12.07.2015 Views

Se materialet her

Se materialet her

Se materialet her

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 6 of 491772 Maren Jensdatter, Hede Jens Sørensen og Maren Lauritsdatter (Jens Sørensen Hede og Maren Lauritsdatter, Jens Hede og MarenLauritsdatter); Joseph Toft, Peder Boe, Niels Sørensen Hede (Niels Hede), Sidsel Lauritsdatter Toft (Sidsel Toft), ElseThorchildsdatter tjener hos Peder Lauritsen.1772 Maren Nielsdatter, Niels Poulsen og Anne Nielsdatter i Jørsbygaard; Anders Svenningsen af Nørre Draaby, Thomas Krøl, Jeppe Andersen,Søren Jacobsen og Karen Andersdatter i Jørsby (hustru), Mette Michelsdatter.17731773 Maren Jørgensdatter, Krøl Jørgen Christensen og Sidsel Sørensdatter (Jørgen Krøl og Sidsel Sørensdatter, Jørgen Christensen Krøl og SidselSørensdatter); Christen Krøl, Thomas Krøl, Jens Toft, Jens Krøl, Jens Krøl og Anne Christensdatter, KarenAndersdatter.1773 Margrethe Madsdatter, Mads Andersen og Margrethe Josephsdatter paa Heden (Margrethe Hede); Thøger Christensen, Jens ChristensenMøller, Peder Jensen, Karen Andersdatter, Sidsel Nautrup.1773 Maren Olufsdatter, Oluf Nielsen og Mette Poulsdatter i Jørsby; Michel Lauritsen, Jens Toft, Jeppe Andersen, mad: Anthoinette Halse, LauritsAmmitzbøl til Nygaard hans kaereste, Niels Poulsen og Anne Nielsdatter i Jørsbygaard (hustru).1773 Mads Pedersen, selvejer i Jørsby Peder Lauritsen og Sidsel Lauritsdatter Toft (Sidsel Toft) uaegte; Christen Toft og Inger Michelsdatter(hustru), Karen Thøgersdatter, Jens Toft, Peder Boe, Peder Jensen.1773 Maren Jørgensdatter, Jørgen Sørensen og Kirsten Jensdatter i Jørsby, tvilling; bar: Karen Pedersdatter Øster Hunderup,1773 Anne Jørgensdatter, Jørgen Sørensen og Kirsten Jensdatter i Jørsby, tvilling; bar: Karen Nielsdatter Bach i <strong>Se</strong>jerslev, Knud Jensen Skraedder afEjerslev, Jens Olufsen tjener i Michel Lauritsen Jørsby, Karen Andersdatter, Søren Jacobsen og MarenChristensdatter (hustru), Christen Krøl og Anne Michelsdatter (hustru), Christen <strong>Se</strong>jerslev, Anne Mouritsdatter ogJohanne Mouritsdatter af Jørsby.1773 Mette Christensdatter, Christen Pedersen og Anne Michelsdatter; Niels Sørensen Skade af Bjergby, Christen Søndergaard, Christen LauritsenToft (Christen Toft), mad: Ammitzbøl født Halse, Mads Smedegaard og Kirsten Jensdatter af Bjergby (hustru).1773 Jens Pedersen, Peder Lauritsen og Maren Andersdatter, uaegte; Jens Lauritsen, Jens Hee, Niels Hede, Anne Boe, Else Thorchildsdatter;naevnes Peder Lauritsen, Else Pedersdatter af Sundby.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K06-20-A17741774 Michel Christensen, Christen Lauritsen og Inger Michelsdatter i Jørsby; morbror Niels Michelsen og Søren Michelsen, Peder Boe, moster AnneMichelsdatter, Kirsten Michelsdatter, Peder Søndergaard i <strong>Se</strong>jerslev.1774 Karen Jensdatter, Hede Jens Sørensen og Maren Lauritsdatter (Jens Sørensen Hede og Maren Lauritsdatter, Jens Hede og MarenLauritsdatter); Søren Hede, Niels Hede, Jens Lauritsen, Kirsten Marie Jensdatter, Anne Boe.1774 Christen Thomassen, Schierbech Thomas Christensen og Kirsten Nielsdatter (Thomas Christensen Schierbech og Kirsten Nielsdatter, ThomasSchierbech og Kirsten Nielsdatter); Thøger Christensen, Christen Skade, Jens Nielsen Toft (Jens Toft), moster MarenNielsdatter, Sidsel Nautrup.1774 Jens Jensen, Jens Christensen Møller og Anne Jensdatter (Jens Møller og Anne Jensdatter, Jens Christensen og Anne Jensdatter); SørenJacobsen, Mads Hede, morbror Niels Jensen af Elsø, Else Andersdatter af Elsø, Mette Michelsdatter.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K06-23-A1774 Anne Sørensdatter, Søren Jacobsen og Karen Andersdatter i Jørsby; Falch Curtsen af Hasselberg, Clemed Jacobsen, Thomas Krøl, ChristenDegn og Maren Jacobsdatter (hustru), moster Anne Elisabeth af Skrandrup.1774 Karen Christensdatter, Christen Christensen og Anne Michelsdatter; Niels Michelsen, Jens Christensen, Laurits Andersen Krogh (AndersKrogh), Maren Jensdatter Faarup tjener sen: Ammitzbøl, Anne Michelsdatter af Ejerslev.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 7 of 4917751775 Niels Jeppesen, Jeppe Nielsen og Sidsel Lauritsdatter; Jens Langager, Niels Poulsen Øster (Niels Øster), Jens Nielsen Toft (Jens Toft), MetteMichelsdatter, Maren Nielsdatter Toft.1775 Poul Nielsen, Niels Poulsen og Anne Nielsdatter i Jørsby; Søren Jacobsen, Jørgen Krøl og Thomas Krøl, Jens Lauritsen Toft (Jens Toft), LauritsAmmitzbøl og Anthoinette Halse af Nygaard, Karen Michelsdatter.1775 Christen Nielsen, Hede Niels Andersen og Margrethe Jospehsdatter (Niels Hede og Margrethe Jospehsdatter); Michel Lauritsens karl JensOlufsen, Jørsbygaard karl Jens Sørensen, Maren Sørensdatter Søren Nielsens datter, Søren Jaocbsen og MetteKalkeman.1775 Kirsten Christensdatter, Toft Christen Lauritsen og Inger Michelsdatter (Christen Lauritsen Toft og Inger Michelsdatter, Christen Toft og IngerMichelsdatter); Søren Michelsen, Christen Pedersen, Peder Boe, Michel Lauritsen, Mette Michelsdatter og KirstenMichelsdatter.1775 Michel Christensen, Christen Pedersen og Anne Michelsdatter; Christen Toft, Niels Hald, Mads Smedgaard og Kirsten Jensdatter af Bjergby,Michel Sallingbo og Johanne Mouritsdatter (hustru).JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K06-25-A17761776 Søren Jørgensen, Hede Jørgen Sørensen og Kirsten Jensdatter (Jørgen Hede og Kirsten Jensdatter); Christen Toft, Laurits Krogh, ChristenPoulsen, Sidsel Lauritsdatter Toft (Sidsel Toft), Peder Boe Trønde, Mette Michelsdatter.1776 Jens Jensen, Møller Jens Christensen og Anne Jensdatter (Jens Christensen Møller og Anne Jensdatter , Jens Møller og Anne Jensdatter);Christen Toft, Christen Toft og Inger Michelsdatter (hustru), Johanne Svenningsdatter.1776 Margrethe Jensdatter, Hede Jens Sørensen og Maren Lauritsdatter (Jens Sørensen Hede og Maren Lauritsdatter, Jens Hede og MarenLauritsdatter); bar: Kirsten Marie tjener Peder Lauritsen, Søren Hede, Jens Lauritsen, Else Thorchildsdatter.1776 Niels Nielsen, Hede Niels Sørensen og Karen Christensdatter (Niels Sørensen Hede og Karen Christensdatter, Niels Hede og KarenChristensdatter); bar: Kirsten Marie tjener Peder Lauritsen, Jens Hede, Peder Lauritsen, Else Pedersdatter tjenerPeder Lauritsen, døde 1776.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K06-26-A1776 dødfødt dreng, Skraedder Jens Lauritsen Toft og ____, tvilling;1776 Kirsten Jensdatter, Skraedder Jens Lauritsen Toft og ____, tvilling (Jens Skraedder/ Jens Toft); Michel Schierbech og Christine Thomasdatter(hustru), Christen Toft og Inger ____ (hustru), Peder Broe, Oluf Heimertsen, Peder Jensen.17771777 Jens Nielsen, tjenestekarl paa Nørregaard Rytter Niels Michelsen og Maren Jensdatter (Niels Michelsen Rytter og Maren Jensdatter, NielsRytter og Maren Jensdatter); Michel Michelsen og Søren Michelsen farbrødre, NM`s svoger Peder Søndergaard,moster Mette Jensdatter Korup, farbrors datter Kirsten Pedersdatter, mad: Ammitzbøl, døde 1777.1777 Anne Pedersdatter, husmand i Jørsby Boe Peder Christensen og Sidsel Lauritsdatter (Peder Christensen Boe og Sidsel Lauritsdatter, Peder Boeog Sidsel Lauritsdatter); Laurits Ammitzbøl, Michel Lauritsen, Oluf Nielsen, Karen Thøgersdatter, Maren Nielsdatter,Søren Jacobsen.1777 Maren Pedersdatter, tjener i Jørsbygaard Peder Mouritsen og Anne Nielsdatter steddatter Jens Fiskers, uaegte tjener begge hos Oluf NielsenBoier; Niels Bach <strong>Se</strong>jerslev, Michel Lauritsen, moderens halvbroder Poul Nielsen, Mads Hede og MetteMichelsdatter (hustru).1777 Sidsel Nielsdatter, Frøslev til Frøslevgaard Niels Poulsen og Anne Madsdatter i Solberg paa Damgaard Gods, uaegte; ej henføres hun til mitsogn manden til Solberg Sogn, se Solberg Kirkebog 1719-1805 fol 44.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 9 of 491780 Søren Jensen, Jens Sørensen og Kirsten Svenningsdatter paa Ammitzbøl Gods; Kirsten Christensdatter fra Flade, Jens Degn i Draaby, AnneChristensdatter, Christen Dahl fra Thorup, Anne Madsdatter.1780 Margrethe Nielsdatter, Niels Hede og Karen Christensdatter; Peder Lauritsen, Jens Lauritsen, Jens Lauritsen, Jens Hede, farbror MarenLauritsdatter, Kirsten Marie, døde 1780.17811781 Johanne Nielsdatter, gaardmand Niels Poulsen og Anne Nielsdatter; Laurits Sand degnen fraTøving, Karen Sørensdatter, JohanneMouritsdatter, Jørgen Krøl, Oluf Nielsen, Poul Tirker.1781 Christen Pedersen, Ullerup Gods Peder Josephsen og Margrethe Knudsdatter; Jørgen Hede, Michel Hald, Christen Michelsen Thybo (ChristenThybo), Anne Christensdatter, Karen Michelsdatter.1781 Anne Margrethe Mathiasdatter, farver fra Nibe i Nykøbing Mathias Jacobsen og Mette Nielsdatter Roc<strong>her</strong>man (Mathias Jacobsen og MetteRoc<strong>her</strong>man); Peder Sallingbo, moster Karen Nielsdatter, Jens Toft, Christen Thybo, Jens Møller, Johanne Nygaard;Søren Poulsen, Skagen.1781 Mads Christensen, gaardmand Ullerup Gods Toft Christen Lauritsen og Inger Michelsdatter (Christen Lauritsen Toft og Inger Michelsdatter,Christen Toft og Inger Michelsdatter); Niels Michelsen, Michel Michelsen, Christen Thybo, Else Jensdatter, KarenMichelsdatter Michel Lauritsens datter.1781 Peder Svenningsen, af Ullerup tilforn Svenning Schierbech og Inger Jensdatter Fisker Jens Fiskers paa Ammitzbøl; Anne Overgaard, AnneFisker, Niels Poulsen i Jørsbygaard, Peder Sallingbo, Poul Fisker.1781 Sidsel Jørgensdatter, husmand Jørgen Hede og Kirsten Jensdatter; Søren Jacobsen og Michel Lauritsen (hustru), Karen Jørgensdatter JørgenKrøl, Michel Hald, Peder Josephsen.1781 Maren Jensdatter, annexbonde Hede Jens Sørensen og Maren Lauritsdatter (Jens Sørensen Hede og Maren Lauritsdatter, Jens Hede og MarenLauritsdatter); Kirsten Marie, Else Christensdatter, Jens Lauritsen, Niels Hede, Christen Pedersen Skade.