10.07.2015 Views

Brahesborg gods skifte 1763.- 86

Brahesborg gods skifte 1763.- 86

Brahesborg gods skifte 1763.- 86

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anders Jørgensen i Barløse Torp <strong>skifte</strong> den 7/7- 1763 side 6 - M 2/13- 8/3.enken Kirsten Jensdatter med lavværge Simon Jensen i Myllerup.børn fra første ægteskab, Jens Andersen gmd i Barløse, - Anders Andersen bonde påAnesgaarden i Holevad, ( <strong>skifte</strong>brev dateret den 28/4-1736)fælles børn; Peder Andersen 18 år, - Anne Andersdatter 25 år, - Johanne Andersdatter 15år, som formynder de 2 ældste brødre.Anders Laursen afd, gmd., i Blangstrup <strong>skifte</strong> den 13/7 1773 side 237 M 10/13-8/3.enken, Catharina Ibsdatter med lavværge hendes søn Jørgen Madsen.arvinger, den afdødes mor; Kirsten Clausdatter i Turup,søskende; Hans Laursen i TurupAnders Larsen i Myllerup gård afståelse. Den 29/12 – 1783 side 328 M 13/13 -8/3hustru, Dorthea Jensdatter.Ny fæster deres søn Jens Andersen, - deres datter Dorthe Andersdatter gift med MadsHenriksen i Blangstrup.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anders Madsen afd, gmd. i Naarby <strong>skifte</strong> den 11/8- 1772 side 196 M 8/13-8/3enken; Zidsel Henningsdatter med lavværge Jens Henningsen her i byen.arvinger; morbrøderne . Hans Pedersen husmand i Lundager og - Jens Pedersen indersther i gården, - en moster Anna Pedersdatter var gift med Morten ? Fæste gaardmand iSønderby, deres børn; Niels Mortensen og Hans Mortensen gmd i Sønderby, der harværet 2 farbrødre uden arvinger. - en Faster Maren Andersdatter som har været gift meden fæstegårdmand i Woldbro, de fik 3 sønner og 4 døtre som alle er døde, 1, en søn udenlivs arvinger; 2 , Laurs Ibsen fæste gaardmand her i byen, hans 4 børn: Peder Laursen 20gl, tjener her i byen, Kirsten Laursdatter gift med Find Andersen i Kærumgaard,, ZidselLaursdatter 28 år tjener her i byen, Anna Laursdatter tjener også her i byen, 3, AndersIbsen fæstegårdmand i Woldbro hans 2 de børn : Maren Andersdatter 20 år gl, og JohanneAndersdatter 11 år gammel, hos deres mor i Woldbro., de 4 døtre Karen Ibsdatter enke iHollen i Ebberup sogn, Kirsten Ibsdatter gift med Anders Nielsen gmd i Ebberup, AbbaIbsdatter enke efter Niels Pilegaard i Haarby, Catharina Ibsdatter gift med AndersLaursen i Blangstrup. En faster Anna Andersdatter var gift med Peder fæstegaardmand iEbberup deres søn; Anders Pedersen fæstegaardmand i Ebberup, en faster KirstenAndersdatter var gift med Jens ? Fæstegaardmand i Sandager deres 4 børn; Laurs Jensengmd i Sandager, Maren Jensdatter gift med Laurs Jørgensen gmd i Sandager, KirstenJensdatter gift med Søren Christensen i Sandager, Johanne Jensdatter gift med NielsAndersen gmd i Sandager,tillæg til <strong>skifte</strong>t den 22/3-1773 side 211 M 9/13 – 8/3enken har nu gjort barsel og fået en datter den 5/2- 1773 døbt Kirsten Andersdatter.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Anders Nielsen brændevinsbrænder på Christianshavn født i Egerup, <strong>skifte</strong> den ?opgørelse over arvepart nedstående får hver 24 mark 4 skilling og 2 54/69 dele.søskendebørn; 1, Niels Jørgensen i Egerup, - 2, Mads Jørgensen i Aborre. - 3, MortenJørgensen i Ebberup, - 4, Mandrup Jørgensen i Ebberup, 5 – Jørgen Jørgensen i Assens, -6, Laurs Sørensen – 7, Hans Marcusen i Østerby , - 8, Anders Jørgensen død i Egeruphans 3 børn;halve lodder på 12- 2- 1 27/69 dele.⁃ 1, Karen Sørensdatter død hendes 4 børn, - 2, Maren Madsdatter, - 3 KirstenJørgensdatter i Myggind, - 4 Anne Chatrine Jørgensdatter i Tutup, - 5, ElisabethJørgensdatter død hendes 3 børn;. - 6, Karen Jørgensdatter død, 1 barn; -, 7.Maren Sørensdatter død har 2 børn, - 8, Karen Madsdatter død har 4 børn, - 8,Berte Nielsdatter Wolbro, - 10, Kirsten Nielsdatter død har 1 barn, - 11, JohanneNielsdatter har 1 barn, - 12, Maren Jørgensdatter på Tåsinge.Halvsøskendes børn halve lodder;Niels Hansen død 1 barn, - 2, Poul Hansen død har 2 børn, - 3, Maren Jensdatte iHøjberg, - 4, Karen Clemmensdatter, - 5, Anna Catrine Nielsdatter.Under tilføjelser nævnes følgende at være glemt første gang; Maren Jørgensdatter påTåsinge, - Søren Clemmensen i Saltofte, - Karen Clemmensdatter i Turup, - HansChristian Nielsen i egerup, - Anne Cathrina Nielsdatter i Gadsbølle, -(se dette skift i Brahsborg Gods 1; Kirsten Madsdatter hos Jørgen Nielsen i Eggerup( Kirsten har førhen beboet gården) den 4 januar 1732 side 125. P.)⁃Anders Nielsen tærsker hos Peder Nielsen i Aborg <strong>skifte</strong> den 4/9-1776 side 276b M11/13-8/3søskende: 1, nævnte Peder Nielsen, - 2, Jørgen Nielsen,24 år gl, - 3, Jens Nielsen 21 år,gl, - 4, Karen Nielsdatter gift med Morten Hansen i Søllested , - 5, Maren Nielsdatter 26år gl. - halvsøstre, 6, Catharina Nielsdatter 16 år gl. - 7, Anne Nielsdatter 14 år, gl.tilstede deres morfader Morten Schcær Degn i Barløse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anders Rasmussen i Stupperup <strong>skifte</strong> på 30 dagen, den 20/6 – 1765 side 47 M 3/13-8/3hans hustru Karen Jacobsdatter døde den 23/6 – 1765 så der holdes samlet <strong>skifte</strong>.Hendes børn fra ægteskab med afd, Hans Pedersen; Jacob Hansen og Jørgen Hansenbegge myndige, og Madina Hansdatter 30 år gammel,fælles barn; Bodel Andersdatter 23 år, hendes formynder var Michel Rasmussen iØrsbjergAnders Sørensen i Barløse gaard afståelse den 13/4 – 1767 side 104b M 3/13-8/3hustru,


ny fæster sønnen; Søren Andersender er ikke nævnt andre navne, men at søren skal betale penge til en søster.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anders Olsen Boelsmand i Søe Søbye <strong>skifte</strong> den 3/7- 1764 side 24 M 2/13-8/3enken; Maren Laursdatter med lavværge Lars Andersen af Voldbro.Børn fra ægteskabet med afdød Karen Pedersdatter; Ole Andersen 20 år, - KirstenAndersdatter 23 år,. Deres nærmeste værge Hans Hansen her i Byen,Fællesbørn; Hans Andersen 7 år, - Karen Andersdatter 2 år. Deres værge Lars Andersenher i Byen.Anders Rasmussen i Aborre gård afståelse den 5/6 1778 side 2<strong>86</strong> M 11/13-8/3hustru; Johanne Hansdatterny fæster er Niels Hansen fra Lundager som gifter sig med datteren Maren Andersdatterhans eneste datter.Hustruen Johannes børn af første ægteskab; Anders Larsen gmd i Barløse, - KarenLauritsdatter gift med Niels Madsen gmd, i Ørsbjerg – Kirsten Lauritsdatter gift medHans Larsen husmand her i byen, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andreas Samuel en gammel mand i ophold hos Jørgen Pedersen i Højsholt <strong>skifte</strong> den11/7 1776 side 272 M 11/13- 8/3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anne Andersdatter i Kjerumgaard gård afståelse den 8/4 – 1766 side 75b M 4/13- 8/3enke efter Afd, Anders Findsen,ny fæster, 1, Find Andersen som i 1752 fik fæste brev på gården.Hendes øvrige børn: 2, Anders Andersen på Sjodgaarden, - 3, Dorthe Andersdatter giftmed Rasmus Drud i Ebberup, - 4, Anne Andersdatter var gift med Niels Rasmussen iVoldbro, hendes barn Anna Nielsdatter 8 år, - 5 , Karen Andersdatter gift med RasmusHansen i Turup, - 6, Maren Andersdatter gift med Lars Jørgensen i Mygind, - 7, KirstenAndersdatter gift med Anders Andersen i Holevad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Christensdatter i Barløse <strong>skifte</strong> den 3/6, - 1773 M 9/13-8/3husbond; Laurs Knudsen, død samtidige se under hans navn,børn fra første ægteskab med afdød Rasmus Nielsen, - 1, Peder Rasmussen 25 år, - 2,Niels Rasmussen 21 år, - 3, Karen Rasmusdatter 18 år, - 4, Maren Rasmusdatter 16 år gl,som værge af nærmeste slægt Christen Olsen i Bæring, og Niels Andersen i Barløse. ogbørn fra ægteskabet med Laurs Knudsen; Mette Laursdatter 12 år, - Anna Laursdatter 8år,


Anne Kirstine Christensdatter i Aborre <strong>skifte</strong> den 29/12, - 1773 side 245b M10/13-8/3hun var datter af afdød Christen Hansen ; <strong>skifte</strong> den 11/6 – 1773søskende; Hans christensen 16 år, - Else Christensdatter gift med Hans Hansen gmd iAborg, - Karen Christensdatter gift med Niels Dideriksen i Egerup, - 4, KirstenChristensdatter gift med Hans Højsholt i Gamtofte,halv søskende; Niels Christensen, hans værge Niels Dideriksen i Egerup - DiderikChristensen som værge Jacob Dideriksen i Hestholm. - Karen Christensdatter medværgen Hans Nielsen i Sjod.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anne Hansdatter Skjæl huset i Høgsholt Tommerup <strong>skifte</strong> den 7/4 – 1767 side 100 M5/13-8/3enkemand; Jens Madsen husmand.Børn fra ægteskabet med afd, Gorm Nielsen. Hendrik Gormsen tjener i Render 21 år gl. -Maren Gormsdatter 19 år, - Johanne Gormsdatter 17 år,Anna Hansdatter i Barløse <strong>skifte</strong> den 28/11- 1770 side 175b M 8/13 – 8/3enkemand; Jørgen Gormsen gmd.Deres datter Maren Jørgensdatter 3 ½ år, værge morbroderen Hans Mortensen i Gamtofte,Anne Hansdatter i Kierumgaard <strong>skifte</strong> den 20/3 -1779 side 289 b M 11/13-8/3enkemand; Peder Bertelsen husmand.Deres datter; Karen Pedersdatter 1 ½ år gl.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anne Jørgensdatter i Barløse <strong>skifte</strong> den 29/6-1763 side 3b M 2/13-8/3.enkemanden, Peder Madsenarvinger; ??, 1,- 5 søskendebørn i Skovby Sogn: Hans Hansen 26 år, - Jens Hansen 25 år,- Karen Hansdatter gift med Hans Rasmussen i Skovby, - Marie Hansdatter gift medHans Knudsen dito, - Anna Hansdatter tjener hos Husbys Degn, (Børn af den afdødesfarbroder sal, Hans Sørensen), 2, - 3 børn efter en Moster til den afdøde, sal. KarenPedersdatter; Laurs Jensen Smed i Vitofte, - Margrethe Jensdatter gift med SimonJørgensen i Højberg, - Kirsten Jensdatter død i ? hendes børn; Jens Nielsen i Nyrup 30 år,- Jacob Nielsen 28 år dito, - Anne Chatharina Simonsdatter ugift 20 år, 3,- MaricheSørensdatter som var faster til den afdøde; hende 2de børn; Hans Laursen i Haare ogAgnete Laursdatter i Emtekjer.Anne Cathatina Jørgensdatter i Caslund <strong>skifte</strong> den 28/2 – 1767 side 92 M 5/13-8/3enkemanden; Niels Nielsen skrædder.Deres børn; Niels Nielsen 13 år, - Jørgen Nielsen 11 år, - Laurs Nielsen 6 år, - HansNielsen 3 år, - Mette Nielsdatter 22 år, - Maren Nielsdatter 17 år, - Anna JohanneNielsdatter 15 år, - Karen Nielsdatter 9 år. Tilstede deres morbroder Johan Jørgensenvæver i Aborre.


