overholder de basale regler, og svare

spørgsmål.

- Vi er selv gamle FDF’ere, og så kommer vi her fra

byen, fortæller Ole.

- Vi synes, det er et meget fint projekt, og det vil

vi gerne bakke op om, så derfor meldte vi os som

jobbere, fortsætter Ole, der har hele familien

med lejr. Både Ludvig og Ole er enige om, at

alle Holstebroborgere er meget positive overfor,

at der nu kommer 35.000 spejdere til byen.

- Der er blevet varmet godt op til det både fra

spejderne og kommunes side, siger Ole, inden de

to fortsætter over pladsen.

Ole Falkesgaard og Ludvig Oliver Olsen fra Holstebro er gamle FDF’ere, men Spejdernes Lejr gav dem en anledning til at kommer tur igen. De holder øje

med at alt er som det skal være i Båltrup. Foto: Martin Ziemer


Scout Award Funny facts

Vi møder hinanden, Vi forandrer verden,

Jeg udvikler mig

– Og sammen udvikler vi Holstebro!

Af Monica Barrera Lyby

Nede i den allersydligste del af lejren, langt

væk fra bålrøg, bytorve og kitkat-telte, ligger en

ganske særlig aktivitet. Aktiviteten er ikke som

det, de fleste forbinder med spejder. Der er ikke

et pionerprojekt, en madlavningsaktivitet eller

et vildt løb, det er en helt anderledes udfordring,

for her skal spejdere og erhvervslivet i Holstebro

samarbejde.

Mandag og tirsdag skal spejderne nemlig hjælpe

erhvervslivet i Holstebro med at finde løsninger

nogle konkrete problemer, virksomhederne

står overfor.

”Spejdere er rigtigt gode til at tænke kreativt,

og jeg tror at spejdernes entreprenante gen vil

være en stor hjælp for erhvervslivet. Spejderne

vil sikkert stille en masse relevante spørgsmål,

og give virksomhederne en masse at tænke over.

Vi glæder os helt vildt til at se, hvilke løsninger

spejderne kommer med. Jeg er sikker , at der

kommer en masse brugbare løsninger” Siger

Pia-Dorte Ravnsbæk, der er konsulent i Holstebro

Kommune.

Det er Holstebro Kommune der har valgt hvilke

virksomheder, der får mulighed for at få deres

problemer løst af spejderne. Der er i alt seks virksomheder,

der deltager i aktiviteten. Blandt andet

Kvickly Holstebro, Ringkøbing Landbobank og

Miljøministeriet vil gerne have spejdernes hjælp.

Spejdernes løsninger bliver bedømt af et dommerteam

der består af virksomhedsleder Lars

Kolind, tidligere forsvarsminister Søren Gade og

lejrchefen Miriam Madsen, og dem der leverer

den bedste løsning vinder Holstebro Scout Award

og et gavekort 700 kr.

Aktiviteten hedder Scout Award og har aktivitetsnummer

F1640. For deltage skal man være over

16 år, og man skal deltage både mandag og tirsdag.

Læs mere om aktiviteten i kataloget over frie

aktiviteter, og tilmeld dig http://billetto.dk/da/

events/scoutawardholstebrodanskversion

Du skal også sende en mail til dpr@holstebro.

dk, hvor du fortæller hvilken af de seks virksomheders

problem du gerne vil løse: Vestforsyning

A/S, Holstebro Kommune, Kvickly Holstebro,

Ringkøbing Landbobank, Miljøministeriet eller

Seelen Care.

Spejderne giver Holstebros erhvervsliv et par gode råd med vejen. Foto: Troels Lund

Der bliver trykt 36.000 eksemplarer af Spejdernes

Avis hver dag. Det gør os til en af

Danmarks 10 største aviser i denne uge. På

lejren udkommer Spejdernes Avis hver dag

omkring kl. 16.

Det er første gang, de fem spejderkorps i

Danmark er sammen om en fælles landslejr.

De fem korps er: De grønne pigespejdere,

KFUM-Spejderne, Det Danske Spejderkorps,

Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk

Spejderkorps Sydslesvig. Spejdernes Lejr er

den største spejderlejr i Danmark nogensinde.

