15.09.2023 Views

Greenpro NL 04 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JAARGANG 3 I NUMMER 4 <strong>2023</strong> I SEPTEMBER - OKTOBER I GREENPRO-O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

CMYK 0 0 0 0<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

CMYK 69 0 78 8<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

PLATFORM VOOR DE TUIN- EN GROENPROFESSIONAL | GREENPRO-O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

4<br />

‘Op schoolpleinen<br />

liggen kansen’<br />

Groningen zet in<br />

op vergroening<br />

‘Daktuin moet meer<br />

zijn da sedum alleen’<br />

Wielladers om te maaien,<br />

snoeien en bestraten


T +31(0)413 395 262<br />

Relaxen op


In de stedelijke omgeving vormen dakterrassen een significante aanvulling<br />

op de (semi-)openbare buitenruimte. In steeds meer projecten, nieuwbouw<br />

en renovatie, worden deze plekken meegenomen in de ontwikkeling.<br />

grote hoogte!<br />

Met het brede assortiment van FURNS maak je van een simpel dakterras een<br />

ware daktuin. Door het toepassen van bijvoorbeeld gewicht besparende<br />

aluminium keerwanden, transformeert de ruimte naar een echt groene<br />

omgeving. Ook zitoplossingen, zoals deze MIO Picknickset, creëren een<br />

fijne plek om te verblijven. Vaak met een mooi uitzicht over de stad.<br />

- Gewicht besparende oplossingen voor daktuinen.<br />

- Robuust meubilair voor alle weersomstandigheden.<br />

- Te combineren met bekleding van duurzaam bamboe.<br />

FURNS.COM


36 V Connect<br />

De kracht van brandstof,<br />

de voordelen van accu<br />

De visie van Makita is een wereld<br />

zonder snoeren en brandstof.<br />

De visie van Makita is een wereld zonder snoeren en brandstof. Met deze<br />

krachtige accu bladblazer die vergelijkbaar is met een 50 cc brandstof<br />

aangedreven bladblazer komt dat steeds dichterbij. Ook Makita neemt haar<br />

maatschappelijke verantwoordelijkheid en is gestopt met het produceren<br />

van brandstofmotoren. Ze zijn niet meer nodig. Voor bouw, infra, industrie,<br />

groenvoorziening en schoonmaak. Makita heeft 350 machines op LXT 18 V,<br />

150 machines op XGT 40 V en diverse connect modellen. Deze machine<br />

proberen? Vraag een demo aan via test.tuin@makita.nl.<br />

UB002CZ01<br />

36 V connect<br />

Ruggedragen bladblazer connector type,<br />

geleverd zonder accu en lader in doos.<br />

<strong>NL</strong>BPDC1200A02<br />

36 V connect<br />

Ruggedragen accu met lader,<br />

geleverd zonder adapters, in doos.<br />

Stefan Rams, Van Wijlen, Sprang-Capelle<br />

makita.nl/xgt


DE<br />

VAKBEURS<br />

9/10/11<br />

JANUARI 2024<br />

Evenementenhal Hardenberg<br />

De thema’s voor De Groene Sector Vakbeurs voor komende<br />

editie zijn bekend. Aankomend jaar gaat de beurs in op<br />

duurzaamheid, levend groen en tuininrichting.<br />

Schrijf je<br />

in voor de<br />

nieuwsbrief!<br />

Geïnteresseerd in één van de thema’s?<br />

Blijf op de hoogte van De Groene Sector vakbeurs door je in te schrijven op de nieuwsbrief<br />

via de website van De Groene Sector Vakbeurs en houd de socials in de gaten!<br />

Blijf op de hoogte van<br />

het laatste nieuws en volg<br />

ons via social media!<br />

@ degroenesectorvakbeurs<br />

@ degroenesectorvakbeurs<br />

@ degroenesectorvakbeurs<br />

www.groenesector.nl


VITAAL BOOMBEHEER MET AANDACHT<br />

VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING<br />

Boomrooierij Weij tmans is een hypermoderne onderneming<br />

en vooraanstaand landelij k speler in de bomensector.<br />

Met vakkundige, betrokken medewerkers en een veelzij dig<br />

innovatief machinepark zij n we inzetbaar voor elke opdracht;<br />

klein of groot. Bij vitaal boombeheer hoort duurzaam en<br />

circulair denken. We zetten grote stappen om emissie-vrij te<br />

werken, dankzij onze elektrische machines en voertuigen.<br />

In boom- en bosbeheer levert Boomrooierij Weij tmans<br />

totaal-dienstverlening, bij voorbeeld in de gemeenten Bladel,<br />

Boxtel, Eindhoven, Nissewaard, Rij swij k, Tilburg en Woerden.<br />

Bomen rooien en snoeien<br />

Compleet projectbeheer<br />

Uniek gespecialiseerd materieel<br />

Duurzaam en emissie-vrij<br />

Efficiënt, veilig en kwalitatief<br />

BOOMROOIERIJ<br />

WEIJTMANS BV<br />

Handelsweg 18<br />

5071 NT Udenhout<br />

Nederland<br />

Tel. 013-511 14 83<br />

algemeen@weij tmans.nl<br />

boomrooierij weij tmans.nl


UITGAVE<br />

4<br />

VOORWOORD<br />

Kijk eens omhoog!<br />

Voor verreweg de meesten van jullie zal het niet opgaan, maar sinds corona is thuiswerken niet meer weg te denken voor de<br />

meeste mensen. Ik tik ook veel van mijn stukjes vanaf de keukentafel met uitzicht op een schuurdak. Een schuurdak dat vol<br />

ligt met … grind. Tsja.<br />

En dan werk je dus aan een uitgave van <strong>Greenpro</strong> met als thema ‘groendaken’. Omdat een betere wereld sinds jaar en dag<br />

bij jezelf begint, ben ik eens gaan rondneuzen. En wat schetst mijn verbazing? De Amsterdamse ondernemer Tamara van Dijk<br />

bedacht een even simpel als doeltreffend initiatief: een groendak van de zaak!<br />

Want als je als werkgever je medewerkers mag ondersteunen met een auto, fiets of thuiswerkplek ‘van de zaak’, waarom dan<br />

geen groendak van de zaak? Want thuiswerken met uitzicht op een groendak is vele malen inspirerender en gezonder dan<br />

thuiswerken met uitzicht op bitumen of grind. Bril-jant!<br />

Ik wilde meer weten.<br />

En wat blijkt? Tamara heeft meer goede ideeën over groendaken. Met haar bedrijf ‘t Groene Loket werkt ze aan het ‘grote<br />

GROENE DAKENPLAN’, waarbij ze bewoners, bedrijven en organisaties oproept omhoog te kijken naar het onbenutte dakenlandschap.<br />

“Zakelijk en commercieel vastgoed, en niet alleen nieuwbouw, smeken om aandacht”, vertelde Tamara me. “De<br />

grauwe bedrijventerreinen zijn niet meer van deze tijd. Net als de steden die hun groen ontwikkelen ligt hier een belangrijke<br />

verantwoordelijkheid. In samenwerking met onder andere. Greendustry zetten wij ons in om hier verandering in te brengen.<br />

Van advies tot uitvoering. Gelukkig zien we ook hier steeds meer regelgeving ontstaan en we merken dat dit een positief effect<br />

heeft. Steeds meer initiatieven volgen.”<br />

Zoveel blijkt ook wel uit deze editie van <strong>Greenpro</strong>.<br />

Van onderop naar boven<br />

Tamara werkt echter anders dan de meeste groenbedrijven. Van onderop. “Mijn initiële missie is beweging van onderaf te<br />

creëren om zo voor versnelling te zorgen. Dat betekent dat wij in eerste instantie de aandacht op bewoners richten. Zo pak<br />

je de grootste groep! De bewoners zijn ieder weer werkzaam bij bedrijven en ze beheren wellicht zelfs (eigen) vastgoed dat<br />

verduurzaamd moet worden. Zo zorg ik ervoor dat ik vanaf twee kanten kijk naar het groene potentieel van het reguliere en<br />

commerciële vastgoed in Nederland.”<br />

Haar enthousiasme was zo aanstekelijk dat ik tijdens de eerste tropische dagen in september zelf de schop ter hand heb genomen<br />

en het grind van mijn schuurdak heb geschept. Komend voorjaar bestaat mijn uitzicht uit fris groen vol zoemende insecten.<br />

En het mooie van mijn noeste arbeid? Dat mijn buurman ook op zijn schuurdak staat te scheppen!<br />

Veel leesplezier!<br />

Armand Landman<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

7


CMYK 66 0 57 30<br />

CMYK 69 0 78 8<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

greenpro-online.nl<br />

Jaargang<br />

Platform<br />

3<br />

voor<br />

• Nummer<br />

de tuin- en<br />

4 <strong>2023</strong><br />

groenprofessional<br />

Verschijnt tweemaandelijks<br />

ISSN 2772-5154<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

CMYK 69 0 78 8<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

CMYK 0 0 0 0<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

www.louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

Postbus 85, B-3900 Pelt<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Armand Landman<br />

Redactieteam<br />

Ramona Kezer, Armand Landman, Mark Koopmans,<br />

Carolien Klees, Geert van Cauwenberge, Storm Wissink,<br />

Emmy Kok, Nolanda Klunder, Susan Peek, Reina Lanters,<br />

Kris vandekerckhove<br />

Projectmanagement<br />

Michel van Strijp<br />

m.vanstrijp@louwersmediagroep.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via<br />

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben<br />

ontvangen, stuur een email naar<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING: IBAN: <strong>NL</strong>46INGB000<strong>04</strong>17165<br />

SWIFTADRES: INGB<strong>NL</strong>2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Greenpro</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging<br />

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Tuin- en landschapsarchitecten, tuinaannemers,<br />

gemeentelijke diensten en beleidsmakers voor openbaar<br />

groen, planten- en boomkwekerijen, vijver, zwemvijver-<br />

en zwembadbouwers, dak- en gevelbegroeners,<br />

tuincentra en tuinspeciaalzaken, pretparken, bedrijven<br />

voor verhuur- en verkoop van tuinmachines, sport- en<br />

recreatiedomeinen, golfclubs.<br />

Vormgeving / Art-direction<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van<br />

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

‘Hier liggen mooie kansen voor de groenprofessional’ 10<br />

Groen, gezond en gelabeld: de groene ruimte van het Tergooi MC 14<br />

De Pen, ‘Holistisch naar ons vak kijken’ 18<br />

Fargesia Rufa: de veelzijdige bamboesoort 22<br />

STAD IN DE KIJKER<br />

‘Groen wordt alleen nog maar belangrijker’ 24<br />

DAKTUINEN<br />

‘Daktuin moet meer zijn dan sedum alleen’ 26<br />

Verborgen groene oase aan de Nieuwe Maas 28<br />

Crème-de-la-crème onder de keerwanden 30<br />

Perfecte harmonie van cortenstaal en bamboe 32<br />

Lichtgewicht systeem voor groendaken 34<br />

Biodivers en waterbergend dak op De Doelen in Rotterdam 36<br />

Zorgvuldige logistiek voor bijzonder dak 38<br />

‘De juiste balans tussen steen en groen’ 42<br />

‘Compleet programma machines voor de groenvoorziening’ 46<br />

Makkelijker heggen snoeien met nieuwe proportionele hydraulische arm 48<br />

DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Buitenruimtespecialist gaat dankzij digitaliseringsslag papierloos werken 50<br />

Veel winst te behalen met eenvoudige digitale meetapparatuur 52<br />

Software op maat voor de hovenier 54<br />

Bomen op beton laten groeien bij het nieuwe Mediaplein in Antwerpen 58<br />

WIELLADERS<br />

10 24<br />

38<br />

44<br />

Compact loaders met hoge stabiliteit en voor een eerlijke prijs 60<br />

Maaien, snoeien en bestraten met één machine 64<br />

Compacte machines met grote hefkracht 66<br />

Nieuwe wielladers en elektrische graafmachine 68<br />

‘We proberen Europa te veroveren’ 70<br />

Veelzijdige zwenklader voor de groene sector 72


INHOUD<br />

58 64<br />

76<br />

88 108<br />

‘Met deze accumachines werken we sneller en prettiger’ 74<br />

WIELLADERS<br />

‘Altijd voorzien van de nieuwste technieken’ 76<br />

VERLICHTING<br />

Slimme tuinverlichting op 12V 80<br />

Eenheid in de tuin 82<br />

Zwembadverlichting op maat 84<br />

CMYK 0 0 0 0<br />

Coöperatie biedt hoveniers brede kennis en expertise 86<br />

Met drie mensen park van 500 hectare onderhouden 90<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

CMYK 69 0 78 8<br />

VERSNIPPERAARS<br />

Houtversnipperaars van de bovenste plank 92<br />

Compact én voor grote diameters 94<br />

Praktische werktuigendrager op rupsbanden 98<br />

Onderscheid maken door service en A-merken 100<br />

Houtverwerkingsmachines voor het grote werk 102<br />

Veelzijdige en krachtige biohakselaars en versnipperaars 1<strong>04</strong><br />

CMYK 0 0 0 0<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

Platform v or de tuin- en groenprofe sional<br />

CMYK 69 0 78 8<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

CMYK 69 0 78 8<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

PLATFORM VOOR DE TUIN- EN GROENPROFESSIONAL | GREENPRO-O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

CMYK 0 0 0 0<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

JAARGANG 3 I NUMMER 4 <strong>2023</strong> I SEPTEMBER - OKTOBER I GREENPRO-O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

CMYK 69 0 78 8<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

CMYK 0 0 0 0<br />

CMYK 66 0 57 30<br />

Voor elke klus een passende grondboor of palenrammer 106<br />

4<br />

‘Op schoolpleinen<br />

liggen kansen’<br />

Groningen zet in<br />

op vergroening<br />

‘Daktuin moet meer<br />

zijn da sedum alleen’<br />

Wielladers om te maaien,<br />

snoeien en bestraten<br />

VERHARDING<br />

‘Een natuurlijke uitstraling voor elk project’ 108<br />

‘Natuurlijke uitstraling en makkelijk in onderhoud’ 110<br />

Samen op pad met duurzame secundaire bouwgrondstoffen 112<br />

Halfverharding: ook ideaal voor daktuinen 116<br />

‘Ook de toekomst van accutechnologie is groen’ 118<br />

Veilig laden zonder brandgevaar is belangrijk bij overstap naar accumachines 120<br />

Een grasmat vraagt om meer dan maaien alleen 122<br />

Elektrische tractors voor de wereldmarkt 124<br />

Complete set voor onderhoud golfbanen 126<br />

GreenPartners 131<br />

Beeld Arjan Boekel<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

greenpro-online.nl


IVN voert volop campagne voor groene schoolpleinen<br />

‘Hier liggen mooie kansen<br />

voor de groenprofessional’<br />

De groene revolutie begon in 2018 op een Zeeuwse basisschool toen daar het schoolplein op de schop ging en tegels plaatsmaakten voor<br />

groen. Destijds was maar liefst 80 procent van alle Nederlandse schoolpleinen versteend. IVN Natuureducatie was daarom gestart met de<br />

campagne ‘Groene revolutie op het schoolplein’. En met succes, want het aantal groene schoolpleinen is sindsdien verdubbeld. Maar er is nog<br />

een lange weg te gaan en daarom werkt het IVN hard om ervoor te zorgen dat élke basisschool in 2030 beschikt over een gezonde, groene<br />

buitenruimte. Dit biedt een prachtige kans voor groenprofessionals!<br />

Tekst Carolien Klees<br />

| Beeld Fos Fotografie/IVN<br />

Natuureducatie van leerlingen.<br />

10 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


Banner met logo's van samenwerkende partijen.<br />

Aanleg groen schoolplein.<br />

‘60% van de schoolpleinen is grijs en deze<br />

willen we in 2030 vergroend hebben’<br />

Honderdduizenden scholieren brengen dagelijks<br />

hun pauze door op een volledig grijs schoolplein.<br />

Op warme dagen is het door de betegeling vaak te<br />

heet om te spelen. En bij regenval valt er vanwege<br />

de vele plassen eveneens weinig lol te beleven.<br />

“Op dit moment is 60 procent van de schoolpleinen<br />

grijs. Ons doel is om deze versteende woestijnen<br />

in 2030 omgetoverd te hebben tot groene<br />

oases. Zulke ambities zijn alleen haalbaar als je<br />

daarin volop de samenwerking zoekt. Dat doen<br />

we dan ook met alle mogelijke partijen. Inmiddels<br />

hebben al negen provincies een subsidieregeling”,<br />

vertelt Vincent van der Veen, programmamanager<br />

Kind en Natuur bij het IVN.<br />

kinderen ‘leven’. Dat gebeurt niet in een lokaal<br />

met behulp van een leerboek. Een goed ingerichte<br />

buitenruimte biedt bovendien volop mogelijkheden<br />

voor bewegingsonderwijs dat, onder andere<br />

door een tekort aan gymzalen, vaak te weinig aandacht<br />

krijgt. Eveneens van groot belang is dat buiten<br />

spelen en leren de fantasie prikkelt. Daardoor<br />

ontwikkelen kinderen creativiteit en inventiviteit,<br />

niet onbelangrijk voor later.”<br />

Kans voor de groenprofessional<br />

Teneinde haar doel te bereiken, heeft het<br />

IVN volop geïnvesteerd in goede ondersteuning<br />

van de scholen. Zo is er een uitgebreid<br />

stappenplan gemaakt, vol nuttige informatie<br />

en tips. “Omdat het best lastig is een goed<br />

ontwerp te maken, adviseren wij in dit stappenplan<br />

om de hulp van een professional in<br />

te schakelen. Een vakkundig ontwerper, zoals<br />

een hovenier, heeft kennis van de vegetatie<br />

die het op de betreffende locatie goed doet.<br />

Maar ook kennis van zaken als biodiversiteit.<br />

Uiteraard behoeft een groen schoolplein<br />

onderhoud en we stimuleren dat scholen<br />

daarover meteen afspraken met de hovenier<br />

maken. Mijn oproep aan groenprofessionals<br />

is dan ook: investeer in je kennis en kunde,<br />

want hier ligt zeker toekomst. We zagen al<br />

meerdere malen dat hoveniers succesvol zelf<br />

scholen benaderden. ❯<br />

Belang groen schoolplein<br />

Uit meerdere onderzoeken blijkt een groen schoolplein<br />

belangrijk te zijn voor een goede ontwikkeling<br />

van de leerling. Ze zorgen voor blijere kinderen<br />

en betere leerprestaties. De leerlingen ervaren<br />

bovendien minder stress en op een groen schoolplein<br />

wordt zelfs minder gepest! Bovendien zijn<br />

groene pleinen van groot belang voor de biodiversiteit<br />

en klimaatadaptatie. En onderschat ook zeker<br />

de educatieve waarde niet. Op een groen plein<br />

kan natuur- en bewegingsonderwijs een substantiëlere<br />

rol krijgen. “Hier kunnen we een belangrijke<br />

basis leggen voor een generatie die volop te maken<br />

krijgt met zaken als biodiversiteit en klimaatadaptatie.<br />

Kennis over de natuur beklijft echter<br />

veel beter wanneer deze buiten opgedaan wordt,<br />

te midden van het groen. Dan gaat het voor de<br />

Van grijs naar groen schoolplein.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

11


Een groene gezonde<br />

en leefbare stad.<br />

Daktuin Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park<br />

Waterbeheer<br />

Biodiversiteit<br />

Well being<br />

Binnenklimaat<br />

www.vandertolbv.nl<br />

Hittereductie


Voedselbosje op schoolplein.<br />

We hebben bovendien ondersteunende documentatie<br />

samengesteld voor de groenprofessional.”<br />

Visitekaartje<br />

De afgelopen jaren zijn er steeds meer subsidiemogelijkheden<br />

beschikbaar voor het vergroenen<br />

van schoolpleinen. Van provincies en gemeenten,<br />

tot aan stichtingen, buurtinitiatieven en GGD’s.<br />

“Daarnaast wordt volop de samenwerking gezocht.<br />

Zo geven hoveniers korting in ruil voor reclame.<br />

Bijvoorbeeld een bordje aan het schoolhek dat<br />

vermeldt: dit groene schoolplein is in samenwerking<br />

met Hovenier Jansen tot stand gekomen. Ook<br />

wijzelf plaatsen regelmatig banners bij scholen om<br />

Visual revolutie op het schoolplein.<br />

voorbijgangers te informeren dat het schoolplein<br />

op dat moment vergroend wordt. Daar worden ook<br />

de logo’s van de samenwerkende partijen getoond.<br />

Een andere tip die ik groenprofessionals kan geven,<br />

is het schoolplein in stappen te veranderen waardoor<br />

de kosten gefaseerd worden. Enfin, er liggen<br />

dus volop kansen om er een win-winsituatie van te<br />

maken. Immers, ook voor scholen vormt een groen<br />

schoolplein of het aanbieden van goed natuur- en<br />

bewegingsonderwijs een fantastisch visitekaartje.<br />

Want slechts 15 procent van de basisscholen krijgt<br />

van ouders en leerkrachten de maximale vijf sterren<br />

wat betreft natuur op het schoolplein. Terwijl nog<br />

eens 63 procent hooguit twee sterren krijgt.”<br />

Omgeving profiteert mee<br />

Dat de vergroening van een schoolplein verder<br />

reikt dan alleen de leerkrachten en leerlingen,<br />

illustreert Van der Veen aan de hand van twee<br />

prachtige voorbeelden: “Basisschool De Meidoorn<br />

in Nisse ligt in een klein dorpje in Zeeland.<br />

De school had met een dusdanige leegloop te<br />

maken dat het gevaar van sluiting dreigde. In<br />

2020 besloten ze om het over een andere boeg<br />

te gooien en de buitenruimte een centrale plek<br />

in hun onderwijsvisie te geven. Ze namen een<br />

ontwerper in de arm en betrokken het hele dorp<br />

bij de metamorfose van het schoolplein. Het werd<br />

zo’n succes dat ze zelfs de Zeeuwse Onderwijsprijs<br />

ontvingen. Deze sterke profilering zorgde ervoor<br />

dat uit de wijde omgeving nieuwe leerlingen zich<br />

begonnen aan te melden. Het leerlingenaantal<br />

maakte een enorme groei door en sluiting werd<br />

voorkomen.” Het andere voorbeeld dat Van der<br />

Veen geeft betreft basisschool De Vlinder, gevestigd<br />

in een zogenoemde uitdagende wijk in Rotterdam.<br />

Een sterk versteende buurt die met veel<br />

sociaal-maatschappelijke problemen kampte. “In<br />

overleg met een ontwerper en de gemeente, ontving<br />

de school het beheer over de buitenruimte.<br />

Deze ging vervolgens compleet op de schop en<br />

sindsdien fungeert het als de huiskamer van de<br />

buurt waar ouders elkaar ontmoeten en kinderen<br />

uit de hele de buurt komen spelen. De wijk kwam<br />

helemaal tot bloei en de meeste problemen zijn<br />

inmiddels verdwenen. Deze twee voorbeelden<br />

tonen aan dat zowel in de stad als op het platteland<br />

een goed ingericht groen schoolplein van<br />

grote betekenis kan zijn.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

13


Meer diversiteit en gelaagdheid in de vegetatie, wat voedsel brengt voor vogels en insecten.<br />

‘Dankzij het <strong>NL</strong> Gebiedslabel kunnen<br />

we duurzaamheid meetbaar maken.’<br />

GROEN, GEZOND EN GELABELD:<br />

DE GROENE RUIMTE VAN HET TERGOOI MC<br />

Hoveniersbedrijf LooHorst won de aanbesteding van de groene inrichting van het nieuwe Tergooi MC in Hilversum. “Voor het ziekenhuis was<br />

het belangrijk om aan te kunnen tonen dat de ambities op het gebied van duurzaamheid daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dankzij het<br />

<strong>NL</strong> Gebiedslabel van <strong>NL</strong> Greenlabel kunnen we duurzaamheid meetbaar maken. Dat is echt een meerwaarde!”<br />

Tekst en Beeld <strong>NL</strong> Greenlabel<br />

LooHorst is een middelgroot hoveniersbedrijf met<br />

zo’n zestig werknemers, verdeeld over vestigingen in<br />

Ermelo en Ederveen. Het bedrijf levert gespecialiseerde<br />

groene dienstverlening aan gemeenten in de regio<br />

Midden-Nederland. Maar bovenal staat LooHorst<br />

bekend als expert in ‘gebouwgebonden groen’:<br />

groene daken, gevelgroen en terreinverzorging voor<br />

bouwers, ontwikkelaars, bedrijven en zorginstellingen.<br />

Met name op het gebied van daktuinen heeft<br />

het Gelderse bedrijf een uitstekende reputatie opgebouwd<br />

en behoort het tot de landelijke top-10.<br />

“Bij LooHorst draait alles om het doorgronden van<br />

de wens van de opdrachtgever”, vertelt bedrijfsleider<br />

Albert de Koning. “Iedereen kan een haagje<br />

knippen of schoffelen, maar wij willen echt naast<br />

de klant staan om samen te kijken hoe een terrein<br />

is bedoeld. ‘Hoe kunnen we diverse functies met<br />

elkaar integreren?’ ‘Hoe kunnen we het plezier vergroten<br />

van de mensen die er gebruik van maken?’<br />

‘Hoe integreren we duurzaamheid en circulariteit?'<br />

Dat soort vragen, daar draait het bij LooHorst om.<br />

Onze medewerkers moeten in staat zijn om het<br />

belang van de ander te horen en daarin maatwerk<br />

te kunnen leveren. Dat zit diep in de genen van<br />

ons bedrijf; het is onze kern.”<br />

Prestigieuze opdracht<br />

Op de vraag welke recente klus zijn hart sneller<br />

doet kloppen, noemt Albert de aanleg van het<br />

groen in en om het nieuwe Tergooi MC in Hilversum.<br />

Hij vertelt hoe LooHorst deze prestigieuze<br />

opdracht kreeg. “Wij werden benaderd met de<br />

vraag of we geïnteresseerd waren om deel te<br />

14 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


Stephan Versteege, directeur Bouw Huisvesting & Vastgoed<br />

Tergooi MC: ‘LooHorst is een prettige en toegankelijke partij om mee<br />

samen te werken en voldeed aan de eisen van <strong>NL</strong> Greenlabel’<br />

Naast de inrichting van de buitenruimte heeft LooHorst ook de<br />

opdracht gekregen om het groen in en op het gebouw aan te leggen.<br />

Zo is bij het ontwerp van de buitenruimte goed gekeken hoe het gebouw zo veel mogelijk kan opgaan in de<br />

groene omgeving.<br />

Het prachtig ingerichte voorplein tussen de parkeergarage,<br />

het hoofdgebouw en Tergooi MC Clinics.<br />

nemen aan een onderhandse aanbesteding voor<br />

een gebiedsontwikkeling. De aanbesteding was<br />

in principe gebaseerd op prijs, maar er werd doorgevraagd<br />

naar onze visie op duurzaamheid. Uiteindelijk<br />

is de opdracht aan ons gegund waarbij<br />

onze kennis en ervaring op het gebied van biodiversiteit<br />

en circulariteit én ons partnerschap met<br />

<strong>NL</strong> Greenlabel de doorslag gaf.”<br />

Via Lodewijk Hoekstra, (mede-oprichter <strong>NL</strong> Greenlabel),<br />

die optreedt als groene ambassadeur van<br />

Tergooi MC voor sponsorprojecten, kwam het ziekenhuis<br />

op het spoor van het <strong>NL</strong> Gebiedslabel van<br />

<strong>NL</strong> Greenlabel. Albert legt uit wat de voordelen<br />

van dit keurmerk zijn. “Waar het om gaat is dat<br />

de methodiek van <strong>NL</strong> Greenlabel ervoor zorgt dat<br />

zaken als biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie<br />

in samenhang worden aangepakt. Het<br />

is een heel goede manier om duurzaamheid concreet<br />

en meetbaar te maken. We hebben er veel<br />

ervaring mee en hebben het eerder bijvoorbeeld<br />

gebruikt bij de herontwikkeling van het Oranjepark<br />

in Ermelo.”<br />

De toepassing van het <strong>NL</strong> Gebiedslabel bij het<br />

Tergooi MC is op verschillende manieren terug te<br />

zien. Zo is bij het ontwerp van de buitenruimte<br />

goed gekeken hoe het gebouw zo veel mogelijk<br />

kan opgaan in de groene omgeving. De volwassen<br />

bomen zijn waar mogelijk met rust gelaten en<br />

daar waar het kon, zijn nieuwe heesters en bomen<br />

aangeplant. “Hiermee zorgen we voor meer diversiteit<br />

en gelaagdheid in de vegetatie, wat voedsel<br />

brengt voor vogels en insecten.”<br />

Inheemse biodiversiteit<br />

“Bij de beplanting selecteren we ook voornamelijk<br />

soorten die van nature in het gebied voorkomen.<br />

Op die manier versterken we de inheemse biodiversiteit<br />

en versterken we de relatie van de tuin<br />

met het omringende landgoed.” Om het bodemleven<br />

niet te verstoren is de bosgrond niet afgegraven,<br />

vertelt Albert. “Alleen daar waar het nodig<br />

was, hebben we de grond verbeterd met organische<br />

meststoffen.” ❯<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

15


BEZOEK ONS OP DE<br />

STAND 2.3.40<br />

Vormgeven aan de<br />

natuurinclusieve<br />

leefomgeving<br />

In 2050 moeten onze steden en dorpen volledig energieneutraal,<br />

klimaatrobuust en natuurinclusief zijn. Iedereen die betrokken is bij<br />

de leefomgeving moet hiermee aan de slag.<br />

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is inzicht in de kwaliteit,<br />

de kansen en de risico’s van de stedelijke leefomgeving essentieel.<br />

<strong>NL</strong> Greenlabel biedt dat inzicht. Dit doen we met onze labels, het<br />

Register Duurzame Leefomgeving en ons uitgebreide netwerk van<br />

partners. Samen helpen we gemeenten en ontwikkelaars bij de<br />

uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en de<br />

inrichting en beheer van groene en gezonde steden en dorpen.<br />

Sluit je aan bij <strong>NL</strong> Greenlabel en geef samen met 180+ innovatieve<br />

bedrijven en organisaties vorm en inhoud aan de natuurinclusieve<br />

leefomgeving!<br />

Meer weten? Kijk op www.nlgreenlabel.nl<br />

of bel 088 10 1810.<br />

www.nlgreenlabel.nl


‘Stephan Versteege, directeur Bouw Huisvesting & Vastgoed Tergooi<br />

MC: Het prachtig ingerichte voorplein tussen de parkeergarage, het<br />

hoofdgebouw en Tergooi MC Clinics geeft nu al het gevoel van een<br />

ziekenhuis in het groen: prachtig!’<br />

In het kort:<br />

Hoveniersbedrijf LooHorst won de aanbesteding<br />

voor de groene inrichting in en rond het<br />

nieuwe Tergooi MC in Hilversum;<br />

De opdracht was complex omdat er veel partijen<br />

bij betrokken waren en omdat bij de bouw<br />

en terreininrichting de natuurwaarden van de<br />

omgeving zoveel mogelijk moesten worden<br />

versterkt;<br />

Verschillende afdelingen lopen altijd langs een patiotuin of hebben uitzicht naar buiten.<br />

Dankzij de toepassing van de <strong>NL</strong> Gebiedslabelmethodiek<br />

kon LooHorst voldoen aan de eis<br />

van de opdrachtgever om het terrein aantoonbaar<br />

duurzaam in te richten én te beheren.<br />

Naast de inrichting van de buitenruimte heeft<br />

LooHorst ook de opdracht gekregen om het groen<br />

in en op het gebouw aan te leggen. Een kolfje<br />

naar de hand van de experts in ‘gebouwgebonden<br />

groen’, zoals Albert het noemt. “We hebben<br />

sedumdaken aangelegd die bijdragen aan retentie<br />

en maken van hout van de voormalige chemotuin<br />

mooie nieuwe bloembakken voor het dakterras<br />

van de afdeling oncologie. Vooral dat laatste<br />

is een leuke uitdaging, waar we onze kennis van<br />

draagvermogen van daken en onze creativiteit<br />

goed in kwijt kunnen.”<br />

Healing environment<br />

Ook binnen in het gebouw is LooHorst aan de<br />

slag gegaan met groen. Er zijn zes ‘patiotuinen’<br />

aangelegd, elk met een eigen thema en karakter.<br />

De binnentuinen, waarvoor aparte sponsoring<br />

wordt gezocht, vormen een belangrijk onderdeel<br />

van de ‘healing environment’ van het ziekenhuis.<br />

De gangen die leiden naar de behandelkamers en<br />

verschillende afdelingen lopen altijd langs een patiotuin<br />

of hebben uitzicht naar buiten. De natuur<br />

is op deze manier nooit ver weg van de patiënt.<br />

Patiënten, bezoekers en medewerkers, kunnen in<br />

twee van deze binnentuinen zitten of genieten<br />

van een rustgevend uitzicht vanuit de patiëntenof<br />

behandelkamers.<br />

De binnentuinen, waarvoor aparte sponsoring wordt gezocht, vormen een belangrijk onderdeel van de ‘healing<br />

environment’ van het ziekenhuis.<br />

De nieuwbouw van het Tergooi MC is op 20 mei<br />

<strong>2023</strong> in gebruik genomen. Een beter moment was<br />

er niet, want de ontluikende natuur is in mei op z’n<br />

mooist. Maar hoe zorg je er voor dat de buitenruimte<br />

en de tuinen ook de komende jaren mooi, duurzaam<br />

en gezond blijven? “We hebben in principe<br />

een beheerovereenkomst van vier jaar”, zegt Albert.<br />

“Bovendien hebben we een biodiversiteitsplan gemaakt,<br />

waarbij we ecologen hebben betrokken die<br />

de biodiversiteit op het terrein monitoren. En tot<br />

slot zorgt het <strong>NL</strong> Gebiedslabel ervoor dat de duurzame<br />

ambities van het ziekenhuis voorlopig stevig<br />

geborgd zijn. Ondanks het beslag dat de nieuwbouw<br />

op de groene ruimte legt, kunnen we daarmee<br />

aantonen dat de natuurwaarden in het gebied<br />

zijn versterkt. Dat is echt een meerwaarde!” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

17


DEPEN<br />

18<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


DEPEN<br />

Tessa Duste<br />

Founding Partner Makers of Sustainable Spaces (MOSS Amsterdam)<br />

‘HOLISTISCH NAAR ONS VAK KIJKEN’<br />

“Groene architectuur is een betrekkelijk nieuw onderdeel van landschapsarchitectuur. En dat betekent<br />

dat er in het verleden ook projecten gerealiseerd zijn die - met de kennis van nu - kwalitatief nog te<br />

wensen overlaten, maar waarmee wel grote stappen gezet zijn en waarmee is aangetoond wat groene<br />

architectuur kan zijn. Neem bijvoorbeeld Bosco Verticale in Milaan. De visie daarachter is fantastisch,<br />

maar de techniek en de werkzaamheid bleken na de eerste jaren van aanleg voor verbetering vatbaar.<br />

Landschapsarchitectuur ging voorheen vooral over esthetiek. Er hing een wat Britse vibe omheen van<br />

gemanicuurde tuinontwerpen en strenge ‘ontwerp’-regels. Toen die landschappen zich op, rond en in<br />

gebouwen gingen vestigen, werd het een technisch vraagstuk waarin haalbaarheid een steeds grotere<br />

rol opeiste.<br />

Omdat er nog niet veel ervaring was, werd in de beginjaren in allerlei plannen overal groen ‘opgeplakt’.<br />

Terwijl dat helemaal niet realistisch was. Het eindresultaat was dus vaak teleurstellend, wat weer bijna<br />

tot het einde van ons vak leidde. “Leuk hoor, al die groene plaatjes, maar in de praktijk komt er niets van<br />

terecht”, was een tijdje veelgehoorde - en terechte - kritiek. Ik kan in Amsterdam verschillende groene<br />

gevels aanwijzen waar helemaal niets meer groeit.<br />

Er zijn steeds meer voorbeelden die bewijzen dat het wel kan. Landschaps- en groene architectuur zijn<br />

- gelukkig maar - een steeds meer geïntegreerd vraagstuk geworden. Het is ook sociaal- en welzijn gestuurd<br />

ontwerpen, waarbij we niet alleen rekening houden met planten, maar ook met ecologie en het<br />

welzijn van mensen. Met verschillende functies die bij een gebouw komen kijken. Ontwerpen voor een<br />

ziekenhuis is anders dan voor een school, kantoorgebouw of wooncomplex. De ontwerpen van Piet<br />

Oudolf zijn vanuit een esthetisch oogpunt ontworpen en minder vanuit sociaal of ecologisch oogpunt.<br />

