21.10.2018 Views

Ruutiset 3-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ruutiset

41. vuosikerta 3/2018

Runosmäen, Aurinkolaakson, Kiikun ja Pallin asukaslehti

Mukana myös

Ruutisetpalkintoristikko

Kuva:

Sirkka Sipilä


Toimituksen terveiset

Syksy on jo pitkällä ja pimein vuodenaika on saapunut.

Aurinkoisia uutisia saat kuitenkin lukea Ruutiset-lehdestä.

Ja hyvällä tuurilla saatat voittaa mukavan palkinnon lehden palkintoristikosta.

Ruutiset-lehden ristikoiden pitkäaikainen laatija Tiia Puputti valottaa myös sitä,

miten sanaristikot laaditaan.

Aluetta koskevia juttuvinkkejä voi lähettää allaolevaan sähköpostiosoitteeseen,

pyrimme kiinnostavimmat aiheet myös toteuttamaan.

Leppoisaa syksyä kaikille lukijoille!

Make Lentonen

m.lentonen@gmail.com

Ruutiset-lehden toimitus

Runosmäkiseura ry:n

hallitus 2018

Jorma Hellsten puheenjohtaja

Sauli Saarinen varapuheenjohtaja

Ulla Kaarnavaara sihteeri

Marianne Hurme taloudenhoitaja

Jyrki Hurme jäsenasioiden hoitaja

Martti Markula jäsen

Ismo Kähkönen jäsen

Anu Hörkkö jäsen

Sirkka Sipilä jäsen

Jaakko Laaksonen jäsen

Ulla Ratia-Järvinen jäsen

Seuraa

Runosmäkiseuraa

myös Facebookissa!

Jäseneksi voit liittyä

kätevästi Runosmäkiseuran

kotisivuilla

www.runosmakiseura.fi

Kotisivuilta löydät

myös viimeisimmät

Ruutiset - lehdet

Ruutiset 41. vuosikerta 3/2018

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy

PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.a.hellsten@gmail.com

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

2


Puheenjohtajan mietteitä

Runosmäessä on Runosmäen henki.

Näin kirjoittaa kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kirjoituksessaan,

joka on luettavissa toisaalla tässä lehdessä.

Kirjoitus on hieno viesti lähiöiden tulevaisuuteen

ja ennen kaikkea viesti myös siitä, että

jokaisella lähiöllä on oma identiteettiinsä.

Tärkeää on myös se, että kaupungin päättäjätkin

alkavat arvostaa lähiöitä, niiden merkitystä

ja roolia kaupunkikokonaisuudessa. Muutamia

vuosia sitten näin ei ollut. Lähiöt saivat elää

omaa elämäänsä ja rupsahtaa rauhassa.

Samaan aihepiiriin liittyy 24. lokakuuta järjestettävä

Ilo elää Runosmäessä – tulevaisuustyöpaja.

Tilaisuudessa käsitellään kolmea

aihealuetta; turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä,

luontoa ja luontoliikuntaa ja kotosalla kaiken

ikää – tämän ja tulevaisuuden asumisvaihtoehtoja

ikäihmisille.

Näihin kaikkiin meillä on varmasti tärkeää

sanomista, siksi kutsun teitä kaikkia mukaan

tähän tilaisuuteen kehittämään kotilähiötämme.

Timo Hintsasen kirjoitus ja Ilo elää Runosmäessä

-tilaisuus tuovat ainakin minulle hienon

tunteen siitä, että koko lähiö ja asukkaat

saamme arvostusta, meihin panostetaan ja

nyt meidän täytyy vaan lähteä mukaan näihin

asioihin positiivisellä mielellä.

kirjoittaa.

Toinen investointihankkeemme Riitasuonaukion

liikennekaava sen sijaan etenee vähän

hitaasti. Viime vuonna kun tehtiin tämän

kuluvan vuoden budjettia esitimme aikataulua

kaupungille, jossa tämän vuoden aikana

tehdään kaavan vaatimat liikenne- ja rakentamissuunnitelmat.

Nyt kuitenkin kävi ilmi, että

rakentamissuunnitelmia ei vielä ole ja tehdään

vuonna 2019. Varsinaiseen liikenneympyrän

ym. muun rakentamiseen päästään vasta

vuonna 2020. Tämä aikataulu on kirjattu kaupungin

investointisuunnitelmiin vuosille 2019

– 2021.

Osallistukaa tilaisuuksiin, tulkaa mukaan, antakaa

äänenne kuulua. Kerrotaan itsellemme ja

toisillemme mitä se Runosmäen henki on.

Hyvää syksyä Ruutiset -lehden lukijoille

Tähän Runosmäen henkeen liittyy myös vahvasti

uuden kylätalon, tai monitoimitalon, mitä

nimeä halutaan käyttää, rakentaminen vanhan

koulun tontille. Kaupungin investointeja tuleville

vuosille tulee ehkä vanhasta tottumuksesta

seurattua vähän turhankin tarkkaan. Kylätalon

osalta ensi vuodelle suunnittelurahaa

on budjetoitu 900.000 euro ja vuosille 2020

– 2021 yhteensä 10,5 miljonaa euroa rakentamista

varten. Kun tämä aikataulu pystytään

pitämään ja valmista tulee, saamme uuden

Runosmäen sydämen kuten Hintsanen vielä

Jorma Hellstén

Runosmäkiseura ry.

puheenjohtaja

3


Runosmäen täydennysrakentaminen

jatkuu

Varusmestarintien varrelle Turun kaupungin vanhuskeskusta vastapäätä on käynnistynyt

kolmen vuokra-asuntokohteen rakentaminen YH Kotien rakennuttamana.

Asunnot on tarkoitus kohdentaa ikääntyville ihmisille.

Kerrostaloihin tulee sekä ns. normaaleja asuntoja että asuntoja itsenäisesti asuville, mutta kotiinsa

mahdollisesti erilaisia asumispalveluja haluaville ns.”senioriasuntoja”.

Varsinaista tehostettua palveluasumista ei taloissa toteuteta, vaan asukkaan tarvitsemia palveluita

löytyy esimerkiksi vanhuskeskuksen ravintolan ruokailumahdollisuutta hyödyntämällä sekä

kaupungin normaaleista vanhuspalveluista. Talojen mahdollisia palvelukokonaisuuksia hahmotellaan

ja mietitään vielä.

Ajatuksena on, että erityyppistä

asumista ja tukitarvetta tarvitseville

ihmisille löytyy tarjontaa ja tarpeen

mahdollisesti lisääntyessä olisi

myös tehostettua palveluasumista.

Samassa ympäristössä toimivat Otso-koti

ja Emmi-koti eivät liity mahdollisiin

palveluntuottajiin näiden talojen

asukkaille. Ne jatkavat omien konseptiensa

mukaista toimintaa.

Valmistumisaikataulu näiden kolmen

kohteen osalta on melko pitkä.

Ensimmäisenä valmistuu vuoden 2019

syksyksi Turun Ajatar, joka on YH Kotien kohde. Huoneistojakauma on 29 m2:n yksiöistä 63

m2:n kolmioihin. Vain suurimmissa asunnoissa on huoneistokohtainen sauna. Haku näihin asuntoihin

alkaa vasta ensi keväänä.