Anna Jørgensdatter i Turup <strong>skifte</strong> den 16/6-1768 side 133 M 6/13-8/3enkemanden; Morten Jørgensenarvinger; søskende; 1,Mads Jørgensen i blangstrup død, hans børn; Jørgen Madsen 19 århans værge morbroderen Anders Ibsen i Wolbro, - 2, Anders Jørgensen i Højberg død,hans 4 børn; Mads Andersen 13 år, - Jørgen Mads Andersen 10 år, - Karen Andersdatter22 år, - Maren Andersdatter 20 år deres værge Lars Jensen smed i Vedtofte, og MadsNielsen i Langsted, - 3, Maren Jørgensdatter er enke til huse hos Niels Laursen i SøeSøeby hendes værge sønnen, Hans Hansen.Anne Jørgensdatter i Aborre <strong>skifte</strong> den 20/5 – 1776 side 268 b M 11/13- 8/3enkemand, Lars Hansen gaardmand,deres børn; Hans Larsen 8 ½ år gl, - Jørgen Larsen 3 år, - Niels Larsen 1 år, gl.,AnneLarsdatter 12 år, - Kiersten Larsdatter 10 år gl, - Else Larsdatter 6 år gl..og et Sleefredbarn Maren Pedersdatter, som tilsyns værge morbrødre Jens Andersen i SøeSøby, og Peder Andersen i Lundager.Ane Jensdatter i Saltofte gård afståelse den 29/12-1783 side 328b M 13/13 -8/3ny fæster hendes søn Jens Hansen,tilsted som lavværge for Ane Jensdatter var hendes broder Anders Jensen i Kjerumgård.…...........................................................................................................................................................Anna Knudsdatter i Barløse Torp <strong>skifte</strong> den 23/10 – 1765 side 55 M 3/13- 8/3enkemanden; Søren Clausen,børn fra første ægteskab med Niels Pedersen: Peder Nielsen 20 år, - Knud Nielsen 13 år, -Maren Nielsdatter 25 år, - Mette Nielsdatter 23 år, - Dorthe Nielsdatter 21 år, - AnnaMarie Nielsdatter 16 år, på deres vegne morbroderen Peder Knudsen her af byen.fælles børn; Niels Sørensen 2 år, - Maren Sørensdatter 10 år, - Karen Sørensdatter 8 år, -Anne Catharina Sørensdatter 5 år gammel; tilsyns værge Bertel Knudsen af ElledBarløse sogn.Anna Cathrina Laursdatter i Barløse <strong>skifte</strong> den 9/4-1770 side 161b M 7/13-8/3Enkemanden, Carl Pedersen indsidder.Arvinger søskende; en broder Peder Laursen død hans datter Karen Pedersdatter 4 år gl,hos sin stedfar Peder Pedersen i Barløse torp, med værgen Simon Jensen i Myllerup, -Magretha Laursdatter gift med Rasmus Andersen på Kjerumgaard, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Maria Mortensdatter i Blangstrup <strong>skifte</strong> den 6/3 -1767 side 95 b M 5/13-8/3enkemanden, Jens Nielsenhendes børn af ægteskabet med afd; Niels Andersen; Morten Nielsen 8 år, - CatharinaNielsdatter 6 år, Anna Nielsdatter 4 år, tilstede deres morfar Morten Schiær i Barløse.fælles en søn Niels Jensen ½ år gl,


Ane Nielsdatter i Barløse <strong>skifte</strong> den 1/6- 1779 side 291 b M 11/13-8/3enkemand, Peder Nielsenarvinger søskende; Anders Nielsen i Aarup, - Karen Nielsdatter gift med Niels Laursen iAalsboe under Erholm Gods, - (den afdødes moder er stadig i live ingen navn nævnt)Ane Nielsdatter i Filshusene i Sandager <strong>skifte</strong> den 19/7 – 1782 side 318 M 12/13- 8/3en søn avlet uden ægteskab; Lars Stephansen 6 år gl. opdrages hos gmd, Bertel HansenherAnne Nielsdatter i Højsholt <strong>skifte</strong> den 5/7 – 1785 side 336 M 13/13- 8/3.enkemanden; Hans Hansen Skovfoged.Deres børn; Anna Hansdatter 15 år gl. - Karen Hansdatter 11 år gl. - Hans Hansen 9 år gl,- Mads Hansen 4 år gl., som værge morbrødrene Søren Nielsen fra Sandholt Lyndelse, -Jørgen Nielsen fra samme by.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Povelsdatter i Carslund <strong>skifte</strong> den 9/3- 1767 side 96b M 5/13-8/3enkemanden, Laurs Christensen Bødker og husmand.Deres børn; Hans Laursen 32 år, - Peder Laursen 26 år, - Jørgen Laursen 19 år, - MarenLaursdatter 34 år, - Karen Laursdatter 27 år, som har været gift med Jep Laursen iØrsted , - Maren Laursdatter 19 år,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Simonsdatter i Barløse <strong>skifte</strong> den 20/10 -1766 side 74b M 4/13-8/3enkemanden, Niels Pedersen gmd.Deres børn; Peder Nielsen 22 år, - Simon Nielsen 15 år, - Anna Catharina Nielsdatter 23år, tilstede morbroderen Knud Simonsen her af byen.Apolone Andersdatter <strong>skifte</strong> den 30/6 – 1774 side 253 M 10/13-8/3enkemanden; Simon Hansen gaardmand.Deres 2de døtre; Karen Simonsdatter gift med Sten Pedersen husmand hr i byen, -Giertrud Kirstina Simonsdatter 21 år ugift er hos faderen, til stede Peder Nielsengaardmand her i byen.Apolone Hansdatter i Saltofte,<strong>skifte</strong> den 11/5- 1776 side 268 M 11/13-8/3.inderst hos Jens Christensen husmand.Arvinger, en søn; 1, Hans Christensen død i et hus her i byen; hans børn; Rasmus Hansen5 år gl, - 2, Anna Catrina Christensdatter enke, - 3, Karen Christensdatter ugift, på deresvegne Christen Fisker på <strong>Brahesborg</strong>,Der nævnes arv fra en afdød broder Jens Hansen i (Forrehuse) ? Torrøhuse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christence Rasmusdatter i Mygind <strong>skifte</strong> den 11/10 – 1765 52 M 3/13-8/3enkemanden Mouritz Isaksen gmd,


deres børn Isak Mouritzen 5 år, - Rasmus Mouritzen 2 år, - Anne Mouritzdatter 15 år, -Maren Mouritzdatter 13 år, - Bodil Mouritzdatter 11 år, - Karen Mouritzdatter 9 årgammel. Som tilsyns værge morbroderen Laurs Rasmussen i Lundager.Enkemanden trolover sig til Karen Sandersdatter hendes værge Laurs Smed fra WetofteChristen Clausen i Egerup Gamtofte <strong>skifte</strong> efter undvigelse og Tamper Rets dom 19/10-1769 - M 7/13-8/3 side 153.hustru: Maria Frandsdatter med lavværge Rasmus Sørensen som agter at gifte sig medhende.deres børn; Claus Christensen 9 år, - Mads Christensen 2 ½ år gl, - Karen Christensdatter6 år gl. deres værge farfaderen Claus Thomsen her på stedet.Til stede morfaderen Frands Smed i Ebberup.Christen Hansen i <strong>Brahesborg</strong> <strong>skifte</strong> den 15/1- 1767 side 87b M 5/13-8/3arvinger, søskende; Jacob Hansen 24 år , - Zidsel Hansdatter gift med Laurs Skiærbek iLundager. - Anna Magarethe Hansdatter gift med Hans Hermandsen i Aborre – MarenHansdatter gift med Lars Andersen i Wistaarupe.Christen Hansen i Aborre <strong>skifte</strong> den 1/6- 1773 side 225b M 9/13-8/3enken, Anna Dideriksdatter med lavværge Niels Andersen her af byen.børn fra første ægteskab med afdød; Karen Laursdatter; 1 Hans Christensen 16 år, ( somværge Jens Nielsen Bang) – 2, Karen Christensdatter gift med Niels Dideriksen i Egerup,- Kirsten Christensdatter gift med Hans Andersen Højsholt i Gamtofte, - ElseChristensdatter 20 år gl, hendes værge Claus Pedersen i Barløse.Fælles børn; Niels Christensen 6 år gl, - Diderik Christensen 3 ½ år gl, - KarenChristensdatter 1 ½ år gammel, på deres vegne morbroderen Niels Dideriksen i Egerup,Jacob Dideriksen af Hestholm, og Hans Nielsen af Siod,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christen Jensen i Blangstrup <strong>skifte</strong> den 29/1- 1770 side 157b M 7/13-8/3enken; Bodel Hansdatter med lavværge Morten Hansen Ladefoged på brahesborgderes børn; Jens Christensen 32 år, - Hans Christensen 30 år, - Maren Christensdatter 20år, broderen Jens blev antaget som hendes værge.Christen Larsen skrædder i Sandager <strong>skifte</strong> den 1/3- 1783 side 323 M12/13-8/3hans børn; Hans Henrik Christensen, - Christian Christensen, - Ane Maria Christensdattergift med Lars Pedersen i Sandager, - Margarethe Christensdatter 18 år gl.,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christen Olsen i Bæring <strong>skifte</strong> den 16/12 -1777 side 282 M 11/13-8/3enken, Anna Nielsdatter 83 år gammel.arvinger en datter som er død og har efterladt sig 2 sønner Hans Christian Pedersengårdmand i Vedtofte under Brahesholm, og Jørgen Pedersen 21 år gl, som får fæstebrevpå gården.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------Christian Kasbjerg tjener på Brahsborg <strong>skifte</strong> den 13/1- 1767 side 83b M 2/13-8/3søskende; en broder Morten Jensen Kasbjerg vagtmester Oberst Leitnant SchinchelsExquadron dragoner i Odense, - en søster Charlotte Amialia Kasbjerg på Steufringgaard iJylland.Christian Nielsen Bang i Smejrup gård afståelse den 19/4- 1774 side 249 M 10/13-8/3hustru: Anna Erika Striboltderes børn; Claus Christiansen Bang som ny besidder, (hans kjerste Karen NielsdatterRødegaard)- Hans Christiansen Bang 18 år, - Niels Christiansen Bang 17 år, - EllenCathrine Bang gift med skovridder Emanuel Herdal på Krengerup, - Giertrud KirstineBang 24 år gl, - Anna Christiansdatter Bang 22 år gammel, - Christina AnnaChristensdatter Bang 13 år gammel,.Christiana Hienrichsdatter i Holevad <strong>skifte</strong> den 6/5 – 1778 side 285 b M 11/13-8/3-enkemand, Anders Pedersen husmand.Deres børn; Peder Andersen 2 ½ år gl, - Anna Andersdatter 4 ½ år gl, som tilsyns værgefarbroderen Hans Pedersen fra smejrup.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clara Marie i Hestholm <strong>skifte</strong> den 13/12 – 1765 side 56 M 4/13-8/3enkemanden; Ivar Laursenderes børn; Laurs Iversen 13 år, - Dorthe Iversdatter 5 år, - Lisbeth Magrethe Iversdatter3 år gammel,og en søn som den sal, kone har avlet uden ægteskab Hans Adolph Høj 19 år.Tilsynsværge Johan Diderik Laursen i Bukkerup, som er den sal, kones søskende barn, dahendes brødre boede henholds vis i Jylland og Kerteminde og der for havde en lang rejse.Claus Pedersen i Barløse <strong>skifte</strong> den 7/1 – 1765 side 61b M 4/13-8/3arvinger; søskende, 1, Peder Pedersen 55 år, tjener Jens Nielsen i Blangstrup, - 2, NielsPedersen død her i byen, hans 6, børn: Peder Nielsen 18 år – Knud Nielsen 12 år, - MarenNielsdatter 24 år, - Mette Nielsdatter 20 år, - Dorthea Nielsdatter 18 år, - Anna MarieNielsdatter 15 år,på deres vegne deres stedfar Søren Clausen - 3, Karen Pedersdatter dødvar gift med Niels Andersen i Blangstrup, deres 6 børn; Peder Nielsen 20 år, - AndersNielsen 17 år – Jørgen Nielsen 11 år, - Jørgen Nielsen 9 år, - Karen Nielsdatter 24 år, blevgift med Morten Hansen i Søllested inden <strong>skifte</strong>t var afsluttet, - Maren Nielsdatter 14 år,på deres vegne stedfaderen Jens Nielsen i Blangstrup.Diderik Christensdatter 4 år gammel, søn af afd, Christen Hansen i Aborre <strong>skifte</strong> den7/3 1774 side 247b M 10/13 – 8/3 .Moderen Anne Dideriksdatter med hendes nye mand Hans Iversen gmd i Aborre,søskende, - en hel søster Karen Christensdatter 2 år gl, hendes værge Hans Nielsen gmdaf Sjodgård.


halv broder Hans Christensen 17 år, med formynder Jens Nielsen i Blangstrup, - dito ElseChristensdatter gift med Hans Hansen gmd i Aborre, - Karen Christensdatter gift medNiels Dideriksen i Egerup, - Kirsten Christensdatter gift med Hans Højsholt i Gamtofte,Samme dag blev der også holdt <strong>skifte</strong> efter den 7 årige Niels Christensen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinis Jørgensen i Aborre <strong>skifte</strong> den 25/5 – 1764 side 16b, M 2/13-8/3.enken, Maren Andersdatter med lavværge Jørgen Jensen som agtede at gifte sig medenken.børn fra første ægteskab med afdød, Gjertrud Andersdatter; Rasmus Dinesen 25 år,fællesbørn; Jørgen Dinesen 3 år, - Gjertrud Dinesdatter 6 år gammel, som værge ( der stårmorfar) Jørgen Jacobsen ! Her i Byen , og farbroder Peder Jørgensen i Bæring.Dorthea Hansdatter i Turup <strong>skifte</strong> den 23/6 -1768 side 134 M 6/13-8/3enkemand; Laurs Laursen Smedderes børn; Kirstina Maria Laursdatter 9 år, - Anna Laursdatter 5 år, - Maren Laursdatter1 år gl.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorthea Pedersdatter i Barløse <strong>skifte</strong> den 29/4, - 1765 side 43 b, M 3/13-8/3enkemanden, Rasmus Pedersenderes børn,Niels Rasmussen 5 år, - Peder Rasmussen 4 år, - Rasmus Rasmussen 1 år, somtilsynsværge morbroderen Peder Pedersen Lykke husmand her i byen.Der omtales et <strong>skifte</strong>brev dateret den 23/3,- 1757. efter hans første hustru KarenJørgensdatter.Ellen (Else) ? Død i marts, <strong>skifte</strong> den 18/10- 1773 i Aborre side 240b M 10/13-8/3enkemand, Hans Pedersen tilhuse hos Laurs Sørensenderes børn; Peder Hansen 16 år, - Maren Hansdatter 13 år,Else Christensdatter i Aborre <strong>skifte</strong> den 16/2 – 1775 side 255b M 10/13-8/3enkemanden Hans Hansen gmd,deres datter Maren Hansdatter ½ år gammelt, som tilsynsværge fasterens mand JørgenChristensen i Ørsbjerg.Else Marie Pedersdatter enke i Turup <strong>skifte</strong> den 19/6 – 1783 side 324b M12/13-8/3er enke efter afd, Hans Rasmussen.Arvinger , en søster, Anne Chirstine Pedersdatter med lavværge Hans Ottesen skrædder.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engel Cathrina Hansdatter <strong>skifte</strong> den 17/9 – 1767 side 111 M 5/13-8/3enkemanden; Bendix Andersen husmand.Børn fra første ægteskab med afdøde Mikkel Hansen; Hans Mikkelsen 33 år, - Peder


