Vuosikertomus Etelä-Karjala 2009.pdf - MTK

mtk.fi

Vuosikertomus Etelä-Karjala 2009.pdf - MTK

Maataloustuottajain Etelä-Karjalan Liitto

MTK Etelä-Karjala r.y:n

Vuosikertomus

2009

1


n

t

!el

yO otiohniaraV

% 71

aju

tudem m/fi.aloipat :äikri

.isuteamO atO

90/1 irtemorab nimurofsakaisa-atnaK *

02-8 ep-am 0015 91010 atios


Maataloustuottajain Etelä-Karjalan Liitto

MTK Etelä-Karjala r.y:n

Vuosikertomus

2009

1


Liiton toiminnan arvot

Maahenki

Asiantuntevuus

Tulevaisuushakuisuus

Sisäinen tasa-arvo

Liiton toiminta-ajatus

MTK Etelä-Karjala toimii alueensa perusjäsenten, maatalous- ja maaseutuyrittäjien

etujärjestönä ja huolehtii heidän maakunnallisesta toimeentulon ja koko maaseudun

hyvinvoinnin kehittymisestä.

2


3

Vuosi 2010

Liiton toimipisteet

Hovioikeudenkatu 16

45100 Kouvola

Pormestarinkatu 6 B

53100 Lappeenranta

www.mtk.fi/kaakkoissuomi

Johtokunnan puheenjohtaja

mv Reino Parkko

puhelin: 050-384 0647

reino.parkko@mtk.fi

Johtokunnan varapuheenjohtaja

agrologi Juhani Laihia, Imatra

puhelin: 040-514 7510

juhani.laihia@pp.inet.fi

Kouvolan toimisto

Toiminnanjohtaja

Pauliina Okkonen

puhelin. 040-847 4277

pauliina.okkonen@mtk.fi

Kenttäpäällikkö

Heini Mäkelä

puhelin 0400-230580

heini.makela@mtk.fi

Lappeenrannan toimisto

Aluepäällikkö

Juhani Ristola

puhelin 0400-550 045

juhani.ristola@mtk.fi

Kenttäpäällikkö

Pertti Ramula

puhelin 040-545 2079

pertti.ramula@mtk.fi

3


V u o s i k e r t o m u s 2009

Sisällysluettelo 4

Puheenjohtajan katsaus vuoden 2009 toimintaan 5

MTK-Etelä-Karjala 2009 6

-jäsenyhdistykset ja jäsenmäärät 6

-liiton hallinto ja toimihenkilöt 7

-edustajat 8

-liiton toiminnasta 9

-johtokunnan ja valiokuntien toiminta 10

-toimintavuodelle hyväksytyt toiminnan painopisteet ja niiden

toteuma 11

-ruokakulttuuriryhmän yhteistyöasiakirja 13

-tilaisuuksia, tapahtumia ja osallistumisia 14

-Maaseutunuorten toiminta 16

-tilinpäätös 2009 17

Yhdistysten ja maaseutunuorten puheenjohtajat ja sihteerit 22

Markkinointiyritysten hallintoa Etelä-Karjalassa 22

Maataloustilastoja Etelä-Karjalasta 23

Vuosi 2010 25

-toimintasuunnitelma vuodelle 2010 26

-talousarvio vuodelle 2010 29

Vuoden 2010 osoitteisto 31

-MTK-Kaakkois-Suomen johtokunta ja valiokunnat 31

-yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit

-Metsänhoitoyhdistykset

36

39

-MELA:n asiamiehet 40

-veropalvelu 41

-Tuottajain Maito 42

-Osuuskunta Metsäliitto 42

-Tapiola-yhtiöt 42

-ProAgria Etelä-Karjala 43

-Suomen Salaojakeskus oy 45

-Etelä-Karjalan kalatalouskeskus 45

Jäsenedut maataloustuottajain yhdistysten jäsenille 45

Kansikuva: Ismo Marttinen

4

4


Puheenjohtajan katsaus

Arvoisa lukija

Vuosi 2009 oli suomalaisessa maataloudessa

heikkenevän kannattavuuden vuosi.

Edellisvuosina saatu myönteinen tuottajahintakehitys

kääntyi laskuun. Suurimmat

tuottajahintojen muutokset koskivat viljoja

ja maitoa. Viljojen osalta toinen peräkkäinen

hyvä satovuosi ja edelliseltä vuodelta

varastoihin jääneet viljaerät aiheuttivat

puintikaudella runsasta tarjontaa etenkin

rehuviljoista, mikä omalta osaltaan laski

tuottajahintoja selvästi alle maailmanmarkkinahintojen

ennen intervention avautumista.

Syksyllä viljelijöiden keskuudessa pohdittiin,

mitä seuraavana keväänä kannattaisi

pelloille kylvää. Maidon tuottajahinnan

aleneminen vuoden aikana noin 10 sentillä

aiheutti maidontuottajille suuria tulonmenetyksiä.

Tuotantopanosten hintojen laskusta

huolimatta tilojen kannattavuus heikkeni

selvästi. Myös lihapuolen kannattavuus

heikkeni entisestään ja sianlihan tuotannossa

epävarmuutta aiheutti kansallisten tukien

muuttuminen pinta-alaperusteiseksi.

Metsäpuolella huonot hinnat ja kysynnän

vähäisyys pitivät puukaupan ennätysmäisen

alhaisella tasolla. Ennen vuoden

loppupuolta puukauppaa käytiin lähes ainoastaan

energiapuulla. Energiapuun lisääntyvä

kysyntä luo tulevaisuudessa maaseudulle

uusia lisäansiomahdollisuuksia. Vuoden

loppupuolella tukin ja kuitupuun hinnat

alkoivat kohota ja myös puukauppa alkoi

käydä.

Suurin edunvalvonnallinen uudistus oli

MTK-Etelä-Karjalan ja MTK-

Kymenlaakson tuottajaliittojen yhdistyminen.

Näin muodostui kahdesta pienehköstä

liitosta edunvalvonnalliselta painoarvoltaan

selvästi vahvempi keskikokoinen liitto.

Jäsenten kannalta merkittävämpää on kuitenkin

toimihenkilöiden parempi erikoistumismahdollisuus

hoitaa laajenevan ja monipuolistuvan

jäsenkentän tarpeita. Uskon,

että suoritetulla järjestelyllä pystytään

MTK- Kaakkois-Suomen jäsenten edunvalvontaa

hoitamaan tuloksellisesti pitkälle

tulevaisuuteen.

Siirtyessäni kahdeksan puheenjohtajavuoden

jälkeen tavalliseksi rivijäseneksi

haluan kiittää kaikkia jäseniä sekä toimihenkilöitä

kuluneista vuosista ja saamastani

tuesta puheenjohtajan tehtävässä. Toivotan

teille kaikille onnea ja menestystä omien

yritystenne hoidossa.

Tulokselliseen tulevaisuuteen uskoen

Juha Saikko

5

5


Maataloustuottajain Etelä-Karjalan liitto 2009

Toimialue

Liiton toimialueeseen kuuluivat kertomusvuoden

aikana Lemin, Luumäen, Parikkalan,

Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen,

Suomenniemen, Taipalsaaren, ja Ylämaan

kunnat sekä Imatran ja Lappeenrannan

kaupungit, yhteensä 9 maalaiskuntaa ja

kaksi kaupunkia. Toimialueen yhteinen

pinta-ala on noin 5.625 km2. Peltoa on noin

55.400 hehtaaria.

Jäsenet

Kertomusvuoden ajan liiton jäsenenä on

ollut 11 maataloustuottajain yhdistystä.

Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien

alueella toimii MTK-Vuoksi ja Luumäen

kunnassa Luumäen maaseutuyhdistys.

Vuoden lopussa purkautui Ylämaan yhdistys

ja jäsenet liittyivät vuoden 2010 alusta

Lappeen yhdistykseen.

Etelä-Karjalan Osuuspankki, Järvi-Suomen

Portti, Lihakunta, LSO-osuuskunta, ProAgria

Etelä-Karjala ja Tuottajain Maito ovat

olleet liiton yhteisöjäseninä.

Kunniajäsenet

Kunnallisneuvos Heikki Kokko

mv. Viljo Mattinen

mv. Ossi Illukka

Jäsenyhdistykset ja jäsenmäärät 31.12.2009

Vuonna 2009 (31.12.) Vuonna 2008

Yhdistys tilajäseniä perheenjäseniä

muita jäseniä

yht.

tilajäseniä jäseniä

yht.

Joutseno 255 294 3 552 257 558

Lappee 409 526 7 942 410 947

Lappeenranta 58 58 59

Lemi 140 147 3 290 136 291

Luumäki 186 239 1 426 183 431

Parikkalan

344 384 1 728 343 749

seutu

Savitaipale 180 200 6 386 181 386

Suomenniemi 43 46 89 43 89

Taipalsaari 139 166 1 306 144 316

Vuoksi 390 385 1 776 381 771

Ylämaa 102 117 219 105 223

Yht. jäseniä 2.188 2.503 81 4.772 2183 4820

6

6


Liiton hallinto ja toimihenkilöt

Johtokunta

asema Yhdistys jk:ssa

puheenjohtaja Juha Saikko Lappee 1999

varapuh.joht. Juhani Laihia Vuoksi 2005

jäsen Vesa Lapatto Savitaipale 2002

Anni Kekki Joutseno 2007

” Timo Neuvonen Parikkala 2007

” Antti Suonio Lemi 2003

*Maas.nuort. ed Risto Talonpoika Lappee

*Maaseutunuorten edustaja on puheoikeudella. Johtokunnan kokouksiin ovat osallistuneet myös

MTK:n johtokunnan jäsen, Kyösti Harju ja valtuuskunnan jäsen Arja Berg

Liiton johtokunnan sektorivastuut:

Maaseutuyrittäjävastaavaa

Anni Kekki

Ympäristövastaava

Vesa Lapatto

Kuluttajavastaava

Hillevi Rasimus

Sosiaalivastaava

Timo Neuvonen

Viljakauppavastaava

Juhani Laihia

Maaseutunuorten vastaava

Risto Talonpoika

Vuoden 2010 alusta MTK-Kaakkois-Suomen muodostumisen johdosta johtokunta pyysi kokonaisuudessaan

eroa tehtävästään kertomusvuoden lopussa.

Valiokunnat

Valiokunnat ovat neljän liiton yhteisvaliokuntia (Etelä-Karjala, Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa).

Maaseutunuorten valiokunta on ollut maakunnallinen ja se on koostunut yhdistysten nimeämistä

nuorten edustajista.

Maitovaliokunta

Vesa Lapatto

Timo Neuvonen

Pertti Ramula

Savitaipale

Parikkala

sihteeri

Sosiaalivaliokunta

Timo Neuvonen

Arja Berg

Parikkala

Parikkala

Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta

Vesa Lapatto Savitaipale

Antti Suonio

Lemi

Viljavaliokunta

Juhani Laihia

Pekka Helkala

Imatra

Lappeenranta

Luomuvaliokunta

Mika Ala-Outinen

Anni Kekki

Savitaipale

Joutseno

Lihavaliokunta

Kyösti Harju

Juha Saikko

Lappeenranta

Lappeenranta

7

7


8

Verovaliokunta

Pekka Vihtonen, pj Lemi

Vesa Lapatto Savitaipale

Etelä-Karjalan Maaseutunuorten valiokunta

Talonpoika Risto, pj Lappee

Pitkänen Inari, vpj Savitaipale

Anttonen Juha

Kiiski Esa

Kontunen Harri

Kymäläinen Matti

Neuvonen Johannes

Ovaska Tommi

Pesonen Helena

Viitikka Ville

Parikkala

Lemi

Taipalsaari

Joutseno

Parikkalan seutu

Luumäki

Vuoksi

Suomenniemi

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja Tuomo Hintsanen, agrologi

1.03.1976 alkaen (1.7.208 lähtien osaaikaisena).

Kenttäpäällikkö Pertti Ramula, agrologi

1.10.1979 alkaen. Kertomusvuoden alusta

Tilintarkastajat

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet toimitusjohtaja

Jyrki Jauhiainen ja toimistonhoitaja

Leena Kola. Tilintarkastajien varamiehinä

ovat agrologi Pirjo Leva ja aluepäällikkö

Jari Makkonen.

maaseutunuorten toiminnasta vastasi MTK-

Kymenlaakson kenttäpäällikkö Heini Mäkelä.