Turun Aulikki on TVT Oy:n ( kaupungin 100 %:sesti omistama vuokrataloyhtiö) kohde, johon tulee

63 kotia. Se valmistuu kevättalvella 2020. Asuntojakauma on 29 m2 yksiöistä 70 m2 kolmioihin.

Asumisturvallisuuden lisäämiseksi asuntoihin tulee automaattinen sammutusvesilaitteisto

(springler). Tässäkin kohteessa vain suurimmissa asunnoissa on oma sauna. TVT panostaa asumisviihtyvyyteen

tekemällä taloon yhteiskäyttöisen saunaosaston ja kerhotilat. Haku asuntoihin

käynnistyy vasta myöhemmin.

Kolmas ja viimeiseksi alkusyksyllä 2020 valmistuva kerrostalo on Turun Mielikki.

Siinäkin asuntojakauma muodostuu 26 m2:n yksiöistä 63 m2:n kolmioihin. Hakuajasta ilmoitetaan

erikseen lähempänä asuntojen valmistumista.

Kohteet rahoitetaan Kuntarahoituksen lainalla ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

myöntämällä korkotukilainalla. Vuokratasoa ei vielä osata arvioida, mutta niistä tullaan perimään

omakustannusvuokraa.

Sauli Saarinen

Runosmäkiseuran vpj.

4


Verkosta virtaa senioreille

Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskusliiton ja STEA:n tukema vertaisopastajien

kouluttamiseksi ja verkoston luomiseksi koko Suomeen.

Turussa koulutettuja Verkosta virtaa-opastajia on 8 henkilöä. Kaikki vetäjät ovat käyneet vertaisvetäjän

kurssin. Vetäjät ovat käyneet myös muutamia kursseja asian tiimoilta. Kun on opastajakin

jo iäkkäämpi, niin ymmärtää paremmin muita iäkkätä opastettavia. Opastuksessa pyritään

opettamaan peruskäytön alkeet ja tekemääm tietokone tutuksi. Tehdään myös henkilökohtaista

opastusta opastettavan kotona. Opastukseen voi tuoda mukanaan tabletin, älypuhelimen tai

läppärin.

Varissuolla ja Ruusukorttelissa on myös vastaavia opastuksia. Joka toinen keskiviikko Runosmäen

kirjastossa Anita Lehtonen ja Juhani Pörtfors antavat opastusta klo 12.00-14.00.

Opastus on jo alkanut 12.9 ja 10.10 on seuraava ja sitten myös 24.10. sekä 7.11 ja 21.11 viimeinen.

Kaksituntia kerrallaan

kestää opastus. Mukaan voi

tulla myös myöhemmin. Jos

on kiinnostusta ja halukkaita

riittää voidaan jatkaa ensi

vuonna. Opastus on maksuton

eikä vaadi yhdistykseen

kuulumista.

Lisätietoa kiinnostuneille saa

Anita Lehtonen

0407303740 ja

Juhani Pörtfors

0445111202

Sirkka Sipilä

Teksti ja kuva

Anita Lehtonen, Eeva Wetterstrand,

Ulpu Honkasalo ja Terhi Hellberg.

Liity nyt

Runosmäkiseuran

jäseneksi!

Jäsenmaksu alkaa vasta 2019!

Ota yhteyttä

jäsenhankintavastaavaan

Jyrki Hurme

puh. 0400 291 952

jyrki.hurme@pp1.inet.fi

5


Kirjaston kuulumisia

Syksyn 2018 tapahtumia

Vempaintuki

ma klo 10–12

Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta. Apua esimerkiksi laskun

maksamiseen verkossa tai sähköpostin käyttöön. Järjestäjä Auralan setlementti ry.

Verkosta virtaa!

joka toinen keskiviikko klo 12 - 14 (10.10, 24.10, 7.11, 21.11) Opastusta tietokoneiden, tietoverkon

ja sähköisten palvelujen käyttöön.

Palvelu suunnattu senioreille (65+). Järjestäjä: EKL

Kielikahvila

ma klo 16.30 – 18 (3.9.–26.11)

TULE PUHUMAAN SUOMEA kielikahvilaan!

Kielikahvilassa pääset harjoittelemaan suomen kieltä

mukavassa tunnelmassa.

Kielen alkeet olisi hyvä osata. Osallistuminen on maksutonta.

Jännittää ei tarvitse – rohkeasti mukaan! Tuo

kaverisikin!

Sega Mega Drive Classic – pelihetki

ma klo 16–18 (3.9.–26.11)

Runosmäessä on oma Sega-konsoli, jolla voi omatoimisesti pelata kirjaston tiloissa kyseisen

formaatin pelejä. Parin vuosikymmenen takainen hittikonsoli vie sinut ensimmäisten 16-bittisten

pelikoneiden lumoavaan retromaailmaan, ja legendaaristen esiasennettujen pelien, kuten Mortal

Kombat ja Golden Axe -trilogioiden, pariin. Sega MegaDrive Classicissa on 80 esiasennettua

peliä.

Dekkarilukupiiri

Syksyksi 2018 on koottu kovaksikeitettyä ja kevyempää meiltä ja muualta.

Lukupiiri on kaikille avoin!

ti 2.10. klo 17.30–19 Eva Frantz: Sininen huvila

ti 6.11. klo 17.30–19 James Ellroy: Musta dahlia

ti 4.12. klo 17.30–19 Lina Bengtsdotter: Annabelle

Lukupiirikirjaa voi pyytää kirjaston neuvonnasta. Vetäjä: Juha Soininen

Matalan kynnyksen palveluohjausta ja neuvontaa

Pohjoisen sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajat tavattavissa Runosmäen kirjastossa

joka toinen tiistai klo 14–15 (23.10., 6.11. ja 20.11.)

Tule keskustelemaan tai ota yhteyttä asiakasneuvontaan, jos tarvitset ohjausta tai neuvontaa

liittyen: asumiseen, työhön, koulutukseen, talouteen, terveyteen, päihteisiin, perhe- ja

ihmissuhteisiin, arkielämään ja vapaa-aikaan.

Lisätietoa sosiaalityöstä: http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut

Asiakkaan ohjaus ja neuvonta:

Puh. 02 2625 001 arkisin klo 8.30–15

Info-piste on avoinna arkisin klo 9–15, to klo 9–14 osoitteessa Linnankatu 23, 20100 TURKU

Lukupiiri

Keskustellaan valitusta kirjasta.

ke 10.10. klo 17–18.30 Anna-Liisa Ahokumpu: Viktor Stanislauksen kolmetoista sinfoniaa

ke 7.11. klo 17–18.30 Pirkko Saisio: Mies, ja hänen asiansa

ke 19.12. klo 17–18.30

Lukupiirikirjaa voi pyytää kirjaston neuvonnasta. Lisätietoja: Kati Laine, kati.s.laine@turku.fi

6


Keskiviikkokerho

ke klo 9.30–11.30

Ohjelmassa mm. lehtien lukua ja keskustelua eri aihepiirien pohjalta (ja asian vierestäkin). Tule

mukaan viettämään leppoisaa keskiviikkoaamua kahvin ja jutustelun parissa!

