28.12.2017 Views

Hotelguide 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>2018</strong><br />

HOTELGUIDE<br />

SMALL HOTELS WITH GREAT KITCHENS


3


Välkommen, Welcome to Petit Hotel<br />

INNEHÅLL / CONTENTS<br />

Petit Hotel<br />

– De små hotellen med de stora köken<br />

– Small hotels with great kitchens 6<br />

Älskar du mat? / Do you love food? 8<br />

Miljö / Quality and environmental certification 9<br />

Petit Hotel Sweden 10<br />

Karnelund Krog & Rum, Skåne 13<br />

En gaffel kort på Martim Krog & Hotell, Skåne 15<br />

Kastanjelunds Wärdshus, Skåne 17<br />

Ringsjö Krog & Wärdshus, Skåne 19<br />

Kivikstrands Badhotell, Skåne 21<br />

Bodelssons By the Sea, Skåne 23<br />

Bykrogen Österslöv, Skåne 25<br />

E&E Stora Hotellet, Osby, Skåne 27<br />

Torups Gästgivaregård, Halland 29<br />

Hotell Magazin1, Gotland 31<br />

Björkhaga Hotell & Konferens, Västergötland 33<br />

Hotell Ranten, Västergötland 35<br />

Hensbacka Herrgård, Bohuslän 37<br />

Rimforsa Strand, Östergötland 39<br />

Stegeborgs Trädgårdshotell, Östergötland 41<br />

Gryts Varv, Hotell & Konferens, Östergötland 43<br />

Högby Spa & Konferens, Östergötland 45<br />

Sund Nergården Hotell & Konferens, Södermanland 47<br />

Hotell Blå Blom, Uppland 49<br />

Möja Värdshus, Uppland 51<br />

Ramnäs Hotell & Konferens, Västmanland 53<br />

Wedevågs Herrgård, Västmanland 55<br />

Sahlströmsgården, Värmland 57<br />

Bjurfors Hotell & Konferens, Dalarna 59<br />

Garpenbergs Slott, Dalarna 61<br />

Långshyttans Brukshotell, Dalarna 63<br />

Dala-Floda Värdshus, Dalarna 65<br />

Buustamons Fjällgård, Jämtland 67<br />

Björkuddens Hotell & Restaurang, Ångermanland 69<br />

Tärnaby Fjällhotell, Lappland 71<br />

Petit Restaurangguide / Restaurant guide 73<br />

Bokning / Book your reservation 84<br />

Konferens / Petit Hotel Conference 86<br />

Petit Hotel Bonusprogram / Rewards program 91<br />

Global Alliance Private Hotels 94<br />

Presentkort / Gift Vouchers 100<br />

Kartor / Contents and maps 101<br />

Samla poäng i<br />

Petit Hotels bonusprogram<br />

och få exklusiva gåvor!<br />

Läs mer på sidan 91.<br />

Collect points with Petit Hotel<br />

Bonus and receive<br />

exclusive gifts!<br />

See page 91.<br />

5


Small hotels with<br />

great kitchens


Det är bara till storleken<br />

som ett Petit Hotel är<br />

litet. Till själ och hjärta<br />

är vi alla stora.<br />

Petit Hotel består av några av Sveriges<br />

bästa små hotell. De flesta finns<br />

på landsbygden och i lugna och vackra<br />

omgivningar. Rena sjöar, älvar och skogar,<br />

såväl som närbelägna golfbanor och<br />

kulturella upplevelser ger sammantaget<br />

oförglömliga upplevelser. Med sina sköna<br />

rum och synnerligen kreativa kök med<br />

gastronomiska menyer, oftast baserade<br />

på lokala och ekologiska råvaror, erbjuder<br />

hotellen njutningar för både kropp<br />

och själ.<br />

Lojalitetsprogram<br />

Vi vill belöna våra gäster!<br />

Beställ ditt eget Petit Hotel kort vid nästa<br />

hotellvistelse på något av våra medlemshotell<br />

eller direkt på www.petithotel.se,<br />

sedan kan du samla poäng och njuta av<br />

fria nätter på våra medlemshotell i Sverige<br />

samt hos vår samarbetspartner Ring<br />

Hotels i Tyskland.<br />

The only thing small<br />

about a Petit Hotel is<br />

its size. Our hearts and<br />

souls are all big.<br />

Petit Hotels includes many of<br />

Sweden’s finest small hotels. Most<br />

of them are located in the countryside in<br />

beautiful, peaceful surroundings. Crystalclear<br />

lakes, rivers and forests, as well as<br />

nearby golf courses and cultural events,<br />

together create unforgettable experiences<br />

for our guests. With their stylish, comfortable<br />

rooms and highly creative kitchens<br />

with gastronomic menus, often based on<br />

fresh local and organic produce, these hotels<br />

offer indulgence for both the body and soul.<br />

Loyalty programme<br />

We want to reward our guests!<br />

Order your own Petit Hotel card the next<br />

time you stay at one of our members<br />

hotels or directly at www.petithotel.se.<br />

Then you can begin collecting points and<br />

enjoying free nights at all our members<br />

hotels in Sweden as well as at our partner<br />

Ring Hotels in Germany.<br />

7


Älskar du mat?<br />

Eller kanske framförallt att njuta av<br />

själva måltiden? Långsamt, intensivt<br />

och naturligtvis gärna tillsammans med<br />

goda vänner eller med din käraste.<br />

Mat är njutning!<br />

Kanske är det därför du söker dig till ett<br />

Petit Hotel? Upplevelserna, som ger dig<br />

de sköna minnena. Minnen från sprakande<br />

brasor i kalla vinternatten eller lata<br />

stunder i solnedgångens hetta på hotellets<br />

altan. Stunder, som gör livet lättare att<br />

leva. Stunder på ett Petit Hotel.<br />

Love food?<br />

Or perhaps what you like most is<br />

sitting down to enjoy a good meal,<br />

allowing you to gradually relax with the<br />

intensity and pleasure of good friends or<br />

your loved one?<br />

Food is pleasure!<br />

Maybe this is why you are interested in<br />

a Petit Hotel? Where experiences leave<br />

lasting memories. Remember the crackling<br />

log fire on a cold winter night or the<br />

lazy moments in the warm glow of the<br />

setting sun on the hotel terrace. These are<br />

moments that make life easier. Moments<br />

in a Petit Hotel.


LÄR OSS MER SÅ BLIR VI ÄNNU BÄTTRE.<br />

Ge oss dina synpunkter! Vi uppskattar om du tar dig tid att ge oss dina<br />

förslag på förbättringar. Kontakta gärna receptionen eller skicka ett mail<br />

till info@petithotel.se<br />

THE THE SMALL SMALL HOTELS HOTELS<br />

WITH WITH GREAT GREAT KITCHENS KITCHENS<br />

QUALITY COMMITTED<br />

WWW.PETITHOTEL.SE<br />

En utmärkt miljö- och<br />

kvalitetscertifiering!<br />

Petit Hotel har en kvalitets- och<br />

miljöcertifiering. Huvudsyftet är att<br />

kontinuerligt förbättra medlemmarnas<br />

miljöarbete och minska hotellens negativa<br />

inverkan på vår jords miljö. Våra miljöcertifierade<br />

hotell har en miljöpolicy och har<br />

gjort en miljöutredning. Miljöutredningen<br />

visar vilken miljöpåverkan företaget har.<br />

Hotellen sätter upp mål för hur de skall<br />

minska sin miljöpåverkan och för att få behålla<br />

miljöcertifikatet måste de uppnå sina<br />

mål och sedan vidmakthålla dessa.<br />

Även när det gäller hotellens kvalitet finns<br />

en standard som Petit Hotel har satt upp.<br />

På samma sätt som gäller för miljöcertifieringen<br />

har hotellen en kvalitetspolicy och<br />

kvalitetsutredning. Syftet med den är att<br />

säkerställa att de mjuka värdena, som vi<br />

värnar om så mycket, hela tiden bibehålls.<br />

Som ett bevis på sin certifierade kvalitet<br />

och miljö erhåller hotellen varje år en utmärkelse<br />

som också förnyas varje år. Den<br />

hittar du på entrédörren eller dess närhet.<br />

Great environmental<br />

and quality certification!<br />

Petit Hotels are certified to quality<br />

and environmental standards. The<br />

main purpose of this certification is to encourage<br />

members to continuously improve<br />

their environmental management work<br />

and reduce their environmental impact.<br />

The hotels set goals for reducing their environmental<br />

impact. To keep their environmental<br />

certificate, they have to achieve<br />

their goals and maintain them.<br />

Petit Hotels has also established a standard<br />

for each hotel’s quality. Every hotel has a<br />

quality policy and has conducted a quality<br />

study. The goal is to ensure that their intangible<br />

values, which we safeguard so carefully,<br />

are constantly maintained.<br />

The hotels receive a certificate as proof of<br />

their certified quality and environmental<br />

work. This certificate is also renewed every<br />

year and you will find it displayed on the<br />

entrance door or close to it.<br />

9


Petit Hotel<br />

Sweden


Det unika<br />

är resan värd<br />

Välkommen in i våra svenska hjärtan!<br />

Här finns värmen och glädjen.<br />

Vi vill så gärna dela med oss av smakerna,<br />

dofterna, synintrycken, vårt land och<br />

dess oskattbara värden.<br />

Upplev det vackra i landskapet, i den<br />

skandinaviska designen, de olika landskapens<br />

kulinariska särarter och den<br />

gudabenådade spelmansmusiken. Gör<br />

din resa unik så blir den än mer värd i<br />

dina minnen.<br />

The unique<br />

is worth the trip<br />

Welcome to enjoy the heart of<br />

Sweden! In our country you will<br />

find warmth and joy, plus a palette of<br />

tastes, scents and visual impressions.<br />

We would be very pleased if you could<br />

experience Sweden and its priceless values.<br />

Enjoy the beauty of the countryside and<br />

Scandinavian design. Taste our distinctive<br />

cuisine and listen to our divine folk<br />

music. Make your trip unique and it will<br />

be worth more in your memories.<br />

11


Karnelund Krog & Rum<br />

(GPS Lati: 55.507004, Long: 14.296498)<br />

Gislöv 112, 272 92 Simrishamn, Sweden<br />

Phone: +46 414 250 10<br />

E-mail: info@karnelund.se<br />

Website: www.karnelund.se<br />

Logi: 13 rum, totalt 26 bäddar<br />

Konferens: 2 rum för 6 och 18 gäster<br />

Restaurang: 47 personer<br />

Ägare: Peter Walter och Jan Flodin<br />

Övrigt: ”Sveriges bästa bord” och<br />

i ”White Guide”.<br />

Accommodation: 13 rooms, for a total of 26 beds<br />

Conference facilities: 2 rooms for 6 and 8 guests<br />

Restaurant: 47 seats<br />

Owned by: Peter Walter and Jan Flodin<br />

Other information: Ranked in White guide and<br />

in the food guide ”Sveriges bästa bord”.


1. KARNELUND KROG & RUM<br />

Gislöv, Skåne<br />

I Gislöv på Österlen finner du Karnelund.<br />

Förr i tiden inhyste huvudbyggnaden<br />

den välkända lanthandeln.<br />

Under 2000-talet byggdes den om till<br />

restaurang.Den gamla byggnaden har nu<br />

återfått sitt gamla namn. Ägarna har hittat<br />

förutsättningarna för att skapa en Krog &<br />

Rum så som de vill ha det och som man<br />

tror att också gästerna vill ha det.<br />

Krogens menyer baseras på det bästa av<br />

de fina råvaror som finns i riklig mängd<br />

på Österlen. Vårens och försommarens<br />

primörer, nässlor, sparris, nypotatis serverat<br />

med skaldjur, fisk och kött från lokala<br />

gårdar och frukter från lokala odlingar.<br />

Man kan säga att det här hotellet erbjuder<br />

ett lite personligare och ett mer indiviuellt<br />

boende. Med minst lika fräscha och<br />

omsorgsfullt inredda rum som i vilket finhotell<br />

som helst. Kombinationen kallas<br />

därför ”Krog & Rum”.<br />

There is an old Swedish farming village<br />

located right in the middle of<br />

a crossroads where four roads intersect.<br />

This is where you will find Karnelund<br />

Krog & Rum. The main building used to<br />

house a country store, as well as a telegraph<br />

and petrol station. In the 2000s,<br />

the building was rebuilt as a restaurant.<br />

The owners have discovered a way to create<br />

“an inn with rooms” – exactly like<br />

they wanted it, and precisely how they<br />

thought guests would appreciate it.<br />

The inn’s menus are based on the finest<br />

ingredients, which are abundant in the<br />

local area. The inn describes its food philosophy<br />

as “modern classic”.<br />

You could say that this hotel offers you<br />

accommodation that is a little more personal<br />

and distinctive.<br />

13


en gaffel kort på Maritim<br />

(GPS Lat: 55.5569959, Long: 14.353310)<br />

Hamngatan 31,<br />

272 31 Simrishamn, Sweden<br />

Phone: +46 414-41 13 60<br />

E-mail: engaffelkort.se<br />

Website: www.engaffelkort.se<br />

Logi: 14 rum<br />

Konferens: 1 konferensrum för 20 personer<br />

Restaurang: 70+40 på uteserveringen<br />

sommartid<br />

Ägare: Henric Appelqvist,<br />

Linda och Linus Persson<br />

Köksmästare: Linus Persson<br />

Hotell- och restaurangchef: Linda Persson<br />

Accommodation: 14 rooms<br />

Conference facilities: 1 conference room for<br />

20 participants<br />

Restaurant: 70+40 outdoors during summer<br />

Owned by: Henric Appelqvist,<br />

Linda och Linus Persson<br />

Master Chef: Linus Persson<br />

Hotel and restaurant manager: Linda Persson


2. EN GAFFEL KORT PÅ MARITIM<br />

Simrishamn, Skåne<br />

Närmare havet än en gaffel kort på<br />

Maritim kan man nog inte komma.<br />

Från den franska balkongen ser man segelbåtarna<br />

ge sig ut till havs och fiskebåtarna<br />

komma in med nyfångad fisk.<br />

en gaffel kort på Maritim vill vara en av<br />

Skånes trevligaste restauranger. Det finns<br />

två matsalar som tillsammans rymmer 70<br />

personer, de har båda utsikt över hamnplan<br />

och havet.<br />

Köket väljer gärna lokala råvaror.<br />

I tullhuset finns sex rum och ovanpå krogen<br />

finns ytterligare åtta rum. I det gamla<br />

tullhuset där tullarna förr höll till finns<br />

idag en trevlig konferenslokal med modern<br />

utrustning.<br />

It is probably not possible to get<br />

closer to the sea than en gaffel kort<br />

at the Maritim. From the French balcony<br />

you can watch the boats sail out to sea<br />

and the fishing boats return with freshly<br />

caught fish.<br />

en gaffel kort at the Maritim strives to<br />

be one of Skåne’s most enjoyable restaurants.<br />

It has two dining rooms that<br />

together seat 70 guests and both rooms<br />

have a view of the harbour and the sea.<br />

The kitchen prioritises local produce.<br />

Maritim’s Tullhus has six rooms and there<br />

are eight more above the restaurant. There<br />

is a pleasant conference facility with<br />

the latest technology in the old building<br />

that once housed the customs authorities.<br />

15


Kastanjelunds Wärdshus<br />

(GPS Lat: 55.882184, Long: 14.230296)<br />

Kastanjelundsvägen 2,<br />

296 72 Yngsjö, Sweden<br />

Phone: +46 44 23 25 33<br />

E-mail: info@kastanjelund.se<br />

Website: www.kastanjelund.se<br />

Logi: 24 rum<br />

Konferens: 2 rum för upp till 40 gäster<br />

Restaurang: 50 gäster<br />

Ägare: Marinette och David Nordal<br />

Köksmästare: David Nordal<br />

Övrigt: Gåsmiddag, julbord, nära badstrand<br />

och golfbanor.<br />

Accommodation: 24 rooms<br />

Conference facilities: 2 rooms for a total of 40<br />

participants<br />

Restaurant: Seats up to 50 guests<br />

Owned by: Marinette and David Nordal<br />

Master Chef: David Nordal<br />

Other information: Goose dinner and Christmas<br />

packages. Nearby beach and golf courses.


3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS<br />

Yngsjö, Skåne<br />

En känsla av en annan tid återspeglas<br />

när man kommer till Kastanjelund.<br />

Väl inne kan du avnjuta något gott<br />

att dricka i vår trivsamma salong.<br />

Sätt guldkant på tillvaron och unna dig ett<br />

av värdshusets populära weekendpaket.<br />

Du välkomnas med ett urval av hembakat<br />

fikabröd till en värmande kopp kaffe eller<br />

te. Beroende på vilket paket du valt så avslutas<br />

kvällen med en lyxig fyrarättersmeny<br />

alternativt en stor avsmakningsmeny.<br />

För bästa resultat anpassas värdshusets<br />

menyer efter råvarornas säsong och väljs<br />

ut från gårdarna runtomkring. Till påsk<br />

plockas de första nässlorna, sedan kommer<br />

sparrisen på försommaren och mot<br />

slutet av året blir det givetvis gåsmiddag<br />

och julbord.<br />

Njut av en natt i personligt inredda rum<br />

och börja dagen med hembakat bröd,<br />

egna marmelader samt charkuterier från<br />

trakten.<br />

Den skiftande naturen runt Kastanjelund<br />

erbjuder många möjligheter till rekreation.<br />

Ta en skön skogspromenad till Hanöbuktens<br />

milslånga sandstrand eller en<br />

golfrunda.<br />

When you arrive at Kastanjelund,<br />

you get the feeling of being in another<br />

time. Once inside, you can enjoy<br />

something delicious to drink in our comfortable<br />

and cosy salon.<br />

Add some luxury to your life by treating<br />

yourself to one of the inn’s popular weekend<br />

packages. You will be welcomed<br />

with a selection of homemade buns and<br />

pastries accompanied by a nice cup of tea<br />

or coffee to warm you. Depending on the<br />

package you choose, you can wrap up the<br />

evening with a luxurious four-course meal<br />

or a large tasting menu.<br />

The inn’s menus are composed of seasonal<br />

ingredients selected from farms in the surrounding<br />

area. The first nettles are picked<br />

for Easter, and later asparagus in summer,<br />

and towards the end of the year, there will<br />

be a traditional goose dinner and the customary<br />

Christmas smorgasbord.<br />

Enjoy the night in a personally decorated<br />

room and start the following day with<br />

homemade bread, our own jams and marmalades,<br />

and cold cuts from the region.<br />

Take a lovely walk through the woods to<br />

the bay Hanöbukten, where you can stroll<br />

down kilometres of sandy beach, or why<br />

not play a round of golf?<br />

17


Ringsjö Krog & Wärdshus<br />

(GPS Lat: 55.867544, Long: 13.498313)<br />

Gamla bo, Stenlycke 202,<br />

243 95 Höör Sweden<br />

Phone: +46 413 332 55, 332 23<br />

E-mail: info@ringsjowardshus.se<br />

Website: www.ringsjowardshus.se<br />

Logi: 14 rum med 28 bäddar<br />

Konferens: 2 rum för totalt 50 gäster<br />

Restaurang: 3 matsalar för totalt 120 gäster<br />

Ägare: Lena och Boris Levin<br />

Köksmästare: Patrik Dahlberg<br />

Övrigt: Gourmet-, djurparks- och golfpaket,<br />

julbord, gåsmiddagar, bröllop, kalas och<br />

konferenser.<br />

Accommodation: 14 rooms with 28 beds<br />

Conference facilities: 2 rooms for a total of<br />

50 participants<br />

Restaurant: 3 dining rooms seating up to 120 guests<br />

Owned by: Lena and Boris Levin<br />

Master Chef: Patrik Dahlberg<br />

Other information: Gourmet dining, zoo and golf<br />

packages, goose dinners, weddings, parties, and<br />

conferences.


4. RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS<br />

Höör, Skåne<br />

Mitt i Skåne ligger Ringsjö Krog &<br />

Wärdshus. Det röda huset ligger<br />

naturskönt, omgärdat av en parkliknande<br />

trädgård med stora gräsmattor och magnifika<br />

träd vid Ringsjöns strand. Sommartid<br />

kan du sitta i parken och äta, dricka ett<br />

glas vin eller ta en kopp kaffe.<br />

Här kan du avnjuta lokala specialiteter.<br />

Boris Levin har gjort köket vida känt<br />

genom en genuin, skånsk/svensk matlagning<br />

med lokala råvaror. Hotellet<br />

har totalt fjorton rum, åtta under takåsarna,<br />

varav två lite större. I flygelbyggnaden<br />

finns dessutom sex rum med en<br />

egen liten uteplats.<br />

Lena och Boris Levin med familj och personal<br />

hälsar Er välkomna! Deras gemensamma<br />

mål är att din upplevelse skall bli av<br />

sådan kvalitet att du gömmer det i ditt hjärta<br />

och väljer att återkomma gång på gång.<br />

Ringsjö Krog & Wärdshus is located<br />

in the heart of Skåne, and has<br />

a delightfully large and park-like garden<br />

located on the shores of the Ringsjö<br />

lakes. Boris Levin has made the kitchen<br />

famous, while wife Lena is responsible<br />

for the establishment’s fine reputation<br />

for personal and generous service.<br />

The hotel consists of six modern and<br />

spacious rooms located in a detached<br />

annex, in addition to the eight charming<br />

rooms under the ridge of the main<br />

building’s roof.<br />

Lena and Boris Levin with family and staff<br />

welcome you! Their common goal is that<br />

your experience will be of such quality<br />

that you hide it in your heart and choose<br />

to come back again and again.<br />

19


Kivikstrand Badhotell<br />

(GPS Lat: 55.688273, Long: 14.223309)<br />

Tittutvägen norra piren, Stengatan 32,<br />

277 30 Kivik<br />

Phone: +46 (0)414 71195<br />

E-mail: info@kivikstrand.se<br />

Website: www.kivikstrand.se<br />

Logi: 14 rum i olika storlekar<br />

Konferens: 15 personer<br />

Restaurang: 30 gäster<br />

Ägare: Anna och Micael Apelqvist<br />

Övrigt: Strand med bastu, golfbanor,<br />

vandrings-, cykel- och ridleder.<br />

Accommodation: 14 rooms in different sizes<br />

Conference facilities: 15 participants<br />

Restaurant: Seats up to 30 guests<br />

Owned by: Anna and Micael Apelqvist<br />

Other: Beach with sauna, golf courses, hiking,<br />

biking and riding trails.


5. KIVIKSTRAND BADHOTELL<br />

Kivik, Skåne<br />

Alla våra rum på badhotellet Kivikstrand<br />

har sin egen charm och hotellet<br />

ligger vackert, granne med havet<br />

vid Kiviks norra pir. Huset som byggdes<br />

1878 är Kiviks gamla skola och den gamla<br />

atmosfären finns bevarad i byggnaden.<br />

Många är de brudpar som valt att lägga<br />

sin bröllopsnatt på hotell Kivikstrand på<br />

Österlen.<br />

På vår restaurang äter ni utmärkt gott. Vi<br />

lagar med känsla på utvalda lokala råvaror.<br />

I Kivik på Österlen finns mycket att upptäcka<br />

alla årets säsonger. Vid påsk startar<br />

konstrundan på Österlen. Skåneleden<br />

mellan Haväng och Stenshuvud är välbesökt<br />

av vandrare som gärna går till Brösarps<br />

backar eller längs kusten förbi Kiviks<br />

musteri och genom vackra Baskemölla<br />

och Viks fiskelägen straxt innan Simrishamn.<br />

Även golfare har en lång säsong<br />

med närhet till fina banor som Viks och<br />

Djupadals golfklubbar. Från Kivik är det<br />

nära till allt Skåne har att erbjuda!<br />

Välkomna!<br />

Every room at Kivikstrand Hotel in<br />

Österlen has its own charm, and<br />

the hotel is beautifully situated next to the<br />

sea at Kivik’s northern pier. The building,<br />

which was built in 1878, is Kivik’s former<br />

school and many of its original interior features<br />

have been preserved. The hotel is also<br />

a popular destination for couples on their<br />

wedding night.<br />

Dine in our restaurant with a beautiful view<br />

of the Baltic Sea. We craft our menu using<br />

select, local ingredients.<br />

In Kivik, Österlen, there is plenty to discover<br />

regardless of the season. The Art tour in<br />

Österlen starts at Easter and the Skåneleden<br />

Trail between Haväng and Stenshuvud is<br />

frequented by hikers who love to roam the<br />

Brösarp hills or the coast, passing Kivik’s apple<br />

orchards and the beautiful Baskemölla<br />

and Vik fishing villages just before Simrishamn.<br />

In Kivik golfers are able not only<br />

to enjoy a long season but they also have<br />

access to the finest courses. Kivik is close to<br />

everything Skåne has to offer!<br />

Welcome!<br />

21


Bodelssons by the Sea<br />

(GPS Lat: 56.011859, Long: 14.445680)<br />

Släbovägen 7-22, Tosteberga,<br />

290 34 Fjälkinge, Sweden<br />

Phone: +46 44 777 77 77, +46 707 20 01 61<br />

E-mail: info@bodelssons.se<br />

Website: www.bodelssons.se<br />

Logi: 8 rum, totalt 25 bäddar<br />

Konferens: 2 rum för 6 och 10 deltagare.<br />

Under sommarhalvåret erbjuder vi större<br />

evenemang (upp till 100 personer) i tält<br />

i trädgården.<br />

Restaurang: 36 personer<br />

Ägare: Leena Holm Bodelsson<br />

Övrigt: Ekologiskt och närproducerat,<br />

massagebad.<br />

Accommodation: 8 rooms, 25 beds in all<br />

Conference facilities: 2 rooms for<br />

6 and 10 guests<br />

Restaurang: Seats 36<br />

Owned by: Leena Holm Bodelsson<br />

Other information: Meals prepared<br />

with organic and locally produced<br />

ingredients; whirlpool bath.


6. BODELSSONS BY THE SEA<br />

Tosteberga, Skåne<br />

På landet vid havet, intill Skånes<br />

enda skärgård ligger det här hotellet.<br />

Här dominerar naturen och Östersjön<br />

i ålderdomlig sämja, med unik växtlighet<br />

och rikt fågelliv. Ett fantastiskt ställe för<br />

vuxna som vill bo och äta ekologiskt, behöver<br />

lugn och ro, rekreation, en ostörd<br />

mötesplats för konferenser eller bara ett<br />

rum att sova i.<br />

När du vaknar i det fräscha och somriga<br />

rummet med egen toalett och dusch, altan<br />

eller balkong, ser du det underbara<br />

morgonljuset stiga över vattnet.<br />

Allt kött som serveras i matsalen kommer<br />

från Trolle Ljungby Gods bara 5 km bort –<br />

även frukostkorven, som är gjord på hjort,<br />

rådjur och vildsvin. De grönsaker man<br />

serverar är ekologiskt odlade av bönder<br />

i trakten och de flesta örter och sommartomater<br />

kommer från egna odlingslådor.<br />

This hotel is set in a rural landscape<br />

by the sea, overlooking the<br />

only archipelago in Skåne. It is a place<br />

where nature, the Baltic Sea and their<br />

unique flora and fauna have ruled in<br />

peaceful co-existence throughout history.<br />

Bodelssons is an ideal destination<br />

for adults who want to live ecologically<br />

and eat organically, who need peace and<br />

quiet, recreation or an undisturbed meeting<br />

place for a conference.<br />

You will experience the wonderful morning<br />

light rising above the water from the<br />

window, in your summer-fresh room,<br />

with your own patio or balcony.<br />

All meat served in the dining room comes<br />

from a manor 5 km from the hotel. The<br />

vegetables are also organically produced.<br />

Bodelssons by the Sea offers a conference<br />

room in a cosy, home-like environment.<br />

23


Bykrogen i Österslöv<br />

(GPS Lati: 56.095288, Long: 14.245633)<br />

Arkelstorpsvägen 79,<br />

291 94 Kristianstad, Sweden<br />

Phone: +46 44 22 60 00<br />

E-mail: info@bykrogen.nu<br />

Website: www.bykrogen.nu<br />

Logi: 26 rum med 47 bäddar<br />

Konferens: 6 rum, 2-80 personer<br />

Restaurang: 90 gäster, matlagningskök<br />

upp till 30 personer.<br />

Internet: WiFi i hela byggnaden<br />

Ägare: Richard Nilsson<br />

Restaurangchef: Richard Nilsson<br />

Köksmästare: Andreas Kalomenidis<br />

Accommodation: 26 rooms with a total of 47 beds<br />

Conference facilities: 6 rooms for 2-80 guests<br />

Restaurant: 90 guests, kitchen for up to 30 people<br />

for preparing meals with our chefs.<br />

Internet: Wi-Fi throughout the building<br />

Owned by: Richard Nilsson<br />

Restaurant Manager: Richard Nilsson<br />

Master Chef: Andreas Kalomenidis


7. BYKROGEN ÖSTERSLÖV<br />

Kristianstad, Skåne<br />

Bykrogen ligger i den gamla stärkelsefabriken<br />

intill Råbelövssjön i<br />

den lilla byn Österslöv, 9 km norr om<br />

Kristianstad. Fabriken är idag ombyggd<br />

till en trivsam bykrog med god mat. Hotelldelen<br />

har 26 hotellrum, 47 bäddar.<br />

Här drivs på ett avslappnat sätt en krog på<br />

landet, som är till för alla typer av människor.<br />

På helgerna serveras alltid Sill &<br />

Grillbuffé med efterrätt & kaffe/te.<br />

Vi serverar även en 5- eller 10-rätters<br />

avsmakningsmeny som vi kallar för Bykrogens<br />

Skånska Tapasmeny. Maten bygger<br />

på årstider och råvaror från bygden i<br />

möjligaste mån.<br />

Matlagning med kock i något av våra speciella<br />

matlagningskök är en mycket populär<br />

och rolig aktivitet att göra tillsammans.<br />

Vi erbjuder naturligtvis även konferensmöjligheter.<br />

Vi har 6 konferensrum för<br />

2-80 personer.<br />

Bykrogen pub is located in the old<br />

starch factory near Lake Råbelöv in<br />

the small village of Österlöv, just 9 km<br />

north of Kristianstad. The factory has<br />

been converted into a cosy village pub<br />

which serves delicious food. There are<br />

26 hotel rooms in the hotel portion of the<br />

building.<br />

This country pub has a relaxed atmosphere<br />

where all types of people can feel<br />

comfortable. A great buffet with herring<br />

and grilled dishes, dessert and coffee/tea<br />

is always served on the weekends.<br />

We also offer a 5 or 10 course tasting<br />

menu that we call Bykrogens Skånska<br />

Tapas Menu. To the greatest extent possible,<br />

the items on the menu are always<br />

based on the season and local produce.<br />

Cooking with a chef in one of our special<br />

kitchens is a very popular and fun activity<br />

to do together.<br />

Bykrogen is also a wonderful place to<br />

hold conferences. There are 6 rooms for<br />

2-80 participants.<br />

25


E&E Stora Hotellet Osby<br />

(GPS Lat: 56.380157, Long: 13.993734)<br />

Västra järnvägsgatan 17,<br />

283 31 Osby Sweden<br />

Phone: +46 479-318 30<br />

E-mail: info@storahotelletosby.com<br />

Website: www.storahotelletosby.com<br />

Logi: 40 rum<br />

Konferens: 4 konferensrum för 8, 10, 12, 20<br />

och 30 personer.<br />

Restaurang: ca 80 personer<br />

Ägare: Bröderna Bo och Billy Ekstrand<br />

Kökschef: Justus Andersson<br />

Övrigt: Uteservering, bar, lunch- och middagsservice.<br />

Accommodation: 40 rooms<br />

Conference facilities: 4 conference rooms for 8,<br />

12, 20 and 30 participants.<br />

Restaurant: seats around 80 people<br />

Owned by: The Bo and Billy Ekstrand brothers<br />

Restaurant Manager: Justus Andersson<br />

Other information: Outdoor serving area, bar,<br />

lunch and dinner service.


8. E&E STORA HOTELLET<br />

Osby, Skåne<br />

I Osby, utmed stambanan, alldeles<br />

intill järnvägsstationen där vägarna<br />

23 och 15 korsas finns detta nyrenoverade<br />

hotell med gourmetrestaurang. Idealisk<br />

mötesplats oavsett om man kommer<br />

med tåg eller bil.<br />

Bröderna Ekstrand som driver var sitt företag<br />

i dörr-, fönster- och portbranschen<br />

tog över hotellet 2011 med ambitionen<br />

att skapa ett personligt kvalitetshotell och<br />

en krog med hög kvalitet.<br />

Kockarna Justus och Dennis har ambitionen<br />

att sätta Osby på kartan med ett<br />

kök där man satsar på smaker för alla.<br />

Rebecka, Molly och Ida gör allt gör allt<br />

för att restaurang- och hotellgästerna skall<br />

få god och personlig service. Anneli, vår<br />

husfru ansvarar för goda frukostar och att<br />

hotellrummen är rena och inbjudande.<br />

Hotellet erbjuder weekendpaket och temakvällar.<br />

Nära samarbete med Chaîne des Rotisseurs,<br />

Munskänkarna i Osby & Brio:s<br />

Lekoseum.<br />

This newly remodelled and furbished<br />

hotel has a gourmet restaurant<br />

and is located in Osby right next to<br />

the train station along the main railway line,<br />

where Road 23 and Road 15 intersect. The<br />

hotel is an ideal place to meet whether you<br />

are are travelling by train or car.<br />

The Ekstrand brothers, who each run a<br />

company in the door, window and gate<br />

installation business, took over the hotel<br />

in 2011 with the goal to create a personal<br />

quality hotel with a restaurant of high<br />

standard.<br />

The restaurant’s two chefs, Justus and Dennis,<br />

have come far in creating a well-known<br />

kitchen with flavors for everyone. Rebecka,<br />

Molly and Ida do everything they can to<br />

ensure that restaurant and hotel guests<br />

get the finest personal service. Anneli, our<br />

housekeeper is responsible for the hotel’s<br />

delicious breakfast meals and she also<br />

make sure that guest rooms are always<br />

clean and inviting.<br />

The hotel offers weekend packages and<br />

theme evenings. It also collaborates with<br />

Chaîne des Rotisseurs, Munskänkarna<br />

i Osby and Brio’s Lekoseum, a museum<br />

dedicated to Brio wooden toys.<br />

27


Torups Gästgivaregård<br />

GPS Lat: 56.9575, Long: 13.0801)<br />

Gamla Nissastigen 18,<br />

314 41 Torup, Sweden<br />

Phone: +46 345 208 08<br />

E-mail: info@torupsgastgivaregard.se<br />

Website: www.torupsgastgivaregard.se<br />

Logi: 10 rum. 2 enkel- och 8 dubbelrum<br />

Konferens: 3 lokaler, 6-70 deltagare<br />

Restaurang: 3 matsalar med upp till<br />

130 personer.<br />

Ägare: Erika Andersson och Jack Ackland<br />

Köksmästare: Jack Ackland<br />

Övrigt: Bastu och bubbelpool vid sjökanten.<br />

Golfbana 3 km. Julbord, bröllop-och festarrangemang.<br />

Accommodation: 10 rooms: 2 single and<br />

8 double rooms.<br />

Conference facilities: 3 rooms for 6 to 70<br />

participants.<br />

Restaurant: 3 dining rooms seating up to<br />

130 people<br />

Owned by: Erika Andersson och Jack Ackland<br />

Master Chef: Jack Ackland<br />

Other information: Lakeside sauna and whirlpool<br />

bath. Golf course 3 km away. Christmas smorgasbord,<br />

wedding celebrations and other festivities.


9. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD<br />

Torup, Halland<br />

Mitt i Torup i Halland finns detta<br />

vackra gästgiveri med anor från 1846.<br />

Här tillbringar du dagar som betyder lite<br />

mer för dig eller dagar då du faktiskt bara<br />

vill sätta lite extra guldkant på tillvaron.<br />

Du får en oförglömlig matupplevelse i en<br />

historisk och avkopplande miljö, där personlig<br />

service med glädje ger mys åt dig<br />

som gäst. Du möts av en gemytlig atmosfär<br />

och hotellrum med hög standard som<br />

är charmigt inredda alla med sin egen<br />

speciella karaktär.<br />

Koppla av med bastu och bubbelbad vid<br />

sjökanten.Vill du utforska den vackra naturen<br />

i omgivningen finns härliga vandringsstigar<br />

eller utmanande cykelleder. I<br />

närområdet finns även golfbana, kulturminnen,<br />

konst och hantverk.<br />

Torups Gästgivaregård är också den<br />

perfekta platsen för ert bröllop eller din<br />

födelsedagsfest. Vill ni konferera i en avkopplande<br />

miljö utanför stan skräddarsys<br />

arrangemang för såväl små som större<br />

grupper.<br />

This beautiful inn dates all the way<br />

back to 1846 and is located in the<br />

centre of Torup, in Halland.<br />

The inn is a great place to choose for your<br />

special occasions. Or you can stay here<br />

when you just want to spoil yourself a little.<br />

The unforgettable culinary experience<br />

in a historical and relaxing atmosphere,<br />

where personal service, combined with<br />

pleasure, will make your stay a cozy experience.<br />

You will encounter a congenial ambience<br />

and hotel accommodations of high standard.<br />

The rooms are decorated with charm<br />

and all have their own special style. Relax<br />

in the sauna and whirlpool bath by the<br />

edge of the lake. If you want to explore<br />

the beautiful surroundings, you can stroll<br />

along hiking paths or take a bike ride on<br />

challenging trails. A golf course, cultural<br />

landmarks, art and handicrafts are all<br />

found in the immediate vicinity.<br />

Torups Gästgivaregård is also a perfect<br />

venue for your wedding, birthday celebration<br />

or a coonference in relaxing atmosphere,<br />

they make arrangements for<br />

both small and large groups.<br />

29


Hotel Magazin1<br />

(GPS Lat: 57.187331, Long: 18.253887)<br />

Hablingbo Prästgården 152,<br />

623 42 Havdhem Sweden<br />

Phone: +46 (0)498-24 42 70<br />

E-mail: hotelmagazin1@mail.com<br />

Website: www.hotelmagazin1.com<br />

Logi: 5 rum för 10-15 gäster<br />

Konferens: 10-15 personer<br />

Restaurang: 40 platser inomhus, april till<br />

oktober, samt julbord i december eller enl. ö.k.<br />

Ägare: Pelle Almén och Fannia Siwecki<br />

Övrigt: lånecyklar, bröllopsarrangemang,<br />

musikkvällar på sommaren<br />

Öppettider: februari t.o.m. december.<br />

Accommodation: 5 rooms seating 10-15 guests<br />

Conference facilities: For 10-15 persons<br />

Restaurant: Seats up to 40 indoors April through<br />

October and Christmas smorgasbord is offered in<br />

December or by special agreement.<br />

Owned by: Pelle Almén and Fannia Siwecki<br />

Other information: Biking, wedding events and<br />

evenings with live music during the summer.<br />

Open from February to December.


