21.10.2018 Views

Ruutiset 3-2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ruutiset</strong><br />

41. vuosikerta 3/<strong>2018</strong><br />

Runosmäen, Aurinkolaakson, Kiikun ja Pallin asukaslehti<br />

Mukana myös<br />

<strong>Ruutiset</strong>palkintoristikko<br />

Kuva:<br />

Sirkka Sipilä


Toimituksen terveiset<br />

Syksy on jo pitkällä ja pimein vuodenaika on saapunut.<br />

Aurinkoisia uutisia saat kuitenkin lukea <strong>Ruutiset</strong>-lehdestä.<br />

Ja hyvällä tuurilla saatat voittaa mukavan palkinnon lehden palkintoristikosta.<br />

<strong>Ruutiset</strong>-lehden ristikoiden pitkäaikainen laatija Tiia Puputti valottaa myös sitä,<br />

miten sanaristikot laaditaan.<br />

Aluetta koskevia juttuvinkkejä voi lähettää allaolevaan sähköpostiosoitteeseen,<br />

pyrimme kiinnostavimmat aiheet myös toteuttamaan.<br />

Leppoisaa syksyä kaikille lukijoille!<br />

Make Lentonen<br />

m.lentonen@gmail.com<br />

<strong>Ruutiset</strong>-lehden toimitus<br />

Runosmäkiseura ry:n<br />

hallitus <strong>2018</strong><br />

Jorma Hellsten puheenjohtaja<br />

Sauli Saarinen varapuheenjohtaja<br />

Ulla Kaarnavaara sihteeri<br />

Marianne Hurme taloudenhoitaja<br />

Jyrki Hurme jäsenasioiden hoitaja<br />

Martti Markula jäsen<br />

Ismo Kähkönen jäsen<br />

Anu Hörkkö jäsen<br />

Sirkka Sipilä jäsen<br />

Jaakko Laaksonen jäsen<br />

Ulla Ratia-Järvinen jäsen<br />

Seuraa<br />

Runosmäkiseuraa<br />

myös Facebookissa!<br />

Jäseneksi voit liittyä<br />

kätevästi Runosmäkiseuran<br />

kotisivuilla<br />

www.runosmakiseura.fi<br />

Kotisivuilta löydät<br />

myös viimeisimmät<br />

<strong>Ruutiset</strong> - lehdet<br />

<strong>Ruutiset</strong> 41. vuosikerta 3/<strong>2018</strong><br />

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,<br />

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy<br />

PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.a.hellsten@gmail.com<br />

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.<br />

2


Puheenjohtajan mietteitä<br />

Runosmäessä on Runosmäen henki.<br />

Näin kirjoittaa kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kirjoituksessaan,<br />

joka on luettavissa toisaalla tässä lehdessä.<br />

Kirjoitus on hieno viesti lähiöiden tulevaisuuteen<br />

ja ennen kaikkea viesti myös siitä, että<br />

jokaisella lähiöllä on oma identiteettiinsä.<br />

Tärkeää on myös se, että kaupungin päättäjätkin<br />

alkavat arvostaa lähiöitä, niiden merkitystä<br />

ja roolia kaupunkikokonaisuudessa. Muutamia<br />

vuosia sitten näin ei ollut. Lähiöt saivat elää<br />

omaa elämäänsä ja rupsahtaa rauhassa.<br />

Samaan aihepiiriin liittyy 24. lokakuuta järjestettävä<br />

Ilo elää Runosmäessä – tulevaisuustyöpaja.<br />

Tilaisuudessa käsitellään kolmea<br />

aihealuetta; turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä,<br />

luontoa ja luontoliikuntaa ja kotosalla kaiken<br />

ikää – tämän ja tulevaisuuden asumisvaihtoehtoja<br />

ikäihmisille.<br />

Näihin kaikkiin meillä on varmasti tärkeää<br />

sanomista, siksi kutsun teitä kaikkia mukaan<br />

tähän tilaisuuteen kehittämään kotilähiötämme.<br />

Timo Hintsasen kirjoitus ja Ilo elää Runosmäessä<br />

-tilaisuus tuovat ainakin minulle hienon<br />

tunteen siitä, että koko lähiö ja asukkaat<br />

saamme arvostusta, meihin panostetaan ja<br />

nyt meidän täytyy vaan lähteä mukaan näihin<br />

asioihin positiivisellä mielellä.<br />

kirjoittaa.<br />

Toinen investointihankkeemme Riitasuonaukion<br />

liikennekaava sen sijaan etenee vähän<br />

hitaasti. Viime vuonna kun tehtiin tämän<br />

kuluvan vuoden budjettia esitimme aikataulua<br />

kaupungille, jossa tämän vuoden aikana<br />

tehdään kaavan vaatimat liikenne- ja rakentamissuunnitelmat.<br />

Nyt kuitenkin kävi ilmi, että<br />

rakentamissuunnitelmia ei vielä ole ja tehdään<br />

vuonna 2019. Varsinaiseen liikenneympyrän<br />

ym. muun rakentamiseen päästään vasta<br />

vuonna 2020. Tämä aikataulu on kirjattu kaupungin<br />

investointisuunnitelmiin vuosille 2019<br />

– 2021.<br />

Osallistukaa tilaisuuksiin, tulkaa mukaan, antakaa<br />

äänenne kuulua. Kerrotaan itsellemme ja<br />

toisillemme mitä se Runosmäen henki on.<br />

Hyvää syksyä <strong>Ruutiset</strong> -lehden lukijoille<br />

Tähän Runosmäen henkeen liittyy myös vahvasti<br />

uuden kylätalon, tai monitoimitalon, mitä<br />

nimeä halutaan käyttää, rakentaminen vanhan<br />

koulun tontille. Kaupungin investointeja tuleville<br />

vuosille tulee ehkä vanhasta tottumuksesta<br />

seurattua vähän turhankin tarkkaan. Kylätalon<br />

osalta ensi vuodelle suunnittelurahaa<br />

on budjetoitu 900.000 euro ja vuosille 2020<br />

– 2021 yhteensä 10,5 miljonaa euroa rakentamista<br />

varten. Kun tämä aikataulu pystytään<br />

pitämään ja valmista tulee, saamme uuden<br />

Runosmäen sydämen kuten Hintsanen vielä<br />

Jorma Hellstén<br />

Runosmäkiseura ry.<br />

puheenjohtaja<br />

3


Runosmäen täydennysrakentaminen<br />

jatkuu<br />

Varusmestarintien varrelle Turun kaupungin vanhuskeskusta vastapäätä on käynnistynyt<br />

kolmen vuokra-asuntokohteen rakentaminen YH Kotien rakennuttamana.<br />

Asunnot on tarkoitus kohdentaa ikääntyville ihmisille.<br />

Kerrostaloihin tulee sekä ns. normaaleja asuntoja että asuntoja itsenäisesti asuville, mutta kotiinsa<br />

mahdollisesti erilaisia asumispalveluja haluaville ns.”senioriasuntoja”.<br />

Varsinaista tehostettua palveluasumista ei taloissa toteuteta, vaan asukkaan tarvitsemia palveluita<br />

löytyy esimerkiksi vanhuskeskuksen ravintolan ruokailumahdollisuutta hyödyntämällä sekä<br />

kaupungin normaaleista vanhuspalveluista. Talojen mahdollisia palvelukokonaisuuksia hahmotellaan<br />

ja mietitään vielä.<br />

Ajatuksena on, että erityyppistä<br />

asumista ja tukitarvetta tarvitseville<br />

ihmisille löytyy tarjontaa ja tarpeen<br />

mahdollisesti lisääntyessä olisi<br />

myös tehostettua palveluasumista.<br />

Samassa ympäristössä toimivat Otso-koti<br />

ja Emmi-koti eivät liity mahdollisiin<br />

palveluntuottajiin näiden talojen<br />

asukkaille. Ne jatkavat omien konseptiensa<br />

mukaista toimintaa.<br />

Valmistumisaikataulu näiden kolmen<br />

kohteen osalta on melko pitkä.<br />

Ensimmäisenä valmistuu vuoden 2019<br />

syksyksi Turun Ajatar, joka on YH Kotien kohde. Huoneistojakauma on 29 m2:n yksiöistä 63<br />

m2:n kolmioihin. Vain suurimmissa asunnoissa on huoneistokohtainen sauna. Haku näihin asuntoihin<br />

alkaa vasta ensi keväänä.<br />

Turun Aulikki on TVT Oy:n ( kaupungin 100 %:sesti omistama vuokrataloyhtiö) kohde, johon tulee<br />