Jacob Mikkelsen tjener i Sønderby, - Anna Cathrina Mikkelsdatter tjener i Assens.Fælles barn Hans Caspar Bendixsen tjener som Lakaj og løber på <strong>Brahesborg</strong>.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erik Christensen gmd i Sønderby gaard afståelse den 24/11-1764 side 34, M 3/13-8/3hustru: Anna Andersdatterny fæster; Hans Pedersen, som er gift med Kirsten Christensdatter, som er steddatter.Øvrige Børn; Christen Eriksen 18 år, - Anders Eriksen 14 år, - Maren Eriksdatter 10 år.Tilsynsværge Lars Rasmussen Lundager og Hans Hermandsen for datteren.Erich Jørgensen i Puge Mølle <strong>skifte</strong> den 5/10 – 1778 side 287b M 11/13-8/3enken, Karen Clausdatter med lavværge hendes fader Claus Pedersenderes børn; Jørgen Eriksen 5 år gl, - Claus Eriksen 1 år gl, - Johanne Eriksdatter på deresvegne farbroderen Peder Jørgensen fra Østerby gaard.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erik Madsen i Abbore <strong>skifte</strong> den 15/3, - 1764 side 9 M 2/13-8/3.enken,Maren Hendriksdatter med lavværge Rasmus Nielsenen datter fra første ægteskab; Karen Eriksdatter med formynder Anders Ibsen i Voldbro.Find Andersen afd, gmd., i Kiærumgaard <strong>skifte</strong> den 3/6- 1780 side 298 b M 12/13-8/3enken. Kirsten Laursdatter med lavværge broderen Jens Nielsen fra Dansboe.deres 6 børn; Anders Findsen fæstegårdmand i Egerup, - Lars Findsen 17 år gl., - RasmusFindsen 15 år gl, med Niels Pedersen i Naarby som værge - Sidsel Findsdatter 12 år gl,med Lars Jørgensen i Mygind som har deres faster til ægte, - Ane Findsdatter med AndersAndersen i Holevadgården som også er gift med en faster. - Maren Findsdatter 5 år gl,med Hans Andersen Drud i Ebberup også gift med med en faster.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Find Jensen i Aborre <strong>skifte</strong> den 11/3- 1773 side 224b M 9/13-8/3hustru Kirsten Jørgensdatter død samtidigderes 6 børn; Jens Findsen husmand i Lundager, - Jørgen Findsen Landsoldat,Findsen 18år gl, .- Anna Findsdatter 24 år gl, - Kirsten Findsdatter 8 år gl, - Dortha Findsdatter 6 årgammel, som værge broderen Jens.Frederik Ludvig Krobser ? <strong>skifte</strong> den 25 maj 1775 på <strong>Brahesborg</strong> side 256 b M10/13-8/3arvinger den afdødes fader Johan Frederik Krebs i Køge,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gjertrud Jensdatter i Mygind <strong>skifte</strong> den 19/6 – 1765 side 44 b M 3/13-8/3enkemanden Hans Andersenbørn fra den afdødes første ægteskab med afd, Jørgen Madsen; Mads Jørgensen, - LaursJørgensen myndige og er her i byen.


I <strong>skifte</strong>brevet om oplyses det at enkemanden ifølge sit fæstebrev skulle have afståetgården til sin stedsøn Lars JørgensenGiertrud Michelsdatter i Naarup <strong>skifte</strong> den 26/11- 1782 side 319b – M12/13-8/3enkemand; Peder Andersen gårdmand.Deres børn; Anders Pedersen 7 år gl, - Ellen Marie Pedersdatter 6 år gl, - MarenPedersdatter 4 år gl,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gorm Nielsen i Høgsholt Tommerup sogn, <strong>skifte</strong> den 19/3, - 1764 side 10 - M 2/13-8/3.enken, Anne Hansdatter med lavværge Hans Fielstrup på Tallerup.børn fra ægteskabet med sal, Bodel Pedersdatter; en søn Niels gormsen som for 20 årsiden er rømt fra <strong>gods</strong>et.Fra ægteskab med Maren Jørgensdatter Christen Gormsen 33 år, - Jørgen Gormsen 30 år,- Anders Gormsen 27 år,fælles børn; Hendrik Gormsen 18 år, - Maren Gormsdatter 16 år, - Johanne Gormsdatter14 år. Født værge Peder Hansen i Brylle.Hans Andersen husmand i Aborre <strong>skifte</strong> den 13/11- 1769 side 157 M 7/13-8/3enken; Anna Povelsdatter med lavværge Gregers Andersen, som ægter enken og fæsterhuset.deres søn Anders Hansen 12 år, som værge farbroderen Jens Andersen i Turup.Hans Andersen afd, husm, i Sandager <strong>skifte</strong> den 11/2- 1782 side 314 b M 12/13 – 8/3enken; Kirstine Christensdatter med lavværgederes børn; Else Chatrine Andersdatter – Kirsten Andersdatter (Else Chatrine Hansdatter– Kirsten Hansdatter ) deres værge farbroderen Jørgen Andersen i Gamtofte.Ny fæster Hans Hansen…...........................................................................................................................................................Hans Bull afd, gmd., i Naarby <strong>skifte</strong> den 19/3 -1778 side 283 b M 11/13-8/3enken, Maren Marcusdatter med lavværge Hans Sørensen i Terpgaarden.deres børn; Peder Hansen 35 år gl, - Marcus Hansen gmd, i Saltofte, - Karen Hansdattergift med Michel Pederen gmd., i Brydegaard – Anna Hansdatter gift med JensHenningsen her i byen, - Maren Hansdatter gift med Lars Andersen gmd i Højrup,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Christensen hmd, og fisker i Saltofte den 10/11-1772 side 205b M 9/13 – 8/3enken; Kirsten Rasmusdatter med lavværge, Jørgen Madsen land soldat.deres børn; Rasmus Hansen 2 år, værge farbroderen Lars Christensen Fisker.Hans Findsen i Lundager gård afståelse den 28/5- 1781 side 313 b M 12/13 – 8/3hustru:


ny fæster Anders Pedersen Post Kusk på <strong>Brahesborg</strong>,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Hansen tjeneste karl i Karup <strong>skifte</strong> den 2177 – 1764 side 65 M 4/13-8/3arvinger, en morbroder Peder Pedersen i Nye lykkehus i Rørup, - ditto Ole Pedersen somfor 18 år siden rejste til Holsten, - Bodel Pedersdatter gift med Hans Pedersen i Hjorte, -moster datter Kirsten Hansdatter gift med Johan Christensen i Tommerup,Hans Hansen i Saltofte gårdafståelse den 23/2-1784 side 330 M 13/13-8/3hustru, Maren Andersdatterny fæster deres eneste søn Hans Hansen, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Jensen i Barløse <strong>skifte</strong> den 12/3- 1767 side 97 M 5/13-8/3enken, Maren Laursdatter med lavværgeafdødes børn fra første ægteskab med afd, Karen Pedersdatter; Simon Hansen i Barløse –Anders Hansen i Kirke Søbye, - Maren Hansdatter 48 år gl ugift tjener i Tylle.En fælles søn Jens Hansen 16 år gl.Hans Jensen afd, gmd, i Lundager <strong>skifte</strong> den 9/9 – 1773 side 240 M 10/13-8/3enken; Johanne Hansdatter med lavværge stedfaderen Anders Holm.børn fra første ægteskab; Laurs Hansen 17 år, - Karen Hansdatter 13 år, gl, - AnnaHansdatter 12 år gl.,fælles børn; Jens Hansen 6 år, - Hans Hansen 4 år, - Peder Hansen 2 år, - MarenHansdatter 10 år, - Kirsten Hansdatter 8 år, som værge Mikkel Jensen hollænder på<strong>Brahesborg</strong>, Laurs Jensen af Grimstrup, Jørgen Jensen af Aborre, Jacob Jensen afLundager,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Jørgensen i Søe Søbye gård afståelse den 16/6 – 1764 side 19 M 2/13-8/3hustru Maren Jørgensdatter.ny fæster er datteren Gjertrud Hansdatter trolovet med Niels Laursen.I første omgang havde den ældste søn Jørgen Hansen fået fæstebrev på gården, men såfortrød de.En søn Hans Hansen.Hans Laursen i Foermose gaard Barløse <strong>skifte</strong> den 16/7-1767 side 107b M 5/13-8/3Enken; Kirsten Rasmusdatter lavværge Hr, Nis Beck på Ny Fæste.Arvinger; deres børn; Rasmus Hansen boende i Myllerup, - Mads Hansen 30 år, - PederHansen 26 år, - den ældste søn Laurs Hansen er syg og svagelig, så han ikke kan tjene tilsit eget brød. - Maren Hansdatter gift med Anders Envoldsen i Bukkerup, - KirstenHansdatter gift med Niels Lykke i Barløse, - Johanne Hansdatter gift med Laurs Hansen iØrsbjerg, - Karen Hansdatter gift med Peder Nielsen i Barløse, - Anna Hansdatter 32 årgammel.


Hans Marcusen på Østerbye gaarden <strong>skifte</strong> den 3177 1776 side 273 M 11/13- 8/3enken; Kiersten Nielsdatter med lavværge; Peder Jørgensen af Puge Mølle, som ægterenken:deres børn; Niels Hansen 4 år, - Mette Maria Hansdatter 9 månder. På deres vegnemorbroderen Jørgen Nielsen i Egerup, og Mourits Isachsen af Myllerup.Hans Nicolaisen bortrømt karl i Saltofte den 17/7- 1784 side 333 M 13/13-8/3han rømte til Holsten ved Kyndelmisse., hans kiste afleveres til en moster på Næs.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Nielsen i Vistaarup <strong>skifte</strong> den 10/9, - 1763 side 7b, M 2/13-8/3.enken, Johanne Hansdatter med lavværge Laurits Hansen fra skovgaarde.deres børn; Laurs Hansen 15 år, - Hans Hansen 13 år, - Karen Hansdatter 21 år, - MarenHansdatter 8 år, som nærmeste født værge Laurs Nielsen i Nyboe, der var deres farbroder.Hans Nielsen i Raahau gaard afståelse den 5/3-1770 side 161 M 7/13-8/3hustruen;ny fæster Niels Nielsen fra Aborre.Der står at Hans Nielsen har hustru og børn, men ingen navne nævnt.Hans Nielsen gaardafståelse i Aborre den 19/1, -1775 side 255 M 10/13-8/3hustru,deres børn; Niels Hansen som fæster gården, - og Anders Hansen 14 år, - Laurs Hansen 3år, - Karen Hansdatter 19 år, - Anna Hansdatter og Birthe Hansdatter som er tvillinger 17år gammel,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Pedersen i Lundager husafståelse den 16/1, - 1769 side 145b M 7/13-8/3hustru; Else Jensdatter, de er gammel og affældig.deres børn ; Niels Hansen 23 år, - Peder Hansen 21 år, - Kirsten Hansdatter 16 år,ny fæster: Peder Rasmussen som vil ægte datteren Kirsten Hansdatter.Der er omtalt noget handel med jord.Hans Pedersen afdød Rytter i Saltofte <strong>skifte</strong> den 10/5- 1773 side 235b M 10/13-8/3enken; Anna Jensdatter med lavværge, Marcus Hansen af Naarby.Deres søn; Jens Hansen 9 år gammel, værgen farbroder Christopher Pedersen her af byen.Hans Pedersen afd, husmand i Bæring <strong>skifte</strong> den 31/7 – 1775 side 262 M 10/13-8/3den afdøde var for 43 år siden rytter, og kom for 26 år siden her til <strong>gods</strong>et.Enken, Maren Larsdatter med lavværge og søn Hans Larsen husmand her i byen.børn fra første ægteskab; Carl Frederich Hansen gift i København, død for 5 år sidenuden livs arvinger, - Christian Ludvig Hansen – Sophia Hansdatter som begge ej videshvor er ?.


Hans Pedersen i Gamtofte gård afståelse den 15/3 1776 side 267b M 11/13-8/3hustru: Giertrud Jensdatterny fæster; Jørgen AndersenHans Pedersen i Aborrehus <strong>skifte</strong> den 12/3- 1784 side 330benken, Anne Chatharina Rasmusdatter med lavværge, Christian Christensen fæster ogægtemand,deres børn ; Margarete Hansdatter, 3 ½ år gammel; formynder farbroderen ChristenPedersen Lundtilstede morbroderen Peder Rasmussen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Rasmussen en ungkarl hos Rasmus Hansen i Myllerup s, den 8/3.-1773 s, 220b M9/13-8/3arvinger, 1, Anders Rasmussen i Hestholm, - 2, Morten Rasmussen i Søllested. - 3,Kirsten Rasmusdatter i formose, - 4, Maren Rasmusdatter død hendes 6 børn; JørgenHansen i Stuen, og Rasmus Hansen i Assens, og Morten Hansen tjener i Stuen 23 år gl.,og Kirsten Hansdatter gift med Niels Andersen i Barløse, og Karen Hansdatter gift medJohan Andreasen i Turup, og Johanne Hansdatter død : hendes søn Mads Pedersen 3 år gl.- 5, Anna Rasmusdatter død hendes børn; Maren Henningsdatter gift med Rasmus Jenseni Gundersøe Ubberup sogn, Anna Henningsdatter gift med Rasmus Rødegaard iSpeisbjerggaard, Margretha Henningsdatter gift med Hans Pedersen i Lille ejlskov, ogStine Henningsdatter gift med Hans Pedersen i Speisbjerg,Hans Rasmussen afd, husm. I Turup <strong>skifte</strong> den 18/9- 1780 side 302 M 12/13- 8/3enken, Else Marie Pedersdatter med lavværge Niels Rasmussen her af Turup.Arvinger, søster børn; Rasmus Jørgensen i Naarbye, - Simon Jørgensen tjener PederLauritsen i Blangstrup, - Hans Jørgensen tjener Hendrik Madsen her i byen, - DortheaJørgensdatter 30 år gl, tjener Hans Rasmussen i Ebberup, - Karen Jørgensdatter 18 år gl,tjener i Søebye,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henning Jensen i Naarby <strong>skifte</strong> den 10/8 – 1767 side 110 M 5/13-8/3Enken, Anna Maria Jørgensdatter med lavværge Hans Bullderes børn; Jens Henningsen myndig, - Mette Henningsdatter gift med Anders Rasmusseni Køng, - Maren Henningsdatter gift med Hans Pedersen på Toerøe, - SidselHenningsdatter ugift.,Henrik Jensen i Gamtofte <strong>skifte</strong> den 26/4- 1772 side 204b M 8/13 – 8/3hustru Anne Jensdatterderes børn; Jørgen Hendriksen. - Maren Henriksdatter gift med Rasmus Nielsen i Aborre,- Kirsten Hendriksdatter gift med Hendrik Andersen i Ebberup,


Ingeborg Nielsdatter i Aborre <strong>skifte</strong> den 17/7 – 1776 side 271 M 11/13- 8/3enkemand, gl, Hans Larsen husmand,børn fra tidliger ægteskab; Jens Jensen i Søe søbye, - Lars Jensen conditioners somGartner på Clausholm io Jylland,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ivar Hansen tjeneste karl i Kierumgaard <strong>skifte</strong> den 24/3 – 1768 side 140 b. M 6/13-8/3arvinger; som er moder og søskende; Maren Pedersdatterhel søskende; Peder Hansen i Lundager, - Jens Hansen 31 år gl, er her på gaarden, - AnnaHansdatter gift med Anders Løkke i Melbye, - Kirsten Hansdatter gift med Anders Jensenher på stedet,halv søskende; Jens Hansen i Voldbroe, - Simon Hansen 50 år gl, - Rasmus Hansen iSaltofte Hans Hansen i Grimstrup, - Peder Hansen i Gamtofte, Anna Hansdatter gift medHans Nielsen i Woldbro.En halvbroder ( fælles mor) Jens Madsen 19 år, -Iver Jensen afd, gmd, i Lundager <strong>skifte</strong> den 1/7- 1777 side 280b M 11/13- 8/3enken, Maren Sørensdatter med lavværge Anders Pedersen som fæster og gifter sig medenken.deres barn; Jens Iversen 3 år gl. tilstede farfar Jens Iversen husmand i Kjerte.Jacop Hansen afd gmd, i Stupperup <strong>skifte</strong> den 20/4- 1773 side 217 M 9/13-8/3enken: Karen ?? med lavværge hendes fader Peder Pedersen her af byen.( tvivl om fareller sted far)deres Børn; Hans Jacobsen 6 år, - Anne Jacobsdatter 3 år, - Karen Jacobsdatter 1 ½ år gl,som værge deres fasters mand Mads Laursen Knap af Sandager.Det oplyses at broderen Jørgen Hansen og svogeren Mads Laursen fremlagdeafkaldsbreve på at de ikke havde arv tilgode i ejendommen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacob Jensen i Lundager gård afståelse den 471 – 1774 side 246 M 10/13 – 8/3hustru, Johanne Pedersdatterbørn af første ægteskab; Jens Jacobsen 33 år gl, som over tager fæstet af gården, - BirtheJacobsdatter, som blev blind for mange år siden. ( <strong>skifte</strong>t af 21 juni 1748)Fællesbørn, Peder Jacobsen 18 år, - Karen Jacobsdatter 24 år, - Cathrine Jacobsdatter 23år gammel., tilstede deres farbroder Laurs Jensen her af byen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Findsen afd, gmd. i Saltofte <strong>skifte</strong> den 27/8-1772 side 206 M 9/13 – 8/3hustru, Engel Pedersdatter død samtidig efter graserende svaghed.Børn fra Engel Pedersdatters første ægteskab med afdød; Jørgen;; Karen Jørgensdatter 12år, - Anna Jørgensdatter 10 år, - Maren Jørgensdatter 8 år; deres værge morbroderen HansPedersen her i byen:


fælles børn; Jørgen Jensen 4 år, - Karen Jørgensdatter 3 år, - Dorthe Jørgensdatter ¼ årgammel, værge deres farfar Find Pedersen i Aborre.Jens Andersen afd, gmd, i Lundager <strong>skifte</strong> den 16/8- 1773 side 239 M 10/13-8/3enken, Maren Sørensdatter med lavværge unge Hans Jensen.deres 5 børn; Søren Jensen 12 år, - Anders Jensen 7 år, - Hans Jensen 1 år, - KirstenJensdatter 10 år, - Else Jensdatter 4 år, deres værge Laurs Rasmussen Schierbek, og JensRasmussen Smed af Aborre.Der henvises til et <strong>skifte</strong> efter enkens fader den 26/3 1751.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Hansen gård afståelse i Woldbroe den 23/7 – 1771 side 185 b M 8/13 – 8/3hustru;ny fæster; Niels Jørgensen fra Taarup, som gifter sig med Jens Hansens søsterdatter AnnaHansdatterJens Jacobsen Lundager <strong>skifte</strong> den 19/3 – 1784 side 332 M13/13-8/3enken, Karen Hansdatter med lavværge hendes broder Hans Hansen her af byen.arvinger den afdødes forældre er på aftægt.søskende; Peder Jacobsen, - Maren Jensdatter, - Chatarine Jensdatter gift med LarsPedersen.Jeg tror at det det er fejl med Jensdatter, se dette <strong>skifte</strong> :(Jacob Jensen i Lundager gård afståelse den 471 – 1774 side 246 M 10/13 – 8/3hustru, Johanne Pedersdatterbørn af første ægteskab; Jens Jacobsen 33 år gl, som over tager fæstet af gården, - BirtheJacobsdatter, som blev blind for mange år siden. ( <strong>skifte</strong>t af 21 juni 1748)Fællesbørn, Peder Jacobsen 18 år, - Karen Jacobsdatter 24 år, - Chatharine Jacobsdatter23 år gammel., tilstede deres farbroder Laurs Jensen her af byen. )------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Nielsen i Blangstrup <strong>skifte</strong> den 4/6- 1768 side 128b M 6/13-8/3enken; Rebekka Nielsdatter med lavværge, Jens Nielsen Bang.børn fra ægteskabet med afd, Maria Mortensdatter; Niels Jensen 2 år gl, -fælles barn; Anna Maria Jensdatter 9 uger gammel, deres værge farbroderen JørgenNielsen her i byen.Der nævnes forskellige <strong>skifte</strong>breve bla. 20/4-1758 hvor arvingerne er Jørgen Nielsen,Hans Nielsen, Maren Nielsdatter,og fra den 18/10- 1762, arvingerne; Jørgen Nielsen, Hans Nielsen, Morten Nielsen,Maren Nielsdatter, Catharina Nielsdatter, Anna Nielsdatter,<strong>skifte</strong>brev af 6/3,-1767. Morten Nielsen, Niels Jensen, Catharina Nielsdatter og AnnaNielsdatter.Som havde penge tilgode i boet, efter tidligere ægteskaber.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Rasmussen afd, smed i Aborre <strong>skifte</strong> den 16/4- 1780 side 300b M 12/13- 8/3børn, Rasmus Jensen 18 år gl, ? Værge morbroderen Niels Laursen af Assens - KarenJensdatter 20 år gl. værge Jørgen Andersen fra Melby, er gift med en moster.I <strong>skifte</strong> er nævnt skøder på flere jordstykker.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Johanne Hansdatter i Lundager <strong>skifte</strong> den 16/10 – 1777 side 281 M 11/13- 8/3enkemand; Lars Pedersen gårdmand.Børn fra ægteskabet med afd, Hans Jensen; Hans Hansen 8 år, - Peder Hansen 6 år, -Maren Hansdatter 14 år gl, - Kirsten Hansdatter 12 år, gl. deres værge farbrøderne LarsJensen i grimstrup og Hr, Michel Jensen Hollænder ved Brahsborg , morfaderen AndersHolm i Ebberup.fælles børn; Hans Larsen 3 år gl.Johanne Knudsdatter i Gamtofte <strong>skifte</strong> den 21/9 – 1784 side 333 M 13/13- 8/3enkemanden Jens Rasmussen Slagtemesterderes søn; Petter Jensen gårdmand her i byen,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Johanne Pedersdatter i Karup <strong>skifte</strong> den 11/2, - 1769 side 147 M 7/13-8/3enkemand; Anders Hansen husmand.Deres børn; Karen Andersdatter 5 år, - Maren Andersdatter 3 år, tilstede på deres vegneHans Hansen i Karup.Jørgen Andersen i Egerup gårdafståelse den 27/1 -1779 side 288 b M 11/13-8/3hustru,børn og ny fæster Anders Jørgensen – 2 døtre ?Jørgensdatter gift med Simon Nielsen iEbberup og - ? Jørgensdatter gift med Jørgen Pedersen i Woldbro------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Eriksen i Pug Mølle <strong>skifte</strong> den 12/4- 1764 side 12b M 2/13-8/3.enken; Johanne Pedersdatter med lavværge, Morten Nielsen Møller på Frederiksgave.deres børn; Erik Jørgensen 23 år, - Peder Jørgensen 18 år, - Jørgen Jørgensen 5 år, - ElseJørgensdatter 16 år, - Anne Jørgensdatte 3 år,. Født værge farbroderen Hendrik Eriksen påBorreby Mølle, som afstod grundet alder og lang rejse, beskikket Claus Pedersen iBarløse, og Lars Støvle i gamtofte,Jørgen Isaksen tjenestekarl i Bæring, <strong>skifte</strong> den 25/1- 1768 side 118 b M 6/13-8/3arvinger, en søster gift med Peder Jørgensen i Bæring. - en broder Mourits Isaksenboende i Mygind, - Niels Isaksen i Snave, - Giertrud Isaksdatter gift med Hans Simonseni Stubberup, - Karen Isaksdatter gift med Niels Jørgensen i Egerup,deres mor; Karen Nielsdatter.


Under boets behandling kom det frem at den afdøde havde et barn avlet uden ægteskabmed Inger Hendriksdatter barnets navn;Jørgen Jacobsen i Aborre gård afståelse den 8/7 – 1771 side 185 M 8/13 – 8/3hustru, Karen Pedersdatter ??ny fæster Laurs Hansen som er gift med datteren Anne Jørgensdatter.Stedbørn; Jens Andersen i Søe Søbye, - Peder Andersen i Lundager, - Maren Andersdattergift med Jørgen Jensen her i byen.Jørgen Jensen afd, gmd, i Aborre <strong>skifte</strong> den 12/6 – 1776 side 269b M 11/13- 8/3enken Kirsten Larsdatter med lavværge Peder Nielsen i Blangstrup, også ny ægtemand.børn fra ægteskabet med afd, Maren Andersdatter – Karen Jørgensdatter 10 år gl, - MarenJørgensdatter 7 år gl. - Anna Jørgensdatter 4 år gl, på deres vegne farbroder Lars Jensenaf Grimstrup, og Michel Jensen Hollænder ved <strong>Brahesborg</strong>,efter et <strong>skifte</strong>brev den 25 maj 1764 er der arv i boet til Jørgen Dinesen og GiertrudDinesdatter.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Nielsen i Brangstrup <strong>skifte</strong> den 30/3 – 1773 side 230 b M 9/13-8/3,hustru, Maren Sørensdatter død samtidigderes børn, 1, Niels Jørgensen 17 år, - Hans Jørgensen 15 år, - Karen Jørgensdatter 13 år,- Giertrud Jørgensdatter 1 ½ år, gl. ,som værge morfaderen Søren Hansen som var her igården------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Simonsen afd, husmand i Egerup <strong>skifte</strong> den 10/9 – 1770 side 171 b, M 7/13-8/3enken; Karen Rasmusdatter med lavværgebørn fra første ægteskab ; 1, Maren Jørgensdatter i København, - 2, en datter død var giftmed Gorm Pedersen i Assens,deres børn; Mathias Gormsen 3 år gammel, - 3, JensJørgensen 29 år gl, er her på stedet, 4; Laurs Jørgensen gmd i Bæring.Fælles børn; 5, Rasmus Jørgensen 17 år, - 6, Simon Jørgensen 15 år gl, - 7, HansJørgensen 12 år gl. - 8. Dorthe Jørgensdatter 20 år gl. - 9. Karen Jørgensdatter 9 årgammel,Jørgen Sivert kammer og Logmente på Brahsborg <strong>skifte</strong> d, 7/10- 1769, s 181 M 8/13 –8/3arvinger; en broder søn Hans Sivert Skovridder og Skøtte på Fuglesang på Lolland, - ensøster datter søn, Rasmus Hansen Skovfoged i Ravnsholt på Pederstrup Gods på Lolland,Karen Andersdatter Naarby <strong>skifte</strong> den 17/11 – 1775 side 264b M 10/13-8/3enkemanden, Jens Larsen gaardmandarvinger, den afdødes fader; Anders Pedersen i Melby,Karen Christophersdatter i Turup <strong>skifte</strong> den 22/2- 1781 side 307 M 12/13-8/3


enkemanden. Jørgen Pedersen gårdmand,deres børn; Morten Jørgensen 7 år gl, - Anne Jørgensdatter 8 år gl. - ? Jørgensdatter 4 årgl.,som gud har berøvet hendes sind ? Eller syn ?: tilsynsværge morbroderen HansChristophersen i Søllested, og Jørgen Christophersen af Lysholt.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Hansdatter på Næs <strong>skifte</strong> den 29/4- 1765 side 43 M 3/13-8/3Enkemanden Jep Hansen gmd., som fik fæstebrev på gården den 28/4- 1761.eftersvigerfaderen.Arvinger; hendes fader Hans Jørgensen.Karen Jacobsdatter i Lundager <strong>skifte</strong> den 2/1, - 1776 side 265 M 10/13-8/3enkemanden; Hans Hansen gaardmand,arvinger den afdødes far, Jacob Jensen her i byen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Jensdatter død for 2 år siden i Aborre, <strong>skifte</strong> den 24/4 – 1769 side 150benkemanden Find Pedersen:deres børn; Peder Findsen skolemester her i Aborre, - Jens Findsen i Saltofte, - LaursFindsen her i gården 23 år gl, - Kirsten Findsdatter 29 år, - Anna Findsdatter 26 år glbegge her i gården,enkemandens første ægteskab med afd. Kirsten Nielsdatter deres børn; Hans Findsen iLundager, - Dorthea Findsdatter gift med Peder Hansn husmand i Flemløse.Enkemanden har været i accord med Knud Nielsen i Smejrup om at han fæster gården oggifter sig med den yngste datter (Anna findsdatter).Der nævnes <strong>skifte</strong>breve dateret 7/maj 1726 og 4 juni 1733.Karen Jensdatter i Naarby <strong>skifte</strong> den 5/9 -1775 side 261 M 10/13-8/3enkemand, Jens Hansen gårdmand,arvinger; den afdødes moder Maren Hansdattersøskende; Anders Jensen i Kjerumgaard, - Rasmus Jensen og – Niels Jensen gårdmænd iHaarby,- hans Jensen gmd i Blangstrup, - Anna Jensdatter gift med Marcus Hansen iSaltofte------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Lauritsdatter i Aborre <strong>skifte</strong> den 19/11 1764 side 30b M 3/13-8/3enkemand, Christen Hansen gmd, som fik skøde på gaarden af Lars Hansen den 9/12 -1718Deres børn, Hans Christensen 8 år, - Karen Christensdatter 21 år, - Anne Christensdatter20 år, - Kirsten Christensdatter 16 år, - Else Christensdatter 13 år gammel, på deres vegneLars Nielsen Støvle i Gamtofte.Karen Nielsdatter i Stupperup <strong>skifte</strong> den 23/1779 side 293 M 11/13-8/3enkemanden; Bernt Ernst


