14.07.2018 Views

Ruutiset 2-2018 (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ruutiset</strong><br />

41. vuosikerta 2/<strong>2018</strong><br />

Runosmäen, Aurinkolaakson, Kiikun ja Pallin asukaslehti<br />

Mukana myös<br />

<strong>Ruutiset</strong>palkintoristikko<br />

Kuva:<br />

Sirkka Sipilä


Toimituksen terveiset<br />

Keväiset kesähelteet saapuivat monen iloksi jo toukokuun puolella.<br />

Aurinko ja lämpö hellivät myös Kaupunginosaviikon tapahtumia ja niihin osallistuneita.<br />

<strong>Ruutiset</strong> -lehden palkintoristikko on taas mukana, kiitos siitä Tiia Puputille. Ja palauttamalla<br />

ristikon ratkaisuosan Runosmäen Apteekin ja K-market Runoksen aulassa olevaan vihreään<br />

postilaatikkoon voit hyvällä tuurilla voittaa mukavan palkinnon.<br />

Muistakaahan käyttää <strong>Ruutiset</strong>-lehden ilmoittajien palveluja, sillä he haluavat tukea Runosmäkiseuraa<br />

ja ovat näin osaltaan mahdollistamassa kaikille asukkaille tarjolla olevia ilmaistapahtumia.<br />

Leppoisaa kesää kaikille lukijoille!<br />

Make Lentonen<br />

m.lentonen@gmail.com<br />

<strong>Ruutiset</strong>-lehden toimitus<br />

Runosmäkiseura ry:n<br />

hallitus <strong>2018</strong><br />

Jorma Hellsten puheenjohtaja<br />

Sauli Saarinen varapuheenjohtaja<br />

Ulla Kaarnavaara sihteeri<br />

Marianne Hurme taloudenhoitaja<br />

Jyrki Hurme jäsenasioiden hoitaja<br />

Martti Markula jäsen<br />

Ismo Kähkönen jäsen<br />

Anu Hörkkö jäsen<br />

Sirkka Sipilä jäsen<br />

Jaakko Laaksonen jäsen<br />

Ulla Ratia-Järvinen jäsen<br />

Seuraa<br />

Runosmäkiseuraa<br />

myös Facebookissa!<br />

Jäseneksi voit liittyä<br />

kätevästi Runosmäkiseuran<br />

kotisivuilla<br />

www.runosmakiseura.fi<br />

Kotisivuilta löydät<br />

myös viimeisimmät<br />

<strong>Ruutiset</strong> - lehdet<br />

<strong>Ruutiset</strong> 41. vuosikerta 2/<strong>2018</strong><br />

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,<br />

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy<br />

PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.a.hellsten@gmail.com<br />

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.<br />

2


Rakennuskielto Lämmön tontille ja<br />

lähiöiden eriarvoistumisen ehkäisyä<br />

Nykyiselle Runosmäen Lämmön tontille<br />

määrättiin rakennuskielto kaupunginhallituksen<br />

kokouksessa 30.4.<strong>2018</strong>. Voimassa olevan<br />

kaavan katsottiin olevan vanhentunut, koska<br />

se sallisi esimerkiksi vähäisen asuntoalueen<br />

omaan tarpeeseen tarkoitetun lämpökeskuksen<br />

ja muita asuntoalueen yhteispalveluja,<br />

kuten pesulan tai varastojen rakentamisen.<br />

Tontilla oli vireillä rakennuslupahakemus lämpökeskusrakennuksen<br />

rakentamiseksi. Tontti<br />

sijaitsee keskeisellä paikalla Majoitusmestarinkadun<br />

ja Munterinkadun kulmassa, asuntokorttelien<br />

välittömässä läheisyydessä. Siihen<br />

ei hallituksen kannan mukaan sovellu lupahakemuksen<br />

mukainen lämpölaitostoiminta.<br />

Esitetty lämpökeskus olisi vastannut korkeudeltaan<br />

seitsenkerroksista asuintaloa eikä se<br />

kokonsa eikä toiminnan laadun vuoksi ole<br />

kaupunkikuvallisesti eikä ympäristövaikutuksiltaan<br />

kyseessä olevalle tontille sopiva. Kaupunginhallitus<br />

toteaa lisäksi, että Runosmäen<br />

alueen pohjoispuolella Vahdontien takana on<br />

vireillä asemakaavan muutos, johon on vastaavanlaista<br />

lämpölaitostoimintaa suunniteltu<br />

sijoitettavaksi.<br />

Turku ehkäisee ja vähentää eriarvoisuutta<br />

ja syrjäytymistä<br />

Kaupunginvaltuuston 16.4. <strong>2018</strong> hyväksymässä<br />

toimenpideohjelman päivityksessä<br />

korostetaan, että kaupunki ehkäisee ja vähentää<br />

aktiivisesti asukkaidensa eriarvoisuutta.<br />

Tasapuolinen kaupunkikehitys, toimivat asuntomarkkinat,<br />

varhaiskasvatus ja koulutus ovat<br />

tässä keskeisessä asemassa.<br />

Monimuotoisella asuntotuotannolla huolehditaan<br />

eri asuntotyypeistä myös uusilla asuinalueilla.<br />

Lähiöiden täydennysrakentaminen<br />

elävöittää alueita, turvaa palvelurakenteen<br />

kestävyyttä ja kaventaa alueiden välistä eriarvoisuutta.<br />

Asukkaiden oma aktiivisuus tärkeää<br />

Kaupungin rooli on tietysti tärkeä julkisten<br />

palvelujen järjestäjänä ja hyvän rakennuskaavoituksen<br />

toteuttajana. Eriarvoistumisen ja<br />

syrjäytymisen ehkäisyssä on kuitenkin keskeistä<br />

kunkin alueen asukkaiden oma aktiivisuus<br />

kehitysaloitteiden tekijöinä. Asukkaiden aloitteiden<br />

eteenpäin viejinä ja tukijoina toimivat<br />

luontevasti lähiöyhdistykset, joita on koko<br />

kaupungin aluetta kattavasti. Meillä täällä<br />

Runosmäessä on aktiivinen yli kahdensadan<br />

jäsenen Runosmäkiseura ry.<br />

Seura on muodostanut myös laajan yhteistyöverkon<br />

alueellamme toimivien yhteisöjen<br />

kanssa. Tämä yhteistoiminta kehittyy ja jo<br />

toteutuneesta hyvänä esimerkkinä olivat viime<br />

kesänä järjestetyt Suomi 100 yhteislaulutilaisuudet.<br />

Ne palkittiin valtakunnallisen järjestelytoimikunnan<br />

kunniakirjalla.<br />

Kaupunki haluaa olla tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen<br />

