12.07.2015 Views

Straekningsregister, navn, nummer, type og afsnit 21.05.2013.pdf

Straekningsregister, navn, nummer, type og afsnit 21.05.2013.pdf

Straekningsregister, navn, nummer, type og afsnit 21.05.2013.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

StrækningsregisterBanenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning11a 1,6,10,11 1 11000 København H Kh 0,000 1,685 0,000 Hovedbane Station11a 1 1 12002 København H - Hvidovre Fjern Kh-Hif 1,685 6,230 Hovedbane Fri bane11a 1 1 12002 12003 Valby Val 3,925 Hovedbane Trinbræt11a 1,11 1 12007 Hvidovre Fjern Hif 6,230 8,370 7,300 Hovedbane Teknisk Station11a 1 1 12010 Hvidovre Fjern - Glostrup Hif-Gl 8,370 10,594 Hovedbane Fri bane11a 1 1 12011 Glostrup Gl 10,594 12,526 11,214 Hovedbane Station11a 1 1 12014 Glostrup - Høje Taastrup Gl-Htå 12,526 18,204 Hovedbane Fri bane11b 1 1 12019 Høje Taastrup Htå 18,204 20,987 19,500 Hovedbane Station11b 1 12519 Høje Taastrup kombiterminal Htås 20,920 22,005 Hovedbane Kombiterminal11b 1 1 12022 Høje Taastrup - Roskilde Htå-Ro 20,987 30,089 Hovedbane Fri bane11b 1 1 12022 12025 Hedehusene Hh 24,176 Hovedbane Trinbræt11b 1 1 12022 12029 Trekroner Trk 28,300 Hovedbane Trinbræt11b 1,4,5 1 13000 Roskilde Ro 30,089 32,927 31,253 Hovedbane Station12 1 1 14034 Roskilde - Viby Sjælland Ro-Vy 32,927 41,592 Hovedbane Fri bane12 1 1 14043 Viby Sjælland Vy 41,592 43,547 42,475 Hovedbane Station12 1 1 14044 Viby Sjælland - Borup Vy-Bo 43,547 48,802 Hovedbane Fri bane12 1 1 14049 Borup Bo 48,802 50,550 49,725 Hovedbane Station12 1 1 14052 Borup - Kværkeby Bo-Ky 50,550 55,913 Hovedbane Fri bane12 1 1 14057 Kværkeby Ky 55,913 57,781 56,605 Hovedbane Teknisk Station12 1 1 14058 Kværkeby - Ringsted Ky-Rg 57,781 61,494 Hovedbane Fri bane12 1,2 1 15000 Ringsted Rg 61,494 65,332 63,904 Hovedbane Station13 1 1 16066 Ringsted - Fjenneslev Rg-Fj 65,332 70,608 Hovedbane Fri bane13 1 1 16071 Fjenneslev Fj 70,608 72,792 71,500 Hovedbane Teknisk Station13 1 1 16074 Fjenneslev - Sorø Fj-So 72,792 77,555 Hovedbane Fri bane13 1 1 16079 Sorø So 77,555 79,505 78,342 Hovedbane Station21. maj 2013 Side 1 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning13 1 1 16080 Sorø - Slagelse So-Sg 79,505 91,803 Hovedbane Fri bane13 1 1 16093 Slagelse Sg 91,803 94,169 92,910 Hovedbane Station13 1 1 16096 Slagelse - Forlev Sg-Fo 94,169 99,604 Hovedbane Fri bane13 1 1 16101 Forlev Fo 99,604 101,803 100,000 Hovedbane Teknisk Station13 1 1 16102 Forlev - Korsør Fo-Kø 101,803 107,183 Hovedbane Fri bane14 1 1 16111 Korsør Kø 107,183 109,882 108,268 Hovedbane Station14 1 1 16114 Korsør - Spr<strong>og</strong>ø Kø-Spr 109,882 119,401 Hovedbane Fri bane14 1 1 16121 Spr<strong>og</strong>ø Spr 119,401 121,579 120,200 Hovedbane Teknisk Station14 1 1 16124 Spr<strong>og</strong>ø - Nyborg Spr-Ng 121,579 129,843 Hovedbane Fri bane14 1 1 16127 Nyborg Ng 129,843 132,968 131,600 Hovedbane Station21 2 2 22002 Ringsted - Glumsø Rg-Gz 64,819 73,810 Regionalbane Fri bane21 2 2 22011 Glumsø Gz 73,810 77,465 75,638 Regionalbane Station21 2 2 22014 Glumsø - Næstved Gz-Næ 77,465 89,495 Regionalbane Fri bane21 2,4 2 23000 Næstved Næ 89,495 93,132 90,706 Regionalbane Station21 2 2 24096 Næstved - Lundby Næ-Lu 93,132 105,272 Regionalbane Fri bane21 2 2 24109 Lundby Lu 105,272 107,072 106,689 Regionalbane Station21 2 2 24110 Lundby - Vordingborg Lu-Vo 107,072 116,622 Regionalbane Fri bane21 2 2 24121 Vordingborg Vo 116,622 119,366 118,073 Regionalbane Station21 2 2 24122 Vordingborg - Masnedø Vo-Mn 119,366 121,237 Regionalbane Fri bane21 2 2 24123 Masnedø Mn 121,237 122,668 121,900 Regionalbane Teknisk Station21 2 2 24124 Masnedø - Orehoved Mn-Oh 122,668 126,668 Regionalbane Fri bane21 2 2 26003 Orehoved Oh 126,668 128,434 127,323 Regionalbane Teknisk Station21 2 2 26004 Orehoved - Nørre Alslev Oh-Nv 128,434 131,337 Regionalbane Fri bane21 2 2 26007 Nørre Alslev Nv 131,337 133,057 132,265 Regionalbane Station21 2 2 26010 Nørre Alslev - Eskilstrup Nv-Ek 133,057 135,852 Regionalbane Fri bane21 2 2 26011 Eskilstrup Ek 135,852 137,575 136,751 Regionalbane Station21 2 2 26014 Eskilstrup - Tingsted Ek-Tn 137,575 139,967 Regionalbane Fri bane21. maj 2013 Side 2 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning21 2 2 26015 Tingsted Tn 139,967 141,708 140,852 Regionalbane Teknisk Station21 2 2 26018 Tingsted - Nykøbing Falster Tn-Nf 141,708 145,239 Regionalbane Fri bane21 2,3 2 27000 Nykøbing Falster Nf 145,239 147,835 146,831 Regionalbane Station22 2 2 28002 Nykøbing Falster - Nykøbing Falster Vest Nf-Nfv 147,835 148,414 Lokalbane I Fri bane22 2 2 28003 Nykøbing Falster Vest Nfv 148,414 149,691 148,677 Lokalbane I Teknisk Station22 2 2 28004 Nykøbing Falster Vest - Lolland Nord Nfv-Lln 149,691 155,392 Lokalbane I Fri bane22 2 2 28009 Lolland Nord Lln 155,392 157,195 156,223 Lokalbane I Teknisk Station22 2 2 28012 Lolland Nord - Lolland Midt Lln-Llm 157,195 164,698 Lokalbane I Fri bane22 2 2 28019 Lolland Midt Llm 164,698 166,497 165,595 Lokalbane I Teknisk Station22 2 2 28020 Lolland Midt - Lolland Syd Llm-Lls 166,497 172,006 Lokalbane I Fri bane22 2 2 28025 Lolland Syd Lls 172,006 173,803 173,086 Lokalbane I Teknisk Station22 2 2 28028 Lolland Syd - Rødby Øst Lls-Rfø 173,803 180,844 Lokalbane I Fri bane22 2 2 28033 Rødby Øst Rfø 180,844 181,816 181,200 Lokalbane I Teknisk Station22 2 2 28034 Rødby Øst - Rødby Færge Rfø-Rf 181,816 182,538 Lokalbane I Fri bane22 2 2 29000 Rødby Færge Rf 182,538 183,514 183,200 Lokalbane I Station30 3 3 32024 Nykøbing Falster - Væggerløse Nf-Vø 147,975 152,826 Lokalbane II Fri bane30 3 3 32029 Væggerløse Vø 152,826 153,959 153,515 Lokalbane II Teknisk Station30 3 3 32030 Væggerløse - Fiskebæk Vø-Fi 153,959 161,436 Lokalbane II Fri bane30 3 3 32037 Fiskebæk Fi 161,436 162,542 161,913 Lokalbane II Teknisk Station30 3 3 32038 Fiskebæk - Gedser Fi-Ge 162,542 168,883 Lokalbane II Fri bane30 3 3 33000 Gedser Ge 168,883 169,963 169,856 Lokalbane II Station40 4 4 42034 Roskilde - Gadstrup Ro-Gt 32,291 38,585 Lokalbane I Fri bane40 4 4 42039 Gadstrup Gt 38,585 40,389 39,438 Lokalbane I Station40 4 4 42042 Gadstrup - Havdrup Gt-Hd 40,389 42,039 Lokalbane I Fri bane40 4 4 42043 Havdrup Hd 42,039 43,868 42,887 Lokalbane I Station40 4 4 42044 Havdrup - Lille Skensved Hd-Lw 43,868 45,999 Lokalbane I Fri bane40 4 4 42047 Lille Skensved Lw 45,999 47,806 46,772 Lokalbane I Station21. maj 2013 Side 3 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning40 4 4 42048 Lille Skensved - Køge Lw-Kj 47,806 52,095 Lokalbane I Fri bane40 4 4 42048 42051 Ølby Ølb 50,900 Lokalbane I Trinbræt40 4 4 42053 Køge Kj 52,095 54,701 53,679 Lokalbane I Station40 4 4 42056 Køge - Herfølge Kj-Hf 54,701 58,350 Lokalbane I Fri bane40 4 4 42059 Herfølge Hf 58,350 60,088 59,239 Lokalbane I Station40 4 4 42060 Herfølge - Tureby Hf-Th 60,088 64,691 Lokalbane I Fri bane40 4 4 42065 Tureby Th 64,691 66,384 65,569 Lokalbane I Station40 4 4 42068 Tureby - Haslev Th-Hz 66,384 73,458 Lokalbane I Fri bane40 4 4 42075 Haslev Hz 73,458 75,184 74,359 Lokalbane I Station40 4 4 42076 Haslev - Holme-Olstrup Hz-Ol 75,184 84,293 Lokalbane I Fri bane40 4 4 42085 Holme-Olstrup Ol 84,293 86,021 85,262 Lokalbane I Station40 4 4 42086 Holme-Olstrup - Næstved Ol-Næ 86,021 91,674 Lokalbane I Fri bane40 4 4 42086 42089 Næstved Nord Næn 89,578 Lokalbane I Trinbræt79 5 5 52034 Roskilde - Lejre Ro-Lj 32,927 40,118 Regionalbane Fri bane79 5 5 52041 Lejre Lj 40,118 41,694 40,776 Regionalbane Station79 5 5 52042 Lejre - Hvalsø Lj-Hv 41,694 47,791 Regionalbane Fri bane79 5 5 52049 Hvalsø Hv 47,791 49,716 48,318 Regionalbane Station79 5 5 52050 Hvalsø - Tølløse Hv-Tø 49,716 53,768 Regionalbane Fri bane79 5 5 52055 Tølløse Tø 53,768 55,227 54,600 Regionalbane Station79 5 5 52056 Tølløse - Vipperød Tø-Pe 55,227 60,531 Regionalbane Fri bane79 5 5 52061 Vipperød Pe 60,531 61,953 61,160 Regionalbane Station79 5 5 52062 Vipperød - Holbæk Pe-Hk 61,953 65,656 Regionalbane Fri bane79 5 5 52067 Holbæk Hk 65,656 67,885 67,005 Regionalbane Station51 5 5 52068 Holbæk - Regstrup Hk-Rt 67,885 74,662 Lokalbane I Fri bane51 5 5 52075 Regstrup Rt 74,662 75,884 75,177 Lokalbane I Station51 5 5 52076 Regstrup - Mørkøv Rt-Mø 75,884 82,266 Lokalbane I Fri bane51 5 5 52076 52079 Knabstrup Ks 79,432 Lokalbane I Trinbræt21. maj 2013 Side 4 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning51 5 5 52083 Mørkøv Mø 82,266 83,498 82,923 Lokalbane I