ørn fra ægteskabet med afdød Jacob Hansen; Hans Jacobsen 13 år gl,, - AneJacobsdatter 11 år, gl., - Karen Jacobsdatter 8 år gl.på deres vegne Mads Lauritsen Knapaf Sandager gift med deres faster, og Jens Bertelsen af Torup gift med deres moster.. denafdøde havde 2 brøder i Aa Højrup under Gyldensten Gods.deres 3 børn; navnene er ikke nævnt ?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Rasmusdatter i Lundagger <strong>skifte</strong> den 10/7 – 1767 side 143 M 6/13-8/3arvinger; søskende; Frederik Rasmussen 21 år, - Peder Rasmussen 19 år, - SørenRasmussen 15 år, deres formynder Laurs Sørensen i Aborre.Halvsøskende; Niels Rasmussen 7 år, - Peder Rasmussen 6 år, - Rasmus Rasmussen 3 år,deres formynder Peder Lykke i Barløse.Kirsten Christensdatter i Gamtofte <strong>skifte</strong> den 2/6- 1775 side 258 M 10/13-8/3enkemanden, Hans Andersen Højsholtderes børn, Carl Adolf Hansen 3 år, - Anne Hansdatter 5 år, - Karen Hansdatter 1 årgammel, tilstede Lars Nielsen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Clemensdatter i Meelby <strong>skifte</strong> den 17/12 -1765 side 58 M 4/13-8/3enkemanden, Hans Hansen gmd.Deres børn, Clemen Hansen 3 år, - Kirsten Hansdatter ¼ år gammel, som tilsyns værgeMorten Jørgensen fra Ebberup, som var gift med en søster til den afdøde, og OlePedersen som er gift med den afdødes mor.Kirsten Jørgensdatter i Aborre <strong>skifte</strong> den 11/3- 1773 side 224b M 9/13-8/3mand Find Jensen død samtidig, se hans <strong>skifte</strong>.Kirsten Jørgensdatter i Mygind <strong>skifte</strong> den 26/9 – 1783 side 326 b M12/13-8/3enkemand. Mads Jørgensen gmd.Den afdødes søn; Jørgen Jørgensen 38 år gammel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Pedersdatter i Kierumgaard <strong>skifte</strong> den 26/4-1773 side 219 b, M 9/13-8/3enkemanden; Bendix Andersen husmand.Deres datter Engel Chatharina Bendixdatter 4 år gl., på hendes vegne en ½ broder HansCasper ?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Rasmusdatter død ca et år; på Næs <strong>skifte</strong> den 18/4 – 1767 side 105 M 3/13-8/3enkemanden; Jens Hansen til huse hos Jep Hansen på Næs, nu tjener Peder Jørgensensenke i Bæring.Arving; deres datter Karen Jensdatter 8 år gammel, som tilsynsværge morbroderenAnders Rasmussen fra Filshuse.


Der var intet at arve, da det var et meget fattigt hjem; enkemanden agtede nu at indgå inyt ægteskab.Kirsten Rasmusdatter i Grimstrup <strong>skifte</strong> den 1/8-1767 side 109 M 5/13-8/3enkemand; Hans Pedersen Skrædder.Deres børn; Rasmus Hansen 27 år, - Daarta Hansdatter ( Dorte Hansdatter) 24 år gammel.Knud Madsen i Barløse Torp <strong>skifte</strong> den 21/2-1777 side 278b M 11/13- 8/3hustru, Johanne Cathrina Andersdatter, de er afgået ved døden inden for en uge.Deres børn; Anders Knudsen ? 5 ½ år gl, - Anne Sophie Knudsdatter 7 ½ år gl deresværge morbroderen Conrat Andersen i Melby og farbroderen Anders MadsenPeder Andersen bliver ny fæster og gifter sig med Margret Madsdatter som er søster tilden afdøde Knud Madsen. Anders Madsen havde arv tilgode efter sine forældre et <strong>skifte</strong>dateret den 19/11- 1737. Margrethe Nielsdatter havde også krav ifølge samme <strong>skifte</strong>brev.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knud Simonsen i Barløse husafståelse den 23/7 – 1776 side 271 b M 11/13- 8/3hustru; Birthe Pedersdatter.Ny fæster Niels Clausen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Andersen i Vistaarp huset i Gamtofte <strong>skifte</strong> den 4/2- 1767 side 77b M 4/13- 8/3enken, Maren Hansdatter med lavværge Lars Rasmussen i Lundager.arvinger, søskende, Peder Andersen 46 år, tjener Søby Præsten , - Jørgen Andersen 39 årtjener Jørgen Laursen i Tylle, - Anna Andersdatter enke efter Jens Nielsen markedskræmmer i Odense, - Kirsten Andersdatter tjener i Nyborg og Gjertrud Andersdatter vargift med Rasmus Conradt i Nyborg, han har forladt sin hustru for 6 år siden.Fæstebrev af 13/4- 1751.Lars Andersen afd, gmd., på Sandager Næs <strong>skifte</strong> den 6/3- 1778 side 282b M 10/13-8/3enken, Maren Lauritsdatter med lavværge Christen Pedersen af Orelund.Deres børn; Anders Larsen 22 år gl., som fæster gården - Giertrud Lauritsdatter gift medHans Rasmussen i Torup, - Karen Lauritsdatter gift med Peder Jensen i Stubberup, -Kirsten Lauritsdatter 27 år gl.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Hermandsen i Gamtofte <strong>skifte</strong> den 9/4 – 1764 side 11b M 2/13-8/3hustru Anne Rasmusdattergård afståelse, til sin steddatter Maren Nielsdatter, som er trolovet med JørgenHendriksen her af byen.Der nævnes en Anne Pedersdatter, som er datter af Lars Hermands stedsøn i Barløse.Lars Jacobsen i Sandager <strong>skifte</strong> den 21/4 – 1781 side 309 b M 12/13-8/3.enken, Maren Rasmusdatter med lavværge


deres 2de døtre, Dorathea Elisabeth Jacobsdatter og – Ane Maria Jacobsdatter.Den afdødes moder lever og er på aftægt.Det er et meget fattigt bo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Jensen i Naarby gård afståelse den 6/10 – 1768 side 138 b M 6/13-8/3hustru: Karen Jørgensdattertil deres ældste søn Jens Laursen.De øvrige børn; Jørgen Laursen 25 år, - Maren Laursdatter gift med Laurs Dideriksen iSønderby. - Apolone Laursdatter gift med Erik Jacobsen i Sønderby, - Kirsten Laursdattergift med Niels Rasmussen i Voldbro, - Anna Laursdatter ugift,Laurs Jensen afd, gmd, i Grimstrup <strong>skifte</strong> den 22/5- 1779 side 290 M 11/13-8/3enken, Maren Jacobsdatter med lavværge Niels Jensen i Vedstaaruparvinger søskende; 1, Hans Jensen død i Lundager, hans 7 børn; Lars Hansen, - HansHansen,- Peder Hansen, - Karen Hansdatter. - Ane Hansdatter, - Maren Hansdatter,-Kirsten Hansdatter - 2, Michel Jensen hollænder på <strong>Brahesborg</strong>, - 3, Jørgen Jensen død iAborre, hans 3 børn; Karen Jørgensdatter, - Maren Jørgensdatter, - Ane Jørgensdatter.3,halvbrøder; Jacob Jensen af Lundager, - Mads Jensen død i Kierumgaard, . Niels Jenseni Vedstaarup, - en ½ søster som har været gift med Find Pedersen i Aborre------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Nielsen i Nyeboe <strong>skifte</strong> den 8/8 – 1766 side 70 M 4/13-8/3enken, Maren Rasmusdatter med lavværge hendes søn Rasmus Hansenarvinger, søskende; Hans Nielsen død i Vistaarpe; hans børn Lars Hansen 18 år,- HansHansen 16 år, - Karen Hansdatter 23 år, - Maren Hansdatter 10 år, på deres vegnestedfaderen Lars Hansen i Vistaarpe.Else Nielsdatter død , var gift med Peder Andersen i Egerup deres børn; Anders Pedersen25 år, - Anna Pedersdatter 27 år, - Karen Pedersdatter 21 år, - Maren Pedersdatter 20 år,Laurs Knudsen afd, gmd, i Barløse <strong>skifte</strong> den 3/6, - 1773 side 228b M 9/13-8/3hustru; Anna Christensdatter død samtidig, tidliger gift med Rasmus Nielsen se underhendes navn.deres børn; Mette Laursdatter 12 år, gl. - Anna Laursdatter 8 år gl, som værge JensAndersen, da deres farbroder og morbroder er i København.Den ældste søn Peder Rasmussen får fæstebrev på gården.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laurs Madsen afd, gmd, i Lundager <strong>skifte</strong> den 8/7 – 1768 side 136 b M 6/13-8/3enken, Abel Jørgensdatter med lavværge Mads Madsen i Hæsle.deres børn; Jørgen Laursen 12 år, - Giertrud Laursdatter 6 år gl, deres værge Anders


Jørgensen og Hans Hansen her af byen begge som født værger.Enken har børn fra et tidliger ægteskab; Hans Hansen 23 år gl. hans formynder LarsNielsen i Gamtofte.Laurs Nielsen inderst hos Peder Hansen i Gamtofte <strong>skifte</strong> 475- 1773 side 223 M9/13-8/3den afdøde var tidliger fæster af gaarden.Arvinger; søskende; 1,Peder Nielsen død i Kingstrup, hans børn; Laurs Pedersen ikingstrup, -Niels Pedersen i Kronbjerghus, - Birthe Pedersdatter gift med Jep Jørgensen iHygind,- 2, Maren Nielsdatter død i Torup, hendes børn,; Anders Nielsen af Aborre, og MariaNielsdatter død hendes 4 børn; Laurs Jørgensen gmd i Sandager, og Niels Jørgensen iWoldbro, Jørgen Jørgensen i Torup, Giertrud Jørgensdatter død hendes datter KirstenHansdatter 15 år hos sin far Hans Rasmussen i Torup, Karen Nielsdatter gift med HansWilumsen i et hus ved nyfæste, Anna Margrethe Nielsdatter død , hendes 2 sønner JepIbsen 25 år, og Jens Jensen 23 år, og Birthe Nielsdatter gift med Hans Laursen i Søllested,Margretha nielsdatter gift med Anders Jørgensen i Søllested, og Johanne Nielsdatter dødhendes børn; Mads Madsen i Hesle, Anna Hansdatter 50 år gl tjener Mads Nielsen iSøbye, Birthe Hansdatter gift med bemeldte Mads Nielsen i Søbye,Abel Hansdatter erenke efter Laurs Madsen i grimstrup,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laurs Pedersen hos stedfaderen i Blangstrup <strong>skifte</strong> den 26/3-1772 side 195 M 8/13 –8/3arvinger hans mor Maren Hansdatter nu gift med Hans Jensen.Søskende Hans Pedersen 28 år, - Anders Pedersen 22 år, - Mette Kirstine Pedersdattergift med Christen Hansen i Turup, - Anna Maria Pedersdatter 19 år gammel tjener her påstedet, som værgr broderen Hans.Der omtales <strong>skifte</strong>brev efter deres far dateret den 19/2, - 1762.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laurs Nielsen Støvle i Gamtofte gaard afståelse den 14/10 – 1769 side 156 M 7/13-8/3hustru, Maren Hansdatterny fæster; Hans Andersen Højsholt som gifter sig med hustruens broder datter KirstenChristensdatter, som er vokset op i gården,Laurs Nielsen Støvle i Gamtofte <strong>skifte</strong> den 14/3-1776 side 366 M 11/13-8/3hans hustru Maren Hansdatter er afgået ved døden.Hendes arvinger; en broder Niels Hansen død i Blangstrup: hans børn; Hans Nielsenselvejer på Sjod, - Else Chirstine Nielsdatter gift med selvejer Lars Larsen i Naarup, -Karen Nielsdatter gift med Michel Hendrichsen i Køng, - Johanne Nielsdatter gift medselvejer Christian Nielsen i Naarup. - 2, Christen Hansen død i Aborre; hans børn; Hans


