16.02.2024 Views

FEBRUARY24_UNIKUM_WEB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REPORTASJE OM<br />

DUMPSTERDIVING<br />

Studentavisen for Agder GRATIS | Februar 2024<br />

KARRIEREUKA // GÅ FOR GAZA // A GLITCH IN THE MATRIX // LAGER TEATER OM SEXARBEID PÅ SØRLANDET


Mat og drikke Trening Bok Bolig og Helse Studentliv Barnehage<br />

studentservice<br />

Følg oss på some - siagder<br />

Les mer om våre tjenester på sia.no<br />

Last ned SiA<br />

Studentliv appen<br />

Last ned her<br />

.. og få full oversikt over hva som<br />

skjer på- og utenfor campus, samt<br />

flere eksklusive tilbud og fordeler.


LEDER<br />

Å HA DET GREIT<br />

Da pandemien inntraff ble de fleste<br />

av oss sittende hjemme. Men ikke<br />

alle: renholdere, leger, sykepleiere<br />

og ikke minst butikkansatte måtte<br />

på jobb. Disse arbeiderne er nemlig<br />

kritiske for samfunnet. Og en stor<br />

del av disse var og er studenter.<br />

Under pandemiens press<br />

argumenterte politikerne at det<br />

dessverre ikke var mulighet til<br />

å forbedre helsepersonellets<br />

arbeidsliv: De fikk ikke mere lønn,<br />

de fikk ikke flere kolleger og de<br />

fikk ikke flere sengeplasser. Det de<br />

fikk som takk for at de tok en hel<br />

befolkning gjennom den vanskeligste<br />

krisen siden krigen var applaus.<br />

Det kan delvis forstås: Pandemien var<br />

tung, og samfunnet var under hardt<br />

økonomisk press. Men nå er pandemien<br />

over. Har de samfunnskritiske<br />

arbeiderne fått det bedre nå?<br />

Svaret er nei: Det er nedgangstider,<br />

og alle samfunnskritiske arbeidere<br />

opplever dårligere arbeidsforhold<br />

og lavere lønn i møte med høyere<br />

utgifter. Trøsten er at det er<br />

slik for alle. For det er vel det?<br />

Svaret er igjen nei: Aftenposten<br />

melder om at de superrike tjente<br />

seg stadig rikere under og etter<br />

pandemien. Ledere og aksjonærer i<br />

de tre store butikkgruppene i Norge<br />

– Norgesgruppen, Reitangruppen og<br />

Coop-gruppen – tar ut stadig større<br />

millionbonuser og avkastninger,<br />

mens de som faktisk jobber i<br />

butikken presses økonomisk. Og<br />

stortingspolitikerne innvilget seg selv<br />

et lønnshopp på årlige 76.000kr i 2022.<br />

Denne utviklingen må stanses og snus.<br />

Norge taper på å ha noen som sliter<br />

å betale for en kjellerleilighet mens<br />

andre bor i villa. I stedet må vi ha det slik<br />

at alle kan ha det greit. Og dette gjelder<br />

særlig for Sørlandet: Landsdelen som<br />

historisk sett har vært Norges fattigste.<br />

Som studenter på Sørlandet må vi<br />

kreve mer: Vi bruker våre penger på<br />

denne landsdelen. Vi tar opp lån for<br />

å kunne studere oss til kunnskap som<br />

gagner samfunnet. Vi knytter bånd, får<br />

oss venner og kjærester her, og bidrar<br />

til en levende landsdel. Da er det på sin<br />

plass at vi også får nyte den Sørlandske<br />

levestandarden, og har det greit.<br />

INNHOLD<br />

4 Går for Gaza<br />

6 Sykkeltyverier i Kristianand<br />

8 Unikums Gymguide<br />

10 Karriereuka<br />

11 Student og Taxisjåfør<br />

12 BARE vurderer å endre aldersgrensen<br />

13 Et oppgjør med strømmetjenestene<br />

14 Dumpsterdiving<br />

16 The finals<br />

18 Engasjement rundt studier<br />

20 Gjør det stort i Papa Ny Guinea<br />

22 Short Story: Thorns & Petals<br />

23 Satser som artist: Maud<br />

25 Puzzle Page<br />

26 A glitch in the matrix: The Jason Duncan Case File<br />

32 Lager teater om sexarbeid på Sørlandet<br />

36 Culture calendar<br />

39 Review: Hazbin Hotel (Season 1)<br />

Pål Øymoen<br />

redaktor@unikumnett.no<br />

4162 8376<br />

Redaksjon:<br />

ANSVARLIG REDAKTØR :<br />

Pål Øymoen<br />

FOTOGRAFER:<br />

Ferdinand Arntzen Elmenhorst, Eskild Furøy, Mattias<br />

Johannessen, Vlad Pop, Alice Soleng, Erling Ritland Taule,<br />

Natasha Agatha Wangui, Adam Zawadzki, Pål Øymoen<br />

UTGITT AV: Studentavisen Unikum, ved Universitetet i Agder<br />

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S<br />

BESØKSADRESSE: Universitetsveien 24, 4630 Kristiansand S<br />

ORG.NR.: 984 544 677<br />

TELEFON: 911 45 962<br />

EPOST: redaktor@unikumnett.no<br />

NETTSIDE: unikumnett.no<br />

TWITTER: twitter.com/unikumnett<br />

FACEBOOK: facebook.com/studentavisenunikum<br />

INSTAGRAM: instagram.com/unikumnett<br />

Publisert Februar 2024<br />

Utgave nummer 02<br />

Unikum er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre<br />

institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er<br />

politisk og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.<br />

Unikum følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler<br />

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt<br />

av Unikum, ber vi deg kontakte redaksjonen.<br />

REDAKTØRER:<br />

Nettredaktør<br />

Nyhetsredaktør<br />

Kulturredaktør<br />

Fotoredaktør<br />

Debattansvarlig<br />

GRAFISK ANSVARLIG:<br />

Natalia Bogdanova<br />

FORSIDE:<br />

Natasha Agatha Wangui<br />

Ferdinand Arntzen<br />

Natasha Agatha Wangui<br />

Randi Andersdotter<br />

Thomas Johnsen<br />

JOURNALISTER/SKRIBENTER:<br />

Ferdinand Arntzen Elmenhorst, Aurora Trondsen<br />

Flatvoll, Mattias Johannessen Tobias Klausen, Vlad<br />

Pop, Alice Soleng, Vilde Hagen Svanberg, Erling Ritland<br />

Taule, Mats Vederhus, Natasha Agatha Wangui, Adam<br />

Zawadzki, Pål Øymoen<br />

DESKEN:<br />

Natalia Bogdanova, Eskild Furøy, Alexander Horpestad, Mattias<br />

Johannessen, Vlad Pop, Pål Øymoen<br />

KORREKTUR:<br />

Natalia Bogdanova, Alexander Horpestad, Åshild Magnesen,<br />

Vlad Pop, Alice Soleng, Vilde Hagen Svanberg, Pål Øymoen<br />

DAGLIG LEDER:<br />

Marion Bjørndal Søviknes<br />

TRYKKING:<br />

Bjorvand & Co<br />

OPPLAG:<br />

500<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 3


AK TUELT<br />

Går for Gaza<br />

Alice Soleng<br />

Writer<br />

Foto: Unikum // Alice Soleng<br />

Israel/Palestina konflikten har vært<br />

en stor del av nyhetsbildet de siste<br />

månedene. Hamas angrep Israel den<br />

7.oktober 2023 og drepte over 1000<br />

mennesker. Israel svarte med en militær<br />

intervensjon, som har ført til at over<br />

25 000 døde, hvor over 10 000 av ofrene<br />

var barn. Etter at konflikten startet,<br />

har folk tatt til gatene, og brukt sosiale<br />

medier for å vise støtte. Engasjementet<br />

er stort, og det samme gjelder i<br />

Kristiansand. Lørdag den 13.januar<br />

samlet over 200 mennesker seg øverst i<br />

Tordenskjoldsgate, for å gå samlet ned til<br />

sjøen, mens de ropte:<br />

4<br />

«La barna leve!»<br />

Solidaritetsmarkeringen ble arrangert<br />

av Palestinakomiteen i Agder, og<br />

organisasjonen har planer om å arrangere<br />

lignende markeringer hver lørdag, helt<br />

til konflikten er over. Palestinakomiteen<br />

i Agder er en partipolitisk-uavhengig<br />

organisasjon, som i mange år har jobbet<br />

for å fremme palestinerne sine rettigheter.<br />

De bidrar til å påvirke ordskifte, snakker<br />

med politikere, og oppfordrer til lokalt<br />

engasjement. Under markeringen svaiet de<br />

palestinske flaggene i vinden, og flere hadde<br />

tatt med seg hjemmelagde plakater. Fremst<br />

i markeringen gikk barna, og årsaken til<br />

dette var klar.<br />

«Barna er de viktigste. Da<br />

må de gå foran».<br />

Uavhengig om man var norsk-palestiner<br />

eller en forbipasserende i gaten var<br />

budskapet tydelig, og desperasjonen til<br />

å ta og kjenne på. Flere av dem som gikk<br />

i markeringen har familie i Gaza, som de<br />

ikke vet hva som kommer til å skje med.<br />

Derfor mener de at det er viktig at folk<br />

stiller opp for å vise støtte, slik at folk kan<br />

forstå alvoret ved situasjonen, og hvorfor<br />

de mener at de norske politikerne burde<br />

gjøre noe. Ayse Yerlikaya gikk med hodet<br />

hevet under markeringen, og da hun ble<br />

spurt om hvorfor hun mente det var viktig<br />

at folk gikk i markeringen, var svaret klart.<br />

«Vi er ikke så mange her nå, men det<br />

vekker oppsikt. Hvis vi står på, blir<br />

det mer og mer. Vi må aldri stoppe.»<br />

Leder for Palestinakomiteen i Agder, Jorunn<br />

Aanensen Kalvik, mener også at lokalt<br />

engasjement er ekstremt viktig i kampen<br />

for Palestina. Hun understreker at selv<br />

Kristiansand kan utgjøre en forskjell. Det at<br />

de lokale blir involvert gjør at man fanger<br />

oppmerksomheten til politikerne, som har<br />

mulighet til å ta saken videre. Politikerne i<br />

Kristiansand skal representere folket sine<br />

meninger, og de har påvirkningskraften til<br />

å ta kampen videre.<br />

Det er ikke bare i Agder at folk<br />

demonstrerer for Palestina, blant annet har<br />

demonstranter fått stor oppmerksomhet på<br />

TV. Situasjonen er kritisk for menneskene i<br />

Gaza og Vestbredden, og frykten deles med<br />

dem som sitter andre steder i verden, som<br />

bare kan se på at situasjonen utfolder seg.<br />

Helt siden konflikten startet har den vært<br />

omstridt, med en varierende støtte mellom<br />

de to partene i media. Flere ser på Israel<br />

sin militære intervensjon som et forsøk<br />

på folkemord av det palestinske folket,<br />

mens andre mener at Israel bare kjemper<br />

tilbake mot Hamas. Tor-Bjørn Nordgaard,<br />

ansvarlig redaktør for avisen Verdinytt,<br />

kommenterte dette da han ble spurt om<br />

konflikten:<br />

«Det er riktig å si at terrororganisasjonen<br />

Hamas bærer ansvaret for at det nå er<br />

krig i Gaza. 7. oktober viste de vilje til å<br />

lemleste, drepe og kidnappe sivile kvinner,<br />

småbarn og funksjonsnedsatte mennesker.<br />

Ethvert land i den frie verden ville vurdert<br />

det som forsvarsmessig nødvendig å stanse<br />

muligheten for at noe slikt skulle kunne<br />

gjenta seg. Hamas har siden de tok makten<br />

i Gaza i 2006 fulgt samme mønster, der de<br />

forsøker å drepe jøder mens de skyver sin<br />

egen sivilbefolkning foran seg som levende<br />

skjold. Folket i Gaza fortjener en bedre<br />

fremtid enn å være styrt av Hamas.»<br />

På en annen side vil dem som støtter<br />

Palestina i konflikten, påpeke at konflikten<br />

mellom Israel og Palestina har pågått i<br />

mange år, og at angrepet den 7.oktober<br />

var et resultat av undertrykkelse av<br />

palestinerne over flere tiår. I november ble<br />

det klart at det var enighet på Stortinget<br />

om at Israel bryter folkeretten. Likevel er<br />

det fortsatt stor uenighet om bruddet på<br />

folkeretten burde føre til sanksjoner mot<br />

Israel. Ghassan Massry, som gikk fremst i<br />

solidaritetsmarkeringen, og selv har familie<br />

i Palestina, mener at konflikten tydelig viser<br />

en dobbeltmoral blant det norske folket. Han<br />

påpeker hvordan de fleste mener at Israel


sine handlinger er umoralske, men likevel<br />

er det få som tar til orde for å sanksjonere<br />

Israel. Samme budskap kommer også<br />

fra lederen i Palestinakomiteen Jorunn<br />

Aanensen Kalvik og styremedlem Hamza<br />

Albaidaq. Da Unikum snakket med dem<br />

stilte de spørsmålet som har preget mye av<br />

medieomtalen rundt konflikten:<br />

«Hvis alle mener at Israel sine<br />

handlinger er mot folkeretten,<br />

hvorfor gjør vi ikke noe med det?».<br />

Hvorfor er engasjementet rundt situasjonen<br />

så variert? Og hvorfor er det så blandede<br />

følelser rundt det å ta et standpunkt, og<br />

aktivt si hva man mener om situasjonen?<br />

Da vi spurte Verdinytt redaktør, Tor-Bjørn<br />

Nordgaard, om hva han mente om at lokale<br />

folk arrangerer støttemarkeringer for<br />

Palestina, svarte han at det er lett å forstå at<br />

folk ønsker å vise støtte til sivilbefolkningen<br />

i Palestina, på grunn av lidelsene de går<br />

gjennom.<br />

«Det som er trist, er at den norske<br />

nyhetsdekningen er så gjennomgående skjev<br />

at det er vanskelig for mange å se hvor stort<br />

ansvar Hamas bærer for det som nå skjer.<br />

Det gjør at Israels lidelser etter Hamasterroren<br />

7. oktober kan bli oversett.»<br />

Videre påpeker Nordgaard at enkelte folk<br />

som deltar på støttemarkeringene ønsker<br />

å utslette Israel som stat. Han påstår at<br />

dem som ønsker å frigjøre Palestina,<br />

samtidig ønsker å gjøre slutt på det eneste<br />

jødiske nasjonalhjemmet. Flere av dem<br />

som støtter Palestina blir anklaget for å<br />

være antisemittistiske. Da Unikum spurte<br />

Palestinakomiteen om hva de mente om<br />

dette utsagnet, var de tydelig uenige.<br />

Styremedlem Hamza Albaidaq sa:<br />

«Å la Israel med sin apartheid politikk<br />

representere jødene, er det mest<br />

antisemittistiske man kan gjøre. Norske<br />

jøder har ingenting med det å gjøre».<br />

Videre sier Hamza og Jorunn at påstandene<br />

om det å uttrykke støtte til Palestina er det<br />

samme som å hate jøder, er en hersketeknikk<br />

brukt av Israel, for å skremme aktivister og<br />

politikere fra å støtte Palestina.<br />

Det er tydelig at det har blitt lidd store<br />

tap under konflikten. Spørsmålet<br />

om hva som er rett og galt blir kastet<br />

rundt. Solidaritetsmarkeringer, som<br />

Palestinakomiteen i Agder arrangerer, gjør<br />

det tydelig at folk ønsker å hjelpe. Jorunn<br />

Aanensen Kalvik understreker at all innsats<br />

hjelper. Dersom man ønsker å bidra kan<br />

man like ting på Facebook, publisere på<br />

egne sosiale medier, eller starte en samtale<br />

om Palestina med noen andre. En og en blir<br />

etter hvert til mange, og hvis alle gjør litt,<br />

vil det bli resultater av det. Hun sier videre<br />

at man burde bruke de forbindelsene man<br />