Liitto omistaa Lappeenrannassa sijaitsevasta

Viljelystalosta yhteensä 90 m 2 :n toimisto-

ja vuokrahuoneistot. Omassa käytössä

on 73 m 3 . Muut tilat on vuorattu Kaakkois-

Suomen 4H-palvelulle ja Etelä-Saimaan

Toimitilat

Edustajat

4H-yhdistykselle. Kertomusvuoden aikana

liitto myi omistamistaan tiloista Kaakkois-

Suomen 4H-palvelulle yhteensä 115,9 m 2

huoneistot.

Valittuina tai nimettyinä edustajina ovat toimineet Etelä-Karjalasta seuraavat henkilöt:

MTK:n valtuuskunta

liiton puheenjohtaja

mv Juha Saikko Lappeenranta

emäntä Arja Berg Parikkala

(toimikausi 2009-10)

varaedustajat

mv. Aarto Kosunen Rautjärvi

(toimikausi 2009-10)

mv. Esa Pelkonen Luumäki

(toimikausi 20008-09)

MTK:n johtokunta

mv.neuv. Kyösti Harju Lappeenranta

MTK:n valiokunnat

Tuotantotalousvaliokunta

agrol. Vesa Lapatto Savitaipale

Verovaliokunta

agrol. Pekka Vihtonen

Lemi

Lihavaliokunnan nautajaosto

mv. Juha Saikko Lappeenranta

8


Liiton toiminnasta

Liiton vuosikokous pidettiin 22. huhtikuuta

Lappeenrannassa. Osanottajia oli 27 henkilöä,

joista yhdistysten ja yhteisöjen virallisia

edustajia oli 22.

Vuosikokouksen avannut liiton puheenjohtaja,

mv Juha Saikko, käsitteli avaussanoissaan

tukikysymyksiä ja järjestön johdossa

tapahtuneita muutoksia.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin agrologi

Juha Kosonen Rautjärveltä ja sihteeriksi

toiminnanjohtaja Tuomo Hintsanen. Kokouksessa

käsiteltiin vuoden 2008 vuosikertomus

ja tilit. Tilit hyväksyttiin ja tilivelvollisille

myönnettiin vastuuvapaus vuoden

2008 tileistä. Kokouksessa hyväksyttiin

toisessa käsittelyssä olleet liiton säännöt.

Sääntömuutoksella vuoden 2010 alusta

muodostuu MTK-Kaakkois-Suomi

Maatalouspoliittisen katsauksen piti MTK:n

johtokunnan jäsen Kyösti Harju, metsäpoliittisen

katsauksen MTK:n varametsäjohtaja

Timo Nyrhinen. Metsäliiton aluepäällikkö

Jari Makkonen ja Lihakunnan hallituksen

jäsen Pekka Parikka käyttivät myös

lyhyet alustuspuheenvuorot.

Liiton syyskokous pidettiin 14. joulukuuta

Lappeenrannassa. Osanottajia oli 45 henkilöä,

joista virallisia yhdistysten ja yhteisöjen

kokousedustajia oli 34.

Kokouksen avaussanoissaan puheenjohtaja

Juha Saikko käsitteli mm alkavan liiton

syntyvaihetta ja hyvää yhteishenkistä valmistelua.

Kokouksen puheenjohtajana toimi mv Ossi

Illukka Savitaipaleelta ja sihteerinä toiminnanjohtaja

Tuomo Hintsanen

Vuoden 2010 MTK-Kaakkois-Suomen

toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin

johtokunnan esittämässä muodossa.

MTK-Etelä-Karjalan johtokunta oli

kokonaisuudessaan pyytänyt eroa 31.12.

MTK-Kaakkois-Suomen johtokuntaan valittiin

(ja arvottiin erovuoroisuus) seuraavat:

Erovuorossa 2010: Tero Kiviaho

MTK-Iitti, Timo Neuvonen MTK-

Parikkalan seutu ja Arto Vuorela

MTK-Pyhtää

Erovuorossa 2011: Jaakko Koskinen

MTK-Vehkalahti, Juhani Laihia MTK-

Vuoksi, Risto Sairanen MTK-Luumäki

Erovuorossa 2012: Marketta Aro

MTK-Jaala-Kuusankoski, Anni Kekki

MTK-Joutseno, Kari Niemi MTK-

Valkeala ja Reino Parkko MTK-

Elimäki.

MTK:n valtuuskuntaan kaudeksi 2009-10

valittiin jäseneksi Matti Seitsonen Anjalankoskelta

ja varajäseniksi Minna Pitkänen

Iitistä ja Juhani Laihia Imatralta. Valtuuskunnassa

jatkaa Arja Berg Parikkalasta ja

varajäsenenä Aarto Kosunen Rautjärveltä.

Kokousalustuksen piti johtaja Simo Tiainen

MTK:sta

9

9


Johtokunnan toiminta

Osanotto kokouksiin

johtokunta 14.1 5.3 30.3 4.8 1.9 12.10 17.11

Juha Saikko 1 1 1 1 1 1 1

Anni Kekki 1 1 1 1 1 1 1

Juhani Laihia 1 1 1 1 1 1 1

Vesa Lapatto - 1 1 1 1 - -

Timo Neuvonen 1 1 - 1 1 - 1

Antti Suonio 1 1 1 - 1 1 -

Risto Talonpoika 1 - 1 1 - 1 -

Kyösti Harju - - 1 - - - -

Arja Berg - - - - 1 - -

Johtokunnassa käsiteltyjä asioita

14.1

Toimintavastaavien nimeäminen

Valiokuntien ja toimikuntien jäsenten valinta

Edustajien valinta eri yhteisöihin

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson johtokuntien

yhteisen seminaarin järjestämistä

Hanketyöntekijän valinta

5.3

Lausunto Vuoksen vesistön hoitosuunnitelmasta

Liiton vuosikertomus

Liiton historiikin kirjoittaminen

30.3

Liiton tilinpäätös

Liiton omaisuuden määritystä yhdistymistä

varten

Viljelijöiden työterveyshuollon järjestämistä

uudessa sote-piirissä

Ruokahankkeen tilanne

4.8

Osakehuoneiston kauppa

Viljelystalon kattoremontti

Maakuntakaavan lausunto

Etelä-Karjalan ruokakulttuurin edistämisen

yhteistyöasiakirja

Liiton johtokunnan matka

1.9

Lausunto Etelä-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta

Johtokunnan opintomatka

12.10

Jäsenrekisteriasoita

Ehdokkaan nimeäminen toisen asteen ammatillisen

koulutuksen neuvottelukuntaan

Tapiolan yhteisöjäsenyys

Osakehuoneiston kauppa 4H-palvelulle

MTK-Kaakkois-Suomen toimintasuunnitelma

MTK-Kaakkois-Suomen talousarvio ja

yhdistysten jäsenmaksut

Esitys MTK:lle valiokuntien jäsenistä

17.11

Yhteiskokous Kymenlaakson johtokunnan

kanssa

Liittojen yhdistymiseen liittyvät asiat

10

10


11

Etelän liittojen valiokuntien kokoukset

Etelän valiokunta-alue muodostuu Etelä-

Karjalan, Hämeen, Kymenlaakson, Uudenmaan

ja eräiltä osin ruotsinkielisen Uudenmaan

(SLC) alueesta.

Lihavaliokunta 28.1. ja 3.10.

Maitovaliokunta 2.3. ja 19.10.

Maa- ja ympäristöpol.valiokunta 18.3.

ja 27.11.

Luomuvaliokunta 26.3.

Sosiaalipoliittinen valiokunta 16.2.

Verovaliokunta 26.3 ja 20.11

Toimintavuodelle hyväksytyt toiminnan painopisteet ja niiden toteutuma

1. Liitto / yhdistystoiminta:

Yhdistysten ja liiton yhteistyö maakunnan

maatalouselinkeinon ja maaseudun elinolosuhteiden

kehittämisessä on avainasemassa.

Liitto toimii maakunnallisissa toimissa

ja yhdistykset kuntien alueella.

Valmistellaan yhteistyössä Kymenlaakson

kanssa mahdollisesti 2010 aloittavan uuden

liiton toiminnan aloittaminen.

Huolehditaan liiton ja yhdistysten välistä

tiedonkulusta ja vuorovaikutuksesta, aktivoidaan

yhdistysten toimintaa. Välitetään

yhdistysten luottamushenkilöille tietoa järjestö-

ja maatalouspoliittisista kysymyksistä.

Toimitetaan maaliskuussa ilmestyvään

MTK Viestiin liiton omat sivut.

Hyödynnetään erityisesti järjestön WWWsivujen

käyttöä (www.mtk.fi)

Toteutuma: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

liittojen yleiset kokoukset hyväksyivät

yksimielisesti uuden liiton, MTK-

Kaakkois-Suomen toiminnan aloittamisen

vuoden 2010 alusta. Toiminnan aloittamiseksi

johtokunnat pitivät yhteisiä kokouksia

ja tutustuivat toistensa toimintaan. Toimihenkilöt

tekivät teknistä valmistelutyötä.

Etelä-Karjalan syyskokouksessa hyväksyttiin

uuden liiton toimintasuunnitelma ja

talousarvio.

Liitto teki maaliskuun MTK-Viestiin, joka

jaettiin jokaiselle jäsentilalle, liiton sivut.

Teemana oli uuden liiton toiminnan aloittaminen.

Sivut kokosi Seija Suurinkeroinen

11

Toimintavuonna kiinnitettiin erityistä huomiota

liiton WWW-sivujen sisältöön ja

ajankohtaisuuteen.

2. Maaseudun elinvoiman ja palvelukyvyn

säilyttäminen:

Liitto on mukana ohjelmakauden toteuttamisessa

siten, että viljelijät saisivat ohjelmakauden

toimenpiteistä mahdollisimman

suuren hyödyn.

Edistetään sukupolven vaihdoksia ja nuorten

viljelijöiden toimeentulomahdollisuuksia.

Järjestetään yhteistyökumppaneiden

kanssa yhteistyössä uuden luopumistukilain

koulutustilaisuuksia viljelijöille

Toteutuma: järjestettiin luopumistukilain

koulutustilaisuus. Maakuntakaavan valmistelussa

oli liitto mukana ja luonnos tuli

lähes valmiiksi kertomusvuoden loppuun

mennessä.

3. Viljelijöiden toimeentulokysymykset:

Maatilojen tulot tulevat myyntitulojen, tukien

ja maaseutuyrittämisen/sivuansioiden

kautta. Liitto pyrkii keskusliiton kanssa

yhteistyössä vahvistamaan alueellista

markkinaedunvalvontaa ja etsimään keinoja

tuotantokustannusten alentamiseen. Liitto

järjestää osto/myyntitilanteisiin liittyvää

neuvottelutaitokoulutusta ja mukana järjestämässä

EU-tukikoulutusta viljelijöille ja

lomakeavustajille yhdessä TE-keskuksen ja

ProAgrian kanssa.

Toteutuma: kevättalvella järjestettiin Lappeenrannassa

viljamarkkinaseminaari jäsenille.

Tilaisuudessa käsiteltiin viljamarkki-


noiden toimivuutta. Tilaisuuteen osallistui

noin 30 henkilöä.

4. Sosiaaliturvaan liittyvissä kysymykset:

Viljelijöiden työterveyshuolto ei ole toiminut

riittävän hyvin. Etsitään keinoja työterveyshuollon

parantamiseksi. Liitto tukee

omalla toiminnallaan ja toteuttaa yhteistyössä

Melan työturvallisuuden toimenpiteitä.

Pyritään turvaamaan lomahallinnon

kanssa yhteistyössä lomituspalveluiden

täysimääräinen saatavuus.

Toimitaan Lomaliiton kanssa yhteistyössä

niin, että saatetaan jäsenille tiedoksi kuntoremontti-kuntoutusviikkojen

ajankohdat ja

kehotetaan viljelijöitä osallistumaan niille.

Toteutuma: Liitto järjesti kevättalvella työterveyshuollon,

ProAgrian, maaseutuhallinnon

ja Melan henkilöstölle koulutuspäivän

”Kun tilalla ei voida hyvin, miten otan puheeksi

vaikeat asiat”. Alustajana toimi psykologi

Pirkko Lahti. Kertomusvuoden aikana

liitto kävi neuvotteluja perustetun Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa

viljelijöiden työterveyshuollon järjestämisestä.