Begrijp me niet verkeerd, ik vind de ontwerpen van Piet prachtig, maar de toekomst van ons vak ligt in<br />

geïntegreerd ontwerpen en niet in esthetiek alleen.<br />

We zullen dus kritischer naar ons eigen vak moeten kijken. Want we willen niet alleen mooie steden en<br />

gebouwen, maar ook steden en gebouwen die klimaatadaptief zijn, die future-proof zijn, die ecologie<br />

bevorderen, die het welzijn van mensen bevorderen etc. Landschapsarchitectuur / groene architectuur<br />

moet meer zijn dan een schilderij waarop je met kleur en vorm iets moois kunt maken.<br />

Dat betekent tegelijkertijd dat we ons vak niet langer alleen kunnen zien als alleen maar vormgeven.<br />

Het moet onderzoeksgedreven zijn. Je moet willen blijven leren en aanpassen. Wat we nu zien en leren<br />

is dat je een plantenlijst niet 20 jaar lang kunt blijven gebruiken. Het klimaat verandert en daarmee ook<br />

de ecologie. Over 20 jaar vliegen hier andere insecten en vogels omdat onze leefomgeving verandert.<br />

Ik weet dat architecten en stedenbouwers voor 40 jaar of langer ontwerpen. Onze ontwerpen - die van<br />

groen architecten en landschapsontwerpers - zijn echter nog niet af bij oplevering. Daar waar voor een<br />

bouwkundig architect een gebouw op zijn mooist is vlak na oplevering en in de jaren daarna alleen maar<br />

achteruit gaat, is voor een groenarchitect de oplevering het startpunt. Onze ontwerpen hebben juist 20<br />

of 40 jaar nodig om op hun mooist en best te zijn. Dat vraagt om regelmatige kwaliteitscontroles en<br />

voortdurende begeleiding van het groeiproces. Met andere woorden: wij zijn niet klaar als een gebouw<br />

of stad ‘klaar’ is.<br />

Een goede ontwerper houdt daar rekening mee. Past aan. Leert. Weet dat hij of zij onderdeel is van een<br />

continu veranderende wereld en baseert daar zijn ontwerpen op. ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

19


f irmat homas.be<br />

timberwolf-bnl.com<br />

• Toonaangevend piekvermogen van 62pk<br />

• Eenvoudig te onderhouden<br />

• Geen roetfilter(DPF)<br />

• Zelfladend systeem<br />

• Timberwolf kwaliteit<br />

Firma Thomas BV<br />

Brusselsesteenweg 144<br />

1785 Merchtem<br />

(32) 52/372 273<br />

info@firmathomas.be<br />

www.gebroedersgeens.be<br />

Made in Belgium • since 1989


LEASEN BRENGT<br />

DUURZAAMHEID<br />

BINNEN<br />

HANDBEREIK<br />

Het leasen van zero emission machines en gereedschappen heeft<br />

veel meer voordelen dan enkel financieel. Meer weten?<br />

We informeren je graag!<br />

Apeldoorn | Amsterdam | Veghel<br />

088 - 888 64 88


Siergras dat netjes op zijn plek blijft<br />

FARGESIA RUFA: DE VEELZIJDIGE BAMBOESOORT<br />

Steeds meer mensen willen een frisse, tropische sfeer in de achtertuin. Je denkt dan al snel aan een palmboom, olijfboom of bamboe.<br />

Deze planten vergen veel onderhoud en aandacht, dus komt Henri Nelissen, bedrijfsleider bij ConiPlant BV, met de perfecte oplossing:<br />

de Fargesia Rufa.<br />

Tekst Emmy Kok | Beeld ConiPlant<br />

Bestand tegen alles<br />

“De plant is heel makkelijk te onderhouden. Hij<br />

groeit slechts 30 tot 40 centimeter per jaar en is<br />

heel gebruiksvriendelijk. De zachte bladeren maken<br />

het snoeien namelijk heel simpel”, legt Henri<br />

uit. “Ook heeft de Fargesia weinig last van ziektes<br />

en plagen, én de plant voelt zich thuis op verschillende<br />

grondsoorten. Je kan ze zowel in de pot als<br />

in de grond zetten, waardoor ze geschikt zijn voor<br />

elke tuin en balkon.”<br />

“Het mooie is dat de plant het hele jaar door<br />

groen blijft. Je kan dus het hele jaar door genieten<br />

van je planten en hoeft niet tegen grauwe planten<br />

aan te kijken. Ze zijn namelijk bestand tegen alle<br />

soorten weersomstandigheden. Van droogte in de<br />

zomer tot vrieskou in de winter: de Fargesia Rufa<br />

is tegen alles bestand.”<br />

De Rufa gesnoeid.<br />

Denken aan de lange termijn<br />

Dat is volgens Henri een goede oplossing voor<br />

de lange termijn: “We moeten langzamerhand<br />

gaan kijken naar planten die én tegen veel<br />

vocht én tegen langere droogte kunnen. Ze<br />

moeten op piekmomenten kunnen overleven. In<br />

de zomer kan je natuurlijk water geven, maar<br />

je moet oppassen met de felle zonnestralen en<br />

De Fargesia Rufa is een siergras, maar heeft de<br />

uitstraling van een bamboeplant. “De Fargesia<br />

ziet er hetzelfde uit als bamboe en vermeerdert via<br />

de wortel. Bamboe kan snel een aantal meter verderop<br />

in je tuin omhoog schieten, maar de Fargesia<br />

doet dat niet. Die blijft gewoon op zijn plek”,<br />

vertelt Henri. “Uiteindelijk kan de plant maximaal<br />

2,5 meter hoog worden, waardoor die perfect is<br />

voor de gemiddelde tuin.”<br />

“Je kan de Fargesia op verschillende manieren<br />

in het zonnetje zetten in je tuin. Bijvoorbeeld als<br />

haag of je zet ze makkelijk tegen borders aan. Ook<br />

kan je de plant goed gebruiken als sierplant. De<br />

bladeren hebben een mooi bruin randje, waardoor<br />

ze erg sierlijk zijn. De bamboe geeft je het idee dat<br />

je op een tropisch eiland zit. Ideaal voor een frisse,<br />

natuurlijke uitstraling in je tuin of op je balkon.”<br />

De Rufa in bakken op, mooi op een dakterras.<br />

22 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


Fargesia Rufa in de kas van ConiPlant b.v.<br />

het verbrandingsgevaar van planten. De Fargesia<br />

kan langere tijd zonder water en is zelfs<br />

bestand tegen lage temperaturen. Perfect voor<br />

alle Nederlandse weersomstandigheden.”<br />

Zorgen dat de planten slagen<br />

ConiPlant BV is een kwekerij en groothandel voor<br />

vele soorten en maten planten. Planten voor de<br />

juiste omstandigheden is een belangrijk kenmerk.<br />

De kwekerij en groothandel levert allerlei<br />

soorten planten. ConiPlant BV levert coniferen,<br />

taxus, prunus, beuken, Photinia Ilex, Photinia<br />

Fraseri. “Daarnaast leveren we ook zo’n beetje<br />

alle soorten haagplanten, bodembedekkers en<br />

graszoden”, vult Henri aan. “Niks is te gek!”<br />

‘Ideaal voor een<br />

frisse tropische look<br />

in je tuin’<br />

Doordat ze per soort grote aantallen kweken,<br />

leveren ze snel kwaliteit. “We leveren aan verschillende<br />

groencenters en hoveniers door heel<br />

Nederland en België. We kijken elke dag wat<br />

de hovenier gebruikt en hoe we die verder kunnen<br />

helpen. We testen bijvoorbeeld hoe planten<br />

reageren op droogte om hoveniers zo goed mogelijk<br />

te adviseren. Zo zorgen we dat de planten<br />

overal tegen bestand zijn, en de hoveniers een<br />

geslaagde klus afleveren.” ❚<br />

De Rufa staat ook mooi in een grote pot.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

23


STAD IN DE KIJKER<br />

Groningen zet fors in op vergroening<br />

‘GROEN WORDT ALLEEN NOG MAAR BELANGRIJKER’<br />

Met een uitgebreid Groenplan investeert de gemeente Groningen fors in vergroening en verduurzaming. We vroegen wethouder Mirjam<br />

Wijnja (GroenLinks, Groen & Klimaatadaptatie en Beheer & Onderhoud) naar de ambities. “Niemand kan nog ontkennen dat er actie vereist<br />

is. Het is bittere noodzaak.”<br />

Tekst Armand Landman | Beeld Gemeente Groningen; Strootman Landschapsarchitecten<br />

Met een ‘Groenplan Vitamine G’ en<br />

een ‘Uitvoeringsplan Groen 2021-<br />

2025’ heeft Groningen flinke groene<br />

ambities. Heeft dat te maken met<br />

het feit dat GroenLinks in Groningen<br />

al lange tijd de grootste partij is?<br />

“Hard bewijs heb ik daar niet voor, maar het zal<br />

zeker meespelen. Groen is een belangrijk beleidsthema<br />

en wordt alleen maar belangrijker.”<br />

Gaat het met die groene ambities<br />

om investeringen in nieuw groen of<br />

bestaand groen?<br />

“Allebei. In het groenplan streven we naar: meer,<br />

beter en bereikbaar groen. In het Uitvoeringsplan<br />

staat dat we in de komende vijf jaar vijfduizend<br />

nieuwe bomen willen planten, maar ook dat we<br />

de gemeentelijke ecologische structuur gaan versterken.<br />

Er bestond al een stedelijke ecologische<br />

structuur, maar we zijn een grotere gemeente geworden<br />

en gaan de ecologische structuren versterken<br />

en verbeteren. En in alles wat we doen nemen<br />

we groenwaarden mee. Zowel in nieuwe ontwikkelingen<br />

als bij onderhoud. Waarbij we zowel op<br />

kwantiteit als kwaliteit letten.”<br />

Over hoeveel geld praten we dan?<br />

“Het gaat om structurele bedragen. Voor het onderhoud<br />

in de openbare ruimte is voor dit jaar alleen<br />

81 miljoen euro gereserveerd. Dat loopt op<br />

naar 88 miljoen in 2026. Daarbij is er jaarlijks<br />

bijna een miljoen beschikbaar voor bestaand beleid<br />

dat hangt aan het Groenplan. Daar worden<br />

die vijfduizend bomen uit betaald, maar ook het<br />

uitvoeren van de watervisie. En er is nog ruim een<br />

half miljoen gereserveerd voor het herwinnen van<br />

groen en daarnaast nog een half miljoen voor<br />

groen participatieprojecten als ‘Duurzaam Groningen’.<br />

Bij dat laatste moet je denken aan groene<br />

daken, geveltuintjes en bijvoorbeeld subsidie voor<br />

regentonnen. En dat staat allemaal weer los van<br />

bestaande projecten.”<br />

Welke projecten zijn dat?<br />

“Het meest aansprekende voorbeeld is dat we de<br />

Grote Markt klimaatadaptief herinrichten. Daar<br />

worden 33 nieuwe bomen geplant, waar er tot<br />

voor kort zeg maar tweeënhalf stonden. Met die<br />

bomen zorgen we voor natuurlijke schaduw. De<br />

Grote Markt is namelijk een van de heetste plekken<br />

in de stad. En net als bij andere projecten in<br />

‘Aan het succes van ‘Duurzaam Groningen’ - waarbinnen ook veel kennis wordt gedeeld en subsidies worden<br />

verdeeld, kun je zien dat het leeft.’<br />

Wethouder MirjamWijnja (GroenLinks, Groen &<br />

Klimaatadaptatie en Beheer & Onderhoud).<br />

de gemeente zit er standaard geld in het projectbudget<br />

voor verduurzaming en vergroening.”<br />

De gemeente Eindhoven verplicht<br />

ontwikkelaars om een vastgesteld<br />

aantal vierkante meters groen in<br />

nieuwbouwplannen op te nemen.<br />

Doen jullie dat ook in Groningen?<br />

“Nee. In feite gaat dat over de juridische borging<br />

van groenbeleid. Ons Groenplan en de Leidraad<br />

Openbare Ruimte voorzien daarin. Die gaan over<br />

de vraag hoe je de openbare ruimte inricht, maar<br />

ook over hoe je groen - en voldoende middelen<br />

voor groen - juridisch kunt borgen. Zo hard als<br />

Eindhoven dat doet hebben wij dat nog niet vastgelegd.<br />

Al kijken we wel naar de mogelijkheden<br />

die de nieuwe Omgevingswet ons straks biedt. En<br />

de gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel over<br />

natuurinclusief bouwen aangenomen. Bij nieuwbouw<br />

is de regeling van toepassing als het nieuwbouwplan<br />

afwijkt van het bestemmingsplan. In<br />

alle andere gevallen is natuurinclusief bouwen<br />

nu nog niet verplicht, maar wordt het wel sterk<br />

aanbevolen. En de met Groningse ontwikkelaars,<br />

bouwbedrijven en corporaties hebben we de coalitie<br />

Boumakring opgericht. Daarin maken we wel<br />

degelijk afspraken over de hoeveelheid groen en<br />

klimaatadaptieve maatregelen.”<br />

24 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


STAD IN DE KIJKER<br />

‘Je kunt nog zoveel<br />

ontwikkelen, met<br />

slecht beheer kun je<br />

alles weer verknallen’<br />

Hoe zorgen jullie dat die<br />

klimaatadaptieve maatregelen<br />

en meer groen niet botsen met<br />

de forse woningbouwopgave die<br />

Groningen ook heeft?<br />

“Daar hebben we Leidraad Openbare Ruimte voor.<br />

Dat is een instrument waarmee je een aantal dingen<br />

kunt afwegen. Dingen zoals parkeren, ecologie,<br />

klimaatadaptieve maatregelen en vergroening.<br />

De Leidraad is de basis van waaruit we die<br />

afwegingen kunnen maken. Uitgangspunt van de<br />

leidraad is dat mobiliteit, en met name de auto<br />

niet langer dominant is in de openbare ruimte.<br />

Met de auto uit beeld blijft er ruimte over voor<br />

groen, fietsers en ontmoeten.”<br />

Wat vinden de inwoners en<br />

ondernemers van al die plannen en<br />

hoe betrekken jullie ze erbij?<br />

“Wij betrekken maatschappelijke organisaties en<br />

ondernemers altijd in een vroeg stadium bij alle<br />

plannen. En als je ziet hoe groot de opgave is, dan<br />

kan dat ook niet anders. Dat moet je samen doen.<br />

Aan het succes van ‘Duurzaam Groningen’ - waarbinnen<br />

ook veel kennis wordt gedeeld en subsidies<br />

worden verdeeld, kun je zien dat het leeft.<br />

Gelukkig maar, want niemand kan nog ontkennen<br />

dat er actie vereist is. Het is bittere noodzaak.”<br />

Groen is één ding. Goed beheer<br />

en onderhoud is een tweede.<br />

Is er in Groningen voldoende<br />

aandacht expertise om dat goed<br />

te kunnen doen?<br />

“In tegenstelling tot veel andere gemeenten<br />

houden wij in Groningen alles wat belangrijk<br />

is in publieke handen. Wij hebben dus nog een<br />

eigen uitvoeringsdienst. En dat betekent dat je<br />

zelf kunt sturen. Expertise over beplanting en<br />

beheer hebben we gewoon in huis. Bij nieuw<br />

groen zijn de eerste jaren in het beheer cruciaal<br />

en daar maken we duidelijke afspraken over.<br />

Landelijk zitten we ook in de kopgroep beheer<br />

en we zijn bezig om een nieuwe beheerstrategie<br />

te ontwikkelen waarin de focus ligt op biodiversiteit<br />

en ecologisch groen. Want je kunt nog<br />

zoveel ontwikkelen, met slecht beheer kun je alles<br />

weer verknallen.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

25


THEMA DAKTUINEN<br />

Rotterdamse hypernatuur op 9 hoog<br />

‘DAKTUIN MOET MEER ZIJN DAN SEDUM ALLEEN’<br />

Op een Rotterdams dak, bovenop een kantoorpand van 9 verdiepingen hoog op De Blaak, is geëxperimenteerd met nieuw soort dakbeplanting.<br />

Steeds vaker worden er tuinen op daken aangelegd. Daktuinen zijn er in vele soorten en<br />

maten. Vaak betreft het daken met een dunne laag substraat met een begroeiing van sedum.<br />

Sedum is een vetplant en bestand tegen droogte en hitte, dus ideaal voor de vaak zonnige<br />

plekken op daken. Zo'n begroeiing van Sedum is mooier en ecologisch gezien iets interessanter<br />

dan een kale dakbedekking. Toch vinden wij er bij de Bloeimeesters niet zo veel aan,<br />

het is maar een wat 'plat' groen. Je krijgt pas het gevoel van een tuin als er ook wat hogere<br />

planten op een dak staan.<br />

Tekst Arjan Boekel | Beeld Arjan Boekel, de Bloeimeesters<br />

Wij vinden dat niet alleen, ook veel soorten dieren<br />

zoals insecten en vogels vinden een gevarieerde<br />

beplanting veel interessanter dan een sedumdak.<br />

Als je hogere planten wil toepassen op een dak,<br />

heb je een dikkere laag substraat nodig (15-30cm<br />

of meer) en dus een dak met voldoende draagkracht.<br />

Op een Rotterdams dak, bovenop een kantoorpand<br />

van 9 verdiepingen hoog op De Blaak,<br />

is geëxperimenteerd met nieuw soort dakbeplanting.<br />

Voor inspiratie heeft de ontwerper gekeken<br />

naar mediterrane soorten, omdat die van nature<br />

gewend zijn aan een hete droge standplaats. Daarnaast<br />

zijn om de biodiversiteit zoveel mogelijk bij<br />

te staan, ook veel inheemse planten toegepast.<br />

Bijvoorbeeld soorten die in de duinen voorkomen<br />

en dus ook goed tegen zon en droogte kunnen. Op<br />

inheemse planten zijn veel meer soorten insecten<br />

te vinden dan op uitheems planten. Vaak vliegen<br />

soorten als bijen en vlinders prima op uitheemse<br />

planten voor de nectar in de bloemen, maar als<br />

plek om het nageslacht op te laten groeien zijn<br />

die soorten vaak minder geschikt. Vergelijk het<br />

met een banaan. Veel vlinders kunnen prima van<br />

een stukje banaan 'eten' als lekkere snack, maar je<br />

De beplanting ziet er bijna uit alsof het van nature<br />

zo groeit, heel weelderig en natuurlijk.<br />

26 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DAKTUINEN<br />

‘Er zijn méér planten gebruikt per vierkante<br />

meter en binnen de plantenselectie is<br />

gekozen voor een grote soortenrijkdom’<br />

zult geen rupsen van een koolwitje of atalanta op<br />

een bananenplant vinden. Zo is dat ook met veel<br />

plantensoorten.<br />

Slimme soortkeuze<br />

Tot voor kort werd op daken vooral sedum toegepast,<br />

óf - wanneer de draagkracht van het dak<br />

het toelaat - een dermate dikke laag substraat gebruikt<br />

dat een 'normale' tuinbeplanting kan worden<br />

geplant. Op veel plekken is de substraatlaag<br />

maar 10 centimeter dik, maar toch heeft een rijke<br />

beplanting zich ontwikkeld. Dat komt door een<br />

slimme soortkeuze en door het inbouwen van een<br />

goede back-up. Er zijn namelijk simpelweg méér<br />

planten gebruikt per vierkante meter en binnen<br />

de plantenselectie is gekozen voor een grote soortenrijkdom<br />

van planten die van nature op dergelijke<br />

plekken groeien. Daarmee wordt de beplanting<br />

gezien als een samenhangende vegetatie, waar<br />

een traditionele tuin vaak een wat willekeurige<br />

verzameling van soorten is. Tot slot is als extra<br />

back-up ook gebruik gemaakt van zaden. Door<br />

het dak na aanplant ook in te zaaien konden op<br />

de plekken waar de beplanting het moeilijk had<br />

nieuwe plantjes ontkiemen uit het zaad en werd<br />

toch het gehele dak goed gevuld. Dat is niet alleen<br />

mooi om te zien, het geeft de beplanting ook<br />

meer veerkracht bij moeilijke omstandigheden. Er<br />

zijn op deze manier immers altijd wel planten die<br />

openvallende plakken opnieuw kunnen koloniseren.<br />

Samen met de vrij losse en willekeurige verspreiding<br />

van de soorten voor een heel spontaan<br />

en natuurlijk beeld. Een soort hypernatuur, een<br />

natuurlijke bloemenweide op 9 hoog.<br />

Strakke basislijnen​<br />

De beplanting ziet er bijna uit alsof het van<br />

nature zo groeit, heel weelderig en natuurlijk.<br />

Om daar een contrast tegenover te stellen<br />

heeft de ontwerper gekozen voor hele strakke<br />

basislijnen en hoekige vormen die passen bij<br />

het Rotterdamse 'no-nonsense' karakter. Er<br />

zijn twee vlonderpaden gemaakt met een zigzagvorm<br />

die refereert aan de industriële vormen<br />

van de Rotterdamse havens. De zig-zag<br />

laat je de volledige breedte en lengte van het<br />

dak goed ervaren. De vlonders zijn gemaakt<br />

van onbehandeld douglas, een Europese<br />

naaldhoutsoort met een hoge duurzaamheidsklasse.<br />

Bijkomend voordeel is dat douglas niet<br />

zo zwaar is als hardhout en op het dak telt<br />

elke kilo. Tot slot zijn er op het dak 3 'cocons'<br />

gemaakt waar je in de luwte kunt zitten, op 9<br />

hoog staat immers altijd wel wat wind. Vanuit<br />

de cocons heb je mooi zicht op de beplanting.<br />

Omdat je wat lager zit, als in een zitkuil, ervaar<br />

je de beplanting nog beter. ❚<br />

De Bloeimeesters<br />

Arjan Boekel is lid van De Bloeimeesters.<br />

Dat is een coöperatie van groenprofessionals<br />

zoals kwekers, tuinarchitecten, ontwerpers,<br />

hoveniers en beplantings- en boomdeskundigen.<br />

De Bloeimeesters zetten zich in om<br />

zowel zakelijke als particuliere tuinen mooier<br />

en klimaatbestendiger te maken. Samen<br />

beschikken ze over een indrukwekkende<br />

hoeveelheid plantenkennis, maar ook over<br />

een uitgesproken visie over hoe groen en<br />

de gebouwde omgeving elkaar versterken.<br />

Biodiversiteit, duurzaamheid en gezondheid<br />

van mens, dier en natuur staan daarbij hoog<br />

in het vaandel.<br />

Hele strakke basislijnen en hoekige vormen die<br />

passen bij het Rotterdamse 'no-nonsense' karakter.<br />

Dit dak in Rotterdam is in veel opzichten een<br />

soort hybridevorm met een vernieuwende<br />

toepassing van beplanting:<br />

· een vrij dunne laag substraat met tóch een<br />

rijke gevarieerde beplanting;<br />

· een mix van inheemse soorten en waardevolle<br />

droogtebestendige uitheemse<br />

soorten;<br />

· een nauwkeurig bedachte samenstelling<br />

met toch een heel natuurlijke uitstraling;<br />

· een mix van aanplanten en inzaaien;<br />

· een minimale watergeef back-up als noodvoorziening;<br />

· robuust en duurzaam houtwerk.<br />

Op het dak 3 'cocons' gemaakt waar je in de luwte kunt zitten.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

27


THEMA DAKTUINEN<br />

Binnentuin nieuwbouwcomplex Eden District<br />

VERBORGEN GROENE OASE AAN DE NIEUWE MAAS<br />

Aan de Lloydkade in Rotterdam is een nieuwbouwproject verrezen met een verborgen schat: een prachtige binnentuin met zelfs<br />

een vijftien meter hoge boom. Een deel van de tuin is gemaakt op een ondergrondse parkeergarage, vertelt Menno Weverling van<br />

Weverling Groenproviders.<br />

Tekst Nolanda Klunder | Beeld Gerard Vlekke / Fotostudio Vlekke / Weverling Groenproviders<br />

Weverling legde de binnentuin en<br />

de omringende privétuinen aan.<br />

28<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DAKTUINEN<br />

‘De plataan is de<br />

echte eyecatcher’<br />

Menno Weverling.<br />

Eden District met in het hart de binnentuin.<br />

Betonnen keerwanden aan de kopse kant met<br />

daartegenaan een glooiing met siergrassen.​<br />

Aan de historische Lloydkade in Rotterdam Delfshaven<br />

bevindt zich sinds medio 2022 een fraai<br />

wooncomplex: Eden District, gebouwd door Stebru<br />

in opdracht van Blauwhoed. Weverling Groenproviders<br />

werd ingeschakeld voor de aanleg van de<br />

binnentuin en de omringende tuinen van de benedenwoningen.<br />

“Wij zijn gespecialiseerd in het<br />

vergroenen van stedelijk gebied, dus deze opdracht<br />

paste heel goed bij ons”, zegt directeur Menno<br />

Weverling. “Extra mooi daarbij is dat we hier een<br />

groene oase vorm mochten geven op een bijzondere<br />

plek, aan de kade van de Nieuwe Maas.”<br />

Bestand tegen wind en droogte<br />

De locatie aan de haven stelde eisen aan de gekozen<br />

beplanting. “Het is een winderige omgeving.<br />

Door wind drogen planten eerder uit, dus de planten<br />

moesten bestand zijn tegen wind en droogte.<br />

Daar moest rekening mee gehouden worden bij de<br />

beplantingskeuze.” De beplanting is een ontwerp<br />

van Hosper Landschapsarchitectuur. Weverling:<br />

“Het groen bestaat uit siergrassen, heesters en vaste<br />

planten zoals Rudbeckia, Persicaria, Nepeta en<br />

Phlomis.” Deze zijn geplant in een laag van 20 tot<br />

60 centimeter substraat, dat zorgt voor optimale<br />

voeding en goede vochthuishouding. Tussen het<br />

groen zijn de paden aangelegd met open verharding<br />

bestaande uit Ardenner split en langwerpige<br />

betonnen elementen van Infinito. Het meest in het<br />

oog springen de twee bomen in de tuin: een volwassen<br />

plataan en een jongere sierappel (Malus).<br />

Tuin en daktuin<br />

Dat er bomen kunnen staan, is niet vanzelfsprekend:<br />

een deel van de tuin is namelijk een daktuin,<br />

aangelegd op de ondergrondse parkeergarage.<br />

Voor de aanleg van de daktuin werkte<br />

Weverling met de producten van Optigrün. Een<br />

ander deel bevindt zich op de volle grond: hier<br />

konden de bomen geplaatst worden. “De echte<br />

eyecatcher is de plataan van 15 meter hoog,<br />

van Boomkwekerij Van den Berk. Het plaatsen<br />

van een volwassen boom is gespecialiseerd<br />

werk, waarbij we dankbaar gebruik hebben<br />

gemaakt van de expertise van Zoontjens Boomprojecten.<br />

De grote boom van 6500 kilo is in<br />

samenwerking over de bebouwing heen getild,<br />

met behulp van de door Stebru ter beschikking<br />

gestelde torenkraan. Om de plataan een goede<br />

start te geven werd het plantgat voor het planten<br />

gevuld met 35 kubieke meter bomengrond.”<br />

Landschappelijk karakter<br />

De woningen omsluiten de binnentuin aan vier<br />

zijdes. Rondom de binnentuin bevinden zich<br />

de privétuinen van de benedenwoningen. “Wij<br />

legden ook deze tuinen aan, met betontegels<br />

met een robuust karakter van Schellevis. Aan<br />

de kopse kanten van de privétuinen plaatsten<br />

we betonnen keerwanden van Bosch Beton.<br />

Daarvoor zijn glooiingen met siergrassen, zodat<br />

de bewoners privacy in hun tuin hebben.<br />

De glooiingen geven de binnentuin als geheel<br />

een landschappelijk karakter.” Op het dak van<br />

het wooncomplex heeft Weverling sedum aangebracht,<br />

om een verkoelend – en daarmee<br />

rendementverhogend – effect te hebben op de<br />

zonnepanelen. “We zijn trots op dit prestigieuze<br />

project”, vertelt Weverling. “De tuin ziet er schitterend<br />

uit. We doen ook het onderhoud ervan.<br />

Zo zien we wat we hebben gemaakt tot volle<br />

wasdom komen.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

29


THEMA DAKTUINEN<br />

Hoogteverschillen in daktuin Rotterdams Eden District<br />

CRÈME-DE-LA-CRÈME ONDER DE KEERWANDEN<br />

Voor het Rotterdamse bouwproject Eden District levert Bosch Beton betonnen keerwanden waarmee hoogteverschillen worden gecreëerd,<br />

waterkeringen aangelegd, grond wordt opgesloten en plantenbakken gemaakt. Volgens Laurens van Dijke, accountmanager GWW bij Bosch<br />

Beton, vraagt het bijzondere project om veel maatwerk en meedenken met zowel architect als uitvoerende partijen. “Alle hoeken zijn als<br />

special uitgevoerd omdat ze niet standaard zijn. Voor ons sluit dit project mooi aan bij de mogelijkheden binnen Bosch Beton.”<br />

Tekst Armand Landman | Beeld Weverling Groenproviders<br />

In het hart van Eden District ligt de verborgen<br />

tuin met volwassen bomen. Een groene oase, als<br />

tegenhanger van de stoere kades van de Lloydpier,<br />

die bewoners uitnodigt tot spelen, ontmoeten<br />

en gezamenlijke activiteiten. De binnentuin,<br />

ontworpen door HOSPER en gerealiseerd door<br />

Weverling Groenproviders, bestaat vooral uit<br />

veel groen: mooie bomen, vogel-, vlinder- en bijvriendelijke<br />

bloemen en struiken en natuurlijke<br />

speelplekken. Het is zo ontworpen dat privé en<br />

collectief goed op elkaar aansluiten. Iedereen<br />

heeft een eigen buitenruimte, met privacy door<br />

middel van groen.<br />

“Alle gebruikte keerwanden om hoogteverschillen<br />

te kunnen maken zijn in onze eigen fabriek<br />

gemaakt en door onze eigen tekenafdeling geengineerd”,<br />

vertelt Van Dijke. “Naast de sterkte<br />

van de keerwanden valt in dit project ook de afwerking<br />

op. Dat is echt een unique selling point<br />

van Bosch Beton. Keerwanden worden bij ons<br />

ondersteboven in een mal gestort, waardoor de<br />

enige kant die minder strak is de onderkant is.<br />

En die zie je niet.”<br />

Volgens Van Dijke is niet alleen Eden District<br />

maar ook het eromheen liggende Lloydkwartier<br />

‘Keerwanden worden bij ons<br />

ondersteboven in een mal gestort,<br />

waardoor de enige kant die minder strak<br />

is de onderkant is. En die zie je niet’<br />

qua duurzaamheid en uitstraling ongeëvenaard<br />

als het om afwerking gaat. “Het klopt echt overal.<br />

Superstrak.”<br />

Het door Bosch Beton geleverde werk bevalt<br />

zelfs zo goed dat het Rotterdamse project ook<br />

weer nieuw werk heeft opgeleverd. “Mooi om te<br />

zien. Het is bijna reclame. Het ene werk levert<br />

weer nieuwe opdrachten op.”<br />

Naast de buitenkant zijn de keerwanden van<br />

Bosch Beton ook van binnen bijzonder. Van Dijke:<br />

“Ze zijn gemaakt van zeer duurzaam beton. In<br />

plaats van 100 procent zit er nog maar 70 procent<br />

cement in. Die andere 30 procent bestaat uit restmateriaal<br />

uit industrie en bouw. De volgende stap<br />

zijn keerwanden, die nog maar voor 50 procent uit<br />

cement bestaan.”<br />

Grote kracht van Bosch Beton is dat het bedrijf<br />

uit Barneveld alles onder één dak heeft: van ontwerp<br />

tot engineering en productie. “Een architect<br />

tekent iets moois en vervolgens bepalen wij of dat<br />

constructief haalbaar is. In dit project waren grote,<br />

volwassen bomen ingetekend. Wij garanderen<br />

een levensduur van 50 jaar op de normale wanden<br />

en zelfs 100 jaar op onze dubbel gewapende<br />

LR-keerwanden. Die laatsten zijn dikker en hebben<br />

twee wapeningsnetten. Door de strakke afwerking<br />

van de keerwanden zijn ze zeer geschikt voor deze<br />

daktuinen” ❚<br />

In dit project waren grote, volwassen bomen ingetekend.<br />

Eden District<br />

Het Rotterdamse Eden District is een ambitieus<br />

bouwproject dat de skyline van de stad<br />

verrijkt en een nieuw tijdperk van modern<br />

stedelijk wonen en werken vertegenwoordigt.<br />

Het project biedt een harmonieuze mix<br />

van innovatieve architectuur en groene ruimtes.<br />

Eden District kenmerkt zich door groene<br />

daken, gemeenschappelijke tuinen en groene<br />

bouwmaterialen die worden geïntegreerd<br />

om een gezonde leefomgeving te creëren en<br />

de ecologische voetafdruk te minimaliseren.<br />

30 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DAKTUINEN<br />

Over Bosch Beton<br />

Bosch Beton is een bedrijf dat gespecialiseerd<br />

is in de productie van hoogwaardige<br />

betonproducten voor zowel de agrarische<br />

sector als de GWW. Het bedrijf, opgericht in<br />

1972, heeft sindsdien een sterke reputatie<br />

opgebouwd op het gebied van duurzaamheid,<br />

kwaliteit en innovatie. Het bedrijf<br />

heeft een breed scala aan producten ontwikkeld,<br />

waaronder sleufsilo’s en keerwanden.<br />

Deze producten worden veel gebruikt<br />

in de agrarische sector voor het opslaan<br />

van veevoer, maar vinden ook toepassing<br />

in industriële omgevingen voor verschillende<br />

doeleinden. Bosch Beton werkt nauw<br />

samen met architecten, aannemers en agrarische<br />

bedrijven om producten te ontwikkelen<br />

die perfect aansluiten bij de specifieke<br />

behoeften en eisen van elk project.<br />

Qua duurzaamheid en uitstraling ongeëvenaard als het om afwerking gaat.<br />

100%<br />

cement free<br />

1st<br />

Gen<br />

Onderweg naar een cementvrije generatie<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

31


THEMA DAKTUINEN<br />

Verblijfsdak op duurzaamste Van der Valk hotel<br />

PERFECTE HARMONIE VAN<br />

CORTENSTAAL EN BAMBOE<br />

Van de beplanting tot aan de vlonderpartij, van de enorme watertafel tot aan de zitelementen, alles klopt op het dak van<br />

het meest duurzame Van der Valk hotel van Nederland. Een daktuin met zowel duurzame als esthetische klasse in Deventer.<br />

Het ontwerp is een samenwerking tussen Menno Boer en Farwick Groenspecialisten. Voor de materialisatie heeft<br />