har, sende brev til politikere, og henvende<br />

seg til lokale politikere, som kan ta temaet<br />

med videre. Under markeringen ble det<br />

ropt utsagn som: «Boikott Zara!», og når<br />

hun blir spurt om Palestinakomiteen aktivt<br />

oppfordrer til boikott, var svaret ja.<br />

«Det er en enkel sak. Kjøper du<br />

israelske varer, støtter du den<br />

israelske okkupasjonen».<br />

Saken om boikott har vært under heftig<br />

debatt, spesielt om boikott vil oppnå det<br />

riktige resultatet. Redaktør i Verdinytt, Tor-<br />

Bjørn Nordgaard kommenterte dette om<br />

mulig boikott:<br />

«Boikott av Israel er i beste fall kunnskapsløs<br />

symbolisme og i verste fall et uttrykk for<br />

holdninger som grenser mot antisemittisme.<br />

For det første er det uetisk å boikotte en<br />

legitim og demokratisk nasjon som har<br />

full rett til å forsvare sine innbyggere mot<br />

ekstremistiske grupper som vil utslette<br />

dem.»<br />

Uavhengig av hva man tenker om<br />

konflikten kan de aller fleste være enige<br />

om at det har blitt lidd store tap den siste<br />

perioden. Mennesker har mistet venner<br />

og familie, og hundretusenvis av folk<br />

lever i konstant frykt for sitt eget, og sine<br />

bekjentes liv. Brudd på grunnleggende<br />

menneskerettigheter fører til grusomheter,<br />

og uskyldige mennesker har mistet livet.<br />

Lokalt engasjement er viktig, og folk må stå<br />

sammen i vanskelige tider.<br />

For er det en ting vi alle kan være enige<br />

om, så er det at krig er, og vil alltid være en<br />

tragedie.<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 5


AK TUELT<br />

SYKKELTYVERIER<br />

Jay Voltaire<br />

Writer<br />

i Kristiansand<br />

Illustration: Freepik // storyset<br />

Mattias Johannessen<br />

Skribent<br />

Foto: Freepik // Freepik; Unikum // Mattias Johannessen<br />

For mange studenter er sykkel et transportalternativ som er<br />

en billig og enkel måte å komme seg frem på. Sykkel er relativt<br />

billig i innkjøp, en slipper å måtte betale bompenger, og en<br />

trenger ikke bekymre seg for å måtte betale for drivstoff.<br />

Men å eie og bruke sykkel har en risiko; hva om sykkelen<br />

blir stjålet? I slutten av oktober opplevde Unikums skribent<br />

nettopp dette. En dyr elsykkel fikk låsen klippet opp, og ble<br />

stjålet. Denne gangen kom elsykkelen til rette etter å ha<br />

lett rundt i byen, og tilfeldigvis komme over elsykkelen og<br />

tyvene. Men det byr på spørsmålet; er dette et stort problem,<br />

og er det andre som har opplevd å få stjålet sin sykkel? «Er<br />

sykkeltyveri et stort problem i Kristiansand?» oppsummerer<br />

begge setningene.<br />

Byens sykkelparkeringer har vist tydelige spor etter at det har<br />

vært sykkeltyver på ferde. Ved flere av parkeringene har Unikums<br />

journalist funnet oppklipte, knekte, og ødelagte sykkellåser. Ved<br />

sykkelparkeringen utenfor studentboligene i Kristian IVs gate<br />

ble det på et tidspunkt funnet spor etter at tre forskjellige sykler<br />

var stjålet; to av syklene hadde fått låsene sine klippet opp, mens<br />

den tredje sykkelen hadde blitt låst fast kun med fremhjulet.<br />

Tyvene hadde rett og slett løsnet fremhjulet og tatt med seg resten<br />

av sykkelen, mens fremhjulet ble etterlatt fremdeles låst fast<br />

til sykkelparkeringen. Og i slutten av januar ble det funnet en<br />

elsykkel utenfor Sandens som tydelig var stjålet. Elsykkelen var<br />

blitt ribbet for verdisaker, og batteriet var fjernet. Elsykkelen ble<br />

liggende og slenge i flere dager, før den til slutt ble fjernet – det er<br />

uvisst hvem det var som fjernet denne elsykkelen.<br />

6


Tyven tok seg inn på eiendommen og stjal<br />

en elsparkesykkel til 10.000kr<br />

Unikum kommer i kontakt<br />

med studenter som har<br />

opplevd sykkeltyverier. En<br />

av studentene som Unikum<br />

snakket med, er Lukas<br />

Homestad. Lukas kan<br />

fortelle Unikums skribent<br />

at han ble frastjålet en<br />

dyr elsparkesykkel til<br />

10.000kr.<br />

- Elsparkesykkelenen<br />

var ikke låst, men jeg<br />

hadde gjemt den vekk på<br />

gårdsplassen; tyven hadde<br />

tatt seg inn på eiendommen,<br />

lett rundt, og tatt med seg<br />

elsparkesykkelen.<br />

Unikums journalist blir<br />

fortalt at Lukas var skeptisk<br />

til politiet etter tyveriet,<br />

etter å ha hørt om politiets<br />

behandling av andre tyverier av sykler og elsparkesykler. Men<br />

at han bestemte seg for å anmelde tyveriet, etter å ha sett på<br />

overvåkningsvideo av tyveriet, og en kjenning gjenkjente tyven<br />

som hadde tatt med seg elsparkesykkelen. Lukas beskriver<br />

politiets reaksjon på anmeldelsen som en reaksjon av oppgitthet,<br />

men at da politibetjenten som ekspederte anmeldelsen fikk vite<br />

om overvåkningsvideoen, ble det en annen lyd.<br />

- Politibetjenten sa at med overvåkningsvideoen så ville de kunne<br />

gjøre noe, og sa det skulle legges inn i saken med det samme. Men<br />

politiet la ikke inn anmeldelsen i systemet sitt før det hadde gått<br />

tre måneder; et par dager etter dette fikk jeg vite at saken var blitt<br />

henlagt på bevisets stilling.<br />

Lukas sier han reagerte på politiets henleggelse av anmeldelsen.<br />

Tyveriet var blitt fanget opp på overvåkningskamera, og tyven<br />

var allerede blitt gjenkjent tidligere. Imens fikk ikke Lukas<br />

noe igjen på forsikringen. Tyveriet skjedde rett etter at kravet<br />

om ansvarsforsikring på elektriske sparkesykler, var blitt<br />

innført, og siden han nylig hadde kommet hjem til Norge etter<br />

en utenlandsreise fikk han ikke ordnet en slik forsikring før<br />

tyveriet skjedde. På grunn av økonomien, og at en ny elektrisk<br />

sparkesykkel av tilsvarende modell vil koste 10.000kr i innkjøp,<br />

har Lukas ikke kjøpt ny sparkesykkel. På spørsmål fra Unikums<br />

journalist om han er blitt avskremt fra å eie ny elsparkesykkel,<br />

sier Lukas at han ikke er avskremt fra dette, men foretrekker<br />

uansett på denne tiden av året å ta buss.<br />

Fikk sykkelen stjålet ved biblioteket<br />

En annen student Unikum snakket<br />

med om tyveri av sykler, er Jaden<br />

Larsen. Unikum møter Jaden<br />

ved biblioteket i Kristiansand,<br />

hvor Jaden kan fortelle at hun ble<br />

frastjålet sykkelen sin. Jaden sier<br />

til Unikums at det var en manuell<br />

sykkel som ble stjålet, som var låst<br />

fast med en nokså kraftig bøylelås.<br />

Både sykkelen og låsen var tatt med<br />

av tyvene. Sykkelen var en gammel<br />

sykkel, men det var blitt investert tid<br />

i å få sykkelen pusset opp. Jaden gikk<br />

heller ikke til politiet, da sykkelen<br />

ikke var forsikret, og hun følte det<br />

ikke var noen vits i å anmelde tyveriet<br />

da det skjer så mange tyverier, og det<br />

blir gjort så lite med det. Dette gjorde<br />

det demotiverende å gå til politiet<br />

med tyveriet.<br />

Jaden sier at tyveriet av sykkelen<br />

har fått konsekvenser for hverdagen, da hun foretrekker sykkel<br />

fremfor bussen, og satte pris på den fleksibiliteten sykkelen ga<br />

med å kunne sykle eller gå dit hun trengte. Jaden har vurdert å<br />

kjøpe ny sykkel, men sier at hun er usikker på et slikt kjøpt, da<br />

det koster en del å kjøpe en helt ny sykkel, mens å kjøpe en brukt<br />

sykkel bringer med risikoen for at det kan være deler som må<br />

byttes ut.<br />

Politiet: Sykkeltyverier kommer et<br />

stykke ned på prioriteringslisten<br />

Unikums journalist kontakter Politiet i Agder for å få svar på<br />

en rekke spørsmål til denne saken. Gjør Politiet noe aktivt og<br />

forebyggende arbeid for å forebygge sykkeltyverier? Hva er deres<br />

tanker om sporingsenheter en kan kjøpe til sykler i dag? Hva er<br />

Politiets håndtering av sykkeltyverier? Hvor mange tyverier er<br />

det som har blitt anmeldt til Politiet de siste tolv månedene?<br />

Fra seksjonssjef ved Felles straffesaksinntak, Jan Nesland, får<br />

Unikum følgende svar;<br />

I 2023 ble det registrert 1698 anmeldelser knyttet til tyveri av<br />

sykler. Dette inkluderer el-sykler.<br />

Dette er en oppgang på 214 sykler sammenlignet med året før.<br />

Politiets hovedprioriteringer er liv og helse. Sykkeltyverier<br />

kommer et stykke ned på prioriteringslisten.<br />

- Likevel oppfordrer vi folk som har blitt frastjålet sykkelen<br />

sin om å anmelde forholdet. Det hender at vi kommer over<br />

lagre med stjålne sykler og det er da viktig at sykkelen er<br />

merket og forholdet anmeldt.<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 7


TIPS<br />

Illustrasjon: Freepik//macrovector<br />

Unikum’s GYM guide<br />

Vlad Pop<br />

Skribent<br />

Velkommen til Unikum sin gym guide! Her har jeg kartlagt informasjon om Kristiansand og Grimstad sine treningssentre.<br />

Det er ofte utfordrende å vite hvilken gym som passer deg best. Med denne artikkelen blir det forhåpentligvis litt lettere!<br />

Oppsummert<br />

Spicheren Treningssenter<br />

Billigste abonnement:<br />

Shapes tilbyr det rimeligste alternativet, med 299 kr pr. måned, uten bindingstid.<br />

Mest for pengene:<br />

Tilbyr størst utvalg (timer, PT, basseng, osv.):<br />

Spicheren Treningssenter har et bredt utvalg av ulike treningsrom,<br />

inkludert en svømmehall og en klatrevegg.<br />

Størst geografiske område og fleksibilitet:<br />

SATS + Fresh Fitness gir tilgang til hele 11 ulike fasiliteter, noe som gir deg stor<br />

fleksibilitet i hverdagen. (Ved kjøp av enten Flex eller Smart abonnement)<br />

TRENINGSSENTRE I KRISTIANSAND<br />

Prisklasser for studenter:<br />

- Laveste pris: 319 kr pr. måned (12 mnd. bindingstid)<br />

- 419 kr pr. måned med Avtalegiro<br />

- 569 kr pr. måned ved betaling med kontant<br />

Beliggenhet: Universitetsveien 1 - ved UiA<br />

Ekstra:<br />

- Treningssenteret har blant annet en svømmehall og klatrevegg.<br />

- Må ha betalt semesteravgift for å få studenttilbudet gyldig.<br />

- 99 kr ved første gangs innmelding, ved henting av nøkkelbrikke.<br />

Anmeldelser: 4,6 av 5 stjerner fra Google (273 anmeldelser)<br />

SATS<br />

Prisklasser for studenter:<br />

- Basic: 559,20 kr (12 mnd. bindingstid) +80 kr i mnd uten bindingstid + 80 kr med gruppetimer<br />

- Flexible 599,20 kr (12 mnd. bindingstid) +80 kr i mnd uten bindingstid +80 kr med gruppetimer<br />

- Premium 999 kr<br />

Beliggenhet: SATS - Tangen 8, ved Aquarama og Fiskåveien 4, ved Vågsbygd + alle lokasjonene til Fresh Fitness.<br />

Ekstra:<br />

- Flexible gir tilgang til alle SATS og Fresh Fitness sentrene på Sørlandet<br />

- Premium gir tilgang til alle samarbeidssentrene i hele Norden.<br />

- 14-dagers angrefrist<br />

Anmeldelser: 4,3 - 4,5 av 5 stjerner fra Google (121 anmeldelser totalt, samlet fra treningssentrene)<br />

8


Fresh Fitness<br />

Prisklasser for studenter:<br />

- Basic fra 299 kr (12 mnd. bindingstid), 379 kr uten.<br />

Tilgang til ett senter.<br />

- Flex fra 349 kr (12 mnd bindingstid), 429 kr uten.<br />

- Smart fra 399 kr (12 mnd bindingstid), 479 kr uten.<br />

Beliggenhet:<br />

- Kristiansand: Industrigaten 6 Ved Lund, Henrik Wergelandsgate 27 ved Kristiansand sentrum, Vågsbygd Ringvei 5A,<br />

Lumberveien 5-7 ved Vågsbygd og Gamle Strømmevei 1 ved Rona.<br />

- Grimstad: Jon Lilletunsvei 1<br />

- Lillesand: Tingsakerbakken 17<br />

- Søgne: Rådhusveien 47<br />

- Lyngdal: Fiboveien 1<br />

Ekstra:<br />

- Flex gir tilgang til alle sentre.<br />

- Smart gir tilgang til alle sentre + muligheten å ha med noen andre. Tilbudet gjelder opptil 4 ganger i måneden + tilgang til<br />

gruppetimer.<br />

- Fri innmelding fram til 8. februar, ingen innmeldingsavgifter (299 kr for innmeldingsavgift).<br />

Anmeldelser: 3,7 - 4,5 av 5 stjerner fra Google (636 anmeldelser totalt, samlet fra alle sentre)<br />

Shapes<br />

Prisklasser for studenter:<br />

- Student 299 kr pr. måned, uten bindingstid (100 kr for adgangskort, betales en gang).<br />

- Årstilbud 2021 2999 kr (12 mnd. bindingstid) blir rundt 250 kr pr. måned. (adgangskort inkludert)<br />

- Ordinær 349 kr pr. måned uten bindingstid.<br />

Beliggenhet: Brennåsmoen ved Brennåsen, Rigedalen 15 ved Rige, Kristian IVs gate 22 ved Sentrum, Barstølveien 50 ved Sørlandstunet<br />

Ekstra:<br />

- Muligheten til trening på alle sentre.<br />

- 100 kr for adgangskort.<br />

Anmeldelser: 3,1 - 4,8 av 5 stjerner fra Google (118 anmeldelser totalt, samlet fra alle sentre)<br />

TRENINGSSENTRE I GRIMSTAD<br />

Sky Fitness Grimstad<br />

Prisklasser for studenter:<br />

- Ordinær 409 kr pr. måned<br />

- 389 kr (12 mnd. bindingstid)<br />

Beliggenhet: Storgaten 35 ved Grimstad<br />

Ekstra:<br />

- Gratis treningsprogram, gratis PT-time.<br />

- Innmeldingsgebyr på 199 kr.<br />

Anmeldelser: 3,8 av 5 stjerner fra Google (25 anmeldelser)<br />

Family Sports Club<br />

Prisklasser for studenter:<br />

- Basic 429 kr pr. mnd<br />

- Standard 529 kr pr. mnd<br />

- Premium 569 kr pr. mnd<br />

Beliggenhet: Storgaten 90 ved Grimstad.<br />

Ekstra:<br />

- Basic: Gratis konsultasjon med PR.<br />

- Standard: Gratis konsultasjon og tilgang til gruppetimer.<br />

- Premium: Tren på alle 72 Family/Aktiv365/Aktiv Treningsentre<br />

i hele Norge, gratis konsultasjon med PR-trener + gruppetimer.<br />

- Årlig administrative kostnader på 349 kr.<br />

Anmeldelser: 4,3 av 5 stjerner fra Google (40 anmeldelser)<br />

Jeg håper denne guiden har gitt deg innsikt i treningsmulighetene i Kristiansand og Grimstad, samtidig som den har inspirert deg til å<br />

starte din egen fantastiske treningsreise. Lykke til, tren smart, tren hardt, ha det gøy og nyt reisen!<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 9