63 kotia. Se valmistuu kevättalvella 2020. Asuntojakauma on 29 m2 yksiöistä 70 m2 kolmioihin.<br />

Asumisturvallisuuden lisäämiseksi asuntoihin tulee automaattinen sammutusvesilaitteisto<br />

(springler). Tässäkin kohteessa vain suurimmissa asunnoissa on oma sauna. TVT panostaa asumisviihtyvyyteen<br />

tekemällä taloon yhteiskäyttöisen saunaosaston ja kerhotilat. Haku asuntoihin<br />

käynnistyy vasta myöhemmin.<br />

Kolmas ja viimeiseksi alkusyksyllä 2020 valmistuva kerrostalo on Turun Mielikki.<br />

Siinäkin asuntojakauma muodostuu 26 m2:n yksiöistä 63 m2:n kolmioihin. Hakuajasta ilmoitetaan<br />

erikseen lähempänä asuntojen valmistumista.<br />

Kohteet rahoitetaan Kuntarahoituksen lainalla ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen<br />

myöntämällä korkotukilainalla. Vuokratasoa ei vielä osata arvioida, mutta niistä tullaan perimään<br />

omakustannusvuokraa.<br />

Sauli Saarinen<br />

Runosmäkiseuran vpj.<br />

4


Verkosta virtaa senioreille<br />

Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskusliiton ja STEA:n tukema vertaisopastajien<br />

kouluttamiseksi ja verkoston luomiseksi koko Suomeen.<br />

Turussa koulutettuja Verkosta virtaa-opastajia on 8 henkilöä. Kaikki vetäjät ovat käyneet vertaisvetäjän<br />

kurssin. Vetäjät ovat käyneet myös muutamia kursseja asian tiimoilta. Kun on opastajakin<br />

jo iäkkäämpi, niin ymmärtää paremmin muita iäkkätä opastettavia. Opastuksessa pyritään<br />

opettamaan peruskäytön alkeet ja tekemääm tietokone tutuksi. Tehdään myös henkilökohtaista<br />

opastusta opastettavan kotona. Opastukseen voi tuoda mukanaan tabletin, älypuhelimen tai<br />

läppärin.<br />

Varissuolla ja Ruusukorttelissa on myös vastaavia opastuksia. Joka toinen keskiviikko Runosmäen<br />

kirjastossa Anita Lehtonen ja Juhani Pörtfors antavat opastusta klo 12.00-14.00.<br />

Opastus on jo alkanut 12.9 ja 10.10 on seuraava ja sitten myös 24.10. sekä 7.11 ja 21.11 viimeinen.<br />

Kaksituntia kerrallaan<br />

kestää opastus. Mukaan voi<br />

tulla myös myöhemmin. Jos<br />

on kiinnostusta ja halukkaita<br />

riittää voidaan jatkaa ensi<br />

vuonna. Opastus on maksuton<br />

eikä vaadi yhdistykseen<br />

kuulumista.<br />

Lisätietoa kiinnostuneille saa<br />

Anita Lehtonen<br />

0407303740 ja<br />

Juhani Pörtfors<br />

0445111202<br />

Sirkka Sipilä<br />

Teksti ja kuva<br />

Anita Lehtonen, Eeva Wetterstrand,<br />

Ulpu Honkasalo ja Terhi Hellberg.<br />

Liity nyt<br />

Runosmäkiseuran<br />

jäseneksi!<br />

Jäsenmaksu alkaa vasta 2019!<br />

Ota yhteyttä<br />

jäsenhankintavastaavaan<br />

Jyrki Hurme<br />

puh. 0400 291 952<br />

jyrki.hurme@pp1.inet.fi<br />

5


Kirjaston kuulumisia<br />

Syksyn <strong>2018</strong> tapahtumia<br />

Vempaintuki<br />

ma klo 10–12<br />

Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta. Apua esimerkiksi laskun<br />

maksamiseen verkossa tai sähköpostin käyttöön. Järjestäjä Auralan setlementti ry.<br />

Verkosta virtaa!<br />

joka toinen keskiviikko klo 12 - 14 (10.10, 24.10, 7.11, 21.11) Opastusta tietokoneiden, tietoverkon<br />

ja sähköisten palvelujen käyttöön.<br />

Palvelu suunnattu senioreille (65+). Järjestäjä: EKL<br />

Kielikahvila<br />

ma klo 16.30 – 18 (3.9.–26.11)<br />

TULE PUHUMAAN SUOMEA kielikahvilaan!<br />

Kielikahvilassa pääset harjoittelemaan suomen kieltä<br />

mukavassa tunnelmassa.<br />

Kielen alkeet olisi hyvä osata. Osallistuminen on maksutonta.<br />

Jännittää ei tarvitse – rohkeasti mukaan! Tuo<br />

kaverisikin!<br />

Sega Mega Drive Classic – pelihetki<br />

ma klo 16–18 (3.9.–26.11)<br />

Runosmäessä on oma Sega-konsoli, jolla voi omatoimisesti pelata kirjaston tiloissa kyseisen<br />

formaatin pelejä. Parin vuosikymmenen takainen hittikonsoli vie sinut ensimmäisten 16-bittisten<br />

pelikoneiden lumoavaan retromaailmaan, ja legendaaristen esiasennettujen pelien, kuten Mortal<br />

Kombat ja Golden Axe -trilogioiden, pariin. Sega MegaDrive Classicissa on 80 esiasennettua<br />

peliä.<br />

Dekkarilukupiiri<br />

Syksyksi <strong>2018</strong> on koottu kovaksikeitettyä ja kevyempää meiltä ja muualta.<br />

Lukupiiri on kaikille avoin!<br />

ti 2.10. klo 17.30–19 Eva Frantz: Sininen huvila<br />

ti 6.11. klo 17.30–19 James Ellroy: Musta dahlia<br />

ti 4.12. klo 17.30–19 Lina Bengtsdotter: Annabelle<br />

Lukupiirikirjaa voi pyytää kirjaston neuvonnasta. Vetäjä: Juha Soininen<br />

Matalan kynnyksen palveluohjausta ja neuvontaa<br />

Pohjoisen sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajat tavattavissa Runosmäen kirjastossa<br />

joka toinen tiistai klo 14–15 (23.10., 6.11. ja 20.11.)<br />

Tule keskustelemaan tai ota yhteyttä asiakasneuvontaan, jos tarvitset ohjausta tai neuvontaa<br />

liittyen: asumiseen, työhön, koulutukseen, talouteen, terveyteen, päihteisiin, perhe- ja<br />

ihmissuhteisiin, arkielämään ja vapaa-aikaan.<br />

Lisätietoa sosiaalityöstä: http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut<br />

Asiakkaan ohjaus ja neuvonta:<br />

Puh. 02 2625 001 arkisin klo 8.30–15<br />

Info-piste on avoinna arkisin klo 9–15, to klo 9–14 osoitteessa Linnankatu 23, 20100 TURKU<br />

Lukupiiri<br />

Keskustellaan valitusta kirjasta.<br />

ke 10.10. klo 17–18.30 Anna-Liisa Ahokumpu: Viktor Stanislauksen kolmetoista sinfoniaa<br />

ke 7.11. klo 17–18.30 Pirkko Saisio: Mies, ja hänen asiansa<br />

ke 19.12. klo 17–18.30<br />

Lukupiirikirjaa voi pyytää kirjaston neuvonnasta. Lisätietoja: Kati Laine, kati.s.laine@turku.fi<br />