Station51 5 5 52084 Mørkøv - Jyderup Mø-Jy 83,498 88,834 Lokalbane I Fri bane51 5 5 52089 Jyderup Jy 88,834 90,063 89,523 Lokalbane I Station51 5 5 52092 Jyderup - Svebølle Jy-Se 90,063 96,308 Lokalbane I Fri bane51 5 5 52097 Svebølle Se 96,308 97,825 97,173 Lokalbane I Station51 5 5 52098 Svebølle - Værslev Se-Væ 97,825 102,053 Lokalbane I Fri bane51 5 5 52103 Værslev Væ 102,053 103,944 102,924 Lokalbane I Teknisk Station51 5 5 52104 Værslev - Kalundborg Væ-Kb 103,944 109,334 Lokalbane I Fri bane51 5 5 53000 Kalundborg Kb 109,334 110,586 110,586 Lokalbane I Station19 6 7 70002 København H - København G Kh-Gb 2,425 2,740 Hovedbane Fri bane19 6 7 71000 København G Gb 2,740 3,665 3,200 Hovedbane Teknisk Station19 6 7 72002 København G - Vigerslev Gb-Ig 3,665 4,750 Hovedbane Fri bane19 6,11 7 72003 Vigerslev Ig 4,750 6,936 6,200 Hovedbane Teknisk Station19 11 7 72006 Vigerslev - Hvidovre Fjern Ig-Hif 6,936 7,285 Hovedbane Fri bane70 7 7 76012 Lersøen - Svanemøllen Ler-Sam 11,788 12,404 Godsbane Fri bane70 7 7 76013 Svanemøllen Sam 12,404 13,238 12,700 Godsbane Teknisk Station70 7 7 76014 Svanemøllen - Østerport Sam-Kk 13,238 13,995 Godsbane Fri bane70 7 7 77000 Østerport Kk 13,995 15,317 0,000 Godsbane Station9 92038 Hillerød - Fredensborg Hi-Fd 37,366 44,889 Privatbane Fri bane9 92038 92041 Grønholt Grt 41,700 Privatbane Trinbræt9 92038 92043 Kratbjerg Krb 43,800 Privatbane Trinbræt9 92045 Fredensborg Fd 44,889 46,123 45,404 Privatbane Station9 92048 Fredensborg - Snekkersten Fd-Sq 46,123 56,804 Privatbane Fri bane9 92048 92049 Langerød Lrt 48,300 Privatbane Trinbræt9 92048 92051 Kvistgård Kå 51,710 Privatbane Trinbræt9 92048 92055 Mørdrup Møt 54,000 Privatbane Trinbræt10 10 101000 København H Kh 0,000 0,930 0,000 Hovedbane Station21. maj 2013 Side 5 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning10 10 10 102002 København H - Østerport Kh-Kk 0,930 2,113 Regionalbane Fri bane10 10 10 102002 102027 Nørreport Kn 1,500 Regionalbane Trinbræt10 10 10 102003 Østerport Kk 2,113 3,928 3,055 Regionalbane Station10 10 10 102004 Østerport - Helgoland Kk-Hgl 3,928 4,809 Regionalbane Fri bane10 10 10 102005 Helgoland Hgl 4,809 6,389 5,200 Regionalbane Teknisk Station10 10 10 102006 Helgoland - Hellerup Hgl-Hl 6,389 7,043 Regionalbane Fri bane10 10 10 103000 Hellerup Hl 7,043 8,896 7,825 Regionalbane Station10 10 10 104010 Hellerup - Klampenborg Hl-Kl 8,896 12,722 Regionalbane Fri bane10 10 10 104013 Klampenborg Kl 12,722 13,932 13,312 Regionalbane Station10 10 10 104014 Klampenborg - Skodsborg Kl-Så 13,932 17,902 Regionalbane Fri bane10 10 10 104017 Skodsborg Så 17,902 19,522 18,808 Regionalbane Station10 10 10 104020 Skodsborg - Rungsted kyst Så-Ru 19,522 25,224 Regionalbane Fri bane10 10 10 104020 104023 Vedbæk Vb 22,158 Regionalbane Trinbræt10 10 10 104025 Rungsted Kyst Ru 25,224 26,598 26,051 Regionalbane Station10 10 10 104028 Rungsted Kyst - Nivå Ru-Ni 26,598 31,998 Regionalbane Fri bane10 10 10 104028 104029 Kokkedal Ok 29,074 Regionalbane Trinbræt10 10 10 104033 Nivå Ni 31,998 33,526 32,484 Regionalbane Station10 10 10 104034 Nivå - Snekkersten Ni-Sq 33,526 41,952 Regionalbane Fri bane10 10 10 104034 104037 Humlebæk Hum 36,261 Regionalbane Trinbræt10 10 10 104034 104041 Espergærde Gæ 40,000 Regionalbane Trinbræt10 10 10 105000 Snekkersten Sq 41,952 43,388 42,718 Regionalbane Station10 10 10 106044 Snekkersten - Helsingør Sq-Hg 43,388 44,930 Regionalbane Fri bane10 10 10 107000 Helsingør Hg 44,930 46,164 46,161 Regionalbane Station50 11 12 122020 København H - Bavnehøj Kh-Ban 1,900 2,050 Hovedbane Fri bane50 11 12 122033 Bavnehøj Ban 2,050 3,326 2,700 Hovedbane Teknisk Station50 11 12 122038 Bavnehøj - Kalvebod Ban-Klv 3,326 3,800 Hovedbane Fri bane50 11 12 123000 Kalvebod Klv 3,800 5,366 4,800 Hovedbane Teknisk Station21. maj 2013 Side 6 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning50 11 12 124006 Kalvebod - Københavns Lufthavn Kastrup Klv-Cph 5,366 10,143 Hovedbane Fri bane50 11 12 124006 124007 Ørestad Øre 7,186 Hovedbane Trinbræt50 11 12 124006 124009 Tårnby Tåt 8,626 Hovedbane Trinbræt50 11 12 125000 Københavns Lufthavn Kastrup Cph 10,143 14,505 11,800 Hovedbane Station50 11 12 126016 Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm Cph-Phm 14,505 18,200 Hovedbane Fri bane50 11 12 129002 Vigerslev - Kalvebod Ig-Klv 1,705 3,350 Hovedbane Fri bane78 21 21 212002 Odense - Fruens Bøge Od-Frs 1,458 4,549 Lokalbane I Fri bane78 21 21 212002 212003 Odense Sygehus Oss 3,813 Lokalbane I Trinbræt78 21 21 212005 Fruens Bøge Frs 4,549 5,613 5,300 Lokalbane I Station78 21 21 212006 Fruens Bøge - Højby Frs-Høs 5,613 10,421 Lokalbane I Fri bane78 21 21 212006 212007 Hjallese Hjs 6,896 Lokalbane I Trinbræt78 21 21 212011 Højby Høs 10,421 11,751 11,751 Lokalbane I Station78 21 21 212012 Højby - Årslev Høs-Ås 11,751 14,367 Lokalbane I Fri bane78 21 21 212015 Årslev Ås 14,367 15,411 14,946 Lokalbane I Station78 21 21 212016 Årslev - Ringe Ås-Re 15,411 21,937 Lokalbane I Fri bane78 21 21 212016 212017 Pederstrup Pds 17,400 Lokalbane I Trinbræt78 21 21 212023 Ringe Re 21,937 23,968 22,368 Lokalbane I Station78 21 21 212024 Ringe - Kværndrup Re-Kvs 23,968 29,605 Lokalbane I Fri bane78 21 21 212024 212027 Rudme Rus 27,194 Lokalbane I Trinbræt78 21 21 212029 Kværndrup Kvs 29,605 30,535 30,188 Lokalbane I Station78 21 21 212032 Kværndrup - Stenstrup Kvs-Sts 30,535 35,342 Lokalbane I Fri bane78 21 21 212035 Stenstrup Sts 35,342 36,334 35,598 Lokalbane I Station78 21 21 212038 Stenstrup - Svendborg Sts-Svg 36,334 47,466 Lokalbane I Fri bane78 21 21 212038 212039 Stenstrup Syd Sis 36,952 Lokalbane I Trinbræt78 21 21 212038 212045 Svendborg Vest Svv 45,695 Lokalbane I Trinbræt78 21 21 213000 Svendborg Svg 47,466 48,390 48,220 Lokalbane I Station15a 1 22 222002 Nyborg - Hjulby Ng-Ju 132,968 135,662 Hovedbane Fri bane21. maj 2013 Side 7 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning15a 1 22 222005 Hjulby Ju 135,662 137,234 136,648 Hovedbane Teknisk Station15a 1 22 222006 Hjulby - Ullerslev Ju-Uv 137,234 140,994 Hovedbane Fri bane15a 1 22 222011 Ullerslev Uv 140,994 142,707 141,544 Hovedbane Teknisk Station15a 1 22 222012 Ullerslev - Marslev Uv-Mv 142,707 150,150 Hovedbane Fri bane15a 1 22 222019 Marslev Mv 150,150 151,707 151,023 Hovedbane Teknisk Station15a 1 22 222022 Marslev - Odense Mv-Od 151,707 159,584 Hovedbane Fri bane15b 1,21 22 223000 Odense Od 159,584 161,779 160,320 Hovedbane Station16 1 22 224032 Odense - Holmstrup Od-Hp 161,779 168,296 Hovedbane Fri bane16 1 22 224037 Holmstrup Hp 168,296 169,624 168,996 Hovedbane Station16 1 22 224040 Holmstrup - Tommerup Hp-Tp 169,624 174,539 Hovedbane Fri bane16 1 22 224045 Tommerup Tp 174,539 176,338 175,485 Hovedbane Station16 1 22 224046 Tommerup - Aarup Tp-Ap 176,338 183,414 Hovedbane Fri bane16 1 22 224046 224047 Skalbjerg Sc 178,753 Hovedbane Trinbræt16 1 22 224046 224049 Bred Bd 181,121 Hovedbane Trinbræt16 1 22 224053 Aarup Ap 183,414 185,410 184,855 Hovedbane Station16 1 22 224056 Aarup - Ejby Ap-Eb 185,410 193,588 Hovedbane Fri bane16 1 22 224056 224059 Gelsted Gd 190,209 Hovedbane Trinbræt16 1 22 224063 Ejby Eb 193,588 195,414 194,802 Hovedbane Station16 1 22 224066 Ejby - Kavslunde Eb-Ka 195,414 203,102 Hovedbane Fri bane16 1 22 224066 224069 Nørre Aaby Na 200,113 Hovedbane Trinbræt16 1 22 224073 Kavslunde Ka 203,102 205,265 204,288 Hovedbane Station16 1 22 224074 Kavslunde - Middelfart Ka-Md 205,265 209,499 Hovedbane Fri bane16 1 22 224079 Middelfart Md 209,499 211,241 210,382 Hovedbane Station16 1 22 224080 Middelfart - Sn<strong>og</strong>høj Md-Sno 211,241 214,479 Hovedbane Fri bane16 1 22 224085 Sn<strong>og</strong>høj Sno 214,479 216,478 216,212 Hovedbane Teknisk Station16 1 22 224086 Sn<strong>og</strong>høj - Fredericia Sno-Fa 216,478 219,193 Hovedbane Fri bane16 1,23,26 22 225000 Fredericia Fa 219,193 221,975 220,585 Hovedbane Station21. maj 2013 Side 8 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning16 22 225801 Fredericia Gods Fa.G Hovedbane Teknisk Station16 22 225901 Fredericia Havn Fa.H Hovedbane Teknisk Station23a 23 23 232004 Fredericia - Børkop Fa-Bk 1,269 11,130 Hovedbane Fri bane23a 23 23 232013 Børkop Bk 11,130 13,177 11,870 Hovedbane Station23a 23 23 232014 Børkop - Vejle Bk-Vj 13,177 24,466 Hovedbane Fri bane23a 23 23 232014 232015 Brejning Bet 14,838 Hovedbane Trinbræt23a 23,33 23 233000 Vejle Vj 24,466 26,760 25,720 Hovedbane