STUDENTNYTT<br />

Karriereuka ved UiA<br />

Foto: UiA Karriereuka<br />

Ferdinand Arntzen Elmenhorst<br />

Nettredaktør<br />

Årets karriereuke er rett rundt hjørnet, og i den forbindelse<br />

har vi tatt en prat med leder Karen E. Stenersen (22) og<br />

virksomhetsansvarlig Feben Getachew (21). Fra 12. til 16.<br />

februar kan du finne rundt 30 forskjellige virksomheter,<br />

offentlig sektor og linjeforeninger i Vrimlehallen på UiA.<br />

Activepeople, UiA Karriere, Arkivverket, PWC, Miljøfyrtårn,<br />

Trainee Sør, Adecco, KS, Netsecurity, Aberia, BUFETAT region sør,<br />

Agder fylkeskommune, Valle kommune, Kristiansand kommune,<br />

Bykle kommune, Align racing, SOPiA, Mercurius, Politicus, YATA,<br />

Linguistica, Justitius, Start Agder, Aksell, Agder Politidistrikt.<br />

«Vi har jobbet som et team for å prøve å få så mange studieretninger<br />

representert under Karriereuka som mulig. Vi har aktivt hørt<br />

på innspill fra linjeforeninger og studenter ved UiA, i tillegg<br />

til at flere fakulteter er representert innad i styret vårt. Vi har<br />

også tett samarbeid med UiA og UiA Karriere, og dialog med<br />

Karrieredagen Kristiansand», forteller Stenersen.<br />

Møt noen av de ansvarlige<br />

Stenersen er fra Brandbu og studerer Lektor 8-13 ved UiA, og har<br />

tatt opp UiA Karriereuka ved siden av studiet for flere grunner.<br />

«Jeg valgte å bli med i UiA Karriereuka-styret da jeg anser det<br />

som en viktig jobb, og en viktig mulighet for studentene til å<br />

knytte kontakt med næringslivet. Dette prosjektet startet i fjor,<br />

og jeg synes det var veldig spennende å være med å gi studenter<br />

lik mulighet innenfor arbeidsmarkedet», sier Stenersen.<br />

Getachew studerer statsvitenskap, og ønsket også å delta i UiA<br />

Karriereuka av forskjellige grunner.<br />

«Motivasjonen min for å være en del av å arrangere en så<br />

omfattende uke, er å gi studenter en god mulighet til å finne ut<br />

hva de ønsker å gjøre etter studiene. Noe jeg definitivt tar med<br />

meg videre er evnen til å samarbeide med andre», forklarer<br />

Getachew.<br />

«Det er en flott måte å engasjere seg i studentaktiviteter på»,<br />

bemerker hun.<br />

Hva du kan forvente denne Karriereuka<br />

Årets påmeldte til Karriereuka er: Skatteetaten, Experis, Humana,<br />

Samfunnsviterne, Stavanger kommune, Agder Røde Kors,<br />

«Det viktigste for meg er at vi får tak i bedrifter som kan være<br />

interessant for studenter fra alle fakultetene. Fremgangsmåten<br />

vi har benyttet for å få de diverse virksomhetene til Karriereuka<br />

går i å forklare hvor bra utbytte de får av å synliggjøre seg for<br />

studenter», fortsetter Getachew.<br />

Satser på en god gjennomføring<br />

På studentaktiviteten sin nettside står det at fjoråret var første<br />

gang UiA Karriereuka ble gjennomført, som et supplement til<br />

Karrieredagen Kristiansand. I år er det bedre forutsetninger for<br />

å gjennomføre en kjempegod karriereuke.<br />

«I år er vi et helt team, hvor alle er på. I fjor var det hovedsakelig<br />

en person som gjorde alt. I og med at det var første gang i fjor<br />

så har vi litt kontaktinformasjon på bedrifter, i tillegg til et lite<br />

omdømme, allerede», reflekterer Stenersen.<br />

I år er det litt færre bedrifter, og kun en av dagene hvor<br />

bedriftene har stand i Vrimle. De andre dagene er det UiA,<br />

studentorganisasjoner og linjeforeninger der. Det vil også<br />

gjennomføres forskjellige arrangement i løpet av dagene.<br />

«Vi har valgt å legge flere ressurser inn i det vi gjennomfører i<br />

år, og håper på å kunne gi en god rapport til neste års styre med<br />

anbefalinger og erfaringer, slik at UiA Karriereuka kan bli enda<br />

større og bedre», forteller Stenersen.<br />

10


AK TUELT<br />

Student og taxisjåfør<br />

Foto: 07000 Agder Taxi<br />

Ferdinand Arntzen Elmenhorst<br />

Nettredaktør<br />

Felix Leon Hammond (22) fra Grim studerer IT og<br />

Informasjonssystemer ved UiA, og ved siden av studiene<br />

jobber han som deltid som taxi-sjåfør. «En fleksibel deltidsjobb<br />

som mange studenter ikke tenker på», sier kommunikasjonog<br />

markedsføringsansvarlig i 07000 Agder Taxi, Carl Fredrik<br />

Holst.<br />

Hammond forteller at det er veldig enkelt å ønske seg skift og<br />

finne en løsning. Han poengterer at det er viktig å finne en<br />

deltidsjobb som kombineres greit med studiene. Fleksibiliteten<br />

som taxi-sjåfør er det han setter mest pris på med jobben.<br />

«Jobben er spesielt gøy om du liker folk, fordi man kan treffe<br />

veldig mange spennende mennesker som taxi-sjåfør. Om du liker<br />

å kjøre bil så blir det ekstra greit», sier Hammond.<br />

Studentøkonomi er et evig diskuterbart tema, og i en artikkel fra<br />

NRK sies det at 9 av 10 studenter jobber ved siden av studiene, for<br />

å få ting til å gå rundt. Hammond forklarer at det er vanskelig å<br />

klare seg uten deltidsjobben.<br />

Før han begynte som taxi-sjåfør kjørte Hammond varebil. Etter<br />

hvert ønsket han noe nytt, og når det kom en annonse fra Agder<br />

Taxi på taxikurs, så var det en selvfølge at dette måtte prøves.<br />

Kurset består av forskjellige viktige elementer som en sjåfør bør<br />

mestre. En stor del av kurset handler om hovedveier, gater i byen<br />

og landemerker. I tillegg er kundeservice og sikkerhet en stor del<br />

av det.<br />

«Noe av det viktigste gjennom kurset er å lære å snakke med<br />

kunder, og kjøre på en måte som gjør at de føler seg trygge»,<br />

forklarer Hammond. «Man lærer også mye etter hvert som man<br />

har kjørt en del», fortsetter han.<br />

Å jobbe som taxisjåfør kan føre til veldig forskjellige dager. Ofte<br />

er det mange korte turer, men det hender også at det blir lengre<br />

turer til Øst- eller Vestlandet. Hammond liker disse turene best.<br />

«Det er gøy når det kommer lengre turer, fordi da får man se litt<br />

nye omgivelser, og avhengig av hvor man kjører kan det være<br />

mye fin natur, og derfor foretrekker jeg de lengre turene», sier<br />

Hammond.<br />

Slik som i mange jobber kan man ikke vite hvordan dagen vil gå.<br />

«Noen dager er det mange kunder, andre dager er det få. Det mest<br />

kjedelige er å vente på å gjøre noe», forteller Hammond.<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 11


STUDENTNYTT<br />

BARE vurderer å endre aldersgrensen<br />

Alice Soleng<br />

Writer<br />

Foto: Unikum // Sandra Victoria Eriksson<br />

BARE Studenthus har siden det åpnet i august 2023 hatt 18-<br />

års aldersgrense alle dager i uken, og på alle arrangementer.<br />

Studenthuset blir godt brukt av studenter som leser til<br />

eksamen, i tillegg til linjeforeninger som har arrangementer,<br />

og folk som legger turen til byen innom studenthuset. I<br />

Kristiansand er BARE studenthus det eneste utestedet som er<br />

åpent for folk under 20 år alle dager i uken. Enkelte utesteder<br />

har 18-års grense noen kvelder i uken, men på grunn av salg<br />

av alkohol med høyere prosent, velger utestedene å ha 20-års<br />

grense.<br />

Nå vurderer Studentsamskipnaden i Agder (SiA) å endre<br />

aldersgrensen på BARE studenthus. Aldersgrensen vil fortsette å<br />

være 18 år fra mandag til onsdag, men hvis grensen blir endret,<br />

må de som er under 20 år dra hjem etter klokken 22 på torsdager,<br />

fredager og lørdager.<br />

Prosessen med å endre aldersgrensen er preget av sterk diskusjon<br />

på grunn av dilemmaer som kan dukke opp. For eksempel<br />

kan gjennomføring av fadderuken i august bli mer komplisert.<br />

50% av alle nye studieplasser går til dem som søker med<br />

førstegangsvitnemål, og de aller fleste av dem er under 20 år.<br />

Dette kan skape en problematikk fordi mange av arrangementene,<br />

foregår rundt Kristiansand sitt uteliv.<br />

En annen problematikk kan dukke opp rundt arrangementer og<br />

konserter på BARE. Flere av linjeforeningene på UiA holder jevnlig<br />

arrangementer på BARE, for eksempel arrangerer LO-studentene<br />

quiz hver torsdag. Her kan en ny aldersgrense gjøre at yngre<br />

studenter må forlate lokalene før et arrangement er over.<br />

En endring av aldersgrense på studenthuset kan gjøre at de yngste<br />

studentene går glipp av muligheten til å ordentlig inkludert i<br />

studentlivet. Dette fordi mye av det sosiale foregår på utesteder<br />

i helgene. Unikum tok kontakt med leder av SiA Pål Harv. På<br />

spørsmålet om en mulig endring av aldersgrensen, svarte han<br />

dette:<br />

- Overordnet er det viktig at alle studenter har tilgang til et<br />

studenthus, og dette er også føringen fra SiA. Det har imidlertid vært<br />

et ønske fra mange studenter om utvidet alkoholservering.<br />

Han understreker at BARE ikke har besluttet å endre aldersgrensen<br />

enda, og at de aktivt vurderer dilemmaene som dukker opp. Med<br />

en aldersgrense på 18 år kan ikke BARE selge alkohol med høyere<br />

enn 22%.<br />

Unikum følger med på saken, og saken vil videre oppdateres på<br />

nett.<br />

12


KÅSERI<br />

Et oppgjør med<br />

strømmetjenestene<br />

Foto: Foto Pexels Jeshoot<br />

Ferdinand Arntzen Elmenhorst<br />

Nettredaktør<br />

Etter en lang dag på universitetet, med gruppearbeid og<br />

arbeidskrav, handletur og middagslaging, så er det veldig<br />

deilig å slenge seg ned i godstolen. Du er veldig sliten, så det er<br />

ganske lett å vippe deg av pinnen. Derfor må du huske å ikke<br />

åpne Viaplay eller TV2 Play, så du ikke flyr av skaftet. Da klarer<br />

du ikke å kose deg resten av kvelden.<br />

Jeg har abonnement på Disney+, Netflix, HBO Max, discovery+,<br />

Viaplay og TV2 Play. Før du sier noe må du vite at jeg gjør ingenting<br />

annet enn å se på TV, og i realiteten er det vel mamma sin e-mail<br />

som står på dem, men det er hinsides poenget.<br />

Poenget, ganske enkelt: hvorfor i BLOCKBUSTER sitt navn må<br />

mamma betale 800 kr i måneden for strømmetjenester når de ikke<br />

eier bra innhold? «Den har vi ikke», er favorittsetningen til Netflix.<br />

Hver eneste film! Det virker som det er en konkurranse blant<br />

strømme-aktørene i å tilby verst mulig innhold. Jeg blir så irritert!<br />

Men dette er ingenting. Ingenting i forhold til det hatet som bygger<br />

seg opp inni meg når jeg åpner Viaplay og TV2 Play.<br />

Se for deg at du søker opp en spennende film du hørte om, og ser<br />

et ikon i nederste hjørne. «NOK 179», står det der. For å se Sausage<br />

Party? Nå har jeg poppet popcorn, dimmet lyset og knekt en øl, og<br />

gledet meg til film i hele dag, så må jeg punge ut 179 kroner? Jeg<br />

vil mye heller at det skal stå at de ikke har filmen tilgjengelig, enn<br />

at de skal begå ran for en time og 29 minutter med Seth Roganhumor.<br />

(Det er gøy, men jeg er for sint til å innrømme det).<br />

Jeg får vel ringe mamma...<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 13


REPORTASJE<br />

Plukket MAT for<br />

1 MILLION KR,<br />

- På innsiden av<br />

DUMPSTERDIVING<br />

Natasha Agatha Wangui<br />

Nyhetsredaktør<br />

Foto: Unikum // Natasha Agatha Wangui<br />

Å lete etter spiselig mat i søppelkasser, også kalt<br />

dumpsterdiving, har blitt mer populært de siste årene.<br />

Det forteller Morten Haldrup Jensen, som har dykket<br />

etter matsøppel i seks år.<br />

Jensen tror økningen skyldes at flere nå opplever å ha<br />

dårlig råd som følge av de økte matprisene.<br />

Han forteller at familien sparer rundt 5000 kroner i<br />

måneden, som tilsvarer 65 000 kroner i året. Jensen tror<br />

selv at det han finner i dunkene, ville kostet 10 000 kroner<br />

i måneden, hvis han hadde kjøpt det i butikken.<br />

– Vårt matbudsjett uten dumpsterdiving er 5-6000 kr per<br />

måned, mens med dumpsterdiving betaler vi rundt 1-2000<br />

kr i måneden. Redusert matbudsjett gir også rom for å ta<br />

familien med på tur oftere, sier han videre.<br />

14


Populær trend<br />

Dumpsterdiving eller søppeldykking, går ut på å ta mat fra butikkenes<br />

søppelkasser. Fenomenet er ikke nytt, men Jensen sier interessen<br />

i Kristiansand har økt det siste halvåret. Han administrerer en<br />

Facebook-gruppe om søppeldykking i Kristiansand.<br />

Dumpsterdiving har de siste årene blitt en populær bevegelse blant<br />

studenter og folk med stram økonomi. Jensen er tidligere kokk og nå<br />

ufør.<br />

Han forklarer at han ser på dumpsterdiving som mer enn bare et<br />

sparetiltak.<br />

- Det er en bevegelse som ikke bare adresserer økonomiske<br />

utfordringer, men også bidrar til å minske matsvinn. Jeg synes det er<br />

forferdelig at det kastes så mye mat. Mye av det kunne vært reddet<br />

om vi hadde et annet lovverk, sier den engasjerte dumpsterdiveren til<br />

studentavisen.<br />

Plukket mat for 1 million kr<br />

En typisk tur på dumpsterdiving for Jensen, starter rundt kl 21 når<br />

han føler seg motivert. Han kler seg etter været og fyller bilen med<br />

esker for å legge dagens fangst i. Med hansker og hodelykt drar han<br />

til faste steder i Agder. Han sier at han ofte drar på steder som er lett<br />

tilgjengelige. Der leter han opp i avfallscontainere etter mat.<br />

- Jeg har funnet mye rart, og også i veldig store mengder. Vi finner<br />

kjøtt, meieri, grønnsaker, hermetikk, pasta, ris, brus, øl, smågodt.<br />

Det er i tillegg mange „ikke mat containere“ tilgjengelig, hvor man<br />

kan finne klær, sko, verktøy, byggematerialer. For å nevne noen av<br />

de største funnene.... En gang fant jeg over 1000 egg i en og samme<br />

container. En annen gang 200 pakker med fiskekaker, 100 buketter<br />

med blomster og 100 kg mel. Jeg tror jeg har plukket mat for over 1<br />

million kr om man regner utsalgspriser! Men det er viktig å huske på<br />

at veldig mange av de varene jeg finner ville jeg ikke kjøpt på butikken<br />

selv, enten fordi det er for kostbart, ikke liker det eller om kvaliteten<br />

er dårlig, sier han.<br />

Gråsone<br />

I Norge er det ulovlig med dumpsterdiving. Dette kan straffes etter<br />

straffeloven § 323 og § 321, men ifølge Jensen er han villig til å bryte<br />

loven og forteller at han har opplevd å bli kjeftet på av butikkansatte.<br />

- Øvrige sikkerhetsmessige bekymringer kan være sinte butikkansatte,<br />

som kjefter og truer med eventuell anmeldelse.<br />

Videre forteller han at han har møtt på politiet opptil flere ganger når<br />

han har vært på dumsptertur.<br />

- Jeg har truffet på politiet seks ganger i forbindelse med dumpster<br />

diving, og det virker som om de ser litt igjennom fingre med kategorien<br />

matavfall uansett mengde, for dette er en vare som ikke er så enkel å<br />

omsette, samt tjene penger på, men jeg er aldri blitt anmeldt for noe<br />

i forbindelse med dumpster diving, men kanskje en dag skjer det. Da<br />

må jeg bare håpe at systemet prioriterer meg frem for butikken. For<br />

etisk sett, er jeg en superhelt og ikke kriminell, understreker han.<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 15


