11.07.2015 Views

Ljørslev 1688 to 1799 - DIS-Danmark

Ljørslev 1688 to 1799 - DIS-Danmark

Ljørslev 1688 to 1799 - DIS-Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ljørslev <strong>1688</strong> - <strong>1799</strong>This paper is copyright you who are all living family members and your ances<strong>to</strong>rs and descendants at all times mentioned in the following pages;this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen in 2012 in Canada, France, Denmark, Belgium and dedicated <strong>to</strong> my children including Samuel Julian,Marie Louise or Robert Vincent and all our descendants and in honour of my ances<strong>to</strong>rs including my beloved mother Marie Kristine Madsen and myalways missed father Harald Mark and all their ances<strong>to</strong>rs for whom love <strong>to</strong> one another always has been pivotal.Billede af Ljørslev Kirke by Claude DavidLjørslev Morsø Sønder Thisted <strong>1688</strong>-1775Ljørslev Morsø Sønder Thisted - kirkebog forsaetter til 1814 1775-<strong>1799</strong>Content: 1 Fødde - Birth 2 Confirmerede 3 Viede - Mariage 4 Absolverede 5 Døde - DeadKort MapsNice, France Rev September 29 th , 201Dele erfaringer og tanker / comments and thoughts : carlphamadsen@yahoo.com +1 416 301 0824 Toron<strong>to</strong>, Canada Printed in Toron<strong>to</strong> 2012


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 2 of 56Ljørslev <strong>1688</strong> fødde 1776<strong>1688</strong> ingen fødteLjørslevLjørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-06-Adata_kirkebøger_C140_C_001_K01-09-A16891689 Christen Kjeldsen, Kjeld Sørensen og ____, bar Anne Svenningsdatter; Michelsen i Vitrup, Johan Andersen, Jens Jensen.1690 L Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_001_K01-14-A16901690 Bodil Sørensdatter, Søren Nebel og ____, bar Anne Pedersdatter; Niels Ladefoged, Rejsmart Gartner, Edel Margrethe Olufsdatter, AnneChristensdatter.1690 Birgithe Pedersdatter, Peder Brogaard og ____, bar Karen Poulsdatter; Kjeld Sørensen, Michel Hansen, Sidsel Jensdatter, Anne Svenningsdatter.1690 Christen Kjeldsen, Kjeld Sørensen og ____, bar Anne Svenningsdatter; Peder Svenningsen, Christen Thorchildsen, Maren Nielsdatter, MarenJensdatter.1690 Jacob Olufsen, Oluf Møller og ____, bar Inger Jensdatter; Christen Koldborg, Niels Jacobsen, Sidsel Jensdatter.1691L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-18-A16911691 Maren Jensdatter, Jens Vestergaard og ____, bar Inger Jensdatter; Søren Vestergaard, Peder Jeppesen, Ellen Nielsdatter, Anne Pedersdatter.1691 Poul Nielsen, Niels Nebel og ____, bar Mads Jensens hustru Lisbeth Bjaelke (Mads Jensen og Lisbeth Bielke); Jens Blok, Rejmert Gartmand,Karen Escesdatter, Anne1692L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-24-A16921692 Inger Pedersdatter, Peder Svenningsen og ____, bar Maren Michelsdatter; Kjeld Sørensen, Jens Vestergaard, Karen Nebel, Kirsten Smørdahl.1692 Edel Marie Poulsdatter, justitsraad Poul von Klingenberg og ____ unge datter, bar Sophie Birgithe Mogens Rosenkrans; Anders Bilde, MadsMogens Rosenkrans og hans <strong>to</strong> døtre.1692 Christen Christensen, Christen Christensen og ___, bar Inger Jensdatter; Jens Christensen, Poul Christensen, Peder Christensen, JohanneAndersdatter.1693L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-29-A16931693 Maren Nielsdatter, Niels Nebel og ____, bar Jom: Panelle; Oluf Hansen, Mogens Ladefoged, Anne Christensdatter, Johanne Pedersdatter.1693 Christens Sørensen, Søren Vestergaard og ____, bar Else Sørensdatter; Jens Christensen, Laurits Christensen, Dorthe Sørensdatter, Mette


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 3 of 56Jensdatter.1693 Svenning Kjeldsen, Kjeld Oluf Møllers og ____, bar Anne Christensdatter (Svenning Olufsen); Oluf Hansen, Christensen Ladefoged, LisbethSophie Hansdatter, Karen Nebel.1693 Birgithe Kjeldsdatter, Kjeld Sørensen og ___, bar Anne Svenningsdatter; Peder Brogaard, Christen Thorchildsen, Maren Sørensdatter.1694 ingen1695 Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_001_K01-35-A16951695 Birgithe Pedersdatter, Peder Brogaard og ___, bar Karen Svenningsdatter; Jens Vestergaard, Søren Vestergaard, Niels Nebel, StephenAndersdatter.1695 Christen Nielsdatter Niels Kirkegaard og Maren Poulsdatter, uaegte, bar Kirsten Jensdatter (se pub. abs.);Svenning Poulsen, Jens Vestergaard,Christen Jensen, Karen Jacobsdatter.1695 Mette Esbensdatter, Jens Esbensen og ___, bar Anne Dam; Niels Christensen, Christen Sørensen, Maren Svenningsdatter.1695 Jens Christensdatter, Christen Sørensen og ___, bar Anne Olufsdatter; Jens Nielsen, Peder Frans, Anne Nielsdatter, Dorthe Sørensdatter.1695 Kirsten Bendigsen, Bendigs Degn og ___, bar Johanne Jensdatter; Michel Vestergaard, Niels Svensen, Anne Boilesdatter, BabaraSvenningsdatter.1695 Esce Madsen, Mads Olufsen og ___, bar Inger Jensdatter; Christen Pedersen i S<strong>to</strong>rupgaard, Niels Christensen, Anne Pedersdatter, MetteJensdatter.16961696 Niels ____, ____ og Karen Nebel, bar Lisbeth Bjaelke; Oluf Hansen, Michel Schytt, vel: Jom: Edel Elisabeth Skyldenspar1696 Mette Olufsdatter, Oluf Møller og ___, bar Vel: Jom: Edel Elisabeth Bjaelke; Oluf Hansen, Anders Christensen, Anne Christensdatter.1697L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-43-A16971697 Michel Andersen, Anders Madsen og ____, bar Johanne Andersdatter i Vitrup; Michel Lauritsen, Svenning Poulsen, Johanne Lauritsdatter.1697 Charlotte Louise Poulsdatter, Justitsraad Poul von Klingenborg og ____, bar; her: Stiftsamtmand Bartholm, Obertsløjnant Ransom, BeatheBjaelke, fru: Helvig Brøchersdatter1697 Jens Andersen, Kirke Anders Christensen, og ____, bar Inger Jensdatter; Søren Poulsen, Maren Kollborg, Inger Nielsdatter.1697 Navnløs, Christen Kirkemand1698 ingen1699L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-49-A16991699 Edel Christine Cathrien Jørgensdatter, Jørgen Svenningsen og ____, bar Jom: Gyldenspar; Niels Thomassen Kaas og Sørensen Robbe, KappelanJuncher Henrich von Klingenberg, Juncher Jule, Anne Rytter af Torpsø.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 4 of 561699 Frederiche Madsdatter, Justitsraad Mads Poulsen Klingenberg og ___, Beathe; Jom: Birgithe Christine Ryab, Edel Sophie Bille, Ritmester Post,Raetsøn paa Glomstrup.1699 Jørgen Thomassens hustru introduceret.1700L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-53-A17001700 Edel Elisabeth Nielsdatter, Niels Gjern og ____, bar Edel Elisabeth, con Prousten Mads Schytte i Karby; Anders Brasen Galtrup, Mathies Fromfra Vigerslevgaard, Jom: Gyldenspar paa Højris, Jens Jeginds kone af Taebring, Laurits Borgerdahls kone i Frøslev.1700 Jacob Olufsen, LilleRis Mølle Oluf Møller og ____, bar Jacob Svennings kone i Kaarup; Peder Brogaard i Ljørslev, Michel Jensen i Vitrup, MichelNielsens kvinde i Vistrup, Christen Thochildsen i Ljørslev.1700L introducerede1700 Edel Elisabeth Bjaelke, af Christian Meldahl i Nykøbing.1700 Niels Gjern og Mette Michelsdatter, hustru, af Praesten Mads Schytte i Karby.1700 Oluf Møller og Karen Jacobsdatter, hustru17011701 Kirsten Poulsdatter, af Ljørslev Poul Svenningsen og ___, bar Mette Michelsdatter, praestens hustru; Eder Brogaard, Marcus Jeppesen,Svenning Poulsen alle tre af Ljørslev, Birgithe Pedersdatter Søndergaard i S<strong>to</strong>rup, Mette Pedersdatter Søndergaard iS<strong>to</strong>rup (B+M sikkert søskende).1701 Morten Marcussen, Marcus Jeppesen og ___, bar Michel Knudsens hustru i Nykøbing; Jeppe Jensen af Visby, Niels Jeppesen af Visby, JensKorrsen paa Lund, Michel Nilsens hustru i Vitrup, Beathe Nielsdatter, Maren i Ørding.1701L introducerede1701 Poul Svenningsens hustru1701 Marcus Jeppesens hustru1701 Poul Chris<strong>to</strong>pher Madsen, Etatsraad Klingenberg og ____, bar Beathe Bjaelke (Beata Bielche); Abel Rosen, ____, Mads Jensen, ___, ___.1702L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-03-A17021702 Søren Marcussen, Marcus Jeppesen og ____, praestens hustru Mette Michelsdatter; Roisen Ladefoged paa Lund, Jens Vestergaard i Ljørslev,Peder Svennings hustru, Anne Pedersdatters <strong>to</strong> doetre Ellen og Inger ogsaa af Ljørslev.1702 Christen Olufsen, søn af Lilleris Oluf Møller og ___, bar Mette Michelsdatter praestens hustru; Jens Michelsen Vitrup, Niels Jacobsen i Ørding,Peder Svenningsen i Ljørslev, Michel Nielsens hustru Vitrup, Anne kokkepige paa Højris.1702L Introducerede1702 Marcus Jeppesens hustru1702 Oluf Møllers hustru


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 5 of 561703L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-07-A17031703 Margrethe Michelsdatter, i Vitrup Michel Jensen og ____, bar Michel Jensens søster ____ Jensdatter i Votborg; Nellisel Nielsen i Vitrup, JensVestergaard i Ljørslev, Peder Søndergaard, og hans datter i S<strong>to</strong>rup, Anne Pedersdatter i Ljørslev.1703 Michel Christensen, Christen Thochildsen og ____, bar Else Valthersdatter paa Højris; Kaptajn Svenning Sørensen i Kaarup, Michel Laegaard iOrding, Michel Jensen i Vitrup, Christen Thorchildsens hustru i Kaarup, Thomassens pige Dorthe paa Højris.1703 Johanne Jørgensdatter, af Nebel Jørgen Svenningsen og ____, bar Mette Michelsdatter praestens hustru; Laurits Buggegaard Højris ff Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-09-A, NielsLadefoged Højris, Rytter af Harsø, Svenning Jensen og hans datter af Kaarup.1703L Introducerede1703 Christen Thorchildsens hustru af Vitrup1703 Jørgen Nebels hustru1704L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-14-A17041704 Erich Poulsen, i Ljørslev Poul Sørensen og ____, bar Mette praestens hustru?; Jens Michelsen, i Vitrup, Svenning Poulsen i Ljørslev, NielsChristensens hustru i Ørding, Peder Søndergaard og hans døtre Birgithe og Mette af S<strong>to</strong>rup.1704 Inger Christensdatter, af Ljørslev Christen Svenningsen og ____, bar ____ pige Edel Dorethe paa Højris; Jens Vestergaard, Søren Vestergaard afLjørslev, Michel Jensen af Vitrup, Christen Thorchildsens hustru af Ljørslev, Michel Nielsens pige Kirsten af Vitrup.1704 Peder Michelsen, i Vitrup Michel Jensen og ____, bar hans søster i Vitborg, Marcus Christensens karl og hustru af Ørding, Anne PedersdatterInger af Ljørslev.1704L ff Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-15-A1704 Fredrich Christian Madsen, Etatsraad Klingenberg og ____, bar Jens Beal Bjaelke paa Sjalland (l fundet paa next slide); Man_ Jeppe __idsted,Apel Rasmussen paa Spøtt, Hans Frans, Fru: Hedvig Brøcher paa Glomstrup (Hedelvig Brøchner paa Glomstup - ; isEdel abbreviation for Hedel?)1704L Introducerede1704 Poul Svenningsens hustru af Ljørslev1704 Christen Svenningsens hustru af Ljørslev1704 Michel Jensens hustru af Vitrup1704 Edel Elisabeth Bjaelke paa Højris, fru:1705L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-20-A17051705 Anders Olufsen, af Lilleris Mølle Oluf Møller og ____, bar Svenning S<strong>to</strong>rgaards hustru i Raarup; Marcus Jeppesen af Ljørslev, Laurits Nielsen,Niels Ladefoged, Anne bryggerpige, Kirsten Nederhøj alle af Højris.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 6 of 561705 Maren Marcusdatter, af Ljørslev Marcus Jeppesen og ____, bar Michel Jensens søster i Vitrup (___ Jensdatter); Jens Vester af Ljørslev,Praestens karl Laurits Jensen af Ljørslev, Niels Jeppesen af Karby, Karen Svenningsdatter, Maren Nielsdatter afLjørslev.1705L Introducerede1705 Oluf Møllers hustru i Lilleris Mølle1705 Marcus Jeppesens hustru af Ljørslev1706L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-32-A17061706 Maren Poulsdatter, Poul Svenningsen og __, bar Mette praestens hustru Ørding; Peder Brogaard, Svenning Poulsen, Marcus Jeppesen, ____Pedersdatter, ____.1706 Introducerede1706 Poul Svenningsens hustru af Ljørslev.1707L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-39-A17071707 Else Pedersdatter, Kaptajn Peder ___ og Sidsel Hansdatter, uaegte, bar praestens pige Maren Lauritsdatter; Michel Jensen af Vitrup, Praestenskarl Peder, Anne Nielsdatter i Vitrup, Johanne Christensdatter i Ljørslev, Helle Kjeldsdatter i Ljørslev.1708L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-45-A17081708 Anne Jensdatter, af Ljørslev Jens Christensen og___, bar Michel Nielsens hustru i Vitrup; Jørgen Nielsen i Nebel, Michel Jensen i Vitrup,Christen Sicher i Ljørslev, Inger Nielsdatter og Johanne Christensdatter i Ljørslev.1708O Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-47-A1708 Peder Jensen, af S<strong>to</strong>rup Jens Pedersen og __, bar praestens hustru; Mads Nielsen, Lambert Pedersen, Birgithe Pedersdatter og AnnePedersdatter (sikkert søskende), Christen Dahlgaards hustru Birgithe alle af S<strong>to</strong>rup.1708 Laurits Henrichsen, af S<strong>to</strong>rup Henrich Lauritsen og __, bar praestens steddatter Ida Christine Fugls; Christen Olufsen Ørding, Peder Kroghgaardaf Ørding, Christen Dahlgaards hustru i S<strong>to</strong>rup, Mads Olufsens datter Karen Madsdatter, Thomas Andersens pigeMaren.1709L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-52-A17091709 Peder Sørensen, i Ljørslev Søren Bundgaard og ___, bar Degnens datter Mette Christensdatter; Peder Brogaard i Ljørslev, Svenning Poulsen,Marcus Jeppesens hustru og hans tjenestepige Mette, Johanne Christensdatter, Maren.1709L Introucerede1709 Jens Christensens hustru af Ljørslev1709 Soren Bundgaards hustru