Der kommer 4.000 spejdere fra over 25 forskellige

lande og bor sammen med de danske

spejdere.

Lejren inklusiv er tre km lang fra nord til syd

og to en halv km fra øst til vest. Lejrområderne

alene er 90 hektar. Det er 900.000

kvadratmeter.

Selv når alle de busser, som spejderne kom

i lørdag er kørt igen, vil der være 70 busser,

som kører rundt om lejren og til og fra Holstebro

hver dag mens lejren er i gang.

Lejren har sit eget posthus, sit eget hospital,

sit eget supermarked, biblotek, restaurant og

café. Den har sin egen radiostation og tv-station.

Og så har den selvfølgelig sin helt egen og

superfantastiske avis.

Ideen om at lave en lejr for alle korpsene

startede i bussen vej hjem fra landslejren

i Skive i 2010. Det er to år siden. Korpsene

var begyndt at mødes fast omkring 100-årsjubilæet

og Reload 2007 i Roskilde, hvor der

var 10.000 spejdere samlet til jubilæums-fest.

Korpsene blev enige om at lave Spejdernes

Lejr, og her er vi altså.

Omkring 4.000 jobbere får lejren til at hænge

sammen ved at arbejde som alt fra elektrikere

til kokke. Opbygningen af selve lejren startede

for cirka to uger siden, men allerede for et

halvt år siden var rørlæggere i gang herude

for at sørge for at vi fik vand, elektricitet og

kloakker.

Søndag Spejdernes Lejr 2012 7


Så er vi ankommet

til Spejdernes Lejr

2012

8 Spejdernes Lejr 2012 Søndag


Søndag Spejdernes Lejr 2012 9


Og de væltede ud

af busserne...

Hele dagen i går rullede masser af busser ind lejrpladsen med forventningsfulde spejdere. Foto: Søren Friberg

Af Julie K. Christensen

Busterminalen var helt tom, og man kunne høre

den lune blæst suse forbi, da der pludseligt kom

et hav af busser med et blev den forvandlet fra

tom til fuld ,og det strømmede ud med glade og

forventningsfulde spejdere.

Jeg fik lov at snakke med nogle spejdere, den

første var Zenia Bille 12 fra Harlev-Framlev.

Hun glædede sig til hele lejren, og hun kunne slet

ikke beslutte sig til, hvad hun glædede sig mest til,

sagde hun med et smil læben.

Jeg snakkede også med tre friske drenge fra Skjoldhøj

Gruppe som var meget ivrige og glade.

Viktor Knobluch, Jacob Muar og Rasmus Dahlin

havde lidt svært ved, hvad de glædede sig mest

til. De blev dog enige om, at det nok var aktiviteterne

de glædede sig mest til.

Alle grupperne løb med fuld oppakning, smil

læben og højt humør ud pladsen for at slå

telte op.

10 Spejdernes Lejr 2012 Søndag

Spejderne fra Skjoldhøj havde svært ved at finde ud af, hvad de glædede sig mest til Spejdernes Lejr.

Foto: Søren Friberg


Swede on pre-camp

By Søren B. Hansen

Her name is Natalie T. She is from Södertörns in

Sweden. Natalie is here with two freinds.

Why are you here, now on pre-camp?

- I was on a Jamboree in Sweden and heard about

this large scout-event in Denmark and I thougt it

sound great. I’ve been a scout since I was 8 years

old and now I’m older. So one way to be a scout

in my age is to join and work in scout camps all

over the world. I’ve some freinds from Scotland

who also will be here. They will arrive tomorrow.

I’ve got friends from many countries. Scouting is a

part of my life. That’s why I’m here”.

Natalie works in the kitchen. She likes it, and she

is good at it.

How is it to be a foreigner here in the Camp?

- It’s okay, it’s easy to find things and navigate

around,

The only thing that could be better is that many

people think I’m Danish and they speak Danish to

me. I don’t understand danish so I speak to them

in english and then they speak english to me and

that’s much better.

I hope the camp will be awesome. I think it will.

Jagten den forsvundne tropleder

Af Søren Bligaard Christoffersen

Kapitel 1: Pakket og klar

Jakob faldt lige maven, da han prøvede at

stige ud af sin mors bil. På en eller anden måde

var hans ene fod blevet viklet ind i sikkerhedsselen.