Station23b 23 23 234028 Vejle - Hedensted Vj-Hed 26,760 39,770 Hovedbane Fri bane23b 23 23 234041 Hedensted Hed 39,770 41,830 40,761 Hovedbane Station23b 23 23 234042 Hedensted - Horsens Hed-Hs 41,830 56,031 Hovedbane Fri bane23b 23 23 234057 Horsens Hs 56,031 58,549 57,100 Hovedbane Station23b 23 23 234060 Horsens - Hovedgård Hs-Hå 58,549 70,600 Hovedbane Fri bane23b 23 23 234071 Hovedgård Hå 70,600 72,400 71,575 Hovedbane Teknisk Station23b 23 23 234074 Hovedgård - Skanderborg Hå-Sd 72,400 84,701 Hovedbane Fri bane23b 23,35 23 235000 Skanderborg Sd 84,701 87,202 85,765 Hovedbane Station23b 23 23 236088 Skanderborg - Hørning Sd-Hx 87,202 92,711 Hovedbane Fri bane23b 23 23 236093 Hørning Hx 92,711 94,800 94,234 Hovedbane Station23b 23 23 236096 Hørning - Aarhus H Hx-Ar 94,800 105,068 Hovedbane Fri bane23b 23 23 236096 236103 Viby Jylland Vi 103,744 Hovedbane Trinbræt23b 23,24,36,37 23 237000 Aarhus H Ar 105,068 111,193 108,478 Hovedbane Station24 24 24 242112 Aarhus H - Brabrand Ar-Br 111,193 114,314 Hovedbane Fri bane24 24 24 242115 Brabrand Br 114,314 115,863 115,185 Hovedbane Teknisk Station24 24 24 242116 Brabrand - Mundelstrup Br-Mu 115,863 121,815 Hovedbane Fri bane24 24 24 242123 Mundelstrup Mu 121,815 123,298 122,375 Hovedbane Teknisk Station24 24 24 242124 Mundelstrup - Hinnerup Mu-Hn 123,298 130,942 Hovedbane Fri bane24 24 24 242131 Hinnerup Hn 130,942 132,719 131,752 Hovedbane Station24 24 24 242134 Hinnerup - Hadsten Hn-Ha 132,719 140,472 Hovedbane Fri bane21. maj 2013 Side 9 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning24 24 24 242141 Hadsten Ha 140,472 141,743 141,129 Hovedbane Station24 24 24 242142 Hadsten - Langå Ha-Lg 141,743 153,425 Hovedbane Fri bane24 24,32 24 243000 Langå Lg 153,425 155,253 154,300 Hovedbane Station71 24 24 244156 Langå - Stevnstrup Lg-Ste 155,253 160,480 Hovedbane Fri bane71 24 24 244161 Stevnstrup Ste 160,480 162,000 161,000 Hovedbane Teknisk Station71 24 24 244162 Stevnstrup - Randers Ste-Rd 162,000 166,973 Hovedbane Fri bane71 24 24 244167 Randers Rd 166,973 168,900 167,695 Hovedbane Station71 24 24 244170 Randers - Fårup Rd-Fp 168,900 181,470 Hovedbane Fri bane71 24 24 244183 Fårup Fp 181,470 183,400 182,418 Hovedbane Teknisk Station71 24 24 244184 Fårup - Hobro Fp-Hb 183,400 198,099 Hovedbane Fri bane71 24 24 245000 Hobro Hb 198,099 199,555 198,965 Hovedbane Station71 24 24 246200 Hobro - Skørping Hb-Sø 199,555 221,390 Hovedbane Fri bane71 24 24 246200 246215 Arden Ad 214,487 Hovedbane Trinbræt71 24 24 246221 Skørping Sø 221,390 223,324 222,050 Hovedbane Station71 24 24 246224 Skørping - Ellidshøj Sø-Eh 223,324 233,052 Hovedbane Fri bane71 24 24 246224 246229 Støvring Sr 229,519 Hovedbane Trinbræt71 24 24 246233 Ellidshøj Eh 233,052 234,676 234,062 Hovedbane Teknisk Station71 24 24 246236 Ellidshøj - Aalborg Eh-Ab 234,676 245,620 Hovedbane Fri bane71 24 24 246236 246239 Svenstrup Jylland Sn 239,231 Hovedbane Trinbræt71 24 24 246236 246245 Skalborg Og 244,144 Hovedbane Trinbræt71 24,25 24 247000 Aalborg Ab 245,620 250,155 248,360 Hovedbane Station71 24,25 24 247000 247249 Aalborg Vestby Abv 249,619 Hovedbane Trinbræt71 24 247901 Aalborg Havn Abh Hovedbane Teknisk Station25 25 25 252250 Aalborg - Lindholm Ab-Lih 250,155 250,630 Regionalbane Fri bane25 25 25 252251 Lindholm Lih 250,630 251,944 251,035 Regionalbane Station25 25 25 252254 Lindholm - Sulsted Lih-Su 251,944 262,881 Regionalbane Fri bane25 25 25 252263 Sulsted Su 262,881 264,530 263,400 Regionalbane Teknisk Station21. maj 2013 Side 10 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning25 25 25 252266 Sulsted - Brønderslev Su-Bl 264,530 274,353 Regionalbane Fri bane25 25 25 252275 Brønderslev Bl 274,353 276,071 274,880 Regionalbane Station25 25 25 252278 Brønderslev - Vrå Bl-Vr 276,071 284,151 Regionalbane Fri bane25 25 25 252285 Vrå Vr 284,151 285,760 284,665 Regionalbane Station25 25 25 252286 Vrå - Hjørring Vr-Hj 285,760 295,809 Regionalbane Fri bane25 25 25 253000 Hjørring Hj 295,809 297,479 296,625 Regionalbane Station25 25 25 254298 Hjørring - Sindal Hj-Sa 297,479 309,199 Regionalbane Fri bane25 25 25 254309 Sindal Sa 309,199 310,701 310,200 Regionalbane Station25 25 25 254312 Sindal - Kvissel Sa-Kv 310,701 322,999 Regionalbane Fri bane25 25 25 254312 254317 Tolne To 317,400 Regionalbane Trinbræt25 25 25 254323 Kvissel Kv 322,999 324,550 323,798 Regionalbane Station25 25 25 254326 Kvissel - Frederikshavn Kv-Fh 324,550 331,950 Regionalbane Fri bane25 25 25 255000 Frederikshavn Fh 331,950 333,399 333,337 Regionalbane Station26 26 26 262004 Fredericia - Taulov Fa-Tl 2,205 5,994 Hovedbane Fri bane26 1,26 26 262009 Taulov Tl 5,994 9,662 8,640 Hovedbane Station26 26 262509 Taulov kombiterminal Tlk 6,185 7,932 8,640 Hovedbane Kombiterminal26 26 26 262010 Taulov - Kolding Tl-Kd 9,662 18,550 Hovedbane Fri bane26 26 26 262019 Kolding Kd 18,550 20,908 19,905 Hovedbane Station26 26 26 262022 Kolding - Lunderskov Kd-Lk 20,908 31,600 Hovedbane Fri bane26 26,29 26 263000 Lunderskov Lk 31,600 33,716 32,788 Hovedbane Station98 26 26 264034 Lunderskov - Vamdrup Lk-Vm 33,716 37,843 Hovedbane Fri bane98 26 26 264039 Vamdrup Vm 37,843 39,541 38,822 Hovedbane Station98 26 26 264040 Vamdrup - Farris Vm-Fz 39,541 42,611 Hovedbane Fri bane98 26 26 264043 Farris Fz 42,611 44,373 43,760 Hovedbane Teknisk Station98 26 26 264046 Farris - Sommersted Fz-Sst 44,373 50,563 Hovedbane Fri bane98 26 26 264051 Sommersted Sst 50,563 52,315 51,822 Hovedbane Teknisk Station98 26 26 264054 Sommersted - Vojens Sst-Oj 52,315 57,822 Hovedbane Fri bane21. maj 2013 Side 11 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning98 26 26 265000 Vojens Oj 57,822 60,024 59,217 Hovedbane Station98 26 26 266062 Vojens - Rødekro Oj-Rq 60,024 78,217 Hovedbane Fri bane98 26 26 266079 Rødekro Rq 78,217 80,731 79,568 Hovedbane Station98 26 26 266084 Rødekro - Tinglev Rq-Te 80,731 93,732 Hovedbane Fri bane98 26,28 26 267000 Tinglev Te 93,732 96,200 95,242 Hovedbane Station99 26 26 268098 Tinglev - Vejbæk Te-Vk 96,200 101,900 Hovedbane Fri bane99 26 26 268103 Vejbæk Vk 101,900 103,615 102,972 Hovedbane Teknisk Station99 26 26 268104 Vejbæk - Padborg Vk-Pa 103,615 108,349 Hovedbane Fri bane99 26 269500 Padborg kombiterminal Pak 107,914 108,679 Hovedbane Kombiterminal99 26 26 269000 Padborg Pa 108,349 110,641 109,690 Hovedbane Station27 1 27 271216 Sn<strong>og</strong>høj - Taulov Sno-Tl 216,569 220,050 Hovedbane Fri bane28 28 28 281000 Sønderborg Sdb 0,000 1,108 0,000 Regionalbane Station28 28 28 282002 Sønderborg - Gråsten Sdb-Gst 1,108 15,650 Regionalbane Fri bane28 28 28 282015 Gråsten Gst 15,650 16,972 16,264 Regionalbane Station28 28 28 282018 Gråsten - Tinglev Gst-Te 16,972 40,355 Regionalbane Fri bane28 28 28 282018 282031 Kliplev Kw 31,300 Regionalbane Trinbræt29 29 29 292002 Lunderskov - Vejen Lk-Vn 0,727 10,710 Hovedbane Fri bane29 29 29 292011 Vejen Vn 10,710 12,901 11,555 Hovedbane Station29 29 29 292014 Vejen - Holsted Vn-Hq 12,901 24,642 Hovedbane Fri bane29 29 29 292014 292019 Brørup Bp 19,412 Hovedbane Trinbræt29 29 29 292025 Holsted Hq 24,642 26,588 25,880 Hovedbane Station29 29 29 292028 Holsted - Bramming Hq-Bm 26,588 38,218 Hovedbane Fri bane29 29 29 292028 292033 Gørding Gø 33,280 Hovedbane Trinbræt29 29,30 29 293000 Bramming Bm 38,218 40,023 39,271 Hovedbane Station97 29 29 294042 Bramming - Tjæreborg Bm-Tb 40,023 46,673 Hovedbane Fri bane97 29 29 294047 Tjæreborg Tb 46,673 48,425 47,387 Hovedbane Station97 29 29 294050 Tjæreborg - Esbjerg Tb-Es 48,425 54,814 Hovedbane Fri bane21. maj 2013 Side 12 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning97 29,31 29 295000 Esbjerg Es 54,814 56,269 55,700 Hovedbane Station97 29 295901 Esbjerg Havn Esh Hovedbane Teknisk Station94 30 30 302002 Bramming - Gredstedbro Bm-Gs 0,801 7,659 Lokalbane I Fri bane94 30 30 302002 302005 Sejstrup Sej 4,200 Lokalbane I Trinbræt94 30 30 302007 Gredstedbro Gs 7,659 9,127 8,464 Lokalbane I Station94 30 30 302010 Gredstedbro - Ribe Gs-Rb 9,127 15,465 Lokalbane I Fri bane94 30 30 302010 302015 Ribe Nørremark Rbn 15,300 Lokalbane I Trinbræt94 30 30 302017 Ribe Rb 15,465 17,405 16,697 Lokalbane I Station95 30 30 302018 Ribe - Skærbæk Rb-Æk 17,405 36,059 Lokalbane II Fri bane95 30 30 302018 302023 Hviding Vd 23,200 Lokalbane II Trinbræt95 30 30 302018 302029 Rejsby Rej 28,200 Lokalbane II Trinbræt95 30 30 302018 302033 Brøns Brr 32,200 Lokalbane II Trinbræt95 