ANBEFALING<br />

- «Seriøsitet og latter i samme pakke»<br />

Foto: Foto Steam<br />

Ferdinand Arntzen Elmenhorst<br />

Nettredaktør<br />

Når et spill klarer å kombinere spenningsfølelsen fra en 5v1 clutch i CS:GO<br />

med leken- og morsomheten fra Rocket League er det vanskelig å si nei. Når<br />

dette i tillegg er gratis blir det ekstra lett å sitte i timevis foran PC-skjermen.<br />

Dette er takket være Embark Studios sitt «The Finals».<br />

The Finals har overrasket meg på mange måter, men først og fremst med den<br />

ikke-eksisterende prisen. I en tid hvor store spilltitler koster 599,- eller 899,- på<br />

PS5 så er det forfriskende for en student å se et spill som er gratis. Embark Studios<br />

henter som en del andre Battle Pass-modellen fra Fortnite. Om man er opphengt<br />

i virtuelle kosmetiske gjenstander er det bare å laste det ned, for her er det godt<br />

utvalg.<br />

Spillet har også klart å lage en stram og god tidsramme på rundene sine.<br />

Sammenligningen med Counter-Strike er ikke uten grunn. Der må man beregne<br />

40-50 minutter om man vil spille en spennende rangert kamp. Derimot har Rocket<br />

League presset sammen kampene til 5 minutter som går unna, men som ikke føles<br />

like seriøst. Rundene i The Finals kan vare fra 10 til 30 minutter avhengig av<br />

hvilken spillmodus du ønsker og spillets gang.<br />

Når det kommer til design, har ikke The Finals en veldig ny eller særlig kreativ<br />

visuell vinkling, men heller en ganske moderne univers-vinkling. Spillet er nemlig<br />

satt i et slags futuristisk reality-show, hvor lag kjemper mot hverandre for å tjene<br />

mest penger. Dette kan minne litt om Scavenger Studio sitt Darwin Project, som<br />

også er gratis – men som jeg mener er mye vanskeligere å bli god på. The Finals<br />

har også tilfeldige spesial-hendelser i løpet av rundene. Dette kan være alt fra<br />

sandstorm til lasere. Vertene for game-showet introduserer også andre spesielle<br />

begivenheter, som «low gravity» og «more damage».<br />

The Finals har på et vis klart å bringe seriøsitet og latter inn i samme pakke, noe<br />

jeg ikke forventet. Det er et perfekt spill å laste ned for å spille med kompiser. Om<br />

man går inn for det tror jeg man kan ha det veldig moro, veldig lenge!<br />

16


Ikke tid til et helt<br />

semester i utlandet?<br />

Hva med?<br />

• en uke på sommerskole eller praksis<br />

• digital utveksling med studenter fra hele Europa<br />

• språkkurs, workshops og internasjonale vennskap<br />

Visste du at UiA er med i den europeiske universitetsalliansen FORTHEM?<br />

Alliansen med sine 9 universiteter gir mange muligheter for internasjonal<br />

erfaring – OGSÅ semesterutveksling<br />

Sjekk ut: uia.no/forthem<br />

og ta kontakt med<br />

forthem@uia.no<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 17


LESERINNLEGG<br />

Når «det ved siden<br />

av studiene»<br />

havner i midten<br />

Foto: Private<br />

Erling Ritland Taule<br />

Skribent<br />

Pynting av CV eller utsliting av fremtidens Norge?<br />

Fulltidsstudent, jobb, linjeforening, venner og alenetid: De er<br />

nødvendigheter på sine egne måter, men en vanskelig miks<br />

allikevel.<br />

Jeg heter Erling og er nå på Master i Samfunnskommkunikasjon<br />

ved UiA. Jeg er en av ca. 11000 studenter, og garantert ikke den<br />

eneste med deltidsjobb og plikter ved siden av studiene. Vi er nok<br />

veldig mange, og vi har alle ulike forhold til dette<br />

Jeg jobber på Sørlandet Klatresenter og trives veldig godt. Det<br />

begynte bare som en hobby for min egen del, men å kunne jobbe<br />

med noe utenom «vanlige» stillinger føles både kjekt og deilig. Det<br />

er blitt et slags fristed og en avveksling fra studiene.<br />

Men selv om jobben er en avveksling er den ikke et ordentlig<br />

avbrekk. Mange medstudenter snakker om å dra hjem etter<br />

forelesing for å lage seg mat og kanskje lese litt videre før man<br />

gjør noe kjekt. Det har ofte føltes så fjernt. Jeg har stadig måttet<br />

dra på jobb istedenfor. Jeg tenker egentlig ikke noe på det siden det<br />

er blitt en slags rutine og livsstil. Jeg tenkte først på det når mine<br />

medstudenter kommenterte det.<br />

– Er du på vei til jobb igjen?<br />

– Ja, stemmer det.<br />

Men har ikke alle studenter det sånn?<br />

Lappeteppekalender<br />

Jeg jobber til stenging og har forelesning neste morgen. Kanskje skal<br />

jeg på jobb neste dag også. Siden jeg er student har klatresenteret<br />

forsøkt å tilrettelegge for at jeg kan jobbe etter eventuelle studier.<br />

Det er jeg takknemlig for. Å strukturere hverdagen min er blitt en<br />

nødvendighet for å vite hva som skal skje de neste dagene eller<br />

resten av måneden. Kalenderappen er blitt en av mine mest brukte<br />

apper. Den ser konstant ut som et lappeteppe med farger av alle<br />

avtalene: forelesinger, arbeidstidspunkt og møter med venner.<br />

Tidligere har jeg tenkt at alle gjør det på samme måte. Studier og<br />

så rett videre på jobb, men det stemmer visst ikke. Nå som jeg er<br />

masterstudent er det blitt mer prat om fremtiden og mer spesifikt<br />

om det som kommer etter studiene. Flere medstudenter sikter etter<br />

studierelevante deltidsstillinger. Jeg har jo ikke en studierelatert<br />

jobb for øyeblikket, og det gjør at jeg kjenner på et press. Jeg får<br />

dårlig samvittighet hvis jeg ikke engasjerer meg i studentforeningen<br />

andre studieaktiviteter for å veie opp for min lite studierelevante<br />

deltidsjobb. For det holder jo ikke å studere. Det er merkelig.<br />

18


På godt og vondt<br />

Å ha en jobb ved siden av studier blir – i hvert fall for meg – en<br />

ekstra utfordring i hverdagens prioriteringer. Jeg får som regel<br />

ikke lest til forelesningene og når det er tid for gruppearbeid er det<br />

få ledige tidspunkt å velge mellom. På grunn av mengden arbeid og<br />

verv ved siden av studiene er jeg ofte trøtt og sliten. Det er jo ikke<br />

like mye tid til å hvile, eller like mye tid til å lese til forelesning som<br />

egentlig bør være førsteprioritet. Min versjon av alenetid er når jeg<br />

kommer hjem fra jobb rundt 23-tiden og ser to episoder av en av en<br />

serie på 20 minutt hver, samtidig som jeg spiser kvelds. Så er det<br />

leggetid. Jeg har tross alt forelesning om 9 timer.<br />

En i kollektivet mitt sa nylig at hun synes jeg jobber veldig mye. Jeg<br />

svarte at det å jobbe så mye som jeg har gjort er en mindre gunstig<br />

ting grunnet mangelen på frihet. Hennes perspektiv var derimot<br />

sentrert rundt pengene man får ut av det. Det er et forståelig<br />

men annerledes syn fra det jeg har. Jeg mener at studiene er det<br />

som fortjener prioriteringen. Jobben ved siden av burde jo være<br />

nettopp det: ved siden av.<br />

Nedprioritert velvære<br />

Mitt lappeteppe av en kalender gjør at jeg hopper fra den ene<br />

avtalen til den neste. Dette har jeg egentlig gjort i størsteparten<br />

av studietiden min. Jeg føler meg omtrent programmert med<br />

plikter og oppgaver som henger over meg. Og alt dette har sin pris.<br />

Personlig har det tidvis vært en mangel på energi siden nesten all<br />

energien går til plikter og oppgaver. Da går det lite energi til mitt<br />

eget velvære.<br />

Det har ført til perioder med tunge tanker og fælt syn på en selv.<br />

«Prioriterer jeg helt feil?» kan jeg tenke. Eksamenene kommer jo<br />

og man er aldri forberedt nok. Det er en veldig kjip opplevelse som<br />

jeg ikke unner noen. Det er viktig med nok tid til seg selv. Jeg henter<br />

normalt sett energi fra andre, men uten ordentlige stunder alene<br />

blir det bare feil.<br />

Miksen av alle pliktene er ikke ideell siden jeg gjerne skulle vært<br />

med på alt. Men man skal jo ha krefter for en livstid, og ikke<br />

brenne seg ut i løpet av studietiden. Dette er en prosess som man<br />

må kjenne på selv: Hvor mange plikter blir for mye? Hva ønsker<br />

jeg å bruke tiden min på? Det viktigste er å være ærlig med seg selv<br />

om at det er lov å ta feil og bomme innimellom. Hvordan ellers skal<br />

vi lære og komme oss videre?<br />

Det kan virke som at jeg fra denne teksten burde slutte med «det ved<br />

siden av» og dermed finne tid til studiene, men selv om økonomi<br />

ikke er den beste motivatoren for meg er det blitt nødvendig. Jeg<br />

er tross alt en student med begrenset økonomi, spesielt siden alle<br />

utgifter later til å gå oppover. Så kalenderen forblir et lappeteppe,<br />

og blir stadig mer fargerikt.<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 19


KULTUR<br />

Gjør det stort i Papa Ny Guinea<br />

Mats Vederhus<br />

Writer<br />

Foto: Even Askildsen, Daniel Wootton, Håkon Føllvik<br />

Kyrre Waag, frontmann i bandet NAKED KOALA, og tidligere<br />

student ved UiA, gjør seg klar til sitt livs største konsert i Papa<br />

New Guinea den 14. september.<br />

- Vi spiller det jeg liker å kalle for «stadionpop». Musikk laget for<br />

de store scenene, jeg vil beskrive det som en krysning mellom U2<br />

og Coldplay.<br />

Waag tror det er flere grunner til at musikken har blitt populær i<br />

Papa New Guinea.<br />

- Det er et veldig godt spørsmål! Det er flere faktorer som har<br />

bidratt, blant annet at det er et veldig analogt land. Derfor har<br />

radioen mye makt, og når det har blitt spilt på radio har det truffet<br />

folks hjerter på en måte som var vanskelig å forutsi når vi laget<br />

musikken. Vi laget den fordi vi likte den, og forsøkte med alle våre<br />

evner å gjøre den så bra som mulig. Vi visste ikke hvor resultatet<br />

skulle ende opp, og det var tilfeldig at det var akkurat der.<br />

HAR INGEN ANELSE<br />

Waag medgir likevel at han ikke aner hvordan musikken endte<br />

med å bli funnet av radio-DJer i et land som knapt har hørt om<br />

Spotify. Men han har vært der som turist og skal forsøke å finne ut<br />

av mysteriet når han kommer tilbake med NAKED KOALA.<br />

- Når jeg var der forsøkte jeg å finne ut av om det er god stemning<br />

der, og der er det enormt god stemning. Og folk elsker musikken<br />

vår! Så da må vi jo selvfølgelig tilbake igjen. Målet vi har satt oss er<br />

å få til en sinnsyk konsert den 14 september.<br />

Det er et veldig farlig land, påpeker Waag. Derfor vil han vente til<br />

han ser om én konsert kan avholdes på en trygg og forsvarlig måte<br />

før han eventuelt planlegger en turné.<br />

STUDENTLIVET<br />

Waag er tidligere student ved UiA. Det å studere på UiA har<br />

definitivt gitt meg et nettverk, mener han.<br />

- Når jeg studerte musikk, business & management under Daniel<br />

Nordgård startet mange av studentene en linjeforening vi kalte<br />

for Agora. Der fikk vi masse god erfaring med å arrangere store<br />

ting. Vi arrangerte blant annet det største poolpartyet noensinne i<br />

Aquarama, og det gjorde oss trygge på å satse stort. Vi fikk teste det<br />

innenfor trygge rammer, noe som var veldig viktig for oss.<br />

Erfaringen kommer godt med når han denne gangen skal sette opp<br />

en konsert for 20000 mennesker i et nytt land.<br />

Likevel opplevde han utfordringer underveis i studieløpet.<br />

- En stor utfordring var å finne seg selv og hva man faktisk hadde<br />

lyst til uten å lene seg for mye på det faglige. At man tok seg selv<br />

i nakken og tok ansvar selv for å stake ut en kurs som kunne gi<br />

mening etterpå studiene.<br />

Som for å understreke hvor nyttig utdanningen har vært, påpeker<br />

Kyrre at han har levd av musikk siden 2016.<br />

- NAKED KOALA har vokst seg til å bli et stort prosjekt. Det å ha en<br />

konsert foran 20,000 mennesker er definitivt det største prosjektet<br />

jeg personlig har gjort noensinne.<br />

Men, påpeker Kyrre, han tar også mange DJ-jobber, jobber som<br />

musikkbransje-konsulent.<br />

- Summen av alle disse små bekkene blir til en stor elv som jeg kan<br />

leve av.<br />

STORE I NORGE?<br />

På tross av at han nå er stor i utlandet, er det ennå ikke så mange<br />

som har hørt om Kyrre og NAKED KOALA i Norge. Det er det på tide<br />

å endre på, mener Kyrre.<br />

- Nå som det har dukket opp en mulighet i Papa New Guinea ser vi<br />

på det som svært lurt å bygge videre på interessen. Derfor skal vi<br />

også lage en dokumentar om konserten og hele reisen dit.<br />

Dokumentaren har de et mål om å få vist på TV i Norge etter at<br />

konserten er gjennomført.<br />

- Det å bli kjent der gjennom å spille en enorm konsert tror vi kan<br />

bringe oppmerksomhet tilbake til Norge. Vi vil bygge bro mellom<br />

landene og håper at folk legger merke til det.<br />

På tross av at det ikke akkurat er et overveldende flertall av<br />

artister med gjennombrudd nasjonalt i Norge som kommer fra<br />

Kristiansand, vil Kyrre prøve å sette byen på kartet.<br />

- Det er så mye som er fantastisk her, feks finner jeg så mye god<br />

energi i å være på Odderøya. Vi har studio der, og det å bygge opp<br />

miljøet i Kristiansand ser jeg på som utrolig viktig. Jeg ser på det<br />

som et ansvar og en plikt å gå foran med et eksempel for hva som<br />

kan komme ut av musikkmiljøet i Kristiansand, avslutter Kyrre.<br />

20


FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 21<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