Lisätietoja: Kati Laine, kati.s.laine@turku.fi

Musiikkiseikkailu

joka toinen tiistai klo 10–11

(9.10., 23.10., 6.11., 20.11.)

Satumuskareissa matkataan satujen ja tarinoiden maahan, jossa loruillaan ja lauletaan,

soitetaan ja liikutaan. Satumuskareiden opettajana toimii Leea Lahtela, musiikkipedagogi (AMK)

ja Suzuki-pedagogi.

Muskari sopii koko perheelle ja se on maksuton.

Askartelutyöpajat lapsille

ti 16.10 klo 14–16 Koruaskartelua

ti 30.10. klo 14–16 Halloween-askartelua

ti 13.11. klo 14–16 Origami-askartelua

ti 20.11. klo 14–16 Lapsen oikeuksien päivän askartelua

ti 4.12. klo 14–16 Joulukorttityöpaja: Tule perheesi kanssa askartelemaan joulukortteja

Kekrikekkerit koko perheelle

to 25.10 klo 17 – 19

Kirjastossa vietetään ensimmäistä kertaa perinteistä

sadonkorjuujuhlaa, kekriä!

Haluatko testata tietosi suomalaisesta perinnejuhlasta?

Oletko aina haaveillut yhteiseen hiileen

puhaltamisesta nähdäksesi kekrikokon täydessä loistossaan?

Tarvitsetko tekosyytä päästä

askartelemaan? Pidätkö juureksista? Onko siitä kulunut

liian kauan, kun viimeksi kävit kirjastossa?

Jos vastasit yhteenkään kysymykseen myöntävästi, tule

juhlistamaan kekriä kanssamme.

Vapaa pääsy!

Paranormaalit illat

Marraskuussa kurkistetaan jo toisen kerran olevaisen yöpuolelle, kun kirjasto täyttyy taas

oudoista ilmiöistä. Ensimmäiseksi juhlistetaan 25 vuotta täyttävää Salaiset kansiot –sarjaa, ja

esitellään faktoja fantastisten tarinoiden takaa. Tomi Vainio taas antaa vastapainon ohjelmaan

ohjaamalla meidät epäilemään. Kaksi viimeistä kertaa keskitytään lentäviin lautasiin ja

suomalaisten kokemuksiin yliluonnollisista ilmiöistä.

Tervetuloa!

to 1.11. klo 17.30 Juha Soininen: X-files – Salaiset kansiot 25 vuotta- totuus fiktion takana

to 8.11. klo 17.30 Tomi Vainio (Skepsis) – Terve epäily

to 15.11. klo 17.30 Kirsi Hänninen (Turun yliopisto): Ufokulttuurin tutkimus

to 22.11 klo 17.30 Marja-Liisa Honkasalo (Turun yliopisto): Arjen kummia kokemuksia -

merkityksiä etsimässä

Lisätietoja: Juha Soininen, juha.soininen@turku.fi

Hyvää alkanutta syksyä toivottaa

Runosmäen kirjaston henkilökunta

Runosmäen kirjasto on auki seuraavasti:

ma-to klo 10–19, pe klo 10–16

7


Tervehdys Ruutiset -lehden

lukijoille

Syksy saapuu Runosmäkeen, ja se tarkoittaa meidän huoltotiimille yhden vuodenaika ajanjakson

kunnossapitourakan läpiviemistä. Syksy on vuodenajoista luopumisen aikaa, ja minulle se

tarkoittaa isännöitsijän työstä luopumista, ei kokonaan vaan hieman vähentäen, jotta aikaa riittäisi

myös toimitusjohtajan tehtävään.

Runosmäki on elänyt ajassa hyvällä menestyksellä, tarvittavia kunnossapito töitä on tehty

suurimassa osassa kiinteistöjä. Talot ovat reilun 40 vuoden iässä ja vaativat huomattavia

satsauksia, jotta ne kestäisivät vielä toisen mokoman. Julkisivut on uusittu lähes kaikissa taloissa

ja lisäksi monissa on tehty myös linjasaneeraus, eli kalleimmat remontit seuraavalle 30 – 40 vuoden

ajalle on tehty. Ne yhtiöt, jotka eivät ole korjauksiin lähteneet ovat ilmeisesti päättäneet,

että heidän käyttämä korjaustyökalu on pillari. Purkaminen on joissakin tapauksissa erittäin

järkevä ratkaisu, koska korjauskustannusten ja uuden rakentamisen välinen ero on huomattavan

pieni.

Tässä on hyvänä esimerkkinä Riitasuonkadun purettu kiinteistö, ja nyt uusi upea rakennus tilalle,

tämä nostaa huomattavasti Runosmäen siisteyttä ja näyttävyyttä, ja on eduksi koko alueelle.

Runosmäen Lämmössä suoritettiin juuri kolmen vuoden välein tehtävä ISA auditointi, jonka yhtiö

läpäisi erinomaisesti. Asiakkaille ISA-auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki viestii siitä, että

taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä.

Runosmäen Lämmön tulevaisuutta lämmöntuottajana edelleen jarruttaa Turun

kaupunginhallituksen päätökset ja päättämättömyydet. Tämä on ollut pitkä prosessi ja jatkuu

edelleen, siihen asti, kunnes oikeus ja yhdenvertaisuus toteutuu. Nämä päätökset jarruttavat

myös yhtiön muitakin toimia, koska epätietoisuus paikan sijainnista ja toimipaikan tontin

rakennuskiellosta estävät toimitilojen kunnossapidosta tehtäviä ratkaisuja.

Periksi ei anneta vaan viedään muita yhtiön toimintoja eteenpäin. Runosmäen Lämmön nettisivut

uusiutuvat tämän vuoden aikana ja sen myötä saadaan vihdoinkin myös taloyhtiösivut

toimintaan, lisäksi perustetaan myös lämmön facebook ryhmä. Yhtiön käyttämiä ohjelmistoja

uusitaan ja järjestelmiä digitalisoidaan, jotta pysytään kehityksen kärjessä ja saadaan alan parhaimmat

työkalut käyttöön. Viestintää kehitetään ja pyritään siihen, että se saataisiin toimiaan

molempiin suuntiin. Tämän myötä

on taloyhtiöllä oivallinen hetki

ottaa digitaaliset porrasnäytöt ja

mobiiliaplikaatiot käyttöön. Tämä

mahdollistaisi digitaalisten varausten

käyttöön ottamisen mm. sauna,

pesutupa tai vaikka kerhotila.

Tästä keskustelunaiheita syksyn

kokouksiin.

Terveisin

Petri Pyykkönen

Toimitusjohtaja

Runosmäen Lämpö Oy

8


Runosmäkiseura tiedottaa

Runosmäkiseura ry on vuonna 1972 perustettu sitoutumaton kaupunginosayhdistys,

jonka tarkoituksena on Runosmäen ja sen lähialueiden viihtyvyyden kaikinpuolinen

lisääminen ja asumisedellytysten parantaminen.

