14.07.2018 Views

Ruutiset 2-2018 (1)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ruutiset

41. vuosikerta 2/2018

Runosmäen, Aurinkolaakson, Kiikun ja Pallin asukaslehti

Mukana myös

Ruutisetpalkintoristikko

Kuva:

Sirkka Sipilä


Toimituksen terveiset

Keväiset kesähelteet saapuivat monen iloksi jo toukokuun puolella.

Aurinko ja lämpö hellivät myös Kaupunginosaviikon tapahtumia ja niihin osallistuneita.

Ruutiset -lehden palkintoristikko on taas mukana, kiitos siitä Tiia Puputille. Ja palauttamalla

ristikon ratkaisuosan Runosmäen Apteekin ja K-market Runoksen aulassa olevaan vihreään

postilaatikkoon voit hyvällä tuurilla voittaa mukavan palkinnon.

Muistakaahan käyttää Ruutiset-lehden ilmoittajien palveluja, sillä he haluavat tukea Runosmäkiseuraa

ja ovat näin osaltaan mahdollistamassa kaikille asukkaille tarjolla olevia ilmaistapahtumia.

Leppoisaa kesää kaikille lukijoille!

Make Lentonen

m.lentonen@gmail.com

Ruutiset-lehden toimitus

Runosmäkiseura ry:n

hallitus 2018

Jorma Hellsten puheenjohtaja

Sauli Saarinen varapuheenjohtaja

Ulla Kaarnavaara sihteeri

Marianne Hurme taloudenhoitaja

Jyrki Hurme jäsenasioiden hoitaja

Martti Markula jäsen

Ismo Kähkönen jäsen

Anu Hörkkö jäsen

Sirkka Sipilä jäsen

Jaakko Laaksonen jäsen

Ulla Ratia-Järvinen jäsen

Seuraa

Runosmäkiseuraa

myös Facebookissa!

Jäseneksi voit liittyä

kätevästi Runosmäkiseuran

kotisivuilla

www.runosmakiseura.fi

Kotisivuilta löydät

myös viimeisimmät

Ruutiset - lehdet

Ruutiset 41. vuosikerta 2/2018

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy

PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.a.hellsten@gmail.com

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

2


Rakennuskielto Lämmön tontille ja

lähiöiden eriarvoistumisen ehkäisyä

Nykyiselle Runosmäen Lämmön tontille

määrättiin rakennuskielto kaupunginhallituksen

kokouksessa 30.4.2018. Voimassa olevan

kaavan katsottiin olevan vanhentunut, koska

se sallisi esimerkiksi vähäisen asuntoalueen

omaan tarpeeseen tarkoitetun lämpökeskuksen

ja muita asuntoalueen yhteispalveluja,

kuten pesulan tai varastojen rakentamisen.

Tontilla oli vireillä rakennuslupahakemus lämpökeskusrakennuksen

rakentamiseksi. Tontti

sijaitsee keskeisellä paikalla Majoitusmestarinkadun

ja Munterinkadun kulmassa, asuntokorttelien

välittömässä läheisyydessä. Siihen

ei hallituksen kannan mukaan sovellu lupahakemuksen

mukainen lämpölaitostoiminta.

Esitetty lämpökeskus olisi vastannut korkeudeltaan

seitsenkerroksista asuintaloa eikä se

kokonsa eikä toiminnan laadun vuoksi ole

kaupunkikuvallisesti eikä ympäristövaikutuksiltaan

kyseessä olevalle tontille sopiva. Kaupunginhallitus

toteaa lisäksi, että Runosmäen

alueen pohjoispuolella Vahdontien takana on

vireillä asemakaavan muutos, johon on vastaavanlaista

lämpölaitostoimintaa suunniteltu

sijoitettavaksi.

Turku ehkäisee ja vähentää eriarvoisuutta

ja syrjäytymistä

Kaupunginvaltuuston 16.4. 2018 hyväksymässä

toimenpideohjelman päivityksessä

korostetaan, että kaupunki ehkäisee ja vähentää

aktiivisesti asukkaidensa eriarvoisuutta.

Tasapuolinen kaupunkikehitys, toimivat asuntomarkkinat,

varhaiskasvatus ja koulutus ovat

tässä keskeisessä asemassa.

Monimuotoisella asuntotuotannolla huolehditaan

eri asuntotyypeistä myös uusilla asuinalueilla.

Lähiöiden täydennysrakentaminen

elävöittää alueita, turvaa palvelurakenteen

kestävyyttä ja kaventaa alueiden välistä eriarvoisuutta.

Asukkaiden oma aktiivisuus tärkeää

Kaupungin rooli on tietysti tärkeä julkisten

palvelujen järjestäjänä ja hyvän rakennuskaavoituksen

toteuttajana. Eriarvoistumisen ja

syrjäytymisen ehkäisyssä on kuitenkin keskeistä

kunkin alueen asukkaiden oma aktiivisuus

kehitysaloitteiden tekijöinä. Asukkaiden aloitteiden

eteenpäin viejinä ja tukijoina toimivat

luontevasti lähiöyhdistykset, joita on koko

kaupungin aluetta kattavasti. Meillä täällä

Runosmäessä on aktiivinen yli kahdensadan

jäsenen Runosmäkiseura ry.

Seura on muodostanut myös laajan yhteistyöverkon

alueellamme toimivien yhteisöjen

kanssa. Tämä yhteistoiminta kehittyy ja jo

toteutuneesta hyvänä esimerkkinä olivat viime

kesänä järjestetyt Suomi 100 yhteislaulutilaisuudet.

Ne palkittiin valtakunnallisen järjestelytoimikunnan

kunniakirjalla.

Kaupunki haluaa olla tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen

ja lähiöpolitiikan edelläkävijä.

Alueiden eriarvoistumiseen puututaan ja lähiöille

laaditaan omat tulevaisuuden tavoitteet.

Kestävän kasvun saavuttamiseksi toimivilla

asuntomarkkinoilla turvataan riittävä kohtuuhintainen

vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntotuotanto.

Sauli Saarinen

Runosmäkiseuran varapuheenjohtaja

Kaupunginvaltuuston 3. vpj.