• <br />

<br />

• <br />

• <br />

<br />

<br />


SHORT-STORY<br />

Thorns And Petals<br />

Photo: Freepik // wirestock<br />

Aurora Trondsen Flatvoll<br />

Writer<br />

Robert sat across from his wife, Hannah, Reminiscing<br />

their first meeting. He spoke softly, and his eyes reflected<br />

years of laughter and love. “You were so beautiful that<br />

day,” he said gently. “Remember? We met at that little park<br />

downtown,” Robert continued as he wandered around<br />

the room, changing out the old roses that had started to<br />

lose their petals. “Your laughter was contagious, and I<br />

knew then that you were the one.”<br />

The room around them held memories, from framed<br />

pictures on the walls to the cozy chair in the corner,<br />

where Hannah used to curl up with a book. Robert´s<br />

gaze shifted to the present, to the figure on the couch. A<br />

woman with brown hair and a delicate smile, oblivious<br />

to the thoughts racing through her husband´s mind.<br />

room, strategically placed to mask the subtle odor that<br />

had permeated the house. It was a scent that lingered,<br />

refusing to be erased.<br />

Robert plucked three roses from one of the vases by the<br />

fireplace and settled down beside Hannah. He gently<br />

took the withered flowers from Hannah‘s cold grasp.<br />

The new bright red roses he placed in her little hands<br />

contrasted against her pale skin. Robert´s eyes rested<br />

on Hannah‘s lifeless gaze; he stroked her cold cheek and<br />

said, “We promised forever.”<br />

As Robert spoke, he unfolded the pages of their<br />

relationship- the concerts they went to, the spontaneous<br />

road trips, the stolen kisses in hidden corners of the<br />

world. His eyes wandered again to the woman on the<br />

couch, his girl, as he often called her. Even after twelve<br />

years, she was still as beautiful as the day they met. He<br />

admired her from a distance, lost in his thoughts.<br />

“We had our disagreements, didn´t we?” Robert<br />

Acknowledged, his tone shifting slightly. “But that´s<br />

normal in any relationship. The passion and fire keep<br />

things on the edge and alive.”<br />

He recounted a recent fight, and their living room still<br />

had scars from both presents and the current storm –<br />

another hole in the wall, broken pictures and ornaments<br />

on the floor, and the coffee table’s broken leg.<br />

Robert knew his temper, which surged when he felt<br />

threatened or was about to lose control. He wasn´t proud<br />

of it, but he believed it stemmed from the intensity of his<br />

love for Hannah. “I´m Sorry, Hannah,” he whispered,<br />

picking up a broken picture from the floor. Almost as if<br />

he were seeking forgiveness from the frozen image of his<br />

wife smiling back at him. “I never meant to hurt you. It´s<br />

just that… I love you so much.” He paused, looking over<br />

at his girl. “Sometimes it overwhelms me.”<br />

Robert had been carefully crafting a façade to cover the<br />

cracks in their relationship; roses adorned the living<br />

22


KULTUR<br />

Satser som artist<br />

Foto: Magnus Enerstvedt<br />

Mats Vederhus<br />

Writer<br />

Kristine Hoff, bedre kjent som Maud, er en tidligere<br />

musikkstudent ved UiA. Denne våren har hun spilt på<br />

bransjefestivalen Trondheim Calling og skal ha slippfest for<br />

sitt andre album den 23 februar i Oslo. Unikum har tatt en prat<br />

med Maud for å høre hvordan det er å begi seg ut i artistlivet.<br />

Hvordan var det å spille på Trondheim Calling?<br />

Det var veldig gøy. Det er selvfølgelig litt stressende å spille<br />

konsert når man er klar over at det er mye bransjefolk til stede,<br />

men jeg krysser fingrene for at det gikk bra.<br />

Tror du det kommer til å påvirke karrieren din?<br />

Ekstremt vanskelig å si, men jeg håper selvfølgelig at det kan<br />

gi ringvirkninger. Enten at en festival eller to er interessert i<br />

å booke meg, eller i beste fall at et bookingbyrå er interessert<br />

i å samarbeide med meg, men jeg pleier som regel å ha lave<br />

forventninger til det å spille på showcase-festival.<br />

Hvordan opplevde du å være student ved UiA?<br />

gode fasiliteter. Jeg klarer ikke helt se for meg hvor jeg hadde<br />

vært i dag, hvis det ikke var for at jeg tok denne utdanninga.<br />

Har du tips til andre studenter?<br />

Se deg rundt, bruk miljøet, medstudentene og ressursene rundt<br />

deg for alt det er verdt. Du får ikke denne muligheten tilbake.<br />

Lever du av å lage musikk nå?<br />

Nei, men det hadde jo vært veldig fint så klart, hehe. Jeg jobber<br />

deltid som journalist, kombinert med frilansing som artist og<br />

produsent.<br />

Hvilke planer har du videre?<br />

Fredag 16. februar slipper jeg mitt andre selvproduserte<br />

album «The Love That Remains». Det markerer jeg med en<br />

egen releasekonsert i Oslo 23. februar. Deretter blir det litt mer<br />

spilling mot sommeren, lage ny musikk og slippe noen remixer.<br />

Jeg fikk stort utbytte av å ta både bachelor- og mastergrad i<br />

elektronisk musikk ved UiA. Det er et inspirerende og godt<br />

studentmiljø, undervisere på toppnivå fra bransjen og svært<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 23


KRISTIANSAND–HIRTSHALS | 3 timer og 15 minutter<br />

SUPERONSDAG<br />

PÅ SUPERSPEED<br />

DAGSTUR<br />

COLOR CLUB<br />

50,– *<br />

FRA<br />

PER PERSON<br />

KRS-SH24-07<br />

GJØR TAXFREE-KUPP OM BORD, SPESIALTILBUD PÅ ONSDAGER<br />

Kyllingbryst<br />

2 kg, frys<br />

Øvrige dager 179 90<br />

KUN<br />

149 90<br />

2 KG<br />

Indrefilet av svin<br />

400-500 g, frys<br />

Øvrige dager 99 90<br />

KUN<br />

79 90<br />

PR KG<br />

KUN<br />

299 90<br />

PR KG<br />

Indrefilet av storfe<br />

900–1200 g, frys<br />

Øvrige dager 349 90<br />

KUN<br />

89 90<br />

PR KG<br />

Bacon<br />

900 g, kjøl<br />

Øvrige dager 99 90<br />

Brett med brus<br />

1 brett à 24 stk, 3 brett for 329,–<br />

Gjelder alle dager<br />

139,-<br />

PR BRETT<br />

Buffet med drikke<br />

Øvrige dager 349,–/399,–<br />

FRA<br />

249,-<br />

colorline.no | 22 94 42 00<br />

Ved bestilling på terminal og telefon tilkommer servicehonorar<br />

på terminal 70,–<br />

Hurtig og komfortabelt til Danmark<br />

Ikke-medlemmer fra 99,– per person. Ta med bil fra 190,–. Tur/retur samme dag. Bestilles tidligst 14 dager før avreise. Spesielle betingelser gjelder.<br />

24


UNDERHOLDNING<br />

Puzzle page<br />

Across<br />

1. Ikke rolig<br />

4. Avfall<br />

6. Grense i år<br />

8. Vitser<br />

12. Netflix (eng)<br />

13. Å gifte seg<br />

Down<br />

2. Å stjele<br />

3. Prostitusjon<br />

5. UiAs hall (krs)<br />

7. Den bak rattet<br />

9. Å ta aktiv del i noe<br />

10. Musiker<br />

11. Kjent jomfru<br />

14. Australias søteste bjørn<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 25


REPORTAGE<br />

A GLITCH IN THE MATRIX:<br />

THE JASON DUNCAN CASE FILE<br />

Photos:private<br />

Adam Zawadzki<br />

Writer<br />

Unikum understands that 98pc of students accused<br />

of plagiarism fail in their appeal awarding UiA the<br />

unfortunate accolade of the university with highest rate<br />

of plagiarism in Norway. One (former) student shares<br />

his experience, still ongoing, more than one year on.<br />

In early January last year, Jason Duncan walked into a meeting with<br />

Professor Francis Schortgen, the lecturer of his Emerging Markets<br />

module on the International Business – Master’s Programme in<br />

English, for advice on how to cite and reference academic sources<br />

for an upcoming assignment due the following month. It would<br />

prove to be a fateful appointment whose repercussions are still in<br />

motion.<br />

Originally from the United States, Duncan had already attended<br />

UiA before, as an international exchange student for the Autumn<br />

2015 semester, from Oregon State University, graduating from that<br />

institution the following year. Returning to Norway in Autumn<br />

2022 as a full-degree student this time, his six-year career break<br />

from tertiary education prompted him to seek advice on the<br />

current academic writing requirements, since he understood<br />

the second semester of his two-year master’s course, and those<br />

thereafter, to be significantly more theoretically focused, unlike<br />

the first which was more mathematical.<br />

During the meeting, Professor Schortgen assured him that he<br />

would undertake a professorial review of his work in advance of<br />

the submission deadline. According to Duncan, at no point was the<br />

reference management tool ‘kildekompasset’ (Citation Compass)<br />

or the Library Digital Guidance Booking ever mentioned by<br />

Professor Schortgen, Skrivastua or the UiA Library Support Desk.<br />

Additionally, no links to the above citation guideline platform<br />

(or any other) were present on Canvas or within the syllabus,<br />

delivered online since Professor Schortgen was in South Korea at<br />

the time.<br />

While Duncan sourced some alternative citation checking tools<br />

online, he was advised against using them by fellow students who<br />

were aware of situations where these sites had published the work<br />

of others without their knowledge, leading to (accidental) selfplagiarism.<br />

In mid-February last year, Duncan submitted the first<br />

draft of his examination paper for professorial review, uploading<br />

the final draft to Inspera a few days later and in good time of the<br />

deadline, after Professor Schortgen and five other peers provided<br />

their comments. Says Duncan: ‘No feedback called into question<br />

how I utilized my sources in text, and no recommendation was<br />

made to a specific tool for citation or that I should check any<br />

aspects related to my in-text references to sources.’<br />

Jason Duncan was a student of MBA International<br />

Business - In English<br />

In early March, Duncan received a FAIL grade. Seeking clarification<br />

as to whether Inspera had suffered a technical fault, as had<br />

happened to one of his peers as a bachelor’s student, Professor<br />

Schortgen, replying to Duncan via email, stated that while the<br />

examination paper appeared to be of Grade A quality upon first<br />

26


inspection pre-submission:<br />

‘[t]he problem, however, was, that upon close reading and<br />

checking sources (for the purpose of comprehensive and<br />

detailed evaluation), I noticed that the majority of the paper<br />

was more or less “word-for-word” copied from the sources you<br />

list. If you do so, you would have needed to put all that copied<br />

material in quotation marks (to indicate that it is NOT your idea/<br />

writing) AND indicate the actual page number of the source.<br />

To be fair, you did list the page number for your sources, but<br />

you do not indicate anywhere that the sentences are copied<br />

more or less verbatim. Consequently, and unfortunately so,<br />

this would amount to plagiarism, even if unintentional.’<br />

In his ‘Written Explanation to the Appeals Committee’ document,<br />

Duncan notes that he was:<br />

‘blindsided by this email, especially considering that<br />

Professor Schortgen’s “initial read-over” (in his words) [as]<br />

advertised by him in class, in office hours, and through the<br />

use of a video referencing professorial review as suitable to<br />

identify areas of concern in citation did have notes relative<br />

to sources, showed considerable thought to the point of<br />

recommending various inputs for sub-sections, as well as<br />

highlighting reference material to be supplemented or altered,<br />

without identifying or highlighting the area of concern that<br />

he states in the [email] and was determined by whichever<br />

software used by UIA to check citations of assignments.’<br />

While he referenced each source via in-text citation in advance<br />

of the direct quotation, he didn’t bracket those excerpts with<br />

quotation marks, causing the submission scanning programme on<br />

Inspera to flag them as plagiarism. As such, his academic essay<br />

‘Taiwan as an Investment Opportunity’ failed due to the absence<br />

of 44 characters, a completely avoidable error had this been<br />

highlighted earlier, during the professorial review (now an ‘initial<br />

read-over’), from kildekompasset or a Library Digital Guidance<br />

Booking had Duncan been prompted to access them upon request<br />

for help with citation checking. He wasn’t. And nobody knows<br />

why.<br />

Although Duncan doesn’t dispute his mistake, UiA committed<br />

further unforced errors in communication while handling his case<br />

during the appeals process. At the end of March last year, Duncan<br />

was informed by his case advisor Julie Engebakken Arnesen<br />

via email that he could access a lawyer, whose costs would be<br />

borne by the university, and speak to the student ombudsman.<br />

Unfortunately, Arneson provided Duncan with the contact details<br />

for the student ombudsperson in Kristiansand, apparently<br />

unaware that this position hadn’t been filled and had instead<br />

been placed under the jurisdiction of the one at the University of<br />

Stavanger (UiS).<br />

Assisting Duncan in his case, Maiken Køien Andersen, President of<br />

the Student Organisation of Agder (STA), told Duncan she would<br />

contact the student ombudsperson (which STA were aware was<br />

now in Stavanger, but not Duncan) when asked by him in mid-<br />

Jason Duncan volunteered as an Active Member and<br />

Buddy in the Erasmus Student Network (ESN)<br />

April, however, due to a clerical error, the email was drafted but<br />

never sent. Two days before his hearing in front of the Appeals<br />

Committee in late May, STA located Maren Anne Kvaløy, the<br />

student ombudswoman at UiS, who was also helping to cover the<br />

open position at UiA. Duncan emailed Kvaløy that day to which<br />

she responded the day following to suggest two possible lawyers,<br />

both of whom Duncan reached out to. Later the same day, Håkon<br />

Noraas of Advokathuset Stavanger confirmed assistance, but due<br />

to the immediacy of his case, his associate, Hege Veland, would<br />

support Duncan instead. A request to delay the hearing was denied<br />

by UiA.<br />

Since verbal presentations by students before the Appeals<br />

Committee are limited to 15 minutes, Duncan delivered his<br />

overview of preceding events in English while Veland provided<br />

a statement of the case from a legal perspective in Norwegian.<br />

Asked by the Committee why there was such a delay between his<br />

online meeting with Arneson late March, where the services of a<br />

lawyer were suggested as an option, and his decision to contact<br />

one mid-May, Duncan pointed out that this step is usually taken<br />

after a discussion with the student ombudsperson, whom, by mid-<br />

May, he still couldn’t source. One of the case managers on the<br />

Committee posited that since the possibility of legal support was<br />

offered, the student should automatically recognise this to reflect<br />

the severity of the situation and contact a lawyer immediately. No<br />

further questions were asked.<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 27