Vuoden 2017 syyskokouksen päätöksellä yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että

Runosmäkiseuran jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöjäsenten lisäksi myös kannattaja- ja

yhteisöjäsenet. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Sääntömuutoksen tarkoituksena on, että Runosmäkiseurasta tulee entistä vahvempi

järjestö, jonka toimintaan osallistuvat myös alueen asunto-osakeyhtiöt sekä yritykset ja

yhteisöt. Luonnollisesti kaikki jäsenet voivat tehdä aloitteita ja ehdotuksia Runosmäen

kehittämiseksi.

Toivomme, että alueemme asunto-osakeyhtiöt päättäisivät hakea Runosmäkiseuran

kannattajajäsenyyttä. Jäsenmaksun suuruus kannattajajäseniltä on vuonna 2018 vain

20 euroa. Kannattajajäsenen nimeämällä edustajalla on Runosmäkiseuran kokouksissa

läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenyyteen liittyviin kysymyksiin vastaavat mielellään seuran puheenjohtaja

Jorma Hellsten (jorma.a.hellsten@gmail.com, puh.

044-9074052) ja jäsenvastaava Jyrki Hurme (jyrki.hurme@pp1.inet.fi

, puh. 0400-291952). Pyynnöstänne Runosmäkiseuran edustaja tulee

yhtiönne hallituksen kokoukseen tai yhtiökokoukseen keskustelemaan

jäsenyydestä ja Runosmäen asioista.

Runosmäkiseura ry:n hallitus

Runosmäkiseuran

syyskokous

pidetään 18 pvä lokakuuta 2018

kello 18.00

Runosmäen Lämmön kokoustiloissa.

Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat

ja kuullaan arkkitehti Mari Virtasen

esittely Runosmäen

monitoimitalohankkeesta.

Joulunavaus

Joulunavauksena kuullaan tänä vuonna kauniita

Joululauluja joulupuuron kera

Vanhuskeskuksessa

sunnuntaina 8 pvä joulukuuta.

Tarkemmin seuraavassa Ruutiset lehdessä.

Terveisin

Runosmäkiseuran hallitus

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Runosmäkiseuran

hallitus

9


Fölin bussit siirtyivät pois

Kauppatorin ympäristöstä

Uudet pysäkkialueet sijaitsevat Linnankadulla, Aurakadulla ja Puutorilla

Uuden Kauppatorin rakentaminen laajenee Kauppatorilta viereisille kaduille.

Työmaaliikennettä on paljon ja Kauppatoria ympäröivät kadut suljetaan muulta liikenteeltä.

Näin ollen myös Fölin bussit joutuivat siirtymään pois Kauppatorin ympäristöstä talviaikataulukauden

alettua 24.9.2018. Uudet pysäkkialueet sijaitsevat Linnankadulla, Aurakadulla ja Puutorilla.

Puutorille liikennöi linjat, jotka päättyvät keskustaan, sillä Linnankadulla ja Aurakadulla ei

ole tilaa odottaa seuraavaa lähtöaikaa. Linjan 18 pysäkit ovat Linnankadulla

Runosmäestä keskustaan tullessa linja 18 kääntyy Aninkaistensillan jälkeen oikealle Läntiselle

Pitkäkadulle ja kulkee siitä edelleen Brahenkatua pitkin Linnankadulle, jossa on linjan keskustan

pysäkit. Runosmäestä keskustaan tullessa pysäkki on T83 Linnankadulla, Kauppiaskadun kulman

läheisyydessä, lähellä Turun kaupungin pääkirjastoa.

Keskustasta Runosmäkeen suunnatessa linja 18 lähtee pysäkiltä T84 eli Linnankadulta, T83

pysäkkiä vastapäätä ja linja kulkee Brahenkatua pitkin Maariankadulle ja siitä edelleen vanhaa

reittiä linja-autoaseman ohi Aninkaistensillalle.

Puutorin kohdalle on

rakennettu lisäksi uudet pysäkit eli

bussista voi jäädä pois Brahenkadulla

ja bussiin voi astua kyytiin Maariankadulla.

Runosmäen

linjan 18 bussien

pysäkit

ovat siirtyneet

Linnankadulle

3 Majakkaranta

14, 15 Saramäki

50, 51, 53, 54

Ylioppilaskylä

220 Ylioppilaskylä

221 Kaarina

P1 Kasarminkatu

P3 Ilpoinen

1 Satama

T89

14 Erikvalla

15 Kakskerta

30 Majakkaranta

50, 51, 53, 54 Hirvensalo

6 Lieto

7 Kaarina

55 Haarla

56 Toijainen

610 Avanti

612, 614, 615

Lieto–Tarvasjoki

T41

T42

12 Varissuo

32,42 Varissuo

92, 93 Varissuo

1 Lentoasema T86

Kaupungintalo

T4

T2

100 Messukeskus/

Turkuhalli

T87

T14

60 Vaala

9 Vaala

T12

Aurakatu

Auransilta

Kauppatori

Eerikinkatu

F Fölin palvelutoimisto

T3

T1

13 Uittamo

32A Varissuo

61 Ilpoinen

102 Kupittaa

T85

T13

T11

12 Härkämäki

32 Pansio

42, 92 Perno

9 Katariina

220, 221 Ihala–Raisio–Mylly

P1 Lehmusvalkama

P3 Mälikkälä

Linnankatu

13 Takakirves/Impivaara

18 Runosmäki T84

2, 2B Länsinummi

2A, 2C Liljalaakso

55, 56 Halinen–Räntämäki

55A Halinen

60 Suikkila

61 Vienola

2, 2A Kohmo

2B, 2C Kohmo-Littoinen

18 Harittu

T83

Aurajoki

Kauppiaskatu

Kirjastosilta

Keskustan

pysäkit

6, 7 Raisio–Naantali

7A Raisio-Vuorenpää

201, 203 Kaanaa-

Naantali-Velkua

T82

Sibeliuksenkatu

10

Puutorin

pysäkit

Puutori

8 Ruissalo

20 Muhkuri PT1

PT4

PT2

PT5

21, 23 Paattinen–Tortinmäki

21A, 21B, 23A Yli-Maaria

700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 709 Kaarina–Piikkiö

301, 302, 303 Rusko-Vahto

401-403 Ilmarinen-Lieto as

PT3

Puutori

206 Kaanaa

300 Mylly-Petäsmäki

P2 Skanssi

Ystävyyspuisto

22, 22A, 22B, 22M, 22X Jäkärlä-Auvaismäki/Rauhakylä

Aninkaistenkatu

PT6

Maariankatu


Lieto–Tarvasjoki

u

60 Vaala

9 Vaala

T12

Kaupungintalo

Runosmäestä keskustaan pääsee myös osalla linjojen 21 ja 23 vuoroista Tampereen valtatien

varrelta. Niiden keskustan pysäkki siirtyi Puutorille pysäkille PT5. Linjat saapuvat keskustaan

linja-autoaseman ohi ja poistuvat keskustasta Brahenkadun ja Läntisen Pitkäkadun kautta Aninkaistensillalle

ja siitä edelleen vanhaa reittiä. Aurajoki

Reittimuutokset saattavat hidastaa matkantekoa.