6


Keskiviikkokerho<br />

ke klo 9.30–11.30<br />

Ohjelmassa mm. lehtien lukua ja keskustelua eri aihepiirien pohjalta (ja asian vierestäkin). Tule<br />

mukaan viettämään leppoisaa keskiviikkoaamua kahvin ja jutustelun parissa!<br />

Lisätietoja: Kati Laine, kati.s.laine@turku.fi<br />

Musiikkiseikkailu<br />

joka toinen tiistai klo 10–11<br />

(9.10., 23.10., 6.11., 20.11.)<br />

Satumuskareissa matkataan satujen ja tarinoiden maahan, jossa loruillaan ja lauletaan,<br />

soitetaan ja liikutaan. Satumuskareiden opettajana toimii Leea Lahtela, musiikkipedagogi (AMK)<br />

ja Suzuki-pedagogi.<br />

Muskari sopii koko perheelle ja se on maksuton.<br />

Askartelutyöpajat lapsille<br />

ti 16.10 klo 14–16 Koruaskartelua<br />

ti 30.10. klo 14–16 Halloween-askartelua<br />

ti 13.11. klo 14–16 Origami-askartelua<br />

ti 20.11. klo 14–16 Lapsen oikeuksien päivän askartelua<br />

ti 4.12. klo 14–16 Joulukorttityöpaja: Tule perheesi kanssa askartelemaan joulukortteja<br />

Kekrikekkerit koko perheelle<br />

to 25.10 klo 17 – 19<br />

Kirjastossa vietetään ensimmäistä kertaa perinteistä<br />

sadonkorjuujuhlaa, kekriä!<br />

Haluatko testata tietosi suomalaisesta perinnejuhlasta?<br />

Oletko aina haaveillut yhteiseen hiileen<br />

puhaltamisesta nähdäksesi kekrikokon täydessä loistossaan?<br />

Tarvitsetko tekosyytä päästä<br />

askartelemaan? Pidätkö juureksista? Onko siitä kulunut<br />

liian kauan, kun viimeksi kävit kirjastossa?<br />

Jos vastasit yhteenkään kysymykseen myöntävästi, tule<br />

juhlistamaan kekriä kanssamme.<br />

Vapaa pääsy!<br />

Paranormaalit illat<br />

Marraskuussa kurkistetaan jo toisen kerran olevaisen yöpuolelle, kun kirjasto täyttyy taas<br />

oudoista ilmiöistä. Ensimmäiseksi juhlistetaan 25 vuotta täyttävää Salaiset kansiot –sarjaa, ja<br />

esitellään faktoja fantastisten tarinoiden takaa. Tomi Vainio taas antaa vastapainon ohjelmaan<br />

ohjaamalla meidät epäilemään. Kaksi viimeistä kertaa keskitytään lentäviin lautasiin ja<br />

suomalaisten kokemuksiin yliluonnollisista ilmiöistä.<br />

Tervetuloa!<br />

to 1.11. klo 17.30 Juha Soininen: X-files – Salaiset kansiot 25 vuotta- totuus fiktion takana<br />

to 8.11. klo 17.30 Tomi Vainio (Skepsis) – Terve epäily<br />

to 15.11. klo 17.30 Kirsi Hänninen (Turun yliopisto): Ufokulttuurin tutkimus<br />

to 22.11 klo 17.30 Marja-Liisa Honkasalo (Turun yliopisto): Arjen kummia kokemuksia -<br />

merkityksiä etsimässä<br />

Lisätietoja: Juha Soininen, juha.soininen@turku.fi<br />

Hyvää alkanutta syksyä toivottaa<br />

Runosmäen kirjaston henkilökunta<br />

Runosmäen kirjasto on auki seuraavasti:<br />

ma-to klo 10–19, pe klo 10–16<br />

7


Tervehdys <strong>Ruutiset</strong> -lehden<br />

lukijoille<br />

Syksy saapuu Runosmäkeen, ja se tarkoittaa meidän huoltotiimille yhden vuodenaika ajanjakson<br />

kunnossapitourakan läpiviemistä. Syksy on vuodenajoista luopumisen aikaa, ja minulle se<br />

tarkoittaa isännöitsijän työstä luopumista, ei kokonaan vaan hieman vähentäen, jotta aikaa riittäisi<br />

myös toimitusjohtajan tehtävään.<br />

Runosmäki on elänyt ajassa hyvällä menestyksellä, tarvittavia kunnossapito töitä on tehty<br />

suurimassa osassa kiinteistöjä. Talot ovat reilun 40 vuoden iässä ja vaativat huomattavia<br />

satsauksia, jotta ne kestäisivät vielä toisen mokoman. Julkisivut on uusittu lähes kaikissa taloissa<br />

ja lisäksi monissa on tehty myös linjasaneeraus, eli kalleimmat remontit seuraavalle 30 – 40 vuoden<br />

ajalle on tehty. Ne yhtiöt, jotka eivät ole korjauksiin lähteneet ovat ilmeisesti päättäneet,<br />

että heidän käyttämä korjaustyökalu on pillari. Purkaminen on joissakin tapauksissa erittäin<br />

järkevä ratkaisu, koska korjauskustannusten ja uuden rakentamisen välinen ero on huomattavan<br />

pieni.<br />

Tässä on hyvänä esimerkkinä Riitasuonkadun purettu kiinteistö, ja nyt uusi upea rakennus tilalle,<br />

tämä nostaa huomattavasti Runosmäen siisteyttä ja näyttävyyttä, ja on eduksi koko alueelle.<br />

Runosmäen Lämmössä suoritettiin juuri kolmen vuoden välein tehtävä ISA auditointi, jonka yhtiö<br />

läpäisi erinomaisesti. Asiakkaille ISA-auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki viestii siitä, että<br />

taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä.<br />

Runosmäen Lämmön tulevaisuutta lämmöntuottajana edelleen jarruttaa Turun<br />

kaupunginhallituksen päätökset ja päättämättömyydet. Tämä on ollut pitkä prosessi ja jatkuu<br />

edelleen, siihen asti, kunnes oikeus ja yhdenvertaisuus toteutuu. Nämä päätökset jarruttavat<br />

myös yhtiön muitakin toimia, koska epätietoisuus paikan sijainnista ja toimipaikan tontin<br />

rakennuskiellosta estävät toimitilojen kunnossapidosta tehtäviä ratkaisuja.<br />

Periksi ei anneta vaan viedään muita yhtiön toimintoja eteenpäin. Runosmäen Lämmön nettisivut<br />

uusiutuvat tämän vuoden aikana ja sen myötä saadaan vihdoinkin myös taloyhtiösivut<br />

toimintaan, lisäksi perustetaan myös lämmön facebook ryhmä. Yhtiön käyttämiä ohjelmistoja<br />

uusitaan ja järjestelmiä digitalisoidaan, jotta pysytään kehityksen kärjessä ja saadaan alan parhaimmat<br />

työkalut käyttöön. Viestintää kehitetään ja pyritään siihen, että se saataisiin toimiaan<br />

molempiin suuntiin. Tämän myötä<br />

on taloyhtiöllä oivallinen hetki<br />

ottaa digitaaliset porrasnäytöt ja<br />

mobiiliaplikaatiot käyttöön. Tämä<br />

mahdollistaisi digitaalisten varausten<br />

käyttöön ottamisen mm. sauna,<br />

pesutupa tai vaikka kerhotila.<br />

Tästä keskustelunaiheita syksyn<br />

kokouksiin.<br />

Terveisin<br />

Petri Pyykkönen<br />

Toimitusjohtaja<br />

Runosmäen Lämpö Oy<br />

8


Runosmäkiseura tiedottaa<br />

Runosmäkiseura ry on vuonna 1972 perustettu sitoutumaton kaupunginosayhdistys,<br />

jonka tarkoituksena on Runosmäen ja sen lähialueiden viihtyvyyden kaikinpuolinen<br />

lisääminen ja asumisedellytysten parantaminen.<br />

Vuoden 2017 syyskokouksen päätöksellä yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että<br />