Han var ikke særlig overrasket, for han var

den mest klodsede dreng i hele Kolding. Det var

faktisk ret normalt, at han faldt, når han skulle

ud af bilen.

Jakob børstede knæene sine cowboybukser

rene for jord og rystede sit lyse, krøllede hår,

som var blevet fyldt med nyslået græs. Han

havde egentlig lovet sig selv, at han ikke ville

falde ud af bilen i dag, men det var jo for sent

nu. Det var nemlig en særlig dag, fordi hans

bedste ven Kristian var med til spejdermøde. For

første gang.

Bilen var stoppet lige foran spejderhytterne.

Det var to mørkebrune hytter, som var bygget af

tykke træbjælker, og der voksede græs taget.

- Hihihi, bor der en ged taget af spejderhytten?,

spurgte Kristian, da han så den mærkelige

tagbelægning hytterne.

- Nej, men en, der hedder Buller, smed sin

hue derop sidste tirsdag. Måske ligger den der

endnu, sagde Jakob.

Der lå ganske rigtigt stadig en sort hue

spejder-hyttens græstag. Nedenfor stod en

dreng og så op huen. Han var dobbelt så stor

som Kristian. Kristian var godt nok den mindste

i Jakobs og sin klasse. Men alligevel. Buller var

en stor dreng. Han havde hænderne i siden og

smilede.

Natalie from Sweden works in the kitchen on Spejdernes Lejr. Photo: Frederik Andreas Jørgensen

- Har du set min hue?, sagde Buller til Jakob.

- Ja, den ligger oppe taget af spejderhytten,

sagde Jakob.

- Jaahh, sagde Buller stolt, og så igen op huen.

- Farvel dumme hue, sagde Buller så henvendt til

huen. Kristian grinede.

- Hihihi, hvis jeg havde en hue, ville jeg også kaste

den op taget, grinede Kristian.

- Vi ses om seks måneder, dumme hue, sagde

Buller til den sorte hue taget.

Det var juni måned, og Jakob tænkte, at det var

høje tid, at Buller sagde farvel til sin hue. Bullers

hår så ud som om, han ikke havde haft huen

af i de sidste seks måneder.

Inde i spejderhytten var resten af Egern-patruljen.

Patruljelederen Rune var høj og tynd og havde

kort, mørkt hår. Malene, som var patruljeassistent,

havde rødt strithår og en skinger stemme.

Patruljens sidste medlem, Amalie, sad ved bordet

overfor Rune. Som den eneste i patruljen havde

hun ikke uniform . I stedet var hun iført en

stroptrøje med et broderet spejderlogo. Hun var

ved at file sine negle, mens hun så Rune.

Det var sidste spejdermøde inden sommerlejren.

Derfor var Johnny, deres tropleder også kommet

til mødet. Han sagde, at han ville være sikker

, at de små spejdere ikke glemte både telt og

patruljekasse, og så grinede han højt, mens han

tyggede en lakridspibe. Både Jakob og Kristian

fnisede. Johnny fortalte, at Rune skam havde

glemt deres telt engang til en distriktsturnering,

og at de så var nødt til at sove under en pressening

i regnvejr. Rune så irriteret Johnny, men

sagde ikke noget.

Johnny havde hår i en stribe lige over ørerne.

Resten af det skaldede hoved dækkede han

med en slidt spejderhat. Hans mave var så stor,

at hans uniform kun lige akkurat kunne nå hen

over den. Når Johnny grinede, gyngede hele

hans store krop og jorden under ham rystede

næsten. Det lød som en knallert, der ikke kunne

starte, sagde Kristian, og hver gang Johnny

grinede, kom Kristian også til at grine.

- Nu må I finde jeres patruljekasse, og se, om

der er noget i den, sagde Johnny med sin dybe

røst.

- HÅÅHÅHÅ!, grinede Johnny højt. Kristian

grinede også, og Rune så irriteret ud igen.

Malene havde lavet en liste over alt det, de

skulle have med. Hun begyndte at sætte hakker

ved de ting, der allerede var i patruljekassen.

