88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

88 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Yderligere har den afgående præsident

Milan Konecny tilbragt 130

dage på rejse på vegne af ICA og

har holdt 55 keynotetaler rundt

omkring i hele verden.

Generalsekretærens beretning

for perioden 2003-2007

Det meste arbejde for generalsekretæren

Ferjan Ormeling har

bestået i at opretholde kommunikationen

mellem ICA-medlemmer,

Executive Committee, kommissioner,

ICA-søster-organisation og

FN-organisationer. En væsentlig

arbejdsopgave i de forgangne fire

år har været at opbygge en nutidig,

ajourført hjemmeside (www.icaci.

org).

Kassererens beretning for

perioden 2003-2007

Pr. 30. juni 2007 kunne kassereren

indkomst på 225.760 USD

(budget 200.000 USD) og udgifter

på 222.847 USD (budget 240.000

USD). Formuen andrager 154.000

USD.

Kassereren foreslog, og det blev

vedtaget, at gå over til at arbejde

udelukkende i Euro i stedet for USD,

fordi langt de fleste betalinger sker

i Euro, og det gør ICA noget sårbar

med den hidtidige USD-valuta. En

ikke uvæsentlig fidus ved at skifte

fra USD til Euro er, at man ved at

fastholder medlemskontingentbeløbet,

vinder en ekstraindkomst på

ca. 20% pga. kursforskellen.

Medlemskontingenterne foreslås

hævet for visse lande, herunder

Danmark som foreslås at gå fra

”kategori 1 medlemskab” til ”kategori

2 medlemskab” (fra 250 USD

til 500 Euro). 44 lande i kategori

1, 14 lande, 14 lande kategori 2,

9 lande kategori 3, 3 lande kategori

4, 5 lande kategori 5, 2 lande

kategori 6 og 1 land i kategori 7.

(”Kategori 1 medlemskab” forbeholdes

små lande med begrænsede

økonomiske midler (som Albanien,

Budgetforslag:

Indtægter (Euro)

Nationale medlemskontingenter 130.000

”affiliate members”-kontingent 60.000

salg af publikationer 8.000

renter 10.000

diverse 2.000

i alt indtægter 200.000

Udgifter (Euro)

sekretariat og rejser 90.000

kommissioner og arbejdsgrupper 60.000

publikationer 15.000

promovering 5.000

overføres til ICA-fond 25.000

diverse 5.000

i alt udgifter 200.000

Budgetforslag om ny ICA-fond

Indtægter (Euro)

Overførsel fra ICA 25.000

donationer 20.000

renter 1.000

i alt indtægter 46.000

Udgifter (Euro)

rejselegater 25.000

projekter 5.000

diverse 1.000

reserve 5.000

i alt udgifter 46.000

Benin o.l.), mens USA som det

eneste land har et ”kategori 7 medlemskab”

á 2500 Euro).

ICA fond

Det blev vedtaget at etablere en

ICA-fond, som primært skal uddele

rejselegater.

Publikationsberetning

Der er mellem juli 2005 og marts

2007 udgivet en række publikationer

i ICA’s navn (4 bøger, en række

proceedings), ligesom der er blevet

etableret tættere relationer til tre

tidsskrifter ”Cartography and Geographic

Information Science” (Ca-

GIS), ”The Cartographic Journal”

og ”Cartographica”, dvs. at disse

tre tidsskrifter er blevet ”official

journals of the ICA”.

Kommissionsberetninger

2003-2007

Alle kommissionsberetninger kan

ses på hjemmesiden www.icaci.org.

Kommissionsforslag

for perioden 2007-2011

Det blev vedtaget at etablere fire

nye kommissioner:

Lukket og fjernet blev kommissionen

”Incremental updating and

versioning”.

I alt vil der så være 22 kommissioner

og tre arbejdsgrupper (se

www.icaci.org).

14 geoforum.dk88 • oktober 2007

More magazines by this user
Similar magazines