Se notesbogen som pdf - Slagelse Kommune

slagelse.dk

Se notesbogen som pdf - Slagelse Kommune

UNGEKONFERENCEN 2011

KUNSTEN AT LEVE LIVET


UDGIVER

Perron 3,

Slagelse Kommune

ANSVARSHAVENDE

Pedro Michael

TEKST & FOTO

PERRON 3,

COLOURBOX OG

KLARSKOVGAARD

LAYOUT

Sandy Stammis

Det er en kunst at leve livet, og selv den største

kunstner begynder med små skitser. Noget der må-

ske næsten ikke anes, men kræver at komme til ud-

tryk. Livet vil altid udtrykkes, og det er netop dét vi

gerne vil vise med årets ungekonference: At uanset

hvordan vi agerer, hvilke valg vi træffer lige nu, så

er der altid et liv der gerne vil leves og en drøm der

gerne vil folde sig ud.

på trods af

side 6-7 Gülten E. Gedik

side 8-9 Jakob Lund

side 10-11 Inger Beck

side 12-13 Henrik Rindom

side 14-15 Scott D. Miller

side 16-17 Vigga Bro &

Erik Moseholm

3


GÜLTEN E. GEDIK

Gülten Emonovski Gedik er psykoterapeut og arbejder som pædagog. Hun er

født og opvokset i Danmark i en tyrkisk-makedonsk familie, og fortæller om

at være vokset op i en stram kultur med begrænset frihed til egne lyster og

behov. Blandt andet beskriver hun en lang del af sit liv, hvor både hendes

indre og ydre verden har været styret af familiens opdragelse samt deres

kultur og de ydre normer. Det har været en kamp for at blive et bevidst indi-

vid og stadig vedligeholde sine egne rødder og kontakten til familien. Kort

sagt: Kunsten at leve mellem to kulturer. Siden 2000 har Gülten Emonovski

Gedik arbejdet som pædagog, blandt andet i førskolen for invandrerbørn.

Derudover er hun terapeut og konsulent i forskellige pigegrupper, hvor hun

vejleder de ansatte i at takle pigernes problemer.

www.eminovski.dk

7


JAKOB LUND

Jakob Lund har i de sidste 15 år studeret yoga, åndedræt og mindfullness og

har arbejdet i danske og udenlandske fængsler. Blandt andet har han været

med i ere projekter under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I 2000 startede han Breathesmart i Holte. Et sted der blandt andet hjælper

tidligere indsatte, misbrugere og deres pårørende til et bedre liv.

Derudover underviser han professionelle.

www.breathesmart.dk

9


INGER BECK

Inger Beck har siden 1974 været interesseret i miljøets terapeutiske poten-

tiale. Hun er grundlægger af den første uddannelse i miljøterapi for hos-

pitalsansatte fra 1995, og har efterfølgende været underviser indenfor feltet

mange steder. Hun er speciallæge i psykiatri, godkendt psykoterapeut

og supervisor af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykolog Forening og

Master i Kon iktMægling fra Københavns Universitet i 2004.

11


HENRIK RINDOM

Henrik Rindom er psykiater og én af de førende i Danmark på området

misbrug og misbrugere. Siden 1997 har han særligt beskæftiget sig med

hash-misbrug blandt de helt unge. Henrik Rindom arbejder dels på

Hvidovre Hospital og dels ved projekt “Stofrådgivningen”, som er et behand-

lingstilbud til unge misbrugere.

www.stofraadgivningen.dk

13


SCOTT D. MILLER

Scott Miller har samlet de sidste 40 års effektforskning, og har viet en stor

del af sit arbejde på, at formidle og videreudvikle praksis ud fra resultater-

ne. The heart and soul of change er summen af denne viden og handler

blandt andet om, hvordan man skaber et samarbejde med de unge som byg-

ger på den unges egen ide om, hvad der skaber en forandring.

Scott D. Miller er stifter af Center for Clinical Exellence og har desuden skre-

vet et utal af artikler og bøger om relationen mellem behandlere og klienter.

Han er kendt som en humoristisk og engageret oplægsholder.

www.scottdmiller.com

15


VIGGA BRO &

ERIK MOSEHOLM

Det interessante ved de gamle guder er, at de er så menneskelige. Ja, de er

næsten mere menneskelige end menneskene selv. De er forfængelige, impul-

sive, fordomsfulde, kærlighedsfulde og komiske. Sådan nogle guder kan man

fortælle historier med. Historier der kan gøre os klogere på os selv.

Vigga Bro er en gribende og intens historiefortæller. Sammen med sin mand

bassisten Erik Moseholm fortæller hun om Gudernes sidste dage og de begi-

venheder der førte op til verdens undergang: Ragnarok.

www.vigga.dk

17


PERRON 3

Misbrugscentret, Slagelse Kommune

Ingemannsvej 22, Bygning 6

4200 Slagelse

Tlf. 58 57 48 90

www.perron3.dk

More magazines by this user
Similar magazines