دﺳﺗوراﻟﻌﻣل راھﻧﻣﺎ - Rossmax

rossmax.com

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل راھﻧﻣﺎ - Rossmax

دستورالعمل راهنما

توجه:‏ به مدارک همراه دستگاه مراجعه کنید.‏ لطفاً‏ پیش از استفاده این

دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.‏ لطفاً‏ این دفترچه راهنما را نگه دارید.‏

‎1‎‏.دکمه خاموش/روشن را در کنار پنجره نمایشگر فشار دهید.‏ نمایشگر به

مدت 2 ثانیه درجه را می خواند و صدای بیپ شنیده خواهد شد.‏

‎2‎‏.با رها ساختن دکمه روشن/خاموش،‏ آخرین دمای اندازه گیری شده به مدت

تقریباً‏ 2 ثانیه نمایش داده خواهد شد.‏ سپس دمای تست خودکار 37.0 درجه

سانتیگراد )98.6 درجه فارنهایت(‏ نمایش داده می شود و سپس Lo°C(

(Lo°F نمایش داده خواهد شد.‏

3. ‏برای ضد عفونی کردن،‏ میل را در الکل فرو ببرید یا با آن بشویید.‏ میل را

در دهان،‏ مقعد،‏ زیر بغل و...‏ قرار دهید.‏

‎4‎‏.به محض اینکه عالمت درجه C° ‏)یا F°( فلش زدن را بر روی نمایشگر

متوقف کرد ‏)معموالً‏ طی 30 تا 60 ثانیه(،‏ یک سیگنال هشدار به مدت

تقریباً‏ 10 ثانیه شنیده خواهد شد و دمای اندازه گیری شده بر روی پنجره

ال سی دی نشان داده می شود.‏ دمای نشان داده شده بر روی نمایشگر ‏پس

از برداشتن دستگاه از روی قسمت آزمایش شده تغییر نخواهد کرد.‏ اگر

دما کمتر از 37.8 درجه سانیگراد )100.0 درجه فارنهایت(‏ باشد،‏ هشدار

دهنده به صورت ‏"بی---بی---بی---بی---"‏ هشدار خواهد داد.‏ اگر دما معادل

37.8 درجه سانیگراد )100.0 درجه فارنهایت(‏ باشد،‏ هشدار دهنده که

فرکانس آن باالتر است به مدت 10 ثانیه به صورت ‏"بی-بی-بی---بی-بی-‏

بی"هشدار می دهد؛ نه به صورت ‏"بی---بی---بی---بی---"‏

‎5‎‏.به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی،‏ دستگاه پس از 10 دقیقه به

