Natuur- en Milieueducatie

leidschendam.voorburg.nl
  • No tags were found...

Natuur- en Milieueducatie - CJG Leidschendam-Voorburg

Pagina 1

U bent aan zet

De afgelopen 25 jaar heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg zich actief

bezig gehouden met het coördineren van het jaarprogramma Natuur- en

Milieueducatie. Dit programma had tot doel natuur- en milieueducatie op

basisscholen binnen de gemeente te bevorderen.

De gemeente leverde hierbij extra ondersteuning. Scholen waren en blijven

zelf verantwoordelijk voor het lesaanbod op hun school en konden al dan niet

gebruik maken van het aanbod.

Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen die nodig zijn om de gemeente

ook in de toekomst financieel gezond te houden, is bij de voorjaarsnota 2011

besloten per 1 januari te stoppen met het coördineren van het jaarprogramma

Natuur- en Milieueducatie (leskisten, excursies en boomfeestdag). Dit betekent

dat er voor deze taak geen ambtelijke uren meer beschikbaar zijn.

Het is aan u als schoolteams om te bepalen of en hoe u aan het onderdeel

natuur- en milieueducatie, binnen uw mogelijkheden, vorm gaat geven.

Om de kennis die we als gemeente hebben opgedaan in de afgelopen jaren

over te dragen aan de scholen bieden wij u dit boekje aan. Hierin staan de

mogelijkheden op het gebied van natuur en milieueducatie in onze gemeente

en daarbuiten. U vindt adressen en allerlei informatie over verschillende

instanties die voor het geven van natuur- en milieueducatie van belang

kunnen zijn.

Het kan voorkomen dat de genomen besluiten in de voorjaarsnota 2011

voor een aantal van deze organisaties ook gevolgen heeft. Ik raad u aan

hiervoor contact op te nemen met de organisaties zelf en te informeren

naar het actuele activiteitenaanbod.

Ik wens u veel plezier bij het voortzetten van de natuur- en milieueducatie

binnen uw mogelijkheden.

Jérôme Schellings

Wethouder onderwijs en milieu


Pagina 2

Pagina 3

Adressen

Archeon

Archeonlaan 1

2408 ZB Alphen a/d Rijn

Telefoon: (0172) 447 744

www.archeon.nl

Het Archeon is een themapark dat zich richt op de

Nederlandse geschiedenis. Het park is in drie

hoofddelen verdeeld, de prehistorie, de Romeinse

tijd en de Middeleeuwen.

Bezoekerscentrum Tenellaplas

Duinstraat 12a

3235 NK Rockanje

Telefoon: (0181) 483 909

www.zuidhollandslandschap.nl

Organiseert doe-exursies in de duinen van Voorne.

Boerderij van Boheemen (recreatie en logies)

Stompwijkseweg 55a

2266 GD Leidschendam (Stompwijk)

Telefoon: (070) 320 1947

www.hotelboerderij.nl

Scholen kunnen hier excursies krijgen. Leerlingen

mogen zelf boter en karnemelk maken.

COS, Haaglanden en West Holland

Riviervismarkt 5

2513 AM Den Haag

Postbus 595

2501 CN Den Haag

Telefoon: (070) 345 6154

Geven lespakketten- en materialen uit over de

derde wereld, leent leskisten uit en verzorgt

gastlessen.

Dierenweide Rusthout (Park Rusthout)

Noordsingel 3

2264 EK Leidschendam

Telefoon: (070) 317 7698

Vrijwilligers van De Groene Basis helpen op de

dierenweide. De functie van de dierenweide wordt

opnieuw bekeken in 2012. Kijk voor actuele

informatie op www.lv.nl/milieu of bel 14 070.

Geopend:

Maandag, woensdag en donderdag

van 13.00 tot 16.00 uur

Dinsdag en vrijdag

van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Dierenweide Vreugd en Rust Oosteinde

Oosteinde 12

2271 EH Voorburg

Telefoon : (070) 387 3474

De functie van de dierenweide wordt opnieuw

bekeken in 2012. Kijk voor actuele informatie op

www.lv.nl/milieu of bel 14 070.

Geopend:

Dinsdag tot en met vrijdag

van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Woensdag en donderdag

van 13.00 tot 1.30 uur

Zaterdag en zondag

van 12.00 tot 16.30 uur

Maandag gesloten

Groepsbezoek alleen op afspraak.

Imkersvereniging Den Haag en omstreken

Paul van Rooijen (secretaris)

Telefoon: (071) 561 4437

www.bijenhoudendenhaag.nl

De vereniging heeft een eigen bijenstand op het

Landgoed Reigersbergen (bij Marlot) in Den Haag.

Gedurende de zomertijd zijn zij iedere 1e zondagmiddag

van de maand aanwezig van 12.00 tot

16.00 uur om te vertellen over het leven van de

honingbij en over het houden van bijen. Tevens is

er de honing van de vereniging te koop.

Informatiecentrum Papier en Karton

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

Telefoon: (020) 654 303

www.papierenkarton.org

Geeft voorlichting over dit materiaal. Het centrum

beschikt over lesmateriaal, brochures etc.

Ook heeft het centrum materiaal voor spreek -

beurten/werkstukken en informatie over “hoe

maak je de beste schoolkrant” beschikbaar.