Christensen 18 år, - Karen Christensdatter gift med Niels Dideriksen i Egerup, - KirstenChristensdatter gift med Hans Højsholt død i Gamtofte, deres børn; ( Carl AdolphHansen 4 år, - Anna Hansdatter 6 år gl, - Karen Hansdatter 2 år gl.) - Else Christensdatterdød var gift med Hans Hansen i Aborre, deres børn; ( Maren Hansdatter 2 år gl. ) – ogKaren Christensdatter 4 år gl. - 3, Anne Hansdatter var gift med Jens Bang i Blangstrup;( deres børn; Niels Jensen 32 år, - Hans Jensen 30 år, - Christian Jensen 29 år, - JørgenJensen 25 år, - Ellen Jensdatter gift med Hans Højsholt i Gamtofte, - MargretheJensdatter,) - 4, Johanne Hansdatter gift med Claus Pedersen i BarløseLaurs Støvle aftægtsmand hos Hans Højsholt <strong>skifte</strong> den 20/10 – 1779 side 294 M11/13-8/3arvinger: - 1, halv broders børn; 3 drenge 2 piger; Lars Lauritsen, - Hans Lauritsen, -Niels Lauritsen, - Kirsten Laurritsdatter, - Johanne Lauritsdatter som er gift med RasmusSørensen i Skydebjerg, ( ? Norby) - 2, en halv søstres børn; Niels Dideriksen i Egerup, -Jacob Dideriksen på Hestholm, - Ane Dideriksdatter gift med Hans Iversen i aborre, -Kirsten Dideriksdatter gift med Niels Laursen i Køng Højrup, - 3, halvsøster sønner; LarsHansen i Aborre, - Erik Hansen i København, - Kirsten Hansdatter gift med Sander iBukkerup, hvis søn som myndig var tilstede, - 4, halvsøster børn; Lars Hansen iWedstaarup, - Karen Hansdatter død var gift med Niels Pedersen i Flemløse deresbørn; ?? - 4, en halvsøster søn; Hans Madsen i Flemløse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Sørensen afd, gmd., i Aborre <strong>skifte</strong> den 317/- 1778 side 287 M 11/13-8/3enken, Else Pedersdatter med lavværge Knud Hansen af Tarup,deres børn; Karen Lauritsdatter 22 år gl, gift med Anders Andersen gmd her i byen, -Maren Lauritsdatter 20 år gl, på hendes vegne gl, Anders Rasmussen som nærmesslægtning.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Hansen tjente 23 ½ år hos Christian Bang i Smejrup skift den 21/2-1767 s, 83 M2/13-8/3arving; den afdødes eneste søster Karen Hansdatter som er død var gift med KnudSimonsen husmand i Barløse deres datter Maren Knudsdatter 22 år gammel,Mads Hansen i Barløse bye <strong>skifte</strong> den 2/11, 1776 side 275 b M 11/13-8/3enken, Kirsten Larsdatter med lavværgesøskende; Maren Hansdatter som er ugift og boer i Assens. Rasmus Hansen, som giftersig med enken.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Jensen på Kjerumgaard <strong>skifte</strong> den 26/9 – 1763 side 8 M 2/13-8/3.enken, Maren Pedersdatter med lavværge Hans Pedersen fra Saltofte,deres børn; Jens Madsen 15 år, som formynder farbroderen Niels Jensen fraVistaarup


Mads Jørgensen i Aborre <strong>skifte</strong> den 4/3- 1767 side 94 M 5/13-8/3enken; Ellen Catharina Jørgensdatter med lavværge Niels Andersen i voldbroarvinger søskende; 1, Niels Jørgensen i Egerup, - 2, Mandrup Jørgensen ibd, - 3, AndersJørgensen ibd, som er død hans børn; Jørgen Andersen 22 år, og Hans Andersen 16 år, ogLaurs Andersen 13 år, - 4, Morten Jørgensen i Ebberup død hans børn; Claus Mortensen10 år og Jørgen Mortensen 8 år, og Kirsten Mortensdatter 4 år gl. - 5, MarenJørgensdatter gift med Mads Hansen skibsbygger på Tåsinge, - 6, Kirsten Jørgensdattergift med Mads Jørgensen i Mygind, - 7. Lisbeth Jørgensdatter død i barløse hendes datter;Kirsten Nielsdatter 18 år gl, - 8, Karen Jørgensdatter i torp død hendes søn; JørgenJacobsen.Mads Nielsen i Blangstrup <strong>skifte</strong> den 25/5 – 1773 side 242b M 10/13-8/3arvinger; søskende, - 1, Jørgen Nielsen død; hans børn; Niels Jørgensen 17 år, - HansJørgensen 15 år, - Lars Jørgensen 13 år, - Giertrud Jørgensdatter 1 ½ år gammel, - 2, JensNielsen, død i Blangstrup hans børn; Niels Jensen 7 år gl, - Anna Marie Jensdatter 5 år, -3, en halvbroder Niels Nielsen i Raahau, - 4 en søster Maren Nielsdatter , Hans Raahaushustru,og den afdødes moder; Karen Jensdatter med lavværge------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Pedersen gaardmand i Turup <strong>skifte</strong> den 6/6 – 1770 side 162 b M 7/13-8/3enken; Maren Jensdatter med lavværge. Poul Laursen i Søe SøbyeArvinger den afdødes fader Peder Thomsen hos sin svigersøn Knud Hansen her i Turup.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Rasmussen i Barløse <strong>skifte</strong> den 16/6 – 1764 side 20 b M 2/13-8/3.enken; Karen Andersdatter med lavværge; Anders Christensen i Tylle Kro.deres børn; Anders Madsen 27 år, - Maria Madsdatter forhen gift med Samuel Ophaven iHjerup, - Karen Madsdatter 32 år, - Maren Madsdatter 24 år gammel, som nærmeste fødværge Peder Rasmussen her i byen.Mandrup Jørgensen hos Niels Jørgensens enke i Egerup <strong>skifte</strong> 4/8-1770 s, 166b M7/13- 8/3arvinger søskende; -1,Niels Jørgensen som er død,hans børn; Jørgen Nielsen 26 år, -Kirsten Nielsdatter gift med Hans Markusen på østerby. - 2, Anders Jørgensen død her iEgerup, hans 3 børn; Jørgen Andersen 25 år, - Hans Andersen 19 år, - Lars Andersen 17år, - 3, Morten Jørgensen husmand , død i Ebberup, hans 3 børn; Clemmen Mortensen 13år, - Jørgen Mortensen 11 år, - Kirsten Mortensdatter 7 år gammel,på deres vegne stedfaderen Hans thomsen - 4, Maren Jørgensdatter gift med Mads Hansen skibs tømmer påTåsinge, - 5, Kirsten Jørgensdatter gift med Mads Jørgensen i Mygind, - 6, ElisabethJørgensdatter død, har været gift med afd, Niels Laursen gmd i Barløse, deres børn;Kirsten Nielsdatter gift med Peder Hansen husmand i Søe søbye. - 7, Karen Jørgensdatter


død, har været gift med afd, Jacob Jensen gmd i Barløse Torp, deres børn, JørgenJacobsen 25 år, tjener i Mygind.Margrete Madsdatter i Aborre <strong>skifte</strong> den 19/7 . 1775 M 10/13-8/3enkemand Carl Pedersen ( Carl Adolf ) /(tidliger gift i Barløse)deres børn; Christian Carlsen 1 år, - Anna Catrina Carlsdatter 4 år gl, tilstede RasmusPedersen i Barløse der er gift med den afdødes søster.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Andersdatter i Aborre <strong>skifte</strong> den 9/6- 1764 side 18 M 2/13-8/3enkemand, Niels Andersenderes børn; Rasmus Nielsen 8 år, - Gjertrud Kirstine Nielsdatter 11 år, på deres vegne varmødt Hans Ormhøj trompeter ved Oberst Leths Excadron CavallerieMaren Andersdatter i Aborre <strong>skifte</strong> den 10/4-1773 side 216 M 9/13-8/3enkemanden Jørgen Jensen gmd.Børn fra første ægteskab; Jørgen Dinesen 12 år gl, - Giertrud Dinesdatter 15 år gl, påderes vegne Jens Andersen i søe Søeby og Peder Andersen i Lundager.fælles børn; Karen Jørgensdatter 7 år, - Maren Jørgensdatter 4 år, - Anna Jørgensdatter 9mdr gammel,der nævnes <strong>skifte</strong>brev efter Dines ? dateret 25/5-1764. og på en ½ broder dateret den11/6 – 1768.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Hansdatter i Flemløse <strong>skifte</strong> den 21/10 – 1765 side 54 M 3/13- 8/3enkemanden; Mads Laursen gmd.Deres børn; Lars Madsen 18 år – Hans Madsen 16 år, - Peder Madsen 12 år, - NielsMadsen 9 år, - Birthe Madsdatter 20 år, - Maren Madsdatter 14 år, - Johanne Madsdatter8 år, som tilsynsværge deres eneste morbroder Lars Hansen i Voltofte.Maren Jacobsdatter gård afståelse i Grimstrup den 3/11- 1780 side 304 M 12/13-8/3ny fæster sønnen Michel Laursenhenvisning til <strong>skifte</strong> den 22/5- 1779.hendes børn; Jens Christensen i Aborre, - Lars Christensen, - Jacob Christensen, - AnneChristensdatter gift med Hans Laursen i Flemløse, - Kirsten Laursdatter gift med PederMadsen i aborre, - Birthe Laursdatter gift med Peder Pedersen i Melby,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Jensdatter i Turup gård afståelse den 17/7 -1770 side 165b M 7/13-8/3ny fæster Peder Madsen fra Barløse gift med hendes datter Gertrud Andersdatter, - dattergift med Peder Hansen i Turup, - en datter gift med Claus Hansen i Turup. - en datter giftmed Poul Laursen af Sør Søbye.Maren Nielsdatter i Naarup <strong>skifte</strong> den 15/2- 1781 side 306 M 12/13-8/3


enkemanden; Hans Hansen gårdmand.Arvinger; hendes børn; ?? <strong>skifte</strong>brevet er underskrevet af enkemanden Hans Hansen ogfølgende; Anders Laursen, - Peder Andersen, - Lars Andersen, - Anders Johansen i Ejby,( jeg tror det er børn og svigerbørn.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Madsdatter afd, gmd.,enke, i Aborre <strong>skifte</strong> den 29/6- 1773 side 236b M10/13-8/3var enke efter Anders Hansen afd, gmd.Hendes børn; Hans Hansen 25 år gl, - Zidsel Hansdatter gift med Hans Peder Simonsen, -Karen Hansdatter gift med Niels Nielsen i Raahauge, - Anna Hansdatter 27 år gammel,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Pedersdatter i Kierumgaard gaard afståelse den 26/2-1767 side 89b M 5/13-8/3enke efter Mads Jensen, enkens lavværge er hendes broder Hans Pedersen Gmd, iSaltofte;hendes børn fra første ægteskab med afd, Hans Jensen ; Ivar Hansen 34 år gl. - PederHansen gaardmand i Lundager, - Jens Hansen 30 år gl, - Anne Hansdatter gift medAnders Lykke i Melby, - Kirsten Hansdatter 23 år gl,barn efter Mads Jensen; Jens Madsen 18 år gl. værge Niels Jensen i WistaarupDer omtales <strong>skifte</strong> breve 10 feb 1731 og 10 juni 1744.Ny fæster er den yngste datter Kirsten Hansdatters Trolovede Anders Jensen Høj.Maren Rasmusdatter enke i Nyboegaarden <strong>skifte</strong> den 16/5 – 1768 side 147b M7/13-8/3hendes børn; 1, Rasmus Hansen her på gaarden, - 2, Laurs Hansen død, hans børn; HansLaursen 13 år gl, - Karen Laursdatter 16 år gl, - 3, en datter som var gift med RasmusHansen i Voldtofte; deres børn; Hans Rasmussen 30 år, - Laurs Rasmussen 28 år, - PederRasmussen 25 år, - Anders Rasmussen 22 år, - 4, en datter som var gift med SanderEriksen i Bukkerup er død deres børn; Erik Sandersen, - 5, Johanne Hansdatter gift medLaurs Støvle i Vistaarup, -Maren Rasmusdatter enke i Meelby <strong>skifte</strong> den 5/11 – 1781 siede 316 M 12/13- 8/3var enke efter afd, Niels MurmesterDet oplyses at arvingerne ikke ønsker at ved gå gælden i boet, der nævnes en ½ broderog en søsters børn i Odense, men uden navn.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Sørensdatter Kokkepige på <strong>Brahesborg</strong> <strong>skifte</strong> den 2/6-1773 side 227 M 9/13-8/3arvinger; en søster Anna Sørensdatter vides ej hvor er, - Giertrud Sørensdatter 20 år gl. -en halvbroder Jørgen Sørensen 16 år gl, her i Ørbæk, værge Anders Christensen af Ørbæki Ørbæklunde Sogn.