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 7 of 5617101710L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-58-A1710 Mette Cathrine praestens navn, praestens navn og ____, bar Christensens hustru i Scher; Juncher Henrich Klingenberg, Peder Lasen, her: MadsBrunov i Assels, Dorthe Erichsdatter, Ida Christine Christensdatter.1710 Jeppe Marcusdatter, af Ljørslev Marcus Jeppesen og ___, bar Michel Schyttes hustru; Jens Kaarsen, Michel Jensen i Vitrup, Kjeld Sørensenshustru, Inger Nielsdatter, Johanne Christensdatters Maren.1710 Kirsten Michelsdatter, Michel Jensen og __, bar ____; Jens Kaarsen, Marcus Jeppesen, Peder Rytters hustru, Svenning Poulsens hustru, IngerNielsdatter af Ljørslev.1710 Introducerede1710 Kirsten Lauritsdatter, Praestens hustru1711L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-03-A17111711 Erich ____, ____ praestens navn og Kirsten Lauritsdatter, bar mag: Christens kaereste i Skive; Prousten Jens Jegind i Taebring confirmerede;Juncher Henrich von Klingenberg, her: Balthazar Nielsen i Vejerslev, Jacob Osuborg og hans kareste DortheErichsdatter, Prousten her: Jens Jeginds kaereste Dorthe Hjort.1711L Introducerede1711 Marcus Jeppesens hustru af Ljørslev1711 Michel Jensens hustru af Vitrup1711 Kirsten Lauritsdatter, praestens hustru.1712 Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_001_K03-13-A17121712L Introduceret1712 Peder Jensen Brogaards hustru af Ljørslev1712 Niels Madsens hustru1712 Inger Nielsdatter, i Vitrup Niels Madsen og ____, bar Inger Jensdatter i Ljørslev; Anders Andersen i Ljørslev og hans søn af Aanderup MadsAndersen, Mads Olufsen og hans <strong>to</strong> døtre af Ørding.1713L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-14-A17131713 Poul Svenningsen, af Ljørslev Svenning Poulsen og ____, barMichel Jensens hustru i Vitrup; Peder Lambertsen og hans datter af S<strong>to</strong>rup, NielsMadsen af Vitrup, Inger Nielsdatter og Helle Kjeldsdatter af Ljørslev.1713 Christen Jensen, Jens Christensen og ____, bar praestens hustru; Kjeld Sørensen, Peder Jensen, Maren Jeppesen (Maren Jepsdatter/ Morten/Mogens Jeppesen), Inger _iN___


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 8 of 561713 Amalie Pedersdatter, Peder Schytte og ___, bar Johanne Husholderske paa Højris; Procep<strong>to</strong>r Hans Schytte, Christen Michelsen Ridefoged, StenSchytte forkenens pige Ulricha og en anden pige Eleonora.1713L Introducerede1713 Svenning Poulsens hustru1713 Jens Christensens hustru i Ljørslev1713 Peder Schyttes hustru af Ljørslev1714L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-17-A17141714 Poul ____, praestens navn og ____, bar vel: fru: Klingenberg paa Højris, confirmeret af her: Mads Brun i Assels; Her: Etatsraad Justitsraad Poulvon Klingenberg, her: Justitsraad Henrich von Klingenberg og hans frue Haltjars Kirsten og datter i Vejerslev.1714 Karen Pedersdatter, Peder Brogaard og ___, bar ___; Niels Madsen i Vitrup, Michel Nielseni Vitrup, Marcus Jeppesens hustru af Ljørslev, OlufMøllers hustru af Ljørslev, Jørgen Svenningsens datter af Nebel.1714 Peder Pedersen, Peder Jensen og ___, bar Michel Jensens hustru i Vitrup; Peder Schytte, Svenning Poulsen, Mads Jensen, Marcus Jeppesenshustru, Kjeld Sørensens datter Mette Kjeldsdatter alle af Ljørslev.1714L Introducerede1714 Praestens hustru, af hr Mads i Assels1714 Peder Brogaards hustru1714 Peder Jeppesens hustru af Ljørslev1715L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-20-A17151715 Anne Nielsdatter, Niels Madsen og ___, bar Michel Schyttes hustru i Ljørslev; Mads Nielsen i S<strong>to</strong>rup, Mads Olufsen og <strong>to</strong> døtre af Øerding.1715 Ulricha Augusta praestens navn, praestens navn og ____, bar Ulikka ugusta paa Højris; frk: Klingenberg paa Højris, Rec<strong>to</strong>r Schola NeocopiensisNicolaus sinconides, Jens Schytte Praecep<strong>to</strong>r paa Højris, May: Christen Lauritsens hustru af Skive, MarenVognsdatter, her: Graversisi Assels.1715 Johanne Christensdatter, aegtemand af Kaarup Christen Stephansen og Mette Nielsdatter af Nebel, uaegte, bar Christen Svenningsens hustru iFredsø; Niels Pors i Fredsø, Michel Schytte i Ljørslev, Maren Jeppesens hustru i Ljørslev, Oluf Møllers hustru, MichelBødchers hustru af Ørding.1715 Karen Svenningsdatter, af Ljørslev Svenning Poulsen og ___, tvilling, bar Michel Schyttes hustru i Ljørslev1715 Maren Svenningsdatter, af Ljørslev Svenning Poulsen og ___, tvilling, bar Michel Jensens hustru i Vitrup; Lambert Pedersen af S<strong>to</strong>rup, ChristenChristensen af Ørrding, Christen Andersen af AarbaekMølle, Peder Gladborg af Ljørslev, Peder Søndergaard i S<strong>to</strong>rup,Peder Christensen af Ørding, Niels Madsen i Vitrup og hans hustru, Marcus Jeppesens hustru af Ljørslev, HenrichLauritsens hustru af S<strong>to</strong>rup, Karen Pedersdatter af Outrup.1715L Intro


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 9 of 561715 Niels Madsens hustru af Vitrup1715 Kirsten Lisbeth, praestens hustru, af Proust Laurits Lauritsen i Karby1715 Svenning Poulsens hustru af Ljørslev17161716 Jens Pedersen, Peder Brogaard og ___, bar Peder Schyttes hustru i Ljørslev; Laurits Kaas praestens karl Niels Sørensen, Niels Madsens hustru afVitrup, Kjeld Sørensen <strong>to</strong> døtre Helle Kjeldsdatter og Maren Kjeldsdatter.1716 Jens ____, ____ og Bodil Marie Christensdatter, uaegte, bar Peder Schyttes hustru; Michel Jensen, Niels Madsen af Vitrup, Oluf Møllers hustruInger Pedersdatter, Kjeld Sørensens datter Helle alle 3 af Ljørslev.1716L Intro1716 Peder Brogaards hustru af Ljørslev17171717 Christen Lauritsen, af Ljørslev Laurits Christensen og ___, bar Svenning Poulsens hustru af Ljørslev; Michel Jensen i Vitrup, Niels Sørensenspige ___, Marcus Jeppesens hustru, Jens Christensens hustru alle af Ljørslev.1717 Karen Nielsdatter, Niels Gjern og ____, bar Prousten her: Laurits Lassens hustru paa Højris, Michel Schytte, Peder Schytte af Ljørslev, her:Balter Nielsens hustru og datter af Vejerslev Praestegaard1717L Intro1717 Laurits Christensens hustru1717 Niels Gjerners hustru1718L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-29-A17181718 Peder Christensen, Christen Berthelsen og ____, bar praestens hustru; Jens Christensen, Svenning Poulsen, Marcus Jeppesens hustru, PederJensens hustru, Karen Pedersdatter, alle af Ljørslev.1718 Mads Jensen, Jens Madsen og ____, bar Sadborgs pigen paa Højris; Percep<strong>to</strong>r Christen Nielsen Murfaget, <strong>to</strong> Lakajer, Ladfoged Malte alle afHøjris.1718L Intro1718 Jens Madsens hustru.1718O Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-30-A1718 Maren Jensdatter, Jens Lassen og ____, bar Jens Michelsens hustru i Øster Assels; Niels Bach, Mads Skraedder, Jens øer, Niels Vestergaardshustru, Jens Christensens datter alle af Ørding.1718 Karen Madsdatter, Mads Stakjaer og ___, bar Christen Brepstens hustru; Niels Bach, Morten Nielsen, Michel Gregers hustru, Christen Nielsenspige, Niels Christensens pige alle af Ørding.1719L Ljørslev11amdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-31-A-may6-


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 10 of 5617191719 Jens Christensen, Christen Madsen og ____, bar Mads Christensens datter i Ørding; Niels Madsen i Vitrup, Michel Schytte, Jens Christensenshustru, Christen Berthelsens hustru, Inger Pode alle af Ljørslev.1719 Mette Christensdatter, af Ljørslev Christen Berthelsen og ___, bar praestens hustru; Jens Christensen, Christen Madsen, Niels Madsen, NielsJensens hustru og datter alle tre af Vitrup.1719 Søren Nielsen, af Ljørslev Niels Sørensen og ____, bar Søren Kjeldsens hustru i Ørding; Michel Schytte, Peder Schytte, Marcus Jeppesen,Svenning Poulsen og hans pige alle af Ljørslev.1719L Intro1719 Christen Madsens hustru1719 Christen Berthelsens hustru1719 Niels Sørensens hustru.17201720 Anders Nielsen, Niels Madsen og ____, bar Jens Madsens hustru i Blaaborg; Michel Jensen i Vitrup, Christen Berthelsen i Ljørslev, MarcusJeppesen i Ljørslev, Mads Jeppesens datter i Ørding, og pigen ____1720 Niels Nielsen, Niels Gjerner og ___, bar mag: Christen ____; Mag: Christen Lauritsens hustru, Michel Vestergaard og hans søster i Assels,Laurits Bugge og hans hustru i Ejstrup.1720L Intro1720 Niels Madsens hustru1720 Niels Gjerners hustru.1721Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-37-A17211721 Jens Madsen, Mads Flades søn, ____Jensdatter , Jens Christensens datter af Ljørslev gau frembaaren af ____ Michel ___1721 Mads Søren Jacobsen, Jacob Corporals søn, bar Ritters hustru i Frøslev; Jacob Smed, Jens Skraedder, Thøger Jørgensens datter, alle af Ørding1721 Introducerede1721 Jens Christensen hustru1721 Jens Thøger hustru1721 Jens ____ hustru1721 Jacob Corporal hustru1721 Jens Schrøder hustru1721L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-38-A1721 Christen Christensen, Christen Berthelsen og ___, bar Jens Michelsens hustru; Jens Madsen, Bille Rusted, Niels Madsen, Marcus Jeppesen,


