Førstehjælp i Omsorg - Humlegården - Struer Kommune

humlegaarden.struer.dk

Førstehjælp i Omsorg - Humlegården - Struer Kommune

Falcks model

Humlegårdens

omsorgsmodel

Børnenes

egen model

Stands

ulykken

Overblik og

indblik

Stoppe op

Hvad sker der?

Livreddende

førstehjælp

Resolut

handling

Tilkald

hjælp

➜ ➜ ➜

Tilkald

hjælp

➜ ➜ ➜

Gøre noget

Hvad kan jeg gøre?

Hvad sker der hvis

jeg ikke gør noget?

Hente en

voksen

Har jeg brug

for en voksen?

➜ ➜ ➜

Alm.

førstehjælp

Handle, trøste,

puste, forslå

alternativer,

lege mm.

Være der!

Trøste, puste,

snakke, krammeplastrer

Processen har været at tænke parallelt i fysisk og psykisk førstehjælp. Alle kan se nødvendigheden

af den fysiske førstehjælp - at det er godt at kunne. Blikket skal vendes således at princippet

bliver den samme arbejdsmetode til den psykiske del. Det er her pædagogerne skal tænke

anderledes og kigge dybt i sig selv. Det er i den proces der skal bruges tid til refleksion, hvad

gjorde du?, - hvad tænker du når du gør? O.s.v

Erfaringer i forhold til det at opnå en ændring:

1. Vigtigt at der er afsat tid til at arbejde med sig selv og hinanden.

2. Personalet og lederen skal kunne tåle at der er lettere kaos, - at der bliver givet plads til frustration.

3. Sørge for at der afsat tid og rum til omsorg i personalegruppen.

4. Sørge for at alle kommer til orde, – og der ikke bliver snakket ned til hinanden.

5. Lave en vejledende logbog, således der er sat system i aftaler.

6. Være bevidst om at alle ikke er “stjerner” samtidig.

7. Lederens opgave er at lytte, konkretisere, give inspiration og koordinere. Lederen skal parallelisere

sin ledelsesstil med den pædagogik han/hun gerne vil fremelske i institutionen.

Personalet har ændret sig, men under hele projektet har de været bevidste om følgende:

1. De skal give børnene plads til at kunne yde omsorg. – Altså når et barn slår sig eller er i en

mindre konflikt. Stoppe op og se om der er andre børn der magter at give omsorg, hjælp og

trøst. Pædagogerne skal efterfølgende anerkende det barn der har ydet hjælp. ”Jeg så dig

godt, – det er flot og lige sådan man skal være, når man vil være en god kammerat.”

2. Pædagogerne skal have tillid til børnene, – se det børnene kan, at de magter at yde omsorg

og er fantastiske dygtige det

3. Være opmærksomme på hvordan du selv som pædagog er i din egen adfærd. Hvad siger du

selv om forældre, børn og kollegaer. Har du selv maskingevær fremme engang imellem?...

Pædagogikken i Humlegården er præget af omsorg. Vi er opmærksomme på hvordan vi er mod hinanden

og på hvordan vi kan hjælpe hinanden. Vi har et ønske og håb om at vores børn vil være

omsorgsfulde og ansvarlige når de bliver voksne. Derfor skal børnene netop starte med sig selv,

med deres udstråling og deres måde at være på, – være med til at bidrage med deres omgangsform:

”jeg vil gerne hjælpe dig, – frem for jeg har krav på og ret til, – det er ikke mit problem.”

Ved at vi igen og igen overfører og sammenligner Falcks 4 punkter med vores omsorgspunkter

bliver omsorgen mere konkret og nemmere at snakke om.

21

Similar magazines