5. Ympäristö- ja maapoliittisissa kysymykset:

Liitolla toimii ympäristö- ja maapoliittinen

valiokunnassa Etelä-Suomen liittojen

kanssa.

Toimitaan maaseutua koskevissa ympäristöasioissa

yhteistyössä Kaakkois-Suomen

ympäristökeskuksen kanssa perustetun kestävän

kehityksen neuvottelukunnan kautta.

Toimintavuoden aikana erityinen huomio

kiinnitetään vesipuitedirektiivin mukaisten

vesienhoitosuunnitelmien laadintaan niin,

että ne ottavat huomioon maatalouden toiminnalliset

tarpeet.

Etelä-Karjalan liiton toimesta jatkuu

maankäyttö- ja rakennuslain mukainen

maakuntakaavan valmistelu. Liitto toimii

aktiivisesti maakuntakaavan valmistelutyössä

ohjausryhmän kautta siten, että kaavassa

huomioidaan maaseudun tarpeet.

Toteutuma: kertomusvuoden aikana valmistuivat

vesienhoitosuunnitelmat ja niiden

12

toimenpideohjelmat. Liitto oli ohjausryhmän

kautta mukana niiden valmistelussa.

Maakuntakaavan valmistelussa oli liitto

mukana ja luonnos tuli lähes valmiiksi kertomusvuoden

loppuun mennessä.

6. Kuluttajatyö:

Pääpaino liiton kuluttajatyössä kohdistetaan

laaja-alaisen Etelä-Karjalan ruokakulttuurityöryhmän

toimintaan. (Ryhmässä toimivat:

Karjalan keittiömestarit, Etelä-Karjalainstituutti/LUT,

Saimaan ammattikorkeakoulu,

Etelä-Karjalan ammattiopisto, Etelä-

Karjalan Liitto, Lappeenrannan kaupunki,

Imatran kaupunki, Etelä-Karjalan maa- ja

kotitalousnaisten piirikeskus, Etelä-

Karjalan Martat, MTK-Etelä-Karjala).

Tuetaan yhdistysten kuluttajatoimintaa.

Toteutuma: Liitolla toimi kertomusvuoden

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen

rahoittamana ”Ruokatoimijoiden yhteistyön

käynnistämis- ja kehittämishanke. Sen

vetäjänä toimi agrologi Anni Kekki.

Hanke selvitti ruokapalvelutuottajien mahdollisuudet

käyttää alueella tuotettuja elintarvikkeita

sekä millainen tuotantopohja ja

valmiudet viljelijöillä tuotantoon ovat.

Hanke loi toimintaperusteet ruokakulttuuriryhmän

toimintaan. Ryhmän jäsenet allekirjoittivat

syksyllä yhteistyöasiakirjan, joka

on tämän osan lopussa.

7. Maaseutunuorten toiminta

Nuoret toimivat liiton valiokunnan ja maaseutunuorten

kerhojen kautta. Liiton valiokunnan

muodostaa jokaisesta kymmenestä

yhdistyksestä oleva nuori jäsen. Nuoret

osallistuvat etelän liittojen (Häme, Kymenlaakso

ja Uusimaa) nuorten valiokunnan

toimintaan.

Liiton maaseutunuorten valiokunta järjestää

maaseutumarkkinoiden uutispuurotarjoilun.

Nuorten toiminnassa perehdytetään nuoria

järjestön toimintaan.

Nuoret osallistuvat vuosittain järjestettävään

valtakunnalliseen maaseutunuorten

syysparlamenttiin ja muihin nuorten valta-

12


13

kunnallisiin ja alueellisiin kokouksiin ja

tilaisuuksiin.

Toteutuma: Nuorten toiminnasta vastasi

Kymenlaakson kenttäpäällikkö Heini Mäkelä.

Ruokakulttuurin yhteistyöasiakirja

Marraskuussa allekirjoitettiin liiton esityksestä ruokakulttuuriryhmän yhteinen yhteistyöasiakirja,

joka on seuraavan sisältöinen:

Tämän yhteistyöasiakirjan tarkoituksena on

määritellä Etelä-Karjalan Ruokakulttuurin

edistämisryhmän jäsenyhteisöt sekä ryhmän

tavoitteet ja toiminta.

Yhteistyöasiakirja on voimassa toistaiseksi.

Yhteistyöasiakirjan osapuolet:

Etelä-Karjala-instituutti/LUT

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten

piirikeskus

Etelä-Karjalan Martat

Imatran kaupunki

Karjalan keittiömestarit

Lappeenrannan kaupunki

MTK-Etelä-Karjala

Saimaan ammattikorkeakoulu

Etelä-Karjalan Ruokakulttuuriryhmän tavoitteet:

Lisätä eteläkarjalaisen ruokakulttuurin tuntemusta

Etelä-Karjalassa ja muualla Suomessa.

Lisätä ruokaketjun toimijoiden yhteistyötä.

Edistää lasten ja nuorten ruokakasvatusta.

Edistää alueellisten raaka-aineiden ja ruoantuotannon

tuntemusta ruoka-alan opinnoissa.

Helpottaa lähellä tuotettujen raaka-aineiden

käyttömahdollisuuksia ammattikeittiöissä.

Edistää hyvinvointia ravitsemustietoisuuden

ja yhdessä syömisen merkityksen korostamisen

kautta.

Kehittää tuotteita ja reseptiikkaa, luoda

uusia juurevia makuelämyksiä.

Toiminta:

Ruokakulttuuriryhmä markkinoi eteläkarjalaista

ruokakulttuuria osallistumalla paikallisiin

ja valtakunnallisiin tapahtumiin ryhmänä

tai jäsentahojensa kautta. Ryhmä

ylläpitää keskustelua ja tiedottaa toiminnastaan

ja ajankohtaisista ruoka-asioista.

Jokainen jäsenyhteisö tarjoaa ryhmän käyttöön

oman alansa asiantuntemuksen. Myös

yhteisöjen verkostot ja jäsenet voivat olla

ryhmän käytettävissä erikseen sovittavalla

tavalla. Yhteisöt tiedottavat ryhmän toiminnasta

sisäisesti mahdollisuuksiensa mukaan.

Ruokakulttuuriryhmän kautta Saimaan

ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan

koulutuskuntayhtymän opiskelijoille tarjoutuu

monipuolisia oppimistilanteita

tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä.

Julkiset ruokapalvelut edistävät eteläkarjalaista

ruokakulttuuria vastuualueellaan päiväkodeista

hoivapalveluihin. Karjalan keittiömestarit

toimivat tuotekehityksen asiantuntijana.

Etelä-Karjala-instituutin kautta

ryhmällä on yhteydet tiedemaailmaan ja

tutkimukseen. Etelä-Karjalan liitto tukee

koko maakunnan mukana oloa. Etelä-

Karjalan Martat, Etelä-Karjalan Maa- ja

kotitalousnaiset, MTK-Etelä-Karjala tarjoavat

ryhmän käyttöön sekä asiantuntemuksensa

että laajan jäsenverkostonsa.

13


Tilaisuuksia ja osallistumisia, joihin liiton edustaja on osallistunut

Maaseutunuorten E-K valiokunnan kokous

Tammikuu

Muutosvalmennuskokous

Toimihenkilöpäivät

Vesienhoitosuunnitelmakokous

Maakunnan yhteistyöryhmä

Etelän liittojen tj-kokous

Maaseutunuorten E-K valiokunnan kokous

Eteläisten liittojen Maaseutunuorten valiokunta

Toukokuu

Pien-Saimaa seminaari

Vesienhoitosuunnitelmakokous

Maakuntakaavan ohjausryhmä

Maakunnan yhteistyöryhmä

Työterveyshuollon neuvottelut

Lomituspalvelujohtajien neuvottelu

Helmikuu

Ruokaryhmän kokous

Venäjän tuottajajärj. Aggorin 20-v juhlakok.

EU-tukikoulutus

MTK-strategiaseminaari

Maaseutunuorten E-K valiokunnan kokous

Maaliskuu

E-K:n ja Kymenlaakson johtokuntien yhteistyöseminaari

Etelä-Karjalan ulkoilupäivä

EU-avustajien koulutuspäivä

Nuorten seminaari

Etelän liittojen tj-kokous

Yhdistysten kevätkokoukset

Eteläisten liittojen maitovaliokunnat

Nupit Kaakkoon ohjausryhmä

Mela yhdyshenkilöiden kokous

Eteläisten liittojen luomuvaliokunnan kokous

Eteläisten liittojen Maaseutunuorten valiokunta

Huhtikuu

Te-keskuksen asiantuntijakokous

Yhdistysten kevätkokoukset

Ruokaryhmän kokous

Pellervon päivät

4H-piirin 80 vuotisjuhla

Eteläisten liittojen kokous

Liiton kevätkokous

MTK:n valtuuskunnan kokous

Liittojen yhdistymistä suunnitteleva kokous

PPP hanke koulutustilaisuus

Maaseutunuorten Irlannin matka

Eteläisten liittojen maaseutunuorten eStart I

14

14

Kesäkuu

TE-keskuksen strategiapäivä

Tj-kokous

OP:n metsäpäivä

Toimihenkilöiden tyky-päivät

Ohjausryhmän kokous

Ruokaryhmän kokous

Eteläisten liittojen Maaseutunuorten valiokunta

Heinäkuu

Talonpojan Tanhut

Maaseutunuorten viikonlopunvietto

Elokuu

Etelä-Karjalan ja Kymelaakson liittojen

yhteiskokous

Pien-Saimaa-ohjausryhmä

Maakuntakaavan tilaisuus

Maakunnan yhteistyöryhmä

Itä-Suomen aluestrategiaseminaari

Nupit kaakkoon ohjausryhmä

Ruokaryhmän kokous

Maaseutunuorten E-K valiokunnan kokous

Syyskuu

Etelä-Suomen maakuntajohtajien tapaaminen

Atria-kokous

Te-keskus neuvottelukunta

Toimihenkilöpäivät

Jaksamispäivä

Uuden liiton suunnittelukokous

Maakuntakaavan ohjausryhmä

Maaseutumarkkinat

Eteläisten liittojen Maaseutunuorten valiokunta


15

Lokakuu

Imatran seutukunnan seminaari

Maakuntakaavan ohjausryhmä

Maaseutujaoston kokous

Suurpetoneuvottelukunta

Viljapäivä

Eteläisten liittojen maitovaliokunnat

Maaseutunuorten E-K valiokunta

Eteläisten liittojen Maaseutunuorten valiokunta

Maaseutunuorten yhteisseminaari

Eteläisten liittojen Maaseutunuorten eStart

II

Marraskuu

Yhdistysten kokoukset

Asiantuntijakokous

Lihakunnan luottamusneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma-kokous

Eteläisten liittojen kokous

Uuden liiton suunnittelukokous

Ruokaryhmän kokous

Luova ohjausryhmä

Maaseutunuorten syysparlamentti

Joulukuu

Johtokunnan opintomatka Brysseliin

Ruokaryhmän kokous

Liiton kokous

Hyvinvointihanke ohjausryhmä

Maaseutujaoston kokous

Maaseutunuorten pikkujoulut ja joulutulet

Muuta toimintaa

Kertomusvuoden aikana aloitettiin liiton historiikin kirjoittaminen. Kirjoittajana toimi toimittaja

Martti Hytti.

Myös liiton arkistot luetteloitiin. Tekijänä Hanna Salminen Maaseutumuseo Sahrasta.

15


MTK-Etelä-Karjalan Maaseutunuorten

toiminta vuonna 2009 oli aktiivista ja

tähtäsi ongelmattomaan liittojen yhteensulautumiseen.

MTK-Etelä-Karjalan

kymmenhenkinen Maaseutunuorten Valiokunta

kokoontui puheenjohtajansa

Risto Talonpojan johdolla vuoden aikana

viisi kertaa. Maaseutunuoret valmistelivat

nuorten toimintojen yhdistymistä ja

henkilövalintoja kahdessa yhteisseminaarissa

Kymenlaaksolaisten kanssa. Aulangolla

keväällä ja Anttolassa syksyllä

pidetyissä seminaareissa saatiin yhteisymmärryksessä

luotua yhteiset pelisäännöt

uuden liiton nuorten toiminnalle.

Lisäksi kesällä järjestettiin vapaamuotoisempi

yhteinen viikonlopun vietto Hirviniemessä

Lemillä.

Maaseutunuorten toiminta

Maaseutunuoret olivat järjestämässä

ulkoilutapahtumaa Myllymäessä

7.3.2009, johon osallistui noin 450 jäsentä.