3


Puheenjohtajan mietteitä

Kaupungin keskustan kehittäminen on yksi Turun

kaupungin kärkihankkeista. Keskustavisio

2050 on tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien

kanssa tuotettu tulevaisuuskuva elinvoimaisesta,

eurooppalaisesta ja hyvinvointia tukevasta

Turun keskustasta.

Turku 2029 -strategian mukaan Turku haluaa

olla tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen ja

lähiöpolitiikan edelläkävijä. Alueiden eriarvoisuuteen

puututaan ja lähiöille, myös Runosmäkeen,

laaditaan omat tulevaisuuden visiot.

Asuinalueiden kehittämistä on tarkoitus toteuttaa

laaja-alaisten yhteistyöverkostojen

kanssa. Runosmäkiseura haluaa olla osaltaan

mukana linjaamassa, millaisista tekijöistä tulevaisuuden

Runosmäki rakentuu.

Millainen on elinvoimainen ja asukkaiden

hyvinvointia tukeva Runosmäki vuonna 2050?

Visiotyöskentelyyn, jota voitaisiin kutsua

vaikka Runosmäki Future Forum -nimellä, toivomme

mahdollisimman runsasta osanottoa.

Ensimmäinen työpaja on tarkoitus järjestää jo

tänä vuonna.

Vähän lyhyemmän aikavälin tavoitteita pohdittiin

Runosmäkipäivässä, jossa kaupunginjohtaja

Minna Arve poikkesi kylässä tapaamassa

asukkaita. Ohjelmassa oli myös Runosmäen

kylätalo-/monitoimitalohankkeen esittelyä ja

toiminnan suunnittelua, josta tässä lehdessä

tilacontrolleri Minna Juseliuksen artikkeli.

Runosmäen alueen yritykset ja yhteisöt esittäytyivät

nuorisotalolla, jossa toteutui myös

“Arjen turvallisuus tutuksi” -tapahtuma.

SUURKIITOS teille kaikille, jotka eri tavoin osallistuitte

kaupunginosaviikon toteutumiseen!

Viikko on oiva osoitus Runosmäen elinvoimaisuudesta.

Elinvoimaisuus säilyy vain siten, että

käytämme aktiivisesti alueen palveluja.

Runosmäkiseuran puolesta toivotan alueen

asukkaille aurinkoisia ja mukavia kesäpäiviä!

Toivottavasti tapaamme viikon plus- tapahtumassa

Mustalammen yhteislaulutilaisuudessa

elokuussa!

Runosmäen kaupunginosaviikon 21.5.-

27.5.2018 ohjelma oli jälleen monipuolinen.

Tapahtumia oli vekarapäivästä nukketeatteriin

ja lasten liikunnan ihmemaahan, kulttuurikävelystä

yhteislaulutilaisuuteen ja metsäkirkkoon.

Kirjastossa keskusteltiin aiheena “Runosmäki

yhteinen kotimme” ja Piiparinpolulla

kunnostettiin polkupyöriä.

4

Jorma Hellstén

Runosmäkiseura ry.

puheenjohtaja


Mannerheimin

Lastensuojeluliiton

Runosmäen yhdistyksessä

tapahtuu

Vanhan kansan sanonta ”ei koira mihinkään karvoistaan pääse” pätee ainakin minuun.

Lopetettuani viime vuonna Nuorisotyön ja siirryttyäni oloneuvoksen rooliin, niin luontevin jatko

oli aktivoitua tiukemmin MLL:n Runosmäen toimintaan. Yhdistys on perustettu 1994 ja olen siitä

asti ollut ns.taustapiruna toiminnassa, mutta nyt on mahdollisuus myös osallistua itse toimintaan.

Olemme anoneet toimintakaudeksi 1.9.2018 - 31.5.2019 entisen toimivan jokaviikkoisen

keskiviikkoaamun ja nyt kokeilemme myös tiistai-illan jatkumista jokaviikkoisena.

Lastenjuhlat on anottu sunnuntaille 9.3.2019,

laita nämä päivät jo allakkaasi! Tietenkin toivomme

että saamme nämä vuorot! Tarkempaa

tietoa elokuussa ilmoitustauluilla, netissä ja TS:n

sivuilla.

MLL:N toiminta on neutraalia niin uskonnon kuin politiikankin suhteen,

joten toimintaamme ovat kaikki tervetulleita mukaan! Toivomme myös,

että toiminnastamme ei anneta vääristyneitä tarinoita lähiöömme.

Jokaviikkoinen toiminta vaatii tietenkin myös sitoutuneita vapaaehtoisia,

olisi kiva jos löytyisi muutama uusin ideoin varustautunut mukaamme!

Terveisin MLL:n Runosmäen yhdistyksen hallitus,

tekstin rustannut Ulla Ratia - Järvinen

https://runosmaki.mll.fi/, Facebook,

sähköposti: mll.runosmaki@gmail.com

Ulla Ratia - Järvinen

5


Kirjaston kuulumisia

“Se on niin kaunista, niin paljon enemmän kuin…niin, oikeastaan melkeinpä mikä

tahansa. Toisessa maailmassa hän olisi voinut viettää koko elämänsä lukien”

Michael Cunningham: Tunnit

Tapahtumia kesällä:

Lähiösirkus saapuu

Sirkustyöpajat kirjaston tuntumassa ma – pe 30.7. - 3.8. klo 10 – 11.45.

Nyt on kesäloman kunniaksi mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia sirkuslajeja.

SirkusUnionin sirkustaiteilijat houkutellevat sirkuksesta kiinnostuneita lapsia ja nuoria sirkustemppujen

pariin.

Oletko aina halunnut kokeilla akrobatiaa tai jongleerausta? Tai haluaisitko kokeilla pariakrobatiaa

tai vaikkapa tehdä pyramideja ryhmässä? Nyt se on mahdollista.

Tervetuloa mukaan! Aikaisempaa sirkuslajikokemusta ei tarvita.

Osallistuminen on maksutonta.

