11.12.2012 Views

Familieregister 1600 - 1699 - Bedsted Sogns

Familieregister 1600 - 1699 - Bedsted Sogns

Familieregister 1600 - 1699 - Bedsted Sogns

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Familieregister</strong> <strong>1600</strong> - <strong>1699</strong><br />

<strong>Familieregister</strong>et indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse,<br />

hans hustrus navn, hendes fødsel og død, ægteparrets forældre samt deres børn. Man kan herfra arbejde sig<br />

både frem og tilbage i tid, dels til begge ægtefællers forældre (F:), dels til børnenes egne familier, såfremt<br />

der til disse er knyttet et navn med fed skrift og et fødselsårstal i parentes.<br />

Registret er opbygget kronologisk ud fra mandens fødselsår. I de tilfælde, hvor fødselsåret ikke kendes<br />

præcist, er der angivet et teoretisk fødselsårstal, vist med et c (= cirka) foran. Årstallene i parentes efter et<br />

navn er, hvis intet andet nævnes, personens fødselsår og dødsår.<br />

Registret er udarbejdet på grundlag af oplysninger hentet først og fremmest fra <strong>Bedsted</strong> sogns kirkebøger<br />

over fødte, viede og døde. Der er dog også benyttet andre kilder, såsom diplomer, jordebøger, skyld- og<br />

panteprotokoller m.v.<br />

<strong>1600</strong><br />

*<br />

Mads Tychsen (Matz Tücksen) (c<strong>1600</strong> -), gårdmand (1 1/4 otting) i Mårbæk, nævnt 1641<br />

F?: gårdmand i Mårbæk, Tycke Jebsen (c1570-)<br />

*<br />

1601<br />

*<br />

Asmus Hansen (Vind) (c1601 – efter 1651), kongelig gårdmand (1 otting) i <strong>Bedsted</strong> samt møllerejer af Arndrup Mølle<br />

1627-1651. Er på en eller anden måde er han i familie med møllerslægten i Løgumkloster, Peder eller Erik Vind. (Se<br />

1580 og 1550)<br />

Ifølge amts og lens regnskaberne overtog han Arndrup Mølle efter sin far i 1627. Han nævnes på møllen i Arndrup og<br />

på gården frem til 1650/51. Man har åbenbart forsøgt at afsætte ham på grund af de veritable sexorgier, der har fundet<br />

sted på møllen i en periode. den 9. nov. 1642 søger en Ditlev Hansen om at overtage møllen med den begrundelse, at<br />

den nuværende møllers bror, Nis Hansen (Vind) “fører utugtigt levned med sine tre søstre og har besvangret en kvinde i<br />

Tønder, som han ikke ville ægte”. Dette bekræftes også af amts regnskabernes bøderegister, af hvilke det fremgår, at i<br />

årene 1633-37 blev Asmus Vinds 3 søstre alle besvangrede. Selv besvangrede han Bodil Pedersdatter i 1635, og hans<br />

bror, Nis Hansen besvangrede en kvinde i 1641. Ditlev Hansen fik dog ikke møllen, som dog synes at være gået ud af<br />

slægtens besiddelse senere i <strong>1600</strong>-tallet, hvor helt andre navne optræder. Asmus Vind har formentlig giftet sig med<br />

ovennævnte Bodil Pedersdatter, som han fik barn med i 1635<br />

F: møller i Arndrup, Hans Boysen (Møller) (c1575-c1630) og NN Vind (-), der sandsynligvis er datter af arveforpagter<br />

i Løgumkloster, Erik Vind (c1545-1577) og Cathrine Pedersdatter (-)<br />

Gift c 1635 med<br />

Bodil Pedersdatter (-) fra Tønder<br />

1. Hans Boysen (c1635 -), gårdmand i Terp. Gift med Anna Mathiasdatter (1639-)<br />

2. Peder Boysen (c1639 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Niels Andersen (c1601 -), gårdmand (1 otting) i Terp, nævnt 1641<br />

*<br />

Hans Nissen (c1601 -), 1/3-gårdmand (4 ottinger) i Terp, nævnt 1641<br />

F? gårdmand i Terp, Nis Tøjsen (c1570-).<br />

*<br />

Jeb Hansen (c1601 -), gårdmand 1 otting i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Peter Jessen (c1601 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1641. Er sandsynligvis en sønnesøn af gårdmand i Mårbæk,<br />

gårdmand Peter Asmussen (c1550-)<br />

*<br />

Jeb Hansen (c1601 -), hertugelig gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1641<br />

*<br />

Morten NN (c1601 -), kgl. gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1641<br />

*<br />

Erich Hansen (c1601 -), hertugelig gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1641<br />

F? gårdmand i Terp, Hans Erichsen (c1570-)<br />

*<br />

Erich Hansen (c1601 -), gårdmand (1 otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*


Jeb Martensen (c1601 -), kgl. gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1641<br />

*<br />

Peter Martensen (c1601 -), hertugelig gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1641<br />

*<br />

Carsten Andersen (c1601 -), gårdmand (1 otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Carsten Madsen (C. Matzen) (c1601 -), gårdmand (1 otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Peter Madsen (C. Matzen) (c1601 -), gårdmand (2 ottinger) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Bertel Jessen (Bartolt Jessen) (c1601 -), gårdmand (1 otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

F?: gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jes Bartelsen (c1580-)<br />

*<br />

Peter Jebsen (c1601 -), gårdmand (1 ½ otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Anders Hansen (c1601 -), gårdmand (1 ½ otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Jeb Matzen (c1601 -), kådner i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Hans Christensen (c1601 -), kådner i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

F: sandsynligvis kådner i <strong>Bedsted</strong>, Christen Michelsen (c1560-)<br />

*<br />

Peter Sørensen (c1601 -), kådner i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Nis Nielsen (c1601 -), gårdmand (2 ottinger) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Christen Jessen (c1601 -), gårdmand (½ otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

Jørgen Michelsen (c1601 -), gårdmand (1 ½ otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

*<br />

1605<br />

*<br />

Jens Petersen Møller (født i Ribe ca. 1605 - 1682), Student fra Ribe. Præst i Ensted 1639-42. Kapellan og degn i<br />

<strong>Bedsted</strong> 1642-58. Præst i Spandet 1660-82. Han tillægges ordsproget: "Det går an, sagde Spandet præst, da de bar ham i<br />

kroen". (<strong>Bedsted</strong> sogn, side 87-88 og 742. Arends II, side 96)<br />

F: Peder Jessen Møller<br />

Gift 1639 med<br />

Birgitte (-), sandsynligvis datter af gårdmand i Mårbæk, Ebbe NN (c1560-). Hun gift 1. g. med præsten i Ensted, Iver<br />

Hansen (1574-1638)<br />

1. Anders Jensen Spandeth (c1642 -), præst i Guldager<br />

*<br />

Peter Jacobsen (Petrus Jacobi) (c1605 -), studerede i Königsberg 1631, præst. (Achelis nr. 1769)<br />

F: Jacob NN (c1575-) i Mårbæk<br />

*<br />

Nis Hansen (Vind) (c1605 -), nævnes som bror til Asmus Hansen Wind (c1601-) i årene 1633-37 i Tønder amts<br />

regnskabernes brøderegister for at føre et utugtigt levnet på Arndrup Mølle<br />

F: møller i Arndrup Mølle, Hans Boysen Møller (c1575-)<br />

*<br />

Enevold Lauridsen (c1605 - 1660), student fra Ribe, præst i Bylderup 1631-60. (Carl Langholz: Præsteslægten<br />

Hemmet i fem led, artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 1985 + Aage Dahl i PT 1932)<br />

F: borger i Ribe, Laurids Enevoldsen (c1575-c1610), der igen var søn af præst i Ullerup / Vejlby, Enevold Gregersen<br />

(c1535-1584)<br />

Gift l. g. med<br />

Birgitte Sørensdatter (-)<br />

Gift 2. g. ca 1635 med<br />

Catharina Prætorius (26. nov. 1615 - 10. nov. 1701), datter af præst i Højst, Johannes Prætorius I (1561-1645) og Metta<br />

(1570-1659)<br />

1. Søren (-)<br />

--<br />

2. Niels Ewald (1658 -), præst i Højst. Gift 1. g. med Mette Magdalene Prætorius (-). Gift 2. g. med Catharina<br />

Prætorius (1671-)


3. Mette Magdalene (c1665 -). Gift med degn i Burkal, Johannes Prætorius (1673-)<br />

*<br />

1607<br />

*<br />

Maren Samuel (Christians) (København 1607 - <strong>Bedsted</strong> 28. marts 1673), 65 år gammel og begravet i <strong>Bedsted</strong>.<br />

(Oplysning fra gravsten: Danmarks Kirker, bd. 22, side 74)<br />

*<br />

1610<br />

*<br />

Jeb Petersen (c1610 -), kgl. gårdmand i Terp sammen med Hans Petersen (4 ottinger) i 1607, nævnes også 1641.<br />

Gift med<br />

Bodil Hansen (-), af Gestrup<br />

1. Ellen Jebsdatter (c1640 -). Gift med gårdmand i Terp, Calle Christensen (c1637-)<br />

*<br />

Peter Genner (Aabenraa 10. jan. 1610 - 26. jan. 1660), præst i <strong>Bedsted</strong> 1642-44, derefter præst i Bjolderup 1644-60.<br />

Døde af pest på flugt for polakkerne (Carsten Petersen, side 338). Han "var en from, alvorlig mand, der bar al lidelse og<br />

modgang i tålmodighed" (Citat af provst Georg Hybschmann, gengivet i Aabenraa Annaler, ved Niels Black Hansen,<br />

1954) ( Arends I, side 275)<br />

F: præsten i Aabenraa, Johannes Genner (c1560-1624) og Metta Genner (c1585-1630)<br />

Gift 26. juli 1653 med<br />

Anna Marcusdatter (-), datter af præsten i Bjolderup, Marcus Johansen (1570 - 31. dec. 1642), der igen er søn af<br />

præsten Johannes Johansen (-1607), der igen er søn af den første lutherske præst Johannes Ivarus. Hun blev gift 2. gang<br />

med Nic. Bjørnsen (-1702)<br />

1. Magdalena Petersdatter (Bjolderup 1654 -). Gift 1676 med Kay Kruse (1644-)<br />

*<br />

Mathias Hansen (c1610 - 1694), gårdmand i Terp og herredsfoged 1680-84 og 1689-94. Blev i 1754 ved datterens død<br />

kaldt Mathias Bruun<br />

Var først herredsfoged fra 1680-juni 1684. Da blev han afskediget af Reunions kommissionen. Efter fredsslutningen<br />

overtog han atter embedet indtil sin død (Reunions protokollen nr. 37)<br />

Mathias Hansen havde mod sikkerhed i gården optaget et lån i 1675 på i alt 50 rdl af sin kommende svigersøns far,<br />

amtsskriver Casper von Saldern i Aabenraa. Hypotek lånet lød: “til betaling af forskellig herrepligt og kgl.<br />

kontribution”. Dette lån samt 2 andre lån på henholdsvis 60 rdl og 16 rdl 32 f blev dog hurtigt nedbragt.<br />

F: gårdmand i Terp og herredsfoged, Hans Jensen (c1580-1645)<br />

Gift 1. gang med<br />

NN (- c1670), sandsynligvis datter af gårdmand i Terp, Hans Petersen (1580-)<br />

Gift 2. gang c 1671 med<br />

Marie Elisabeth Fabricius (c1650 - 1724), datter af amtsskriver i Løgumkloster, Nicolaj Fabricius (1615-1661) og<br />

Rebecca Bruun (1615-). (Svend Jacobsen: "En sønderjysk slægt Bruun i 4 generationer", i P.T. 1981, side 61-80)<br />

1. Anna Mathiasdatter (c1639 -). Gift med gårdmand i Terp, Hans Boysen (c1635-)<br />

2. Nis Mathiesen (c1642 -), gårdmand i Starup ved Løgumkloster. Gift med Kirsten Pedersdatter (-)<br />

3. Hans Mathiesen (Hans Mattesen) (c1644 -). Gårdmand i Terp. Gift med (Maren Hansdatter?) (c1656-)<br />

--<br />

4. Rebecca Mathiasdatter (1672 -). Gift med gårdmand i Terp, Hans Hansen (c1680-)<br />

5. Christine Mathiasdatter (9. juli 1678 - ). Gift med gårdmand og sognefoged i Terp, Casper von Saldern<br />

(1673-)<br />

6. Jens Mathiesen (1682 -), ugift og bosat i Terp<br />

7. Sara Mathiasdatter (c1683 -). Gift 1720 med Johan Jørgen Hofmuth (c1679-)<br />

*<br />

1611<br />

*<br />

Johannes Prætorius II (21. maj 1611 - 4. dec. 1686), præst i Højst 1645-1686<br />

F: præst i Højst, Johannes Prætorius I (1561-1645) og Metta (1570-1659)<br />

Gift 9. juni 1639 med<br />

Ellen Terstensdatter (c1620 -), sandsynligvis datter af gårdmand i Ulstrup, Tersten Ouesen (c1580-) og NN<br />

Bertramsdatter (c<strong>1600</strong>-). En anden mulighed er , at hun er datter af gårdmand i Roost, Tersten Persøn<br />

1. Johannes Prætorius III (1640 -). Gift med Dorothea Apollonia (1644-)<br />

*<br />

Bertram Bertramsen (c1611 - 1680), gårdmand og herredsfoged i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1641<br />

F: gårdmand og herredsfoged i <strong>Bedsted</strong>, Bertram Jensen (c1562-1611) og Jeng<br />

Gift med<br />

NN (-)


1. Catharina Bertramsdatter (c1637 -)<br />

2. Bertram Bertramsen (c1640 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Kirsten Thomasdatter (c1658-)<br />

*<br />

1612<br />

*<br />

Niels Pedersen Vind (c1612 - død efter 1654), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1634. Flytter til <strong>Bedsted</strong> fra møllen i<br />

Løgumkloster i 1610<br />

F: arveforpagter af den fyrstelige vandmølle i Løgumkloster, Peder Eriksen Vind (1580-) (Oplysninger fra Niels<br />

Wind, Vejle)<br />

Gift ca 1637 med<br />

Maren Lausdatter (eller Jensdatter ?) (c1629 - 1705), datter af gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Laus Bertram Jensen =? Jens<br />

Bertramsen (c1596-)<br />

1. Peder Nielsen Vind (<strong>Bedsted</strong> c1638 -). Bosat i Agerskov. Gift med Kirsten Jørgensdatter Tjellufsen.<br />

2. Hans Nielsen Vind (-), gårdmand i Agerskov<br />

*<br />

1615<br />

*<br />

Nicolaj Fabricius (c1615 - 1661), amtsskriver i Løgumkloster 1643-1661<br />

F: præst i Hedeby, Lorentz Fabricius og Christine Holmer<br />

Gift ca 1644 med<br />

Rebecca Bruun (c1615 -), datter af præst i Løgumkloster fra 1620 - ca 1648, Christian Casper Bruun (c1585-c1645) og<br />

Sara Boysen (1584-1641). (Henning Haugaard: Slægtsbog nr. 38.378-1-A-e)<br />

1. Friedrich Fabricius (c1645 - 1685) Var ugift og boede på Busholm<br />

2. Christopher Fabricius (c1647 -), nævnt 1710<br />

3. Christine (c1648 -). Gift med gårdmand på Hjerndrupgård, Truels Nissen (c1645-<strong>1699</strong>), søn af gårdmand i<br />

Hjerndrup, Nis Truelsen (-) og Kirsten Marcusdatter (-)<br />

4. Marie Elisabeth, (c1650 -). Gift med gårdmand og herredsfoged i Terp, Mathias Hansen (c1610-)<br />

*<br />

Jens Hansen (c1615 - 1660), gårdmand i Terp og herredsfoged 1655-60. Han døde af pest i 1660 (ifølge præsten<br />

Andreas Ambders i Burkal)<br />

F: gårdmand og herredsfoged i Terp, Hans Jensen (c1580-1645)<br />

*<br />

1617<br />

*<br />

Reinhold Reimers (Tønder 1617 – <strong>Bedsted</strong> 17. okt. 1659), var ikke præstesøn, skolegang i Bordesholm 1635,<br />

studerede i Rostock 1639, sognepræst i <strong>Bedsted</strong> 1644-59 (Arends 2, side 192), ”17. okt. 1659 døde Reinhold Reimarus,<br />

præst i <strong>Bedsted</strong>, en tro, flittig og forbilledlig præst. Han havde været præst i embedet siden 1644. Alder 42 år”; sådan<br />

skrev provst Georg Hybschmann, Aabenraa da Reimers døde (Niels Black Hansen: Åbenrå Annaler”. 1954).<br />

Hans ret tidlige død står formentlig i forbindelse med polakkernes hærgen i 1659. Det antydes i hvert fald af præsten i<br />

Burkal, Andreas Ambders, der udgav en samling mindevers på tysk over personer, der døde, enten af pest eller af de<br />

grusomheder polakkerne forvoldte i 1659-60. Om Reinhold Reimers, der berømmes for sin flid, blev der skrevet: ”Herr<br />

Reinhold Reimer war kein verseumer, seines amt in seinen Tagen, etc. Die Reuter werden ihn Gott Lob nicht mehr<br />

verjagen. Er ist nummehr ganz frei für alle ihre Plagen. Auf einen Tag trug man aus dieser Sterblichkeit, Ihn sampt dem<br />

Hardesvoigt zur Ruh mit grossem Lied” (A. Ambders: Tundersche Unsterbliche Sterblichkeit. 1649 og 1675, samt<br />

Carsten Petersen: Slesvigske Præster. 1948, side 90)<br />

Gift ca 1644 med<br />

Herlich Carstensdatter Schmidt (1628-), datter af købmand og kæmner i Tønder, Carsten Jensen (c1590-1637) og Gude<br />

Frodesdatter Schmidt (1595-1644). Hun gift 2. gang 1661 med præsten i <strong>Bedsted</strong> fra 1659-89, Nicolaus Petræus<br />

(c1630-) (Slægten Fabricius i Sønderjylland)<br />

1. Joachim Reimers (<strong>Bedsted</strong> 1645 – 17. juli 1710), kapellan i Fredericia<br />

2. Margrethe Christine Reimers (1648 -). Gift 1. g. med sognepræst i Brøns, Ægidius Laugesen Wedel (1635-).<br />

Gift 2. g. med sognepræst i Brøns, Jens Lauritsen Guldager (1647-). Gift 3. g. med præsten i Brøns, Peder<br />

Ægidius Dahler (1665-)<br />

3. Johan Reimers (<strong>Bedsted</strong> 22. apr. 1650 -), præst i Hammelev. Gift med Anne Steffens (1644-)<br />

4. Gude Reimers (-). Gift 6. sept. 1681 med præsten i Amrum, David J. Monrad (1655-)<br />

*<br />

1620<br />

*<br />

Ebbe Hansen (Ebi Hansen) (c1620 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1641<br />

F: sandsynligvis gårdmand i Mårbæk, Hans Ebsen (c1590-)<br />

Gift med


NN (-)<br />

1. Bodil Ebbesdatter (c1652 -). Gift med gårdmand i Mårbæk, Hans Hansen Toft (c1656-)<br />

*<br />

Broder Pedersen (Drengsted 1620 – 1685), student fra Ribe 1642, præst i Randerup 1649-1685<br />

F: gårdmand i Drengsted, Peder Jensen (Pedersen) (c1580-1646) og (gift 1615) Kirsten Andersdatter (1590-1663)<br />

Gift 1650 med<br />

Ellen Hansdatter (1623 – 1687)<br />

1. Broder Brodersen (1662 -), præst i Randerup. Gift med Catharina M. Clausen (1666-)<br />

*<br />

1625<br />

*<br />

Povel NN (c1625 -), gårdmand i Gravlund<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Inger (Jeng) Povelsdatter (c1655 -). Gift med lodsejer i <strong>Bedsted</strong>, Nis Christensen (c1651-)<br />

2. Hans Povelsen (c1659 -). Gårdmand i Gravlund. Gift med Sinnet Hansdatter (c1666-)<br />

*<br />

Johan Mohrbeck (1625 -), borgmester i Malmø i Sverige. Skænker sammen med sin hustru i 1661 til Ensted kirke en<br />

sølv alterkalk (Ensted sogns historie 1987, side 64-66)<br />

F: præsten i Ensted, Iver Hansen (1574-1638) og Birgitte (Ebbesdatter) (Se <strong>Bedsted</strong> sogn side 742)<br />

Gift med<br />

Marie Boldicke (-)<br />

*<br />

Wilken Clausen (c1625 -), vildtskytte i Løgumkloster, nævnt i amtsregnskaberne ifølge Svend Jacobsen.<br />

Gift ca 1650 med<br />

NN (-)<br />

1. Mette Wilkensdatter (c1652 -). Gift med Nis Tøgersen (c1648), Løgumkloster<br />

2. Marie Elisabeth Wilkensdatter (c1654 -). Gift med Rasmus Iversen (1650-), Løgumkloster<br />

*<br />

Peder Ouesen (c1625 -), gårdmand i Terp<br />

F: gårdmand i Terp, Oue Hansen (c1580-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Rasmus Pedersen Ouesen (c1655 -), gårdmand i Terp. Gift med Maren Rasmusdatter (c1657-)<br />

2? Iver Pedersen (c1665 -). Gift med Sinnet Hansdatter (1692-)<br />

*<br />

1630<br />

*<br />

Nicolai Petersen (Nicolaus Petræus) (Oksbøl på Als ca. 1630 – <strong>Bedsted</strong> 13. jan. 1689), præst i <strong>Bedsted</strong> 1659-89. Han<br />

blev begravet i <strong>Bedsted</strong> kirke 25. jan. 1689, ifølge kirkebogen i Højer. ”1689 den 25. januar blev min Oheim Hr.<br />

Nicolaus begravet i <strong>Bedsted</strong> kirke. Hr. Casper var der i mit sted” (Arends, bd. 2, side 150 + Dansk Præste- og<br />

Sognehistorie 1980)<br />

F: præsten i Oksbøl 1630-76, Peder Clausen (1594-1676) og Dorthea Monrad (1604-1643).<br />

Ang. slægten Monrad: Den ældst kendte David Monrad kom fra egnen omkring Goslar. Han blev kapellan i<br />

Eckernförde og siden præst i Kappel. hvor han døde 1579. Hans søn Johannes Monrad blev præst og provst i Ketting på<br />

Als, hvorfra familien udbredtes i de følgende årtier, både i Sønderjylland og i kongeriget. Hans 5 sønner blev alle<br />

præster og hans 6 døtre blev alle gift med præster (Slesvigs delte bispedømme, side 148)<br />

Gift 1. gang 1661 med<br />

Herlich Carstensdatter Schmidt (1628 – ca. 1668), datter af købmand og kæmner i Tønder, Carsten Jensen<br />