10. HOTEL MAGAZIN1<br />

Hablingbo, Gotland<br />

Hotel Magazin1 ligger på södra<br />

Gotland, mitt på sudret med närhet<br />

till ateljeer, vingård, museer och många<br />

fina sandstränder inom cykelavstånd.<br />

Här serveras det enkla, raka och nära<br />

både vad gäller mat och bemötande. Man<br />

bor bekvämt i något av de fem smakfullt<br />

inredda rummen, sover i sköna sängar<br />

med sänglakan av högsta kvalitet. Allt för<br />

er bekvämlighet. Några av rummen har<br />

balkong med trevlig utsikt<br />

God ekologisk frukost serveras i den mysiga<br />

och rustika restaurangen eller varför<br />

inte ta med en picknickkorg för frukost i<br />

det gröna. Till lunch och middag serveras<br />

svenska och gotländska klassiker gjorda<br />

på ekologiska råvaror från lokala gårdar.<br />

Naturligtvis finns gratis WiFi till alla våra<br />

gäster. Minibaren är alltid fylld med goda,<br />

ekologiska, fairtrade-produkter.<br />

Magazin1 är en perfekt mötesplats för<br />

den lilla konferensen där man kan ha hela<br />

hotellet för sig själv och varför inte bjuda<br />

familj och vänner på något alldeles extra<br />

ordinärt över en helg.<br />

Vi lovar er ett unikt och mycket charmigt<br />

boende!<br />

Hotel Magazin1, situated in the<br />

south of Gotland, right in the middle<br />

of the area known as ”Sudret”, is close<br />

to studios, a vineyard, museums and<br />

many fine sandy beaches that are within<br />

biking distance.<br />

Simplicity rules here in terms of good<br />

food and warm hospitality. You stay comfortably<br />

in one of the hotel’s five tastefully<br />

decorated rooms, where you sleep<br />

in cosy beds with sheets of the highest<br />

quality.<br />

A delicious organic breakfast is served in<br />

the hotel’s intimate and rustic restaurant.<br />

Or why not take a picnic basket with<br />

you to enjoy your breakfast outside in the<br />

lovely green surroundings? For lunch and<br />

dinner, the hotel serves classic dishes from<br />

Sweden and Gotland that are made with<br />

fresh organic ingredients from local farms.<br />

Magazin1 is also the perfect meeting<br />

place for small conferences, where you<br />

can have the entire hotel to yourself.<br />

Magazin1 promises that your stay will be<br />

one-of-a-kind and very charming!<br />

31


Björkhaga Hotel & Konferens<br />

(GPS Lat: 57.9216586, Long: 13.880317)<br />

Bosebygdsvägen 13,<br />

565 31 Mullsjö, Sweden<br />

Phone: +46 392 120 50<br />

E-mail: info@hotellbjorkhaga.se<br />

Website: www.hotellbjorkhaga.se<br />

Logi: 28 rum<br />

Konferens: 6 rum för totalt 100 gäster<br />

Restaurang: 4/100 gäster<br />

Ägare: Katarina Kvarnström och Peter Lundberg<br />

Köksmästare: Magnus Bernhardsson<br />

Övrigt: Bubbelpool i lusthuset, bastu med<br />

relaxavdelning, motionsspår, skidanläggning<br />

och aktivitetspaket.<br />

Accommodation: 28 rooms<br />

Conference facilities: 6 rooms for up to 100<br />

participants<br />

Restaurant: Seats 4/100 guests<br />

Owned by: Katarina Kvarnström and Peter Lundberg<br />

Master Chef: Magnus Bernhardsson<br />

Other information: Jacuzzi in the gazebo,<br />

sauna with a relaxation area, jogging path,<br />

ski facility and activity packages.


11. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS<br />

Mullsjö, Västergötland<br />

Björkhaga ligger mitt i natursköna<br />

Mullsjö. När du kommer hit lämnar<br />

du stressen bakom dig. Närheten till naturen<br />

med vandringsleder och bad under<br />

sommaren och skidspår på vintern har<br />

satt sin prägel på detta lilla samhälle norr<br />

om Jönköping.<br />

Kanske är det den familjära atmosfären<br />

man minns mest? Den sprakande brasan.<br />

De glada skratten eller kanske känslan av<br />

att vara ompysslad? Att känna sig som<br />

hemma och samtidigt njuta av professionell<br />

och personlig service. Så vill Björkhaga<br />

att du ska uppleva vistelsen.<br />

Vägen till gästernas hjärtan går genom<br />

magen. God mat och dryck är en av livets<br />

höjdpunkter. Slå er ner vid ett vackert dukat<br />

bord och koppla av medan personalen<br />

berättar om maten och vinerna.<br />

Björkhaga serverar lunch, lagar avsmakningsmenyer<br />

och ordnar festbuffen med<br />

kärlek och respekt för råvarorna. Köket är<br />

klassiskt med mycket närproducerat och<br />

ett eget viltslakteri i bakfickan.<br />

Björkhaga is located in Mullsjö, an<br />

area with beautiful scenery. When<br />

you come here, you can relax and leave<br />

the stress behind you. The personality of<br />

this small community north of Jönköping<br />

is characterised by its proximity to nature,<br />

where you can experience hiking trails<br />

and swimming in the summer and crosscountry<br />

ski tracks in the winter. Perhaps it<br />

is the cosy ambience that guests remember<br />

the most? The crackling of the fire,<br />

the happy sound of laughter or maybe the<br />

wonderful feeling of being pampered?<br />

You can feel at home and enjoy professional<br />

and personal service at the same<br />

time.<br />

Food is another way to a guest’s heart<br />

and delicious meals and drinks are one<br />

of the highlights of life. Take a seat at a<br />

beautifully set table and relax while our<br />

staff describes the menu and wines.<br />

Björkhaga serves lunches, prepares sampling<br />

menus and arranges buffets for festive<br />

events, all with love and respect for<br />

the ingredients. The kitchen is classic and<br />

uses mainly locally produced ingredients.<br />

33


Hotell Ranten<br />

(GPS Lat: 58.175024, Long: 13.552048)<br />

Järnvägsgatan 3,<br />

521 33 Falköping, Sweden<br />

Phone: +46 515 130 30<br />

E-mail: info@hotellranten.se<br />

Website: www.hotellranten.se<br />

Logi: 24 rum<br />

Konferens: 100 sittande<br />

Restaurang: 2 st för 160 resp 140 gäster<br />

Ägare: Jin Heng Wan<br />

Köksmästare: Binh Ly<br />

Övrigt: Nyrenoverat. Veckans lunch.<br />

Weekend-, golf- och konferenspaket.<br />

Musikevenemang, julbord.<br />

Accommodation: 24 rooms<br />

Conference facilities: Seating for 100 participants<br />

Restaurant: 2 dining rooms seating 160 and 140<br />

guests<br />

Owned by: Jin Heng Wan<br />

Master Chef: Binh Ly<br />

Other information: Newly renovated hotel.<br />

Weekly lunch specials Weekend golf and conference<br />

packages. Music events, Christmas smorgasbord.


12. HOTELL RANTEN<br />

Falköping, Västergötland<br />

Småstadens genuina charm och<br />

närhet är Falköpings identitet.<br />

Falköping har mycket att erbjuda under<br />

hela året: Hornborgasjön med tranorna<br />

tar fram vårkänslor, konstnatten värmer<br />

under hösten, Dragonfly Festivalen sprider<br />

musik och glädje och forntidsveckan<br />

påminner om svunna tider.<br />

Här i centrum finns Hotell Ranten, ett<br />

av Sveriges äldsta järnvägshotell. Det<br />

byggdes 1865 och har sedan dess varit i<br />

gång som restaurang och hotell. En stor<br />

genomgripande renovering har skett under<br />

2012. Passa på att ta del av bygdens<br />

kulturarv, det fantastiska platålandskapet<br />

och den lokala matkulturen.<br />

Hotellets kök arbetar med lokalodlat och<br />

kravprodukter, så långt det är möjligt.<br />

Kockarna vinnlägger sig om att ta fram<br />

de finaste smaker och tillsammans med<br />

goda utvalda viner kan gästerna räkna<br />

med goda och smakfulla middagar.<br />

Falköping is known for having the<br />

genuine charm and convenience<br />

of a small town. The town has a lot to offer<br />

visitors all year long: There’s a festival<br />

that spreads music and joy throughout<br />

the town and a week of events at the<br />

prehistoric village of Ekehangens Forntidsby<br />

to commemorate times long past.<br />

As a guest, you will feel especially welcome<br />

at Hotell Ranten. Take the opportunity<br />

to learn about the town’s cultural<br />

heritage, see its incredible plateau landscape<br />

and taste the local cuisine.<br />

The hotel’s kitchen uses as much locally<br />

grown produce and organic products as<br />

possible. The chefs strive to prepare the<br />

best tasting dishes. Guests can count on<br />

having a delicious and tasty dinner together<br />

with wines from the hotel’s wellassorted<br />

wine sortiment.<br />

35


Hensbacka Herrgård<br />

(GPS Lat: 58.437578, Long: 11.721842)<br />

Hensbacka 33,<br />

455 92, Munkedal, Sweden<br />

Phone: +46 524 200 00<br />

E-mail: info@hensbacka.se<br />

Website: www.hensbacka.se<br />

Logi: 20 rum i Herrgården<br />

Konferens: 1 för 50 sittande, 2 grupprum<br />

Restaurang: 70-130 gäster<br />

Ägare: Familjen Andersson-Åkesson<br />

Övrigt: Fritt WiFi, team building, 5-7 kamp,<br />

vandringar, tipspromenad, fiske, kanotpaddling,<br />

lerduveskytte.<br />

Accommodation: 20 rooms in the Manor House<br />

Conference facilities: 3 rooms for 48, 60 and<br />

approximately 120 guests.<br />

Restaurant: 70 to 130 guests.<br />

Owned by: The Andersson-Åkesson family.<br />

Other information: Free Wi-Fi, team building,<br />

decathlon and heptathlon competitions,<br />

guided walks, open-air walking and quiz<br />

competitions, fishing, canoeing and skeet shooting.


13. HENSBACKA HERRGÅRD<br />

Munkedal, Bohuslän<br />

Köket är den här herrgårdens hjärta<br />

och kraftens källa. Du bjuds på en<br />

måltid komponerad av de lokala råvaror<br />

som säsongen erbjuder. Restaurangens<br />

koncept är, som sig bör, vällagad god mat<br />

i en underbar miljö.<br />

Sätt dig till bords, känn hur ditt inre lutar<br />

sig tillbaka, kika ut på hagarna, kanske<br />

syns dovhjortarna beta fridfullt där ute?<br />

Och nu är det din tur att njuta av en underbar<br />

måltid.<br />

Små konferenser och små hotell hör ihop.<br />

Att få personlig service i en hemtrevlig<br />

miljö. Låta dagens arbete sluta med en<br />

trevlig uteaktivitet, en underbar supé och<br />

en skön säng.<br />

Genom att erbjuda Box and Breakfast är<br />

herrgården en given plats för dig som vill<br />

ta med hästen på semestern.<br />

The kitchen is the heart and source<br />

of energy at this lovely manor<br />

house. You are treated to tasty meals<br />

prepared with seasonal local ingredients.<br />

The restaurant’s culinary concept is<br />

to serve well prepared and delicious food<br />

in a wonderful environment – just like it<br />

should be.<br />

Take a seat at the table. Feel how your<br />

inner soul leans back and relaxes. Look<br />

out the window at the surrounding fields.<br />

Who knows, maybe you will spy some<br />

deer peacefully grazing there? And now it<br />

is time for you to enjoy a delightful meal.<br />

Small conferences and small hotels go<br />

well together. You get personal service<br />

in a cozy, homelike environment. You<br />

end the day with some pleasant outdoor<br />

activity, a wonderful supper and a comfortable<br />

bed.<br />

Offering Box and Breakfast, the manor<br />

is the perfect place for people who want<br />

to take their horse with them on holiday.<br />

37


Rimforsa Strand<br />

(GPS Lat: 58.124026, Long: 15.689070)<br />

Fredrika Bremers Allé 2,<br />

590 46 Rimforsa, Sweden<br />

Phone: +46 494 792 90<br />

E-mail: info@rimforsastrand.se<br />

Website: www.rimforsastrand.se<br />

Logi: 42 rum med 71 bäddar<br />

Konferens: 9 lokaler för 2-90 gäster<br />

Restaurang: 2 matsalar<br />

Ägare: Familjen Eriksson<br />

Köksmästare: Daniel Blomqvist<br />

Övrigt: Strandbastu, vacker trädgård för<br />

avkoppling och aktivitet. Egen brygga för<br />

båt och bad. Medlem i Regional Matkultur.<br />

Husdjursrum.<br />

Accommodation: 42 rooms with a total of 71 beds<br />

Conference facilities: 9 rooms for 2 to<br />

90 participants<br />

Restaurant: 2 dining rooms<br />

Owned by: The Eriksson family<br />

Master Chef: Daniel Blomqvist<br />

Other information: Beach sauna, beautiful garden<br />

for relaxation and activity. Private jetty for boat and<br />

swimming. Member of Regional Culinary Heritage.<br />

Pet rooms.


14. RIMFORSA STRAND<br />

Rimforsa, Östergötland<br />

Där Östergötland är som skönast,<br />

vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa<br />

Strand – en perfekt miljö för ditt företags<br />

konferenser och möten. Rimforsa<br />

Strand är också platsen för oförglömliga<br />

helgupplevelser, till exempel weekendpaket,<br />

bröllop och andra fester. Här kan<br />

ni njuta av husets charmiga själ, en varm<br />

och vänlig atmosfär och rogivande omgivningar.<br />

I köket tillagar kockarna rätter med omtanke<br />

och av lokalproducerade råvaror.<br />

Just omtanke och det goda värdskapet<br />

är något som genomsyrar hela Rimforsa<br />

Strand, som varit en mötesplats sedan<br />

1911. Då byggdes huset för Fredrika Bremerförbundet.<br />

Förutom god mat och dryck erbjuds även<br />

ett stort urval av aktiviteter. Just läget vid<br />

Åsundens strand öppnar möjligheter för<br />

vattennära aktiviteter.<br />

Rimforsa Strand is located in<br />

the most beautiful part of Östergötland<br />

by Lake Åsunden. It’s the perfect<br />

setting for your company’s conference<br />

or meeting. Rimforsa Strand is also the<br />

venue for an unforgettable holiday experience,<br />

such as a weekend packaged<br />

excursion, wedding and other festivities.<br />

Here you enjoy the charming soul of our<br />

hotel, its warm and friendly atmosphere<br />

and the peaceful surroundings.<br />

In the kitchen, the chefs prepare food<br />

with care and locally produced ingredients.<br />

This devotion to good care and<br />

hosting is characteristic for all of Rimforsa<br />

Strand, which has been a meeting place<br />

since 1911 when it was built for Fredrika<br />

Bremerförbundet, the oldest women’s<br />

rights organization in Sweden.<br />

Rimforsa offers you a wide selection of<br />

activities in addition to fine food and<br />

drink. Its lakeside location is perfect for<br />

water-related activities.<br />

39


Stegeborgs Trädgårdshotell<br />

(GPS Lat: 58.433333, Long: 16.583333)<br />

614 97 Söderköping, Sweden<br />

Phone: +46 121 420 03<br />

E-mail: stegeborg@stegeborg.se<br />

Website: www.stegeborg.se<br />

Logi: 9 rum<br />

Konferens: 1 rum för totalt 19 gäster<br />

Restaurang: 18 platser samt 70 i Hamnkrogen<br />

Kökschef. Johan Johnsson<br />

Ägare: Casimir Danielsson<br />

Hotellchef: Cassandra Danielsson<br />

Övrigt: Hamnkrog, egen flygplats, sommartid<br />

trädgårdscafé. Öppet maj- september.<br />

Julbord och förbokade sällskap året runt.<br />

Accommodation: 9 rooms<br />

Conference facilities: 1 room for up to 19 participants<br />

Restaurant: Seats 18 guests and 70 in the Hamnkrogen<br />

restaurant in the harbour. Master Chef: Johan Johnsson<br />

Owned by: Casimir Danielsson<br />

Hotel Manager: Cassandra Danielsson<br />

Other information: Restaurant in harbour, private airfield,<br />

garden café in the summer. Open from May to September.<br />

Smorgasbord during the Christmas season and pre-booked<br />

groups all year round.


15. STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL<br />

Söderköping, Östergötland<br />

Det här är ett charmigt och personligt<br />

litet hotell beläget i slottsparken,<br />

nedanför Stegeborgs slott. Hotellet<br />

har varit trädgårdsmästeri och är inrett<br />

i engelsk ombonad stil. Närmaste grannar<br />

är vackra ekbackar och en välskött<br />

park. Under sommaren har Trädgårdskaféet<br />

öppet. Där serveras varma och kalla<br />

drycker, fikabröd, liksom lättare rätter på<br />

den stora verandan framför hotellet med<br />

utsikt över trädgårdens äppelträd.<br />

Till hotellet hör en hamnkrog som ligger<br />

alldeles intill vattnet. Dagtid fylls uteserveringen<br />

av båtburna gäster. Kvällstid<br />

blandas långseglarna från kontinenten<br />

med de sommarboende i skärgården.<br />

Kvällsmenyn erbjuder allt från knaperstekt<br />

strömming till blodig oxfilé.<br />

Detta är det första Petit Hotel med egen<br />

flygplats! Flygfältet är beläget mellan<br />

Hamnkrogen och Trädgårdshotellet och<br />

är öppet för alla besökare. Från flygfältet<br />

är det en gångväg till Hamnkrogen och<br />

Trädgårdshotellet.<br />

This small “garden hotel” is charming<br />

and personal. It is situated in<br />

the park just below the Stegeborgs castle.<br />

The hotel was formerly a nursery and is<br />

decorated with a warm English style.<br />

The garden café operates during the summer<br />

months. It serves hot and cold drinks,<br />

cakes, as well as light dishes on the large<br />

veranda in front of the hotel overlooking<br />

the garden’s apple orchard.<br />

The hotel has a restaurant located right on<br />

the water that is filled with seaborne travellers<br />

during the day. Evening guests consist<br />

of a mixture of long-distance sailors<br />

from the continent and summer residents<br />

staying in the archipelago. The evening<br />

menu offers everything from crispy fried<br />

Baltic herring to rare fillet of beef.<br />

The hotel offer its own airport. The airfield<br />

is available to all visitors. There is<br />

space for 20 aeroplanes.<br />

41


Gryts Varv Hotell & Konferens<br />

(GPS Latitud: 58.159034,<br />

Longitud: 16.807823)<br />

Hummelvik 1, 610 42 Gryt, Sweden.<br />

Phone: +46 123 128 06<br />

E-mail: anna@grytsvarv.se<br />

Website: www.grytsvarvhotellkonferens.se<br />

Logi: 13 rum samt 13 i enklare boende,<br />

4 havsstugor<br />

Konferens: 4 rum för totalt 170 personer<br />

Restaurang: 75 platser, samt 120 på verandan<br />

sommartid.<br />

Ägare: Anna Biörsmark och Krister Eriksson<br />

Övrigt: Relaxavdelning med Bastu & bubbelpool,<br />

gästhamn, sjömack, golfbana 8 km.<br />

Uthyrning av kajaker, trampbåtar mm.<br />

Accommodation: 13 rooms and 13 simpler<br />

accommodations, 4 cottages by the sea<br />

Conference facilities: 4 rooms for up to 170<br />

participants<br />

Restaurant: Seats up to 75 guests; the veranda up to<br />

120 guests in summer.<br />

Owned by: Anna Biörsmark och Krister Eriksson<br />

Other information: Relax area with sauna & jacuzzi,<br />

marina, marine service station, golf course 8 km.