30 30 302037 Skærbæk Æk 36,059 37,492 36,735 Lokalbane II Station95 30 30 302038 Skærbæk - Bredebro Æk-Bw 37,492 48,563 Lokalbane II Fri bane95 30 30 302038 302043 Døstrup Sønderjylland Ds 42,120 Lokalbane II Trinbræt95 30 30 302049 Bredebro Bw 48,563 49,642 48,990 Lokalbane II Station95 30 30 302050 Bredebro - Tønder Bw-Tdr 49,642 63,325 Lokalbane II Fri bane95 30 30 302050 302055 Visby Vis 54,520 Lokalbane II Trinbræt95 30 30 302050 302061 Tønder Nord Trn 63,300 Lokalbane II Trinbræt95 30 30 303000 Tønder Tdr 63,325 65,061 63,939 Lokalbane II Station96 30 30 304066 Tønder - Tønder Grænse Tdr-Tdgr 65,061 67,844 Lokalbane II Fri bane90 31 31 312058 Esbjerg - Guldager Es-Gu 56,269 62,574 Lokalbane I Fri bane90 31 31 312058 312059 Spangsbjerg Esn 58,200 Lokalbane I Trinbræt90 31 31 312058 312060 Gjesing Gje 60,134 Lokalbane I Trinbræt90 31 31 312063 Guldager Gu 62,574 63,842 63,273 Lokalbane I Station90 31 31 312064 Guldager - Varde Gu-Va 63,842 71,800 Lokalbane I Fri bane90 31 31 312073 Varde Va 71,800 73,926 73,242 Lokalbane I Station21. maj 2013 Side 13 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning90 31 31 312073 312071 Varde Kaserne Vka 72,360 Lokalbane I Trinbræt90 31 31 312073 312737 Arnbjerg Arn 73,754 Lokalbane I Trinbræt91 31 31 312074 Varde - Tistrup Va-Tr 73,926 86,726 Lokalbane II Fri bane91 31 31 312074 312075 Varde Nord Vno 75,225 Lokalbane II Trinbræt91 31 31 312074 312081 Sig Is 81,500 Lokalbane II Trinbræt91 31 31 312087 Tistrup Tr 86,726 87,785 87,349 Lokalbane II Station91 31 31 312088 Tistrup - Ølgod Tr-Øg 87,785 97,336 Lokalbane II Fri bane91 31 31 312088 312093 Gårde Gå 92,836 Lokalbane II Trinbræt91 31 31 312097 Ølgod Øg 97,336 98,820 97,956 Lokalbane II Station91 31 31 312100 Ølgod - Skjern Øg-Sj 98,820 114,640 Lokalbane II Fri bane91 31 31 312100 312111 Tarm Ta 111,083 Lokalbane II Trinbræt91 31,35 31 313000 Skjern Sj 114,640 116,560 115,629 Lokalbane II Station92 31 31 314118 Skjern - Lem Sj-Lm 116,560 126,279 Lokalbane II Fri bane92 31 31 314127 Lem Lm 126,279 127,756 127,046 Lokalbane II Station92 31 31 314128 Lem - Ringkøbing Lm-Rj 127,756 138,151 Lokalbane II Fri bane92 31 31 314139 Ringkøbing Rj 138,151 140,051 139,163 Lokalbane II Station92 31 31 314142 Ringkøbing - Ulfborg Rj-Uf 140,051 159,455 Lokalbane II Fri bane92 31 31 314142 314145 Hee He 145,584 Lokalbane II Trinbræt92 31 31 314142 314151 Tim Tm 151,410 Lokalbane II Trinbræt92 31 31 314159 Ulfborg Uf 159,455 160,665 160,068 Lokalbane II Station92 31 31 314162 Ulfborg - Vemb Uf-Vem 160,665 167,673 Lokalbane II Fri bane92 31 31 314169 Vemb Vem 167,673 169,080 168,195 Lokalbane II Station92 31 31 314170 Vemb - Holstebro Vem-Ho 169,080 185,970 Lokalbane II Fri bane92 31 31 314170 314175 Bur Bu 174,183 Lokalbane II Trinbræt33b 31,33 31 315000 Holstebro Ho 185,970 187,520 186,594 Regionalbane Station33b 31 31 316188 Holstebro - Hjerm Ho-Hm 187,520 194,534 Regionalbane Fri bane33b 31 31 316195 Hjerm Hm 194,534 195,914 195,101 Regionalbane Station21. maj 2013 Side 14 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning33b 31 31 316196 Hjerm - Struer Hm-Str 195,914 201,108 Regionalbane Fri bane33b 31,32,34 31 317000 Struer Str 201,108 202,316 202,100 Regionalbane Station32 32 32 322002 Langå - Ulstrup Lg-Up 0,884 6,300 Regionalbane Fri bane32 32 32 322007 Ulstrup Up 6,300 7,730 7,200 Regionalbane Station32 32 32 322008 Ulstrup - Bjerringbro Up-Bj 7,730 15,001 Regionalbane Fri bane32 32 32 322015 Bjerringbro Bj 15,001 16,850 15,980 Regionalbane Station32 32 32 322018 Bjerringbro - Rødkærsbro Bj-Rk 16,850 26,195 Regionalbane Fri bane32 32 32 322027 Rødkærsbro Rk 26,195 27,637 26,900 Regionalbane Station32 32 32 322028 Rødkærsbro - Rindsholm Rk-Rn 27,637 33,684 Regionalbane Fri bane32 32 32 322035 Rindsholm Rn 33,684 35,105 34,300 Regionalbane Teknisk Station32 32 32 322036 Rindsholm - Viborg Rn-Vg 35,105 39,544 Regionalbane Fri bane32 32 32 322041 Viborg Vg 39,544 41,125 40,199 Regionalbane Station32 32 32 322042 Viborg - Ravnstrup Vg-Ra 41,125 46,819 Regionalbane Fri bane32 32 32 322047 Ravnstrup Ra 46,819 48,259 47,573 Regionalbane Teknisk Station32 32 32 322050 Ravnstrup - Stoholm Ra-Sm 48,259 56,271 Regionalbane Fri bane32 32 32 322057 Stoholm Sm 56,271 57,626 56,996 Regionalbane Station32 32 32 322058 Stoholm - Højslev Sm-Hø 57,626 64,076 Regionalbane Fri bane32 32 32 322065 Højslev Hø 64,076 65,301 64,850 Regionalbane Station32 32 32 322066 Højslev - Skive Hø-Sk 65,301 69,123 Regionalbane Fri bane32 32 32 322071 Skive Sk 69,123 71,106 70,542 Regionalbane Station32 32 32 322072 Skive - Rønbjerg Sk-Røb 71,106 77,206 Regionalbane Fri bane32 32 32 322077 Rønbjerg Røb 77,206 78,484 77,970 Regionalbane Teknisk Station32 32 32 322080 Rønbjerg - Vinderup Røb-Vp 78,484 88,524 Regionalbane Fri bane32 32 32 322089 Vinderup Vp 88,524 89,741 89,200 Regionalbane Station32 32 32 322090 Vinderup - Struer Vp-Str 89,741 101,492 Regionalbane Fri bane33a 33 33 332002 Holstebro - Tvis Ho-Ts 0,632 8,765 Regionalbane Fri bane33a 33 33 332009 Tvis Ts 8,765 9,988 9,460 Regionalbane Teknisk Station21. maj 2013 Side 15 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning33a 33 33 332010 Tvis - Avlum Ts-Uu 9,988 17,291 Regionalbane Fri bane33a 33 33 332017 Avlum Uu 17,291 18,619 17,730 Regionalbane Station33a 33 33 332020 Avlum - Vildbjerg Uu-Id 18,619 24,540 Regionalbane Fri bane33a 33 33 332025 Vildbjerg Id 24,540 25,982 25,280 Regionalbane Station33a 33 33 332026 Vildbjerg - Skibbild Id-Ib 25,982 30,858 Regionalbane Fri bane33a 33 33 332031 Skibbild Ib 30,858 32,080 31,555 Regionalbane Teknisk Station33a 33 33 332034 Skibbild - Herning Ib-Hr 32,080 40,060 Regionalbane Fri bane39 33,35 33 333000 Herning Hr 40,060 43,400 41,200 Regionalbane Station39 33 33 334044 Herning - Kølkær Hr-Ke 43,400 50,610 Regionalbane Fri bane39 33 33 334051 Kølkær Ke 50,610 51,821 51,177 Regionalbane Teknisk Station39 33 33 334052 Kølkær - Fasterholt Ke-Ft 51,821 56,719 Regionalbane Fri bane39 33 33 334057 Fasterholt Ft 56,719 58,246 57,594 Regionalbane Teknisk Station39 33 33 334060 Fasterholt - Brande Ft-Bb 58,246 64,355 Regionalbane Fri bane39 33 33 334065 Brande Bb 64,355 66,045 65,405 Regionalbane Station39 33 33 334068 Brande - Thyregod Bb-Ty 66,045 74,150 Regionalbane Fri bane39 33 33 334075 Thyregod Ty 74,150 75,650 74,856 Regionalbane Station39 33 33 334076 Thyregod - Give Ty-Gw 75,650 82,200 Regionalbane Fri bane39 33 33 334083 Give Gw 82,200 83,801 82,829 Regionalbane Station39 33 33 334084 Give - Gadbjerg Gw-Gg 83,801 92,675 Regionalbane Fri bane39 33 33 334093 Gadbjerg Gg 92,675 93,849 93,439 Regionalbane Teknisk Station39 33 33 334094 Gadbjerg - Jelling Gg-Jl 93,849 99,664 Regionalbane Fri bane39 33 33 334101 Jelling Jl 99,664 100,999 100,215 Regionalbane Station39 33 33 334102 Jelling - Grejsdal Jl-Ges 100,999 108,660 Regionalbane Fri bane39 33 33 334109 Grejsdal Ges 108,660 110,255 109,600 Regionalbane Teknisk Station39 33 33 334112 Grejsdal - Vejle Ges-Vj 110,255 113,600 Regionalbane Fri bane39 33 33 334112 334113 Vejle Sygehus Vjs 113,200 Regionalbane Trinbræt34 34 34 342002 Struer - Hvidbjerg Str-Hw 0,572 21,335 Lokalbane II Fri bane21. maj 2013 Side 16 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning34 34 34 342002 342007 Humlum Um 6,900 Lokalbane II Trinbræt34 34 34 342002 342013 Oddesund Nord No 12,377 Lokalbane II Trinbræt34 34 34 342002 342017 Uglev Ul 16,754 Lokalbane II Trinbræt34 34 34 342021 Hvidbjerg Hw 21,335 22,153 21,860 Lokalbane II Station34 34 34 342024 Hvidbjerg - Hurup Thy Hw-Ur 22,153 39,119 Lokalbane II Fri bane34 34 34 342024 342027 Lyngs Ln 26,900 Lokalbane II Trinbræt34 34 34 342024 342035 Ydby Yd 35,080 Lokalbane II Trinbræt34 34 34 342039 Hurup Thy Ur 39,119 40,038 39,492 Lokalbane II Station34 34 34 342042 Hurup Thy - Bedsted Thy Ur-Bn 40,038 45,920 Lokalbane II Fri bane34 34 34 342045 Bedsted Thy Bn 45,920 46,870 46,372 Lokalbane II Station34 34 34 342048 Bedsted Thy - Snedsted Bn-Sne 46,870 58,805 Lokalbane II Fri bane34 34 34 342048 342053 Hørdum Hæ 53,742 Lokalbane II Trinbræt34 34 34 342059 Snedsted Sne 58,805 59,728 59,210 Lokalbane II Station34 34 34 342060 Snedsted - Thisted Sne-Ti 59,728 72,935 Lokalbane II Fri bane34 34 34 342060 342067 Sjørring Ri 67,000 Lokalbane II Trinbræt34 34 34 343000 Thisted Ti 72,935 73,679 73,600 Lokalbane II Station55 35 35 352002 Skanderborg - Ry Sd-Ry 0,598 11,544 Regionalbane