(c1590-1637) og Gude Frodesdatter Schmidt (Sønderjyske Slægter: Fabricius). Hun gift 1. gang med Reinhold<br />

Reimers (1617-)<br />

Gift 2. gang ca. 1670 med<br />

(Benedicte) NN (-)<br />

1. Elisabeth (Elsabe) (1661 -). Gift med degn i <strong>Bedsted</strong>, Mathias Hansen Hessel (1656-)<br />

2. Dorte Sophie (døbt 5. marts 1662 - ) (Aabenraa annaler)<br />

3. Reinhold Petræus (ca. 1664 -), præst i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Cathrine Benedicte von Saldern (1669-)<br />

-<br />

4. Herlich (ca. 1670 -). Gift med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bartram Stock (1665-)<br />

*<br />

Thomas Hansen (c1630 - c1681), besidder af den nordligste gård i Kollund<br />

F: Hans Thomsen (c<strong>1600</strong>-) og Anna Boysen (-)


Gift 1664 med<br />

Mette Christiansdatter Hoyer (1640 - c1698), datter af sognepræst i Ladelund, Christian Hoyer (-) og Ingeborg Carlsen.<br />

Hun gift 2. g. med herredsfoged i Slogs herred fra 1684-1689, Frantz Albrecht Knöcher (-). Han gift 2. g. i Bov 7. feb.<br />

<strong>1699</strong> med Anna Lucia (c1666-1744), enke efter Peter Boysen på den sydlige gård i Kollund<br />

1. Anna Thomasdatter (1665 – 1671)<br />

2. Anna Margrethe Thomasdatter (c1666 – 1737). Gift med gårdmand i Holm, sognefoged og sandemand i Højst<br />

sogn, Hans Petersen Holmer (1634-1705)<br />

3. Anna Thomasdatter (1671 – Tinglev). Gift 11. okt. 1713 med gårdmand og sognefoged, Christian Petersen<br />

4. Ingeborg Thomasdatter (1674 – Felsted sogn 1758). Gift i Felsted 10. feb. 1698 med gårdmand Johan<br />

Sønnichsen (1664-1743)<br />

5. Marine (Marie) Thomasdatter (1677 -). Gift med bonde i Kollund, Hans (Lenz) Hinrichsen (1672-)<br />

*<br />

1635<br />

*<br />

Ægidius Laugesen Wedel (1635 - 1. nov. 1686), 51 år, præst i Brøns 1663-1686. (Peter Obling Andersen: ”Præsten<br />

Ægidius Laugesen Wedel og hans slægt”, artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1962, side 90-93)<br />

F: Lauge Wedel<br />

Gift 1. gang med<br />

Bold Jensdatter ( - sept. 1644)<br />

Gift 2. gang 19. sept. 1670 med<br />

Margrethe Christine Reimers (1648 - 10. nov. 1729), datter af præsten i <strong>Bedsted</strong>, Reinhold Reimers (c1618-1659) og<br />

Herlich Carstensdatter Schmidt (1635-). Hun gift 2. g. med Jens Lauridsen Guldager (1647-). Hun gift 3. g. med<br />

Peder Ægidius Dahler (1665-)<br />

1. Lave (1644 -)<br />

-<br />

2. Mette Dorte (13. maj 1686 -)<br />

3. Elsbe (22. juni 1684 -)<br />

4. Reinholdt (c1673 – feb. 1691), begravet 10. feb. 1691<br />

5. Botilla (1. jan. 1679 -)<br />

6. Elisabeth (1. jan. 1679 -), tvilling<br />

7. Anders (31. jan. 1677 -)<br />

8. Claus (8. aug. 1681 -)<br />

9. Herlich (8. aug. 1681 -), tvilling<br />

*<br />

Johannes W. Laurentius Widding (c1635 – 18. maj 1669), sognepræst i Ravsted<br />

Gift med<br />

Øllegaard Martini (1640 - 1671), datter af førstepræst ved Slesvig Domkirke, Benedict Martini (1608-1685) og Dorthea<br />

Deincher (1608-1684)<br />

1. Nicolaj Widding (Ravsted c1666 -), degn i Branderup. Gift med Sinnet Nisdatter (1669-)<br />

*<br />

NN Stock (c1635 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Catharina Bertramsdatter (c1637 - 1711), datter af gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bertram Bertramsen (c1611-1680)<br />

1. Bartram Stock (c1665 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Herlich Petræus (c1670-)<br />

*<br />

Hans Asmussen Boysen (c1635 - 1700(8)), gårdmand i Terp, nævnes 1691 i Løgumkloster jordebog for Terp<br />

F: møller i Arndrup, Asmus Hansen Wind (c1601-) og Bodil Pedersdatter (-)<br />

Gift med<br />

Anne Mathiasdatter (1639 - 1708), datter af gårdmand og herredsfoged i Terp, Mathias Hansen (c1610-1694) og Marie<br />

Elisabeth Fabricius (c1650-1724)<br />

1. Gunder (19. marts 1672 -). Gift med smed og gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jørgen Pedersen Wind (c1672-)<br />

2. Hans Boysen (1676 -), gårdmand i Gravlund. Gift med Maren Lauridsen. Gift 2. g. med Hanne Hansdatter.<br />

3. Jes (Nis) Boysen (1670 -), gårdmand i Terp<br />

4. Ellen Hansdatter (- efter 1705)<br />

3. Peter Boysen (1683 -). Gift med Maren Jørgensdatter (-)<br />

*<br />

1637<br />

*<br />

Calle Christensen (Jyndevad c1637 - 1710), gårdmand i Terp, nævnt 1709 og 1736. (Trap Danmark 1966 side 862)<br />

Gift med<br />

Ellen Jepsdatter (c1657 - 1736), 79 år, datter af Jep Petersen (c1610-) i Terp og Bodil Hansen fra Gestrup.


1. Jep Callesen (c1681 - 1742), ugift<br />

2. Kirsten (1683 -). Gift med småmand i Terp, Johan Jacobsen (1690-)<br />

3. Bodil (1688 - 8. jan. 1764). Boede ugift på sin fædrene gård<br />

4. Anna (1689 – 12. juli 1772), 83 år, ugift<br />

5. Christen Callesen (c1694 -), gårdmand i Terp. Gift med Mette Jesdatter (1703-)<br />

6. Peder Callesen (1697 -), gårdmand i Terp. Gift med Bodil Jesdatter (-). Gift 2. g. med Ellen Jacobsdatter<br />

(1724-)<br />

*<br />

1638<br />

*<br />

Peder Nielsen Vind (<strong>Bedsted</strong> ca 1638 – Agerskov marts 1707), 70 år, begravet 25. marts 1707 i Agerskov kirke,<br />

gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, vistnok senere bosat i Agerskov. (Boisen slægten: Her nævnes han at være født 1639 og død 70 år<br />

gammel testo amu. 25. 3. 1709)<br />

F: Niels Pedersen Vind (c1612-) og Maren Laus (Jens)datter (1629-1705)<br />

Gift i Agerskov 11. okt. 1663 med (Trolovet 2. feb. 1662 og Gift 23. okt. 1664 med Mirret Jepsdatter. De var ved<br />

giftermålet bosat i Gestrup. De betalte 3 mark for handlingen)<br />

Kirsten Jørgensdatter Tjellufsen (Gestrup Nederby 1646 - Rangstrup 2. juni 1732), begravet 1732 inde i Agerskov<br />

kirke, datter af gårdmand i Gestrup, Jørgen Tjellufsen (-)<br />

1. Inger Pedersdatter Vind (døbt 11. feb. 1662 -)<br />

2. Niels Pedersen Vind (<strong>Bedsted</strong> 6. juni 1665 – Rurup 1. marts 1730), døbt i Agerskov, begravet i Agerskov kirke.<br />

Bosat i Rurup.<br />

3. Maren Vind (<strong>Bedsted</strong> 1666 -)<br />

4. Jep (Jens) Pedersen Vind (Rangstrup 15. nov. 1668 – Gestrup efter 1713)<br />

5. Ellen (Rangstrup 8. maj 1670 -)<br />

6. Dorthe (1672 -)<br />

7. Jørgen Pedersen Vind (<strong>Bedsted</strong> 1673 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Gunder Boysen (1672-)<br />

8. Gunder (Rangstrup 1675 -)<br />

9. Hans Pedersen Vind (<strong>Bedsted</strong> 1676 – Mølby i Spandet sogn c1736), møller og gårdmand<br />

*<br />

Peder Emkensen (c1638 - 1720) i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Maren (c1651 - 1728)<br />

1. Emken Pedersen (1692 -), inderste i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Mette Hansdatter (1689-)<br />

*<br />

1639<br />

*<br />

Jes Jensen (c1639 - 1702), gårdmand i Terp<br />

Gift med<br />

Kirsten (c1640 - 1727)<br />

1. Peder Jessen (c1673 -), gårdmand i Terp. Gift med Ingeborg Iversdatter (-)<br />

2? Jens Jessen (c1675 - ), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Maren Jepsdatter (1678-)<br />

3. Jørgen Jessen (1678 -), gårdmand i Terp. Gift med Bodil Mathiasdatter (1695-)<br />

*<br />

Peder Asmussen Boysen (c1639 - sept. 1716), begravet i <strong>Bedsted</strong> kirke 20. sept. 1716, 77 år, gårdmand i <strong>Bedsted</strong>,<br />

nævnt 1691 i Jordbogen for Løgumkloster. (Se også hans bror, Hans Boysen (c1635-)) (En Jørgen Vind, død 1986 skal<br />

have forsket meget i Vind slægten. Han var pioner og der skal ligge en hel del materiale efter ham i Landsarkivet i<br />

Aabenraa)<br />

F: møller i Arndrup Mølle, Asmus Hansen Wind (c1601-) og Bodil Pedersdatter<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Rasmus Pedersen Boysen (c1670 - c1723), gårdmand i Hinderup i Hellevad sogn<br />

2. Hans Pedersen Boysen (1676 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Maren Lauritsdatter og 2. g. med Hanne<br />

Hansdatter<br />

3? Jes (Nis) Boysen (c1680 -), kådner i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Johanne Hansdatter (1681-)<br />

*<br />

Carsten Jepsen (c1639 – begravet 24. okt. 1716), 77 år, bosat i Gravlund<br />

*<br />

1640<br />

*<br />

Jep Hansen (Terp c1640 - 1707), gårdmand i Terp, født i Terp på sit fædrene sted i Nerballe<br />

Gift med


Catharina Jesdatter (c1651 - 1722)<br />

1. Hans Jepsen (c1675 -), gårdmand i Terp. Gift med Anna Pedersdatter (1680-)<br />

2. Maren Jepsdatter (15. sept. 1678 -). Gift med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jens Jessen (c1675-)<br />

3. Inger Jepsdatter (c1683 -). Gift med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Nis Lausten (1678-)<br />

4. Jes Jepsen (c1686 -), gårdmand i Svejlund<br />

*<br />

Lorenz Nissen (c1640 -), gårdmand i Mårbæk (C), nævnt 1709. Ejer af en 5/8 plov fæstegård. Han har 23 fag<br />

beboelseshus, lo og stald, der blev bygget for flere år siden, alt er med brandmur, samt 9 fag stald. Udsæd: 3 tdr.<br />

spiserug, 3 tdr. foderrug, 3 tdr. boghvede. Dyr: 5 heste, 1 føl, 2 køer, 1 kirkeko, 10 ?, 3 stk. ungkvæg, 4 kalve, 9 får og 2<br />

svin<br />

*<br />

Anders Andersen (c1640 -), gårdmand i Gravlund<br />

Gift med<br />

Mette Pedersdatter (c1640 - 1728)<br />

1. Mette Andersdatter (1679 -). Gift med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Hans Petersen Lydiksen (c1678-)<br />

2. Ingeborg Andersdatter (1671 -). Gift med gårdmand i Gravlund, Hans Mathiesen (1677-)<br />

*<br />

Johannes Prætorius III (10. juli 1640 - begravet 3. okt. 1703)<br />

F: præsten i Øster Højst, Johannes Prætorius II (1611-1686) og Ellen<br />

Gift 1669 med<br />

Dorothea Apollonia Oporinus (1644 – 1. dec. 1724), begravet 5. dec. 1724, datter af cantor i Bannersdorf på Femern<br />

1647-84, Johan Conrad Oporinus (c1603-18/2 1684) og Rachel Uchermann (23/7 1622- 31/8 1693)<br />

1. Mette Magdalene (1670 - 1670)<br />

2. Mette Magdalene (16. maj 1671 -). Gift 1694 med præsten i Højst, Niels Ewald (1658-)<br />

3. Johannes Prætorius (24. jan. 1673 -), degn i Burkal. Gift med Mette Magdalene Ewald (c1665-)<br />

4. Catherine (-). Gift med præsten i Højst, Niels Ewald (1658-)<br />

5. Jacob Conrad (5. maj 1675 -)<br />

6. Stephan Hinrich Prætorius (10. maj 1677 -). Gift med Dorothea Sophie Reimers (c1680-)<br />

*<br />

Bartram Bartramsen (c1640 - c1701), sognefoged og gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

F: gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bertram Bertramsen (eller Bartelsen?) (c1611-1680)<br />

Gift ca 1685 med<br />

Kirsten Thomasdatter (c1658 - 1736) af Ulstrup<br />

1. Thomas Bartramsen (1686 - 1724), var ugift<br />

2. Kirsten (1691 -). Gift med inderste i <strong>Bedsted</strong>, Claus Sørensen (1692-)<br />

3. Hans Bartramsen (1701 -). Bosat i Dravedskov<br />

4. Anne (c1695 -). Gift 1730 med Mathias Gregersen (c1691-)<br />

*<br />

Boy NN (c1640 -)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Jes Boysen (-)<br />

2. datter (-), gift 1702 med dragon NN<br />

A. Anne Marie (1703 -)<br />

*<br />

1641<br />

*<br />

Casper von Saldern (Neumünster 20. maj 1641 - 9. juni 1722), Kom som ung til Aabenraa og blev 27. apr. 1666<br />

udnævnt til amtsskriver efter sin svigerfar, i 1680 blev han tillige toldforvalter og fra 1695 borgmester. I 1706 førte han<br />

titlen: amtsskriver, borgmester, kornskriver og toldforvalter. Indtil 1692 havde han indtægter fra Slotsmøllen (Slægten<br />

von Saldern, samlet af Ebbe Knudsen)<br />

Gift 1. g. i Aabenraa 10. juni 1667 med<br />

Cathrine Margrethe Stahl (25. nov. 1649 - 31. aug. 1676), datter af amtsskriver i Aabenraa, Sebastian Stahl og Cathrine<br />

Callesen<br />

Gift 2. g. med<br />

Hedwig Eleonora Jürgensen (- 1717), datter af amtsskriver Jürgen Jürgensen i Tønder<br />

1. Cathrine Benedicte (31. aug. 1669 -). Gift med præsten i <strong>Bedsted</strong>, Reinholdt Petræus (c1664-)<br />

2. Sebastian v. Saldern (17. feb. 1671 – 25. apr. 1748). Præst i Starup. Gift med Eleonora Lohmann (-)<br />

3. Casper von Saldern (8. dec. 1673 -), gårdmand i Terp. Gift med Christine Mathiasdatter (1678-)<br />

4. Catharina (1676 -). Gift med præsten i Ejderstedt, Johan Rudolf Siverts (c1671-)<br />

--


5. Catharina Margaretha (5. maj 1681 -). Gift 6. dec. 1698 i Aabenraa med præst i Kaltenkirchen, Johan Adam<br />

Tilly (-1713). Han var en efterkommer af feltherren Tilly<br />

6. Jürgen (1683 – Aabenraa 1705)<br />

7. Sophie (13. feb. 1684 – Aabenraa 23. juni 1748). Gift med husfoged i Aabenraa, Heinrich von Günderoth. De<br />

var barnløse og meget velhavende. Den 19. aug. 1741 oprettede de sammen med hans bror, Ernst v. Günderoth:<br />

Den Gynderoth Saldernske Stiftelse. Deres gravsten er endnu bevaret i kirken i Aabenraa.<br />

8. Friedrich (Lorenz) (1685 – Neumünster 6. juli 1722). Gift med Anna Maria Kamphøwener. Han var en tid<br />

skriver hos faderen i Aabenraa, men flygtede i 1720 med amtsarkivet til Hamborg og derfra senere til Sverige. I<br />

1721 blev han amtsforvalter i Neumünster.<br />

Børn: Casper, Berend, Casper (1710- 31. okt. 1786), Friedrich, Carl Friedrich, Christian Albrecht, Hedvig<br />

Eleonora, Anna Cathrina og Sophia von Saldern. Deres søn Casper von Saldern blev den mest kendte i slægten.<br />

Efter at have studeret jura i Kiel og Göttingen blev han amtsforvalter i Neumünster, hvorfra han kom til Rusland.<br />

Der fik han stor betydning for Danmark ved at deltage i arbejdet for mageskiftstraktaten, der skulle løse det<br />

gottorpske spørgsmål. I 1773 trak han sig tilbage til sit gods: Schierenssee i Holsten. Her fik han bl.a. besøg af<br />

Kong Christian VII med følge i flere dage. Han tildeltes Elefantordenen (Otto Brandt har skrevet en bog om<br />

Casper von Saldern<br />

9. Christian Albrecht (- Hamborg 29. jan. 1742), stadsoberst i Hamborg<br />

*<br />

1642<br />

*<br />

Jacob Thomsen (c1642 – begravet 7. okt. 1716), 74 år, bosat i Terp<br />

*<br />

Nis Mathiesen (Terp c1642 - Starup 1762), sandemand og gårdmand i Starup ved Løgumkloster<br />

F: herredsfoged og gårdmand i Terp, Mathias Hansen (c1610-1694)<br />

Gift med<br />

Kirsten Pedersdatter (-)<br />

*<br />

Anders Jensen Spandet (Spandeth) (c1642 -), præst i Guldager ved Esbjerg<br />

F: degn i <strong>Bedsted</strong> og senere præst i Spandet, Jens Petersen Møller (c1605-1682)<br />

*<br />

1644<br />

*<br />

Hans Mathiesen (Hans Mattesen) (c1644 - 1720), gårdmand i Terp<br />

F: herredsfoged og kgl. gårdmand i Terp (2 ottinger), Mathias Hansen (c1610-)<br />

Gift ca 1670 med<br />

Maren Hansdatter (c1656 - 1731), begravet søndagen før faste<br />

1? Jes Hansen (c1670 -), gårdmand i Terp. Gift med Anna Tjellesdatter (c1666-)<br />

2? Mathias Hansen (c1670 -). (Han må have eksisteret, da hans datter, Bodil Mathiasdatters mand, Jørgen<br />

Jessen (1678-) overtager svigerfaderens kgl. gård i Terp)<br />

3. Broder Hansen (dec. 1680 -), gårdmand i Terp. Gift med Karen Kæstensdatter (1694-)<br />

4. Hans Hansen (c1681 -), gårdmand i Hinderup<br />

5. Las Hansen (c1682 -), gårdmand i Hinderup<br />

6. Ellen Hansdatter (c1686 -). Gift med gårdmand i Hejsel, Jes Hansen (c1682-)<br />

*<br />

Kay Kruse (1644 -) (Emil Nielsen: Generanus´ efterkommere. 1930)<br />

Gift 7. juni 1676 med<br />

Magdalene Genner (født i Bjolderup 1654 - 27. aug. 1689), datter af præsten i <strong>Bedsted</strong>, senere i Bjolderup, Peter<br />

Genner (1610-1660) og Anna Marcusdatter (-)<br />

*<br />

Nis Jensen (c1644 - 1720), gårdmand og sandemand i Terp. Han havde en bror ved navn, Peter Jensen, der havde<br />

bopæl i Bovlund<br />

Gift med<br />

(Bodil NN) (-)<br />

1. Jens Nissen (1690 -), gårdmand i Terp. Gift med Maren Petersdatter (1696-)<br />

*<br />

1645<br />

*<br />

Joachim Reimers (<strong>Bedsted</strong> 1645 – 17. juli 1710), gik i skole i Haderslev 1662-65, student fra Haderslev 1665,<br />

studerede i Kiel 1666, fra 1667 kapellan ved St. Michael Kirken i Fredericia. Fra 1675 til sin død sognepræst i Kampen<br />

(nu Hohne) i nærheden af Eckernförde mellem Kiel og Slesvig (Th. O. Achelis: ”Matrikel Der Schleswigschen<br />

Studenten 1517-1740”. Gad 1967)


F: sognepræst i <strong>Bedsted</strong>, Reinhold Reimers (1617-1659) og Herlich Carstensdatter Schmidt (1628-)<br />

*<br />

1647<br />

*<br />

Jens Lauridsen Guldager (1647 - 2. feb. 1691), 44 år, begravet 10. feb. 1691, sognepræst i Brøns 1687-91<br />

Gift 3. maj 1688 med<br />

Margrethe Christine Reimers (1648 - 10. nov. 1729), datter af præsten i <strong>Bedsted</strong>, Reinhold Reimers (1617-1659) og<br />

Herlich Carstensdatter (1628-). Hun gift 1. g. med præsten i Brøns, Ægidius Laugesen Wedel (1635-1686). Hun gift 3.<br />

g. med præsten i Brøns, Peder Ægidius Dahler (1665-1746)<br />

1. Ægidius Jensen (døbt 22. marts 1689 -)<br />

*<br />

1648<br />

*<br />

Nis Tøgersen (c1648 -), gårdmand i Løgumkloster!<br />

Gift med<br />

Mette Wilkensdatter (c1652-), datter af Wilken (Clausen) (c1625-) i Løgumkloster<br />

1. Wilken Nissen (1701 -), gårdmand i Terp. Gift med Maren Brodersdatter (1720-)<br />

*<br />

Nis Povelsen (c1648 - 1724), bosat i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Maren (c1646 - 1719)<br />

1. Povel Nissen (c1681 -), gårdmand og kirkeværge i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Marie Elisabeth (Jacobsdatter) (c1689-)<br />

*<br />

1650<br />

*<br />

Johan Reimers (Johannes Reimer) (<strong>Bedsted</strong> 22. apr. 1650 - 27. juni 1727), studerede i Königsberg 1665-69, fra 1675<br />

kapellan i Hammelev, og senere sognepræst samme sted <strong>1699</strong>-1727. (Arends 2, side 191 og <strong>Bedsted</strong> sogn side 430)<br />

“I 1675 havde Steffensen fået en kapellan, Johannes Reimer, som kun 8 år gammel havde mistet sin far, der var præst i<br />

<strong>Bedsted</strong>. Hans morbror, magister Fabricius i Hostrup, tog sig af ham og læste med ham, så han allerede som 16 årig tog<br />

studentereksamen. Han blev udnævnt til kapellan på sin 25 års fødselsdag” (Nedergaard). Blev senere også<br />

herredsprovst.<br />

F: præsten i <strong>Bedsted</strong>, Reinhold Reimers (1617-1659) og Herlich C. Schmidt (1628-)<br />