Meanwhile, Duncan was enquiring of various news media<br />

nationwide as to their interest in reporting the challenges of his<br />

experience. Only Khrono responded, formally, but chose not to<br />

pursue, while another media outlet told him, off the record, that,<br />

in Duncan’s words: ‘news publications have ran stories similar to<br />

my own in the past, and unfortunately the lack of reception by<br />

administrative officials at universities and in public offices has<br />

negated interest in continuing the publication of such stories.’<br />

Your reporter was first informed of this story in early October<br />

last year, at which point the Joint Complaints Board, as seated by<br />

the Norwegian Ministry of Education, was expected to reach its<br />

conclusion on individual cases by the end of November. Since their<br />

ultimate judgment would determine, officially, whether Duncan<br />

had plagiarised with malicious intent, his case file and research<br />

made available to Unikum, totalling 98 pages across 16 documents,<br />

were read in their entirety in anticipation of this deadline.<br />

While it was hoped that the outcome, good or otherwise, would<br />

delineate some sort of closure for Duncan, no such verdict was<br />

delivered. According to the Advokathus in mid-January this year,<br />

the Joint Complaints Board is still working out how to process the<br />

cases that hadn’t been considered prior to its suspension and have<br />

only committed to meeting more regularly to rule on specific cases<br />

in Spring this year, a delay of at least four months.<br />

Jason Duncan undertook a study abroad semester<br />

to UiA during his bachelor‘s degree at Oregon State<br />

University in the United States<br />

Further to the ‘Written Explanation to the Appeals Committee’<br />

document, an ‘Additional Comments for the Appeals Committee’<br />

paper was prepared by Duncan due to a file entitled ‘Case<br />

Documents’ that was delivered to him by Arneson from the<br />

Secretariat at UiA mid-May. It was in this file that Duncan first<br />

learned of his two-semester exclusion and annulment of the<br />

original test result, accusing him of plagiarism with ‘willful<br />

action or gross negligence’ and having attended UiA on a study<br />

abroad semester almost seven years prior, he, therefore, ‘must be<br />

considered an experienced student’, concluding, ‘[t]he Secretariat<br />

cannot identify any mitigating circumstances in the case.’ His<br />

advisor Arneson not knowing the student ombudsperson for<br />

Kristiansand was replaced by Stavanger, preventing Duncan<br />

from sourcing such support for almost two months, not deemed<br />

‘mitigating’.<br />

Upon receipt of the Appeals Committee’s decision (available in<br />

Norwegian only) to uphold the Secretariat’s position of annulment<br />

and exclusion for one academic year, Duncan filed a complaint. At<br />

the end of May, Veland was organising the appropriate paperwork<br />

for such a procedure on which the Joint Complaints Board, a<br />

national appellate body of last resort at the legislative level,<br />

would ultimately decide. By late August, this was due to be heard<br />

sometime in November, with Duncan notified of the outcome<br />

within four weeks of their meeting.<br />

Speaking to Andersen in early December, due to the human<br />

resources required to offer all UiA communication in Norwegian<br />

and English, if limited manpower dictates that the information can<br />

only be written in one language, English is now used as default by<br />

STA. A link to kildekompasset should always be visible, in the form<br />

of an icon, on the student dashboard of Canvas, however, at the<br />

time of our meeting, a temporary notification regarding artificial<br />

intelligence had replaced it. Again, in Norwegian, on the desktop<br />

English version of Canvas, noted by Anderson to rectify later.<br />

When asked how long this digital notice board had removed the<br />

icon link to kildekompasset for, and when it would be reinstated,<br />

Greta Hilding, Director of Academic Affairs, wrote:<br />

‘After investigations by the system administrator in<br />

Canvas, we cannot see that the link to Kildekompasset<br />

has been disabled. From 29 November to 22 December<br />

2023, a message was posted regarding rules for the use<br />

of artificial intelligence (AI). This message does not affect<br />

whether the link to Kildekompasset is available or not.’<br />

Despite this, neither Andersen nor I could locate the link while<br />

the message itself was, according to Hilding, never updated to<br />

include an English language version. Helene Braathen, Chief<br />

Human Resources and Organisation Officer, informed us that<br />

since the UiA student ombudsperson needed parent leave, the UiS<br />

equivalent was contracted to take over from 1 January to 30 June<br />

2023. While this covered the entire semester of Duncan’s appeals<br />

process while resident in Norway, he told us the contact details for<br />

the UiA ombudsperson website were never updated.<br />

Another Duncan discovery: Anderson found the information she<br />

28


equired straight away in Norwegian, but not when trying to<br />

navigate the UiA website in English. She had to Google-translate<br />

the English term into Norwegian, before searching the native<br />

language version of the website to solve the problem. Anderson<br />

reports, however, that this issue was resolved by the end of the<br />

Spring semester last year. UiA are currently working on a new<br />

website, which, by happenstance, your reporter gave a usability<br />

test as a new student for the International Activities taskforce in<br />

early September. Regarding the new website, Hilding explained:<br />

‘UiA‘s new website will go live in the second half of April<br />

2024. There will be a longer period which both the new<br />

and the old website will be available, but the duration of<br />

this has not been determined. In the long run, much of the<br />

content on the old websites will not be available on UiA‘s<br />

new website, as not all content will be carried forward. UiA<br />

does not aim to have all Norwegian content on the website<br />

available in English, but will ensure that important and<br />

relevant information is available in both languages.’<br />

Ouriginal, formerly Urkund, is a plagiarism detection tool, for<br />

which UiA holds separate licences for staff and student usage. As<br />

Anderson explains, “when [faculy] are checking [assignments],<br />

the teacher has a special function [where] they can upload for a<br />

plagiarism check without uploading the actual text but students<br />

don’t have that same option.” With the student licence, Ouriginal/<br />

Urkund saves the document uploaded by the student to its<br />

programme, exposing them, wittingly or unwittingly, to the risk of<br />

self-plagiarism when submitting the assignment proper since their<br />

‘check’ can be classified as ‘publishing’ now that it exists online for<br />

the algorithm (through Inspera and the Ouriginal/Urkund teacher<br />

licence) to cross-reference. As such, students are advised against<br />

using it.<br />

‘[t]he use of sources is permitted in many exams, and often<br />

absolutely necessary. The problem is not disclosing which<br />

sources have been used and how they have been used. Here,<br />

both UiA and other institutions provide good information<br />

on their websites, among other things, and “details”<br />

such as quotation marks and the like are crucial for the<br />

examiner‘s understanding of the student’s performance.’<br />

Khrono also published pieces on plagiarism at UiA in May and July<br />

2022 and June 2023. In the latter report, data from 13 universities<br />

and university colleges across Norway found that UiA has expelled<br />

37 students for self-plagiarism (11 of these were for plagiarism<br />

proper, also) since 2018 while the University of Tromsø excluded<br />

none. UiA prohibited the most students for the above violations by<br />

more than half of all the responsive institutions, with the University<br />

of Oslo and University of South-Eastern Norway removing 17 each.<br />

Unfortunately for Duncan, who did disclose which sources had<br />

been used, citing each in-text to introduce the quoted material,<br />

he didn’t explicitly state how they had been used, by the absence<br />

of quotation marks. Unfortunately for UiA, if ‘good information’<br />

As Anderson highlighted multiple times during our meeting,<br />

Duncan’s research was (with great irony) so thorough it made<br />

UiA “aware of information flaws that were in the system.” For<br />

example, the links to kildekompasset (or, in English, citation<br />

compass) that were allegedly available on Canvas, but, during his<br />

appeals process, weren’t, as highlighted to the Appeals Committee<br />

through screenshots illustrating no results. His research prompted<br />

discussion on plagiarism within the student parliament on whether<br />

the severity of punishments should be expanded from three to<br />

seven levels to allow for more nuance within the disciplinary<br />

process. Despite the help Duncan gave UiA, it wasn’t reciprocated.<br />

One would conclude, therefore, that with the mistakes made by the<br />

university and no history of cheating by the student, an annulment<br />

of the submitted assignment (the lowest level of severity) would’ve<br />

been administered. Instead, an annulment and two semester<br />

exclusion were decreed by the institution and its Court of Appeals<br />

without witness testimony even when three other students on the<br />

same course were also accused of plagiarism.<br />

Speaking to independent news outlet Khrono in August last year,<br />

UiA Rector Sunniva Whitaker wrote, in an article entitled ‘Cheating<br />

and “self-plagiarism” at UiA’:<br />

Jason Duncan was a potential full-degree master‘s<br />

student at the University of Agder<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 29


is not available in uniformity, retrievable physically and digitally<br />

every day to every student equally, regardless of whether they are<br />

native Norwegian speakers or foreign students who use English to<br />

operate internationally, then those, like Duncan, who moved their<br />

lives to Norway from across the globe in search of opportunity will<br />

have done so in vain. And will go elsewhere.<br />

Your reporter and Duncan were due to start and finish their<br />

respective two-year master’s degrees over the same semesters.<br />

While he could’ve been working on his master’s these by now,<br />

he has, instead, independently gathered a breathtaking amount<br />

of information surrounding the issue of plagiarism at UiA with<br />

respect to his own case, in forensic detail, and, more widely, the<br />

international student population for which he volunteered as<br />

an Active Member and Buddy in the Erasmus Student Network<br />

(ESN) from January last year. Already delayed two years by the<br />

coronavirus pandemic, his career prospects (not to mention his<br />

health and wellbeing) have been hampered by another two years.<br />

While UiA moves on with yet more international students, for him,<br />

however, the trial continues.<br />

Several questions remain:<br />

Why did Duncan receive the harshest punishment for plagiarism<br />

despite a clean academic record and concerted effort to abide by<br />

its submission guidelines?<br />

Why was the hearing extension request denied and no witness<br />

testimony heard by the Court of Appeal when it is obliged to<br />

consider all the available evidence relative to the case?<br />

Why are students prevented from accessing the algorithmic<br />

citation checking software for documents available only via the<br />

staff version of Ouriginal/Urkund?<br />

If such weight is given to the computerised text analysis tool,<br />

during both the submission and subsequent appeals process, why<br />

are students unable to access it, to avoid potential accusations of<br />

plagiarism and/or self-plagiarism?<br />

If Khrono were able to establish how many UiA students were<br />

accused of plagiarism and self-plagiarism, why are UiA unable to<br />

distinguish these under the general term of cheating?<br />

If foreign students can succumb to exclusion, why are the annual<br />

reports in Norwegian only?<br />

Duncan now lives with his girlfriend in Germany and intends<br />

to undertake an equivalent two-year course at the Hamburg<br />

University of Applied Sciences from this September while working<br />

and learning the language simultaneously. Professor Schortgen<br />

was an Associate Dean of Faculty with the University of Utah,<br />

Asia Campus during the Spring semester last year, his last as a<br />

teacher at UiA before retiring. Despite repeated attempts, he didn’t<br />

respond to our requests for comment.<br />

A statement from the ‘Additional Comments’ document is, Duncan<br />

believes, ‘the best way to dictate my feelings about what happened,<br />

that I never was running from responsibility or accountability, but<br />

merely seeking fair and just process:<br />

‘My goal is to be disciplined in a manner that is fair and just,<br />

aligned with the objective reality that occurs in contextual<br />

relationships and interactions between a subordinate<br />

(student) and superiors (faculty, staff, university) that led<br />

to an accidental occurrence of plagiarism that was neither<br />

intentional, willful [sic], nor of gross negligence when<br />

considering the evidence and facts of what occurred. I strongly<br />

desire to address this gap noted during discussions with STA<br />

and ESN as a continuous issue for students attending UIA,<br />

particularly those unfamiliar with Norwegian and the way<br />

organizations in Norway typically organize their information.’<br />

Use the reference management tool kildekompasset:<br />

https://kildekompasset.no/en/<br />

Jason Duncan was accused of plagiarism, had his<br />

aasignment annulled and was excluded for two<br />

semesters<br />

30


Regarding Urkund and why UiA holds a licence for it when STA<br />

advises students not to upload documents to it, Hilding clarified<br />

that ‘Ouriginal is used in three ways at UiA, both through Inspera,<br />

Canvas and UiA-account, and all these methods are reserved for<br />

the examiners and not available for the students.’<br />

Additionally, in response to the suggestion that the Student<br />

Parliament were discussing whether punishments should be<br />

expanded from three levels, at present, to seven in future, to allow<br />

for more nuance within the disciplinary process and what the<br />

status of this was, Hilding explained:<br />

‘UiA does not determine any possible expansion of sanctions<br />

in cheating cases. The Norwegian Parliament is currently in<br />

the process of creating a new Act relating to universities and<br />

university colleges. In the preparatory work for this law, it<br />

has been proposed to expand the possibility for universities<br />

to exclude students in cheating cases for a period of up to<br />

two years. There may be five levels of reactions when the<br />

new law comes into force, ranging from annulment only<br />

to annulment and exclusion for one to four semesters.’<br />

Further information regarding UiA cheating cases dating back to<br />

2015 are available on the UiA website via this QR code:<br />

Jason Duncan is still waiting on the Joint Complaints<br />

Board to make a decision on his case<br />

Asked whether the number of plagiarism cases have increased,<br />

decreased or remained constant over at least the past eight years,<br />

to when Duncan last attended UiA on his international exchange,<br />

Greta Hilding, Director of Academic Affairs, said, via email, that<br />

while the annual report for last year isn’t yet public: ‘[c]urrently,<br />

UiA has 40 expelled students due to cheating. However, the period<br />

of suspension for 18 of these students will end before Christmas,<br />

so from January 2024, the number will be lower.’<br />

While cheating cases were noticeably higher from 2020 to 2022<br />

due to a greater use of home examinations during the coronavirus<br />

pandemic, Hilding pointed out that the interim data from last year<br />

suggests the degree of cheating cases should return to lower levels,<br />

adding: ‘[a]s you can see from the annual reports, UiA‘s Appeals<br />

Committee also processed several cheating cases each year where<br />

students either received no reaction at all or had their exam<br />

annulled without being expelled.<br />

‘It is important to note that these numbers include all forms of<br />

cheating and not just the plagiarism cases, as you specifically<br />

inquired about. This means that students could also have been<br />

expelled for cheating involving non-regulated cooperation<br />

between examination candidates, groups, or with other persons<br />

or having illegal learning aids available during the examination<br />

or other forms of cheating. We do not have available statistics that<br />

solely focus on plagiarism cases.’<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 31


REPORTASJE<br />

LAGER TEATER OM SEXARBEID<br />

PÅ SØRLANDET<br />

Pål Øymoen<br />

Ansvarlig Redaktør<br />

Foto: Unikum // Eskild Furøy, Pål Øymoen<br />

Satser lokalt: Vibeke Gran er tidligere teaterstudent<br />

ved UiA. Nå satser hun på lokalt teater.<br />

Vibeke Gran (26) studerte ved<br />

Faglærerutdanningen i Teater ved<br />

Fakultet for Kunstfag på UiA fra 2017 til<br />

2020. Nå stiller hun opp teaterstykket<br />

«Jomfru Maria» som har vises 23 - 25.<br />

februar. Hun har brukt ekte sexarbeidere<br />

som inspirasjon, har selv skrevet stykket,<br />

og har rollen som regissør.<br />

Inspireres av ekte sexarbeidere<br />

- I utviklingen av dette stykket har vi vært<br />

i kontakt med Johanne Ousdal fra FVN<br />

som har laget mye gravejournalistikk om<br />

sexarbeid, og med Shalam Women som er<br />

et lavterskeltilbud for sexarbeidere her i<br />

Kristiansand. Svært mange av dem som er<br />

sitert i manuset ønsker å være anonyme,<br />

så vi har ikke snakket direkte med dem,<br />

forteller Vibeke.<br />

Skuespillerne Tuva Svendsen og André<br />

Olsen Lassemo setter i gang en scene for<br />

Unikums journalist. Det<br />

er en gripende scene<br />

hvor hovedpersonen<br />

Maria får følelser for<br />

kunden sin, og velger å åpne seg for ham.<br />

Regissør Vibeke tar en aktiv rolle, og følger<br />

nøye med mens skuespillerne portretterer<br />

vanskene ved å jobbe som sexarbeid. For<br />

i den typen arbeid er ikke linjene alltid<br />

like klare. Det har Vibeke også sett under<br />

kildearbeidet til forestillingen.<br />

- Hva er grensa for sexarbeid? Både du og<br />

jeg kjenner jo folk som driver med sugardating,<br />

stripping, og sånne ting, sier Vibeke<br />

og ser på danser Tuva Svendsen (25) som<br />

har hovedrollen som Maria. Hun forteller<br />

så om hvordan hun har fått inspirasjon fra<br />

ekte sexarbeidere.<br />

- Når det kommer til kilder som driver<br />

med sexarbeid i form av salg av sex, er<br />

det indirekte informasjon jeg har fått. Jeg<br />

har vært i samtale med ei – uavhengig av<br />

forestillingen – som drev med sugar-dating.<br />

Hun har på mange<br />

måter et vanlig<br />

forhold til en mann<br />

rundt 30, bortsett fra<br />

at etter de møtes så vippser han henne noen<br />

tusenlapper, forteller regissøren videre.<br />

«Hva er grensa for sexarbeid?»<br />

Hun forteller så om hvordan ordet sexarbeid<br />

har en ladning som ikke alle liker.<br />

- Jeg snakket med henne mens jeg holdt<br />

på med denne forestillingen og sa «Sugardating?<br />

Ja, det er vel en form for sexarbeid.»<br />

Men hun likte ikke å se på det sånn. Ordet<br />

hadde en annen ladning enn hva hun følte.<br />

Jeg vil jo si at å få penger etter å ha ligget<br />

med noen er sexarbeid. Jeg syns det var<br />

interessant.<br />

Har noen kilder vært definerende for stykket?<br />

Sexarbeid: Forestillingen forteller om Maria som blir sexarbeider ved hjelp av OnlyFans.<br />