Fri bane55 35 35 352002 352005 Alken Ak 5,134 Regionalbane Trinbræt55 35 35 352011 Ry Ry 11,544 12,723 12,265 Regionalbane Station55 35 35 352014 Ry - Laven Ry-La 12,723 17,062 Regionalbane Fri bane55 35 35 352017 Laven La 17,062 18,188 17,588 Regionalbane Station55 35 35 352020 Laven - Svejbæk La-Sv 18,188 22,802 Regionalbane Fri bane55 35 35 352023 Svejbæk Sv 22,802 23,878 23,205 Regionalbane Station55 35 35 352024 Svejbæk - Silkeborg Sv-Sl 23,878 29,100 Regionalbane Fri bane55 35 35 352029 Silkeborg Sl 29,100 30,932 30,127 Regionalbane Station55 35 35 352032 Silkeborg - Funder Sl-Fu 30,932 35,687 Regionalbane Fri bane55 35 35 352037 Funder Fu 35,687 37,073 36,185 Regionalbane Teknisk Station21. maj 2013 Side 17 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning55 35 35 352038 Funder - Engesvang Fu-Ev 37,073 44,907 Regionalbane Fri bane55 35 35 352045 Engesvang Ev 44,907 46,082 45,528 Regionalbane Station55 35 35 352048 Engesvang - Bording Ev-Bg 46,082 51,073 Regionalbane Fri bane55 35 35 352051 Bording Bg 51,073 52,113 51,746 Regionalbane Station55 35 35 352054 Bording - Ikast Bg-Ik 52,113 58,717 Regionalbane Fri bane55 35 35 352059 Ikast Ik 58,717 60,046 59,422 Regionalbane Station55 35 35 352062 Ikast - Hammerum Ik-Hu 60,046 65,099 Regionalbane Fri bane55 35 35 352065 Hammerum Hu 65,099 66,200 65,518 Regionalbane Station55 35 35 352068 Hammerum - Herning Hu-Hr 66,200 69,996 Regionalbane Fri bane55 35 35 352068 352069 Birk Centerpark Bic 67,915 Regionalbane Trinbræt56 35 35 354074 Herning - Kibæk Hr-Kæ 73,525 85,311 Lokalbane II Fri bane56 35 35 354074 354075 Herning Messecenter Hrm 73,744 Lokalbane II Trinbræt56 35 35 354074 354077 Studsgård Stu 77,900 Lokalbane II Trinbræt56 35 35 354085 Kibæk Kæ 85,311 86,375 85,700 Lokalbane II Station56 35 35 354088 Kibæk - Borris Kæ-Bs 86,375 101,039 Lokalbane II Fri bane56 35 35 354088 354095 Troldhede Td 94,038 Lokalbane II Trinbræt56 35 35 354101 Borris Bs 101,039 102,325 101,670 Lokalbane II Station56 35 35 354104 Borris - Skjern Bs-Sj 102,325 110,734 Lokalbane II Fri bane36 36 36 362002 Aarhus H - Østbanetorvet Ar-Øs 0,881 1,515 Lokalbane I Fri bane36 36 36 362002 362001 Europaplads Eu 0,908 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 362002 362027 Skolebakken Bak 1,300 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 362003 Østbanetorvet Øs 1,515 2,370 2,000 Lokalbane I Station36 36 36 362004 Østbanetorvet - Torsøvej Øs-Tov 2,370 6,260 Lokalbane I Fri bane36 36 36 362004 362037 Den Permanente Per 3,800 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 362004 362057 Vestre Strandallé Vsa 5,900 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 362007 Torsøvej Tov 6,260 8,203 7,145 Lokalbane I Station36 36 36 362010 Torsøvej - Lystrup Tov-Lp 8,203 11,200 Lokalbane I Fri bane21. maj 2013 Side 18 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning36 36 36 362011 Lystrup Lp 11,200 12,042 11,700 Lokalbane I Station36 36 36 362014 Lystrup - Skødstrup Lp-Øds 12,042 16,993 Lokalbane I Fri bane36 36 36 362014 362145 Hovmarken Lpt 13,056 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 362014 362015 Hjortshøj Ht 14,535 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 362017 Skødstrup Øds 16,993 17,750 17,400 Lokalbane I Station36 36 36 362018 Skødstrup - Hornslet Øds-Os 17,750 24,640 Lokalbane I Fri bane36 36 36 362018 362019 Løgten Lt 19,200 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 362025 Hornslet Os 24,640 25,424 24,915 Lokalbane I Station36 36 36 362026 Hornslet - Ryomgård Os-Rå 25,424 39,517 Lokalbane I Fri bane36 36 36 362026 362031 Mørke Mr 30,732 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 362041 Ryomgård Rå 39,517 40,695 40,165 Lokalbane I Station36 36 36 362042 Ryomgård - Grenaa Rå-Gr 40,695 68,076 Lokalbane I Fri bane36 36 36 362042 362047 Kolind Ko 46,100 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 362042 362059 Trustrup Tu 58,300 Lokalbane I Trinbræt36 36 36 363000 Grenaa Gr 68,076 69,169 68,830 Lokalbane I Station36 36 363901 Grenaa Havn Gr.H Lokalbane I Teknisk Station414 414000 (Slagelse) - (Næstved) Sg-Næ 0,922 39,123 Nedlagt Fri bane416 416000 (Dalmose) - Skælskør Da-Ss 15,458 26,778 Nedlagt Fri bane44 432 432000 (Tommerup) - Assens Tp-Ac 0,000 28,607 Restbane m/spor Fri bane434 434000 (Ringe) - Korinth Re-Krs 27,130 43,566 Nedlagt Fri bane451 451000 Ålestrup - (Viborg) Aat-Vi 35,318 37,095 Nedlagt Fri bane457 457000 (Randers) - Strømmen Rd-Stø 0,815 3,365 Godsbane Fri bane472 472000 (Strømmen)-Allingåbro Stø-Al 3,365 19,752 Nedlagt Fri bane47 491 491000 (Bramming) - Grindsted Bm-Gi 1,051 40,790 Godsbane Fri bane47 491 491000 491009 Vejrup (Ekspeditionssted) Vu 8,900 Godsbane Trinbræt47 491 491000 491019 Agerbæk (Ekspeditionssted) Aæ 19,100 Godsbane Trinbræt47 491 491000 491025 Tofterup (Ekspeditionssted) Tt 24,700 Godsbane Trinbræt21. maj 2013 Side 19 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning47 491 491000 491031 Kr<strong>og</strong>ager (Ekspeditionssted) Kro 30,600 Godsbane Trinbræt47 491 491000 491039 Grindsted (Ekspeditionssted) Gi 40,000 Godsbane Trinbræt49 492 492000 (Tinglev) - (Tønder) Te-Tdr 41,855 67,459 Godsbane Fri bane77 494 494000 (Rødekro) - Aabenraa Rq-Åa 1,090 6,383 Godsbane Fri bane77 494 494007 Aabenraa Åa 6,383 6,768 6,800 Godsbane Station54 496 496001 Haderslev By Hab 0,000 0,254 0,000 Godsbane Station54 496 496000 Haderslev - (Vojens) Had-Oj 0,254 10,975 Godsbane Fri bane602 602001 Jægersborg Jæt 0,000 0,830 0,000 Privatbane Station602 602002 Jægersborg - Fuglevad Jæt-Fgv 0,830 3,160 Privatbane Fri bane602 602002 602011 Nørgaardsvej Nøv 1,200 Privatbane Trinbræt602 602002 602019 Lyngby Lokal Lyl 1,900 Privatbane Trinbræt602 602003 Fuglevad Fgv 3,160 3,610 3,300 Privatbane Station602 602004 Fuglevad - Ørholm Fgv-Ørh 3,610 5,250 Privatbane Fri bane602 602004 602045 Brede Bre 4,500 Privatbane Trinbræt602 602005 Ørholm Ørh 5,250 5,650 5,500 Privatbane Station602 602006 Ørholm - Nærum Ørh-Nær 5,650 7,330 Privatbane Fri bane602 602006 602061 Ravnholm Rvh 6,100 Privatbane Trinbræt602 602073 Nærum Nær 7,330 7,640 7,640 Privatbane Station604 604002 Hillerød - Brødeskov Hi-Bsk 0,971 4,450 Privatbane Fri bane604 604005 Brødeskov Bsk 4,450 5,320 4,800 Privatbane Station604 604006 Brødeskov - Gørløse Bsk-Gør 5,320 9,500 Privatbane Fri bane604 604011 Gørløse Gør 9,500 10,250 9,800 Privatbane Station604 604012 Gørløse - Skævinge Gør-Skv 10,250 13,970 Privatbane Fri bane604 604015 Skævinge Skv 13,970 15,220 14,200 Privatbane Station604 604016 Skævinge - Ølsted Skv-Øls 15,220 18,940 Privatbane Fri bane604 604016 604017 Grimstrup Gsf 17,300 Privatbane Trinbræt604 604019 Ølsted Øls 18,940 19,690 19,300 Privatbane Station21. maj 2013 Side 20 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning604 604020 Ølsted - Kregme Øls-Krf 19,690 21,280 Privatbane Fri bane604 604021 Kregme Krf 21,280 22,000 21,500 Privatbane Station604 604022 Kregme - Frederiksværk Krf-Frv 22,000 25,210 Privatbane Fri bane604 604022 604023 Lille Kregme Llk 23,000 Privatbane Trinbræt604 604025 Frederiksværk Frv 25,210 26,370 25,800 Privatbane Station604 604026 Frederiksværk - Melby Frv-Mel 26,370 29,850 Privatbane Fri bane604 604026 604027 Hanehoved Hhf 27,300 Privatbane Trinbræt604 604029 Melby Mel 29,850 30,590 30,000 Privatbane Station604 604030 Melby - Dyssekilde Mel-Dsk 30,590 31,670 Privatbane Fri bane604 604031 Dyssekilde Dsk 31,670 32,470 31,900 Privatbane Station604 604032 Dyssekilde - Østerbjerg Dsk-Øsf 32,470 33,690 Privatbane Fri bane604 604033 Østerbjerg Øsf 33,690 34,470 33,900 Privatbane Station604 604036 Østerbjerg - Hundested Øsf-Hun 34,470 38,840 Privatbane Fri bane604 604036 604037 Vibehus Vif 37,100 Privatbane Trinbræt604 604039 Hundested Hun 38,840 39,300 39,000 Privatbane Station604 604041 Hundested Havn Huh 39,300 39,780 39,600 Privatbane Station605 605002 Helsingør - Grønnehave Hg-Grø 0,000 0,700 Privatbane Fri bane605 605003 Grønnehave Grø 0,700 1,200 0,900 Privatbane Station605 605004 Grønnehave - Højstrup Grø-Høp 1,200 2,110 Privatbane Fri bane605 605004 605035 Marienlyst Mar 1,500 Privatbane Trinbræt605 605005 Højstrup Høp 2,110 2,590 2,400 Privatbane Station605 605006 Højstrup - Hellebæk Høp-Hel 2,590 5,410 Privatbane Fri bane605 605007 Hellebæk Hel 5,410 5,800 5,600 Privatbane Station605 605008 Hellebæk - Ålsgårde Hel-Aal 5,800 6,700 Privatbane Fri bane605 605009 Ålsgårde