Gift med<br />

Anne M. Steffens (1644 - 1715), datter af præsten i Hammelev, Christian Steffensen (-<strong>1699</strong>) og Dorothea<br />

Christophsdatter<br />

1. Dorothea Sophie (c1680 -). Gift med præsten i Hammelev, Stephan Hinrich Prætorius (1677-), søn af<br />

præsten i Højst, Johannes Prætorius III (1640-)<br />

*<br />

Rasmus Iversen (1650 - 22. maj 1737), gårdmand i Løgumkloster<br />

Gift med<br />

Marie Elisabeth Wilkensdatter (c1654 -), datter af Wilken Clausen (c1625-) i Løgumkloster. Ifølge Svend Jacobsen var<br />

der i Løgumkloster en vildtskytte ved navn Wilken Clausen, nævnt i amtsregnskaberne. (Anders Schmidt: Anetavle for<br />

4 nordslesvigske ægtepar, side 94)<br />

1. Wilken Rasmussen (c1682 -), i Bylderup. Gift med Inger Hansdatter<br />

2. Jes Rasmussen (c1685 -), gårdmand i Terp. Gift med NN<br />

3. Iver Rasmussen (c1687 - 6. juli 1731), 44 år<br />

4. Claus Asmussen (c1704 -), degn i Nr. Løgum, senere i Ravsted. Gift med Oye Pedersdatter (c1705-)<br />

*<br />

Jacob Jessen (marts 1650 - 1736), gårdmand (9/16 plov) i Terp, blev 86 år, (<strong>Bedsted</strong> sogn, side 116)<br />

Gift med<br />

Maren (Terp 1674 - aug. 1747)<br />

1. Hans Jacobsen (nov. 1696 -), gårdmand i Terp. Gift med Marie Margrethe Jørgensdatter (c1702-)<br />

*<br />

Nis Jessen (Ravsted c1650 - 1746), 91 år på nær nogle uger, kådner i Hejsel, senere gårdmand i Arndrup<br />

Gift 1685 med (var gift i 32 år)<br />

Kirsten Christensdatter (- 1717) fra Bredevad<br />

1. søn (-)<br />

2. datter (-)<br />

3. datter (-)<br />

4. Anna (1701 -). Gift med inderste i Arndrup, Bertel Madsen (c1704-)


*<br />

Laust Nielsen (Mårbæk c1650 - 29. sept. 1731), gårdmand i Gravlund på den vestligste gård ?<br />

Gift ca 1676 med (Fejrede guldbryllup 1726. De var gift i 58 år)<br />

Mette (1658 - 16. marts 1756), 98 år<br />

1. Nis Lausten (1678-), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Inger Jepsdatter (c1683-)<br />

2. søn (-)<br />

3. datter (-)<br />

4. datter (-)<br />

5. Maricka (1686 -). Gift med gårdmand i Havsted, Paul Hansen (c1682-)<br />

6. Nicolaj Lauridsen (Lorentzen) (1695 -), gårdmand i Gravlund. Gift med Cathrine Marie Toft (1687-)<br />

*<br />

1651<br />

*<br />

Nis Christensen (c1651 - 1736), 85 år, gårdmand (3/8 plov) i <strong>Bedsted</strong>.<br />

Gift med<br />

Jeng (Inger) Povelsdatter (c1655 - 1731), datter af gårdmand i Gravlund, Povel NN (c1625-). Ved hendes død skriver<br />

præsten: ”min naboerske”<br />

1. Paul Nissen (1696 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong> efter sin far. Gift 1. g. med Anna Jacobsdatter (-). Gift 2. g. med<br />

Elsabe Mathiasdatter (1698-)<br />

2. Mette Nisdatter (1700 -). Gift med halvkådner i <strong>Bedsted</strong>, Jørgen Petersen Lassen (1695-)<br />

*<br />

Esther Andreasdatter (eller Andersdatter) (c1651 - 1741), 90 år. Nævnes “af Terp, død misricordias domine 1741”<br />

*<br />

1653<br />

*<br />

Johan (Møller) (c1653 -), møller i Læk<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Ludolph Johansen (1683 -), møller i Arndrup. Gift med Ellen Hansdatter Toft (1683-)<br />

2. Cort Johansen (c1687 -), møller i Lindved. Gift med Margrethe Mathiasdatter (-) af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Michel Jacobsen (c1654 -), gårdmand i Knivsig, Ravsted sogn (Oplysning fra Carl Langholz)<br />

Gift med<br />

Johanne Nisdatter (-)<br />

1. Anne Michelsdatter (1684 -). Gift med gårdmand i Korup, Hans Callesen (c1688-)<br />

2. Jacob Michelsen (13. apr. 1687 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Mette Hansdatter Toft (1685-)<br />

*<br />

1655<br />

*<br />

David Jørgensen Monrad (Svenstrup på Als 1655 - 16. jan. 1694), sognepræst i Amrum<br />

Gift 6. sept. 1681 med<br />

Gude Reimers (-), datter af sognepræst i <strong>Bedsted</strong>, Reinhold Reimers (1617-1659) og Herlich Carstensdatter (1628-)<br />

*<br />

Jes Christensen (c1655 - 1700), gårdmand i Arndrup<br />

Gift med<br />

Maren Eskildsdatter (-) af Arndrup<br />

1. Anna Jesdatter (c1680 -). Gift med gårdmand i Teglgård, Nr. Løgum, Jes Pedersen (c1676-)<br />

2. Ester Jesdatter (c1683 -). Gift med Anders Nielsen (c1679-) i Landeby<br />

3. Maren Jesdatter (c1684 -). Gift med rytter i Løgumkloster, Johan Johansen (c1680-)<br />

4. Eskild Jessen (c1691 -), gårdmand i Arndrup. Gift 1. g. med Karen Bertelsdatter. Gift 2. g. med Merret<br />

Dinersdatter (-)<br />

5. Martha Jesdatter (c1695 -). Gift med gårdmand i Mårbæk, Ebbe Hansen Toft (c1689-)<br />

*<br />

Peter Lydiksen (c1655 -), gårdmand (1 otting) i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Anna (c1657 - 1703)<br />

1. Hans Lydiksen (c1678 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Mette Andersdatter (1679-)<br />

2. Jacob Lydiksen (c1680 -), bosat i Arndrup Mølle. Gift med Maren<br />

3. Peder Lydiksen (c1685 -), halvkådner i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Margrethe Sørensdatter (1688-)<br />

4. Maren (1692 -). Gift med halvkådner i <strong>Bedsted</strong> Jørgen Jensen (1695-)<br />

*


Rasmus Pedersen Ouesen (c1655 -), gårdmand i Terp<br />

F: gårdmand i Terp, Peder Ovesen eller Ouesen (1625-)<br />

Gift med<br />

Maren Rasmusdatter (c1657 - 1744), 86½ år, fra Bov<br />

1. Peder Ouesen (sept. 1679 -), gårdmand i Terp. Gift med Anne Jesdatter (c1686-) og 2. g. med Anne Marie<br />

Pedersdatter (c<strong>1699</strong>-)<br />

2. Christen Ouesen (c1685 -), småmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Anna Jesdatter (1696-)<br />

3. Cathrine (c<strong>1699</strong> -). Gift med småmand i Terp, Hans Hansen (c1696-)<br />

*<br />

1656<br />

*<br />

Nicolaus Ratenburg (Tinglev 2. feb. 1656 - 1. apr. 1707), præst i Tinglev 1679-1707<br />

F: præsten i Tinglev, Johannes Ratenburg (-1679) og Margaretha Brodersdatter Bruun (1633-1717)<br />

Gift 21. juni 1687 med<br />

Christine Clausdatter Caspergaard (Roost 20. juni 1668 - Tinglev 12. aug. 1719), datter af herredsfoged i Roost, Claus<br />

Clausen Caspergaard (-) og Appelone Lauritsdatter (-). Hun gift 2. g. 20. juni 1708 med efterfølgeren i præsteembedet i<br />

Tinglev, Eschel Andreas Lohmann (-).<br />

1. Johannes Ratenburg (c1688 - 1718), 30 år, præst i Erritsø<br />

2. Claus (10. dec. 1690 - 25. marts 1707), begravet sammen med sin far<br />

3. Anne (11. juni 1693 -). Gift med præsten i Niebøl, Mathias Frisius (-)<br />

4. Broder Ratenburg (8. apr. 1696 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Benedicte Stock (-) og 2. g. med Abigael<br />

Jensdatter (-)<br />

5. Sophia Christina (23. nov. <strong>1699</strong> -). Gift med Paul Carstens (Üetersen) (-) i Læk. Hun gift 2. g. med Anton<br />

Günther Üetersen (-)<br />

6. Appelone (1. maj 1703 - 1706)<br />

7. Nicolaj (1707 - 25. marts 1707). Blev begravet sammen med sin far<br />

*<br />

Hans Hansen Toft (c1656 - 15. nov. 1716), 61 år, sognefoged, kirkeværge og gårdmand (15/16 plov) i Mårbæk<br />

Gift 1682 med<br />

Bodil Ebbesdatter (c1652 - 14. marts 1706), datter af gårdmand i Mårbæk, Ebbe Hansen (1620-), nævnt 1641<br />

1. Ellen (1683 -). Gift med møller i Arndrup, Ludolph Johansen (1683-)<br />

2. Mette (1685 -). Gift med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jacob Michelsen (1687-)<br />

3. Hans Hansen Toft (1686 -), gårdmand i Mårbæk. Gift med Kirsten Wind (-). Gift 2. g. med Kirsten<br />

Pedersdatter (-)<br />

4. Catharina Marie (1687 -). Gift med gårdmand i Gravlund, Nicolaj Lauritsen (1695-)<br />

5. Ebbe Hansen Toft (c1689 -), gårdmand i Mårbæk/Arndrup. Gift med Maren (Martha?) Jesdatter (1695-)<br />

*<br />

Mathias Hansen Hessel (c1656 - begravet 29. marts 1742), 86 år på nær 13 uger, degn i <strong>Bedsted</strong> (<strong>Bedsted</strong> sogn side<br />

390)<br />

F: Hans Hessel<br />

Gift med<br />

Elsabe Clausdatter (c1661 - begravet 7. nov. 1724), datter af præsten i <strong>Bedsted</strong>, Claus Petersen (c1630-1689) og Herlich<br />

C. Schmidt (c1635-)<br />

1. Hans Hessel (c1695 -), fra 1724 degn i Agerskov. Gift med Magdalene (c<strong>1699</strong>-), datter af præsten i Skodborg,<br />

Marcus Stuhr (1660-1698) og datteren af præsten i Toftlund, Anders Clausen.<br />

2. Johannes (-)<br />

3. Elsabe (1698 -). Gift 1727 med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Paul Nissen (1696-)<br />

4. Ester (1700 -)<br />

5. Claus Hessel (c1700 -), degn i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Margrethe Schultz (1694-)<br />

*<br />

1658<br />

*<br />

Jens Christensen (c1658 - begravet 3. søn. i advent 1740), <strong>Bedsted</strong>, 82 år ?<br />

*<br />

Niels Ewald (1658 - 16. nov. 1733), præst i Højst 1702-32<br />

F: præsten i Bylderup, Enevold Lauridsen (c1605-1660) og Catharina Prætorius (1615-1701)<br />

Gift 1. gang med<br />

Mette Magdalene Prætorius (-), en søster til hans 2. hustru<br />

Gift 2. gang 6. juni 1694 med søsteren<br />

Catharina Prætorius (16. maj 1671 - begravet 15. nov. 1729), datter af præsten i Højst, Johannes Prætorius III<br />

(1640-1703) og Dorothea Apollonia (1644-1724)


1. Johannes Ewald (-), sognefoged i Holm<br />

2. Enevold Ewald (1696 -), præst i København. Gift med Maria Wulff (1715-)<br />

3. Cathrine Elisabeth Ewald (8. juli 1708 -). Gift med gårdmand i Alslev, Peter Bossen (c1704-)<br />

4. Mette Magdalene (2. aug. 1710 - 12. jan. 1769). Gift 25. nov. 1732 med præsten i Højst 1732-37, Esben<br />

Petersen Højrup (Højrup 1. juni 1696 - 8. dec. 1737). (Chr. Maibøll: Slægten Jørgen Petersen og Meta<br />

Marie Frost)<br />

5. datter (-). Gift med degn i Højst, Hans Asmussen Schmidt (-)<br />

6. datter (-). Gift med købmand i Tønder, Thomas Hoyer (-)<br />

*<br />

1659<br />

*<br />

Hans Povelsen (c1659 - 1743), 84 år, gårdmand i Gravlund<br />

F: gårdmand i Gravlund, Povel NN (c1625-)<br />

Gift ca 1690 med<br />

Sinnet Hansdatter (c1666 - 5. maj 1740), 73 år, datter af gårdmand i Hejsel, Hans Nielsen (-)<br />

1. Ingeborg Hansdatter (c1691 -)<br />

2. Hans Hansen (1692 -), gårdmand i Gravlund. Gift med Ellen og 2. g. med Christine Jacobsdatter (-)<br />

3. Margaretha Hansdatter (c<strong>1699</strong> -). Gift 1. g. med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jeppe Nielsen (c1673-). Gift 2. g. med<br />

gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Rasmus Madsen (c1673-)<br />

4. Povel Hansen (1702 - 1704)<br />

5. Povel Hansen (1706 -), gårdmand i Gravlund. Gift med Karen Hansdatter (1717-)<br />

6. Maren Hansdatter (1709 -)<br />

7. Anne Hansdatter (-)<br />

*<br />

Jørgen Detlefsen Wolf (Udbjerg 1659 – Udbjerg 4. maj 1706), gårdmand i Bjerremark<br />

Gift i Udbjerg kirke 12. juni 1690 med<br />

Margretha Petreja (Udbjerg 1668 – Bremsbøl 1748), begravet 7. aug. 1748,<br />

1. Christian Jørgensen Wolf (Udbjerg 6. marts 1691 – 1692)<br />

2. Detlef Jørgensen Wolf (25. nov. 1692 -)<br />

3. Christian (1693 – 11. nov. 1693)<br />

4. Casper (17. nov. 1694 -)<br />

5. Maren (5. feb. 1697 -)<br />

6. Christian (<strong>1699</strong> -)<br />

7. Maria Margretha Jørgensdatter Wolf (1702 -). Gift med gårdmand i <strong>Bedsted</strong> Hans Jacobsen (1696-)<br />

8. Catharina (1703 -)<br />

9. Jørgen (1706 -)<br />

*<br />

1660<br />

*<br />

Peter Lassen (c1660 -), halvkådner i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Maren Jepsdatter (c1660 - 1742) af Hellevad Mølle<br />

1. Anna (c1693 -). Gift med halvkådner i <strong>Bedsted</strong>, Peter Hansen (1695-)<br />

2. Jørgen Petersen Lassen (1695 -), skrædder og halvkådner i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Kirsten Jensdatter (-). Gift 2.<br />

gang med Mette Nisdatter (-)<br />

3? Kirsten Petersdatter (1698 -) i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Jens Nissen (Musvang, Toftlund sogn c1660 - ), småmand i Terp<br />

Gift med<br />

Ellen Jesdatter (-) fra Hejsel<br />

1. Maren (1687 -). Gift med kådner i Hejsel, Jes Petersen (c1684-)<br />

2. Inger (1691 -). Gift med kådner i Arndrup, Jes Jacobsen (1691-)<br />

3. Sinnet (c1696 -). Gift med Anders Hansen (c1695-) i Arndrup<br />

4. Anna Jensdatter (27. dec. 1703 - 14. feb. 1763), ugift pige af Arndrup<br />

*<br />

Maren “Knappes” (c1660 - 1742), 82 år, af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Jacob Christensen (c1660 -), gårdmand i Arndrup. Er sandsynligvis bror til Truels Christensen (c1676-) i Gravlund<br />

Gift 1. g. 1703 med<br />

Kirsten Hansdatter (c1663 - 1705)<br />

Gift 2. gang 1706 med


Maren Pedersdatter (-)<br />

1. Kirsten (1705 -)<br />

-<br />

2. Kela (1707 -). Gift med gårdmand i Arndrup, Peder Jessen (1696-)<br />

3. Hans Jacobsen (1711 -)<br />

*<br />

1661<br />

*<br />

Jørgen Petersen (1661 - begravet 30. marts 1746), 84 år, af Terp<br />

Gift c 1690 (Fejrede guldbryllup i ca 1740, de var gift i 56 år) med<br />

Maren Peders (- før 1746) af Rangstrup<br />

i ægteskabet fødtes 8 sønner og 1 datter<br />

*<br />

Christian Bruun (1661 - 1708), præst i Nr. Løgum og Løgumkloster fra 1688-1708<br />

F: præst i Nr. Løgum og Løgumkloster fra ca 1645-ca 1688, Christoffer Bruun (c1610-c1696) og Anna Hansdatter<br />

Gift ca 1691 med<br />

Anna Catharina Stahl (1669 - 1736), datter af amtsskriver i Aabenraa, Sebastian Stahl og Catharina Hansdatter<br />

Callesen. Hun gift 2. g. med 1709 med præst i Nr. Løgum og Løgumkloster, Johan Roost (1676-1737)<br />

1. Friedrich Christoffer Bruun (1692 - 1756), præst i Rinkenæs 1725-37, præst i Humptrup 1737-56. Gift 1. g. ca<br />

1725 med Johanne Roost (-), datter af borgmester i Tønder Jacob Roost og Ancke Lorentzen. Gift 2. g. 1746<br />

med Marie Sophie Outzen (c1726-), datter af præst i Aventoft, Ludolph Autzen og Anna Elisabeth Bahnsen.<br />

Hun gift 2. g. med præst i Humptrup, senere i Ullerup, Andreas Gottlieb Fabricius (1732-1804)<br />

2. Anne Christine Bruun (c1694 -). Gift med præst i <strong>Bedsted</strong>, Nicolaj Brorson (1690-)<br />

3. Catharina Margrethe (1707 - 1782). Gift 1728 med amtsforstander i Løgumkloster og senere landfoged i<br />

Stapelholm, Mathias Mortensen (1686-1783)<br />

*<br />

Casper Caspersen (c1661 - 1727), kgl. gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Maren (eller Karen) (c1672 - 1726)<br />

1. Anna (1702 - 1704)<br />

2. Anders (1704 - 1725)<br />

3. Anne (1707 -). Gift med kgl. gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Hans Kæstensen (c1691-)<br />

4. Hans (1708 -)<br />

5. Hans Caspersen (1711 -). Gift med Mette Nisdatter (1708-)<br />

*<br />

Niels Nielsen (c1661 -), Starup, Ostrup sogn i Jylland<br />

Gift med<br />

Karen (-)<br />

1. Christen Nielsen (1701 -), småmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Anna Hansdatter (1706-)<br />

2. Jep Nielsen (dec. 1709 -), hyrde i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Maren Nielsdatter (-)<br />

*<br />

1662<br />

*<br />

Anders Jacobsen (c1662 - 1745), 83 år, benævnes i 1745 ”den gamle hyrde i <strong>Bedsted</strong>”<br />

*<br />

Gertrud Kroghs (c1662 - 1743), af Terp, 81 år. (Er muligvis Peter Hansens (c1679-) hustru)<br />

*<br />

Broder Brodersen (1662 - 1704), præst i Randerup 1685-1704 (Sønderjysk Månedsskrift 1927-28, side 171f og ditto<br />

1945, side 20-27)<br />

F: præsten i Randerup, Broder Petersen (Drengsted 1620-1685) og Ellen (Jensdatter?) Hansdatter (1623-1687)<br />

Gift 1689 med<br />

Catharina Margrethe Clausen (1666-1732), datter af godsforvalter på Trøjborg, Nicolaj Clausen (c1630-1709) og<br />

Catharina Steenbeck (1636-1683)<br />

1. Nicolaj Brorson (23. juli 1690 -), præst i <strong>Bedsted</strong>. Gift 1. g. med Anne Christine Bruun (c1694-). Gift 2. g.<br />

med Barbara Agnetha Hansen (1703-)<br />

2. Broder Brorson (12. sept. 1692 - Ålborg 29. aug. 1778), biskop over Ålborg stift. Gift i Agerskov 7. juni 1723<br />

med Antoinette Margarethe Riese (1703-1780), datter af provsten i Agerskov, Christian Riese (1661-1747) og<br />

Anna Schnell (1668-1739)<br />

A. Broder Brorson (1724 - 1775), Dronninglund<br />

B. Christian Riese Brorson (1726 - 1765), Provst i Thisted<br />

C. Cathrine (1728 - 1794)


D. Ole Nic. Brorson (1733 - 1766)<br />

E. Hans Adolph Brorson (1735 - 1805)<br />

F. Anna (- 1787)<br />

G. Sofie (1744 - 1829)<br />

+ 5 børn, der døde som små<br />

3. Hans Adolf Brorson (20. juni 1694 -), biskop i Ribe stift samt salmedigter. Gift med Cathrine Steenbeck<br />

Clausen (1706-). Gift 2. g. med Johanne Christine Riese (1710-)<br />

*<br />

Peder Madsen (Peder Matzen) (c1662 -), inderste på præstens grund i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Anne Pedersdatter (c1686 -). Gift med Hans Matzen (c1692-)<br />

2. Ellen (-), nævnt 1722<br />

*<br />

Søren Madsen (Hjarup ved Kolding ca 1662 - ), småmand i Løgumkloster<br />

Gift med<br />

Anna Margrethe Clausdatter (-) fra Snesgård eller Overgård i Ribe stift<br />

1. Claus Sørensen (29. okt. 1692 -), inderste i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Birthe Andersdatter (-) fra Høgsbro. Gift 2. g.<br />

med Kirsten Bertramsdatter (1691-)<br />

2. Mathias Sørensen (20. sept. 1696 - ). Gift med Gunder Kæstensdatter (c1705-)<br />

3. Ingeborg Sørensdatter (12. sept. 1702 -). Gift med småmand i <strong>Bedsted</strong>, Christen Andersen (1702-1780)<br />

*<br />

1664<br />

*<br />

Reinhold Petræus (c1664 - 1715), student fra Aabenraa 1684, immatrikuleret i Kiel 14. maj 1684, immatrikuleret i<br />

Königsberg 4. apr. 1687, præst i <strong>Bedsted</strong> 1689-1715. Udfærdigede et stolestaderegister. (Dansk præste- og<br />

Sognehistorie 1980 + Stolestaderegister)<br />

F: præsten i <strong>Bedsted</strong> Nicolaus Petræus (c1630-1689) og Herlich C. Schmidt (c1635-)<br />

Gift i Aabenraa 24. sept. 1691 med<br />

Catharina Benedicte von Saldern (Aabenraa 31. aug. 1669 – 23. nov. 1746), datter af borgmester og amtsforvalter i<br />