- Ja, det vil jeg absolutt si. Hele idéen fikk jeg<br />

for to år siden da jeg hørte på en podkast<br />

hvor en sexarbeider ble intervjuet. Da ble<br />

frøet om Jomfru Maria sådd. Det er sånn<br />

at veldig mange stod på bar bakke uten<br />

økonomisk trygghet når pandemien ble<br />

rammet. Sexarbeideren som ble intervjuet<br />

på podkasten var egentlig musiker. Men da<br />

pandemien kom mistet hun alt av arbeid, og<br />

da startet hun med OnlyFans. Da tenkte jeg:<br />

Hva om jeg forteller historien til en danser<br />

som gjør noe lignende?<br />

32


Kjemper mot fordommene<br />

- Jeg ble også ganske provosert når jeg hørte<br />

på podkasten på grunn av måten vertinnen<br />

møtte sexarbeideren på. Sexarbeideren<br />

fortalte at hun likte det å ta bilder og selge<br />

dem. Men det var veldig tydelig at vertinnen<br />

la til sexarbeideren mange egenskaper og<br />

holdninger som egentlig ikke hadde noen<br />

rot i det hun snakket om, forteller Vibeke.<br />

- Da tenkte jeg at sexarbeidere er en gruppe<br />

i samfunnet som er<br />

utsatt for vold, rus<br />

og et enormt sosialt<br />

stigma. Jeg tenker at<br />

denne forestillingen<br />

er en slags<br />

kjærlighetserklæring til sexarbeidere: en<br />

gruppe i samfunnet vårt som må stå i mye.<br />

Har du noen eksempler på det de må stå i?<br />

«Å leve et liv man aldri<br />

kan snakke om.»<br />

sugar-dating. Hvis de ikke vil møte noen, så<br />

må de ikke det. Hvis de for eksempel møter<br />

noen som er rusa så kan de trekke seg unna.<br />

Men Jomfru Maria handler om<br />

sexarbeid som følge av økonomisk press.<br />

Hovedrolleinnehaver Tuva Svendsen<br />

forteller.<br />

- Det er mange historier, men vi kan<br />

bare fortelle én. Så vi har valgt å fortelle<br />

historien som kommenterer på hvordan<br />

det er å være kvinne i<br />

det moderne samfunnet,<br />

økonomi, hvor man<br />

kommer fra og hvilke<br />

muligheter man har. Det<br />

er mange som er i den<br />

situasjonen.<br />

Og stykket handler ikke bare om<br />

sexarbeideren, men også kunden hennes.<br />

Regissør: Vibeke Gran er forfatter og<br />

regissør av „Jomfru Maria“.<br />

- I diskrimineringsparagrafen er<br />

ikke sexarbeidere inkludert. Så det å<br />

diskriminere sexarbeidere er ikke ulovlig.<br />

Det er også en del lover om at hvis<br />

man leier ut leilighet eller hotellrom til<br />

sexarbeidere kan man som huseier bli dømt<br />

for hallikvirksomhet. Det kan resultere i at<br />

sexarbeidere sliter med å skaffe seg bolig,<br />

forteller hun, og fortsetter.<br />

- Eller at de opplever vold i arbeidet sitt.<br />

En annen historie vi fikk innsyn i var om<br />

en sexarbeider som opplevde voldtekt<br />

og anmeldte forholdet. Resultatet ble at<br />

overgrepspersonen fikk redusert straff på<br />

grunn av formildende forhold, som var at<br />

offeret var sexarbeider. For meg er det helt<br />

sykt! At det er noe som mildner voldtekt.<br />

- Jeg tror det var PION Oslo som sa: «Å være<br />

sexarbeider er å leve et liv man aldri kan<br />

snakke om.» Det er så mye skam.<br />

Økonomisk press<br />

Det virker som om veien til sexarbeid går via<br />

økonomi?<br />

- For mange er det slik, men det er også<br />

for gøy! Det er kvinner her i byen som har<br />

mastergrad, jobb og god inntekt, men syns<br />

det er gøy! De har det som en hobby. De<br />

elsker sex og syns det er en frigjøring i det.<br />

Som for eksempel det jeg nevnte i stad med<br />

- Det er statistikk på at en av åtte menn i<br />

Norge har på et eller annet punkt kjøpt<br />

tjenester av sexarbeidere. Det er veldig<br />

mange! Jeg syns det er interessant hva det<br />

forteller om samfunnet og hvordan vi ser<br />

på kvinner, forteller Tuva.<br />

Hva med kvinners kjøp av sex?<br />

- Det er mange mørketall, men når vi spurte<br />

FVN om det, svarte de at de ikke vet om ett<br />

registrert tilfelle, forteller Vibeke.<br />

- Det var én mannlig sexarbeider på<br />

Sørlandet som måtte flytte fordi han ikke<br />

fikk noen kunder, legger Tuva til.<br />

Og danseren skyr ikke unna det<br />

følelsesmessige aspektet ved kjøp og salg av<br />

sex.<br />

- Det er jo mange triste historier. Det er<br />

veldig mye ensomhet, og det sier mye. Det er<br />

interessant at man ved å kjøpe sex kan fikse<br />

ensomheten på en ansvarsfri måte. I stedet<br />

for å ta ansvar for ensomheten kjøper man<br />

seg en utvei og bruker et annet menneske<br />

i sin nød som et produkt, reflekterer Tuva.<br />

- Det er en sexarbeider her på Sørlandet<br />

som kaller seg «Monica». Hun forteller at<br />

hennes favorittkunde er en hun møter bare<br />

for å ha en lur sammen. De har ikke sex.<br />

Han er bare så ensom, møter ingen og har<br />

Følelser: Stykket viser tydelig at<br />

følelsene fort tar overhånd.<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 33


tidlig i forestillingen: «Herregud, hva for en<br />

verden er det vi lever i?» Ettersom Maria<br />

lærer mer tenker hun at alle har på en måte<br />

sin tragedie, reflekterer Tuva.<br />

Arbeidsplass: For en sexarbeider er sengen en arbeidsplass.<br />

- En av elementene vi tar opp i forestillingen<br />

er forholdet mellom det å være kunstner<br />

og sexarbeider. For Maria er jo egentlig<br />

en kunstner. Hun er gjennom mange<br />

prosesser. I en av dem utforsker hun om<br />

det å lage disse bildene og iscenesette seg<br />

selv på det viset også kan være kunst. Det<br />

er et spørsmål som inspirasjonskildene<br />

våre stiller seg selv også. Maria spør seg<br />

selv: «Kan jeg være min egen muse? Kan<br />

jeg gjøre dette til et kunstprosjekt så lenge<br />

jeg er bevisst på hvordan jeg gjør dette?»<br />

Sånn sett er det litt moderne feminisme i<br />

den forstand at hun vil eie sin egen kropp.<br />

Noen har dette som frigjøringskamp, og<br />

det er små drypp av mange elementer i<br />

forestillingen, forteller Vibeke.<br />

Kontroll: Når Maria rømmer prøver mannen<br />

likevel å ha kontroll over henne.<br />

34<br />

ingen som bryr seg om han. Den nærheten<br />

han får er nesten som en terapitime. Særlig<br />

etter pandemien har nærhetsbehovet økt,<br />

legger Vibeke til.<br />

Fra selger til kjøper<br />

Marias mannlige motpart er bare kjent<br />

som «mannen» i stykket. Han spilles av<br />

skuespiller André Olsen Lassemo (32). Han<br />

tenker at selv om kvinnen har hovedrollen,<br />

sier stykket også noe om det<br />

maskuline perspektivet.<br />

- Maria har jo mye kontroll,<br />

og mannen gir henne mye av den kontrollen<br />

også. Helt til han bestemmer at: «Nå er det<br />

nok. Du har bare kontroll så lenge jeg gir<br />

deg kontroll.» Det er det første bruddet<br />

mellom dem, hvor han ikke lar henne ha<br />

den kontrollen lenger. Han prøver å styre<br />

henne med fysisk kontroll og ordlegging.<br />

Og han gir seg ikke selv om Maria rømmer.<br />

Da sender han henne penger og prøver å si<br />

unnskyld. Slik jeg ser det tenker mannen<br />

at dersom Maria tar pengene, så er hun<br />

fremdeles i hans kontroll, forteller André.<br />

- Jeg tror at Maria som karakter ikke<br />

har et særlig godt forhold til menn. Men<br />

forestillingen prøver å gi et mer nyansert<br />

bilde av grunnen til at hun ender opp i<br />

disse situasjonene. Maria spør seg allerede<br />

Veldedig PR-stunt<br />

Unikum tok kontakt med generalsekretær<br />

for Laget Karl-Johan Kjøde. Han tenker at<br />

sexarbeidere kan føle seg fremmedgjort fra<br />

sin egen kropp.<br />

- Det er hverken noe nytt eller<br />

oppsiktsvekkende over å henvise til<br />

verdenshistoriens mest kjente kvinne,<br />

Jomfru Maria, når man skal aktualisere et<br />

tema. Også Jesu mor erfarte sårbarheten<br />

av å havne<br />

utenfor det<br />

gode selskap og<br />

«Han er bare så ensom.»<br />

fremmedgjøringen av å bli drevet på flukt.<br />

Fremmedgjort ser jeg også for meg at<br />

mange kvinner som havner i sexindustrien<br />

kjenner seg, både fra samfunnet rundt seg<br />

og sin egen kropp.<br />

Men teaterstykket er ikke bare det. Som et<br />

veldedig PR-stunt har Vibeke og teamet i<br />

Svart Teater satt opp en konto på OnlyFans.<br />

- Tanken er at det er Marias OnlyFans.<br />

Der kan man kjøpe ekstramateriell, og få<br />

innsikt i det som skjer bak scenen. Og for<br />

å gjøre vårt for å ære kildene våre så går<br />

alle pengene til Shalam Women, som er<br />

et lavterskeltilbud for sexarbeidere, sier<br />

Vibeke.


Det positive de gjør for Shalam Women<br />

setter Lagets generalsekretær pris på.<br />

- Jeg har stor respekt for Shalam Women og<br />

andre som jobber for kvinner i prostitusjon<br />

sin verdighet og håper at stykket bærer<br />

med seg det samme storsinn. At det settes<br />

fokus på dette og at overskuddet går til<br />

Shalam er uansett prisverdig, selv om jeg<br />

nok neppe blir abonnent<br />

på Onlyfans med det<br />

første, sier Karl-Johan til<br />

Unikum i en epost.<br />

Det profesjonelle og det personlige<br />

Hovedrolleinnehaver og danser Tuva<br />

forteller at dans og sexarbeid har et<br />

historisk forhold.<br />

- Historisk sett er det ikke fremmed for<br />

dansere å drive med sexarbeid. Teateret<br />

i Paris var på 1800-tallet hovedsakelig<br />

finansiert ved at de rike kjøpte sexarbeid av<br />

ballerinaene som danset der, legger Tuva<br />

til.<br />

Mange former for arbeid innebærer å bruke<br />

kroppen sin – som for eksempel når man<br />

fyller opp hyllene på kiwi – og sexarbeidere<br />

bruker jo også kroppen sin. Tenker dere at<br />

det å jobbe som sexarbeider forskjellig fra å<br />

jobbe på kiwi?<br />

- Ja. Det blir veldig personlig. Selv om Maria<br />

sminker og kler seg annerledes er det<br />

fremdeles hennes kropp. Det er et spesielt<br />

yrke. Det er for eksempel veldig vanlig at<br />

sexarbeidere og kundene deres faller for<br />

hverandre, sier Vibeke.<br />

- Det er kanskje en idé om at man klarer<br />

å fjerne seg fra kroppen. Men det er jo<br />

fremdeles fysisk handling som skjer med<br />

en. Hvis man blir slått gjør fremdeles<br />

blåmerket vondt. Det er en kroppslighet og<br />

en intimitet der fordi alle grensene mellom<br />

hva som er profesjonelt og personlig<br />

forsvinner, svarer Tuva, og fortsetter.<br />

- Det er interessant fordi det er noe vi snakker<br />

veldig mye om i kunst. I dans er det alltid en<br />

problematikk vi tar opp. Som danser jobber<br />

man ikke på et kontor og er helt ferdig med<br />

det når man går hjem. Dans er en kroppslig<br />

og helhetlig ting som omfavner livet. Fordi<br />

det er fysisk så påvirker det måten man går<br />

på, holdningene ens, hvordan man tenker.<br />

Og det tror jeg kan knyttes til sexarbeid: Det<br />

påvirker kroppen ens fysisk og hvordan<br />

man ter seg, sier hun.<br />

Vi ser jo denne tilsløringen mellom grensene<br />

for personlig liv og arbeidsliv skje i «vanlige»<br />

jobber også. Tror du det øker sjansen for at<br />

folk i vanlige jobber kan se seg selv i Maria?<br />

«De faller ofte for hverandre.»<br />

- Jeg tror man kan<br />

relatere til det å føle<br />

seg som et offer i et<br />

sosialt og økonomisk hierarki. Jeg tror<br />

mange kan relatere seg til det å føle seg<br />

hjelpeløs i denne verden. Man må jo ha<br />

penger, mat og leilighet. Man må forholde<br />

seg til en regelbok som man aldri ba<br />

om, men ble født inn i. Så jeg tror det er<br />

en historie som mange kan relatere til i<br />

forskjellige grader, svarer Tuva.<br />

Satser lokalt<br />

Som kunstnere kjenner de selv på det<br />

økonomiske presset, og det er ingen<br />

tilfeldighet at de skal framføre stykket på<br />

Rosegården Teaterhus.<br />

- Her er det mye debatt om de skal rive<br />

dette bygget eller ikke og bygge leiligheter<br />

i stedet. De snakker om å rive kulturbygg<br />

som dette og gamle Agder Teater. Det gjør at<br />

de fjerner stadig flere av de møteplassene<br />

som er litt mer tilgjengelige for folk. Jeg<br />

kjenner jeg blir varm bar jeg prater om det,<br />

sier en engasjert André, og fortsetter.<br />

- Kilden og Kunstsiloen er fine de, men de<br />

er utilgjengelige for folk som begynner med<br />

dette og kanskje bare vil ha det gøy. Det er<br />

grunnen til at vi holder det her. Vi vil gjøre<br />

det vi kan for å holde litt aktivitet her. En<br />

så stor by som Kristiansand må ha mere<br />

kulturliv. Det må ikke forsvinne. Det må<br />

bare bli mer av det, forteller André.<br />

Regissør Vibeke nikker:<br />

- Når unge kunstnere fra Sørlandet velger<br />

å satse på Sørlandet, er det fint om folk<br />

kommer!<br />

Skråblikk: Generalsekretær for Laget Karl-Johan<br />

syns det de gjør for Shalam Women er bra, men<br />

blir ikke OnlyFansbruker umiddelbart.<br />

Nærhet: Skuespillerne viser hvor mye<br />

sårbarhet sexarbeid innebærer.<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 35


CULTURE<br />

culture doesn‘t have to<br />

cost an arm and a leg!<br />

Vilde Hagen Svanberg<br />

Writer<br />

Illustration: AdobeStock // Katsiaryna; Photo: Unikum // Vilde Hagen Svanberg<br />