Aal 6,700 7,600 7,000 Privatbane Station605 605010 Ålsgårde - Saunte Aal-Sau 7,600 10,330 Privatbane Fri bane605 605010 605087 Skibstrup Skb 8,700 Privatbane Trinbræt21. maj 2013 Side 21 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning605 605013 Saunte Sau 10,330 10,820 10,600 Privatbane Station605 605014 Saunte - Hornbæk Sau-Hnk 10,820 12,460 Privatbane Fri bane605 605014 605117 Karinebæk Kab 11,700 Privatbane Trinbræt605 605015 Hornbæk Hnk 12,460 13,110 12,700 Privatbane Station605 605016 Hornbæk - Dronningmølle Hnk-Drm 13,110 17,170 Privatbane Fri bane605 605016 605143 Horneby Sand Hsa 14,300 Privatbane Trinbræt605 605016 605151 Kildekr<strong>og</strong> Kil 15,100 Privatbane Trinbræt605 605019 Dronningmølle Drm 17,170 17,830 17,400 Privatbane Station605 605020 Dronningmølle - Firhøj Drm-Fir 17,830 19,160 Privatbane Fri bane605 605021 Firhøj Fir 19,160 19,660 19,400 Privatbane Station605 605022 Firhøj - Gilleleje Fir-Gll 19,660 24,050 Privatbane Fri bane605 605022 605209 Søborg Søb 20,800 Privatbane Trinbræt605 605022 605225 Stæremosen Stæ 22,400 Privatbane Trinbræt605 605022 605237 Gilleleje Øst Glø 23,700 Privatbane Trinbræt606 606002 Hillerød - Slotspavillonen Hi-Spg 1,160 1,430 Privatbane Fri bane606 606003 Slotspavillonen Spg 1,430 2,100 1,800 Privatbane Station606 606004 Slotspavillonen - Kagerup Spg-Kgg 2,100 8,200 Privatbane Fri bane606 606004 606007 Gribsø Gøg 7,100 Privatbane Trinbræt606 606009 Kagerup Kgg 8,200 8,890 8,600 Privatbane Station606 606010 Kagerup - Mårum Kgg-Mmg 8,890 13,360 Privatbane Fri bane606 606013 Mårum Mmg 13,360 14,010 13,700 Privatbane Station606 606014 Mårum - Græsted Mmg-Græ 14,010 19,490 Privatbane Fri bane606 606014 606017 Saltrup Sag 16,600 Privatbane Trinbræt606 606014 606019 Græsted Syd Grs 18,600 Privatbane Trinbræt606 606021 Græsted Græ 19,490 20,070 19,700 Privatbane Station606 606022 Græsted - Gilleleje Græ-Gll 20,070 25,420 Privatbane Fri bane606 606022 606023 Pårup Ppg 23,100 Privatbane Trinbræt21. maj 2013 Side 22 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning606 606022 606025 Fjellenstrup Fjg 24,900 Privatbane Trinbræt606 606027 Gilleleje Gll 25,420 26,150 25,900 Privatbane Station608 608010 Kagerup - Helsinge Kgg-Hlg 8,890 14,040 Privatbane Fri bane608 608010 608011 Duemose Dug 10,700 Privatbane Trinbræt608 608015 Helsinge Hlg 14,040 14,880 14,600 Privatbane Station608 608016 Helsinge - Vejby Hlg-Vej 14,880 20,720 Privatbane Fri bane608 608016 608017 Laugø Løg 16,900 Privatbane Trinbræt608 608016 608019 Ørby Øbg 19,100 Privatbane Trinbræt608 608021 Vejby Vej 20,720 21,370 21,000 Privatbane Station608 608022 Vejby - Tisvildeleje Vej-Tvl 21,370 24,320 Privatbane Fri bane608 608022 608221 Holløse H<strong>og</strong> 22,200 Privatbane Trinbræt608 608022 608235 Godhavn Ghg 23,500 Privatbane Trinbræt608 608025 Tisvildeleje Tvl 24,320 24,850 24,700 Privatbane Station609 609002 Holbæk - Mårsø Hk-Må 0,800 4,500 Privatbane Fri bane609 609002 609003 Stenhus Sht 1,300 Privatbane Trinbræt609 609005 Mårsø Må 4,500 5,650 5,100 Privatbane Station609 609006 Mårsø - Gislinge Må-Gsl 5,650 10,380 Privatbane Fri bane609 609006 609007 Ny Hagested Hgt 7,700 Privatbane Trinbræt609 609011 Gislinge Gsl 10,380 11,010 10,700 Privatbane Station609 609012 Gislinge - Svinninge Gsl-Sng 11,010 15,410 Privatbane Fri bane609 609015 Svinninge Sng 15,410 16,200 15,800 Privatbane Station609 609018 Svinninge - Hørve Sng-Hve 16,200 19,380 Privatbane Fri bane609 609019 Hørve Hve 19,380 20,140 19,700 Privatbane Station609 609022 Hørve - Fårevejle Hve-Fvj 20,140 23,510 Privatbane Fri bane609 609023 Fårevejle Fvj 23,510 24,130 23,800 Privatbane Station609 609026 Fårevejle - Asnæs Fvj-Asn 24,130 26,660 Privatbane Fri bane609 609027 Asnæs Asn 26,660 27,370 27,000 Privatbane Station21. maj 2013 Side 23 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning609 609028 Asnæs - Grevinge Asn-Grv 27,370 30,180 Privatbane Fri bane609 609031 Grevinge Grv 30,180 30,630 30,400 Privatbane Station609 609032 Grevinge - Vig Grv-Vig 30,630 36,560 Privatbane Fri bane609 609037 Vig Vig 36,560 37,200 36,800 Privatbane Station609 609038 Vig - Nr. Asmindrup Vig-Nam 37,200 40,930 Privatbane Fri bane609 609041 Nr. Asmindrup Nam 40,930 41,670 41,300 Privatbane Station609 609042 Nr. Asmindrup - Højby Sjælland Nam-Hbs 41,670 44,170 Privatbane Fri bane609 609042 609043 Sommerland Sjælland Slt 43,000 Privatbane Trinbræt609 609045 Højby Sjælland Hbs 44,170 44,930 44,500 Privatbane Station609 609046 Højby Sjælland - Nykøbing Sjælland Hbs-Nks 44,930 49,130 Privatbane Fri bane609 609046 609047 Nyled Ndt 48,100 Privatbane Trinbræt609 609049 Nykøbing Sjælland Nks 49,130 49,790 49,400 Privatbane Station615 615002 Slagelse - Havrebjerg Sg-Heb 0,945 5,680 Privatbane Fri bane615 615007 Havrebjerg Heb 5,680 6,470 6,200 Privatbane Station615 615008 Havrebjerg - Høng Heb-Øn 6,470 12,276 Privatbane Fri bane615 615008 615011 Løve Le 9,900 Privatbane Trinbræt615 615013 Høng Øn 12,276 13,236 12,800 Privatbane Station615 615014 Høng - Gørlev Øn-Gv 13,236 17,919 Privatbane Fri bane616 616002 Høng - Ruds Vedby Øn-Ruv 0,530 6,830 Privatbane Fri bane616 616007 Ruds Vedby Ruv 6,830 7,500 7,200 Privatbane Station616 616008 Ruds Vedby - Skellebjerg Ruv-Skl 7,500 11,640 Privatbane Fri bane616 616011 Skellebjerg Skl 11,640 12,290 11,900 Privatbane Station616 616014 Skellebjerg - Dianalund Skl-Dia 12,290 14,630 Privatbane Fri bane616 616015 Dianalund Dia 14,630 15,510 15,200 Privatbane Station616 616016 Dianalund - Stenlille Dia-Stl 15,510 20,880 Privatbane Fri bane616 616016 616019 Vedde Ved 18,300 Privatbane Trinbræt616 616021 Stenlille Stl 20,880 21,800 21,200 Privatbane Station21. maj 2013 Side 24 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning616 616022 Stenlille - Store Merløse Stl-Sms 21,800 28,570 Privatbane Fri bane616 616022 616025 Nyrup Nyp 25,200 Privatbane Trinbræt616 616022 616027 Bagmarken Bmt 27,200 Privatbane Trinbræt616 616029 Store Merløse Sms 28,570 29,320 28,900 Privatbane Station616 616030 Store Merløse - Kirke Eskilstrup Sms-Kek 29,320 33,280 Privatbane Fri bane616 616033 Kirke Eskilstrup Kek 33,280 34,060 33,800 Privatbane Station616 616036 Kirke Eskilstrup - Tølløse Kek-Tø 34,060 37,659 Privatbane Fri bane618 618002 Køge - Egøje Kj-Egø 0,524 2,750 Privatbane Fri bane618 618003 Egøje Egø 2,750 3,620 3,200 Privatbane Station618 618004 Egeøje - Vallø Egø-Vlø 3,620 5,560 Privatbane Fri bane618 618005 Vallø Vlø 5,560 6,390 5,900 Privatbane Station618 618008 Vallø - Grubberholm Vlø-Grh 6,390 7,970 Privatbane Fri bane618 618009 Grubberholm Grh 7,970 8,730 8,200 Privatbane Station618 618010 Grubberholm - Hårlev Grh-Hrl 8,730 11,640 Privatbane Fri bane618 618010 618011 Himlingøje Hmø 10,200 Privatbane Trinbræt618 618013 Hårlev Hrl 11,640 12,630 12,100 Privatbane Station618 618014 Hårlev - Karise Hrl-Kri 12,630 17,250 Privatbane Fri bane618 618014 618015 Lille Linde Lli 13,800 Privatbane Trinbræt618 618017 Karise Kri 17,250 18,020 17,500 Privatbane Station618 618018 Karise - Faxe Syd Kri-Fxs 18,020 26,200 Privatbane Fri bane618 618018 618021 Tokkerup Tok 21,900 Privatbane Trinbræt618 618027 Faxe Syd Fxs 26,200 27,060 26,600 Privatbane Station618 618028 Faxe Syd - Faxe Ladeplads Fxs-Fxl 27,060 29,610 Privatbane Fri bane618 618030 Faxe Ladeplads Fxl 29,610 30,010 29,800 Privatbane Station619 619002 Hårlev - Klippinge Hrl-Klp 0,200 6,070 Privatbane Fri bane619 619002 619003 Varpelev Vap 3,500 Privatbane Trinbræt619 619007 Klippinge Klp 6,070 6,840 6,500 Privatbane Station21. maj 2013 Side 25 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning619 619008 Klippinge - Store Heddinge Klp-Sth 6,840 11,820 Privatbane Fri bane619 619011 Store Heddinge Sth 11,820 12,510 12,200 Privatbane Station619 619014 Store Heddinge - Rødvig Sth-Rdg 12,510 17,920 Privatbane Fri bane619 619017 Rødvig Rdg 17,920 18,650 18,500 Privatbane Station632 632002 Nykøbing Falster Vest - Grænge Nfv-Grg 1,800 7,170 Privatbane Fri bane632 632002 632003 Østeroreby Øto 3,100 Privatbane Trinbræt632 632007 Grænge Grg 7,170 8,310 7,600 Privatbane Station632 632010 Grænge - Sakskøbing Grg-Sx 8,310 15,510 Privatbane Fri bane632 632017 Sakskøbing Sx 15,510 17,260 16,400 Privatbane Station632 632018 Sakskøbing - Maribo Sx-Mrb 17,260 24,710 Privatbane Fri bane632 632025 Maribo Mrb 24,710 25,800 25,400 Privatbane Station632 632026 Maribo - Ryde Mrb-Ryd 25,800 33,280 