ja lähiöpolitiikan edelläkävijä.<br />

Alueiden eriarvoistumiseen puututaan ja lähiöille<br />

laaditaan omat tulevaisuuden tavoitteet.<br />

Kestävän kasvun saavuttamiseksi toimivilla<br />

asuntomarkkinoilla turvataan riittävä kohtuuhintainen<br />

vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntotuotanto.<br />

Sauli Saarinen<br />

Runosmäkiseuran varapuheenjohtaja<br />

Kaupunginvaltuuston 3. vpj.<br />

3


Puheenjohtajan mietteitä<br />

Kaupungin keskustan kehittäminen on yksi Turun<br />

kaupungin kärkihankkeista. Keskustavisio<br />

2050 on tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien<br />

kanssa tuotettu tulevaisuuskuva elinvoimaisesta,<br />

eurooppalaisesta ja hyvinvointia tukevasta<br />

Turun keskustasta.<br />

Turku 2029 -strategian mukaan Turku haluaa<br />

olla tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen ja<br />

lähiöpolitiikan edelläkävijä. Alueiden eriarvoisuuteen<br />

puututaan ja lähiöille, myös Runosmäkeen,<br />

laaditaan omat tulevaisuuden visiot.<br />

Asuinalueiden kehittämistä on tarkoitus toteuttaa<br />

laaja-alaisten yhteistyöverkostojen<br />

kanssa. Runosmäkiseura haluaa olla osaltaan<br />

mukana linjaamassa, millaisista tekijöistä tulevaisuuden<br />

Runosmäki rakentuu.<br />

Millainen on elinvoimainen ja asukkaiden<br />

hyvinvointia tukeva Runosmäki vuonna 2050?<br />

Visiotyöskentelyyn, jota voitaisiin kutsua<br />

vaikka Runosmäki Future Forum -nimellä, toivomme<br />

mahdollisimman runsasta osanottoa.<br />

Ensimmäinen työpaja on tarkoitus järjestää jo<br />

tänä vuonna.<br />

Vähän lyhyemmän aikavälin tavoitteita pohdittiin<br />

Runosmäkipäivässä, jossa kaupunginjohtaja<br />

Minna Arve poikkesi kylässä tapaamassa<br />

asukkaita. Ohjelmassa oli myös Runosmäen<br />

kylätalo-/monitoimitalohankkeen esittelyä ja<br />

toiminnan suunnittelua, josta tässä lehdessä<br />

tilacontrolleri Minna Juseliuksen artikkeli.<br />

Runosmäen alueen yritykset ja yhteisöt esittäytyivät<br />

nuorisotalolla, jossa toteutui myös<br />

“Arjen turvallisuus tutuksi” -tapahtuma.<br />

SUURKIITOS teille kaikille, jotka eri tavoin osallistuitte<br />

kaupunginosaviikon toteutumiseen!<br />

Viikko on oiva osoitus Runosmäen elinvoimaisuudesta.<br />

Elinvoimaisuus säilyy vain siten, että<br />

käytämme aktiivisesti alueen palveluja.<br />

Runosmäkiseuran puolesta toivotan alueen<br />

asukkaille aurinkoisia ja mukavia kesäpäiviä!<br />

Toivottavasti tapaamme viikon plus- tapahtumassa<br />

Mustalammen yhteislaulutilaisuudessa<br />

elokuussa!<br />

Runosmäen kaupunginosaviikon 21.5.-<br />

27.5.<strong>2018</strong> ohjelma oli jälleen monipuolinen.<br />

Tapahtumia oli vekarapäivästä nukketeatteriin<br />

ja lasten liikunnan ihmemaahan, kulttuurikävelystä<br />

yhteislaulutilaisuuteen ja metsäkirkkoon.<br />

Kirjastossa keskusteltiin aiheena “Runosmäki<br />

yhteinen kotimme” ja Piiparinpolulla<br />

kunnostettiin polkupyöriä.<br />

4<br />

Jorma Hellstén<br />

Runosmäkiseura ry.<br />

puheenjohtaja


Mannerheimin<br />

Lastensuojeluliiton<br />

Runosmäen yhdistyksessä<br />

tapahtuu<br />

Vanhan kansan sanonta ”ei koira mihinkään karvoistaan pääse” pätee ainakin minuun.<br />

Lopetettuani viime vuonna Nuorisotyön ja siirryttyäni oloneuvoksen rooliin, niin luontevin jatko<br />

oli aktivoitua tiukemmin MLL:n Runosmäen toimintaan. Yhdistys on perustettu 1994 ja olen siitä<br />

asti ollut ns.taustapiruna toiminnassa, mutta nyt on mahdollisuus myös osallistua itse toimintaan.<br />

Olemme anoneet toimintakaudeksi 1.9.<strong>2018</strong> - 31.5.2019 entisen toimivan jokaviikkoisen<br />

keskiviikkoaamun ja nyt kokeilemme myös tiistai-illan jatkumista jokaviikkoisena.<br />

Lastenjuhlat on anottu sunnuntaille 9.3.2019,<br />

laita nämä päivät jo allakkaasi! Tietenkin toivomme<br />

että saamme nämä vuorot! Tarkempaa<br />

tietoa elokuussa ilmoitustauluilla, netissä ja TS:n<br />

sivuilla.<br />

MLL:N toiminta on neutraalia niin uskonnon kuin politiikankin suhteen,<br />

joten toimintaamme ovat kaikki tervetulleita mukaan! Toivomme myös,<br />

että toiminnastamme ei anneta vääristyneitä tarinoita lähiöömme.<br />

Jokaviikkoinen toiminta vaatii tietenkin myös sitoutuneita vapaaehtoisia,<br />

olisi kiva jos löytyisi muutama uusin ideoin varustautunut mukaamme!<br />

Terveisin MLL:n Runosmäen yhdistyksen hallitus,<br />

tekstin rustannut Ulla Ratia - Järvinen<br />

https://runosmaki.mll.fi/, Facebook,<br />

sähköposti: mll.runosmaki@gmail.com<br />

Ulla Ratia - Järvinen<br />

5


Kirjaston kuulumisia<br />

“Se on niin kaunista, niin paljon enemmän kuin…niin, oikeastaan melkeinpä mikä<br />

tahansa. Toisessa maailmassa hän olisi voinut viettää koko elämänsä lukien”<br />

Michael Cunningham: Tunnit<br />

Tapahtumia kesällä:<br />

Lähiösirkus saapuu<br />

Sirkustyöpajat kirjaston tuntumassa ma – pe 30.7. - 3.8. klo 10 – 11.45.<br />

Nyt on kesäloman kunniaksi mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia sirkuslajeja.<br />