صورت خودکار خاموش می شود.‏ به هر حال،‏ به منظور افزلیش عمر

باتری،‏ پیشنهاد می شود به محض اندازه گیری دما،‏ دکمه خاموش/روشن را

برای خاموش کردن دستگاه فشار دهید.‏

6. ‏لطفاً‏ هر باتری یا تب سنج استفاده شده را طبق قانون دور بریزید.‏

توجه:‏ در مرحله 2، چناچه دمای اتاق باالتر از 32 درجه سانتیگراد

)89.6 درجه فارنهایت(‏ باشد،‏ تب سنج دمای اتاق را نمایش خواهد داد.‏

توجه:‏ ممکن است استفاده از پوشش میل منجر به 0.1 درجه سانتیگراد

)0.2 درجه فارنهایت(‏ اختالف از دمای واقعی شود.‏

توجه:‏ برای اطمینان از اندازه گیری دقیق و جلوگیری از آلودگی متقابل

تقریبی،‏ پوشش میل را قبل و بعد از هر بار استفاده از تب سنج تمیز کنید.‏

میل را به طور صحیح زیر زبان بیماران قرار دهید.‏ به بیمار تاکید کنید که زبان

خود را به مدت تقریباً‏ 1 دقیقه بسته نگه دارد.‏

قبل از اندازه گیری مایعات داغ یا سرد ننوشید،‏ نرمش نکنید،‏ سیگار

نکشید و سایر فعالیت ها را انجام ندهید.‏ این فعالیت ها باعث می شود

دمای سنجیده شده در مقایسه دمای معمول و متوسط بدن شما باال یا

پایین نشان داده شود.‏

گودی زیر بغل را با یک حوله خشک تمیز کنید.‏ میل را در گودی زیر بغل

بیمار قرار دهید و به مدت تقریبً‏ 1~5 دقیقه بازوی او را کامالً‏ بسته نگه دارید.‏

‏*هنگام استفاده از تب سنج برای نوزادان یا کودکان،‏ لطفاً‏ کمک کنید و

بازوهایشان را به طرف بدنشان فشار دهید.‏

برای جاگذاری راحت تر،‏ میل را با وازلین چرب کنبد.‏ به نرمی میل را به

اندازه تقریبی یک سانتیمتر ‏)کمتر از 1/2 اینچ(‏ به مدت تقریباً‏ 10 ثانیه درون

مقعد بیمار قرار دهید.‏ درجه نرمال با این روش 37.6 درجه سانتیگراد )99.7

درجه فارنهایت(‏ است.‏

قرائت های دما بر اساس درجه فارنهایت یا سانتیگراد امکان پذیر است.)درجه

سانتیگراد/سلسیوس درگوشه باال سمت راست ال سی دی قرار دارد.(‏ برای

تغییر تنظیمات فعلی،‏ در حالی که دستگاه خاموش است کلید خاموش/روشن را

فشار دهید و به مدت تقریباً‏ 4 ثانیه نگه دارید.‏

1. ‏زمانی که عالمت " " در گوشه پایین سمت راست ال سی دی به چشم

می خورد،‏ باتری رو به اتمام است و باید تعویض شود.‏

2. ‏پوشش باتری را با دست در جهتی که در قسمت پایین نشان داده شده

است بکشید.‏

‎3‎‏.از یک شیء نوک تیز همانند یک

مداد برای بیرون آوردن باتری

تمام شده استفاده کنید.‏ باتری تمام

شده را در جایی خارج از دسترس

کودکان دور بیندازید.‏

‎4‎‏.یک باتری سایز دکمه ای نو

از نوع SR41 1.5V D.C.

یا LR41 یا معادل آن درون

M: آخرین دمای سنجیده شده.‏

‏:زمانی که عالمت در گوشه باال سمت

راست ال سی دی ظاهر می شود،‏ باتری رو به

اتمام است و باید تعویض شود.‏

تمیز کردن و ضد عفونی کردن

‎1‎‏.دستگاه را با یک پارچه خشک تمیز کنید و میل را با اتیل الکل استریلیزه

سازید.‏

‎2‎‏.اجازه ندهید دستگاه با هرگونه رقیق کننده شیمیایی تماس پیدا کند.‏

‎3‎‏.این دستگاه ضد آب نیست.‏ نمایشگر را در آب فرو نبرید.‏ فقط میل دستگاه

ضد آب می باشد.‏

• از انداختن یا خم کردن تب سنج خودداری کنید.‏ تب سنج ضد ضربه نیست.‏

• میل را برای ضد عفونی کردن نجوشانید.‏

‏•دستگاه را در برابر نور مستقیم خورشید،‏ دمای باال،‏ رطوبت زیاد یا گرد و خاک نگه ندارید.‏

ممکن است از میزان عملکرد آن کاسته شود.‏

‏•قطعات آن را از هم باز نکنید.‏ برای تعویض باتری به بخش تعویض باتری مراجعه کنید.‏

‏•از تداخل امواج الکترومغناطیس قوی همانند اجاق های میکروویو یا تلفن همراه با دستگاه

جلوگیری کنید.‏

‏•لطفاً‏ توجه داشته باشید که قبل از قرار تب سنج در جعبه حمل آن،‏ میل را خشک نگه دارید.‏

‏•تب سنج دارای قطعات ریزی ‏)باتری و غیره(‏ است که ممکن است توسط کودکان بلعیده شوند.‏

بنابراین هرگز تب سنج را بدون مراقبت در اختیار کودکان قرار ندهید.‏

‏•تب سنج باید پس از هر بار استفاده،‏ حتی زمانی که پوشش های میل استفاده می شوند،‏

تمیز شود.‏

‏•باتری را نباید شارژ کردو یا در مجاورت دمای شدید قرار داد زیرا ممکن است منفجر شود.‏

‏•از تب سنج در گوش استفاده نکنید.‏ تنها برای سنجش دما از طریق دهان،‏ و زیر بغل

طراحی شده است.‏

‏•ممکن است استفاده از پوشش میل منجر به 0.1 درجه سانتیگراد )0.2 درجه فارنهایت(‏

اختالف با دمای واقعی شود.‏

‏•زمانی که دستگاه را به مدت طوالنی مورد استفاده قرار نمی دهید،‏ باتری آن را بردارید.‏