Lasten kesälukukampanja

Osallistu kesälukukampanjaan

KIRJAT VERKKOON!

Ohjeet:

- Hae lappu kirjastosta

- Lue tai kuuntele kolme kirjaa! Kirjoita lappuun

lukemiesi kolmen kirjan tiedot

- Tuo lappu takaisin kirjaston neuvontaan.

Saat pikkukirjan, jonka voit kiinnittää

kirjastossa olevaan hämähäkin seittiin

- Kaikkien 23.5.–31.8. osallistujien kesken

arvotaan palkintoja.

Vempaintuki

maanantaisin klo 13.30–15.30 (4.6.–13.8.)

Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien

arkikäytön opastusta. Apua esimerkiksi laskun

maksamiseen verkossa tai sähköpostin käyttöön.

Järjestäjä Auralan setlementti ry.

Keskiviikkokerho

keskiviikkoisin klo 9.30–11.30

Ohjelmassa mm. lehtien lukua ja keskustelua eri

aihepiirien pohjalta (ja asian vierestäkin). Tule

mukaan viettämään leppoisaa keskiviikkoaamua

kahvin ja jutustelun parissa!

6


Runosmäen kirjaston

kesän aukioloajat

Kirjasto siirtyy kesäaikaan maanantaina

18.6. alkaen.

Kesäaika päättyy 19.8.

Olemme avoinna 18.6.–19.8.

seuraavasti:

ma, ti, ke 13–19

to, pe 10–16

Poikkeavat aukioloajat

Kirjasto on suljettuna:

to, pe 28.–29.6.2018

Juhannusaattona pe 22.6.2018

Seurakuntavaalit lähestyvät

Seurakuntavaalit lähestyvät taas. Kehotan kaikkia innokkaita äänestämään tai asettumaan

ehdolle, mikäli vaikuttaminen ja päättäminen kiinnostaa. Ehdokkaiksi tarvitaan sekä nuoria että

vanhempia ehdokkaita. Nuoret tuovat uusia ideoita päättämiseen ja vanhemmilta ehdokkailta

löytyy elämänkokemusta, joista myös nuoret hyötyvät. Molempia tarvitaan, jotta päättäminen

on tarpeeksi monipuolista ja saadaan aikaan hedelmällistä keskustelua, miten asioita pitäisi

kehittää.

Miksi asettua ehdolle seurakuntavaaleihin?

Asettumalla ehdokkaaksi tai tukemalla oman alueemme ehdokasta, voimme varmistaa Runosmäen

aktiivisen kehittämisen. Nykypäivänä suunta on se, että palvelut tuppaavat karkaamaan

suurkaupunkeihin ja lähiöt tunnutaan unohtamaan aika helposti. Lisäksi päättäminen kaipaa

nopeampaa toimintaa ja sen tulee olla avoimempaa, jotta vältytään

turhilta huhuilta ja spekulaatioilta. Näin asioista ei jää mitään epäselvää.

Miten seurakunta sitten vaikuttaa meidän alueeseemme?

Seurakunta järjestää monipuolista toimintaa kaikille. Tästä toiminnasta

hyötyvät eniten lapset , nuoret, perheet sekä ikääntyneet

alueemme asukkaat. Meillä ei ole varaa heikentää palveluita, jotta

asukkaiden viihtyvyys ei kärsisi tästä.

Viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen vaikuttaa positiivisesti

alueemme elinvoimaan ja vetovoimaisuuteen. Kattavat palvelut myös houkuttelevat uusia asukkaita

ja perheitä alueellemme.

Tulevaisuudessa toivon, että valitut edustajat myös jalkautuisivat meidän alueellemme ja keskustelisivat

asukkaiden kanssa saadakseen tietoa tarvittavista palveluista ja niiden kehittämisestä

alueellamme.

Ystävällisin terveisin

Rauli Kolehmainen

7


8


Runosmäen nuorisotalon

kesäterveiset

Runosmäen nuorisotalo siirtyy kesällä kesäaukioloaikoihin ja toimintaan.

Kesäkuussa talo on auki arkena päiväsaikaan 9-18-vuotiaille nuorisokortillisille nuorille. Järjestämme

avointa toimintaa niin talolla kuin ulkona sään sen salliessa. Nuorisotalon iso liikuntasali

on aukiolopäivinä myös nuorten käytössä klo 14-16. Nuorisotalolta on nuorisotalon aukioloaikoina

lisäksi mahdollista lainata ulkopelejä, palloja ja muita liikuntavälineitä ja lähteä pelaamaan

kavereiden kanssa läheiselle kentälle.

Viikolla 25 (18.-24.6.) olemme auki ma 18.6. ja ti 19.6. klo 12-18:30 sekä ke 20.6. klo 12-17:30.

Viikolla 26 (25.-1.7.) järjestämme ma-pe nuorten toiveiden mukaan retkiä elokuviin, luontoon ja

lähialueille Turussa (Ruissalo, Kuhankuono jne.) Näistä retkistä sekä talon mahdollisista aukioloajoista

ko. viikolla ilmoitamme tarkemman ajan myöhemmin (säävaraus) Turun nuorisopalveluiden

Instagram- ja Facebook-sivuilla sekä nuorisotalolla.

Nuorisotalo jää kesälomalle lauantaina 30.6.2018 ja avaa ovensa jälleen maanantaina 13.8.2018

klo 12. Palaamme normaaleihin syyskauden aukioloaikoihin kunnolla ma 20.8., jolloin nuorisotalo

on auki tuttuun tapaan klo 14:30-21:00 (9-12v. klo 14:30-18:30).

