Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Vinter 2012

Institution 414 Københavns VUC

Uddannelse

Fag og niveau

Lærer(e)

Hold

HF

Spansk B

Bianca Erlich-Eriksen (ee)

g3sp02A2

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Introducción al español

Inmigración, familia y amistad

Inmigración de América Latina a Los EE.UU.

El mundo de Pedro Almodóvar

1


Titel 1

Indhold

Introducción al español

”Caminando” grundbog og øvebog, Clausen et. al. Gyldendal 2010, hele bogen og

halvdelen af Øvebogen.

Sange:

“Ni una sola palabra”, sang af Paulina Rubio

”Mariposa traicionera” sang af Maná

”Labios compartidos”, sang af Maná

Latinamerika:

Foredrag af Tine Østberg fra Mellemamerikakomitéen (15.11.12) om frivilligt arbejde

og lignende projekter i Nicaragua (tinepil123@gmail.com).

Udviklingsdokumentar-film produceret for Danida/Udenrigsministeriet af Niels

Boel: ”Concretando un sueño - una cooperativa de mujeres en Guatemala”, der

hører til hæftet ”Miljø og rettigheder i Mellemamerika”, 2012.

Ekstra grammatik:

Spansk Øvehæfte for begyndere 1: ?De Acuerdo?, af Brødsgaard og Lautrup, Forlaget

Sprogbøger, 2010, s. 4-11, 26-27

Spansk Øvehæfte for fortsættere 2: Adelante, af Brødsgaard og Lautrup, Forlaget

Sprogbøger, 2011, s. 6, 17, 30, 31, 34, 35, 50, 51.

Vi har gennemgået den grundlæggende grammatik der følger med ”Caminando”, og

således er kursisterne bekendt med verbernes bøjning i nutid, førnutid, imperfektum

og præteritum, artikelbrug, ejefald, brug af tillægsord, forskellen på ser og estar mv.

Desuden er kursisterne blevet introduceret til: dobbeltrepræsentation, konjunktiv,

brug af futurum, DO og IO.

Omfang 8 uger (dagligt kl. 8.00 – 10.40)

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

I løbet af dette tema har kursisterne opnået et alsidigt begynderordforråd indenfor

spansk. De er blevet introduceret til det spanske sprogs opbygning, udtale, ordforråd,

grammatik, sætningsstrukturer, produktion af sprog - mundtligt såvel som

skriftligt. Som et led i ordforrådsopbygningen, har de generelt besvaret mundtlige

og skriftlige øvelser til tekstmaterialet.

Vi har trænet tal, bogstaver, grundlæggende ordforråd, læst op på spansk og oversat

tekster til dansk.

Kursisterne er blevet introduceret til grundlæggende kulturelle forskelle mellem

Danmark og Spanien samt Latinamerika.

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde.

2


Titel 2

Indhold

Inmigración, familia y amistad

”Moros en la costa” Dolores Soler Espiauba, Ficción Española, Kaleidoscope

2011.

“Clandestino”, sang af Manu Chao

Omfang 4 uger (dagligt kl. 8.00 – 10.40)

Særlige fokuspunkter

I løbet af dette tema har kursisterne opnået et alsidigt ordforråd indenfor emnet

”Inmigración, familia y amistad”. Som et led i ordforrådsopbygningen, har de beskæftiget

sig med oversættelse fra da-spa og spa-da, de har lavet resumeer af teksten,

og generelt besvaret mundtlige og skriftlige øvelser til tekstmaterialet.

Specifikt: Kursisterne har opnået et kendskab til de forskellige personer i bogen,

deres indbyrdes forhold, måden de udvikler sig på, og derigennem venskab, familie,

kærlighed og de muligheder disse forhold giver i livet.

Generelt: Tillige har kursisterne opnået indsigt indenfor hele indvandringsproblematikken

fra Nordafrika til Spanien, vilkår for indvandreren, prøvelser, forskelle

mellem rig og fattig, legal og illegal immigration samt ideen om ”el sueño europeo”.

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde.

3


Titel 3

Inmigración de América Latina a Los EE.UU

Indhold Fra bogen: ”Retratos latinos en California”, af Ringgard og Kledal, Gyldendal, 2012

Introducción s. 7-13 (på dansk)

Francisco Jiménez: s. 28-35

Sang af Maná, s. 113: “Pobre Juan – revolución de amor”

Film: María llena eres de gracia

Film: Sin Nombre

Omfang 2 uger (dagligt kl. 8.00-10.40)

Særlige fokuspunkter

Eleverne har opnået et ordforråd på spansk og en forståelse for de problemer der

kan udspille sig i forbindelse med immigration fra Latinamerika til USA.

Følgende emner er berørt:

- Los factores de push-pull

- Las circunstancias y deafíos en relación con ser inmigrante

- El sueño americano

- Drogas

- Inmigrantes ilegales

- Empezar una nueva vida/ dejar atrás a su vida de antes

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde.

4


Titel 4

El mundo de Pedro Almodóvar

Indhold Film:

”Volver”, 2006

”La mala educación”, 2004

“Caminando” begyndersæt, s.

Interview med Almodóvar (skriftligt)

Omfang 1 uge (dagligt kl. 8.00-10.40)

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Kursisterne har opnået en indsigt i den meget særlige stil som kendetegner Pedro

Almodóvars film.

Der er blevet arbejdet med følgende temaer indenfor Almodóvars film:

- La mujer/el hombre

- Homosexualidad

- Los niños

- La familia

- La amistad

- Relaciones amorosos

- La religión – la fé católica

- Educación

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/gruppearbejde

5

More magazines by this user
Similar magazines