Baggrundsanalyse - BAR - service og tjenesteydelser.

bar.service.dk

Baggrundsanalyse - BAR - service og tjenesteydelser.

De typiske ulykker

Samtlige ulykker er blevet registreret med 3 sæt af oplysninger, der beskriver den

ulykkeshændelse, som førte til personskaden. Der registreres:

1. Den aktivitet som skadelidte udførte, da ulykken skete.

2. Det der gik galt i ulykkesøjeblikket.

3. Det der forvoldte selve skaden.

I den analyse, der er gennemført i denne rapport, er ulykkeshændelserne samlet i grupper

på 24 ulykkestyper. Især 10 af disse ulykkestyper optræder hyppigt inden for

Service- og tjenesteydelser. Disse 10 ulykkestyper er vist i tabel B for BAR Service- og

tjenesteydelser. Farveangivelse angiver den procentandel af ulykkerne, som den enkelte

ulykkestype repræsenterer.

Tabel B viser %-fordelingen af ulykkerne inden for hele BAR Service- og tjenesteydelser

for de 10 væsentligste ulykkestyper

Ulykkestyper

BAR Service- og tjenesteydelser

I alt

30 % -50 %

20 % -30 %

15 % -19 %

10 % -14 %

7 % - 9 %

5 % - 6 %

3 % - 4 %

0 % - 2 %

Faldulykker

Ulhensigtsmæssige bevægelser

Ulykker med enkeltelementer

Voldsulykker

Ulykker med håndværktøj

Ulykker med transportmidler

Ulykker ved udskridning

Trafikulykker

Ulykker med stationære maskiner

Andre og uoplyste ulykker

De 10 ulykkestyper beskrives efterfølgende i prioriteret rækkefølge.

1. Den ulykkestype, der giver de fleste ulykker, er faldulykkerne, som rummer såvel

fald til lavere niveau, som fald i samme niveau og snubleulykker. Begrundelsen for

at slå disse 3 grupper sammen er, at deres årsager i mange tilfælde er de samme,

nemlig rod og uorden, glatte gulve, sne og is mv. Desuden så udføres der en del

arbejde på og fra stiger eller andet man finder at stå på for at nå op. Endelig er der

en del ulykker med fald fra transportmidler bl.a. lastbiler.

2. Den ulykkestype, der kommer ind på 2. pladsen, er ulykker med uhensigtsmæssige

bevægelser, hvilket er løfteulykker uden hjælpemidler eller skub og træk, hvor

skaden er en akut overbelastning af kroppen, heriblandt mange akutte rygskader.

Der løftes og bæres meget inden for Service- og tjenesteydelser, og det er alt

muligt som kasser, sække, emballage, møbler, redskaber, bygningsmaterialer osv.

3. Den ulykkestype, der kommer ind på 3. pladsen, minder om den foregående. Her

er der tale om ulykker sket i forbindelse med enkeltelementer. Det er håndtering

og manuel transport af enkelte produkter og materialer uden brug af tekniske

hjælpemidler. Det er i reglen selve håndteringen, der fører til ulykken. Man taber

det, der bæres på, eller det går i stykker eller skader i kraft af sit materiale, form

eller beskaffenhed i øvrigt.

4. Den ulykkestype, der kommer på 4. pladsen, er voldsulykker, som omfatter såvel

vold fra mennesker som fra dyr. Det er dog vold fra mennesker, som er mest

omfattende. Det viser at Service- og tjenesteydelser omfatter arbejdsopgaver, der i

høj grad sætter de beskæftigede i situationer, hvor de står overfor aggressive personer,

som de skal klare.

5. Den ulykkestype, der har 5. pladsen, er ulykker ved brug af håndværktøjer. Der er

en del håndværksuddannede personer ansat inden for Service og Tjeneste ydelser,

men der er også meget forefaldende reparationsarbejde, der udføres i øvrigt. Der er

tale om de mest gængse håndværktøjer og inden for de enkelte delbrancher de

mere branchespecifikke typer.

6. Den ulykkestype, der har 6. pladsen, er ulykker med brug af transportmidler, uden

der er tale om trafikulykker. Her er der ulykker ved såvel de manuelle transportmidler

som sækkevogne, løftevogne, madvogne o.l., samt med brug af gaffeltrucks,

hejseværker, lastbiler med lifte osv. Lastning og losning af varer ind og ud af personbiler,

varebiler og lastbiler resulterer ligeledes i en del ulykker i denne gruppe.

7. Den ulykkestype, der kommer på 7. pladsen er udskridning og nedfald. Dvs.

ulykker, hvor det, den skadelidte har stået på, er skredet ud og væltet sammen

med den skadelidte, eller det der er over den skadelidte er skredet ned og ramt

den skadelidte. I denne gruppe er der især mange tilfælde med stiger, der skrider

ud og vælter ned sammen med den skadelidte.

8. Den ulykkestype, der kommer på 8. pladsen, er trafikulykkerne. Dette viser, at der

inden for Service- og tjenesteydelser er en omfattende erhvervskørsel, hvorfor

fokus på trafiksikkerhed er nødvendig.

9. Den ulykkestype, der kommer på 9. pladsen er ulykker med stationære maskiner.

Der er tale om en del branchespecifikke maskiner inden for de enkelte delbrancher.

10. Den sidste gruppe af ulykkestyper er en opsamlingsgruppe, som omfatter andre og

uoplyste ulykkestyper. Generelt er der et meget stort antal ulykker med yderst mangelfulde

oplysninger om ulykkeshændelsen på anmeldelserne til Arbejdstilsynet fra

Service- og tjenesteydelser, hvilket forringer deres anvendelse til dokumentation og

forebyggelse.

6

7

More magazines by this user
Similar magazines