Views
4 years ago

Käyttöopas - Fax-Anleitung.de

Käyttöopas - Fax-Anleitung.de

Yötila – laitteille,

Yötila – laitteille, joissa EI OLE sisäänrakennettua puhelinvastaajaa Ilman puhelinvastaajaa toimivan faksilaitteen yötilan asetuksen määrittääminen/tarkistaminen OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Kun ajastin on kytketty päälle, faksilaite siirtyy automaattisesti päivätilasta yötilaan ja päinvastoin. Jos haluat käyttää faksilaitetta ainoastaan yötilassa (ajastin on kytketty pois päältä), paina päivä/ yö-näppäintä vähintään kaksi sekuntia, kunnes kuulet vahvistusäänen ja ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä. Valittavissa olevat yötilan vastaanottoasetukset on kuvattu seuraavassa: VASTAANOTTOTILA SARJAKYTENNÄN KOKOONPANO RINNANKYTENNÄN KOKOONPANO fax: hiljaa fax: soitot fax: ekspertti Valitse toiminto 32. 32 yö Paina OK-näppäintä. Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi. Puhelua vastaanottaessa faksilaite soi hiljaa. Rinnakkaispuhelimet soivat ainoastaan äänipuheluita vastaanotettaessa. Edut: faksiviestit vastaanotetaan äänettömästi. Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti viiden soittokerran jälkeen. Puhelua vastaanottaessa faksilaite soi hiljaa. Rinnakkaispuhelimet soivat yhtä usein kuin faksilaite. Edut: tiedät, milloin faksiviestiä vastaanotetaan. Valitse haluamasi asetus VASENTA tai OIKEAA NUOLI-näppäimillä. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. – 18 – Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi. Puhelua vastaanottaessa faksilaite soi hiljaa. Rinnakkaispuhelimet soivat ainakin kerran. Edut: kuulet korkeintaan kaksi soittoa, kun faksiviestiä vastaanotetaan. Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti viiden hiljaisen soittokerran jälkeen. Puhelua vastaanottaessa faksilaite jatkaa hiljaista soimista. Rinnakkaispuhelimet soivat, kunnes faksiviestin vastaanotto alkaa. Voit määrittää itse laitteen toiminta-asetukset. Katso lisätietoja luvusta 8 Lisätoiminnot/Vastaanottotila: EKSPERTTI. fax: soitot fax: hiljaa 15-TOU-99 12:30

Yötila – laitteille, joissa ON sisäänrakennettu puhelinvastaajaa Voit määrittää faksilaitteen yötilan soitto-ominaisuudet. Faksiviestin vastaanotto on aina äänetön. Puhelinvastaaja on aina kytketty päälle tässä toimintatilassa. Kun ajastin on kytketty päälle, faksilaite siirtyy automaattisesti päivätilasta yötilaan ja päinvastoin. Jos haluat käyttää faksilaitetta ainoastaan yötilassa (ajastin on kytketty pois päältä), paina päivä/ yö-näppäintä vähintään kaksi sekuntia, kunnes kuulet vahvistusäänen ja ajastimen merkkinuoli häviää näytöltä. Faksilaitteen vastaanottoasetukset on kuvattu seuraavassa: VASTAANOTTOTILA SARJAKYTENNÄN KOKOONPANO RINNANKYTENNÄN KOKOONPANO tam: soi 3 Voit valita 1-4 soittokertaa näppäinten avulla. tam: äänetön tam: ekspertti Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi. Puheluita vastaanottaessa faksilaite soi 1-4 kertaa (asetuksesta riippuen), jonka jälkeen puhelinvastaaja aktivoituu. Rinnakkaispuhelimet toimivat samalla tavalla kuin faksilaite. Edut: voit vastata puheluihin yöllä. Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi. Puheluita vastaanottaessa puhelinvastaaja aktivoituu heti. Tässä tilassa kaiutin on kytketty pois päältä. Rinnakkaispuhelimet eivät soi. Edut: Jopa saapuvat äänipuhelut eivät häiritse sinua. Laitteen sisäinen puhelinvastaaja tallentaa kaikki viestit äänettömästi. Huomaa, että tässä tilassa sinua ei voida tavoittaa puhelimitse (paitsi jos toiminto 53 VIP on valittu). – 19 – Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi. Puhelua vastaanottaessa faksilaite soi 1-4 kertaa (asetuksesta riippuen), jonka jälkeen puhelinvastaaja aktivoituu. Rinnakkaispuhelimet soivat vähintään kerran. Edut: rinnakkaispuhelimet soivat vähintään kerran. Faksiviestit vastaanotetaan äänettömästi. Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti ja äänettömästi. Puhelua vastaanotettaessa puhelinvastaaja aktivoituu heti. Viestit tallentuvat äänettömästi. Faksilaite ei soi. Rinnakkaispuhelimet soivat vähintään kerran. Edut: kuulet korkeintaan kaksi soittokertaa. Faksiviestit vastaanotetaan automaattisesti. Puhelinvastaaja poimii saapuvat puhelut heti ja viestit tallentuvat äänettömästi. Huomaa, että tässä tilassa sinua ei voida tavoittaa puhelimitse (paitsi jos toiminto 53 VIP on valittu). Voit itse määrittää laitteen toiminta-asetukset. Katso lisätietoja luvusta 8 Lisätoiminnot/Vastaanottotila: EKSPERTTI. Puhelinvastaajan sisältävän faksilaitteen yötilan asetuksen määrittäminen/tarkistaminen OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Valitse toiminto 32. 32 yö Paina OK-näppäintä. Valitse haluamasi asetus VASENTA tai OIKEAA NUOLI-näppäimillä. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. tam: soi 3 tam: äänetön 15-TOU-99 12:30 FAKSIKYTKIN

Käyttöopas - Eset
Käyttöopas - Eset
Nokia N81
Nokia N85
Nokia N70-1
Nokia N85 Käytön aloittaminen
Käytön aloittaminen - Nokia
V - Toshiba-OM.net
1 Paina OPTION. - Yamaha
Nokia E61i -käyttöohje
V - Toshiba-OM.net
V - Toshiba-OM.net
V - Toshiba-OM.net
1 - Canon Europe