SirkusUnionin sirkustaiteilijat houkutellevat sirkuksesta kiinnostuneita lapsia ja nuoria sirkustemppujen<br />

pariin.<br />

Oletko aina halunnut kokeilla akrobatiaa tai jongleerausta? Tai haluaisitko kokeilla pariakrobatiaa<br />

tai vaikkapa tehdä pyramideja ryhmässä? Nyt se on mahdollista.<br />

Tervetuloa mukaan! Aikaisempaa sirkuslajikokemusta ei tarvita.<br />

Osallistuminen on maksutonta.<br />

Lasten kesälukukampanja<br />

Osallistu kesälukukampanjaan<br />

KIRJAT VERKKOON!<br />

Ohjeet:<br />

- Hae lappu kirjastosta<br />

- Lue tai kuuntele kolme kirjaa! Kirjoita lappuun<br />

lukemiesi kolmen kirjan tiedot<br />

- Tuo lappu takaisin kirjaston neuvontaan.<br />

Saat pikkukirjan, jonka voit kiinnittää<br />

kirjastossa olevaan hämähäkin seittiin<br />

- Kaikkien 23.5.–31.8. osallistujien kesken<br />

arvotaan palkintoja.<br />

Vempaintuki<br />

maanantaisin klo 13.30–15.30 (4.6.–13.8.)<br />

Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien<br />

arkikäytön opastusta. Apua esimerkiksi laskun<br />

maksamiseen verkossa tai sähköpostin käyttöön.<br />

Järjestäjä Auralan setlementti ry.<br />

Keskiviikkokerho<br />

keskiviikkoisin klo 9.30–11.30<br />

Ohjelmassa mm. lehtien lukua ja keskustelua eri<br />

aihepiirien pohjalta (ja asian vierestäkin). Tule<br />

mukaan viettämään leppoisaa keskiviikkoaamua<br />

kahvin ja jutustelun parissa!<br />

6


Runosmäen kirjaston<br />

kesän aukioloajat<br />

Kirjasto siirtyy kesäaikaan maanantaina<br />

18.6. alkaen.<br />

Kesäaika päättyy 19.8.<br />

Olemme avoinna 18.6.–19.8.<br />

seuraavasti:<br />

ma, ti, ke 13–19<br />

to, pe 10–16<br />

Poikkeavat aukioloajat<br />

Kirjasto on suljettuna:<br />

to, pe 28.–29.6.<strong>2018</strong><br />

Juhannusaattona pe 22.6.<strong>2018</strong><br />

Seurakuntavaalit lähestyvät<br />

Seurakuntavaalit lähestyvät taas. Kehotan kaikkia innokkaita äänestämään tai asettumaan<br />

ehdolle, mikäli vaikuttaminen ja päättäminen kiinnostaa. Ehdokkaiksi tarvitaan sekä nuoria että<br />

vanhempia ehdokkaita. Nuoret tuovat uusia ideoita päättämiseen ja vanhemmilta ehdokkailta<br />

löytyy elämänkokemusta, joista myös nuoret hyötyvät. Molempia tarvitaan, jotta päättäminen<br />

on tarpeeksi monipuolista ja saadaan aikaan hedelmällistä keskustelua, miten asioita pitäisi<br />

kehittää.<br />

Miksi asettua ehdolle seurakuntavaaleihin?<br />

Asettumalla ehdokkaaksi tai tukemalla oman alueemme ehdokasta, voimme varmistaa Runosmäen<br />

aktiivisen kehittämisen. Nykypäivänä suunta on se, että palvelut tuppaavat karkaamaan<br />

suurkaupunkeihin ja lähiöt tunnutaan unohtamaan aika helposti. Lisäksi päättäminen kaipaa<br />

nopeampaa toimintaa ja sen tulee olla avoimempaa, jotta vältytään<br />

turhilta huhuilta ja spekulaatioilta. Näin asioista ei jää mitään epäselvää.<br />

Miten seurakunta sitten vaikuttaa meidän alueeseemme?<br />

Seurakunta järjestää monipuolista toimintaa kaikille. Tästä toiminnasta<br />

hyötyvät eniten lapset , nuoret, perheet sekä ikääntyneet<br />

alueemme asukkaat. Meillä ei ole varaa heikentää palveluita, jotta<br />

asukkaiden viihtyvyys ei kärsisi tästä.<br />

Viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen vaikuttaa positiivisesti<br />

alueemme elinvoimaan ja vetovoimaisuuteen. Kattavat palvelut myös houkuttelevat uusia asukkaita<br />

ja perheitä alueellemme.<br />

Tulevaisuudessa toivon, että valitut edustajat myös jalkautuisivat meidän alueellemme ja keskustelisivat<br />

asukkaiden kanssa saadakseen tietoa tarvittavista palveluista ja niiden kehittämisestä<br />

alueellamme.<br />

Ystävällisin terveisin<br />

Rauli Kolehmainen<br />

7


8


Runosmäen nuorisotalon<br />

kesäterveiset<br />

Runosmäen nuorisotalo siirtyy kesällä kesäaukioloaikoihin ja toimintaan.<br />

Kesäkuussa talo on auki arkena päiväsaikaan 9-18-vuotiaille nuorisokortillisille nuorille. Järjestämme<br />

avointa toimintaa niin talolla kuin ulkona sään sen salliessa. Nuorisotalon iso liikuntasali<br />

on aukiolopäivinä myös nuorten käytössä klo 14-16. Nuorisotalolta on nuorisotalon aukioloaikoina<br />

lisäksi mahdollista lainata ulkopelejä, palloja ja muita liikuntavälineitä ja lähteä pelaamaan<br />

kavereiden kanssa läheiselle kentälle.<br />

Viikolla 25 (18.-24.6.) olemme auki ma 18.6. ja ti 19.6. klo 12-18:30 sekä ke 20.6. klo 12-17:30.<br />

Viikolla 26 (25.-1.7.) järjestämme ma-pe nuorten toiveiden mukaan retkiä elokuviin, luontoon ja<br />

lähialueille Turussa (Ruissalo, Kuhankuono jne.) Näistä retkistä sekä talon mahdollisista aukioloajoista<br />

ko. viikolla ilmoitamme tarkemman ajan myöhemmin (säävaraus) Turun nuorisopalveluiden<br />

Instagram- ja Facebook-sivuilla sekä nuorisotalolla.<br />

Nuorisotalo jää kesälomalle lauantaina 30.6.<strong>2018</strong> ja avaa ovensa jälleen maanantaina 13.8.<strong>2018</strong><br />

klo 12. Palaamme normaaleihin syyskauden aukioloaikoihin kunnolla ma 20.8., jolloin nuorisotalo<br />

on auki tuttuun tapaan klo 14:30-21:00 (9-12v. klo 14:30-18:30).<br />

Nuokkaribiilistä tekemistä kesäkuukausille<br />

Kesällä nuorisotalon ollessa suljettuna nuorilla on mahdollista pyytää Turun nuorisopalveluiden<br />

kiertävä Nuokkaribiili sinne missä nuoret itse ovat. Nuokkaribiilistä löytyvät esim. sumopuvut,<br />

kuplafutis, frisbeegolf ja muuta mukavaa. Nuokkaribiili on ajossa kesäkuun alusta elokuun puoliväliin<br />

maanantaista perjantaihin klo 12–20. Ota yhteyttä ja pyydä Nuokkaribiili paikalle tai<br />

seuraa somessa: puh. 044 907 2990 (whatsapp), FB: Nuokkaribiili, Instagram: @Nuokkaribiili<br />