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 11 of 56Christen Berthelsens hustru.1721 Introducerede1721 Jens Madsens hustru1721 Christen Berthelsens hustru.1721 ff Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_001_K03-42-AØster ____ Jensdatter ___ Madsdatter, Michel Pedersens hustru, ___ Brøcher.Jens Madsen, Mads Bla kjelds søn som bar ___ Christens hustru og kaldt Jens ___ ___ Henrich Gregers hustru ___ ____ af Ørding; ___ Christensenssøn af Ørding, baaret til daaben af Magh: Christen Karen og ___ fad: Christen Jeppesen og Hans Nielsen af ____,Christen _____, Michel Gregers hustru.Jacob Corporals Søn frembaaren til daaben af ___ ttes hustru i Frøslev og kaldt ____, fad: ____ ____ , Jacob Smed, Berthel ____, Thøger Jensensdatter alle af Ørding1721L Intro1721 Jens Henrichsens hustru1721 Jens Mogensens hustru1721 ___ ___ hustru1721 Jens Corporals hustru1721 Oluf Skraedders hustru1721 ____1721L ff Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-43-A1721 Peder Nielsen , Niels Jaergaard og ___, bar Erich Christensens hustru; Laurits Jeppesen, Michel Nielsen, Jørgen Pors og Peder Jensens datter.1721L Intro1721 Christen Madsens hustru1721 Niels Madsens h:1721 Niels Jaergaards h:1722Ingen fødteJens Christensens hustru introduceret.17231723 Maren Christensdatter, Christen Madsen og ___, bar Jens Madsens hustru i Lilleris Mølle; Michel Jensen, Møller Madsen, Maren P____, IngerPedersdatter.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 12 of 561723 Mads Nielsen, Niels Madsen og ____, bar Inger Jensdatter; _____1723 Peder Nielsen, Niels Jaergaard og ___, bar Peder Christensens hustru; Mads Jeppesen, Michel Nielsen, Jørgen Poder, Peder Jensens datter.1723 Christen Madsens hustru1723 Niels Madsens hustru1723 Niels Jaergaards hustru1724L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-45-A17241724 Kjeld Christensen, Christen Madsen og __, bar Jens Madsen Møllers; Niels Madsen i Vitrup, Ma___ ___ i Vestergaard, Johanne Holberg? ogInge Pede.1724 Michel Jensen, Jens Madsens i Lilleris Mølle hans hjemmedøbte datter; ___1724L Intro1724 Christen Madsens hustru1724 Jens Madsens hustru1724 ____17251725 Peder Nielsen, Niels Jaegergaard og ___, bar Poul Knudgaards hustru; Niels Madsen, Marcus Jeppesen, Anne Vestergaard, Inger Pedersdatter.1725 Anne Christensdatter, Christen Andersen og ___, bar Ma___; __, ___, Mette Schytte, Johanne Krogh, Inger __1725L Intro Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-48-A1725 Niels Jaergaards hustru1725 Christen Christensens hustru17261726 Svenning Nielsen, Niels Madsen og ___, Maren Andersdatter, Poul Christensens hustru (Poul Christensen o g Maren Andersdatter); MichelJensen i Vitrup, Peder Kjeldgaard, Michel Nielsen, Inger Pedersdatter, Anne Thomasdatter.1726 Anne Sophie Jensdatter, i Lilleris Mølle Jens Mortensen og ___, bar Charitas Elisabeth Nielsdatter; Morten Lauritsen, Niels Jørgensen, Michel____, Lisbeth___, ____ pige Kirsten Brygger pige alle af Højris.1726 Niels Christensen, Christen Nielsen og ___, bar Peder Kjeldgaards kone; ____, ____, ____, Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-50-A Niels Gregers hustru17271727 Kirsten Jensdatter, Jens Skraedder og ___, bar Jacob Corporals hustru ; Christen Jensen i Kaarup, Michel Jensen, Maren Svenningsdatter,Birgithe Klintgaard, Mette Brogaard.1727 Kirsten Christensdatter, Christen Nielsdatter og ___, bar Maren Andersdatter; Michel Jensen, Christen Poulsen, Christen Berthelsen, Johanne


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 13 of 56Koldborg, Anne Brøndgaard.1727L Intro1727 Christen Nielsens hustru efter hendes døde søn1727 Jens Skraedders kone1728 ingen17291729L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-58-A1729 Anne Nielsdatter, Niels Nebel og ___, bar Laurits S___ hustru i Vils; Marcus Pedersen, Peder Knudgaard, Margrethe Jensdatter.17301730 Sidsel Christensdatter, Christen Berthelsen og ___, bar Birgithe Knudgaard; Michel Jensen, Marcus Jeppesen, Niels Jensens hustru, KirstenSasborgs pige paa Højris, Anne Bundgaard.1730 Anne Christensdatter, Christen Poulsen og ___, bar Jens Møllers hustru; Niels Madsen, Michel Jensen, Birgithe Klintgaard, Maren Andersdatter,Michel Jensens <strong>to</strong> døtre.17311731 Thøger Nielsen, I Nebel Niels Smed og ___, bar Laurits Smeds hustru i Vild; Peder Klintgaard, Marcus Jeppesen, Christen Poulsen, NielsMadsens hustru, Michel Jensens <strong>to</strong> døtre Margrethe og Kirsten.17321732 KarSten Christensen, af Vitrup Christen Poulsen og ___ , bar Michel Jensens datter Margrethe Michelsdatter; Niels Smed, Niels Madsen, SørenPedersen, Peder Knudgaards hustru, Anne Bundgaard, Jørgen Pedersen.1732 Peder Olufsen, Oluf Knudsen og ___, bar Christen Berthelsens hustru; Peder Huulgaard, Marcus Jeppesen, Niels Ingaard, Anne Bundgaard,Maren ___.17331733 Else Christensdatter, Christen Berthelsen og ___, bar Niels Smeds hustru i Nebel; Marcus Jeppesen, Niels Madsen, Søren Pedersen, PederKjeldgaards hustru, Søren Kjeldsens.1733 Dorthe Cathrine Christensdatter, Christen Poulsen og ___, bar Kirsten Michelsdatter; Morten Lauritsen, Poul Ladefoged paa Højris, NielsMadsens hustru, Peder Klintgaard, Inger Pedersdatter.1733 Gjertrud Michelsdatter, Michel Skraedder og ___, bar Jens Møller; Peder Klintgaard, Marcus Jeppesen, Christen Berthelsen, Søren Kjeldsen.1733 Søren Nielsen, Niels Smed og ___, bar Oluf Clerques hustru; Marcus Jeppesen, Niels Madsen, Peder Knudgaards, Michel Pors hustru, AnneBandgaard.1734 ingen17351735 Karen Michelsdatter, Michel Thomassen og ____, bar Niels Smeds hustru i Nebel; Peder Knudgaard (Knudgaard), Maren Jensen, PederSørensen, Poul Svenningsen,Maren Knudgaard, Inger Nielsdatter, Christen Poulsens hustru.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 14 of 561736 Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_001_K04-15-A17361736 Michel Nielsen, Niels Smed og ___, bar Oluf Stenqvards hustru; Marcus Jeppesen, Michel ____gaard, Niels Pors i Fredsø, Peder Kjeldsen, NielsHansgaards hustru, Maren Christensdatter.1736 Svenning Poulsen, Poul Svenningsen og ___, bar Peder Knudgaards hustru; Niels Smeds ___, Christen Poulsen, Niels Madsen, Laurits ____Inger Pedersdatter, Michel Christensens hustru.1737 ingen1738L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-20-A17381738 Svenning Poulsen, Poul Svenningsen og ___, Peder Knudsens hustru; Niels Smed, Christen P____ , Niels Madsen, Inger Poder1738 Birgithe Christensdatter, Christen Lauritsen; ____1738 Maren Jensdatter, Jens Nielsen; ____17391739L ingen Ljørslev1740L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-24-Adata_kirkebøger_C140_C_001_K04-27-A17401740 Poul Poulsen, Poul Svenningsen og ___, bar Maren Pedersdatter; Jens Madsen, Christen Poulsen, Mette Brogaard, Kirsten Michelsdatter.1740 Anne Michelsdatter, Michel Lauritsen og ___, bar Karen Nielsdatter; Marcus Jeppesen, Søren Kjeldsen, Anne Jensdatter, Edel Kvit17401740 ____17411741 Jørgen Nielsen, Niels Degn og ____, bar Johanne ____datter; Peder Sørensen, Michel S<strong>to</strong>rgaard, Christen Dams hustru, ____, Mette ____.17421742 Karen Poulsdatter, Poul Svenningsen og bar ___, ____ er Pedersdatter; Marcus Jeppesen (Marcus Jeppesen), Michel Lauritsen, Michel Poulsen,Anne Christensdatter.1742 Clemed Michelsen, Michel Poulsen og ____, Anders Smeds hustru I Lødderup; Malene Poulsdatter Peder S____, Michel Jeppesen (MichelJeppesen), Svenning Nielsen, Svenning Nielsen.1742 Anne Charlotte Junchersdatter, (Anne Pedersdatter), Juncher Peder og ___’ bar Helle Trolle___; ____ Hals, Morten Kjaerholm fra Øster ____,____1745L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-38-A1743