16. GRYTS VARV HOTELL & KONFERENS<br />

Gryt, Östergötland<br />

Längtar du efter lugn och stillhet,<br />

men ändå möjlighet till upplevelser<br />

– Välkommen till Gryts skärgård!<br />

Gryts vackra naturskärgård ligger i den<br />

sydöstra delen av Östergötland. Den räknas<br />

som en av landets mest orörda och<br />

vackraste, präglad av innerskärgårdens<br />

grönska och ytterskärgårdens kala klipphällar.<br />

Här finner ni också en unik och<br />

orörd natur som är rik på många djurarter.<br />

Det är gott om ensamma öar för bad, sol<br />

och fiske men även fina utflyktsmål och<br />

genuina fiskesamhällen.<br />

Endast en timmes bilfärd från Norrköping<br />

och ca 20 min från Valdemarsvik möts du<br />

både som privat- och företagsgäst av ett<br />

modernt boende i en familjär och avkopplande<br />

miljö precis vid havet! Hit kommer<br />

gästerna både landvägen och med båt som<br />

kan angöra vår fina gästhamnsbrygga precis<br />

framför hotellet.<br />

Här väljer ni bland tre olika typer av<br />

boende, Hotellet, Skepparstugan och de<br />

fyra Havsstugorna, alla belägna precis vid<br />

havet. I den vackra ljusa restaurangen med<br />

panoramafönster och den absoluta närheten<br />

till gästhamnens bryggor med en<br />

mysig uteservering ges fina valmöjligheter<br />

att avnjuta skärgårdens läckerheter oavsett<br />

väder och vind! Vi erbjuder en säsongsanpassad<br />

meny med fokus på lokala råvaror.<br />

Do you long for peace and quiet - and<br />

memories that will last a lifetime?<br />

Welcome to Gryt’s archipelago.<br />

This beautiful, natural archipelago is located<br />

in the south-east part of Östergötland. It is<br />

said to be one of Sweden’s most untouched<br />

and lovely coastal regions and features both<br />

the greenery of the inner archipelago and<br />

the bare cliffs of the outer archipelago. Here<br />

you will find unique, pristine nature that is<br />

richly inhabited by many different species.<br />

You will also find plenty of solitary islands<br />

for swimming, sunbathing and fishing as<br />

well as great excursion destinations and<br />

genuine fishing communities.<br />

Only one hour’s car drive from Norrköping<br />

and approximately twenty minutes from Valdemarsvik,<br />

both private guests and company<br />

groups will find modern accommodation in<br />

a laid-back, relaxing environment right by<br />

the sea! Our guests arrive by both road and<br />

water, and boats can be easily parked in the<br />

excellent guest harbour in front of the hotel.<br />

Choose from three different types of accommodation,<br />

all situated right by the sea. Both<br />

the restaurant, which has a panoramic view<br />

and is close to the guest harbor, and the<br />

open-air café provide guests with excellent<br />

opportunities to enjoy the delicacies from<br />

the archipelago regardless of the<br />

weather conditions!<br />

43


Högby Spa & Konferens<br />

(GPS Lat: 58.580815, Long: 15.<strong>2018</strong>93)<br />

590 28 Borensberg, Sweden<br />

Phone: +46 (0)141-420 60,<br />

(0)709-242088<br />

E-mail: info@hogbygard.se<br />

Website: www.spa.hogbygard.se<br />

Logi: 20 rum / 39 bäddar<br />

Konferens: 3 rum för 10, 20, 40 personer<br />

Restaurang: Öppen för våra spa- och<br />

konferensgäster<br />

Ägare: Birgitta och Thomas Säfström<br />

Köksmästare: Jesper Jansson<br />

Övrigt: 6 pooler i olika storlekar och<br />

temperaturer, spabehandlingar, boulebana,<br />

5 km från Göta Kanal. Medlem i Östgötamat.<br />

Konstgrushall 400m² för aktiviteter.<br />

Accommodation: 20 rooms / 39 beds<br />

Conference facilities: 3 rooms seating 10, 20 and<br />

40 guests<br />

Restaurant: Available to our spa and conference guests<br />

Owned by: Birgitta and Thomas Säfström<br />

Master Chef: Jesper Jansson<br />

Other: 6 pools of varying size and with different<br />

water temperatures; spa treatments; boule playing<br />

area. 5 km from Göta Kanal. Artificial gravel hall 400 m²<br />

for activities.


17. HÖGBY SPA & KONFERENS<br />

Borensberg, Östergötland<br />

Mitt i den östgötska myllan mellan<br />

skogar, sjöar och öppna åkrar ligger<br />

Högby Spa & Konferens.<br />

På Högby Spa finns allt du kan önska dig för<br />

kropp och själ. Upplev avslappning i en rofylld<br />

oas med härlig värme. Hämta ny kraft<br />

och energi och varför inte passa på att ta en<br />

underbar Hamambehandling. Njut av en<br />

simtur i vår inomhuspool, bada torr- eller<br />

ångbastu, sitt i vår varma stilla pool och se<br />

ut över en fantastisk natur.<br />

På vår gård, där familjen har varit sedan<br />

1600-talet, har vi byggt en miljö med en<br />

blandning av gammalt och nytt. Utsikten<br />

bjuder på gärdesgårdar och härliga vidder.<br />

Vi och vår personal är måna om att göra din<br />

vistelse hos oss väldigt behaglig.<br />

Vårt kök får mycket uppskattning för vällagad<br />

och god mat. Mycket av maten här<br />

är både här- och närproducerad.<br />

Högby Spa & Konferens is located<br />

in the beautiful countryside of<br />

Östergötland, where this spa and conference<br />

centre is surrounded by woods,<br />

lakes and open fields.<br />

At Högby Spa you will find everything<br />

you could wish for to nurture your body<br />

and soul. Here you can relax in a tranquil<br />

oasis offering a delightful feeling of<br />

warmth. Renew your energy and strength<br />

and why not take the opportunity to experience<br />

a wonderful Hammam treatment?<br />

Enjoy a swim in our indoor pool,<br />

take a dry or steam sauna, or sit in our<br />

heated still pool and look out over the<br />

fantastic landscape.<br />

At our farm – owned by our family since<br />

the 1600s – we have created a special<br />

ambience combining the old with the<br />

new. The view offers a countryside dotted<br />

with fences and with lovely vast expanses.<br />

You will be pampered by us and<br />

our staff to make your stay extremely<br />

pleasant.<br />

Our kitchen is much appreciated for its<br />

delicious and well prepared meals.<br />

Many of the dishes we serve are made<br />

with locally produced ingredients.<br />

45


Sund Nergården Hotell & Bistro<br />

(GPS Lat: 58.955902, Long: 17.412011)<br />

Sund Nergården, 610 74 Vagnhärad,<br />

Sweden<br />

Phone: +46 156 70 00 70<br />

E-mail: info@sundnergarden.se<br />

Website: www.sundnergarden.se<br />

Logi: 6 st dubbelrum, 1 st svit (2st sovrum<br />

samt gemensamt vardagsrum)<br />

maj-sep 2st Glampingtält för 2p/tält<br />

Konferens: 1 rum med plats för 14p<br />

Restaurang: 30 st à la carte, 40 st festvåning<br />

Ägare: Niklas & Johan Asknergård<br />

Köksmästare: Johan Ahlvik<br />

Övrigt: Sund Nergården är en plats för vuxna<br />

som vill njuta av lugn och ro i vår hemmamiljö.<br />

Däför har vi en åldersgräns på 13 år.<br />

Accommodation: 6 double rooms, 1 suite (2 bedrooms<br />

and a common living room),<br />

May–September: 2 glamping tents for 2 people/tent<br />

Conference facilities: 1 room with space for 14 people<br />

Restaurant: 30 seats à la carte, 40 seats in the ballroom/<br />

banquet area<br />

Owned by: Niklas & Johan Asknergård<br />

Master Chef: Johan Ahlvik<br />

Other information: Sund Nergården is a place for adults<br />

who want to enjoy the peace and quiet offered by our home<br />

environment. For this reason, we have a minimum age limit<br />

of 13 years for our guests.


18. SUND NERGÅRDEN HOTELL & BISTRO<br />

Vagnhärad, Södermanland<br />

Välkomna hem till oss! Här vill vi<br />

att du ska känna dig som hemma!<br />

Därför har vi skapat en avslappnad miljö<br />

med många personliga detaljer. Här kan<br />

du varva ner i den sköna Sörmländska<br />

idyllen och njuta av god mat och dryck<br />

och en fantastisk utsikt över sjön Sillen.<br />

Hos oss kan du boka Nergårdens utomhusspa<br />

och bastuflotten nere på sjön, eller<br />

varför inte bara ta ett dopp och hänga nere<br />

på bryggan eller i den stora trädgården.<br />

I vår Bistro serverar vi svenska råvaror,<br />

gärna från de Sörmländska gårdarna, och<br />

menyn följer våra årstider. Vår dryckeslista<br />

består till största delen av småskaliga<br />

familjeägda producenter som jobbar enligt<br />

ett ekologiskt och biodynamiskt tänk.<br />

Nergården ligger privat bland får och<br />

hästhagar mindre än en timma med bil<br />

söder om huvudstaden. 2014 öppnade<br />

vi vårt nyrenoverade hotell och tiden går<br />

verkligen fort när man får vara med om<br />

så många fantastiska möten!<br />

Welcome to our home! We want<br />

you to feel at ease here, so we have<br />

created a relaxed setting with a multitude<br />

of personal details. Here you can wind<br />

down in the pleasant and idyllic Södermanland<br />

setting and enjoy delicious food<br />

and beverages, in addition to a fantastic<br />

view of Lake Sillen.<br />

You can reserve Nergården’s outdoor spa<br />

and sauna raft down at the lake – or why<br />

not take a cup of tea and relax down at<br />

the dock or in the large garden.<br />

Our Bistro serves Swedish produce, preferably<br />

from Södermanland farms, and<br />

the menu follows the seasons. The items<br />

on our beverage list are primarily supplied<br />

by small-scale and family-owned<br />

producers who work on the basis of ecological<br />

and biodynamic considerations.<br />

Nergården is nestled among sheep and<br />

horse pastures south of Stockholm, and<br />

it take less than an hour by car to get here<br />

from the capital. We opened the doors to<br />

our newly renovated hotel in 2014. We<br />

have had the opportunity to experience<br />

any number of fantastic meetings, and<br />

time has just flown by!<br />

47


Hotell Blå Blom<br />

(GPS Lat: 59.324291, Long: 18.3838707)<br />

Odelbergs väg 5A,<br />

134 40 Gustavsberg, Sweden<br />

Phone: +46 8 574 112 60<br />

E-mail: hotell@blablom.se<br />

Website: www.blablom.se<br />

Logi: 32 rum med 52 bäddar<br />

Konferens: 4 rum för upp till 40 sittande<br />

Restaurang: 60 gäster<br />

Ägare: Ragnar Flink<br />

Köksmästare: Manuel Svensson<br />

Övrigt: Trådlöst internet, festvåning, vin-,<br />

öl-, whisky- och/eller chokladprovningar.<br />

Porslinsmuseum.<br />

Accommodation: 32 rooms with 52 beds<br />

Conference facilities: 4 rooms for up to<br />

40 participants<br />

Restaurant: 60 guests<br />

Owned by: Ragnar Flink<br />

Master Chef: Manuel Svensson<br />

Other information: Wi-Fi, banquet hall,<br />

wine, beer, whisky/or chocolate tastings,<br />

porcelain museum.


19. HOTELL BLÅ BLOM<br />

Gustavsberg, Uppland<br />

Det här hotellet ligger i två av porslinsfabrikens<br />

mest anrika byggnader,<br />

mitt i charmiga Gustavsberg Hamn, med<br />

utsikt över vattnet. Området Gustavsberg<br />

Hamn erbjuder besökare en stor variation<br />

av restauranger, kaféer, gallerier, museum<br />

och butiker. Vill du andas skärgårdsluft<br />

följer du den vackra strandpromenaden<br />

längs viken till badvikar och saltstänkta<br />

klippor.<br />

Restaurangen består av en lounge och<br />

en restaurang. Vissa helger, och även på<br />

sommaren, hålls restaurangen öppen för<br />

allmänheten. Då kan du ibland njuta av<br />

den populära brunchen eller restaurangens<br />

goda sommarmenyer. Kanske är det<br />

även något evenemang på vår utomhusscen<br />

just när du är här?<br />

Blå Blom har 32 personligt inredda hotellrum.<br />

För dig som vill unna dig lite lyx<br />

kan man erbjuda en stor svit med jacuzzi,<br />

eller två mindre sviter med vacker utsikt<br />

över hamnen.<br />

This hotel is in two of the traditional<br />

buildings belonging to the<br />

former Gustavberg porcelain factory, located<br />

right in middle of the charming harbour<br />

of Gustavsberg Hamn, with a view<br />

over the water. The Gustavsberg Hamn<br />

harbour area offers visitors a large variety<br />

of restaurants, cafés, galleries, museums<br />

and shops. If you would like a breath of<br />

archipelago air, follow the beautiful seafront<br />

promenade along the bay to small<br />

swimming coves and cliffs sprayed with<br />

sea salt.<br />

The restaurant has a lounge and dining<br />

area. The hotel is open to the public on<br />

some holidays and during the summer.<br />

Here, you can enjoy the restaurant’s popular<br />

brunch or delicious summer menus,<br />

and we might also have an event on our<br />

outdoor stage when you are here.<br />

Blå Blom has 32 hotel rooms decorated<br />

with a personal touch. If you would like a<br />

little luxury, they can offer you the large<br />

suite with jacuzzi, or two smaller suites<br />

with a lovely view over the harbour.<br />

49


Möja Värdshus<br />

(GPS Lat: 59.392734, Long: 18.917981)<br />

Bergs by, 130 43 Möja, Sweden<br />

Phone: +46 8-571 616 10<br />

E-mail: boka@mojavardshus.se<br />

Website: www.mojavardshus.se<br />

Logi: 10 rum<br />

Konferens: 2 rum för 30/100 personer.<br />

Restaurang: 30 gäster(lågsäsong),<br />

70-100 gäster (högsäsong).<br />

Ägare: Elisabeth och Per Kristiansson<br />

Köksmästare: Per Kristiansson med<br />

gästspel då och då.<br />

Övrigt: Cykeluthyrning, bröllop och dop,<br />

naturstig, naturreservat. Eget bageri.<br />

Accommodation: 10 rooms<br />

Conference facilities: 2 rooms for 30/100<br />

participants<br />

Restaurant: Seats 30 (low season),<br />

70 -100 (high season)<br />

Owned by: Elisabeth och Per Kristiansson<br />

Master Chef: Per Kristiansson with occasional<br />

guest chefs<br />

Other information: Bicycle hire, weddings and<br />

baptisms, nature trails, nature reserve, bakery.


20. MÖJA VÄRDSHUS<br />

Bergs by, Möja, Uppland<br />

Sov gott och vakna utvilad i något<br />

av våra 10 rum. Bo i bagarens gamla<br />

sovrum eller sträck ut dig i finrummet<br />

ovanpå värdshuset. Alla rum har en historia<br />

att berätta. Under den vakna tiden<br />

kan du slappna av med en bok på glasverandan<br />

eller i myshörnan ovanpå bageriet.<br />

Hundar är välkomna till oss! Både att bo<br />

och att äta.<br />

Vi serverar mat och dryck från hjärtat.<br />

Vår ambition är att servera modern och<br />

vällagad mat med förankring i svensk husmanstradition.<br />

Till maten serverar vi ett<br />

varierat utbud av öl och vin. Hos oss kan<br />

ni både bli mätta och fira er bröllopsdag.<br />

Konferens på Möja är det självklara valet.<br />

På sommaren njuter du av färskt bröd och<br />

nygräddade bullar från vårt eget bageri.<br />

Sleep well and wake fully refreshed<br />

in our choice of 10 rooms. Stay in<br />

the old bedrooms in the bakery or stretch<br />

out in the parlour above the inn. Every<br />

room has a story to tell. During your waking<br />

hours, you can relax with a book on<br />

the glazed veranda or in a cosy corner<br />

above the bakery.<br />

Dogs welcome! Both to stay and to eat.<br />

We serve food and drinks from the heart.<br />

Our aim is to prepare contemporary and<br />

delicious food based on traditional Swedish<br />

fare To accompany your meal we<br />

offer a wide range of wines and beers.<br />

With us, you can both eat your fill and<br />

celebrate your wedding day.<br />

Möja is a natural choice for conferences.<br />

In summer, you can enjoy fresh baked<br />

bread and pastries from our own bakery.<br />

51


Ramnäs Hotell & Konferens<br />

(GPS Lat: 59.790576, Long: 16.178587)<br />

Bergslagsv. 119, 730 60 Ramnäs, Sweden.<br />

Phone: +46 220 380 90<br />

Kitchen: +46 220 380 92<br />

E-mail: bokning@ramnaskonferens.se<br />

Website: www.ramnaskonferens.se<br />

Logi: 25 dubbel- och 20 enkelrum<br />

Konferens: 6 lokaler för 130/70/60/40/40<br />

och 12 gäster<br />

Restaurang: 120 gäster<br />

Ägare: Familjen Andersson<br />

VD: Lena Oderstad-Andersson<br />

Köksmästare: Lena Lindgren<br />

Källarmästare: Ulf Grip<br />

Övrigt: Golfbana 3 km, tåg 3 km, flyg 30 km.<br />

Accommodation: 25 double rooms and<br />

20 single rooms<br />

Conference facilities: 6 rooms for<br />

130/70/60/40/40 and 12 participants.<br />

Restaurant: Seats up to 120 guests<br />

Owned by: The Andersson family<br />

CEO: Lena Oderstad-Andersson<br />

Master Chef: Lena Lindgren<br />

Restaurant Manager: Ulf Grip<br />

Other information: 3 km to golf course,<br />

3 km to train station, 30 km to airport.


21. RAMNÄS HOTELL & KONFERENS<br />

Ramnäs, Västmanland<br />

Mitt i natursköna Västmanland<br />

ligger den här anrika hotell- och<br />

konferensanläggningen. Med sköna rum,<br />

fri tillgång till relaxavdelning, minigym,<br />

bastu och rum för ljusterapi, passar hotellet<br />

särskilt väl för fester, bröllop, kick<br />

offs, släktträffar och konferenser. Matsalen<br />

har plats för 120 personer, sommartid<br />

har man även plats på utomhusterrassen.<br />

Köket förgyller ditt besök med utsökta<br />

måltider. Kockarna väljer de bästa råvarorna,<br />

som gör att varje måltid blir en kulinarisk<br />

överraskning. En välkomponerad<br />

meny – i såväl smakupplevelse som omfång,<br />

gör den till en verkligt god upplevelse.<br />

Kompletterat med väl utvalda viner<br />

kommer hela middagen bli något som du<br />

kan minnas länge.<br />

This venerable hotel and conference<br />

centre is located right in the<br />

midst of Västmanland’s natural beauty.<br />

With pleasant rooms, free access to a relaxation<br />

area, mini gym, sauna and light<br />

therapy room, the hotel is perfect for parties,<br />

weddings, kick-off events, family reunions<br />

and conferences. The conference<br />

facilities have been specifically designed<br />

for conferences.<br />

The kitchen prepares delicious meals to<br />

make your visit even more special. The<br />

chefs select the best primary produce,<br />

and every meal is a culinary surprise. A<br />

well-composed menu – in terms of both<br />

taste sensation and range – makes the<br />

experience a truly delicious one. Completed<br />

with carefully selected wines, the<br />

entire meal will be something to remember<br />

for a long time to come.<br />

53


Wedevågs herrgård<br />

(GPS Lat: 59.52644, Long: 15.279536)<br />

Hallencreutzväg 1,<br />

SE-71172, Vedevåg, Sweden<br />

Phone: +46 763 150 000<br />

E-mail: info@wedevagsherrgard.se<br />

Website: www.wedevagsherrgard.se<br />

Logi: 12 rum<br />

Konferens: 1 rum med plats för 20 deltagare<br />

Restaurang: 55 gäster<br />

Ägare: Sanni & Per Schalander<br />

Köksmästare: Daniel Agrell<br />

Sommelier: Michel Stetsko<br />

Övrigt: SPA-behandlingar, whiskyprovningar,<br />

vinkällare-chambre séparée, Afternoon Tea,<br />

julbord, bröllop, catering<br />

Accommodation: 12 rooms<br />

Conference facilities: 1 room for 20 participants<br />

Restaurant: 55 guests<br />

Owned by: Sanni & Per Schalander<br />

Master Chef: Daniel Agrell<br />

Sommelier: Michel Stetsko<br />

Other information: SPA treatments, whiskey tastings,<br />

wine cellar-chambre séparée, Afternoon Tea,<br />

Christmas table, weddings, catering.


