Optagelse på kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus ...

aarch.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus ...

Optagelse kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus

Ansøgerens forudsætninger

Generelle adgangskrav:

Det er normalt et krav for optagelse kandidatuddannelsen, at ansøgeren inde for de sidste 3 år har

afsluttet en arkitektfaglig bacheloreksamen (eller mindst 3 års tilsvarende studier) med et fagligt indhold,

som svarer til arkitektuddannelsens bachelorgrad i Danmark. Ansøgere med fuldført bacheloruddannelse

fra Kunstakademiets Arkitektskole opfylder umiddelbart de faglige krav. Øvrige ansøgeres ansøgninger

vurderes individuelt grundlag af den krævede dokumentation, herunder portfolio.

Der er ikke kombinationsuddannelser ved Arkitektskolen Aarhus. Ansøgere som ikke har en

grundlæggende arkitektfaglig kompetence, kan ikke optages kandidatuddannelsen. Ved

grundlæggende arkitektfaglig kompetence menes, at ansøgeren skal have kompetencer der svarer til den

arkitektfaglige arbejdsmetodiske tilgang, der etableres gennem den arkitektfaglige bacheloruddannelse.

Portfolio:

Portfolio skal belyse ansøgerens faglige kompetencer. Foruden resultater, viden og beherskelse af

redskaber (tegning, IT-færdigheder mm.) skal portfolio i særlig grad dokumentere den arbejdsmetodiske

tilgang bl.a. ved udvalgte skitser, fotos af modeller, diagrammatisk beskrivelse mm.

Det skal klart fremgå, hvad der er individuelt arbejde og hvad der er gruppearbejde. Fremgår det ikke,

bliver ansøgningen afvist.

Specifikke adgangskrav:

Det er et krav, at ansøgeren i mindst ét semester bacheloruddannelsen fagligt set har gennemført

studier med en vis grad af fokusering, relevant i forhold til fagområdet ved instituttet/institutterne, der

søges optagelse ved.

Information om institutternes semesterforløb 3. år af bacheloruddannelsen og om studierne

kandidatuddannelsen findes under ”Institutter” skolens hjemmeside www.aarch.dk

Sprogkrav:

Der gælder samme krav til beherskelse af dansk sprog, som ved optagelse til Bacheloruddannelsen.

Derfor skal ansøgere, som ikke gennem sin forudgående uddannelse kan dokumentere at beherske dansk

eller skandinavisk sprog, bestå ”Studieprøven i Dansk som andet Sprog” forud for optagelse

kandidatuddannelsen.

Ansøgere som ikke opfylder de faglige krav kan søge om optagelse bacheloruddannelsen efter de

gældende regler. Læs mere http://aarch.dk/uddannelse/optagelse/. Bemærk at ansøgningsfristen er

en anden til bacheloruddannelsen.

Ansøgere kan uden videre indsende, såvel en ansøgning om optagelse til bacheloruddannelsen (1. år) og

en ansøgning om optagelse kandidatuddannelsen. Ansøgningerne må ikke indsendes i samme kuvert.

Bemærk at proceduren er anderledes for optagelse Bacheloruddannelsen.

Regelsæt og procedure for optagelse kandidatuddannelsen er de samme, uanset om en ansøger har

været gæste-/udvekslingsstuderende ved Arkitektskolen Aarhus eller ej.

Adgangsregulering

Der forventes ikke p.t. at være adgangsregulering til institutternes kandidatforløb. Viser det sig mod

forventning nødvendigt at gennemføre adgangsregulering, har bachelorer fra Arkitektskolen Aarhus i

indtil 2 år efter afslutningen af bacheloruddannelsen umiddelbart adgang frem for udefra kommende

studerende. Hvis der er adgangsregulering til et eller flere institutters kandidatuddannelse, meddeles

dette snarest denne side.

Procedure for optagelse kandidatuddannelsen

Ansøgning om optagelse kandidatuddannelsen, for ansøgere som ikke er normalstuderende ved

Arkitektskolen Aarhus, skal være os i hænde senest:

15. maj kl. 12.00 med henblik optagelse pr. 1. september

15. november kl. 12.00 med henblik optagelse pr. 1. februar


Der sendes et svar ansøgningen henholdsvis den 15. juni og 15. december.

Det fremgår i øvrigt af ansøgningsskemaet hvad der skal indsendes, når der søges optagelse

kandidatuddannelsen.

More magazines by this user
Similar magazines