#turunnuoret, Snapchat: Nuokkaribiili<br />

Syksy Runosmäen nuorisotalolla<br />

Syyskaudella nuorisotalolla on luvassa<br />

avointa toimintaa, erilaisia retkiä<br />

sekä paljon uutta ja vanhaa harrastetoimintaa<br />

kuten sählyä, tatami-harjoittelua<br />

ja teatteritoimintaa sekä<br />

paljon muuta! Syksyn tarkoista aukioloajoista,<br />

tulevista tapahtumista ja<br />

muusta tulevasta ilmoitamme nuorisotalon<br />

Facebook- ja Instagram-sivuilla<br />

sekä Turku.fi- sivuilla lähempänä.<br />

Nuokkaribiilissä kesäkuussa Vesa, Raisa ja Niklas!<br />

Syksyllä toimintaansa talolla jatkavat<br />

myös vanhat tutut järjestöt! ? Yksittäiset<br />

tilavaraukset talolle haetaan<br />

ensisijaisesti sähköisesti Timmi-varausjärjestelmän kautta (www.turku.fi/nuorisotilat). Muissa<br />

tapauksissa täytetään perinteinen hakulomake.<br />

Varaustiedustelut Vimmasta: puh. 02 2623 112 tai nuoriso.varaukset@turku.fi.<br />

Mukavaa kesää!<br />

Runosmäen nuorisotalon ohjaajat Tuuli, Hanna ja Ana<br />

9


Tarjoamme kodinomaisessa ympäristössä<br />

vanhuksen tarpeista lähtevää hyvää,<br />

yksilöllistä hoitoa<br />

Hei sinä ahkera ja ystävällinen hoitaja, tule<br />

töihin Runosmäen vanhuskeskukseen<br />

“ Runosmäen vanhuskeskus on minun ja monen ikätoverinin<br />

koti. Tämä on hyvä koti jossa kaikki hoituu.<br />

Olen viihtynyt täällä hyvin ja uskon että sinäkin viihtyisit.Toivon<br />

hoitajieni olevan ystävällisiä ja ammattitaitoisia.Tärkeää<br />

on että hoitaja on helposti lähestyttävä<br />

ja että hän myös uskaltaa tulla lähelle”<br />

- Anja<br />

Runosmäen vanhuskeskus<br />

Varusmestarintie 14, 20360 Turku<br />

Villa Piipari, yksikön esimies Timo Säilä, p. 040 759 5848<br />

2.krs yksikön esimies Leena Hermunen,p. 050 3101 628<br />

3.krs yksikön esimies Hanna Leinonen, p. 050 3101 604<br />

4.krs yksikön esimies Nina Ailio, p. 050 5417 826<br />

5.krs yksikön esimies Sari Vesterinen, p. 040 4830 812<br />

6.krs yksikön esimies Piia Kulmala, p. 050 3101 607<br />

Vanhuskeskus 1/ Runosmäen vanhuskeskus<br />

Asumispalvelupäällikkö Soile Lahtonen- Kiviranta<br />

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@turku.fi<br />

Runosmäen<br />

vanhuskeskukseen<br />

voit hakeutua töihin<br />

sähköisen Kuntarekryohjelman<br />

kautta.<br />

Pääset kirjautumaan<br />

Kuntarekry-palveluun<br />

Turun kaupungin sivuilta tai<br />

kuntarekry.fi- palvelun kautta.<br />

Tai ota yhteyttä<br />

Rekrytointipalveluihin:<br />

puh. 02-262 6669<br />

Turku-piste, Puolalankatu 5<br />

10


Turun Nappulaliigalla vilkasta<br />

toimintaa Runosmäessä<br />

Kuten tämänkin lehden sivuilta on saatu lukea, Turun Nappulaliigan Runosmäen alue on toiminut<br />

menestyksellisenä kasvualustana monen kansainväliseen uraan yltäneen turkulaisjalkapalloilijan<br />

kohdalla.<br />

Heistä varmasti kirkkaimpana vastikään Saksan cupin voittanut ja bundesliigan parhaaksi maalivahdiksi<br />

valittu Lukas Hradecky. Kaan Kairinen voitti Tanskan mestaruuden, ja myös<br />

Joni Kauko pelaa Tanskan liigassa. Veikkausliigassa Albion Ademi edustaa Interiä, tällä hetkellä loukkaantuneena<br />

oleva Tomas Hradecky TPS: aa ja Otso Virtanen torjuu palloja Kuopion Palloseurassa.<br />

Myös Hradeckyn veljessarjan nuorin Matej jatkanee uraansa Veikkausliigassa kunhan pääsee pois<br />

loukkaantuneiden kirjoista.<br />

Tällä hetkellä uusia lukeja ja kaaneja on kasvamassa Runosmäen aluejoukkueissa kaikissa ikäluokissa<br />

välillä 2007-2012- syntyneet. Joukkueiden toiminnassa toteutuu hyvin kaksi Nappulaliigan<br />

pääperiaatteista eli toiminta on edullista ja se toteutetaan lähellä kotia.<br />

Runosmäen joukkueet pelaavat ja harjoittelevat pääsääntöisesti ex-Runosmäen koulun kentällä.<br />

Jonkin verran tapahtumia<br />

on myös ns. pikkukoulun<br />

kentällä.<br />

Kaikkiin joukkueisiin mahtuu<br />

uusia pelaajia. Kiinnostuneet<br />

voivat olla yhteydessä joukkueiden<br />

toimihenkilöihin ja<br />

kysellä treeniaikoja.<br />

Suurin tulevaisuuden haaste<br />

Runosmäessä liittyy jalkapallon<br />

olosuhteisiin. Toivottavaa<br />

olisi, että esim. Runosmäkiseura<br />

lähtisi omalta osaltaan<br />

ajamaan asiaa vaihdettavan<br />

tekonurmen saamiseksi<br />

Runosmäkeen. Näitähän on jo<br />

saatu muutamille kaupunginosakentille,<br />

kun esim.<br />

Kupittaalta on vanha keinonurmi<br />

siirretty lähiökentälle<br />

Nappulaliigan joukkueiden yhteystiedot Runosmäessä:<br />

2007-synt. Petri Vaahtera, petri.vaahtera@wartsila.com, p. 050-5336206<br />

2008-synt. Fatmir Fazliu, fazliu74@hotmail.com, p.044-2095777<br />

2009/2010-synt. Maarit Costiander, mcostiander@gmail.com, p. 040-5366431<br />

2011/2012-synt. Jussi Ahlgren, jusahlgren@gmail.com, p. 0440-674807<br />

Pauli Koski<br />

Kuvassa Runosmäki 2007-joukkue.<br />

Etualalla vierailevina tähtinä Runosmäki 98- joukkueen<br />

Roope Kuusisto, Kaan Kairinen ja Joona Vaahtera.<br />

11


Kaupunginhallituksen paniikkijarrutus<br />

lämpölaitokselle<br />

Turun kaupunginhallitus asetti Runosmäen Lämpö Oy:n tontille rakennuskiellon. Tontilla on<br />

aiemmin ollut lämpölaitos, nyt rakennuslupaa haettiin uuden biolämpölaitoksen rakentamiseen.<br />