Amalie havde taget et spejl med, som hun

limede fast undersiden af patruljekassens

låg. Malene sagde, at Amalie bare kunne hoppe

i havet eller sørge for at falde i, når de skulle ud

og sejle tømmerflåde. Og Buller sagde, at han i

hvert fald glædede sig til, at han ikke skulle i bad

i en uge.

Da de var færdige, fortalte Rune hvilken dag, de

skulle af sted sommerlejr. Det var en lørdag.

De skulle mødes ved spejderhytterne klokken

halv otte. Det var frygtelig tidligt, mente både

Amalie og Buller. Malene sagde, at så kunne de

jo bare tage hjem nu og sove de to uger indtil de

skulle af sted, og Buller sagde, at det havde han

da så sandelig også tænkt sig.

Søndag Spejdernes Lejr 2012 11


Vandkamp og neglelak norsk

Teltene er tyske, men spejderne er fra Norge Foto: Heine Dransfeldt

Af Julie Anine Noesgaard og Lise Lybeck

Over de sorte telte blæser det norske flag. Inde i

teltet rykker spejderne tættere sammen.

- Det blæser meget, mener en af pigerne, der sidder

sammen med veninderne og lægger neglelak

og griner. Udenfor løber drengene rundt

og kaster med vandballoner. Den kolde danske

sommer holder ikke den norske spejdergruppe

tilbage. Gruppen har rejst 14 timer fra Løvenskog

Syd, lidt udenfor Oslo og ankom allerede til lejren

torsdag.

Teltene fungere som dagligstue. Her bliver der lagt neglelak og hygget. Foto: Heine Dransfeldt

12 Spejdernes Lejr 2012 Søndag

De sorte telte, som gruppen bor i, er nærmest et

helt hus. Det er dog ikke noget, de har fundet

i Norge.

- Vi købte teltene, efter vi var lejr i Tyskland

for nogle år siden, fortæller Kristian Ulvestad, der

er en af lederne for de cirka 30 norske spejdere

fra Norges Spejder Forbund, der er taget lejr i

Danmark.

-Vi er i udlandet hver andet år, og vi hørte om

Spejdernes Lejr 2012 jamboreen i Sverige

sidste år, og så besluttede af tage med, siger Kris-

tian Ulvestad. Spejderne glæder sig til, at lejren

rigtig går i gang, men ved ikke helt hvad, der skal

foregå.

- Vi tager det lidt som det kommer, fortæller en af

de andre piger.

Et par drenge søger ly for vandballonerne, der

flyver om ørerne udenfor teltet, mens lugten af

neglelak blander sig med lugten af røg fra bålet i

midten af det sorte telt.


Pilgrimsfærd til

Spejdernes Lejr 2012!

10 friske seniorspejdere fra Det Danske Spejderkorps

tager en 400 km lang cykel-pilgrimsfærd

fra København til Spejdernes Lejr. De holder pause

Forlev Spejdercenter, hvor de deltager i Forlev

Beach (senior forlejr), inden de drager det sidste

stykke mod Holstebro. Undervejs oplever de hagl,

Ørbæk marked og en topfart 60,5 km/t. Her er

en beretning fra de 10 spejdere.

Kl. er 08:00 lørdag den 14 juli, og 3 ud af de i alt

10 tilmeldte spejdere er mødt op i spejderhytten

ved Degnemosen i København. Det er ikke

den mest morgenfriske forsamling, der dukker

op i løbet af den næste times tid. Det ændrer sig

dog efter de første 30 km, og vi tager vores første

pause ved Roskilde Festival. Vores følgebil er faret

lidt vild, og Martiny, Stefan og Gyda tager lige en

omgang nøgenbadning, imens vi venter bilen.

Første overnatning bliver i en skøn shelter lidt ude

for Sorø, og cykelcomputeren måler 92 km for

pilgrimsfærdens første dagsrejse.

Dagen efter går turen mod Fyn, hvor vi har en

rundvisnings-aftale med Ballon John fra Ørbæk

Bryggeri. Inden vi når Ørbæk passerer vi lige

Mac’en i Nyborg. Det erfares, at det er en dårlig

idé at cykle lige efter at have spist sig mæt i

fastfood.

I Ørbæk viser bryggeribesøget sig at være et

foredrag det lokale marked med smagsprøver.