Nuokkaribiilistä tekemistä kesäkuukausille

Kesällä nuorisotalon ollessa suljettuna nuorilla on mahdollista pyytää Turun nuorisopalveluiden

kiertävä Nuokkaribiili sinne missä nuoret itse ovat. Nuokkaribiilistä löytyvät esim. sumopuvut,

kuplafutis, frisbeegolf ja muuta mukavaa. Nuokkaribiili on ajossa kesäkuun alusta elokuun puoliväliin

maanantaista perjantaihin klo 12–20. Ota yhteyttä ja pyydä Nuokkaribiili paikalle tai

seuraa somessa: puh. 044 907 2990 (whatsapp), FB: Nuokkaribiili, Instagram: @Nuokkaribiili

#turunnuoret, Snapchat: Nuokkaribiili

Syksy Runosmäen nuorisotalolla

Syyskaudella nuorisotalolla on luvassa

avointa toimintaa, erilaisia retkiä

sekä paljon uutta ja vanhaa harrastetoimintaa

kuten sählyä, tatami-harjoittelua

ja teatteritoimintaa sekä

paljon muuta! Syksyn tarkoista aukioloajoista,

tulevista tapahtumista ja

muusta tulevasta ilmoitamme nuorisotalon

Facebook- ja Instagram-sivuilla

sekä Turku.fi- sivuilla lähempänä.

Nuokkaribiilissä kesäkuussa Vesa, Raisa ja Niklas!

Syksyllä toimintaansa talolla jatkavat

myös vanhat tutut järjestöt! ? Yksittäiset

tilavaraukset talolle haetaan

ensisijaisesti sähköisesti Timmi-varausjärjestelmän kautta (www.turku.fi/nuorisotilat). Muissa

tapauksissa täytetään perinteinen hakulomake.

Varaustiedustelut Vimmasta: puh. 02 2623 112 tai nuoriso.varaukset@turku.fi.

Mukavaa kesää!

Runosmäen nuorisotalon ohjaajat Tuuli, Hanna ja Ana

9


Tarjoamme kodinomaisessa ympäristössä

vanhuksen tarpeista lähtevää hyvää,

yksilöllistä hoitoa

Hei sinä ahkera ja ystävällinen hoitaja, tule

töihin Runosmäen vanhuskeskukseen

“ Runosmäen vanhuskeskus on minun ja monen ikätoverinin

koti. Tämä on hyvä koti jossa kaikki hoituu.

Olen viihtynyt täällä hyvin ja uskon että sinäkin viihtyisit.Toivon

hoitajieni olevan ystävällisiä ja ammattitaitoisia.Tärkeää

on että hoitaja on helposti lähestyttävä

ja että hän myös uskaltaa tulla lähelle”

- Anja

Runosmäen vanhuskeskus

Varusmestarintie 14, 20360 Turku

Villa Piipari, yksikön esimies Timo Säilä, p. 040 759 5848

2.krs yksikön esimies Leena Hermunen,p. 050 3101 628

3.krs yksikön esimies Hanna Leinonen, p. 050 3101 604

4.krs yksikön esimies Nina Ailio, p. 050 5417 826

5.krs yksikön esimies Sari Vesterinen, p. 040 4830 812

6.krs yksikön esimies Piia Kulmala, p. 050 3101 607

Vanhuskeskus 1/ Runosmäen vanhuskeskus

Asumispalvelupäällikkö Soile Lahtonen- Kiviranta

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@turku.fi

Runosmäen

vanhuskeskukseen

voit hakeutua töihin

sähköisen Kuntarekryohjelman

kautta.

Pääset kirjautumaan

Kuntarekry-palveluun

Turun kaupungin sivuilta tai

kuntarekry.fi- palvelun kautta.

Tai ota yhteyttä

Rekrytointipalveluihin:

puh. 02-262 6669

Turku-piste, Puolalankatu 5

10


Turun Nappulaliigalla vilkasta

toimintaa Runosmäessä

Kuten tämänkin lehden sivuilta on saatu lukea, Turun Nappulaliigan Runosmäen alue on toiminut

menestyksellisenä kasvualustana monen kansainväliseen uraan yltäneen turkulaisjalkapalloilijan

kohdalla.

Heistä varmasti kirkkaimpana vastikään Saksan cupin voittanut ja bundesliigan parhaaksi maalivahdiksi

valittu Lukas Hradecky. Kaan Kairinen voitti Tanskan mestaruuden, ja myös

Joni Kauko pelaa Tanskan liigassa. Veikkausliigassa Albion Ademi edustaa Interiä, tällä hetkellä loukkaantuneena

oleva Tomas Hradecky TPS: aa ja Otso Virtanen torjuu palloja Kuopion Palloseurassa.

Myös Hradeckyn veljessarjan nuorin Matej jatkanee uraansa Veikkausliigassa kunhan pääsee pois

loukkaantuneiden kirjoista.

Tällä hetkellä uusia lukeja ja kaaneja on kasvamassa Runosmäen aluejoukkueissa kaikissa ikäluokissa

välillä 2007-2012- syntyneet. Joukkueiden toiminnassa toteutuu hyvin kaksi Nappulaliigan

pääperiaatteista eli toiminta on edullista ja se toteutetaan lähellä kotia.

Runosmäen joukkueet pelaavat ja harjoittelevat pääsääntöisesti ex-Runosmäen koulun kentällä.

Jonkin verran tapahtumia

on myös ns. pikkukoulun

kentällä.

Kaikkiin joukkueisiin mahtuu

uusia pelaajia. Kiinnostuneet

voivat olla yhteydessä joukkueiden

toimihenkilöihin ja

kysellä treeniaikoja.

Suurin tulevaisuuden haaste

Runosmäessä liittyy jalkapallon

olosuhteisiin. Toivottavaa

olisi, että esim. Runosmäkiseura

lähtisi omalta osaltaan

ajamaan asiaa vaihdettavan

tekonurmen saamiseksi

Runosmäkeen. Näitähän on jo

saatu muutamille kaupunginosakentille,

kun esim.

Kupittaalta on vanha keinonurmi

siirretty lähiökentälle

Nappulaliigan joukkueiden yhteystiedot Runosmäessä:

2007-synt. Petri Vaahtera, petri.vaahtera@wartsila.com, p. 050-5336206

2008-synt. Fatmir Fazliu, fazliu74@hotmail.com, p.044-2095777

2009/2010-synt. Maarit Costiander, mcostiander@gmail.com, p. 040-5366431

2011/2012-synt. Jussi Ahlgren, jusahlgren@gmail.com, p. 0440-674807

Pauli Koski

Kuvassa Runosmäki 2007-joukkue.