Yhteistyökumppaneina olivat Etelä-

Karjalan Osuuspankki, LSO-Food,

Valtra ja Autotalo Ripatti.

Nuoret paistoivat makkaraa ja järjestivät

leikkimielisen haastekilpailun yhdistyksille

ja muille halukkaille. Maaseutumarkkinoilla

nuoret jakoivat ruisuutispuuroa

torikansalle monivuotisen perinteen

mukaan. Syysparlamentti järjestettiin

Porissa, ja sinne Etelä-Karjalasta

järjestettiin yhteiskuljetus Kymenlaaksolaisten

kanssa. Mukavat pikkujoulut nuorille

tarjosi Lappeenrannassa Nordkalk.

Väkeä oli paikalla kiitettävästi ja tunnelma

oli mukava. Joulun alla paloivat

joulutulet Kären risteyksessä ja Parikkalassa

joulumatkailijoiden iloksi.

Eteläisten liittojen valiokunnan kokouksissa

oli vuoden aikana neljä kertaa paikalla

edustajat Etelä-Karjalasta. Eteläisten

liittojen Maaseutunuorten matkalla

Irlannissa oli mukana kuusihenkinen

iskujoukko liiton alueelta. Eteläisten

liittojen järjestämille eStart I ja eStart II

kurssille oli osallistujia Etelä-Karjalasta.

Eteläisten liittojen kesätanssit olivat 12.7

Tirvalla. Heinäkuun lopussa osallistuttiin

Kokkolan maatalousnäyttelymatkalle.

Ulkoilutapahtumassa vieraili myös Eurovaaliehdokas

Esa Härmälä, joka vaihtaa

kuulumisia Anni Kekin, Vesa Lapaton ja

Pertti Ramulan kanssa.

16

16


Tase 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008

V a s t a a v a a

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Omistuskiinteistöt 400000,00 0,17

Koneet ja kalusto 516,75 689,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 400516,75 689,17

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 159765,22 144768,88

Sijoitukset yhteensä 159765,22 144768,88

Pysyvät vastaavat yhteensä 560281,97 145458,05

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 2973,92 3252,05

Siirtosaamiset 13833,46 0,00

Lyhytaikaiset yhteensä 16807,38 3252,05

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 237697,74 247090,58

Rahoitusarvopaperit yhteensä 237697,74 247090,58

Rahat ja pankkisaamiset 20793,33 17794,09

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 275298,45 268136,72

V a s t a a v a a y h t e e n s ä 835580,42 413594,77

V a s t a t t a v a a

Oma pääoma

Arvonkorotusrahasto 459253,99 0,00

Muut rahastot 192996,00 192996,00

Toimintapääoma (ed. Tilikausien ylijäämä/alijäämä)

96218,87 85674,76

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -92223,88 10544,11

Oma pääoma yhteensä 656244,98 289214,87

17 17


Tilinpäätössiirtojen kertymä

Vapaaehtoiset varaukset 5000,00 15000,00

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 5000,00 15000,00

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

Muut velat 85000,00 85000,00

Pitkäaikaiset yhteensä 85000,00 85000,00

Lyhytaikainen

Ostovelat 69241,68 3958,17

Muut velat 7109,49 5287,32

ALV-tili -792,45 -171,69

Siirtovelat 13776,72 15306,10

Lyhytaikaiset yhteensä 89335,44 24379,90

Vieras pääoma yhteensä 174335,44 109379,90

V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 835580,42 413594,77

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 01.01.2009 01.01.2008

- 31.12.2009 - 31.12.2008

Myyntituotot

Henkilövakuutustuotot

Yhteensä 7081,04 5977,00

Tilaus- ja ilmoitustuotot

Yhteensä 2100,00 2100,00

Muut yleistuotot

Yhteensä 1137,10 387,16

Myynti yhteensä 10318,14 8464,16

L i i k e v a i h t o 10318,14 8464,16

Liiketoiminnan muut tuotot

Vuokratuotot

Yhteensä 16650,00 16152,00

Muut tuotot

Yhteensä 8966,43 11383,44

Liiketoiminnan muut tuotot yht. 25616,43 27535,44

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Työntekijöiden palkat ja palkkiot

Yhteensä -73659,88 -82856,09

18

18


Johdon palkat

Yhteensä -11750,00 -3101,69

Palkat ja palkkiot yhteensä -85409,88 -85957,78

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Yhteensä -11488,21 -18674,94

Muut henkilösivukulut

Yhteensä -2656,71 -3940,20

Henkilösivukulut yhteensä -14144,92 -22615,14

Henkilöstökulut yhteensä -99554,80 -108572,92

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Yhteensä -172,25 -229,67

Poistot ja arvonalentumiset yht. -172,25 -229,67

Liiketoiminnan muut kulut

Toimitilakulut

Yhteensä -10271,84 -8926,07

Matkakulut

Yhteensä -10956,65 -8984,83

Koulutus- ja kurssitoiminta

Yhteensä -9706,32 -12453,86

Hallintokulut

Yhteensä -27650,57 -16436,11

Muut liikekulut

Yhteensä -119282,31 -93453,90

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -177867,69 -140254,77

Tuotto-/kulujäämä -241660,17 -213057,76

Varainhankinta

Tuotot

Jäsen- ja kannatusmaksut

Yhteensä 175223,53 179158,90

Kulut

Varainhankinnan kulut

Yhteensä -100000,00 0,00

Metsätilan tuotot

Yhteensä 62023,66 80451,35

Metsätilan kulut

Yhteensä -37104,13 -3589,09

Varainhankinta yhteensä 100143,06 256021,16

Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoitustuotot

19

19


Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta

Yhteensä 10525,95 11519,35

Rahoitustuotot yhteensä 10525,95 11519,35

Rahoituskulut

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

Yhteensä -479,32 -417,04

Rahoituskulut yhteensä -479,32 -417,04

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 10046,63 11102,31

T u o t t o-/k u l u j ä ä m ä e n n e n

S a t u n n a i s i a e r i ä -131470,48 54065,71

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Yhteensä 71751,32 11478,40

Satunnaiset kulut

Yhteensä -42504,72 0,00

Satunnaiset erät yhteensä 29246,60 11478,40

T i l i k a u d e n t u l o s e n n en t i l i n -

P ä ä t ö s s i i r t o j a j a v e r o j a -102223,88 65544,11

Tilinpäätössiirrot

Vapaaeht. Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Yhteensä 10000,00 -15000,00

Siirto rahastoon/rahastosta

Yhteensä 0,00 -40000,00

Tilinpäätössiirrot yhteensä 10000,00 -55000,00

T i l i k a u d e n y l i - / a l i j ä ä m ä -92223,88 10544,11

Liittojen yhdistymiseen liittyvään aiesopimukseen perustuen palautettiin tasinkona kertomusvuoden

lopussa yhdistyksille jäsenmaksuja 100.000 euroa.

Lappeenranta 15. päivänä maaliskuuta 2010

Tilintarkastajien tilinpäätösmerkinnät.

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Lappeenranta 30. päivänä maaliskuuta 2010

Jyrki Jauhiainen

Leena Kola

20

20


Maataloustuottajain Etelä-Karjalan Liitto

MTK-Etelä-Karjala ry:n jäsenille

Tilintarkastuskertomus

jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain

säännösten perusteella.

Olemme tarkastaneet Maataloustuottajain

Etelä-Karjalan Liitto MTK-Etelä-Karjala

ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon

tilikaudelta 1.1.—31.12.2009. Johtokunta

on laatinut toimintakertomuksen ja

tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman,

taseen ja liitetiedot. Suorittamamme

tarkastuksen perusteella annamme lausunnon

tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan

mukaisesti. Kirjanpitoa

sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita,

sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu

riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi,

ettei tilinpäätös sisällä olennaisia

virheitä tai puutteita. Hallinnon

tarkastuksessa on selvitetty johtokunnan

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös

on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen

laatimista koskevien muiden

säännösten ja määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää

92223,88 euroa, antaa kirjanpitolaissa

tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät

tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta

ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös

voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus

myöntää yhdistyksen hallituksen jäsenille

tarkastamaltamme tilikaudelta.

Lappeenrannassa 30. päivänä maaliskuuta

2010

Jyrki Jauhiainen

toimitusjohtaja

Leena Kola

toimistonhoitaja

Yhdistysten maksamat jäsenmaksut 2009

Yhdistys V. 2009 v. 2008 €

Joutseno 17803 17823

Lappee 33688 33811

Lemi 10880 10866

Luumäki 15579 16176

Parikkala seutu 34533 34010

Savitaipale 17663 17245

Suomenniemi 1832 1702

Taipalsaari 9445 9655

Vuoksi 23071 23061

Ylämaa 9506 9650

Yhteensä 174000 174000

Yhdistyksille on palautettu 100.000 euroa vuoden 2009 maksettujen jäsenmaksujen suhteessa.

21 21


Maataloustuottajain yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit 2009

Joutseno

pj. Pasi Parvinen

siht. Kari Pettinen

Lappee

pj. Risto Talonpoika

siht. Antti Tamminen

Lappeenranta

pj. Jari Makkonen

siht. Pauli Löppönen

Lemi

pj. Antti Suonio

siht. Tiina Huttunen

Luumäki

pj. Esa Pelkonen

siht. Jarmo Strandman

jäs.siht- Päivi Pukki

Parikkala seutu

pj. Timo Neuvonen

siht. Päivi Kosonen

Savitaipale

pj. Jouni Muukka

siht. Anne Niinimäki

Suomenniemi

pj. Jussi Karhula

siht. Pekka Halinen

Taipalsaari

pj. Ilpo Kolhonen

siht. Sari Kantonen

Vuoksi

pj. Heikki Liukkonen

siht. Minna Nikko

Ylämaa

vpj. Erkki Outinen

siht. Tiina Metso

Markkinointiyritysten hallintoa Etelä-Karjalasta v. 2009

Markkinointiyritysten keskeisimmissä

luottamustehtävissä ovat olleet seuraavat

henkilöt

Keskusosuusliike Valio

hallintoneuvosto

mv Matti Siitonen Parikkala

JärviSuomen Portti Osuuskunta

hallintoneuvosto

mv Aarto Kosunen (pj) Rautjärvi

mv. Paavo Lapatto Savitaipale

mv Osmo Lamponen Lemi

Tuottajain Maito

hallitus

mv Matti Siitonen Parikkala

emäntä Päivi Ylä-Outinen Ylämaa

Osuuskunta Metsäliitto

hallitus

mh Timo Saukkonen

Rautjärvi

22

22


Maataloustilastoja Etelä-Karjalasta

Tilaluvun kehitys 1995-2009

(lähde te-keskus)

v.1995 v.2000 v.2005 v.2008

muutos muutos

2009 08-09 95-09

Imatra 90 73 65 65 64 -1,56 % -28,89 %

Joutseno 234 189 160 147

Lappeenranta 565 457 406 384 525 -1,14 % -34,29 %

Lemi 184 136 118 115 113 -1,77 % -38,59 %

Luumäki 279 217 193 185 180 -2,78 % -35,48 %

Parikkala 508 397 360 327 314 -4,14 % -38,19 %

Rautjärvi 128 88 77 72 71 -1,41 % -44,53 %

Ruokolahti 195 154 135 127 122 -4,10 % -37,44 %

Savitaipale 258 185 154 147 138 -6,52 % -46,51 %

Suomenniemi 66 42 32 32 31 -3,23 % -53,03 %

Taipalsaari 140 112 100 98 95 -3,16 % -32,14 %

Ylämaa 148 118 105 108 111 2,70 % -25,00 %

Liitto yht. 2795 2168 1905 1807 1764 -2,44 % -36,89 %

Lypsykarjatilojen kehitys 1995-2009

1995 2000 2005 2008 2009 muutos 08-09 muutos 95-09

Imatra 16 10 7 4 4 0,0 % -75,0 %

Joutseno 74 49 30 24

LPR 194 115 78 49 70 -4,1 % -73,9 %

Lemi 71 42 34 26 26 0,0 % -63,4 %

Luumäki 91 50 36 20 18 -10,0 % -80,2 %

Parikkala 225 156 110 78 72 -7,7 % -68,0 %

Rautjärvi 61 33 27 19 19 0,0 % -68,9 %

Ruokolahti 98 65 46 28 27 -3,6 % -72,4 %

Savitaipale 109 81 59 38 38 0,0 % -65,1 %

Suomenniemi 23 14 13 8 7 -12,5 % -69,6 %

Taipalsaari 51 39 27 21 19 -9,5 % -62,7 %

Ylämaa 65 34 24 15 12 -20,0 % -81,5 %

Etelä-Karjala 1078 688 491 330 312 -5,5 % -71,1 %

23

23


Maidontuotannon kehitys 1995-2009

1000 l 1995 2000 2005 2008 2009 väh 08-09 väh. 95-09

Imatra 853 723 532 454 431 -5,1 % -49,5 %

Joutseno 6006 4719 3 907 3 875

LPR 13257 11041 10 556 9 579 13 659 1,5 % -29,1 %

Lemi 4792 4263 4 151 4 049 4 174 3,1 % -12,9 %

Luumäki 5578 4888 4 187 3 467 3 617 4,3 % -35,2 %

Parikkala 15550 15446 15 821 15 707 15 622 -0,5 % 0,5 %

Rautjärvi 3641 2962 3 172 2 806 2 855 1,7 % -21,6 %

Ruokolahti 5637 5206 4 632 3 544 3 562 0,5 % -36,8 %

Savitaipale 8082 8417 8 354 8 009 8 087 1,0 % 0,1 %

Suomenniemi 1128 937 998 711 651 -8,4 % -42,3 %

Taipalsaari 3610 3931 4 570 4 379 4 407 0,6 % 22,1 %

Ylämaa 4414 3256 2 538 2 015 2 006 -0,4 % -54,6 %

Etelä-Karjala 72548 65789 63 418 58 595 59 071 0,8 % -18,6 %

MTK-Etelä-Karjalan viimeinen toimintavuosi

Vuoden 2010 alusta aloittaa toimintansa Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen liitto

