TRADE FINANCE I BUSINESS ONLINE - Danske Bank

danskebank.dk
  • No tags were found...

TRADE FINANCE I BUSINESS ONLINE - Danske Bank

TRADE FINANCE I BUSINESS ONLINE- en it-baseret løsning til Trade Finance-forretningerDanske Bank A/S CVR-nr. 6112 62 28 - KøbenhavnTrade Finance i Business Online gør det nemmere,billigere og mere effektivt at håndtere internationalegarantier, international inkasso og remburser.Business Online er et internetbaseret officebankingsystemmed moduler til blandt andet• kontoinformationer• oprettelse og godkendelse af betalinger• handel med værdipapirer• Trade Finance.Hvad kan Trade Finance i Business Online?Modulet Trade Finance i Business Online kan brugestil at håndtere remburser, internationale garantierog international inkasso. Med systemet kan du• udstede og ændre importremburser• modtage adviseringer og ændringer af eksportremburser• udstede og ændre eksportinkasso• modtage adviseringer og ændringer til importinkasso• udstede og ændre internationale garantier.TF0008 2009.12Derudover giver systemet mulighed for at• sende forretningsrelaterede e-mails til os• godkende og afvise betalinger og ændringer• forespørge på igangværende og afsluttedeforretninger• modtage elektronisk post fra os• følge en given forretnings vej gennem banken• modtage e-mails uden log-on, når vi senderkorrespondance til dig• differentiere brugernes adgang til systemet.Trade Finance i Business Online er åben 24 timer idøgnet, året rundt.Kan du genbruge data?Når du har indtastet en forretning, kan du på etsenere tidspunkt genbruge data og dermed reducererisikoen for fejl og minimere den tid, der bruges påindtastning.Side 1 af 2Kan du forespørge på dine forretninger?Du kan altid spørge til og få status på igangværendeog afsluttede forretninger. Det giver et godt overblikover forretningerne og de enkelte trin i dem. Datakan også overføres til regneark, så du kan genbrugedem på en let og smidig måde.Er Business Online let at bruge?Overalt i systemet finder du ikoner med links tilhjælp og forklaringer på, hvordan de forskellige forretningerog indtastningsfelter skal udfyldes.Hvordan logger du på?Du logger på Trade Finance i Business Online viabankens hjemmeside. Da alle opdateringer af systemetsker løbende og automatisk i Danske Bank, vildu altid have den nyeste version af Business Online.Kan du få en demonstration af systemet?Ja, vi demonstrerer gerne systemet – helt uforpligtende.Beslutter I jer for at bruge systemet, oprettervi en kontrakt og fuldmagter til de medarbejdere,der skal have adgang til systemet. Når kontraktenog fuldmagterne er på plads, hjælper vi dig i gangmed at bruge systemet.Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTelefon 33 44 00 00 , Fax 33 44 28 85


TRADE FINANCE I BUSINESS ONLINE- en it-baseret løsning til Trade Finance-forretningerEr der penge at spare med Business Online?Det bliver billigere at håndtere importremburs ogeksportinkasso med Business Online. Se prisernepå www.danskebank.dk/tradefinance.Kontakt osHar du spørgsmål til Trade Finance i BusinessOnline er du velkommen til at kontakte os – sewww.danskebank.dk/tradefinance.Danske Bank A/S CVR-nr. 6112 62 28 - KøbenhavnTF0008 2009.12Side 2 af 2Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTelefon 33 44 00 00 , Fax 33 44 28 85

More magazines by this user
Similar magazines