Kaupunginhallitus yrittää estää lämpölaitoshankkeen – kaikilla keinoilla.<br />

Runosmäen biolämpölaitoshanketta on vastustettu aiemminkin. Tällä kertaa ei voitu vedota<br />

vaikkapa siihen, ettei tontilla ole rakentamiseen sopivaa kaavamääräystä. Nyt kaupunginhallituksen<br />

keinona oli rakennuskielto, jolla halutaan estämään runosmäkeläisiä saamasta omaa, paitsi<br />

edullista, myös ympäristöystävällistä energialaitosta.<br />

Kaupunginhallituksessa rakennuskielto vietiin kiireellä ja voimalla käsittelyyn. Tällä varmistettiin,<br />

ettei Runosmäen Lämpö Oy eivätkä runosmäkeläiset päässeet millään tavalla vaikuttamaan<br />

asiaan. Erittäin hämmentävää oli, ettei asiasta oltu kaupungin taholta etukäteen yhteydessä<br />

Runosmäen Lämpöön.<br />

Tasa-arvoista vai ei<br />

Kaupunginhallituksen 30. huhtikuuta <strong>2018</strong> tekemän päätöksen perusteluissa puhutaan alueiden<br />

tasa-arvoisuudesta. Silti samaan aikaan Varissuolla oma biolämpölaitos, joka tuottaa lämpöä asiakkailleen<br />

selkeästi Turku Energian hintoja edullisemmin. Energiateollisuuden tilaston 1.1.<strong>2018</strong><br />

mukaisesti Turku Energian kokonaishinta 80 asunnon kerrostalolle on ollut 84,66 €/MWh. Varissuon<br />

vastaava hinta 56,67 €/MWh. Tämä tarkoittaa, että Runosmäessä pakotetaan asumaan<br />

Varissuota kalliimmin.<br />

12


Edullinen asuminen edellyttää edullisia asumiskustannuksia. Lämpöenergia on selkeästi isoin<br />

yksittäinen kuluerä asuintalojen vastikkeessa. Sen hinnalla on siis merkitystä meidän jokaisen<br />

menoihin. Kaupunki saa Turku Energialta vuosittain merkittävät tulot. Tästä summasta isoin osa<br />

on kerätty kerrostalolähiöiden asukkailta, kaukolämmön käyttäjiltä. Pientaloalueella kaukolämmön<br />

käyttäjä on harvinaisuus. Tätä kaupungin tulonkeräystapaa voitaneen kutsua piiloverottamiseksi.<br />

Tämä tulojen keruun muoto lisää eriarvoisuutta lähiöiden välillä ja tämän hetkisellä<br />

kaupungin politiikalla runosmäkeläisiä ollaan viemässä tässä maksajien joukkoon pakottamalla,<br />

ei vapaaehtoisesti.<br />

Rakennuskiellosta tullaan jättämään valitus hallinto-oikeuteen. Jos päätös ei peruunnu, aiheutuu<br />

siitä runosmäkeläisille suurta vahinkoa. Ensimmäisenä hukkaan menevät tehdyt rahalliset<br />

satsaukset laitoshankkeeseen. Jatkossa ylihintaisen lämmön oston aiheuttamat kulut lankeavat<br />

runosmäkeläisten maksettavaksi. Samalla tässä estetään ja rajoitetaan laajan yhteisön omistaman<br />

yhtiön toimintaa.<br />

Oman biolämpölaitoksen rakentamista on Runosmäessä valmisteltu kohta kymmenen vuotta.<br />

Tämä siksi, että Runosmäen Lämmön osakkaat, runomäkeläiset, sitä haluavat. Runosmäkeläisillä<br />

on siihen hyvä syy: edullinen hinta. Biolämpölaitos voi lisäksi toimia koko kaupungin kannalta<br />

tärkeänä varavoimalana talven pakkashuippuina vanhan, raskaalla polttoöljyllä toimivan laitoksen<br />

sijaan.<br />

Runosmäen Lämmön toimitusjohtajana tunnen hyvin omistajien tuoman paineen. Jokaisessa<br />

minun aikanani olleessa yhtiökokouksessa on kovasanaisestikin tiedusteltu, missä lämpölaitos<br />

viipyy. Toivotaan, että laitos vielä saadaan rakennettua. Nyt poliittista tahtoa tuntuu riittävän<br />

vain asukastiheyden lisäämiseen Runosmäessä. Se tarkoittaa lisärakentamista ja alueen tiivistämistä.<br />

Hallinto-oikeuden päätös tulee merkitsemään nyt paljon. Runosmäessä ei kuitenkaan ole ollut<br />

tapana antaa helposti periksi.<br />

Juha Kangasniemi<br />

Toimitusjohtaja<br />

Runosmäen Lämpö Oy<br />

LUOTETTAVAA<br />

JA LAADUKASTA<br />

RAKENTAMISTA<br />

puh 020-718 8340<br />

www.lainio-laivoranta.fi<br />

13


Mennään metsään<br />

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että metsässä liikkumisesta on huomattavaa hyötyä ihmisten<br />

psyykelle.<br />

Jo 20 - 30 minuuttia luonnossa olemista parantaa keskittymistä, madaltaa sykettä ja auttaa<br />

unohtamaan arjen murheita. Fyysisen kunnon paranemiseen liikunnalla on tietenkin ratkaiseva<br />

merkitys. Kaikille metsiin meneminen ei kuitenkaan onnistu mm liikuntarajoitteiden vuoksi,<br />

mutta ainakin Mustalammen alueelle ja Veteraaninpuistoon pääsee rollaattorilla, ja niissäkin<br />

voi nauttia luonnosta. Lisäksi Runosmäessä on hyvä mahdollisuus liikkua monia kuntopolkuja tai<br />

metsiin muodostuneita hyväkuntoisia reittejä pitkin.<br />

Mustalampi on alkujaan luonnontilainen metsälampi. Vuonna 1984 lammen alue on kunnostettu<br />

ja sinne on asennettu vesijohtoverkosto, josta myös kaunis suihkulähde saa vetensä. Alueella<br />

on penkkejä, keinu ja leikkipaikka. Jatkuvan hoidon ansiosta alue on erinomainen paikka virkistymiseen.<br />