FURNS Straatmeubilair in samenwerking met Awood BV geadviseerd om te kiezen voor cortenstaal en Bamboo X-treme<br />

van leverancier Moso.<br />

Tekst Armand Landman | Beeld FURNS Streetfurniture<br />

Op het dak van het duurzaamste Van der Valk<br />

hotel realiseerde Farwick een groene daktuin<br />

waarbij verschillende maatwerkproducten van<br />

FURNS gebruikt zijn.<br />

32<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DAKTUINEN<br />

‘De ronde vormen maken de daktuin<br />

extra sfeervol en dynamisch’<br />

In samenwerking met ontwerper Menno Boer<br />

heeft Farwick Groenspecialisten een voorstel<br />

uitgewerkt voor een daktuin op de tweede verdieping<br />

van het nieuwste hotel van Van der Valk<br />

Exclusief in Deventer. Op het dak van het duurzaamste<br />

hotel in de keten realiseerde Farwick vervolgens<br />

de groene daktuin met de materialen uit<br />

het zogenaamde Verblijfsdaksysteem van dakbegroener<br />

Optigrün en verschillende elementen van<br />

FURNS, en Awood.<br />

Het Bamboo X-treme is gebruikt als vlonderplank<br />

en als meubelbalk in de zitelementen. Het project<br />

is ondertussen mooi vergrijsd en behoudt toch zijn<br />

natuurlijke warmte, wat perfect combineert met<br />

het cortenstaal. Alle cortenstalen elementen zijn<br />

als voorbereide koppelbare keerwanden op het<br />

dak gehesen en door de specialisten van Farwick<br />

op hun plek gezet.<br />

Op het dak staan onder andere prefab conische<br />

en cirkelvormige plantenbakken van cortenstaal,<br />

maar ook een sfeervolle watertafel van cortenstaal,<br />

uitgerust met een fontein en led-verlichting.<br />

De watertafels van FURNS zijn bijzondere elementen<br />

die met hun ronde vormen de daktuin extra<br />

sfeervol en dynamisch maken. Het cortenstaal<br />

past perfect tussen het groen.<br />

Ontspannen<br />

Vanuit de hotelkamers is de daktuin vooral een<br />

'kijktuin', die zowel overdag als 's avonds laat<br />

aantrekkelijk is om naar te kijken. Maar daarnaast<br />

kan de daktuin ook bezocht worden door gasten<br />

of een besloten gezelschap; de bezoekers hebben<br />

dan een fantastisch uitzicht op de oude Hanzestad<br />

Deventer. Een grote vlonder wordt omsloten<br />

door borders met heesters en vaste planten. Grote<br />

plantenbakken met bomen en meerstammige<br />

solitaire struiken geven de daktuin een bijzonder<br />

karakter en veel ruimte om te ontspannen.<br />

Gewichtsbesparing<br />

De prefab elementen van FURNS en Awood zijn<br />

uitermate geschikt voor daktuinen vanwege hun<br />

geringe gewicht. Een groot voordeel van de door<br />

FURNS gebruikte materialen - veelal cortenstaal,<br />

aluminium en bamboe - is dat ze aanzienlijk lichter<br />

zijn dan beton. Naast de enorme gewichtsbesparing<br />

en dus constructieve besparing aan het<br />

gebouw, kan FURNS ook zorgen voor een aanzienlijke<br />

tijdsbesparing. Het plaatsen van een prefab<br />

plantenbak gaat niet alleen veel sneller, maar is<br />

ook veel eenvoudiger. Denk aan het stellen van<br />

profielen, voegen en funderen. Grotere daktuinen<br />

vereisen veel maatwerk. Een stalen element<br />

De watertafel van cortenstaal past perfect tussen<br />

het groen.<br />

Grote plantenbakken met bomen en meerstammige<br />

solitaire struiken geven de daktuin een bijzonder<br />

karakter.<br />

wordt bij FURNS volledig uitgetekend in 3D en<br />

2D. Deze tekeningen worden voor de opdrachtgever<br />

gebruikt, maar ook voor het personeel in de<br />

werkplaats. Het tekenproces is volledig geautomatiseerd,<br />

van lassamenstelling tot 3D-bestand.<br />

Dankzij de eenvoudige boutconstructie zijn de<br />

elementen makkelijk met elkaar te combineren.<br />

Duurzaam<br />

Cortenstaal is een duurzaam materiaal dat weinig<br />

onderhoud vergt en goed bestand is tegen vandalisme.<br />

Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor de bruggen-<br />

en scheepsbouw. Bovendien is cortenstaal een<br />

legering zonder chemische conserveringsmiddelen,<br />

wat het uiterst geschikt maakt voor recycling. Maar<br />

liefst dertig procent van de plantenbakken en borders<br />

die FURNS produceert, wordt vervaardigd uit<br />

gerecycled schroot.<br />

Een grote vlonder wordt omsloten door borders met heesters en vaste planten.<br />

Naast op maat gemaakte oplossingen heeft<br />

FURNS ook een groot assortiment van standaardproducten<br />

op voorraad die naadloos met elkaar<br />

kunnen worden gecombineerd. ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

33


THEMA DAKTUINEN<br />

Vervaardigd uit afval uit bosbouw<br />

Lichtgewicht systeem<br />

voor groendaken<br />

De meeste daken kunnen een groendak met sedum dragen, maar niet allemaal. Vooral op distributiecentra blijven talrijke vierkante kilometers<br />

dak ongebruikt vanwege een gebrek aan draagkracht. Daar neemt Joosten Ecodak geen genoegen mee. Het bedrijf introduceert een<br />

lichtgewicht systeem voor groendaken, dat volledig uit natuurlijke materialen bestaat.<br />

Tekst Nolanda Klunder | Beeld Joosten Groep<br />

“Wij vinden dat er geen enkel excuus mag zijn<br />

om geen groendak te nemen”, zegt Geert-Jan<br />

Derksen, technisch adviseur bij Joosten Ecodak<br />

(onderdeel van Joosten Groep). “Dus zijn<br />

we gaan zoeken naar een lichtgewicht systeem<br />

voor minder draagkrachtige daken. Op dit moment<br />

zijn er wel lichte systemen met steenwol<br />

in de markt, maar wij zochten een duurzaam<br />

en circulair alternatief.” Dat alternatief werd gevonden<br />

in Duitsland, waar het JSTN Secal Light<br />

Paneel al twintig jaar op de markt is.<br />

Gemaakt van afval uit de bosbouw<br />

Het JSTN Secal Light Paneel wordt gemaakt van<br />

afval van de Duitse bosbouw, licht Derksen toe.<br />

“Grote stammen van gekapte bomen gaan naar<br />

de meubelindustrie, de kleinere takjes kunnen<br />

verwerkt worden tot vezels. Die vezels worden<br />

gemengd met een papje van houtmeel en cellulose.<br />

Alle ingrediënten zijn dus honderd procent<br />

natuurlijk. Dat geheel wordt gebakken tot harde<br />

panelen in een oven, waarvoor de energie wordt<br />

opgewekt met zonnepanelen.”<br />

Langzaam zacht<br />

De panelen blijven decennialang goed. “We weten<br />

uit Duitsland dat er vrijwel niets mee gebeurt in<br />

twintig jaar. Wel wordt de plaat in de loop der jaren<br />

stapje voor stapje zacht. De wortels van de sedumplanten<br />

kunnen er dan in doordringen en zo wordt<br />

de plaat onderdeel van het groeimedium. Aan het<br />

papje van houtmeel en cellulose waarmee de plaat<br />

gemaakt is, zijn nutriënten toegevoegd. Als de plaat<br />

in de loop der jaren zacht wordt, komen deze stoffen<br />

vrij. De planten worden dus langdurig gevoed.”<br />

‘De plaat is een<br />

soort knäckebröd vol<br />

voedingsstoffen die<br />

langzaam vrijkomen’<br />

Het paneel wordt gemaakt van houtvezels, houtmeel en cellulose.<br />

Supereasy<br />

Het gebruiksgemak is enorm, benadrukt Derksen.<br />

“Je legt er een beschermingsvlies onder en een sedummixmat<br />

bovenop. De panelen kunnen 13 liter<br />

water per m 2 vasthouden en zo komt het paneel<br />

met sedummat neer op 32 kg verzadigd gewicht<br />

per m 2 . Vergelijk dat eens met de 80 à 90 kilo per<br />

m 2 die een gemiddeld sedumdak weegt! De panelen<br />

zijn heel snel te leggen en blijven jarenlang<br />

goed zonder dat je nutriënten of veel water hoeft<br />

te geven. Een supereasy systeem.”<br />

34 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DAKTUINEN<br />

Het JSTN Secal Light Paneel.<br />

Ook voor intensieve daken<br />

Hoewel de panelen ontwikkeld zijn voor lichtgewicht<br />

dakconstructies, zijn ze voor veel meer<br />

situaties te gebruiken. “Op meer draagkrachtige<br />

daken kan je bijvoorbeeld twee lagen van deze<br />

platen leggen, dan hou je 26 liter water vast op<br />

twee verschillende niveaus, waarmee je je intensieve<br />

groendak goed van water en voedingsstoffen<br />

voorzien houdt.” In Duitsland worden<br />

de platen ook toegepast bij golfbanen of bij<br />

groeiplaatsen van bomen. Derksen: “Deze plaat<br />

is een soort knäckebröd vol voedingsstoffen<br />

die langzaam vrijkomen en houdt 13 liter water<br />

vast, dus hij is een ideale groei-accelerator.<br />

Als je iets nieuws plant, of dat nou een boom,<br />

gras of een intensief groendak is, dan kan je er<br />

met deze plaat voor zorgen dat alles langdurig<br />

gevoed wordt.”<br />

Met eigen ogen<br />

De JSTN Secal Light Panelen zijn nieuw in het assortiment<br />

van Joosten Ecodak. “We zijn nu exclusief<br />

dealer voor Nederland en België. Voordat we ze in<br />

het assortiment opnamen, hebben we veel pilots gedraaid<br />

om alles met eigen ogen te zien. We hebben<br />

uiteenlopende scenario’s uitgeprobeerd, zodat we nu<br />

met trots kunnen zeggen dat we een geweldig nieuw<br />

product van 100 % natuurlijke materialen aanbieden,<br />

die perfect past in onze duurzame concepten.” ❚<br />

Alternatieve mogelijkheid: op het paneel een<br />

substraat en daaroverheen beplanting.<br />

Op de dakconstructie komt een beschermvlies,<br />

daarop het paneel en daaroverheen een<br />

sedummixmat.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

35


THEMA DAKTUINEN<br />

Dieren belangrijkste doelgroep<br />

Biodivers en waterbergend dak<br />

op De Doelen in Rotterdam<br />

Op het dak van concert- en congresgebouw De Doelen in Rotterdam zijn planten en waterbergende kratten aangebracht. Zo moet het dak<br />

bijdragen aan meer biodiversiteit en minder wateroverlast in de stad. Hoewel het dak op termijn toegankelijk voor publiek moet worden,<br />

vormen de dieren op dit moment de belangrijkste doelgroep.<br />

Tekst Nolanda Klunder | Beeld Deltavormgroep<br />

De begroeiing bestaat uit een mix van grassen en vaste planten met kruiden.<br />

Het beplantingsplan voor De Doelen is ontworpen<br />

door Deltavormgroep in samenwerking met kwekerij<br />

Cruydt-Hoeck. “Het uitgangspunt daarbij was<br />

dat we met dit dak biodiversiteit terugbrengen<br />

naar de stad”, vertelt Michiel Huls, landschapsarchitect<br />

bij Deltavormgroep. Op het dak werd<br />

2.581 vierkante meter groen aangebracht in de<br />

vorm van 84 soorten inheemse beplanting.<br />

Zaden en vaste planten<br />

“In het beplantingsplan hebben we twee typen<br />

beplanting gemaakt”, licht Huls toe. “Vlakken die<br />

ingezaaid zijn met een zadenmengsel en vlakken<br />

met vaste planten in een mix met het zadenmengsel<br />

wisselen elkaar af, zodat er een gevarieerd<br />

beeld ontstaat. Voor een biodivers dak is het<br />

van belang om te werken met inheemse planten.<br />

Cruydt-Hoeck maakte voor ons een inheems<br />

zadenmengsel dat volledig is afgestemd op dit<br />

dak met deze omstandigheden.” De vaste planten<br />

vullen de ingezaaide delen aan: “Als we alleen<br />

zadenmengsel zouden aanbrengen, zou het dak<br />

er in bepaalde periodes schraal uitzien. De vaste<br />

planten zorgen ervoor dat er jaarrond een aantrekkelijk<br />

beeld is.”<br />

36 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DAKTUINEN<br />

‘De vaste planten zorgen ervoor dat er<br />

jaarrond een aantrekkelijk beeld is’<br />

kunnen vinden, gevarieerde bijenkasten geven<br />

nestgelegenheid aan uiteenlopende soorten insecten:<br />

aan alles is gedacht.<br />

Gevarieerde bijenkasten geven nestgelegenheid.<br />

Altijd water<br />

Onder het substraat van het groen bevindt zich<br />

een laag watervasthoudende kratten, die gezamenlijk<br />

300 kubieke meter regenwater kunnen<br />

opvangen. De planten hebben daardoor ook tijdens<br />

lange droge periodes voldoende water zonder<br />

dat er kraanwater nodig is. Een slim systeem<br />

zorgt ervoor dat de kratten het water lozen vlak<br />

voordat er een nieuwe bui aankomt. Op deze wijze<br />

wordt het riool ontzien op piekmomenten en is er<br />

tegelijkertijd altijd ruimte in de kratten om nieuw<br />

regenwater op te vangen.<br />

Verwilderen mag<br />

Door het krattensysteem is het dak zelfvoorzienend.<br />

Ook in andere opzichten vraagt het groen<br />

weinig onderhoud. “Bijzonder bij dit dak is dat<br />

het de bedoeling is dat het groen verwildert”,<br />

zegt Huls. “De natuur moet hier zijn gang kunnen<br />

gaan. Samen met Cruydt-Hoeck monitoren we hoe<br />

de beplanting zich ontwikkelt, maar we bemoeien<br />

ons er zo min mogelijk mee.”<br />

Doelgroep<br />

Het is de wens dat het dak op termijn toegankelijk<br />

wordt. “Met het oog daarop is er een grote<br />

vlonder voor sociale activiteiten aangelegd tussen<br />

het groen. Maar op dit moment is het dak nog<br />

geen gebruiksdak. Bij de aanleg was esthetiek dus<br />

niet leidend: de beestjes waren onze belangrijkste<br />

doelgroep.” Natuurlijk staat het dak niet op zichzelf.<br />

“Overal in de stad komen groene daken die<br />

stapstenen vormen waar vogels en insecten naartoe<br />

kunnen. Zo is er een voor mensen onbekende<br />

laag in de stad, speciaal voor de dieren.” ❚<br />

Het dak van De Doelen mag verwilderen.<br />

Boost aan biodiversiteit<br />

Het dak van De Doelen – een rijksmonument –<br />

heeft beperkte draagkracht. Dat maakte dat er<br />

bij het ontwerp keuzes gemaakt moesten worden.<br />

Waar het dak op kolommen rust, is de draagkracht<br />

groter: daar kon meer substraat aangebracht worden,<br />

met de mogelijkheid om ook struiken te<br />

planten. “Struiken zijn van belang voor schaduwwerking<br />

op de daktuin en voor vogels, want die<br />

kunnen daarin schuilen of nestmateriaal vinden.<br />

Dat geeft een extra boost aan de biodiversiteit.”<br />

Een andere impuls wordt gegeven door twee open<br />

vlakken van twee bij twee meter waar permanent<br />

water staat, zodat vogels en bijen in droge periodes<br />

kunnen drinken en baden. Bollen zorgen<br />

ervoor dat bijen al vroeg in het voorjaar nectar<br />

Op twee plekken staat permanent water voor bijen en vogels.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

37


THEMA DAKTUINEN<br />

‘Een rijksmonument in de<br />

binnenstad stelt serieuze eisen’<br />

ZORGVULDIGE LOGISTIEK<br />

VOOR BIJZONDER DAK<br />

Tekst Nolanda Klunder | Beeld Van der Tol<br />

Op het dak is ook een vlonder voor sociale activiteiten.<br />

Voor de realisatie van het waterbergende en biodiverse dak van De Doelen was een nauwkeurige logistiek nodig. Bij Van der Tol was<br />

dit project in ervaren handen. “Voor een dergelijk project in de binnenstad moet je nauwkeurig afstemmen met de opdrachtgever<br />

én de gemeente.”<br />

38 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DAKTUINEN<br />

Met drie vestigingen in de Randstad – in Amsterdam,<br />

Utrecht en Rotterdam – is Van der Tol gespecialiseerd<br />

in het vergroenen van de stedelijke<br />

omgeving. “Wij bieden oplossingen voor groen<br />

tussen, aan en op gebouwen, dus wij zorgen voor<br />

groen op het maaiveld, op gevels en op het dak”,<br />

zegt vestigingsmanager Ruud Kempen. Het aanleggen<br />

van een groen dak op De Doelen was dus<br />

bij uitstek een klus voor dit groenbedrijf.<br />

In de binnenstad<br />

Het dak van De Doelen is niet als elk ander dak,<br />

benadrukt Kempen. “Je hebt hier te maken met<br />

een rijksmonument. Bovendien bevindt dit rijksmonument<br />

zich midden in de binnenstad. Dat<br />

heeft serieuze consequenties voor je logistiek. We<br />

moeten immers groot materieel kunnen inzetten<br />

om materialen op het dak te zetten of van het<br />

dak af te halen.” Dat betekende dat er hijskranen<br />

naast het gebouw moesten staan. Er moest een<br />

bouwplaats ingericht worden, waar vrachtwagens<br />

konden laden en lossen en er opslagruimte was<br />

voor het materiaal. Daartoe moest het aanwezige<br />

straatmeubilair tijdelijk verplaatst worden. Kempen:<br />

“Verder heb je bij een daktuin uiteraard te<br />

maken met veiligheid, allereerst van de mensen<br />

op het dak, maar ook van passanten op straat.<br />

Soms moest daarom een deel van de omgeving<br />

afgezet worden. Kortom: de realisatie van dit dak<br />

moest in nauw overleg met de opdrachtgever en<br />

de gemeente plaatsvinden en zorgvuldig in de<br />

agenda van Rotterdam ingepland worden. Een<br />

dergelijk project kan immers niet plaatsvinden als<br />

er in de stad bijvoorbeeld tegelijkertijd een marathon<br />

plaatsvindt.”<br />

Planten en zaaien<br />

Eerste stap was het verwijderen van het grind<br />

en de oude dakbedekking. Vervolgens werd het<br />

dak voorzien van een nieuwe waterkerende laag.<br />

“Daarop plaatsten wij de waterbergende kratten”,<br />

vertelt Kempen. “Op die kratten kwam het substraat,<br />

dat speciaal is afgestemd op gebruik op<br />

het dak: het is lichtgewicht en de organische deeltjes<br />

spoelen niet uit, maar blijven in het mengsel<br />

zodat de beplanting er maximaal van kan profiteren.”<br />

In dat substraat kwamen de planten en verschillende<br />

zadenmengsels – vanwege de verschillende<br />

zoninval per plaats op het dak – volgens het<br />

beplantingsplan van Deltavormgroep. “Zaaien in<br />

plaats van planten heeft diverse voordelen”, zegt<br />

Kempen. “Het grootste voordeel is dat je hiermee<br />

de natuur optimaal zijn gang kan laten gaan. De<br />

natuur bepaalt welke zaden er gaan kiemen.”<br />

Aan de natuur overlaten<br />

Omdat het bij dit dak de bedoeling is dat het<br />

groen zijn eigen gang gaat, is er maar beperkt<br />

onderhoud nodig. “Wij gaan twee keer per jaar<br />

het dak op, om te zien of alles nog goed gaat.<br />

Om materiaal van en naar het dak te vervoeren,<br />

stond er een hijskraan bij De Doelen.<br />

‘Het grote voordeel van zaaien is<br />

dat de natuur zijn gang kan gaan’<br />

Bovenop het krattensysteem ligt substraat dat<br />

speciaal is afgestemd voor gebruik op daken.<br />

Deze zomer: het dak van De Doelen ligt er prachtig bij.​<br />

Dat is vooral schoonhouden met het oog op de<br />

waterafvoer. Verder verwijderen we ongewenste<br />

beplanting die erop is gewaaid, zoals populieren<br />

en wilgen. Je wilt immers niet dat er een boom op<br />

het dak gaat groeien. Maar we laten het groen zoveel<br />

mogelijk met rust: het systeem moet zichzelf<br />

gaan beheersen.” En dat gaat inmiddels al twee<br />

jaar goed, stelt Kempen vast. “De droge periode<br />

aan het begin van deze zomer was zwaar voor<br />

de daktuin. Na vier of vijf weken is de 300 kuub<br />

water in de kratjes op en ontstaat droogtestress.<br />

We sproeien niet. Toen het later in de zomer flink<br />

ging regenen, herstelde het groen zich. Dat kan je<br />

gewoon aan de natuur overlaten. Het dak van De<br />

Doelen ligt er nu prachtig bij.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

39


6 6 6 6<br />

YEARS<br />

WARRANTY<br />

JAHRE<br />

GARANTIE<br />

ANS<br />

DE GARANTIE<br />

JAAR<br />

GARANTIE<br />

De voordelen van ons 12 volt systeem:<br />

• Energiezuinig en duurzaam<br />

• Makkelijk en snel aan te sluiten<br />

• Ingraven van de kabel niet nodig<br />

• Zeer veilig voor mensen en dieren<br />

6 6 6 6<br />

YEARS<br />

WARRANTY<br />

JAHRE<br />

GARANTIE<br />

ANS<br />

DE GARANTIE<br />

JAAR<br />

GARANTIE<br />

lightpro.nl<br />

230 volt<br />

wandlamp<br />

Alon [221P]<br />

Aluminium - Antraciet<br />

LED 3,3 W<br />

3.000 K - 40 - 220 lm<br />

700 x 64 x 160 mm (H x B x D)<br />

DIMBAAR<br />

Erba [222P]<br />

Aluminium - Antraciet<br />

LED 1,2 W<br />

3.000 K - 110 lm<br />

Large 9<strong>04</strong> x 20,5 mm (H x Ø)<br />

Medium 734 x 20,5 mm (H x Ø)<br />

Small 564 x 20,5 mm (H x Ø)<br />

Xible [224S]<br />

Aluminium - Zwart<br />

LED 2 W<br />

2.700 K - 160 lm<br />

695 x 36 mm (H x Ø)<br />

Transformator Touch 100W<br />

[225A]<br />

Transformator Touch 150W<br />

[226A]<br />

Incl. lichtsensor en timerfunctie<br />

Ixion 230V [230W]<br />

Aluminium - Zwart<br />

LED 6 W<br />

3.000 K - 500 lm<br />

100 x 100 x 100 mm (H x B x D)<br />

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | +31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.<strong>NL</strong>


Goed watermanagement<br />

voorkomt wateroverlast of droogte<br />

‘De juiste balans<br />

tussen steen en groen’<br />

De steeds extremere weersomstandigheden vragen om een beter watermanagement, ook in de tuin. Zo worden wateroverlast en droogte<br />

voorkomen. Wildkamp is gespecialiseerd in watertechniek en denkt graag met de hovenier mee over oplossingen.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Wildkamp<br />

In een ideale situatie wordt het water in natte<br />

periodes opgevangen om te gebruiken in droge<br />

periodes of om gefaseerd af te voeren, vertelt Peter<br />

Blaauwgeers, productspecialist bij technische<br />

groothandel Wildkamp. “Het water kan worden<br />

hergebruikt voor een beregeningssysteem, je kunt<br />

het infiltreren op het perceel of gebruiken voor het<br />

doorspoelen van het toilet.”<br />

Opvangen en afvoeren<br />

De waterafvoer van het terras is een belangrijk<br />

punt. Omdat de stenen van een terras niet waterdoorlatend<br />

zijn, moet het water ergens naartoe en<br />

moet het opgevangen worden. Hiervoor kunnen<br />

afvoerputjes of een straatkolk in de oprit een oplossing<br />

zijn. Uiteraard moet het straatwerk dan wel<br />

in de juiste richting aflopen, het liefst richting gras<br />

of border en niet richting de gevel. Blaauwgeers:<br />

“Steeds meer leveranciers bieden inmiddels grondgoten<br />

aan in verschillende soorten, maten en kleuren,<br />

zodat ze aansluiten op het design van de tuin.”<br />

Vervolgens moet het opgevangen water worden<br />

afgevoerd. Het is ook mogelijk om infiltratiekratten<br />

te plaatsen in de grond onder het gazon. “Bij<br />

extreme buien kunnen die het regenwater opvangen,<br />

bufferen en weer afgeven aan de bodem. We<br />

kunnen de capaciteit van de kratten berekenen<br />

op basis van de oppervlakte en de hoeveelheid<br />

neerslag. Zo blijft de grondwaterstand op peil.<br />

Hergebruik van water op het eigen perceel heeft<br />

ook praktische voordelen. Gewoonlijk moet er bij<br />

de aanleg van een terras achter in de tuin een afvoerbuis<br />

worden getrokken naar de straat om aan<br />

te sluiten op het riool. Dat hoeft niet als het water<br />

ter plekke wordt opgevangen en hergebruikt.”<br />

Goede verhouding steen en groen<br />

Een mooi terras of andere bestrating in de tuin is<br />

mooi, maar houd hierbij wel rekening met twee belangrijke<br />

zaken. Allereerst de goede afwatering, die<br />

voorkomt dat er wateroverlast ontstaat. Daarnaast<br />

Het is mogelijk om infiltratiekratten te plaatsen in de grond onder het gazon.<br />

Waterafvoer kan ook onzichtbaar verwerkt worden.<br />

42 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


Peter Blaauwgeers, productspecialist bij technische groothandel Wildkamp.<br />

‘De verhouding tussen steen en groen moet<br />

in balans zijn voor een fijn woon- en leefklimaat’<br />

kan te veel bestrating in een hete zomer hittestress<br />

geven. “Meer groen in de tuin, verlaagt de temperatuur.<br />

De verhouding tussen steen en groen moet<br />

in balans zijn voor een fijn woon- en leefklimaat.”<br />

Een lijngoot voor goede afwatering van het terras.<br />

Wildkamp levert een breed pakket van producten<br />

voor de hovenier. Van oplossingen voor hemelwaterafvoer,<br />

van dakgoten tot lijnafwatering, tot drainage,<br />

regenwateropvang en -hergebruik. “Wij willen<br />

de hovenier bij aanleg van de tuin voorzien van<br />

de juiste oplossingen. We spelen uiteraard, naast<br />

functionaliteit, ook in op design. Zo leveren we bijvoorbeeld<br />

mooie putten en lijngoten met de uitstraling<br />

van natuursteen. Daarnaast adviseren we ook<br />

over de aanleg van het afwateringssysteem. Als we<br />

weten wat de afmetingen van het terras en ander<br />

straatwerk zijn en of er bijvoorbeeld een dakgoot<br />

aan het tuinhuis komt, maken wij een complete berekening:<br />

het aantal en het formaat goten of putjes,<br />

de diameter van de leidingen en het aantal kratten.<br />

Eventueel kunnen we bij grotere projecten ook een<br />

tekening maken van het complete systeem.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

43


Een product van Become-IT<br />

www.become-it.nl | 0341 470068<br />

Verlicht je nachten en duik in de magie<br />

met onze LED zwembadverlichting!<br />

be.cf.group<br />

CF Group<br />

Dreams, health & care with water<br />

Ontdek meer over onze producten, diensten,<br />

opleidingen en nog veel meer. Vraag naar onze<br />

catalogus <strong>2023</strong> in papieren of digitale versie.<br />

Contacteer ons op +32 (0) 648 17 82 of per email aan<br />

info.be@cf.group en we sturen u een gratis exemplaar.


SWAY<br />

ONE WITH<br />

NATURE<br />

Mix en match met de armaturen SWAY, MINI SWAY, SWAY PENDANT<br />

en SWAY TABLE. Overdag één met de natuur en in de avond subtiel<br />

fonkelend tussen de grassen en op je terras.<br />

SCAN MIJ<br />

WWW.IN-LITE.<strong>NL</strong>


Aanbouwdelen maken assortiment multifunctioneel<br />

‘COMPLEET PROGRAMMA MACHINES<br />

VOOR DE GROENVOORZIENING’<br />

Tekst en beeld Bobcat<br />

De nieuwe lijn compacte tractoren.<br />

Bobcat heeft de laatste jaren diverse nieuwe machines geïntroduceerd, waarvan een aantal als onderdeel van het Ground Maintenance<br />

Equipment (GME) programma, dat speciaal ontwikkeld is voor grondbewerking, groenvoorziening en tuinonderhoud. Op dat marktsegment<br />

richtte Bobcat zich met zijn minigravers, laders en aanbouwdelen natuurlijk altijd al, maar nu de Bobcat-maaiers en de Ryan-apparatuur<br />

voor gazononderhoud ook aan het GME-programma zijn toegevoegd, kunnen groenvoorzieners in Nederland voor bijna alle compacte<br />

Bobcat-machines bij Inter-Techno terecht.<br />

Naast het traditionele Bobcat-programma van minigravers,<br />

rups- en wielladers en een assortiment<br />

van meer dan honderd aanbouwdelen, waarvan<br />

er veel ook in de groenvoorziening gebruikt worden,<br />

zijn met name de MT100-minirupslader, de<br />

serie compacte tractoren, de kleine knikladers en<br />

de compacte verreikers interessante machines<br />

voor groenvoorzieners, hoveniers en tuincentra. Ze<br />

hebben allemaal de bekende Bobcat-eigenschappen;<br />

compact, onderhoudsvriendelijk, krachtig en<br />

robuust. De machines gaan dus lang mee en zijn<br />

dankzij aanbouwdelen als bakken, grijpers, boomfrezen,<br />

maaiers, grondboren, graders, harken en<br />

bezems geschikt voor vrijwel alle werkzaamheden.<br />

Minirupslader<br />

De MT100-minirupslader is een praktische en snelle<br />

machine als alternatief voor werk, dat normaal<br />

met handgereedschap en kruiwagens gedaan<br />

wordt. De machine weegt 1.500 kilo en is slechts<br />

90 cm. breed, maar toch heel stabiel. De machine<br />

is geschikt voor alle soorten terrein dankzij de<br />

rupskettingen, die de ondergrond nauwelijks beschadigen.<br />

De 25 pk Stage V motor levert een vermogen<br />

van 460 kilo, een hefhoogte van iets meer<br />

dan 2 meter en een kiplast van 1.300 kg. Omdat<br />

de bestuurder achterop de machine staat heeft hij<br />

een prima zicht op de aanbouwdelen en het werkterrein.<br />

Dankzij de ergonomische joysticks kan de<br />

machine ook op kleine oppervlaktes nauwkeurig<br />

gemanoeuvreerd worden. De MT100 kan dankzij<br />

het eigen Bob-Tach-koppelsysteem met vrijwel alle<br />

Bobcat-aanbouwdelen werken.<br />

46 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


‘Er zijn voor de maaiers diverse configuraties<br />

met verschillende maaidekken, versnipperen<br />

opvangsystemen leverbaar’<br />

Kleine knikladers<br />

Ook de kleine knikladers van Bobcat zijn ideaal<br />

voor aanleg en onderhoud van tuinen, groenvoorziening<br />

en sportparken. De twee compacte<br />

modellen, de L23 en de L28, hebben een vermogen<br />

van 25 pk en een kiplast van 1,4 ton. De<br />

L28 heeft een telescopische hefarm en biedt dus<br />

meer hefhoogte en een grotere reikwijdte. De<br />

laders zijn licht en smal en hebben een kleine<br />

draaicirkel, waardoor ze zeer wendbaar zijn. De<br />

dubbele pedalen (vooruit en achteruit) maken<br />

de bediening gemakkelijk. Afhankelijk van de<br />

werkomstandigheden schakelen de laders automatisch<br />

de tractiemodus in: een hoge tractie<br />

voor ruw of glad terrein of de veilige modus voor<br />

zo min mogelijke verstoring van de bodem. De<br />

kleine knikladers van Bobcat zijn leverbaar met<br />

een canopy of een cabine, die allebei veel ruimte<br />

bieden. Ook de kleine laders zijn uitgerust met<br />

het Bob-Tach-systeem voor aanbouwdelen.<br />

Compacte tractoren<br />

De vorig jaar geïntroduceerde serie compacte tractoren<br />

bestaat uit negen modellen met een vermogen<br />

variërend van 25 tot 58 pk. Elk model heeft<br />

standaard vierwielaandrijving, maar daarnaast is<br />

er - af fabriek - keuze uit verschillende opties zoals<br />

cabine, voorlader, mechanische of hydrostatische<br />

transmissie, verschillende type banden en voorspatborden.<br />

Verder kunnen de tractoren geleverd<br />

worden met een uitgebreid scala aan montage-opties<br />

en aanbouwdelen zoals frontheffer, middenmaaiers<br />

en alles wat in de achter- of fronthef gemonteerd<br />

kan worden. De tractoren hebben grote<br />

cabines met veel beenruimte, airconditioning, geveerde<br />

stoel, verstelbaar stuur, verbonden pedaal<br />

en een intuïtieve, ergonomische bediening.<br />

Super compacte verreiker<br />

De nieuwe, super compacte verreiker, de TL25.60,<br />

is een sterke en zeer stabiele machine, die wordt<br />

aangedreven door een Bobcat Stage V-motor met<br />

75 pk. De machine heeft een nominaal hefvermogen<br />

van 2.500 kg, een maximale hefhoogte van<br />

5,9 meter en een maximaal bereik van 3,3 meter.<br />

De cabine is ruim en zeer comfortabel en biedt<br />

dankzij het ontwerp met lage motorkap en dunne<br />

raamstijlen optimaal zicht.<br />

De TL25.60 heeft een extra robuust ontwerp met<br />

een stalen bodemplaat, een sterk frame, een sterke<br />

giek en bescherming voor de hydraulische en elektrische<br />

componenten, waardoor de machine ook in<br />

veeleisende omstandigheden ingezet kan worden. ❚<br />

De kleine, compacte verreiker van Bobcat.<br />

Maaiers en machines voor<br />

gazononderhoud<br />

Dit jaar werden de Amerikaanse Bobcatmaaiers<br />

en de Ryan Turf-machines voor gazononderhoud<br />

aan het Bobcat-programma<br />

toegevoegd. Deze machines zijn zeker voor<br />

hoveniers en groenvoorzieners een mooie,<br />

specialistische aanvulling op het programma.<br />

Bobcat leverde al verschillende soorten<br />

maaiers, maar die moesten als aanbouwdelen<br />

op de graafmachines of laders gebruikt<br />

worden. De nieuwe serie Bobcat-maaiers<br />

voor Europa bestaat uit vier modellen: twee<br />

zero-turn zitmaaiers (ZT3000 en ZT3500),<br />

een stand-on maaier (ZS4000) en een achterloopmaaier<br />

(WB700). Er zijn diverse configuraties<br />

met verschillende maaidekken, versnipper-<br />

en opvangsystemen leverbaar. Het<br />

Ryan Turf-programma bestaat uit tien modellen<br />

beluchters, verticuteermachines, zodensnijders<br />

en zaaimachines. Zowel de Bobcatmaaiers<br />

als de Ryan Turf-machines worden in<br />

Nederland door Inter-Techno geleverd.<br />

De MT 100.<br />

De 2,5 tons mini-graver met maaier.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

47


Het corrigeren van de hoogte heeft ook tot gevolg dat de hoek waaronder de snoeier wordt gebruikt, verandert.<br />

De snoeihoek blijft automatisch constant<br />

bij oneffen ondergronden<br />

MAKKELIJKER HEGGEN SNOEIEN MET NIEUWE<br />

PROPORTIONELE HYDRAULISCHE ARM<br />

Bij Becx Machines in Moergestel weten ze alles over onkruidborstels en heggensnoeiers. Dit keer brengen we die tweede productgroep voor<br />

het voetlicht, de heggensnoeiers dus. En dat heeft weer te maken met een unieke doorontwikkeling van de MA270 maaiarm. Elke groenprofessional<br />

die regelmatig lange of hoge heggen moet snoeien, kan sneller en nauwkeuriger werken dankzij de innovatiedrang van het team<br />

van Becx. Hoe dat zit, lees je hier.<br />

Tekst Mark Koopmans | Beeld Becx Machines BV<br />

In de markt van de heggensnoeiers is iedereen<br />

bekend met Erwin Hommen, directeur van Becx<br />

Machines. Hij fabriceert, samen met zijn team natuurlijk,<br />

een hele reeks aan heggensnoeiers. Om<br />

die snoeiers te kunnen koppelen aan je werktuigdrager,<br />

wiellader of trekker, is een hydraulische<br />

arm vaak de beste optie. De bestaande MA270<br />

arm met een bereik van twee meter zeventig is nu<br />

doorontwikkeld tot een proportioneel bediende<br />

hydraulische arm, met extra functionaliteit.<br />

Automatische correctie bij oneffen<br />

terreinen<br />

Erwin legt uit wat deze nieuwe arm zo bijzonder<br />

maakt: “We hebben een proportionele regeling<br />

ontwikkeld die het knippen van een heg veel ge-<br />

48 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


MA270 met HS131HR aan Avant 4.<br />

MA270 met EPB bediening.<br />

‘De toekomst van heggen snoeien is door<br />

deze innovatie nu al gearriveerd’<br />

makkelijker maakt. Normaal gesproken moet je bij<br />

het knippen van een heg verschillende aanpassingen<br />

doen. De hoogte is bijvoorbeeld een belangrijk<br />

aspect bij het knippen. Als je op oneffen terrein<br />

rijdt, moet je de hoogte van de heggenschaar<br />

regelmatig corrigeren om de bovenkant van de<br />

heg recht te houden. Het corrigeren van de hoogte<br />

heeft ook tot gevolg dat de hoek waaronder de<br />

snoeier wordt gebruikt, verandert. De oplossing<br />

die we hebben ontwikkeld, zorgt ervoor dat de<br />

snoeier automatisch in de ingestelde hoek blijft<br />

wanneer de hoogte wordt gecorrigeerd. Zelfs als<br />

de snoeier verder of dichter naar het draagvoertuig<br />

wordt bewogen, blijft de vooraf ingestelde<br />

hoek van de messen behouden. De voorinstelling<br />

hoeft niet horizontaal of verticaal te zijn. De functie<br />

werkt in elke positie. Kortom, de bestuurder<br />

hoeft alleen maar de juiste hoogte of breedte van<br />

de heg in de gaten te houden.”<br />

verplaatsing. Alleen deze proportionele bediening<br />

levert al een enorme sprong in gebruiksgemak op.<br />

En als je dan ook nog de automatische hoekcorrectie<br />

bij oneffen ondergronden bij optelt, dan is<br />

de keuze zo gemaakt.<br />

Snel leverbaar<br />

De eerste nieuwe proportionele arm MA270<br />

met EPB optie is inmiddels in productie genomen.<br />

De exacte uitvoering hangt echter af van<br />

de hydraulische configuratie van het dragend<br />

voertuig waardoor elke EPB arm min of meer<br />

maatwerk is. De proportionele hydrauliek met<br />

beschreven auto-level-functie is in nauwe samenwerking<br />

met Bosch Rexroth ontwikkeld.<br />

Alle functies van de arm worden bediend door<br />

een uitgebreide joystick. Ook het in- en uitschakelen<br />

van het werktuig gebeurt na het kiezen<br />

van de werktuig-inschakeling door middel van<br />

een drukknop op de joystick.<br />

Becx Machines kan uiteraard een demonstratie<br />

voor u verzorgen. Stap in de toekomst van snel<br />

en nauwkeurig heggen snoeien. Die toekomst is<br />

inmiddels gearriveerd.! ❚<br />

Proportionele hydrauliek werkt<br />

sneller en nauwkeuriger<br />

De ontwikkeling van deze nieuwe hydraulische<br />

arm begon echter bij het omzetten van zogenaamde<br />

zwart-wit hydrauliek naar proportionele hydrauliek.<br />

Bij de eerste vorm kun je de hydraulische cilinders<br />

alleen met volle snelheid in- en uitsturen.<br />

Een proportionele bediening werkt veel nauwkeuriger<br />

omdat je daarmee de snelheid kunt regelen<br />

waarmee de cilinders worden aangestuurd. Hoe<br />

verder de joystick wordt verplaatst, hoe sneller de<br />

De bestaande MA270 arm met een bereik van twee meter zeventig is nu doorontwikkeld tot een proportioneel<br />

bediende hydraulische arm, met extra functionaliteit.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