Runosmäkiseuran jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöjäsenten lisäksi myös kannattaja- ja<br />

yhteisöjäsenet. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.<br />

Sääntömuutoksen tarkoituksena on, että Runosmäkiseurasta tulee entistä vahvempi<br />

järjestö, jonka toimintaan osallistuvat myös alueen asunto-osakeyhtiöt sekä yritykset ja<br />

yhteisöt. Luonnollisesti kaikki jäsenet voivat tehdä aloitteita ja ehdotuksia Runosmäen<br />

kehittämiseksi.<br />

Toivomme, että alueemme asunto-osakeyhtiöt päättäisivät hakea Runosmäkiseuran<br />

kannattajajäsenyyttä. Jäsenmaksun suuruus kannattajajäseniltä on vuonna <strong>2018</strong> vain<br />

20 euroa. Kannattajajäsenen nimeämällä edustajalla on Runosmäkiseuran kokouksissa<br />

läsnäolo- ja puheoikeus.<br />

Jäsenyyteen liittyviin kysymyksiin vastaavat mielellään seuran puheenjohtaja<br />

Jorma Hellsten (jorma.a.hellsten@gmail.com, puh.<br />

044-9074052) ja jäsenvastaava Jyrki Hurme (jyrki.hurme@pp1.inet.fi<br />

, puh. 0400-291952). Pyynnöstänne Runosmäkiseuran edustaja tulee<br />

yhtiönne hallituksen kokoukseen tai yhtiökokoukseen keskustelemaan<br />

jäsenyydestä ja Runosmäen asioista.<br />

Runosmäkiseura ry:n hallitus<br />

Runosmäkiseuran<br />

syyskokous<br />

pidetään 18 pvä lokakuuta <strong>2018</strong><br />

kello 18.00<br />

Runosmäen Lämmön kokoustiloissa.<br />

Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat<br />

ja kuullaan arkkitehti Mari Virtasen<br />

esittely Runosmäen<br />

monitoimitalohankkeesta.<br />

Joulunavaus<br />

Joulunavauksena kuullaan tänä vuonna kauniita<br />

Joululauluja joulupuuron kera<br />

Vanhuskeskuksessa<br />

sunnuntaina 8 pvä joulukuuta.<br />

Tarkemmin seuraavassa <strong>Ruutiset</strong> lehdessä.<br />

Terveisin<br />

Runosmäkiseuran hallitus<br />

Kahvitarjoilu<br />

Tervetuloa!<br />

Runosmäkiseuran<br />

hallitus<br />

9


Fölin bussit siirtyivät pois<br />

Kauppatorin ympäristöstä<br />

Uudet pysäkkialueet sijaitsevat Linnankadulla, Aurakadulla ja Puutorilla<br />

Uuden Kauppatorin rakentaminen laajenee Kauppatorilta viereisille kaduille.<br />

Työmaaliikennettä on paljon ja Kauppatoria ympäröivät kadut suljetaan muulta liikenteeltä.<br />

Näin ollen myös Fölin bussit joutuivat siirtymään pois Kauppatorin ympäristöstä talviaikataulukauden<br />

alettua 24.9.<strong>2018</strong>. Uudet pysäkkialueet sijaitsevat Linnankadulla, Aurakadulla ja Puutorilla.<br />

Puutorille liikennöi linjat, jotka päättyvät keskustaan, sillä Linnankadulla ja Aurakadulla ei<br />

ole tilaa odottaa seuraavaa lähtöaikaa. Linjan 18 pysäkit ovat Linnankadulla<br />

Runosmäestä keskustaan tullessa linja 18 kääntyy Aninkaistensillan jälkeen oikealle Läntiselle<br />

Pitkäkadulle ja kulkee siitä edelleen Brahenkatua pitkin Linnankadulle, jossa on linjan keskustan<br />

pysäkit. Runosmäestä keskustaan tullessa pysäkki on T83 Linnankadulla, Kauppiaskadun kulman<br />

läheisyydessä, lähellä Turun kaupungin pääkirjastoa.<br />

Keskustasta Runosmäkeen suunnatessa linja 18 lähtee pysäkiltä T84 eli Linnankadulta, T83<br />

pysäkkiä vastapäätä ja linja kulkee Brahenkatua pitkin Maariankadulle ja siitä edelleen vanhaa<br />

reittiä linja-autoaseman ohi Aninkaistensillalle.<br />

Puutorin kohdalle on<br />

rakennettu lisäksi uudet pysäkit eli<br />

bussista voi jäädä pois Brahenkadulla<br />

ja bussiin voi astua kyytiin Maariankadulla.<br />

Runosmäen<br />

linjan 18 bussien<br />

pysäkit<br />

ovat siirtyneet<br />

Linnankadulle<br />

3 Majakkaranta<br />

14, 15 Saramäki<br />

50, 51, 53, 54<br />

Ylioppilaskylä<br />

220 Ylioppilaskylä<br />

221 Kaarina<br />

P1 Kasarminkatu<br />

P3 Ilpoinen<br />

1 Satama<br />

T89<br />

14 Erikvalla<br />

15 Kakskerta<br />

30 Majakkaranta<br />

50, 51, 53, 54 Hirvensalo<br />

6 Lieto<br />

7 Kaarina<br />

55 Haarla<br />

56 Toijainen<br />

610 Avanti<br />

612, 614, 615<br />

Lieto–Tarvasjoki<br />

T41<br />

T42<br />

12 Varissuo<br />

32,42 Varissuo<br />

92, 93 Varissuo<br />

1 Lentoasema T86<br />

Kaupungintalo<br />

T4<br />

T2<br />

100 Messukeskus/<br />

Turkuhalli<br />

T87<br />

T14<br />

60 Vaala<br />

9 Vaala<br />

T12<br />

Aurakatu<br />

Auransilta<br />

Kauppatori<br />

Eerikinkatu<br />

F Fölin palvelutoimisto<br />

T3<br />

T1<br />

13 Uittamo<br />

32A Varissuo<br />

61 Ilpoinen<br />

102 Kupittaa<br />

T85<br />

T13<br />

T11<br />

12 Härkämäki<br />

32 Pansio<br />

42, 92 Perno<br />

9 Katariina<br />

220, 221 Ihala–Raisio–Mylly<br />

P1 Lehmusvalkama<br />

P3 Mälikkälä<br />

Linnankatu<br />

13 Takakirves/Impivaara<br />

18 Runosmäki T84<br />

2, 2B Länsinummi<br />

2A, 2C Liljalaakso<br />

55, 56 Halinen–Räntämäki<br />

55A Halinen<br />

60 Suikkila<br />

61 Vienola<br />

2, 2A Kohmo<br />

2B, 2C Kohmo-Littoinen<br />

18 Harittu<br />

T83<br />

Aurajoki<br />

Kauppiaskatu<br />

Kirjastosilta<br />

Keskustan<br />

pysäkit<br />

6, 7 Raisio–Naantali<br />

7A Raisio-Vuorenpää<br />

201, 203 Kaanaa-<br />

Naantali-Velkua<br />

T82<br />

Sibeliuksenkatu<br />

10<br />

Puutorin<br />

pysäkit<br />

Puutori<br />

8 Ruissalo<br />

20 Muhkuri PT1<br />

PT4<br />

PT2<br />

PT5<br />

21, 23 Paattinen–Tortinmäki<br />

21A, 21B, 23A Yli-Maaria<br />

700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 709 Kaarina–Piikkiö<br />