THEATRE<br />

What: Jomfru Maria av Svart Teater<br />

(Virgin Mary by Svart Teater)<br />

Where: Rosegården teaterhus<br />

When: 23-25 February<br />

Price: 199/249 NOK<br />

What: Fra ingenting (From Nothing)<br />

Where: Kilden<br />

When: 6 March, 19:00-20:00<br />

Price: 255/325 NOK<br />

What: Romeo & Julie<br />

Where: Kilden<br />

When: 9 February – 8 March<br />

Price: 150 NOK<br />

What: Et glass til (Another Round)<br />

Where: Grimstad kulturhus<br />

When: 13 March, 19:00-21:00<br />

Price: 540 NOK<br />

MUSIC<br />

What: Jazzkveld på Gvino (Jazz night at<br />

Gvino)<br />

Where: Gvino<br />

When: 15 February, 18:00<br />

Price: 150 NOK<br />

What: Sibelius’ violin concerto &<br />

Mendelssohn’s Scottish<br />

Where: Kilden<br />

When: 15 February, 19:30-21:30<br />

Price: 150 NOK<br />

What: 50 years with ABBA!<br />

Where: Kilden<br />

When: Friday 16 February, 18:00 – 19:30<br />

&amp; 20:00 – 21:30<br />

Price: 450 NOK<br />

What: VALP + Flokkdyr<br />

Where: Vaktbua<br />

When: 16 February, 19:00<br />

Price: 150/200 NOK<br />

What: Three Little Sisters - en reise i The<br />

Andrews Sisters‘ karriere og liv!<br />

Where: Kilden<br />

When: 20 February, 14:00-14:45<br />

Price: 100 NOK<br />

What: Jazzkveld på Gvino (jazz night at<br />

Gvino)<br />

Where: Gvino<br />

When: 22 February, 18:00<br />

Price: 150 NOK<br />

What: Daman Shurek<br />

Where: Vaktbua<br />

When: 22 February, 21:00<br />

Price: 150/200 NOK<br />

What: A Tribute to Motörhead + other<br />

70s metal & hardrock<br />

Where: Håndverkeren<br />

When: 24 February, 22:00<br />

Price: 225 NOK<br />

What: Jazzkveld på Gvino (jazz night at<br />

Gvino)<br />

Where: Gvino<br />

When: 29 February, 18:00<br />

Price: 150 NOK<br />

What: LULI – Releasefest (release party)<br />

Where: Vaktbua<br />

When: 29 February, 19:00<br />

Price: 150/200 NOK<br />

What: Jonas Lilletun Collective<br />

Where: Vaktbua<br />

When: 1 March, 21:00<br />

Price: 106/158 NOK<br />

What: Bratsjkonsert og Beethovens<br />

7. med Rachlin (Viola concert and<br />

Beethoven’s 7th with Rachlin)<br />

Where: Kilden<br />

When: 7 March, 19:30-21:10<br />

Price: 150 NOK<br />

What: Emilie Nicolas<br />

Where: Kilden<br />

When: 9 March, 19:30-20:45<br />

Price: 625 NOK<br />

What: Das Body<br />

Where: Vaktbua<br />

When: 9 March, 19:00<br />

Price: 211/264 NOK<br />

What: KAOS [vise / nordisk /<br />

improvisasjon] (KAOS [singersongwriter<br />

/ Nordic / improvisation])<br />

Where: Vaktbua<br />

When: 10 March, 17:00<br />

Price: 100/150 NOK<br />

What: Alt i mellom – Vol. 3 (Students from<br />

2. Year songwriter/artist at UiArytmisk)<br />

Where: Kilden<br />

When: 12 March, 12:00 & 19:00<br />

Price: 100 NOK<br />

What: The music of Lord of the Rings, the<br />

Hobbit and Rings of Power - in concert<br />

Where: Teateret<br />

When: 13 March, 20:00-22:00<br />

Price: 695 NOK<br />

CINEMA<br />

What: IBELIN førpremiere (pre<br />

screening)<br />

Where: Kristiansand kino<br />

When: 13 February, 18:00-20:00<br />

Price: 110 NOK<br />

36


Culture calendar for students<br />

15.02 - 14.03<br />

What: Laying Fire<br />

Where: Teateret<br />

When: 14 February, 18:00-20:00<br />

Price: Free<br />

What: Cool Hand Luke<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 14 February, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

What: Mars One<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 15 February, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

What: Chinatown<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 20 February, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

What: About Dry Grasses<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 21 February, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

What: The Day the Earth Stood Still<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 27 February, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

What: Once Upon a Time… in Hollywood<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 29 February, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

What: Cat On a Hot Tin Roof<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 5 March, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

What: Daughters of the Dust<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 6 March<br />

Price: 80 NOK<br />

What: Circumstance<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 7 March, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

What: The Departed<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 12 March, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

What: Paradisets barn (Children of<br />

Paradise)<br />

Where: Cinemateket<br />

When: 13 March, 18:00<br />

Price: 80 NOK<br />

LECTURES/COURSES (ALL FREE!)<br />

What: Hvor ble det av markblomstene?<br />

Og hva kan vi gjøre for å få dem og<br />

pollinatorene tilbake? (Where did the<br />

wildflowers go? And what can we do to<br />

bring them and the pollinators back?)<br />

Where: Grimstad library<br />

When: 14 February, 18:00<br />

What: Archaeology café<br />

Where: Teateret<br />

When: 15 February, 18:00-20:00<br />

What: Lørdagsuniversitetet - Muslimer<br />

i Norge -Hvem er de? Hva mener de?<br />

Hvordan tenker de? (Muslims in Norway<br />

-Who are they? What do they mean? How<br />

do they think?)<br />

Where: Teateret<br />

When: 17 February, 13:00-14:30<br />

What: Colletts kafe: Forståelse og<br />

misforståelse i samtaler (understanding<br />

and misunderstanding in conversations)<br />

Where: Teateret<br />

When: 20 February, 19:30-21:00<br />

VAKTBUA<br />

What: Lørdagsuniversitetet - The<br />

European House of History in Brussels -<br />

Telling different stories of Europe and its<br />

people<br />

Where: Teateret<br />

When: 24 February, 13:00-14.30<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 37


What: Foredrag i Odderøya<br />

museumshavn: Polarpionerene<br />

fra Sørlandet (Polar pioneers from<br />

Sørlandet)<br />

Where: Nodeviga, Odderøya<br />

When: 29 February, 19:00-20:30<br />

What: Lørdagsuniversitetet - Barn og<br />

unges digitale hverdag -Tidsbruk, risiko<br />

og muligheter<br />

Where: Teateret<br />

When: 2 March, 13:30-14:30<br />

What: Lørdagsuniversitetet -<br />

Menstruasjonshistorie i Norge – Hva vet<br />

vi? (Menstruation history in Norway –<br />

What do we know?)<br />

Where: Teateret<br />

When: 9 March, 13:00-14:30<br />

What: Folk Dance Course<br />

Where: Bul Kristiansand<br />

When: Mondays 19.30-21.30<br />

What: IKAROS – Standup with Jonna<br />

Støme<br />

Where: Grimstad kulturhus<br />

When: 16 February, 19:00 – 20:30<br />

Price: 345 NOK<br />

What: Standup – Jim Swan: The end of<br />

the rainbow<br />

Where: Teateret<br />

When: Friday 16 February, 20:00 – 21:00<br />

Price: 200 NOK<br />

What: Stand Up Sørlandets klubbkveld<br />

på Håndverkeren<br />

Where: Håndverkeren<br />

When: 23 February, 21:00<br />

Price: 150/200 NOK<br />

What: Adam Schjølberg: Bokbad og<br />

stand-up<br />

Where: Teateret<br />

When: 29 February, 19:00<br />

Price: Free<br />

What: Ost og ølsmaking med<br />

Homborsund bryggeri på Gvino<br />

(cheese and beer tasting with<br />

Homborsund brewery at Gvino)<br />

Where: Gvino<br />

When: 21 February, 18:00<br />

Price: 495 NOK<br />

What: Improtorsdag på Teateret<br />

Where: Teateret<br />

When: 22 February, 20:00-22:00<br />

Price: 50 NOK<br />

What: Klubb Skamlös<br />

Where: Teateret<br />

When: 24 February, 22:00<br />

Price: Free<br />

What: Klubb 183 (house &<br />

techno dance party)<br />

Where: Vaktbua<br />

When: 24 February, 19:00<br />

Price: 60 NOK<br />

38<br />

ART<br />

What: Susanna Antonsson, Mariia<br />

Drachuk, Espen Kvålsvoll og Lasse<br />

Årikstad (Norwegian and Nordic<br />

paintings)<br />

Where: Kristiansand kunsthall<br />

When: 3 February – 24 March<br />

Price: Free<br />

What: Eli Nordbø – Et tilbakeblikk (Eli<br />

Nordbø – A retrospect)<br />

Where: Galleri BI-Z<br />

When: 10 February – 2 March<br />

Price: Free<br />

What: LES KUNST med Underlig<br />

Smykkeverksted (free jewellery<br />

workshop with Underlig<br />

Smykkeverksted)<br />

Where: Kristiansand kunsthall<br />

When: 14 February, 17:00<br />

Price: Free<br />

STANDUP<br />

What: 3 FOR 1 – med Pernille Sørensen,<br />

Live Nelvik og Kristine Riis (standup)<br />

Where: Kilden<br />

When: 16-17 February<br />

Price: 535/605 NOK<br />

What: Hvit privilegert mann i sin aller<br />

beste alder – Sturla Berg-Johansen<br />

Where: Grimstad kulturhus<br />

When: 1 March, 19:00-20:15<br />

Price: 395 NOK<br />

What: Bjørn Henning Ødegaard – Skilt<br />

Pappa Sveiper Høyre<br />

Where: Kilden<br />

When: 1 March, 18:30-19:45<br />

Price: 235 NOK<br />

What: Hallvard Dyrnes Første Show!<br />

Where: Teateret<br />

When: 2 March, 21:00-22:30<br />

Price: 270 NOK<br />

OTHER<br />

What: Klubb Kosmos: Laterna<br />

Magica (techno dance party)<br />

Where: Aladdin scene<br />

When: 17 February, 21:00<br />

Price: 100/150/200 NOK<br />

What: Fiesta de la noche<br />

Where: Teateret<br />

When: 17-18 February<br />

Price: Free<br />

What: Vinsmaking med lokale<br />

vinprodusenter (wine tasting<br />

with local wine producers)<br />

Where: Gvino<br />

When: 28 February, 18:00<br />

Price: 465 NOK<br />

What: DJ Friendly<br />

Where: Vaktbua<br />

When: 2 March, 19:00<br />

Price: 130/180 NOK<br />

What: BARE FLAKS: ImproMusikal<br />

Where: Teateret<br />

When: 4 March, 21:00-22:45<br />

Price: 150 NOK<br />

What: Loire Vinsmaking på Gvino!<br />

(Loire wine tasting at Gvino)<br />

Where: Gvino<br />

When: 6 March, 18:00<br />

Price: 565 NOK<br />

What: House @ Teateret<br />

Where: Teateret<br />

When: 9 March, 22:00<br />

Price: Free<br />

RECOMMENDATIONS<br />

I would really recommend watching the movie IBELIN<br />

about Mats Steen, a Norwegian gamer, who died of a<br />

degenerative muscular disease at the age of 25.


Hazbin Hotel (Season 1)<br />

Review<br />

REVIEW<br />

Photo: IMDb<br />

Tobias Klausen<br />

Writer<br />

Four years ago, “Viziepop” casually<br />

dropped the YouTube video “Hazbin<br />

Hotel (Pilot)” and immediately it gained<br />

humongous attraction for its animations,<br />

characters, style and writing as an adultthemed<br />

cartoon. But people were only<br />

left with a half-hour video and unless<br />

you religiously followed Viziepop, there<br />

wasn’t much information regarding the<br />

Hazbin Hotel universe. But then Amazon<br />

Prime announced that it had picked up<br />

the series, and on January 19th, 4 years<br />

after the pilot release, it finally released,<br />

with the last two episodes of season 1<br />

airing February 2nd. But has the wait<br />

been worth it, and for those that haven’t<br />

followed this phenomenon, is it worth your time?<br />

The story follows the princess of Hell, Charlie Morningstar<br />

(Erika Henningsen) as she and her girlfriend, Vaggie (Stephanie<br />

Beatriz), attempts to redeem the sinners of Hell to save them<br />

from the extermination that the angels execute once a year.<br />

Together with their band of misfits at the Hazbin Hotel, they<br />

try to figure out what the road to redemption is. But there is<br />

the mystery of where Lucifer and Lillith are, what the Radio<br />

Demon’s ulterior motives are for helping Charlie, and why<br />

exactly Heaven is dead set on killing the inhabitants of Hell.<br />

I will note, the show expects you to have watched the pilot on<br />

YouTube before watching the first episode, it picks up right<br />

after it. You can most likely catch up without having watched<br />

it, but it will be a whiplash in the beginning with the lack of<br />

explanation of certain aspects and characters presence.<br />

Season 1 does a lot of groundwork in terms of worldbuilding<br />

but never feels like a season dedicated to simply that, it has<br />

intrigues and fun in of its own.<br />

The story and concept of Hazbin Hotel seems simple on the<br />

surface, but it’s clear that there’s a deep lore here that is ready<br />

to be explored, and although this season doesn’t have the time<br />

to dig into every cavity of it, there’s enough presented to keep<br />

you interested and intrigued for where it will go. The season<br />

is only 8 episodes, each lasting approximately 23 minutes, so<br />

the show sometimes suffers from a rapid pacing, where some<br />

conflicts get resolved hurriedly to jump unto the next plot<br />

point. It’s not off-putting, but definitely something noticeable.<br />

But as I watched the final episode, I felt myself already being<br />

excited for season 2. Season 1 does a lot of groundwork in<br />

terms of worldbuilding but never feels like a season dedicated<br />

to simply that, it has intrigues and fun in of its own.<br />

It may be an adult cartoon, however, one thing to note before<br />

throwing yourself headfirst into this show, it’s technically a<br />

musical. There are two musical numbers in every episode,<br />

and despite my hesitance when I initially heard this, they have<br />

completely won me over. I have already listened to multiple on<br />

repeats, and most of them are delightful and different enough<br />

that there is most likely something for everyone here. And the<br />

voice cast absolutely nails every single performance!<br />

Erika Henningsen captures the hopeful glee of Charlie,<br />

and Amir Talai plays the sadistic yet charismatic Alastor to<br />

perfection and the rest of the cast follow suite<br />

Speaking of the voice cast, most of the original voice cast of<br />

the pilot have been replaced by Broadway names or people<br />

affiliated with musicals. After the first trailer dropped, the<br />

internet was buzzing with discourse, some enjoyed the new<br />

voice cast, while others missed the old. But after watching the<br />

whole season, there is not a single miscast here, and everyone<br />

does a fantastic job in their respective roles. Erika Henningsen<br />

captures the hopeful glee of Charlie, and Amir Talai plays the<br />

sadistic yet charismatic Alastor to perfection and the rest of<br />

the cast follow suite.<br />

The animation is just as excellent as it always was, with vibrant<br />

colors and vivid character expressions. A big shoutout to the<br />

immaculate character designs of everyone, some designs have<br />

been updated from the pilot and they all look great. They’re all<br />

visually interesting to look at and brimming with style, much<br />

reflective the rest of the show. Even during the big musical<br />

numbers, they throw in some creative imagery, giving the vibe<br />

of an adult-themed Disney musical, further heightening the<br />

enjoyment of these musical features.<br />

Verdict<br />

Hazbin Hotel (Season 1) is an absolute blast in every aspect,<br />

from the fun end engaging story and the brilliant musical<br />

numbers to the excellent voice cast and fabulous animations.<br />

The story may be slightly fast paced for some, with character<br />

development and stories that doesn’t get time to breathe before<br />

heading onwards to the next. But this doesn’t overshadow<br />

the terrific basis the show has established, and it’s worth<br />

dedicating your time to. And for fans of the pilot, rejoice, it<br />

has been worth the wait. Hopefully it won’t be four years until<br />

season 2 (which has been confirmed to be in development).<br />

Season 1 of Hazbin Hotel has been a blast of a performance,<br />

and I cannot wait for an encore.<br />

FEBRUAR 2024 <strong>UNIKUM</strong> NR 2 39


SØR TALENTER<br />

Søknadsfrist 22. april<br />

Søk her!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!