49


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

‘Het geeft inzicht in de processen’<br />

Buitenruimtespecialist gaat<br />

dankzij digitaliseringsslag<br />

papierloos werken<br />

In 1946 begon de firma Vaarkamp met twee broers met een tractor in de landbouwwereld. Inmiddels is het bedrijf volop bezig als dienstverlener<br />

in de groen, grond en infra met de aanleg en het onderhoud van de complete buitenruimte.<br />

Tekst Susan Peek | Beeld VanMeijel Automatisering<br />

“In 2003 nam mijn vader het bedrijf over waar<br />

hij al jaren als bedrijfsleider werkte, sinds 2005<br />

werken mijn twee broers en ik bij Vaarkamp”,<br />

zegt Jaco Jacobs, die inmiddels het bedrijf samen<br />

met één van zijn broers runt. Vaarkamp werkt<br />

veel voor gemeentes, waterschappen, natuurbeheerorganisaties<br />

en we verzorgen de buitenruimten<br />

van onder andere bedrijfsterreinen en vakantieparken.<br />

“Zowel het groen- als het straatwerk<br />

pakken wij aan.”<br />

Hard werken met hart voor de zaak<br />

“Onze kracht zit in het feit dat we een groot machinepark<br />

en veel eigen mensen hebben: stuk<br />

voor stuk vakmensen die hard werken met hart<br />

voor de zaak”, zegt Jaco trots en voelt het als<br />

Vaarkamp, specialist in aanleg en beheer van buitenruimte, kiest voor software van VanMeijel Automatisering.<br />

50 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

een enorme toegevoegde waarde dat ze alles in<br />

eigen beheer kunnen doen. “Vaarkamp is enorm<br />

gegroeid en we merkten dat papieren urenbriefjes,<br />

werkbonnen en inkoopfacturen het werken<br />

onoverzichtelijk maakt, veel handmatig en dubbel<br />

werk geeft en het risico op fouten verhoogt.<br />

Daarbij is het ook niet zo duurzaam. Maar ‘zomaar’<br />

overstappen is toch wel een dingetje”,<br />

zegt Jaco, “dus zijn we drie jaar geleden begonnen<br />

met zorgvuldig oriënteren.”<br />

Van papier naar online<br />

“We beseffen natuurlijk heel goed dat de jongere<br />

generatie het als een enorme verbetering<br />

gaat zien, maar dat het niet meevalt voor de<br />

mensen die al zo’n 25 jaar bij Vaarkamp werken,<br />

om over te stappen van papier naar online.<br />

Maar dankzij meerdere gesprekken en het<br />

in kaart brengen van onze wensen en eisen, is<br />

goed duidelijk geworden welke kant we op willen.”<br />

VanMeijel Automatisering bleek de juiste<br />

partner voor Vaarkamp bij deze digitaliseringsslag.<br />

“Zij hebben veel informatie verstrekt,<br />

goede inventarisatiegesprekken gevoerd en je<br />

merkt gewoon dat er een goed team staat met<br />

veel ervaring, een goede visie en een duidelijk<br />

beleid. Bovendien zijn ze erg betrokken en den-<br />

‘Door per proces de papierstroom om te<br />

zetten in een digitaal werkproces, wordt<br />

papierloos werken bereikbaar’<br />

ken goed mee met de markt en de klant: waar<br />

loop je tegen aan en welke oplossingen kunnen<br />

we daarvoor bieden.”<br />

Inzicht in de processen<br />

Jaco denkt dat Vaarkamp vooral op het gebied<br />

van facturatie en urenregistratie grote slagen<br />

gaat maken in deze digitaliseringsslag. “Het<br />

proces verloopt straks efficiënter, voorkomt dubbel<br />

werk, is minder foutgevoelig en daarmee<br />

verdient de investering zichzelf gauw terug. Als<br />

het proces binnen goed op orde is, zien we de<br />

marge van buiten, waar onze mensen hard voor<br />

gewerkt hebben, weer terug in de zaak.” Daarnaast<br />

vindt Jaco het persoonlijk erg prettig om<br />

goed inzicht in de processen te hebben. “En dat<br />

kan met Metacom van VanMeijel, omdat alle informatie<br />

zich op één plek bevindt.” ❚<br />

Met Metacom zijn de werkprocessen buiten én<br />

binnen goed beheersbaar en verloopt alles veel<br />

efficiënter.<br />

Ook afscheid nemen<br />

van papier?<br />

Dagelijks heb je als bedrijf in het groenonderhoud<br />

te maken met urenbriefjes, werkbonnen,<br />

inkoopfacturen en nog veel meer papier.<br />

Door dit per proces te digitaliseren kun je veel<br />

voordeel behalen:<br />

niks meer overtypen; geen handmatig werk<br />

minder kans op fouten<br />

sneller en efficiënter werken<br />

beter en sneller inzicht in de cijfers als resultaat<br />

Benieuwd hoe VanMeijel<br />

jouw bedrijf kan ondersteunen?<br />

Lees meer via de QR!<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

51


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Al lang niet meer duur of ingewikkeld<br />

Veel winst te behalen met<br />

eenvoudige digitale meetapparatuur<br />

Veel hoveniersbedrijven en groenvoorzieners werken nog traditioneel. Maar waarom eigenlijk? Volgens Ad van Gils, GEO-adviseur en trainer<br />

bij Topcon, omdat veel groenprofessionals denken dat digitale apparatuur - voor het inmeten van tuinen/buitenruimtes en het uitzetten van<br />

ontwerpen - duur en ingewikkeld is. “Ook weten ze niet goed wat ze moeten verwachten qua omschakeling en twijfelen ze of ze hun (meer<br />

ervaren) medewerkers wel meekrijgen”, zegt hij. “Begrijpelijk, maar niet terecht.”<br />

Tekst Susan Peek | Beeld Topcon<br />

Koen van der Hulst, Visser Tuinen: “Durf het traditionele werken los te laten en geef jezelf tijd om het eigen te maken. Het wordt vanzelf onderdeel van je workflow.”<br />

In deze toch wel traditionele branche voelt het digitaliseren<br />

van een secundair proces zoals inmeten<br />

en uitzetten als een flinke investering. Maar juist<br />

voor groenprofessionals, waar ervaren medewerkers<br />

schaars en materiaalkosten hoog zijn, valt er ontzettend<br />

veel winst te behalen met digitale meetapparatuur,<br />

weet Ad. “Als je kijkt naar accuratesse, snelheid,<br />

mankracht en de reductie van herstelkosten,<br />

dan is de investering snel terugverdiend.”<br />

Koudwatervrees<br />

Behalve twijfels over de investering, heerst er volgens<br />

Ad ook koudwatervrees: ‘Kunnen we dit allemaal<br />

wel? Moet ik straks volledig anders gaan<br />

werken en nog meer systemen aanschaffen? Hoe<br />

krijg ik mijn ervaren, vaak iets oudere garde mee<br />

in de digitaliseringsslag?’ “Het is aan ons als leverancier<br />

om hoveniers over die drempels heen te<br />

helpen. Want traditioneel inmeten is echt moeilijker<br />

dan digitaal, maar dat ervaar je pas als je<br />

ermee werkt.” Eén van de redenen dat Topcon trainingen<br />

(on the job) en workshops aanbiedt en het<br />

overstapproces desgewenst begeleidt.<br />

Best even schakelen<br />

Dat deed Ad ook bij Visser Tuinen. Dit bedrijf ontwerpt,<br />

realiseert en onderhoudt tuinen voor zowel<br />

zakelijke als particuliere opdrachtgevers. Koen van<br />

Digitaal inmeten scheelt dubbelwerk en voorkomt<br />

faalkosten.<br />

52 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Trainer en GEO-adviseur Ad van Gils (Topcon) geeft een training ‘on the job’ aan Koen van der Hulst (Visser Tuinen).<br />

‘Wat voorheen twee werknemers deden,<br />

doe ik nu zelf in een fractie van de tijd’<br />

optimaal rendement kunt behalen met je apparatuur.”<br />

Koen vult aan: “En dat is ook precies wat<br />

wij nu gaan doen met Topcon: een volgende stap<br />

zetten zodat we de 3D laser optimaal inzetten en<br />

we niet alleen het inmeten maar ook het uitzetten<br />

op deze manier gaan doen.”<br />

der Hulst, inmiddels twintig jaar werkzaam bij Visser<br />

Tuinen, zette enkele jaren geleden zijn eerste<br />

digitale stappen. “Ik heb zo’n acht jaar in de buitendienst<br />

gewerkt en ben tegenwoordig bezig met<br />

de werkvoorbereiding, calculatie en het inmeten<br />

van tuinen. Daarbij maak ik gebruik van Topcon<br />

apparatuur. Koen geeft toe:<br />

“Als je jarenlang gewend bent alles met de hand<br />

te doen, is het best lastig om daarvan af te stappen.<br />

Maar onze eigenaar Wiljan Visser zag er de<br />

voordelen wel van in. En het is inderdaad allemaal<br />

goed gekomen.”<br />

Klein beginnen<br />

Ad adviseert: “Als je start met digitaal meten,<br />

begin dan klein en bouw het lekker uit. Pak een<br />

relatief simpel project. Zorg dat digitaal inmeten<br />

onderdeel wordt van je workflow. Je zult zien dat<br />

het steeds meer vanzelf gaat. Bouw dat op naar<br />

steeds iets complexere projecten. Uiteraard kun je<br />

ook gebruik maken van ons coachingstraject waarbij<br />

we je stap voor stap begeleiden. Samen zetten<br />

we elke periode een volgende stap zodat je een<br />

Steeds meer klanten van Topcon merken dat Topcon<br />

veel verder gaat dan het leveren van alleen de<br />

apparatuur. “We willen de drempel echt zo laag<br />

mogelijk maken en als maatvoeringpartner fungeren.<br />

Zodat jij het meeste uit de technologie kunt<br />

halen en vol vertrouwen de groenontwerpen kunt<br />

uitvoeren. Twijfel je nog? Dan pakken we gewoon<br />

samen een project op. Dan zie je direct de toegevoegde<br />

waarde in de praktijk, weet je waar je aan<br />

begint én wat je er aan hebt.” ❚<br />

Kwestie van doen<br />

Koen werkt inmiddels zes jaar met de LN100,<br />

de voorloper van de huidige 3D laser LN150.<br />

Koen: “Ik ben begonnen met een paar uur training<br />

‘on the job’. We zijn een grote tuin gaan inmeten,<br />

ik heb diverse instructievideo’s bekeken<br />

en soms even gebeld met de supportafdeling.<br />

Zo heb ik het mezelf eigen gemaakt. Daarnaast<br />

heb ik meerdere gebruikersdagen bezocht.” Inmiddels<br />

gaat het inmeten van een tuin eigenlijk<br />

als vanzelf. “Voorheen waren daar twee werknemers<br />

voor nodig, nu doe ik dat zelf in een<br />

fractie van de tijd. Bovendien gebeurt de inmeting<br />

zeer nauwkeurig, waardoor je minder faalkosten<br />

hebt. En de gegevens van het inmeten<br />

worden direct digitaal geëxporteerd naar het<br />

ontwerpprogramma wat dubbelwerk voorkomt.”<br />

De LN150 is een nauwkeurige 3D laser (Total Station) die eenvoudig te bedienen is, geen grote investering<br />

vraagt en gemakkelijk combineert met andere apparatuur.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

53


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Van offerte, orders, planning en inkoop<br />

tot urenregistratie en facturatie<br />

SOFTWARE OP MAAT VOOR DE HOVENIER<br />

Hoveniersbedrijven kunnen veel efficiënter werken met de juiste software. Janse en Berkhof Tuinen uit Barneveld koos voor Suite MKB van<br />

Become-IT. ‘Het oogt fris en er zitten heel veel functionaliteiten in.’<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Become-IT<br />

Janse en Berkhof Tuinen werkt prettig met de software van Become-IT.<br />

Dirk-Jan Janse is met compagnon Jan Berkhof<br />

eigenaar van het hoveniersbedrijf met vijftien<br />

medewerkers. Het bedrijf richt zich op het ontwerp,<br />

de aanleg en het onderhoud van duurzame<br />

tuinen met impact op mensen en natuur. “Op<br />

het gebied van administratie en planning loop<br />

je toch tegen bepaalde dingen aan. Voorheen<br />

deden we alles apart, in een Excel-bestand en<br />

met boekhoudsoftware. Toen ons bedrijf groeide,<br />

zijn we eens om ons heen gaan kijken hoe andere<br />

bedrijven dat doen. Eind 2019 kregen we<br />

een demo van Become-IT en sinds 2020 zijn we<br />

klant.” Wat de ondernemer aansprak in de Suite<br />

MKB bedrijfssoftware van Become-IT, is met<br />

name het gebruiksgemak. Met wat uitleg kun je<br />

er snel en eenvoudig mee aan de slag. Alle collega’s<br />

werken via een app op hun telefoon in het<br />

systeem. “Daarbij helpen de consultants bij de<br />

overstap. Ze trainden ons personeel en zijn zeker<br />

in de opstartfase goed bereikbaar voor support.”<br />

De software van Suite MKB bestaat uit een aantal<br />

algemene modules en een paar die specifiek gericht<br />

zijn op hoveniersbedrijven, zoals een plantenbank<br />

en het jaarurenmodel. Het systeem is gericht<br />

op bedrijven met vijf tot vijftig medewerkers, al<br />

zijn er ook bedrijven met zeventig medewerkers<br />

die het naar tevredenheid gebruiken.<br />

Steeds verder verbeterd<br />

Tom van Malestijn is binnen het hoveniersbedrijf<br />

de hoofdgebruiker van het systeem en ook hij is<br />

erg tevreden. “We kunnen er heel veel mee. Na<br />

het maken van een offerte, kunnen we die direct<br />

omzetten in een order. Na het afronden van een<br />

project, kun je ook meteen zien hoeveel uur er is<br />

gewerkt en welke materialen zijn gebruikt. Daar-<br />

54 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

‘Het is een super compleet pakket dat van begin tot eind goed op elkaar aansluit.<br />

‘We vinden het leuk om te sparren<br />

over toevoegingen die handig zijn<br />

voor deze sector’<br />

naast blijven we in gesprek met Become-IT. Op basis<br />

van onze ervaringen, voeren zij weer verbeteringen<br />

of vernieuwingen door. Zo wordt de software<br />

steeds beter.”<br />

De twee zijn zo enthousiast over het systeem dat<br />

ze ook andere hoveniersbedrijven uitnodigen om<br />

bij hen te komen kijken hoe dit systeem werkt en<br />

hoeveel tijdswinst het oplevert. Van Malestijn:<br />

“We vinden het daarnaast erg leuk om te sparren<br />

met Become-IT over toevoegingen die handig zijn<br />

voor deze sector. Al zitten ze zelf ook niet stil, we<br />

krijgen elke maand een overzicht met nieuwe onderdelen<br />

of aanpassingen in het systeem.”<br />

‘Optimaliseren moet je samen doen’<br />

Die samenwerking verloopt erg prettig, vindt ook<br />

Anton Verlek, teamleider verkoop bij Become-IT.<br />

“We vinden de samenwerking met klanten erg<br />

belangrijk. Met name de fase na het implementeren<br />

van de software, omdat ze het dan optimaal<br />

gebruiken. Wij willen steeds verder verbeteren,<br />

samen met onze klanten. Optimaliseren moet je<br />

samen doen.” En ook na de opstartfase houdt het<br />

softwarebedrijf de vinger aan de pols. Recente<br />

vernieuwing is dat alle klanten worden benaderd<br />

voor een software-APK om te kijken of alles nog<br />

naar wens verloopt.<br />

'Het bedrijf is zo enthousiast over het systeem dat ze ook andere hoveniersbedrijven uitnodigen om bij hen te<br />

komen kijken hoe dit systeem werkt en hoeveel tijdswinst het oplevert.<br />

Kortom: bij Janse en Berkhof Tuinen zijn ze blij<br />

met deze oplossing. Van Malestijn: “Ik kan het ieder<br />

hoveniersbedrijf aanbevelen. Daarbij oogt het<br />

fris en zitten er heel veel functionaliteiten in.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

55


Officieel FleXiever dealer<br />

Grond en puin afvoeren<br />

duur? Hergebruik uw grond<br />

door het te zeven. Met de<br />

mobiele zeefmachines van<br />

FleXiever kunt u de grond<br />

op locatie afzeven. De grond<br />

kan hergebruikt worden op<br />

locatie en u voert alleen de<br />

uitgezeefde puin, takken<br />

etc. af. Resultaat: minder afvoer<br />

van grond en besparing<br />

op uw stortkosten!<br />

Mini screener Garden<br />

Liever eerst een<br />

machine huren?<br />

Bel ons voor de<br />

mogelijkheden.<br />

Kijk voor alle<br />

modellen op<br />

www.flexiever.nl<br />

De FleXiever MS Trailer<br />

is een schudzeef<br />

gemonteerd op een<br />

chassis van een aanhangwagen<br />

(680 kg)<br />

en is de ideale machine<br />

voor kleine zeefwerken<br />

op beperkte<br />

ruimtes. De zeef<br />

is voorzien van een<br />

draaikrans, afvoerband<br />

en benzineaggregaat.<br />

De zeef kan<br />

ook volledig uitzeven<br />

op een 230 v aansluiting.<br />

Duurzaam omgaan met grond<br />

Transportbewegingen worden alsmaar<br />

duurder. Bovendien komen er<br />

steeds meer regels als het vervoeren<br />

van grond betreft. Met de zeven van<br />

Flexiever houdt je het aantal transportbewegingen<br />

in de hand, kosten<br />

besparend en minder milieubelastend!<br />

Mini screener Trailer<br />

www.brandequipment.eu | +31 (0)524 215 085 | www.flexiever.nl | info@flexiever.nl<br />

KORT EN KRACHTIG<br />

WWW.MDSBV.EU


DE 100% ELEKTRISCHE ALLESKUNNER<br />

De 100% elektrische Knegt Compact Tractor is<br />

de perfecte helper. Deze alleskunner is fluister<br />

stil, heeft géén uitstoot van schadelijke stoffen,<br />

weinig onderhoud en natuurlijk geen brandstofkosten.<br />

De tractoren hebben een werktijd van 3 tot wel<br />

10 uur* en zijn verkrijgbaar in twee sterktes.<br />

Daarnaast zijn er 3 Diesel modellen en velen<br />

werktuigen beschikbaar. Alle tractoren zijn uit<br />

te rusten met een cabine en/of voorlader.<br />

Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging<br />

in onze showroom, of vindt uw dichtsbijzijnde<br />

Knegt dealer op onze website<br />

www.knegt-international.com<br />

*Afhankelijk van werkintensiviteit & configuratie<br />

Habraken 1207 5507 TB Veldhoven, Nederland | T +31 (0)40-25 58 416 | E info@knegt-international.com


Nederlands bedrijf ging de uitdaging aan<br />

BOMEN OP BETON LATEN GROEIEN BIJ<br />

HET NIEUWE MEDIAPLEIN IN ANTWERPEN<br />

‘Een fameuze uitdaging voor de ontwerpers’, zo noemde een Antwerpse bestuurder het fraai aangelegde Mediaplein. Dit plein bevindt zich<br />

namelijk boven een ondergrondse garage en de gemeente had de wens om hier een tiental bomen te plaatsen die er zo’n 100 jaar kunnen<br />

staan. Een onmogelijke wens zo lijkt het, want hoe kan een boom groeien op een betonnen dek? De ontwerper benaderde GreenMax en<br />

zusterbedrijf TreeBbuilders, wetende dat zij de oplossing hebben. Het resultaat is een mooie rust- en verblijfplek met tien prachtige valse<br />

christusdoornen.<br />

Tekst Carolien Klees | Beeld TreeBuilders<br />

Tien valse christusdoornen in het TreeParker-systeem op het Mediaplein in Antwerpen.<br />

58 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


De aanleg van TreeParker op het Mediaplein in Antwerpen.<br />

De bomen op het Mediaplein in Antwerpen 1 jaar na de aanleg.<br />

'Wij zijn in Europa de enigen met een<br />

boombunkersysteem dat ter plekke<br />

aanpasbaar is'<br />

Bert van Gils geeft als arborloog advies bij de<br />

GreenMax Group over laan- park- en straatbomen.<br />

Voor deze unieke situatie koos hij de valse<br />

christusdoorn en wel specifiek de Gleditsia triacanthos<br />

‘Skyline’. “Deze soort is behoorlijk hitteen<br />

droogteresistent, wat in deze situatie belangrijk<br />

is. Ik heb bewust voor de cultivar Skyline<br />

gekozen omdat hij, zoals de naam al zegt, een<br />

mooie doorgaande hoofdtak heeft waardoor de<br />

top kaarsrecht omhoog groeit. Dit past beter bij<br />

de situatie, in tegenstelling tot de meer grillige<br />

boomstructuur van de normale Gleditsia. Bovendien<br />

geeft deze cultivar weinig peulen en<br />

dus minder rommel.”<br />

Gedegen groeiplaats creëren<br />

Voor een goede groeiplaats werd het unieke<br />

TreeParker-systeem toegepast. “Wij zijn in Europa<br />

de enigen met een boombunkersysteem<br />

dat ter plekke aanpasbaar is. Dit structurele<br />

boombunkersysteem creëert de meest ideale<br />

omstandigheden voor bomen die in een verharde<br />

omgeving moeten gedijen. De ondergrondse<br />

TreeParker-units, gevuld met bomensubstraat,<br />

geven onder de verharding elke christusdoorn<br />

44 kuub doorwortelbare ruimte Zo kunnen de<br />

wortels ongehinderd groeien en voldoende water,<br />

zuurstof en voedingsstoffen opnemen. En<br />

dat zorgt voor een sterke boom met een lange<br />

levensduur.”<br />

Ad hoc-oplossing<br />

“Pas bij de aanleg werd bekend dat er niveauverschillen<br />

op het plein aangebracht zouden<br />

worden. Het mooie van ons TreeParker-systeem<br />

is dat we deze hoogteverschillen prima konden<br />

opvangen, doordat het systeem de mogelijkheid<br />

geeft om met variabele systeemhoogtes<br />

te werken. Het systeem is bovendien in staat<br />

om zwaar gewicht te dragen, zoals van hoogwerkers.<br />

Dat maakt de TreeParker tevens ideaal<br />

voor pleinen waar markten, kermissen of andere<br />

activiteiten plaatsvinden en grote vrachtwagens<br />

over de bestrating moeten rijden.”<br />

Passief watergeefsysteem<br />

Naast een gezonde groeiplaats voor de christusbomen,<br />

is ook een oplossing voor droge en<br />

zeer natte periodes bedacht. Onder de bunker<br />

bevindt zich namelijk een passief watergeefsysteem.<br />

“Er is een waterbuffer aangebracht die<br />

maar liefst 81 duizend liter water kan opvangen.<br />

Verticale capillairen maken contact met<br />

het substraat van de boombunker, waardoor<br />

deze het water kan opzuigen. En als de wortels<br />

van de bomen oud genoeg zijn, zullen deze<br />

eveneens het water opnemen. Op deze wijze<br />

hebben de bomen altijd voldoende vocht. En<br />

een teveel aan water wordt automatisch afgevoerd<br />

naar het riool.”<br />

Beluchting<br />

Bijzonder aan dit project is dat het hemelwater<br />

via geultjes en borrelfonteintjes naar de waterbufferzone<br />

wordt geleid. “Dit idee komt uit de<br />

ontwerphoek en is een slimme zet, want zo komt<br />

er zuurstof in het water en uiteindelijk dus ook<br />

in de bodem. En het draagt bij aan een goede<br />

bodemtemperatuur. Het hemelwater dat via het<br />

plein in de geultjes stroomt, is door de tegels<br />

immers al opgewarmd. Dit warmere water vermengt<br />

zich met het koudere hemelwater, waardoor<br />

de uiteindelijke bodemtemperatuur op peil<br />

blijft en dat is voor de bomen gunstiger.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

59


THEMA WIELLADERS<br />

Ook betaalbaar zonder subsidie<br />

COMPACT LOADERS MET HOGE STABILITEIT<br />

EN VOOR EEN EERLIJKE PRIJS<br />

Peeters Group produceert al vijftig jaar lang solide, innovatieve en scherp geprijsde landbouwmachines, op vier productielocaties in Nederland.<br />

Het assortiment omvat onder andere voermengwagens, machines voor mestverwerking, kipwagens, gronddumpers onder de naam<br />

Peecon, Tulip akkerbouwmachines (het vroegere assortiment van Lely) en het paradepaardje: de compact loaders onder de merknaam<br />

Pitbull.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Peeters Group<br />

De Pitbull compact loaders zijn in Nederland verkrijgbaar via een dealernetwerk.<br />

Peeters Group ontwikkelde decennia geleden een<br />

voermengwagen, die uitgroeide tot een groot succes.<br />

Het streven was in de beginfase om 25 machines per<br />

jaar te verkopen, maar inmiddels zijn dat er tienduizenden<br />

wereldwijd. In de VS is het bedrijf zelfs marktleider<br />

met hun voermengwagen met grote inhoud.<br />

De Pitbull compact loader werd in 2018 geïntroduceerd<br />

om risico’s te spreiden, vertelt directeur Dannie<br />

Peeters. “Tot die tijd produceerden we alleen machines<br />

voor de agrarische sector, waardoor ons succes<br />

afhankelijk was van de melkprijzen. We besloten een<br />

extra product te ontwikkelen om het risico te spreiden.<br />

Er moest wel synergie in zitten, want we maken<br />

veel onderdelen zelf. Zo ontstond het idee van een<br />

compacte wiellader.”<br />

60 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA WIELLADERS<br />

Peeters produceert de compact loaders zelf.<br />

De opbouw van de Pitbull is flexibel: met het basisframe kan de fabrikant verschillende gewichtsklasses<br />

bouwen en die voorzien van verschillende typen motoren.<br />

De Pitbull compact loader werd in 2018 geïntroduceerd.<br />

‘We produceren<br />

inmiddels bijna 100%<br />

groen’<br />

Een andere reden om deze weg in te slaan, was<br />

dat de op dat moment bestaande wielladers<br />

vaak nog onveilig waren. De stabiliteit was ontoereikend,<br />

waardoor ze regelmatig dreigden<br />

om te vallen. Maar de fabrikant ging niet over<br />

één nacht ijs. Er werd een uitgebreid onderzoek<br />

gedaan, waarbij veertig bestaande machines<br />

werden vergeleken. “Daarvan voldeed er niet<br />

één aan onze eisen. En dus zijn we met onze<br />

ingenieurs begonnen met het ontwikkelen van<br />

een volledig nieuwe machine, waarbij compactheid<br />

en veiligheid het uitgangspunt waren. We<br />

leveren topkwaliteit voor een goede prijs. Alle<br />

onderdelen worden in Nederland gemaakt en<br />

dat blijft zo. Eén van onze toeleveranciers kwam<br />

met een bepaald type as, die we hebben geïntegreerd<br />

in de modellen. Dit maakt de machines<br />

uniek en veilig, een toplevel product.”<br />

Volledige productlijn<br />

op een basisframe<br />

Uit het onderzoek kwam ook veel informatie<br />

over de wensen van de klant. Aan het eerste<br />

model werd ruim een jaar gewerkt. Er werden<br />

verschillende prototypes gebouwd en getest en<br />

inmiddels zijn er al een paar keer verbeteringen<br />

aangebracht en is het uitgegroeid tot een volledige<br />

productlijn. Frank Tuytelaars, hoofd engineer<br />

Pitbull: “Het basismodel van 2,5 ton is het<br />

populairst. Deze is te transporteren op een aanhanger<br />

van drie meter. Hij heeft dezelfde performance<br />

als wielladers van concurrenten, maar is<br />

een halve meter korter en veel veiliger. Inmiddels<br />

verkopen we al meer dan 750 machines per jaar<br />

en dit gaan we de komende jaren verhogen met<br />

50 tot 100% per jaar.” Door de grote aantallen<br />

ontstond er een capaciteitsprobleem, waar in-<br />

middels een oplossing voor is: vanaf september<br />

wordt de vierde productielocatie uitgebreid met<br />

een logistiek centrum en een volledig gerobotiseerd<br />

onderdelenmagazijn.<br />

De opbouw van de Pitbull is flexibel: met het<br />

basisframe kan de fabrikant verschillende gewichtsklasses<br />

bouwen en die voorzien van verschillende<br />

typen motoren. Er is inmiddels ook<br />

een elektrische Pitbull beschikbaar met dezelfde<br />

basis. De vraag naar de compact loader zal alleen<br />

maar toenemen, meent Tuytelaars. Zeker<br />

met het nieuwe elektrische model. “We hebben<br />

vanaf het begin in het frame al rekening gehouden<br />

dat er een accuversie zou komen. Op dat<br />

moment was de enige beschikbare techniek die<br />

uit de heftruckwereld: 48V voor indoor gebruik.<br />

Een shovel vraagt iets meer vermogen. Daarmee<br />

moet de gebruiker ook heuvels op kunnen rijden,<br />

zand verzetten en stenen verplaatsen. Dat vraagt<br />

om een krachtige machine. Daarom gebruiken<br />

we nu een 96V-platform. ❯<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

61


Goed voor je machine<br />

én het milieu<br />

ƒ<br />

Dit brandstofmengsel voor tweetaktmotoren bevat 10% grondstoffen uit hernieuwbare<br />

bronnen en vermindert de CO²-uitstoot van je machine met 8%. Toch lever je niet in aan<br />

kwaliteit, want je bereikt even goede prestaties als met de standaard STIHL MotoMix.<br />

Bovendien bestaat de jerrycan voor 50% uit gerecycleerd materiaal!<br />

STIHL. STERK WERK<br />

MOTOMIX ECO<br />

Meer informatie op stihl.nl of bij je lokale STIHL dealer.


THEMA WIELLADERS<br />

Daarbij wilden we de machine voorzien van extra<br />

elektromotoren voor vacuümtechniek, bijvoorbeeld<br />

voor het plaatsen van trottoirbanden,<br />

bezemen met een straatborstel en grasmaaien.<br />

Het hele platform is hierop afgestemd.” Er zijn verschillende<br />

accupakketten beschikbaar, van klein<br />

tot groot om de hele dag mee te kunnen werken.<br />

Continu innoveren<br />

Met name vanuit België, Denemarken en Noorwegen<br />

is veel interesse in de elektrische Pitbull. Omdat<br />

de 96V-accu’s inmiddels in grotere aantallen<br />

worden geproduceerd, gaan de kosten omlaag.<br />

“We zien dat nu steeds meer producenten hiervoor<br />

kiezen. Met 48V waren machines nog beperkt in<br />

performance en dit platform levert dubbel zoveel.<br />

Daar hebben wij bewust op gewacht.”<br />

De Pitbull compact loaders zijn in Nederland<br />

verkrijgbaar via een dealernetwerk. Hierbij koos<br />

Peeters voor vertrouwde dealers die servicegericht<br />

zijn. “We willen dealers die voor ons product gaan<br />

en de klant ook kunnen assisteren als die een bepaald<br />

aanbouwdeel willen hebben. Daarom hebben<br />

we hier een strenge selectie in gemaakt. Ze<br />

zijn dus niet op elke hoek van de straat te vinden,<br />

maar wel in elke regio.”<br />

Gebruiksgemak is een speerpunt.<br />

‘Alle onderdelen worden in Nederland<br />

gemaakt en dat blijft zo’<br />

Peeters is nog lang niet klaar en blijft continu innoveren.<br />

Zo zet het bedrijf ook vol in op gemeentes,<br />

die steeds vaker eisen om CO 2<br />

-neutraal werken.<br />

Maar ook gebruiksgemak is een speerpunt.<br />

“We willen dat gebruikers onze machines niet<br />

alleen kopen vanwege de subsidie of de verplichting.<br />

Daarnaast houden we ons intensief bezig<br />

met het verlagen van onze eigen footprint. We<br />

produceren inmiddels bijna 100% groen, iets wat<br />

uniek is in Nederland.” ❚<br />

De loaders hebben een hoge stabiliteit.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

63


THEMA WIELLADERS<br />

De elektrische Knikmops 140 E.<br />

Aanbouwdelen zorgen voor<br />

multifunctionele inzetbaarheid<br />

Maaien, snoeien en bestraten<br />

met één machine<br />

Om het werk voor hoveniers en stratenmakers te verlichten, ontwikkelde Gebroeders Geens de Knikmops en de Rollmops. Beide machines<br />

zijn multifunctioneel inzetbaar door de vele verkrijgbare aanbouwdelen: van palenboor tot grasmaaier en heggenschaar.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Gebroeders Geens<br />

De Rollmops is een kleine transportmachine, die<br />

vooral wordt gebruikt door stratenmakers. Er zijn<br />

verschillende modellen, met een hefkracht van<br />

500 tot 2.000 kilo en een vermogen van 12, 18<br />

of 25 PK. De Knikmops is een compacte en duurzame<br />

kniklader. Ook voor deze machine is er de<br />

keuze uit een hefkracht tussen 500 en 2.000 kilo<br />

en een vermogen van 18 tot 48 PK.<br />

Eenvoudig wisselen<br />

Door de verschillende aanbouwdelen zijn de<br />

machines multifunctioneel en gemakkelijk in te<br />

zetten in verschillende sectoren, zoals tuinbouw,<br />

wegenbouw en landbouw. Marleen Geens: “Veelgebruikte<br />

aanbouwdelen zijn onder andere een<br />

heggenschaar, een grasmaaier en een paalmaaier.<br />

De delen zijn eenvoudig tijdens het werk te wisselen,<br />

de gebruiker hoeft alleen de hydraulische<br />

leiding aan te sluiten.”<br />

Sinds vorig jaar zit er ook een elektrische Knikmops<br />

in het assortiment, model 140 E. Inmiddels<br />

is deze ook beschikbaar voor de Nederlandse<br />

markt. “Zeker in Nederland is er veel vraag naar<br />

elektrische modellen. Deze Knikmops is lever-<br />

64 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA WIELLADERS<br />

baar met een 20 KwH-batterij om vijf uur mee te<br />

werken of met een 30 KwH-batterij om acht uur<br />

mee te werken.”<br />

Waterdoorlatende verharding<br />

of schutting plaatsen<br />

Een andere noviteit is het aanbouwdeel Boordsteenklem<br />

voor de aanleg van waterdoorlatende<br />

verharding op terras, tuinpad of oprit. Deze<br />

bestrating is erg zwaar om te leggen. Daarom<br />

ontwikkelde Geens er een speciale klem voor.<br />

Bijkomend voordeel: de machine is van zichzelf<br />

niet zwaar en brengt dus geen schade toe aan<br />

het gazon. Aan het aanbouwdeel zit een handvat,<br />

zodat de stratenmaker de tegel naar de<br />

juiste plek kan begeleiden. Daarnaast is er een<br />

grondboorinstallatie beschikbaar met veel verschillende<br />

boorkoppen; van 10 cm tot een meter<br />

doorsnede. “Hiermee kan de gebruiker eenvoudig<br />

gaten boren, bijvoorbeeld voor het plaatsen<br />

van een schutting of afrastering. Dit werkt veel<br />

sneller dan met de hand. Al deze aanbouwdelen<br />

maken de machine multifunctioneel.”<br />

Dit maakt de machines inzetbaar voor veel verschillende werkzaamheden.<br />

‘De aanbouwdelen zijn eenvoudig<br />

tijdens het werk te wisselen’<br />

Van Belgische makelij<br />

Gebroeders Geens heeft in het Belgische<br />

Hoogstraten een volledige productielijn. Het<br />

streven is de productie jaarlijks met zo’n tien<br />

procent te laten stijgen. Het afgelopen jaar<br />

rolden er zo’n achthonderd voertuigen van de<br />

band. De voertuigen worden geleverd aan professionele<br />

gebruikers via een uitgebreid dealernetwerk<br />

met onderhouds- en reparatieservice.<br />

Het bedrijf werd bijna 35 jaar geleden opgericht<br />

door de vader en oom van Marleen Geens<br />

en groeide in die jaren uit naar een bedrijf met<br />

zestig medewerkers. Inmiddels is de tweede generatie<br />

volop aan de slag in het familiebedrijf,<br />

want ook de twee broers van Marleen werken<br />

er. Bij de Rollmops en de Knikmops staat gebruiksvriendelijkheid<br />

voorop om zware arbeid<br />

te verlichten. De machines moeten kwalitatief<br />

en robuust zijn, maar ook licht en wendbaar.<br />

Ook de productontwikkeling van deze merken<br />

gebeurt in Hoogstraten. ❚<br />

Aanbouwdelen zijn eenvoudig te wisselen.<br />

De elektrische Knikmops is multifunctioneel.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