MTK-Kaakkois-Suomi. Aiesopimuksen perusteella MTK-Etelä-Karjalan säännöt muuttuivat

nimen ja toimialueen osalta ja MTK-Kymenlaakso purkautui.

Syyskokous valitsi kokonaisuudessaan uuden johtokunnan, hyväksyi uudelle liitolle vuoden

2010 talousarvioin, jäsenmaksut sekä toimintasuunnitelman, jotka ovat esitetty jäljempänä.

24

24


Vuoden 2010 alusta aloitti MTK-Kaakkois-Suomi toimintansa. Toimialue käsittää Etelä-

Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat.

Yhteystiedoissa on 2010 pääosaltaan vain Etelä-Karjalan osoitteisto.

Vuosi 2010

25

25


Vuoden 2010 toimintasuunnitelma

MTK-Kaakkois-Suomi ry

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen

Liitto MTK-Kaakkois-Suomi ry toimii

tuottajajärjestön alueellisena etujärjestönä.

Toiminnan tarkoituksena on viljelijöiden,

metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien

taloudellisten, sosiaalisten ja

yhteiskunnallisten oikeuksien turvaaminen

ja kehittäminen. Liitto vaikuttaa

alueellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden

kanssa kunta-, alue- ja valtakuntatasolla

tehtäviin päätöksiin tavoitteena

turvata perusjäsenille tasavertaiset toimintamahdollisuudet.

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen

Liitto MTK-Kaakkois-Suomi ry aloittaa

toimintansa 1.1.2010. MTK-Etelä-

Karjalan ja MTK-Kymenlaakson voimavarojen

yhdistäminen lisää mahdollisuuksia

kehittää toimintaa ja tarjota jäsenistölle

entistä parempaa palvelua ja

edunvalvontaa.

Liiton johtokunta laatii toimintavuoden

aikana liitolle toimintastrategin ja sen

perusteella linjaa käytännön toteutuksen.

Hyviä toimintatapoja jatketaan ja levitetään

koskemaan koko toimialuetta.

Tuottajayhdistysten aktiivinen toiminta

on koko tuottajajärjestön kivijalka. Liitto

järjestää yhdistysten luottamushenkilöille

neuvottelupäiviä ajankohtaisista aiheista

sekä tarvittaessa erityisaiheisiin painottuvia

koulutustilaisuuksia. Liiton edustajat

ovat mukana yhdistysten virallisissa

kokouksissa sekä mahdollisuuksien mukaan

myös muissa tilaisuuksissa. Liitto

tukee ja avustaa yhdistyksiä käytännön

työn toteutuksessa.

Valtion aluehallinnon rakenne muuttuu

vuoden 2010 alussa, kun useiden nykyisten

aluehallintoviranomaisten tehtäviä

kootaan alueellisiin elinkeinokeskuksiin.

Alueellisessa kehittämisessä maakunnallisten

liittojen rooli tulee myös korostumaan.

Liitto jatkaa yhteistyötä maakunnallisten

liittojen ja ELY-keskuksen ja

sen eri toimintasektoreiden kanssa mm.

yhteistyöryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Liitto vaikuttaa hallinnon kehittämiseen

siten, että viljelijöiden, metsänomistajien

ja maaseutuyrittäjien palvelut turvataan

ja heidän toimintaedellytyksiään parannetaan.

Ympäristö- ja maapolitiikan vaikutus

jäsenten työhön tulee edelleen korostumaan.

Liitto on mukana Kymijoen-

Suomenlahden sekä Vuoksen vesienhoitoalueiden

vesienhoitosuunnitelman toteutuksen

suunnittelussa. Liitto vaikuttaa

maakunnalliseen maankäytön suunnitteluun

siten, että jäsenten ammatinharjoittamisen

kehittymisen mahdollisuudet

turvataan.

Sosiaalipolitiikassa liitto tukee keskusliiton

työtä viljelijöiden sosiaaliturvan kattavuuden

parantamiseksi ja järjestelmien

selkeyttämiseksi. Liitto kiinnittää huomiota

lomitusjärjestelmän ja työterveyshuollon

toimivuuden ja rakenteiden parantamiseen.

Maatalouden tukijärjestelmä ja tukiehtojen

soveltaminen käytäntöön muuttuu

joka vuosi. Liitto järjestää EU-avustajille

koulutustilaisuuden, jossa avustajat koulutetaan

uusiin käytäntöihin. Liitto järjestää

yhdessä sidosryhmien kanssa viljelijöiden

EU-tukikoulutuksia.

26

26


Liitto jatkaa ja kehittää yhteistyötä naapuriliittojen

kanssa. Etelä-Suomen yhteisvaliokuntien

toimintaa jatketaan.

Liitto vaikuttaa myös koko tuottajajärjestön

toiminnan ja rakenteen kehittämiseen.

Alueellisessa kehittämistoiminnassa

liitto on mukana alueellisissa työryhmissä

ja toimikunnissa. Liitto painottaa

maaseudun huomioimista kehittämistoimia

kohdennettaessa.

Liitto varaa riittävät resurssit maaseutunuorten

monipuoliseen toimintaan ja

uusien toimintojen kehittämiseen. Vuosittain

toistuvina tapahtumina jatketaan

farmiliigakiertuetta, maaseutumarkkinoita

ja kesätansseja. Valtakunnan tasolla

maaseutunuoret osallistuvat kevät- ja

syysparlamentteihin, koulutustilaisuuksiin

sekä edunvalvontaan keskusliiton

nuorten toiminnassa. Nuoret ovat aktiivisesti

mukana tapahtumissa, joissa edistetään

suomalaisen ruuan arvostusta sekä

maaseutuelinkeinojen aseman turvaamista.

Liitto tehostaa sekä sisäistä että ulkoista

viestintää. Sisäisen viestinnän pääpaino

on sähköpostin ja Reppu-sivujen hyödyntämisessä.

Liitto kutsuu tiedotusvälineiden

edustajia järjestämiinsä tilaisuuksiinsa

sekä avustaa toimittajia hankkimalla

taustamateriaalia ja etsimällä haastattelukohteita.

Liitto toimittaa julkisuuteen

tiedotteita ja kannanottoja ajankohtaisista

aiheista. Liitto on mukana erilaisissa

yleisötapahtumissa.

Liitto seuraa verotuksen toteutusta ja

tukee keskusliiton työtä verotuksen kehittämiseksi

jäsenkunnan tarpeiden mukaiseksi.

Liitto järjestää perinteiset veropäivät

sekä yhdessä tuottajayhdistysten

kanssa viljelijöille tarkoitettuja veroneuvontatilaisuuksia.

Kuluttajatyötä jatketaan edelleen kertomalla

eri tilaisuuksissa suomalaisen ruuan

tuottamisesta, terveydestä ja turvallisuudesta.

Toimitaan yhdessä muiden

alueellisten ruokatoimijoiden kanssa

yhteistyössä alueellisen tuotannon edistämiseksi

ja ruokatiedon lisäämiseksi.

Liitto järjestää jäsenille yhdessä tuottajayhdistysten

ja maaseutunuorten kanssa

jo perinteiksi muodostuneita ulkoilutapahtumia.

Liiton toiminnan painopisteet vuonna 2010

I MTK-järjestön yhteiset avaintavoitteet

ja toimenpiteet.

1. Edunvalvonta

- tunnistamme jäsentemme tarpeet

analysoimme ja ennakoimme toimintaympäristöä

- olemme vahvoja asiantuntijoita

2. Oikeus maa- ja metsäomaisuuteen

- turvamme jäsentemme maa- ja metsäomaisuuden

omistus- ja käyttöoikeuden

3. Vahva vaikutus jäsentemme elämääntoimintamme

vaikuttaa vahvasti ja myönteisesti

jäsenten

hyvinvointiin, sosiaalisen tasa-arvoon,

elinkeinojen menestykseen ja kannattavuuteen

4. Parempaan yhteistyöhön

- syvennämme yhteistyötä sidosryhmiemme

kanssa ja tiivistämme yhteyksiä

jäsenten ja kuluttajien välillä

5. Uusia elinkeinoja

- ennakoimme maaseudun uusia liiketoimintamahdollisuuksia

ja edistämme

niiden kannattavaa hyödyntämistä

27

27


6. Kestävään kehitykseen maaseudulla

järjestömme on maaseudun elinkeinojen

kestävän kehityksen suunnannäyttäjä

7. Oikeat voimavarat edunvalvontaan.

Järjestöllämme on

oikein mitoitetut ja kohdennetut voimavarat

tehokkaat toimintatavat

tarkoituksen mukainen, kaikkia jäseniä

tasapuolisesti palveleva organisaatio

8. MTK on motivoiva ympäristö

järjestömme on kiinnostava ja motivoiva

nykyisille ja tuleville jäsenille sekä luottamus-

ja toimihenkilöille

II MTK-Kaakkois-Suomen toiminnan

alueelliset painopisteet.