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K06-37-A17821782 Maren Jensdatter, Ullerup Gods Jens Møller og Else Jensdatter; Christen Toft og Inger ____ og ___ Else, Søren Jacobsen, Mads Andersen, OlufBoier.1782 Poul Pedersen, Peder Michelsen Sallingbo og Anne Poulsdatter (Peder Sallingbo og Anne Poulsdatter¸ Peder Michelsen og Anne Poulsdatter);Peder Poulsen og Anne Christensdatter fra <strong>Se</strong>jerslev (hustru), Anne Madsdatter, Oluf Nielsen, Christen Poulsen ogSøren Poulsen.1782 Maren Jensdatter, paa Ullerup Gods Toft Jens Nielsen og Maren Svenningsdatter (Jens Nielsen Toft og Maren Svenningsdatter, Jens Toft ogMaren Svenningsdatter); moster Sidsel Svenningsdatter, Johanne Hede, Anders Toft, morbror Niels Svenningsen ogOluf Svenningsen, døde 1782.17831783 Mads Jensen, husmand paa Ammitzbøl Gods Jens Madsen og Karen Nielsdatter; faster Anne Madsdatter, Else Rocheman, Søren Jacobsen ogClemed Jacobsen, Jørgen Krøl.1783 Anthoinette Cathrine Sørensdatter, selvejer Søren Jensen og Maren Skaarup; jom: Birgithe Krogh, farbror Thomas Jensen fra Flade,birkemand Christen Klein fra Snedsted cant read Ammitzbøl, døde 2maa 1783.1783 dødfødt pige, Toft Christen Lauritsen og Inger Michelsdatter (Christen Lauritsen Toft og Inger Michelsdatter, Christen Toft og IngerMichelsdatter) 1783 tvilling?.1783 Peder Christensen, Toft Christen Lauritsen og Inger Michelsdatter (Christen Lauritsen Toft og Inger Michelsdatter, Christen Toft og IngerMichelsdatter) tvilling?; Mads Thomassen og Anne Michelsdatter (hustru); Kirsten Michelsdatter, Niels Hald, MichelHald, Jens Toft.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 13 of 491793 Anne Pedersdatter, Peder Josephsens enke Faaretoft Christen Hansen og Maren Josephsdatter; naevnt Jens Møller.1793 Maren Jensdatter, Jens Madsen og Karen Nielsdatter Rocheman; Jens Møller, Jens Madsen, Niels Christensen Nygaard, Anne Rocheman,Sidsel Jacobsdatter.1793 Svenning Andersen, Kjaergaard Anders Nielsen og Mette Svenningsdatter Snedker (Anders Nielsen Kjaergaard og Mette SvenningsdatterSnedker, Anders Kjaergaard og Mette Snedker), Niels Kjaergaard, Niels Svenningsen, Peder Kjaergaard, SidselSvenningsdatter, Birgithe Madsdatter, døde 1793.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K06-59-A17941794 Anne Nielsdatter, Niels Poulsen og Else Jeppesdatter; Anders Thomassen Tødsø, Peder Poulsen fra Sø, Niels Jeppesen, Anne Jensdatter Tødsø,Maren Olufsdatter Jørsby.1794 Jørgen Jacobsen, Jacob Jørgensen og Anne Nielsdatter; død 1794.1794 Michel Sørensen, Søren Pedersen og Karen Christensdatter begge tjener Jens Brun; Mads Høj, Laurits Christensen Toft og Michel ChristensenToft, Sidsel Christensdatter, Kirsten Michelsdatter, Peder Søndergaard.1794 Anne Nielsdatter, Skovbo Niels Pedersen og Kirsten Jensdatter Jørsbygaard (Niels Pedersen Skovbo og Kirsten Jensdatter Jørsbygaard, NielsSkovbo og Kirsten Jørsbygaard); Martha Nielsdatter, Niels Michelsen, Oluf Boier, Niels Olufsen Boier, OlufBoiersdatter, Maren Olufsdatter, Anne Mortensdatter.1794 Jens Arentsen, Arent Jensen og Anne Jensdatter; Karen Jensdatter, Mette Sørensdatter, Just Christensen, Jøregn Krøl, Niels Olufsen Boier;døde 1794.1794 Christen Jensen, Jens Lauritsen Toft og Maren Justsdatter (Jens Toft og Maren Justsdatter, Jens Lauritsen og Maren Justsdatter); KirstenSørensdatter Hunderup, Johanne Justsdatter, Niels Michelsen, Oluf Boier, Claus Justsen.1794 Mourits Pedersen, Peder Mouritsen og Else Christensdatter; Oluf Boier, Poul Andersen, Mourits Olufsen, Maren Olufsdatter, MarenChristensdatter.1794 Laurits Pedersen, Peder Lauritsen og Margrethe Olufsdatter; Peder Lauritsen; død 1794.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_002_K04-04-A17951795 Karen Marie Nielsdatter, Niels Michelsen og Elisabeth Pedersdatter; død 1795.1795 Maren Nielsdatter, Niels Poulsen og Else Jeppesdatter; Mads Høj, Peder Poulsen, Niels Jeppesen, Anne Jensdatter, Maren Olufsdatter.1795 Karen Hansdatter, Hans Christensen og Maren Christensdatter, uaegte; Anne Fisker, Peder Mouritsen, og Else Christensdatter, naevnes: SørenPoulsen Skraedder, Anne Boisen, Anne Bach, Peder Mouritsen, Niels Michelsen, Anders Madsen, Maren Jensdatter,Anne Nielsdatter.1795 Christen Nielsen, Niels Christensen og Maren Andersdatter; Jens Pedersen, Niels Olufsen, Michel Christensen, Maren Olufsdatter, MarenChristensdatter fra Flade.1795 Anne Cathrine Sørensdatter, Søren Wagaard og Ingerd Jensdatter (Søren Wagaard og Ingrid Jensdatter); Jens Christian, Claus Justsen, AndersMadsen, Anne Sørensdatter, Anne Nielsdatter.1795 dødfødt, Arent Jensen og Anne Jensdatter 1795.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_002_K04-06-A17961796 Mette Jensdatter, Jens Madsen og Karen Nielsdatter; Jens Møller, Peder Poulsen, Jens Madsen, Mette Sørensdatter, Christine Toft.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 14 of 491796 Svenning Andersen, Anders Nielsen og Mette Svenningsdatter; Niels Svenningsen, Oluf Nielsen, Peder Nielsen, Mette Christensdatter, MarenAndersdatter.1796 Maren Jensdatter, gaardmand Jens Christensen og Bodil Pedersdatter, tvilling;1796 Anne Jensdatter, gaardmand Jens Christensen og Bodil Pedersdatter, tvilling; Jens Madsen, Arent Jensen, Claus Justsen, Anne Sørensdatter,Anne Jørgensdatter.1796 Maren Pedersdatter, Peder Lauritsen og Grethe Olufsdatter; Niels Hansen, Jens Pedersen, Niels Olufsen, Maren Christensdatter, MarenOlufsdatter.1796 Niels Nielsen, husmand Niels Nielsen og Grethe Knudsdatter; Niels Christensen, Jens Møller, Oluf Boisen, Anne Jørgensdatter, DortheNielsdatter.1796 Johanne Jensdatter, Jens Madsen og Maren Christensdatter; Thomas Krøl fra Ejerslev, Hans Christensen, Claus Justsen, Birgithe Madsdatter,Anne Madsdatter fra Hasselberg.1796 Peder Nielsen, Niels Schulø og Kirsten Jensdatter; Niels Christensen, Niels Olufsen, Christen Christensen, Grethe Jensdatter, ElisabethJensdatter.1796 Jens Nielsen, Niels Michelsen og Elisabeth Pedersdatter; Mads Høyer, Oluf Boier, Michel Christensen, Mette Christensdatter, MetteJensdatter.1796 Anne Arentsdatter, Arent Jensen og Anne Jensdatter; Michel Christensen, Jens Madsen, Claus Justsen, Maren Olufsdatter, Anne Jensdatter af<strong>Se</strong>jerslev.1796 Michel Hansen, Hans Christensen og Karen Michelsdatter; Niels Christensen, Jens Madsen, Laurits Christensen, Christine Christensdatter,Maren Olufsdatter.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_002_K04-09-A17971797 Anders Nielsen, Niels Christensen og Maren Andersdatter; Joseph Christensen fra Nees, Christen Christensen fra Øster Jølby, PederChristensen fra Faaretofte, Christine Andersdatter, Dorthe Nielsdatter.1797 Christen Madsen, Mads Høj og Maren Christensdatter; Niels Michelsen, Niels Christensen, Hans Christensen, Mette Christensdatter.1797 Grethe Pedersdatter, Peder Lauritsen og Grethe Olufsdatter; Niels Hede, Jens Pedersen, Niels Olufsen, Sidsel Christensdatter, JohanneMouritsdatter.1797 Maren Jensdatter, Jens Toft og Maren Svenningsdatter; Christen Søndergaard, Peder Christensen, Oluf Svenningsen, Sidsel Christensdatter,Kirsten Sørensdatter.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_002_K04-10-A17981798 Karen Andersdatter, Anders Kjaergaard og Mette Svenningsdatter; døde 1798.1798 Laurits Jensen, Jens Lauritsen Toft og Maren Justsdatter (Jens Toft og Maren Justsdatter, Jens Lauritsen og Maren Justsdatter); Claus Justsen,Laurits Toft, Niels Olufsen, Mette Justsdatter, Christine Jensdatter Toft (Christine Toft).1798 Just Clausen, Claus Justsen og Mette Christensdatter; Peder Degn, Niels Degn, Laurits Degn, Johanne Justsdatter, Maren Justsdatter.1798 dødfødt dreng, Jens Christian og Bodil Pedersdatter; 1798.1798 Sidsel Nielsdatter, Niels Christensen og Maren Andersdatter; Jens Møller, Poul Pedersen, Michel Christensen, Sidsel Christensdatter, BodilPoulsdatter.1798 Maren Jensdatter, Jens Toft og Christine Lauritsdatter; Jens Lauritsen, Jens Nielsen Toft, Jens Pedersen, Anne Lauritsdatter.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 15 of 491798 Poul Nielsen, Niels Poulsen og Else Jeppesdatter, tvilling; død 1798.1798 Anne Nielsdatter, Niels Poulsen og Else Jeppesdatter, tvilling; Peder Poulsen Hanstholm, Hans Christensen, Niels Jeppesen, ChristineNielsdatter, Christine Sørensdatter.17991799 Karen Jensdatter, Jens Madsen og ___: Claus Justsen, Michel Christensen, Niels Olufsen, Sidsel Christensdatter, Birgithe Madsdatter.1799 Michel Nielsen, Niels Michelsen og Elisabeth Pedersdatter; Mads Høj, Curt Falchsen, Michel Christensen, Else Pedersdater, AnneSørensdatter.1799 Anne Jacobsdatter, Jacob Fisker og _____; Niels Michelsen, Søren Jacobsen, Anders Joensen, Dorthe ____, Johanne ____.1799 Jens Jensen, Jens Hansen og Maren Pedersdatter fra Sundby; uaegte; Hans Christensen, Oluf Boier, Peder Mouritsen, Maren Jensdatter, IngerJensdatter.1799 Maren Jensdatter, Jens Christensdatter og ____; Arent Jensen, Christen Michelsen, Jens Jørgensen, Anne Sørensdatter.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_002_K04-12-AEND ofJØRSBY 1760 FØDDE 1799