Mustalampi sijaitsee Pillipiiparinpolun varrella, Runosmäen länsiosassa. Veteraaninpuisto<br />

sijaitsee Runosmäen koulun kentän ja Vanhuskeskuksen välissä. Puistikko on kooltaan<br />

melko pieni, mutta keskeisen sijaintinsa<br />

vuoksi siellä liikkuu runsaasti väkeä.<br />

Puisto kunnostettiin viime vuoden<br />

kesäksi, jolloin sinne asennettiin uudet<br />

penkit, pöytä ja keinu. Lisäksi polkuja<br />

parannettiin, ja polkujen varrelle asennettiin<br />

kaiteita. Päiväkodin lasten puistikkoon<br />

tekemät linnunpöntöt saivat<br />

tänä keväänä ensimmäiset asukkaansa.<br />

Runosmäen tai lähiseutujen metsissä<br />

on monenlaista nähtävää,<br />

joihin läheskään kaikki asukkaamme<br />

eivät ole tutustuneet. Nunnavuoren<br />

pirunpelto on kansallisesti merkittävä<br />

geologinen muinaisranta, joka<br />

on syntynyt Itämeren Ancylus-järvivaiheen<br />

yhteydessä n. 7.500 vuotta<br />

sitten. Maan kohoamisesta johtuen<br />

on syntynyt lohkareita kalliosta<br />

irtoamalla tai kalliota peittäneestä<br />

moreenista. Rantavoima, aallokko<br />

ja jäiden työntö ovat siirtäneet ja<br />

pyöristäneet lohkareet &rdquo;pelloksi&rdquo; silloisen vedenpinnan tasoon, joka nykyisin on<br />

yli 60 metriä merenpinnan yläpuolella. Pirunpelto on kooltaan n. 100 x 50 metriä.<br />

14


Pomponrahkan soidensuojeluohjelmaan kuuluva alue sijaitsee Ohitustien pohjoispuolella, mutta<br />

sinne pääsee Ohitustien ylittävän jalankulkusillan kautta. Pomponrahkan alueella on luontopolku<br />

ja pitkospuut. Alueella on erittäin monipuolinen kasvisto ja eläimistö. Pomponrahkan laidalla<br />

on myös melkoinen nähtävyys, Kärsämäen pirunpesä. Tämä Euroopan viimeisen jääkauden<br />

aikainen järkäle on tiettävästi Suomen toiseksi suurin siirtolohkare, joka on haljennut keskeltä<br />

kahtia. Lohkareen korkeus on n. 15 metriä.<br />

Pirunpesää pääsee ihailemaan Kärsämäen<br />

hautausmaan vieressä kulkevan Tolpontien<br />

kautta ja ylittämällä Ohitustien<br />

jalankulkusiltaa pitkin. Sekä Kärsämäen<br />

pirunpesään että Nunnavuoren pirunpeltoon<br />

on liitetty mystisiä tarinoita peikkojen<br />

ja haltioiden taisteluista tai kivien<br />

heittelyistä, mutta kivahan mielikuvitukselle<br />

on antaa sijaa.<br />

Runosmäessä on ainakin vielä metsiä ja puistoja, joissa ihmiset voivat liikkua kukin<br />

oman kuntonsa tai halukkuutensa mukaan. Monet saavat myös poimia marjoja metsistämme.<br />

Toivotaan, että tilanne ei tulevaisuudessakaan heikkene.<br />

Teksti ja kuvat:<br />

Martti Markula<br />

15


”Runosmäki ei vielä ole valmis” -<br />

muutokset tarvitsevat<br />

toteuttajansa<br />

Otsikon toteamus löytyy Runosmäen alueen sosialidemokraatit ry:n julkaisemasta RunosVäki<br />

-lehdestä vuodelta 1980. Toteamus on yhä ajankohtainen, uudistuksia tarvitaan aina. Runosmäki,<br />

kuten ei mikään muukaan asuinalue, ole milloinkaan valmis.<br />

Muutokset ja uudistukset eivät kuitenkaan synny itsestään. Tarvitaan tulevaisuuden näky, rohkeita<br />

aloitteita, voimaa esitysten eteenpäin viemiseen ja toteuttamiseen.<br />

Runosmäen alueen sosialidemokraatit ry ja sen aktiivit ovat vaikuttaneet merkitsevästi Runosmäen<br />

kehitykseen vuodesta 1973 alkaen.<br />

1970-luvulla sosialidemokraatit vauhdittivat<br />

ostokeskuksen, postin ja nuorisokeskuksen,<br />

kunnallisen elokuvateatterin ja<br />

luistinradan saamista alueelle.<br />

Aloitteita tehtiin myös linja-autopysäkkien<br />

kattamisesta, terveyskeskuksesta ja hammashoitolasta,<br />

iltapäivä-kerhojen aloittamisesta<br />

ja Ulataxi-asemasta.<br />

”Muistatko, kuinka Runosmäkeen puuhattiin<br />

nuorisotaloa? Muistatko ne kilvet,<br />

jotka ilmestyivät eräänä talvisena yönä<br />

tyhjälle tontille? Nyt samalla paikalla on<br />

nuorisotalo. Se mitä vaadimme.” totesi<br />

Runosmäen alueen sosialidemokraattien<br />

puheenjohtaja Matti Korhonen RunosVäki<br />

-lehdessä kesäkuussa 1980.<br />

Ja jatkoi: ”Minulla on se käsitys, että yhdistys<br />

voi aktiivisella toiminnalla vaikuttaa<br />

asioihin, kunhan tukena on poliittista vaikutusvaltaa,<br />

sosialidemokraattien edustajia<br />

kaupungin eri hallintokunnissa.”<br />

16


Runosmäen ”oma mies”, varatuomari Jukka Mikkola oli tällainen merkittävä poliittinen vaikuttaja.<br />

Hän toimi vuodesta 1973 alkaen yli 40 vuoden ajan jäsenenä tai puheenjohtajana Turun kaupungin<br />

valtuustossa ja hallituksessa. Hän oli myös kansanedustaja 1983-1987 ja 1995-2003 ja eduskunnan<br />

varapuhemies 1999-2002.<br />

Jukka Mikkolan myötävaikutuksella saatiin ajettua läpi monia Runosmäen asukkaille tärkeitä asioita<br />

ja palveluja. Esimerkiksi, kun alueen upouuden kirjaston kirjat loppuivat, lähti Mikkola asialle ja<br />

kirjahankintoja varten saatiin ylimääräinen määräraha. Mikkola oli vaikuttamassa myös siihen, että<br />