1. Liiton toiminta

luottamushenkilöiden ja jäsenten yhteenkuuluvuuden

ja yhteishengen luominen

uuden liiton strategian luominen

2. Liitto /yhdistystoiminta

yhdistystoiminnan aktivoiminen ja vireyttäminen

3. Koulutustoiminnan järjestäminen

Luottamushenkilöiden järjestökoulutuksen

toteuttaminen

Toimihenkilöiden ammattitaidon ja sektoriosaamisen

vahvistaminen

Jäsenten ammattitaidon parantamisen

tarpeesta lähtevä koulutus

4. Ympäristö- ja maapolitiikka

vesienhoitosuunnitelmien toteutukseen

liittyvät asiat

maankäytön suunnittelu

kaavoituskysymykset

Sosiaalipolitiikka

lainsäädännön toteutuksen seuranta

- työterveyshuolto

-lomitus

- henkinen jaksaminen

6. Maaseutunuoret

jäsenhankinta

uusien viljelijöiden huomioiminen

koulutus- ja virkistystoiminta

7. Viestintä

sisäistä ja ulkoista viestintää tehostetaan

hyödynnetään järjestön sähköisiä viestintäkanavia

8. Kuluttajatyö

edistetään kotimaisen ja alueellisen ruuan

arvostusta

maaseutuelinkeinojen tunnetuksi tekeminen

ja arvostuksen lisääminen

28

28


Vuoden 2010 talousarvio ja yhdistysten jäsenmaksut

Mtk-kaakkois-suomi Talousarvio 2010

Myyntituotot

Koulutus- ja kurssitoiminta 10 000 €

Muut yleistuotot 2 200 €

Myynti yhteensä 12 200 €

L i i k e v a i h t o 12 200 €

Liiketoiminnan muut tuotot

Vuokratuotot 11 400 €

Muut tuotot 17 000 €

Liiketoiminnan muut tuotot yht. 28 400 €

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -183 500 €

Henkilösivukulut -6 000 €

Eläkekulut -30 000 €

Muut henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä -219 500 €

Poistot ja arvonalentumiset -2 000 €

Liiketoiminnan muut kulut

Toimitilakulut -15 000 €

Kone- ja kalustokulut -500 €

Matkakulut -36 000 €

Koulutus- ja kurssitoiminta -35 500 €

Hallintokulut -51 000 €

Muut liikekulut -213 100 €

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -351 100 €

Tuotto-/kulujäämä -532 000 €

Varainhankinta

Tuotot

Jäsen- ja kannatusmaksut 440 000 €

Metsätilan tuotot 20 000 €

Metsätilan kulut -2 000 €

Varainhankinta yhteensä 458 000 €

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot 53 000 €

Muut korko- ja rahoitustuotot -21 000 €

Rahoitustuotot yhteensä 32 000 €

29 29


Rahoituskulut

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 490 000 €

Satunnaiset tuotot ja kulut avustukset, siirrot 42 000 €

Ylijäämä 0 €

Yhdistysten jäsenmaksut 2010

Yhdistys j-maksu jäsenmaksu ero ero

2009 2010 € %

Joutseno 18040 16967 -1073 -5,95

Lappee 33895 35123 1228 3,62

Lemi 10844 10328 -516 -4,76

Luumäki 14497 16664 2167 14,95

Parikkalan seutu 35408 39061 3653 10,32

Savitaipale 17810 18899 1089 6,11

Suomenniemi 2010 2310 300 14,95

Taipalsaari 9103 8561 -542 -5,95

Vuoksi 23218 23929 711 3,06

Ylämaa 9136 10502 1366 14,95

Anjalankoski 39437 40889 1452 3,68

Elimäki 39421 41370 1949 4,94

Iitti 32413 34141 1728 5,33

Jaala-Kuusankoski 13268 14182 914 6,89

Kymi 5413 5743 330 6,09

Miehikkälä 17850 18975 1125 6,30

Pyhtää 6330 6599 269 4,24

Ruotsinpyhtää 7395 7876 481 6,50

Valkeala 30626 31406 780 2,55

Vehkalahti 17457 18451 994 5,70

Virolahti 18252 19077 825 4,52

Yhteensä 401823 421051 19228

30

30


Vuoden 2010 osoitteisto

MTK-Kaakkois-Suomi

Liiton johtokunta

puheenjohtaja

Reino Parkko Munkamäentie 116 47150 Raussila

050 384 0647 reino.parkko@pp1.inet.fi

varapuheenjohtaja

Juhani Laihia Kuuselantie 37 55610 Imatra

040 514 7510 juhani.laihia@pp.inet.fi

Marketta Aro Sydänmaantie 115 45370 Valkeala

040 562 3788 marketta@marketta.net

Anni Kekki Korvenkyläntie 49 55300 Rauha

050 575 2171 annikekki@hotmail.com

Tero Kiviaho Kiviahontie 31 47610 Kymentaka

050 583 1179 tero.kiviaho@kotikone.fi

Jaakko Koskinen Kitulantie 147 49570 Kannusjärvi

0400 910 206 jaakko.koskinen@pp5.inet.fi

Timo Neuvonen Kirkontie 758 59520 Saari kk

050 541 2084 timo.neuvonen1@luukku.com

Kari Niemi Lehdonpääntie 13 45100 Kouvola

0400 962 257 kari.niemi@kymp.net

Risto Sairannen Suo-Anttilantie 332 54530 Luumäki

0400 155 424 risto.sairanen@pp.inet.fi

Arto Vuorela Hirvikoskentie 242A 49290 Vastila

0500 863 153 arto.vuorela@pp.inet.fi

Johtokunnan työvaliokunta

puheenjohtaja

Reino Parkko Munkamäentie 116 47150 Raussila

050 384 0647 reino.parkko@pp1.inet.fi

Juhani Laihia Kuuselantie 37 55610 Imatra

040 514 7510 juhani.laihia@pp.inet.fi

Anni Kekki Korvenkyläntie 49 55300 Rauha

050 575 2171 annikekki@hotmail.com

Kari Niemi Lehdonpääntie 13 45100 Kouvola

0400 962 257 kari.niemi@kymp.net

sihteeri

Pauliina Okkonen

31

31


Etelä-Suomen (Etelä-Karjala,Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa) yhteiset valiokunnat

Energiavaliokunta

Kimmo Jokiranta Anjalantie 2005 as 2 45610 Koria

0400 824 015

Vesa Parvinen Melkoniementie 607 9310 Särkisalmi

0500 177 269 vesa.parvinen@pp.inet.fi

Luomuvaliokunta

Marketta Aro Sydänmaantie 115 45370 Valkeala

040 562 3788 marketta@marketta.net

Mika Ala-Outinen Nikkiläntie 124 54800 Savitaipale

050 594 9419 mikaala@luukku.com

Maitovaliokunta

Timo Neuvonen Kirkontie 758 59520 Saari kk

050 541 2084 timo.neuvonen1@luukku.com

Reino Parkko Munkamäentie 116 47150 Raussila

050 384 0647 reino.parkko@pp1.inet.fi

Sosiaalivaliokunta

Pirjo Matikainen Sammallammentie 70 47650 Kimola

050 3776230 pirjo.matikainen@keskusta.fi

Matti Seitsonen Seitsolantie 39 46810 Anjalankoski

0500 753 763 matti.seitsonen@pp.inet.fi

Verovaliokunta

Jaakko Koskinen Kitulantie 147 49570 Kannusjärvi

0400 910 206 jaakko.koskinen@pp5.inet.fi

Pekka Vihtonen Kievarintie 6 54800 savitaipale

05 416 0731 pekka.vihtonen@lkv.com

Viljavaliokunta

Juhani Laihia Kuuselantie 37 55610 Imatra

040 514 7510 juhani.laihia@pp.inet.fi

Arto Vuorela Hirvikoskentie 242A 49290 Vastila

0500 863 153 arto.vuorela@pp.inet.fi

Ympäristövaliokunta

Matti Ahvonen Etulinja 28 54100 Joutseno

050 523 5483 matti.ahvonen@gmail.com

Kari Niemi Lehdonpääntie 13 45100 Kouvola

0400 962 257 kari.niemi@kymp.net

32

32


Maaseutunuorten valiokunta 2010

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Esa Kiiski Mia Ylä-Outinen Heini Mäkelä

Hovioikeudenkatu 16

45100 Kouvola

0400 230 580

heini.makela( at )mtk.fi

Anjalankoski

Elimäki

Iitti

Jaala-

Kuusankoski

Joutseno

Kymi

Jäsen

Henna Pekala

Veikontie 10 G

46920 Anjalankoski

040 726 8527

henna.villikka( at )webinfo.fi

Mia Ylä-Outinen

Loviisantie 4 B 14

47200 Elimäki

050 490 8157

miaylaoutinen( at )elimakelainen.com

Tero Kiviaho

Kiviahontie 31

47610 Kymentaka

050 583 1179

tero-kiviaho( at )kotikone.fi

Esa Lehtinen

Kelkantie 55

46570 Saaramaa

0400 600 309

lehtinen77( at )gmail.com

Matti Kymäläinen

Laamantie 80

54100 Joutseno

040 587 4256

matti.j.kymalainen( at )suomi24.fi

Olli Marttila

Virsumäentie 69

48600 Kotka

0407063127

marttila.olli( at )gmail.com

33

33

Varajäsen

Matti Seitsonen

Seitsolantie 39

46810 Anjalankoski

0500 753 763

matti.seitsonen( at )pp.inet.fi

Eija Hannula

Palontie 199

07990 Ruotsinkylä

040 558 6154

eija.lehtomaki( at )hotmail.com

Juha Talikka

Mäki-Mattilantie 1

47310 Haapakimola

050 512 2215

juhta( at )kotikone.fi

Juho Stuffer

juho.stauffer( at )gmail.com

Antti Karhu

Nurmelantie 81

45810 Pilkanmaa

040 565 3223

antti.karhu( at )pp7.inet.fi

Heikki Pukero

Nietjärventie 46

54100 Joutseno

Marita Vanhala

Kontiontie 20

48410 Kotka 41

050 545 4076

marita.vanhala ( at )kymp.net


Lappee

Lemi

Luumäki

Miehikkälä

Parikkalan seutu

Pyhtää

Ruotsinpyhtää

Savitaipale

Suomenniemi

Risto Talonpoika

Laihalantie 673

54230 Nuijamaa

040 542 5152

risto.talonpoika( at )pp.inet.fi

Esa Kiiski

Kaamanniementie 360

54720 Laksiainen

050 3318125

esakiiski( at )luukku.com

Anni Simola

Rakkolantie 651

54500 Taavetti

monsteri03( at ) hotmail.com

Asko Laapas

Suurenkyläntie 100

49700 Miehikkälä

040 721 9991

asko.laapas( at )proagria.fi

Johannes Neuvonen

Kirkontie 758

59520 Saari kk

050 326 5056

johannes.neuvonen( at )luukku.com

Juha Muuronen

Metsäkyläntie 393

49540 Metsäkylä

juhamuuronen( at )msn.com

Olavi Pappila

Elimäentie 1770

07990 Ruotsinkylä

olavi.pappila( at )luukku.com

Antti Suurkaulio

Kauliontie 1154

54750 Välijoki

040-5631220

antti.suurkaulio( at )elisanet.fi

Antti Kohopää

Eija Räikkönen

Nyrhiläntie 101

53850 Lappeenranta

040 5505745

eija_raikkonen( at )suomi24.fi

Susanna Suonio

Sairalantie 691

54710 Lemi

040 5642638

susanna( at )suoniontila.fi

Timo Töyrylä

Mika Likander

Yhdyspolku 2

49700 Miehikkälä

0500 956 013

mika.likander( at ) ilmakuvakeskus.com

Juho Anttonen

Aaojantie 305

59310 Särkisalmi

041 433 6887

juho.anttonen( at )luukku.com

Lars Jespars

Pirtnuorantie 79 B

49270 Pyhtää

040 774 0238

lars.jespars( at )live.com

Simo Huovi

Ruotilankuja 136

46730 Ruotila

040 571 0475

simo.huovi( at )luukku.com

Janne Jukkara

Nieriantie 3 B7

54800 Savitaipale

046 882 1044

jakki_85( at )luukku.com

Ville Viitikka

Laamalantie 111

34 34


Taipalsaari

Valkeala

Vehkalahti

Virolahti

Vuoksi

(Ylämaa)