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 16 of 49JØRSBY <strong>Se</strong>jerslev Ejerslev1760 KONFIRMEREDE 1793JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-48-A1761 <strong>Se</strong>jerslev1745 Peder Wadkjaer Mumtofte 16aar hus paa Sø 1761.1745 Jens Møller Vester Vandet 16aar Nørre Draaby 1761.1742 Svenning Madsen Jørsby 19aar Ejerslev 1761.1764 Laurits Dybdahl 17aar 1761.1741 Niels Marcussen Hasselberg 20aar 1761.1740 Peder Hansen Hasselberg 21aar 1761.1743 Arent Pedersen Hasselberg 18aar 1761.1740 Knud Jensen Ejerslev 21aar 1761.1742 Laurits Toft Jørsby 19aar Thisted 1761.1742 Else Pedersdatter <strong>Se</strong>jerslev 19aar 1761.1742 Anne Bach Hassing i Thy 19aar 1761.1739 Anne Chrtistine Hansdatter Hasselberg 22aar 1761.1742 Johanne Nielsdatter Overgaard Hannes 19aar 1761 Hasselberg.1742 Dorthe Lauritsdatter Nørre Draaby 19aar 1761 Hasselberg.1744 Bodil Lauritsdatter Nørre Draaby 17aar 1761 Hasselberg.1745 Anne Pedersdatter Søndergaard Hasselberg 16aar 1761.1741 Anne Svenningsdatter Jørsby 20aar Hasselberg 1761.1744 Mette Jensdatter <strong>Se</strong>jerslev 17aar 1761.1761 Ejerslev1741 Anders Damgaard Ejerslev 20aar 1761.1744 Peder Kirkemand Ejerslev 17aar 1761.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 17 of 491742 Anne Kirkemand Ejerslev 19aar 1761.1739 Maren Poulsdatter Ejerslev 22aar 1761.1741 Anne Jensdatter Ejerslev 20aar 1761.1742 Anne Michelsdatter Ejerslev 19aar 1761 Vester Hunderup.1744 Anne Pedersdatter Øster Hunderup 17aar 1761.1742 Margrethe Nielsdatter Gullerup 19aar 1761 Ejerslev.1761 Jørsby1741 Niels Sørensen Hede Heden 20aar 1761.1745 Peder Jensen 16aar 1761.1742 Jens Toft Jørsby 19aar 1761.1744 Christen Toft 17aar 1761.1744 Thomas Krøl 17aar 1761.1743 Jens Sørensen Flade 18aar 1761 Jørsby.1740 Niels Langager Ejerslev 21aar 1761 Jørsby.1741 Johanne Jensdatter Heden 20aar 1761.1744 Johanne Svenningsdatter Jørsby 17aar 1761.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-50-A1763 <strong>Se</strong>jerslev1747 Christen Thomassen Sø Mumtoft 16aar 1763 kom til Thy.1745 Niels Sørensen Fredsø 18aar 1763 i Praestegaarden.1745 Christen Andersen Krogh <strong>Se</strong>jerslev 18aar 1763.1745 Peder Pedersen <strong>Se</strong>jerslev 18aar 1763 Schierbech.1741 Mads Christensen <strong>Se</strong>jerslev 19aar 1763 Hasselberg.1742 Peder Michelsen Balle Skranderup 19aar 1763 <strong>Se</strong>jerslev.1745 Christen Svenningsen Ejerslev 18aar 1763 Skarregaard.1746 Thomas Christensen Schierbech 17aar 1763.1744 Michel Bondesen Hasselberg 19aar 1763.1745 Peder Marcussen Hsselberg 18aar 1763.1743 Curt Hansen Hasselberg 20aar 1763 Faegge Klit.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 18 of 491745 Karen Nielsdatter Bach Hassing 18aar 1763.1746 Bodil Christensdatter Schierbech 17aar 1763.1748 Karen Christensdatter Schierbech 15aar 17631746 Anne Dorthe Pedersdatter Wüle 17aar 1763 Faegge Klit.1746 Christine Christensdatter Møller Vester Vandet Sogn 17aar 1763 Sø Mølle.1744 Birgithe Marie Hansdatter Hasselberg 19aar 1763.1746 Kirsten Sørensdatter Nørre Draaby 17aar 1763.1745 Sidsel Lauritsdatter 16aar 1763.1763 Ejerslev1740 Niels Sørensen bror til samme Ejerslev 23aar 1763.1742 Niels Sørensen bror til samme Ejerslev 21aar 1763.1745 Christen Poulsen 18aar 1763.1744 Niels Andersen Vester Hunderup 19aar 1763 Ejerslev.1743 Kirsten Jensdatter Ejerslev 20aar 1763.1744 Inger Jensdatter Ejerslev 19aar 1763 <strong>Se</strong>jerslev.1746 Inger Sørensdatter Kirkemand Ejerslev 17aar 1763.1746 Inger Michelsdatter Dybdahl Ejerslev 17aar 1763.1746 Maren Sørensdatter Ejerslev 17aar 1763.1746 Karen Pedersdatter Øster Hunderup 17aar 1763.1746 Kirsten Andersdatter Vetser Hunderup 17aar 1763 Ejerslev.1745 Anne Nielsdatter Gullerup 18aar 1763 Vester Hunderup.1742 Maren Christensdatter <strong>Se</strong>jerslev 21aar 1763 Vester Hunderup.1763 Jørsby1744 Maren Lauritsdatter Toft Jørsby 19aar 1763.1741 Maren Madsdatter Hanstholm 22aar 1763 Jørsby.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-51-A1765 <strong>Se</strong>jerslev1744 Peder Christensen <strong>Se</strong>jerslev 21aar 1765.1747 Svenning Jensen Dybdahl 18aar 1765.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 19 of 491747 Søren Hansen Hasselberg 18aar 1765.1749 Dorthe Rohsted Solberg 16aar 1765 til Nykøbing.1747 Sidsel Pedersdatter Sgnd Hasselberg 18aar 1765.1747 Sidsel Marcusdatter Hasselberg 18aar 1765.1765 Ejerslev1748 Svenning Jensen Ejerslev 17aar 1765.1748 Søren Michelsen Dybdahl Ejerslev 17aar 1765 Faegge Klit.1746 Maren Nielsdatter Hougaard Ejerslev 19aar 1765.1748 Maren Nielsdatter Ejerslev 17aar 1765.1747 Maren Svenningsdatter 18aar 1765 Vester Hunderup.1765 Jørsby1747 Niels Justsen Fur 18aar 1765 Jørsby.1747 Sidsel Lauritsdatter Toft Jørsby 18aar 1765.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-52-A1766 <strong>Se</strong>jerslev1742 Niels Madsen Hanstholm 24aar 1766 skulle til Ejerslev at aegte.1746 Jens Jensen Skranderup 20aar 1766 skulle til Ejerslev at aegte.1749 Anders Lauritsen Vester Nørre Draaby 17aar 1766 Hasselberg.1744 Mette Madsdatter Hanstholm 22aar 1766 <strong>Se</strong>jerslev.1747 Anne Jensdatter Overgaard <strong>Se</strong>jerslev 19aar 1766 Faegge Klit.1748 Kirsten Sørensdatter NørreDraaby 18aar 1766.1749 Kirsten Nielsdatter Toft Jørsby (Kirsten Toft) 17aar 1766 <strong>Se</strong>jerslev.1744 Christen Pedersen i <strong>Se</strong>jerslev 22aar 1766 <strong>Se</strong>jerslev + cant read.1768 <strong>Se</strong>jerslev1749 Niels Jensen Bondesen Hasselberg 19aar 1768.1 748 Niels Poulsen Øster, Hasselberg 20aar 1768.1748 Jens Rolighed <strong>Se</strong>jerslev 20aar 6maa 1768 i Hasselberg.1749 Jens Pedersen <strong>Se</strong>jerslev 19aar 6maa 1768.1747 Poul Andersen <strong>Se</strong>jerslev 21aar 1768.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 25 of 491761 Niels Sørensen Gullerup, Søren Gullerup gaardmand i Bjergby, 16aar 1777.1761 Michel Christensen Vestergaard fra Bjergby (Michel Vestergaard), Christen Michelsen sognefoged i Bjergby,16aar 1777.1760 Jens Jegind fra Bjergby, stedfader Christen Sørensen gaardmand i Bjergby, 17aar 1777.1758 Mads Jensen Kaastrup fra Mollerup, tjener Christen Bach i Alsted , Damgaard Gods, 19aar 1777.1758 Mads Michelsen født i Fjallerslev ,salig Michel Nielsen i Fjallerslev paa Damgaard Gods, 19aar 1777.1758 Anne Pedersdatter Øster (Anne Øster), Peder Poulsen i Gullerup Sø Gods, 19aar 1777.1760 Anne Thøgersdatter Skaarup, salig Thøger Madsen i Skaarup tjener hos Hans Pedersen i Skarum paa Ullerup Gods, 17aar 1777.1778 Jørsby1760 Peder Pedersen Skannerup, Peder Smed Sø Gods, 18aar 1778.1762 Niels Olufsen Vester Hunderup, Oluf Nielsen Duholm Gods, 16aar 1778.1760 Jens Poulsen Hasselberg, Poul Smed, 18aar 1778.1761 Jens Marcussen, Marcus Nielsen, 18aar 1778.1759 Jacob Christensen Degn, Christen Degn, 19aar 1778.1760 Jens Falchsen, Falch Curtsen hos mad: Praedeman, 18aar 1778.1760 Rasmus Thomassen Gadegaard, Thomas Gadegaard, hos Jørgen Madsen, 18aar 1778.1761 Christen Joensen Hasselberg, Joen Hasselberg Niels Olufsen, 17aar 1778.1760 Peder Christensen <strong>Se</strong>jerslev, Christen Pedersen, 18aar 1778.1762 Anders Toft 16aar, Niels Toft i Jørsby, 16aar 1778.1761 Christen Michelsen Hasselberg, Michel Jensen hos Jacob Sø, 17aar 1778.1761 Christen Christensen Vester Hunderup, Christen Søndergaard Ullerup, 17aar 1778.1760 Jens Michelsen Hasselberg, salig Michel Jensen, 18aar 1778.1762 Karen Jensdatter Skannerup, Jens Skammelsen Sø Gods, 16aar 1778.1760 Else Lauritsdatter Tommerup, Laurits Tommerup hos Praesteman, 18aar 1778.1762 Margrethe Hardsdatter, Hard Andersen Lund Gods, 16aar 1778.1761 Anne Christensdatter Degn, Christen Degn, 17aar 1778.1760 Else Nielsdatter Rocheman, Niels Rocheman paa Ammitzbøls Gods, 18aar 1778.1762 Maren Andersdatter Nørregaard, Anders Nørregaard Ullerup Gods, 16aar 1778.1760 Maren Pedersdatter Kjaergaard, Peder Kjaergaard Sø Gods, (naevnes Haring cant read), 18aar 1778.1763 Mette Schierbech (Mette Mortensdatter Schierbech), Morten Schierbech salig, 15aar 6maa 1778.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 26 of 49JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-03-A17791763 Christen Jørgensen Sønder Draaby, Jørgen __ Sønder Draaby Sø Gods, 16aar 1779.1762 Oluf Svenningsen Snedker Ejerslev, Svenning Snedker i Ejerslev Ullerup Gods, 17aar 1779.1762 Laurits Nielsen Grud Ejerslev, Niels Grud Ejerslev Dueholm Gods, 17aar 1779.1771 Thomas Poulsen Bisgaard, Poul Bisgaard Ejerslev Sø Gods, 18aar 1779.1771 Michel Nielsen Kjaergaard, Niels Kjaergaard i Hasselberg Sø Gods, 18aar 1779.1762 Niels Madsen Ejerslev, Mads Thomassen i Ejerslev husbonde paa Dueholm Gods 17aar 1779.1763 Stephen Clemedsen Jørsby, Clemed Andersen i Jørsby paa Ammitzbøls Goods 16aar 1779.1763 Grethe Pedesdatter Smed 16aar, Peder Roaldsen Sund i Skannerup Sø Gods, 16aar 1779.1761 Maren Svenningsdatter Snedker, Svenning Snedker i Ejerslev, 18aar 1779.1762 Mette Andersdatter Hald, Anders Hald i Ejerslev Ullerup Gods, 17aar 1779.1762 Anne Madsdatter Jørsby, Mads Jensen i Jørsby død, Laurits Ammitzbøls Gods, 17aar 1779.1762 Anne Pedersdatter Hald Ejerslev (Anne Hald), Peder Hald Ullerup Gods, 17aar 1779.1763 Else Christensdatter Yød, Yoed Christen hos praesten, 16aar 1779.1764 Maren Justsdatter Ellehøj, Just Christensen Jørsby paa Ullerup Gods 15aar 1779.1762 Anne Christensdatter Stade (Anne Stade), Christen Pedersen Stade (Christen Stade) Jørsby Ammitzbøl Gods, 17aar 1779.1763 Elisabeth Pedersdatter Skannerup, Peder Andersen Ullerup Gods, 16aar 1779.1762 Anne Christensdatter Bisgaard Lødderup tjente Christen Rolighed, fader: Christen Bisgaard Lødderup Højris Gods, 17aar 1779.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-05-A17801764 Anders Christensen <strong>Se</strong>jerslev, Christen Andersen selvejer, 16aar 1780.1764 Niels Poulsen, Poul Nielsen i Sønder Draaby død, Sø Gods Niels Bach, 16aar 1780.1764 Mette Christensdatter Degn 16aar, Christen Degn Sø Gods, 16aar 1780.1765 Grethe Lauritsdatter <strong>Se</strong>jerslev (Grethe Tømmermand), Laurits Tømmermand praestegaarden, 15aar 6maa 1780.1763 Anne Jensdatter Smed, Jens Smed i Sønder Draaby, Sø Gods 17aar 1780.1765 Anne Mortensdatter Schierbech, Morten Svenningsen Schierbech, 15aar 1780.1764 Peder Poulsen Bisgaard, Poul Bisgaard i Ejerslev 16aar 1780.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-06-A


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 27 of 4917821764 Peder Thomassen <strong>Se</strong>jerslev, Thomas Gadegaard død Sø Gods, 18aar 1782.1767 Mourits Olufsen Jørsby, Oluf Nielsen Boier i Nygaard, 15aar 1782.1763 Jacob Falchsen Hasselberg, mad: praesteman i Oddersbyl, 19aar 1782.1763 Mads Madsen Sønder Draaby, Mads Pedersen Nandrup Gods, 19aar 1782.1762 Peder Nielsen Hasselberg, Niels Michelsen Hasselberg Sø Gods, 20aar 1782.1764 Peder Michelsen Prae___, Michel Jensen Prae___ Sø Gods, 18aar 1782.1765 Anne Nielsdatter Jørsby, Niels Thomassen Rocheman fra Nygaard Gods 17aar 1782.1767 Else Jeppesdatter Jørsby, Jeppe Nielsen fra Ullerup Gods 15aar 1782.1766 Anne Nielsdatter Hasselberg (Peder Nielsens søster), Niels Michelsen Hasselberg 16aar 1782.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-10-A17841768 Laurits Jensen Sønder Draaby, Jens Sørensen Smed, 16aar 1784.1767 Peder Christensen, Christen Peersen Skade i Jørsby, 17aar 1784.1767 Jens Madsen, Mads Jensen Jørsby, 17aar 1784.1768 Claus Justsen, Just Christensen i Jørsby 16aar 1784.1768 Anne Nielsdatter Grud, Niels Sørensen Grud I Ejerslev, 1784.1768 Grethe Olufsdatter Boier, Oluf Nielsen Boier i Jørsby, 16aar 1784.1766 Maren Clemedsdatter, Clemed Andersen, 18aar 1784.1765 Maren Madsdatter, Mads Thomassen i Ejerslev, 19aar 1784.1765 Else Pedersdatter Grud, Peder Thomassen i Thyland moder er huskone i Ejerslev, 19aar 1784.1764 Mette Pedersdatter, Peder Andersen i Skannerup, 20aar 1784.1766 Johanne Jensdatter Ejerslev, Jens Pedersen Høj 18aar 1784.____ Niels Pedersen Kallehave (Kalhauge) 1784.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-13-A1785 naevnes <strong>Se</strong>jerslev, Nyholm, Flade, Sønder Draaby.1768 Peder Christensen fra <strong>Se</strong>jerslev, Christen Andersen i <strong>Se</strong>jerslev, 17aar 1785.1770 Niels Pedersen Kallehave (Kalhauge), Peder Kallehave (Kalhauge) i <strong>Se</strong>jerslev, 15aar 1785.1770 Laurits Svenningsen Snedker fra Ejerslev, Svenning Snedker Ejerslev Ullerup død, 15aar 1785.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 28 of 491769 Jens Christensen Sønder Draaby, Christen Thomassen i Sønder Draaby død, 16aar 1785.1768 Christen Christensen Skraedder <strong>Se</strong>jerslev, Christen Skraedder Hanstholm, 17aar 1785.1769 Niels Jensen Skammelsen fra <strong>Se</strong>jerslev, Jens Skammelsen i Skannerup, 16aar 1785.1769 Jens Pedersen, Kortbech fra Flade, Peder Andersen Kortbech Frøslevgaard, 16aar 1785.1766 Anders Joensen fra <strong>Se</strong>jerslev, Joen Gaardmand i Hasselberg Niels Olufsen Nykøbing, 19aar 1785.1769 Christen Pedersen fra Draaby, Peder Andersen i Sønder Draaby, 16aar 1785.1768 Anders Nielsen Kjaergaard fra <strong>Se</strong>jerslev, Niels Kjaergaard i Hasselberg, 17aar 1785.1769 Oluf Christian Olufsen fra Flade, Nykøbing, bitte Oluf i Nykøbing 16aar 1785.1769 Jens Nielsen fra Ejerslev, Niels Jensen i Ejerslev, 16aar 1785.1769 Maren Lauritsdatter fra Jørsby, Laurits Nielsen skoleholder død, fattigt barn Jørsbygaard, 16aar 1785.1769 Mette Jensdatter Skarrebygaard fra <strong>Se</strong>jerslev, Jens Jensen Skarregaard død, 16aar 1785.1769 Mette Poulsdatter fra Ejerslev 16aar Poul Bisgaard Ejerslev Sø Gods 16aar 1785.1769 Anne Poulsdatter, Poul Lauritsen i Ejerslev, 16aar 1785.1769 Elisabeth Anne Cathrine Nyesom, hos preasten i Flade, 16aar 1785.1769 Anne Jensdatter Krøl (Anne Krøl), Jens Krøl hos Poul Schierbech, 16aar 1785.1769 Anne Lauritsdatter Toft, Laurits Toft i Jørsby, 16aar 1785.1769 Bodil Andersdatter (Bodil Andersdatter), Anders Andersen i Flade hos Thomas Jensen, 16aar 1785.1768 Dorthe Christensdatter, Christen Pedersen i <strong>Se</strong>jerslev, 17aar 1785.1769 Anne Nielsdatter, Niels Pedersen i <strong>Se</strong>jerslev, 16aar 1785.1769 Birgithe Madsdatter, Mads Jensen i Jørsby døde, 16aar 1785.1769 Johanne Madsdatter Flade Praest, Mads Michelsen i Sønder Draaby, 15aar 1785.1769 Johanne Christensdatter Flade, Christen Pedersen Skade i Jørsby, 16aar 1785.1768 Johanne Justsdatter, Just gaardmand i Jørsby, 17aar 1785.1769 Anne Andersdatter, Anders Nielsen død i Hunderup, 16aar 1785.1768 Kirsten Pedersdatter, Peder Andersen i Skannerup, 17aar 1785.1761 Karen Pedersdatter Sallingbo, Peder Sallingbo i Sønder Draaby, 24aar 1785.1769 Maren Nielsdatter Have, Niels Nielsen død i Sønder Draaby (hos sin fattige moder i <strong>Se</strong>jerslev) 16aar 1785.1769 Anne Christine Poulsdatter, Poul Sørensen i Flade hos Thomas Jensen, 16aar 1785.1766 Birgithe Falchsdatter, selvejer Falch i Hasselberg, 19aar 1785.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 29 of 49JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-18-A1787 <strong>Se</strong>jerslev1773 Frederich Thomas Vestenholst, praesten aeldste søn, 14aar 6maa 1787.1770 Thomas Christensen, Christen Thomassen i Sønder Draaby, 17aar 1787.1770 Jens Pedersen Rørsen (Jens Roersen), Peder Rørsen Sund i Skannerup, hos Jesper Just, 17aar 1787.1771 Jens Nielsen, Niels Svenningsen i Nørre Draaby, 16aar 1787.1769 Christen Pedersen, Peder Sallingbo død, Sønder Draaby, 18aar 1787.1771 Laurits Poulsen, Poul Lauritsen i Ejerslev, 16aar 1787.1770 Peder Jensen (halvbroder til Jens Nielsen) , Jens Jensen død Nørre Draaby, 17aar 1787.1770 Maren Christensdatter, Christen Christensen i Jørsby, 17aar 1787.1770 Maren Mortensdatter, Morten Schierbech i <strong>Se</strong>jerslev død, 17aar 1787.1771 Anne Clemedsdatter, Clemed Andersen i Jørsby, 16aar 1787.1770 Karen Pedersdatter Søndergaard, Peder Søndergaard i Hasselberg Sø Gods, 17aar 1787.1771 Karen Pedersdatter Hald (Karen Hald), Peder Hald i Ejerslev, 16aar 1787.1772 Anne Nielsdatter (søster til Jens Nielsen), Niels Svenningsen i Nørre Draaby, 15aar 1787.1772 Kirsten Christensdatter Skraedder, Christen Skraedder i Hanstholm, 15aar 1787.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-21-A788 Ejerslev1771 Michel Madsen, Mads Thomassen Ejerslev, 17aar 1788.1771 Niels Olufsen fra Jørsby, Oluf Nielsen fra Jørsby, 17aar 17881771 Mads Jensen fra Heden Jørsby, Jens Sørensen Skraedder død annexbonde i Jørsby, 17aar 1788.1770 Michel Christensen, Christen Pedersen i Hunderup 18aar 1788.1771 Peder Christensen (broder til Michel Christensen), 17aar 1788.1773 Maren Christensdatter <strong>Se</strong>jerslev, Christen Rolighed i <strong>Se</strong>jerslev, 15aar 1788.1773 Maren Jensdatter Skarregaard, Jens Jensen Skarregaard, 15aar 1788.1773 Anne Michelsdatter, Michel Andersen i Schierbech, 15ar 1788.1771 Mette Nielsdatter Ejerslev, Niels Jensen i Ejerslev, 17aar 1788.1771 Sidsel Christensdatter, Christen Pedersen i Jørsby, 17aar 1788.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 30 of 491772 Kirsten Andersdatter fra Tøving, proustens sogn Galtrup Anders Mortensen i Tøving, 16aar 1788.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-24-A17891773 Niels Christensen Degn, Niels Degn <strong>Se</strong>jerslev, 16aar 1789.1773 Laurits Poulsen Bisgaard, Poul Bisgaard i Ejerslev, 16aar 1789.1773 Sidsel Lauritsdatter, Laurits Sørensen i Stade i <strong>Se</strong>jerslev, hos Christen Andersen 16aar 1789.1773 Anne Margrethe Andersdatter, Anders Jensen i Ejerslev, 16aar 1789.1773 Mette Sørensdatter, Søren Jacobsen i Jørsby, 16aar 1789.1773 Birgithe Marie Poulsdatter, Poul Lauritsen i Ejerslev, 16aar 1789.1773 Birgithe Marie Poulsdatter, Poul Lauritsen i Ejerslev, 16aar 1789.1773 Maren Olufsdatter, Oluf Boier i Jørsby, 16aar 1789.1774 Maren Jørgensdatter, Jørgen Hede i Jørsby, 15aar 1789.1772 Christen Nielsen, Niels Christensen i Skiveborg, 17aar 1789.1772 Anders Madsen, Mads Andersen i Jørsby, 17aar 1789.1773 Maren Michelsdatter, Michel Boisen i Hasselberg, 16aar 1789.1774 Mette Christensdatter, Christen Pedersen i Jørsby, 15aar 1789.1774 Maren Christensdatter, Christen Pedersen i Hunderup, large description <strong>her</strong>e, 15aar 1789.1773 Maren Jørgensdatter, Jørgen Hede, large description <strong>her</strong>e, 16aar 1789.17901774 Laurits Christensen, Christen Lauritsen Toft (Christen Toft) I Jørsby skoleholder, 16aar 1790.1774 Morten Michelsen, Michel Andersen I Schierbech, 16aar 1790.1774 Anne Margrethe Langballe, Jens Mundelstrup paa Hannech i Tømmerby og Lille Sogn, 16aar 1790.1775 Karen Christensdatter Høj Jørsby, Christen Christensen Høj, 15aar 1790.1775 Anne Pedersdatter fra Hasselberg, Skannerup, 15aar 1790.1774 Grethe Madsdatter, Mads Andersen i Jørsby, 16aar 1790.1775 Maren Jensdatter, Jens Sørensen praestens, Heden i Jørsby, hendes moder og stedfader, 15aar 17901774 Mette Justsdatter, Just Christensen i Jørsby, 16aar 1790.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-30-A1791 Ejerslev født <strong>her</strong>


