13.07.2015 Views

Infrastrukturdata for Hovedstadens Lokalbaner A/S - Banedanmark

Infrastrukturdata for Hovedstadens Lokalbaner A/S - Banedanmark

Infrastrukturdata for Hovedstadens Lokalbaner A/S - Banedanmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bilag 29:<strong>Infrastrukturdata</strong> <strong>for</strong><strong>Hovedstadens</strong> <strong>Lokalbaner</strong> A/SOrganisation<strong>Hovedstadens</strong> <strong>Lokalbaner</strong> A/S (HL) er et aktieselskab ejet af HUR, Storstrømsamt, flere kommuner samt private aktionærer.HL ejer og <strong>for</strong>valter infrastrukturen på flg. strækninger:Hillerød – Snekkersten (Lille Nord)Hillerød – Kagerup - Tisvildeleje/Gilleleje (GDS)Hillerød – Hundested – Frederiksværk (HFHJ)Helsingør – Hornbæk – Gilleleje (HHGB)Jægersborg – Nærum (LNJ)Køge – Hårlev – Fakse Ladeplads/Rødvig (ØSJS)Overgangsstationertil<strong>Banedanmark</strong>s netHillerødKøgeJægersborg (overleveringsspor på fri bane mellem Gentofte og Lyngby)Helsingør (kørsel mellem Grønnehave og Helsingør stationer <strong>for</strong>egår somrangering via havnespor)GeografiskidentifikationKort over HLstrækningerFjernstyring af HLs strækninger <strong>for</strong>etages fra driftscentral i Hillerød.Driftscentralen er døgnbetjent.Alle strækninger er enkeltsporede.


Sporvidde: 1435 mmAkseltryk og metervægt:Trafikal ydeevne: I myldretider 20/30 minutters drift på banerne. På HFHJ 1-2daglige godstog.Private sidesporFrederiksværk station (HFHJ): Sidespor til Dansteel (stålvalseværk).Græsted station (GDS): Sidespor til NSJV (veteranbaneklub).RestriktionerSom <strong>Banedanmark</strong>. Bestemmelserne i RID og UT-instruksen følges.Begrænsninger iinfrastrukturenI 2006/2007 hastighedsopgradering af HFHJ til 100 km/t med deraf flg.sporarbejderServicefaciliteter Station Læssespor Depotspor m/ufremmednetLille NordBane Akseltryk/t Metervægt/tLille Nord 22,5 7,2GDS 20,0 6,4HFHJ 22,5 7,2HHGB 20,0 6,4LNJ20,0 (Ravnholm- 6,4 (5,0)Nærum dog 16,0)ØSJS 22,5 7,2ForsyningsanlægGribskovbanenGillelejeTisvildelejeJa, med netJa, med netFrederiksværkbanenHundested Ja Ja, med net JaHornbækbanenGrønnehave Ja, med net JaNærumbanenJægersborg Ja, med net Ja


StationerHårlev Ja Ja, med net JaStation/ Sporlængde i Perronlængde/ Billetsalg/Trinbræt (T) meter-højde i m/cm Automater B/ALille NordHillerød (BDK)Grønholt (T) 84/55Fredensborg 452 102/55 BLangerød (T) 80/55Kvistgård (T) 92/55Mørdrup (T) 104/55Snekkersten (BDK)Gribskovbanen (GDS)Hillerød (BDK)Slotspavillonen 170 142/55Gribsø (T) 134/35Kagerup 160 152/35Mårum 90 92/sp1 35, sp2 55Saltrup (T) 93/35Græsted Syd (T) 102/35Græsted 125 93/sp1 35, sp2 55Pårup (T) 105/35Fjellenstrup (T) 93/35Gilleleje 129 115/35 BDuemose (T) 100/35Helsinge 325 122/55 BLaugø (T) 83/35Ørby (T) 94/35Vejby 190 100/35Holløse (T) 110/55Godhavn (T) 124/55Tisvildeleje 191 120/35 BFrederiksværkbanen (HFHJ)Hillerød (BDK)Brødeskov 347 105/35Gørløse 200 113/35Borupgård (T) 116/35Skævinge 670 111/35Grimstrup (T) 110/35Ølsted 225 105/55Kregme 150 116/35Ll. Kregme (T) 106/35Frederiksværk 150 110/55 BHanehoved (T) 115/35Melby 188 115/35Dyssekilde 160 122/55Østerbjerg 152 104/35Vibehus (T) 112/35Hundested 100 100/35 B


Hornbækbanen (HHGB)Helsingør (BDK)Grønnehave 85 68/35Marienlyst (T) 80/55Højstrup 145 75/55Hellebæk 105 75/55Ålsgårde 115 85/35Skibstrup (T) 85/55Saunte 105 75/55Karinebæk (T) 75/55Hornbæk 167 76/55Horneby Sand (T) 82/35Kildekrog (T) 73/35Dronningmølle 143 72/55Firhøj 125 80/55Søborg (T) 73/35Stæremosen (T) 75/35Gilleleje Øst (T) 72/35Gilleleje 112 110/sp2 35, sp3 55 BNærumbanen (LNJ)Nærum 115 82/55 BRavnholm (T) 80/35Ørholm 73 60/55Brede (T) 51/55Fuglevad 100 51/55Lyngby Lokal(T) 72/55Nørgaardsvej (T) 80/55Jægersborg 65 65/55Østbanen (ØSJS)Køge (BDK)Egøje (T) 68/35 AVallø 108 80/55 AGrubberholm 170 74/55 AHimlingøje (T) 70/35 AHårlev 130 76/55 BLille Linde (T) 80/55 AKarise 130 83/55 ATokkerup (T) 64/35 AFakse Syd 100 100/55 AFakse Ladeplads 165 80/55 AVarpelev (T) 80/55 AKlippinge 150 85/55 AStore Heddinge 158 85/55 ARødvig 135 42/35 A

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!