Privatbane Fri bane632 632033 Ryde Ryd 33,280 34,370 33,900 Privatbane Station632 632036 Ryde - Søllested Ryd-Søl 34,370 40,590 Privatbane Fri bane632 632041 Søllested Søl 40,590 41,560 41,000 Privatbane Station632 632042 Søllested - Nakskov Søl-Nsk 41,560 49,300 Privatbane Fri bane632 632042 632045 Avnede Avd 45,100 Privatbane Trinbræt632 632049 Nakskov Nsk 49,300 50,550 50,200 Privatbane Station634 634000 Maribo - Bandholm Mrb-Bdh 0,000 7,400 Privatbane Fri bane662 662002 Varde - Varde Vest Va-Vav 0,625 1,880 Privatbane Fri bane662 662002 662161 Frisvadvej Frt 1,600 Privatbane Trinbræt662 662003 Varde Vest Vav 1,880 2,840 2,400 Privatbane Station662 662004 Varde Vest - Janderup Vav-Jad 2,840 8,580 Privatbane Fri bane662 662004 662341 Boulevarden Bot 3,400 Privatbane Trinbræt662 662004 662561 Elkærdam El 5,600 Privatbane Trinbræt662 662004 662721 Hyllerslev Hyv 7,200 Privatbane Trinbræt662 662009 Janderup Jad 8,580 9,250 8,900 Privatbane Station21. maj 2013 Side 26 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning662 662010 Janderup - Billum Jad-Bim 9,250 11,350 Privatbane Fri bane662 662011 Billum Bim 11,350 12,110 11,800 Privatbane Station662 662012 Billum - Hesselmed Bim-Hst 12,110 13,920 Privatbane Fri bane662 662013 Hesselmed Hst 13,920 14,410 14,000 Privatbane Station662 662014 Hesselmed - Oksbøl Hst-Oks 14,410 14,730 Privatbane Fri bane662 662015 Oksbøl Oks 14,730 15,580 15,100 Privatbane Station662 662016 Oksbøl - Henne Oks-Hnn 15,580 24,360 Privatbane Fri bane662 662016 662017 Baunhøj Bah 16,200 Privatbane Trinbræt662 662016 662019 Vrøgum Vrø 18,200 Privatbane Trinbræt662 662016 662021 Jegum Jeg 19,700 Privatbane Trinbræt662 662016 662023 Søvig Sund Søt 21,800 Privatbane Trinbræt662 662016 662237 Dyreby Dy 23,700 Privatbane Trinbræt662 662025 Henne Hnn 24,360 25,390 25,000 Privatbane Station662 662026 Henne - Outrup Hnn-Ovt 25,390 27,220 Privatbane Fri bane662 662027 Outrup Ovt 27,220 27,820 27,700 Privatbane Station662 662028 Outrup - Nørre Nebel Ovt-Nbl 27,820 37,170 Privatbane Fri bane662 662028 662029 Løftgård Løt 29,100 Privatbane Trinbræt662 662028 662032 Lunde Luj 32,200 Privatbane Trinbræt662 662037 Nørre Nebel Nbl 37,170 37,810 37,600 Privatbane Station663 663002 Oksbøl - Oksbøl Lejren Oks-Oksl 0,000 4,790 Privatbane Fri bane664 664009 Odder Odd 9,700 10,060 9,700 Privatbane Station664 664012 Odder - Assedrup Odd-Ass 10,060 13,660 Privatbane Fri bane664 664012 664011 Parkvej Pv 10,400 Privatbane Trinbræt664 664012 664111 Rude Havvej Ruh 11,100 Privatbane Trinbræt664 664013 Assedrup Ass 13,660 14,690 14,000 Privatbane Station664 664016 Assedrup - Malling Ass-Mal 14,690 17,930 Privatbane Fri bane664 664017 Malling Mal 17,930 18,850 18,100 Privatbane Station21. maj 2013 Side 27 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning664 664020 Malling - Mårslet Mal-Mst 18,850 22,690 Privatbane Fri bane664 664020 664197 Egelund Eg 19,600 Privatbane Trinbræt664 664020 664205 Beder Bed 20,500 Privatbane Trinbræt664 664020 664221 Vilhelmsborg Vh 22,100 Privatbane Trinbræt664 664023 Mårslet Mst 22,690 23,430 23,100 Privatbane Station664 664024 Mårslet - Tranbjerg Mst-Trg 23,430 26,840 Privatbane Fri bane664 664024 664237 Mølleparken Mpk 23,800 Privatbane Trinbræt664 664024 664261 Nørrevænget Nrv 26,100 Privatbane Trinbræt664 664027 Tranbjerg Trg 26,840 27,670 27,200 Privatbane Station664 664028 Tranbjerg - Viby Jylland Trg-Vi 27,670 31,120 Privatbane Fri bane664 664028 664291 Gunnar Clausensvej Gct 29,100 Privatbane Trinbræt664 664028 664297 Øllegårdsvej Øgt 29,700 Privatbane Trinbræt664 664028 664305 Rosenhøj Rh 30,600 Privatbane Trinbræt664 664031 Viby Jylland Vi 31,120 31,900 31,600 Privatbane Station664 664032 Viby Jylland - Aarhus H Vi-Ar 31,900 35,501 Privatbane Fri bane664 664032 664033 Kongsvang Kgv 33,400 Privatbane Trinbræt665 665002 Lemvig - Strande Lmv-Sta 1,280 10,040 Privatbane Fri bane665 665002 665003 Balleby Bat 3,700 Privatbane Trinbræt665 665002 665007 Klinkby Kli 6,500 Privatbane Trinbræt665 665002 665009 Nejrup Net 8,700 Privatbane Trinbræt665 665011 Strande Sta 10,040 10,860 10,300 Privatbane Station665 665012 Strande - Harboøre Sta-Hbø 10,860 17,060 Privatbane Fri bane665 665012 665013 Victoria Street Station Vic 11,900 Privatbane Trinbræt665 665012 665015 Vrist Vri 14,600 Privatbane Trinbræt665 665017 Harboøre Hbø 17,060 17,950 17,500 Privatbane Station665 665018 Harboøre - Rønland Hbø-Røn 17,950 21,180 Privatbane Fri bane665 665021 Rønland Røn 21,180 22,290 21,700 Privatbane Station21. maj 2013 Side 28 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning665 665024 Rønland - Thyborøn Havn Røn-Thb 22,290 28,010 Privatbane Fri bane665 665024 665025 Spr<strong>og</strong>øvej Ths 26,500 Privatbane Trinbræt665 665024 665027 Thyborøn Tht 27,200 Privatbane Trinbræt665 665029 Thyborøn Havn Thb 28,010 28,500 28,100 Privatbane Station666 666002 Vemb - Bækmarksbro Vem-Bkm 0,610 8,080 Privatbane Fri bane666 666002 666005 Amstrup Amt 5,500 Privatbane Trinbræt666 666009 Bækmarksbro Bkm 8,080 8,810 8,300 Privatbane Station666 666010 Bækmarksbro - Fåre Bkm-Fre 8,810 13,590 Privatbane Fri bane666 666010 666011 Sinkbæk Sit 11,600 Privatbane Trinbræt666 666013 Fåre Fre 13,590 14,280 13,800 Privatbane Station666 666016 Fåre - Ramme Fre-Ram 14,280 18,720 Privatbane Fri bane666 666019 Ramme Ram 18,720 19,370 18,900 Privatbane Station666 666020 Ramme - Bonnet Ram-Bnt 19,370 22,530 Privatbane Fri bane666 666023 Bonnet Bnt 22,530 23,220 23,000 Privatbane Station666 666024 Bonnet - Lemvig Bnt-Lmv 23,220 27,690 Privatbane Fri bane666 666024 666025 Armose Arm 25,900 Privatbane Trinbræt666 666027 Lemvig Lmv 27,690 28,900 28,800 Privatbane Station667 667000 Mariager - Fårup Mrg-Fp 0,000 19,734 Privatbane Fri bane668 668001 Hjørring Hj 0,000 0,820 0,000 Privatbane Station668 668001 668005 Kvægtorvet Kt 0,500 Privatbane Trinbræt668 668002 Hjørring - Tornby Hj-Tnb 0,820 10,130 Privatbane Fri bane668 668002 668015 Teglgårdsvej Tgv 1,600 Privatbane Trinbræt668 668002 668033 Herregårdsparken Hgp 3,200 Privatbane Trinbræt668 668002 668041 Vellingshøj Vlh 4,000 Privatbane Trinbræt668 668002 668069 Vidstrup Vid 6,900 Privatbane Trinbræt668 668002 668095 Sønderby Sdby 9,400 Privatbane Trinbræt668 668011 Tornby Tnb 10,130 10,870 10,400 Privatbane Station21. maj 2013 Side 29 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning668 668012 Tornby - Hirtshals Tnb-Hhs 10,870 16,500 Privatbane Fri bane668 668012 668135 Horne Hon 13,600 Privatbane Trinbræt668 668012 668151 Emmersbæk Emm 15,100 Privatbane Trinbræt668 668017 Hirtshals Hhs 16,500 17,900 17,800 Privatbane Station668 668017 668165 Lilleheden Lhe 16,600 Privatbane Trinbræt669 669002 Frederikshavn - Strandby Fh-Stb 1,360 6,160 Privatbane Fri bane669 669005 Strandby Stb 6,160 6,870 6,500 Privatbane Station669 669008 Strandby - Jerup Stb-Jeu 6,870 12,860 Privatbane Fri bane669 669008 669009 Rimmen Rim 9,500 Privatbane Trinbræt669 669013 Jerup Jeu 12,860 13,470 13,300 Privatbane Station669 669014 Jerup - Ålbæk Jeu-Ålb 13,470 19,690 Privatbane Fri bane669 669014 669015 Napstjært Nap 15,600 Privatbane Trinbræt669 669019 Ålbæk Ålb 19,690 20,470 19,900 Privatbane Station669 669022 Ålbæk - Hulsig Ålb-Hul 20,470 27,970 Privatbane Fri bane669 669022 669025 Bunken Buk 24,500 Privatbane Trinbræt669 669027 Hulsig Hul 27,970 28,590 28,200 Privatbane Station669 669030 Hulsig - Skagen Hul-Sgb 28,590 39,050 Privatbane Fri bane669 669030 669037 Frederikshavnsvej Fhv 38,000 Privatbane Trinbræt669 669039 Skagen Sgb 39,050 39,930 39,850 Privatbane Station80 8.2 81 811000 København H Kh 0,000 0,781 0,000 S-bane Station80 8.2 81 812001 København H - Valby Kh-Val 0,781 3,401 S-bane Fri bane Kun spor V80 8.2 81 812002 København H - Skelbæk Kh-Slb 0,781 0,967 S-bane Fri bane Ikke spor V80 8.2 81 812002 812021 Dybbølsbro Dbt 0,900 S-bane Trinbræt80 8.2 81 813000 Skelbæk Slb 0,967 1,696 1,300 S-bane Teknisk Station Ikke spor V80 8.2 81 814002 Skelbæk - Valby Slb-Val 1,696 3,401 S-bane Fri bane Ikke spor V80 8.2 81 814002 814023 Enghave Av 2,300 S-bane Trinbræt80 8.2 81 815000 Valby Val 3,401 4,846 3,925 S-bane Station21. maj 2013 Side 30 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning81 8.2,8.6 81 816006 Valby - Glostrup Val-Gl 4,846 10,478 S-bane Fri bane81 8.2,8.6 81 816006 816007 Danshøj Dah 5,260 S-bane Trinbræt81 8.2,8.6 81 816006 816063 Hvidovre Nær Hit 6,300 S-bane Trinbræt81 