Harri Kontunen

Rantalahdentie 46

54930 Levänenn

040 595 3291

harrikontunen( at )hotmail.com

Mikko Mattila

Rantakallionkuja 61

45330 Harju

0400 122 958

mattilamikko( at )suomi24.fi

Juha Kivelä

Turkiantie 184 as 1

49660 Pyhältö

040 700 6228

juha.kivela( at )webinfo.fi

Lauri Heimala

Piispantie 529

49980 Ravijoki

lauriheimala( at )hotmail.com

Helena Pesonen

Näpinmäenkatu 4

56800 Simpele

040 760 2735

hm( at )luukku.com

Pekka Helkala

kaipialantie 62

53100 Lappeenranta

040 517 8370

pekka.helkala( at )pp2.inet.fi

52420 Pellosniemi

0500 293 967

viitikka( at )nettilinja.fi

Simo Vitikainen

Kuorepolku 11

54915 Saimaanharju

simo.vitikainen( at )elisanet.fi

Heli Knuutila

heli.knuutila( at )helsinki.fi

Mikko Kemppi

Vähäniityntie 193

49510 Husula

0400 173 621

kemppimikko( at )hotmail.com

Heli Hollanti

Kirkontie 309

49900 Virolahti

040 589 0632

winters.tale( at )kolumbus.fi

Heikki Inkinen

Pauniintie 20

56210 Virmutjoki

05 434 8152

inkinenheikki( at )hotmail.com

Inari Pitkänen

Tuohikotintie 565

54800 Savitaipale

0503494185

viuHti.87( at )suomi24.fi

35

35


MTK

Valtuuskunta

Arja Berg Niukkalantie 556 59720 Niukkala

040 546 1953 arja.berg@pp2.inet.fi

Matti Seitsonen Seitsolantie 39 46810 Anjalankoski

0500 753 763 matti.seitsonen@pp.inet.fi

Reino Parkko Munkamäentie 116 47150 Raussila

050 384 0647 reino.parkko@pp1.inet.fi

Johtokunta

Kyösti Harju Rasalantie 17 53300 LPR

0400 557 075 kyosti.harju@mtk.fi

Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit 2010

Anjalankoski

Elimäki

Iitti

Jaala-

Kuusankoski

Joutseno

Puheenjohtaja

Lasse Siukkola

Korventie 271

46810 Anjalankoski

05 365 8006, 040 547 4206

lasse.siukkola( at )pp.inet.fi

Reijo Käki

Elimäentie 2298

47200 Elimäki

0500 893 610

reijo.kaki( at )proagria.fi

Minna Pitkänen

Kananojantie 303

47490 Mankala

040 742 2697

minna.pitkanen( at )jippii.fi

Leena Väärälä-Vesa

Mettikyläntie 385

47650 Kimola

040 533 5664

leena.vaarala-vesa( at )pp.inet.fi

Anni Kekki

Korvenkyläntie 49

55300 Rauha

050 575 2171

annikekki( at )hotmail.com

36

36

Sihteeri

Sanna Seitsonen

Seitsolantie 39

46810 Anjalankoski

050 336 7934

sanna.seitsonen( at )luukku.com

Raija Mettälä

Heikkiläntie 31

47260 Ratula

040 523 1485

raija.mettala( at )pp.inet.fi

Juha Talikka

Mäki-Mattilantie 1

47310 Haapakimola

050 512 2215

juhatalikka( at )gmail.com

Tapani Mikkola

Ahvenistontie 191

47710 Jaala

05 386 113, työ 05 886 141

0400 258 003

tapani.mikkola( at )pp1.inet.fi

Kari Pettinen

Rajalantie 28

55100 Imatra

05 437 6009,

040 723 4256

kari.pettinen( at )gmail.com


Kymi

Lappee

Lappeenranta

Lemi

Luumäki

Miehikkälä

Parikkalan

seutu

Pyhtää

Timo Vanhala

Pernoontie 860

48410 Kotka

05 260 0544, 050 309 9544

timo.vanhala( at )kymp.net

Risto Talonpoika

Laihalantie 673

54230 Nuijamaa

040 542 5152

risto.talonpoika( at )pp.inet.fi

Jari Makkonen

Matkamiehenkatu 15

53100 Lappeenranta

0500 152 832

jari.makkonen( at )metsaliitto.fi

Antti Suonio

Sairalantie 691

54710 Lemi

050 454 7043

0400 962 257

antti.suonio( at )pp.inet.fi

Eino Juvakka

Toikkalantie 33

54530 Luumäki

050 540 6838

einoj( at )elisanet.fi

Jaakko Lappi

Ukonkorventie 125

49770 Salomiehikkälä

05 347 8455, 0400 164 990

jaakko.lappi( at )luukku.com

Timo Neuvonen

Kirkontie 758

59520 Saari kk

050 541 2084

timo.neuvonen1( at )luukku.com

Arto Vuorela

Hirvikoskentie 242

49290 Vastila

05 353 8153, 0500 863 153

arto.vuorela( at )pp.inet.fi

Ilkka Sihvola

Kunnarinkuja 38

48600 Karhula

05 260 0523, 050 401 9280

ilkka.sihvola( at )elisanet.fi

Ilpo Sientola

Suo-Kiialantie 199

53100Lappeenranta

0400 819 661

ilpo.sientola( at )pp.inet.fi

Pauli Löppönen

Kilkinsaarentie 120

54930 Levänen

040 726 8471

pauli.lopponen( at )pp1.inet.fi

Tiina Huttunen

Huttulantie 796

54820 Kotimäki

050 377 3302

thonkatukia( at )luukku.com

Jarmo Strandman

Heikkilänkuja 23

54510 Uro

05 424 312

0500 175 684

jarmo.strandman(at)luukku.com

Jari Kuokka

Kotolantie 25

49930 Vaalimaa

040 555 8089

jari.kuokka( at )pp1.inet.fi

Päivi Kosonen

Rantatie 16

59310 Särkisalmi

020 747 2649

paivi.kosonen( at )proagria.fi

Thomas Vintervik

Talvitie 73

49220 Siltakylä

040 822 8976

thomas.vintervik( at )kymp.net

37

37


Ruotsinpyhtää

Savitaipale

Suomenniemi

Taipalsaari

Valkeala

Vehkalahti

Virolahti

Rauno Pekkola

Turkkilantie 204

07990 Ruotsinkylä

019 619 570, 040 701 4226

rauno.pekkola( at )elisanet.fi

Jouni Muukka

Lamminpääntie 183

54770 Heituinlahti

05 428 818

050 355 5580

jouni.muukka( at )pp.inet.fi

Jussi Karhula

Kuusenhaontie 39 A

52830 Suomenniemi

050 589 5657

jussi.karhula( at )elisanet.fi

Ilpo Kolhonen

Suur-Saimaantie 780

54920 Taipalsaari

05 414 1741

040 544 0912

Ilpo.kolhonen( at )reppu.net

Kari Niemi

Lehdonpääntie 13

45100 Kouvola

040 704 4696

kari.niemi( at )kymp.net

Jaakko Koskinen

Kitulantie 147

49570 Kannusjärvi

05 345 2206, 0400 910 206

jaakko.koskinen( at )pp5.inet.fi

Timo Ristola

Huhtapolku 8

49960 Ala-Pihlaja0400 930 261

timo( at )talkkarit.net

Sakari Salmela

Salmelankuja 83

49290 Vastila

05 353 9160, 050 320 7516

sakari.salmela( at )pp.inet.fi

Anne Niinimäki

Elomäentie 256

54770 Heituinlahti

05 467 824

040 517 4255

anne.niinimaki( at )pp.inet.fi

Pekka Halinen

Karkauksentie 439

52830 Suomenniemi

015 417 612

0500 853 048

pekka.halinen( at )kolumbus.fi

Sari Kantonen

Kivistöntie 99

54940 Solkei

050 305 8382

ari.kantonen( at )pp.inet.fi

Jouko Pasi

Joenrannantie 73

46430 Tirva

05 333 652, 040 723 6010

jouko.pasi( at )kymp.net

Pirjo Seppälä

Sibeliuskatu 26

49400 Hamina

05 354 3234

pirjo.seppala( at )pp6.inet.fi

Varasihteeri:

Päivi Peltola

Turkiantie 350 as. 1

49660 Pyhältö 040 500 5037

paivi.peltola( at )pp6.inet.fi

Jari Kuokka

Kotolantie 25

49930 Vaalimaa 040 555 8089

jari.kuokka( at )pp1.inet.fi

38

38


Vuoksi

Heikki Liukkonen

Kokkokalliontie 84

56140 Äitsaari

05 474 6116

050 595 7174

heikki.liukkonen( at )pp.inet.fi

Minna Nikko

Ilmeentie 96

55700 Imatra

050 592 6086

seppo.naveri( at )luukku.com

Metsänhoitoyhdistykset

Etelä-Karjala mhy

Lappeenranta

Lavolankatu 10

53600 LAPPEENRANTA

Avoinna ma-pe 8-16

Puh. 020 413 4700

Ruokolahti

Toritie 1

56100 RUOKOLAHTI

Parikkala

Sahakuja 4

59100 PARIKKALA

Ylämaa

Koskentie 4

54410 Ylämaa

Helsinki

Simonkatu 6

00100 HELSINKI

Kaakko mhy

Hamina

Sibeliuskatu 34 B,

49400 Hamina

Puh. 040-5890 700

Miehikkälä

Keskustie 15 C,

49700 Miehikkälä

Puh.0400 - 505984

Virolahti

Virojoentie 7,

49900 Virolahti

Puh. 040 8339463

Kymenlaakso mhy

Elimäki

Vanhamaantie 22,

PL 38

47201 ELIMÄKI

Puh. 020 155 5200

Anjalankoski

Myllykoskentie 4

46800 MYLLYKOSKI

Kymi-Pyhtää

Temppelikatu 1

48700 KOTKA

Kausala

Rautatienkatu 21

47400 KAUSALA

Jaala

Jaalantie 97

47710 JAALA

Valkeala

Kustaa III-tie 9

45370 VALKEALA

Luumäki mhy

Riihitie 1, 54500 Taavetti

Puh. 05-6152200

Mänty-Saimaa mhy

Savitaipale

Kievarintie 7

54800 Savitaipale

Puh. 040-820 1163

Suomenniemi

Kirkonkyläntie 17

52830 Suomenniemi

39

39


Mela-asiamiehet ja vastaanotot

Kyösti Moilanen

Teräväläntie 36

56140 ÄITSAARI

020 630 0642

kyosti.moilanen @mela.fi

Vastaanotto vain ajanvarauksella

Kunnat:

Imatra

Parikkala

Rautjärvi

Ruokolahti

Helena Uski

Innalantie 115

54920 TAIPALSAARI

020 630 0669

helena.uski @mela.fi

Vastaanotot vain ajanvarauksella

Kunnat:

Lappeenranta

Lemi

Luumäki

Savitaipale

Suomenniemi

Jukka Lappi

Olli Pasila

Kuhatie 1 Tuomalantie 24

49900 VIROLAHTI 47440 SÄÄSKJÄRVI

020 630 0638 020 630 0653

jukka,lappi@mela.fi

olli.pasila@mela.fi

Vastaanotto vain ajanvarauksella

Vastaanotto vain ajanvarauksella

Kunnat:

Hamina

Kotka

Miehikkälä

Pyhtää

Virolahti

Kunnat:

Iitti

Kouvola

40

40


Veropalvelu

ProTalous Etelä-Karjala Oy

ProAgria Etelä-Karjala ry ja Maataloustuottajain Etelä-Karjalan liitto MTK-Etelä-Karjala ry perustivat

yhteisen tilitoimistoyhtiön vuonna 2006.

Järjestelyn tarkoituksena on varmistaa myös tulevaisuudessa laadukkaat talous- ja tilitoimistopalvelut

maatiloille ja maaseutuyrityksille koko Etelä-Karjalan alueella.

ProTalous Etelä-Karjala Oy:n palveluita ovat kirjanpito- ja veropalvelut,

talouden suunnittelu ja analysointi, ulkoistetut taloushallintopalvelut, omistajavaihdokset, lausunnot ja

isännöintipalvelut.

ProTalous Etelä-Karjala Oy

Pormestarinkatu 6, PL 46

53101 Lappeenranta

Puh. 020 747 2600 Fax. (05) 453 0008 www.proagria.fi/ek

Toimitusjohtaja

Antero Parkkonen 020 747 2613

Kirjanpitäjät

Eija Metso 040 357 8721

Toni Kaijalainen 040 801 9081

Henna Anttonen 040 357 8720

Päivi Kosonen, Parikkala 040 357 8719

Liiton alueella toimivat myös seuraavat maataloustuottajain tilitoimistot veroasioiden hoitajat:

Maataloustuottajain Joutsenon yhdistyksen tilitoimisto

. Keskuskatu 4 54100 Joutseno 05 413 2465

Maataloustuottajain Tili-Kiinteistö Oy

4800 Savitaipale 040 747 9440

Maatalouden tilitoimisto 54710 Lemi 05 414 6151

Tilitoimisto JänisSet/

Antti Jänis Kellomäentie 1 54920 Taipalsaari

0400 158 084 antti.janis@luukku.com

41

41


Tuottajain Maito

Tuottajain Maidon vaihde 010 381 143

Hankintapääll.