65


THEMA WIELLADERS<br />

Ook beschikbaar in elektrische uitvoering<br />

Compacte machines<br />

met grote hefkracht<br />

TOBROCO-GIANT produceert een compleet pakket aan wielladers, verreikers, skid steer laders, trilplaten en stampers. De engineering,<br />

ontwikkeling en assemblage vindt plaats in Oisterwijk. Daarnaast beschikt het bedrijf over een verkoopkantoor in Noord-Amerika en twee<br />

fabrieken, waarvan één in Zwolle voor de verdichtingsmachines en één moderne ijzerbewerkingsfabriek in Hongarije. ‘De omslag naar<br />

elektrisch gaat enorm snel’.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld TOBROCO-GIANT<br />

Afgelopen voorjaar rolde de 40.000ste machine<br />

bij TOBROCO-GIANT van de band. Accountmanager<br />

Luuk van Kessel: “In onze Oisterwijkse<br />

vestiging bouwen we wielladers in diesel, benzine<br />

en elektrisch. Ons eerste elektrische model<br />

bouwden we in oktober 2019 en inmiddels hebben<br />

we er al 1.800 geproduceerd. Hiervan gaat<br />

40% naar de Nederlandse markt, een groot<br />

deel naar Scandinavië en een klein deel naar de<br />

rest van de wereld. Nederland en Scandinavië<br />

lopen hierin wel voorop. We zien dat de omslag<br />

naar elektrisch nu enorm snel gaat.”<br />

Positieve ervaringen<br />

De ervaringen van gebruikers met de elektrische<br />

wielladers zijn erg positief. De machines zijn stil,<br />

hebben geen uitstoot en zijn prettiger te bedienen.<br />

“Alleen het opladen van de accu’s duurt iets<br />

langer dan tanken: van 0 tot 80% in een uur. Op<br />

volledig opgeladen accu’s kun je – afhankelijk<br />

van de werkzaamheden – zo’n acht uur werken.”<br />

Naast de elektrische modellen G2200E en<br />

G2700E, is nu ook de G2700E Tele leverbaar.<br />

Deze telescopische wiellader heeft een uitschuifbare<br />

giek waarmee de gebruiker hoger<br />

en verder kan reiken, terwijl het gewicht van<br />

de machine ongeveer hetzelfde blijft. “Voordeel<br />

hiervan is dat er geen grotere loader nodig is<br />

voor bepaalde klussen. Hierdoor is deze machine<br />

ideaal voor de hovenier. Hij past gewoon op<br />

een aanhanger en er kunnen pallets betonklinkers<br />

mee getild worden.”<br />

Skid steer lader met rupsbanden: voor meer tractie, meer stabiliteit en meer hefvermogen.<br />

‘De machines zijn stil,<br />

hebben geen uitstoot<br />

en zijn prettiger te<br />

bedienen’<br />

66 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA WIELLADERS<br />

Ook op het gebied van de skid steer laders is er<br />

nieuws: die zijn binnenkort ook leverbaar met<br />

rupsbanden, voor meer tractie, meer stabiliteit<br />

en meer hefvermogen. “Dit is een kleine machine<br />

met een kleine draaicirkel, wat vooral fijn is<br />

bij werk in kleinere tuinen.”<br />

De telescopische wiellader G2700E Tele.<br />

Vijfhonderd<br />

verschillende aanbouwdelen<br />

Kortom, TOBROCO-GIANT beschikt over een breed<br />

pakket aan machines met een laag eigen gewicht<br />

die naar verhouding extreem veel kunnen tillen.<br />

Door het grote assortiment aanbouwdelen zijn<br />

de machines multifunctioneel en daardoor het<br />

hele jaar door inzetbaar. Er zijn zo’n vijfhonderd<br />

verschillende aanbouwdelen beschikbaar, bijvoorbeeld<br />

voor maaien en snoeien. ❚<br />

SCHOON, STIL EN ENERGIEZUINIG<br />

ONTDEK ONZE 100% ELEKTRISCHE<br />

OPLOSSINGEN<br />

500+<br />

AANBOUWDELEN<br />

WWW.TOBROCO-GIANT.COM<br />

Tobroco_Adv_GreenPro_197x130mm_Sept.indd 1 22-06-<strong>2023</strong> 11:58<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

67


THEMA WIELLADERS<br />

Krachtige machines voor zware klussen<br />

Nieuwe wielladers en<br />

elektrische graafmachine<br />

Hitachi introduceerde twee nieuwe wielladers op de Technische Kontakt Dagen (TDK): de ZW160-7 en ZW250-7. Hiermee is het complete<br />

assortiment wielladers vernieuwd. Daarnaast presenteerde de fabrikant op de beurs een elektrische graafmachine.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Hitachi<br />

De nieuwe wiellader ZW160-7 is de kleinste in de range van Hitachi.<br />

Hitachi levert grotere typen wielladers, tot wel 40<br />

ton. Het nieuwe model ZW160-7 is de kleinste in<br />

de range die in eigen beheer wordt gebouwd. De<br />

machine heeft een bedrijfsklaar gewicht van 13<br />

ton. “We hebben de complete lijn wielladers vernieuwd<br />

en zeker van dit kleinste model hebben<br />

we hoge verwachtingen”, zegt marketing- en communicatiespecialist<br />

Evert van den Broek. “Die is<br />

namelijk zeer geschikt voor gebruik door grotere<br />

hoveniersbedrijven en gemeenten.”<br />

Comfortabel, stabiel en veilig<br />

De ZW250-7 weegt ruim 20 ton en valt zo tussen de<br />

populaire ZW220 en de ZW310 in. Net als alle ZW-7<br />

modellen beschikken de nieuwkomers over veel comfort,<br />

stabiliteit en veiligheid. Vanuit de cabine heeft<br />

de gebruiker een panoramisch overzicht van 270 graden<br />

met het Aerial Angle-camerasysteem. Daarnaast<br />

vergroot het detectie- en waarschuwingssysteem<br />

voor obstakels achter de machine de veiligheid op de<br />

werklocatie, door realtime weergave van de snelheid<br />

en de locatie van de machine en een royaal detectiegebied.<br />

De rijsnelheid wordt automatisch verlaagd<br />

als er zich iets dicht achter de machine bevindt.<br />

68 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA WIELLADERS<br />

‘De nieuwe wiellader is zeer geschikt<br />

voor gebruik door grotere<br />

hoveniersbedrijven en gemeenten’<br />

Machinisten kunnen productiever en nauwkeuriger<br />

werken dankzij de automatische nivelleerfunctie<br />

en het weegsysteem. Het display geeft<br />

aan wanneer de bak of de vrachtwagen te zwaar<br />

beladen zijn, zodat de laatste lading aangepast<br />

kan worden. “Beide wielladers zijn erg zuinig en<br />

eenvoudig te onderhouden. Daarbij biedt Hitachi<br />

standaard vijf jaar of negenduizend uur Powertrain<br />

Garantie.”<br />

ZX250.<br />

Elektrische graafmachine<br />

Op de TKD werd ook een elektrische graafmachine<br />

gepresenteerd: ZE85. “Hier hebben we veel positieve<br />

reacties op gehad. Er draait nu al een model<br />

van 8,5 ton bij Boskalis. Je merkt dus wel dat<br />

ook grotere bedrijven hiermee aan de slag gaan.”<br />

De krachtige Hitachi ZE85 werkt zonder stroomkabel<br />

onvermoeibaar door, zelfs bij gebruik van<br />

alle systemen. Met volledig opgeladen lithiumionaccu<br />

kan er zo’n 5,5 uur mee gewerkt worden.<br />

Optioneel is het mogelijk om een extra accu van<br />

33 kWh bij te plaatsen, wat de werkduur verlengt.<br />

Van den Broek: “Mocht het nodig zijn, dan is het<br />

zelfs mogelijk om te werken en laden tegelijk. De<br />

ZE85 is voorbereid om op een accu of kabel te<br />

werken of automatisch te schakelen tussen de<br />

deze twee energiebronnen.” ❚<br />

Wendbaar | Stabiel | Gebruiksvriendelijk<br />

Ontdek de minigravers van Hitachi<br />

www.hitachicm.nl | info@hitachicm.nl | 0162-484310<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

69


THEMA WIELLADERS<br />

Compacte shovels, minigravers en ruweterreinheftrucks<br />

‘WE PROBEREN EUROPA TE VEROVEREN’<br />

De Heus Tractors importeert al honderd jaar landbouwwerktuigen, tractors, graafmachines en shovels onder verschillende eigen merken,<br />

zoals Eurotrac, Boxer Agri en Vaia. De machines van Eurotrac en Boxer Agri worden geproduceerd in opdracht van De Heus Tractors. Het<br />

Eurotrac-assortiment omvat verschillende handige machines voor de groensector.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld De Heus Tractors<br />

De Eurotrac-modellen zijn voorzien van een universeel snelwisselsysteem.<br />

70 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA WIELLADERS<br />

“We hebben een lijn compacte shovels, minigravers en ruweterrein-heftruckjes,<br />

waarmee je over het gras kunt rijden zonder het te beschadigen”,<br />

vertelt eigenaar Bert de Heus. De meest gangbare modellen voor de hovenier<br />

zijn de W11 en W12S. Die zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen,<br />

bijvoorbeeld met een hoge of juist lage hefarm. Met een lage hefarm<br />

heeft de gebruiker beter zicht op het werk en deze machine heeft iets<br />

meer hefvermogen. De Heus: “In oktober komt er een kleine shovel bij,<br />

model T11. Die heeft een uitschuifbare arm. De basis is hetzelfde als die<br />

van de andere modellen: we werken met motoren van Kubota en hydrauliek<br />

van andere bekende merken.”<br />

Voor werk in kleine ruimtes biedt De Heus Tractors de Eurotrac W10 aan:<br />

een smal dieselmodel. In september verschijnt een nog kleiner model, de<br />

W3. Deze kleine driewieler draait om zijn as en kan in heel kleine ruimtes<br />

manoeuvreren. De shovel heeft een tweecilinder benzinemotor en is voorzien<br />

van een hydraulische aansluiting voor bijvoorbeeld een grasmaaier<br />

of transportbak.<br />

‘Als je deze machines<br />

eenmaal hebt gezien,<br />

ben je vanzelf overtuigd’<br />

De W11E is voorzien van twee vrij zware batterijen, waarmee je zo’n acht uur<br />

kunt werken.<br />

Elektrische uitvoering<br />

De meeste machines worden verkocht via het uitgebreide dealernetwerk.<br />

Het bedrijf luistert goed naar vragen uit de markt en speelt daar zo mogelijk<br />

ook op in. De shovel met de korte hefarm is daar een voorbeeld<br />

van. “We waren ook één van de eerste met een elektrische uitvoering,<br />

de W11E. Die is voorzien van twee vrij zware batterijen, waarmee je zo’n<br />

acht uur kunt werken. De batterijen zijn op te laden aan een standaard<br />

220V-stopcontact en zijn dan na zes uur weer vol. Met de snellader duurt<br />

dit zo’n twee uur. We verwachten volgend jaar ook de W12 in elektrische<br />

uitvoering op de markt te brengen.”<br />

De Heus tractors koos bewust voor de twee verschillende mogelijkheden<br />

voor het opladen van de accu’s. “In de praktijk is nou eenmaal niet altijd<br />

380V voorhanden. We verkopen dan ook zo’n 80% van de elektrische<br />

machines zonder snelladers. Overigens neemt de vraag naar elektrisch wel<br />

toe, maar dan vooral vanuit grote instellingen en gemeenten. Veel zzp’ers<br />

werken nog gewoon op diesel.”<br />

W11E met opstrooier.<br />

Snel schakelen<br />

Een compleet pakket aan shovels dus en De Heus Tractors houdt veel<br />

voorraad. De Heus: “Ik zeg altijd: als je deze machines eenmaal hebt gezien,<br />

ben je vanzelf overtuigd. We hebben alles op voorraad en kunnen<br />

dus snel schakelen. Daarnaast hebben de Eurotrac-modellen een gunstige<br />

prijs. Ook zit er een vrij universeel snelwisselsysteem op. Dat houdt in dat<br />

je er in principe op iedere straathoek aanbouwdelen voor kunt kopen en<br />

dus niet afhankelijk bent van één merk.”<br />

Eurotrac wordt vooral verkocht binnen Europa en dan met name in Duitsland.<br />

“Daar hebben we een hoofddealer die weer gebruikmaakt van 68<br />

subdealers. Daarnaast hebben we dealers in Denemarken, Spanje en Oostenrijk.<br />

Vorig jaar leverden we zo 2.400 machines door heel Europa. Zo<br />

proberen we Europa stukje bij beetje te veroveren.” ❚<br />

De meest gangbare modellen voor de hovenier zijn de W11 en W12S: leverbaar in<br />

verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld met een hoge of juist lage hefarm.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

71


THEMA WIELLADERS<br />

Vraag neemt nog steeds toe<br />

Veelzijdige zwenklader<br />

voor de groene sector<br />

Ben je op zoek naar een wiellader, dan kom je vaak bij een regionale dealer uit. Maar zoek je een compacter en veelzijdiger alternatief voor<br />

een wiellader, dan zijn de zwenkladers van Ahlmann geschikt. Fred Franken, verkoopadviseur bij Ahlmann Nederland, vertelt wat hun zwenkladers<br />

nu zo bijzonder maakt.<br />

Tekst Storm Wissink | Beeld Ahlmann Nederland BV<br />

Fred werkt al sinds 1987 als verkoopadviseur<br />

voor Ahlmann Nederland en heeft van jongs af<br />

aan al affectie met machines en wielladers. “Ahlmann<br />

was destijds nog geen grote speler in deze<br />

markt, dus daar zag ik wel een uitdaging in.”<br />

Jarenlange ervaring en expertise<br />

Ondertussen is Ahlmann al decennialang leverancier<br />

van verschillende soorten wielladers<br />

voor Nederland en België. “We leveren niet alleen<br />

unieke zwenkladers, maar ook altijd nog<br />

de traditionele front- en knikladers en een ruim<br />

assortiment uitrustingsstukken. Vooral dat laatste<br />

kan interessant zijn voor hoveniersbedrijven,<br />

denk bijvoorbeeld aan een heggensnoeier”,<br />

vertelt Fred.<br />

De laatste jaren is de markt van Ahlmann erg<br />

gegroeid. “In de beginjaren leverden we alleen<br />

maar grotere machines, voornamelijk voor de<br />

infrasector en grote boeren. Door de toenemende<br />

vraag naar kleine en compacte machines,<br />

was destijds de introductie van de Ahlmann<br />

De AS600 zwenklader met heggensnoeier.<br />

Zwenklader AZ 4 een schot in de roos. Deze<br />

vraag neemt de laatste jaren nog steeds toe.”<br />

Vooral in de groene sector, vertelt Fred: “Er<br />

zijn tegenwoordig veel kleine hoveniers die<br />

kleinere machines nodig hebben. De groene<br />

sector is echt aan het mechaniseren. De unieke<br />

Ahlmann zwenkladers zijn zo compact en<br />

veelzijdig, dat ze voor deze sector heel interessant<br />

zijn.”<br />

Met het 180 graden zwenksysteem zijn de zwenkladers van Ahlmann erg veelzijdig.<br />

Unieke zwenkladers<br />

Steeds meer werk wordt uit handen genomen<br />

door machines. Fred: “Als mensen op zoek zijn<br />

naar een machine, kiezen ze vaak de meest<br />

voor de hand liggende optie. Dit is meestal<br />

een machine die doet wat die moet doen.” Als<br />

verkoopadviseur probeert Fred mensen het<br />

beste advies te geven als het gaat om deze<br />

aankoop. “Een zwenklader is vaak een betere<br />

72 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA WIELLADERS<br />

De AS600 zwenklader met veegmachine.<br />

optie. De zwenkladers van Ahlmann beschikken<br />

over standaardfuncties die een reguliere<br />

kniklader niet heeft: een luxe en ruime cabine,<br />

makkelijke instap, grote hydraulische capaciteit,<br />

vierwielbesturing, een hoge uitkiephoogte,<br />

een snelheid van 30 km/u voor transport op de<br />

weg en nog veel meer.” De meerprijs van deze<br />

machines geeft ook daadwerkelijk meerwaarde<br />

volgens Fred.<br />

Compact en veelzijdig<br />

Fred is vooral heel enthousiast over de AS600<br />

zwenklader. “Dit is een mooi compacte en luxe<br />

machine met veel functies. Ons 180 graden<br />

zwenksysteem biedt de bestuurder meer mogelijkheden<br />

in krappe ruimtes dan een kniklader.”<br />

De AS600 beschikt over een aantal standaardfuncties<br />

die niet voor de hand liggen. Fred: “Een<br />

extra luxe is de lastcompensator (dansonderdrukking),<br />

waarmee de machine en de cabine<br />

in balans blijven. Ook wanneer er gezwenkt of<br />

gereden wordt met lading.”<br />

‘Eenmaal in het bezit van een zwenklader,<br />

wil je niet meer anders.’<br />

Naast luxe standaardfuncties, zijn er ook nog<br />

uitbreidingsmogelijkheden voor de AS600. Zo<br />

kan er een extra hydraulische pomp worden geïnstalleerd,<br />

die de machine voor nog meer doeleinden<br />

geschikt maakt. “De extra hydraulische<br />

pomp fungeert als secundaire aandrijving voor<br />

bijvoorbeeld een heggensnoeier. Zo kan er met<br />

constante omwentelingen gemaaid worden,<br />

ook tijdens het rijden of zwenken”, vertelt Fred.<br />

Volgens Fred moeten mensen de mogelijkheden<br />

van een zwenklader niet onderschatten:<br />

“De machine biedt zo veel meer en het unieke<br />

zwenksysteem komt elk moment van de dag<br />

van pas. Als kers op de taart levert Ahlmann<br />

ook machines op maat. Volledig custommade<br />

voor de klant.” ❚<br />

De zwenkladers van Ahlmann zijn voorzien van vele<br />

uitzonderlijke standaardfuncties.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

73


Greenkeeper Hilversumsche Golfbaan<br />

blij met accutuinmachines<br />

‘MET DEZE ACCUMACHINES WERKEN<br />

WE SNELLER EN PRETTIGER’<br />

De Hilversumsche Golfclub beschikt over een compleet pakket aan EGO accutuinmachines. Met onder meer grasmaaiers, kettingzagen en<br />

bladblazers wordt het terrein van de oudste golfclub van Nederland onderhouden zonder geluidsoverlast en CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Hilversumsche Golfclub<br />

Het terrein van de Hilversumsche Golfclub wordt onderhouden met accutuinmachines van EGO.<br />

74 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Adjan Verploegh is head greenkeeper van de Hilversumsche<br />

Golfclub en met zijn team van acht mensen<br />

verantwoordelijk voor het groenonderhoud<br />

van het bijna zestig hectare grote terrein. “Het is<br />

een heel divers terrein: er is gras dat op verschillende<br />

maaihoogtes gemaaid wordt, bos en heide.”<br />

Toen één van zijn collega’s aangaf dat hij door<br />

tinnitus liever wilde werken met stillere machines,<br />

besloot Verploegh een accubosmaaier en twee acculoopmaaiers<br />

van EGO aan te schaffen om de<br />

tees te maaien. Deze machines bevielen zo goed<br />

dat er een compleet pakket aan EGO accutuinmachines<br />

werd gekocht bij EGO-dealer LMB van<br />

Ginkel in Utrecht.<br />

‘Als er accu’s leeg zijn voor de pauze,<br />

zijn ze na de pauze alweer vol’<br />

“We hebben inmiddels ook een bladblazer, een<br />

bladblazer met rugaccu, twee bosmaaiers, een<br />

kettingzaag, een stokzaag en een multitool met<br />

meerdere opzetstukken, waaronder een kantensnijder.<br />

Die laatste is erg handig, want we<br />

hebben op het terrein zo’n 53 bunkers, oftewel<br />

zandbakken. De grasranden daaromheen knipten<br />

we voorheen met een haakse heggenschaar<br />

en dat was elke week ontzettend veel werk. Nu<br />

doen we dat met een lichte accubosmaaier. Je<br />

kunt het handvat losklikken en omdraaien. Zo<br />

kun je makkelijk alle gaskanten maaien. Het<br />

werkt veel sneller en prettiger. Vroeger maaiden<br />

we het gras bij het clubhuis met een grote<br />

zitmaaier. Maar omdat we daar altijd een paar<br />

keer moesten steken, reden we het gras kapot.<br />

Om die reden maaien we nu ook vier banen met<br />

de hand om de tees heen. Met twee man met<br />

allebei een dubbele accu mee, zijn we dan in<br />

vier uurtjes rond.”<br />

Verschillende accu’s en snelladers<br />

Alle machines die de golfclub aanschafte, komen<br />

uit het EGO Powerplus-pakket. Verploegh<br />

koos ook voor een groot aantal accu’s met verschillend<br />

vermogen: drie grote accu’s van 10<br />

ampere, twee van 5 ampere en een kleine van<br />

2,5 ampere. “Ook kochten we vier snelladers en<br />

de CHU6000 snellaadbox, die ruimte biedt aan<br />

het snelladen van 6 accu’s. Als er accu’s leeg<br />

zijn voor de pauze, zijn ze na de pauze alweer<br />

vol. Het is handig dat we veel accu’s hebben,<br />

zodat het werk nooit stil komt te liggen.”<br />

Verploegh is erg tevreden over de prestaties van<br />

de machines en kan ze iedere golfclub aanbevelen.<br />

“De cirkelmaaier is vergelijkbaar met een<br />

benzinemaaier, maar dan veel lichter. Je hoeft<br />

de aandrijving niet eens aan te zetten, je kunt<br />

er zo al makkelijk mee steken en keren. Ook de<br />

bosmaaiers zijn heel licht, waardoor het werk<br />

veel minder zwaar wordt. Ik zit nu nog te wachten<br />

tot EGO een luchtkussenmaaier op de markt<br />

brengt”, lacht hij.<br />

Een ander groot voordeel van de EGO-accumachines<br />

is de prijs. “De machines zijn helemaal<br />

niet duur. Toen ik de lichte bosmaaier had aangeschaft,<br />

was ik dan ook meteen om. De accu’s<br />

zijn erg sterk en toch voordeliger dan die van<br />

andere merken. En ze zijn heel stil, wat ook prettig<br />

is voor de spelers op de golfbaan. Daarbij<br />

zijn de machines onderhoudsarm, wat ook weer<br />

veel werk scheelt.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

75


Compleet assortiment tuinmachines<br />

met doorwerkgarantie<br />

‘ALTIJD VOORZIEN VAN DE NIEUWSTE TECHNIEKEN’<br />

De Eijk Groep heeft een langdurige samenwerking met Poel, leverancier van tuinmachines van onder andere Stihl. Poel neemt, naast het<br />

leveren van de machines en toebehoren, ook onderhoud, reparatie en vervangservice op zich. “Het werk komt nooit meer stil te liggen.”<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Poel/De Eijk Groep<br />

Erik Punt is algemeen directeur van De Eijk Groep,<br />

een verzameling van zelfstandige bedrijven, actief<br />

in onder meer boomverzorging, groenvoorziening,<br />

de aanleg van daktuinen en speelplaatsen en civiel<br />

werk. In totaal werken er 165 mensen bij De<br />

Eijk Groep. In 2008 nam Punt De Eijk Groep over<br />

van Dura Vermeer. “Zo kwam ik toen in Apeldoorn<br />

terecht en ik wilde voortborduren op de contacten<br />

die er al waren. Op dat moment was Poel al de leverancier<br />

van onder meer bosmaaiers, bladblazers<br />

en kettingzagen. We deden toen puur zaken op<br />

transactieniveau, want onderhoud en reparaties<br />

konden we nog zelf aan.”<br />

‘Elektrificatie geeft een boost aan<br />

innovatie’<br />

Onder andere door overnames en uitbreidingen,<br />

groeide het park aan klein materieel in de loop der<br />

jaren. Ook hadden steeds meer opdrachtgevers de<br />

wens om zo veel mogelijk emissieloos en geluidsarm<br />

te werken. Met name bij werkzaamheden<br />

rond scholen, kinderdagverblijven en zorginstel-<br />

Poel levert Stihl-tuinmachines aan de onderdelen van De Eijk Groep.<br />

Erik Punt van De Eijk Groep is erg tevreden over de<br />

samenwerking met Poel.<br />

76 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


lingen was dit vaak een eis voor werk dat overdag<br />

moet gebeuren. “Poel bleek erg vooruitstrevend in<br />

het introduceren van de innovaties van Stihl, dat<br />

een accusysteem ontwikkelde waarmee een standaardaccu<br />

past op meerdere machines. Dat bleek<br />

de oplossing om onze klanten tegemoet te komen<br />

en te snoeien, zagen en bladblazen met zo min<br />

mogelijk geluidsoverlast. Elektrificatie heeft wel<br />

een flinke boost gegeven aan innovatie.”<br />

‘Het werk komt nooit<br />

meer stil te liggen’<br />

Meerjarige overeenkomst<br />

Doordat De Eijk Groep een flinke groei doormaakte,<br />

ontstonden er ook logistieke uitdagingen. Vanwege<br />

de goede relatie met Poel, besloten beide bedrijven<br />

een meerjarige overeenkomst te sluiten. Poel levert<br />

machines en toebehoren aan de verschillende vestigingen<br />

(Apeldoorn, Utrecht, Almere) en biedt De<br />

Eijk Groep de nodige ondersteuning. Zo hebben de<br />

onderdelen van De Eijk Groep de garantie op snelle<br />

service, jaarlijkse keuringen, reservemachines bij<br />

storingen en toolboxen waarin het personeel tips<br />

krijgt om efficiënt en ergonomisch te kunnen werken<br />

met de geleverde materialen. Punt: “Zo zijn we<br />

altijd voorzien van de nieuwste technieken. Daarbij<br />

neemt Poel ons de reparaties en het onderhoud<br />

aan de machines uit handen. Ook waarborgen zij<br />

dat het werkproces niet stil komt te staan. Als er<br />

Stihl-tuinmachines bij een onderdeel van De Eijk Groep.<br />

een machine kapotgaat, kunnen we meteen een<br />

vervangende machine krijgen. Dat voorkomt stagnatiekosten.<br />

Daarnaast voorzien zij ons van de<br />

vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en<br />

veiligheidskleding. Zij weten precies wat we nodig<br />

hebben bij elke machine. Van zaagbroek en zaagschoenen<br />

tot helmen. Wij hoeven ons dus zelf daar<br />

niet in te verdiepen.”<br />

Prettig in de omgang<br />

Ook niet onbelangrijk bij een meerjarige samenwerking,<br />

is het contact tussen beide bedrijven.<br />

Punt is hier erg over te spreken, terugkijkend op<br />

de afgelopen jaren. “De mensen van Poel zijn<br />

prettig in de omgang en dat vind ik heel belangrijk.<br />

Zij communiceren helder en zijn flexibel<br />

in het omgaan met de grillige behoeften<br />

van een aannemersbedrijf. Het werkt prettig als<br />

er een persoonlijke eigenaar is, die je altijd kunt<br />

bellen als er wat is, desnoods zelfs ’s-nachts. Zakendoen<br />

is wat mij betreft altijd persoonlijk en<br />

niet strikt een financiële transactie.” ❚<br />

Mocht er een machine kapotgaan, dan wordt er meteen<br />

een vervangende machine geleverd.<br />

Bert Davelaar, algemeen directeur Poel:<br />

“Wij zijn trots op deze langdurige samenwerking.<br />

Door naar elkaar te luisteren en goede<br />

afstemming te zoeken, blijven we onze<br />

dienstverlening optimaliseren.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

77


ONTDEK DE STERKE<br />

PUNTEN VAN BGSPad<br />

Met BGSPad creëert u een natuurlijke uitstraling<br />

geschikt voor parken, wandelgebieden,<br />

fietspaden en parkeerplaatsen. Voor elk<br />

project de perfecte halfverharding!<br />

Hoge weerstand tegen spoorvorming<br />

Geen doorgroei van onkruid<br />

Zelfreparerend vermogen<br />

100% gerecycled product<br />

Extreem lage MKI-waarde<br />

Eenvoudige aanleg<br />

DEHOOP-BOUWGRONDSTOFFEN.<strong>NL</strong><br />

Levering volgens BRL 9335-4 van:<br />

Teelaarde, bomengrond en bomenzand.<br />

Diverse soorten siersplit en lava.<br />

SPECIALITEIT:<br />

Achterhoeks Padvast<br />

Hét Halfverhardings materiaal<br />

voor de Hoveniers.<br />

Middelbuurtseweg 47A<br />

3903 LB Veenendaal<br />

T 0318 57 12 68<br />

info@hardeman-zand.nl<br />

hardeman-zand.nl<br />

Handel in zand, grind en grond<br />

Transport | Grondverzet<br />

Verhuur van graafmachine,<br />

auto met laadkraan en containers


Make first<br />

impressions<br />

better<br />

De kortste weg naar de beste ervaring!<br />

Groene en uitnodigende omgevingen voor bewoners, bezoekers en klanten<br />

zijn cruciaal voor iedere openbare ruimte. De beste manier om deze groene<br />

ruimtes te waarborgen is met Husqvarna CEORA. Ons maaisysteem met<br />

unieke maaimesjes in combinatie met een systematisch maaipatroon<br />

levert een indrukwekkende graskwaliteit die helpt een eerste indruk te<br />

creëren die van bezoekers terugkerende klanten maakt.<br />

Bezoek husqvarna.com/ceora voor meer informatie.<br />

NIEUW<br />

HUSQVARNA CEORA


THEMA VERLICHTING<br />

Nieuwe modellen en transformatoren<br />

voor uitbreiding lichtplan<br />

Slimme tuinverlichting op 12V<br />

Lightpro breidt het assortiment aan professionele high-end tuinverlichting steeds verder uit. Alle spots, wandlampen, staande lampen,<br />

uplights en decklights van Lightpro werken op 12V. Daar komen nu nieuwe modellen bij.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Lightpro<br />

Met het 12V SMART-systeem van Lightpro maak jij in een handomdraai de tuin smart!!<br />

Marketing- en communicatiemanager Wendy<br />

Beukers van Lightpro: “Het 12V-systeem is snel en<br />

eenvoudig aan te leggen met een speciale connector<br />

die uit één onderdeel bestaat. Ingraven van<br />

de kabel is niet nodig. Dat scheelt dus veel tijd en<br />

werk bij de aanleg.”<br />

Smartsysteem<br />

Steeds meer tuinverlichting van Lightpro is te bedienen<br />

met een smartphone. “Onze smartlampen<br />

sluit je aan op het systeem van Zigbee, dat weer<br />

te koppelen is met je smart home. Als de klant<br />

al een Zigbee-gestuurd apparaat in huis heeft, is<br />

deze aan het bestaande systeem te koppelen. Er<br />

zit ook een WiFi-camera met bewegingsmelder in<br />

het Lightpro-assortiment die via de smartphone<br />

is in te stellen. De camera kan zo ingesteld worden<br />

dat deze bij detectie van beweging start met<br />

opnemen, maar ook een deel van de tuinverlich-<br />

80 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERLICHTING<br />

De nieuwe, staande lamp Alon.<br />

De Erba bestaat uit<br />

drie slanke armaturen.<br />

Er is ook een 230V-versie van wandlamp Ixion, bijvoorbeeld voor naast de voordeur.<br />

‘Het systeem is snel en eenvoudig aan te leggen met een<br />

speciale connector die uit één onderdeel bestaat’<br />

ting inschakelt”, zegt Beukers. “Zo wordt het een<br />

verlengstuk van de verlichting en dat vergroot de<br />

veiligheid. Vanaf september zijn er twee lampen,<br />

een gateway, een bewegingssensor, een switch en<br />

een nieuwe camera beschikbaar.”<br />

Nieuwe designs<br />

Het aantal producten in de 12V-lijn was al fors,<br />

maar wordt nu uitgebreid met enkele nieuwe modellen.<br />

Zoals de Xible, een flexibele lamp. Deze<br />

kan met een spies in de border geplaatst worden<br />

en vervolgens met de hand in de gewenste richting<br />

worden gedraaid, doordat de flexibele stang<br />

meebuigt. De nieuwe staande lamp Alon is onder<br />

andere geschikt voor plaatsing naast een pad of<br />

oprit. De lichtstraal heeft een groot bereik en het<br />

stijlvolle design past in elke tuin. De nieuwe serie<br />

Erba bestaat uit drie slanke armaturen: small,<br />

medium en large. De drie verschillende armaturen<br />

zorgen voor een speels effect naast een terras, pad<br />

of in de border in hoog gras. Er is ook een enkele<br />

unit: de Erba Mid.<br />

De vierkante wandlamp Ixion uit het 12V-assortiment<br />

is sinds kort ook beschikbaar in een 230Vversie,<br />

bijvoorbeeld om naast de voordeur te plaatsen.<br />

Deze toevoeging deed Lightpro op verzoek<br />

van verschillende hoveniers. Omdat de Ixion zowel<br />

naar boven als naar beneden schijnt, verspreidt de<br />

wandlamp sfeer- én accentlicht. De hoek van het<br />

licht kan de gebruiker zelf instellen. De lamp bevat<br />

twee lichtbronnen en is eenvoudig aan de wand<br />

te bevestigen.<br />

Twee nieuwe transformatoren<br />

Daarnaast introduceert Lightpro twee nieuwe<br />

transformatoren: een 100 W- en een 150 W-uitvoering.<br />

Hierop kunnen veilig en eenvoudig alle 12V<br />

Lightpro-lampen worden aangesloten. “Komen er<br />

in de toekomst armaturen bij? Geen probleem,<br />

want deze krachtbronnen kunnen alles aan. Daarbij<br />

zijn ze voorzien van handige extra’s. Beide modellen<br />

zijn namelijk uitgerust met een lichtsensor<br />

en timerfunctie, waardoor de buitenverlichting<br />

volledig naar wens te regelen is. Dankzij deze<br />

geavanceerde functies kan de gebruiker met één<br />

druk op de knop de verlichting aan- en uitzetten.<br />

Met stand A wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld<br />

bij zonsopkomst en ingeschakeld bij<br />

zonsondergang, dankzij de handige donker-licht<br />

sensor. Via het touchscreen kan de gebruiker ook<br />

zelf de gewenste tijd instellen.” ❚<br />

Lightpro introduceert<br />

twee nieuwe<br />

transformatoren.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

81


THEMA VERLICHTING<br />

12V-tuinverlichting in complete<br />

en overzichtelijke concepten<br />

EENHEID IN DE TUIN<br />

Het tuinverlichtingsassortiment van in-lite is onderverdeeld in verschillende modulaire concepten: DISC,<br />

SWAY, EVO, ACE en LIV. Zo kunnen eindklanten makkelijker kiezen uit een serie producten van verschillende<br />

categorieën, maar met hetzelfde uiterlijk. ‘Door te kiezen voor een concept, kun je de hele tuin<br />

uitlichten in dezelfde look & feel.’<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld in-lite design<br />

Het concept EVO past in de strakke tuin.<br />

82<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERLICHTING<br />

staat voor design en premium kwaliteit. De armaturen<br />

van het EVO-concept hebben een architectonische<br />

vormgeving, die zich perfect laat verwerken<br />

in tuinen met strakke lijnen en hoogwaardige materialen.<br />

Er zijn geïntegreerde, staande, wand- en<br />

opbouwarmaturen. Daarnaast hebben de armaturen<br />

een ‘diamond cut’ lens die het licht mooi en<br />

egaal spreidt. De geanodiseerde behuizing geeft<br />

EVO niet alleen een mooie look, maar maakt het<br />

armatuur ook extreem weerbestendig. Het SWAYconcept<br />

is een lichtserie die volledig opgaat in<br />

de natuur. Door natuurlijke vormen en rondom<br />

schijnende lichtuittrede, is deze serie opvallend<br />

onopvallend en heel mooi tussen bijvoorbeeld<br />

grassen, bloemen of op het terras. Het LIV-concept<br />

ten slotte, is het eerste concept van in-lite en geeft<br />

rondom sfeervol licht. De behuizing is in verschillende<br />

kleuren aan te schaffen en blijft daardoor<br />

nog steeds enorm gewild.<br />

De armaturen van het concept DISC zijn wat organischer van vorm.<br />

Het conceptdenken ontstond toen het assortiment<br />

armaturen wel erg groot werd, vertelt retail merchandiser<br />

Linda Fernandez Jansen-van ’t Geloof<br />

van in-lite. “Iedereen wil eenheid in zijn tuin en wij<br />

bieden hiermee de service om de keuze gemakkelijker<br />

te maken. Een concept bestaat altijd uit<br />

een groep armaturen: een hanglamp, een staande<br />

lamp en een wandarmatuur. Dit is aan te vullen<br />

met verschillende grondspots, die passen bij elk<br />

concept.” Alle concepten van in-lite werken op het<br />

inmiddels bekende 12V laagspanningsysteem, in<br />

sommige gevallen aangevuld met 230V-armaturen<br />

voor bijvoorbeeld verlichting bij de voordeur.<br />

Strakke of juist fleurige tuin<br />

Door het assortiment onder te verdelen in verschillende<br />

concepten, wil in-lite verschillende doelgroepen<br />

aanspreken. Fernandez Jansen: “Zo passen de<br />

armaturen uit de serie EVO in een strakke tuin,<br />

terwijl bijvoorbeeld DISC organisch gevormd is en<br />

daarom beter past in een tuin waar ronde vormen<br />

centraal staan. Met tuinverlichting kun je zo veel<br />

verschillende onderdelen van de tuin uitlichten, bijvoorbeeld<br />

de schutting, bomen, borders of juist de<br />

oprit. De keuze voor een bepaald concept is heel<br />

persoonlijk en smaakgebonden: wat wil je uitlichten<br />

en wat vind je mooi? Door te kiezen voor een<br />

bepaald concept, kun je de hele tuin uitlichten in<br />

dezelfde look & feel. Voor elk hoekje in de tuin hebben<br />

we een oplossing. En uiteraard is iedereen vrij<br />

om te mixen en matchen tussen concepten.”<br />

De concepten<br />

Het ACE-concept is één van de meest complete<br />

concepten binnen het in-lite assortiment. Het<br />

omvat staande lampen en wandlampen in wel<br />

vijf verschillende kleuren. Het ontwerp is minimalistisch<br />

en het licht heeft een kenmerkend strak<br />

lichtbeeld. DISC is een concept met rondingen en<br />

zachte vormen, waarin duidelijke elementen uit<br />

de natuur zijn verwerkt. Het concept is elegant<br />

en heeft een eigentijds design. Het EVO-concept<br />

‘Om de keuze<br />

makkelijk te maken,<br />

begint de klantreis al<br />

bij onze dealers’<br />

Kortom, een compleet assortiment met voor ieder<br />

wat wils. Toch is in-lite nog lang niet klaar.<br />

Zo wordt er gewerkt aan nieuwe concepten,<br />

maar daar kan Fernandez-Jansen nog niet veel<br />

over uitweiden. Houd daarvoor de website in<br />

de gaten of neem eens een kijkje bij de dealers.<br />

“Om de keuze makkelijk te maken, begint de<br />

klantreis al bij onze dealers. Zij kunnen ook alles<br />

vertellen over ons 12V-laagspanningsysteem.<br />

Bij de exclusievere dealers kun je onze concepten<br />

vinden in een showtuin. Zelf beschikken we<br />

over een playground waar we de verschillende<br />

concepten kunnen laten zien en waar je de magie<br />

van onze verlichting zelf kunt ervaren”. ❚<br />

ACE is één van de meest complete concepten van in-lite.<br />

Het SWAY-concept is een lichtserie die volledig opgaat in de natuur.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

83


THEMA VERLICHTING<br />

Van schijnwerper tot spot<br />

ZWEMBADVERLICHTING OP MAAT<br />

CF Group levert verschillende soorten zwembadverlichting. Van basis tot high end en<br />

van standaard schijnwerper tot kleine formaten. ‘Er zijn veel verschillende varianten:<br />

verschillende toepassingen en maten en verkrijgbaar in wit of kleur.’<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld CF Group Benelux<br />

CF Group is met twaalf productie- en logistieke<br />

vestigingen in meer dan veertig landen uitgegroeid<br />

tot een belangrijke speler op de markt voor<br />

zwembad- en wateronderhoud. Het bedrijf levert<br />

kwaliteitsproducten van meer dan vijftien merken.<br />

“Qua zwembadverlichting zijn er heel veel mogelijkheden”,<br />

vertelt Operation & Product Manager<br />

Gil Galle. “We kunnen aan elke wens beantwoorden<br />

door een uitgebreid gamma ledlampen in verschillende<br />

diameters in RGB(W) of wit en powerleds<br />

met meer of minder lumen. Sommige lampen<br />

zijn dimbaar en via een app en/of domotica te<br />

bedienen. Er zijn varianten om bestaande lampen<br />

te vervangen of om de bestaande verlichting uit<br />

te breiden.”<br />

Grofweg zijn er drie soorten zwembadverlichting:<br />

de ‘oude’ halogeenlampen, die inmiddels niet meer<br />

verkocht mogen worden, PAR56 ledlampen en ledlampen<br />

met wanddoorvoer. CF Group beschikt over<br />

een groot aantal lampen voor elk toepassing.<br />

Vervanging PAR 56<br />

Vitalia levert verschillende PAR 56-oplossingen,<br />

zoals een assortiment PAR 56 lampen die extra<br />

dun zijn (slechts 3 cm). Hierdoor passen ze op<br />

alle verschillende aansluitingen. Ook leverbaar<br />

met renovatiekit.<br />

De SeaMAID ECO PROOF lamp bijvoorbeeld, heeft<br />

een universeel PAR56 formaat, ter vervanging van<br />

Seamaid lampen op wanddoorvoer.<br />

84 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERLICHTING<br />

De thermische bescherming en mechanische sluiting van de Teclumen-onderwaterverlichting garanderen een langdurige werking.<br />

‘Afhankelijk van de fabrikant kan de<br />

gebruiker een kleur kiezen of is de lamp<br />

voorzien van voorgeprogrammeerde kleuren’<br />

een halogeenlamp 300W of andere ledlamp. De<br />

kabel wordt achteraan aangesloten in een aansluitruimte,<br />

afgeschermd door een vast te schroeven<br />

deksel met O-ring. Een wartel waarborgt de<br />

waterdichtheid voor kabels van 9 tot 13,5 mm. De<br />

lamp is beschikbaar in wit of in een versie met elf<br />

kleuren en vijf programma’s. Daarnaast kan met<br />

behulp de renovatiekit de bestaande sierflens vernieuwd<br />

worden.<br />

Ook de DURAVISION-lijn biedt mogelijkheden<br />

voor het vervangen van zwembadschijnwerpers<br />

van het type PAR 56. Deze lampen zijn beschikbaar<br />

in verschillende diameters. Ze hebben een<br />

brede stralingshoek en zijn compatibel met zoutelektrolyse.<br />

De lampen zijn snel en eenvoudig<br />

aan te sluiten en beschikbaar in wit, tunable<br />

white en RGB(W).<br />

beschikken over verschillende kleuren: van groen<br />

naar paars naar geel, roze, blauw, fuchsia. Afhankelijk<br />

van de fabrikant kan de gebruiker een kleur<br />

kiezen of is de lamp voorzien van voorgeprogrammeerde<br />

kleuren.”<br />

Het assortiment van CF Group omvat ook lampen<br />

die gemonteerd kunnen worden in een wanddoorvoer,<br />

zoals een inspuiter. De lampen hebben een<br />

bevestigingssysteem dat ervoor zorgt dat deze<br />

vastzit in de schroefdraad van de wandoorvoer.<br />

Dit laat toe om eveneens verlichting te voorzien in<br />

traptreden of ligplaatsen waar kleinere diameters<br />

(5 à 10 cm) vereist zijn. Bediening kan dan via<br />

afstandsbediening, app of domotica gebeuren.<br />

Tot slot heeft CF Group nog een assortiment<br />

high-end lampen met hun eigen, merkgebonden<br />

inbouwdeel. Bijvoorbeeld van het merk Teclumen.<br />

Die hebben een hoogwaardige rvs behuizing,<br />

waardoor ze extra lang meegaan dankzij een betere<br />

warmteafvoer. Het gehard glas is eenvoudig<br />

schoon te maken en de lampen zijn voorzien van<br />

hoogwaardige ledlampen van A-merken. Teclumen<br />

biedt de ‘IN’-versie om verlichting gelijk met<br />

de wand in te bouwen zodat dit perfect verenigbaar<br />

is met beweegbare vloer. ❚<br />

Verschillende kleuropties<br />

Galle: “Meestal heeft een witte ledlamp een<br />

blauwige gloed (koud wit). Enkele van onze modellen<br />

hebben drie kleuren wit, waaronder warm<br />

wit en daglicht. Ook de ombouw is verkrijgbaar<br />

in verschillende kleuren. De lampen met RGB<br />

Vitalia Premium.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

85


Essentiële bijscholing<br />

Coöperatie biedt hoveniers<br />

brede kennis en expertise<br />

Het kwaliteitslabel van de coöperatie Dutch Quality Gardens (DQG) staat voor vakbekwame hoveniersbedrijven, die een hoge mate van kwaliteit<br />

en professionaliteit toepassen in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen. Dit vereist een brede kennis en expertise van de<br />

hovenier. Daarom besteedt DQG veel aandacht aan opleidingen, trainingen en leveranciersbezoeken. Daarbij komen vakinhoudelijke aspecten<br />

aan bod, maar ook zaken als communicatie en personeelswerving.<br />

Tekst Carolien Klees | Beeld DQG<br />

DQG Training communiceren met effect 2022.<br />

De scholing van de coöperatie vormt een onderdeel<br />

van een volledige toolkit waarmee de<br />

aangesloten hoveniers worden ondersteund.<br />

Naast het leveren van kennis, neemt DQG bijvoorbeeld<br />

de marketing inclusief de website volledig<br />

uit handen.<br />

Bijscholing<br />

Rik de Jong, eigenaar van DQG-Van Ooijen’s Hoveniers,<br />

vertelt: “Jaarlijks worden er vier tot vijf cursussen<br />

aangeboden voor zowel bedrijfseigenaren<br />

als werknemers. Onlangs kregen de medewerkers<br />

een communicatietraining, omdat klanttevredenheid<br />

sterk afhankelijk is van een goede communicatie.<br />

Niet alleen tussen diegene die het werk<br />

verkoopt of inplant, maar zeker ook tussen de uitvoerende<br />

medewerkers en de opdrachtgever. Ook<br />

op technisch vlak worden cursussen aangeboden,<br />

zoals het verlijmen van vijverfolie en de aanleg<br />

86 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


maakt én houdt. Van persoonlijke aandacht<br />

en betrokkenheid, tot scholing en goede werkomstandigheden.<br />

Salaris is belangrijk, maar<br />

werkzoekenden hechten ook veel waarde aan<br />

werkplezier. Daarnaast kregen we allerlei tips<br />

over het opstellen van wervende vacatures. Nu<br />

weet ik bijvoorbeeld dat je daar echt niet meer<br />

‘geen 8 tot 5 mentaliteit’ in kan zetten. Dat<br />

werkt eerder averechts.”<br />

Leveranciersbezoek bij bloembollenbedrijf Jub Holland.<br />

‘Dankzij bijscholing vergroten we als DQG-<br />

Hovenier continu onze kennis en expertise’<br />

van beregeningsinstallaties. Naast het aanbieden<br />

van cursussen en trainingen, bezoeken we regelmatig<br />

leveranciers die onze kennis bijschaven.<br />

Laatst nog bij een firma die gespecialiseerd is in<br />

bewatering -en infiltratiesystemen. En kort daarvoor<br />

bezochten we een bedrijf dat ons op de hoogte<br />

bracht van de nieuwste ontwikkelingen op het<br />

gebied van tuinmachines en gereedschappen.”<br />

Ondernemerszaken<br />

Bij het succesvol runnen van een hoveniersbedrijf<br />

komt meer kijken dan alleen vakkennis.<br />

Daarom biedt DQG eveneens brede ondersteuning<br />

bij algemene ondernemerszaken. Zo is<br />

personeelswerving- en behoud een uitdaging<br />

op eredivisie-niveau. Enerzijds door de enorm<br />

krappe arbeidsmarkt, anderzijds omdat medewerkers<br />

anders tegen hun baan aankijken.<br />

“De wereld verandert en zo ook de wensen van<br />

het personeel. Als je hierin niet meebeweegt,<br />

dan mis je de boot. In het voorjaar kregen we<br />

daarom een training aangeboden die ons op<br />

dit vlak volledig bijspijkerde. We leerden welke<br />

facetten een baan tegenwoordig aantrekkelijk<br />

Plantenkennis<br />

Goede plantenkennis is essentieel om mooie<br />

evenwichtige plantencombinaties te kunnen<br />

creëren. En gewoonweg noodzakelijk om speciale<br />

wensen, zoals een onderhoudsarme of<br />

insect-aantrekkelijke tuin, te kunnen realiseren.<br />

“Daarom bezoeken we regelmatig kwekerijen<br />

om nieuwe of verbeterde soorten en variëteiten<br />

te ontdekken, in plaats van telkens terug<br />

te vallen op soorten waarmee we vertrouwd<br />

zijn. Zo hebben we recent een kweker bezocht<br />

die een uitstekend assortiment kweekt voor de<br />

aanleg van onder andere prairie-borders. En<br />

bij een grote bloembollenkweker maakten we<br />

kennis met de nieuwste soorten en variëteiten,<br />

maar leerden we ook veel over de toepassing<br />

van bloembollen. De DQG-Hoveniers willen zich<br />

echt profileren als hoveniers en niet als veredelde<br />

stratenmakers. We zijn het er met zijn allen<br />

over eens dat een tuin evenwichtig opgebouwd<br />

moet zijn, met voldoende groen. Naast bouwkundige<br />

medewerkers hebben we allemaal echte<br />

plantenliefhebbers in dienst. Wijzelf hebben<br />

een beplantingsspecialist in huis die zo gepassioneerd<br />

is, dat hij feitelijk zeven dagen per week<br />

plantenkennis vergaart”, lacht De Jong. ❚<br />

Leveranciersbezoek bij plantenkwekerij Esveld.<br />

Workshop Boeien-en-binden-van-Medewerkers<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

87


`<br />

E: INFO@MACCROX.COM<br />

M: +31 652 567 701<br />

HANSEGRAND . . . VEEL MEER DAN ALLEEN EEN TOPLAAG !<br />

Landbouwassen<br />

WAGENBOUW onderdelen<br />

Bezoek<br />

onze<br />

webshop<br />

Door het enorm grote assortiment wagenbouwonderdelen voor de agrarische sector, hebben wij<br />

altijd voor u het beste, het snelst leverbare en het meest prijsvriendelijkste artikel in huis.<br />

Import en Groothandel<br />

Triangel<br />

ECE-R55 keur<br />

Draaikrans<br />

Landbouwband<br />

+31(0)592 37 27 19<br />

info@middelbos.nl<br />

www.middelbos.nl<br />

Naamloos-2 1 24-02-2021 16:01


ONTDEK DE ELEKTRISCHE PITBULL<br />

De krachtigste, compactste en veiligste in zijn soort!<br />

COMPACT LOADER X-SERIES<br />

STABILITEIT ONTMOET KRACHT<br />

Onze machine is uitgerust met een Dana Spicer assenconfiguratie met<br />

pendelende achteras. Deze kan zowel hydrostatisch als elektrisch<br />

worden aangedreven. De pendelassen zijn al bekend in de zwaardere<br />

gewichtsklassen en worden nu uniek toegepast in onze compact<br />

loader. De machine heeft een laag zwaartepunt. Dit zorgt voor<br />

optimaal rijcomfort en veiligheid, zelfs op de meest oneffen terreinen.<br />

SCAN DE QR CODE<br />

Configureer zelf uw unieke Pitbull<br />

en informeer naar de demo mogelijkheden<br />

+31 (0) 76 50 46666 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com


Het buitengewone verhaal van Astrid, de vrouw<br />

die in Beekse Bergen al die wilde natuur temt<br />

Met drie mensen park van<br />

500 hectare onderhouden<br />

Nog voor Safaripark Beekse Bergen opent, zijn drie onderhoudsmedewerkers er al druk in de weer. Zodat bezoekers<br />

van alle leeftijden er een onvergetelijke dag kunnen beleven. Astrid vertelt over het (groene) leven in Beekse Bergen.<br />

Tekst en beeld Stihl<br />

Astrid, onderhoudsmedewerker bij Beekse Bergen.<br />

90<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


Wat het volgens Astrid vraagt om Beekse Bergen<br />

te onderhouden? “Wel, veel liefde voor dieren en<br />

de natuur, en een stevige portie doorzettingsvermogen.<br />

Gelukkig weet ik van aanpakken, da’s altijd<br />

al zo geweest. Vandaag onderhouden wij ons park<br />

van 500 hectare met drie mensen. Dat vraagt veel<br />

planning, hard werk en betrouwbare machines, natuurlijk.<br />

Onze STIHL’s vonden we bij Van Iersel.”<br />

Jong leven<br />

“Maar het is het waard. Eerlijk, wie wil er nu niet<br />

tussen de giraffen en olifanten werken? Zelfs na<br />

vier jaar kom ik nog elke dag vol bewondering<br />

werken. Je ziet elke dag wel iets anders. Zo reed<br />

ik deze morgen over de autosafari en zag ik plots<br />

twee kleine pootjes uit een zebra steken. Nog geen<br />

vijf minuten later lag er een kersvers veulen op de<br />

grond. Elke dag gebeurt hier wel iets magisch.”<br />

(On)zichtbaar werk<br />

Zo’n groot domein onderhouden, is hard werken.<br />

“We proberen het park piekfijn te onderhouden:<br />

we maaien of beplanten grasperken,<br />

houden de wandelpaden vrij en schoon, groenvoer<br />

voor de dieren snoeien en meer. Het is gewoon<br />

leuk om te zien als alles er weer netjes<br />

uitziet. Zodat de bezoekers echt kunnen genieten<br />

van het safaripark.”<br />

Zieke giraf<br />

“Wat echt voldoening geeft? Enkele maanden<br />

geleden was een van onze giraffen ziek. Hij<br />

at enkel nog groenvoer. Als de verzorgers dan<br />

bellen, gooi je alles neer om extra groenvoer te<br />

gaan snoeien, om dat dier te helpen, natuurlijk.<br />

Als je achteraf hoort dat het weer beter gaat,<br />

geeft dat een superkick.”<br />

Een passie voor dieren en groen.<br />

‘Deze morgen zag ik twee pootjes uit een<br />

zebra steken. Nog geen vijf minuten later lag<br />

er een kersvers veulen op de grond’<br />

Een buitengewone dag.<br />

Brand bij Beekse Bergen<br />

Voor Astrid is elke dag duidelijk buitengewoon.<br />

Als je haar vraagt naar een werkdag die ze nooit<br />

zal vergeten, denkt ze meteen terug aan 16 juni<br />

2021. “We waren gewoon aan het werk in het<br />

safaripark. Plots zagen we een rookpluim over<br />

het meer hangen. We reden er meteen naartoe<br />

en zagen ons hoofdgebouw in vlammen opgaan.<br />

‘Een gaslek’, hoorden we achteraf. Gelukkig kon<br />

iedereen geëvacueerd worden en waren er geen<br />

menselijke of dierlijke slachtoffers. Maar alles was<br />

verwoest. Dat was een enorm heftige dag.”<br />

“Mijn lievelingswerk? Daar twijfel ik geen seconden<br />

aan. Lekker met de kettingzaag werken. En<br />

om ongelukjes te vermijden, bescherm je jezelf het<br />

best zo goed mogelijk. Zo is de kans kleiner dat er<br />

iets gebeurt.”<br />

Straffe veiligheidstips van Astrid.<br />

Dan, lachend: “Behalve als je, zoals ik, soms een<br />

beetje onhandig bent en na de klus je vinger tussen<br />

de deur van de jeep steekt.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

91


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

Boomverzorging is meer dan snoeien en rooien<br />

Houtversnipperaars<br />

van de bovenste plank<br />

Het onderhoud van bomen houdt meer in dan alleen het snoeien. Michiel Dirven van Dirven Boomverzorgers vertelt over hoe breed zijn vak is.<br />

Om zijn werk goed uit te kunnen voeren, heeft hij natuurlijk goede apparatuur nodig. Op die manier kwam hij met De Wild, producent van GTM<br />

Professional houtversnipperaars in aanraking. En daar is hij nog steeds erg blij mee. Michiel vertelt over zijn ervaring met zijn GTM machine.<br />

Tekst Reina Lanters | Beeld De Wild BV<br />

De GTM Professional 1800 is handig in gebruik.<br />

92 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

De houtversnipperaar van GTM Professional heeft genoeg power.<br />

Van Dirven Boomverzorging gebruikt houtversnipperaars van GTM Professional.<br />

Boomverzorging bestaat volgens zzp-er Michiel<br />

niet alleen uit het rooien en snoeien van bomen.<br />

“Veel mensen vergeten het belangrijkste<br />

als het om boomverzorging gaat, namelijk de<br />

bodemverbetering. Een gezonde boom haalt<br />

voeding uit zijn groeiplaats. Deze houd je gezond<br />

met onder andere voldoende ruimte en<br />

houtsnippers. Met de GTM Professional houtvernipperaars<br />

verwerken we de takken tot houtsnippers.<br />

De snippers verwerken we direct in de<br />

tuin of we slaan ze zelf op. En soms brengen we<br />

ze naar een snipperdepot als biomassa”, legt<br />

Michiel uit.<br />

Kwaliteitseisen aan een<br />

houtversnipperaar<br />

Michiel heeft een houtversnipperaar van het<br />

merk GTM Professional. Daarnaast test hij regelmatig<br />

nieuwe machines voor het merk. “Het<br />

belangrijkste aan een versnipperaar is de gebruiksvriendelijkheid.<br />

Ik moet er goed mee overweg<br />

kunnen. Om hier zeker van te zijn, kijk ik<br />

naar de eigenschappen van de houtversnipperaar.<br />

Ik kijk verder naar de afmeting, de power<br />

en ook de duurzaamheid. Ik werk vaak in tuinen<br />

met een smalle doorgang. Het model dat ik nu<br />

test is een van de nieuwste modellen en voldoet<br />

aan al mijn eisen.”<br />

Een aantal jaar geleden kocht Michiel een houtversnipperaar<br />

bij een GTM dealer. Deze werkte<br />

niet optimaal door een verkeerde montage. Op<br />

die manier kwam Michiel in 2018 in contact<br />

met De Wild. Ze kwamen hem meteen te hulp<br />

met een leenmodel. Vervolgens vroegen ze hem<br />

of hij nieuwe modellen wilde testen. “Sinds<br />

2019 test ik messen en vervolgens verschillende<br />

typen versnipperaars voor hen uit. Ik heb er nu<br />

weer een op de aanhanger staan. Het bevalt super<br />

goed! De Wild wil hun kwaliteitsnorm hoog<br />

‘Ik ervaar hun service als zeer goed.<br />

Ik zou ze zo een 9,5 geven’<br />

De GTM Professional 1800 is geschikt voor tuinen<br />

met een smalle doorgang.<br />

houden. Door ze te testen bij professionals kunnen<br />

zij dit waarborgen.”<br />

Een verschil met andere leveranciers<br />

De Wild staat niet stil in de ontwikkeling. Zo beschikt<br />

hun nieuwste 1800 model bijvoorbeeld over<br />

een industriële Li-Ferro accu. “Ze luisteren goed<br />

naar ondernemers zoals ik. Heel veel bedrijven kunnen<br />

daar iets van leren. Je kunt namelijk veel van<br />

ondernemers leren als je goed met ons meedenkt.<br />

Wij moeten er immers mee werken”, vertelt Michiel.<br />

De korte lijntjes dragen daar volgens hem ook aan<br />

bij: “Ik heb binnen De Wild met meerdere mensen<br />

contact, waaronder de ontwerpers van de machines.<br />

Ik ervaar hun service als zeer goed. Ik zou ze zo een<br />

9,5 geven.”<br />

De Wild<br />

De Wild is een familiebedrijf uit Roosendaal. Zij<br />

ontwikkelen en produceren de houtversnipperaars<br />

van GTM Professional. Daarnaast is het bedrijf exclusief<br />

Europees importeur van Silky en Okatsune<br />

uit Japan. Een mooie combinatie van gereedschap<br />

en machines. ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

93


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

Houthakselaar die door een deurgat gaat<br />

COMPACT ÉN VOOR GROTE DIAMETERS<br />

Jo Beau products introduceert begin oktober een opmerkelijke nieuwe houthakselaar: model M600 GORILLA. De hakselaar zal het grootste<br />

model worden uit de Jo Beau-lijn. De machine heeft een zeer grote capaciteit en groot volume, maar blijft zo compact dat zij nog steeds door<br />

een deurgat gaat. “Dit model is uniek op de markt.”<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Jo Beau products<br />

Logo ‘M600 Gorilla<br />

De machine werd ontwikkeld om tegemoet te<br />

komen aan de vraag van klanten en de markt in<br />

het algemeen. Christophe Beauprez, eigenaar van<br />

Jo Beau products: “Er is geen ander merk ter wereld<br />

dat deze combinatie kan bieden: takken tot<br />

een adviesdiameter van 18 cm hakselen met een<br />

machine die door het deurgat past. Tijdens onze<br />

langdurige tests testten we met takken tot een diameter<br />

van 22 cm, en met succes. Daarbij heeft<br />

deze hakselaar een krachtiger benzinemotor voor<br />

een hoger rendement en een vernieuwend rupsonderstel<br />

voor ruwere terreinen, zelfs met hellingen.”<br />

Beauprez heeft hoge verwachtingen van het nieuwe<br />

model. Vooral omdat veel hoveniers vaak een<br />

compacte hakselaar hebben voor de iets kleinere<br />

werken en daarnaast een grote hakselaar voor de<br />

dikkere diameters. “Er bestaan al veel hakselaars<br />

die takken met een diameter tot 15 of 16 cm<br />

aankunnen, maar die zijn groot, lomp en breed.<br />

Ze worden geassembleerd op een aanhangeronderstel<br />

en dus getrokken door een bestelwagen.<br />

De Jo Beau M600 GORILLA is echt uniek op de<br />

markt. We gaan er dan ook van uit dat er veel belangstelling<br />

voor zal zijn, al is het misschien even<br />

een mindswitch: een grotere diameter hakselen<br />

met een compacte hakselaar.”<br />

Jarenlange research<br />

Jo Beau products ontwikkelde de machine van<br />

ontwerp tot en met productie volledig in eigen<br />

huis. Model M600 GORILLA is het resultaat van<br />

jarenlange research, vertelt Beauprez. “Het is geen<br />

machine die even snel ontworpen is. Het uiteindelijke<br />

model is alweer het vierde prototype. We<br />

hebben hem dan ook uitvoerig kunnen testen. Op<br />

vraag vanuit de markt hebben we deze machine<br />

voorzien van rupsen, aangestuurd door een afstandsbediening.<br />

Omdat de hakselaar dikkere takken<br />

aankan, is de invoer ook groter en zwaarder.<br />

De invoertrechter is daarom hydraulisch op een<br />

ergonomische manier naar beneden te brengen.<br />

Ook is de hakselaar voorzien van invoerrollen met<br />

anti-stresssysteem voor horizontaal invoeren.”<br />

Focus op compacte hakselaars<br />

Jo Beau viert dit jaar zijn 25e verjaardag en is<br />

daarbij een grondlegger van compacte hakselaars,<br />

die met de M600 GORILLA al zijn zeventiende<br />

model op de markt neerzet. Naast hakselaars<br />

omvat het Jo Beau-assortiment onder meer<br />

boomstronkfrezen, verticuteermachines en machines<br />

voor gazonrenovatie. Oprichter Jozef Beauprez<br />

ontwikkelde eigenhandig de innovatieve Jo<br />

Beau-Trommeltechnologie voor de typerende<br />

In huis ontworpen rupsonderstel.<br />

Scanreco radiografische afstandsbediening.<br />

94 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

‘Het is misschien even een mindswitch:<br />

een grotere diameter hakselen met een compacte hakselaar’<br />

gele houtversnipperaars. Zoon Christophe Beauprez<br />

bouwt het bedrijf nu verder uit met nieuwe<br />

innovaties. Op het gebied van houtversnipperaars<br />

levert Jo Beau inmiddels een totaalpakket: van<br />

machines aangedreven door benzinemotoren tot<br />

machines met een elektrische motor en machines<br />

die aan de aftakas of hydrauliek van de trekker<br />

te koppelen zijn.<br />

Jo Beau startte zo’n 25 jaar geleden met het produceren<br />

van compacte hakselaars en heeft de focus<br />

nooit verlegd naar grotere modellen. “In die<br />

tijd waren er weinig fabrikanten die compacte<br />

hakselaars maakten. Al onze machines, van de<br />

lichtere tot de zwaardere 25pk-modellen, hebben<br />

een maximumbreedte van 72 centimeter, een<br />

hoog rendement, en een hoge capaciteit.”<br />

In 2020 kreeg het volledige gamma hakselaars<br />

van Jo Beau een compleet nieuwe design: Next<br />

Generation. Niet alleen om de machines mooier<br />

en aantrekkelijker te maken, maar ook door vragen<br />

Jo Beau-Trommeltechnologie.<br />

Invoerrol Anti-stress systeem.<br />

Houtsnippers M600 GORILLA.<br />

Op maat ontwikkelde rupsen met ‘Stabilizing X-tracks’<br />

40Pk Vanguard EFI tweecilinder benzinemotor.<br />

van klanten mee te nemen in de ontwerpen. Door<br />

de machines ergonomischer en sterker te maken<br />

biedt Jo Beau sindsdien ook drie jaar standaard<br />

garantie aan zijn klanten. De fabrikant levert in de<br />

Benelux en Duitsland via een dealernetwerk met<br />

eigen vertegenwoordigers. Zo wil het bedrijf het<br />

serviceniveau waarborgen. ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

95


SCAN DE CODE EN<br />

BEKIJK DE<br />

INSTRUCTIE FILM<br />

Kijk voor meer informatie op: www.eprbiologisch.nl<br />

Voordelen van Buiter Beton:<br />

BALKBRUG | HENGELO | NAARDEN | HEEMSKERK<br />

een compleet assortiment<br />

sierbestrating – tuintegels – tuinhout – tuinverlichting<br />

ruime voorraad, flexibele leveringen en bestelgemak via<br />

dealer portaal<br />

sierbestratingsparken<br />

gepersonaliseerde catalogus<br />

Vraag de terras & trends<br />

catalogus <strong>2023</strong> op!<br />

terrasentrends.nl<br />

Uw leverancier in<br />

Nieuwsgierig of terras & trends bij u<br />

past? Neem contact met ons op. We<br />

bespreken graag de mogelijkheden!<br />

info@terrasentrends.nl<br />

tuinmaterialen<br />

Hoogeveenseweg 27<br />

7707 CG Balkbrug<br />

Torenlaan 38<br />

7559 PJ Hengelo<br />

Rijksweg 91<br />

1411 GE Naarden<br />

Ambachtsring 13<br />

1969 NH Heemskerk<br />

buiterbeton.nl


DE GROENE WERKPAARDEN<br />

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH<br />

KOM NU GRATIS<br />

PROEFRIJDEN!<br />

Vraag nu een<br />

proefrit aan<br />

en ontvang<br />

een GRATIS<br />

miniatuur<br />

LEFFERT!<br />

100% ELEKTRISCHE LEFFERT TRANSPORTER<br />

- Trendsetter in 100% elektrisch aangedreven werk- en voertuigen<br />

- Subsidiemogelijkheden en géén wegenbelasting, BPM en bijtelling<br />

- Standaard geleverd op kenteken<br />

- Optioneel met 4x4 aandrijving<br />

- Snelheid afhankelijk van type 40-55 km/u en een actieradius van<br />

ca. 60-80 kilometer<br />

LEFFERT<br />

www.frisianmotors.com


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

Nu ook elektrisch<br />

Praktische werktuigendrager<br />

op rupsbanden<br />

De praktische werktuigendrager Cingo van het Italiaanse merk Merlo heeft verschillende<br />

accessoires voor het versnipperen van takken en het verplaatsen van snoeihout. Ook is er<br />

inmiddels een elektrische variant van de Cingo beschikbaar. De Lille is exclusieve importeur<br />

van Merlo in de Benelux.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld De Lille<br />

Marketing and communications officer Thuline<br />

Wiels van De Lille: “De Cingo is een universele,<br />

praktische werktuigendrager op rupsbanden. Er<br />

zijn acht basismodellen met veel verschillende accessoires<br />

voor uiteenlopende werkzaamheden. De<br />

maaibalk/bermmaaier bijvoorbeeld, is ideaal om<br />

takjes, stengels en kleine struiken te verhakselen<br />

en om oevers en paden schoon te maken.”<br />

Deze maaibalk is compatibel met het snelkoppelingssysteem<br />

en geschikt voor twee modellen:<br />

M8.3EVO (werkbreedte voor deze machine is 800<br />

mm) en M12.3EVO (werkbreedte voor deze machine<br />

is 1.000 mm). Daarnaast levert De Lille voor<br />

de Cingo ook de boslier/lier met laadplatform.<br />

Deze lier is compatibel met model M12.3EVO en<br />

De Cingo met maaibalk.<br />

98 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

‘Er zijn acht<br />

basismodellen met<br />

veel verschillende<br />

accessoires voor<br />

uiteenlopende<br />

werkzaamheden’<br />

heeft een trekkracht van 1.500 kg. De combinatie<br />

van een krachtig hydraulisch treksysteem met een<br />

veelzijdige transportmethode maakt dit systeem<br />

zeer geschikt voor bosbouw.<br />

Duurzaam en financieel<br />

aantrekkelijk<br />

Inmiddels is er ook een elektrische variant van de<br />

Cingo beschikbaar. Dit model draagt de naam<br />

M600TD-e en heeft een capaciteit van 600 kg.<br />

Deze elektrische Cingo is compatibel met vier accessoires:<br />

dumperbak, dumper met zelfladende<br />

bak, dumper groot volume met afsluitklep en de<br />

zelfladende dumper groot volume met afsluitklep.<br />

Wiels: “Het elektrische model werkt net zo goed<br />

als de andere modellen. De 100% elektrische<br />

lithiumbatterij van 48V/7500 Wh heeft tot vier<br />

uur autonomie om te werken en kan in maximaal<br />

drie uur volledig herladen worden. Naast het duurzame<br />

aspect van elektrische machines zonder uitstoot,<br />

maken verschillende subsidies de aanschaf<br />

ook financieel aantrekkelijker.”<br />

Stabiel en met een goede grip<br />

Door het lage zwaartepunt hebben de Cingovoertuigen<br />

een maximale stabiliteit op hellingen,<br />

terwijl hun rupsbanden een lagere bodemdruk en<br />

een betere grip op vervormd en onregelmatig terrein<br />

mogelijk maken. De veelzijdigheid en multifunctionaliteit<br />

van het Cingo-systeem zijn uniek:<br />

het gepatenteerde snelkoppelingssysteem maakt<br />

het gebruik van veel verschillende aanbouwdelen<br />

mogelijk. “In de online configurator op www.<br />

cingo.nl kan de hovenier zelf kijken welke werkzaamheden<br />

hij ermee wil kunnen verrichten en<br />

het gepaste basismodel kiezen. Na het aanvinken<br />

van de benodigde opties en/of accessoires, kan<br />

er een offerte aangevraagd worden bij één van de<br />

officiële Nederlandse Merlo-distributeurs.” ❚<br />

De Cingo met boslier.<br />

Cingo multifunctionele<br />

transporteurs zijn de perfecte<br />

all-rounder voor tuinbouw en<br />

groenvoorziening!<br />

Het unieke en gepatenteerde<br />

aankoppelingssysteem<br />

transformeert deze machine in 5<br />

minuten om u te ondersteunen<br />

in al uw groentaken!<br />

Elektrische versie<br />

beschikbaar!<br />

Configureer nu jouw cingo op<br />

www.CINGO.be<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

99


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

De TW 280HB HYBRID biedt 62 pk aan piekvermogen, maar met het emissieniveau van de Kuabota Super Mini Series motor.<br />