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 15 of 5617441744 Dødfødt, Niels Smed og hustru introducerede1744 Niels Erichsen, Erich Nielsen og ___, bar Karen Christensdatter i Vils; Stephen Jensen i Lødderup, Christen Carstensen i Jylby, Tobias Hansen,Søren Mortensen, Maren Poulsdatter.17451745 Johanne Poulsdatter, Poul Knudsgaard og ____ , bar Ernst Nielsens hustru Vitrup; Peder Knudsgaard, Erich Nielsen ___ Pige, Christen Nielsensdatter.1745 Kirsten Sørensdatter, Søren Hansen og ___, bar Inger Nielsdatter; Peder Knudsgaard, Tobias Hansen, Christen Nielsen, Poul Knudsgaard, ErichDegns Mette.1745 Birgithe Jensdatter, Jens Christensen og ___, Birgithe Knudsen; Niels Madsen, Erich Nielsen, Johan Hansen, Else Pedersdatter, Anne CathrineErichsdatter.17461746 Sidsel Michelsdatter, Michel Brogaard og ___, bar Peder Sørensens hustru; Søren Kjeldsen, Niels Smedgaard, Sidsel ____, ____, ____1746 Christen Erichsen, Erich Smed i Vitrup, Michel Knudsens Mette Nielsdatter i ____; Christen Christensen i Jyl___,____ Christen Nielsen i Vitrup,____1747L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-40-A17471747 Martinus Tobiassen (Morten Tobiassen), Tobias Hansen og Maren Andersdatter (bar); Michel Brogaard, Peder Kjeldsen, Søren Marcussen,Maren Sørensdatter, Kirsten Christensdatter.1747 Margrethe Poulsdatter, Poul Knudsgaard og Birgithe Knudsgaard (bar); Erich Mortensen, Birgithe Knudsgaard, ___ ___, Svenning Christensen,Maren Hansen1747 Jens Nielsen, Niels Jensen og ___, bar Kirsten Nielsdatter; Laurits Henrichsen, Christen Visby, Christen Thuesen, Karen Jensdatter, MarenHenrichsdatter.1747 Anne Marie Christensdatter, Christen Thielsen og ___, bar Peder Corporal ___; Niels Borresen paa Frøslevgaard, Jørgen P____ paaVejerslevgaard, Christen B___gaard, Anne ___, Niels Hansgaard.17481748 Maren Svenningsdatter, Svenning Christensen og ___, bar Søren Thomassens hustru; Peder Nielsen, Michel Bach, Peder Dam, Christen ____hustru, Lambert Berthelsens hustru.1748 Maren Sørensdatter, Søren Christensen og ____, bar Peder Thomassens hustru; Niels Dam, Anders Ladefoged, Christen Legind, HenrichSørensens hustru, Dorthe Christensdatter1748 Peder Mortensen, Morten Skraedder og ___, bar Christen Ladefoged; Niels Dam, Søren Christensen, Christen Laegaard, Maren Jensdatter.1748 Peder Christensen, Christen Nielsen og ___, tvilling, bar Johanne Marie Nielsdatter.1748 Else Christensdatter, Christen Nielsen og ___, tvilling, bar Peder Tambours hustru; Søren Nielsen, Erich Nielsen, Peder Knudsgaard, Søren ____,Svenning Nielsen, Pors hustru i Vitrup, Niels Mortensens Mette, Sidsel Porsdatter.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 16 of 5617491749 Anne Cathrine Mortensdatter, Morten Højeris og ___, bar mad: Henricha Iversen paa Højris; Anne Bloch, Jens Kjaergaard, Johan Benedsen,Godsche Christian Worm.1749 Anne Elisabeth Christensdatter, I Vitrup Christen Nielsen og ___, bar Maren Knudsgaard; Sergeant Poul, Peder Knudsgaard, Poul Svenningsen,Erich Nielsen.1750L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-44-A17501750 Peder Johan Mortensen, Morten Højer og ___, bar Anne Pedersdatter ___; Michel Brogaard, Tobias Hansen, __ Marcussen, Johanne MarieStensdatter.1750 Marie Christine Tobiasdatter, Tobias Hansen og __, bar Maren Andersdatter; Mon: Højer, Michel Brogaard, Svenning Nielsen, SørenMortensen.1750 Christen Michelsen, Michel Bundgaard og ___, bar Dorthe Hansdatter; Michel Brogaard, Niels Smed, Søren Mortensen, aren Chhristensdatter.1750 Anne Erichsdatter, Erich Nielsen og ___, bar Maren Knudsgaard; Peder Knudsgaard, Michel Brogaard, Christen Nielsen, Poul Knudsgaardshustru.1750 Niels Jacobsen, Jacob Escesen og ___, bar Fredericha ____; Jens Kjaergaard, Johan Podemester, Anders Skraedder, ____ Pigen Kristine1750 Else Marie Christensdatter, Christen Olufsen og __, bar Anne Pedersdatter; Mon: Oluf Bager Praem, Niels Smed, Peder Bojer.1751 ingen1752L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-47-A17521752 Poul Michelsen, Michel Brogaard og ___, bar Anders Smeds hustru i Lødderup; Christen Olufsen, ____ Mortensen, Jacob Jensen, Dorthe Hans.17531753 Karen Nielsdatter, Niels Bødker og ___, bar Anne Nebel; Niels Smed, Søren ___, Christen Olufsen, Maren Nebel.1753 Peder Christensen, Christen Olufsen og ___, bar Edel Nebel; Niels Bøker, Søren ___, Poul Andersen, Johanne Christensdatter.1753 Kirsten Erichsdatter, i Vitrup Erich Nielsen og ____, ____; Christen Nielsen, Søren ___, Mathias Thybo, Maren Christensdatter.17541754 Benedicte Martinette ____, praestens navn og ____, bar Mads L____; Jom: Christine Marie K___, Kirsten ___, Holm, her: Bager Pr___.1754 Maren Jensdatter, Jens Madsen og ___, bar Jacob ___; Tobias ____, Svenning Nielsen, Peder Bojer, Ma___ ___.17551755 Jens Christensen, Christen Nielsen og ___, bar Mads Møller; Erich Nielsen, Søren Knudsgaard, Peder Knudgaard, Jens Smeds hustru i Kaarup.1755 Christen Olufsen, Oluf Tobiassen og ___, bar Tobias hustru Jytte i Karby Praestegaard; Jens ___, ____ ____, Christen Møller Laegaard, KnudUlsted.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 17 of 5617561756 Nicoline Nielsdatter, her: etatsraad Niels Froisen og ___, bar her: justitsraad Haubys frue; Justutsraad Hans Juncher, Berthel Hau___, frø:Hau__.1756 Christen Pedersen, Peder Skomager og ___, bar Marianne Urhe; Tobias ____, Søren Nielsen, ____ Nielsen, Sidsel hos Mortens:1756 Ide Marie Madsdatter, Mads Møller og ___, bar ___the Brogaard; Niels Poul ___sten, Søren Nebel, __ren Mortensen, Maren Koks (MarenKors, Maren Kohl)1756 Jeppe Anthony Nielsen, Niels Podemester og ____, bar Jens ____; Mogens Ris, Johan Pedersen, Christian Schytte, Maren Nebel.17571757 Erhardt Røring praestens navn, praestens navn og ___, bar fru: ____raadinde Nandrup; estatsraad Raadmand ____ich, Christine Hauch, HansBerthel Nandrup, her: Oluf Pat___.1757 Sidsel Jensdatter, Jens Tombour og ___, bar Tobias ____ hustru; Mads Smed, ____ ____, Poul Graversen, Søren ___stensens hustru.1757 Berthel Juncher, etatsraad paa Højris Juncher og ____, bar Proprietaene Hauch; frk: Christen Ull___ Hauch løjtenant Laurits, her: Baron HolgerVinter, Holg.1757 ____ Pedersdatter, Peder Bojer og ____, bar Maren Nebel (Peder Boile); Christen Sørensen Nebel, Michel Nebel, Jens Nielsen, ___ Bojer,Bojer ____.1758 ingen17591759 Andreas Hauch, etats Hauch og ___, bar ___ fru: Laurits____; Kaptajn Hauch Thyborøn, Juncher Rytter Stjernholm paa Ørndrup, frø:Margrethe Hauch.1759 Maren Lauritsdatter, Laurits Jaergaard og ___, bar ____ Møller; Jacob Lunds, Jørgen Mortensen, Peder Skomagers hustru, Michel Laegaardshustru.1760L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-59-A17601760 Jens Pedersen, Peder Vestergaard og ___, bar Jacob Burgs hustru; Tobias Hansen, Michel ____, Jørgen Nebel, Anne Nebel.1760 Karen Christensdatter, Christen Mortensen og ___, bar Tobias Hansens hustru; Christen Albrechtsen, Erich Vestergaard, Christen Rebslagersdatter Anne Christensdatter, Søren Mortensens kone.1760 Sophie Hauch, etatsraad Hauch og ____, bar fru: Majorinde Lützow; frk: Lützow, her: Deden, her: Kaptajn Hauch.1760 Johannes praestens navn, praestens navn og ____ Anne Bager, bar ___- Anne Bager; Her: Rosted, her: Henborg, her: ____, mad: Stenberg.1760 Morten Sørensen, Søren Mortensen og ___, bar Tobias Hansens hustru; Christen Marchor, Mortensen, Jens Christensen, Maren Brygger.1760 Kirsten Andersdatter, Anders Møller1761____


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 18 of 561761 Andreas Hauch, etatsraads Hauch og ____, mad: Radbech Ljørslev; Her: general Anders Højer fra Strup, Faendrich Hacuh fra Frydbrønd,Frøjersdatter fra Højris.1761 Mads Christensen, Christen Madsen og __, hans datter usted Jølby; Christen Albrechtsen af Ørding, Tobias Hansen af Ljørslev.1761 Niels Pedersen, Peder Skraedder og ____, bar Niels Smeds hustru; ____ Søren Trier paa Højris, ____, Michel Nebel og Jørgen Nebel.1762L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K05-03-A17621762 Maren ____1762 Steen Johan Lauritsen, Laurits Vestergaard og __, Svenning ____ hustru; Michel ___, Henrich Brogaard, ____, Tobias ___, Søren ___, alle afLjørslev.1672 Andreas Hauch, her: Etatsraad Hauch og ___, bar frk: Anne Christensdatter, Christen; Frk: Dorthe Magdalene ____, Degnene Praesten hrKjaerluf Cappellan, ____ Nykøbing.1763L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K05-05-A17631763 Christen Kragh Pedersen, Peder Vestergaard og ___, tvilling, bar Svenning Nielsen____; 1763 Mads Pedersen, Peder Vestergaard og ___,tvilling, bar ?; Christen Nielsen, _ Nielsen af Vitrup og Christen Madsen og hans ___ -__.1763 Dorthe Pedersdatter, Peder Skomager og ___, bar __; __, ___ ____ Vestergaard, Søren Rytter alle af ___.17641764 Maren Hauch, estatsraad Hauch og ____, Cammerherre Rebu Kragh paa Krabbe; Christen Møller, Hans ____, ___llerup, ___, ____ fraMøllerup, fra Vestervig.1764 Jens Escesen, Esce Madsen og___, bar Christensens ___ i Vitrup; Peder Vestergaard, Jacob ___, men, ____Svenning ____, Maren af Ljørslev.1764L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K05-06-A1764 ____ ; Jørgen Leth, Mar ____, ___ Ljørslev,17651765 Else ____, ____1765 Mette Christine Jensdatter, Jens Thybø og ____, bar Svenning ____; Søren Mortensen, Hans , Mette Brogaards ___ Esce ___ Jørgen Nebel alleaf Ljørslev.1765 Martis Tobiassen, Tobias Hansen og ___, bar ___ Martinus kone; Jacob ____, Svennin g Nielsen, Mortensen ___, Peder S<strong>to</strong>rgaards hustru all afLjørslev.1765 Jens Erich Hauch, etatsraad Hauch ___, bar Soren Clausen paa Ullerup hans datter Gjertrud; Lambert Clausen, Poul Rosted i Sjerslev.17661766 Johannes Pedersen, Peder Vestergaard og ___, Peder Skomagers hustru; Ma___, Jens Kolberg, Clemed Brogaard, Jacob Knudsen og hustru, alleaf ___