Aabenraa, Casper von Saldern (1641-1722) og Cathrine Margrethe Stahl (-1676)<br />

*<br />

Kirsten Hanses (c1664 - 1742), 78 år, af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

1665<br />

*<br />

Peder Ægidius Dahler (1665 – 10. marts 1746), præst i Brøns fra 1691<br />

F: præsten i Daler, Ægidius Nielsen Brøns (c1635-1675) og Anna Pedersdatter (c1640-eft.1677)<br />

Gift 25. nov. 1691 med<br />

Margrethe Christine Reimers (<strong>Bedsted</strong> 1648 – 10. nov. 1729), 81 ½ år, begravet 22. nov. 1729, datter af sognepræst i<br />

<strong>Bedsted</strong>, Reinholdt Reimers (1617-1659) og Herlich Carstensdatter (1628-). Hun gift 1. g. med Ægidius Laugesen<br />

Wedel (1635-). Hun gift 2. g. med Jens Lauridsen Guldager (1647-)<br />

1. Ægidius Pedersen (c1689 -), formentlig død som barn<br />

*<br />

Jacob Jepsen Knap (c1665 – 25. marts 1736), gårdmand i Mårbæk<br />

Gift med<br />

Esther Pedersdatter (c1666 – 22. feb. 1742), 76 år<br />

1. Anna Jacobsdatter (c1694 -). Gift med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Paul Nissen (1696-)<br />

2. Ellen Pedersdatter (13. dec. 1696 -). Gift med inderste i Mårbæk, Jes Jessen (c1698-)<br />

3. Cathrine Pedersdatter (1704 -). Gift med gårdmand i Mårbæk, Peder Jespersen (1711-)<br />

*<br />

Bertel Hansen (c1665 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1722<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Karen Bertelsdatter (c1695 -). Gift med gårdmand i Arndrup, Eskild Jessen (c1691-)<br />

2? Ellen (c1695 -). Gift med Niels Christensen (1674-) i Mårbæk<br />

*<br />

Jep NN (c1665 -)<br />

Gift med<br />

Kirsten (Jeppes) (<strong>Bedsted</strong> 1670 - Arndrup Mølle 3. marts 1749), af Arndrup Mølle<br />

*


Karen (Ludvigs) (c1665 - 2. okt. 1744), 69 år. Af Gravlund.<br />

“Den 7. okt. 1744 blev Karen Ludvigs af Gravlund begravet. Denne Karen Ludvigs fandtes død på marken fredagen<br />

tilforn (2. okt.). Hun var gået til Sivkro og <strong>Bedsted</strong> og såsom hun var svag og dårlig gående. Hun kunne ikke finde vej<br />

og derfor måtte hun sandsynligvis ligge på marken om natten, da det var slet vejr, eller hun er bleven forvildet på<br />

moserne. Om morgenen fandt man hende død”<br />

*<br />

Iver Pedersen (c1665 - 1737), gårdmand i Terp<br />

F? gårdmand i Terp, Peter Ouesen (c1625-)<br />

Gift 1. g. med<br />

NN (-)<br />

Gift 2. g. 17. juni 1708 med<br />

Sinnet Hansdatter (Alslev 1692 - 16. marts 1758). Om hendes død skrev præsten en hel side (<strong>Bedsted</strong> sogn side 885)<br />

1. Ingeborg Iversdatter (-). Gift med Peder Jessen (c1673-)<br />

-<br />

2. Karen Iversdatter (1712 - 1721)<br />

3. Maren (marts 1715 -). Gift med gårdmand i Terp, Peder Hansen Toft (1698-)<br />

4. Marie Iversdatter (1718 -)<br />

5. Peder Iversen (1722 - 1738)<br />

*<br />

Bertram Stock (c1665 -), sognefoged og gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

F: NN Stock (c1635-) og Catharina Bertramsdatter (c1637-1711)<br />

Gift c 1695 med<br />

Herlich Petræus (c1675 -), datter af præsten i <strong>Bedsted</strong>, Nicolaus Petræus (c1630-1689) og sin 2. hustru, Benedicte (-)<br />

(Oplysning fra Carl Langholz)<br />

1. Catharina Bertramsdatter (c1696 -). Gift med kromand i Sivkro, Mathias With (1687-)<br />

2. Benedicte Bertramsdatter (c1698 -). Gift med gårdmand og sognefoged i <strong>Bedsted</strong>, Broder Ratenburg (1696-)<br />

3. Margrethe Christine Bertramsdatter (1701 -)<br />

4. Nicolaus Christian Bertramsen (1705 -)<br />

5. Sophie Dorothea Bertramsdatter (1708 -). Gift 1. g. med kromand i Haderslev, Jesper Hansen (c1704-). Gift<br />

2. g. med stadssekretær i Haderslev, Christian Lund (c1704-)<br />

*<br />

1666<br />

*<br />

Laurits Nielsen (Lave Nielsen) (Terp 1666 - 5. jan. 1752), ca 85 år, af Terp<br />

Gift med<br />

Johanne NN (1664 - marts 1748), 88 år, af <strong>Bedsted</strong>, begravet “Dom Oculi 1748”<br />

1. Johanne (<strong>1699</strong> -). Gift med Morten Clausen (c<strong>1699</strong>-) og 2. g. med Bennet Andersen (1700-)<br />

2. NN (-). Gift med Mads Jensen (c1695-) i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Sinnet Lasses (Terp 1666 - 27. maj 1758) af Terp. Var fattiglem af <strong>Bedsted</strong> fattigkasse<br />

*<br />

Nicolaj Widding (Ravsted c1666 - Branderup 8. (13.?) apr. 1705), degn i Branderup<br />

F: sognepræst i Ravsted, Johannes W. Laurentius Widding (c1635-1669) og Øllegaard Martini (1640-1671)<br />

Gift i Branderup 17. maj 1691 med<br />

Sinnet Nisdatter (c1669 - 25. nov. 1742),73 år, datter af degn i Branderup, Nis Degn (-). Hun gift 2. g. med Søren<br />

Hegelund (c1670-1739)<br />

1. Øllegaard Widding (1692 -). Gift med gårdmand og skrædder i Branderup, Jens Nielsen<br />

2. Boeld (1693 - ), 2 år og 7 uger<br />

3. Lorentz Widding (Branderup 26. okt. 1695 -), degn i Bevtoft og Tirslund. Gift med Anna Jørgensdatter Vind<br />

(1702 - 1777)<br />

4. Elsbe (1698 -), 38 uger<br />

5. Dorothea (1700 - ), 2½ år<br />

6. Nis (1702 -)<br />

7. Benedict (1705 - ), 2 år<br />

*<br />

Nis NN (c1666 -)<br />

Gift med<br />

Karen (Nises) (Hellevad Mølle 1666 - 23. sept. 1749), af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

1667<br />

*


Peder Rasmussen (Peder Rossen) (c1667 - Terp 1744), 76 år, gårdmand i Terp, nævnt 1705, begravet påskedag 31.<br />

marts 1744<br />

Gift 23. okt. 1701 med<br />

Karen Nisdatter (-). (se Løbner Slægten)<br />

1. Sinnet Pedersdatter (1707 -). Gift med gårdmand i Gøtterup, Jens Hansen (c1711-1777)<br />

2? Asmus Petersen (c1710 -), gårdmand (9/16 plov) i Terp fra 1746. Gift med Kisten Jørgensdatter (-)<br />

*<br />

Peter Nielsen (Lendemark 1667 - 16. nov. 1751), 84 år, benævnes ved hans død: ”En fattig mand af Arndrup”<br />

*<br />

1668<br />

*<br />

Niels Michelsen Landby (c1668 -), kådner i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Maren Michelsdatter (-)<br />

1. Michel Nielsen (Landby) (nov. 1696 -), kådner i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Mette Hansdatter (-). Gift 2. g. med<br />

Mette Christiansdatter (1703 -). Gift 3. g. med Birthe Jacobsdatter (c1727-)<br />

2. Bodil Nielsdatter (<strong>1699</strong> – 16. maj 1748), 48 ¾ år, af <strong>Bedsted</strong>. ”Festo 1748 blev Bodel Landbyes begravet”<br />

3. Peder Nielsen (1702 -), småmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Sophie Povelsdatter (1713-). Gift 2. g. med Anne<br />

Andersdatter (-)<br />

4. Anna Nielsdatter (1706 - 1706)<br />

5. Reinholdt Nielsen (1707 - 1710)<br />

*<br />

1670<br />

*<br />

Jes Hansen (c1670 - 1736), 66 år, gårdmand i Terp på sit fødested<br />

F? gårdmand i Terp Hans Mathiesen (1644-)?<br />

Gift ca 1698 med<br />

Anna Tjellesdatter (c1666 - 1733), af Landeby<br />

1. Maren Jesdatter (10. nov. <strong>1699</strong> - ). gift med inderste i Terp, Laue Nissen (1707-)<br />

2. Hans Jessen (1701 - 1702)<br />

3. Mette Jesdatter (17. apr. 1703 -). Gift med Christen Callesen (1694-) og 2. g. med Rasmus Hansen (1702-)<br />

4. Marie (1705 -)<br />

5. Rebecca (1708 - 1710)<br />

6. Rebecca Jesdatter (1710 -)<br />

*<br />

Søren Hegelund (c1670 - 1739), 69 år, degn i Branderup<br />

Gift 20. nov. 1707 med<br />

Sinnet Nisdatter (c1669 - 25. nov. 1742), 73 år, datter af NN. Hun gift 1. g. med degn i Branderup, Nicolaj Widding<br />

(c1666-1705)<br />

1. Barbara Sørensdatter Hegelund (1708 -). Gift i Branderup 10. juli 1737 med degn i Branderup, Frederik<br />

Petersen Ewald (-)<br />

*<br />

Jes Boysen (c1670 - 1739), gårdmand i Terp. “Fæstede sin plovs gård i 1694”<br />

F: gårdmand i Terp, Hans Boysen (c1635-1700) og Anne Mathiasdatter (1639-1708)<br />

Gift med<br />

Anna Kæstensdatter (Assit juli 1671 - 6. nov. 1758)<br />

1. Anna Jesdatter (1696 -). Gift med småmand i <strong>Bedsted</strong>, Christen R. Ovesen (1685-)<br />

2. Ellen (1700 -). Gift med gårdmand i Terp, Jep Pedersen Smed (1701-)<br />

3. Hans Jessen (1703 - 31. aug. 1762). Boede på sine fædres gård i Terp og døde ugift af “den Mecklenburgske<br />

sygdom”<br />

4. Inger Jesdatter (1705 -). Gift med inderste i Terp, Christen Hansen (1700-)<br />

5. Kirsten (1709 -)<br />

6. Mathias (1711 - 1712)<br />

7. Merrit Jesdatter (1714 -). Gift med skomager i <strong>Bedsted</strong>, Morten Christensen (1700-)<br />

*<br />

(Mathias Hansen) (c1670 -), gårdmand i Terp.<br />

Han er ikke kendt fra kirkebogen, men må have eksisteret, da det vides, at svigersønnen overtager hans kgl. gård i Terp.<br />

Han er derfor højst sandsynlig søn af gårdmand i Terp, Hans Mathiesen (c1644-1720) og hans 1. hustru.<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Bodil Mathiasdatter (1695 -). Gift med kgl. gårdmand i Terp, Jørgen Jessen (1678-)


*<br />

Claus Mönich (c1670 -), skomager i Stubbekøbing<br />

Gift med<br />

Maren Jacobsdatter (-)<br />

1. Rasmus Clausen Mönich (7. sept. 1701 -), sognepræst i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Dorothea von Ham (-)<br />

2. Maren Clausdatter (-). Gift med sognepræst i Asminderød, Christen Jensen (1710-)<br />

*<br />

1671<br />

*<br />

Nis Povelsen (Hejsel 1671 - Gravlund 2. maj 1752), kådner i Gravlund<br />

Gift 4. feb. 1717 med<br />

Mette Jørgensdatter ( - 1736) af Øster Højst. Blev begravet “dom. 2. past. Epitaf 1736. ”Det var min første<br />

ligprædiken”, skriver Rasmus Mönich i kirkebogen<br />

*<br />

Sebastian von Saldern (17. feb. 1671 – Starup 25. apr. 1748), præst i 49 år i Starup ved Haderslev<br />

F: borgmester i Aabenraa, Casper von Saldern (1641-1722) og Cathrine M. Stahl (-1676)<br />

Gift med<br />

Eleonora Lohmann (-), datter af præsten i Uge, Friedrich Eschildsen<br />

1. Casper von Saldern (-)<br />

2. Friedrich (-)<br />

3. Sebastian (-)<br />

4. Helena (-)<br />

5. Benedicte (-)<br />

6. Catharina (-)<br />

7. Margrethe (-)<br />

8. Margrethe (-)<br />

9. Hedvig Eleonora (-)<br />

10. Sophie (-)<br />

+ endnu 3 børn, hvis navne ikke kendes<br />

*<br />

Claus Mönich (c1670 -), skomager i Stubbekøbing<br />

Gift med<br />

Maren Jacobsdatter (-)<br />

1. Rasmus Clausen Mönich (Stubbekøbing 7. sept. 1701 -), præst i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Dorothea von Ham<br />

2. Maren (-). Gift med præst i Asminderød, Christen Jensen (1710-)<br />

*<br />

Anne Marie Hanses (Arndrup Mølle 1671 - Terp 24. dec. 1750), 79 år, af Terp<br />

*<br />

Maren Hanses (1671 - 21. dec. 1755), ca 84 år, af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Johan Rudolf Sieverts (Oldenswoeth c1671 – Cathrinenherd), præst i Ejderstedt<br />

Gift 26. aug. 1700 med<br />

Catharina Caspersdatter Saldern (1676 – 30. okt. 1702), datter af borgmester i Aabenraa, Casper von Saldern<br />

(1641-1722) og Cathrine M. Stahl (-1676)<br />

*<br />

Christen Post (c1671 - 1745), i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Martha (c1671 - 1745), 74 år<br />

*<br />

1672<br />

*<br />

Niels NN (c1672 -)<br />

Gift med<br />

Kirsten (Nielses) (Enemark, Højrup sogn 1672 - dec. 1752), af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Peter Paulsen (c1672 - begravet 21. juli 1740), 68 år, Mårbæk<br />

1. NN (Ellen?) (c1701 -). Gift med gårdmand i Mårbæk, Hans Jacobsen (1705-)<br />

*<br />

Peder Wollesen (c1672 - 1742), 70 år, gårdmand i Arndrup<br />

Gift med<br />

Maren Nisdatter (Nielsdatter?) (-), af Terp


1. Maren (1705 -). Gift med Mathias Hansen (1690-) i Arndrup<br />

2. Ellen (1708 -)<br />

3. Kirsten (1710 -)<br />

4. Anna (1713 -)<br />

5. Jes Pedersen (1716 -), degn i Nr. Løgum. Gift med NN (-)<br />

*<br />

Hans Hinrichsen (Lenz Hinrichsen) (Bov 8. apr. 1672 -), ejer af Kollund Frigård efter faderen<br />

F: tolder, vekselerer og sognefoged i Bov, Hans Hinrichsen (-1692) og Christine Lorensdatter (-)<br />

Gift i Bov ca 1700 med<br />

Marine Thomasdatter (Marie Thomasdatter) (1677 -), datter af gård i Kollund, Thomas Hansen (c1630-c1681) og Mette<br />

Christiansdatter Hoyer (1640-c1698), datter af sognepræst i Ladelund, Christian Hoyer og Ingeborg Carlsen<br />

1. Franz Albrecht Hinrichsen (11. juli 1705 -), ejer af Kollund Frigård. Gift med Marine Jessen (1712-)<br />

*<br />

1673<br />

*<br />

Jørgen Pedersen Vind (1673 – <strong>Bedsted</strong> nov. 1732), 60 år, begravet inde i <strong>Bedsted</strong> kirke 30. nov. 1732, smed og<br />

gårdmand (3/8 plov fæstegård) i <strong>Bedsted</strong>. I kontribution, pligt og indkvarteringspenge skulle han i 1736 svare 18 rdl 24<br />

skilling. Huset bestod af “22 fag beboelse, lade og stald med brandmur, undtagen til nordsiden, 10 fag med brædder og<br />

uden bjælker, i god stand, 5 fag i dårlig stand. 5 fag smedestald i nogenlunde stand. Dyr: 4 heste, 8 køer, 10 får og 3<br />

svin” (Lorenz Christensen: “Untersuchungen über die Nachfahren des Bohlsmans Casper von Saldern im Terp”, artikel<br />

i Die Sippe der Notmark, 1941-42)<br />

F: Peder Nielsen Vind (c1638-1708) i Agerskov og Kirsten Jørgensdatter Tjellufsen af Gestrup<br />

Gift i Agerskov 1693 med<br />

Gunder Boysen (Terp 19. marts 1672 – <strong>Bedsted</strong> 6. maj 1756), 84 år, begravet i <strong>Bedsted</strong> 16. maj 1756, datter af<br />

gårdmand i Terp, Hans Boysen (c1635-1700) og Anne Mathiasdatter (-)<br />

1. Peder Jørgensen Vind (<strong>Bedsted</strong> 1694 – <strong>Bedsted</strong> 6. jan. 1710), begravet i <strong>Bedsted</strong> kirke 19. jan. 1710<br />

2. Hans Jørgensen Vind (1695 -), gårdmand i Spandet. Gift med Cathrine Wolf (-).<br />

3. Kirsten Vind (c1698 -). Gift med gårdmand i Mårbæk, Hans Hansen Toft (c1686-)<br />

4. Anna Vind (<strong>Bedsted</strong> 10. feb. (juli) 1702 -). Gift 1. g. med degn i Bevtoft, Arndt Nielsen (c1702-). Hun gift 2. g.<br />

med Lorenz Widding (1695-)<br />

5. Ingeborg Vind (døbt i <strong>Bedsted</strong> 2. feb. (dec.) 1705 -). Gift med gårdmand i Løjtved/Starup, Christen Hansen<br />

(c1701-)<br />

6. Mathias Vind (døbt i <strong>Bedsted</strong> 17. maj (26. jan.?) 1708 - ), gårdmand i Starup, senere smed og gårdmand i<br />

<strong>Bedsted</strong>. Gift med Marie Saldern (1704-)<br />

*<br />

Jeppe Nielsen (c1673 -), af Thy, gårdmand i <strong>Bedsted</strong>?<br />

Gift med<br />

Margaretha Hansdatter (c<strong>1699</strong> - 20. jan. 1785), 86 år, datter af gårdmand i Gravlund, Hans Paulsen (c1659-1743) og<br />

Sinnet Hansdatter (c1666-1740). Gift 2. g. med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Rasmus Madsen (1673-)<br />

Ingen børn.<br />

*<br />

Rasmus Madsen (Rasmus Matzen) (okt. 1673 - 27. juli 1759), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1722. Er muligvis en bror til<br />

Hans Madsen (1692) og stammer så måske også fra Øster Lindet.<br />

Gift med<br />

Maren Pedersdatter (c1673 - 1744), 71 år<br />

Gift 2. g. 1. juli 1745 med enken<br />

Margaretha Hansdatter (c<strong>1699</strong> - 20. jan. 1785), 86 år, datter af gårdmand i Gravlund, Hans Paulsen (c1659-1743) og<br />

Sinnet Hansdatter (c1666-1740). Gift 1. g. med Jep (Jeppe) Nielsen (c1673-)<br />

Ingen børn.<br />

*<br />

Johannes Prætorius (24. jan. 1673 - ), degn i Burkal<br />

F: præsten i Højst, Johannes Prætorius III (1640-1703) og Dorothea Apollonia (1644-1724)<br />

Gift med<br />

Mette Magdalene Ewald (c1665-), datter af præsten i Bylderup, Enevold Lauridsen (c1605-1660)<br />

1. Dorothea Apollonia (c1700 -). Gift med huslærer i <strong>Bedsted</strong>, senere degn i Burkal, Paul Asmussen (1708-)<br />

*<br />

Christen Jespersen (c1673 - 1749), gårdmand i Kirkegård i Sædding<br />

Gift 1. g. med<br />

Kirsten Pedersdatter (c1666 - 14. dec. 1704), datter af gårdmand i Kirkegård, Peder Michelsen (c1638-1714)<br />

Gift 2. g. 17. maj 1705 med<br />

Maren Michelsdatter (-), datter af Michel Poulsen (1645-1725) og Ellads Pedersdatter (1655-1728)


1. Appelone Christensdatter (døbt 20. sept. 1704 -)<br />

--<br />

2. Jesper Christensen (døbt 19. sept. 1706 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Ingeborg Hansdatter (c1691-)<br />

3. Michel Christensen (døbt 25. okt. 1708 -) i <strong>Bedsted</strong><br />

4. Peder Christensen (døbt 19. okt. 1712 - 1799), Sædding. Gift med Maren Andersdatter<br />

5. Anders Christensen (døbt 22. apr. 1715 - 1783)<br />

6. Maren (døbt 18. marts 1722 -). Gift med gårdmand i Aarup, Niels Madsen (c1720-)<br />

7-10 (døde som små)<br />

*<br />

Casper von Saldern (8. dec. 1673 - 22. aug. 1749), sognefoged og gårdmand (1 3/8 plov) i Terp. Stuehuset er på 24 fag<br />

inkl. lade og stald, som er bygget for lang tid siden. Noget af det er i god stand, noget i dårlig stand. 4 fag sidelænge i<br />

nogenlunde god stand. 5 fag sidelænge for det mestes vedkommende i dårlig stand. 42 fag stald og lade, dels i god og<br />

dels i dårlig tilstand. Udsæden var på 5 tønder spiserug og 5 tønder foderrug. (Saldern Slægten i Sippe der Notmark<br />

1941-42, side 76) – ”Vor ven Casper er sovet ind”, skrev præsten ved hans død i 1749.<br />

F: borgmester og amtsforvalter i Aabenraa, Casper von Saldern (1641-1722) og Cathrine Margrethe Stahl (-1676)<br />

Gift i <strong>Bedsted</strong> 28. juni 1701 med<br />

Christine Mathiasdatter (9. juli 1678 - 17. okt. 1754), datter af herredsfoged og gårdmand i Terp, Mathias Hansen<br />

(c1610-1694) og Marie Elisabeth Fabricius (c1661-1724). Efter sin død blev hun nedsat i sine fædres begravelse inde i<br />

<strong>Bedsted</strong> kirke. (Otto G. Posselt: Slægten Posselt - En stamtavle over 13 generationer. Hellerup 1937)<br />

1. Cathrine Margrethe (døbt 19. apr. 1702 -). Gift med inderste i Terp, Hans Hansen Timmermann (c1700-)<br />

2. Marie Elisabeth (døbt 14. sept. 1704 -). Gift med gårdmand i Starup/<strong>Bedsted</strong>, Mathias Vind (1708-)<br />

3. Casper von Saldern (døbt 28. aug. 1707 - ), amtsforvalter i Haderslev. Gift med Catharina Holm (-)<br />

4. Anna Maria (6. nov. 1710 -). Gift med gårdmand i Nr. Løgum, Peder Jessen (c1700-)<br />

5. Mathias von Saldern (21. juli 1713 - 11. marts 1751), ugift, blev begravet inde i kirken<br />

6. Friedrich von Saldern (27. sept. 1716 -), gårdmand i Terp. Gift med Gyde Nicolajdatter (1729-) og 2.g.<br />

med Cathrine Margrethe Eskildsdatter (1739-)<br />

*<br />

Peder Jessen (c1673 - 1734), gårdmand i Terp<br />

F: Jes Jensen (c1639-1702) og Kirsten (c1640-1727)<br />

Gift 1700 med<br />

Ingeborg Iversdatter (-), datter af ? Iver Petersen (c1665-)<br />

1. Jep Pedersen (1701 -), gårdmand i Terp. Gift med Ellen Jesdatter (1700-)<br />

2. Kirsten (1703 -)<br />

3. Jes Pedersen (1705 -), gårdmand i Terp. Gift med Maren Brodersdatter (1720-)<br />

4. Bodil (1707 - 1718)<br />

5. barn (dødfødt 1709)<br />

6. Kirsten (1711 -)<br />

*<br />

1674<br />

*<br />

Niels Christensen (1674 - 27. aug. 1748), døde på sit aftægt i Mårbæk<br />

Gift 1. g. med<br />

NN (c1678 - 1745), 67 år<br />

Gift 2. g. 29. apr. 1747 med (Trolovet med sin fæstemø 10. jan. 1747)<br />

Ellen Bertelsdatter (c1695 -), sandsynligvis en datter af gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bertel Hansen (c1665-), benævnes “en<br />

kniplepige af <strong>Bedsted</strong>”<br />

*<br />

1675<br />

*<br />

Thomas Jacobsen (c1675 -), han var fra Terp, bosat i Løgumkloster, senere i Terp<br />

F? enten Jacob Jessen (1650-1736) eller Jacob Thomsen (1642-1716)<br />

Gift 1. g. med<br />

NN (-)<br />

Gift 2. g. 2. nov. 1714 med<br />

Anne Pedersdatter Arrild (-) fra Terp<br />

*<br />

Maren Pedersdatter (<strong>Bedsted</strong> 1675 - 13. maj 1753), ca 78 år. Ved sin død nævnes hun en pige af <strong>Bedsted</strong>.<br />

*<br />

Jens Jepsen (c1675 -), nævnt 1722 i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Jens Jessen (c1675 - 1739), gårdmand i <strong>Bedsted</strong> på sit fædrene sted.


