Fra Skive Kaserne til Christiansborg - Hovedorganisationen af ...

hod.dk

Fra Skive Kaserne til Christiansborg - Hovedorganisationen af ...

eOfficerer

D a n s k

XXXX: XXXXXXXXXXXXXXXX

Linieofficerernes Fagblad

Adresseændring

Ved adresseændring bedes dette meddelt HOD’s sekretariat:

HOD • Olof Palmes Gade 10 • 2100 København Ø.

eller på e-mail: hod@hod.dk

Indeholdt kontingent 2004

Kontingent til HOD i 2004:

Aktive medlemmer: JAN-DEC: kr. 4.044,00

Kadetter: JAN-DEC: kr. 2.016,00

Passive medlemmer: JAN-DEC: kr. 732,00

Efter udnævnelse

til premierløjtnant: Som aktive HOD-medlemmer:

kr. 337,00 pr. måned.

HBD-medl. første halvår: JAN-JUN: kr. 2.580,00

HBD-medl. andet halvår: JUL-DEC: kr. 2.022,00

VINTERBADER

Først måtte han lukke sin flyvestation (Værløse), så

fik han en anden – og røg i baljen en iskold dag i

vinter. Det sidste var nu ikke så galt endda, og

oberstløjtnant Søren Wilhelm Andersen, 42, havde

for sikkerhedens skyld fået livline på, inden kollegerne

kylede ham over gelænderet og ned i

branddammen, som det hører sig til, når man er

blevet omskolet og må føre et jagerfly. Og det må

Skrydstrups nye chef med pilotnavnet WIS igen efter

en pause fra F16 på grund af tjenesten på Sjælland.

Inden vandgangen måtte en rendegraver

banke hul på den 10 centimeter tykke is for at give

plads til flyveren, som, påstås det, måske satte hastighedsrekord

i at komme oven vande igen! (Foto:

Fototjenesten, Flyvestation Skrydstrup.

Taletid

Målet er halvanden procent. Så

mange med anden etnisk baggrund

end dansk vil vi gerne have i korpset,

fortæller sektionsleder Jens

Christian Kyster fra Beredskabsstyrelsen

i Birkerød. Måske lysner det,

selvom der i dag ikke er en eneste

udover blandt de værnepligtige. I

hvert fald var interessen pæn for

Kysters stand under uddannelsesbasaren i Odense møntet på unge nydanskere i 8.

og 9. klasse samt gymnasiet. Blandt 700 værnepligtige, beredskabskorpset indkalder

hvert år, er seks-syv procent med anden etnisk baggrund, men de fastholdes

ikke i systemet. Kyster fortalte de unge om de muligheder, der er på mellemleder- og

lederniveau, hvis man altså vælger at beholde uniformen på. (Foto: Alex Tran, PF)

Ledigt legat

»Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond«

uddeler årligt normalt indtil 20

legatportioner til børn af kaptajner/ kaptajnløjtnanter

af linien, premier-løjtnanter

af linien, chefsergenter eller officerer af

den tidligere B-linie og befalingsmænd af

tidligere tilsvarende kategorier til uddannelse

ved statens højere læreanstalter eller

anden videregående uddannelse.

Legatet tildeles ansøgere, der har behov

for økonomisk støtte til det daglige underhold

for at kunne gennemføre den igangværende

uddannelse.

Ansøgninger indsendes til »Den Classenske

Legatskole«, Vester Voldgade 98,

1552 København V, senest den 30. april

d.å. Legatet kommer normalt til udbetaling

i oktober/november måned.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse

til skolen, tlf. 33 11 31 09, eller hos

overassistent Majken Levin Korf, Forsvarskommandoen

(PSF02), Postboks

202, 2950 Vedbæk, tlf. 45 67 35 45.

Yderligere oplysninger kan indhentes

ved skolen eller major Frank B.

Pedersen Johansen, Forsvarskommandoen

(PSF3).

Mærkedage

Følgende medlemmer af

HOD fylder 50 år i april 2005:

3. april: Major Claus Bøstrup

4. april: Kaptajnløjtnant Bjarne Madsen

5. april: Oberstløjtnant René Andersen

8. april: Kaptajn Søren Hermansen

11. april: Major Torben Jensen

12. april: Oberstløjtnant Jens Winther Andersen

17. april: Major Jean Erik Hjordt

20. april: Oberst Søren Bo Bojesen

20. april: Orlogskaptajn Jørgen Kjeld Fink

22. april: Major Villy Jensen

24. april: Major Jørgen Kold

25. april: Kaptajn Arne Dyring

28. april: Major Morten Erik Sørensen

Skriv til Danske Officerer

Indlæg til Danske Officerer, der fremkommer under navn eller mærke,

udtrykker forfatterens mening og kan ikke tages som udtryk for

organisationens eller bladets opfattelse. Se deadlines på side 5.

NetMagasinet

Flere og flere medlemmer bruger HOD’s hjemmeside,

som bringer de seneste nyheder.

www.hod.dk

More magazines by this user
Similar magazines