‏•چنانچه دستگاه در محیطی بسیار سرد نگهداری می شود،‏ قبل از استفاده اجازه دهید تا به

دمای اتاق برسد.‏

‏•لطفاً‏ توجه داشته باشید که این محصول تنها برای مراقبت از سالمتی در خانه می باشد و نمی

تواند جایگزین تجهیزات یک پزشک یا متخصص بهداشت شود.‏

‏•از به کار بردن این دستگاه برای تشخیص یا درمان هرگونه مشکالت سالمتی یا بیماری

خودداری کنید.‏ نتایج اندازه گیری تنها برای استفاده به عنوان مرجع می باشند.‏ چنانچه هرگونه

مشکل پزشکی دارید یا در این مورد با تردید مواجه هستید،‏ با پزشک خود تماس بگیرید.‏ از

تعویض داروهایتان بدون توصیه پزشک خود یا متخصص بهداشت و سالمت خودداری کنید.‏

‏•چنانچه این دستگاه خارج از محدوده دما و رطوبت معین شده در قسمت مشخصات مورد

استفاده قرار گیرد یا در این شرایط نگهداری شود،‏ ممکن است عملکرد مورد نظر را

نداشته باشد.‏

‏•چنانچه این دستگاه طبق دستورالعمل راه اندازی مورد استفاده قرار گیرد،‏ نیازی به تنظیم

دوره ای مجدد نمی باشد.‏ اگر هنوز مشکلی دارید،‏ دستگاه را به توزیع کننده ارسال کنید.‏

‏•لطفاً‏ پس از اتمام طول عمر مفید محصول،‏ آن را در زباله خانگی دور نریزید.‏ می توانید

محصول را جهت دور ریزی به توزیع کننده محلی خود یا به محل های مشخص شده جمع

آوری این محصوالت در کشور خود تحویل دهید.‏

‏•این دستگاه تنها برای سنجش دما از طریق دهان،‏ و زیر بغل طراحی شده است.‏

‏•تب های باال و طوالنی بویژه برای نوجوانان نیاز به معاینه پزشک دارند.‏ لطفاً‏ با پزشک

خود تماس بگیرید.‏

‏•هنگام سنجش دمای بدن کودکان به آنها اجازه ندهید راه بروند یا بدوند.‏ میل موجب بروز