F: gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jes Jensen (c1639-1702) og Kirsten (c1640-1727)<br />

Gift 9. juni 1703 med<br />

Maren Jepsdatter (15. sept. 1678 - 5. marts 1765), datter af gårdmand i Terp, Jep Hansen (c1640-1707) og Cathrine<br />

Jesdatter (c1651-1722)<br />

1. Jes Jensen (1704 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Anna Hansdatter (1707-)<br />

2. Cathrine Jensdatter (1706 -). Gift med kromand i Sivkro, Mathias With (1687-)<br />

3. Jep Jensen (1708 -)<br />

4. Christen Jensen (9. juni 1710 -), præst i Asminderød. Gift med Maria Mönich (-)<br />

5. Hans (1713 -)<br />

6. Kirsten Jensdatter (1715 -). Gift med pensionær på Branderup Mølle, Jørgen Wolf (c1711-)<br />

*<br />

Hans Jepsen (c1675 - 1726), gårdmand i Terp<br />

F: gårdmand i Terp, Jep Hansen (c1640-1707) og Catharina Jesdatter (c1651-1722)<br />

Gift 1709 med<br />

Anna Pedersdatter (Sæd, Udbjerg sogn 28. okt. 1680 - <strong>Bedsted</strong> 18. juli 1757)<br />

1. Jep Hansen (c1712 -), Terp. Gift med Mette Hansdatter (1715-) og 2. g. med Bodil Hansdatter (c1744-)<br />

2. Peder Hansen (1712 -)<br />

3. Cathrine (1714 -)<br />

4. Anders (25. juli 1716 - 27. apr. 1758), ugift.<br />

5. Hans Hansen (1719 - 19. aug. 1792), ugift, 73 år<br />

6. Anniche (1721 -). Gift med gårdmand i Terp, Peter Jensen (1724-)<br />

7. Kirsten (1725 -)<br />

*<br />

Laurits Hansen Møller (Laurits Nissen) (c1675 - begravet 5. maj 1740), også kaldet Laust Mohrbeck, gårdmand i Terp<br />

Gift 1701 med<br />

Margrethe Hansdatter (-) af Arndrup Mølle<br />

1. Maren (1702 -). Gift med gårdmand i Gravlund, Jacob Kæstensen (Karstensen) (c1680-)<br />

2. Hans Lorenzen Møller (1704 -). Gift med Anna Dorothea Hansdatter Støed (1704-)<br />

3. Anne (1706 - 1707)<br />

4. Nis (1708 - 1731)<br />

5. Anna (1712 -)<br />

*<br />

1676<br />

*<br />

Hans Boysen (Gravlund 1676 - 17. feb. 1749), 73 år, begravet 23. feb. 1749 inde i <strong>Bedsted</strong> kirke, kalder sig også Hans<br />

Petersen, gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. (Ifølge Jesper Vind døde han 28. feb. 1749)<br />

F: gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Peter Boysen (c1639-1716)<br />

Gift 1. g. 1710 med<br />

Maren Lauritsdatter (c1676 - 1715)<br />

Gift 2. g. 1719 med<br />

Hanne Hansdatter (-)<br />

1. Peder Hansen Boysen (1711 -), i Løgumgård<br />

2. Mette (1713 - 1713)<br />

3. Mette (1714 -)<br />

--<br />

4. Hans Hansen Boysen (1720 -), gårdmand i Vester Terp. Gift med NN (-)<br />

5. Mathias Boysen (1722 -), småmand i Arndrup. Gift med Marie Jesdatter (c1723-)<br />

6. Maren (1724 -). Gift med inderste i <strong>Bedsted</strong>, Mathias Emkensen (1724-)<br />

7. Anne (1727 -)<br />

8. Gunder (1729 -). Gift med skrædder Hans Pedersen (c1725-)<br />

9. Mariche (1732 -). Gift med Hans Pedersen (-) i Hellevad. (Her er en fejl, da det vides, at Mariche døde 1738,<br />

6 år gammel)<br />

*<br />

Anders NN (c1676 -)<br />

Gift med<br />

Kirsten (Anderses) (1676 - 26. feb. 1756) af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Christen Jørgensen (c1676 -), gårdmand i Korup, senere gårdmand i Arndrup<br />

Gift med<br />

Maren (-)<br />

1. Jørgen Christensen (1701 -), inderste i Arndrup. Gift med Inger Nisdatter (1706-)


2. Maren Christensdatter (1704 -). Gift med Hans Jensen (c1702-) i Arndrup<br />

3. Hanne Christensdatter (1712 -)<br />

*<br />

Jeppe Eskildsen (Jeppe Eschildsen) (Gandrup, Gadbjerg sogn 1676 - 6. aug. 1753), nævnes sammen med hustruen at<br />

være husfolk i <strong>Bedsted</strong> og i Arndrup Mølle<br />

Gift med<br />

Kirsten Tjellesdatter (- død før 1753)<br />

1. Bodil Jepsdatter (c1706 - 4. nov. 1786), 80 år, 2 mdr. og 2 dage, ugift<br />

2. Kirsten (c1711 - 23. nov. 1788), 77 år<br />

*<br />

Jes Pedersen (Schmidt) (c1676 -), gårdmand i Teglgård, Nr. Løgum sogn<br />

Gift med<br />

Anna Jesdatter (c1680 - 1747), datter af gårdmand i Arndrup, Jes Christensen (c1655-1700) og Maren Eskildsdatter<br />

1. Peter Jessen (c1700 -), gårdmand i Teglgård, Nr. Løgum sogn. Gift med Anna Maria von Saldern (1710-)<br />

*<br />

Kirsten Pedersdatter (1676 - 14. juli 1756), nævnes ved sin død som “en pige af <strong>Bedsted</strong>”<br />

*<br />

Truels Christensen (c1676 - 1714), i Gravlund. Er sandsynligvis en bror til Jacob Christensen (c1660-), da de begge<br />

har en datter ved navn Kela<br />

Gift 1706 med<br />

Anna Michelsdatter (- 1715)<br />

1. Kela Truelsdatter (1708 -)<br />

*<br />

1677<br />

*<br />

Karen Andersdatter (Vester Vedsted 1677 - 6. apr. 1752). Hun blev besvangret af Ludolph Johansen (1683-1756) i<br />

Arndrup Mølle og efterlod sig ved sin død en død<br />

1. Johan Ludolphsen (c1700 -), <strong>Bedsted</strong>. Gift med Silla Jørgensdatter (-)<br />

*<br />

Stephan Hinrich Prætorius (10. maj 1677 - 26. juli 1742), præst i Hammelev<br />

F: præsten i Højst, Johannes Prætorius III (1640-1703) og Dorothea Apollonia (1644-1715)<br />

Gift med<br />

Dorothea Sophie Reimers (c1680 -), datter af præsten i Hammelev, Johan Reimers (1650-1727) og Anne M. Steffens<br />

(1644-1715)<br />

*<br />

Maren Kæstens (Ravsted 1677 - 1. apr. 1757) af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Johan Henrik Schrøder (c1677 -), kok i Haderslev, senere kgl. privilegeret kok i Aabenraa amt<br />

Gift med<br />

Margaretha Nicolajdatter (Vilstrup 1677 - 11. dec. 1765), 88 år, datter af Nicolaj Petersen og Ellen. Boede i mange år i<br />

Søren Møllers lejehus i <strong>Bedsted</strong>, men tog hende til sig på gården i de sidste år af sit liv, så hun undgik at komme under<br />

fattigforsorgen<br />

*<br />

Anders Højrup (Anders Hyrup) (c1677 - 1737), 60 år, kådner i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift 1709 med<br />

Ellen Pedersdatter (c1682 - 1744), 62 år<br />

1. Anders Andersen Hyrup (1710 -), i Nr. Ønlev/<strong>Bedsted</strong>. Gift med Maren Laustdatter af Nr. Ønlev<br />

2. Peder (1714 - 30. apr. 1748), 34 år, ugift, af <strong>Bedsted</strong><br />

3. Nis Andersen Hyrup (døbt 22. marts 1716 -), i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Maren Eskildsdatter (1717-). Gift 2. g.<br />

med Anna Pedersdatter (1715-). Gift 3. g. med Mette Pedersdatter (c1728-)<br />

4. Jens Andersen Hyrup (1720 -) i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Kirsten Christensdatter (1723-). Gift 2. g. med Maren<br />

Pedersdatter (1714-)<br />

*<br />

Hans Mathiesen (Alslev i julen 1677(76) - 8. marts 1755), gårdmand i Gravlund<br />

Gift 1704 med<br />

Ingeborg Andersdatter (Gravlund 1671 - 22. apr. 1748), 71 år, datter af gårdmand i Gravlund, Anders Andersen<br />

(c1640-) og Mette Pedersdatter (c1640-1728)<br />

1. Anders Hansen (1705 - 1741), ugift<br />

2. Mathias (1705 - 1745), 37½ år<br />

3. Hans Hansen Mattesen (1709 -), gårdmand i Gravlund. Gift med Kirsten Jørgensdatter (1722-)<br />

4. Nis (1712 - 1713?)


*<br />

1678<br />

*<br />

Laue Koch (c1678 - 1746), 72 år eller 68 år?, af <strong>Bedsted</strong><br />

Gift 1. gang med<br />

Martha (Marle?) Thomasdatter (c1697 - begravet 19. apr. 1745), 48 år<br />

Gift 2. gang 7. dec. 1745 med enkekone<br />

Maren Jørgensen (-) af Branderup<br />

1. Dorthe (c1728 - 1741), 13 år<br />

*<br />

Jørgen Jessen (1678 - begravet 5. maj 1746), 68 år, gårdmand i Terp på svigerfaderens sted<br />

F: gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jes Jensen (c1639-1702) og Kirsten (c1640-1727)<br />

Gift 1714 med<br />

Bodil Mathiasdatter (Terp 1695 - 16. feb. 1759), datter af gårdmand i Terp, Mathias (Hansen) (c1670-)<br />

1. Anne Jørgensdatter (1715 -). Gift med inderste i <strong>Bedsted</strong>, Hans Andersen (1711-)<br />

2. Kirsten Jørgensdatter (døbt 18. sept. 1718 - 24. juni 1721)<br />

3. Kirsten Jørgensdatter (1722 -). Gift med gårdmand i Terp, sen. Gravlund, Hans Hansen Mattesen (1709-)<br />

4. Magdalene Jørgensdatter (1725 -). Gift med småmand i Gærup, Christen Nissen (c1720-)<br />

5. Catharina (1728 -). Gift med enkemand i Løgumkloster, Jendre Simonsen (c1723-)<br />

6. Mathias Jørgensen (1730 -), inderste i Gravlund. Gift med Anna Carstensdatter (c1747-) fra Løgumkloster<br />

7. Jes Jørgensen (1734 -), gårdmand i Terp<br />

*<br />

Nis Lauridsen (1678 - 1750), 72 år, død ”festo ascensionis 1750”, kaldes også Nis Lausten eller Nis Kromand,<br />

gårdmand og kromand i <strong>Bedsted</strong><br />

F: Laurits Nielsen (c1650-1731) og Mette Laustes (c1658-1756)<br />

Gift 1708 med<br />

Inger Jepsdatter (c1683 - 14. nov. 1772), datter af gårdmand i Terp, Jep Hansen (1640-1707) og Catharina Jesdatter<br />

(c1651-1722)<br />

1. Mette Nisdatter (1708 -). Gift med Hans Caspersen (1711-) af <strong>Bedsted</strong>/Nr. Løgum og gift 2. g. med<br />

gårdmand i Nr. Løgum, Hans Nielsen (c1711-) af Terp<br />

2. Jep (1710 - 1712)<br />

3. Cathrine (1713 -). Gift med Hans Bundesen (c1709-) fra Branderup<br />

4. Jep Nissen (1715 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Johanne Hansdatter<br />

5. Maren (1717 -)<br />

6. Laurits (1719-)<br />

7. Kirsten (1722-)<br />

8. Hans Nissen (1725 -), i Nr. Løgum. Gift med Ellen Hansdatter (-) fra Nr. Løgum<br />

*<br />

Hans Petersen Lydiksen (c1678 - 1745), 67½ år, gårdmand (1 otting) i <strong>Bedsted</strong><br />

F: Peter Lydiksen (c1655-) og Anna (c1657-1703)<br />

Gift 1705 med<br />

Mette Andersdatter (c1679 - 27. juli 1769), 90½ år, datter af gårdmand i Gravlund, Anders Andersen (c1640-) og Mette<br />

Petersdatter (c1640-1728)<br />

1. Anna (1706 -). Gift med Thomas Jørgensen (c1695-), <strong>Bedsted</strong>. Gift 2. g. med Christen Nielsen (1701-)<br />

2. Mette (1709 -). Gift med gårdmand i Utoft, Grindsted sogn, Las Thomsen (c1705-)<br />

3. Maren (1710 -). Gift med småmand i <strong>Bedsted</strong>, Hans Michelsen (1703-)<br />

4. Anders Hansen Lydiksen (1714 -), kådner i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Anne Pedersdatter (1715-). Gift 2. g. med<br />

Kirsten Kæstensdatter (-)<br />

5. Peder (1718 - 1719)<br />

*<br />

Christen Jensen (Mjallerup, Løgsted sogn ved Løgstør dec. 1678 - 13. dec. 1761), 83 år, småmand i <strong>Bedsted</strong>,<br />

*<br />

1679<br />

*<br />

Johan Jørgen Hofmuth (eller Hoffmeister) (c1679 -)<br />

Gift 1720 med<br />

Sara Mathiasdatter (c1683 -), datter af gårdmand i Terp, Mathias Hansen (c1610-1694) og Marie E. Fabricius<br />

(c1650-1724)<br />

*<br />

Anders Nielsen (c1679 -), gårdmand i Landeby<br />

Gift med


Esther Jesdatter (c1683 - begravet 21. juni 1763), datter af gårdmand i Arndrup, Jes Christensen (c1655-1700) og<br />

Maren Eskildsdatter (-)<br />

*<br />

Peder Rasmussen (Ouesen) (sept. 1679 - 23. juni 1758), gårdmand i Terp. Omkom ved en ildebrand i Terp. Han var<br />

“en gammel gudfrygtig mand”<br />

F: gårdmand i Terp, Rasmus Pedersen Ovesen (c1655-) og Maren Rasmusdatter (c1657-1744)<br />

Gift 1. g. 1708 med<br />

Anne Jesdatter (c1686 - 1717) af Terp<br />

Gift 2. g. 1726 med<br />

Anne Marie Pedersdatter (c<strong>1699</strong> - 22. aug. 1767), 68 år, datter af gårdmand i Bredevad, Peder Jacobsen og Ester<br />

Hansdatter af Vollerup<br />

1. Rasmus (1710 -)<br />

2. Jes (1712 - begravet 3. advents 1741) ugift, 30 år<br />

3. Maren (1714 -). Gift med småmand i <strong>Bedsted</strong>, Jens Andersen Hyrup (1720-)<br />

4. Anne (1715 -). Gift med kådner i <strong>Bedsted</strong>, Anders Hansen Lydiksen (1714-)<br />

--<br />

5. Rasmus (1727 - 1727), tvilling<br />

6. Peder (1727 - 1727)<br />

7. Rasmus Ouesen (1728 -), tvilling, gårdmand i Terp. Gift med Catharina Jesdatter (1743-)<br />

8. Peder Ouesen (1728 -), kådner i Gravlund. Gift med Maren Nisdatter (c1720-)<br />

9. Anne Christine (1730 - 8. juni 1767), ugift<br />

10. Ester (1734 -). Gift med Nis Nissen (c1730-) i Agerskov.<br />

*<br />

Anders Persen (Terp 1679 - 12. apr. 1760), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Peder Hansen (c1679 -), småmand i Terp (se 1683)<br />

Gift med<br />

Gertrud Hansdatter (-) af Terp<br />

1. Bodil Pedersdatter (c1709 - 30. okt. 1781), 72 år, ugift<br />

*<br />

1680<br />

*<br />

Hans Hansen (c1680 - 1744), 63 år, gårdmand i Terp<br />

Gift 1708 med<br />

Rebecca Mathiasdatter (1672 - 16. apr. 1754), datter af herredsfoged og gårdmand i Terp, Mathias Hansen<br />

(c1610-1694) og Marie Elisabeth Fabricius (c1650-1724)<br />

1. Anna (1709 -)<br />

2. Mathias Hansen (1712 - 8. feb. 1792), ugift, 79 år<br />

3. Hans Hansen (1715 -), gårdmand i Terp. Gift med Kirsten Hansdatter (c1731-)<br />

4. Jens Hansen (1719 - 14. juli 1784), 66 år, ugift<br />

5. Marie Elisabeth (aug. 1723 - 4. aug. 1757), ugift, benævnes en pige af terp<br />

*<br />

Johan Johansen (c1680 -), rytter i Løgumkloster<br />

Gift med<br />

Maren Jesdatter (c1684 - 18. jan. 1764), datter af gårdmand i Arndrup, Jes Christensen (c1655-1700) og Maren<br />

Eskildsdatter (-)<br />

*<br />

Jep Poulsen (c1680 - 14. aug. 1767), 87 år, halvkådner i Terp<br />

F: møller i Nr. Skodborg, Gudum Kloster sogn, Poul Lausten og Else Jensdatter<br />

Gift med<br />

Hanne Christiansdatter (Bovlund apr. 1688 - 8. aug. 1762), datter af småmand i Løjtved, Christian Petersen (af<br />

Bovlund) og Dorthea<br />

1. Povel Jepsen (1725 -), skrædder og inderste i Terp. Gift med Anne Christensdatter (1739-)<br />

2. Christian Jepsen Poulsen (1727 -), halvkådner i Terp. Gift med Anne Marie Nisdatter (1744-)<br />

3. Dorthea (1733 -). Gift med inderste i Bovlund, Peter Jessen (c1729-)<br />

*<br />

Broder Hansen (dec. 1680 - 8. maj 1758), 78 år, kogsbøl gårdmand i Terp<br />

F: gårdmand i Terp, Hans Mattesen (c1644-1720) og Maren Hansdatter (c1656-1731)<br />

Gift 29. juni 1719 med<br />

Karen Kæstensdatter (Gravlund ca 1694 - 1734)<br />

1. Maren (1720 -). Gift med gårdmand i Terp, Jes Pedersen (Smed) (1705-). Gift 2. g. med Wilken Nissen


(1701 -)<br />

2. Mette (1722 -)<br />

3. barn (dødfødt 1725)<br />

4. Hans Brodersen (1726 -), kogsbøl gårdmand i Terp. Gift med Bodil Jensdatter (1722-). Gift 2. g. med<br />

Margrethe Hansdatter (1730 -)<br />

5. Kæsten Brodersen (1730 -), kgl. gårdmand i Terp. Gift med Mette Rasmusdatter (1735-)<br />

6. Catharina (1733 -)<br />

*<br />

Hans Christensen (c 1680 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift 1705 med<br />

Maren Hansdatter (-)<br />

1. Hans Hansen (1708 -)<br />

2. Inger Hansdatter (1709 -). Gift med skomager i <strong>Bedsted</strong>, Morten Christensen (1700-).<br />

3. Kirsten Hansdatter (1711 -). Gift med Jacob Thomsen (c1707-) i Løjtved<br />

4. Maren Hansdatter (1714 -)<br />

5. Valborg Hansdatter (1715 -). Gift med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Søren J. Møller (1706-)<br />

*<br />

Peder Jørgensen (c1680 -), kådner i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Inger Andersdatter (-) af Gravlund<br />