Efter en tur rundt i Ørbæks markeds kaos begiver

vi os ud af byen, men cykler et smut forbi selve

bryggeriet for at se det med egne øjne.

På vejen fra Ørbæk til Vissenbjerg bliver vi udsat

for en fantastisk modvind, når man kører mod

vest i Danmark. Det meste af vejen er der stiv

modvind, og gennemsnitshastigheden er steder

helt nede omkring 16 km/t mod de tidligere ca.

20 km/t.

Det er også tid til lidt sjov, her hænger Simon

Philip Sundgaard cyklen, mens Josefine Felix

Visbøll cykler koncentreret bagved.

Foto: Vilhelm Rothe

Da vi nærmer os Vissenbjerg viser navnet sig ikke

at lyve, stigningen op til byen var 600 m lang og

over 65 højdemeter, svarende til en kategori 4

stigning i Tour de France. Den er hård, men heldigvis

skal vi ned igen den anden side.

Tor Clarke Jensen giver den fuld gas cyklen.

Foto: Vilhelm Rothe

Tredjedagen begynder med hård modvind, voldsom

regn og endda haglbyger! Den 30 km lange

tur fra Vissenbjerg til Middelfart er derfor meget

hård og hastigheden er ikke i top. Dette bliver ikke

bedre af, at regnvejr øger punkteringsfrekvensen.

Efter en dejlig tur over Lillebæltsbroen bliver

vores cykelflok overfuset med punkteringer

kombineret med byger fra morgenstunden, så

humøret ikke er helt i top. Efter Vejle vender vi

mod nord og kombineret med en søndervind giver

vi den fuld gas. Vores hastighed varierer fra 32

til 60 km/t og humøret stiger ligeledes. Vi ankommer

derfor hurtigt til vores overnatningsshelter.

Der er dog en familie med små børn, som er

vej i seng, og som vi ikke vil genere. Derfor tager

vi en beslutning om at køre de 23 km til vores slut

destination: Forlev Spejdercenter. Dette resulterer

i en flok trætte seniorer ved vores ankomst kl. 22

efter en dagstur 120 km. Som de andre aftener

bliver denne aften også præget af en bacon-inspireret

menu, lejrbålssang og lidt for lidt søvn.

På Forlev Spejdercenter overnatter de i forbindelse

med Forlev Beach, og den sidste færd mod

Holstebro sker fredag den 20 juli, men mon ikke

de tilbagelægger de 90 km vest i ligeså god stil

som de foregående dage?

Fakta og gode råd om

Åbningsshow

• Følg ruten og de tidspunkter ,der er udmeldt.

• Åbningsshowet er kl. 20:00 – 21:30

Medbring: siddeunderlag, regntøj, hat,

drikkedunk og evt. snacks.

Facts and advice in advance of

the Opening Show

• Follow the announced route and the

timetable

• The Opening Show is from 20 to 21.30

pm.

• The show is simultaneously interpreted

and transmitted through the Jamboree

radio at the frequency of 90.9 Hz

• Bring: mats for sitting, raincoat, hat/cap, a

bottle of water and perhaps some snacks.

”Giv en hånd” – den træfsikre

venskabs-starter.

Har du 4 timer til overs en eftermiddag?

De mange mindre jobs er vigtige for at lejren

fungerer til alles tilfredshed. Der er mange

jobs lejren, som kan løses ved, at mange

gør en lille smule. Opgaverne kan være at

sælge is fire timer en eftermiddag, at tage en

vagt med at sørge for, at badeområderne er

lækre og indbydende, at sikre, at gæster føler

sig velkomne lejrens hotel, hjælpe en

aktivitet eller noget helt andet.

Du møder nye mennesker og gør en god

gerning. Kontakt din lokale jobkonsulent eller

kik forbi Jobcenteret Spejdertorvet og

se hvilke ”mød-nye-venner”-hot-jobs der er

ledige.

”Give a hand” – the shortest

way to make friends

Do you have 4 hours with nothing to do?

There are many smaller jobs, which importance

is crucial for the jamboree and the

participant’s satisfaction. A lot of jobs can

be solved by many participants contribution.