22. WEDEVÅGS HERRGÅRD<br />

Vedevåg, Västmanland<br />

8 km utanför Lindesberg i det lilla<br />

brukssamhället Vedevåg i Örebro<br />

Län ligger Wedevågs herrgård med anor<br />

från 1600-talet. Herrgården ägs idag av<br />

familjen Schalander som håller dörrarna<br />

öppna för dig som vill arrangera ett möte,<br />

ha fest eller söker härlig herrgårdslogi med<br />

personligt bemötande.<br />

Här kan man ”hänga” i den mysiga baren,<br />

chilla i loungen där taket är högt och bakgrundsmusiken<br />

är mjuk och behaglig. Eller<br />

varför inte ta ett härligt bad i herrgårdens<br />

utejacuzzi . Önskar ni vara privata hyr då<br />

Sparres SPA i två timmar med bubbelpool<br />

och bastu. Avsluta kvällen i den vackra<br />

gustavianska salongen här serveras mot<br />

förbeställning herrgårdens utsökta supé<br />

framtagen av köksmästare Daniel Agrell.<br />

Här arrangeras dessutom mängder av aktiviteter<br />

att delta i såsom musikaftnar, temamiddagar<br />

och bal, eller bara vara weekends<br />

med inslag av yoga, dryckesprovningar och<br />

romantik.<br />

Wän, War Wäkommen – och känn dej<br />

speciell!<br />

Wedevågs Herrgård is 8 km from<br />

Lindesberg in the tiny iron working<br />

community of Vedevåg in Örebro County.<br />

The Herrgård, or manor house, is owned<br />

by the Schalander family. Whether you<br />

wish to book a meeting venue, party or<br />

delightful countryside accommodation,<br />

you are guaranteed a warm and personal<br />

welcome here.<br />

You can enjoy a drink in the cosy bar or<br />

chillax in the high ceilinged lounge to the<br />

sound of soft and soothing background<br />

music. Superb meals prepared by master<br />

chef Daniel Agrell are served in the Gustavian<br />

salon (advance booking required).<br />

A wide variety of activities are also organised<br />

here, such as music evenings, themed<br />

dinners, ghost nights, a market and dances,<br />

plus yoga, wine tasting and romantic weekend<br />

breaks.<br />

We hope to see you soon – and make you<br />

feel really special!<br />

55


Sahlströmsgården<br />

(GPS Lat: 60.187015, Long: 13.049397)<br />

Utterbyn 20, 685 92 Torsby, Sweden<br />

Phone: +46 560 100 26<br />

E-mail: info@sahlstromsgarden.se<br />

Website: www.sahlstromsgarden.se<br />

Logi: 30 rum varav 4 är handikappanpassade<br />

Konferens: 2 rum för 80 och 12 deltagare<br />

Restaurang: Matsal för totalt 100 gäster<br />

Ägare: Bengt och Ann Katrin Sahlström<br />

VD: Anna Sahlström Mirkovic<br />

Köksmästare: Jon Carlsson<br />

Övrigt: Närhet till skidtunnel, slalombacke,<br />

badhus, golfbana, konstutställningar flyg och<br />

tåg. Bröllop, dop, högtidsdagar, konferenser.<br />

Accommodation: 30 rooms including and 4 with<br />

wheelchair access.<br />

Conference facilities: 2 rooms for 80 and 12 guests<br />

Restaurant: Dining room seating up to 100 guests<br />

Owned by: Bengt and Ann Katrin Sahlström<br />

CEO: Anna Sahlström Mirkovic<br />

Master Chef: Jon Carlsson<br />

Other information: Located close to ski tunnel,<br />

downhill slope, indoor swimming facility, golf course,<br />

art exhibitions, and airport and train connections.<br />

Weddings, christenings, events and conferences.


23. SAHLSTRÖMSGÅRDEN<br />

Torsby, Värmland<br />

Redan på syskonen Sahlströms tid,<br />

vid förra sekelskiftet, var Sahlströmsgården<br />

en kulturell oas och en uppskattad<br />

samlingspunkt för konst och rekreation.<br />

Idag är Salströmsgården fortfarande en<br />

mötesplats utöver det vanliga. Här får besökaren<br />

verkligen en helhetsupplevelse.<br />

I hotellet förenas gammalt och nytt. Alla<br />

rum har trägolv, kaklade badrum, tv, trådlöst<br />

internet och en underbar utsikt över<br />

Sirsjön.<br />

I det gamla boningshuset och desskonstskatt<br />

visas efterlämningar från gårdens<br />

barn och deras vänner, som permanent<br />

utställning. Därtill arrangeras regelbundet<br />

utställningar med nutida konstnärer. I den<br />

gamla ladugården ”Djurpalatset” dukas<br />

borden dagligen för lunch och middag,<br />

men också för konferenser och högtidliga<br />

tillfällen som dop, bröllop och födelsedagar.<br />

Sahlströmsgården har något för alla<br />

sinnen och är något av en pärla mitt i<br />

sköna Värmland.<br />

Sahlströmsgården has been a cultural<br />

oasis and much appreciated<br />

meeting place to experience art and recreation<br />

as far back as when the Sahlström<br />

siblings lived there.<br />

Today, Sahlströmsgården is still a unique<br />

meeting place. Past and present come together<br />

in the hotel. All the rooms have a<br />

wonderful view over Lake Sirsjön.<br />

The old dwelling house with its art treasures<br />

displays remnants from the farm’s<br />

children and their friends in a permanent<br />

exhibition. Exhibitions with works from<br />

contemporary artists are also regularly<br />

organized. Meals are served in the old<br />

cowshed everyday for lunch and dinner,<br />

and it is also available for conferences<br />

and celebrations. Sahlströmsgården satisfies<br />

all of our senses and is nothing less<br />

than a gem right in the middle of beautiful<br />

Värmland.<br />

57


Bjurfors Hotel & Konferens<br />

(GPS Lat: 60.131366, Long: 16.125521)<br />

Bjurfors 25, 774 93 Avesta, Sweden<br />

Phone: +46 226 550 50<br />

E-mail: info@bjurforskonferens.se<br />

Website: www.bjurforskonferens.se<br />

Logi: 11 Enkelrum, 27 dubbelrum,<br />

5 familjerum, 1 svit.<br />

Konferens: 6 rum upp till 80 sittande.<br />

Restaurang: 80 gäster<br />

Ägare: Leif och Benny Johansson<br />

Köksmästare: Magnus Karlsson<br />

Övrigt: Styrketräning, elljusslinga 4,7 km för<br />

jogging eller skidor, cyklar, bordtennis, boule<br />

samt spabad.<br />

Accommodation: 11 single rooms, 27 double rooms,<br />

5 rooms with three beds and 1 suite.<br />

Conference facilities: 6 rooms seating up to 80<br />

participants.<br />

Restaurant: Seats up to 80 guests<br />

Owned by: Leif and Benny Johansson<br />

Master Chef: Magnus Karlsson<br />

Other information: Weight training, 4.7-km-long<br />

lighted path for jogging and skiing; biking,<br />

table-tennis, mini-golf, boules and other activities.


24. BJURFORS HOTELL & KONFERENS<br />

Avesta, Dalarna<br />

Bjurfors Hotell & Konferens ligger i<br />

Norbergs kommun på gränsen mellan<br />

Västmanland och Dalarna. Allt finns<br />

här: Konferensrummen, fina hus med fina<br />

rum och ett välrustat kök.<br />

Maten ska vara en upplevelse och något<br />

som tillhör livets goda. Köket använder<br />

företrädesvis regionalt och hållbart producerade<br />

råvaror. Här finns också en<br />

pub med fullständiga rättigheter för goda<br />

drycker och trevlig samvaro.<br />

Hotellet har 45 rum med 82 bäddar. Här<br />

kan vi erbjuda bröllopsmiddagar, högtidsdagar,<br />

konferenser och företagsfester.<br />

Populärt är även aktiviteter med teambuilding,<br />

musik eller matlagning tillsammans<br />

med våra kockar.<br />

Vi är öppna för förslag från våra gäster<br />

om egna aktiviteter. Bjurfors ligger nära<br />

Avesta Art, Avesta visentpark, Nya Lapphyttan<br />

och Elsa Anderssons populära<br />

konditori i Norberg.<br />

Avesta Golfklubbs fina bana som ligger<br />

utmed Dalälven är endast 5 minuter bort.<br />

Vintertid finns längdskidspår med konstsnö<br />

i anslutning till golfbanan.<br />

Bjurfors Hotell & Konferens is located<br />

in the Municipality of Norberg<br />

on the border between Västmanland<br />

and Dalarna. This hotel has everything,<br />

including conference rooms, beautiful<br />

buildings with lovely rooms and a wellequipped<br />

kitchen.<br />

Here, eating is an experience and part of<br />

the good life. The kitchen prefers to use<br />

regional ingredients that are ecologically<br />

produced. You will also find a fully<br />

licensed pub serving great drinks in a<br />

pleasant setting.<br />

The hotel has 45 rooms and 82 beds. At our<br />

facilities we can offer wedding receptions,<br />

festive events, conferences and corporate<br />

parties. Team-building activities, music or<br />

cooking with our chefs are also popular.<br />

We are open to suggestions from our<br />

guests about other activities. Bjurfors is<br />

located close to Avesta Art, Avesta Bison<br />

Park, the Nya Lapphyttan outdoor museum<br />

and Elsa Andersson’s popular bakery<br />

in Norberg.<br />

Avesta Golf Club’s scenic course stretches<br />

along the Dal River and is only 5 minutes<br />

away. In the winter, cross-country<br />

tracks with artificial snow are prepared<br />

next to the golf course.<br />

59


Garpenbergs Slott<br />

(GPS Lat: 60.283132, Long: 16.203418)<br />

Herrgårdsvägen 123, 776 98 Garpenberg,<br />

Sweden<br />

Phone: +46 225-222 07<br />

E-mail: info@garpenbergsslott.se<br />

Website: www.garpenbergsslott.se<br />

Logi: 80 bäddar 40 rum<br />

Accommodation: 80 beds 40 rooms<br />

Konferens: Balsalen 90 personer, 2 salonger Conference facilities: Ballroom 90 guests, 2 rooms<br />

40/35 personer samt ytterligare sex salonger. 40/35 plus plenty more space in another six salons.<br />

Restaurang: 80 personer, med kapacitet för 200 Restaurant: Seats 80, plus capacity for 200 in the<br />

sittande i hela huset<br />

entire building<br />

Ägare: John Sandh och Cilla Sandh<br />

Owned by: John Sandh and Cilla Sandh<br />

Köksmästare: Denís Leroux<br />

Master Chef: Denís Leroux<br />

Övrigt: golfbana, jakt, uteritter, fiske, friluftsliv, Other information: golf course, hunting, horse riding,<br />

cykling, längdskidåkning.<br />

fishing, outdoor activities, cycling, cross country<br />

20 min från tåg och 90 min från Arlanda. skiing. 20 min from railway station and 90 min from<br />

Stockholm Arlanda Airport.


25. GARPENBERGS SLOTT<br />

Garpenberg, Dalarna<br />

Den största slottsbyggnaden norr<br />

om Dalälven ligger belägen i Bergslagen<br />

och är en av de få platser i Sverige<br />

där man kan uppleva middagar, boende<br />

och kalas i lokaler som ekar av svensk<br />

historia.<br />

Slottet som stod färdigt 1801, ritades av<br />

Carl Christoffer Gjörwell, upprest av Salomon<br />

von Stockenström och Svenska Ostindiska<br />

Kompaniet. Det har en atmosfär<br />

som står kvar från det flärdfulla societetslivet<br />

i 1700-talets Frankrike.<br />

Här finns mängder av vackra salar och<br />

salonger och med plats för totalt 200 sittande<br />

gäster, samt logi för 80 personer, är<br />

detta en plats för små som stora sällskap.<br />

Balsalen för konferenser och vackra bröllopsdukningar,<br />

det gamla valvet för enskilda<br />

middagar och en mängd små matsalar.<br />

En plats för bröllop, konferenser, möten,<br />

mat och underhållning. Här erbjuds även<br />

jaktutbildningar, jakt och andra äventyrliga<br />

aktiviteter.<br />

Med ett briljerande fransk/svenskt kök som<br />

verkar med lokala och säsongsråvaror, möter<br />

historia det hållbara och smakrika.<br />

Välkomna till Garpenbergs Slott, Bergslagens<br />

salonger som ger ett minne för livet.<br />

The largest castle structure north<br />

of the Dalälven River here in<br />

Bergslagen and one of the few places in<br />

Sweden you can still experience dinner,<br />

accommodation and parties in a setting<br />

that reverberates with a genuine sense of<br />

Swedish history.<br />

The castle was completed in 1801, designed<br />

by Carl Christoffer Gjörwell, built<br />

by Salomon von Stockenström and the<br />

Swedish East India Company (Svenska<br />

Ostindiska Kompaniet). At Garpenbergs<br />

Slott you will experience an atmosphere<br />

that retains a feel of ostentatious social<br />

life in 18th Century France.<br />

The castle boasts numerous beautiful<br />

rooms and salons. With space to<br />

welcome 200 diners and 80 overnight<br />

guests, the castle is the ideal venue for<br />

large or small gatherings. The ballroom<br />

for conferences and beautiful wedding<br />

receptions, the old vault for private dinners<br />

and a number of small dining rooms.<br />

Hunting courses, hunting and other adventure<br />

activities are also hosted here.<br />

With outstanding Franco-Swedish cuisine<br />

based on local, seasonal ingredients, history<br />

goes hand in hand with sustainable<br />

and delicious dishes.<br />

61


Långshyttans Brukshotell<br />

(GPS Lat: 60.453866, Long: 16.038707)<br />

Holmgatan 4,<br />

770 70 Långshyttan, Sweden<br />

Phone: +46 225 600 54<br />

E-mail: info@brukshotellet.se<br />

Website: www.brukshotellet.se<br />

Logi: 12 rum och 3 lägenheter<br />

Konferens: 1 lokal upp till 20 sittande<br />

Restaurang: 120 platser, förbeställning<br />

Internet: Gratis WIFI<br />

Ägare: Carina och Bengt Wåhlin<br />

Köksmästare: Bengt Wåhlin<br />

Övrigt: Fiske, bad, golf samt vintersport i<br />

närområdet<br />

Accommodation: 12 rooms and 3 apartements<br />

Conference facilities: 1 room for 20 participants<br />

Restaurant: 120 persons, prebookings only<br />

Internet: Free WIFI<br />

Owner: Carina and Bengt Wåhlin<br />

Master Chef: Bengt Wåhlin<br />

Other information: Fishing, swimming, golf and<br />

winter sports activities in the local area.


26. LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL<br />

Långshyttan, Dalarna<br />

Om du vill njuta av god mat och<br />

skönt boende i en lugn och avstressande<br />

familjär miljö, är det här platsen för<br />

dig. Oavsett om du kommer som privatperson<br />

eller konferensgäst lovas du en upplevelse<br />

utöver det vanliga. Hotellet får mycket<br />

uppskattning för dess goda och vällagade<br />

mat. Här anrättas måltiden efter säsong<br />

och tillgången till lokala råvaror. Allt lagas<br />

med kärlek från grunden och köket tar inga<br />

genvägar.<br />

Herrgården byggdes 1856 som bostad till<br />

dåvarande bruksförvaltaren på Långshytte<br />

Bruk. I början av 1900 talet blev det bruksboende<br />

och sedermera hotell. Här upplevs<br />

svunna tider i en modern tappning.<br />

Hotellet är beläget i en vacker historisk<br />

omgivning mitt i Husbyringen och endast 2<br />

timmar från Stockholm. Andra sevärdheter<br />

i närområdet är Polhems Stjärnsund, Carl<br />

Larssons Sundborn och Falu koppargruva.<br />

För de små rekommenderas ett besök i den<br />

närbelägna älgparken.<br />

If you like to enjoy good food and<br />

comfortable accommodations in a<br />

calm and relaxing personal environment<br />

this is the place for you to stay. Whether<br />

you stay here as a private person or conference<br />

guest, Långshyttans Brukshotell – located<br />

in the Dalecarlian region of Sweden<br />

– promises you an experience beyond the<br />

ordinary. The hotel is widely acclaimed for<br />

its food, which is known to be delicious<br />

and well prepared. Here, seasonal meals<br />

are cooked using local products.<br />

The manor house was originally built in<br />

1856 as a residence for the managing<br />

director of the local factory, Långshytte<br />

Bruk. When he moved to another manor<br />

in the beginning of the 1900s, the house<br />

was converted into a hotel. Here you can<br />

experience a contemporary version of by<br />

gone times.<br />

The hotel is situated in beautiful, historic<br />

surroundings right in the middle of the<br />

”Husby Ring” (Husbyringen) eco-park and<br />

cultural route only 2 hours driving from<br />

Stockholm. Children appreciate visiting the<br />

nearby moose park.<br />

63


Dala-Floda Värdshus<br />

(GPS Lat: 60.513225, Long: 14.808615)<br />

Badvägen 6, 785 44 Dala-Floda, Sweden<br />

Phone: +46 241 220 50<br />

E-mail: info@dalafloda-vardshus.se<br />

Website: www.dalafloda-vardshus.se<br />

Logi: 2 fyrbädds-, 8 dubbel- och 7 enkelrum,<br />

varav 1 ”hundrum”.<br />

Konferens: 3 kurslokaler, max 40 deltagare,<br />

och två grupprum.<br />

Restaurang: Max 50 gäster, ekologiskt kök<br />

Ägare: Evalotta och Per Ersson<br />

Köksmästare: Per Ersson<br />

Övrigt: Värdshuset har hållbarhet i fokus och ett<br />

KRAV-certifierat kök med minst 90% ekologiska<br />

råvaror. Representerad i White guide samt<br />

medlem i Naturens Bästa.<br />

Accommodation: 2 four-bed rooms, 8 double rooms<br />

and 7 single rooms, of which 1 pets are allowed.<br />

Conference facilities: 3 rooms for courses with up<br />

to 40 participants, and two rooms for group activities<br />

Restaurant: Seats up to 50 guests, organic cuisine<br />

Owned by: Evalotta and Per Ersson<br />

Master Chef: Per Ersson<br />

Other information: The inn is focused on sustainability<br />

and the kitchen is KRAV certified and labelled as<br />

organic. At least 90 % of the food is organic.<br />

Represented in the White Guide and member of<br />

Naturens Bästa.


27. DALA-FLODA VÄRDSHUS<br />

Dala-Floda, Dalarna<br />

En liten oas belägen i genuin dalaby<br />

i Västerdalarna – det är Dala-<br />

Floda Värdshus, det ekologiska värdshuset.<br />

Här känns det som om tiden stått<br />

stilla. Här får både kropp och själ en<br />

upplevelse utöver det vanliga.<br />

Genomsyrad av slowfood-filosofin, den<br />

vackra trädgården och de inbjudande,<br />

konstnärligt dekorerade rummen är här<br />

det bästa stället för en paus i vardagen.<br />

Med morgondopp i den närbelägna Flosjön,<br />

fäbodvandringar, besök hos konstnärer,<br />

gårdsbutik med ekologiska grönsaker,<br />

ullspinneri eller skridsko- och skidåkning<br />

på vintern finns här alltid något att göra.<br />

Eller ”bara vara” i en vilstol under valnötsträdet<br />

i trädgården eller med en god bok<br />

framför brasan i Storstugan.<br />

Värdshuset har hållbarhet i fokus och<br />

ett KRAV-certifierat kök. Familjen Ersson<br />

hälsar dig välkommen till en annorlunda<br />

upplevelse.<br />

Dala-Floda Värdshus, the organic<br />

inn, is a small oasis in a genuine<br />

Västerdalarna village.<br />

Here it feels as though time has stood still<br />

and the body and soul are treated to an<br />

experience that is out-of-the-ordinary.<br />

This hotel, set in a gorgeous garden, is a<br />

wonderful place to visit when you want<br />

to take time out from the hectic pace<br />

of everyday life. Take a morning dip in<br />

nearby Lake Flosjön, a hike in the woods,<br />

or visit local artists, farm shops, a wool<br />

spinning mill – there’s always something<br />

to do and experience here.<br />

The inn has focus on sustainability and<br />

a KRAV certified kitchen because it uses<br />

organic ingredients. The Ersson family<br />

welcomes you to an altogether different<br />

experience.<br />

65


Buustamons Fjällgård<br />

(GPS Lat: 63.423642, Long: 13.0261844)<br />

Buustamon 142, 830 13 Åre, Sweden<br />

Phone: +46 647 531 75<br />

E-mail: bokning@buusta.se<br />

Website: www.buustamonsfjallgard.se<br />

Logi: 12 dubbelrum samt ett mer exklusivt<br />

boende fördelat på 6 rum i 2 stugor<br />

Konferens: 3 rum för totalt 42 deltagare<br />

Restaurang: 180 gäster<br />

Ägare: Jeanette och Lotta Florin<br />

Köksmästare: Lovisa Björkenstam<br />

Övrigt: Guidad tur i det egna bränneriet,<br />

snapsprovning, vedeldat utomhusbad.<br />

Skidåkning med guldkant, vandringspaket,<br />

fjällbröllop.<br />

Accommodation: 12 double rooms, plus more<br />

exclusive accommodation in 6 rooms located in 2 cabins<br />

Conference facilities: 3 rooms for up to 42 participants<br />

Restaurant: Seats up to 180 guests<br />

Owned by: Jeanette och Lotta Florin<br />

Master Chefs: Lovisa Björkenstam<br />

Other information: Guided tours of the hotel’s<br />

distillery, snaps tasting, wood-fired hot tub outdoors.<br />

Great skiing, hiking packages and mountain weddings. “Sweden´s<br />

Best Ski Boutique Hotel” at the World Ski Awards 2017.


28. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD<br />

Åre, Jämtland<br />

Det här är Åreskutans högst belägna<br />

hotell, mitt ibland pisterna,<br />

i genuin och charmig miljö ovan Åre by.<br />

Vid Buustamon finns en fantastisk natur<br />

och en mängd aktiviteter. Köket brinner<br />

för god kvalitet med råvaror, som man<br />

gärna finner naturligt i Jämtland och tilllagade<br />

från hjärtat. Menyerna är inspirerade<br />

av olika bergsområden över hela<br />

världen. Till maten finns ett generöst<br />

utbud av viner och andra ädla drycker.<br />

Inte minst de som man själv tillverkat i<br />

det egna helt lagliga Bränneriet. Njut allt i<br />

stämningsfull miljö i restaurangen, kanske<br />

framför brasan eller på vårkanten utomhus<br />

på solaltanen och unna er skidåkning med<br />

guldkant! Höst och sommar innebär underbara<br />

naturmöten med färger och dofter.<br />

De flesta av de tolv charmiga dubbelrummen<br />

har breda våningssängar inredda i<br />

klassisk fjällpensionatsstil.<br />

This is a very high situated hotel<br />

at 732 metres above sea level. It is<br />

nestled among ski paths and sits cosily<br />

in genuine and charming surroundings.<br />

Buustamon is the place for complete relaxation,<br />

far from everyday stress. Here<br />

you will discover the region’s incredible<br />

country-side and variety of activities. The<br />

kitchen has a passion for high quality with<br />

the best of raw ingredients. Buustamon<br />

also has a generous assortment of wines<br />

and all other finer drinks. Especially beverages<br />

made in its own licenced distillery.<br />

Enjoy everything this restaurant has to offer,<br />

perhaps in front of the fire, or when<br />

spring arrives, out on the sundeck. Or<br />

spoil yourself with some great skiing. The<br />

autumn and summer months are also perfect<br />

for wonderful encounters.<br />

67


Björkuddens Hotell & Restaurang<br />

(GPS Lati: 62.808808, Long: 17.941057)<br />

Nyadal 179, 872 94 Sandöverken, Sweden<br />

Phone: +46 613 501 15<br />

E-mail: info@bjorkudden.se<br />

Website: www.bjorkudden.se<br />

Logi: 13 dubbelrum, möjlighet till boende<br />

i Sjövillan, bröllopssvit med egen bastu.<br />

Konferens: 6+14+34+30 deltagare<br />

Restaurang: 80 gäster samt ute sommartid.<br />

Ägare: Eva Kivilompolo<br />

Köksmästare: Mikael Kivilompolo<br />

Övrigt: Golfbana öppen dygnet-runt<br />

Accommodation: 13 double rooms, possibility to<br />

stay in Sjövillan and bridal suite with its own sauna.<br />

Conference facilities: for 6+14+34+30 participants<br />

Restaurant: seats 80 guests; outdoor dining during<br />

the summer.<br />

Owned by: Eva Kivilompolo<br />

Master Chef: Mikael Kivilompolo<br />

Other: 24-hour golf course


29. BJÖRKUDDENS HOTELL & RESTAURANG<br />

Sandöverken, Ångermanland<br />

1892 byggdes detta tegelhus som<br />

skola för barnen till arbetarna vid<br />

Nyadals sågverk. Senare hade sågverksdirektörerna<br />

huset som sommarbostad.<br />

1952 omvandlades den vackra byggnaden<br />

till hotell och pensionat. Numer drivs<br />

anläggningen som hotell och restaurang.<br />

När det gäller restaurangen så erbjuder<br />

den småskaliga, kulinariska upplevelser<br />

med en säsongsanpassad meny baserad<br />

på noggrant utvalda lokala råvaror.<br />

Förutom 13 individuellt inredda rum med<br />

en unik utsikt över Ångermanälven så<br />

finns också här en äkta finsk vedeldad<br />

bastu med utomhusbubbelpool, en<br />

lounge med öppen spis och en terrass<br />

med en unik utsikt i direkt anslutning till<br />

Ångermanälven.<br />

På Höga Kusten möter besökaren den<br />

fria horisonten. Här finns lugnet, friden,<br />

vidderna, möjligheterna och även spänningen<br />

för den som vågar!<br />

The brick building was built in<br />

1892 as a school for children of<br />

the workers. Later, a sawmill’s executives<br />

used the building as their summer<br />

residence. In 1952, this beautiful building<br />

was transformed into a hotel and guesthouse.<br />

It is a hotel and restaurant today.<br />

The restaurant’s small-scale and seasonal<br />

menu offers culinary experiences that are<br />

prepared with carefully selected local<br />

products.<br />

In addition to 13 individually furnished<br />

rooms that overlook the river, the hotel<br />

offers a genuine Finnish wood-fired sauna<br />

with outdoor jacuzzi, a lounge with<br />

a fireplace, and a terrace that offers a<br />

unique view of the river.<br />

Guests encounter a free horizon on the<br />

High Coast where they find peace and<br />

quiet, vast expanses and – for those who<br />

dare – opportunities and even adventure!<br />

69


Tärnaby Fjällhotell<br />

(GPS Lat: 65.714320, Long: 15.294433)<br />

Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby<br />

Phone: +46 (0)954-104 20<br />

E-mail: reception@tarnabyfjallhotell.com<br />

Website: www.tarnabyfjallhotell.com<br />

Logi: 36 hotellrum i olika storlekar: slalom,<br />

Storslalom och Super-G<br />

Konferens: 60 personer<br />

Restaurang: 70-100 gäster<br />

Ägare: Birgitta Corin och Hans-Peter Carlson.<br />

Övrigt: Panoramabastu, gym och relax. Heliskiing.<br />

Slalom, skidskola, längdåkning, turåkning,<br />

skoter, snöskovandring. Pimpelfiske<br />

och hundspann. Bröllop och catering.<br />

Jul-, nyår- och påskfirande.<br />

Accommodation: 36 rooms in different sizes<br />

Conference facilities: 60 participants<br />

Restaurant: Seats up to 100 guests<br />

Owned by: Birgitta Corin and Hans-Peter Carlson.<br />

Other: Panoramic sauna, gym and relax.<br />

Heli-skiing. Slalom, ski school, cross-country<br />

skiing, ski touring, snowmobiling, snowshoeing.<br />

Fishing and dog sledding. Weddings, catering.<br />

Christmas, New Year- and Easter celebrations.


30. TÄRNABY FJÄLLHOTELL<br />

Tärnaby, Lappland<br />

Ett litet, välbeläget och väldigt personligt<br />

hotell. Tärnaby Fjällhotell<br />

ligger på Laxfjällets sydsluttning med äventyren<br />

rakt utanför dörren. Utsikten över<br />

sjön Gäutan och fjällen med Ryfjället som<br />

dominant är helt oslagbar. Att nästan alla<br />

aktiviteter såväl sommar som vinter ligger<br />

på inget avstånd alls förstärker känslan av att<br />

vara mitt i landskapet. Att hela byn och inte<br />

minst hotellet andas alpin tradition är inte<br />

så konstigt; Ingemar Stenmark, Anja Pärson<br />

och Stig Strand är alla från Tärnaby.<br />

Men mästartakterna handlar inte bara om<br />

skidåkning. Restaurangen, Backfickan, vann<br />

2014 SM i Mathantverk med sin korv Tärna<br />

Saucisse. Restaurangen var 2016 utsedd till<br />

Årets korvkrog av Svenska Korvakademien.<br />

Köket jobbar med filosofin att mat skall vara<br />

enkel och lyfta fram varje råvaras unika<br />

egenskaper. Lokala specialiteter finns alltid<br />

på menyn och har du tur kan du få rödingrom,<br />

en delikatess som få har upplevt.<br />

Värdparet fiskar en del av fisken till restaurangen<br />

i sjön nedanför hotellet och mer<br />

lokala än så blir inte råvarorna! Passa på att<br />

njuta av utsikten i panoramabastun på taket,<br />

med fjällvyer i 360 grader. Fiske och vandring<br />

hör till de bästa sommaraktiviteterna<br />

och allt som man gör på snö kan du göra<br />

här på vintern. Liften ligger 20 meter från<br />

hotellet och skidspår och skoterled startar<br />

på sjön, 50 meter bort.<br />

Tärnaby Fjällhotell is a cosy hotel that<br />

is well located and very personal.<br />

The hotel, sited on the southern slope of<br />

Laxfjället mountain, offers you adventure<br />

right outside the door. The view over Lake<br />

Gäutan, dominated by Ryfjället mountain,<br />

is absolutely spectacular. The Swedish international<br />

champions Ingemar Stenmark, Anja<br />

Pärson and Stig Strand all hail from Tärnaby.<br />

But the abundance of champions is not just<br />

related to skiing. The restaurant, Backfickan,<br />

won the 2014 Swedish championship<br />

”Mathantverk” for its artisan sausage, called<br />

Tärna Saucisse. The kitchen works with the<br />

philosophy that food should be simple, and<br />

he and his staff succeed in bringing out the<br />

unique characteristics of every single ingredient<br />

they use. Local specialities are always<br />

on the menu. If you are lucky, you can order<br />

char roe, a rare delicacy.<br />

The host couple catches some of the restaurant’s<br />

fish in the lake below the hotel. You<br />

cannot get ingredients more local and fresh<br />

than that! Enjoy the view from the rooftop<br />

sauna, with a 360-degree panoramic view<br />

of the mountains. Fishing and hiking in the<br />

summer and in the winter, do everything<br />

you can do on snow. The ski lift is 20 m<br />

from the hotel. Cross-country ski trails and<br />

snowmobile starts 50 m away.<br />

71


Food is<br />

pleasure!<br />

BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS<br />

Bosebygdsvägen 13, 565 31, Mullsjö, Phone: +46 (0) 392-12050, E-mail: info@hotellbjorkhaga.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

07:00-23:00/ 7am-11pm<br />

Lunch: Ja / Yes<br />

11:30-14:00/11:30am-2pm<br />

Middag / Dinner: 17:00-21:00 /<br />

5pm-9pm<br />

Boka helst innan men drop in kan ske /<br />

Pre-order recommended, drop in could<br />

be possible<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:<br />

130 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 80 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef:<br />

Magnus Bernhardsson<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenska köket med fokus på lokal- och närproducerade råvaror /<br />

Swedish cuisine with focus on locally produced commodities.


BJURFORS HOTELL & KONFERENS<br />

Bjurfors 25, 774 93, Avesta, Phone: +46 (0)226-55050, E-mail: info@bjurforskonferens.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Måndag-Lördag/Monday-Saturday<br />

Lunch: Mån-Fre 11:30-13:00/<br />

Mon-Fri 11:30am-1pm<br />

Middag / Dinner: Mån-Lör 18:00-21:00/<br />

Mon-Sat 6pm-9pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 80 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people<br />

Festvåning: 150 personer / people<br />

Ballroom: 150 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef: Patrik Rosell<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Traditionellt kök / Traditional cuisine<br />

BJÖRKUDDENS HOTELL & RESTAURANG<br />

Nyadal 179, 872 94, Sandöverken, Phone: +46 (0)613-50115, E-mail: info@bjorkudden.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Lunch: 11:00-14:00 / 11am-2pm<br />

Middag / Dinner: 16:00-21:00 /<br />

4pm-9pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 80 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef: Mikael Kivilompolo.<br />

Sommelier: Eva Kivilompolo.<br />

Köksmästare: Andreas Laeri<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Skandinavisk / lokal mat, Scandinavian / local food<br />

BODELSSONS BY THE SEA<br />

Släbovägen 7-22, 290 34, Fjälkinge, Phone: +46 (0)44 777 77 77, E-mail: info@bodelssons.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Mån-Tors: 8:30-10:30 & 18:30-22:00<br />

Fre-Lör: 9:00–11:00 & 18:30–22:30/<br />

Mon-Thur 8:30am-10:30am & 6:30pm-<br />

10pm Fri-Sat 9am-11am & 6:30pm-<br />

10:30pm<br />

Lunch: Endast till grupper och konferensgäster/<br />

Exclusively for groups and<br />

conference guests<br />

Middag / Dinner: 18:30-22:00 /<br />

6:30pm-10pm<br />

Förbokning krävs före 12:00 /<br />

Pre-order required before 12pm<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:<br />

36 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 24 personer / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Vilt och ekologiskt/ Wild and organic food<br />

Köksmästare / Head chef: Leena Holm Bodelsson<br />

Övrigt / Other: Tripadvisor: Travellers Choice 2016.<br />

73


BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD<br />

Buustamon 142, 830 13, Åre, Phone: +46 (0)647-531 75, E-mail: restaurang@buusta.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Dec-April alla dagar 11:00-15:00,<br />

Tis-Lör 18:00-23:00, Maj-Nov öppet för<br />

förbokade grupper, Juli-Aug v28-32<br />

Ons-Lör 15:00-23:00/<br />

Dec-April all days 11am-3pm, Tue-Sat<br />

6pm-11pm, May-Nov open for pre-ordered<br />

groups, July-Aug week 28-32 Wed-Sat<br />

3pm-11pm<br />

Lunch: à la carte 11:00-15:00/<br />

à la carte 11am-3pm<br />

Middag / Dinner: 18:00-23:00 / 6pm-11pm<br />

Lunch drop in, kvällstid krävs bordsbokning/<br />

Lunch drop in, evening requires pre-order<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 180 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 100 personer / people<br />

Festvåning / Ballroom: 120 pers. / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Jämtländskt och eget lagligt bränneri/<br />

Jämtland inspired food and private legal distillery.<br />

Köksmästare/ Head chef: Lovisa Björkenstam<br />

Övrigt / Other: White Guide, “Sweden´s Best Ski Boutique Hotel” at the<br />

World Ski Awards 2017. Sommelier: Lotta Florin.<br />

BYKROGEN ÖSTERLÖV (Bykrogen)<br />

Arkelstorpsvägen 79, 291 94, Kristianstad, Phone: +46 (0)44-226000, E-mail: info@bykrogen.nu<br />

Öppettider / Opening hours<br />

Året runt / All year round<br />

See homepage for opening hours<br />

www.bykrogen.nu<br />

Lunch: Konferens- och affärslunch mot<br />

beställning / 12(noon)-2pm Conference<br />

and business lunch on request<br />

Middag / Dinner: Ja/Yes<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 120 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 40 personer / people<br />

Festvåning / Ballroom: 80 pers/ people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Klassisk Skånsk mat/ Classic Skåne cuisine<br />

Matlagningsaktivitet med Bykrogens kockar/Cooking activity with Bykrogen<br />

chef’s. Sommelier: Rickard Andersson.<br />

Köksmästare / Head chef: Andreas Kalomenidis.<br />

DALA-FLODA VÄRDSHUS<br />

Badvägen 6, 785 44, Dala-Floda, Phone: +46 (0)241-22050, E-mail: info@dalafloda-vardhus.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Restaurangen öppnar då hotellets gäster<br />

äter eller vid bokning av minst 8 personer<br />

under hela året / Restaurant opens when<br />

the guests of the hotel are eating or<br />

when booked for at least 8 people, all<br />

year round<br />

Lunch: 12:00-14:30/12(noon)-2:30pm<br />

Middag / Dinner: Från 19:00/from 7pm<br />

Förbokning krävs, min 8 personer /<br />

Pre-order required/ minimum 8 people,<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:<br />

50 personer /people<br />

Utomhus / Outdoor: 20 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef: Per Ersson<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Ekologiskt och KRAV-certifierat, minst<br />

90% / Organic, minimum 90% Övrigt / Other: White Guide ”Årets Hållbara<br />

Gastronomi”/”Sustainable Gastronomi of the year” Nominated 2014,2015,2016.


GARPENBERGS SLOTT<br />

Herrgårdsvägen 123, 776 98 Garpenberg, Phone: +46 (0)225-222 07, E-mail: info@garpebergsslott.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året om på förfrågan/<br />

Open All year, on inquiry<br />

Middag/dinner: Ja/Yes<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 90 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 200 personer/people<br />

Festvåning/Ballroom: 100 pers. / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Lokal / franskinspirerad, hållbar/<br />

Sustainable, local ingredients with<br />

french inspired touch<br />

Köksmästare Head Chef: Denís Leroux, erkänd från flera exklusiva berömda<br />

restauranger i Frankrike och Schweiz. / Denís Leroux, C.V. includes<br />

several exclusive and renowned restaurants in France and Switzerland.<br />

GRYTS VARV HOTELL & KONFERENS<br />

Hummelvik 1, 610 42 Gryt, Phone: +46 (0)12-31 28 06, E-mail: anna@grytsvarv.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året runt för förbokade grupper/<br />

konferenser. Dagligen 16/6 - 19/8.<br />

Open all year for pre-booked groups/<br />

conferences. Daily 16/6-19/8.<br />

Lunch: Ja/Yes<br />

Middag/dinner: Ja/Yes<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 75 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 125 personer/people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Lokal inspirerad matsedel där allt är<br />

hemlagat från grunden./ Local inspired menu all made in the house.<br />

Köksmästare: Martin Jardelin<br />

HENSBACKA HERRGÅRD<br />

Hensbacka 33, 455 92, Munkedal, Phone: +46 (0)524-200 00, E-mail: info@hensbacka.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Året runt / All year round<br />

Middag / Dinner: Ja/Yes<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor:<br />

70-130 personer / people<br />

Köksmästare / Master Chef:<br />

Carina Andersson.<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Vällagad god mat efter säsong med lokala råvaror i en underbar miljö /<br />

Locally inspired menu in a wonderful environment<br />

75


HOTELL BLÅ BLOM<br />

Odelbergs väg 5A, 134 40, Gustavsberg, Phone: +46 (0)8-574 112 60, E-mail: hotell@blablom.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Måndag-söndag/ Monday-Sunday<br />

Lunch: Mån-Sön/ Mon-Sun<br />

Middag / Dinner: Mån-Sön/ Mon-Sun<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 60 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 80 personer / people<br />

Festvåning/Ballroom: 80 pers. / people<br />

Köksmästare / Head chef: Per Lundberg<br />

Köksmästare: Andreas Laeri<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Här- och närproducerat, svenska råvaror/ Locally produced,<br />

Swedish commodities.<br />

HOTELL RANTEN<br />

Järnvägsgatan 3, 521 33 Falköping, Phone: +46 (0)515 130 30, E-mail: info@hotellranten.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Frukostbuffé/Breakfast 07-10 (lö-sö/<br />

helgdagar 08-10:30), 7am-10am<br />

(sat-sun 8am-10:30am)<br />

Lunch: Ja / Yes<br />

Middag / Dinner: Ja/Yes<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

minimum 10 people<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:<br />

16+140 personer / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Japanskt och internationellt / Japanese<br />

and international<br />

Köksmästare / Master Chef: Binh Ly<br />

Övrigt / Other:<br />

Ranten är välkänt för sin goda och vällagade mat/ Ranten is well known for<br />

its tasty and well-prepared food.<br />

HÖGBY SPA & KONFERENS<br />

Högby Spa & Konferens, 590 28 Borensberg, Phone: +46 (0)141-42060, E-mail:info@hogbygard.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Året runt förutom juli då det är semesterstängt<br />

/ All year round except July<br />

Lunch: Ingår i en del av våra paket/<br />

Included in some of our packages<br />

Middag / Dinner: förbokas eller ingår<br />

i vår spaweekend / pre-order or included in<br />

our spa weekend<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 60 personer/people<br />

Köksmästare / Head chef: Jesper Jansson<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Vällagad mat producerad av bra matvaror/ Well made food produced with<br />

good groceries.