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 31 of 491775 Jens Pedersen, Peder Andersen Søndergaard i <strong>Se</strong>jerslev, 16aar 6maa 1791.1776 Niels Pedersen, Peder Andersen Søndergaard i <strong>Se</strong>jerslev, 15aar 1791.1774 Jens Nielsen, Niels Pedersen i <strong>Se</strong>jerslev, 17aar 1791.1775 Johan Jacobsen i Nørre Draaby, 16aar 1791.1775 Else Pedersdatter, Peder Kallehave (Kalhauge) i <strong>Se</strong>jerslev, 16aar 1791.1776 Martha Marie Michelsdatter fra Schierbech 15aar 1791.1776 Maren Poulsdatter, Poul Lauritsen i Gjerslev, 15aar 1791.1776 Maren Nielsdatter, Niels Poulsen døde fra Jørsby, 15aar 1791.1776 Maren Nielsdatter, Niels Jensen Ejerslev, 15aar 1791.1776 Mette Pedersdatter, Peder Alsted I <strong>Se</strong>jerslev i Draaby Privatskole, 15aar 1791.1792 Jørsby1778 Thomas Frederich Vestenholst, 14aar praestens søn, 1792.1775 Jens Jensen Skarregaard 17aar 1792.1775 Laurits Christensen i Nykøbing, Christen Degn, long description <strong>her</strong>e 17aar 1792.1776 Søren Christensen, Christen Nielsen I Skarum fra Alsted, tjente hos Jens Jensen i Skannerup, 16aar 1792.1776 Søren Michelsen, Michel Sørensen i <strong>Se</strong>nnelse Jens Bach i <strong>Se</strong>jerslev, 16aar 1792.1777 Michel Christensen, Christen Pedersen i Jørsby, 15aar 1792.1775 Michel Christensen, Christen Lauritsen Toft skoleholder i Jørsby, tjener Niels Michelsen i Jørsby, 17aar 17921775 Peder Pedersen Søndergaard, Peder Søndergaard i Hasselberg, 17aar 1792.1776 Peder Pedersen Søndergaard (broder til Peder Pedersen Søndergaard), Peder Søndergaard i Hasselberg, 16aar 1792.____ Niels Andersen Søndergaard fra Nykøbing, tjener i <strong>Se</strong>jerslev og Jørsby, 1792.1775 Anne Sørensdatter, Søren Jacobsen sognefoged i Jørsby, 17aar 1792.1775 Anne Marie Pedersdatter, Peder Christensen død Vestervig, tjener mosterens mand Peder Thomassen selvejer i <strong>Se</strong>jerslev, 17aar 1792.1775 Maren Nielsdatter Thybo (Maren Thybo), Niels Andersen hendes moder er blevet gift med Jens Christensen i Hasselberg, tjener i Jørsby 16aar1792.1776 Kirsten Christensdatter Toft Jørsby (søster til Michel Christensen), Christen Lauritsen Toft skoleholder i Jørsby, tjener i Strandgaard 16aar 1792.1774 Anne Jørgensdatter Hede (Maren Jørgensdatter), praestens, Jørgen Hede 18aar 1792.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K08-37-A1793 <strong>Se</strong>jerslev