The tasks can be as an Ice-cream-vendor for 4

hours, keep baths clean and attractive, make

sure guests feels at home at the Camp Hotel

or give a hand at an activity. Or something

completely different.

You will meet new people and at the same

time do a good deed. Check out the “meetnew-friends”-

hot-jobs that are available:

Contact Your local Job-consultant or go to the

“Jobcenter” at “Spejdertorvet”.

Søndag Spejdernes Lejr 2012 13


På dybt vand til Spejdernes Lejr

Af Chalotte Maria Søndergaard

Onsdag middag stævnede Aalborg Søspejderne

og Nørre Alslevs Søspejdere ud togt mod

Spejdernes Lejr. Da lejrens udsendte møder dem i

Aalborg, var de 25 tropsspejdere ved at pakke og

gøre bådene klar til togtet. Med sig havde de 45,3

liter cola, en masse chips, slik, radio og god proviant

til at klare sig indtil de kom til Struer.

Undervejs overnattede de i Løgstør, og allerede

torsdag aften ankom de til Struer.

Efter de havde overnattet i Struer, sejlede de til

Rønbjerg for at hente nogle både, som skulle bruges

til sejlads lejren. Desværre blev dette togt

noget forsinket, da der fredag var for meget blæst

til at de kunne sejle fra Rønbjerg til Struer med

bådene. I stedet tog spejderne glade og fornøjede

i Rønbjerg Feriecenters badeland for at fordrive

ventetiden med noget sjov og ballade.

Klokken 4.00 lørdag morgen stævnede de ud fra

Rønbjerg med både slæb efter skibet for at

aflevere bådene i Struer, så de kan bruges til sejl-

ads med spejdere under lejren. Lørdag middag kl

12.00 ankom de til Struer, for derefter at komme

med Spejdernes Lejr.

Hjemturen fra Spejdernes Lejr foregår sammen

med alle søspejderne i Danmark, da søspejderne

Foto: Heine Dransfeldt

14 Spejdernes Lejr 2012 Søndag

Foto: Chalotte Maria Søndergaard

har 75 års jubilæum i år, og sådan noget skal jo

fejres. Dette bliver fejret i Egense inden der bliver

sejlet hver til sit efter Spejdernes Lejr.

Scout’n’fashion

Af Lise Lybeck og Julie Anine Noesgaard

Hvem?

Sørine Storm 24 år, DDS’er fra 4. Absalon i

Vanløse.

Hvad har du ?

Sort kjole, grå sweater med laksefarvede striber,

sorte leggins, stort sort tørklæde, en lækker lilla

sneak, og selvfølgelig uniformen (som er syet op,

fordi den var for lang).

Hvorfor har du det ?

- Jeg stod sent op, og skulle skynde mig, så jeg

hoppede lige hurtigt i kjolen. Og det var faktisk

rigtigt smart, for nu hvor det er blevet lidt køligt,

kunne jeg lige tage mine leggins .

Hvornår føler du dig mest spejder-lækker?

- Når jeg har min uniform !

Murie Caruso er taget

helt fra Italien for at

komme spejderlejr

Af Katrine Lauridsen

Murie Caruso har sammen med alle sine spejdervenner

taget den lange vej fra Norditalien til

Danmark, for at være sammen med deres danske

venskabsgruppe. Efter en lang bustur var de

endelig fremme, og begyndte at slå teltene op.

I Italien er de ikke vant til spejderlejre med så

mange mennesker. Sidst de var samlet til landslejr

i 2004 var de 4000 spejdere, og de forventer

derfor, at denne lejr bliver en del anderledes. Når

Spejdernes Lejr er overstået, tager de med deres

venskabsgruppe hjem, og skal bo hos forskellige

familier.

Foto: Lars Blomgren Andersen

Foto: Heine Dransfeldt


Ingredieser:

300 g kyllingefillet i strimler

2 tomater

1/2 squash

1/4 hvidkål

Fedtstof

8 dl vand

2 bouillonterninger

100 g pasta

1/4 tsk peber

1 tsk rørsukker

1/4 tsk cayennepeber el. paprika

Persille

Creme:

2 1/2 dl cremefraiche

1-2 tsk karry

1/4 tsk sukker

1/2 tsk salt

Leg med maden

”Leg med maden” er et projekt, der skal få

spejdere til at interessere sig for, hvad de putter

i munden. Aktiviteter og lege skal få madlavningen

til at blive en større fornøjelse. Projektet er

udtænkt af Anna-Mia Bévort.