301, 302, 303 Rusko-Vahto<br />

401-403 Ilmarinen-Lieto as<br />

PT3<br />

Puutori<br />

206 Kaanaa<br />

300 Mylly-Petäsmäki<br />

P2 Skanssi<br />

Ystävyyspuisto<br />

22, 22A, 22B, 22M, 22X Jäkärlä-Auvaismäki/Rauhakylä<br />

Aninkaistenkatu<br />

PT6<br />

Maariankatu


Lieto–Tarvasjoki<br />

u<br />

60 Vaala<br />

9 Vaala<br />

T12<br />

Kaupungintalo<br />

Runosmäestä keskustaan pääsee myös osalla linjojen 21 ja 23 vuoroista Tampereen valtatien<br />

varrelta. Niiden keskustan pysäkki siirtyi Puutorille pysäkille PT5. Linjat saapuvat keskustaan<br />

linja-autoaseman ohi ja poistuvat keskustasta Brahenkadun ja Läntisen Pitkäkadun kautta Aninkaistensillalle<br />

ja siitä edelleen vanhaa reittiä. Aurajoki<br />

Reittimuutokset saattavat hidastaa matkantekoa.<br />

Auransilta<br />

T11<br />

60 Suikkila<br />

61 Vienola<br />

Kirjastosilta<br />

Puutorin<br />

pysäkit<br />

Puutori<br />

Sibeliuksenkatu<br />

PT4<br />

PT5<br />

301, 302, 303 Rusko-Vahto<br />

401-403 Ilmarinen-Lieto as<br />

PT3<br />

21, 23 Paattinen–Tortinmäki<br />

21A, 21B, 23A Yli-Maaria<br />

700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 709 Kaarina–Piikkiö<br />

Puutori<br />

Ystävyyspuisto<br />

22, 22A, 22B, 22M, 22X Jäkärlä-Auvaismäki/Rauhakylä<br />

Aninkaistenkatu<br />

8 Ruissalo<br />

20 Muhkuri PT1<br />

PT2<br />

206 Kaanaa<br />

300 Mylly-Petäsmäki<br />

P2 Skanssi<br />

PT6<br />

Maariankatu<br />

Pysäkit palaavat Kauppatorin tuntumaan vasta, kun Kauppatorin rakentaminen saadaan valmiiksi<br />

arviolta vuonna 2020-2021. Linjastoon tulee kuitenkin vuonna 2020 toteutettavan<br />

runkolinjastouudistuksen myötä muutoksia, jotka vaikuttavat myös pysäkkien sijainteihin, joten<br />

pysäkit eivät todennäköisesti palaa takaisin entisille paikoilleen Kauppatorin valmistuttua.<br />

Reittimuutokset saattavat hidastaa matkantekoa hieman, joten asiakkaiden toivotaan varaavan<br />

matkantekoon aiempaa enemmän aikaa ensimmäisillä kerroilla. Aikatauluihin voidaan tarvittaessa<br />

tehdä muutoksia, jos linjat eivät pysy aikataulussaan, mutta reitteihin ei ole tarkoitus<br />

tehdä muutoksia Kauppatorin remontin aikana.<br />

Lue lisää: www.foli.fi/kauppatori<br />

Sinikka Martinez<br />

teksti<br />

11


Miten syntyy Ruutisten<br />

sanaristikko?<br />

Tarina ristikon laadinnasta ja laatijasta<br />

Aamuisessa ulkoilmassa on jo ripaus syksyn kirpeyttä. Kävelen Runosmäen puiston poikki nauttien<br />

raikkaasta ilmasta. Kauniit punaiset omenat ovat pudonneet maahan omenapuun juurelle.<br />

Pysähdyn ja nappaan kuvan. Voi kuinka kaunista, pohdin ja näin syntyy idea Ruutisten uusimman<br />

kilpailuristikon pääkuvasta.<br />

Niin kuin joskus käy, ajauduin minäkin nykyiseen ammattiini harrastuksen kautta. Sanaristikoita<br />

meillä ratkottiin jo lapsesta saakka.<br />

Tapana oli varsinkin mökille ostaa<br />

ristikkolehtiä kesäviihdykkeeksi. Äitini<br />

oli loistava ratkoja ja korjasikin usein<br />

virheet muiden ratkotuista ristikoista.<br />

Tarina kertoo, että myös hänen äitinsä<br />

ratkoi sanaristikoita. Suvun ristisanakirja<br />

(kirjoittanut Erkki Vuokila) on<br />

edelleen tallessa ja siitä on toisinaan<br />

apua laadinnassa.<br />

No miten sanaristikko syntyy? Ensin<br />

tarvitaan idea pääkuvasta. Usein se<br />

on valokuva, mutta myös piirrettyjä<br />

sarjakuvamaisia pääkuvia käytetään.<br />

Pääkuvat kuvaan ja piirrän itse. Piirretyt<br />

kuvat skannataan koneelle ja<br />

käsitellään painokelpoisiksi sekä väritetään. Ideat pääkuvien piirtämiseen ammennan usein arkielämän<br />

kommelluksista ja hauskoista tilanteista. Sanaristikoissa käytettävät pienet vihjekuvat<br />

syntyvät samalla tavalla kuin pääkuvatkin.<br />

Ristikon rungoksi keksitään pääkuvaan sopivat pääratkaisulauseet<br />

tai –sanat. Ne asetellaan ristikkoon ja sen jälkeen<br />

pohditaan vihjeruutujen paikat. Tämä kohta vaatii tarkkuutta,<br />

sillä suomalaisissa ristikoissa on tiettyjä lainalaisuuksia<br />

joita hyvän laatijan tulee noudattaa. Tällaisia ovat mm. vähintään<br />

neljäkirjaimiset ratkaisusanat sekä ”orporuutujen”<br />

välttäminen eli ruudut, joista ei lähde lainkaan vihjesanaa.<br />

Lopuksi keksitään risteävät sanat. Tämä taas vaatii aikaa<br />

ja tapahtuu käsin paperille lyijykynällä, sillä usein sanoja<br />

joutuu sovittamaan useampaan kertaan.<br />

12


Minulta on muutamia kertoja kysytty, että miksi ristikoissa toistuvat samat ristikkosanat? Laatijat<br />

puhuvat fakkisanoista, jotka esiintyvät ristikoissa usein, mutta ovat jo nykypäivän puhekielestä<br />

unohtuneet tyystin. Tällaisia sanoja ovat esim. atta, hota, atair, etoa, otti, aasa, tana… Näitä<br />

viljellään ristikoissa siksi, että ne sisältävät paljon helppoja kirjaimia, kuten a, t ja i. Tällöin ne on<br />

