Views
5 years ago

Käyttöopas - Fax-Anleitung.de

Käyttöopas - Fax-Anleitung.de

Päivätila Voit

Päivätila Voit määrittää, kuinka faksiviestit vastaanotetaan päivätilassa. Voit kytkeä puhelinvastaajan päälle tai pois päältä tämän toimintotilan avulla faksilaitteissa, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja. Faksilaite siirtyy automaattisesti päivä- ja yötilan välillä, jos ajastintila on valittu. Jos haluat käyttää faksilaitetta ainoastaan päivätilassa (ajastin on tällöin kytketty pois päältä), paina päivä/yönäppäintä vähintään kaksi sekuntia, kunnes kuulet vahvistusäänen ja ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä. Faksilaitteen vastaanottoasetukset on kuvattu seuraavassa: VASTAANOTTOTILA SARJAKYTENNÄN KOKOONPANO RINNANKYTENNÄN KOKOONPANO fax: nopea fax: normaali fax: käsin fax: ekspertti Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti vähintään yhden soittokerran jälkeen. Kun faksilaite vastaanottaa puhelua, se toimii kuten tavallinen puhelin. Rinnakkaispuhelimet soivat samanaikaisesti laitteen kanssa. Edut: faksiviestit vastaanotetaan muutaman soittokerran jälkeen. Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti mutta vasta useiden soittokertojen jälkeen. Kun faksilaite vastaanottaa puhelua, se toimii kuten tavallinen puhelin. Rinnakkaispuhelimet soivat amanaikaisesti laitteen kanssa. Edut: soittajaa veloitetaan puhelusta vasta, kun vastaat puheluun tai kun laite aloittaa viestin vastaanoton. Faksiviestiä vastaanottaessa faksilaite toimii kuten tavallinen puhelin. Jos nostat kuulokkeen ja huomaat, että sinulle yritetään lähettää faksiviestiä (merkkiääni tai hiljaisuus), paina START-näppäintä ja laske kuuloke alas kahden sekunnin kuluttua. Faksiviestin vastaanotto alkaa. Kun faksilaite vastaanottaa puhelua, se toimii kuten tavallinen puhelin. Rinnakkaispuhelimet soivat samanaikaisesti faksilaitteen kanssa. Voit aloittaa faksiviestin vastaanoton rinnakkaispuhelimesta painamalla rinnakkaispuhelimen näppäintä ∗ ja sen jälkeen numeroa 5 . Edut: voit vastaanottaa faksiviestit tietokoneen tai toisen laitteen kautta (sisäänrakennettu faksikytkin on kytketty pois päältä). – 16 – Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti vähintään yhden soittokerran jälkeen. Puhelua vastaanottaessa faksilaite toimii kuten tavallinen puhelin. Rinnakkaispuhelimet soivat vähintään kerran. Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti muutaman soittokerran jälkeen. Kun faksilaite vastaanottaa puhelua, se toimii kuten tavallinen puhelin. Rinnakkaispuhelimet soivat, kunnes puhelinvastaaja aktivoituu tai faksiviestin vastaanotto alkaa. Edut: sinulla on viiden soittokerran verran aikaa nostaa faksilaitteen tai rinnakkaispuhelimen kuuloke. Faksiviestiä vastaanottaessa faksilaite toimii kuten tavallinen puhelin. Jos nostat kuulokkeen ja huomaat, että sinulle yritetään lähettää faksiviestiä (merkkiääni tai hiljaisuus), paina START-näppäintä ja odota kaksi sekuntia. Laske sitten kuuloke alas. Faksiviestin vastaanotto alkaa. Puhelua vastaanottaessa faksilaite toimii kuten tavallinen puhelin. Rinnakkaispuhelimet soivat sekä faksiviestiä että puhelua vastaanotettaessa. Aloita faksiviestin vastaanotto valitsemalla rinnakkaispuhelimen näppäimet ∗ ja 5 . Tämä vastaanottotila toimii ainoastaan silloin, kun puhelin käyttää äänitaajuusvalintaa. Edut: Voit vastaanottaa faksiviestit tietokoneella tai muulla laitteella (faksilaitteen sisäänrakennettu faksikytkin on). Voit määrittää itse laitteen toiminta-asetukset. Katso lisätietoja luvusta 8 Lisätoiminnot/Vastaanottotila: EKSPERTTI. FAX: NORMAALI: Jos vastaat faksilaitten tai rinnakkasiyksikön puheluun ja huomaat, että kyseessä on faksilähetys, on faksin vastaanotto aloitettava manuaalisesti (katso FAX: KÄSIN).

Päivätilan asetuksen määrittäminen/tarkistaminen OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Valitse toiminto 31. Paina OK-näppäintä. Valitse haluamasi asetus VASENTA tai OIKEAA NUOLI-näppäimillä. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. Faksilaitteen, jossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja, näytölle tulee seuraava viesti: tam: on/ääni tam: älykäs tam: ei OK FUNCTION – 17 – 31 päivä fax: nopea 15-TOU-99 12:30 tam: on/ääni Puhelinvastaaja aktivoituu automaattisesti useiden soittokertojen jälkeen. Jos laite vastaanottaa äänipuhelun, puhelinvastaaja aktivoituu automaattisesti viidennen soittokerran jälkeen. Ensimmäisen jätetyn viestin jälkeen faksilaitteen soittokertojen määrä vähenee automaattisesti kahteen, ennen kuin vastaaja aktivoituu. Kun olet kuunnellut uuden viestin, seuraava saapuva puhelu aktivoi vastaajan jälleen viiden soittokerran jälkeen. Voit toistuvasti tarkistaa onko sinulle tullut uusia viestejä vastaajaan (jos vastaaja aktivoituu kahden soittokerran jälkeen, vastaajassa on uusia viestejä). Tämä mahdollisuus on hyödyllistä, jos olet esimerkiksi lomalla tai liikematkalla. Puhelinvastaaja on kytketty pois päältä. Voit valita haluamasi puhelinvastaajatilan VASENTA tai OIKEAA NUOLI-näppäimillä. tam: älykäs Vahvista asetukset painamalla OK-näppäintä. 15-TOU-99 12:30 Voit vastaanottaa puhelun rinnakkaispuhelimella, vaikka faksilaitteeseen sisäänrakennettu puhelinvastaaja on kytketty päälle. Jos käytössä on sarjakytkennän kokoonpano, laitteeseen sisäänrakennettu puhelinvastaaja kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun nostat puhelimen kuulokkeen. Jos laitteet on kytketty rinnan, voit kytkeä vastaajan vastausviestin pois päältä painamalla ∗ -näppäintä kahdesti. FAKSIKYTKIN

Käyttöopas - Eset
Käyttöopas - Eset
Nokia N81
Nokia N85
Nokia N85 Käytön aloittaminen
Nokia N70-1
Käytön aloittaminen - Nokia
V - Toshiba-OM.net
1 Paina OPTION. - Yamaha
Nokia E61i -käyttöohje
V - Toshiba-OM.net
1 - Canon Europe
V - Toshiba-OM.net
V - Toshiba-OM.net