Etualalla vierailevina tähtinä Runosmäki 98- joukkueen

Roope Kuusisto, Kaan Kairinen ja Joona Vaahtera.

11


Kaupunginhallituksen paniikkijarrutus

lämpölaitokselle

Turun kaupunginhallitus asetti Runosmäen Lämpö Oy:n tontille rakennuskiellon. Tontilla on

aiemmin ollut lämpölaitos, nyt rakennuslupaa haettiin uuden biolämpölaitoksen rakentamiseen.

Kaupunginhallitus yrittää estää lämpölaitoshankkeen – kaikilla keinoilla.

Runosmäen biolämpölaitoshanketta on vastustettu aiemminkin. Tällä kertaa ei voitu vedota

vaikkapa siihen, ettei tontilla ole rakentamiseen sopivaa kaavamääräystä. Nyt kaupunginhallituksen

keinona oli rakennuskielto, jolla halutaan estämään runosmäkeläisiä saamasta omaa, paitsi

edullista, myös ympäristöystävällistä energialaitosta.

Kaupunginhallituksessa rakennuskielto vietiin kiireellä ja voimalla käsittelyyn. Tällä varmistettiin,

ettei Runosmäen Lämpö Oy eivätkä runosmäkeläiset päässeet millään tavalla vaikuttamaan

asiaan. Erittäin hämmentävää oli, ettei asiasta oltu kaupungin taholta etukäteen yhteydessä

Runosmäen Lämpöön.

Tasa-arvoista vai ei

Kaupunginhallituksen 30. huhtikuuta 2018 tekemän päätöksen perusteluissa puhutaan alueiden

tasa-arvoisuudesta. Silti samaan aikaan Varissuolla oma biolämpölaitos, joka tuottaa lämpöä asiakkailleen

selkeästi Turku Energian hintoja edullisemmin. Energiateollisuuden tilaston 1.1.2018

mukaisesti Turku Energian kokonaishinta 80 asunnon kerrostalolle on ollut 84,66 €/MWh. Varissuon

vastaava hinta 56,67 €/MWh. Tämä tarkoittaa, että Runosmäessä pakotetaan asumaan

Varissuota kalliimmin.

12


Edullinen asuminen edellyttää edullisia asumiskustannuksia. Lämpöenergia on selkeästi isoin

yksittäinen kuluerä asuintalojen vastikkeessa. Sen hinnalla on siis merkitystä meidän jokaisen

menoihin. Kaupunki saa Turku Energialta vuosittain merkittävät tulot. Tästä summasta isoin osa

on kerätty kerrostalolähiöiden asukkailta, kaukolämmön käyttäjiltä. Pientaloalueella kaukolämmön

käyttäjä on harvinaisuus. Tätä kaupungin tulonkeräystapaa voitaneen kutsua piiloverottamiseksi.

Tämä tulojen keruun muoto lisää eriarvoisuutta lähiöiden välillä ja tämän hetkisellä

kaupungin politiikalla runosmäkeläisiä ollaan viemässä tässä maksajien joukkoon pakottamalla,

ei vapaaehtoisesti.

Rakennuskiellosta tullaan jättämään valitus hallinto-oikeuteen. Jos päätös ei peruunnu, aiheutuu

siitä runosmäkeläisille suurta vahinkoa. Ensimmäisenä hukkaan menevät tehdyt rahalliset

satsaukset laitoshankkeeseen. Jatkossa ylihintaisen lämmön oston aiheuttamat kulut lankeavat

runosmäkeläisten maksettavaksi. Samalla tässä estetään ja rajoitetaan laajan yhteisön omistaman

yhtiön toimintaa.

Oman biolämpölaitoksen rakentamista on Runosmäessä valmisteltu kohta kymmenen vuotta.

Tämä siksi, että Runosmäen Lämmön osakkaat, runomäkeläiset, sitä haluavat. Runosmäkeläisillä

on siihen hyvä syy: edullinen hinta. Biolämpölaitos voi lisäksi toimia koko kaupungin kannalta

tärkeänä varavoimalana talven pakkashuippuina vanhan, raskaalla polttoöljyllä toimivan laitoksen

sijaan.

Runosmäen Lämmön toimitusjohtajana tunnen hyvin omistajien tuoman paineen. Jokaisessa

minun aikanani olleessa yhtiökokouksessa on kovasanaisestikin tiedusteltu, missä lämpölaitos

viipyy. Toivotaan, että laitos vielä saadaan rakennettua. Nyt poliittista tahtoa tuntuu riittävän

vain asukastiheyden lisäämiseen Runosmäessä. Se tarkoittaa lisärakentamista ja alueen tiivistämistä.

Hallinto-oikeuden päätös tulee merkitsemään nyt paljon. Runosmäessä ei kuitenkaan ole ollut

tapana antaa helposti periksi.

Juha Kangasniemi

Toimitusjohtaja

Runosmäen Lämpö Oy

LUOTETTAVAA

JA LAADUKASTA

RAKENTAMISTA

puh 020-718 8340

www.lainio-laivoranta.fi

13


Mennään metsään

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että metsässä liikkumisesta on huomattavaa hyötyä ihmisten

psyykelle.

Jo 20 - 30 minuuttia luonnossa olemista parantaa keskittymistä, madaltaa sykettä ja auttaa

unohtamaan arjen murheita. Fyysisen kunnon paranemiseen liikunnalla on tietenkin ratkaiseva

merkitys. Kaikille metsiin meneminen ei kuitenkaan onnistu mm liikuntarajoitteiden vuoksi,

mutta ainakin Mustalammen alueelle ja Veteraaninpuistoon pääsee rollaattorilla, ja niissäkin

voi nauttia luonnosta. Lisäksi Runosmäessä on hyvä mahdollisuus liikkua monia kuntopolkuja tai

metsiin muodostuneita hyväkuntoisia reittejä pitkin.

Mustalampi on alkujaan luonnontilainen metsälampi. Vuonna 1984 lammen alue on kunnostettu

ja sinne on asennettu vesijohtoverkosto, josta myös kaunis suihkulähde saa vetensä. Alueella

on penkkejä, keinu ja leikkipaikka. Jatkuvan hoidon ansiosta alue on erinomainen paikka virkistymiseen.