Marie Frandsdatter i Egerup <strong>skifte</strong> den 19/6- 1773 side 233 M 9/13-8/3enkemanden; Rasmus Sørensen gmd.Arvinger; børn fra hendes ægteskab med fra skildte Christen Clausen – 1, ClausChristensen 13 år, - 2, Mads Christensen 6 ½ år, - Karen Christensdatter 10 år, som værgemorfaderen Frands Olsen Smed i Ebberup, Thomas Hansen i Ebberup, og ThomasPedersen i Ebberup.Morfaderen tager børnene til sig i Ebberup.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marie Nielsdatter i Østerby <strong>skifte</strong> den 25/6- 1764 side 21b M 2/13-8/3enkemand; Hans Marcusenhendes børn fra ægteskab med afdød, Niels Hansen; Hans Nielsen 36 år i Raahauge, -Niels Nielsen tjener i Assens, - Jens Nielsen 31 år, - Christopher Nielsen boende iSaltofte, - Magretha Nielsdatter gift med Anders Pedersen i Gelsted, - JohanneNielsdatter ugift er her på stedet, - Anna Marie Nielsdatter er død, hendes 2 børn; AnneMarie Jepsdatter 4 år, - Anna Cathrina Jepsdatter 2 år gl, værge deres far Jep Clausen iTurup.Maria Pedersdatter på Hestholm <strong>skifte</strong> den 376 – 1772 side 195 b M 8/13 – 8/3enkemand Ivar Laursenderes børn; Peder Ivarsen 3 år, - Clara Maria Pedersdatter 5 år, deres tilsyns værgermorbrødrerne; Anders Pedersen på Brendholt, Niels Pedersen i Orte, Anders Pedersenibid.Marta Rømmer inderst hos P, Hansen i Lundager <strong>skifte</strong> den 8/6.1771 side 201b M 8/13– 8/3arvinger; Morten Rasmussen Handskemager svend hos Abraham Loebjerg i Odense, - ogJens Phalig Nielen Handskemager svend hos Hans Knud Grav i Odense, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mette Jensdatter i Woldbroe <strong>skifte</strong> den 31/10 – 1770 side 169b M 7/13-8/3enkemand Jens Hansenarvinger; den afdødes mpr; Anne Andersdatter hos TyTyge Jensen i Kirke søbye,søskende; - 1, bemeldte Tyge Jensen, - 2, Catharina Jensdatter død, var gift med PederRasmussen i Kirke Søbye; deres børn; Rasmus Pedersen 16 år,- Anders Pedersen 13 år, -Anna Rasmusdatter 30 år, - Magretha Rasmusdatter 28 år, - Karen Rasmusdatter 21 årgammel, - 3, Karen Jensdatter gift med Zander Friksen gårdmand i Bukkerup------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mette Krag inderst hos Peder Rasmussen i Barløse <strong>skifte</strong> den 20/9 – 1765 side 59 M4/13-8/3arvinger; en søster Maren Hansdatter Krags børn; Peder Andersen fra Brylle, - AnneAndersdatter gift med Frederik Rasmussen Murmester i Ørsted,- Mette Andersdatterjordemoder i Odense, - Margrethe Andersdatter død, hendes søn Mathæus Hansen væver


svend i Odense tugthus, - Birthe Andersdatter død i Ørsted hendes datter Ingeborg dødvar gift med Hans Gregersen deres børn; 1 søn og 2 døtre .Mette Pedersdatter i Østerby gaard <strong>skifte</strong> den 3/3- 1767 side 92 M 5/13-8/3enkemanden; Hans Marcusenden afdødes søskende; Peder Pedersen 30 år, - Anna Pedersdatter 37 år gl, som er en afguds Korsdrager. (Evnesvag)Michel Larsen afd, gmd, i Karup <strong>skifte</strong> den 27/9 – 1775 side 263 M 10/13-8/3enken; Ellen Marie Svendsdatter med lavværge Hans Marcusen af Østerby.deres børn, Lars Michelsen 34 år, - Giertrud Michelsdatter gift med Peder Andersen herpå stedet,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morten Jørgensen husmand i Ebberup <strong>skifte</strong> den 11/4- 1768 side 124b M 6/13-8/3enken; Zidsel Clemmensdatter med lavværge Hans Thomsen Tylle kro.deres børn; Clemen Mortensen 11 år, - Jørgen Mortensen 9 år, - Kirsten Mortensdatter 6år, deres værge var farbroderen Niels Jørgensen i EgerupMorten Jørgensen i Turup ? Skifte den 16/3 – 1771 side 177 M 8/13 – 8/3enken, Karen Christophersdatter med lavværge broderen Hans Christophersen gmd iSøllested.deres datter Maren Mortensdatter ? 1År og 4 mdr ??, værge Christen Rasmussen gmd iØrsted.Morten Laursen t Aborre Husafståelse den 29/7-1771 side 1<strong>86</strong>b M 8/13 – 8/3hustru, ?ny husfæster Hans Hansen Skrædder af Lundager,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morten Nielsen 11 år gl. hos Peder Laursen i Blangstrup d 2/4- 1771 s, 179b- M 8/13 –8/3arvinger; hel søskende: Anna Cathrina Nielsdatter 10 år gl, - Anna Nielsdatter 8 år,halvsøskende, Peder Nielsen 26 år, - Anders Nielsen 24 år, - Jørgen Nielsen 18 år, - HansNielsen 15 år, - Karen Nielsdatter gift med Morten Hansen gmd i Søllested , - MarenNielsdatter 20 år gl. og Niels Jensen 5 år gl.det oplyses at den afdøde havde arv til gode efter sin far <strong>skifte</strong>t dateret den 18/ 10 – 1763og arv efter sin mor <strong>skifte</strong>t dateret den 6/3 – 1767.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Andersen Kok <strong>skifte</strong> den 23/11- 1763 side 14b M 2/13-8/3.det oplyses at han er født i Kiolby på krastrup <strong>gods</strong> Jylland,arvinger; søskende: Maren Andersdatter på Krastrup Gods, - Moust Andersen boende påAsdal Gods i Routhved i Vendsyssel, - en halv søster Bodil Andersdatter i tjenende hos


Christen Lederton i Aalborg, - en halvbroder Anders Christophersen umyndig, deresværge ?Niels Andersen i aborre <strong>skifte</strong> den 13/2-1768 side 120, M 6/13-8/3enken; Kirsten Jensdatter med lavværge Anders Nielsen her af byen.en søn fra første ægteskab med afd, Maren Andersdatter, (<strong>skifte</strong> den 9/6-1764): RasmusNielsen 11 år gammel, farbroderen Laurs Andersen på Rabøll og halv farbroder AndersRasmussen af Aborre.Niels Andersen afd, gmd, i Barløse <strong>skifte</strong> den 1/2- 1780 side 296 M 12/13-8/3enken, Kirsten Hansdatter med lavværge, broderen Jørgen Hansen i Stuen.deres børn; ??? deres værge farbroderen Lars Andersen i Barløse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Johansen tjenestekarl hos Præsten i Sønderby <strong>skifte</strong> d, 7/3- 1765 side 1b M2/13-8/3.arvinger søskende, Hans Johansen i Hjerup,- Kirsten Johansdatter gift med Laurs Nielseni Køng, - Peder Johansen død, hans 3 børn; Hendrik Pedersen, - Agnete Pedersdatter, -Giertrud Pedersdatter de 3 menes at opholde sig i Holsten.Niels Larsen i Smejrup (tidlig under Nyborg Skole) <strong>skifte</strong> den 21/7- 1764 side 27b M3/13- 8/3enken, Anna Laursdatter med lavværge Rasmus Andersen i Mygind.Deres børn; Lars Nielsen 32 år, - Knud Nielsen 20 år.Niels Laursen tjeneste karl hos Lars Hansen i Wistaarup <strong>skifte</strong> den 19/7-1764 side 35-M 3/13-8/3arvinger; ½ broder Jørgen Laursen i Voldtofte, - dito Rasmus Laursen i Bukkerup, - ditoHans Laursen i Flemløse død, hans 4 sønner og to døtre; Lars Hansen 18 år, Hans Hansen7 år, Lars Hansen 4 år, Christen Hansen 2 år, Maren Hansdatter 22 år, Anna Hansdatter 5år. Tilstede deres stedfar Hans Laursen.Ved afslutningen af forhandlingerne mødte Anders Hansen fra Køng på DortheLaursdatter, blind 60 år gammel, og påtalte at hun skulle være halv søster til den afdøde,et slefredbarn som var lyst i kuld og Køn.Arve sagen blev udsat flere gange, men det lykkes ikke Dorthe Laursdatter at fremskaffebevis for hendes påstand.Niels Murmester i hus ved Brahsborg <strong>skifte</strong> den 29/8-1772 side 211b M 9/13-8/3enken, Maren Rasmusdatter med lavværge, Mikkel Hollænder på Brahsborg.arvinger en ½ moster Margrethe ? Enke efter Murmester Clemen i Assens, - dito ½moster Karen i Jordløse, - dito ½ moster Dorthe i Jordløse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Nielsen i Heden Skov <strong>skifte</strong> den 20/2 – 1767 side 81 M 4 /13- 8/3


enken, Anna Chatharina Rasmusdatter med lavværge, Nis Bech på Nyfæstearvinger, søskende, 1, Rasmus Nielsen i Aborre, - Maria Nielsdatter død var gift medJørgen Olsen i Torup,: deres børn; Lars Jørgensen 28 år, - Niels Jørgensen 24 år, - JørgenJørgenden 18 år og en datter datter; Kirsten Hansdatter 8 år, 3, Karen Nielsdatter giftmed Hans Willumsen i Nyfæste hus. - 3, Birthe Nielsdatter gift med Hans Laursen gmd iSøllested, - 4, Anna Margaretha Nielsdatter død, var gift med Jens Jensen i Skovhuset,hendes børn, Jeppe Ibsen 18 år, og Jens Jensen 16 år, - Magaretha Nielsdatter gift medAnders Jørgensen husmand i Søllested,Konens søster Maren Rasmusdatter har penge til gode------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ole Ipsen Boelsmand i Ørsbjerg gård afståelse den 30/6 – 1764 side 23 M 2/13-8/3hustru Maren Hansdatterny fæster, Eggert Andreasen som gifter sig med Ole Ipsens steddatter Anna Laursdatter,Ole Ibsen i Ørsbjerg <strong>skifte</strong> den 16/ 2 – 1770 side 158 b M 7/13-8/3enken; Maren Hansdatter med lavværge Eggert Andreasenarvinger; søskende; Mads Ibsen død hans børn; Jep Madsen i Stubberup, - Peder Madseni Sandager, - 2, Jesper Ibsen i Rue, - 3 Christopher Ibsen i Rue – 4 Anne MargretheIbsdatter gift med Jacob Hansen i rue, - 5 Anne Malene Ibsdatter i Rue.Død ved ulykkelig hændelse i hårdt sne vejr 3 juledag.Ole Laursen på Barløsegård <strong>skifte</strong> den 24/3- 1781 side 308 M 12/13-8/3enken, Ane Madsdatter med lavværgearvinger søskende; - 1, Hans Laursen død i Wedtofte hans børn; Lars Hansen 14 år gl, -Giertrud Christine Hansdatter 11 år, på deres vegne Peder Nielsen fra Ørsted, som er giftmed en søsterdatter til den afdøde - 2, Ane Laursdatter ar gift og død i Jylland efter ladtsig 4 børn; ? - 3, Maren Larsdatter død i Wedtofte hendes 2 børn; Giertrud Madsdatter, -Ane Madsdatter ( gift med Peder Nielsen).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ole Pedersen i Gamtofte <strong>skifte</strong> den 27/9 -1766 side 73b M 4/13-8/3enken, Berte Madsdatter med lavværge Peder Pedersen fra Tokkelundderes datter, Karen Sophie Olesdatter nærmest født værge farbroderen Peder PedersenBøcher i AborreOle Pedersen i Melby <strong>skifte</strong> den 24/3- 1767 side 98b M 5/13-8/3enken; Anna Dideriksdatter med lavværge Hans Hansen skrædder i Lundager.arvinger søskende; Anders Pedersen, - Mads Pedersen tjener i Voldbro,enkens 5 børn fra første ægteskab; Maren Clemensdatter gift med Hans Pedersen iWitofte, - Anna Clemensdatter gift med Anders Clausen i Ebberup, - KirstenClemensdatter død, var gift med Hans Hansen her i byen, deres søn Clemen Hansen 3 år,gl. - Sidsel Clemensdatter enke efter Morten Jørgensen i Ebberup, som hendes lavværge


Søren Clemensen i Saltofte, - Else Clemensdatter ugift.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Andersen i Aborre <strong>skifte</strong> denn 7/4, 1764 side 11 M 2/13-8/3enken, Maren Madsdatter med lavværge Peder Pedersen fra Næs.deres børn, Kirsten Pedersdatter 9 år, - Anna Pedersdatter 6 år, - Lisbeth Pedersdatter 4år,. Som formynder deres mors morbroder Peder Simonsen her af byen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Andersen i Barløse gård afståelse den 12/7 side 164 M 7/13-8/3hustru;I starten af forretningen oplyses det at Anders Gormsen er blevet lovet fæstebrev pågården, mod at han gifter sig med Peder Andersens yngste datter, 2 dage sener den 14 julimedeler Anders Gormsen at han har indgået en aftale med Mads Hansen om at han indgåri hans sted.Ved den nye aftale er det Mads Hansen som skal giftes med Peder Andersens yngstedatter:Peder Andersen i Egerup <strong>skifte</strong> den 29/2- 17776 side 265 b M 11/13-8/3hustru ?Børn; Anders Pedersen, som er den der begærede at der blev afholdt <strong>skifte</strong> efter deresforældre som døde for et par år siden: de øvrige søskende – Anne Pedersdatter gift medRasmus Hansen i Nyeboe, - Karen Pedersdatter gift med Jørgen Gormsen i Barløse, -Maren Pedersdatter ugift som hendes curator farbroderen Jørgen Andersen her i byen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Clausen husmand i Barløse afståelse den 25/3, - 1769 side 149 M 7/13-8/3hustru; Mette Pedersdatterderes børn; Sten Pedersen 28 år gl,, som har fæstet stedet, - Carl Pedersen 26 år, - LaursPedersen 22 år, som er en af guds hårdt beladstet korsdrager, - Kirstine Pedersdatter giftmed Peder Lykke husmand her i byen;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Hansen gmd, i Myllerup <strong>skifte</strong> den 25/6 -1766 side 68 b M 4/13-8/3enken, Birthe Laursdatter med lavværge Jens Laursen i Heslebørn fra ægteskabet med afdøde Anna Hansdatter; Peder Pedersen 24 år, som curator ½broderen Christian Schiøts Hollænder ved <strong>Brahesborg</strong>fælless børn; Anna Catharina Pedersdatter 6 år, værge Anders Laursen her i byen,Peder Hansen enkemand i Gamtofte <strong>skifte</strong> den 27/2, - 1782 side 315 M 12/13- 8/3hans børn; Ane Pedersdatter gift med Hans Christensen i Aborre som har fået løfte omfæstebrev på gården, - Kirsten Pedersdatter ugift, tilstede hendes farbrødre Hans Hansen