IVN afdeling Den Haag en omstreken

Contactpersoon: Rob Meijer

Telefoon: (070) 368 1400 of 06 20 56 81 14

www.ivndenhaag.nl

Het IVN is een organisatie van vrijwilligers die zich

inzet voor een rijkere natuur en een beter milieu

in Nederland. Het IVN richt zich op nog meer

educatieve activiteiten in de natuur en kleinschalige

tentoonstellingen over natuurthema’s.

Jeugdnatuurwacht

Monique Remmers

Via Camarosa 13

2272 VB Voorburg

Telefoon: (070) 387 74802

www.jnw-voorburg.nl

De Jeugdnatuurwacht Voorburg is een organisatie

die de leerlingen uit groep 7 en 8 op een actieve

manier kennis laat maken met de natuur.

Gedurende het schooljaar organiseren zij elke

maand een leuke activiteit. Dit is meestal op een

woensdagmiddag vanaf 14.30 uur. De activiteiten

vinden grotendeels buiten in de Voorburgse parken

plaats.


Pagina 6

Pagina 7

Stichting De Groene Basis

Dr. Perquinstraat 15

2265 BJ Leidschendam

Telefoon: (070) 317 5752

www.degroenebasis.nl

De Stichting De Groene Basis bestaat uit

vrijwilligers, die zich inzetten voor natuur- en

milieueducatie aan basisscholieren in Leidschendam-

Voorburg. Het doel van de Stichting is kinderen

aandacht en respect bij te brengen voor de natuur.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft ruim

25 jaar goed samengewerkt met de vrijwilligers van

de Groene Basis. Vanaf 1 januari 2012 zijn er geen

ambtelijke uren meer beschikbaar voor het NMEbeleid

en stopt daardoor de samen werking. De

vrijwilligers van de Groene Basis zijn momenteel

met de scholen bezig oplossingen te vinden om

door te kunnen gaan met hun natuurexursies.

Stichting Milieu Dichterbij

(project Sara’s Wereld)

Bijdorp Oost 8

2991 LA Barendrecht

Telefoon: (0180) 614 423

www.milieudichterbij.nl

Project om leerlingen te leren wat ze zelf kunnen

doen om bewust met het milieu om te gaan.

Stichting Stadskinderboerderij Essesteijn

Essepad 8

2272 JS Voorburg

Postbus 510

2270 AM Voorburg

Telefoon: (070) 387 6822

www.stadskinderboerderij-essesteijn.nl

Geopend:

Maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur

Zondag 12.00 tot 16.00 uur

In december en januari van 12.00 tot 16.00 uur

Groepsbezoek/excursies op afspraak mogelijk.

Neem voor algemene informatie of voor

vrijwilligerswerk contact op met de beheerdster.

Stichting Veldwerk Nederland

Het Woldhuis 11

7325 WN Apeldoorn

Telefoon: (055) 368 4010

www.veldwerknederland.nl

Centrum voor praktisch natuuronderwijs en

milieueducatie. De Stichting geeft lesmateriaal uit

en maakt leskisten. Daarnaast worden er op het

centrum NME-schoolkampen georganiseerd voor

leerlingen en veldwerkcursussen voor leerkrachten.

Stichting Werkgroep Groenbeheer

Nootdorp-Leidschendam

De heer W.G. Visser

Schadeken 183

2264 KL Leidschendam

Telefoon: (070) 327 8224

www.wgnl.nl

De werkgroep kan helpen bij bijvoorbeeld wilgen

knotten en een houtril opzetten, aanplanten en

snoeien. Ook hebben zij een weidevogel -

beschermingsgroep. De vrijwilligers werken ook

samen met leerlingen op scholen. Voor informatie:

secretaris@wgnl.nl

De Vlinderstichting

Mennonietenweg 10

Postbus 506

6700 AM Wageningen

Telefoon: (0317) 467 346

www.vlinderstichting.nl

Uitgever van les- en informatiemateriaal.

De Stichting organiseert daarnaast de nationale

Vlinder-kijk-actie en stelt ook pakketten samen

waarmee de cyclus van de vlinder in de klas

bekeken kan worden.

Vlinders aan de Vliet

Veursestraatweg 195b

2264 EG Leidschendam

Telefoon: 06 13 66 88 33

www.vlindersaandevliet.nl

Toeristische tropische vlindertuin

Geopend van 19 februari tot 1 november

Nederlandse jungle-vlindertuin met honderden

vlinders, vele vogeltjes, vissen, schildpadden,

kwartels en reptielen.

St. Veldstudiecentrum Hei- en Boeicop

Hei- en Boeicopseweg 143

4126 RH Hei- en Boeicop

Telefoon: (0347) 342 085

www.natuurkampen.nl

Voor een educatief schoolreisje of een natuurwerkweek.


Pagina 8

Wereldwinkel Leidschendam

Berkenhove 13

2262 AK Leidschendam

(winkelcentrum Leidsehage)

Telefoon: (070) 327 9410

www.allesduurzaam.nl

Wereldwinkel Leidschendam is een fairtradewinkel

met respect voor mens en milieu

Geopend:

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

en de koopavond tot 21.00 uur

Zuid-Hollands Landschap

Nesserdijk 368

3063 NE Rottedam

Telefoon: (010) 272 2222

www.zuidhollandslandschap.nl

Zij behartigen de belangen van de inwoner van

Zuid-Holland door voortdurend te werken aan

meer natuur dicht bij huis. Geven excursies en

rondleidingen in hun gebieden.

Wereldwinkel Voorburg

Herenstraat 104

2271 CK Voorburg

Telefoon: (070) 300 0901

More magazines by this user
Similar magazines