Mustalampi sijaitsee Pillipiiparinpolun varrella, Runosmäen länsiosassa. Veteraaninpuisto

sijaitsee Runosmäen koulun kentän ja Vanhuskeskuksen välissä. Puistikko on kooltaan

melko pieni, mutta keskeisen sijaintinsa

vuoksi siellä liikkuu runsaasti väkeä.

Puisto kunnostettiin viime vuoden

kesäksi, jolloin sinne asennettiin uudet

penkit, pöytä ja keinu. Lisäksi polkuja

parannettiin, ja polkujen varrelle asennettiin

kaiteita. Päiväkodin lasten puistikkoon

tekemät linnunpöntöt saivat

tänä keväänä ensimmäiset asukkaansa.

Runosmäen tai lähiseutujen metsissä

on monenlaista nähtävää,

joihin läheskään kaikki asukkaamme

eivät ole tutustuneet. Nunnavuoren

pirunpelto on kansallisesti merkittävä

geologinen muinaisranta, joka

on syntynyt Itämeren Ancylus-järvivaiheen

yhteydessä n. 7.500 vuotta

sitten. Maan kohoamisesta johtuen

on syntynyt lohkareita kalliosta

irtoamalla tai kalliota peittäneestä

moreenista. Rantavoima, aallokko

ja jäiden työntö ovat siirtäneet ja

pyöristäneet lohkareet ”pelloksi” silloisen vedenpinnan tasoon, joka nykyisin on

yli 60 metriä merenpinnan yläpuolella. Pirunpelto on kooltaan n. 100 x 50 metriä.

14


Pomponrahkan soidensuojeluohjelmaan kuuluva alue sijaitsee Ohitustien pohjoispuolella, mutta

sinne pääsee Ohitustien ylittävän jalankulkusillan kautta. Pomponrahkan alueella on luontopolku

ja pitkospuut. Alueella on erittäin monipuolinen kasvisto ja eläimistö. Pomponrahkan laidalla

on myös melkoinen nähtävyys, Kärsämäen pirunpesä. Tämä Euroopan viimeisen jääkauden

aikainen järkäle on tiettävästi Suomen toiseksi suurin siirtolohkare, joka on haljennut keskeltä

kahtia. Lohkareen korkeus on n. 15 metriä.

Pirunpesää pääsee ihailemaan Kärsämäen

hautausmaan vieressä kulkevan Tolpontien

kautta ja ylittämällä Ohitustien

jalankulkusiltaa pitkin. Sekä Kärsämäen

pirunpesään että Nunnavuoren pirunpeltoon

on liitetty mystisiä tarinoita peikkojen

ja haltioiden taisteluista tai kivien

heittelyistä, mutta kivahan mielikuvitukselle

on antaa sijaa.

Runosmäessä on ainakin vielä metsiä ja puistoja, joissa ihmiset voivat liikkua kukin

oman kuntonsa tai halukkuutensa mukaan. Monet saavat myös poimia marjoja metsistämme.

Toivotaan, että tilanne ei tulevaisuudessakaan heikkene.

Teksti ja kuvat:

Martti Markula

15


”Runosmäki ei vielä ole valmis” -

muutokset tarvitsevat

toteuttajansa

Otsikon toteamus löytyy Runosmäen alueen sosialidemokraatit ry:n julkaisemasta RunosVäki

-lehdestä vuodelta 1980. Toteamus on yhä ajankohtainen, uudistuksia tarvitaan aina. Runosmäki,

kuten ei mikään muukaan asuinalue, ole milloinkaan valmis.

Muutokset ja uudistukset eivät kuitenkaan synny itsestään. Tarvitaan tulevaisuuden näky, rohkeita

aloitteita, voimaa esitysten eteenpäin viemiseen ja toteuttamiseen.

Runosmäen alueen sosialidemokraatit ry ja sen aktiivit ovat vaikuttaneet merkitsevästi Runosmäen

kehitykseen vuodesta 1973 alkaen.

1970-luvulla sosialidemokraatit vauhdittivat

ostokeskuksen, postin ja nuorisokeskuksen,

kunnallisen elokuvateatterin ja

luistinradan saamista alueelle.

Aloitteita tehtiin myös linja-autopysäkkien

kattamisesta, terveyskeskuksesta ja hammashoitolasta,

iltapäivä-kerhojen aloittamisesta

ja Ulataxi-asemasta.

”Muistatko, kuinka Runosmäkeen puuhattiin

nuorisotaloa? Muistatko ne kilvet,

jotka ilmestyivät eräänä talvisena yönä

tyhjälle tontille? Nyt samalla paikalla on

nuorisotalo. Se mitä vaadimme.” totesi

Runosmäen alueen sosialidemokraattien

puheenjohtaja Matti Korhonen RunosVäki

-lehdessä kesäkuussa 1980.

Ja jatkoi: ”Minulla on se käsitys, että yhdistys

voi aktiivisella toiminnalla vaikuttaa

asioihin, kunhan tukena on poliittista vaikutusvaltaa,

sosialidemokraattien edustajia

kaupungin eri hallintokunnissa.”

16


Runosmäen ”oma mies”, varatuomari Jukka Mikkola oli tällainen merkittävä poliittinen vaikuttaja.

Hän toimi vuodesta 1973 alkaen yli 40 vuoden ajan jäsenenä tai puheenjohtajana Turun kaupungin

valtuustossa ja hallituksessa. Hän oli myös kansanedustaja 1983-1987 ja 1995-2003 ja eduskunnan

varapuhemies 1999-2002.

Jukka Mikkolan myötävaikutuksella saatiin ajettua läpi monia Runosmäen asukkaille tärkeitä asioita

ja palveluja. Esimerkiksi, kun alueen upouuden kirjaston kirjat loppuivat, lähti Mikkola asialle ja

kirjahankintoja varten saatiin ylimääräinen määräraha. Mikkola oli vaikuttamassa myös siihen, että

Riihikallion alue pelastettiin vuonna 1980 valtuuston yksimielisen päätöksen avulla virkistyskäyttöön

sinne suunnitellun rivitalokaavan kaaduttua.