Antti Vauhkonen 010381 4030 050 384 0606

Kuljetus

Seppo Nieminen 010381 4840 050 384 1459

Tuotantoneuvojat

Savonlinna Kaija Laitinen-Tanhuamäki 050 3840 608

Lappeenranta Paula Pesari 050 3840 541

Kouvola Aila Loikkanen 050 3840 426

Osuuskunta Metsäliitto

Lappeenrannan piiritoimisto

Mannerheiminkatu 7 53900 LPR 010 462 4500 fax 010 462 4590

Piiripäällikkö Jari Makkonen 010 462 4501 0500 152 832

Apulaispiiripäällikkö Olli Kainulainen 010 462 4502 050 329 2548

Ostoista vastaavat

Parikkala Juha Vottonen 0500 259 501

Parikkala, Rautjärvi Tommi Hämäläinen 050 598 8439

Ruokol. Imatra Jukka Viskari 0500 321 520

Ruokol. Rautjärvi Kimmo Neuvonen 0500 256 724

Joutseno Tomi Asikainen 0500 307 340

Lappeenranta Matti Sirkiä 0500 152 838

Lappeenranta Veli-Matti Sulkula 0500 220 083

Lemi, Taipalsaari Kari Kaulio 0500 202 319

Luumäki 0500 152 834

Luumäki Antti Inkinen 050 598 8448

Savitaipale Jarmo Suutari 0500 166 195

Suomenniemi Marko Jurvanen 0500 165 929

Ylämaa Heli Siikonen 050 598 8438

Tapiola-ryhmä Etelä-Karjalassa

Lappeenranta,

Oksasenkatu 1, 53100 Lpr, puh. (05) 8879 5030, faksi (05) 411 7709

Lappeenranta, Prisma

Puhakankatu 9-11, 53600 Lpr, puh. (05) 451 7284

Joutseno,

Saimaantie 7, 54100 Joutseno, puh. (05) 453 4895

Imatra,

Lappeentie 16, 55100 Imatra, puh. (05) 687 6360

Parikkala,

Sahakuja 4, 59100 Parikkala

Maatilojen vakuuttamista hoitavat henkilöt:

Lappeenranta, Joutseno, Ylämaa, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi ja Taipalsaari

edustaja Jukka Hanska 050 412 2225

42

42


edustaja Marja Nurmela 050 351 4933

Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala

paikallispalvelupäällikkö Jarmo Muhli 0400 475 881

edustaja Pekka Javanainen (Imatra) 0400 657 829

edustaja Arvo Hinkkanen (Simpele) 0440 177 386

Lappeenranta

Pormestarinkatu 6

sähköposti

Parikkalan toimipiste

Rantatie 16, 59310 Särkisalmi

ProAgria Etelä-Karjala ry

PL 46, 53101 Lappeenranta

puh. 020 747 2600 (keskus),

fax (05) 453 0008

WWW- sivut: www.proagria.fi/ek

etunimi.sukunimi@proagria.fi

puh. ja telekopio 020 747 2649

Johtaja Eero Juntunen 020 747 2603

asiakaspalvelu Laila Mäkistenaro 020 747 2631

Talouspäällikkö Pirjo Taskula 020 747 2601

Toimistosihteeri Marja Oikkonen 020 747 2617

Talous- spv- neuvonta

Suunnitteluagronomi Kari Pulli 020 747 2604

Talous-spv-yritysneuvoja Juha Tynkkynen 020 747 2644

Talousneuvoja Anna Turunen 020 747 2615

Vero-tilitoimisto-laatu- atk-neuvonta

Yritys ja veroneuvonta Antero Parkkonen 020 747 2613

Tilitoimistopalvelut ja ProTalous Oy Eija Metso 040 357 8721

Henna Anttonen 040 357 8720

Päivi Kosonen 040 357 8719

ATK-tukihenkilö Jari Lipiäinen 020 747 2615

Laatuneuvoja Elisa Bloigu 020 747 2605

Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

Toiminnanjohtaja . Sanna Lento-Kemppi 020 747 2612

Maisemanhoidonneuvoja Hanna Kondelin 020 747 2609

Kotitalous-yritysneuvoja Sari Paajanen 020 747 2627

Rakennussuunnittelu

Rakennusinsinööri Reijo Mustonen 020 747 2621

Rakennusinsinööri Pauli Akkanen 020 747 2622

Rakennuspiirtäjä Tapani Loisa (viesti) 045 673 6145

Maatilatiimi : tiiminvetäjä agrologi Jaakko Heinola 020 747 2606

43

43


ProAgria Maito toimialavastaava, agronomi

Maitotilaneuvojat/maatilaneuvojat

Riku Tella 020 747 2607

Lemi,Ylämaa,LPR.

Savitaipale, Luumäki Anne Tolonen 020 747 2645

Ruokolahti, Imatra, Joutseno Reija Lindqvist 020 747 2638

Parikkala Tuula Kokkonen 020 747 2635

Parikkala, Rautjärvi Tiina Naukkarinen 020 747 2639

Joutseno, Lappeenranta,Taipalsaaari Hanna Puolakka 020 747 2640

ProLiha toimialavastaava Jaakko Heinola 020 747 2606

ProAgria Kasvi toimialavastaava, agrologi Eino Heinola 020 747 2630

Piiriagrologit/maatilaneuvojat

Taipalsaari, Ylämaa Anna Turunen 020 747 2620

Lappeenranta, Joutseno Eino Heinola 020 747 2630

Savitaipale, Suomenniemi. (kone-bioenergia) Asko Laapas 020 747 2636

Parikkala Juha Tynkkynen 020 747 2644

Parikkala Ari Sinkkonen 020 747 2641

Lemi, Luumäki Anne Tolonen 020 747 2645

Jussi Nurkka

Yritystiimi/yritysneuvonta/SeutuYpp- toiminta

Kehityspäällikkö ja ProTalous tj Antero Parkkonen 020 747 2613

Yritysneuvoja Pekka Sopanen 020 747 2608

Talous-yritys-spv neuvoja Kari Pulli 020 747 2604

Talous-yritys-spv neuvoja Juha Tynkkynen 020 747 2644

Talous-yritys-spv neuvoja Anna Turunen 020 747 2615

Matkailu-naisyrittäjyys Sanna Lento-Kemppi 020 747 2612

Ruokapalvelut/yritysneuvoja Sari Paajanen 020 747 2627

Laatuneuvojat/yritysten laatujärjestelmät Elisa Bloigu 020 747 2605

Kehittämisohjelmat /hankkeet

Perusmaatalous Jaakko Heinola 020 747 2606

Kari Pulli 020 747 2604

Riku Tella 020 747 2607

Maaseutuyritysten kehittäminen Antero Parkkonen 020 747 2613

Maaseutumatkailu Sanna Lento-Kemppi 020 747 2612

Elintarvikejalostus Elisa Bloigu 020 747 2605

Marja-hedelmätuotanto Eero Juntunen 020 747 2603

Tiina Hovi-Pekkanen 020 747 2610

Hevosyrittäjyys Pekka Sopanen 020 747 2608

Maisemanhoitoyrittäjyys

Ruokakulttuuri Sanna Lento-Kemppi 020 747 2612

Kansainväliset toiminnat Ari Kultanen 020 747 2646

44

44


Suomen Salaojakeskus Oy:n salaojateknikot

Imatra, Joutseno, Lappeenranta, E- Karjalan länsiosat

Salaojateknikko Jouko Heiskanen 0400 153 195

Uukuniemi, Saari

Salaojateknikko Hannu Loikkanen 0400 374 113

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry

Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta

Toiminnanjohtaja Aarno Karels 040 517 1785

Kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen 0400 716 120

Kalatalousneuvoja Sami Rounela 040 555 6337

MTK:n jäsenten käytössä olevia jäsenetuja

on monenlaisia. Osa niistä on järjestön

itsensä tuottamia ja osa yhteistyökumppanien

kanssa sovittuja erityisetuisuuksia.

Jäsenetujen käyttäminen edellyttää henkilöltä

jäsenyyttä maataloustuottajain

yhdistyksessä (MTY) tai metsänomistajaliitossa

(MO-liitto). Keväästä 2001

lähtien myös uudet metsäjäsenet ovat

olleet oikeutettuja tarjolla oleviin etuihin.

Jäsenetujen laskennallinen kokonaishyöty

nykykäytöllä on merkittävä. Jäsenille

palautuu jäsenetujen käytön myötä suurempi

kokonaissumma kuin jäsenmaksuina

peritään.

Miten hyödynnän MTK:n jäsenetuja?

Jäsenetujen hyödyntäminen edellyttää

jäsenyyden todistamista. Se onnistuu

parhaiten jäsenmaksun yhteydessä postitetulla

jäsenkortilla. Osa jäseneduista on

toisaalta sellaisia, että jäsenyyden ja jäsenmaksun

maksamisen tarkistus toteutetaan

tietojärjestelmiä hyödyntäen.

Etujen katkeamaton käyttö edellyttää

jäsenmaksun täysimääräistä maksamista

annettujen eräpäivien mukaisesti. Riippuen

jäsenmaksun suuruudesta jäsenmaksu

maksetaan joko yhdessä tai kahdessa

erässä.

Jäsenedut

Monen jäsenedun hyödyntämisessä tärkeä

numerosarja on jäsenkortissa oleva

jäsentunnus. Se onkin syytä säilyttää

paikassa, josta se on helposti saatavilla.

Jos jäsenyyden osalta syntyy jäsenetuja

käytettäessä ongelmia, on syytä ottaa

yhteys omaan paikalliseen tuottajayhdistykseen,

tuottajaliittoon tai MO-liittoon.

On syytä myös muistaa, että maatilatalouden

harjoittamisesta, esimerkiksi

MTK:n veropuhelin ja monet muut jäsenelle

aiheutuvat menot, kuten myös

jäsenmaksu ovat maatalouden ja metsätalouden

verotuksessa vähennyskelpoisia.

Ajantasaista tietoa jäsenetuihin tulevista

muutoksista kerrotaan säännöllisesti

Maaseudun Tulevaisuudessa, MTK-

Viestissä ja jäsenkirjeissä sekä yhteistyöyritysten

tiedotteissa. Ajankohtaisen

tiedon jäsenetukokonaisuudesta saa kätevimmin

näiltä MTK:n ja liiton internetsivuilta

sekä jäsenten Reppu-palvelusta.

En ole vielä jäsen – miten voisin liittyä?

Jäseneksi liittymistä voi kysyä omasta

tuottajayhdistyksestä tai liitosta. Jäsenyyden

hyväksyy aina yhdistyksen johtokunta.

Sen vuoksi jäseneksi ei voi suoraan

ilmoittautua. Metsäjäseneksi voi

liittyä alueelliseen Metsänomistajaliittoon.

45

45


Käännä pari piirua

turvallisuuden suuntaan

Vuosittain Suomessa syttyy palamaan satoja traktoreita. Puolet syttyy itsestään, kun niillä ei

ajeta. Mukana palaa toisinaan rakennus ja muuta omaisuutta. Päävirtakytkin olisi estänyt nämä palot.

Syttyneenkin traktorin saisi usein sammumaan kahvaa kääntämällä. Kun olisi vain se kahva.

PÄÄVIRTAKYTKIN EI MAKSA PALJOA, MUTTA VOI PELASTAA

TRAKTORISI, RAKENNUKSESI JA ELÄIMESI.

Lisätietoa löydät myös internetistä

www.lahivakuutus.fi/maatilat

Otamme sen henkilökohtaisesti.


Varaa Ikioma Aika

(05) 675 6250

www.eksp.fi


Varaa Ikioma Aika

(05) 675 6250

www.eksp.fi


Aiotko

investoida?

Nyt on

oikea aika!

Suunnitteletko maatilallasi tuotantorakentamista, muuta investointia tai sukupolvenvaihdosta?

Hankkeesi käynnistämistä auttaa uusi rahoitustuki. Vaativien ja määräajassa

tehtävien hakemusten laatimiseen saat asiantuntija-apua Osuuspankista.

Tervetuloa Osuuspankkiin keskustelemaan hankkeesi rahoituskokonaisuudesta!


TavaTaan verkossa!

www.itikkaosuuskunta.fi ja

www.lihakunta.fi -sivut on avattu

www.itikkaosuuskunta.fi ja www.lihakunta.fi

- sivustoilta löydät keskeiset tiedot Itikasta ja

Lihakunnasta, mm. yhteystiedot hallituksesta

edustajistoon.

Osuuskunnan jäsenille sivustoilla on tarjolla

monipuolinen ja hyödyllinen palvelupaketti

sekä keskustelukanava.

Itikka osuuskunta

ja Lihakunta

tarjoavat tuottajilleen monia rahanarvoisia etuja

ja lisänä Atria-ketjun vahvuudet:

Atria on varma markkinakanava,

joka on sitoutunut kotimaiseen lihaan.

A-Rehu tarjoaa edulliset ja tuottavat

rehuratkaisut.

A-Kauppa toimii netissä kellon ympäri.

AtriaNauta, AtriaSika ja AtriaSiipi ovat

tuottajan vahva kumppani arjen työssä.

Lisätietoa myös puhelimitse 020 472 7111

tai www.atrianauta.fi, www.atriasika.fi,

www.a-rehu.fi

More magazines by this user
Similar magazines