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 19 of 561766 Bodil Marie Sørensdatter, Søren Madsen og ___; bar Maren Thys datter i Nebel; Clemed Brogaard, Søren Poder, Erichs søn Niels Erichsen iVitrup, Jens ___ alle af Ljørslev.1766 Niels Christensen, Christen S<strong>to</strong>rgaard og ___, bar ___; ____17671767 Anne Cathrine Jensdatter, Jens Glyborg og ____, bar Mads Ladefogeds kone; Erich Vitrup, Christen Husted, Maurs Laegaard, Hans Koustrup,alle af Ljørslev.1767 Christeopher Pedersen, Peder Skomager og ____, bar nne Chris<strong>to</strong>ophersen fuldmaegtig paa Højris; Mon: Søren Nebel foged paa Højris, JørgenNebel, Bager Thøger, Pouline og Anne Christensdatter Hansgaard.1767 Christian Hauch, conference raad Hauch og ___, bar majorinde Stjernholm; Major Stjernholm, Anne Søgaard Frydsbrønd, Rag: Hauch, Mad:paa Lund folkfum.17681768 Bodil Marie Pedersdatter, Peder Vestergaard og ____, bar Christensens kone i Vitrup; Søren Marcussen, Tobias Kjaer, Kirsten Brogaard,Svenning og ____, ___.1769L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K05-16-A17691769 Thomas Jensen, Jens Poulsen og____, bar Søren Michelens hustru; Niels S<strong>to</strong>rgaard i Kaarup, Svennings hustru, Søren Mogensen, ChristenPoder, ____ Tobias ___ datter, Erichsdatter i Vitrup, alle af Ljørslev.1769 Mogens Jensen, Jens Glyborg og ____, bar Thuesdatter...Jacob; Peder ___kal, ____ Bonde, Thorchild Mogensen, Sten Nielsens kone, alle afLjørslev.1769 ____ Pedersen, Peder Vestergaard og ____, som døde17701770 Mette Marie Madsdatter, i Sillerslev Mads Møller og ____, bar Søren Marcussens hustru i Ljørslev; Svenning Nielsen, Jacob Hald, Tobias ___,Christen ___, Thorchild ___.1770 Niels Jensen, I Lilleris Jens Møller og ____, bar Niels S<strong>to</strong>rgaards hustru I Kaarup; Niels S<strong>to</strong>rgaard, Jacob Hald, Svenning Nielsen, SørenMortensen.17711771 Ellen Marie Poulsdatter, Poul Vestergaard og ___, bar (see dead in Ljørslev 1771); ____1771 Michel Christensen, Christen Brogaard og ___, Karen Brogaard; ____17721772 Mads Pedersen, Peder Vestergaard og ___, bar Erichs datter i Vitrup; Svenning ___, Christ: søn i Vitrup, ____1771 Anne Birgithe___, ____ og Grethe Tamboursdatter , bar Kirsten Pedersdatter; Christen Nielsen, Jens Bon___, Svenning ____.17731773 Maren Jensdatter, Jens Clausen og ____, bar Søren ___; Niels S<strong>to</strong>rgaard Kaarup, Jens Møller Lilleris Mølle, Svenning Nielsen i ___.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 20 of 561773 Mette Sørensdatter, Søren Lauritsen Odgaard og ____, bar Kirsten Pedersdatter i LiørslevChristen Nielsen og hans søn Peder Christensen, Erich Nielsen, Niels, Jacob Christensens pige.1773 Anders Clemedsen, Clemed Brogaard og ____, bar Knud Ul___ kone i Lødderup; Svenning Nielsen, ____, ___, Jens Møllers kone, ____, Ljørslev,____.____1773L Introducerede1773 Anders Dams hustru17741774 Anders Sørensen, Søren Odgaard og ____, bar Svenning Nielsens Anne Christensdatter; Peder Skomagers karl Jens, Christen Nielsens søn PederChristensen, Laurits Odgaard, Christen Nielsen, pige Maren ____.17751775 Margrethe Jensdatter, Jens Poulsen og ___, bar Tobias ____ datter; Svenning __sen, Svenning Christensen, Svenning Nielsens pige Anne,Svenning Christensens pige Anne.1775 Jacob Pedersen, Peder Trøjborg og ___, bar Christen Ørgaards hustru; Christen Rothboel, Laurits Jaergaard, Kirsten Pedersdatters pige, PederHustedsgaards datter.17761776 ____ Clemedsen, Clemed Brogaard og ____, bar Jens Møllers hustru i Fredsø; Steen Johannessen, ____ander, Svenning Nielsen, NielsBuno___, Poul __gaard, Kirsten ____1776 ____Tobias____1776 Jens Poulsen, Thomas ____Niels S<strong>to</strong>rgaard, Niels ErichsenEnd of Ljørslev <strong>1688</strong> fødde 1776Ljørslev 1776 fødde <strong>1799</strong>... denne kirkebog fortsaetter til 1814, men er her kun medtaget indtil og med <strong>1799</strong>.1776L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_002_K01-07-A17761776 Sten Johan Clemedsen, Clemed Brogaard, og ____, bar Jens Møllers kone i Lilleris Mølle; Svenning Nielsen, Niels Bundgaard, Claus Brogaard,Kirsten Pedersdatter.1776 Johanne Marie Christensdatter, Christen Poder og ____, bar Sidsel Koldborg; Karen Vestergaard, Jens Pode, Niels Kjeldsen, Peder Christensen.1776 Poul Jensen, Jens Poulsen og ___, bar Niels S<strong>to</strong>rgaards kone i Kaarup; Lilleris Møllers kone, Svenning Koldborg, Svenning Nielsen, Niels Prictsen17771777 Mette Sørensdatter, Søren Øgaard og ____, bar Poul Nielsens kone i Vitrup; Søren Marcussens søn Marcus, Jens Poulsen, Peder Skomagersdatter Christine Pedersdatter, Søren Øgaards hustru Mette.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 21 of 561777 Johanne Pedersdatter, i Vitrup Peder Christensen og ___, barnet døde.1777 Christen Pedersen, Peder Skomager og ___, bar Tobias Nielsens datter Marie Christine; Peder Kees, Møllerens kone af Lilleris, ChristenKalthole, Niels Erichsen.17781778 Maren Sørensdatter, Søren Øgaard og ___, bar hans søster Holbo; Marie Hansdatter, Jens Vestergaard, Marcus Sørensen, Niels Erichsen.1778 Christen Pedersen, Peder Christensen og ___, bar Anders Lauritsens kone af Frøslev; Else Lauritsdatter fra Taebring, Christen Nielsen fra Vitrup,Curt Lauritsen fra Taebring, Søren Lauritsen fra Ljørslev.17791779 Jens Clemedsen, Sognefoged i Ljørslev Clemed Brogaard og ____, bar ____; Svenning Koldborg og Sidsel ____, Christen Ring, Poul Brogaard,Niels Bundgaard, Peder Smed i Nebel.1779 Jens Jensen, Jens Hald og ____, Bruun Pedersen, Erich Niels Ris søn i Vitrup Niels, Svenning Koldborgs kone. Christine Dam, Marie ChristenSkraeders, Svenning Christen ____.17801780 Poul Jensen, Jens Bach og ____, Svenning Koldborg; Peder S<strong>to</strong>rups datter Christine Pedersdatter, Svenning Koldborg, Proing Christensen, Niels____gaard.1780 Inger Marie Pedersdatter, Peder Christensen og ____, Laurits Bachs datter Marie Lauritsdatter i Taebring; Christen _ang, Anders Bach afFrøslev, Poul Lauritsen fra Taebring, Niels Erichsen af ____1780L ff Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_002_K01-09-A1780 Jens Clemedsen, foged og gaardmand Clemed Brogaard og ____, bar Peder Vestergaards datter Kirsten Pedersdatter; Anne Bundgaard,Christine Ring, Svenning Nielsen, Svenning Koldborg, Claus Brogaard alle af Ljørslev.17811781 Jens Nielsen, gaardmand Niels Erichsen og ____, bar Peder Christensens hustru Birgithe Lauritsdatter (Peder Christensen og BirgitheLauritsdatter); Christine Pedersdatter= Peder Nielsens datter, Christen Jensen, Jørgen Møller og Christen Nielsen.1781 Jens Nielsen, Soldat tienende paa Højris Niels Jensen og Sidsel Andersdatter, uaegte, bar Tobias Vaevers datter Marie Christine Tobiasdatter;Peder Vestergaards datter Maren Pedersdatter, Ladefoged Mads fra Højris.17821782 Peder Thomassen, i Thisted Murkele Thomas Molbech og Anne Cathrine Pedersdatter (Peder Vestergaards datter Anne Cathrine); uaegte, barAnne Cathrines søster Kirsten Vestergaard (Kirsten Pedersdatter); Marcus Svenningsen, Laurits Jaergaard, KirstenPedersdatter.1782 Bodil Marie Pedersdatter, i Vitrup Peder Christensen og ____, bar Niels Erichsens hustru i Vitrup, Elisabeth Lauritsdatter fra Taebring; SvenningKoldborg, Søren Øgaard, Anders Lauritsen, fra Frøslev.1782 Anne Jensdatter, Jens Poulsen og ___, bar Niels S<strong>to</strong>rgaards kone; Svenning Nielsen, Marcus Koldborg, Svenning Koldborg, ____ ChristinePedersdatter alle af Ljørslev.1782 Karen Jensdatter, Grenader Jens Poulsen og Johanne Jensdatter, uaegte, bar Anne fra Højris;Anne Bundgaard, Christen Pedersen, SørenØgaard, Mads Christensen hos Svenning Nielsen.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 22 of 561782 ff Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_002_K01-10-A1782 Christen Sogensen, Sogen Sognehus og ____, Christen Pedersens datter Kirsten Christensdatter; Maren Jaergaard, Peder Vestergaard søn JensPedersen, Niels Bundgaard, Peder Smed i Nebel.17831783 Laurits Christensen, husmand Christen Poulsen og ___, bar Sidsel Marie; Jørgen Møller, Peder Smed, Søren Hus, Dorthe hos Svenning Nielsen.1783 Niels Sørensen, husmand Søren Nielsen og ___, bar Anne Christensdatter fra Lødderup; Anne Christensdatter fra Lødderup. Christen Bisgaard,Michel Nielsen, Hans Nielsen ibid.1783 Johanne Poulsdatter, Poul Binaagaard og ____, Peder Madsens hustru i Nebel; Inger Elisabeth, Jens Nielsen Gade, Clemed Brogaard, JørgenMøller (Inger Elsebeth)17841784 Christen Nielsen, Niels Erichsen og ___, bar Jens Roisens hustru Inger Marie Jensen; Jørgen Møllers Datter Edel Jørgensdatter, PederChristensen Vitrup, Christen Poder, Henrich Jensen.1784 Laurits Pedersen, Peder Vitrup og ____, bar Christen Michelsens hustru Johanne fra Karby; Else Lauritsdatter, Anders Lauritsen, Niels Pedersen,Niels Erichsen.17851785 Jacob Jensen, Jens Jacobsen og ___, bar Jens S<strong>to</strong>rgaards hustru fra Kaarup; Bodil Jensdatter, Peder Jacobsen, Peder Vitrup, Poul Knokker.1785 Poul Sørensen, Søren Øgaard og ____, bar Praestens Pige ChriStine Pedersdatter fra Rested; Maren Jaergaard, Peder Vitrup, ChristenVestergaard.1785 Thomas Christian Christensen, Christen Poder og ___, bar Karen Dragsbech ophold I Thy (Klitmøller?) i praestens absens; Maren Sørensdatter,Søren Sørensen, Jens Sørensen, Jens Bonde i Frejø.1785 Anne Clemedsdatter, Clemed Brogaard og ____, Peder Vitrups hustru Birgithe; Poul Brogaard, Peder Nebel, Marcus __hans Christensdatter.17861786 Anne Pedersdatter, gaardmand Peder Vitrup og ____, Bar Jens Roisens hustru i Vitrup; Poul Knokker, Anders Lauritsen, Niels Madsen, JensChristensen, Bodil Pedersdatter.1786 Christen Jensen, Møller i Lilleris Jens Pedersen og __, bar Thoctane hustru i Frusø Margrethe (Fredsø); Niels Jørgensens Helle, Mads LadfogedHøjris, Marcus Sørensen, Peder Jensen.17871787 Sidsel Kirstin Nielsdatter, Niels Erichsen og ___, bar Christen Trelleborgs hustru Inger Nielsdatter; Peder Vestergaard, Svenning Nielsen,Henrich Jensen, Bodil Marie.1787 Johanne Christine Christensdatter, Christen Stautrup og ____, bar Knud Nørgaards hustru i Mautrup; Jom: Karen Dragsbech i Vestergaard ,Christen Riis i Nygaard, Christen Sørensen i Hvidberg, Mads Møller i Balagaard.1787 Christian Christensen, Christen Poders og ___, bar Laurits Brogaard og Maren ____; Maren Sørensdatter, Jørgen Møller, Svenning Koldborg,Christen Hansen.1787 Søren Jensdatter, tienende Jens Thøgersen i Torp Thøger Hermansen og Inger Pedersdatter, uaegte, bar Peder Vestergaards datter AnneCathrine Pedersdatter; Clemed Brogaards kone, Poul Brogaard, Niels Pedersen fra Fredsø, Thomas Jensen.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 23 of 561787 Karen Jensdatter, Jens Jacobsen og ___, bar Helvig Madsdatter; Peder Vinter, Jens Jacobsen, Peder Jacobsen, Niels Madsen, EllenChristensdatter.17881788 Laurits Pedersen, gaardmand Peder Vitrup og ___, bar Kirsten Lauritsdatter fra Taebring; Johanne Christensdatter, Jacob Lauritsen, AnneLauritsen fra Frøslev, Govt Jens Roisen.17891789 Christen Jensen, Jens Poulsen og ___, bar Johanne Christensdatter; Svenning Nielsen, Marcus Koldborg, Christen Hansen, Thomas Poulsen,Christine Pedersdatter.1789 Johanne Clemedsdatter, gaardmand Clemed Brogaard og ___, bar Peder Smeds hustru i Nebel Karen Jensdatter (Peder Smed og KarenJensdatter); Bodil Vestergaard, ___ne Brogaard, Peder Skomager, Michel Clemedsen, Christen Poulsen.1789 Nicolaj Christensen, Christen Stautrup og ___, bar Poul Ris hustru i Ejstrup; Maren Ris, sgn: Jens Ris paa Blistrup, Peder Christen Ris i Bauberg(Blaaberg), Christen Ris i Nygaard.1789 Søren ____, husmand mon: Sørensen; døde17901790 Peder Poulsen, Gaardmand Poul Brogaard og Kirstin Pedersdatter, bar Sidsel Pedersdatter; Bodil Vestergaard, Peder Skomager, Jørgen Møller,Peder Vitrup Brogaard.1790 Christen Christensen, gaardmand Christen Andersen og Johanne Christensdatter, bar Mette Christensdatter _____; Edel Jørgensdatter, AndersPoulsen, Søren Øgaard, Peder Christensen, Peder Vinter.1790 Lilleris Møllers hustru Johanne Pedersdatter efter hendes død.1790 Laurits Pedersen, gaardmand Peder Christensen og Birgithe Lauritsdatter, bar Anders Kroghs hgustru i Frøslev; Jacob Lauritsen i Taebring, KevitLauritsen, Jørgen Møller fra Aarbaech Mølle, Thomas Jensen, Gien Lauritsen, Niels Øgaards datter.1790 ff Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_002_K01-13-A1790 Marianne Lauritsdatter, Laurits Pon<strong>to</strong>ppidan og Maren Christensdatter, bar Praestens pige Christine Pedersdatter; Maren Poulsdatter,Svenning Nielsen, Marcus Sørensen, Christen Vestergaard.1790 Mads Jensen, fra Galnaes øer husmand Jens Nielsen og Johanne Cattrup Yde, bar Niels Andersens hustru i Kaarup Anne Melchior Faber (NielsAndersen og Anne Melchior Faber); Niels Lynggaards kone, Mads Yde, Niels Smed fra Sillerslev, Laurits Nielsen fraKaarup, Christen Nielsen.17911791 Johanne Margrethe Christensdatter, Christen Poulsen og Sidsel Marie ____, bar praestens pige ChriStine Pedersdatter; Peder Nielsen, SvenningNielsen, Poul Knokker, Jens Poulsen og pige Bach Vestergaard.1791 Sidsel Jensdatter, Trelleborg Jens Jensen og Karen Christensdatter, bar Birgithe Lauritsdatter fra Vitrup; Bes<strong>to</strong>d Poul Knokker, SvenningKoldborg, Svenning Nielsen, Henrich Christensen, Maren Jensdatter.1791 Kirsten Marcusdatter, Marcus Sørensen og Anne Cathrine ___, bar Peder Vestergaards datter Bodil Marie; Svenning Koldborg, Thomas Jensen,Jens Pedersen, ____, Johanne Christensdatter.1791 Petronella Kistine Christensdatter, Christen Stautrup og Dorthe Christine Sølv<strong>to</strong>ft, bar mad: Ris paa Blistrup; Christen Ris i Nygaard, Poul Ris iEjstrup, Peder Christian Ris i Bauberg, Christen Sørensen i Hvidberg.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 24 of 561791 Johan Henrich Nielsen, husmand Niels Erichsen og Kirsten ___borgdatterPeder Vestergaards datter Bodil Pedersdatter, Jens Trelleborg, Niels Bundgaard, Marcus Sørensen, Michel Clemedsenaf Ljørslev.1791 Laurits Christensen, i Vitrup Christen Andersen og ____, bar Christen Kirsgaards hustru fra Vester Assels; Poul Korsgaard, Søren Odgaard,Thomas Jensen, Peder Bittrups og Svenning Koldborgs tjeneste piger, alle af Ljørslev Sogn.17921792 Niels Christian Jensen, Jens Møllers hustru introduceret, barnet døde (see dead).1792 Søren Marcussen, Marcus Sørensen og ___, bar Peder Vestergaards datter Bodil Pedersdatter; Peder Vestergaard, Jelle Andersen, SvenningKoldborg, Maren Brogaards pige (Braaegaard)17931793 (Jensens) Jeppesens hustru Charlotte Wurtsen introduceret.1793 Jens Michelsen, Michel Jensen og ____, bar Michel J’s søster Birgithe Jesdatter fra Assels; Michel Brogaard, Christen Vestergaard, ThomasJensen, Agnethe Nielsdatter, alle af Ljørslev.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_002_K01-15-A1793 Birgithe Christine Pedersdatter, Peder Vitrup og ___, bar Jørgen Møllers hustru. Moderen døde i Barselsseng (Christine see dead); JensTrelleborg, Christian Rothboel, Anne Bundgaard, alle af Ljørslev.1793 Niels Christensen, Christen Thomassen og ___, bar Christen T’s søster Anne Thomasdatter; Svenning Nielsen, Michel Brogaard, MarcusSørensen, Bodil Marie af Vestergaard alle af Ljørslev.1793 Johannes Michelsen, Muscheter Michel Sauermilch og ___, bar Johanne pige paa Højris; Mogens Ladefoged, Jens Møller, Jens Hulgaard,Praesten karl Laurits Nansen.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_002_K01-16-A1793 Margrethe Charlotte Jühe praestens datter17941794 Kirsten Christensdatter, Christen Andersen og __, bar Christen Thomassens hustru; Poul Knochgaard, Jorgen Møller, Praestens Karl LauritsNansen, Christian RothBoell.17951795 Marianne Pedersdatter, Peder Vitrup og ___ Pedersdatter, bar moderens søster Maren Pedersdatter fra Rested; Christen Andersen, ThomasJensen, Laurits Nansen, Maren Jensdatter Praestgaard, alle af Ljørslev.1795 Else Olufsdatter, Oluf Flade og ___, bar Niels Holmbors datter Kirsten Nielsdatter; Christen Vestergaard, Jens Poulsens datter MarenJensdatter.1795 Charlotte Jühe praestens datter, praestens navn og __, br mad: Galtrup til Højris; her: Pas<strong>to</strong>r Sølv<strong>to</strong>ft, her: Vandberg, ___ Askanius og ChristianStauntrup (Christen Stautrup)Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_002_K01-17-A1795 Niels Michelsen, Michel Saurmilch og ___, bar Bodil Bryggers Pige paa Højris; Jens Hulgaard, Anders Brogaard, Søren Christensen alle fra


