NYBORG - LiveBook

livebook.dk

NYBORG - LiveBook

4

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Børnene fredes i budget

Egeparkens Brugerråd

Mandage kl. 10.00 Gymnastik

Mandage kl. 18.30 Fællesspisning

Tirsdage kl. 14.00 Håndarbejde

Tirsdage kl. 14.00 Kortspil

Modeopvisning torsdag 8. oktober kl. 15.00

Lokale damer medvirker. Brugerrådet er vært ved kaffe

med boller.

Løvfaldsfest fredag 16. oktober kl. 18.00.

God middag. Langeskov spillemænd underholder, mulighed

for dans.

Pris 150 kr. betales senest 6. oktober.

Bankospil 7. november og 5. december.

N.B. Julefrokost 14. december.

Caféen er åben daglig kl. 11.30-13.30.

Caféen er åben for annoncerede arrangementer.

Frivillige mentorer søges!

Er du 50+ og har du lyst til at være mentor for et ungt

menneske mellem 17-25 år, som har brug for støtte til

at gennemføre en uddannelse eller passe et job? Så

har du muligheden for at blive en del af »Seniorkorps –

Nyborg«.

Du er velkommen til at kontakte Tom Thinggaard Pedersen

fra Mentor Company på tlf. 2577 8646, hvis du er

nysgerrig efter at høre mere.

Du kan tilmelde dig på www.seniorkorpset.dk senest

fredag 23. oktober 2009.

Projektet er støttet af:

Det Lokale Beskæftigelsesråd Nyborg.

Projektleder:

www.mentorcompany.dk

Vil du gerne stoppe med at ryge?

Gratis rygestoprådgivning for borgere i

Nyborg Kommune

I samarbejde med apotekerne i Nyborg og Ferritslev

tilbyder Nyborg Kommune gratis kurser og rådgivning i

rygestop.

Er du motiveret for at stoppe med at ryge, kan du følge

et forløb på apoteket, hvor du får gode råd, praktisk

hjælp og opbakning. Rygestoprådgiveren ved, hvordan

du kan forøge dine chancer for at holde op med at ryge

og fastholde rygestoppet.

Der opstartes kurser løbende, og der er mulighed for

både gruppekursus og forløb for enkeltpersoner.

Læs mere på Nyborg Kommunes hjemmeside

www.nyborg.dk under ’Sund i nyborg’/’Rygning’ eller

kontakt apotekerne for yderligere oplysninger.

Nyborg Apotek: 6531 2233

Ferritslev Apotek: 6598 1009

Men de ældre må til lommerne -

Af Niels Andreasen

og Mogens Rasmussen

Det sker

Se flere aktiviteter på

www.detskerinyborg.dk

Til torsdag d. 17. december

Avlsgården, Nyborg

9.30-12: Legestue for de 0-6

årige i flg. m. en voksen.

Arr.: Avlsgårdsforeningen.

Til mandag d. 7. december

Hver mandag:

18.30-21.30: Langtved Skole.

Håndarbejdscafé. Kom med

dit strikketøj og få et par hyggelige

timer. Arr.: Langtved

Håndarbejdscafé.

Hver mandag

Nyborg Husflidsskole,

Carlsmindevej 1, Nyborg:

Arr.: Nyborg husflidskole.

15-17: Håndarbejdscafé.

Kom med dit strikketøj og hyg

dig et par timer.

Til søndag d. 15. november

Nyborg Slot

10-15: Slottet åbent.

Lukket om mandagen.

Arr.: Østfyns Museer

Mads Lerches Gård,

Nyborg:

10-15: Museet åbent.

Lukket om mandagen.

Arr.: Østfyns Museer

Fra Fredag den 2. oktober til

søndag den 8. november.

Hesselhuset, Skræddergyden

34, Nyborg:

Ud med kunsten. Oplev de

små lave kunst i stor skala.

Sammen med kunstnere har

skoleelever udarbejdet ti store

værker fordelt på hele Fyn.

Værkerne, der går under betegnelsen

land art, er skabt ude

i og i samspil med naturen.

Arr.: Kulturregion Fyn.

(Fri entré)

Onsdag den 7. oktober

Vindinge Kirke:

17.00: Børnegudstjeneste med

fællesspisning bagefter.