1. Mette Pedersdatter (c1712 - 23. juli 1791), 78 år, ugift<br />

2. Kirsten Pedersdatter (c1713 -). Gift med kådner i <strong>Bedsted</strong>, Hans Jørgen Emkensen (1723-)<br />

*<br />

Nis (Jes) Boysen (<strong>Bedsted</strong> 1680 - 25. dec. 1756) (ifølge Jesper Vind død 1. maj 1739 og begravet 7. maj inde i <strong>Bedsted</strong><br />

kirke), kådner i <strong>Bedsted</strong><br />

F: gårdmand i Terp, Peder Boysen (c1639-1700/08) og Anne (1639-1708)<br />

Gift med<br />

Johanne Hansdatter (1681 - 3. maj 1747), 65½ år<br />

*<br />

Jacob Lydiksen (c1680-), bosat ved Arndrup Mølle<br />

F: Peter Lydiksen (c1655-) og Anna (c1657-1703)<br />

Gift med<br />

Maren (-)<br />

1. barn (dødfødt 1704)<br />

2. Hans (1705 -)<br />

3. barn (dødfødt 1707)<br />

4. Peder (1709 -)<br />

5. Jes (1711 -)<br />

*<br />

1681<br />

*<br />

Søren Hansen (1681 - 19. sept. 1747), Terp<br />

Gift med<br />

Anna Catharina Hansdatter (-)<br />

1. Catharina Margrethe (1722 -). Gift med småmand i Terp, Andreas Johansen (c1720-)<br />

*<br />

Jep Callesen (c1681 – 1742), 61 år, gårdmand i Terp, ugift<br />

F: gårdmand i Terp, Calle Christensen (c1637-1710) og Ellen Jepsdatter (c1657-1739)<br />

*<br />

Hans Hansen (c1681 -), gårdmand i Hinderup<br />

F: gårdmand i Terp, Hans Mattesen (c1644-1720) og Maren Hansdatter (c1656-1731)<br />

*<br />

Povel Nissen (c1681 - 1738), 57 år, kirkeværge og gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

F: gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Nis Povelsen (c1648-1724) og Maren (c1646-1719)<br />

Gift 1712 med<br />

Marie Elisabeth (Jacobsdatter?) (c1689 - 1734)<br />

1. Maren (1713 -)<br />

2. Kirsten (1715 -). Gift med inderste og snedker i <strong>Bedsted</strong>, Jens Jensen (1706-)<br />

3. Jacob Povelsen (1717 -), gårdmand i Mårbæk. Gift med Gunder Arndtsdatter (c1726-)<br />

4. Nis (1719 -)<br />

5. Jes (1722 -)


6. Marine (1726 -)<br />

7. Ellen (1729 -)<br />

*<br />

Birtha Christensdatter (Ammersby 1681 - 1. feb. 1761), 80 år. Ved sin død benævnes hun “en gammel pige af<br />

Arndrup”<br />

*<br />

Bodil Laustdatter (1681 - 23. maj 1762, datter af Laust Ovesen og Anna i Felsted (i Tønder amt?, må være Aabenraa<br />

amt). Benævnes ved sin død ”en gammel pige af Terp”<br />

*<br />

1682<br />

*<br />

Las Hansen (c1682 - 1768), gårdmand i Hinderup<br />

F: gårdmand i Terp, Hans Mattesen (c1644-1720) og Maren Hansdatter (c1656-1731)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

*<br />

Paul Hansen (c1682 -), gårdmand i Havsted<br />

Gift med<br />

Mariche Laustdatter (1686 - 12. feb. 1766), datter af gårdmand i Gravlund, Laust Nielsen (c1650-1731) og Mette<br />

(1658-1756)<br />

*<br />

Wilken Rasmussen (Løgumkloster c 1682 -), Bylderup<br />

F: gårdmand i Løgumkloster, Rasmus Iversen (c1650-1737) og Marie E. Wilkensdatter (-)<br />

Gift 22. okt. 1728 i Bylderup med<br />

Inger Hansdatter (-)<br />

*<br />

Jes Hansen (c1682 -), gårdmand i Hejsel<br />

Gift med<br />

Ellen Hansdatter (c1686 - 4. jan. 1770), datter af gårdmand i Terp, Hans Mattesen (c1644-1720) og Maren Hansdatter<br />

(c1656-1731)<br />

*<br />

Jacob Kæstensen (c1682 - 1745), 63 år, derfor måske født ca 1680, gårdmand i Gravlund<br />

Gift 1726 med<br />

Maren Lauritsen Møller (1702 - 27. jan. 1783), 80 år 10 måneder 5 dage, datter af gårdmand i Terp, Laurits Hansen<br />

Møller (c1645-1740) og Margrethe Hansdatter<br />

(Ingen børn)<br />

*<br />

Clement Laursen (Clement Lausten) (c1682 - begravet i advent 1745), 63 år, i Arndrup<br />

Gift med<br />

Anna (1685 - <strong>Bedsted</strong> 8. marts 1748)<br />

1. Kirsten (1718 -). Gift med skrædder i Arndrup, Peter Hansen (1718-)<br />

*<br />

Jens Mathiesen (c1682 - 8. sept. 1741), 59 år, død som ungkarl af Terp<br />

F: herredsfoged og gårdmand i Terp, Mathias Hansen (c1610-1694) og Marie Elisabeth Fabricius (c1650-1724)<br />

*<br />

1683<br />

*<br />

Ludolph Johansen (Møller) (Læk Mølle 1683 - 17. jan. 1756), kgl. arveforpagter i Arndrup Mølle. Overtog møllen i<br />

forpagtning før 1723. I 1730 arveforpagter mod en årlig afgift på 190 rigsdaler (Trap, Danmark)<br />

F: Møller i Læk, Johan (Møller) (c1653-)<br />

Gift med<br />

Ellen Hansdatter Toft (1683 - 30. juni 1771), datter af sognefoged, kirkeværge og gårdmand i Mårbæk, Hans Hansen<br />

Toft (c1656-1716) og Bodil Ebbesdatter (1652-1706)<br />

0. Fik en søn udenfor ægteskab med Karen Andersdatter (se 1677), Johan Ludolphsen (1700-), <strong>Bedsted</strong>. Gift<br />

med Silla Jørgensdatter (-)<br />

1. Catharina Marie (1716 -). Gift med gårdmand i Alslev/Arndrup Mølle, Hans Peter Bossen (1697-)<br />

2. Hans Ludolphsen (1718 -), arveforpagter i Arndrup, møller i Hellevad efter 1767. Gift med Ingeborg<br />

Sønnichsen (-)<br />

3. Friedrich Ludolphsen (1721 -), arveforpagter i Arndrup Mølle 1763-67, 46 år, ugift.<br />

4. Johan Christian Ludolphsen (1723 - 10. juli 1766), ugift, 42 år<br />

5. Johannes (1726 - 1726)


*<br />

Peter Hansen (Boysen) (1683 -)<br />

F: gårdmand i Terp, Hans Boysen (1635-1700) og Anne Mathiasdatter (1639-1708)<br />

Gift 1744 med<br />

Maren Jørgensdatter (-)<br />

*<br />

Anders Jacobsen (Skodborg 1683 - 5. dec. 1753), i <strong>Bedsted</strong>. Død som enkemand<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

*<br />

1684<br />

*<br />

Jes Petersen (Bylderup c1684 -), kådner i Hejsel<br />

Gift med<br />

Maren Jensdatter (1687 - 27. dec. 1767), 80 år, datter af småmand i Terp, Jens Nissen (c1660-) og Ellen Jesdatter<br />

1. Jens Jessen (1727 -), småmand i Terp. Gift med Anna Sørensdatter (1722-). Gift 2. g. med Maren Hansdatter<br />

(c1742-)<br />

*<br />

1685<br />

*<br />

Peder Lydiksen (c1685 -), småmand i Terp 1724, halvkådner i <strong>Bedsted</strong><br />

F: sandsynligvis søn af Peder Lydiksen (c1655-) og Anna (c1657-1703)<br />

Gift med<br />

Margrethe Sørensdatter (Gøtterup 29. sept. 1688 - 20. feb. 1772), 83 år, datter af Peter Sørensen og Maren Sørensdatter<br />

af Vanholdt<br />

1. Peder (1721 -)<br />

2. Maren (1724 -). Gift med småmand i <strong>Bedsted</strong>, Knud Jørgensen (1738-)<br />

3. Maren Pedersdatter (Åbøl, Tirslund sogn 29. sept. 1731 -). Gift med kådner i Fogderup, Christoffer<br />

Christoffersen (1727-). Gift 2. g. med rytter, Henrik Offt (c1727-)<br />

4. Jørgen Lydiksen (-), musketer 1772 i Rendsborg<br />

*<br />

Lorents NN (c1685 -) i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

Terkel (Lorenzes) (Dybvad 1685 - 16. nov. 1755), “en enke af <strong>Bedsted</strong>”<br />

*<br />

Jes Rasmussen (c1685 -), gårdmand i Terp<br />

F: gårdmand i Løgumkloster, Rasmus Iversen (1650-1737) og Marie Elisabeth Wilkensdatter (c1654-).<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

*<br />

Christen Ouesen (Terp c1685 - 16. feb. 1771), 86 år, småmand i Lindet sogn, senere småmand i <strong>Bedsted</strong><br />

F: gårdmand i Terp, Rasmus Ovesen (c1655-) og Maren Rasmusdatter (c1657-1744)<br />

Gift 1726 med<br />

Anna Jesdatter (sept. 1696 - <strong>Bedsted</strong> 28. okt. 1758), datter af Jes Boysen (c1670-1739) og Anna Kæstensdatter<br />

(1671-1758)<br />

1. Rasmus Ouesen (c1730 -), småmand i <strong>Bedsted</strong> 1761-64, senere hyrde i Bovlund. Gift med Karen<br />

Jacobsdatter (-)<br />

2. Marie (c1731 -). Gift med kådner i <strong>Bedsted</strong>, Niels Christensen (Ouesen) (1740-)<br />

3. Jes Ouesen (c1735 -), skolemester<br />

4. Anna (c1735 -). Gift 10. nov. 1770 med kådner i Alslev, Troels Hansen (1731-)<br />

*<br />

1686<br />

*<br />

Hans Hansen Toft (c1686 - 12. apr. 1739), 53 år, gårdmand i Mårbæk<br />

F: sognefoged og gårdmand i Mårbæk, Hans Hansen Toft (1656-1716) og Bodil Ebbesdatter (1652-1706)<br />

Gift 1. g. 29. juni 1719 med<br />

Kirsten Jørgensdatter Vind (c1698 - 1731), datter af smed og gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jørgen Vind (1673-1732) og Gunder<br />

Boysen (1672-1756)<br />

Gift 2. g. 1734 med<br />

Kirsten Pedersdatter (-) af Stormsgård<br />

1. Bodil (1720 -). Gift med gårdmand i Mårbæk, Christen Christensen (1716-)


2. Gunder (1721 -). Gift med Laust Christensen (c1720-)<br />

3. Hans Hansen Toft (1723 -), gårdmand i Mårbæk. Gift med Gunder Arntsdatter (c1726-)<br />

4. Ellen (1726 -). Gift med Jørgen Andersen (c1722-) i Løgumkloster<br />

5. Jørgen Hansen Toft (1728 -), halvkådner i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Mariane Kæstensdatter (1740-)<br />

*<br />

Jes Jepsen (c1686 - 1769), gårdmand i Svejlund<br />

F: gårdmand i Terp, Jep Hansen (c1640-1707) og Catharina Jesdatter (c1651-1722)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

*<br />

1687<br />

*<br />

Cort Johansen (c1687 -), møller i Lindved, en bror til Ludolf Johansen (c1683-) i Arndrup Mølle<br />

F: møller i Læk, Johan (Møller) (c1653-)<br />

Gift i <strong>Bedsted</strong> 20. apr. 1717 med<br />

Margrethe Mathiasdatter (-) af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Johanne Vind (c1687 - 3. sept. 1740)<br />

*<br />

Niels NN (c1687 -)<br />

Gift med<br />

Johanne (Nielses) (Terp 1687 - 2. apr. 1758), benævnes ved sin død “en enke af Terp”<br />

*<br />

Laurits Nissen (1687 - 20. marts 1747), 59½ år, død som ungkarl af <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Jacob Michelsen (13. apr. 1687 - 22. aug. 1750), 63 år, begravet 27. aug. 1750, kirkeværge og gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

F: gårdmand i Knivsig i Ravsted sogn, Michel Jacobsen (c1654-) og Johanne Nisdatter (-)<br />

Gift 30. juni 1716 med<br />

Mette Hansdatter Toft (1685 - 2. marts 1747), 62 år og 42 uger, begravet 9. marts 1747, datter af sognefoged og<br />

gårdmand i Mårbæk, Hans Hansen Toft (1656-1716) og Bodil Ebbesdatter (1652-1706)<br />

1. Michel (1717 – begravet 31. aug. 1747), 30 år<br />

2. Bodil (1720 -). Gift med gårdmand i Visbjerg, Hans Pedersen (c1716-)<br />

3. Hans (1722 - 1723)<br />

4. Hans Jacobsen (1724 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Bodil Nicolajdatter (1724-)<br />

5. barn (dødfødt 1728)<br />

*<br />

Mathias Rasmussen With (Wanderup 1687 - 31. maj 1755), kromand i Sivkro<br />

Gift 1. g. 1719 med<br />

Cathrine Bertramsdatter Stock (c1696-1722), datter af sognefoged og gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bertram Stock (1665-) og<br />

Herlich Petræus (1675-)<br />

Gift 2. g. med<br />

Catharina Jensdatter (1706 - 12. jan. 1768), 62 år, datter af gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jens Jessen (c1675-) og Maren<br />

Jepsdatter af Terp<br />

1. Bertram (1720 - 1722)<br />

2. barn (dødfødt 1721)<br />

--<br />

3. Jens Jepsen (c1724 -), blandt fadderne er en Jens Jepsen i Forballum. Død som barn<br />

4. Rasmus (1728 -)<br />

5. Rasmus With (1731 -), fyrbøder i København hos prinsesse Charlotte Amalie<br />

6. Catharina Margrethe (1735 -). Gift med kromand i Sivkro, Lorentz Christensen Holdt (Laust Christensen)<br />

(1740-)<br />

7. Maren (1738 - 1738)<br />

8. Jep Mathiesen With (1739 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Anna Nielsdatter (c1754-). Gift 2. g. med Anne<br />

Christensdatter (-)<br />

9. Jens Jepsen (1744 -)<br />

*<br />

1688<br />

*<br />

Peder Boysen (<strong>Bedsted</strong> juli 1688 - 13. juni 1760), halvkådner i <strong>Bedsted</strong>.<br />

F: formentlig Peder Boysen (c1639-1716)<br />

Gift ca 1712 med (Gift i 48 år)


Maren NN (Etterup ved Vissenbjerg på Fyn dec. 1676 - <strong>Bedsted</strong> 13. dec. 1763)<br />

Ingen børn.<br />

*<br />

David Jørgensen (c1688 -), fra Slesvig, kyrasser i militæret, i Hynding, i Hjartbro<br />

Gift 18. okt. 1718 med<br />

Lisbeth Michelsdatter (-) fra Hynding<br />

1. Peter Davidsen (Bevtoft 1724 -), i Ravsted, i Kvong. Gift i Ravsted 30. okt. 1756 med Anne Nielsdatter (-<br />

begravet 7. marts 1759). Gift 2. g. med Mette Andersdatter<br />

2. Michel Davidsen (c1726 -), inderste i Hynding. Gift med Maren Sørensdatter<br />

3. Jørgen Davidsen (c1728 -), kådner i Hjartbro. Gift 2. g. med Anne Kirstine Christensdatter (c1747-)<br />

*<br />

Hans Callesen (Korup c1688 – Korup 21. marts 1762), gårdmand i Korup.<br />

Gift i Ravsted 30. juni 1717 med<br />

Anne Michelsdatter (1684 – 2. sept. 1764), datter af gårdmand i Knivsig, Michel Jacobsen (c1654-) og Johanne<br />

Nisdatter (-)<br />

*<br />

Fedder Nielsen (juli 1688 - 2. aug. 1758), halvkådner i Terp<br />

Gift med<br />

Anna Andersdatter (10. dec. 1694 - 28. jan. 1774), datter af gårdmand i Emb, Blistrup sogn på Mors, Anders Madsen og<br />

Anna Christensdatter<br />

1. Helene (1728 -). Gift med kådner i Terp, Hans Jensen Seneberg (Fredericia 1723 -)<br />

2. Niels Feddersen (c1731 -). Gift med Kirsten Mathiasdatter (-)<br />

3. Anders Feddersen (c1734 -), Terp. Gift med Maren Christensdatter (-)<br />

4. Botilla (c1745 - 1746), blev 1 år og 8 uger<br />

*<br />

Ebbe Hansen Toft (1689 - begravet torsdag 13. aug. 1739), 50 år, gårdmand i Mårbæk, senere i Arndrup<br />

F: sognefoged og gårdmand i Mårbæk, Hans Hansen Toft (1656-1716) og Bodil Ebbesdatter (1652-1706)<br />

Gift 2. feb. 1722 med<br />

Maren (Eller Martha) Jesdatter (c1695 - 26. maj 1767), 72 år, datter af gårdmand i Arndrup, Jes Christensen<br />

(c1655-1700) og Maren Eskildsdatter<br />

1. Hans Ebbesen (Toft) (25. okt. 1722 -), gårdmand i Arndrup. Gift med Bodil Pedersdatter (1726-) af<br />

Svejlund<br />

2. Jes Ebbesen (Toft) (Arndrup juni 1724 - 11. maj 1777), død som ungkarl i Arndrup<br />

3. Josias (22. maj 1728 -)<br />

4. Morten (26. feb. 1730 - 30. apr. 1730)<br />

5. Morten (12. aug. 1731 - 1732)<br />

6. Bodil (10. aug. 1733 - 27. sept. 1733)<br />

7. Morten Ebbesen (Toft) (12. sept. 1734 - ), Løgumkloster. Gift med Anna Andersdatter (-)<br />

8. Bodil (1737 -). Gift med gårdmand i Alslev, Hans Jacobsen (c1733-)<br />

*<br />

1689<br />

*<br />

Mette Sørensdatter (Rurup 1689 - Terp 24. marts 1758), 69 år. Benævnes ved sin død: “et besovet qvindfolk af Terp”<br />

*<br />

Kirsten Petersdatter (Stenderup juli 1689 - 4. dec. 1762), benævnes en gammel kniplepige af <strong>Bedsted</strong>. datter af Peter<br />

Andersen og Mette<br />

*<br />

1690<br />

*<br />

Anne NN (c1690 - begravet 6. sept. 1741). “Nogle dage tilforn blev en fattig kone begravet efter øvrighedens tilladelse.<br />

Hun lå og døde i Mats Jensens lade. Hendes navn, blev det sagt, var Anne. Hun havde også sagt, at hun kom fra Ribe”<br />

*<br />

Johan Jacobsen (1690 - 8. feb. 1754), småmand og hjuler i Terp<br />

Gift 1721 med<br />

Kirsten Callesdatter (Terp 1683 - 24. aug. 1768), datter af gårdmand i Terp, Calle Christensen (c1637-1710) og Ellen<br />

Jepsdatter (Christensdatter)<br />

1. Jacob Johansen (1721 -), småmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Anna Jørgensdatter (1723-)<br />

2. Ellen (1724 - 1725)<br />

*<br />

Anders Christensen (c1690 - 1747), gårdmand i Sønderby, Stauning sogn<br />

Gift i Bølling 17. maj 1716 med


Kirsten Michelsdatter (Vig, Bølling sogn -), en moster til Jesper Christensen (1706-)<br />

1. Kirsten (c1719 -). Gift med halvkådner i <strong>Bedsted</strong>, Peter P. Lassen (c1724-)<br />

2. Else (c1725 -). Gift med inderste i Sønderby ved Stauning, Christen Pedersen (c1721-)<br />

3. Mette (døbt 14. dec. 1727 -), tvilling. Gift med Mathias Paulsen (c1731-) i <strong>Bedsted</strong><br />

4. Johanne (døbt 14. dec. 1727 -)<br />

*<br />

Nicolaj Brorson (Randerup 23. juli 1690 - 30. marts (apr.?) 1757), student fra Ribe 1710, immatrikuleret i København<br />

22. juli 1710, præst 1713, hører i Ribe 1714, præst i <strong>Bedsted</strong> 8. marts 1716 til efteråret 1735. Den 23. jan. 1736 rejste<br />

Nic. Brorson til København. Slotspræst for den pietistiske Kong Chr. 6. på Frederiksberg Slot 1736-38, præst ved<br />

Nicolaj kirken i København 1738-57. Fra ham nedstammer Aage Dons (o-7 og o-8) (Carl Langholz). (Se også “Nicolaj<br />

Brorsons slægt”, udarbejdet 1995 af Steffen Johannesen, Frederiksberg - John Hansen: Hans Adolf Brorson og hans<br />

brødre. 1894 - DBL, 1979. Bd. 2, side 569)<br />

F: præsten i Randerup, Broder Brorson (1662-1704) og Catharina Margrethe Clausen (1666-1732)<br />

Gift 1. g. 24. sept. 1716 med<br />

Anne Christine Bruun (c1694 - <strong>Bedsted</strong> 7. juni 1721, begravet 19. juni 1721), død i barselseng, datter af præsten i Nr.<br />

Løgum og Løgumkloster, Christian Bruun (1661-1708) og Anna Catharina Stahl (1669-1736)<br />

Gift 2. gang 6. okt. 1722 med<br />

Barbara Agnetha Hansen (27. maj 1703 - 27. apr. 1750), datter af præsten i Humptrup, Johannes Hansen (Flensborg<br />

1667 - 2. sept. 1714) og Catharina Steenbeck (-)<br />

Gift 3. gang 12. maj 1751med<br />

Charlotte Marie Vogetz (22. maj 1697 - 14. dec. 1752), datter af kaptajn i Garden, Conrad Adolph Vogetz og Barbara<br />

Marie Fuchs<br />

Gift 4. gang 19. sept. 1753 med<br />

Anna Fogh (1693 - 3. aug. 1764), datter af Laurids Fogh<br />

1. Broder Brorson (<strong>Bedsted</strong> 8. aug. 1717 -), præst i Thy. Gift med Malene Binkelberg (-)<br />

2. Christian Teophilles Brorson (<strong>Bedsted</strong> 20. jan. 1719 -), postmester i Haderslev<br />

3. Cathrine Margrethe (<strong>Bedsted</strong> 17. nov. 1720 - 1740)<br />

4. Anne Christine (<strong>Bedsted</strong> 7. juni 1721 - 30. maj 1753), begravet 7. juni 1753)<br />

--<br />

5. Johannes Brorson (<strong>Bedsted</strong> 21. aug. 1723 -), præst i Thy. Gift med Sofie K. Fabricius (-). Gift 2. g. med<br />

Frederikke Sofie Quist (-)<br />

6. Ole Adolph Brorson (<strong>Bedsted</strong> 19. dec. 1724 -), præst i Thy. Gift med Mette Marie Winding (-)<br />

7. Johan Peter Brorson (<strong>Bedsted</strong> 1. apr. 1726 -), præst i Døstrup. Gift med Anne E. Wedel (1727-)<br />

8. Nicolaj Brorson (<strong>Bedsted</strong> 11. feb. 1728 -), præst i Stenmagle<br />

9. Agnetha Cathrine (<strong>Bedsted</strong> 23. okt. 1730 - 1791)<br />

10. Christiane Sophie (<strong>Bedsted</strong> 1731 – nov. 1796). Gift med præsten Niels Jensen Albech (1728-1783) i<br />