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 25 of 56Højris, Magdalene Jensdatter fra Lilleris Mølle.17961796 Thomas Christensen, Christen Andersen og ___, bar (Hans Jensen) Hans Thirnni søster Maren Jensdatter; Michel Gregersen, Peder Vitrup afØrding, Jens Trelleborg, Thomas Jensen, Christian RothBoell alle af Ljørslev.17971797 Kirsten Michelsdatter, Michel Saurmilch og ___, Karen Kioffrugsgr (Karen Kauffrau segn) fra Højris; sen: Korsbech, Jens Hulgaard, ChristenBrudebor (Christen Brudelborg), Søren øer, alle fra ___ Højris.1797 Karen Olufsdatter, Oluf Flade og ____, bar Poul Pedersens hustru i Kaarup; Thomas Vestergaard af Sillerslev, Jacob Holmbor af Ørding, ThomasJensen, Michel Brogaard af Ljørslev.1797 Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_002_K01-18-A1797 Marie Magdalene praestens datter, praestens navn og __, jom: Brøchner fra Karby; jom: Lillelund fra Assels, her: forvalter Korshus, hrLandinspektør Thorm, her: Oluf Nielsen fra Nykøbing.1797 dødfødt, Michel Gammelørs hustru introduceret.17981798 Maren Christine Marcusdatter, Marcus Sørensen og ___, Peder Vestergaards datter Bodil Marie Pedersdatter i Ljørslev; Peder Christensen,Maren Vestergaard, Michel Brogaards datter af Ljørslev, Jens Vestergaard af Ørding.1798 Mette Michelsdatter, Michel Gammelør og ___, bar Jens Nielsens hustru fra Sallingsund; Michel Brogaard, Marcus Jørgensen af Ljørslev, SørenHus af Kaarup, Christen Hus fra Lødderup.1798 døfødt, Oluf Flades hustru introduceret.<strong>1799</strong><strong>1799</strong> Mette Sørensdatter, Søren Lilleris Mølle og ___, bar Sørens søster Dorthe Dahlgaard Lødderup; Jens Kjeldgaard, Jens Dahlgaard, ChristenHulgaard, Niels Jensen alle fra Lødderup.<strong>1799</strong> Maren Michelsdatter, Michel Brogaard og ___, bar Poull Korsgaards hustru i Ljørslev; Peder Vestergaard, Marcus Sørensen, Thoms Jensen,Anders Brogaard, Jens Brogaard alle af Ljørslev.<strong>1799</strong> Jens Thomassen, Thomas Jensen og ___, tvilling, bar Michel Brogaards hustru i Ljørslev.<strong>1799</strong> Else Thomasdatter, Thomas Jensen og ___, tvilling, bar og konens søster Pige Anne Marie i Lødderup; Svenning Koldborg, Poul Korsgaard,Marcus Sørenen fra Ljørslev, Oluf Christensen fra Lødderup, Jens Poder, Christen Kjeld fra Fredsø.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_002_K01-19-AEnd of Ljørslev 1776 født <strong>1799</strong>


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 26 of 56Ljørslev confirmerede1765 - 1776Confirmerede:1765 Peder Christensen, Christen Nielsens søn, af Ljørslev1765 Michel Pors af Lødderup, hos Christen Leed af Ørding1765 Peder Mortensen, Morten Skraedders søn af Ørding1765 Christens Madsen, Mads Smeds søn af Ørding.1765 Jens Søndergaards datter af S<strong>to</strong>rup1765 Jacob Jensens datter af S<strong>to</strong>rup1765 Søren Christensen datter af Ørding1765 Niels Dams ___ datter af Nebel1773O1773 confirmerede1773 Jens Pedersen1773 Jens Jacobsen1773 Christian Christensen1773 Jens Jacobsen1773 Iver Jacobsen1773 Jørgen Andersen1773 Peder Poulsen1773 Niels Poulsen1773 _elle Christensdatter (Helle Christensdatter)1773 Sidsel Christensdatter1773 Anne Cathrine Pedersdatter


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 27 of 561773 _sel Hansdatter (Sidsel Hansdatter)1773 Helle Christensdatter.1775O+L Confirmerede1775 Mads Jensen Agerholm1775 Michel Nielsen1775 Jens Nielsen1775 Jens Christensen1775 Kirstin Pedersdatter1775 Sidsel Marie Pedersdatter1775 Johanne Boilesdatter1775 Anne Poulsdatter1776O konfirmerede1776 ___Vestergaard1776 Sørensen1776 ____1776 Anne Bachsdatter1776 Sidsel Laegaard1776 Sidsel Aab__End of Ljørslevconfirmerede 1765 <strong>to</strong> 1776


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 28 of 56Ljørslev <strong>1688</strong> viede 1776<strong>1688</strong> viede<strong>1688</strong> af Heltborg Niels Nielsen og Maren Graversdatter af Karby.1689 Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_001_K01-10-A1689 Peder Svenningsen og Anne Michelsdatter.1689 Kjaergaard Christen Jensen og Bodil Madsdatter (Bisgaard) (Christen Jensen Kjaergaard og Bodil Madsdatter, Christen Kjaergaard og BodilMadsdatter).1689 Mads Sørensen og Mette Poulsdatter.16901690 Oluf Møller og Karen Jacobsdatter.1690 Jens Christensen og Maren Vestergaard.16911691 Vester Hvidbjerg Hr Sognepræst Skive Anders Christensen og Anne Pedersdatter (forlovet Ørum Slot Thye)16921692 Christen Christensen og Sidsel Jensdatter.16931693 Christen Christensen og Kirsten Jensdatter.1693 Peder Nielsen og Karen Jensdatter.1693 Michel Nielsen og Kirsten Jensdatter.1694 ingen1695 ingen16961696 Anders Madsen og Anne Michelsdatter.16971697 Sgr. Poul Maas og Vibeke Budde.1697 Christen Ladefoged og Kirsten Smørdahl.1697 Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 29 of 561698 ingen1699 ingen17001700 i Vitrup Niels Jensen og Margrethe Sørensdatter Vitrup.17011701 Vester Assels Anders Christensen og Maren Christensdatter Ljørslev.1702 ingen1703 ingen1704 ingen1705 af Kaarup Peder Nielsen og Anne Christensdatter af Højris.17061706 af Ljørslev Enkemand Søren Christensen og Johanne Pedersdatter praestens pige af Ljørslev.1707 Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_001_K02-39-A1707 af Faarup Christen Christensen og Johanne Poulsdatter af Vitrup.1707 Jens Olufsen og Maren Nielsdatter af Ljørslev.1707 Mon: Braem og Edel Elisabeth Jomfru paa Højris.1708 ingen17091709 af Thy Herredsskriver Jacob Ønsorg og Dorthe Erichsdatter praestens søster, Hassing Kirke.17101710 Jens Olufsen og Inger Lauritsdatter af Ljørslev.1710 af Øster Assels Jens Madsen og Kirsten Pedersdatter paa Højris.1711 ingen17121712 Etatsraad og Justitsraad Poul von Klingenberg og Ulricha Augusta von Spechan Jomfru paa Højris.17131713 Peder Jensen og Kirsten Pedersdatter Ljørslev.1714 ingen


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 30 of 561715 ingen17161716 Niels Sørensen og Helle Kjeldsdatter Ljørslev.17171717 Christen Berthelsen og Mette Christensdatter Ljørslev.1717 Legind Peder Nielsen og Marie Nielsdatter.17181718 Esce Madsen og Mette Christensdatter Ljørslev.1718 Christen Berthelsen og Mette Jensdatter.1718 Christen Madsen og Maren Kjeldsdatter Ljørslev.1719 ingen17201720 Fredsø Niels Michelsen Pors og Kirsten Poulsdatter Ljørslev (Niels Pors og Kirsten Poulsdatter, Niels Michelsen og Kirsten Poulsdatter).1720 Peder Christensen og Birgithe Poulsdatter Ljørslev.1721 ingen1722 ingen1723 ingen17241724 Højris Morten Laurits Pedersen og Maren Andersdatter (Morten Pedersen og Maren Andersdatter, Morten Laurits og Maren Andersdatter).17251725 Jens Christensen Skrædder og Sidsel Pedersdatter (Jens Skrædder og Sidsel Pedersdatter, Jens Christensen og Sidsel Pedersdatter).1726 ingen172717281728 Niels Sørensen og Edel Cathrine Christine.1729 ingen1730 ingen1731 ingen


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 31 of 5617321732 Niels Pedersen og Kirsten Christensdatter.1732 Peder Christensen og Maren Jensdatter.1732 Oluf Knudsen og Maren Jensdatter.1732 Christen Poulsen og Margrethe Michelsdatter.1732 Monsr. Anders Tøttrup og Charitas Elisabeth Hildebrand mad:1733 ingen17341734 Michel Poulsen og Mette Jensdatter.17351735 Monsr. Malthe Jensen og Kirsten Lauritsdatter.17361736 Karby Poul Jeppesen og Else Lauritsdatter.17371737 Michel Lauritsen og Anne Sørensdatter.1738 ____ og Else Nielsdatter.1738 ____ og ____.17391739 Michel Lauritsen og Anne Nielsdatter.1740 ingen1741 ingen1742 ingen17431743 Peder Sørensen og Else Pedersdatter.1743 Hr. Tøttrup og Marie Cathrine Jomfru Højris (sign: Peder Svenningsen, Michel Poulsen).17441744 Anders Christensen og Maren Pedersdatter.1744 Etatsraad von Klingenberg Bülow og Frøken Højris.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 32 of 561744 Niels Berthelsen og Maren .........17451745 Søren Hansen og Martha Pedersdatter, sign: Jens Sørensen fra Elsø, Anders Christensen fra Torp i Karby.1745 Jens Christensen og Johanne Christensdatter.1745 Oluf Jensen og Inger Nielsdatter, sign: Christen Madsen, Christen Albertsen.17461746 Jens Michelsen og Bodil Nielsdatter, sign: Thøger Michelsen, Søren Marcussen.17471747 Tobias Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, sign: Peder Sørensen, Hans Marcussen.1747 Hr. Peder Korsted og Gjertrud Marie Knudsgaard paa Højris.17481748 Monsr. Morten Højer og Ulricha Augusta Pedersdatter paa Højris.1748 Morten Marcussen og Maren Sørensdatter.1749 ingen1750 ingen17511751 Skive Residerende Kapellan Poul Gjern og Martha S<strong>to</strong>rberg Højris.17521752 Niels Pedersen Korskjær og Anne Pedersdatter.1752 Svenning Nielsen og Johanne Marie Stensdatter.17531753 Sallingsund Poul Chris<strong>to</strong>pher Clerque og Anne Christine Nielsdatter.1754 ingen17551755 Jens Pedersen og Sidsel Michelsdatter.1755 Peder Boyer og Anne Nebelsdatter (Peder Boile).1755 Michel Laegaard og Maren Jensdatter (Michel Legaard og Maren Jensdatter).1756