Riihikallion alue pelastettiin vuonna 1980 valtuuston yksimielisen päätöksen avulla virkistyskäyttöön<br />

sinne suunnitellun rivitalokaavan kaaduttua.<br />

Vuonna 1974 Runosmäkeen valmistui vanhainkoti ja 1979 nuorisotalo. 1980 kaupunginhallituksen<br />

puheenjohtajana toiminut Jukka Mikkola nosti Turkulainen -lehden haastattelussa tärkeimmäksi<br />

tavoitteeksi yläasteen ja lukion saamisen Runosmäkeen. Turun Lyseon lukio valmistui 1994. Sinnikkäimmän<br />

työn vaati Runosmäen sosiaali- ja terveysasema, jonka rakentaminen asetettiin tavoitteeksi<br />

jo 1970 luvulla ja uudelleen vuonna 1993, mutta joka valmistui vasta 2006.<br />

”Runosmäkeä ympäröivät viheralueet tulee säilyttää tinkimättömästi. Kaikkiin lähiöihin pitää luoda<br />

pienimuotoista kulttuuritoimintaa, mm. elokuvia. Runosmäki sopii mainiosti tällaisen toiminnan kokeilualueeksi.”<br />

linjasi Jukka Mikkola vuonna 1980. - Tätä perintöä haluamme vaalia.<br />

Jukka Mikkolan (1943- <strong>2018</strong>) muistoa kunnioittaen<br />

Runosmäen alueen sosialidemokraatit ry,<br />

puheenjohtaja<br />

Kristiina Hellstén<br />

Käytäthän alueen omia<br />

palveluntarjoajia<br />

Näin takaamme palvelujen<br />

saatavuuden myös<br />

tulevaisuudessa!<br />

17


Tapahtumia Runosmäen vanhuskeskuksessa<br />

toukokuussa <strong>2018</strong><br />

Unelmien<br />

liikuntapäivä<br />

Toukokuu 17. päivä osallistuimme<br />

vanhalla<br />

Suurtorilla unelmien<br />

liikuntapäivään.<br />

Tapahtuman alkuvoimistelun<br />

jälkeen<br />

kävelimme ja pyöräilimme<br />

Aurajoki rannassa<br />

Olimme liikkeellä sirkusteemalla<br />

ja hauskaa oli!<br />

“Liike on lääke”<br />

Runosmäkipäivät<br />

Runosmäkipäiville osallistuimme 24.5<br />

asumispalvelupäällikkö<br />

Soile Lahtonen-Kivirannan mukana.<br />

Jaoimme tapahtumassa talomme mainoslehtisiä ja<br />

nautimme mukavasta yhdessäolosta.<br />

TORIPÄIVÄT RUNOSMÄEN VANHUSKESKUKSESSA<br />

15.8. klo 11-15<br />

26.9. k.o 11- 15<br />

7.11. klo 11-15<br />

10.12. klo 11-15<br />

Tervetuloa ostoksille!<br />

19


Runosmäen ”kylätalon”<br />

hanke etenee<br />

Turun kaupunki on vuonna 2017 valmistellut Runosmäen monitoimitalon tarveselvityksen, joka<br />

on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Tarveselvityksessä on arvioitu, mitä tilatarpeita kunnallisilla<br />

palveluilla on Runosmäen alueella. Turun kaupungilla on Runosmäessä useita toimipisteitä,<br />

joista useissa on merkittäviä korjaustarpeita lähitulevaisuudessa. Toiminnallisesta näkökulmasta<br />

Runosmäessä on puolestaan tunnistettu tarve niin sanotulle kylätalolle, joka palvelisi laajalti<br />

alueen asukkaita ja erilaisia järjestötoimijoita.<br />

Tarveselvityksen pohjalta esitetään, että Runosmäen monitoimitalo rakennetaan tyhjentyneen<br />

koulun paikalle. Nykyinen koulurakennus on tarkoitus purkaa ja samalle tontille rakentuisi uusi<br />

monitoimitalo. Rakennuksessa toimii edelleen kirjasto, jota varten suunnitellaan väistötilaratkaisu<br />

purku- ja rakennustöiden ajaksi.<br />

Monitoimitalon on suunniteltu sisältävän niin kirjasto- ja nuorisotilat kuin päiväkodin ja perheja<br />

sosiaalipalvelujen yhteen kokoavan perhekeskuksen. Ajatuksena monitoimitalossa on, että<br />

tilat suunnitellaan kokonaisuutena siten, että ne tukevat talon käyttäjien yhteistyötä ja tilojen<br />

yhteiskäyttöisyyttä. Monitoimitalo on myös järjestöjen, yhdistysten, vapaaehtoistyöntekijöiden<br />

ja asukkaiden oma olohuone, lepotila, pelitila, kohtaamispaikka, kerho-, juhla- ja esiintymistila,<br />

liikuntatila, lukutila ja työtila.<br />

Suunnitelmissa on, että kaikki tilat ovat eri toimijoiden käytössä niiden pääkäyttäjien toiminta-aikojen<br />

ulkopuolella. Kirjasto on avoin kohtaamispaikka koko päivän ajan. Rakennukseen on<br />

visioitu myös mm. kahvilatoimintaa ja bänditiloja.<br />

20


Toimintojen keskittämisen seurauksena Runosmäen alueelta vapautuisi useampi tontti, joita<br />

voidaan kehittää ja saada alueelle mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle. Näin hanke tukee<br />

myös alueen kehitystä laajemmin.<br />

Tarveselvitys on laadittu yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa ja siinä on huomioitu<br />

myös aikaisemmin laadittu kylätaloa käsittelevä opinnäytetyö ja Runosmäen alueen toimijoiden<br />

toiveita ja tarpeita on kuultu erilaisissa yhteyksissä. Keskusteluja on käyty mm. kaupungin toimijoiden<br />

yhteistyöpöydässä ja asukkaisen kanssa aluefoorumeissa, Kylätaloseminaarissa Logomossa,<br />

kevätkekkereissä ja ideaseinällä.<br />

Monitoimitaloa käsiteltiin myös kaupunginosaviikoilla 24.5.<strong>2018</strong> Runosmäkipäivänä. Tilaisuudessa<br />

jaettiin näkemyksiä siitä, millaisia asioita tilahankkeen jatkosuunnittelussa toivotaan<br />

huomioitavan. Vilkkaassa keskustelussa lensi ideoita niin tasakattoisen rakennuksen välttämisestä<br />

aina riittäviin säilytystiloihin saakka. Tiloihin toivottiin mahdollisuuksia mm. pienimuotoiselle<br />

pajatoiminnalle ja näyttelytilalle, esteettömyyteen panostamista sekä auto- ja pyöräparkkia<br />

pihalle.<br />

Uuden talon saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota ja tilat pyritään suunnittelemaan siten,<br />

että niissä on helppo liikkua. Piha-alue suunnitellaan palvelemaan kaikkia talon käyttäjiä. Erityisesti<br />

huomioidaan aidattu leikkipiha päiväkodille sekä nuorison käyttöön soveltuva oleskelutila.<br />