Foto: Morten Clausen

Kyllinge- og

pastasuppe

Vælg en konge og sæt tiden i gang. Hvilken konge

får produceret mest i sin regeringstid? Når man

skal lave mad kan en af de sværeste udfordringer

være at fordele opgaverne i mellem sig, så hvorfor

ikke deles om dem alle sammen? Kongens

Efterfølger gør madlavningen til en sjov konkurrence.

Gør tingene klar, sæt banen op og lad os

så se hvilken konge der har den bedste taktik, når

han skal have sine undersåtter i arbejde. Hold øje

med opskriften og tjek hvor tit i skal skifte konge,

hvis I er en patrulje ca. 8 personer!

Kan man lege sig

Af: Jesper Lunau

Vi har hørt det før. Spis sundt, tænk over hvad du

putter i munden og brug gode råvarer.

Men helt ærligt - gider vi? Den tanke har også

strejfet tyveårige Anna-Mia Bévort. Hun har sat

et projekt i gang til Spejdernes Lejr, hvor hun opfordrer

til, at spejderne leger sig igennem madlavningen.

”Jeg fik ideen om at gøre madlavning til en aktivitet,

så det ikke bare bliver noget, der skal overstås.

Derfor følger der med alle mine opskrifter en

ny måde at lave mad , eksempelvis tavshedsmiddag

eller samarbejdskøkken, hvor madlavningen

foregår med forskellige tildelte handicaps.

Så nu har alle muligheden for at lege sig igennem

madlavningen, når de hver dag åbner for dagens

Det kan du prøve i morgen

Vil du også have fyldt tanken op? Så kom forbi Casu

Korinth, som byder Thailandsk mad!

Foto: Morten Clausen

igennem madlavning?

avis, eller kigger i den digitale kogebog. Til hver

opskrift følger en instruktionsvideo, og det er i

det hele taget nytænkning som præger projektet.

”Jeg synes, at vi skal udnytte spejdernes evne til

at lege, og derigennem få dem til at gøre madlavningen

til en ligeså vigtig del af lejren, som alle de

andre aktiviteter.”

Dagens opskrift er baseret samme udvalg af

ingredienser, som indgår i den normale lejrkogebog.

Så har man lyst til at give sig selv eller andre

en ny udfordring, så er ”Leg med mad” et godt

sted at begynde.

Søndag Spejdernes Lejr 2012 15


Bagsiden

Hovsa vi har lejrbål

Bagsiden er de dovne og glemsomme spejderes

beskytt er. Har du glemt at lave lejrbål?

Eller ville du bare hellere læse i dine medbragte

jumbobøger eller spille sti kbold med de andre.

Fortvivl ikke. Bagsiden har samlet de platt este

vitti gheder og de dummeste lege ti l et forrygende

lejrbål.

Vi starter med en gammel konkurrence, som

mange sikkert kender. Du skal vælge to blandt

publikum, som gerne vil vinde en eller anden

præmie. Hvis du ikke gider love slik væk, kan du

bare love at de må vælge den næste sang. Så slipper

du også selv for at planlægge hvilke sange, I

skal synge.

Du skal bruge fi re baljer, to æbler og to piratos.

De to udvalgte skal først spise et helt æble som

ligger nede i en balje med vand. Hereft er skal de

fi nde en piratos, som ligger nede i en balje, der er

fyldt med mel. Det hele foregår selvfølgelig med

hænderne ryggen. Den af de to, der bliver først

færdig, har vundet. Gæt selv, hvordan de ser ud i

hovedet!

Fedtfælden

Næste gang: Spejderlejr nett et

I maj kunne Spejdernes lejravis en af de andre

sider fortælle, at Spejdernes Lejr 2012 bliver en

topmoderne spejderlejr med elektricitet, træk

og slip og internet. Men næste gang, bliver det

endnu mere moderne, lover lejrens internet-chef,

Per Pløkhammer Pallesen. Bagsiden har mødt

internetchefen ti l et interview om, hvordan internetlejren

bliver:

- Kan du forklare, hvordan den næste lejr bliver

endnu mere moderne?