Vuonna 1974 Runosmäkeen valmistui vanhainkoti ja 1979 nuorisotalo. 1980 kaupunginhallituksen

puheenjohtajana toiminut Jukka Mikkola nosti Turkulainen -lehden haastattelussa tärkeimmäksi

tavoitteeksi yläasteen ja lukion saamisen Runosmäkeen. Turun Lyseon lukio valmistui 1994. Sinnikkäimmän

työn vaati Runosmäen sosiaali- ja terveysasema, jonka rakentaminen asetettiin tavoitteeksi

jo 1970 luvulla ja uudelleen vuonna 1993, mutta joka valmistui vasta 2006.

”Runosmäkeä ympäröivät viheralueet tulee säilyttää tinkimättömästi. Kaikkiin lähiöihin pitää luoda

pienimuotoista kulttuuritoimintaa, mm. elokuvia. Runosmäki sopii mainiosti tällaisen toiminnan kokeilualueeksi.”

linjasi Jukka Mikkola vuonna 1980. - Tätä perintöä haluamme vaalia.

Jukka Mikkolan (1943- 2018) muistoa kunnioittaen

Runosmäen alueen sosialidemokraatit ry,

puheenjohtaja

Kristiina Hellstén

Käytäthän alueen omia

palveluntarjoajia

Näin takaamme palvelujen

saatavuuden myös

tulevaisuudessa!

17


Tapahtumia Runosmäen vanhuskeskuksessa

toukokuussa 2018

Unelmien

liikuntapäivä

Toukokuu 17. päivä osallistuimme

vanhalla

Suurtorilla unelmien

liikuntapäivään.

Tapahtuman alkuvoimistelun

jälkeen

kävelimme ja pyöräilimme

Aurajoki rannassa

Olimme liikkeellä sirkusteemalla

ja hauskaa oli!

“Liike on lääke”

Runosmäkipäivät

Runosmäkipäiville osallistuimme 24.5

asumispalvelupäällikkö

Soile Lahtonen-Kivirannan mukana.

Jaoimme tapahtumassa talomme mainoslehtisiä ja

nautimme mukavasta yhdessäolosta.

TORIPÄIVÄT RUNOSMÄEN VANHUSKESKUKSESSA

15.8. klo 11-15

26.9. k.o 11- 15

7.11. klo 11-15

10.12. klo 11-15

Tervetuloa ostoksille!

19


Runosmäen ”kylätalon”

hanke etenee

Turun kaupunki on vuonna 2017 valmistellut Runosmäen monitoimitalon tarveselvityksen, joka

on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Tarveselvityksessä on arvioitu, mitä tilatarpeita kunnallisilla

palveluilla on Runosmäen alueella. Turun kaupungilla on Runosmäessä useita toimipisteitä,

joista useissa on merkittäviä korjaustarpeita lähitulevaisuudessa. Toiminnallisesta näkökulmasta

Runosmäessä on puolestaan tunnistettu tarve niin sanotulle kylätalolle, joka palvelisi laajalti

alueen asukkaita ja erilaisia järjestötoimijoita.

Tarveselvityksen pohjalta esitetään, että Runosmäen monitoimitalo rakennetaan tyhjentyneen

koulun paikalle. Nykyinen koulurakennus on tarkoitus purkaa ja samalle tontille rakentuisi uusi

monitoimitalo. Rakennuksessa toimii edelleen kirjasto, jota varten suunnitellaan väistötilaratkaisu

purku- ja rakennustöiden ajaksi.

Monitoimitalon on suunniteltu sisältävän niin kirjasto- ja nuorisotilat kuin päiväkodin ja perheja

sosiaalipalvelujen yhteen kokoavan perhekeskuksen. Ajatuksena monitoimitalossa on, että

tilat suunnitellaan kokonaisuutena siten, että ne tukevat talon käyttäjien yhteistyötä ja tilojen

yhteiskäyttöisyyttä. Monitoimitalo on myös järjestöjen, yhdistysten, vapaaehtoistyöntekijöiden

ja asukkaiden oma olohuone, lepotila, pelitila, kohtaamispaikka, kerho-, juhla- ja esiintymistila,

liikuntatila, lukutila ja työtila.

Suunnitelmissa on, että kaikki tilat ovat eri toimijoiden käytössä niiden pääkäyttäjien toiminta-aikojen

ulkopuolella. Kirjasto on avoin kohtaamispaikka koko päivän ajan. Rakennukseen on

visioitu myös mm. kahvilatoimintaa ja bänditiloja.

20


Toimintojen keskittämisen seurauksena Runosmäen alueelta vapautuisi useampi tontti, joita

voidaan kehittää ja saada alueelle mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle. Näin hanke tukee

myös alueen kehitystä laajemmin.

Tarveselvitys on laadittu yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa ja siinä on huomioitu

myös aikaisemmin laadittu kylätaloa käsittelevä opinnäytetyö ja Runosmäen alueen toimijoiden

toiveita ja tarpeita on kuultu erilaisissa yhteyksissä. Keskusteluja on käyty mm. kaupungin toimijoiden

yhteistyöpöydässä ja asukkaisen kanssa aluefoorumeissa, Kylätaloseminaarissa Logomossa,

kevätkekkereissä ja ideaseinällä.

Monitoimitaloa käsiteltiin myös kaupunginosaviikoilla 24.5.2018 Runosmäkipäivänä. Tilaisuudessa

jaettiin näkemyksiä siitä, millaisia asioita tilahankkeen jatkosuunnittelussa toivotaan

huomioitavan. Vilkkaassa keskustelussa lensi ideoita niin tasakattoisen rakennuksen välttämisestä

aina riittäviin säilytystiloihin saakka. Tiloihin toivottiin mahdollisuuksia mm. pienimuotoiselle

pajatoiminnalle ja näyttelytilalle, esteettömyyteen panostamista sekä auto- ja pyöräparkkia

pihalle.