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 32 of 491774 Jens Pedersen, Peder Lauritsen i Jørsby 19aar 1793.1774 Hans Pedersen, Peder Hansen i Hasselberg, 19aar 1793.1778 Thomas Nielsen, Niels svenningsen i Nørre Draaby, 15aar 1793.1774 Jens Nielsen, Niels Hede i Jørsby, 19aar 1793.1776 Anders Jespersen, Jesper Pedersen i Thorup, i Vester Jølby 17aar 1793.1777 Søren Pedersen, Peder Sørensen i Nørre Draaby 16aar 1793.1776 Peder Pedersen (bror til Hans Pedersen), Peder Hansen Hasselberg, 17aar 1793.1776 Jens Madsen, Mads Thomassen i Ejerslev 17aar 1793.1776 Niels Jeppesen, Jeppe Nielsen død i Jørsby, 17aar 1793.1778 Maren Jensdatter, Jens Pedersen Naestild Salling hos Morten i Hanstholm i <strong>Se</strong>jerslev 15aar 1793.1778 Anne Christensdatter (Anne Rolighed) , Christen Rolighed i <strong>Se</strong>jerslev, 15aar 1793.1778 Maren Christensdatter, Christen Alsted i Draaby, 15aar 1793.1777 Sidsel Nielsdatter, Niels Pedersen i <strong>Se</strong>jerslev, 16aar 1793.1777 Sidsel Michelsdatter, Michel Boisen i Hasselberg, 16aar 1793.1776 Karen Jensdatter, Jens Sørensen i Jørsby, 17aar 1793.1776 Anne Thomasdatter, Thomas Klit paa Klit, 17aar 1793.END ofJØRSBY <strong>Se</strong>jerslev Ejerslev1760 KONFIRMEREDE 1799


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 33 of 49JØRSBY 1760 VIEDE 1799JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-21-A1760 Mads Jensen og Johanne Andersdatter.176117621763 Fredsø Peder Nielsen og Maren Christensdatter Jørsby viet i Lødderup Kirke.1763 Oluf Nielsen og Mette Poulsdatter.1763 Jens Pedersen og Maren Poulsdatter.1763 landsoldat Christen Mouritsen og Anne Pedersdatter enke.1764 tømmermand Fur Niels Christensen og Else Nielsdatter Jørsby; fjorden var impassable, maatte han gaa over Fur, og Sallung Sund, etc.1764 Jeppe Nielsen og Sidsel Lauritsdatter Kjærgaard.1764 Niels Poulsen og Anne Nielsdatter Jørsbygaard.1765 Toft Laurits Nielsen og Sidsel Lauritsdatter Nautrup (Laurits Nielsen Toft og Sidsel Lauritsdatter Nautrup, Laurits Toft og Sidsel Nautrup).1766 Jørgen Christensen Krøl og Sidsel Sørensdatter Hede (Jørgen Krøl og Sidsel Hede, Jørgen Christensen og Sidsel Sørensdatter).1766 Jørsby Thøger Christensen og Else Pedersdatter paa Heden.1767 Sønder Dråby Christen Pedersen og Karen Andersdatter Jørsby viet i Sønder Dråby KirkeJØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-25-A176817691770 Jens Sørensen Hede og Maren Lauritsdatter Toft Jørsby (Jens Hede og Maren Toft, Jens Sørensen og Maren Lauritsdatter).1771 Christen Lauritsen Toft og Inger Michelsdatter (Christen Toft og Inger Michelsdatter, Christen Lauritsen og Inger Michelsdatter).1771 Jørgen Sørensen Hede og Kirsten Jensdatter (Jørgen Hede og Kirsten Jensdatter, Jørgen Sørensen og Kirsten Jensdatter).177217731774177517761776 Peder Lauritsen og Maren Andersdatter.1776 Niels Sørensen Hede og Karen Christensdatter Schierbech (Niels Hede og Karen Schierbech, Niels Sørensen og Karen Christensdatter).


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 34 of 491776 Peder Christensen Boe og Sidsel Lauritsdatter Toft (Peder Boe og Sidsel Toft, Peder Christensen og Sidsel Lauritsdatter).17771777 Rytter Ullerup Gods Niels Michelsen og Maren Jensdatter Nygaard; for: Peder Søndergaard <strong>Se</strong>jerslev, Peder Hougaard.1777 Ejerslev Thomas Christensen Krøl og Mette Michelsdatter Jørsby (Thomas Krøl og Mette Michelsdatter, Thomas Christensen og MetteMichelsdatter) for: Jørgen Christensen Krøl, Jens Nielsen Fisker.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-29-A1777 Christen Michelsen og Johanne Svenningsdatter Svenning Mortensens datter; for: Michel Lauritsen, Jens Toft.177817791779 husmand/ enkemand Jørsby Nandrup Gods Christen Michelsen og Karen Thøgersdatter husfæster; for: Søren Jacobsen, Christen Krøl.17801780 enkemand Snedker Fur Niels Christensen og Maren Christensdatter enke Jørsby viet i Sønder Dråby Kirke (Niels Christensen og MarenChristensdatter, Niels Fur og Maren Christensdatter), full biography available <strong>her</strong>e, navenes Højris, Søren Jacobsen,Jens Christensen Krøl (Jens Krøl).1780 <strong>Se</strong>jerslev Peder Poulsen og Anne Christensdatter Jørsby for: Laurits Ammitzbøl, Knud Pedersen.178117821782 ungkarl Ammitzbøls Gods Jens Madsen og Karen Rocheman Ammitzbøls Gods, Søren Jacobsen, Christen Pedersen.1782 degn succederende Flade Søren Jensen og Maren Skaarup jom: viet paa Nygaard; Laurits Ammitzbøl, Christen Thomassen.1782 skolemester/ ungkarl Jørsby Clemed Jacobsen og Sidsel Lauritsen enke Jeppe Nielsens; Søren Jacobsen, Christen Pedersen (Jeppe Nielsen ogSidsel Lauritsen).1782 gaardfæster Jørsby Frøslevgaard Gods Michel Michelsen Hald og Karen Michelsdatter Michel Lauritsens datter pige Jørsby (Michel Hald ogKaren Michelsdatter, Michel Michelsen og Karen Michelsdatter); Laurits Ammitzbøl, Jens Sørensen smeden i SønderDraaby.1783178417851785 fæster/ ungkarl Jørsby Anneksstedet paa Heden Poul Andersen og Maren Lauritsdatter Enke Jørsby Anneksstedet paa Heden for: brødreChristen Andersen, Skraedder Toft.1786178717881788 husfæster / ungkarl Ammitzbøll Gods Peder Mouritsen og Else Christensdatter pige <strong>Se</strong>jerslev for:Poul Andersen, Jens Jeppesen.1788 til annexgodset ungkarl <strong>Se</strong>jerslev Niels Lauritsen og Mette Mortensdatter pige <strong>Se</strong>jerslev Schierbech viet i <strong>Se</strong>jerslev Kirke, Peder AndersenSøndergaard <strong>Se</strong>jerslev, Christen Joensen Hasselberg.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 35 of 4917891789 husmand / skrædder / enkemand Jørsby Jens Lauritsen Toft og Maren Justsdatter pige (Jens Toft og Maren Justsdatter, Jens Lauritsen ogMaren Justsdatter) Just Christensen, Jesper Jespersen gaardmand.179017911791 gaardfæster/ ungkarl Jørsby Hans Christensen og Karen Michelsdatter enke Michel Halds, Christen Henrichsen, Thomas Krøl (Michel Hald ogKaren Michelsdatter).JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-42-A1791 ungkarl Jørsby Jacob Jørgensen og Anne Nielsdatter Jørsby Jesper Jespersen, Peder Moursen.1791 musketer/ ungkarl Solberg Søren Jespersen Wadgaard og Inger Jensdatter Fisker (Søren Wadgaard Solberg og Inger Jensdatter Fisker, SørenWadgaard Solberg og Inger Fisker, Søren Jespersen og Inger Fisker, Søren Jespersen og Inger Jensdatter), HansChristensen, Jens Nielsen.1791 enkemand Hasselberg Jens Pedersen og Anne Madsdatter pige Arent Pedersens, Thomas Krøl.179217931793 ungkarl Nygaard Arent Jensen og Anne Jensdatter Krøl pige Jørsby; Jens Christensen Krøl (Jens Krøl), Niels Christensen.17941794 gaardmand/ enkemand Jørsby Ullerup Gods Niels Michelsen og Elisabeth Pederdatter Skranderup pige for: Søren Jacobsen, Mads Hede.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_002_K04-41-A1794 enkemand Peder Lauritsen og Margrethe Olufsdatter; Poul Nielsen Fisker (Poul Fisker), Christen Lauritsen.17951795 ungkarl Niels Nielsen og Margrethe Knudsdatter enke, Søren Jacobsen, Jesper i Øster Hunderup.1795 ungkarl Jens Pedersen og Else Jensdatter enke til sognepræst Clausen Galtrup/ Øster Jølby; Niels Christensen paa Nygaard, Niels Michelsen.179617971797 ungkarl Salling Christen Christensen og Anne Johannesdatter pige Flade viet i Sønder Dråby Kirke; Joseph Jensen Buchhauge (JosephBuchhauge), Anders Hunderup fra Sønder Draaby, Christen Toft, Niels Christensen Snabe.17981798 ungkarl Hasselberg Anders Joensen og Johanne Christensdatter pige Jørsby Christen Joensen, Christen Krogh.17991799 ungkarl Jørsby Anders Madsen og Sidsel Christensdatter pige Jørsby Mads Andersen, Peder Poulsen.1799 ungkarl Jørsby Jens Nielsen og Maren Jensdatter pige Jørsby Jens Søndergaard, Niels Pedersen.1799 skoleholder/ ungkarl Jørsby Laurits Svenningsen og Anne Mortensdatter pige Jørsby; Niels Svenningsen, Peder Lauritsen.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_002_K04-43-A