خطر می شود.‏

www.rossmax.com

دستورالعمل راه اندازی

استفاده به دقت مطالعه کنید

تب سنج دیجیتال،‏ قرائتی صحیح و بسیار دقیق بر روی محدوده دمای بدن ارائه

می کند.‏ لطفاً‏ در ابتدا دستورالعمل را به طور کامل بخوانید.‏ چنانچه تب سنج ها

از سوی کودکان مورد استفاده قرار می گیرند،‏ نظارت بزرگساالن اجباری است.‏

کنید.‏ کیفیت دستگاه تأیید شده است و با قوانین دستورالعمل شورای BC مطابقت

دارد EEC/42/93 ‏)دستورالعمل تجهيزات پزشکي(.‏

ضمیمه 1 الزامات ضروری و استاندارهای مهم بکارگرفته شده.‏ 12470- EN

:2009 A1/3:2000 تب سنج های پزشکی - بخش 3: عملکرد تب سنج های

دیجیتال فشرده ‏)پیش بینانه و غیر پیش بینانه(‏ با.‏

نحوه استفاده

استفاده دهانی

استفاده در زیر بغل

استفاده در مقعد

قابلیت تغییر بین درجه سانتیگراد/درجه فارنهایت

تعویض باتری

عیب یابی

پیام خطا

مشکل

النظام ال يعمل بشكل

مالئم.‏

راه حل

باتری را بیرون بیاورید،‏ 1

دقیقه صبر کنید و دوباره آن را

جاگذاری کنید.‏ چنانچه این پیام

مجدداً‏ ظاهر شد،‏ برای سرویس با

فروشنده تماس بگیرید.‏

احتیاط

(bi-bi...bi)x10

درپوش باتری

دکمه روشن/خاموش

ال سی دی

نمایش بر روی صفحه LCD

دمای اندازه گیری شده

باالتر از 42.9 درجه

سانتیگراد )109.2

درجه فارنهایت(‏ است.‏

پس از 6 ثانیه دوباره دمای بدن

را بسنجید.‏

دمای اندازه گیری شده

پایین تراز 32 درجه پس از 6 ثانیه دوباره دمای بدن

سانتیگراد )89.6 درجه را بسنجید.‏

فارنهایت(‏ است.‏

باتری خالی:‏ آیکون

باتری چشمک می زند،‏

باتری را جایگزین کنید.‏

دما قابل اندازه گیری

نیست.‏

مدل:‏ TG100/TG120

میل

محفظه بگذارید؛ به گونه ای که بخش مثبت آن رو به باال و بخش منفی

آن رو به پایین باشد.‏

‎5‎‏.در محفظه باتری را ببندید.‏

FA


IN0TG100/TG1200000000XX

OBM_IB_TG100_TG120_FA_ver1303

www.rossmax.com

Rossmax International Ltd.

12F., No. 189, Kang Chien Rd., Taipei, 114,

Taiwan.

Rossmax Swiss GmbH,

Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland

The maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by

absorption and reflection from structures, objects and people.

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity

The TG100/TG120 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the TG100/TG120 should assure that is used in such and environment.

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment-guidance

Portable and mobile RF communications equipment

should be used no closer to any part of the TG100/

TG120 including cables, than the recommended

Conducted RF 3 Vrms

Not applicable separation distance calculated from the equation

IEC 61000-4-6 150 KHz to 80 MHz

applicable to the frequency of the transmitter.

Radiated RF 3 V/m

3 V/m

Recommended separation distance:

IEC 61000-4-3 80MHz to 2,5 GHz

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80MHz to 800 MHz

d = 2,3 √P 800MHz to 2,5 GHz

Where P is the maximum output power rating of the

transmitter in watts (W) according to the transmitter

manufacturer and d is the recommended separation

distance in metres (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as determined

by an electromagnetic site survey.

a. Should be less than the compliance level in each

frequency range.

b. Interference may occur in the vicinity of equipment

marked with the following symbol:

NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by

absorption and reflection from structures, objects and people.

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones

and land mobile radios,amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted

theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters,

an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location

in which the TG100/TG120 is used exceeds the applicable RF compliance level above, the TG100/

TG120 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional

measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the TG100/TG120.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be les than 3 V/m.

Recommended separation distance between

portable and mobile RF communications equipment and the TG100/TG120

The TG100/TG120 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances

are controlled. The customer or the user of the TG100/TG120 can help prevent electromagnetic

interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications

equipment (transmitters) and the TG100/TG120 as recommended below, according to the maximum

output power of the communications equipment.

Rated maximum output

Separation distance according to frequency of transmitter m

power of transmitter W 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz

d =1,2√P

d =1,2√P

d =2,3√P

0,01 N/A 0,12 0,23

0,1 N/A 0,38 0,73

1 N/A 1,2 2,3

10 N/A 3,8 7,3

100 N/A 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation

distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter,

where P

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions

The TG100/TG120 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the TG100/TG120 should assure that it is used in such an environment.

Emission test Compliance Electromagnetic environment-guidance

RF emissions CISPR 11 Group 1 The TG100/TG120 uses RF energy only for its internal function.

Therefore, its RF emissions are very low and are not

likely to cause any interference in nearby electronic equipment.

RF emissions CISPR 11 Class B The TG100/TG120 is suitable for use in all establishments,

Harmonic emissions Not applicable including domestic establishments and those directly connected

IEC 61000-3-2

to the public low-voltage power supply network that

supplies buildings used for domestic purposes.

Voltage fluctuations/ Not applicable

flicker emissions IEC

61000-3-3

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity

The TG100/TG120 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the TG100/TG120 should assure that it is used in such an environment.

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment-guidance

Electrostatic + 6 kV contact + 6 kV contact Floors should be wood, concrete or ceramic

discharge(ESD) + 8 kV air

+ 8 kV air tile. If floors are covered with synthetic

IEC61000-4-2

material, the relative humidity should be at

least 30%

Electrical fast + 2kV for power Not applicable Mains power quality should be that of a

transient/burst supply lines

typical commercial or hospital environment.

IEC61000-4-4 + 1kV for input/ Not applicable

output lines

Surge IEC 61000- + 1kV line(s) to Not applicable Mains power quality should be that of a

4-5

line(s)

typical commercial or hospital environment.