KARNELUND KROG & RUM<br />

Gislöv 112, 272 92 Simrishamn, Phone: +46 (0)414-25010, E-mail: info@karnelund.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Mars-Juni, Sept-Nov Fredag och Lördag<br />

Juli & Aug Måndag-Lördag /<br />

March-June, Sept-Nov Friday and<br />

Saturday July & Aug Monday-Saturday<br />

Lunch: Nej / No<br />

Middag / Dinner: 18:00-22:00 /<br />

6pm-10pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus / Indoor:<br />

47 personer / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Moderna klassiker / Modern classics<br />

Köksmästare / Master Chef: Peter Walther<br />

Övrigt / Other:<br />

”God klass” i White Guide / ”Good class” in White Guide.<br />

Sommelier: Jan Flodin.<br />

KASTANJELUNDS WÄRDSHUS<br />

Kastanjelundsvägen 2, 296 72, Yngsjö, Phone: +46 (0)44-232533, E-mail: info@kastanjelund.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Året runt för grupper och konferenser,<br />

från påsk till jul fredag och lördagskvällar,<br />

alla kvällar i juli månad/ All year round for<br />

groups and conferences, from easter to<br />

christmas Friday and Saturday evenings,<br />

all evenings in July<br />

Lunch: Nej/No<br />

Middag / Dinner: 18:00- / From 6pm<br />

Förbokning rekommenderas / Pre-order<br />

recommended<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 50 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef: Daniel Nordal<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Högklassiga måltider av råvaror från gårdarna runt omkring oss/<br />

High class meals made with commodities from local farms<br />

Övrigt / Other”God klass” i White Guide / ”Good class” in White Guide 2016.<br />

KIVIKSTRAND BADHOTELL<br />

Tittutvägen norra piren, Stengatan 32, 277 30 Kivik , Phone: +46 (0)414 71195, E-mail: info@kivikstrand.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Fre-sön vår och höst kl 11-17<br />

Dagligen juni tom augusti 11-22<br />

Friday-Sunday spring and fall at 11-17<br />

Daily July to August 11-22<br />

Lunch: 11:30-15:00 / 11:30am-3pm<br />

Middag / Dinner: 18:00-21:30 /<br />

6pm-9.30pm<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 30 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 80 personer / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Lokalt inspirerad matsedel / Locally inspired menu<br />

77


LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL<br />

Holmgatan 4, 770 70 Långshyttan, Phone: +46 (0)225-600 54, E-mail: info@brukshotellet.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Året runt / All year round<br />

Lunch: Förbokning för grupper/<br />

Advance bookings for groups<br />

Middag / Dinner: Förbokning/<br />

Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 120 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 100 pers./people<br />

Köksmästare / Head chef: Bengt Wåhlin<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Närproducerad husman från skog och sjöar med modern touch / Locally<br />

home cooking from the lakes and forests with a modern touch.<br />

MAGAZIN1<br />

Hablingbo Prästgården 152, 623 42, Havdhem, Phone: +46 (0)498-244270, E-mail: hotelmagazin1@mail.com<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

April-September<br />

Lunch: 12:00-14:00 / 12(noon)-2pm<br />

Middag / Dinner: 17:00-21:00 /<br />

5pm-9pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 30 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 30 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef: Pelle Almén<br />

Köksmästare: Andreas Laeri<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenskt på Gotländska råvaror / Swedish cuisine with commodities<br />

from Gotland.<br />

MARITIM – en gaffel kort<br />

Hamngatan 31, 272 31 Simrishamn, Phone: +46 (0)414-41 13 60, E-mail: info@engaffelkort.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året runt - för aktuella öppettider<br />

se hemsida/ Open all year - for the<br />

current opening hours see website<br />

Lunch: 11:30-14:00 / 11:30-2pm<br />

Middag / Dinner: 17:00- / Fom 5pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 70 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 40 personer / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenskt / Swedish<br />

Köksmästare / Head chef: Linus Persson<br />

Övrigt / Other:<br />

Hos oss kan du bo vackert, få vegetarisk mat, goda kött- och fiskrätter och<br />

utsökta desserter!/ Here you can stay beautiful, get vegetarian food, good<br />

meat and fish dishes and delicious desserts!


MÖJA VÄRDSHUS<br />

Bergs by, 130 43 Möja, Phone: +46 (0)8-571 616 10, E-mail: boka@mojavardshus.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året runt. Alla dagar 8-23 på<br />

sommaren. Helgöppet under lågsäsong/<br />

Open all year - 8am-11pm during summer.<br />

Opened weekends in Sept-May<br />

Lunch: 12:00-16:00 / 12-4pm<br />

Middag / Dinner: 17:00-22:00-<br />

/ From 5pm<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 30 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 120 personer/people<br />

Festvåning/Ballroom: 100 pers./people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenskt / Swedish<br />

Övrigt / Other: Husmanskost i modern tappning, eget bageri/ Swedish<br />

home-style cooking with a twist, bakery.<br />

Köksmästare / Head chef: Per Kristiansson med gästspel då och då<br />

RAMNÄS HOTELL & KONFERENS<br />

Bergslagsvägen 119, 730 60, Ramnäs, Phone: +46 (0)22 03 80 90, E-mail: bokning@ramnaskonferens.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

All year round<br />

Lunch: 12:00-14:00 / 12(noon)-2pm<br />

Middag / Dinner: 18:00-21:00 / 6pm-9pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 130 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 20 personer/people<br />

Festvåning/Ballroom: 130 pers./people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Vid förbokning är det gästen som<br />

bestämmer, vi är alltid flexibla efter<br />

alla önskemål /During the pre-order<br />

the guest decides, we are always<br />

flexible to match your requests.<br />

Övrigt / Other:<br />

2013 årets företagare Surahammar, 2015 årets a petitare/<br />

Business of the year Surahammar 2013.<br />

Köksmästare / Head chef: Lena Lindgren. Sommelier: Ulf Grip.<br />

RIMFORSA STRAND<br />

Fredrika Bremers Allé 2, 590 46, Rimforsa, Phone: +46 (0)49 47 92 90, E-mail: info@rimforsastrand.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året runt. Kontakta oss för att<br />

få besked om öppettider och vad vi<br />

serverar vid just ditt besök/<br />

Open all year round. Contact us to get<br />

information on opening hours and what<br />

we serve at precisely your visit.<br />

Lunch: Ja/Yes<br />

Middag / Dinner: Ja/Yes<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

except summertime<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 90 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 150 pers. / people<br />

Festvåning/Ballroom: 100 pers. / people<br />

Köksmästare / Head chef: Daniel Blomqvist.<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Vi lagar mat från grunden och på lokalproducerade eller Svenska råvaror.<br />

Medlemmar i Östgötamat/Regional Matkultur./ Locally produced,<br />

we cook our food from scratch. Sommelier: Daniel Blomqvist.<br />

79


RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS<br />

Gamla Bo Stenlycke 202, 243 95, Höör, Phone: +46 (0)413-33255 E-mail: info@ringsjowardshus.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Mån-Fre 11:30-14:00 och 18:00-20:00<br />

Lör 12:00-21:00 Sön 12:00-18:00 /<br />

Mon-Fri 11:30am-2pm. Sat 12(noon)-9pm<br />

Sunday 12(noon)-6pm<br />

Lunch: vard 11:30-14:00 alt 15:00/<br />

Weekdays 11:30am-2pm alt 3pm<br />

Middag / Dinner: 18:00 på beställning,<br />

lör 12:00-21:00, sön 12:00-18:00<br />

/ From 6pm on pre-order, Saturday<br />

12(noon)-9pm, Sunday 12(noon)-6pm<br />

Förbokning rekommenderas/<br />

Pre-order recommended<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 125 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 60 personer/people<br />

Festvåning/Ballroom: 75 personer/people<br />

Köksmästare / Head chef: Patrik Dahlberg<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Svenska råvaror, endast lokalt, skånskt,<br />

svenskt kött. Fisk från sjön och vilt i olika former / Swedish commodities,<br />

local, Skånskt, Swedish meat. Fish from the lake and wild food.<br />

SAHLSTRÖMSGÅRDEN<br />

Utterbyn 20, 685 92, Torsby, Phone: +46 (0)560-10026, E-mail: info@sahlstromsgarden.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Alla dagar / All days, all year round<br />

Lunch: Mån-Fre 11:30-14 Pris 100 kr,<br />

Lör-Sön helgbuffé 12-15 Pris 175kr<br />

Middagsbuffé förbokas.<br />

Dagligen sommartid 18/6-12/8./<br />

Mon-Fri 11:30am-2pm price 100 SEK,<br />

Sat-Sun weekend buffet 12(noon)-3pm<br />

175 SEK. Pre-order required<br />

Middag / Dinner: Sommartid (18/6-12/8)<br />

har restaurangen öppet varje kväll<br />

/Summertime (18/6-12/8) opened evenings<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 90 personer /people<br />

Festvåning/Ballroom 120 pers./people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Nordiska smaker, husmanskost / Nordic tastes, home cooking<br />

Köksmästare / Head chef: Jon Carlsson<br />

SPÅNGENS GÄSTGIVAREGÅRD<br />

260 70 Ljungbyhed, Phone: +46 (0)435-440004, E-mail: info@spangen.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året runt / All year round<br />

Lunch: Ja/Yes<br />

Middag / Dinner: Ja/Yes<br />

Förbokning rekommenderas/<br />

Pre-order recommended<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 225 personer /<br />

225 people<br />

Festvåning/Ballroom: 225 personer/<br />

people<br />

Köksmästare / Master Chef:<br />

Marcus Gustafsson<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Stort Skånskt smörgåsbord och skånska specialiteter/ Great Skånskt<br />

smorgasbord and Skåne specialties


STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL<br />

Stegeborg, 614 97 Söderköping, Phone: +46 (0)121-42002, E-mail: stegeborg@stegeborg.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

12:00-23:00 under sommaren.<br />

Öppet helger i maj & september /<br />

12(noon)-11pm during summer.<br />

Opened weekends in May and<br />

September<br />

Lunch: 12:00-16:00 / 12(noon)-4pm<br />

Middag / Dinner: 17:00-22:00 /<br />

5pm-10pm<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 80 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 100 personer/people<br />

Köksmästare / Head chef: Johan Johansson<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenska köket med fokus på lokal- och närproducerade råvaror<br />

/ Swedish cuisine with focus on locally produced commodities.<br />

STORA HOTELLET OSBY<br />

Västra järnvägsgatan 17, 283 31, Osby, Phone: +46 (0)479-16222, E-mail: info@storahotelletosby.com<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Avvikande öppettider på helgdagar, högtider<br />

& sommartid/ Irregular opening hours on<br />

weekends, holidays & summertime<br />

Lunch: Mån-Fre 11:30-13:30 /<br />

Mon-Fri 11:30am-1:30pm<br />

Middag / Dinner: Mån-Lör à la carte 18:00<br />

/ Mon-Sat à la carte 6pm<br />

Förbokning rekommenderas/<br />

Pre-order recommended<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 70 personer/ people<br />

Utomhus / Outdoor: 30 personer/people<br />

Festvåning/Ballroom 200 personer/people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Husman-Lyxrestaurang /<br />

Home cooking-Fine dining. Köksmästare / Head chef: Justus Andersson<br />

SUND NERGÅRDEN HOTELL & BISTRO<br />

610 74 Vagnhärad, Phone: +46 156 70 00 70, E-mail: info@sundnergarden.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Hotel: January: Closed<br />

February–April: Open Fri.–Sat.<br />

May: Open Thurs.–Sat.<br />

June–August: Open daily<br />

September: Open Thurs.–Sat.<br />

October–December: Open Fri.–Sat.<br />

Bistro: The Bistro is open from 5 p.m.<br />

to 11 p.m. every day the hotel is open.<br />

Lunch: Only available to groups and<br />

conference guests<br />

Middag / Dinner: Ja/Yes. Förbokning<br />

rekommenderas/ Pre-order recommended<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 30 personer/ people<br />

Utomhus / Outdoor: 30 personer/people<br />

Festvåning/ Ballroom: 40 personer/people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Svenska köket / Swedish cuisine.<br />

Köksmästare / Master Chef: Johan Ahlvik. Sommelier: Johan Asknergård<br />

81


TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD<br />

Gamla Nissastigen 18, 314 41 Torup, Phone: +46 (0) 345-208 08, E-mail: info@torupsgastgivaregard.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Receptionen 7:00-15:30<br />

Lunch: mån-fre lunchbuffé 11:30-14:00<br />

/ Mon-Fri lunch buffet 11:30 (noon) to 2pm<br />

Middag / Dinner: mån-sön Förbokning<br />

krävs min. 15 personer /<br />

Mon-Son by request min. 15 people<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 55 peroner / people<br />

Bar / Pub: 25 personer / people<br />

Festvåning/Ballroom:70 pers. / 70 people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Dagens lunch är klassisk husman med<br />

influenser från resten av världen /<br />

Today’s lunch is classic home cooking<br />

with influences from the rest of the world<br />

Övrigt / Other: Affärsluncher och a la carte middagar är vällagad mat av bra<br />

matvaror, med antydan från Londons fine dining./ Swedish cuisine with focus<br />

on locally produced commodities. Köksmästare / Master Chef: Jack Ackland<br />

TÄRNABY FJÄLLHOTELL, RESTAURANG BACKFICKAN<br />

Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby, Phone: +46 (0)954-104 20, E-mail: reception@tarnabyfjallhotell.com<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Restaurangen har varierande öppettider<br />

under året, se hemsidan /<br />

All year round, se homepage<br />

Lunch:Ja / Yes<br />

Middag / Dinner: Ja / Yes<br />

Förbokning rekommenderas/<br />

Pre-order recommended<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 75 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor:15p. Pub: 40p<br />

Festvåning/Ballroom:70p<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Klassiskt svenskt och lappländskt,<br />

med egna korvar och egenfångad<br />

fisk/ Classic Swedish and Lappish,<br />

with own sausages and fish<br />

Övrigt / Other: Guld i SM i Mathantverk 2014 för korven Tärna Saucisse;<br />

ÅRETS KORVKROG 2016 / Gold in the Championship in 2014 Mathantverk.<br />

WEDEVÅGS HERRGÅRD<br />

HALLENCREUTZVÄG 1, 711 72 Vedevåg, Phone: +46 763 150 000, E-mail: info@wedevagsherrgard.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Året runt / All year round<br />

Lunch: 12:00-15:30/12noon)-3.30pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Middag / Dinner: 17:00-22:00/<br />

from 5pm-10pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus/Indoor 60 personer/people<br />

utomhus/outdoor 60 pers/people<br />

festvåning/ballroom. 60 pers/people<br />

Köksmästare / Head chef: Daniel Agrell<br />

Sommelier: Michel Stetsko<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenskt kök med fokus på säsongens lokalproducerade råvaror/<br />

Swedish cuisine as to the season with locallyproduced commodities.


Vad är<br />

ekologisk mat?<br />

Ekologisk odling är att bedriva<br />

jordbruk i ett utvecklat samspel<br />

med naturen. Genom att utnyttja och stimulera<br />

naturliga processer ersätter man<br />

användningen av kemiska insatsmedel.<br />

Du känner igen den ekologiska maten<br />

genom märkningen. Vanligast är KRAVmärkningen.<br />

VÄXELBRUK OCH KRETSLOPP<br />

Den skillnad mot konventionellt jordbruk<br />

som oftast framhävs, är att kemiska<br />

bekämpningsmedel eller konstgödsel<br />

inte får användas i det ekologiska lantbruket.<br />

Ekologiskt lantbruk är ett sätt att<br />

nå en uthållig produktion genom kretsloppssträvan.<br />

Odlingen bygger på att<br />

stimulera och utnyttja naturliga processer,<br />

för att bevara jordens bördighet och<br />

motverka angrepp på grödan. Ett kännetecken<br />

är växelbruk. Grödorna varieras<br />

för att förhindra att ogräs, sjukdomar och<br />

skadedjur får fäste. Användning av stallgödsel<br />

är en annan viktig del i den ekologiska<br />

odlingen och sluter kretsloppet.<br />

PÅ NATURENS VILLKOR<br />

Det ekologiska jordbruket bygger också<br />

på att djur ska få utlopp för sina naturliga<br />

beteenden, bland annat genom att<br />

få gå fritt och vistas ute. Endast ett fåtal<br />

tillsatser är tillåtna i livsmedlen. Genmodifierade<br />

organismer, får inte användas.<br />

Utan tillgång till konstgödsel och<br />

kemiska bekämpningsmedel, är det<br />

ekologiska lantbruket mer beroende av<br />

vädret och skördarna är i regel lägre. För<br />

lantbrukaren kan detta delvis uppvägas<br />

av lägre kostnader och mer betalning för<br />

de ekologiska produkterna. Särskilda<br />

miljöbidrag finns också för ekologiskt<br />

lantbruk. För konsumenten blir priset<br />

i regel ändå högre än för motsvarande<br />

konventionella livsmedel.<br />

What is<br />

organic food?<br />

Organic farming is farming in harmony<br />

with nature. By employing<br />

and stimulating natural processes, the<br />

use of chemicals can be eliminated. You<br />

can recognise organic food by the label.<br />

The most common of which in Sweden<br />

is the KRAV-label.<br />

CROP ROTATION AND RECYCLING<br />

The difference between organic and<br />

conventional farming most often named<br />

is that chemical pesticides or fertilisers<br />

may not be used in organic cultivation.<br />

Organic farming is a way of achieving<br />

sustainable production by recycling.<br />

Cultivation is based on stimulating and<br />

exploiting natural processes to preserve<br />

the fertility of the soil and combat pest<br />

attack. Crop rotation is characteristic of<br />

this. The crop sown is varied to prevent<br />

weeds, diseasas and pests getting a foothold.<br />

The use of farmyard nature is another<br />

important element in organic cultivation<br />

and a classic form of recycling.<br />

ON NATURE’S TERMS<br />

Organic farming is also based on allowing<br />

livestock to live as natural a life as<br />

possible, for instance by letting them<br />

roam free outdoors. Only a very few<br />

additions are allowed in their food. Genetically<br />

modified organisms must not<br />

be used.<br />

Without acces to artificial fertilisers and<br />

chemical pesticides, organic farming is<br />

more dependent on the weather and as<br />

a rule, harvests are smaller. For farmers,<br />

this can be partly offset by lower costs<br />

and higher prices for organic products.<br />

Special environment grants can also be<br />

available for organic farming. For consumers,<br />

organic food tends to be more<br />

expensive than the corresponding<br />

conventional produce.<br />

83


Book your<br />

reservation at<br />

www.petithotel.se


www.petithotel.se<br />

Boka via vår hemsida<br />

eller på Facebook<br />

Utvecklingen går vidare. För att<br />

underlätta din reseplanering och<br />

bokning av hotell kan du nu boka på vår<br />

hemsida och på Facebook. Använder du<br />

smartphone kan du använda QR-koderna<br />

på respektive hotellsida för att länkas<br />

direkt till deras sida.<br />

Följ oss på twitter<br />

och på instagram<br />

”petit.hotels”<br />

Book on our website<br />

or on Facebook<br />

Development moves forward. To<br />

facilitate your travel planning and<br />

hotel reservations a website and a facebooksite<br />

have been created that provides<br />

offers, ideas and experinces to help plan<br />

and book your trip. With a smartphone<br />

you can use the QR-code on each page to<br />

be linked to the hotel.<br />

Follow us on twitter and<br />

on instagram<br />

”petit.hotels”<br />

85


Petit Conference


Skräddarsy din<br />

konferens<br />

Välj ett Petit Hotel i avstressande<br />

och annorlunda miljö. Det känns<br />

mer privat. Skräddarsy dina aktiviteter<br />

och fokusera på god mat. En helhetsupplevelse<br />

som sätter guldkant på<br />

konferensen och blir ett positivt minne.<br />

Byt miljö till konferensen<br />

Customize your<br />

conference<br />

Choose a Petit Hotel in a relaxing<br />

and special environment. It will<br />

feel more private and secluded. You can<br />

choose the activities you want to do<br />

and focus on enjoying some great food.<br />

You get a complete experience that will<br />

make your conference extra special and<br />

memorable.<br />

Make a change for<br />

the conference<br />

87


Petit Konferens<br />

Några hotell passar för mycket<br />

små konferenser och några för litet<br />

större. Gemensamt för dem alla är att<br />

konferenslokalen håller bra och modern<br />

standard, precis vad du förväntar dig av<br />

ett bra konferenshotell.<br />

Däremot är ”allt det andra” något helt<br />

oväntat. Känslan, upplevelsen och kulturen,<br />

sätter glada spår i själen och gör<br />

resultatet av konferensen synnerligen<br />

värdefull.<br />

Var ensamma! Hyr hela hotellet<br />

Petit Hotel lämpar sig för små och medelstora<br />

konferenser. Hotellen är relativt<br />

små. Därför kan ni i styrelsen, ledningsgruppen,<br />

verkställande utskottet eller<br />

vad det nu är för grupp, vara ensamma<br />

på hotellet. Ni vet att säkerheten är hög,<br />

integriteten och anonymiteten likaså.<br />

Ingen hör, ingen ser. Detta gör också att<br />

målet med mötet, att till exempel komma<br />

närmare varandra och att kunna prata öppet<br />

och hålla ihop gruppen är enklare att<br />

uppnå.<br />

Petit Conference<br />

Some Petit Hotels are suitable for<br />

small conferences and others for<br />

somewhat larger ones. All of our hotels<br />

have conference facilities that maintain<br />

modern and high standards, which is exactly<br />

what you expect of a good conference<br />

hotel.<br />

The rest of what they have to offer is<br />

something else again. The feeling, the<br />

experience and the culture are the things<br />

that leave a deep and lasting impression<br />

of a conference and make it particularly<br />

rewarding.<br />

Be alone! Hire the entire hotel.<br />

Petit Hotels are just perfect for small and<br />

medium-sized conferences. Precisely because<br />

they are small. Your board, management<br />

team, executive committee or<br />

any type of group can have a hotel for<br />

their exclusive use. You can also be assured<br />

that there will be a high level of<br />

security, integrity and anonymity. No one<br />

can hear or see. This also means that the<br />

purpose of a meeting, such as getting to<br />

know each other better and being able to<br />

talk freely, is more likely to be achieved<br />

at a small exclusive venue, compared to<br />

a meeting at a larger, more open hotel.