Hankesuunnittelussa pohditaan myös pysäköintiratkaisuja. Uuden kirjaston on ajateltu olevan<br />

monipuolinen kohtaamisen tila ja avoinna joustavasti ja myös omatoimikäyttöisesti.<br />

Projekti on edennyt hankesuunnitteluvaiheeseen. Nyt tarpeita ja kustannusarviota täsmennetään<br />

entisestään ja hankkeen toteutusta suunnitellaan yksityiskohtaisemmalla tasolla. Hankesuunnitteluvaiheessa<br />

huomioidaan myös Maarian seurakunnan tilatarpeet. Tarkoituksena on<br />

suunnitella Pallivahan seurakuntatalon korvaavat tilat Runosmäen monitoimitalon yhteyteen.<br />

Pallivahan seurakuntatalon nykyisen tontin osalta on käynnissä asemakaavanmuutos ja alueella<br />

on juuri toteutettu arkkitehtikilpailu kaavoitusta tukemaan.<br />

Monitoimitalon hankesuunnitelma valmistuu syksyllä <strong>2018</strong> ja se tullaan käsittelemään niin<br />

kaupungin kuin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päätöksentekoelimissä. Hankesuunnittelua<br />

seuraa varsinaiset rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheet. Tavoitteeksi monitoimitalon<br />

valmistumiselle on asetettu vuosi 2021. Aikataulu täsmentyy hankesuunnittelun käsittelyn yhteydessä.<br />

Hankkeen etenemisestä kerrotaan jatkossakin mm. Ruutisissa ja tavoitteena on tuoda<br />

tietoa hankkeesta myös kaupungin nettisivuille.<br />

Teksti ja kuva:<br />

Minna Juselius<br />

Runosmäkeläisten oma<br />

kangaskassi nyt myynnissä!<br />

Tunnusta kotiseutua ja runosmäkeläisyyttä ja<br />

hanki Runosmäen oma kangaskassi.<br />

Kasseja on myynnissä Runosmäen Lämmön<br />

toimistolla. Hanki omasi. Tai osta kaverille.<br />

10e<br />

21


Kaupunginosaviikko<br />

Kaupunginjohtaja Minna Arve<br />

Kuva: Sirkka Sipilä<br />

Metsäkirkossa oli yli 60 osallistujaa<br />

Kuva: Sirkka Sipilä<br />

Metsäkirkko<br />

Kuva: Sirkka Sipilä<br />

Asukkaita Runosmäkipäivillä<br />

Kuva: Sirkka Sipilä<br />

Arjen turvallisuus tutuksi<br />

Kuva: Sirkka Sipilä<br />

22<br />

Asukkaita Runosmäkipäivillä<br />

Kuva: Sirkka Sipilä


Kaupunginosaviikko<br />

Jaana ja Tuula jaksoivat paistaa Runosmäkipäivässä<br />

lättyjä helteestä huolimatta<br />

Kuva: Kristiina Hellstén<br />

Kanttori Virpi Vähäpassi säesti<br />

metsäkirkon virret hanurilla<br />

Kuva: Kristiina Hellstén<br />

Pastori Saara Palmunen ja kanttori Virpi Vähäpassi iloitsivat<br />

metsäkirkon suosiosta uudessa paikassa Piiparinpolun<br />

varrella<br />

Kuva: Kristiina Hellstén<br />

Skeittirampit kohta käyttökunnossa...<br />

Kuvat: Sirkka Sipilä<br />

23


Kesäkuun tarjouksia<br />

Devisol 20µg<br />

100 tablettia<br />

(norm. 11,50e)<br />

Beko Strong B12<br />

+ foolihappo<br />

muistin ja hermoston tueksi<br />

100 tablettia<br />

(norm. 26e)<br />

Maitohappobakteeri +B<br />

Ratiopharm<br />

100 tablettia<br />

(norm. 21e)<br />

Palvelemme myös<br />

juhannusaattona 22.6. klo 9-12<br />

ja toisena juhannuspäivänä 24.6. klo 12-16<br />

Friskinkatu 4, 20360 Turku<br />

puh. 044 242 8877<br />

www.runosmaenapteekki.fi<br />

Aitoa huoltamopalvelua lähellä Sinua!<br />

Myös muut<br />

merkit - Kysy!<br />

KAUSIHUOLTOPAKETTI<br />

Hinta koskee nelisylinterisiä<br />

henkilöautoja. Korjaus- ja<br />

asennustyöt, öljyt ja tarvikkeet<br />

veloitetaan erikseen.<br />

Päivänleike<br />

Arkisin 10-17.30 10,90<br />

• Polttoaineet ja pikapesut<br />

• Voiteluaineet ja nestekaasut<br />

• Kahviosta mm. sämpylät ja lihapiirakat<br />

• Henkilö- ja pakettiautovuokraus<br />

• Peräkärry- ja venetrailerivuokraus<br />

• Kylmät oluet ja siiderit klo 9-21<br />

• Lämmitysöljytilaukset (02) 238 2305<br />

Teboil Tampereen valtatie<br />

Tampereen valtatie 106, puh. (02) 238 2305<br />

Avoinna ma-pe 5-23 ja la-su 7-23<br />

www.haapasalot.fi/valtatie<br />

79,-<br />

Alk.<br />

Kesärenkaat asennettuina<br />

Rengassarjan ostajalle kaupan päälle<br />

PIKAPESU (arvo 24,-)<br />

Meillä voit maksaa huollot ja renkaat myös<br />

INNOVOICE -rahoituksella - Kysy lisää kassalta.<br />

KAUSISÄILYTYS 60,- Sisältää renkaiden pesun.<br />

Määräaikaishuollot • Jarrukorjaukset • Öljynvaihdot • Katsastushuollot<br />

Renkaanvaihdot • Tasapainoitukset • Ilmastointilaitteen täyttöhuolto<br />

4-pyöräsuuntaukset uudella laitteella! Varaa aikasi: (02) 238 2305<br />

huoltaa autoja ja ihmisiä<br />

KÄYNTIOSOITE ORIKEDONKATU 22 B<br />

Rakennus- ja LVIS-työt<br />

• Saneeraus- ja uudiskohteet<br />

• LVIS-asennukset ja -huollot<br />

• Seinä- ja lattiapinnoitteet<br />

• Kalusteasennukset<br />

• VTT:n sertifioimat<br />

vesieristykset ja kosteusmittaukset<br />

• Tunti- ja urakkatyöt<br />

Rakennustyöt: 0400 216 550<br />

0500 783 389<br />

LVI-työt: 040 1527 006<br />

Sähkötyöt: 040 5923 440<br />

info@erander.fi • 0500 783 389

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!