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 33 of 561756 Laurits Poulsen og Anne Madsdatter.17571757 Jens Øer og Mette Christensdatter.17581758 Jens Lauriten og Birgithe Pedersdatter Ulsted.1758 Laurits Jørgensen og Maren Jensdatter Bodum.17591759 Søren Madsen og Sidsel Poulsdatter.1760 ingen17611761 Elsø Christen Pedersen og Maren Pedersdatter Enke Anders Christensens Ljørslev (Anders Christensen og Maren Pedersdatter).1762 ingen1763 ingen17641764 Frøslev Henrich Smed og Sidsel Christensdatter Bryggerpige Højris.1764 S<strong>to</strong>rup Christen Michelsen og Pige Glomstrup i Karby Sogn?1765 ingen17661766 Søren Madsen og Else Koustrup .....1766 Jens Koldborg og Enke, Christen Madsens.17671767 Fuldmægtig Chris<strong>to</strong>pher Fris og Maren Nielsdatter Nebel, Niels Smeds datter Frøken Højris (Maren Nebel).1767 Peder Skomager og Kirsten Nees Ørding, forl: Tobias Kjaer, Erich i Vitrup.17681768 Nebel Niels Smed og Maren Jensdatter.17691769 Clemed Brogaard og Maren Andersdatter, forl Svenning Nielsen, Peder Vestergaard. Major Vinding.1770


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 34 of 561770 Mads Grouborg og Maren Melchiorsdatter.1771 ingen17721772 Christen Pode og Anne Erichsdatter Vitrup, forl: Knud Leed i Assels (Knud Lund i Assels), Knud Hae___, Henrich Møllegaard.1772 Søren Lauritsen og Else Christensdatter Ljørslev.1773 ingen17741774 Ungkarl Svenning Christensen og Sidsel Poulsdatter Enke, forl: Christen Jensen af Lødderup, Jens Poulsen af Ljørslev (Svenning Koldborg ogSidsel Poulsdatter, Svenning Christensen Koldborg og Sidsel Poulsdatter)17751775 Lødderup Peder ..... og Maren Jensdatter, pige Niels Smeds........forl: Knud Ulsted, Christen Sørensen.1776 af Vester Assels Michel Pedersen og Anne Christensdatter af Ljørslev.Ljørslev <strong>1688</strong> viede 1776


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 35 of 56Ljørslev 1776 viede <strong>1799</strong>17771777 Vejerslev Landsoldat Jens Nielsen og Sophie Grausdatter Salling forl: Jens Knudsen, Niels Christensen begge af Vejerslev.1777 Vitrup Peder Christensen og Maren Lauritsdatter Tæbring, forl: Lauers Christensen, Christen Nielsen.1777 Nykøbing Mester Skomager madame: Braagaard og Enke Agerholm, hos Svenning Nielsen i Ljørslev, forl: Hans Christensen1778 ingen1779 ingen17801780 Vitrup Niels Erichsen og Kirsten Jensdatter Trelleborg, forl: Peder Skomager, Aarbech Møller.1781 ingen17821782 Poul Michelsen og Christine Pedersdatter, forl: Peder Nielsen, Clemed Bovegaard.1783 ingen1784 ingen1785 ingen1786 ingen17871787 Ljørslev Sognedegn Jens Møller og Anne Ulsted Højris Pige, forl: Knud Ulsted,17881788 Ljørslev Ungkarl Marcus Sørensen og Anne Cathrine Pedersdatter Ljørslev, forl: Peder Vestergaard, Svenning Koldborg.17891789 Ørding Husmand Peder Christensen og Johanne Mortensdatter Ljørslev, forl: Christen Christensen af Sillerslev, Svenning Nielsen.1789 Lødderup Enkemand Jens Nielsen og Mette Jensdatter Pige Højris, forl: Jens øer, Anders Poulsen.1789 Ljørslev Ungkarl Jens Jensen og Karen Christensdatter Ljørslev.17901790 Christen Poulsen og Sidsel Christensdatter, forl: Niels Poulsen af Taebring.1793 Vitrup Peder Christensen og Christine Vejerslev, forl: Pas<strong>to</strong>r Søl<strong>to</strong>ft i Vejerslev,


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 36 of 561794 ingen1795 ingen17961796 Fredsø Enkemand Søren Sørensen og Bodil Christensdatter Pige Højris, forl: Christen Poder, Søren Majgaard af Fredsø.1796 Christen Poulsen og Kirsten Andersdatter, forl: Søren Odgaard af Ljørslev, Christen Poder af Fredsø.1797 Nykøbing Ser. Johan Frederich Levin og Charlotte Sophie Juul Jomfru Ljørslev, theol Pas<strong>to</strong>r Juul fra Rødding, købmand her: Ettrup fra Nykøbing.1797 Christian Rothboel og Sidsel Madsdatter Pige, Svenning Koldborg af Ljørslev, Christen Andersen af Vitrup.17981798 Ungkarl Michel Clemedsen og Maren Jensdatter Pige Ljørslev, forl: Jens Poulsen Ljørslev, Poul Hulgaard (Kuolgaard) Ljørslev.1798 Ungkarl Thomas Jensen og Johanne Christensdatter Pige Ljørslev, forl: Svenning Koldborg Ljørslev, Jens Poulsen Ljørslev.<strong>1799</strong><strong>1799</strong> Ljørslev/ Ørding Adjungeret Sognedegn/ Enkemand Mads Agerholm og Else Berg Jomfru Højris, forl: Jørgen Sølv<strong>to</strong>ft, Degn Praest i Vejerslev /ser: Agerholm Degn for Ljørslev / Ørding.END of LJØRSLEV 1776 viet <strong>1799</strong>


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 37 of 56Ljørslev<strong>1688</strong> public absolverede <strong>1799</strong>16931693 Karen Pedersdatter.16951695 Niels Kirkegaard og Maren Poulsdatter.16991699 tienende paa Højris Rasmus Pedersen og Maren Pedersdatter Borg var ____ paa Højris17501750 Ladefoged Jens Christensen og Mette Mogensdatter17561756 Gevorben Soldat Christen Nielsen og Kirsten Andersdatter, udlagde til barnefadder.17651765 ___sten øer og Kir___ Mame_End of Ljørslev<strong>1688</strong> public absolverede <strong>1799</strong>


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 38 of 56Ljørslev <strong>1688</strong> døde 1776Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-05-A<strong>1688</strong>1614 Inger Sørensdatter <strong>1688</strong> af Koldborg 74aar Xmaa.1610 Michel Poulsen <strong>1688</strong> af Brogaard 78aar.1656 Poul Michelsen <strong>1688</strong> 32aar af Brogaard.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-09-A16891615 Jacob Møller 74aar 16891669 Anne Jensdatter 1689, som var en ung pige tienende Niels ved Kirken.1607 Karen Jensdatter 1689 82aar.1605 Maren Pedersdatter 1689 84aar.1610 Niels Øermand 1689 79aar.1621 Else Pedersdatter 1689, praestens kaereste 67aar 9maa.1647 Boile Nielsdatter 1689 42aar (Bodil Nielsdatter)1689 Christen Kjeldsen 1689 10uge.1690 L Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_001_K01-15-A16901667 Kirsten Jensdatter 1690 23aar.1610 Niels Ruus 1690 80aar.1621 Birgithe Pedersdatter 1690 69aar.1690 Poul von Klingenberg 1690, Justits Mads lille søn.1604 Jens Jensen 1690 86aar.1615 Poul von Klingeberg 1690 Estatsraad 75 6maa.1690 Christen Kjeldsen 1690, Kjelds lille barn, 13uge.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-19-A1691


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 39 of 561691 Jacob Olufsen 1691, Oluf Møllers barn.1605 Ingeborg Pedersdatter 1691 86aar 6maa (56aar /36aar).1662 Birgithe Pedersdatter 1691, Peder Brogaard 29uge.1691 navnløs 1691, Niels Nebels lille barn.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-24-A1692____ Kirsten Olufsdatter 1692.1617 Karen Andersdatter 1692 75aar.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-30-A16931693 Edel Marie von Klingenberg 1693.1623 Christen Jørgensen 1693 70aar.1693 navnløs 1693, Kjeld Sørensens barn.1693 navnløs 1693, Oluf Møllers barn.1612 Christen Michelsen 1693 81aar.1694___ Karen Hede 1694.1692 navnløs 1694, Jens Vestergaards barn 2 6maa (halff-tredie).____ Christen Sørensen 1693.1695 ingen16961658 Niels Nebel 1696 38aar.1696 Niels Nielsen 1696, Niels Olufsens barn.1696 Mette Olufsdatter 1696, Oluf Møllers barn.1633 Maren Thomasdatter 1696 63aar.1629 Maren Lauritsdatter 1696 67aar.16971622 Maren Jensdatter 1697 af Brogaard 75aar.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 40 of 561663 Birgithe Jensdatter 1697 33aar død paa HøjrisLjørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-48-A1698____ Jens Michelsen 1698.____ moder af Ljørslev, Laurits i Frøslev hans, 1697.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-50-A1699____ Johanne Andersdatter 1699 af Vitrup.1629 Sidsel Lauritsdatter 1699 af Ljørslev 70aar.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-54-A17001647 Maren Sørensdatter 1700 af Ljørslev 53aar.1633 Morten Jeppesen 1700 67aar.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K01-58-A17011626 Karen Poulsdatter 1701 af Brogaard 75aar.1626 Else Sørensdatter 1701 af Kaarup 86aar.1701 Kirsten Poulsdatter 1701, Poul Svenningsens, 13uge.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-04-A17021682 Svenning Kjeldsen 1702, Kjeld Sørensens søn 20aar.1703 ingenLjørslev Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-15-A17041632 Margrethe Jensdatter 1704, Jens Michelsens hustru af Vitrup, 72aar (number 2 is found on next slide) (Jens Michelsen og Margrethe JensdatterVitrup)1630 Johanne Jensdatter 1704 74aar.17051701 Else Michelsdatter 1705, Michel Rytters liden datter af Ljørslev 4aar.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 41 of 561646 Jørgen Pedersen 1705 Inger Jensdatters broder? af Ljørslev 59aar (this does not make sens – perhaps another relation?).1703 Johanne Jørgensdatter 1705, Jørgen Svennings datter, af Nebel 1 6maa.1705 Anders Olufsen 1705, Oluf Møllers søn, af Lilleris Mølle 14dag.1637 Johanne Pedersdatter 1705 68aar.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-33-A1706____ hustru 1706, Søren Vesters i Ljørslev, ___ 6maa.1636 Poul Svenningsen 1706 Ljørslev 69aar 5maa 3dage.1705 Karen Michelsdatter 1706, Michel Rytters datter 6maa 10dage.1629 Jens Michelsen 1706 i Vitrup 77aar 4maa 6dage.1646 Maren Nielsdatter 1706 af Ljørslev 60aar.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-40-A17071636 Poul Sørensen 1707 af Ljørslev 71aar.1708L ff Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-46-A17081638 Anne Jensdatter 1708 i Ljørslev 70aar.1634 Maren Pedersdatter 1708, Christen Poulsens hustru i Ljørslev 74aar (Christen Poulsen og Maren Pedersdatter Ljørslev)1663 Edel Elisabeth Bjaelke 1708 fru: paa Højris 45aar.1646 Peder Svenningsen 1708 Ljørslev 62aar.1657 Mette Michelsdatter 1708, praestens hustru, Rønne og Mette Michelsdatter 51aar.1632 Karen Pedersdatter 1708 Ljørslev 76aar.1631 Karen Nielsdatter 1708, Christen Poulsens hustru, i Ljørslev 77aar (Christen Poulsen og Karen Nielsdatter Ljørslev).1669 Maren Nielsdatter 1708, Jens Olufsens hustru, af Ljørslev 39aar (Jens Olufsen og Maren Nielsdatter Ljørslev).(Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-49-A_)1663 Ellen Nielsdatter 1708 af Ljørslev 45aar.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-53-A1709


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 42 of 56___ Maren Sørensdatter 1709 af Ljørslev.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K02-59-A17101691 Inger Pedersdatter 1710 af Ljørslev 19aar.1711 ingenLjørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K03-13-A17121636 Anne Sørensdatter 1712 af Ljørslev 76aar.1712 dødfødt 1712, Peder Jensen Brogaards, af Ljørslev.17131634 Christen Poulsen 1713 af Ljørslev 79aar.17141642 Niels Jensen 1714 af Vitrup 72aar (Niels Jensen og Margrethe Svenningsdatter af Vitrup)1655 Margrethe Svenningsdatter 1714 af Vitrup 57aar (Niels Jensen og Margrethe Svenningsdatter af Vitrup)1713 Karen Pedersdatter 1714, Peder Brogaards datter, af Ljørslev 36uge.1713 Peder Jensen Gladborg 1714 søn, af Ljørslev 27uge (1713 Peder Gladborg 1714, 1713 Peder Jensen 1714).17151705 datter 1715, Marcus Jeppesens, af Ljørslev 10aar 5maa.1668 Christen Thøgersen 1715 af Ørding 47aar.17161639 Mads Jensen 1716 af Ljørslev 77aar.1673 Peder Jensen Brogaard 1716 af Ljørslev 43aar (1673 Peder Brogaard 1716, 1673 Peder Jensen 1716).1638 Maren Nielsdatter 1716, Marcus Jeppesens Moder, af Ljørslev.1648 Kjeld Sørensen 1716 af Ljørslev 68aar.1636 Karen Jensdatter 1716 af Ljørslev 80aar.1717 ingenChristen Skraedder?Peder Nielsen?