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 36 of 49END ofJØRSBY 1760 VIEDE 1799


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 37 of 49JØRSBY 1760 DØDE 1799.17601674 Johanne Nielsdatter 1760 86aar.1758 Christen Christensen 1760, Christen Mouritsen og ____, s søn 1aar 3maa.1682 Maren Michelsdatter 1760 78aar.1759 Jacob Madsen 1760 5aar 1uge.1760 dødfødt søn 1760, Joseph Mortensen og ____.1700 Jens Bendigsen 1760 60aar.17611690 Kirsten Pedersdatter 1761 71aar.1681 Birgithe Lauritsdatter 1761 79aar almisselem.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-01-A1700 Apoleone Jensdatter 1761 61aar 6maa.1761 Jens Michelsen Sallingbo 1761 1uge 1dag.1731 Mads Christensen paa Heden 1761 30aar almisse ____.17621702 Christen Christensen Krøl 1762 (1702 Christen Krøl 1762) 59aar 7maa.1761 Thomas Rakkeby 1762 1maa 1uge 1dag.1700 Margrethe Madsdatter 1762 paa heden 62aar.1762 dødfødt 1762, Jeppe Mortensen og ____.17631704 Anne Christensdatter 1763 59aar.1694 Inger Frilc<strong>her</strong> 1763 69aar.1763 Jens Michelsen Sallingbo 1763 5maa 2dag 1763 (1763 Jens Michelsen 1763).1763 Maren Jensdatter Høj 1763 2uge (1763 Maren Jensdatter 1763).1691 Christen Thøgersen 1763 72aar 6maa.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-02-A17641762 Johanne Madsdatter 1764, Mads Jensen og ____, s datter 2aar 1maa 3uge 1764 boernekopper.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 38 of 491763 Birgithe Madsdatter 1764, Mads Jensen og ____, 8maa 2uge Boernekopper.1694 Christen Jensen Toft 1764 (1694 Christen Toft 1764) 70aar.1690 Maren Salingbo 1764 74aar.1764 Johanne Jensdatter Høj 1764 8dag (1764 Johanne Jensdatter 1764).17651764 Mourits Jensen Høj 1765 2uge 6dag (1764 Mourits Høj 1766).1765 dødfødt dreng 1765, Niels Poulsen og ____ i Jørsbygaard.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-03-A17661766 dødfødt dreng 1766, Jørgen Christensen Krøl og ____ (Jørgen Krøl)1722 Mads Lauritsen Toft 1766 44ar 2maa 1766 (1722 Mads Toft 1766) 24 feb gik til Hjardemaal for at søge raad hos degnene Christen Olufsen fortunghørhed, og passerede lykkeligt isen over Faeggesund; men da han samme dag noget før Sol gik ned, villepassere lap sund, formentligt isen skørhed igennem, og nedkjørt Mølleren og Sund mandene søgte at redde hamdruknede 8de juni blev han flydende oven i vandet, fundet af Sundsøren 10de ejusdem jordet.17671766 Michel Christensen 1767, Christen Christensen og ____, s søn 7maa 2uge.1725 Knud Jensen 1767 42aar 6maa.1707 Maren Arentsdatter 1767 paa Heden 59aar 8maa.1765 Laurits Michelsen 1767, Michel Lauritsen og ____, 2aar.1765 Anders Michelsen 1767, Michel Sallingbo og ____, 2aar.1698 Jacob Clemedsen 1767 Jørsby 69aar 5maa.1721 Joseph Mortensen 1767 skoleholder i Jørsby 45aar 7maa 5dag.1766 Poul Olufsen 1767, Oluf Nielsen og ____, i Jørsby 1aar 5maa.17681678 Anne Danielsdatter 1767 i Jørsby 90aar.1704 Anne Andersdatter 1768 i Jørsbygaard 64aar.17691690 Inger Johansdatter 1769 79aar.1693 Mette Dahlsgaard 1769 76aar.17701686 Ander Thøgersen 1770 84aar.1727 Else Pedersdatter 1770, Joseph Jensen og Else Pedersdatter, 43aar.1771


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 41 of 491781 Michel Pedersen 1781 Sallingboaar 6maa.1781 Søren Jensen 1781 Dahl, Jens Sørensen Dahl og ____, 3maa.1717 Maren Christensdatter 1781 i Jørsby af Ullerup Gods 64aar.1735 Peder Jensen 1781, Aases karl i Ammitzbøls gaard, 46aar.17821701 Poul Nielsen Boier 1782 (1701 Poul Boier 1782), hos sin svigersøn Oluf Nielsen paa Nygaard Gods 81aar.1701 Søren Jensen Hede 1782 (1701 Søren Hede 1782) Praestens annex i Jørsby 81aar.1777 Christen Justsen 1782 5aar.1747 Jens Lauritsen 1782, Peder Lauritsens bror, i Jørsby 35aar.1713 Jeppe Nielsen 1782 husmand i Ullerup 69aar.17831783 Anthoinette Cathrine Sørensdatter 1783, Søren Jensen og ____, 2maa.17841737 Jens Sørensen 1784 praestens annexbonde i Jørsby 47aar.1783 Jens Sørensen 1784, Søren Jensen og ____, 6maa 3uge.1784 Mette Jensdatter 1784, Jens Møller og _____, 18uge.1784 Maren Jensdatter 1784, (Jens Strand og Bodil ____) Jens Christian Strand og Bodil ____, uaegte barn 3maa.1784 Jens Nielsen 1784, Niels Hede og ____, 25uge.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-14-A17851784 Jens Sørensen 1785, Søren Jensen og ____, 4maa.1761 Jens Jensen 1785, Jens Josephsen og ____,s søn 24aar taabeligt menneske og almisselem.17861786 Mette Jørgensdatter 1786, husmand til praesten: Jørgen Hede og ___, 1/2uge.1716 Karen Stephensdatter 1786, husmand Jens Nielsen Fisker og Karen Stephensdatter (Jens Fisker og Karen Stephensdatter), i Jørsby AmmitzbølsGods 70aar 1786.17871787 Maren Jensdatter 1787, Jens Christian og Bodil Pedersdatter, 1maa 1uge.1748 Michel Michelsen Hald 1787 (1748 Michel Hald 1787) gaardmand paa Frøslevgaard Gods 39aar.1739 Laurits Ammitzbøl 1787 selvejer i Jørsby, proust Ammitzbøls søn, 48aar.1767 Peder Christensen 1787 ungkarl paa Ammitzbøls Gods 20aar 2maa.1743 Laurits Nielsen Toft 1787 (1743 Laurits Toft 1787) husmand af Ullerup Gods 44aar.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 42 of 4917881784 Else Pedersdatter 1788, Peder Josephsen husmand paa Ullerup Gods 4aar 4maa 3uge.1786 Laurits Ammitzbøl 1788, Søren Jensen selvejers soen, i Jørsby 1aar 5maa 6uge.1745 Bodil Christensdatter Skraedder 1788, Jens Toft og Bodil Christensdatter Skraedder (Jens Toft og Bodil Skraedder, 1745 Bodil Christensdatter1788), i Jørsby 43aar.1737 Johanne Hansdatter 1788, Christen Henrichsen og Johanne Hansdatter, 51aar 5maa.17891789 Laurits Ammitzbøl 1789, Søren Jensen og ____, 3uge.17901780 Margrethe Nielsdatter 1790, Niels Hede og ____, 9aar 8maa.1776 Niels Nielsen 1790, Niels Hede og ____ urmager (Niels Urmager) i Jørsby 13aar 11maa.1720 Michel Lauritsen 1790 gaardmand i Frøslevgaard Gods 70aar.1733 Clemed Jacobsen 1790 husmand i Jørsby paa Ullerup Gods 56aar 9maa.1761 Maren Andersdatter 1790 (Angina) , Søren Jensen Skaarup og Maren Andersdatter (Søren Jensen og Angina Andersdatter), 29aar.17911791 Laurits Jensen 1791, Jens Christian og ____, 1 1/2maa.1791 Anders Pedersen 1791, Peder Josephsen og ____, 1/4tim.17921722 Anne Stephensdatter 1792 70aar fattig.1722 Anne Bodil Andersdatter 1792 (1722 Anne Andersdatter 1792), hos Peder Lauritsen, 70aar.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-18-A1789 Thomas Jensen 1792, Jens Madsen og____, 2aar 6maa.1722 Maren Jensdatter 1792, Laurits Strand og Maren Jensdatter, 70aar.17931758 Peder Josephsen 1793 35aar.1733 Kirsten Marie 1793 opholdt sig 30aar paa Mors, af disse hos Peder Lauritsen 16-18aar, 60aar.1771 Mads Jensen Hede 1793 (1771 Mads Hede 1793) 22aar.1742 Maren Andersdatter 1793, gaardmand Peder Lauritsen og Maren Andersdatter, 51aar.1773 Maren Jørgensdatter Hede 1793 (1773 Maren Hede 1793) 20aar.1749 Maren Jensdatter 1793, gaardmand Niels Michelsen og Maren Jensdatter, 44aar.JØRSBYJØRSBYdata_kirkeboeger_C128_D_001_K07-19-Adata_kirkeboeger_C128_D_002_K04-29-A