+ 2kV line(s) to Not applicable

earth

Voltage Dips, short 95% dip Not applicable Mains power quality should be that of a

interruptions and in UT) for 0,5 cycle

typical commercial or hospital environment.

voltage variations 40% UT(60% dip in Not applicable

If the user of the TG100/TG120

on power supply

input lines IEC

61000-4-11

UT) for 5 cycles

70% UT(30% dip in Not applicable

UT) for 25 cycles

requires continued operation during power

mains interruptions, it is recommended

that the TG100/TG120 be powered from

95% dip Not applicable an uninterruptible power supply or a battery.

in UT) for 5 s

Power frequency(50/60

3 A/m 3 A/m The TG100/TG120 power frequency

Hz)

magnetic fields should be at levels char-

magnetic field IEC

acteristic of a typical location in a typical

61000-4-8

commercial or hospital environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

مشخصات

النطاق:‏

32،0 درجة مئوية ~ 42،9 درجة مئوية )89.6 درجة

راهنمای EMC و اعالمیه سازنده

ضمانت محدود

فهرنهايت ~ )109،2

نمایشگر:‏ نمایشگر کریستال مایع،‏ 3 1/2 رقم

وضوح نمایشگر:‏

دقت:‏ 0.1± درجه سانتی گراد 35.5 درجه سانتیگراد تا

42.0 درجه سانتیگراد )±0.2 درجه فارنهایت 95.9

درجه فارنهایت تا 107.6 درجه فارنهایت(‏ 0.2± درجه

سانتیگراد زیر 35.5 درجه سانتیگراد یا باالی 42.0

درجه سانتیگراد )0.4± درجه فارنهایت زیر 95.9

درجه فارنهایت یا باالی 107.6 درجه فارنهایت(‏ در

دمای استاندارد اتاق 25 درجه سانتیگراد )77.0 درجه

فارنهایت(‏

حافظه:‏ برای ذخیره سازی آخرین مقدار اندازه گیری شده

باتری:‏ یک باتری 1.5 ولت .DC سایز دکمه ای SR41(

0.2ºF یا 0.1ºC

یا )LR41

دوام باتری:‏

ابعاد:‏

حدود 1500 بار عملکرد یا 1 سال با 2-1 سنجش در هر

روز بعالوه زمان آماده به کار.‏

:TG100 12.2 سانتی متر * 2.0 سانتی متر * 1.25

سانتی متر ‏)طول*عرض*ارتفاع(‏

:TG120 12.2 سانتی متر * 2.0 سانتی متر * 1.1

وزن:‏

هشدار دهنده:‏

محیط قابل استفاده

برای دستگاه

شرایط نگهداری

و جابجایی:‏

لوازم جانبی:‏

طبقه ایمنی

سانتی متر ‏)طول*عرض*ارتفاع(‏

:TG100 تقریباً‏ 8 گرم به همراه باتری

:TG120 تقریباً‏ 9.5 گرم به همراه باتری

تقریباً‏ 10 ثانیه سیگنال صدا در زمان رسیدن به

حداکثر دما

دما:‏ 5.0 درجه سانتیگراد تا 40.0 درجه سانتیگراد

)41.0 درجه فارنهایت تا 104.0 درجه فارنهایت(‏

رطوبت:‏ رطوبت نسبی =>%95

دما:‏ -25.0 درجه سانتیگراد تا 55.0 درجه سانتیگراد

)-13.0 درجه فارنهایت تا 131.0 درجه فارنهایت(‏

رطوبت:‏ رطوبت نسبی =>%95

باتری،‏ جعبه حمل،‏ دفترچه راهنما

قطعه کاربردی نوع B

این وسیله دارای 5 سال گارانتی از زمان خرید است،‏ گارانتی شامل باتری ها

و لوازم جانبی نمی شود.‏ گارانتی تنها با ارائه کارت گارانتی تکمیل شده توسط

فروشنده و تأیید تاریخ یا فاکتور خرید معتبر خواهد بود.‏ باز کردن و یا تغییر

این وسیله باعث ابطال گارانتی می شود.‏ گارانتی شامل صدمات،‏ حوادث و یا

عدم پیروی از دفترچه راهنما نمی شود.‏ لطفاً‏ با مرکز خدمات Rossmax

تماس بگیرید.‏

اطالعات محصول

تاریخ خرید:‏

فروشگاه محل خرید:‏

هزینه پرداخت شده ‏)بدون احتساب مالیات(:‏

خریدار:‏

More magazines by this user
Similar magazines