Och så maten förstås!<br />

Det är naturligtvis en rejäl anledning<br />

till att lägga konferensen på ett Petit<br />

Hotel. De är ju de små hotellen med<br />

de stora köken och det bevisas alla dagar<br />

när ni sätter er till bords. Högklassiga<br />

råvaror och duktiga köksmästare ser till<br />

att bara det bästa är gott nog. Här kan ni<br />

också skapa nya energier genom att laga<br />

middagen tillsammans med kollegor och<br />

hotellens kunniga kockar.<br />

Prisvärt!<br />

I Petit Hotel arbetar ägarna själva i sina hotell.<br />

Ibland i köket, ibland framför datorn<br />

och ibland skottandes snö. Här finns en<br />

liten serviceminded grupp som fixar allt.<br />

Det gör också att overheadkostnaderna<br />

blir låga - med andra ord blir offerten på<br />

den blivande konferensen lika smaklig<br />

som de kommande middagarna.<br />

And the food of course!<br />

This is one of the best reasons to<br />

have your conference in a Petit Hotel<br />

– the small hotels with great kitchens.<br />

They prove this every time you sit down<br />

to eat. Top-class raw ingredients and<br />

skilled chefs make sure that only the best<br />

will do. Here you can get new energy by<br />

preparing a dinner with your colleagues<br />

and the hotel’s skilled chefs.<br />

For a reasonable price!<br />

The owners of Petit Hotels work in their<br />

own hotels – they can be cooking or<br />

washing up in the kitchen, for example,<br />

working at the computer, or maybe even<br />

shovelling snow. There is no large staff<br />

or a lot of overhead. Instead, a serviceminded<br />

group manages everything.<br />

Administrative costs are therefore low,<br />

meaning that the estimate you receive for<br />

your next conference will be in the same<br />

good taste as the meals you will enjoy.<br />

89


Petit Points<br />

reward program


Samla poäng i Petit Hotels<br />

bonusprogram Petit Points!<br />

De flesta Petit Hotel finns på landsbygden<br />

i lugna och vackra omgivningar.<br />

Rena sjöar, älvar, skogar såväl som<br />

närbelägna golfbanor och kulturella upplevelser.<br />

Med bekväma rum och fokus på<br />

det goda köket, ofta baserat på lokala, ekologiska<br />

råvaror erbjuder hotellen njutning<br />

för både kropp och själ.<br />

Här samlar du enkelt poäng som byts ut<br />

mot övernattningar på Petit Hotels medlemshotell<br />

i Sverige och på Petit Hotels<br />

samarbetspartners i Europa.<br />

Registrera dej i bonusprogrammet på nätet<br />

redan innan utcheckning för att ange ditt<br />

kortnummer och få poäng redan första natten.<br />

För varje 100 kronor som du spenderar på<br />

övernattning med frukost på ett Petit Hotel<br />

får du 3 poäng insatta på ditt personliga<br />

Petit Points-konto.<br />

Som medlem får du också:<br />

• Uppgradering av rum på hotellet vid tillgänglighet.<br />

• Tidigare in- och senare utcheckning om<br />

det är möjligt.<br />

• Exklusiva erbjudanden från Petit Hotellen<br />

riktade enbart till medlemmar i Petit Points.<br />

• Bättre service redan från start då din profil<br />

med särskilda behov och önskemål finns<br />

tillgänglig för hotellet.<br />

När du samlat minst 400 poäng kan du<br />

börja välja mellan olika belöningar. Från<br />

800 poäng kan du också byta ut dem mot<br />

frinätter Och då väljer du bland 180 hotell<br />

i Sverige och Tyskland.<br />

Collect points in Petit Hotel’s<br />

Petit Points rewards program!<br />

Most Petit Hotels are located in the<br />

countryside in beautiful, peaceful<br />

surroundings with crystal-clear lakes,<br />

rivers and forests, as well as nearby golf<br />

courses and cultural events. With comfortable<br />

rooms and a focus on delicious<br />

cuisine, often based on locally grown organic<br />

ingredients, our hotels offer you an<br />

enjoyable time for body and soul.<br />

By staying at our hotels, you easily collect<br />

points that you can exchange for stays at<br />

Petit Hotel member hotels in Sweden, or at<br />

the hotels of Petit Hotel’s partners in Europe.<br />

Make sure to register! Bonus program online<br />

before checkout to enter your card<br />

number and get points very first night.<br />

For every SEK 100 you spend for an overnight<br />

stay with breakfast at a Petit Hotel,<br />

you earn 3 points that are deposited in<br />

your personal Petit Hotel account.<br />

As a member, you also benefit from:<br />

• Room upgrades at hotels, based on<br />

availability.<br />

• Early check-ins and late check-outs<br />

when possible.<br />

• Exclusive offers from Petit Hotels that<br />

are only offered to Petit Points members.<br />

• Better service right from the start since<br />

your profile. along with your personal requests<br />

and needs, is available to the hotel.<br />

When you collect at least 400 points, you<br />

can begin to choose rewards. From 800<br />

points you can exchange them for free<br />

stays. And you can choose among<br />

180 hotels in Sweden and Germany.<br />

91


■ Man<br />

■ Kvinna<br />

Tilltalsnamn* .......................................................................................................................<br />

Efternamn* ...........................................................................................................................<br />

Gata/PL/BOX* .....................................................................................................................<br />

Postnummer* ......................................................................................................................<br />

Postadress* .........................................................................................................................<br />

Stad* .....................................................................................................................................<br />

Tel.nr* ..................................................................................................................................<br />

Mobil ...................................................................................................................................<br />

Email* ..........................................................................@......................................................<br />

*Obligatoriska uppgifter<br />

MEDLEMSANSÖKAN<br />

DE SMÅ HOTELLEN MED DE STORA KÖKEN<br />

Anmäl ditt medlemskap i Petit Hotel Petit Points här<br />

■ Jag är intresserad av att få Petit Hotels nyhetsbrev Piccolo och annan information<br />

och erbjudanden från Petit Hotel och dess anslutna medlemmar och samarbetspartners.<br />

Jag kan närsomhelst be om att denna information skall upphöra.<br />

Vilken typ av hotellvistelse är du mest intresserad av:<br />

■ Gourmetvistelser ■ Kulturupplevelser ■ Rundturer<br />

■ Weekends ■ Vistelse med familj och barn ■ Golf<br />

■ Natur och aktiviteter ■ Må bra och bara vara ■ Spa<br />

Övrigt...................................................................................................................................<br />

Vilka är dina behov och önskemål?<br />

■ Internettillgång ■ Allergirum ■ Handikappanpassat<br />

■ Husdjur<br />

■ Vegetarisk kost<br />

■ Annat................................................................................................................................<br />

■ Jag vill bli medlem i Petit Hotel Petit Points. Jag har tagit del av och accepterar<br />

de allmänna regler som medlemskapet innebär. Inom ca 2 veckor registreras mitt<br />

medlemskap och jag får ett personligt medlemskort och ett Petit Point konto på<br />

www.petithotel.se<br />

Datum/Signatur:.................................................................................................................<br />

Skickas till: Petit Hotel, Smedbyvägen 12, 776 97 Dala Husby<br />

(Det går också att ansöka om medlemskap på www.petithotel.se)


Petit Hotels<br />

bonusstege<br />

Samla poäng och få<br />

exklusiva gåvor!<br />

När du uppnått det poängtal<br />

där du vill lösa in dina<br />

bonuspoäng mot produkter<br />

eller frinätter kontaktar<br />

du info@petithotel.se<br />

För frinätter se<br />

allmänna villkor.<br />

Petit Hotels<br />

Bonus Ladder<br />

Collect points and win<br />

exclusive gifts!<br />

Contact info@petithotel.se when<br />

you have accumulated enough<br />

bonus points to redeem them<br />

for products or free stays.<br />

For free stays, please refer<br />

to the general terms<br />

and conditions.<br />

1100 poäng:<br />

Välj mellan<br />

hotellnätter,<br />

weekendbag/<br />

Choose between<br />

hotel nights, weekendbag.<br />

1000 poäng:<br />

Välj mellan hotellnätter,<br />

stekpanna Le creuset/<br />

Choose between<br />

hotel nights,<br />

Le Creuset skillet.<br />

700<br />

poäng<br />

800<br />

poäng<br />

900<br />

poäng<br />

1000<br />

poäng<br />

1100<br />

poäng<br />

900 poäng:<br />

Välj mellan hotellnätter,<br />

badhanddukar/ Choose<br />

between hotel nights,<br />

bath towels.<br />

800 poäng:<br />

Välj mellan hotellnätter,<br />

presentkort, kniv från Global/<br />

Choose between hotel nights, gift card,<br />

knife from Global.<br />

700 poäng:<br />

2 st Riedelglas/ 2 Riedelglass.<br />

400<br />

poäng<br />

500<br />

poäng<br />

600<br />

poäng<br />

600 poäng:<br />

Vinluftare/ Wine Aerators.<br />

500 poäng:<br />

Pastamaskin/<br />

Pasta Machine.<br />

För detaljerad<br />

information om<br />

belöningarna läs på<br />

petithotel.se/bonuskort/<br />

For detailed information<br />

about the rewards see:<br />

petithotel.se/<br />

membership card<br />

400 poäng:<br />

Kokbok från Petitmedlemmar/<br />

Cookbook from Petit Members.<br />

93


Global Alliance of<br />

Private Hotels<br />

Members of<br />

Global Alliance of Private Hotels<br />

SWEDEN DENMARK GERMANY &<br />

NETHERLANDS<br />

AUSTRIA<br />

FRANCE<br />

UK &<br />

IRELAND


Global Alliance<br />

of Private Hotels<br />

– ett nätverk med fler än<br />

700 familjeägda hotell<br />

Global Alliance of Private Hotels<br />

är det största samarbetsprojektet<br />

mellan oberoende hotellgrupper världen<br />

över – det vill säga, privatägda hotellgrupper<br />

som inte behöver ta hänsyn till hotellkedjornas<br />

krav på likriktning avseende design,<br />

service och faciliteter.<br />

Men de har trots allt vissa saker gemensamt.<br />

Atmosfären, servicen och engagemanget<br />

är nyckelfaktorer på alla hotell<br />

och värdshus – från det att du kliver över<br />

tröskeln tills dess att du säger hej då... och<br />

vi ses snart igen.<br />

Dessa hotellgrupper ingår i nätverket:<br />

• Small Danish Hotels, Danmark<br />

• Ringhotels, Tyskland<br />

• Naturidyll Hotels, Österrike<br />

• Petit Hotel, Sverige<br />

• Charme & Caractère hotels,<br />

Frankrike + 65 länder<br />

• Best Loved Hotels, Storbritannien<br />

och Irland<br />

Global Alliance<br />

of Private Hotels<br />

– a network of more than<br />

700 family-run hotels<br />

The Global Alliance of Private Hotels<br />

is the largest cooperation project<br />

between independent hotel groups worldwide<br />

– privately owned hotel groups that<br />

are not subject to the usual uniformity of<br />

hotel chains with regard to design, service<br />

and facilities.<br />

But not everything is different – they have<br />

many things in common. Atmosphere, service<br />

and commitment are key factors at all<br />

these hotels and inns – from the moment<br />

you step inside until the moment you say<br />

goodbye... and see you again soon.<br />

The following hotel groups belong to<br />

the network:<br />

• Small Danish Hotels, Denmark<br />

• Ringhotels, Germany<br />

• Naturidyll Hotels, Austria<br />

• Petit Hotel, Sweden<br />

• Charme & Caractère hotels,<br />

France + 65 countries<br />

• Best Loved Hotels, UK and Ireland<br />

På vår hemsdia www.petithotel.se kan du välja och boka hotell över hela världen.<br />

On our website www.petithotel.se you can choose and book hotels all over the world.<br />

95


The family­owned hotels in Austria and South Tyrol<br />

are located in the heart of unspoiled nature. You can bring<br />

your dog. Vegans an vegetarians welcome!<br />

www.naturidyll.com<br />

Book<br />

inns, hotels, castles and<br />

manor houses<br />

all over Denmark<br />

Tlf. + 45 75 64 87 00 info@smalldanishhotels.com<br />

www.smalldanishhotels.com


Ringhotels –<br />

The Pleasures<br />

of Home<br />

Enjoy the true Pleasures of Home. All private three and fourstars<br />

Ringhotels pamper you with excellent and regional<br />

cuisine, personal service and their individual sense of deep<br />

regional connectedness. You will discover Germany with new<br />

eyes!<br />

Ringhotels Service Center<br />

Balanstrasse 55 · D-81541 München · Germany<br />

Tel. +49 89 45 87 03 - 20 · Fax +49 89 45 87 03 - 31<br />

info@ringhotels.com · www.ringhotels.com<br />

97


Aktuella kampanjer<br />

Ta del av Petit Hotels alla erbjudanden!<br />

På vår hemsida arbetar vi aktivt med olika kampanjer som alla våra gäster kan ta del av.<br />

Det är många bra paket och speciella erbjudanden som finns där och vi lovar att du alltid<br />

hittar något extra. www.petithotel.se/kampanjer<br />

See all of Petit Hotel’s special offers!<br />

We work actively on our website with different campaigns that all of our guests are welcome<br />

to use. We have many excellent packages and special offers there, and we promise<br />

that you will always find that little something extra. www.petithotel.se/en/campaigns<br />

99


Våra Presentkort<br />

– gåvor med guldkant<br />

Ett presentkort från Petit Hotel<br />

kan användas hos alla våra hotell,<br />

herrgårdar och värdshus. De kan<br />

också användas vid ett besök hos något<br />

av våra partnerhotell inom Global<br />

Alliance of Private hotels. Presentkorten<br />

kan användas för alla typer av boende –<br />

från wellness och gourmet till golf och<br />

aktiv semester, från lantlig idyll till kultur<br />

och stadsliv.<br />

Presentkorten köps i vår webshop på hemsidan<br />

och du betalar enkelt med ditt kort<br />

webshop.petithotel.se/sv<br />

Our gift vouchers<br />

– presents offering great value<br />

A gift voucher from Petit Hotels can<br />

be used at all our hotels, country<br />

manors and inns. They can also be used<br />

to stay at one of Global Alliance of Private<br />

hotels. Gift vouchers can be used for<br />

all types of accommodation – for wellness<br />

visits and gourmet experiences to<br />

golfing and active holidays; from stays in<br />

idyllic country spots to experiencing city<br />

living.<br />

Gift vouchers are purchased from the<br />

webshop on the Petit Hotels website<br />

and you pay easily with your card.<br />

webshop.petithotel.se/sv


30<br />

PETIT HOTEL<br />

SWEDEN<br />

– Small hotels with<br />

great kitchens<br />

28<br />

29<br />

SUNDSVALL<br />

1. KARNELUND KROG & RUM sid 13<br />

2. EN GAFFEL KORT PÅ MARITIM sid 15<br />

3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS sid 17<br />

4. RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS sid 19<br />

5. KIVIKSTRANDS BADHOTELL sid 21<br />

6. BODELSSONS BY THE SEA sid 23<br />

7. BYKROGEN I ÖSTERSLÖV sid 25<br />

8. E&E STORA HOTELLET OSBY sid 27<br />

9. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD sid 29<br />

13<br />

GÖTEBORG<br />

MALMÖ<br />

23<br />

KARLSTAD<br />

9<br />

12<br />

11<br />

27 26<br />

25<br />

24<br />

22 21<br />

8<br />

7<br />

4 6<br />

3 5<br />

1<br />

FALUN<br />

17<br />

14<br />

ÖREBRO<br />

VÄXJÖ<br />

GÄVLE<br />

18<br />

15 16<br />

KARLSKRONA<br />

STOCKHOLM<br />

20<br />

19<br />

10<br />

10. HOTELL MAGAZIN 1 sid 31<br />

11. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS sid 33<br />

12. HOTELL RANTEN sid 35<br />

13. HENSBACKA HERRGÅRD sid 37<br />

14. RIMFORSA STRAND sid 39<br />

15. STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL sid 41<br />

16. GRYTS VARV, HOTELL & KONFERENS sid 43<br />

17. HÖGBY SPA & KONFERENS sid 45<br />

18. SUND NERGÅRDEN HOTELL & BISTRO sid 47<br />

19. HOTELL BLÅ BLOM sid 49<br />

20 . MÖJA VÄRDSHUS sid 51<br />

21. RAMNÄS HOTELL & KONFERENS sid 53<br />

22. WEDEVÅGS HERRGÅRD sid 55<br />

23. SAHLSTRÖMSGÅRDEN sid 57<br />

24. BJURFORS HOTELL & KONFERENS sid 59<br />

25. GARPENBERGS SLOTT sid 61<br />

26. LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL sid 63<br />

27. DALA-FLODA VÄRDSHUS sid 65<br />

28. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD sid 67<br />

29. BJÖRKUDDENS HOTELL & RESTAURANG sid 69<br />

30. TÄRNABY FJÄLLHOTELL sid 71<br />

101


103


Petit Hotel <strong>2018</strong><br />

Smedbyvägen 12 | 776 97 Dala-Husby, SWEDEN<br />

Phone +46 225 412 60 | info@petithotel.se | www.petithotel.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!