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 43 of 491749 Maren Jensdatter 1793, Niels Michelsen og Maren Jensdatter, ca 44aar.17941794 Jørgen Jacobsen 1794, Jacob Jørgensen og ____, 3dag.1716 Anne Sørensdatter 1794 78aar.1791 Anne Chistensdatter 1794, Christen Lauritsen skoleholder 2aar 7maa 28dag.1783 Maren Jensdatter 1794, Jens Nielsen og ____, 11aar 6maa 7dag.1788 Michel Christensen 1794 skolemesterens 6aar 3maa 21dag.1790 Anne Jensdatter Toft 1794 (1790 Anne Toft 1794, 1790 Anne Jensdatter 1794) 4aar 1maa 1794.1773 Jens Pedersen 1794, urmageren Niels Hedes stedsøn, 20aar 10maa 21dag.1710 Karen Sødborg 1710 født i Thy, 84aar 1794 siden fandt hun er født i Heltborg i Thy Land 1710 20 August.1793 Svenning Andersen Kjaergaard 1794 (1793 Svenning Andersen 1794) 10maa 18dag.1794 Mourits Pedersen 1794, Peder Mouritsen og ____ 16dag.1794 Laurits Pedersen 1794, Peder Lauritsen og ____, 40dag.1794 Jens Arentsen 1794, Arent Jensen og ____, 5maa 19dag.17951780 Jens Nielsen 1795, Niels Michelsen og ____, 15aar.1741 Jens Møller 1795 54aar.1733 Anne Elisabeth 1795, hos Søren Jacobsen, 62aar.1788 Anders Christensen 1795, skoleholderens søn, 7aar.1795 dødfødt pigebarn 1795, Arent Jensen og Anne Jensdatter.17961726 Peder Skovbo 1796 Jørsbygaard 70aar.1760 Stephen Clemedsen 1796 36aar almisselem.1730 Christen Pedersen 1796 gaardmand 65aar 6maa.1796 Maren Lauritsdatter 1796, Laurits Christensen og ____, 6maa.1734 Birgithe Clausdatter 1796, Just Christensen og Birgithe Clausdatter; 62aar.1724 Else Maaehus 1796, pige at sognefoged Søren Jacobsen, 72aar 1796.1735 Jørgen Christensen Krøl 1796 (1735 Jørgen Krøl 1796, 1735 Jørgen Christensen 1796) 61aar 1maa 6dag.17971736 Anne Pedersdatter 1797, Peder Skovbo og Anne Pedersdatter, 61aar 4maa 2dag.1724 Jens Fisker 1797 73aar.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 44 of 491797 Anders Nielsen 1797, Niels Christensen og _____, 6maa.1787 Niels Jensen 1797, Jens Madsen og ____, 10aar 2maa.1713 Niels Toft 1797 84aar.1736 Maren Nielsdatter 1797, Mads Andersen og Maren Nielsdatter, 61aar.1735 Else Hede 1797, hos Peder Mouritsen, 62aar.17981798 Karen Andersdatter 1798, Anders Kjaergaard og ____, 10dag 1798.1746 Poul Andersen 1798 52aar.1754 Jacob Jørgensen 1798 44aar.1798 dødfødt dreng 1798, Jens Christian og ____.1798 Poul Nielsen 1798, Niels Poulsen og ___, 14dag.17991796 Anne Arentsdatter 1799, Arent Jensen og ____, 3aar 12uge 14dag.1743 Christen Toft Skoleholder 1799 56aar (1743 Christen Skoleholder 1799, 1743 Christen Toft 1799).1797 Anne Nielsdatter 1799, Niels Poulsen og ____, 1aar 5maa.1755 Anne Fisker 1799 hos Anders Joensen 44aar.1778 Grethe Madsdatter 1799, Mads Andersen og ___, s datter 21aar.1798 Karen Jensdatter 1799, Jens Madsen og ____, 1aar.from <strong>her</strong>e forward only persons presumably born 1760 or before are listed.18001755 Peder Mouritsen 1800 45aar.1726 Just Christensen 1800 74aar.18011721 Laurits Strand 1801, hos sin søn Jens Christen, 80aar.1734 Anne Michelsdatter 1801, Christen Pedersen og Anne Michelsdatter, enke 67aar.1758 Anne Michelsdatter 1801 43aar.18021726 Kirsten Andersdatter 1802, hos Hans Christensen, 1802.1745 Inger Toft 1802, skoleholderens, enke 57aar.18031719 Johanne Pedersdatter 1803 enke 84aar 8uge 14dag.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 45 of 4918041735 Sidsel Lauritsdatter 1804, hos Jens Toft, 69aar.1735 Jørgen Hede 1804 69aar 16uge 1804.1737 Karen Andersdatter 1804, Christen Øster og Karen Andersdatter, hos gaardmand Jens Madsen 67aar 6uge 5dag.18051757 Jens Nielsen Toft 1805 (1757 Jens Toft 1805), 48aar 26uge.1750 Johanne Hede 1805 55aar.1739 Christen Øster 1805, hos Jens Madsen, 66aar 12uge.180618071742 Oluf Boier 1807 65aar 12uge.1732 Søren Jacobsen 1807 75aar.1731 Sidsel Sørensdatter Hede 1807 (1731 Sidsel Hede 1807), 76aar 14dag.1756 Johanne Mouritsdatter 1807, Niels Olufsen og Johanne Mouritsdatter, 51aar.18081722 Anne Christensdatter 1808, hos hendes svigerfader Arent Jensen, 86aar.180918101720 Anders Skammelsen 1810 90aar.1745 Else Jensdatter 1810, Jens Møller og Else Jensdatter, 65aar 12uge.18111737 Mads Andersen 1811 73aar 6maa.1759 Jens Marcussen 1811 52aar 4maa.1727 Karen Andersdatter 1811 84aar 4dag.1736 Johanne Andersdatter 1811 hos Jens Madsen 75aar 2maa 7dag.18121743 Peder Lauritsen 1812 69aar.1751 Maren Toft 1812 61aar.1734 Sidsel Kjaergaard 1812 78aar.18131814


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 46 of 491747 Maren Lauritsdatter 1814 hos Jens Nielsen, 67aar.1730 Christen Høj 1814 84aar.1748 Karen Christensdatter 1814, urmager Niels Hede og ____, 66aar.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_C_013_K05-29-Aafter 1814: <strong>her</strong>e only dead men presumably born in or before the year 1760.18151737 Niels Hede 1815 78aar.1727 Jens Krøl 1815 88aar.1745 Christen Michelsen 1815 70aar.18231754 Jens Nielsen Toft 1823 (1754 Jens Toft 1823, 1754 Jens Nielsen 1823) 69aar.18251758 Jacob Degn 1825 67aar.18331743 Niels Michelsen 1833 paa Ullerup Gods 90aar.18341749 Jens Christensen 1834 hos Jens Pedersen, 85aar.18421760 Niels Poulsen 1842 i Sønder Draaby 82aar.18441757 Joseph Jeppesen 1844 i gift 2gange 87 10/12aar.JØRSBYJØRSBYdata_kirkeboeger_C128_C_013_K06-05-Adata_kirkeboeger_C128_C_013_K06-05-Bafter 1814: <strong>her</strong>e only dead women presumably born in or before the year 1760.18141748 Karen Christensdatter 1814, Niels Hede og Karen Christensdatter, 66aar.18151735 Else Pedersdatter 1815, hos Jens Poulsen, 80aar.1737 Karen Thøgesdatter 1815, Christen Hasselberg og Karen Thøgesdatter, 78aar.18161730 Mette Poulsdatter 1816, Niels Olufsens moder, 86aar.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 47 of 4918181754 Karen Nielsdatter 1818, Jens Poulsen og Karen Nielsdatter, 63aar 11maa.18201752 Karen Michelsdatter 1820 68aar.18231741 Anne Michelsdatter 1823 82aar.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_C_013_K06-07-A18331748 Margrethe Knudsdatter 1833, hos Jens Christian Andersen, 85aar.1760 Maren Svenningsdatter 1833, Jens Nielsen Toft og Maren Svenningsdatter (Jens Toft og Maren Svenningsdatter), enke ca 73aar.18381758 Maren Sørensdatter 1838, Christen Christensen og Maren Sørensdatter, enke født i Thiele Sogn i Salling 80aar.18431756 Johanne Marie Høj 1843 født Johanne Marie Schmidt 1843, Højers moder, født i Lemvig 87aar.18441757 Anne Christine Jensdatter 1844, Simon Andersens kones moder, gift flere gange født i Villerslev Sogn i Thy 86 3/4aar.18481759 Bodil Pedersdatter 1848, Jens Christian Lauritsen og Bodil Pedersdatter, enke født i Duerup Sogn i Salling, 89aar.JØRSBYdata_kirkeboeger_C128_C_013_K06-13-BEND of JØRSBY 1760 DØDE 1799.


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 48 of 49JØRSBY Parish Map 1899Højkantkort 1899 Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Denmark


Joersby 1760-1799 Events in the Parish Page 49 of 49JØRSBY Parish Map 19994cm kort 2001 Copyright Kort & Matrikelstyrelsen DenmarkEND of JØRSBY 1760-1799Printed in Toronto 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!