helppo sijoittaa ristikon täytesanoiksi.<br />

Kun pohjan sanasto päälauseineen on<br />

valmis siirrytään vihjeistykseen. Tämä<br />

tapahtuu tietokoneella. Jokainen vihje<br />

kirjoitetaan/sijoitetaan ristikkoon erikseen.<br />

Kuvavihjeet haen piirtämästäni kuvapankista.<br />

Se sisältää jo yli 1000 erikseen piirrettyä<br />

vihjekuvaa. Kun ristikko on valmis tulee<br />

tarkistuksen vuoro. Puhun oikoratkomisesta.<br />

Sekin on tärkeä osa ristikon teossa, sillä<br />

joukkoon pujahtaa helposti esim. yksikkö-monikkovirheitä.<br />

Ristikoiden laadinta ja ratkonta on mukava<br />

harrastus. Monelle se on myös sivutyö<br />

toisen työn ohella.<br />

Toimin kahdeksan vuotta sanaristikkokustantajalla<br />

lehtien taiton parissa graafisena<br />

suunnittelijana sekä laatijana.<br />

Nykyään laadin ristikoita yritystoiminnan<br />

ohessa, sillä perustin heinäkuussa Runosmäkeen<br />

pienen kynsistudion Raskinpolulle. Toimin<br />

siellä yhdessä hieroja Sari Lohvan kanssa.<br />

Ehkä sanaristikoissa ja rakennekynsissä on<br />

jotain samaa? Vai liekö halu piirtää ja kuvittaa<br />

sopinut molempiin.<br />

Tiia Puputti<br />

teksti ja kuvat<br />

13


Pohjoisen Turun eläkkeensaajat ry.<br />

Sinä eläkeläinen tai pian eläkkeelle pääsevä, kun kaipaat uusia ystäviä,<br />

toimintaa tai harrastuksia elämääsi, liity rohkesti joukkoomme!<br />

Jäsenenämme saat Eläkkeensaaja -lehden 7 numeroa/vuosi,<br />

lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua<br />

edullisesti retkille, teatteriin, matkoille jne.<br />

Lisätietoja toiminnastamme saat www.pohjoinenturku.<br />

elakkeensaajat.fi tai puhelimitse jäsensihteeriltämme<br />

Anu Hörköltä puh. 040 934 2353 ja puheenjohtaja<br />

Anita Lehtoselta puh. 040 730 3740.<br />

Pohjoisen Turun eläkkeensaajat on Eläkkeensaajien<br />

keskusliitto EKL:n jäsenyhdistys.<br />

Kokoonnumme Runosmäen nuorisotalolla joka torstai klo 11.00 - 13.00<br />

Tervetuloa iloiseen joukkoomme!<br />

Runosmäen<br />

R-kioski hyväntekijänä<br />

Runosmäen R-kioski voitti kesällä<br />

Ärrä tekee hyvää -kilpailun.<br />

Kaikista myydyistä Ameriikan hodareista<br />

ja Ärrävesistä kertyi potti hyväntekeväisyyteen.<br />

Yrittäjä Melina Suomela lahjoitti 1000<br />

euron palkinnon RaiFu:n 03/04 tytöille.<br />

Palkinto tuli mukavana yllätyksenä, sillä<br />

joukkue matkusti kesällä Espanjaan Saloun<br />

jalkapallokeskukseen leireilemään.<br />

Melina Suomela ottaa mielellään vastaan<br />

ehdotuksia myös uusista hyväntekeväisyyskohteista.<br />

15


Runosmäellä on edessään<br />

hieno tulevaisuus<br />

Yhtenä yleisenä mittarina kaupunkien elinvoimalle<br />

on jo pitkään ollut niiden kasvu.<br />

Sanotaan, että kaupunki menestyy, jos se<br />

kasvaa. Tämä on synnyttänyt tavoitteen ohjata<br />

kaupunkikehitystä hyvinvoinnin rinnalla kohti<br />

kasvun edistämistä. Kasvun tavoittelemiseen<br />

kuuluu rakentaminen ja sen avulla erityisesti<br />

uusien vetovoimaisten asuinmahdollisuuksien<br />

luominen.<br />

Herää ajatus, onko myös asuinalueiden ja kaupunginosien<br />

elinvoiman mittari kasvu. Voiko<br />

alue, joka ei kasva olla elinvoimainen? Mielestäni<br />

voi ja tulevaisuudessa vielä enemmän.<br />

On koettu, että viime vuosikymmeninä palvelutarjonta<br />

kaikissakin, mutta varsinkin pienimmissä<br />

kaupunginosissa on supistunut. Syynä<br />

tähän pidetään sitä, että palvelut ovat keskittyneet<br />

aina vaan suurempiin yksikkökokoihin,<br />

mikä luonnollisesti harventaa palveluverkkoa.<br />

Ilmiö on koskenut niin kaupallisia kuin julkisia<br />

palveluja. Kaupat ovat keskittyneet enenevästi<br />

isoihin kauppakeskuksiin tai marketeihin. Jopa<br />

koulu-, päiväkoti- tai vaikkapa kirjastoverkon<br />

rakenne muodostuu entistä harvemmasta<br />

verkostosta ja isommista yksiköistä.<br />

Uudenlaiset verkostomaiset toimintatavat<br />

ja uusi tekniikka mahdollistavat<br />

tulevaisuudessa kaikille asuinpaikasta<br />

riippumatta ja siten kaikille<br />

asuinalueille entistä monipuolisemmat<br />

lähipalvelut. Eikä tämä tarkoita<br />

yksinomaan tai edes ensisijaisesti<br />

digitalisoituvaa sähköistä palvelurakennetta<br />

vaan verkostoituneiden<br />

ihmisten ja yhteisöjen synnyttämiä<br />

mahdollisuuksia. Tässä yhteydessä<br />

nousevia ilmiöitä ovat jakamistalous,<br />

etätyö, osallistaminen, etäkauppa,<br />

kaupunkiviljely ja lähilogistiikka.<br />

Suunnitteilla oleva Runosmäen kylätalon on<br />

tarkoitus palvella juuri tällaista muuttuvaa<br />

toimintaympäristöä. Tilat tulevat olemaan<br />

avoimia kaikkien käytettäviksi ja sen myötä on<br />

mahdollista syntyä palveluita ja yhteisöllisen<br />

tekemisen mahdollisuuksia, joita ei vielä voi<br />

edes arvata.<br />

Turun kaupunki on nostanut strategiastaan<br />

kolme kärkihanketta, jotka ovat Keskustan<br />

kehittäminen ajatuksenaan, että keskusta on<br />

kaikkien kaupunkilaisten kaupunginosa, Turun<br />

tiedepuisto osaamiskeskittymänä sekä Smart<br />

and Wise Turku, joka tähtää niin toimintojen<br />

uudenlaiseen ajatteluun ja uudistumiseen kuin<br />

ilmastonmuutosta ehkäisevään kehitykseen.<br />

Kun seuraavia nostoja kärkihankkeiksi pohditaan,<br />

on lähiöiden tulevaisuus varmasti keskeisesti<br />

esillä. Muistettava, että suuri osa kaupunkilaisista<br />

asuu lähiöiksi määritellyillä alueilla.<br />

Alueilla on paljon yhteistä kuten rakennuskannan<br />

varsin yhtenäinen ikä ja pienenevä asukasmäärä.<br />

Tärkeämpää on kuitenkin se, että<br />

lähiöillä on myös hyvin erilaisia ominaispiirteitä<br />

eli erilainen alueprofiili.<br />

16


Alueprofiilien kuvauksia<br />

määritellään ja ajanmukaistetaan<br />

juuri nyt kaupungin<br />

toimesta ja yhteistyössä<br />

alueiden kanssa.<br />

Alueprofiilit tunnistaen ja<br />

analysoiden alueiden identiteettiä<br />

voidaan vahvistaa<br />

ja samalla löytää mahdollisesti<br />

ongelmakohtia, joihin<br />

on syytä ajoissa tarttua.<br />

Tässä analysoinnissa Smart<br />

and Wise Turku –kärkihanke<br />

tekee kunnianhimoista<br />

valmistelutyötä.<br />

Runosmäen alueprofiilin<br />

luomisessa on tulevan<br />

Runosmäen kylätalolla iso<br />

mahdollisuus nousta kaupunginosan sydämeksi. Alueprofiilin olennaisin sisältö ei kuitenkaan<br />

yleensä ole fyysinen rakennettu ympäristö tai edes ympäröivä luonnonympäristö. Olennaisinta<br />

on aineeton asukkaiden yhteisöllisyydestä nouseva ilmapiiri ja toimintaympäristö.<br />

Runosmäessä se on Runosmäen henki.<br />

Timo Hintsanen<br />

Kaupunkisuunnittelujohtaja<br />

Kahvikonsertti<br />

Runosmäen seurakuntasalissa<br />

sunnuntaina 21.10.<strong>2018</strong> klo 15.00<br />

Muusikot<br />

Juha-Pekka Vikman, viulu<br />

Rudolf Belis, piano ja laulu<br />

Asunto myymättä?<br />

Kutsu minut<br />

ilmaiselle<br />

arviokäynnille!<br />

Roope Vähätalo<br />

puh. 044 975 6717<br />

Kiinteistönvälitys<br />

Näytönpaikka<br />

Satakunnantie 31<br />

20300 Turku<br />

The Beatles -klassikoita!<br />

Ja muuta klassista<br />

Johannes Brahmsista<br />

koti- ja ulkomaisiin romanttisiin sävelmiin<br />

Kahvi ja pullatarjoilu,<br />

lapsille mehua ym.<br />

Koko perheelle vapaa pääsy<br />

Tilaisuuden järjestää<br />

Maarian seurakunta<br />

17


Hei, olen Zora!<br />

Robotiikasta apua hoitotyöhön<br />

Runosmäen vanhuskeskuksessa haluttiin herätellä Turun kaupungin hoitohenkilökuntaa ja johtoa<br />

tekoälyn hyödyntämiseen ja ottamaan muutenkin teknologia tavaksi. Suurimman huomion<br />

niin henkilökunnan kuin vanhuskeskuksen asukkaiden keskuudessa vei Zora-robotti.<br />