Uuden talon saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota ja tilat pyritään suunnittelemaan siten,

että niissä on helppo liikkua. Piha-alue suunnitellaan palvelemaan kaikkia talon käyttäjiä. Erityisesti

huomioidaan aidattu leikkipiha päiväkodille sekä nuorison käyttöön soveltuva oleskelutila.

Hankesuunnittelussa pohditaan myös pysäköintiratkaisuja. Uuden kirjaston on ajateltu olevan

monipuolinen kohtaamisen tila ja avoinna joustavasti ja myös omatoimikäyttöisesti.

Projekti on edennyt hankesuunnitteluvaiheeseen. Nyt tarpeita ja kustannusarviota täsmennetään

entisestään ja hankkeen toteutusta suunnitellaan yksityiskohtaisemmalla tasolla. Hankesuunnitteluvaiheessa

huomioidaan myös Maarian seurakunnan tilatarpeet. Tarkoituksena on

suunnitella Pallivahan seurakuntatalon korvaavat tilat Runosmäen monitoimitalon yhteyteen.

Pallivahan seurakuntatalon nykyisen tontin osalta on käynnissä asemakaavanmuutos ja alueella

on juuri toteutettu arkkitehtikilpailu kaavoitusta tukemaan.

Monitoimitalon hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2018 ja se tullaan käsittelemään niin

kaupungin kuin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päätöksentekoelimissä. Hankesuunnittelua

seuraa varsinaiset rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheet. Tavoitteeksi monitoimitalon

valmistumiselle on asetettu vuosi 2021. Aikataulu täsmentyy hankesuunnittelun käsittelyn yhteydessä.

Hankkeen etenemisestä kerrotaan jatkossakin mm. Ruutisissa ja tavoitteena on tuoda

tietoa hankkeesta myös kaupungin nettisivuille.

Teksti ja kuva:

Minna Juselius

Runosmäkeläisten oma

kangaskassi nyt myynnissä!

Tunnusta kotiseutua ja runosmäkeläisyyttä ja

hanki Runosmäen oma kangaskassi.

Kasseja on myynnissä Runosmäen Lämmön

toimistolla. Hanki omasi. Tai osta kaverille.

10e

21


Kaupunginosaviikko

Kaupunginjohtaja Minna Arve

Kuva: Sirkka Sipilä

Metsäkirkossa oli yli 60 osallistujaa

Kuva: Sirkka Sipilä

Metsäkirkko

Kuva: Sirkka Sipilä

Asukkaita Runosmäkipäivillä

Kuva: Sirkka Sipilä

Arjen turvallisuus tutuksi

Kuva: Sirkka Sipilä

22

Asukkaita Runosmäkipäivillä

Kuva: Sirkka Sipilä


Kaupunginosaviikko

Jaana ja Tuula jaksoivat paistaa Runosmäkipäivässä

lättyjä helteestä huolimatta

Kuva: Kristiina Hellstén

Kanttori Virpi Vähäpassi säesti

metsäkirkon virret hanurilla

Kuva: Kristiina Hellstén

Pastori Saara Palmunen ja kanttori Virpi Vähäpassi iloitsivat

metsäkirkon suosiosta uudessa paikassa Piiparinpolun

varrella

Kuva: Kristiina Hellstén

Skeittirampit kohta käyttökunnossa...

Kuvat: Sirkka Sipilä

23


Kesäkuun tarjouksia

Devisol 20µg

100 tablettia

(norm. 11,50e)

Beko Strong B12

+ foolihappo

muistin ja hermoston tueksi

100 tablettia

(norm. 26e)

Maitohappobakteeri +B

Ratiopharm

100 tablettia

(norm. 21e)

Palvelemme myös

juhannusaattona 22.6. klo 9-12

ja toisena juhannuspäivänä 24.6. klo 12-16

Friskinkatu 4, 20360 Turku

puh. 044 242 8877

www.runosmaenapteekki.fi

Aitoa huoltamopalvelua lähellä Sinua!

Myös muut

merkit - Kysy!

KAUSIHUOLTOPAKETTI

Hinta koskee nelisylinterisiä

henkilöautoja. Korjaus- ja

asennustyöt, öljyt ja tarvikkeet

veloitetaan erikseen.

Päivänleike

Arkisin 10-17.30 10,90

• Polttoaineet ja pikapesut

• Voiteluaineet ja nestekaasut

• Kahviosta mm. sämpylät ja lihapiirakat

• Henkilö- ja pakettiautovuokraus

• Peräkärry- ja venetrailerivuokraus

• Kylmät oluet ja siiderit klo 9-21

• Lämmitysöljytilaukset (02) 238 2305

Teboil Tampereen valtatie

Tampereen valtatie 106, puh. (02) 238 2305

Avoinna ma-pe 5-23 ja la-su 7-23

www.haapasalot.fi/valtatie

79,-

Alk.

Kesärenkaat asennettuina

Rengassarjan ostajalle kaupan päälle

PIKAPESU (arvo 24,-)

Meillä voit maksaa huollot ja renkaat myös

INNOVOICE -rahoituksella - Kysy lisää kassalta.

KAUSISÄILYTYS 60,- Sisältää renkaiden pesun.

Määräaikaishuollot • Jarrukorjaukset • Öljynvaihdot • Katsastushuollot

Renkaanvaihdot • Tasapainoitukset • Ilmastointilaitteen täyttöhuolto

4-pyöräsuuntaukset uudella laitteella! Varaa aikasi: (02) 238 2305

huoltaa autoja ja ihmisiä

KÄYNTIOSOITE ORIKEDONKATU 22 B

Rakennus- ja LVIS-työt

• Saneeraus- ja uudiskohteet

• LVIS-asennukset ja -huollot

• Seinä- ja lattiapinnoitteet

• Kalusteasennukset

• VTT:n sertifioimat

vesieristykset ja kosteusmittaukset

• Tunti- ja urakkatyöt

Rakennustyöt: 0400 216 550

0500 783 389

LVI-työt: 040 1527 006

Sähkötyöt: 040 5923 440

info@erander.fi • 0500 783 389

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!