Auransilta

T11

60 Suikkila

61 Vienola

Kirjastosilta

Puutorin

pysäkit

Puutori

Sibeliuksenkatu

PT4

PT5

301, 302, 303 Rusko-Vahto

401-403 Ilmarinen-Lieto as

PT3

21, 23 Paattinen–Tortinmäki

21A, 21B, 23A Yli-Maaria

700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 709 Kaarina–Piikkiö

Puutori

Ystävyyspuisto

22, 22A, 22B, 22M, 22X Jäkärlä-Auvaismäki/Rauhakylä

Aninkaistenkatu

8 Ruissalo

20 Muhkuri PT1

PT2

206 Kaanaa

300 Mylly-Petäsmäki

P2 Skanssi

PT6

Maariankatu

Pysäkit palaavat Kauppatorin tuntumaan vasta, kun Kauppatorin rakentaminen saadaan valmiiksi

arviolta vuonna 2020-2021. Linjastoon tulee kuitenkin vuonna 2020 toteutettavan

runkolinjastouudistuksen myötä muutoksia, jotka vaikuttavat myös pysäkkien sijainteihin, joten

pysäkit eivät todennäköisesti palaa takaisin entisille paikoilleen Kauppatorin valmistuttua.

Reittimuutokset saattavat hidastaa matkantekoa hieman, joten asiakkaiden toivotaan varaavan

matkantekoon aiempaa enemmän aikaa ensimmäisillä kerroilla. Aikatauluihin voidaan tarvittaessa

tehdä muutoksia, jos linjat eivät pysy aikataulussaan, mutta reitteihin ei ole tarkoitus

tehdä muutoksia Kauppatorin remontin aikana.

Lue lisää: www.foli.fi/kauppatori

Sinikka Martinez

teksti

11


Miten syntyy Ruutisten

sanaristikko?

Tarina ristikon laadinnasta ja laatijasta

Aamuisessa ulkoilmassa on jo ripaus syksyn kirpeyttä. Kävelen Runosmäen puiston poikki nauttien

raikkaasta ilmasta. Kauniit punaiset omenat ovat pudonneet maahan omenapuun juurelle.

Pysähdyn ja nappaan kuvan. Voi kuinka kaunista, pohdin ja näin syntyy idea Ruutisten uusimman

kilpailuristikon pääkuvasta.

Niin kuin joskus käy, ajauduin minäkin nykyiseen ammattiini harrastuksen kautta. Sanaristikoita

meillä ratkottiin jo lapsesta saakka.

Tapana oli varsinkin mökille ostaa

ristikkolehtiä kesäviihdykkeeksi. Äitini

oli loistava ratkoja ja korjasikin usein

virheet muiden ratkotuista ristikoista.

Tarina kertoo, että myös hänen äitinsä

ratkoi sanaristikoita. Suvun ristisanakirja

(kirjoittanut Erkki Vuokila) on

edelleen tallessa ja siitä on toisinaan

apua laadinnassa.

No miten sanaristikko syntyy? Ensin

tarvitaan idea pääkuvasta. Usein se

on valokuva, mutta myös piirrettyjä

sarjakuvamaisia pääkuvia käytetään.

Pääkuvat kuvaan ja piirrän itse. Piirretyt

kuvat skannataan koneelle ja

käsitellään painokelpoisiksi sekä väritetään. Ideat pääkuvien piirtämiseen ammennan usein arkielämän

kommelluksista ja hauskoista tilanteista. Sanaristikoissa käytettävät pienet vihjekuvat

syntyvät samalla tavalla kuin pääkuvatkin.

Ristikon rungoksi keksitään pääkuvaan sopivat pääratkaisulauseet

tai –sanat. Ne asetellaan ristikkoon ja sen jälkeen

pohditaan vihjeruutujen paikat. Tämä kohta vaatii tarkkuutta,

sillä suomalaisissa ristikoissa on tiettyjä lainalaisuuksia

joita hyvän laatijan tulee noudattaa. Tällaisia ovat mm. vähintään

neljäkirjaimiset ratkaisusanat sekä ”orporuutujen”

välttäminen eli ruudut, joista ei lähde lainkaan vihjesanaa.

Lopuksi keksitään risteävät sanat. Tämä taas vaatii aikaa

ja tapahtuu käsin paperille lyijykynällä, sillä usein sanoja

joutuu sovittamaan useampaan kertaan.

12


Minulta on muutamia kertoja kysytty, että miksi ristikoissa toistuvat samat ristikkosanat? Laatijat

puhuvat fakkisanoista, jotka esiintyvät ristikoissa usein, mutta ovat jo nykypäivän puhekielestä

unohtuneet tyystin. Tällaisia sanoja ovat esim. atta, hota, atair, etoa, otti, aasa, tana… Näitä

viljellään ristikoissa siksi, että ne sisältävät paljon helppoja kirjaimia, kuten a, t ja i. Tällöin ne on

helppo sijoittaa ristikon täytesanoiksi.

Kun pohjan sanasto päälauseineen on

valmis siirrytään vihjeistykseen. Tämä

tapahtuu tietokoneella. Jokainen vihje

kirjoitetaan/sijoitetaan ristikkoon erikseen.

Kuvavihjeet haen piirtämästäni kuvapankista.

Se sisältää jo yli 1000 erikseen piirrettyä

vihjekuvaa. Kun ristikko on valmis tulee

tarkistuksen vuoro. Puhun oikoratkomisesta.

Sekin on tärkeä osa ristikon teossa, sillä

joukkoon pujahtaa helposti esim. yksikkö-monikkovirheitä.

Ristikoiden laadinta ja ratkonta on mukava

harrastus. Monelle se on myös sivutyö

toisen työn ohella.

Toimin kahdeksan vuotta sanaristikkokustantajalla

lehtien taiton parissa graafisena

suunnittelijana sekä laatijana.

Nykyään laadin ristikoita yritystoiminnan

ohessa, sillä perustin heinäkuussa Runosmäkeen

pienen kynsistudion Raskinpolulle. Toimin

siellä yhdessä hieroja Sari Lohvan kanssa.

Ehkä sanaristikoissa ja rakennekynsissä on

jotain samaa? Vai liekö halu piirtää ja kuvittaa

sopinut molempiin.

Tiia Puputti

teksti ja kuvat

13


Pohjoisen Turun eläkkeensaajat ry.

Sinä eläkeläinen tai pian eläkkeelle pääsevä, kun kaipaat uusia ystäviä,

toimintaa tai harrastuksia elämääsi, liity rohkesti joukkoomme!

Jäsenenämme saat Eläkkeensaaja -lehden 7 numeroa/vuosi,

lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua

edullisesti retkille, teatteriin, matkoille jne.

Lisätietoja toiminnastamme saat www.pohjoinenturku.

elakkeensaajat.fi tai puhelimitse jäsensihteeriltämme

Anu Hörköltä puh. 040 934 2353 ja puheenjohtaja

Anita Lehtoselta puh. 040 730 3740.