- Vi arbejder , at lejren næste gang simpelthen

bliver en internetlejr.

- Altså sådan at man kan følge lejren nett et?

- Nejnejnej, altså helt netbaseret. Så man bare

sidder derhjemme og logger sin account, og

så er man lejren. I stedet for, at man selv er

lejren, så er det bare ens computerfi gur, der er der.

- Øhhhh…

16 Spejdernes Lejr 2012 Søndag

Sjov med

google translate

En kendt spejdersang har fået en tur i den sproglige

vridemaskine. Vi oversatt e sangen fra dansk

ti l lati n, så videre fra lati n ti l letti sk, så ti l spansk,

så ti l hollandsk, så ti l japansk og ti l sidst ti lbage ti l

dansk.

Se om du kan gætt e sangen (vi bringer løsningen i

morgen):

- Ja altså man sidder simpelthen hjemme i stuen

eller sit værelse. Lejren kommer ti l at være en

virtuel verden. En computerskabt verden simpelthen.

Lidt ligesom World of Warcraft eller

Lego Universe. Multi player rollespil. Det er det

fedeste.

- Øhhhh…

”Vi er her fra ilden

Leg i søen

træ’r tynd

Vores ø

Hej

Nord og syd

Her kan du skelne mellem

Fre sydlige

og vest

Tab af skove og søer.

Men hans sang

Voice of øer

Vi er her fra ilden

Lysstyrken af fj orden

træ’r tynd

Vores jord”

- Man kan lave alle de fedeste ti ng den måde.

Hvis vi vil have et bjerg midt i det hele, så laver

vores grafi kere det bare. Hvis vi vil have et rumskib,

så laver vi det.

- Men kommer der så ikke telte og lejrbål og pionering

og sådan?

- Jojo, altså computertelte, computerlejrbål og

computerpionering. Det er bare så smart.

- Men er det ikke lidt kunsti gt?

Vejret

Det bliver rigti g godt i dag.

Solskin og sådan noget.

28 grader.

På bagsideære

Grinebideren

Sebasti an fra Hjalte gruppe i Roskilde har sendt

nogle platt e vitti gheder ind vores mail: tokannibaler@gmail.com.

Det kan du også gøre, og

dermed være med ti l at hjælpe dovne og glemsomme

spejdere. Du kan også skrive dem en

seddel og afl evere dem ti l avisens redakti on

medietorvet.

Mange ubehagelige ord begynder med ‘u’, siger

dansklæreren ti l klassen.

Jeg kan for eksempel nævne: ulykke, ufred og

uheld. Er der nogen, der kan give mig fl ere eksempler?

Ja, siger Brian, undervisning.

-Frøken! Hvad har vi egentlig lært idag?

-Det er da et dumt spørgsmål!

-Ja, det syntes jeg også, men min mor spørger

alti d om det når jeg kommer hjem fra skole.

Sebasti an har selvfølgelig vundet en pose skumfi

duser, som han kan komme og hente avisens

redakti on.

- Det ved jeg ikke, det er i hvert fald smart. Man

kan ikke brænde sig bålet, falde ned fra sit

spisebord eller få myggesti k. Det hele foregår jo

nett et. Og man kan bare logge ud, hvis man

får hjemve. Og ingen bliver beskidte. Haha, det er

genialt!

- Men det er da ikke helt det samme, er det?

- Det er fakti sk bedre. Og vi arbejder også en

app ti l smartphones. Så kan man fakti sk være

med lejren, selvom man ikke er hjemme. Hvis

man nu er spejderlejr eller noget andet.

Internetchefen sidder ved sin computer med

hovedtelefoner hovedet og en mikrofon foran

sig. Han vender sig ti lbage ti l sin store computer-skærm.

På skærmen er syv-ott e computerspejdere

ved at holde lejrbål, og internetchefen

begynder at skråle i sin mikrofon: ”Det er IIIIIIIIK

ti lfældigt aaa-aaaaat, man bliver natt eravn”.

Her slutt er interviewet.

More magazines by this user
Similar magazines