Nyborg Strandhotel, Nyborg

19.30: Maleren J.f.Willumsen

og hans museum. Et værk

uden grænser.

Arr.: Højskoleforeningen for

Nyborg og Omegn.

Torsdag den 8. oktober

Øksendrup Kirke:

19.30: Musikalsk Billedfortælling.

G.F Händel v/A.Skjoldan.

(Gratis entré).

Lørdag den 10. oktober

gamle Gasværk, Nyborg

10-12: Loppemarked.

Arr.: Danehofgardens Venner.

Tirsdag den 13. oktober

Landporten, Lindeallé 1,

Nyborg

13.20: Teater Kriskat Heidi.

Teaterstykke om den lille

Heidi.

Arr.: Nyborg Bibiliotek.

Kalenderen er lavet

i samarbejde med

www.KultuNaut.dk

I sidste uge skrev alle byrådets

grupper under på et forlig om

budgettet for Nyborg Kommune

i 2010.

Forliget indeholder både

plusser og minusser for borgerne.

Forligsparterne er ikke sene

til at påpege plusser som at

servicen på kerneområder som

personlig pleje til ældre, timetallet

i skolerne og pasningen i

daginstitutionerne ikke bliver

rørt.

Oven i købet udvides åbningstiden

i daginstitutionerne

med en halv time om dagen

i forhold til nu.

Dertil kommer, at der bliver

flere penge til vikarer i

skoler og daginstitutioner.

Et af de mest upopulære

punkter vil helt sikkert være,

at ældre, der skal til genoptræning

og aktivitetscentre,

selv kommer til at betale for

transporten. Det betales i dag

af kommunen.

Et emne til diskussion ligger

også lige for: Maden til

hjemmeboende pensionister

skal produceres som kølemad.

Politikerne mener imidlertid,

at der er tale om en mere fleksibel

og derfor bedre ordning

for borgerne.

Omlægningen til den nye

madproduktion betyder, at

Café Svanedammens lokale

inddrages til køkkenformål.

Caféens brugere må i stedet

benytte byens andre caféer.

113208 35/09

Nyt job

tilalleover50

Gennem netværk kan vi hjælpe

digmednytjob-ring63210351.

- 6222 3022.

NYT TILTAG Efterlønner, pensionister o. a. der har forladt

arbejdsmarkedet - men gerne vil have et arbejde

med fleksibil arbejdstid - er også velkommen.

Rytervej Ryttervej 6, 6, 5700 5700Svendborg · 6321 62220351 3022· sesv@sesv.dk · www.sesv.dk

3 liter

Flutex 5 fra kr.355,-

Det kan godt være, at børnene her fra Ørbæk Skole ser lidt trætte ud.

Men de behøver ikke frygte nedskæringer fra kommunen det kommende

år. Arkivfoto: Ole Friis.

Venneforening og andre, der

har aktiviteter på Svanedammen,

anvises andre lokaler.

Huset på Dyrehavevej, værestedet

for psykisk syge, flyttes

til en ledig afdeling på Nyborgværkstederne

på Alsvej. I

stedet bruges Dyrehavevej til

et nyt familiehus, et lokalt tilbud

til kriseramte familier.

På anlægsområdet skal der

bruges to-cifrede millionbeløb

på bygningsrenoveringer, hvor

især skolerne og i særdeleshed

Birkhovedskolen står lige for.

I Søfartsskolens tidligere lokaler

på Provst Hjortsvej skal

der indrettes gæstehus og heldagslegestue

for dagplejen.

Derimod udskydes flytning

af musikskolen til Provst

Hjortsvej til 2011.

Udskudt er også - endnu

en gang - færdiggørelsen af

cykelstien mellem Ørbæk og

Herrested, trafiksanering af

Svendborgvej i Ullerslev og

fartdæmpende foranstaltinger

på Frisengårdsvej i Nyborg.

Der har været talt meget

om skatteforhøjelser, men det

bliver alligevel ikke til noget

i 2010.

Byrådet får økonomien

til at hænge sammen ved at

optage lån og ved at overføre

pensionsforpligtelsen i Nyborg

Forsyning og Service A/S

til kommunen. Den manøvre

giver omkring 40 millioner

kroner i kassen her og nu

- penge, der over en årrække

skal betales til pensionisterne

fra NFS.

More magazines by this user
Similar magazines