af Grimstrup og Peder Hansen af Lundager.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Jacobsen i Aborre <strong>skifte</strong> den 17/11 – 1773 side 245 M 10/13-8/3arving, en søster der er gift med Niels Andersen i Woldbro,den nye fæster er Jens Christensen i Aborre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Jensen afd, Gmd. i Mullerød <strong>skifte</strong> den 19/1764 side 32 b, M 3/13-8/3hans børn; Anders Pedersen 34 år, - Jens Pedersen 33 år, - Niels Pedersen 32 boende iNaarby, - Karen Pedersdatter ugift 29 år. Som værge farbroderen Henning Jensen iNaarby.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Jørgensen i Bæring <strong>skifte</strong> den 28/7 – 1764 sid 29 M 3/13-8/3enken; Kirsten Isaksdatter med lavværge Mouritz Isaksen i Mygind.søskende, 1, Dinnis Jørgensen i Aborre død, hans børn; Rasmus Dinisen 15 år, - JørgenDinisen 3 år, - Giertrud Dinisdatter – 2, Anna Marie Jørgensdatter gift med HenningJensen i Naarbye, - Mette Jørgensdatter gift med Anders Rasmussen i Melby. - ?? enhalvsøster har været gift med Hans Jensen i Saltofte, deres børn; Jørgen Hansen 17 år,Morten Hansen 12 år, Niels Hansen , - 3, Lisbeth Jørgensdatter død var gift med BertelNielsen i Saltofte, deres barn; Jørgen Bertelsen 11 år gammel.Peder Knudsen i Barløse Torpe <strong>skifte</strong> den 17&-1767 side 106 M 5/13-8/3enken; Anna Andersdatter med lavværge Laurs Andersen som blev den nye fæster ogægtemand.deres børn; Anders Pedersen 12 år, - Knud Pedersen 4 år, - Maren Pedersdatter 10, -Kirsten Pedersdatter 1 år. Deres værge farbrøder Bertel Knudsen i Elled, og MadsKnudsen i Barløse TorpPeder Laursen i Barløse Torp <strong>skifte</strong> den 5/10- 1767 side 115 M 5/13-8/3enken; Anne Andersdatter med lavværge. ny ægtemand Peder Pedersen og fæster afgaarden.deres børn; Anders Pedersen 3 år gl, - Karen Pedersdatter 1 år gl. værge Anders Anderseni Holevad, og Simon Jensen i Myllerup.Peder Madsen afd, gmd, i Turup <strong>skifte</strong> den 21/7 1774 side 253b M 10/13-8/3enken; Giertrud Andersdatter med lavværge Anders Pedersen fra Blangstrupderes børn; Mads Pedersen 10 år – Anna Pedersdatter 8 år, - Maren Pedersdatter 6 år, -Kirsten Pedersdatter 2 år, gammel, deres værge farbroderen Henrik Madsen her af byen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Nielsen i Lundager <strong>skifte</strong> den 25/10 – 1773 side 240b M 10/13-8/3enken, Anna Rasmusdatter med lavværge


deres 3 børn; Sophia Christiana Pedersdatter 23 år gl,, trolovet med Jens Pedersen iAssens - Maren Pedersdatter 17 år, - Anne Pedersdatter 12 år gammel., på deres vegnefarbroderen Hans Nielsen i Aborre.Peder Nielsen i Aborre <strong>skifte</strong> den 14/7- 1774 side 352 M 10/13-8/3enken; Karen Laursdatter med lavværge. Anders Gormsen der agter at gifte sig medenken,Deres 6 børn; Niels Pedersen 16 år, - Clemen Pedersen 14 år, - Laurs Pedersen 3 år, -Anna Pedersdatter 24 år, - Maren Pedersdatter 11 år, - Susanne Pedersdatter 7 år gammel,deres værge af nærmeste byrd Hans Pedersen gmd, her i byen:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Simonsen i Aborre <strong>skifte</strong> den 13/2-1768 ( 1767) side 119 M 6/13-8/3hustrusønnen Hans Pedersen fik for ca et år siden fæstebrev på gården.søskende Anna Pedersdatter 34 år, og dito Anna Pedersdatter 22 år gammel, tilstede somnærmest født værge Lars Sørensen her af byen.Rasmus Andersen husmand i Kærum <strong>skifte</strong> den 16/7- 1773 side 238 M 10/13-8/3enken, Margretha Laursdatter med lavværge Anders Rasmussen,deres børn Laurs Rasmussen 17 år, - Jens Rasmussen 12 år, - Anders Rasmussen 8 år, -Peder Rasmussen 5 år gl, som værge farbroderen Bendix Andersen,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Dinesen i Aborre <strong>skifte</strong> den 9/4- 1768 side 121 M 6/13-8/3arvinger; halv søskende; Peder Rasmussen i Køng, - gl, Anders Rasmussen her på stedet,- Jørgen dinesen 7 år, - Giertrud Dinesdatter 11 år gl. som er hos deres mor og stedfarjørgen Jensen her i byen.deres værge Jørgen Jacobsen her i byen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Eriksen tilhuse hos Rasmus Hansens enke Karen Eriksdatter i Køng <strong>skifte</strong> den22/7 – 1765 side 49,arvinger hans moder Johanne Pedersdatter tilhuse hos sin datter Karen Eriksdatter. - ditoAnne eriksdatter gift med Mads Knudsen i Kragegaarden under Brahe trolleborg,.Lavværge for Karen Eriksdatter var Hans Christophersen i Bregnemose, for JohannePedersdatter var mødt Anders Hansen i Glensberg.Rasmus Hermandsen afd, husmand i Aborre <strong>skifte</strong> den 5/3, - 1770 side 160 M 7/13-8/3enken; Chatharina Pedersdatter med lavværge Clemen Pedersen i Lundager.Deres børn; Hans Rasmussen 23 år, - Peder Rasmussen 20 år gl,- Susanne Rasmusdatter18 år gl. hendes værge Bertel Knudsen bødker i Elled.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Pedersen i Barløse <strong>skifte</strong> den 10/4- 1767 side 102 M 5/13-8/3


enken; Anna Hansdatter med lavværge Niels løj her af byen.børn fra første ægteskab, med afd, Karen Sørensdatter, ; Frederik Rasmussen 21 år, -Peder Rasmussen 19 år, - Søren Rasmussen 15 år, - Karen Rasmusdatter 23 år, på deresvegne Laurs Sørensen i Aborre.børn fra ægteskabet med Dorthea Pedersdatter; Niels Rasmussen 7 år gl, - PederRasmussen 6 år gl, - Rasmus Rasmussen 3 år, på deres vegne morbroderen PederPedersen Lykke, her af byen;Sander Christopher Thode smed på <strong>Brahesborg</strong> <strong>skifte</strong> den 30/3–17<strong>86</strong> side 333b M13/13- 8/3enken; Elisabeth Brochmann med lavværge, Gosman Holmderes børn; Jørgen Thode 30 år gl. - Christian Thode 10 år gl. - Adam JoachimBrochmann Thode 7 år, - Maria Amaliea Thode gift med Mads Pedersen uden for Assens,- Adamine Juliane Thode 20 år gl, - Charlotte Sophia Bolette Thode 18 år gl, - ChristianeErnstine Fridericha Thode 12 år gl.,der findes ingen myndige fødte værger her i landet.1. Der er et Anhang til <strong>skifte</strong>t, hvor det ser ud til at sønnen Adam Joachim også erdød ??------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simon Hansen i Barløse <strong>skifte</strong> den 15/5- 1781 side 311 b M 12/13 – 8/3enken, Margrette Mikkelsdatter med lavværge søskende barn Niels Andersen fraSkydebjergbørn fra første ægte skab; Karen Simonsdatter gift med Sten Pedersen, - GiertrudChristine Simonsdatter ugift, hendes værge farbroderen Anders Hansen i Kirke SøbyeFælles barn; Maren Simonsdatter hendes værge Mikkel Nielsen fra Raalshuse iVissenbjerg,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simon Laursen Smed i Barløse <strong>skifte</strong> den 17/8 – 1772 side 198b M 8/13-8/3Anna Christiana Rasmusdatter med lavværge Claus Pedersen.deres datter Eleonora Simonsdatter 14 år gl, værge farbroderen Laurs Laursen i Turup.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simon Rasmussen af Kærumgaard atest til nyt ægteskab d, 13/10-1771 side 187 M 8/13– 8/3enkemand og fattig tigger.en søn ; Anthon Simonsen 16 år gammel,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sophie Andersdatter i Barløse Torp <strong>skifte</strong> den 19/11-1767 side 116 M 6/13-8/3


enkemanden: Mads Knudsen gårdmand.Deres børn; Knud Madsen 28 år, - Anders Madsen 18 år, - Margretha Madsdatter 20 år,tilstede Bertel Knudsen Bøcher (farbroder).Sophie Schøts på Brahsborg Hollænderri den 20/3- 1771 side 187 M 8/13 – 8/3enkemand; Christian Schøts hollænder.Deres børn, Christian Schøts 11 år gl, - Hans Peiter Schøts 10 år, gl, - Carl FrederichSchøts 8 år, gl, - Christian Ludevig Schøts 6 år gammel, tilsyns værge morbroderenChristian Rafn, og Niels RafnSusanne Rafn på Barløse gård <strong>skifte</strong> den 4/12 – 1782 side 320b M12/13-8/3hendes børn; Christian Rafn på Krengerup, - Niels Rafn gartner på Vejlegård, - og endatter død var gift med Christian Schiøts i Olborg ? ( måske Ålborg) deres børnChristian Schiøts på <strong>Brahesborg</strong>. - Hans Peter Carl Frederich og Christian LudvigSchiøts. ( det fremgår ikke om Hans Peder Carl Frederich er en eller flere personer)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svend Pedersen enkemand i Radbøll gård afståelse den 14/5- 1781 side 311 M 12/13 –8/3ny fæster Agnette Svendsdatter som trolover sig med Niels Mikkelsen fra Hjeruplund.De øvrige Børn; Karen Svendsdatter, - Kirsten Svendsdatter, - Anna Svendsdatter, -Maren Svendsdatter – Johanne Svendsdatter, - Peder Svendsen 15 år,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Søren Clausen i Aborre hus <strong>skifte</strong> den 2078 1776 M 11/13- 8/3enken; Anna Catrina Rasmusdatter med lavværge Hans Pedersen som også ægter enken.deres børn, Christiana Adoplphine Fridericka Sørensdatter 3 år gl. som formyndermorfader Rasmus Christensen i Langeløkke.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Søren Clemmensen i Saltofte <strong>skifte</strong> den 22/2- 1773 side 208b M 9/13 – 8/3hustru Maren Pedersdatter død samtidig af graserende syge.Hendes børn fra første ægteskab; Anders Jørgensen 28 år, ( <strong>skifte</strong> den 23 /6-1747, efterhans far)fælles børn; Jørgen Sørensen 25 år, - Hans Sørensen 11 år, - Maren Sørensdatter 24 år, -Dorthe Sørensdatter 7 år,Steen Pedersen afd, Boelsmand i Barløse <strong>skifte</strong> den 20/12-1783 side 327 M12/13-8/3enken Karen Simonsdatter med hendes forlovet Frederik Rasmussen som og fæsterstedet.Deres søn , Anders Stensenden afdødes moder Mette Pedersdatter er i live og på aftægt. Skifte brev af 25 marts1769.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------Søren Sørensen i Mørkenborg hus på Højsholt skov Tommerup den 1075-1768 s 125b M6/13-8/3enken, Anna Catharina Johansdatter med lavværge Hans Jørgensen på Brændholt./ PederRiberderes børn; Søren Sørensen 14 år, - Erik Sørensen 12 år, - Johan Sørensen 10 år, - AnnaMaria Sørensdatter 7 år, - Anna kirstine sørensdatter 5 år,. Niels Jensen i Altona fjelstedsogn, deres fødte værge var Niels sørensen i Horne var ikke mødt.Zidsel Hansdatter i Gamtofte <strong>skifte</strong> den 21/9- 1772 side 199 M 8/13-8/3enkemanden; Laurs Nielsensøskende;- 1, Peder Hansen husmand i Aborre, - 2,en søster Else Hansdatter død, iCaslund, en datter fra hendes 1 ægteskab med Hans Hansen død; - , Anna Hansdattergift med Rasmus Hansen i Caslund. - 3, Anna Hansdatter død, var gift 2 gange, førstemand Peder Hansen i Ørsbjerg deres barn ; Hans Pedersen husmand i Ørsbjerg, ogKirsten Pedersdatter gift med Hans Pedersen gmd i Ørsbjerg, -4, Kirsten Hansdatter dødi Hjorte var gift med Hans Laursen deres 3 døtre Karen Hansdatter gift med PederHansen i Gamtofte, og Kirsten Hansdatter gift med Niels Hansen gmd i Hjorte, og MetteHansdatter ugift , - 5, en halvbroder Hans Hansen død i Aborre, hans 4 børn; HansHansen 23 år gl, og Zidsel Hansdatter gift med Hans Pedersen gmd, i Aborre, og KarenHansdatter gift med Niels Nielsen i Raahauge, og Anna Hansdatter ugift hjemme hosmoderen Maren Madsdatter i Aborre. -6, en halvsøster Karen Hansdatter død iGummerup, var gift med Morten Laursen, deres børn Laurs Mortensen, og AnneMortensdatter gift med Anders Nielsen i Aborre, og Zidsel Mortensdatter gift med JørgenHansen i Gummerup, og Maren Mortensdatter gift med Hans Findsen i Lundager - 7, enhalvsøster; Anna Hansdatter død i Aborre, var gift med Laurs Hansen deres datter; KarenLaursdatter død, var gift med Christen Hansen i Aborre, deres børn; Hans Christensen 15år, gl. og Karen Christensdatter gift med Niels Dideriksen i Egerup, og KirstenChristensdatter gift med Hans Andersen i Gamtofte, og Anna Kirstina Christensdatter 23år gl, og Else Christensdatter 20 gl, de to ugifte piger var hos deres fader ChristenHansen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zinnet Bundesen i <strong>Brahesborg</strong> <strong>skifte</strong> den 24/? - 1781 side 305 M 12/13-8/3enkemanden HR, Reichelt Gartner ( hun var død for nogen tid siden)deres 2de børn; Carl Christian Frederich Reichelt, - Christiana Charlotte Reichelt.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!