Belgische broers leggen nadruk op service<br />

ONDERSCHEID MAKEN MET BRITSE VERSNIPPERAAR<br />

Firma Thomas is een echte familiezaak en werd in 1931 opgericht. Het was indertijd een eenvoudige smidse, waar landbouwvoertuigen<br />

hersteld werden. Een goeie negentig jaar later leidt de derde generatie – kleinzonen Frank en Johan – het bedrijf, en specialiseerden ze zich<br />

ondertussen in de distributie van land- en tuinbouwmachines. Maar met de nadruk op service. Met grote S, want bijna driekwart van het<br />

bedrijf uit Merchtem richt zich op de after sales.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Firma Thomas<br />

Eind jaren 80 kwam de derde en huidige generatie<br />

aan het hoofd van het bedrijf. Meteen besloten<br />

de twee broers Frank en Johan om de corebusiness<br />

verder te zetten maar tegelijk ook te diversifiëren.<br />

De extra afdeling Tuin & Park bood namelijk heel<br />

wat nieuw potentieel. Ze wilden ook hun actieradius<br />

vergroten. Wat landbouwmachines betreft,<br />

zouden ze zich blijven richten op lokaal cliënteel,<br />

in Vlaams-Brabant. Wat de tuin- en parksector<br />

betreft, zijn ze intussen actief in heel België en<br />

in Luxemburg. En daar kwam recent een afdeling<br />

houthakselaars bij, waarmee ze nu de België en<br />

Luxemburg bestrijken. En met het Britse Timberwolf<br />

zelfs de volledige Benelux.<br />

Zeer flexibel en topmachines<br />

Simon Lagae: “Firma Thomas onderscheidt zich,<br />

mede door de jarenlange ervaring die we hebben<br />

opgebouwd, door een zeer flexibele service<br />

aan te bieden. Het kan soms niet anders, maar<br />

af en toe moeten we al eens ‘last minute’ klanten<br />

uit de nood helpen, of puzzelen met machi-<br />

100 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

nes en mensen. En dat doen we dan ook. Zonder<br />

uitzondering. Ons departement ‘after sales’<br />

is dan ook befaamd in de hele sector. We kunnen<br />

dat natuurlijk aanbieden doordat we enkel<br />

met A-merken werken.”<br />

Beste prijs-kwaliteitverhouding<br />

in de markt<br />

“Naast ons eigen merken die we alleen in België<br />

en Luxemburg verkopen, zijn we voor Nederland<br />

ook dealer van het Britse Timberwolf.<br />

Timberwolf is gespecialiseerd in de productie<br />

van professionele houtversnipperaars. Zij zijn<br />

uitgegroeid tot de grootste verkoper van commerciële<br />

houtversnipperaars in het Verenigd<br />

Koninkrijk en blijven ook wereldwijd groeien.<br />

Toonaangevende prestaties en de beste restwaarde<br />

maken Timberwolf de onbetwiste beste<br />

prijs-kwaliteitverhouding in de markt.”<br />

“Bovendien heeft Timberwolf ondertussen ook<br />

veel geïnvesteerd in het produceren van machines<br />

die voldoen aan de lage-emissienormen.<br />

Momenteel is de gehele lijn van machines ook<br />

verkrijgbaar met milieuvriendelijke benzinemotoren.<br />

We zijn best te spreken over de TW230VTR.<br />

Deze houtversnipperaar is de droom van elke aannemer<br />

en kan het zowat allemaal. De WolfTrack ® -<br />

rupsaandrijving met variabele spoorbreedte én<br />

dubbele rijsnelheid brengt deze houtversnipperaar<br />

snel naar de meest afgelegen locaties en met<br />

een minimale machinebreedte van slechts 810<br />

mm houdt zelfs een tuinpoort u niet tegen. Ook<br />

de hybride TW 280HB HYBRID is een topper in<br />

Timberwolf heeft veel geïnvesteerd in het behalen van lage emissienormen.<br />

‘Emissies en brandstofverbruik<br />

minimaliseren zonder concessies<br />

te doen aan de prestaties’<br />

zijn genre. De mild-hybride aandrijflijn van deze<br />

hakselaar levert uitzonderlijke piekprestaties van<br />

62 pk en gebruikt een 24,8 pk Kubota D902-TE4<br />

Turbo Super Mini Series motor voor een uitstekend<br />

toegepast koppel. Ideaal voor bedrijven die zich<br />

inzetten om hun emissies en brandstofverbruik te<br />

minimaliseren zonder concessies te doen aan de<br />

prestaties”, besluit Simon Lagae ❚<br />

De Timberwolf TW 230VTR houtversnipperaar op rupsbanden is een<br />

robuuste machine voor zware klussen.<br />

Uitzonderlijke piekprestaties met de hybride<br />

Timberwolf.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

101


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

Versnipperaars van Nederlands fabricaat<br />

Houtverwerkingsmachines<br />

voor het grote werk<br />

Europe Forestry levert een complete lijn Europe Chippers, Europe Grinders, Europe Shredders en Europe Debarkers. In de eigen productielocaties<br />

produceert het bedrijf machines van 14 tot 1000 pk die hout kunnen verwerken met een diameter van 14 tot 1000 mm. ‘Ons motto<br />

blijft: ‘no stops in the pipe.’<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Europe Forestry<br />

Een mooi voorbeeld van een veelzijdige machine<br />

is de Europe Shredder ES680. “Deze machines<br />

kunnen werkelijk alle soorten hout en afval verwerken<br />

zodat het hergebruikt kan worden”, vertelt<br />

eigenaar Jan Veurink van Europe Forestry. “Ze<br />

verwerken onder meer tophout uit boomkronen,<br />

boomstobben, recyclinghout en afvalhout van<br />

de industrie. Maar ze zijn ook te gebruiken voor<br />

railway sleepers, huishoudvuil, rubber banden,<br />

papierafval en plastic afval. Ook in deze machine<br />

gebruiken we onze eigen Europe Controllers om<br />

de rotoren aan te sturen, de capaciteit te maximaliseren<br />

en voor het uitlezen van alle parameters<br />

van de motor en de hydrauliek.”<br />

Constant chip<br />

De gebruikte software ontwikkelde Europe Forestry<br />

samen met Kramp. De Europe Controllers kun-<br />

Model EC 640 tracks.<br />

102 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

‘Wij zijn er trots op dat we als<br />

Nederlands bedrijf onze stempel<br />

mogen drukken op het maken<br />

Europe Shredden in lijn met Europe Grinder.<br />

nen alle parameters van de diesel- of elektromotoren<br />

uitlezen. “Als de computer ziet dat de motor<br />

het zwaar krijgt, dan gaat de invoersnelheid direct<br />

omlaag en gaat de drum langzamer lopen, zodat<br />

de chipgrootte constant blijft. We noemen dit<br />

‘constant chip’. Andersom kan ook: als de motoren<br />

het makkelijk hebben, kan de Europe Controller<br />

de invoersnelheid en de drumsnelheid opvoeren<br />

en de capaciteit verhogen. Ons motto blijft altijd:<br />

‘no stops in the pipe’.”<br />

Non-stop elektrisch chippen<br />

Uiteraard speelt ook Europe Forestry in op de<br />

ontwikkelingen op het gebied van elektrische<br />

machines, al is er bij professionele gebruikers twijfel.<br />

Veurink: “Onze elektrische modellen versnipperaars<br />

staan volop in de belangstelling. Samen<br />

met Deutz onderzoeken we of het mogelijk is dat<br />

een professionele gebruiker hiermee een volledige<br />

werkdag kan werken, zonder op te laden. Mocht<br />

tussentijds opladen wel nodig zijn, dan wil Deutz<br />

een volledig accupakket beschikbaar hebben,<br />

waarmee opnieuw vier uur lang non-stop gechipt<br />

kan worden.”<br />

Wereldwijd<br />

Europe Forestry is al 23 jaar actief in heel Europa<br />

, Azië en de VS en verlegt nu de focus naar het<br />

leveren van grote aantallen. “Onze afnemers zijn<br />

grote klanten als Titan en Okada Aiyon en Palms/<br />

Ferrel/Farmi uit de Baltische staten. Titan is bijvoorbeeld<br />

de grootste Case IH-dealer ter wereld.<br />

Zij hebben meer dan honderdvijftig dealerbedrijven<br />

in Europa en ook nog eens honderdvijftig in<br />

Amerika. Deze club heeft besloten om naast landbouw<br />

ook renewable energy tot een speerpunt te<br />

maken. Europe Forestry levert alle machines voor<br />

chipping, grinding en shredding. Akada Aiyon<br />

is een wereldspeler op gebied van recycling en<br />

Palms/Ferrel/Farmi is fabrikant van kranen, kiepers<br />

en kleine hakselaars. Wij hebben met deze<br />

fabrikant een intensieve samenwerking voor de<br />

levering van alle chippers voor hout met een diameter<br />

van meer dan 40 cm. Wij zijn er trots op<br />

dat we als Nederlands bedrijf onze stempel mogen<br />

drukken op het maken van een betere wereld.<br />

We proberen hout langer in de keten te houden,<br />

fossiele brandstoffen te vervangen door biobrandstoffen<br />

en we zien afval niet als een product dat<br />

gedumpt moet worden, maar als grondstof voor<br />

nieuwe producten. Wij hebben een luisterend oor<br />

voor al onze klanten waar bij onze ‘no nonsense’<br />

aanpak garantstaat voor wederzijds voordeel voor<br />

beide partijen.” ❚<br />

De modellen EC 640 en EC 1060.<br />

De Europe Controllers kunnen alle parameters van de diesel- of elektromotore uitlezen.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

103


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

Onkruid, zacht hout of dikke boomtakken aangepakt<br />

Veelzijdige en krachtige<br />

biohakselaars en versnipperaars<br />

Met sterke merken Nibbi, Ortolan, CARONI, Gamo en BlueBird is Machines De Schutter al meer dan een eeuw een toonaangevende leverancier<br />

van machines en toebehoren voor land- en tuinbouwprofessionals. In dit rijtje van merken mag NEGRI zeker niet ontbreken. Het MDS-team<br />

werkt intensief samen met deze Italiaanse fabrikant, onder meer voor een ruim aanbod van biohakselaars en versnipperaars. In dit artikel<br />

zet account manager Marco Luyten van MDS enkele NEGRI-modellen in de kijker.<br />

Tekst Geert Van Cauwenberge | Beeld MDS<br />

De NEGRI R340 in actie op een kerstbomenkwekerij.<br />

“In ons ruime aanbod van land- en tuinbouwmachines<br />

nemen de producten van NEGRI een prominente<br />

plaats in”, aldus Luyten. “Zo bieden we<br />

onder meer biohakselaars, versnipperaars, bladzuigers<br />

en verticuteermachines van hen aan. Met<br />

name in biohakselaars staan onze Italiaanse collega’s<br />

erg sterk, waarbij ze – zowel handbediend<br />

als voor twee- en vierwielige trekkers – een brede<br />

waaier van machines aanbieden voor particulier<br />

en industrieel gebruik. En vergeet ook hun chippers<br />

niet, als volwaardig alternatief voor professionals<br />

die geen biohakselaar nodig hebben.”<br />

Innovatie<br />

Ook de veelzijdigheid van het NEGRI-assortiment<br />

is een grote troef voor de klanten van MDS. Luyten<br />

legt uit: “De Italiaanse fabrikant speelt die<br />

veelzijdigheid knap uit, met een aanbod van<br />

stand-alone machines, hakselaars op trailer, chippers,<br />

schijfhakselaars en trommelhakselaars met<br />

hamerslagers, messen of een mix van beide.<br />

Daarnaast investeren de jonge tweedegeneratiezaakvoerders<br />

van NEGRI volop in innovatie. Binnenkort<br />

lanceren ze de accu-aangedreven R240<br />

bio-hakselaar, en ook de R230 met een zeer com-<br />

De NEGRI biohakselaaraanvoer, samengesteld uit een<br />

transportband en invoerrol die synchroon draaien.<br />

1<strong>04</strong> O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERSNIPPERAARS<br />

Voorlopig is de NEGRI R640 de grootste machine in<br />

het gamma biohakselaars.<br />

pact design voor deuren en smalle doorgangen en<br />

met een hoog hakselvermogen van 12 centimeter<br />

diameter.”<br />

Klein én groot vermogen<br />

Voor de professionele gebruiker voorziet het<br />

MDS-team al vele jaren een vertrouwde reeks<br />

van biohakselaars en versnipperaars van NE-<br />

GRI. “In ons assortiment van hakselaars heb<br />

je de keuze uit machines met minder vermogen,<br />

voor bijvoorbeeld onkruid en zacht hout,<br />

en zwaardere modellen voor het hakselen van<br />

(dikke) takken van bomen”, bevestigt Luyten.<br />

“Van de R95-serie – met een capaciteit van 7<br />

centimeter diameter – tot de R640-reeks met<br />

maar liefst 68 hamers die takken met een<br />

diameter tot 20 centimeter vermaalt: de toepassingsmogelijkheden<br />

zijn eindeloos! Omdat<br />

het versnipperen gebeurt door middel van een<br />

trommelrotor die is uitgerust met messen en<br />

hamerslagers, is dit type machine trouwens<br />

minder gevoelig voor beschadiging dan een<br />

conventionele versnipperaar.”<br />

Chippers in de kijker<br />

Als we inzoomen op het aanbod van NEGRI-versnipperaars<br />

dat MDS aanbiedt, dan verwijst Luyten<br />

naar de modellen C13, C17 en C21, goed voor<br />

een productie van respectievelijk 2.000, 3.500 en<br />

5.200 kilogram tuinafval per uur. “Met een capaciteit<br />

van 13 tot 21 centimeter diameter heb je de<br />

keuze uit drie krachtige hulpmiddelen om tuinafval<br />

en takken om te toveren tot gratis compostmateriaal”,<br />

zegt Luyten. “Voor elke klus hebben wij<br />

bij MDS de geschikte machine.”<br />

Nationale Grasdag<br />

Tijdens de Nationale Grasdag van 14 september<br />

waren zaakvoerder Gerome De Schutter, Marco<br />

Luyten en hun collega’s aanwezig in Meerhout.<br />

“We namen voor de eerste maal deel aan dit<br />

vakevent, dat voor ons een ideaal platform is<br />

Ontdek de nieuwe NEGRI R70 op accu, uitgerust met de HONDA E-GX motor.<br />

‘De biohakselaars en versnipperaars<br />

combineren traditie en innovatie’<br />

om onze nieuwe accu-aangedreven motoculteur<br />

in primeur voor te stellen aan de aanwezige<br />

deelnemers. We zien heel wat interesse bij onder<br />

meer medewerkers van groendiensten van<br />

gemeentebesturen, die elektrificatie van machines<br />

alsmaar hoger op de agenda zetten. Zij reageren<br />

zeer enthousiast op onze brandveilige en<br />

compacte accu, met een garantie van vijf jaar.”<br />

“Dit evenement bood ons ook de kans om ons divers<br />

machine- en accesssoire-aanbod efficiënt in de kijker<br />

te zetten, inclusief alle toepassingsmogelijkheden<br />

die gebruikers vaak nog niet of onvoldoende kennen.<br />

We willen hen aantonen dat er meer uit een<br />

machine te halen valt dan vaak gedacht wordt. Het<br />

voordeel? Een investering die maximaal rendeert, en<br />

een gebruiker die extra tevreden is!” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

105


Steeds meer<br />

milieuvriendelijke modellen<br />

VOOR ELKE KLUS EEN<br />

PASSENDE GRONDBOOR<br />

OF PALENRAMMER<br />

Al ruim 10 jaar is EuroGate International een grote speler op het gebied<br />

van grondboren en palenrammmers. Waar het bedrijf ooit begon met veel<br />

verschillende producten, won uiteindelijk de liefde voor grondboren en<br />

palenrammers het en koos het bedrijf uit Dedemsvaart voor deze specialisatie.<br />

Directeur-eigenaar van EuroGate International Pieter Jansen vertelt<br />

over het bedrijf.<br />

Tekst Emmy Kok | Beeld EuroGate International<br />

Van de kleinste bollenboor van drie centimeter<br />

tot de grote hydraulische grondboren.<br />

106<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


De keuze om alleen te focussen op grondboren en<br />

palenrammers wierp al snel zijn vruchten af: Euro-<br />

Gate International levert inmiddels aan 27 landen<br />

en heeft een uniek assortiment. “We leveren alles.<br />

Van kleine grondboren van 3 centimeter tot<br />

grote boren voor graafmachines van 50 ton. Ook<br />

de palenrammers gaan van een ouderwetse handhei<br />

tot grote hydraulische palenrammers voor aan<br />

graafmachines. We zijn de enige in Europa die zo<br />

veel bieden. Hierdoor leveren we aan hoveniers en<br />

aannemers, maar ook aan bouwondernemingen<br />

en particulieren”, vertelt Pieter.<br />

Dat een breed scala aan klanten het bedrijf weten<br />

te vinden is niet vreemd, vertelt Pieter: “Veel mensen<br />

komen ook bij ons voor advies. Dan hebben<br />

ze een ingewikkelde klus en willen ze weten welke<br />

machine ze daarvoor nodig hebben. We willen<br />

niet zomaar onze producten verkopen, maar per<br />

situatie kijken wat er nodig is zodat ze niet het<br />

verkeerde product aanschaffen. Die service is voor<br />

ons heel belangrijk.”<br />

De nieuwe Halo verticale uitlijn boorkop met LED lampen.<br />

Grondboren die de<br />

markt vernieuwen<br />

Op het gebied van grondboren helpt EuroGate International<br />

de markt te verbeteren. “We zien een<br />

verandering in de markt ontstaan. Door allerlei<br />

regels moeten klanten benzineboren steeds vaker<br />

vervangen voor wat milieubewustere alternatieven.<br />

Dit proces gaat heel traag, maar er zijn op<br />

korte termijn al betere alternatieven nodig. Zo is<br />

onze partner Digga dit jaar op de markt gekomen<br />

met een nieuwe hydraulische grondboor. Deze<br />

Halo boorkop kan doormiddel van LED lampjes<br />

aangeven of de kop verticaal boort. Ook hebben<br />

wij een nieuwe boor ontwikkeld met een Hondamotor<br />

die emissievriendelijk is. We hopen dit najaar<br />

de boor op de markt te zetten en de boorwereld<br />

naar een nieuw niveau te tillen”, stelt Pieter.<br />

De nieuwe KH193 hydraulische palenrammer (lichte versie) speciaal voor het<br />

plaatsen van hekwerk weegt maar 20kg.<br />

‘Goede apparatuur<br />

en advies cruciaal.’<br />

Uniek assortiment palenrammers<br />

EuroGate International biedt een enorm scala aan<br />

palenrammers voor verschillende doeleinden. “Er<br />

zit veel verschil tussen de palenrammers die wij<br />

aanbieden. Voorheen was de pneumatische palenrammer<br />

heel populair. Dit kwam doordat die<br />

weinig bewegende delen had en dus niet snel kapot<br />

ging. Het nadeel was dat er een enorme compressor<br />

voor nodig was.” Nu verkopen we steeds<br />

meer hydraulische palenrammers. Daarbij heb je<br />

aan een powerpack ter grootte van een kruiwagen<br />

genoeg. Ideaal voor bijvoorbeeld hoveniers<br />

dus!” Het begon echter allemaal toen Rhino Tool<br />

in 2010 de eerste benzine palenrammers op de<br />

markt bracht. “Toen heeft EuroGate International<br />

ook grote stappen kunnen zetten in de verkoop<br />

van deze praktische machines.”<br />

De hydraulische palenrammers kun je voor verschillende<br />

doeleinden gebruiken, legt Pieter<br />

uit. “We hebben veel verschillende adapters<br />

en slagstukken. Voor het plaatsen van hekwerk<br />

heb je bijvoorbeeld een ander slagstuk voor<br />

hout als voor staal. Je moet er uiteindelijk voor<br />

zorgen dat de paal niet kapot gaat. Hiervoor is<br />

goede apparatuur en advies cruciaal. Met onze<br />

producten kunnen we aan alle wensen voldoen<br />

en topkwaliteit leveren voor een goede prijs”,<br />

aldus Pieter. ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

107


THEMA VERHARDING<br />

Duurzame, waterdoorlatende halfverharding<br />

in verschillende kleuren<br />

'Een natuurlijke uitstraling<br />

voor elk project'<br />

Hoveniers staan voor een uitdaging in het creëren van tuinprojecten die in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving. ''Met Koersmix wordt<br />

deze taak een stuk gemakkelijker'', vertelt accountmanager Jakob Baar van Koers. Dankzij het gebruiksvriendelijke materiaal en de eenvoudige<br />

toepassing kunnen hoveniers moeiteloos duurzaamheid en een natuurlijke uitstraling integreren in hun projecten. Of het nu gaat om het<br />

aanleggen van tuinpaden, opritten, boomspiegels of daktuinen, Koersmix biedt de oplossing voor elke duurzame tuin.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Koers<br />

De halfverhardingen van Koers onderscheiden<br />

zich in de markt door hun samenstellingen, CO 2<br />

-<br />

neutrale productiewijze en klimaatvriendelijke eigenschappen.<br />

Het toegevoegde bindmiddel zorgt<br />

voor een hoge draagkracht en een zelfherstellend<br />

vermogen, waardoor paden ook voor mindervaliden<br />

zeer comfortabel en goed begaanbaar zijn.<br />

Naast de milieuvriendelijke samenstelling, bieden<br />

de erosiebestendige producten ook uitstekende<br />

waterretentie, waardoor de behoefte aan irrigatie<br />

en waterbeheer wordt verminderd. Het materiaal<br />

neemt niet alleen water van bovenaf op, maar ook<br />

vocht uit de ondergrond. Dit zorgt ervoor dat het<br />

ook op zomerse dagen nog heerlijk vertoeven is in<br />

de tuin doordat het oppervlakte geen warmte opslaat.<br />

Dat is niet alleen prettig voor de bewoners,<br />

maar ook voor de groei van planten, bloemen en<br />

bomen.<br />

Koersmix als terras, Ontwerp: Tuinen van Thomas, Aanleg: Hooft Hoveniers<br />

Verschillende kleuren<br />

Koersmix is verkrijgbaar in verschillende natuurlijke<br />

kleuren. KoMex ® is leverbaar in Rood, Geel,<br />

Naturel en Antraciet en de sterkere versie KoMex ®<br />

BIO is standaard verkrijgbaar in de kleuren Antraciet<br />

en Naturel. Een Extra Waterdoorlatende versie<br />

van de KoMex is er in de kleur Naturel. DurEkomix<br />

® en DurEko-mix ® BIO zijn grijs gemêleerd. De<br />

hardere KoTRec-variant is leverbaar in de kleuren<br />

Naturel en Antraciet. Dankzij de computergestuurde<br />

mengcentrale is de kwaliteit van de Koersmix<br />

altijd constant. Zo is er altijd een 100% recyclebare<br />

halfverharding die zich prima laat combineren<br />

met de gebruikte materialen, de organische<br />

vormen en het toegepaste groen.<br />

108 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERHARDING<br />

‘De aanleg van deze<br />

halfverharding<br />

is zeer aanvoudig’<br />

Eenvoudig aan te brengen<br />

De aanleg van Koersmix halfverharding is zeer<br />

eenvoudig, geeft Baar aan. “Na het uitgraven van<br />

het cunet kan de onderbaan worden aangelegd<br />

en kan de Koersmix daar op afschot overheen worden<br />

aangebracht en verdicht. Vaak kunnen ook<br />

bestaande grind- of schelpenpaden rechtstreeks<br />

worden overlaagd. Het resultaat is een comfortabel<br />

pad met een natuurlijke uitstraling dat bij alle<br />

weersomstandigheden goed begaanbaar blijft en<br />

niet smeert bij regen.”<br />

Koers levert rechtstreeks aan hoveniers of via Terras<br />

& Trends. Koersmix halfverhardingen en vele<br />

andere bouw- en tuinbouwgrondstoffen zijn ook<br />

te bestellen in de webshop Koers.shop. ❚<br />

Koersmix als wandelpad, Ontwerp: Angela’s Tuinen, Aanleg: Hooft Hoveniers<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

109


THEMA VERHARDING<br />

Doorlatende halfverharding als<br />

probleemoplosser in gemeente Nissewaard<br />

‘NATUURLIJKE UITSTRALING<br />

EN MAKKELIJK IN ONDERHOUD’<br />

Het eindresultaat.<br />

De gemeente Nissewaard gebruikt sinds 2021 bij de aanleg van nieuwe paden en de renovatie van bestaande paden halfverharding van HanseGrand.<br />

De resultaten zijn zo goed dat de producten inmiddels zijn opgenomen in het onderhoudsbestek van de gemeente. ‘De paden die we<br />

het eerst hebben aangelegd, liggen er nog steeds als nieuw bij.’<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Maccrox<br />

Raymond van Breugel is als opzichter civieltechnische<br />

werken binnen de gemeente Nissewaard<br />

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud<br />

van het civiele werk in de buitenruimte, zoals asfalt,<br />

bestrating, riolering en wegmeubilair. “Toen<br />

ik hier kwam werken, was er nog geen beleid<br />

voor het renoveren of aanleggen van paden. De<br />

ene opzichter koos voor schelpenpaden, de andere<br />

voor bestrating. We kregen in die tijd veel<br />

meldingen over slecht begaanbare paden. En<br />

dus gingen we op zoek naar een duurzame en<br />

gemakkelijk te onderhouden oplossing met een<br />

natuurlijke uitstraling.”<br />

Klimaatadaptieve oplossingen<br />

Na een zoektocht op internet kwam Van Breugel<br />

in contact met Onno Berens van Maccrox, leverancier<br />

van klimaatadaptieve oplossingen en officieel<br />

vertegenwoordiger van het merk HanseGrand in<br />

de BeNeLux. “We kozen voor halfverharding van<br />

HanseGrand, omdat dit veel meer een natuurlijke<br />

uitstraling heeft dan die van andere leveranciers.<br />

Daarbij kon Maccrox ons goed adviseren, ook<br />

over de aanleg en de benodigde materialen.”<br />

Het eerste proefproject was een succes en er ligt<br />

nu al zo’n 8.000 m 2 aan HanseGrand-paden in de<br />

gemeente Nissewaard. “We hebben het product<br />

sinds vorig jaar opgenomen in ons onderhoudsbestek<br />

voor paden die ingesloten liggen tussen gras.<br />

Inmiddels wordt de aanleg verzorgd door aannemersbedrijf<br />

Kraaijeveld, dat hiervoor ook nauw<br />

samenwerkt met Maccrox.”<br />

110 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERHARDING<br />

‘Mocht er over twintig jaar een pad verplaatst moeten worden, dan<br />

kunnen we de halfverharding gewoon weer hergebruiken’<br />

De aanleg van een speeltuin.<br />

De speeltuin is klaar voor gebruik.<br />

Onderhoudsarm, waterdoorlatend<br />

en herbruikbaar<br />

De ervaringen met Hansegrand zijn erg positief.<br />

Zo raken de paden niet meer beschadigd door<br />

grasmaaiers, die er toch elke negen dagen overheen<br />

rijden. Daarnaast groeit er amper onkruid<br />

doorheen, wat veel werk scheelt. Ook is de halfverharding<br />

goed waterdoorlatend, geeft Van<br />

Breugel aan. “En mocht er over twintig jaar een<br />

pad verplaatst moeten worden, dan kunnen we<br />

de halfverharding gewoon weer hergebruiken op<br />

een andere plek. Dat maakt het extra duurzaam.”<br />

De halfverharding van HanseGrand is leverbaar<br />

in vier kleuren. Van Breugel: “Wij hebben ervoor<br />

gekozen in de hele gemeente dezelfde kleur te<br />

gebruiken, naturel. Zo krijgen we overal dezelfde<br />

uitstraling. Alleen op de begraafplaats is er een<br />

andere kleur gekozen.”<br />

Nieuwe toepassingen<br />

De gemeente Nissewaard en zijn inwoners zijn erg<br />

tevreden over de nieuwe paden. “De paden die we<br />

als eerste hebben aangelegd, liggen er nog steeds<br />

als nieuw bij.” Daarom wordt er nu ook gekeken<br />

naar nieuwe toepassingen. “In een oude straat<br />

in Heenvliet bijvoorbeeld, raakte de bestaande<br />

bestrating beschadigd door worteldruk. Omdat<br />

HanseGrand halfverharding hier wel tegen bestand<br />

moet zijn, gaan we in die straat in overleg<br />

met bewoners als proef zo’n 200 m 2 halfverharding<br />

aanbrengen voor de huizen. Als deze bewoners<br />

tevreden zijn, kunnen we dit verder uitrollen<br />

in andere straten, waar oude bomen niet mogen<br />

wijken. De bewoners zijn positief over het plan en<br />

we zijn heel benieuwd hoe dit uit gaat pakken.” ❚<br />

De aanleg van een pad met HanseGrand halverharding in de gemeente Nissewaard.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

111


THEMA VERHARDING<br />

Vraag naar circulaire verhardingen neemt toe<br />

Samen op pad met duurzame<br />

secundaire bouwgrondstoffen<br />

Secundaire bouwgrondstoffen zijn zeer geschikt voor allerlei duurzame wegenbouwprojecten. Edward de Jong, directeur bij Pelt & Hooykaas<br />

Groep, vertelt over de samenwerking als producent met leverancier De Hoop Bouwgrondstoffen en hun succesvolle product BGSPad.<br />

Tekst Reina Lanters | Beeld De Hoop Bouwgrondstoffen<br />

De Hoop Bouwgrondstoffen is leverancier van allerlei<br />

grondstoffen voor beton, asfalt en de bouw<br />

van allerlei wegen. Samen met hun zusterbedrijf<br />

Pelt & Hooykaas richten ze zich op duurzame,<br />

circulaire bouw. Edward vertelt over de succesvolle<br />

samenwerking: “Sinds 1994 werken de Hoop<br />

Bouwgrondstoffen en Pelt & Hooykaas intensief<br />

samen. De laatste jaren is dit alleen nog maar<br />

meer geworden. De Hoop heeft een groot netwerk<br />

en wij hebben de productkennis in huis. Dat vormt<br />

een mooie combinatie.”<br />

Duurzame bouwgrondstoffen<br />

De Hoop Bouwgrondstoffen levert verschillende<br />

halfverhardingen die Pelt & Hooykaas produceert.<br />

Edward vertelt: “Wij houden ons bij Pelt & Hooykaas<br />

voornamelijk bezig met halfverhardingen,<br />

zoals BGSPad. De duurzame grondstoffen voor de<br />

verhardingen zorgen voor een groot draagvlak. Dit<br />

maakt het geschikt om over te lopen, fietsen en<br />

bijvoorbeeld licht motorisch verkeer.”<br />

Duurzaamheid is een grote factor in de ontwikkeling<br />

van de producten. “Je kan heel lang<br />

gebruik maken van de materialen zonder extra<br />

onderhoud. Het eindproduct heeft daarbij lage<br />

milieukosten. De MKI waarde is 30 cent per<br />

ton, wat het voor een aannemer ook interessant<br />

maakt”, legt Edward uit.<br />

BGSPad geschikt voor wandelpaden.<br />

BGSPad<br />

De interesse in de circulaire bouwgrondstoffen<br />

neemt steeds meer toe, en terecht. Edward vertelt:<br />

“Veel gemeentes gebruiken bijvoorbeeld<br />

ons product BGSPad, omdat het een natuurlijke<br />

uitstraling creëert voor parken, bossen en natuurgebieden.<br />

Het is een perfecte halfverharding voor<br />

elk project. Het materiaal is niet alleen slijtvast,<br />

maar het biedt onkruid ook geen kans. Daarnaast<br />

is het product 100% gerecycled. Je kunt het bijvoorbeeld<br />

afstrooien met schelpen voor een nog<br />

mooiere uitstraling.”<br />

Een perfecte halfverharding voor elk project.<br />

De Hoop Bouwgrondstoffen biedt BGSPad aan<br />

evenals de andere producten die Pelt & Hooykaas<br />

produceert. Edward licht dat toe: “Bij Pelt &<br />

112 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERHARDING<br />

Het materiaal biedt een natuurlijke uitstraling.<br />

‘We spelen in op nieuwe ontwikkelingen<br />

met onze circulaire bouwgrondstoffen’<br />

Hooykaas IJmuiden in Velsen Noord produceren<br />

we BGSPad, Duo-mix en LD-mix. Onze producten<br />

zijn dan ook onderhoudsvriendelijk en eenvoudig<br />

aan te leggen.”<br />

De aanleg van het BGSPad<br />

Eén van de grote voordelen van BGSPad is dat het<br />

door de samenstelling niet verpapt en tegelijkertijd<br />

heeft het een zelfreparerend vermogen. Edward<br />

legt uit waar je op moet letten bij de aanleg<br />

van het BGSPad: “Bij de aanleg is het belangrijk<br />

dat je op het vochtgehalte let en de manier van<br />

verdichting. Als je het depot gelijkmatig natmaakt<br />

met een kraan, shovel of door het in een mengbak<br />

te mengen, kun je het met een asfaltspreidmachine<br />

in het cunet verwerken. Na het aanbrengen,<br />

moet je het BGSPad egaal verdichten met een<br />

wals.”<br />

Blijven vernieuwen<br />

De samenwerking tussen De Hoop Bouwgrondstoffen<br />

en Pelt & Hooykaas levert mooie producten<br />

op, zoals dus het BGSPad. Daarnaast blijven<br />

de bedrijven vernieuwen. “Het mooie aan onze<br />

producten is dat we ze in Nederland produceren<br />

en samenstellen, en dat brengt alle goede eigenschappen<br />

van onze producten samen. We blijven<br />

dan ook bezig met vernieuwen en het ontwikkelen<br />

van nieuwe producten.”<br />

BGSPad geeft een mooie uitstraling.<br />

Op de vraag wat we in te toekomst van De Hoop<br />

Bouwgrondstoffen en Pelt & en Hooykaas kunnen<br />

verwachten antwoord Edward lachend: “Daar kan<br />

ik nu nog niet iets over zeggen. Als je me volgend<br />

jaar weer interviewt laat ik het weten.” ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

113


Jij verdient<br />

meer.<br />

Als groenprofessional heb je mooi werk.<br />

Mooi werk verdient een gezonde marge.<br />

Bespaar kosten en manuren met de tools van Topcon.<br />

Wij staan voor je klaar met: 2D en 3D Maatvoering • (3D) Machinebesturing •<br />

Ontwerp- & Projectmanagementsoftware • Lasers & GPS • Trainingen & Support<br />

www.topconpositioning.nl<br />

Geen<br />

kabels<br />

Hoge<br />

nauwkeurigheid<br />

Tijdsbesparing<br />

4G-beheer binnen<br />

een straal van 15 km<br />

Milieuvriendelijk<br />

oplossing<br />

Perfect maaien,<br />

waar en hoe u het wilt<br />

® technologie<br />

Onze innovatieve WISENAV ® draadloze oplossing biedt u perfecte<br />

controle over uw robotmaaier. Vanuit een eenvoudige smartphoneapp<br />

kunt u een maaipatroon programmeren op elk type terrein,<br />

terwijl u uitsluitingszones definieert. Hiermee kunt u ook meerdere<br />

machines in 4G beheren, binnen een straal van 15 km.<br />

WISENAV ® : de beste technologie voor perfect maaien<br />

www.belrobotics.com<br />

Advertentie De Hovenier_197x130.indd 1 26-06-23 18:14:55


Al 50 jaar<br />

partner van<br />

de groene<br />

sector<br />

De juiste producten én advies<br />

bij technische vraagstukken<br />

Ruim assortiment voor hoveniers<br />

Altijd & overal online bestellen<br />

Meer info op<br />

wildkamp.nl/hoveniers<br />

Ondersteuning op maat bij projecten<br />

Direct iets nodig? Altijd een<br />

vestiginging de buurt<br />

wildkamp.nl<br />

Kom verder!


