En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk
  • No tags were found...

En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ForordDenne rapport er udarbejdet af Ea Energianalyse for ClimateCircle i perioden februar-juni 2010 itæt dialog med ClimateCircle.Rapportens analyser har taget udgangspunkt i en energibalance for 2007 opstillet af konsulentfirmaetPlanEnergi. De oprindelige data er siden verificeret og suppleret med data fra kommunensstørre virksomheder og energiforsyning indsamlet gennem en rundspørge og en workshop.Således indgår nye oplysninger om energiforbrug, energispareinitiativer samt forslag og ønsker tilen fælles energihandlingsplan. Transportsiden er dog baseret på landsgennemsnitlige tal for vejtransport.I tillæg til den foreliggende rapport er der udarbejdet en række PowerPoint præsentationer, somfungerer som selvstændige bilag til arbejdet.En særlig tak rettes til de mange aktører, som velvilligt har stillet deres erfaringer og forslag tilrådighed.3

More magazines by this user
Similar magazines