Pohjoisen Turun eläkkeensaajat on Eläkkeensaajien

keskusliitto EKL:n jäsenyhdistys.

Kokoonnumme Runosmäen nuorisotalolla joka torstai klo 11.00 - 13.00

Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

Runosmäen

R-kioski hyväntekijänä

Runosmäen R-kioski voitti kesällä

Ärrä tekee hyvää -kilpailun.

Kaikista myydyistä Ameriikan hodareista

ja Ärrävesistä kertyi potti hyväntekeväisyyteen.

Yrittäjä Melina Suomela lahjoitti 1000

euron palkinnon RaiFu:n 03/04 tytöille.

Palkinto tuli mukavana yllätyksenä, sillä

joukkue matkusti kesällä Espanjaan Saloun

jalkapallokeskukseen leireilemään.

Melina Suomela ottaa mielellään vastaan

ehdotuksia myös uusista hyväntekeväisyyskohteista.

15


Runosmäellä on edessään

hieno tulevaisuus

Yhtenä yleisenä mittarina kaupunkien elinvoimalle

on jo pitkään ollut niiden kasvu.

Sanotaan, että kaupunki menestyy, jos se

kasvaa. Tämä on synnyttänyt tavoitteen ohjata

kaupunkikehitystä hyvinvoinnin rinnalla kohti

kasvun edistämistä. Kasvun tavoittelemiseen

kuuluu rakentaminen ja sen avulla erityisesti

uusien vetovoimaisten asuinmahdollisuuksien

luominen.

Herää ajatus, onko myös asuinalueiden ja kaupunginosien

elinvoiman mittari kasvu. Voiko

alue, joka ei kasva olla elinvoimainen? Mielestäni

voi ja tulevaisuudessa vielä enemmän.

On koettu, että viime vuosikymmeninä palvelutarjonta

kaikissakin, mutta varsinkin pienimmissä

kaupunginosissa on supistunut. Syynä

tähän pidetään sitä, että palvelut ovat keskittyneet

aina vaan suurempiin yksikkökokoihin,

mikä luonnollisesti harventaa palveluverkkoa.

Ilmiö on koskenut niin kaupallisia kuin julkisia

palveluja. Kaupat ovat keskittyneet enenevästi

isoihin kauppakeskuksiin tai marketeihin. Jopa

koulu-, päiväkoti- tai vaikkapa kirjastoverkon

rakenne muodostuu entistä harvemmasta

verkostosta ja isommista yksiköistä.

Uudenlaiset verkostomaiset toimintatavat

ja uusi tekniikka mahdollistavat

tulevaisuudessa kaikille asuinpaikasta

riippumatta ja siten kaikille

asuinalueille entistä monipuolisemmat

lähipalvelut. Eikä tämä tarkoita

yksinomaan tai edes ensisijaisesti

digitalisoituvaa sähköistä palvelurakennetta

vaan verkostoituneiden

ihmisten ja yhteisöjen synnyttämiä

mahdollisuuksia. Tässä yhteydessä

nousevia ilmiöitä ovat jakamistalous,

etätyö, osallistaminen, etäkauppa,

kaupunkiviljely ja lähilogistiikka.

Suunnitteilla oleva Runosmäen kylätalon on

tarkoitus palvella juuri tällaista muuttuvaa

toimintaympäristöä. Tilat tulevat olemaan

avoimia kaikkien käytettäviksi ja sen myötä on

mahdollista syntyä palveluita ja yhteisöllisen

tekemisen mahdollisuuksia, joita ei vielä voi

edes arvata.

Turun kaupunki on nostanut strategiastaan

kolme kärkihanketta, jotka ovat Keskustan

kehittäminen ajatuksenaan, että keskusta on

kaikkien kaupunkilaisten kaupunginosa, Turun

tiedepuisto osaamiskeskittymänä sekä Smart

and Wise Turku, joka tähtää niin toimintojen

uudenlaiseen ajatteluun ja uudistumiseen kuin

ilmastonmuutosta ehkäisevään kehitykseen.

Kun seuraavia nostoja kärkihankkeiksi pohditaan,

on lähiöiden tulevaisuus varmasti keskeisesti

esillä. Muistettava, että suuri osa kaupunkilaisista

asuu lähiöiksi määritellyillä alueilla.

Alueilla on paljon yhteistä kuten rakennuskannan

varsin yhtenäinen ikä ja pienenevä asukasmäärä.

Tärkeämpää on kuitenkin se, että

lähiöillä on myös hyvin erilaisia ominaispiirteitä

eli erilainen alueprofiili.

16


Alueprofiilien kuvauksia

määritellään ja ajanmukaistetaan

juuri nyt kaupungin

toimesta ja yhteistyössä

alueiden kanssa.

Alueprofiilit tunnistaen ja

analysoiden alueiden identiteettiä

voidaan vahvistaa

ja samalla löytää mahdollisesti

ongelmakohtia, joihin

on syytä ajoissa tarttua.

Tässä analysoinnissa Smart

and Wise Turku –kärkihanke

tekee kunnianhimoista

valmistelutyötä.

Runosmäen alueprofiilin

luomisessa on tulevan

Runosmäen kylätalolla iso

mahdollisuus nousta kaupunginosan sydämeksi. Alueprofiilin olennaisin sisältö ei kuitenkaan

yleensä ole fyysinen rakennettu ympäristö tai edes ympäröivä luonnonympäristö. Olennaisinta

on aineeton asukkaiden yhteisöllisyydestä nouseva ilmapiiri ja toimintaympäristö.

Runosmäessä se on Runosmäen henki.

Timo Hintsanen

Kaupunkisuunnittelujohtaja

Kahvikonsertti

Runosmäen seurakuntasalissa

sunnuntaina 21.10.2018 klo 15.00

Muusikot

Juha-Pekka Vikman, viulu

Rudolf Belis, piano ja laulu

Asunto myymättä?

Kutsu minut

ilmaiselle

arviokäynnille!

Roope Vähätalo

puh. 044 975 6717

Kiinteistönvälitys

Näytönpaikka

Satakunnantie 31

20300 Turku

The Beatles -klassikoita!

Ja muuta klassista

Johannes Brahmsista

koti- ja ulkomaisiin romanttisiin sävelmiin

Kahvi ja pullatarjoilu,

lapsille mehua ym.

Koko perheelle vapaa pääsy

Tilaisuuden järjestää

Maarian seurakunta

17


Hei, olen Zora!

Robotiikasta apua hoitotyöhön

Runosmäen vanhuskeskuksessa haluttiin herätellä Turun kaupungin hoitohenkilökuntaa ja johtoa

tekoälyn hyödyntämiseen ja ottamaan muutenkin teknologia tavaksi. Suurimman huomion

niin henkilökunnan kuin vanhuskeskuksen asukkaiden keskuudessa vei Zora-robotti.

Yritykset esittelivät tapahtumassa teknologisia ratkaisujaan, jotka soveltuisivat vanhuspalveluiden

tai laajemmin terveydenhuollon käyttöön. Päivän ohjelmaan kuului myös asiantuntijapuheenvuoroja.