Yritykset esittelivät tapahtumassa teknologisia ratkaisujaan, jotka soveltuisivat vanhuspalveluiden<br />

tai laajemmin terveydenhuollon käyttöön. Päivän ohjelmaan kuului myös asiantuntijapuheenvuoroja.<br />

Zora esitteli itsensä sosiaaliseksi robotiksi, joka ei tee fyysisiä tehtäviä eli ei esimerkiksi nosta tai<br />

kuljeta, vaan motivoi, ohjaa ja aktivoi. Zora toivoikin,<br />

että ”meitä robotteja olisi paljon enemmän terveydenhuollossa”.<br />

- Emme aina tiedä, miten robotiikkaa voisi hyödyntää<br />

ja siksi esimerkkejä pitää nostaa esiin, kertoo hoivarobotiikan<br />

asiantuntija Minna Laine Meditas Oy:stä.<br />

- Esimerkiksi sairaaloihin hankitut kuljetusrobotit helpottavat<br />

ja säästävät hoitotyön ammattilaisten aikaa.<br />

Myös kävelyrobotiikka on kehittynyt jo pitkälle ja voi<br />

auttaa esimerkiksi seisomaan nousemisessa ja itsenäisessä<br />

kävelyharjoittelussa, hän jatkaa.<br />

Tekoäly ei älyä itse, vaan sitä pitää opettaa<br />

Varsinais-Suomen sote-ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation<br />

tietopalvelujohtaja Tapio Järvenpää<br />

halusi muistuttaa, että teknologia ei ole hyvä tai paha,<br />

ainoastaan teknologiasta johdetut sovellukset voivat<br />

olla. Tekoäly ei myöskään yksinään ole fiksu – se oppii,<br />

kun sitä opettaa. Ja siitä saa hyvän valmentajan.<br />

Tapio Järvenpään mukaan hyvä esimerkki teknologian käyttämättömistä mahdollisuuksista on<br />

organisaatioiden johdon työajan kohdentaminen. Johtohenkilöt joutuvat käyttämään yli puolet<br />

työajastaan erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin sen sijaan, että he voisivat ratkoa ongelmia tai miettiä<br />

strategiaa.<br />

Teknologia kehittyy ja tietomäärä kasvaa huimaa vauhtia koko ajan.<br />

Vuonna 2030 meillä on niin paljon tietoa esimerkiksi omasta terveydestämme, että voisimme<br />

toimia itse itsemme sote-johtajina. Osa jakaa jo nyt itsestään vapaaehtoisesti erilaista terveysdataa<br />

esimerkiksi syketietojaan verkkoon.<br />

18


Turussakin hyödynnetään tekoälyä<br />

Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta löytyy jo esimerkkejä hoivateknologian hyödyntämisestä.<br />

Suunnitelmia on vielä enemmän.<br />

Tämän vuoden marraskuussa Turun kotihoidon Pohjolan ja Lehmusvalkaman alueilla aletaan<br />

käyttää Onerva Omaishoiva-sovellusta, jolla pidetään yhteyttä kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden<br />

omaisten välillä. Sovellusta voi<br />

käyttää selaimella puhelimesta, tietokoneelta,<br />

tabletista…<br />

Jo tämän vuoden puolella Turun kaupungin<br />

fysioterapeutit saavat avukseen<br />

Moto Tiles -liikuntalaatat. Ne tukevat<br />

motoriikan ja liikkuvuuden kuntouttamisessa<br />

sekä kehittämisessä.<br />

Runosmäen vanhuskeskuksessa järjestetyt<br />

teknologia-aiheiset päivät ovat<br />

jo muodostuneet perinteeksi. Viime<br />

vuonna teknologian mahdollisuuksia<br />

helpottaa hoivatyötä pohdittiin Turun AMK:n opiskelijoiden kanssa yhdessä. Ja jo tämän vuoden<br />

lokakuussa seuraa jatkoa.<br />

Video Runosmäen päivästä löytyy netistä ositteesta: www.turku.fi > Sosiaali- ja terveyspalvelut<br />

Runosmäkeläisten oma<br />

kangaskassi nyt myynnissä!<br />

Tunnusta kotiseutua ja runosmäkeläisyyttä ja<br />

hanki Runosmäen oma kangaskassi.<br />

Kasseja on myynnissä Runosmäen Lämmön<br />

toimistolla. Hanki omasi. Tai osta kaverille.<br />

10e<br />

19


Ilo elää Runosmäessä<br />

- tulevaisuustyöpaja 24.10.<strong>2018</strong><br />

Runosmäkiseuran ja alueen vanhuskeskuksen ideoima Ilo elää Runosmäessä<br />

-tulevaisuustyöpaja kutsuu kaikki alueen asukkaat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat<br />

pohtimaan yhdessä alueen tulevaisuuden näkymiä, ja sitä millaiseksi alueen<br />

halutaan kehittyvän. Tapahtuma on osa aluetyötä.<br />

Aika: keskiviikko 24.10. klo 17.30 -19.30<br />

Paikka: Runosmäen vanhuskeskus, Varusmestarintie 14, 20360 Turku<br />

OHJELMA<br />

17.30 Kahvitarjoilu<br />

17.50 Tervetuloa tulevaisuuden Runosmäkeen, Runosmäkiseuran pj Jorma Hellsten<br />

18.00 Työpajassa käsiteltävien teemojen esittely<br />

19.30 Tilaisuus päättyy<br />

Arkut ja uurnat Hautakivet Perunkirjoitukset<br />

Teemat:<br />

Vainajakuljetukset Hautajaiskukat Hautausrahoitukset<br />

1. Turvallisuus on yhteisöllisyyttä: vetäjänä Varissuon lähiöpoliisi Vesa Jauhiainen<br />

2. Luonto ja luontoliikunta, Runosmäen<br />

Paarikuljetukset<br />

valttikortti:<br />

Muistotilaisuudet<br />

vetäjänä Larri Vermola<br />

Ulkomaille kotiutukset<br />

3. Kotosalla kaiken ikää - tämän päivän ja tulevaisuuden asumisvaihtoehtoja ikäihmisille:<br />

vetäjänä ikääntyvien asumisen asiantuntija Tuija Kanto-Hannula<br />

Lisätiedot:<br />

Jorma Hellstén, puh. 044 907 4052, jorma.a.hellsten@gmail.com<br />

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.<br />

Tervetuloa!<br />

www.nousiaistenhautaus.fi<br />

Palvelemme ma-to 9:00-17:00, pe 9:00-15:30<br />

Kerttulantie 4, Raisio (taksiaseman talo,<br />

sisäänkäynti ohikulkutien puolelta)<br />

Arkut ja uurnat<br />

Vainajakuljetukset<br />

Paarikuljetukset<br />

Hautakivet<br />

Hautajaiskukat<br />

Muistotilaisuudet<br />

Perunkirjoitukset<br />

Hautausrahoitukset<br />

Ulkomaille kotiutukset<br />

20<br />

www.nousiaistenhautaus.fi<br />

Palvelemme ma-to 9:00-17:00, pe 9:00-15:30<br />

Kerttulantie 4, Raisio (taksiaseman talo,<br />

sisäänkäynti ohikulkutien puolelta)


Seurakuntavaalit<br />

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa toimitetaan seurakuntavaalit sunnuntaina 18.11.<strong>2018</strong>. Jokaisella<br />

seurakunnan jäsenellä, joka on täyttänyt tuohon päivään mennessä<br />

16 vuotta, on äänioikeus. Myös Maarian seurakunnan jäsenillä on tuolloin tilaisuus saada äänensä kuuluviin. Tänä<br />

vuonna vaalien teemana on ”Minun kirkkoni”, ja ääntään käyttämällä seurakunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä<br />

seurakunnastaan oman näköisensä ja ohjata sitä haluamaansa suuntaan. Maarian seurakunnan jäsenet valitsevat<br />

luottamushenkilöt kahteen päätöksentekoelimeen, oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon sekä Turun ja Kaarinan<br />

seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Valitut luottamushenkilöt puolestaan valitsevat edustajat<br />

kirkon korkeimpaan päättävään elimeen kirkolliskokoukseen.<br />

Maarian seurakunnan jäsenet voivat valita edustajansa viideltä listalta. Ehdokkaita ovat asettaneet Yhteinen<br />

kirkkomme, Turun sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki, Vihreä kirkko, Maarian Kokoomuksen<br />

ja sitoutumattomien ehdokaslista sekä Partiotyön ystävät. Kaikkiaan Maariassa on ehdolla 60 ehdokasta<br />

seurakuntaneuvostoon ja 61 ehdokasta yhteiseen kirkkovaltuustoon.<br />

Varsinaisena vaalipäivänä 18.11. vaali toimitetaan perinteiseen tapaan Maarian kirkon holvien alla.<br />