Munkebjergby på Sjælland<br />

11. Andreas Daniel (<strong>Bedsted</strong> 1732 -), død som barn<br />

12. Kristian Gottlieb Brorson (<strong>Bedsted</strong> apr. 1733 -), præst i Slagelse. Gift med Elisabeth Sofie Nissen (1744-)<br />

13. Cathrine Margrethe (<strong>Bedsted</strong> 6. sept. 1742 -), tvilling, død som ung<br />

14. Barbara Hedvig (<strong>Bedsted</strong> 6. sept. 1742 -), død som ung<br />

*<br />

Christen Christensen (c1690 -), <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Christen Christensen (1716 -), gårdmand i Mårbæk. Gift med Bodil Toft (1720-)<br />

2. Anne (1718 -)<br />

3. Laurits (1720 -) måske = Laust Christensen (c1720-)<br />

*<br />

Nicolaj Christensen (c1690 -), kgl. gårdmand i Mårbæk, nævnt 1739<br />

*<br />

Jens Nissen (1690 - 17. nov. 1754), sandemand og gårdmand i Terp<br />

F: gårdmand i Terp, Nis Jensen (c1644-1720) og<br />

Gift 1722 med<br />

Maren Petersdatter (1696 - 6. nov. 1766), 69 år, datter af Peter Jensen i Bovlund og Merret<br />

1. Peder Jensen (1724 -), gårdmand i Terp. Gift med Anniken Hansdatter (1721-)<br />

2. Nis Jensen (1730 -) Gift med NN (-)<br />

3. Jens Jensen (1732 -), Toftlund. Gift med Catharina Laustdatter<br />

4. Bodil (8. juli 1722 -). Gift med gårdmand i Terp, Hans Brodersen (1726-)<br />

5. Merret (1727 -)<br />

*


Mathias Hansen (Mattes Hansen) (Klovtoft, Hellevad sogn feb. 1690 - 23. juli 1761), gårdmand i Arndrup<br />

Gift 1725 med<br />

Maren Pedersdatter (1705 - 26. jan. 1767), datter af gårdmand i Arndrup, Peder Wollesen (1672-1742) og Maren<br />

Nisdatter<br />

1. Botilla (1730 -). Gift med Jens Madsen (1711-) og 2. g. med Hans Andersen (1730-)<br />

2. Anna Marie (1737 -). Gift med småmand i Arndrup, Jens Danielsen (c1735-)<br />

3. Hans Mathiesen (1740 -), Arndrup. Gift med Kirsten Johannesdatter (1733-)<br />

4. Martha (1746 - 11. dec. 1772), ugift, 26 år<br />

*<br />

1691<br />

*<br />

Johannes Petersen (c1691 -), gårdmand i Gestrup, Agerskov sogn<br />

Gift med<br />

Gunder Tjellufsdatter (c1695 - 23. apr. 1784), datter af gårdmand i Gestrup, Tjelluf Jørgensen og Anna Pedersdatter.<br />

Gift 1. gang (i 5 år) med gårdmand i Gestrup, Niels Madsen. Gift 2. gang (48 år) med Johannes Petersen<br />

1. Johanne (1729 -). Gift med gårdmand i Mårbæk, Heinrich Jensen (1717-)<br />

*<br />

Mathias Gregersen (c1691 -)<br />

Gift 1730 med<br />

Anne Bartramsdatter (c1695 -), datter af gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bartram Bartramsen (c1640-c1701) og Kirsten<br />

Thomasdatter (c1658-1736)<br />

*<br />

Eskild Jessen (c1691 -), 54 år, gårdmand i Arndrup, senere i <strong>Bedsted</strong><br />

F: gårdmand i Arndrup, Jes Christensen (c1655-1700) og Maren Eskildsdatter<br />

Gift torsdag den 13. nov. 1727 med<br />

Karen Bertelsdatter ( - begravet 9. juni 1728), datter af gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bertel Hansen (c1665-)<br />

Gift 2. gang torsdag den 20. okt. 1729 med<br />

Merret Dinesdatter (1700 - 12. feb. 1763), datter af Dines Jessen i Bovlund og Anna Nissen<br />

1. Karen (døbt dom 11. efter Trin. 1728 -)<br />

--<br />

2. Dines Eskildsen (1743 -), daglejer i Løgumkloster. Gift med Anne Botilla Christiansdatter (1739-)<br />

3. Maren (1730-1730)<br />

4. Jes Eskildsen (1731 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong> på sin fars sted. Gift med Ellen Hansdatter (1726-)<br />

5. Anna (1733 -)<br />

6. Maren (1735 -). Gift med Hans Petersen (c1730) i Hellevad sogn<br />

7. Cathrine Margrethe (1737 - 1739), 1½ år<br />

8. Cathrine Margrethe (1739 -). Gift med gårdmand i Terp, Friedrich von Saldern (1716-)<br />

*<br />

Hans Kæstensen (c1691 - 26. aug. 1770), 79 år, kgl. gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Stammer fra Hellevad<br />

Gift 1. g. med<br />

Karen NN (-) fra Nr. Hostrup, Egvad sogn<br />

Gift 2. gang 1733 med<br />

Anne Caspersdatter (1707 - 1740), datter af gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Casper Caspersen (c1661-1727) og Maren (Karen)<br />

(c1672-1726)<br />

Gift 3. g. ca 1741 med<br />

Ellen Hansdatter (6. jan. 1688 - 19. aug. 1774), datter af Hans Nissen og Ellen i Tågholm, Hjordkær sogn. Gift 1. g. i 13<br />

år med Gadsen Petersen af Korup. Enke i 6 år og gift 2. gang med Hans Kæstensen i 28½ år<br />

1. Casper Hansen (1734 - 1736)<br />

2. Kæsten Hansen (1735 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Esther Marie Pedersdatter (1747-)<br />

3. Karen (1737 -). Gift med urmager i Mårbæk, Christen Nissen Wollesen (1726-)<br />

(Ingen børn født i 1. og 3. ægteskab)<br />

*<br />

Jes Jacobsen (Jes Jacobsen Ungmand) (Hejsel aug. 1691 - 27. jan. 1763), kådner i Arndrup, nævnt 1738, kådner i<br />

Hejsel<br />

Gift 1719 (43 år) med<br />

Inger Jensdatter (Terp nov. 1691 - 1. nov. 1762), datter af gårdmand i Terp, Jens Nissen (c1660-) og Ellen<br />

1. Ellen (c1721 -). Gift med kådner i Arndrup, Peder Pedersen (1719-)<br />

2. Marie (c1723 -). Gift med småmand i Arndrup, Mathias Hansen Boysen (1722-)<br />

3. Margrethe (-). Gift med gårdmand i Arndrup, Claus Jessen (1741-)<br />

*<br />

1692


*<br />

Jeppe NN (c1692 -)<br />

Gift med<br />

Bodil (Jeppes) Jensdatter (c1692 - 1742), 50 år. “1742 blev en kone fra Ribe, en enke med 4 børn, ved navn Bodil<br />

Jeppes begravet i <strong>Bedsted</strong>. Hun var gået sønden ud og kom siden syg tilbage og døde her hos sin søster i Terp, Karen<br />

Jensdatter, en forlovet pige i det østerste hus”<br />

*<br />

Hans Hansen (1692 - 14. juni 1760), gårdmand i Gravlund<br />

F: gårdmand i Gravlund, Hans Povelsen (c1659-1743) og Sinnet Hansdatter (c1666-1740)<br />

Gift 1. g. med<br />

Ellen (- 1728)<br />

Gift 2. g. 1731 med<br />

Christine Jacobsdatter (c1701 - 1744), 43 år, af Hejsel<br />

1. Sinnet (feb. 1722 - 3. juni 1762), ugift<br />

--<br />

2. Hans (1733 - 2. juni 1752)<br />

3. Anna (1734 -). Gift med gårdmand i Gravlund, Hans Nissen (1731-)<br />

4. Ellen (1736 -). Gift med gårdmand i Gravlund, Laurits (Laust) Hansen Møller (1734-)<br />

*<br />

Hans Madsen (Hans Matzen) (Øster Lindet nov. 1692 - 5. maj 1760), inderste i <strong>Bedsted</strong> på præstens grund. Formentlig<br />

bror til Rasmus Madsen, nævnt 1722 og gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift 1. g. med<br />

Anne Pedersdatter (c1686 - 1731), datter af inderste i <strong>Bedsted</strong>, Peder Matzen (c1662-)<br />

Gift 2. g. 1733 med<br />

Tirhild Hansdatter (Øbening, Hellevad sogn dec. 1702 - 3. dec. 1760 (eller død 3. sept. 1760))<br />

1. Esther (1722 -). Gift med skrædder i Arndrup, Peter Hansen (1718-)<br />

2. Mads (1725 -)<br />

3. Peder (1725 - 1727)<br />

--<br />

4. Hans Hansen (1734 -), inderste i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Catharina Jochumsdatter (c1738-)<br />

5. Anna (1735 -). Gift med inderste i Arndrup, Dines Andersen (c1740-)<br />

6. Margrethe (1737 -). Gift med småmand i <strong>Bedsted</strong>, Peder Mathiesen (1745-)<br />

7. Mette (1740 - 1741), 1 år og 14 uger<br />

8. Mette (feb. 1743 - 1747)<br />

*<br />

Emken Pedersen (<strong>Bedsted</strong> sept. 1692 - 19. marts 1763), inderste på sognefogedens grund i <strong>Bedsted</strong><br />

F: Peder Emkensen (c1638-1720) i <strong>Bedsted</strong> og Maren (c1651-1728)<br />

Gift ca 1720 med<br />

Mette Hansdatter (Klovtoft 1689 - 12. marts 1763), datter af Hans Andersen og Bodil i Klovtoft<br />

1. Peder Emkensen (1721 -), <strong>Bedsted</strong>. Gift med Ingeborg Hansdatter (1720-)<br />

2. Hans Emkensen (1723 -). Gift med Kirsten Pedersdatter (c1713-)<br />

3. Mathias Emkensen (1724 -), <strong>Bedsted</strong>. Gift med Maren Hansdatter (1724-)<br />

4. Jørgen (1726 - 1727)<br />

*<br />

Jes Callesen (c1692 - 1746), 53 år, gårdmand i Arndrup.<br />

Gift 1. gang 1735 med<br />

Margrethe (Merreth) Jeses (- 1737)<br />

Gift 2. gang 1738 med<br />

Maren Clausdatter (13. juni 1701 - 21. marts 1773), datter af Claus Nielsen i Uve, Ringive sogn mellem Give og<br />

Billund og Maren. Hun blev gift 2. gang med Christen Hansen (1715-) i Arndrup. Gift 3. g. med Claus Andersen<br />

(1711-)<br />

1. Margrethe Jesdatter (1739 -). Gift med husinderste i Ustrup, Christian Christiansen (c1735-)<br />

2. Claus Jessen (1741 -), gårdmand i Arndrup på sin fars gård. Gift med Margrethe Jesdatter (-) af Arndrup.<br />

3. Calle (1743 - 1746), 3 år og 8 uger<br />

*<br />

Claus Sørensen (Løgumkloster 29. okt. 1692 - 8. maj 1771), 78 år, inderste på Nicolaj Ratenburgs grund<br />

F: småmand i Løgumkloster, Søren Madsen (c1662-) og Anne Margrethe Clausdatter (-)<br />

Gift 1. g. med<br />

Birthe Andersdatter (-) fra Høgsbro<br />

Gift 2. g. 1723 med<br />

Kirsten Bertramsdatter (1691 - 1764), datter af sognefoged og gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bertram Bertramsen (c1640-c1701)


og Kirsten Thomasdatter (c1658-1736) af Ulstrup<br />

1. Søren Clausen (c1724 -), småmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Maren Andersdatter (-)<br />

--<br />

2. Bertram Clausen (1725 -), <strong>Bedsted</strong>. Gift med Johanne Simonsdatter<br />

3. Anne (1728 - 31. okt. 1752), ca 13 år<br />

4. Thomas Clausen (1730 -), <strong>Bedsted</strong>. Gift med Maren Christensdatter (1734-)<br />

*<br />

1693<br />

*<br />

Paul Fabricius (Brede 1693 - begravet 26. marts 1748), tolder og husfoged og gæstgiver i Toldsted (Danske slægter<br />

Fabricius Slægter fra Sønderjylland, Mårbæk slægten bind XI. København 1866)<br />

Gift i Hjordkær 2. dec. 1723 med<br />

Augusta Margrethe Christiansdatter (29. sept. 1707, begravet 5. juli 1756), datter af kgl. tolder i Toldsted fra 1703,<br />

Christian Thomsen ( - 1722) og Metha Ivers ( - 1713). Hun gift 2. g. med forpagter på Fresenhagen, Johan Georg Rübe<br />

(1716-)<br />

1. Andreas Paulsen Fabricius (-)<br />

2. Margaretha Fabricius (-)<br />

3. Christian Albrecht Fabricius (-)<br />

4. Hinrich Paulsen Fabricius (-)<br />

5. Paul (-)<br />

6. Johan (-)<br />

7. Mette (-)<br />

8. Anna (-)<br />

9. Sophie (-)<br />

10. Augusta Margrethe Fabricius (c1740 -). Gift med gårdmand i Mellerup, Bjolderup sogn, Christian Petersen<br />

(c1735-)<br />

*<br />

Jacob Pedersen (c1693 - 1743), af <strong>Bedsted</strong>, 50½ år<br />

*<br />

Mathias Bertramsen (c1693 -), af København.<br />

Gift med<br />

Malene Mathiasdatter (1692-). Gift 2. g. med Hans Petersen Gløjer (1693-)<br />

*<br />

Hans Rasmussen (c1693 -), gårdmand i Bylderup<br />

Gift i Bylderup 25. juni 1722 med<br />

Marin Nisdatter (-) af Terp<br />

1? Rasmus Hansen (Bylderup 1723 -)<br />

*<br />

Hans Petersen Gløjer (2. okt. 1693 - 1. apr. 1775), 81 år, inderste på byens grund i <strong>Bedsted</strong>, senere halvkådner i<br />

<strong>Bedsted</strong><br />

F: gårdmand i Heiligenstedten?, Peter Gløjer og Catharina<br />

Gift med<br />

Malene Mathiasdatter (1692 - 4. okt. 1775). Gift 1. gang med Mathias Bertramsen (1693-) af København<br />

1. Bodil (c1728 -). Gift med kromand på Slukefter Kro i Vedsted, Claus Borch (Borchersen) (c1724-)<br />

2. Catharina (c1730 -). Gift med Mikkel Mattesen (c1726-) i Alslev<br />

*<br />

1694<br />

*<br />

Christen Callesen (c1694 - 1727), kgl. gårdmand i Terp på svigerfaderens gård<br />

F: gårdmand i Terp, Calle Christensen (c1637-1710) og Ellen Jepsdatter (-)<br />

Gift 1724 med<br />

Mette Jesdatter (17. apr. 1703 - 11. feb. 1779), datter af gårdmand i Terp, Jes Hansen (c1670-1736) og Anna<br />

Tjellesdatter (c1666-1733). Gift 2. gang med gårdmand i Terp, Rasmus Hansen (1702-)<br />

1. Ellen (1725 - 1728)<br />

2. Anne (1726 - 1732)<br />

*<br />

Hans Adolf Brorson (Randerup 20. juni 1694 - Ribe 3. juni 1764), andenpræst i Tønder, provst i Ribe 1737, biskop i<br />

Ribe. Var tillige digter. Skrev som præst i Tønder bl.a. salmen: Den yndigste rose er funden og I denne søde juletid.<br />

Udgav 1741 i Ribe digtsamlingen: “Troens rare klenodie”. I 1765 udgav hans søn hans efterladte digte med titlen:<br />

“Svanesang”. Digtene bærer bræg af tidens pietistiske ånd. (Lademanns Leksikon, bd. 3, side 46 - DBL. 1979. Bd. 2<br />

side 566 - John Hansen: Hans Adolf Brorson og hans brødre. 1894 - Paul Nedergaard: 100 danske præsteslægter)


F: præsten i Randerup, Broder Brorson (1662-1704) og Catharina Margrethe Clausen (1666-1732)<br />

Gift 1. g. 26. nov. 1722 med Cathrine Steenbeck Clausen (1706 - 9. juni 1741), datter af amtsforvalter i Løgumkloster,<br />

Nicolai Clausen og Margrethe Hedvig Raager<br />

Gift 2. g. 29. juni 1742 i Agerskov med Johanne Christine Riese (22. juni 1710 - Varde 4. juli 1795), datter af provsten i<br />

Agerskov, Christian Riese (1661-1747) og Anna Schnell (1668-1739)<br />

1. Broder Hansen Brorson (1728 - 1773), stiftsprovst i Ribe. Gift med Søster Svane Bagger<br />

2. Margrethe Hedvig Brorson (1729 - c1790). Gift med M. P. Wind, Brøns<br />

3. Johan Hansen Brorson (1730 - 1799), provst i Gram. Gift med Magdalene Bondesen<br />

4. Hans Adolf Brorson (1732 - 1790), Emmerlev. Gift med Anna C. C. Brorson<br />

5. Carl C. Hansen Brorson (1745 - 1790), Varde, ugift<br />

*<br />

Peder Nissen (<strong>Bedsted</strong> 12. marts 1694 - 30. jan. 1763), kådner i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift ca 1725 med<br />

Anne Nisdatter (c1693 - 1742), 49 år<br />

1. Nis Pedersen (1725 -), kådner i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Kirstine Andersdatter<br />

2. Jeppe (1729 -)<br />

3. Inger (1732 -). Gift med kådner og snedker i Hynding i Ravsted sogn, Jacob Madsen (c1728-)<br />

*<br />

Michel Andersen (Vinum) (Krusgård 1694 - 7. nov. 1768), 94 år, hyrde og småmand i <strong>Bedsted</strong><br />

F: småmand, Anders Michelsen og Sidsel<br />

Gift med<br />

Kirsten Christensdatter (Vinum 1706 - 16. nov. 1764), datter af Christen Jensen og Maren, Vinum, Døstrup sogn<br />

1. Anna Catharina (1730 - 26. jan. 1758), ugift<br />

2. Christen Michelsen (1731 -), småmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Ellen Christensdatter (1733-)<br />

3. Anders (1733 - 1735)<br />

4. Christian (1735 - 28. marts 1758), ugift<br />

5. Anders (1737 - 1737)<br />

6. Maren (1738 - 1746), 8 år<br />

7. Anders (1740 - 1743), 3 år<br />

8. Jens (1742 - 1746), 3½ år<br />

9. Anders (1745 - 6. maj 1748)<br />

10. drengebarn (dødfødt 12. apr. 1747)<br />

11. barn (dødfødt ved pinsetid 1748)<br />

12. Anders (17. juni 1751 - 10. jan. 1753)<br />

*<br />

1695<br />

*<br />

Anders Hansen (Brøndelund, Nustrup sogn 1695 -), bosat i Terp 1730, småmand i Arndrup<br />

Gift med<br />

Sinnet Jensdatter (c1696 - 14. feb. 1768), 72 år, datter af småmand i Terp, Jens Nissen (1660-) og Ellen Jesdatter<br />

1. Hans Andersen (1730 -), Arndrup. Gift med Botille Mathiasdatter (1730-)<br />

2. Ellen (1738 -)<br />

*<br />

Hans Hessel (c1695 -), degn i Agerskov fra 1724<br />

F: degn i <strong>Bedsted</strong>, Mathias Hansen Hessel (c1656-1742) og Elsbe Clausdatter (c1661-1724)<br />

Gift med<br />

Magdalene Marcusdatter (c<strong>1699</strong> -), datter af præsten i Skodborg, Marcus Stuhr (1660-1698) og NN Andersdatter, der<br />

var datter af præsten i Toftlund, Anders Clausen (Carl Langholz: Søren Kierkegaards slægtninge)<br />

*<br />

Hans Jørgensen Vind (<strong>Bedsted</strong> 1695 - Fjærsted 27. marts 1744), gårdmand i Fjærsted, Spandet sogn<br />

F: smed og gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jørgen Pedersen Vind (1673-1732) og Gunder Boysen (c1672-1756)<br />

Gift i Spandet 4. okt. 1729 med<br />

Cathrine Pedersdatter Wolf (-), datter af Peder Wolf (-)<br />

*<br />

Jørgen Petersen Lassen (1695 - 3. apr. 1775), 80 år, skrædder og halvkådner i <strong>Bedsted</strong><br />

F: halvkådner i <strong>Bedsted</strong>, Peter Lassen (c1660-) og Maren (c1660-1742)<br />

Gift 1. g. 1726 med<br />

Kirsten Jensdatter (c1700 - 1728) af Bovlund<br />

Gift 2. g. med<br />

Mette Nisdatter (1700 - 20. okt. 1754), datter af gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Nis Christensen (c1651-1736) og Jeng<br />

Povelsdatter (1655-1731)


1. Ester (1727 -)<br />

--<br />

2. Peder (1730 - 1731)<br />

3. Inger (1732 -). Gift med Erich Jacobsen (1728-)<br />

4. Peder (1735 - 1741)<br />

5. Nis Jørgensen (1739 -), inderste i <strong>Bedsted</strong>. Gift 1. g. med Hanne Povelsen (1747-). Gift 2. g. med Kirsten<br />

Nielsdatter (-)<br />

*<br />

Peter Hansen (Jejsing, Hostrup sogn 1695 - 17. aug. 1763), halvkådner i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift 1. g. med<br />

Bodil Christensdatter (-) af Alslev. Død efter 1 års ægteskab<br />

Gift 2. g. med<br />

Anna Petersdatter (c1693 - 17. aug. 1769), 76 år, datter af kådner i <strong>Bedsted</strong>, Peder Lassen (c1660-) og Maren Jepsdatter<br />

(c1660-1742) af Hellevad Mølle<br />

1. pige (dødfødt)<br />

--<br />

2. Peter Petersen Lassen (c1724 -), halvkådner i <strong>Bedsted</strong> på sin fars sted. Gift med Kirsten Andersdatter (1719-)<br />

af Stauning<br />

3. Jacob Petersen Lassen (17. feb. 1737 -), skrædder og småmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Kirsten Ibsdatter (-). Gift 2.<br />

g. med Dorthe Hansdatter (-)<br />

4. Hanne (-). Gift med småmand i <strong>Bedsted</strong>, Christen Jensen (1730-)<br />

*<br />

Lorents Widding (Branderup 26. okt. 1695 - Bevtoft 1738), degn i Bevtoft og Tirslund<br />

F: degn i Branderup, Nicolaj Widding (c1666-1705) og Sinnet Nisdatter (c1669-1742)<br />