Zora esitteli itsensä sosiaaliseksi robotiksi, joka ei tee fyysisiä tehtäviä eli ei esimerkiksi nosta tai

kuljeta, vaan motivoi, ohjaa ja aktivoi. Zora toivoikin,

että ”meitä robotteja olisi paljon enemmän terveydenhuollossa”.

- Emme aina tiedä, miten robotiikkaa voisi hyödyntää

ja siksi esimerkkejä pitää nostaa esiin, kertoo hoivarobotiikan

asiantuntija Minna Laine Meditas Oy:stä.

- Esimerkiksi sairaaloihin hankitut kuljetusrobotit helpottavat

ja säästävät hoitotyön ammattilaisten aikaa.

Myös kävelyrobotiikka on kehittynyt jo pitkälle ja voi

auttaa esimerkiksi seisomaan nousemisessa ja itsenäisessä

kävelyharjoittelussa, hän jatkaa.

Tekoäly ei älyä itse, vaan sitä pitää opettaa

Varsinais-Suomen sote-ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation

tietopalvelujohtaja Tapio Järvenpää

halusi muistuttaa, että teknologia ei ole hyvä tai paha,

ainoastaan teknologiasta johdetut sovellukset voivat

olla. Tekoäly ei myöskään yksinään ole fiksu – se oppii,

kun sitä opettaa. Ja siitä saa hyvän valmentajan.

Tapio Järvenpään mukaan hyvä esimerkki teknologian käyttämättömistä mahdollisuuksista on

organisaatioiden johdon työajan kohdentaminen. Johtohenkilöt joutuvat käyttämään yli puolet

työajastaan erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin sen sijaan, että he voisivat ratkoa ongelmia tai miettiä

strategiaa.

Teknologia kehittyy ja tietomäärä kasvaa huimaa vauhtia koko ajan.

Vuonna 2030 meillä on niin paljon tietoa esimerkiksi omasta terveydestämme, että voisimme

toimia itse itsemme sote-johtajina. Osa jakaa jo nyt itsestään vapaaehtoisesti erilaista terveysdataa

esimerkiksi syketietojaan verkkoon.

18


Turussakin hyödynnetään tekoälyä

Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta löytyy jo esimerkkejä hoivateknologian hyödyntämisestä.

Suunnitelmia on vielä enemmän.

Tämän vuoden marraskuussa Turun kotihoidon Pohjolan ja Lehmusvalkaman alueilla aletaan

käyttää Onerva Omaishoiva-sovellusta, jolla pidetään yhteyttä kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden

omaisten välillä. Sovellusta voi

käyttää selaimella puhelimesta, tietokoneelta,

tabletista…

Jo tämän vuoden puolella Turun kaupungin

fysioterapeutit saavat avukseen

Moto Tiles -liikuntalaatat. Ne tukevat

motoriikan ja liikkuvuuden kuntouttamisessa

sekä kehittämisessä.

Runosmäen vanhuskeskuksessa järjestetyt

teknologia-aiheiset päivät ovat

jo muodostuneet perinteeksi. Viime

vuonna teknologian mahdollisuuksia

helpottaa hoivatyötä pohdittiin Turun AMK:n opiskelijoiden kanssa yhdessä. Ja jo tämän vuoden

lokakuussa seuraa jatkoa.

Video Runosmäen päivästä löytyy netistä ositteesta: www.turku.fi > Sosiaali- ja terveyspalvelut

Runosmäkeläisten oma

kangaskassi nyt myynnissä!

Tunnusta kotiseutua ja runosmäkeläisyyttä ja

hanki Runosmäen oma kangaskassi.

Kasseja on myynnissä Runosmäen Lämmön

toimistolla. Hanki omasi. Tai osta kaverille.

10e

19


Ilo elää Runosmäessä

- tulevaisuustyöpaja 24.10.2018

Runosmäkiseuran ja alueen vanhuskeskuksen ideoima Ilo elää Runosmäessä

-tulevaisuustyöpaja kutsuu kaikki alueen asukkaat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat

pohtimaan yhdessä alueen tulevaisuuden näkymiä, ja sitä millaiseksi alueen

halutaan kehittyvän. Tapahtuma on osa aluetyötä.

Aika: keskiviikko 24.10. klo 17.30 -19.30

Paikka: Runosmäen vanhuskeskus, Varusmestarintie 14, 20360 Turku

OHJELMA

17.30 Kahvitarjoilu

17.50 Tervetuloa tulevaisuuden Runosmäkeen, Runosmäkiseuran pj Jorma Hellsten

18.00 Työpajassa käsiteltävien teemojen esittely

19.30 Tilaisuus päättyy

Arkut ja uurnat Hautakivet Perunkirjoitukset

Teemat:

Vainajakuljetukset Hautajaiskukat Hautausrahoitukset

1. Turvallisuus on yhteisöllisyyttä: vetäjänä Varissuon lähiöpoliisi Vesa Jauhiainen

2. Luonto ja luontoliikunta, Runosmäen

Paarikuljetukset

valttikortti:

Muistotilaisuudet

vetäjänä Larri Vermola

Ulkomaille kotiutukset

3. Kotosalla kaiken ikää - tämän päivän ja tulevaisuuden asumisvaihtoehtoja ikäihmisille:

vetäjänä ikääntyvien asumisen asiantuntija Tuija Kanto-Hannula

Lisätiedot:

Jorma Hellstén, puh. 044 907 4052, jorma.a.hellsten@gmail.com

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Tervetuloa!

www.nousiaistenhautaus.fi

Palvelemme ma-to 9:00-17:00, pe 9:00-15:30

Kerttulantie 4, Raisio (taksiaseman talo,

sisäänkäynti ohikulkutien puolelta)

Arkut ja uurnat

Vainajakuljetukset

Paarikuljetukset

Hautakivet

Hautajaiskukat

Muistotilaisuudet

Perunkirjoitukset

Hautausrahoitukset

Ulkomaille kotiutukset

20

www.nousiaistenhautaus.fi

Palvelemme ma-to 9:00-17:00, pe 9:00-15:30

Kerttulantie 4, Raisio (taksiaseman talo,

sisäänkäynti ohikulkutien puolelta)


Seurakuntavaalit

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa toimitetaan seurakuntavaalit sunnuntaina 18.11.2018. Jokaisella

seurakunnan jäsenellä, joka on täyttänyt tuohon päivään mennessä

16 vuotta, on äänioikeus. Myös Maarian seurakunnan jäsenillä on tuolloin tilaisuus saada äänensä kuuluviin. Tänä

vuonna vaalien teemana on ”Minun kirkkoni”, ja ääntään käyttämällä seurakunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä

seurakunnastaan oman näköisensä ja ohjata sitä haluamaansa suuntaan. Maarian seurakunnan jäsenet valitsevat

luottamushenkilöt kahteen päätöksentekoelimeen, oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon sekä Turun ja Kaarinan

seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Valitut luottamushenkilöt puolestaan valitsevat edustajat

kirkon korkeimpaan päättävään elimeen kirkolliskokoukseen.