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 43 of 5617181648 Moder 1718, Nicolaj Bruns, af Lilleris Mølle 70aar1670 Peder Pedersen Ladefoged 1718 paa Højris 48aar (1670 Peder Ladefoged 1718, 1670 Peder Pedersen 1718).1674 hustru 1718, Christen Berthelsens, i Ljørslev 42aar.17191641 hustru 1719, Christen Hejres 1719 (Højris?) i Ljørslev 78aar.1662 Oluf Svenningsen Møller 1719 i Ljørslev 57aar (1662 Oluf Møller 1719, 1662 Oluf Svenningsen 1719).17201663 Niels Gjerner 1720 af Ljørslev 57aar.1642 Søren Bennedsen 1720 78aar1692 Margrethe Jensdatter 1720 af Ljørslev 28aar.1701 Niels Juncher 1720, Poul von Klingenberg 19aar.17211700 her: Conferenceraad von Klingenberg 21aar 1721?1658 Oluf Bisgaard 1721 63aar.1715 Maren Svenningsdatter 1721, Peder Christensens steddatter 6aar maa mindre 6uge.____ Johanne Pedersdatter 1721 Visby.172217231659 Klingenberg 1722 conf; 63aar.17241715 Kirsten Pedersdatter 9aar 17241725 ingen1726<strong>1688</strong> hustru 1726, Jens Madsens, i Lilleris Mølle 38aar.ù1726 Niels Christensen 1726, Christen Nielsens søn, 14dage.17271652 Michel Nielsen af Vitrup 75aar 1727


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 44 of 561727 Jens Michelsens 2nd Søn barn ___1727 ____1727L ff1728 ingen1729 ingen17301730 naevnt Smed Nielsen.17311645 Christen Friser 1731 86aar.17321647 Karen Pedersdatter 1732 85aar.1732 søn 1732, Oluf Knudsens.17331678 Christen Berthelsen 1733 57aar.1701 Jacob Møller.1732 datter 1733, Christen Poulsens, 1 6maa.Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-9-A17341685 Her: Løjtnant Pimel 49aar 1734____ Inger Søster 17341705 Michel Nielsen 29aar 1734 (Michel Nielsen og Karen Poulsdatter).1700 Karen Poulsdatter 1734, Michel Nielsens hustru, 34aar.1719 Mette Christensdatter 1734 15aar.1733 Kirsten Michelsdatter 1734 1aar.1734L ff Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-10-A1665 Jørgen Nielsen 1734 69aar.1734L Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_001_K04-13-A1735


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 45 of 561662 Michel Schytte 1735 73aar.17361736 Svenning Poulsen 1736, Poul Svenningsens søn, 16uge.17371658 Inger Jensdatter 1737 79aar1709 datter 1737, Peder Jensens, 28aar.17381708 graveren 1738 30aar.17391673 Christen Kjeldsen 1739 fra Højris 65aar.1656 Elsebeth Gregersdatter 1739 fra Nebel 83aar.1739 ____ datter 173917401741174217431743 barn tvilling 1743, Niels Smeds.1743 barn tvilling 1743, Niels Smeds.1743 barn 1743, Henrich Sørensens, 8dage.17441665 Marcus Jeppesen 1744 79aar.17451733 Else Michelsdatter 1745 12aar.1681 Anders S<strong>to</strong>rgaard 1745 64aar.1724 Kjeld Christensen 1745, Christen Madsens søn, 21aar.17461694 hustru 1746, Christen Nielsens, i Vitrup 52aar1747


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 46 of 561706 Niels Post 1747 41aar.1747 dødfødt søn 1747, Christen Nielsen.____ datter 1747, Christen Knudsgaards.17481748 Else Christensdatter 1748, Christen Nielsens datter, i Vitrup 3uge.17491749 dødfødt 1749, Erich Nielsens barn.1711 Peder Sørensen 1749 38aar 6maa1670 hustru 1749, Søren Kjeldsens, 79aar.17501750 Anne Elisabeth Christensdatter 1750, Christen Nielsens datter, 13uge.1750 Niels Jacobsen 1750, Jacob Escesen søn, 15uge.1704 Gult Maren 1750 46aar.1694 Juncher Heins paa Højris 56aar 1750.17501750 søn, degnens, 10uge 17501751 ingen17521681 kone 1752, Niels Madsens, 71aar.1677 Inger Pors 1752 75aar.1685 hustru, Christen Madsens, 66aar 1752.1752 søn, Christen Nielsens, 3dage 1752.17531753 Karen Nielsendatter 1753, Niels Bødchers datter, 12uge.____ Jens Møller 1753 i LilleRis Mølle.17541754 Kirsten Erichsdatter 1754, Erich Nielsens liden datter, 6maa.1674 Peder Post 1754 80aar.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 47 of 561700 Christen Olufsen 1754 54aar.17551704 kone, Poul Knudsgaards, 51aar 1755.1740 søn, Poul Knudsgaards, 15aar 1755.1705 Niels Bundgaard 1755 50aar.1710 hustru, Niels Brogaards, 45aar 17551755 Jens Christensen 1755, Christen Nielsen søn, 8uge.17561747 Martinus Tobiassen 1756, Tobias Hansens, 9aar (Thorchild Hansen)1756 Christen Pedersen 1756, Peder Skomager 4dag.1757____ Christen Laegaard 1757 (Christen Kjaergaard)<strong>1688</strong> Christen Pedersen 1757 69aar.1719 Margrethe Pedersdatter 1757 38aar.1758 ingen17591759 lille Juncher 1759, Andreas Hus 12uge.1684 hustru, Hans Schyttes, 73aar 1759.17601760 datter, Christen Madsens, 6uge1760 Maurits Soldater 28aar 17321682 Sidsel L____ 78aar 176017611761 Andreas Hauch 1761 17uge.17621762 barn, Laegaards, 176217631695 hustru, Niels Smeds, 68aar 1763.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 48 of 561763 navnløs, Søren Madsens, 12uge 1763.1763 dreng liden, Peder Vestergaards, ___ 1763.176417651765 a___ Pros 3uge 1765.1679 Else Christensen 1765.17651691 ____ 74aar 1765.1697 ____ 68aar 1765.1765 Mads ___ 9uge 1765.1679 Esce Christensen 86aar 1765.1765 ____ 1765.1689 ____ 76aar 1765.1695 ____ 70aar 1765.1684 Else Mortensen 1765 81aar (61aar)17661702 Christen Madsen 1766 64aar af kraeft.17671729 hustru, Peder Skomagers, 38aar 1767.1709 Maren Thuesdatter 1767, Niels Smeds anden hustru, 58aar.1767 Jens Glyborg 1767, lille døbt barn, 16uge.1700 Oluf Skude 1767 67aar.17681684 Svenning Møller 1768 (gammel Moeller) fra Elsø Laurits Jørg__ 84aar1768 ff Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_001_K05-15-A1768 Peder Nielsen 176817691689 Karen 1769, Rytter Christensen og Karen ____ kone, 80aar.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 49 of 561769 barn, Jens Glyborg, 1769.1699 Michel Brogaard 1769 70aar.1769 søn, Peder Vestergaards, 3dage 1769.17701692 Maren Pedersdatter 1770 78aar som gik sjaeldent i kirke.1690 enke, Ole Kjelds til Ørendrup 80aar 1770.17711758 søn, Major Vindings, ___ 13aar 17711771 barn, Poul Vestergaards 2uge 17711772 ingen17731717 Jacob Hauch 1773 i Ljørslev 56aar.1682 Maren Andersdatter 1773 i Ljørslev 91aar.1773 Mette Sørensdatter 1773, Søren Odgaards datter.177417751775 Margrethe Jensdatter 1775, Jens Poulsens datter, 11uge.1774 Anders Sørensen 1775, Søren Odgaards søn, 11maa.1745 Johannes Jensen 1775, Jens Skomagers søn, 30aar.Ljørslev 1776 døde <strong>1799</strong>Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_002_K01-45-A1776 Ingen17771777 pige, Peder Christensens, 3uge 17771778 Ingen1779 Ingen1777 dreng, Jens Poulsens, 2aar 17791780


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 50 of 561756 Anne Haldsdatter 1780, 24aar.1780 pige, Vester___s, 6uge 1780.1724 Mette Brogaardsdatter 1780 56aar.1698 Jens Madsen 1780 82aar.17811712 hustru, Gaardmand Erich Nielsens, 69aar178117821782 Cathrine Pedersdatter 1782, Peder Vestergaards datter 4uge.1711 Erich Nielsen 1782 gaardmand.17831713 Maren Nielsdatter 1783 70aar.1734 hustru, Søren Øgaards, 49aar 1783 (40aar 1743).1706 Mads Korsbech 1783 fra Højris 77aar.1782 søn, Peder Christensens, 1aar 1783.1718 hustru, Poul Hansgaards, 65aar 1783.1713 hustru, Tobias Vaever, 70aar.1783 Christen Jensen 1783, Møller i Lilleris Jens Pedersens søn, 12dag.1716 Tobias Vaever 1783 67aar.1752 Kirsten Pedersdatter 1783 31aar.1784178517861787178817891704 Else Jensdatter 1789, almisselem.1685 Johan Dragsbech 1789 104aar.1742 Sogen Figden 1789 Clemed Brogaard 47aar unclear event.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 51 of 561789 Søren Marcussen 1789, Marcus Sørensens søn, 6uge.1777 søn, Peder Vitrups.17901709 moder, Niels Bundgaards, 81aar 1790.1790 pige dødfødt, 1790.1790 datter, Marcus Sørensens, 0uge 1790.1791 Ingen17921693 Vetling, sognepraestens gamle, 99aar 1792.____ hustru, Christen Nielsens, i Vitrup ____ 1792.1792 barn dødfødt, Peder Vitrups, 17921792 Niels Christen Jensen 1792, Jens Møllers søn, 4dag.17931793 Margrethe Charlotte Jühe 1793, praestens datter, 3uge.1793 Else Jellesdatter 1793, Jelle Andersens barn, 3uge Text: pigen var ikke død men hun sov.1751 Birgithe 1793, Peder Vitrup og Birgithe ____ hustru, 42aar.1712 fader, Jacob Halds (Jacob hadskov) 81aar 1793.1793 Niels Christensen 1793, Christen Thomassens barn, 10uge.1793 Birgithe Christine Pedersdatter 1793, Peder Vitrups datter, 16uge.1793 Marianne 1793 fra Rested død hos Peder Vitrup 12uge.17941787 Johanne Justine 1794, sen: Stautrups datter, 7aar.1794ff Ljørslevdata_kirkebøger_C140_C_002_K01-47-A1789 Nicolaj 1794, søn: Stautrup søn, 5aar.17951747 Laurits Hansen 1795 48aar.1765 Peder Pedersen 1795, Peder Vestergaards søn, 30aar .1763 Maren Pedersdatter 1795, Peder Vestergaards datter, 32aar.


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 52 of 561795 Niels Michelsen 1795, Michel Saurmilchs søn.17961765 Marttinus Tobiassen Vaever 1796, ungkarl 31aa.1716 Christen Nielsen 1796 i Vitrup 80aar 17961733 Elisabeth Birgithe Bartholin 1796, praestens moder mad: 63aar 1796 Frederich Jühe, Klüm Thonig, Wünst Vesterhan –who died?1797 Ljørslev data_kirkebøger_C140_C_002_K01-48-A17971797 dødfødt, Michel Fauerløres søn, 1797.1792 Søren Marcussen 1797, Marcus Sørensens søn, 5aar.17981756 Kirsten Pedersdatter 1798, Poul Korsgaards hustru, af Ljørslev 42aar (Poul Korsgaard og Kirsten Pedersdatter).1798 dødfødt pige 1798, Oluf Flades datter.1725 Laurits Jaergaard 1798 husmand 73aar.<strong>1799</strong>1730 Jens Poulsen <strong>1799</strong> gaardmand 69aar.1727 Diederich Galtrup <strong>1799</strong> Proprietaer 72aar.End døde Ljørslev 1676 – <strong>1799</strong>


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 53 of 56Ljørslev Parish MAPS KORTAll Maps copy right Kort & Matrikelstyrelsen Denmark.LJØRSLEV


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 54 of 56Højris & Kaarup


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 55 of 56Fredsø & Nebel


Ljørslev <strong>1688</strong> <strong>to</strong> <strong>1799</strong> Events in the Parish Page 56 of 56END OF LJØRSLEV <strong>1688</strong>-<strong>1799</strong>printed in Toron<strong>to</strong> 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!