Äänensä voi kuitenkin antaa myös ennakkoon 6.-10.11. Maarian seurakunnan alueella on lukuisia ennakkoäänestyspaikkoja.<br />

Runosmäen asukkaita palvellaan torstaina 8.11. ensin Runosmäen nuorisotalolla, Piiparinpolku 13,<br />

klo 10-12 ja sen jälkeen Runosmäen seurakuntatalolla, Munterinkatu 15, klo 13-15. Lauantaina 10.11. äänensä voi<br />

antaa Runosmäen vanhuskeskuksessa klo 11-13 ja Impivaaran uimahallissa klo 14-16. Tampereentien Prismassa ja<br />

Länsikeskuksen Citymarketissa voi äänestää joka päivä tiistaista lauantaihin klo 11-18.<br />

Muita ennakkoäänestyspaikkoja seurakunnan alueella ovat Logomo, Jäkärlän ja Moision<br />

K-Marketit ja Halisten S-Market sekä Raunistulan ja Hepokullan seurakuntatalot. Seurakuntayhtymän<br />

keskusrekisterissä, Eerikinkatu 3, voi äänestää joka päivä ennakkoon klo 9-18.<br />

Tarkemmat tiedot ennakkoäänestyksestä tulevat näkymään seurakunnan nettisivuilla ja<br />

Lilja-lehdessä.<br />

Minun kirkkoni uskoo, minun kirkkoni toivoo, minun kirkkoni rakastaa, minun kirkkoni on<br />

lähellä ja minun kirkkoni uudistuu. Näiden viiden valtakunnallisen teeman avulla seurakuntalaisia<br />

kutsutaan vaaliuurnille rakentamaan sellaista kirkkoa, joiden jäseninä kaikkien on hyvä<br />

ja turvallista olla. Jokaisen ääntä tarvitaan!<br />

Jari Laaksonen<br />

Kappalainen, Maarian seurakunta<br />

Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien<br />

seurakuntavaalilehdokkaat<br />

Aulis Venäläinen, Kristiina Hellstén, Jorma Hellstén,<br />

Soile Kettunen, Raimo Huhtanen<br />

toivottavat Runosmäen asukkaat tervetulleeksi<br />

Isänpäivän aaton kahville lauantaina 10.11. klo 10-12<br />

K-Runoksen ja Runosmäen Apteekin aulaan, Friskinkatu 4.<br />

21


ÄÄNESTÄ<br />

Positiivista ehdokasta Runosmäestä<br />

MARJO RAITTINEN<br />

MAARIAN SEURAKUNNASTA<br />

Lapsi- ja nuorisotyö sydäntä lähellä.<br />

YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON 41<br />

SEURAKUNTANEUVOSTOON 99<br />

Ennakkoäänestys 6.–10.11.<strong>2018</strong><br />

Vaalipäivä 18.11.<strong>2018</strong><br />

MARJO RAITTINEN<br />

YHTEINEN KIRKKOMME<br />

Tuula Nurmi<br />

Srk neuvosto no: 64<br />

Kirkkovaltuusto no: 5<br />

22<br />

Liity nyt<br />

Runosmäkiseuran<br />

jäseneksi!<br />

Jäsenmaksu alkaa vasta 2019!<br />

Ota yhteyttä<br />

jäsenhankintavastaavaan<br />

Jyrki Hurme<br />

puh. 0400 291 952<br />

jyrki.hurme@pp1.inet.fi<br />

YRITTÄJÄ!<br />

Ilmoitus <strong>Ruutiset</strong> -lehdessä tavoittaa<br />

yli 5.000 alueen kotitaloutta<br />

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous<br />

mainostilasta seuraavaan lehteen<br />

m.lentonen@gmail.com


Oletko sinä tai läheisesi jonossa tehostetun palveluasumisen<br />

paikalle Turun kaupungille? Oletko kiinnostunut vanhustyöstä?<br />

Haluaisitko ryhtyä vapaaehtoiseksi vanhuskeskuksessamme?<br />

Tai oletko muuten vaan kiinnostunut meidän toiminnasta?<br />

Tule kuulemaan lisää Runosmäen vanhuskeskuksen<br />

toiminnasta sekä tutustumaan taloon.<br />

Avoimet ovet Runosmäen vanhuskeskuksessa<br />

tiistaina 4.12.<strong>2018</strong> klo16 - 18<br />

Runosmäen vanhuskeskuksen leikkinurkkauksen avajaiset klo 16<br />

Opastetut kierrokset vanhuskeskuksessa klo 16.30 ja 17.00<br />

Tilaisuudessa mukana myös Runosmäen apteekin edustaja.<br />

Kahvitarjoilu!<br />

TERVETULOA!


Turvalliset nastarenkaat<br />

Myös muut<br />

merkit - Kysy!<br />

Esim. KUMHO 195/65-15<br />

Nastarengas 4 kpl asennettuina 399,-<br />

Lokakuun ´18 loppuun mennessä rengassarjan<br />

ostajalle PIKAPESU (arvo 24,-) kaupan päälle!<br />

KAUSISÄILYTYS 60,- Sisältää renkaiden pesun.<br />

Meillä voit maksaa huollot ja renkaat myös<br />

INNOVOICE -rahoituksella - Kysy lisää kassalta.<br />

79,-Alk.<br />

KAUSIHUOLTOPAKETTI<br />

Sisältää: Moottoriöljyn vaihtotyö, valojen tarkistus, öljynsuodattimen<br />

vaihto, lasinpesunesteen tarkistus, ilmansuodattimen<br />

tarkistus/vaihtotyö, sytytystulppien vaihto, pakokaasutestaus<br />

ja CO-säätö, kytkimen toiminnan tarkistus, jäähdytysnesteen<br />

pakkaskestävyyden mittaus, akkunesteen tarkistus ja lisäys,<br />

latausjännitteen tarkistus, jarrujen testaus, jarrunesteen<br />

kunnon toteaminen, renkaiden tarkistus, pakoputken kunnon<br />

tarkistus, vetonivelten suojakumien tarkistus ja pyyhkijänsulkien<br />

tarkistus. Pakettihinta koskee nelisylinterisiä henkilöautoja.<br />

Korjaus- ja asennustyöt, öljyt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen.<br />

Määräaikaishuollot • Jarrukorjaukset • Öljynvaihdot • Katsastushuollot<br />

Renkaanvaihdot • Tasapainoitukset • Ilmastointilaitteen täyttöhuolto<br />

4-pyöräsuuntaukset uudella laitteella! Varaa aikasi: (02) 238 2305<br />

Päivänleike<br />

Arkisin klo 10-17.30 10,90<br />

• Polttoaineet ja pikapesut<br />

• Voiteluaineet ja nestekaasut<br />

• Kahviosta mm. sämpylät ja lihapiirakat<br />

• Henkilö- ja pakettiautovuokraus<br />

• Peräkärry- ja venetrailerivuokraus<br />

• Kylmät oluet ja siiderit klo 9-21<br />

• Lämmitysöljytilaukset (02) 238 2305<br />

Teboil Tampereen valtatie<br />

Tampereen valtatie 106<br />

Puh. (02) 238 2305<br />

Avoinna ma-pe 5-23 ja la-su 7-23<br />

huoltaa autoja ja ihmisiä

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!