i Aaret 1893

sbib.dk

i Aaret 1893

DANMARKS

HANDELS-FLAADE

i Aaret 1893,

ordnet i tre Afdelinger,:

I. Kendings-Signal-Fortegnelse.

II. Alfabetisk Dampskibs-Register.

III. Alfabetisk Sejlskibs-Register.

Udgivet paa Foranstaltning af

Indenrigs-Ministeriet og Marine-Ministeriet

ved

A. Schneider,

Chef for Registrerings- og Skibsmaalingen.

Kjøbenhavn.

Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).

1893

More magazines by this user
Similar magazines