Gift 1730 med<br />

Anna Jørgensdatter Vind (<strong>Bedsted</strong> 10. juli 1702 - Mårbæk 19. feb. 1777). Fadderne ved hendes dåb var: Prætori hustru<br />

(sandsynligvis herredsfoged Mathias Hansen Bruuns 2. hustru, Marie Elisabeth Fabricius), Tjellufs datter (faderens<br />

kusine) og konens broder. Hun blev begravet 27. feb. 1777 i <strong>Bedsted</strong> kirke, datter af smed og gårdmand i <strong>Bedsted</strong>,<br />

Jørgen Vind (1673-1732) og Gunder Boysen (1672-1756). Gift 1. g. ca 1723 med degn i Bevtoft/Tirslund, Arndt<br />

Nielsen (c1702-)<br />

1. Arndt Widding (24. feb. 1732 -), degn i Nr. Løgum. Gift med Anna Krühl<br />

2. Hanne (27. nov. 1733 -). Gift med gårdmand i Gravlund, Hans Nicolajsen (1720-)<br />

3. Sinnet (1735 - 1741), 5½ år<br />

*<br />

Mads Jensen (Mats Jensen) (c1695 -), i <strong>Bedsted</strong>, senere i Gravlund<br />

Gift med<br />

NN Lavesdatter (-), datter af Lave Nielsen (1669-)<br />

1. Kirsten (c1727 - 1741), 13½ år<br />

2. Jens Madsen (c1730 -), småmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Anna Povelsdatter (-)<br />

*<br />

Hans Jørgensen (c1695 - 1736), 40 år, hyrde i Alslev, senere hyrde i Arndrup. Formentlig bror til Nis Jørgensen<br />

(<strong>1699</strong>-)<br />

Gift past. Epist. 1729 med (trolovet 1725 søndag p. 2. epist. i Øster Højst)<br />

Maren Jensdatter (Gårdkrog, Skærbæk sogn ca 1698 - begravet 22. feb. 1747), 49 år. Hun gift 1. g. med Hans Jørgensen<br />

(-) af Alslev<br />

1. Jørgen Lassen (1730 -)<br />

2. Thomas (1735 - 1736), 1 år på nær to dage<br />

3. Jørgen (1736 - 1736), 6½ måned<br />

*<br />

Nicolaj Lauridsen (Nicolaj Lorentzen eller Lausten) (1695 - 30. marts 1756), halvgårdmand i Gravlund<br />

F: gårdmand i Gravlund, Laust Nielsen (c1650-1731) og Maren (Mette) (1658-1766)<br />

Gift 9. okt. 1718 med<br />

Catharina Marie Toft (nov. 1687 - 14. jan. 1766), 78 år, datter af sognefoged og gårdmand i Mårbæk, Hans Hansen Toft<br />

(1656-1716) og Bodil Ebbesdatter (1652-1706)<br />

1. Mette (23. okt. 1718 -). Gift med gårdmand i Visbjerg, Laust Petersen (1709-)<br />

2. Hans Nicolajsen (28. apr. 1720 -), Gravlund. Gift med Johanne Lorensdatter Widding (1733-)<br />

3. Bodil (23. juli 1724 -). Gift med gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Hans Jacobsen (1724-). Gift 2. g. med Johannes<br />

Ratenburg (1728 -)<br />

4. Laurits (Laust) Nicolajsen (8. maj 1729 - 20. maj 1750), 21 år<br />

*<br />

Jes Nissen (Svarrer) (Hejsel, Ravsted sogn maj 1695 - 10. aug. 1761), 66 år, gårdmand i Arndrup


Gift 24. okt. 1737 i <strong>Bedsted</strong> med<br />

Anna Christensdatter (Raved 14. okt. 1703 - 8. okt. 1762), datter af Christen Jepsen og Sinnet i Bylderup Bov<br />

1. Nis Jessen (1738 -), gårdmand i Arndrup. Gift med Bodil Jesdatter (c1735-)<br />

*<br />

Jørgen Jensen (Ålborg 28. maj 1695 - 3. maj 1767), 71 år, halvkådner i <strong>Bedsted</strong><br />

F: Jens Nielsen og Anna<br />

Gift 1725 med<br />

Maren Petersdatter Lydiksen (c1692 - 14. feb. 1772), 81 år, datter af Peter Lydiksen (c1665-) og Anna (c1657-1703)<br />

1. Anna (c1726-). Gift med Hans Pedersen (1742-) i <strong>Bedsted</strong><br />

2. Peder Jørgensen (1726 -), Hejsel. Gift med Catharina Petersdatter (-)<br />

3. Jacob Jørgensen (1732 -), småmand i Højst. Gift med Christine Pedersdatter (1731-)<br />

4. Jens Jørgensen (1736 -), <strong>Bedsted</strong>. Gift med Ellen Pedersdatter (-)<br />

5? Peter (1750 -) “et uægte barn”<br />

*<br />

Thomas Jørgensen (c1695 - 1733), småmand i <strong>Bedsted</strong>, småmand i Terp 1731.<br />

Gift 1730 med<br />

Anna Hansdatter Lydiksen (1706 - 20. juli 1767), 61 år, datter af ottingsgård i <strong>Bedsted</strong>, Hans Petersen Lydiksen<br />

(c1678-1745) og Mette Andersdatter (c1679-1769). Hun gift 2. g. 1738 med småmand i <strong>Bedsted</strong>, Christen Nielsen<br />

(1701-1771)<br />

1. Anne (<strong>Bedsted</strong> 21. feb. 1731 - 7. apr. 1763), ugift pige af Terp<br />

*<br />

1696<br />

*<br />

Hans Hansen (c1696 -), småmand i Terp. Stammer fra Lintrup<br />

Gift med<br />

Cathrine Rasmusdatter (c<strong>1699</strong> - 30. maj 1767), 68 år, datter af gårdmand i Terp, Rasmus Pedersen Ouesen (c1655-) og<br />

Maren Rasmusdatter (c1657-1744)<br />

(Ingen børn)<br />

*<br />

Broder Ratenburg (Tinglev 8. apr. 1696 - 7. apr. 1760), sognefoged og gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

F: præsten i Tinglev, Nicolaus Ratenburg (1656-1707) og Christine Clausdatter Caspergaard (1668-1719)<br />

Gift 1. g. 2. maj 1724 med<br />

Benedicte Stock (c1698 - 1726, begravet med sit dødfødte barn i sine arme), datter af sognefoged og gårdmand i<br />

<strong>Bedsted</strong>, Bertram Stock (c1665-) og Herlich Petræus<br />

Gift 2. g. 17. okt. 1726 i <strong>Bedsted</strong> med<br />

Abigael Jensdatter (c1698 - 4. feb. 1784), 85 år, datter af farver i Tinglev, Jens Jepsen (-) og Karen Nielsdatter<br />

1. Nicolaj (9. feb. 1725 - 19. maj 1725)<br />

2. barn (dødfødt 1726)<br />

--<br />

3. Nicolaj Ratenburg (4. juli 1727 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Helena Nielsdatter (1740-)<br />

4. Johannes Ratenburg (17. dec. 1728 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Bodil Nicolajdatter (1724-)<br />

5. Catharina (14. juni 1731 - før 1781)<br />

6. Christine Benedicte (31. jan. 1733 - 29. dec. 1758), ugift<br />

7. Jens Ratenburg (20. juni 1735 -), gårdmand i Vippel. Gift med Maren Jensen (-)<br />

*<br />

Peder Jessen (7. sept. 1696 - 26. juli 1755), gårdmand i Arndrup<br />

F: Jes Hansen, Hejsel, Ravsted sogn<br />

Gift 1725 med<br />

Kela Jacobsdatter (marts 1708 - 21. sept. 1762), datter af gårdmand i Arndrup, Jacob Christensen (c1660-) og Maren<br />

Pedersdatter<br />

1. Kirsten (1727 -). Gift med gårdmand i Arndrup, Niels Hansen (1725-). Gift 2. g. med Christen Clausen (1727-)<br />

2. Catharina (1729 -). Gift med hyrde og småmand, Peter Jørgensen (1726-)<br />

3. Kirstina (1731 -). Gift med småmand i Højst, Jacob Jørgensen (c1732-)<br />

4. Jes (15. maj 1734 - 30. apr. 1750), 16 år<br />

5. Ellen (1737 -). Gift med hjuler i Arndrup/<strong>Bedsted</strong>/Mårbæk, Jens Jørgensen (1736-)<br />

6. Jacob Pedersen (1746 -), inderste i Arndrup. Gift med Maren Pedersdatter (1750-)<br />

7. Hans Pedersen (1742 -), kådner i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Anna Jørgensdatter (c1726-)<br />

8. Maren (1745 -). Gift med kromand i Hellevad, Peter Hansen<br />

9. Johannes (8. apr. 1747 -)<br />

*<br />

Mathias Sørensen (Løgumkloster 20. sept. 1696 - 13. juni 1777), 81 år, inderste i Terp, småmand i <strong>Bedsted</strong>. Ved sin


død benævnes han “en fattig småmand og inderste på Kæsten Hansens grund i <strong>Bedsted</strong>”<br />

F: småmand i Løgumkloster, Søren Madsen (c1662-) og Anne Margrethe Clausdatter (-)<br />

Gift 1731 med<br />

Gunder Kæstensdatter (Sæd c1705 - 29. sept. 1771), 66 år, datter af gårdmand i Sæd, Kæsten Bossen og Kirsten<br />

1. Kæsten Mathiesen (1732-), rytter, død ugift<br />

2. Anne Margrethe (1734 -). Gift med smed i Sæd (Sjælland?), Peter Hansen (c1730-)<br />

3. Søren Mathiesen (1738 -), dragon i Kolding<br />

4. Claus Mathiesen (1741 -), inderste i Terp. Gift med Anne Jensdatter (-)<br />

5. Peder Mathiesen (1745 -), småmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift 1. g. med Margrethe Hansdatter (c1739-). Gift 2. g. med<br />

Cecilie Nielsdatter (c1734 -) af Terp. Gift 3. g. med Margrethe Andreasdatter (1732-)<br />

*<br />

Enevold Ewald (29. aug. 1696 - 17. nov. 1754), præst ved Vajsenhuset i København<br />

F: præsten i Højst, Niels Ewald (1658-1733) og Catharina Prætorius<br />

Gift 11. okt. 1730 med<br />

Maria Wulff (1715 - 1791), datter af Mathias Wulff og Maria Martens<br />

1. Johannes Ewald (København 18. nov. 1743 -), digter i København<br />

*<br />

Michel Nielsen (Landby) (nov. 1696 - 27. marts 1771), 74 år og 18 uger, kådner i <strong>Bedsted</strong><br />

F: kådner i <strong>Bedsted</strong>, Niels Michelsen (Landby) (c1668-) og Maren Michelsdatter<br />

Gift 1. g. med<br />

Mette Hansdatter (-)<br />

Gift 2. g. 27. nov. 1738 med<br />

Mette Christensdatter (1703 - 28. feb. 1750) af Alslev, Højst sogn<br />

Gift 3. g. 10.juni 1738 med<br />

Birthe (Birret) Jacobsdatter (c1727 - 23. dec. 1787), 60 år, fra Gamst, Anst sogn. Hun gift 2. g. 1771 med Peder<br />

Sørensen (1740-)<br />

1. Maren (1739 - 1740), 32 uger<br />

(Ingen børn født i 1. og 3. ægteskab)<br />

*<br />

Hans Jacobsen (nov. 1696 - 15. dec. 1760), 64 år, begravet 27. dec. 1760, kirkeværge og halvgårdmand i Terp<br />

F: gårdmand i Terp, Jacob Jessen (c1650-) og Maren (<strong>Bedsted</strong> sogn side 116)<br />

Gift i <strong>Bedsted</strong> 1. juni 1723 med<br />

Marie Margrethe (Marina) Jørgensdatter (Udbjerg c1702 - 16. sept. 1777), 75 år, datter af gårdmand i Bjerre Mark ved<br />

Bremsbøl, Udbjerg sogn, Jørgen Detlefsen Wolf (1659-1706) og Margaretha Petreja (1668-1748), en præstedatter fra<br />

Udbjerg præstegård. Nævnes ved sin død 1777, at være mor til 24 oldebørn. (Se mere om hende i kirkebogen)<br />

1. Maren (1724 -). Gift med gårdmand i Løgumkloster, Niels Hansen (c1720-)<br />

2. Jørgen Hansen Wolf (1725 -), gårdmand i Terp på det fædrene sted. Gift med Kirsten Bundesdatter (c1741- af<br />

Vellerup<br />

3. Jacob (1727 -)<br />

4. Margrethe (1729 -)<br />

5. Kirsten (1732 -). Gift med Laust Hansen (c1728-), Vollum, Døstrup sogn<br />

6. Jacob (1734-)<br />

7. Christian Hansen Wolf (1736 -). Gift med Maren Anderses (-)<br />

8. Jacob Hansen Wolf (1739 -), småmand i Terp. Gift med Kirstine Andreasdatter (c1749-)<br />

9. Jes Hansen (Wolf) (1741 -), Lindholm sogn<br />

*<br />

Paul Nissen (juni 1696 - 31. marts 1777), 81 år, gårdmand i <strong>Bedsted</strong> på sit fædrene sted. Kaldes unge Paul Nissen.<br />

F: gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Nis Christensen (c1651-1736) og Jeng Povelsdatter (1655-1731) af Gravlund<br />

Gift 1. g. 1723 med<br />

Anna Jacobsdatter (c1694 - 1725), datter af gårdmand i Mårbæk, Jacob Jepsen Knap (-1736) og Esther Pedersdatter<br />

(1666-1742)<br />

Gift 2. g. 1727 med<br />

Elsabe Mathiasdatter Hessel ( - 11. feb. 1765), datter af degn i <strong>Bedsted</strong>, Mathias Hansen Hessel (1656-1742) og Elsabe<br />

Clausdatter (1661 - 1724)<br />

1. Anne (1724 - 1727)<br />

--<br />

2. Nis Paulsen (1729 -), <strong>Bedsted</strong>. Gift med Anna Sophie Paulsdatter (1743-)<br />

3. Mathias Paulsen (1731 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Mette Andersdatter (1725-)<br />

4. Anna (1732 -). Gift med Jens Clausen (Wrå) (c1743-) i Nitriskjær, Agerskov sogn<br />

5. Hans (1734 -)<br />

6. Anne (1737 -)


*<br />

1697<br />

*<br />

Hans Peter Bossen (Mjolden 17. juni 1697 - 20. sept. 1779), 82 år, sognefoged og gårdmand i Alslev, senere<br />

pensionær på Arndrup Mølle 1767-83<br />

F: sognefoged og gårdmand i Alslev, Højst sogn, Boe Martensen og Maren Hansdatter<br />

Gift 1. g. 7. okt. 1735 med<br />

Malene Christensdatter (-) fra Vedbæk, Højst sogn<br />

Gift 2. g. 22. okt. 1743 i Højst med (trolovet i <strong>Bedsted</strong> 21. nov. 1743 ?)<br />

Catharina Marie Ludolphsdatter (1716 - 27. jan. 1782), 66 år, datter af møller i Arndrup, Ludolph Johansen<br />

(c1683-1756) og Ellen Toft (1683-1771)<br />

1. Maren (1736 -). Gift med farver i Bylderup, Christian Lorentzen (c1732-)<br />

2. Bo (1738 -)<br />

--<br />

3. Ludolph Bossen (26. sept. 1744 -), gårdmand i Alslev, senere møller i Arndrup. Gift med Cathrine<br />

Margrethe Jørgensdatter (-). Gift 2. g. med Kirstine Christensdatter (-)<br />

4. Malene (6. sept. 1746 -). Gift med kæmner og gårdmand i Ødis Bramdrup, Hans Clemmentsen (c1742-)<br />

5. Johannes Bossen (16. maj 1749 -), møller i Tørning<br />

6. Cathrine Lisbeth (-)<br />

7. Gunder Lene (19. okt. 1751 -). Gift med forpagter på Vojensgård, Rasmus Rasmussen (c1747-)<br />

8. Botilla Marie (-)<br />

9. Nicolaj (20. dec. 1753 -), død før 1782<br />

*<br />

Peder Callesen (1697 - 30. jan. 1777), 80 år, gårdmand i Terp på sit fædrene sted.<br />

“Den 15. juni 1741 stod Peder Callesen åbenbar skrifte for begangne lejermål med Anne Lisbeth Mathiasdatter” og<br />

“Den 4. adventes 1741 stod Anne Elisabeth Mathiasdatter åbenbar skrifte for lejermål for 2. g., eftersom hun gik til<br />

bekendelse og nu udlagde Peder Callesen af Terp til barnefar. (Første gang var i 1736)”<br />

F: gårdmand i Terp, Calle Christensen (c1637-1710) og Ellen Jepsdatter<br />

Gift 1. g. 12. juni 1744 med<br />

Bodil Jesdatter ( - 7. maj 1745) af Bøgvad, Højst sogn. Død i barselseng. (Der kan læses mere om hende i kirkebogen)<br />

Gift 2. g. 22. juni 1747 med<br />

Ellen Jacobsdatter (1724 - 29. apr. 1803), 78 år 7 mdr. og 8 dage, datter af gårdmand i Hellevad, Jacob Petersen og<br />

Anna Hansdatter<br />

0. Jochum Pedersen (Toft) (1736 -), gårdmand i Mårbæk. Gift med Cathrine Hansdatter (1745-). Gift 2. g. med<br />

Christine Christensdatter (1752-). Jochum P. Toft var en søn Peder Callesen havde fået med Anna Elisabeth<br />

Deber fra Øster Lindet, datter af småmand, Mathias Deber og Anna<br />

1. søn (dødfødt 7. maj 1745)<br />

--<br />

2. Calle Pedersen (Outzen) (2. feb. 1748 -), gårdmand i Terp. Gift med Sille Marie Paulsdatter (c1758-)<br />

3. Jacob (22. apr. 1753 -)<br />

4. Jeppe (19. marts 1760 -)<br />

*<br />

1698<br />

*<br />

Jes Jessen (c1698 - 1745), 47 år, inderste i Mårbæk<br />

Gift 1725 med<br />

Ellen Jacobsdatter (13. dec. 1696 - 9. dec. 1750), datter af gårdmand i Mårbæk, Jacob Jepsen Knap (c1665-1736) og<br />

Esther Pedersdatter (c1666-1742)<br />

1. Jes Jessen (Just) (c1725 -), skrædder i Mårbæk. Gift med Sidsel Jørgensdatter (c1722)<br />

2. Jacob (1729 -)<br />

3. Peder (1731 -)<br />

*<br />

Peder Hansen Toft (døbt 24. aug. 1698 - 20. nov. 1774), gårdmand i Terp<br />

F: gårdmand i Horns, Ravsted sogn, Hans Pedersen Toft og Ellen Pedersdatter<br />

Gift i <strong>Bedsted</strong> 13. nov. 1738 med<br />

Maren Iversdatter (døbt 14. apr. 1715 - 21. juni 1758), datter af gårdmand i Terp, Iver Pedersen (c1665-1737) og Sinnet<br />

Hansdatter (1692-1758)<br />

1. Karen (1739 - 1771)<br />

2. Hans (1742 - 9. juni 1765)<br />

3. Iver (21. okt. 1744 - 21. dec. 1755), 11 år<br />

4. Karen (21. feb. 1750 -). Gift med gårdmand i Terp, Jørgen Petersen Toft (c1740-)


5. Peter (9. juni 1755 - 10. juni 1755)<br />

*<br />

Nis Povelsen (c1698 - c1752), kådner i Gravlund<br />

Gift 1. g. med<br />

Mette Rasmusdatter (Jepsdatter?) (-) fra Øster Højst<br />

Gift 2. g. i <strong>Bedsted</strong> 20. okt. 1736 med (Gift i 16 år)<br />

Malene Heinrichsdatter (20. apr. 1698 - 8. maj 1766), datter af gårdmand i Ødis, Henrik Lydiksen og Maren. Ved sin<br />

død benævnes hun “en fattig enke af Gravlund. Hun opholdt sig hos kådner i Gravlund, Peder Ovesen”<br />

1. Maren (c1720 -). Gift med kådner i Gravlund, Jes Pedersen (c1706-) og 2. g. med Peder Ovesen (1728-)<br />

2. Kirsten (c1723 -). Gift med småmand i Gravlund, Aksel Madsen (1733-)<br />

(Ingen børn i 2. ægteskab)<br />

*<br />

Abraham Petersen (Werre) (Løgumkloster 9. dec. 1698 - 8. sept. 1760), kådner i Løgumkloster, degn og lærer i<br />

<strong>Bedsted</strong> fra 1736-60 (<strong>Bedsted</strong> sogn side 390)<br />

F: kådner og søfarende i Løgumkloster, Peter Abrahamsen og Anne Jørgensdatter<br />

Gift 29. aug. 1738 med<br />

Margrethe Schultz (1694 - 14. apr. 1768), datter af degn i Agerskov, Herman Schultz og Magdalene, der var en datter af<br />

præsten i Skodborg, Marcus Stuhr. Hun gift 1. g. med Claus Hessel (1700-)<br />

1. Maren Abrahamsen (1736 -), en uægte datter?. Gift med gårdmand i Fogderup, Peder Johansen (c1736-)<br />

*<br />

Kirsten Petersdatter (Terp 1698 - <strong>Bedsted</strong> 6. maj 1767), 69 år, formentlig datter af Peter Petersen (c1660-) og Maren<br />

(c1660-1742), ugift<br />

*<br />

<strong>1699</strong><br />

*<br />

Nis Jørgensen (<strong>1699</strong> - 4. feb. 1755), småmand i Terp, inderste på Jens Nissens grund i Terp. Fra Strandelhjørn,<br />

benævnes 1742 som ungkarl af Terp<br />

Gift 27. okt. 1742 (13 år) med<br />

Karen Jensdatter (maj 1698 - 6. dec. 1773), 75 år, datter af gårdmand i Gammelby (i Lebberd sogn?), Jens Thomsen og<br />

Maren Sørensdatter<br />

1. Anna Maria (4. jan. 1744 (1743?) -). Gift med skrædder og halvkådner i Terp, Christian Jepsen Poulsen<br />

(1727-)<br />

*<br />

Niels Jørgensen (Højen syd for Vejle <strong>1699</strong> - 26. marts 1753), småmand i Terp<br />

*<br />

Morten Clausen (c<strong>1699</strong> -)<br />

Gift med<br />

Johanne (Jahan) Lavesdatter (sept. <strong>1699</strong> - 11. apr. 1766), datter af Lave Nielsen (c1669)i <strong>Bedsted</strong>. Døde som enke i<br />

Gravlund hos sin søster og svoger Mads Jensen (c1695-) i en af Jesper Christensens lejehuse. Hun gift 2. g. med Bennet<br />

Andersen (1700-)<br />

1. datter (-)<br />

*<br />

*

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!