8.2,8.6 81 816006 816075 Rødovre Rdo 7,400 S-bane Trinbræt81 8.2,8.6 81 816006 816085 Brøndbyøster Bøt 8,500 S-bane Trinbræt81 8.2 81 816011 Glostrup Gl 10,478 11,998 11,214 S-bane Station81 8.2 81 816012 Glostrup - Taastrup Gl-Tå 11,998 16,902 S-bane Fri bane81 8.2 81 816012 816141 Albertslund Alb 14,100 S-bane Trinbræt81 8.2 81 817000 Taastrup Tå 16,902 17,999 17,400 S-bane Station81 8.2 81 818020 Taastrup - Høje Taastrup Tå-Htå 17,999 18,929 S-bane Fri bane81 8.2 81 819000 Høje Taastrup Htå 18,929 19,822 19,500 S-bane Station80 8.4 82 821000 København H Kh 0,000 0,400 0,000 S-bane Station80 8.4 82 822002 København H - Østerport Kh-Kk 0,400 2,375 S-bane Fri bane80 8.4 82 822002 822023 Vesterport Vpt 0,500 S-bane Trinbræt80 8.4 82 822002 822027 Nørreport Kn 1,500 S-bane Trinbræt80 8.4 82 822003 Østerport Kk 2,375 3,593 3,055 S-bane Station80 8.4 82 822004 Østerport - Svanemøllen Kk-Sam 3,593 5,315 S-bane Fri bane80 8.4 82 822004 822045 Nordhavn Nht 4,500 S-bane Trinbræt80 8.4 82 823000 Svanemøllen Sam 5,315 6,305 5,800 S-bane Station82 8.4 82 824006 Svanemøllen - Hellerup Sam-Hl 6,305 7,043 S-bane Fri bane82 8.4 82 825000 Hellerup Hl 7,043 8,556 7,825 S-bane Station82 8.4 82 826010 Hellerup - Gentofte Hl-Gj 8,556 10,064 S-bane Fri bane82 8.4 82 826010 826109 Bernstorffsvej Bft 9,300 S-bane Trinbræt82 8.4 82 826011 Gentofte Gj 10,064 11,851 10,926 S-bane Station82 8.4 82 826012 Gentofte - Lyngby Gj-Ly 11,851 13,199 S-bane Fri bane82 8.4 82 826012 826125 Jægersborg Jæt 12,560 S-bane Trinbræt82 8.4 82 826013 Lyngby Ly 13,199 14,476 13,890 S-bane Station21. maj 2013 Side 31 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning82 8.4 82 826016 Lyngby - Holte Ly-Hot 14,476 18,142 S-bane Fri bane82 8.4 82 826016 826165 Sorgenfri Sft 15,728 S-bane Trinbræt82 8.4 82 826016 826171 Virum Vir 17,700 S-bane Trinbræt82 8.4 82 826019 Holte Hot 18,142 19,817 18,960 S-bane Station82 8.4 82 826020 Holte - Birkerød Hot-Bi 19,817 23,076 S-bane Fri bane82 8.4 82 826023 Birkerød Bi 23,076 24,748 23,823 S-bane Station82 8.4 82 826026 Birkerød - Allerød Bi-Li 24,748 28,766 S-bane Fri bane82 8.4 82 826026 826270 Høvelte Høv 26,300 S-bane Trinbræt82 8.4 82 826029 Allerød Li 28,766 30,375 29,335 S-bane Station82 8.4 82 826032 Allerød - Hillerød Li-Hi 30,375 35,586 S-bane Fri bane82 8.4 82 827000 Hillerød Hi 35,586 36,676 36,500 S-bane Station83 8.3 83 832006 Valby - Vanløse Val-Van 4,740 6,500 S-bane Fri bane83 8.3 83 832006 832065 Langgade Vat 4,800 S-bane Trinbræt83 8.3 83 832006 832069 Peter Bangsvej Pbt 5,900 S-bane Trinbræt83 8.3,8.6 83 833000 Vanløse Van 6,500 8,081 7,300 S-bane Station83 8.3,8.6 83 833000 832071 Flintholm Fl 6,800 S-bane Trinbræt83 8.3 83 834010 Vanløse - Herlev Van-Her 8,081 11,473 S-bane Fri bane83 8.3 83 834010 834105 Jyllingevej Jyt 8,200 S-bane Trinbræt83 8.3 83 834010 834107 Islev Ist 9,400 S-bane Trinbræt83 8.3 83 834010 834109 Husum Hut 10,752 S-bane Trinbræt83 8.3 83 834011 Herlev Her 11,473 12,898 12,340 S-bane Station83 8.3 83 834014 Herlev - Ballerup Her-Ba 12,898 16,939 S-bane Fri bane83 8.3 83 834014 834151 Skovlunde Sko 15,000 S-bane Trinbræt83 8.3 83 834014 834161 Malmparken Mpt 16,000 S-bane Trinbræt83 8.3 83 835000 Ballerup Ba 16,939 19,120 17,855 S-bane Station83 8.3 83 836020 Ballerup - Veksø Ba-Vs 19,120 25,515 S-bane Fri bane83 8.3 83 836020 836021 Måløv Mw 21,070 S-bane Trinbræt21. maj 2013 Side 32 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning83 8.3 83 836020 836023 Kildedal Kid 23,142 S-bane Trinbræt83 8.3 83 836025 Veksø Vs 25,515 27,318 26,240 S-bane Station83 8.3 83 836028 Veksø - Ølstykke Vs-Øl 27,318 33,256 S-bane Fri bane83 8.3 83 836028 836029 Stenløse St 30,030 S-bane Trinbræt83 8.3 83 836028 836031 Egedal Egd 31,500 S-bane Trinbræt83 8.3 83 836033 Ølstykke Øl 33,256 34,930 34,060 S-bane Station83 8.3 83 836036 Ølstykke - Frederikssund Øl-Fs 34,930 40,851 S-bane Fri bane83 8.3 83 837000 Frederikssund Fs 40,851 41,836 41,840 S-bane Station84 8.5 84 842008 Svanemøllen - Dyssegård Sam-Dyt 6,937 9,850 S-bane Fri bane84 8.5 84 842008 842087 Ryparken Ryt 7,100 S-bane Trinbræt84 8.5 84 842008 842089 Emdrup Emt 9,200 S-bane Trinbræt84 8.5 84 842011 Dyssegård Dyt 9,850 11,060 10,600 S-bane Station84 8.5 84 842012 Dyssegård - Buddinge Dyt-Bud 11,060 13,079 S-bane Fri bane84 8.5 84 842012 842123 Vangede Ang 11,500 S-bane Trinbræt84 8.5 84 842012 842125 Kildebakke Ket 12,700 S-bane Trinbræt84 8.5 84 842013 Buddinge Bud 13,079 14,407 13,800 S-bane Station84 8.5 84 842016 Buddinge - Hareskov Bud-Har 14,407 19,886 S-bane Fri bane84 8.5 84 842016 842165 Stengården Sgt 15,600 S-bane Trinbræt84 8.5 84 842016 842169 Bagsværd Bav 16,800 S-bane Trinbræt84 8.5 84 842016 842183 Skovbrynet Skt 18,200 S-bane Trinbræt84 8.5 84 842019 Hareskov Har 19,886 20,746 20,200 S-bane Station84 8.5 84 842022 Hareskov - Farum Har-Fm 20,746 26,188 S-bane Fri bane84 8.5 84 842022 842233 Værløse Vær 23,200 S-bane Trinbræt84 8.5 84 843000 Farum Fm 26,188 27,444 27,300 S-bane Station85 8.1 85 852001 København H - Bavnehøj Kh-Ban 0,781 1,928 S-bane Fri bane Kun spor V85 8.1 85 852002 Skelbæk - Bavnehøj Slb-Ban 1,696 1,928 S-bane Fri bane Ikke spor V85 8.1 85 852003 Bavnehøj Ban 1,928 2,759 2,400 S-bane Teknisk Station21. maj 2013 Side 33 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning85 8.1 85 852004 Bavnehøj - Åmarken Ban-Åm 2,759 5,763 S-bane Fri bane85 8.1 85 852004 852043 Sydhavn Syv 2,900 S-bane Trinbræt85 8.1 85 852004 852045 Sjælør Sjæ 3,800 S-bane Trinbræt85 8.1 85 852004 852049 Ny Ellebjerg Nel 4,400 S-bane Trinbræt85 8.1 85 852005 Åmarken Åm 5,763 6,910 6,275 S-bane Station85 8.1 85 852008 Åmarken - Vallensbæk Åm-Vlb 6,910 13,297 S-bane Fri bane85 8.1 85 852008 852091 Friheden Frh 7,800 S-bane Trinbræt85 8.1 85 852008 852097 Avedøre Avø 9,631 S-bane Trinbræt85 8.1 85 852008 852119 Brøndby Strand Bsa 11,923 S-bane Trinbræt85 8.1 85 852013 Vallensbæk Vlb 13,297 14,593 14,100 S-bane Station85 8.1 85 852016 Vallensbæk - Hundige Vlb-Und 14,593 17,789 S-bane Fri bane85 8.1 85 852016 852165 Ishøj Ih 16,422 S-bane Trinbræt85 8.1 85 853000 Hundige Und 17,789 19,384 18,700 S-bane Station85 8.1 85 854020 Hundige - Karlslunde Und-Klu 19,384 23,708 S-bane Fri bane85 8.1 85 854020 854219 Greve Gre 21,800 S-bane Trinbræt85 8.1 85 854023 Karlslunde Klu 23,708 24,935 24,248 S-bane Station85 8.1 85 854026 Karlslunde - Solrød Strand Klu-Sol 24,935 28,772 S-bane Fri bane85 8.1 85 854029 Solrød Strand Sol 28,772 29,895 29,300 S-bane Station85 8.1 85 854030 Solrød Strand - Ølsemagle Sol-Ølm 29,895 32,724 S-bane Fri bane85 8.1 85 854030 854309 Jersie Jsi 30,754 S-bane Trinbræt85 8.1 85 854033 Ølsemagle Ølm 32,724 33,810 33,348 S-bane Teknisk Station85 8.1 85 854034 Ølsemagle - Køge Ølm-Kj 33,810 37,443 S-bane Fri bane85 8.1 85 854034 854363 Ølby Ølb 36,300 S-bane Trinbræt85 8.1 85 855000 Køge Kj 37,443 38,980 38,980 S-bane Station86 8.7 86 862010 Hellerup - Klampenborg Hl-Kl 8,556 12,115 S-bane Fri bane86 8.7 86 862010 862103 Charlottenlund Ch 10,250 S-bane Trinbræt86 8.7 86 862010 862116 Ordrup Op 11,600 S-bane Trinbræt21. maj 2013 Side 34 af 35


Banenr TIB-nr Hvdstrk Strkafs Under<strong>afsnit</strong> Navn Forkortelse Fra km Til km Stationsmidte Baneklasse Station Bemærkning86 8.7 86 863000 Klampenborg Kl 12,115 13,411 13,312 S-bane Station87 8.1,8.6 88 881000 Vigerslev Ig 2,095 3,323 2,500 S-bane Teknisk Station87 8.1,8.6 88 881000 881003 Ny Ellebjerg Nel 2,155 S-bane Trinbræt87 8.6 88 882002 Vigerslev - Flintholm Ig-Fl 3,323 6,122 S-bane Fri bane87 8.6 88 882002 882003 Vigerslev Allé Vgt 3,425 S-bane Trinbræt87 8.6 88 882002 882004 Danshøj Dah 4,139 S-bane Trinbræt87 8.6 88 882002 882005 Ålholm Ålm 4,958 S-bane Trinbræt87 8.6 88 882002 882006 KB Hallen Kbn 5,599 S-bane Trinbræt87 8.6 88 882007 Flintholm Fl 6,122 7,083 6,600 S-bane Station87 8.6 88 882008 Flintholm - Lersøen Fl-Ler 7,083 10,140 S-bane Fri bane87 8.6 88 882008 882009 Grøndal Ght 7,800 S-bane Trinbræt87 8.6 88 882008 882010 Fuglebakken Fut 8,700 S-bane Trinbræt87 8.6 88 882008 882011 Nørrebro Nø 9,740 S-bane Trinbræt87 7,8.6 88 883000 Lersøen Ler 10,140 11,945 10,600 S-bane Teknisk Station87 7,8.6 88 883000 882013 Bispebjerg Bit 10,387 S-bane Trinbræt87 8.6 88 884012 Lersøen - Hellerup Ler-Hl 11,945 12,870 S-bane Fri bane87 8.6 88 884012 884013 Ryparken Ryt 12,000 S-bane Trinbræt21. maj 2013 Side 35 af 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!