Maarian seurakunnan jäsenet voivat valita edustajansa viideltä listalta. Ehdokkaita ovat asettaneet Yhteinen

kirkkomme, Turun sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki, Vihreä kirkko, Maarian Kokoomuksen

ja sitoutumattomien ehdokaslista sekä Partiotyön ystävät. Kaikkiaan Maariassa on ehdolla 60 ehdokasta

seurakuntaneuvostoon ja 61 ehdokasta yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Varsinaisena vaalipäivänä 18.11. vaali toimitetaan perinteiseen tapaan Maarian kirkon holvien alla.

Äänensä voi kuitenkin antaa myös ennakkoon 6.-10.11. Maarian seurakunnan alueella on lukuisia ennakkoäänestyspaikkoja.

Runosmäen asukkaita palvellaan torstaina 8.11. ensin Runosmäen nuorisotalolla, Piiparinpolku 13,

klo 10-12 ja sen jälkeen Runosmäen seurakuntatalolla, Munterinkatu 15, klo 13-15. Lauantaina 10.11. äänensä voi

antaa Runosmäen vanhuskeskuksessa klo 11-13 ja Impivaaran uimahallissa klo 14-16. Tampereentien Prismassa ja

Länsikeskuksen Citymarketissa voi äänestää joka päivä tiistaista lauantaihin klo 11-18.

Muita ennakkoäänestyspaikkoja seurakunnan alueella ovat Logomo, Jäkärlän ja Moision

K-Marketit ja Halisten S-Market sekä Raunistulan ja Hepokullan seurakuntatalot. Seurakuntayhtymän

keskusrekisterissä, Eerikinkatu 3, voi äänestää joka päivä ennakkoon klo 9-18.

Tarkemmat tiedot ennakkoäänestyksestä tulevat näkymään seurakunnan nettisivuilla ja

Lilja-lehdessä.

Minun kirkkoni uskoo, minun kirkkoni toivoo, minun kirkkoni rakastaa, minun kirkkoni on

lähellä ja minun kirkkoni uudistuu. Näiden viiden valtakunnallisen teeman avulla seurakuntalaisia

kutsutaan vaaliuurnille rakentamaan sellaista kirkkoa, joiden jäseninä kaikkien on hyvä

ja turvallista olla. Jokaisen ääntä tarvitaan!

Jari Laaksonen

Kappalainen, Maarian seurakunta

Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien

seurakuntavaalilehdokkaat

Aulis Venäläinen, Kristiina Hellstén, Jorma Hellstén,

Soile Kettunen, Raimo Huhtanen

toivottavat Runosmäen asukkaat tervetulleeksi

Isänpäivän aaton kahville lauantaina 10.11. klo 10-12

K-Runoksen ja Runosmäen Apteekin aulaan, Friskinkatu 4.

21


ÄÄNESTÄ

Positiivista ehdokasta Runosmäestä

MARJO RAITTINEN

MAARIAN SEURAKUNNASTA

Lapsi- ja nuorisotyö sydäntä lähellä.

YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON 41

SEURAKUNTANEUVOSTOON 99

Ennakkoäänestys 6.–10.11.2018

Vaalipäivä 18.11.2018

MARJO RAITTINEN

YHTEINEN KIRKKOMME

Tuula Nurmi

Srk neuvosto no: 64

Kirkkovaltuusto no: 5

22

Liity nyt

Runosmäkiseuran

jäseneksi!

Jäsenmaksu alkaa vasta 2019!

Ota yhteyttä

jäsenhankintavastaavaan

Jyrki Hurme

puh. 0400 291 952

jyrki.hurme@pp1.inet.fi

YRITTÄJÄ!

Ilmoitus Ruutiset -lehdessä tavoittaa

yli 5.000 alueen kotitaloutta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

mainostilasta seuraavaan lehteen

m.lentonen@gmail.com


Oletko sinä tai läheisesi jonossa tehostetun palveluasumisen

paikalle Turun kaupungille? Oletko kiinnostunut vanhustyöstä?

Haluaisitko ryhtyä vapaaehtoiseksi vanhuskeskuksessamme?

Tai oletko muuten vaan kiinnostunut meidän toiminnasta?

Tule kuulemaan lisää Runosmäen vanhuskeskuksen

toiminnasta sekä tutustumaan taloon.

Avoimet ovet Runosmäen vanhuskeskuksessa

tiistaina 4.12.2018 klo16 - 18

Runosmäen vanhuskeskuksen leikkinurkkauksen avajaiset klo 16

Opastetut kierrokset vanhuskeskuksessa klo 16.30 ja 17.00

Tilaisuudessa mukana myös Runosmäen apteekin edustaja.

Kahvitarjoilu!

TERVETULOA!


Turvalliset nastarenkaat

Myös muut

merkit - Kysy!

Esim. KUMHO 195/65-15

Nastarengas 4 kpl asennettuina 399,-

Lokakuun ´18 loppuun mennessä rengassarjan

ostajalle PIKAPESU (arvo 24,-) kaupan päälle!

KAUSISÄILYTYS 60,- Sisältää renkaiden pesun.

Meillä voit maksaa huollot ja renkaat myös

INNOVOICE -rahoituksella - Kysy lisää kassalta.

79,-Alk.

KAUSIHUOLTOPAKETTI

Sisältää: Moottoriöljyn vaihtotyö, valojen tarkistus, öljynsuodattimen

vaihto, lasinpesunesteen tarkistus, ilmansuodattimen

tarkistus/vaihtotyö, sytytystulppien vaihto, pakokaasutestaus

ja CO-säätö, kytkimen toiminnan tarkistus, jäähdytysnesteen

pakkaskestävyyden mittaus, akkunesteen tarkistus ja lisäys,

latausjännitteen tarkistus, jarrujen testaus, jarrunesteen

kunnon toteaminen, renkaiden tarkistus, pakoputken kunnon

tarkistus, vetonivelten suojakumien tarkistus ja pyyhkijänsulkien

tarkistus. Pakettihinta koskee nelisylinterisiä henkilöautoja.

Korjaus- ja asennustyöt, öljyt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen.

Määräaikaishuollot • Jarrukorjaukset • Öljynvaihdot • Katsastushuollot

Renkaanvaihdot • Tasapainoitukset • Ilmastointilaitteen täyttöhuolto

4-pyöräsuuntaukset uudella laitteella! Varaa aikasi: (02) 238 2305

Päivänleike

Arkisin klo 10-17.30 10,90

• Polttoaineet ja pikapesut

• Voiteluaineet ja nestekaasut

• Kahviosta mm. sämpylät ja lihapiirakat

• Henkilö- ja pakettiautovuokraus

• Peräkärry- ja venetrailerivuokraus

• Kylmät oluet ja siiderit klo 9-21

• Lämmitysöljytilaukset (02) 238 2305

Teboil Tampereen valtatie

Tampereen valtatie 106

Puh. (02) 238 2305

Avoinna ma-pe 5-23 ja la-su 7-23

huoltaa autoja ja ihmisiä

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!