THEMA VERHARDING<br />

Onderhoudsvriendelijk en licht<br />

HALFVERHARDING: OOK IDEAAL VOOR DAKTUINEN<br />

Bij de aanleg van daktuinen speelt het gewicht van de gebruikte producten een belangrijke rol. Ook moet regenwater op een goede manier<br />

afgevoerd worden. De lichte en onderhoudsvriendelijke halfverharding Achterhoeks Padvast biedt uitkomst. Hardeman Zand- en Grindhandel<br />

adviseerde recent over de aanleg van twee daktuinen met dit product. ‘In zulke specifieke gevallen worden we er graag in het voortraject<br />

bij betrokken.’<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Hardeman Zand- en Grindhandel<br />

In het Belgische Sint- Truiden legt Geba Projecten uit Mook in opdracht van V&V Infra uit Diest(BE) een daktuin aan op een ondergrondse parkeergarage met<br />

Achterhoeks Padvast.<br />

116 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


THEMA VERHARDING<br />

Padvast op daktuinen<br />

In het Belgische Sint- Truiden legt Geba Projecten<br />

uit Mook in opdracht van V&V Infra uit Diest(BE)<br />

een daktuin aan op een ondergrondse parkeergarage.<br />

Hardeman: “Deze daktuin ligt iets hoger<br />

dan maailveldniveau. Tussen bebouwing wordt<br />

hier een groen binnenpark gecreëerd. De wandelpanden<br />

zijn aangelegd met Achterhoeks Padvast.<br />

Wij hebben de tuinarchitect en de hovenier hierin<br />

kunnen adviseren. In totaal gaat het om zo’n 630<br />

m 2 aan paden en 120 ton Achterhoeks Padvast.”<br />

In totaal gaat het bij dit project om zo’n 630 m 2 aan paden en 120 ton Achterhoeks Padvast.<br />

Achterhoeks Padvast is een ongebonden halfverharding,<br />

zonder bindmiddel of leem. Het bestaat<br />

uit gebroken materiaal dat gezeefd wordt op de<br />

juiste fracties om de juiste samenstelling te krijgen.<br />

De stabiliteit wordt verkregen door de vorm<br />

en hardheid van de korrel. Het product is onder andere<br />

geschikt voor de aanleg van opritten, wandelen<br />

fietspaden. Daarbij is het duurzaam: Padvast<br />

verslijt niet, er komt bijna geen onkruid doorheen<br />

en is onderhoudsvriendelijk. Doordat het product<br />

waterdoorlatend is, wordt wateroverlast voorkomen.<br />

De grijswitte kleur heeft een hoge lichtreflectie<br />

in het donker, dus de paden lichten goed op.<br />

Daarnaast zorgt het in droge perioden voor minder<br />

stofvorming. Padvast is verkrijgbaar in verschillende<br />

maten en voorzien van het <strong>NL</strong> Greenlabel A.<br />

Gijs Hardeman van Hardeman Zand- en Grindhandel:<br />

“De vraag naar Padvast neemt toe. We leveren<br />

het aan hoveniers door heel Nederland, zowel in<br />

big bags als losgestort en in iedere gewenste hoeveelheid.<br />

Daarnaast adviseren we ook. Bij nieuwbouw<br />

is de aanleg van paden vrij standaard, maar<br />

we geven ook maatwerk advies bij bestaande halfverharding<br />

waar problemen zijn ontstaan. Achterhoeks<br />

Padvast is dan vaak de perfecte oplossing.”<br />

‘In zulke specifieke gevallen worden we er<br />

graag in het voortraject bij betrokken. Zo<br />

voorkom je problemen’<br />

Op een daktuin is een specifieke opbouw nodig<br />

en wordt gewerkt met dunnere lagen. In dit project<br />

is de ondergrond van uitgezeefde betongranulaat,<br />

waarop een laag van 8 cm dik aan Achterhoeks<br />

Padvast werd aangebracht. “Dat is een<br />

mooie opbouw voor daktuinen. Hierin adviseren<br />

wij graag op maat. De belasting van de paden<br />

is hier minder intensief dan in bijvoorbeeld een<br />

openbaar park. We hebben ook een standaard<br />

verwerkingsadvies, maar in zulke specifieke gevallen<br />

worden we er graag in het voortraject bij<br />

betrokken. Zo voorkom je problemen.”<br />

Eind van het jaar legt Van Ginkel Groep uit<br />

Veenendaal een daktuin met Achterhoeks Padvast<br />

aan bij Olympiade in Amstelveen. Hardeman:<br />

“In totaal gaat het om zo’n 2.300 m 2 aan<br />

paden. Er wordt gewerkt met een ondergrond<br />

van lava, want dat is licht en waterdoorlatend.<br />

Achterhoeks Padvast is niet moeilijk om aan te<br />

leggen. Hoveniers met een beetje ervaring met<br />

halfverharding leggen het meestal zelf aan op<br />

basis van onze tips. Het is bij daktuinen vooral<br />

belangrijk dat de ondergrond waterdoorlatend<br />

is en dat het water bij zware regenval naar de<br />

zijkanten weg kan stromen of wordt opgevangen<br />

in retentiekratten. Door te werken met een<br />

ondergrond van lava blijft het vochtpercentage<br />

toch op een goed niveau.” ❚<br />

Op een daktuin is een specifieke opbouw nodig en wordt gewerkt met dunnere<br />

lagen.<br />

De belasting van de paden is in een daktuin minder intensief dan in bijvoorbeeld<br />

een openbaar park.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

117


Accupakketten voor meerdere merken te gebruiken<br />

‘OOK DE TOEKOMST VAN<br />

ACCUTECHNOLOGIE IS GROEN’<br />

In de zoektocht naar een ecologische en duurzame toekomst voor onze planeet lijkt elektrificatie de weg vooruit. De verbranding van fossiele<br />

brandstoffen jaagt koolstof, dat sinds duizenden jaren in onze aarde is opgeslagen, in de atmosfeer en dat is niet zonder consequenties.<br />

Tekst en beeld ELIET Europe<br />

het veranderen zijn. Eén van de spelers die hier<br />

stukje bij beetje een hoofdrol opeist, is het merk<br />

EGO Power+, een merk uit de koker van één van<br />

de grootste internationale spelers op de markt:<br />

Chervon. Onder het merk EGO, brengen zij een<br />

productrange op de markt, die uitsluitend door<br />

accu’s wordt aangedreven.<br />

De LCD display geeft de werkuren en<br />

batterijlading aan.<br />

Na meer dan een eeuw industrialisatie waar<br />

fossiele brandstof letterlijk de olie was van de<br />

vooruitgang, wordt nu de klimaatrekening gepresenteerd.<br />

Energie zonder uitstoot is de enige oplossing<br />

om een kentering teweeg te brengen in de<br />

afbreuk van onze aarde. Het opslaan van groene<br />

energie en beschikbaar maken op het moment dat<br />

je het nodig hebt, lijkt de sleutel. Cruciaal hierin<br />

zijn goede batterijen. Het is dus geen wonder dat<br />

er momenteel een wedloop plaatsvindt tussen<br />

aanbieders van batterij-oplossingen om de standaard<br />

te zetten in de markt.<br />

Accu technologie<br />

De batterijen van EGO werken op een 56V systeem<br />

en beschikken over één van de hoogste<br />

energiedichtheden per batterijcel. De architectuur<br />

van de batterijen zorgt voor een optimale<br />

koeling, waardoor de energieoverdracht tussen<br />

batterij en machine zeer efficiënt is. Dit betekent<br />

dat er weinig energie tijdens het proces verloren<br />

gaat, wat bij brandstofmotoren wel anders<br />

is. EGO heeft een universeel batterij-docking<br />

platform waarvoor ze een reeks van 7 batterijen<br />

met verschillende vermogens aanbiedt. Dit stelt<br />

de gebruiker in staat om binnen zijn budget en<br />

Accu revolutie<br />

De tuinsector voor grote machines leek in de<br />

greep van de heersende merken, die brandstof<br />

aangedreven motoren in stand hielden. Echter<br />

recent worden deze oppermachten plots door<br />

elkaar geschud door nieuwe disruptieve spelers,<br />

die met hun accutechnologie het speelveld aan<br />

EGO batterijen: 5 Ah + 10 Ah.<br />

118 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


gewenste toepassing steeds de batterij te kiezen<br />

die voor hem op dat moment het best geschikt is,<br />

gekeken naar gewicht en gebruiksduur.<br />

EGO Power+ heeft een eigen productgamma<br />

van handgedragen accugereedschap, denk aan<br />

bosmaaiers, heggenscharen, kettingzagen, bladblazers<br />

maar daarnaast ook een groeiend gamma<br />

aan machines zoals loopmaaiers, sneeuwruimers<br />

en recent ook ware zitmaaiers. Allen werken zij op<br />

dezelfde uitwisselbare batterijen.<br />

Partnerships binnen de tuinsector<br />

Een drietal jaar geleden besloot EGO zijn accutechnologie<br />

open te stellen voor andere fabrikanten<br />

van originele machines ofwel OEMs. De markt<br />

is namelijk in volle ontwikkeling in de richting van<br />

elektrificatie en veel fabrikanten in nichesectoren<br />

zoeken naar passende accu-technologie. EGO ging<br />

hierbij selectieve partnerships aan met een aantal<br />

toonaangevende merken binnen de tuinsector.<br />

Hiervoor bouwde EGO een universele “power<br />

unit”, die een combinatie is van een DC motor<br />

met motorsturing en een geïntegreerd dockinplatform<br />

dat plaats biedt aan twee EGO batterijen.<br />

Aanvankelijk was hier een aandrijfcel ontwikkeld<br />

met verticale aftakas. Op basis van deze<br />

krachtbron kwamen reeds een aantal producten<br />

“Powered by EGO” op de markt. Producten voorzien<br />

van deze technologie zijn langgrasmaaiers,<br />

borstelmachines, versnipperaars, motorhakken en<br />

hogedrukreinigers.<br />

EGO motor met batterijen.<br />

‘Deze strategie zal EGO batterijen<br />

nog aantrekkelijker maken’<br />

Nieuwe krachtbron<br />

Op verzoek van en in samenwerking met haar<br />

partners ontwikkelde EGO recent ook een aandrijfcel<br />

met horizontale aftakas. Deze nieuwe<br />

krachtbron zal binnenkort op de markt komen en<br />

exclusief terug te vinden zijn bij een aantal premium<br />

merken. De motor heeft een elektrisch uitgaand<br />

vermogen van 3200 W, wat vergelijkbaar<br />

is met een benzinemotor van ongeveer 6 pk. De<br />

krachtbron beschikt over een aantal leuke features<br />

zoals een LCD display waarop werkuren en<br />

batterijlading permanent zijn afgebeeld. Ook deze<br />

aandrijfunit beschikt over twee plaatsen voor de<br />

EGO batterijen.<br />

Looptijd<br />

Dankzij het ruime aanbod van EGO batterijen, kan<br />

men zelf de looptijd van de toepassing bepalen.<br />

Kies je voor twee zware batterijen van 12 Ah kun<br />

je langer werken dan met twee 6 Ah batterijen. De<br />

EGO krachtbron met horizontale PTO as leent zich<br />

voor heel wat meer toepassingen en is universeel<br />

inzetbaar.<br />

Deze “Powered by EGO” strategie waarin zij de<br />

samenwerking zijn aangegaan met OEM fabri-<br />

EGO motor van Maestro Country e-power versnipperaar.<br />

kanten, zal EGO batterijen nog aantrekkelijker<br />

maken. De investering in batterijen en laders is<br />

nu namelijk niet alleen meer toepasbaar op de<br />

accu tuinmachines van EGO Power+, maar op een<br />

nog veel groter aanbod aan merk overschrijdende<br />

machines. Iets wat hoveniers en tuinaannemers<br />

zeker zal aantrekken. De verwachting is dat deze<br />

aanpak zal leiden tot kruisbestuivingen en een<br />

versnelling van nieuwe innovaties. Ook zal dit zal<br />

de stap naar accu-oplossingen door eindgebruikers<br />

bespoedigen. De groene revolutie is hiermee<br />

echt gestart. ❚<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

119


120<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

Mocht tijdens het laden van de 8,10,16<br />

of 20 accu’s die zich in de kluis<br />

bevinden er één spontaan ontbranden,<br />

dan houdt de Seefion accukluis de<br />

brand binnen.


Pantar Amsterdam en Diemen<br />

installeerde op vier locaties accukluizen<br />

Veilig laden ZONDER<br />

BRANDGEVAAR is<br />

belangrijk bij overstap<br />

naar accumachines<br />

Bij de aanbesteding van gemeentelijke groenvoorzienings-projecten is het belangrijk dat ook je machines “groen” zijn. Bij Pantar, met vestigingen<br />

in Amsterdam en Diemen, weten ze dat maar al te goed en dus zijn ze overgestapt op accumachines. Gelukkig hebben ze ook gekeken<br />

naar het voorkomen van brand tijdens het laden van al die accu’s en zijn op alle vier de locaties accukluizen van Seefion geplaatst. Hiermee<br />

voldoen ze al aan de normen van de toekomst en is het risico op brand geminimaliseerd.<br />

Tekst Mark Koopmans | Beeld Seefion BV<br />

Toen eenmaal bewust gekozen was voor accuaangedreven<br />

machines (kettingzagen, bladblazers,<br />

heggenscharen, enz.) wist Bas van Breukelen,<br />

werkcoördinator bij Pantar, dat hij aan<br />

de bak moest. Tijdens de voorbereiding van dit<br />

project had hij zich al ingelezen en wist dus dat<br />

het laden van Lithium-Ion accu’s niet zonder<br />

gevaar was. Er bestaat een significant risico op<br />

spontane ontbranding van een accu tijdens het<br />

laden en het laatste dat je wilt is dat er een grote<br />

brand uitbreekt. Bas herinnert zich nog waar hij<br />

tijdens zijn oriëntatie achter kwam: ‘Los van de<br />

regelgeving die er aan zit te komen op dit gebied,<br />

was onze verzekeraar ook heel duidelijk. We<br />

moesten iets doen om brand te voorkomen en<br />

al snel kwamen we uit bij Seefion. Ze zijn een<br />

partij met een berg aan ervaring op het gebied<br />

van levering en installatie van accukluizen. Toen<br />

we eenmaal gesproken hadden met Remco van<br />

Kuilenburg, directeur van Seefion, was de keuze<br />

niet meer moeilijk. Hun producten en diensten<br />

sloten naadloos aan bij onze behoefte’<br />

Veiligheid boven alles<br />

Zoals een traditionele kluis bedoeld is om kwaadwillenden<br />

buiten te houden, zo is een accukluis<br />

precies andersom bedoeld. Mocht tijdens het<br />

laden van de 8,10,16 of 20 accu’s die zich in de<br />

kluis bevinden er één spontaan ontbranden, dan<br />

houdt de Seefion accukluis de brand juist binnen.<br />

Zelf bij een explosie weerstaat de accukluis deze<br />

krachten en wordt de omgeving dus gespaard van<br />

allerlei calamiteiten. Die veiligheid voor panden<br />

en mensen vindt Bas erg belangrijk: ‘Onze mensen<br />

hebben uiteraard even moeten wennen aan het<br />

omgaan met de accukluizen. Als je de deur te lang<br />

open laat staan, klinkt er een piepsignaal. Het is<br />

natuurlijk essentieel dat de deur goed gesloten<br />

wordt. Gelukkig waren onze mensen snel genoeg<br />

doordrongen van de noodzaak om de deur steeds<br />

te sluiten en nu weet men niet beter.’<br />

Gefaseerd laden<br />

Naast veiligheid bieden de accukluizen van<br />

Seefion de mogelijkheid om, bijvoorbeeld gedurende<br />

de nacht, gefaseerd en gepland te<br />

laden. Zo worden stroompieken voorkomen en<br />

dat heeft voordelen voor de totale elektrische<br />

installatie. Door de ingebruikname van de accukluizen<br />

is de orde en netheid in de vestigingen<br />

van Pantar toegenomen. Geen wirwar van<br />

laders en snoeren op werkbanken meer, maar<br />

alles netjes en veilig opgeruimd. Dat komt de<br />

kwaliteit van het werk en de werksfeer ten goede.<br />

Bas van Breukelen is een blij man. ❚<br />

Bas van Breukelen: ‘Bij Pantar staat<br />

veiligheid voorop, ook bij het laden van<br />

accu’s. Accukluizen zijn daarbij essentieel’<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

121


De Vertid- Drain wordt wereldwijd ingezet op beroemde golfbanen, voetbalstadions, parken en paardenrenbanen.<br />

Beluchten, verticuteren en doorzaaien<br />

Een grasmat vraagt om<br />

meer dan maaien alleen<br />

Om een sportveld of golfbaan optimaal te kunnen benutten, is het onderhoud ervan erg belangrijk. En dan gaat het zeker niet alleen om<br />

maaien, ook beluchten, verticuteren en doorzaaien zijn hierbij belangrijk.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Van der Haeghe<br />

Redexim is wereldwijd marktleider op het gebied<br />

van machines voor het onderhoud van sportvelden<br />

en golfbanen. Het gamma bestaat uit onder<br />

andere beluchters, doorzaaimachines, bezandingsmachines,<br />

topdressers, borstels, verticuteerders<br />

en machines voor het onderhoud van kunstgrasvelden.<br />

De beluchtingsmachine Verti-Drain<br />

van Redexim is inmiddels een begrip, zegt Aard<br />

Pennings, productspecialist bij importeur Van der<br />

Haeghe. “Redexim produceert de Verti-Drain sinds<br />

1980 en beschikt inmiddels over een compleet<br />

programma aan machines voor het onderhoud<br />

van gras in de breedste zin. Deze machines worden<br />

wereldwijd ingezet op beroemde golfbanen,<br />

voetbalstadions, parken en paardenrenbanen.”<br />

Om de grasmat in topconditie te houden, is beluchten<br />

één van de belangrijkste bewerkingen.<br />

Met de beluchtingsmachine worden gaten in de<br />

harde toplaag geprikt, waardoor er lucht en water<br />

bij de wortels kan komen. “Het is met name ideaal<br />

om te beluchten voor het beregenen of het toevoegen<br />

van vloeibare meststoffen. Uiteindelijk creëer<br />

je zo een goed doorlatende grasmat en een goed<br />

bespeelbaar veld, ook na hevige regenval. Door<br />

te beluchten, worden de wortels van de grasmat<br />

tot wel 15 of 20 cm lang, wat de grasmat sterk<br />

maakt en daarmee geschikt voor zware belasting.<br />

En doordat de bodemstructuur losser wordt, kan<br />

opgehoopt ammonia uit de grond ontsnappen.”<br />

122 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


Veel verschillende modellen<br />

De Verti-Drain penbeluchtingsmachines zijn leverbaar<br />

in verschillende werkbreedtes en ook de<br />

werkdiepte varieert van zo’n 15 cm tot 40 cm<br />

diep. “Welke machine de beste keus is, hangt af<br />

van de wens van de klant. De ene klant wil vaker<br />

beluchten, maar minder diep en de ander juist<br />

minder vaak maar wel dieper. Ook de functie en<br />

bespeelbaarheid van de grasmat is hierin een belangrijke<br />

factor. Greenkeepers en fieldmanagers<br />

weten zelf heel goed welke machine ze nodig<br />

hebben voor bijvoorbeeld de fairway, tee, green of<br />

sportveld. Voor golfbanen is de Verti-Drain 7316<br />

en 7416 heel populair. Die heeft een maximum<br />

werkdiepte van resp. 30 cm en 35 cm en een werkbreedte<br />

van 1.60 m. Er is ook veel vraag naar de<br />

modellen uit de Fast-series: die worden aangedreven<br />

door middel van V-snaren, terwijl de andere<br />

modellen zijn uitgerust met een gearbox (schakelkast).<br />

Deze machines hebben een hoge capaciteit<br />

en de gebruiker kan er snel mee werken, al is de<br />

werkdiepte iets minder diep.”<br />

De pennen van de Verti-Drain gaan standaard<br />

verticaal naar beneden en verticaal weer omhoog,<br />

maar de gebruiker kan ook een hoek instellen. Zo<br />

ontstaat er een wrikbeweging en wordt de harde<br />

laag nog beter opengebroken. Dit maakt de ondergrond<br />

losser en zorgt voor een betere opname<br />

en afvoer van regenwater.<br />

Holle pennen of messen<br />

De Verti-Drain is niet de enige beluchtingsmachine<br />

van Redexim. Een zwaardere beluchtingsmachine<br />

is de Verti-Core. Die belucht met<br />

holle pennen, waarmee de zandmassa uit de<br />

grasmat wordt gehaald. Dit is een goede behandeling<br />

voor het bezanden of topdressen.<br />

De Verti-Quake is ook een beluchter, maar die<br />

is voorzien van messen in plaats van pennen.<br />

Deze messen kunnen sneetjes in de grasmat<br />

Er zijn veel varianten van de Verti-Drain.<br />

‘Beluchten is met name ideaal voor<br />

het beregenen of het toevoegen<br />

van vloeibare meststoffen’<br />

maken tot een diepte van 25 centimeter. De<br />

roterende werking van de messen creëert ook<br />

een zijdelingse verplaatsing van de grond. De<br />

messen zijn 12mm breed.<br />

Naast beluchten, is het ook van belang regelmatig<br />

te verticuteren en door te zaaien. Pennings:<br />

“Redexim heeft ook verticuteermachines voor het<br />

verwijderen van vilt en mos uit de toplaag van<br />

het gazon. Met de Turf Tidy kan dat vervolgens<br />

worden opgeveegd. Daarnaast heeft Redexim<br />

verschillende soorten en modellen doorzaaimachines<br />

voor het verkrijgen van een optimale,<br />

dichte grasmat.” ❚<br />

Door goed te beluchten, blijft de grasmat in topconditie. Verti-Drain 7316.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

123


Het afgelopen jaar verkocht Knegt tweehonderd tractors.<br />

Met externe accu tot wel negen uur werken<br />

Elektrische tractors<br />

voor de wereldmarkt<br />

Knegt International timmert stevig aan de weg. Niet alleen in Europa neemt de vraag naar de elektrische tractors van Nederlandse makelij<br />

toe, ook vanuit Noord-Amerika is belangstelling.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Knegt International<br />

De elektrische tractors van Knegt zijn uit te rusten<br />

met een extra accu.<br />

“We zijn een samenwerking aangegaan met een<br />

dealernetwerk in Canada en Noord-Amerika”, vertelt<br />

Kick Kotzias, directeur van Knegt International.<br />

“Zij hebben inmiddels hun eerste order geplaatst<br />

en gaan de tractors daar zelf op de markt brengen.<br />

Dat geeft wel aan dat de vraag naar elektrisch aangedreven<br />

voertuigen ook daar toeneemt.”<br />

Het assortiment van Knegt bestaat uit dieselmodellen<br />

en twee elektrische modellen (45pk en 55pk),<br />

waarvoor het bedrijf een innovatieprijs ontving. “In<br />

de nabije toekomst willen we helemaal overstappen<br />

naar elektrisch. De elektrische tractors zijn<br />

emissievrij, geven geen geluidsoverlast en hebben<br />

lage onderhoudskosten. Met de elektromotoren<br />

met gescheiden hydrauliek en aandrijving, is de<br />

belasting goed af te stemmen op elk type werk.<br />

Daarbij hebben ze een hoog vermogen.”<br />

Accu’s wisselen<br />

Om ervoor te zorgen dat professionele gebruikers<br />

de hele dag kunnen werken met de tractor, ontwikkelde<br />

Knegt een externe accu, die zowel in de<br />

front- als achterhef te plaatsen is. “Is na drie uur<br />

werken de externe batterij leeg? Dan leg je die<br />

aan de snellader en werk je verder met de standaard<br />

accu. Na drie uur volledig belastbaar werken<br />

stap je weer over op de inmiddels opgeladen<br />

124 O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


externe accu. Zo kun je er tot wel negen uur mee<br />

werken. Deze oplossing is met name ideaal voor<br />

bijvoorbeeld loonwerkers en hoveniers. Fruittelers<br />

hebben vaak minder behoefte om lang achter elkaar<br />

door te werken.”<br />

De externe batterij is eventueel ook te gebruiken<br />

als stand alone accu voor andere doeleinden. In<br />

combinatie met een omvormer kun je er energie<br />

aan onttrekken voor bijvoorbeeld verlichting.<br />

Minimaal gereedschap<br />

De elektrische tractors van Knegt worden volledig<br />

in Nederland geproduceerd. Qua prestaties<br />

zijn ze vergelijkbaar met dieselmodellen.<br />

De machines zitten eenvoudig in elkaar en<br />

zijn, zo nodig, met minimaal gereedschap te<br />

repareren. Alle lagers en keringen in de hele<br />

tractor zijn in een gestandaardiseerde maat,<br />

zelfs in de versnellingsbak. Elk mechanisatiebedrijf<br />

heeft deze wel liggen of kan ze kopen<br />

bij hun lokale leverancier.<br />

De elektrische tractors zijn zeer geschikt voor<br />

onder andere het onderhoud van golfbanen en<br />

sportvelden. Er zijn vele opties mogelijk, zoals<br />

met of zonder cabine. Met daarin standaard<br />

een geluidsinstallatie en verwarming. Maar ook<br />

met een fronthef of een voorlader die speciaal<br />

is ontwikkeld door Stoll. Uiteraard zijn de modellen<br />

voorzien van de benodigde keurmerken.<br />

De tractoren kunnen worden gepersonaliseerd net zoals voor VIC landscaping.<br />

‘De machines zitten eenvoudig in elkaar en<br />

zijn met minimaal gereedschap te repareren’<br />

Knegt ontstond twintig jaar geleden toen oprichter<br />

Jeroen van Eerd in Azië onderdelen kocht voor<br />

zes tractoren en deze thuis in elkaar bouwde. Inmiddels<br />

werken er tien mensen bij het bedrijf en<br />

werden er het afgelopen jaar tweehonderd tractors<br />

verkocht. Het bedrijf heeft de ambitie nog<br />

een elektrische tractor te ontwikkelen, een maatje<br />

groter dan de bestaande modellen. ❚<br />

De tractors zijn inzetbaar voor vele doeleinden.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

125


Robotmaaiers en ballenverzamelaars<br />

COMPLETE SET VOOR ONDERHOUD GOLFBANEN<br />

Het onderhoud van golfbanen vergt veel inspanningen. De robotmaaiers en ballenverzamelaars van Belrobotics kunnen dit werk aanzienlijk<br />

verlichten. Momenteel biedt Yamabiko Europe de mogelijkheid het duo zes weken lang vrijblijvend te testen.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Yamabiko Europe<br />

Sales & marketing director Diederick Geerinckx van<br />

Yamabiko Europe: “Traditioneel maaien van golfbanen<br />

is arbeidsintensief. Daarnaast is regelmatig<br />

onderhoud van de apparatuur noodzakelijk en zijn<br />

de energiekosten aanzienlijk. Belrobotics kent de<br />

eisen van golfprofessionals en -liefhebbers. Onze<br />

robotoplossingen verkorten de werktijd, garanderen<br />

een goede gazonkwaliteit en helpen bij het<br />

bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.”<br />

Meer en meer greenkeepers gebruiken nu ook de<br />

robotmaaiers om de fairways en sommige roughs<br />

zeer regelmatig te maaien. De robotmaaiers van<br />

Belrobotics werken autonoom en onvermoeibaar.<br />

Ze zijn ontworpen met duurzame materialen en<br />

vereisen slechts een laag stroomverbruik om op<br />

te laden.<br />

De messen van de Belrobotics robotmaaiers voeren<br />

een perfecte mulch uit. Dit garandeert natuurlijke<br />

bemesting en een betere weerstand van het gazon.<br />

Maar maaien is niet de enige klus die moet<br />

gebeuren op de golfbaan. Belrobotics ontwikkelde<br />

de BallPicker: een robotballenverzamelaar die ten<br />

minste 12.000 golfballen per dag kan verzamelen.<br />

Handig, want hiermee worden gevaarlijke situaties<br />

De Ballpicker.<br />

126<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong>


‘Onze robotoplossingen verkorten de werktijd, garanderen<br />

een goede gazonkwaliteit en helpen bij het bereiken van de<br />

duurzaamheidsdoelstellingen’<br />

Win zes weken gratis testen<br />

Als u nu een demo aanvraagt, maakt<br />

u kans op zes weken gratis testen op<br />

uw eigen terrein. Aanvragen kan op<br />

www.belrobotics.com/golftour.<br />

Meer en meer greenkeepers gebruiken nu ook de robotmaaiers om de fairways en sommige roughs zeer regelmatig te maaien.<br />

op de driving range voorkomen. De BallPicker verzamelt<br />

de ballen en brengt ze terug in een drop-pit<br />

voor automatische reiniging. Zo staan de golfbaldispensers<br />

altijd klaar voor de volgende ronde.<br />

GPS-RTK en WiseNav ® technologie<br />

De professionele robotmaaier en de ballenverzamelaar<br />

vormen samen een handig duo voor greenkeepers.<br />

De ingebouwde GPS-RTK-technologie<br />

zorgt ervoor dat de machines in systematische<br />

banen kunnen werken. Met de WiseNav-update ®<br />

werken de machines nog nauwkeuriger. Zo kunnen<br />

de maaiers zowel met als zonder draad in<br />

banen maaien met een drie keer hoger rendement<br />

tot wel zes hectare. De gebruiker kan zeer flexibel<br />

werkzones aanpassen.<br />

Deze technologie is zeer geschikt voor sportvelden.<br />

Omdat het hier gaat om grote oppervlakken,<br />

levert deze manier van werken een enorme tijdbesparing<br />

op. Geerinckx: “Bij de introductie van GPS-<br />

RTK was het nog wel een vereiste om een draad te<br />

gebruiken, die voorkomt dat de robot buiten het<br />

werkterrein zou komen. Onze ingenieurs ontwikkelden<br />

daarom Wisenav: een systeem waarmee<br />

gebruikers een virtuele grens kunnen maken rond<br />

het terrein.” Wisenav staat voor Wireless Satellite<br />

Exact Navigation.<br />

Eenvoudige installatie<br />

Die virtuele grens wordt gemaakt door met een<br />

mobiele telefoon met de app van Belrobotics<br />

vanaf het laadstation een rondje om het terrein<br />

te lopen. Met een druk op de knop kan de<br />

gebruiker begrenzingen aangeven, zo veel als<br />

nodig is. Ook kan de eindgebruiker via de app<br />

zones instellen waar wel en waar niet gemaaid<br />

hoeft te worden. Ook de gewenste maairichting<br />

en maaitijden zijn per zone instelbaar. Als de<br />

accu leeg is, keert de robotmaaier terug naar<br />

zijn laadstation. Eenmaal opgeladen, keert hij<br />

terug naar het beginpunt van de laatste onafgewerkte<br />

strook. ❚<br />

De maaiers zijn ontworpen met duurzame materialen en<br />

vereisen slechts een laag stroomverbruik om op te laden.<br />

De robotmaaiers van Belrobotics werken<br />

autonoom en onvermoeibaar.<br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

O<strong>NL</strong>INE.<strong>NL</strong><br />

127


www.innogreen.nl | info@innogreen.nl | T: +31 (0)183-509796n.nl<br />

Aanplant<br />

BioBodem© & Structuur-Actief©<br />

Gezonde Groei<br />

Vitale planten<br />

Minder inboet<br />

Advies op maat<br />

De oplossing voor<br />

uw accuopslag!<br />

BRANDVEILIG, INBRAAKVEILIG, VEILIG OPLADEN<br />

info@seefion.nl<br />

www.seefion.nl<br />

| 088-8886499 | Wattstraat 12 3771 AG Barneveld<br />

1-2e - Seefion bv DH.indd 1 17-<strong>04</strong>-<strong>2023</strong> 10:25


Voorkomt onkruid<br />

Onderhoudsvrij en waterdoorlatend<br />

De allermooiste voeg en een razendsnelle verwerking<br />

StoneFlex Finish is een product om zeer smalle en gladde voegen te<br />

maken. Dit product voegt al uw bestrating met voegen vanaf 0,5-5 mm<br />

breed zeer snel en eenvoudig. In combinatie met StoneFlex kunt u zelfs<br />

voegen tot 40 mm breed.<br />

Door de fijne zandkorrel van 0,06-0,25 mm kunt u zelfs de smalste<br />

voegen vullen. Betonstenen die voorheen niet gevoegd werden, kunnen<br />

nu wel beschermd worden tegen onkruid. Een extra voordeel is dat de<br />

voeg zeer glad wordt afgewerkt.<br />

StoneFlex Finish is de perfecte waterdoorlatende voeg voor Keramische<br />

tegels met een betonnen onderlaag en is geschikt voor alle soorten<br />

bestrating. Door de unieke formule kan StoneFlex Finish met veel water<br />

geactiveerd worden en het schoonspoelen van het oppervlak kan met<br />

veel water. Hierdoor kunt u eenvoudig een sluier voorkomen. StoneFlex<br />

Finish is leverbaar in de kleuren Basalt, Donkergrijs, lichtgrijs en Ivoor.<br />

Basalt Donkergrijs Lichtgrijs Ivoor<br />

Normeco BV<br />

06 45 60 56 29<br />

info@normeco.nl<br />

www.normeco.nl<br />

StoneFlex Finish, emmer 12,5 kg<br />

Consumentenprijs:<br />

inclusief BTW = € 62,50<br />

exclusief BTW = € 51,65<br />

Hoveniersprijs:<br />

exclusief BTW = € 35,78<br />

(marge is 44%)<br />

INTRODUCTIEACTIE<br />

Tijdens de introductieactie deze<br />

zomer geldt: Probeer StoneFlex Finish<br />

nu zelf GRATIS en geniet van de<br />

speciale introductieprijs!<br />

Test 1 emmer:<br />

deze wordt GRATIS verzonden<br />

Bij afname van 10 emmers:<br />

krijgt u 10% korting<br />

Bij afname van 20 emmers:<br />

krijgt u 20% korting<br />

Bij afname van 30 emmers:<br />

krijgt u 30% korting<br />

U betaalt dan slechts € 25,05<br />

per emmer (12,5 kg)<br />

Eenmaal gewerkt met StoneFlex Finish,<br />

dan zijn uw klanten overtuigd!<br />

Heeft u vragen, neem dan gerust<br />

contact met ons op: www.normeco.nl


Onze tekentool is<br />

nooit af. Samen<br />

groeien we verder.


Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN GREENPRO?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op greenpro-online.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op greenpro-online.nl verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar greenpro-online.nl/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

greenpro-online.nl


ERROR


ERROR


ERROR


1200/1400 kg<br />

hefvermogen<br />

Eurotrac geeft<br />

2 jaar garantie<br />

Laag<br />

eigen gewicht<br />

Eurotrac<br />

shovels<br />

1000/3300 kg<br />

Ruwterrein<br />

heftrucks<br />

Eurotrac: Agri 10 & Agri 12<br />

> 2,90 m<br />

hefhoogte<br />

Ook leverbaar in een<br />

electrische uitvoering<br />

Powered by:<br />

Heus Tractors<br />

650/1600 kg<br />

kiplast<br />

Eurotrac staat voor eenvoud, kwaliteit en gebruiksvriendelijk met het oog op een brede inzetbaarheid<br />

op maneges, agrarische bedrijven en industrie. Eurotrac beschikt over een ruim leveringsprogramma<br />

shovels, heftrucks en graafmachines welke zijn uit te bereiden met diverse accessoires.<br />

Meer informatie en dealers bij u in de buurt vindt u op eurotrac.nl<br />

P. de Heus en Zonen Greup B.V. • Stougjesdijk 153 • 3271 KB • Mijnsheerenland • Holland • +31 (0) 186 - 612333.


RIJDT ALS EEN AUTO,<br />

STUURT ALS EEN ZERO-TURN<br />

Het assortiment Z6 zero turn zitmaaiers wordt uitgebreid met een wereldprimeur voor <strong>2023</strong>;<br />

Het nieuwste model Z6 van EGO rijdt als een auto en is gelijktijdig zo wendbaar als een zero-turn.<br />

Samen met de baanbrekende e-Steer-technologie voor geavanceerde controle en betrouwbaarheid,<br />

is de Z6 ook de eerste zitmaaier die aangedreven wordt door de EGO 56V ARC Lithium accu.<br />

Deze accu is volledig uitwisselbaar met alle machines in het assortiment van EGO.<br />

VERKRIJGBAAR VANAF € 5.999,- *<br />

Voor meer informatie bezoek egopowerplus.nl<br />

* Bezoek een verkooppunt en vraag naar de mogelijkheden


Zwolle<br />

19 september <strong>2023</strong><br />

Utrecht<br />

3 oktober <strong>2023</strong><br />

Waalwijk<br />

5 oktober <strong>2023</strong><br />

Van der Haeghe b.v. - De Elzenhof 7G - 4191 PA Geldermalsen<br />

+31 (0)345 788 1<strong>04</strong> - info@vanderhaeghe.nl - www.vanderhaeghe.nl<br />

INSCHRIJVINGEN VIA<br />

www.hh-marketing.be/roadshow<br />

Van der Haeghe b.v. - De Elzenhof 7G - 4191 PA Geldermalsen<br />

+31 (0)345 788 1<strong>04</strong> - info@vanderhaeghe.nl - www.vanderhaeghe.nl


Jij bent een<br />

klasse apart<br />

Het is prachtig om een echte vakman aan het werk te zien.<br />

Dankzij jouw jarenlange ervaring is het gereedschap een<br />

verlengstuk van jouw handen geworden. Met een gedurfde visie<br />

en het juiste materieel maak je van elke klus een meesterwerk.<br />

OPMERKING: VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES EN DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN VAN DE FABRIKANT.


UW PARTNER VOOR PROFESSIONELE TUINMACHINES<br />

100% MADE IN BELGIUM<br />

Coming up...<br />

GORILLA<br />

<br />

* Afhankelijk of u privé gebruiker, professioneel of verhuurbedrijf bent<br />

JO BEAU ®<br />

VERDUBBELT uw GARANTIE tot*<br />

www.jobeau.nl


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!