Views
11 months ago

Áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán hóa học phần phi kim trong chương trìnhhóa học Trung học phổ thông - Nâng cao

[Email Order] daykemquynhonebooks@gmail.com https://drive.google.com/file/d/1wJjcsFS_pXo-vtIYiDnYuDi4X8p0rSSr/view?usp=sharing

Áp dụng các phương pháp giải nhanh để giải bài toán hóa học phần phi kim trong chương trìnhhóa học Trung học phổ thông - Nâng

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .................................. 3 1.1. Bài tập hoá trong>họctrong> ...................................................................................................... 3 1.1.1. Khái niệm về trong>bàitrong> tập trong>hóatrong> trong>họctrong>......................................................................... 3 1.1.2. Tác trong>dụngtrong> của trong>bàitrong> tập trong>hóatrong> trong>họctrong> ........................................................................ 3 1.2. Bài tập trắc nghiệm khách quan .......................................................................... 4 1.2.1. Khái niệm ....................................................................................................... 4 1.2.2. Ưu điểm và nhược điểm của trong>bàitrong> tập trắc nghiệm khách quan ..................... 4 1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài ..................................................................................... 5 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHI KIM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC PHỔ THÔNG - NÂNG CAO ................................................................................ 6 2.1. NHÓM HALOGEN .............................................................................................. 6 2.1.1. Đặc điểm ......................................................................................................... 6 2.1.2. Tính chất trong>hóatrong> trong>họctrong> ........................................................................................... 6 2.1.3. Hợp chất ......................................................................................................... 9 2.2. NHÓM OXI......................................................................................................... 13 2.2.1. Đặc điểm và tính chất................................................................................... 13 2.2.2. Tính chất trong>hóatrong> trong>họctrong> ......................................................................................... 13 2.2.3. Hợp chất ....................................................................................................... 14 2.3. NHÓM NITƠ ...................................................................................................... 19 2.3.1. Đặc điểm và tính chất................................................................................... 19 2.3.2. Tính chất trong>hóatrong> trong>họctrong> ......................................................................................... 20 2.3.3. Hợp chất ....................................................................................................... 21 2.4. NHÓM CACBON ............................................................................................... 27 2.4.1. Đặc điểm và tính chất................................................................................... 27 2.4.2. Tính chất trong>hóatrong> trong>họctrong> ......................................................................................... 28 2.4.3. Hợp chất ....................................................................................................... 29 CHƯƠNG 3. ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC VỀ PHI KIM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT – NÂNG CAO ............................................................................................................................... 33 3.1. Phương trong>pháptrong> bảo toàn khối lượng ..................................................................... 33 3.1.1. Nguyên tắc của trong>phươngtrong> trong>pháptrong> ...................................................................... 33 3.1.2. Công thức ..................................................................................................... 33 3.1.3. Một số dấu hiệu khi trong>giảitrong> trong>bàitrong> tập .................................................................. 33 3.1.4. Một số dạng trong>bàitrong> tập thường gặp .................................................................. 34 ii

Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER