Tampereen logistiikka 2/2012

tampere.fi

Tampereen logistiikka 2/2012

HENKILÖ LIIKENTEESSÄ

Sujuiko työmatkasi tänään vaivattomasti? Toivottavasti se onnistui ilman suurempia

ponnistuksia kävellen, pyörällä, omalla autolla tai julkisella joukkoliikenteellä.

Jokaiselle meille saattaa elämän varrella tulla tilanteita, jolloin vaivaton liikkuminen ei

olekaan enää itsestäänselvyys. Päivittäinen elämämme ja asioiden hoitaminen vaikeutuu

tällöin huomattavasti. Samalla mahdollisuutemme kotona asumiseen saattavat heikentyä.

Ponnistelemme Tampereen Logistiikassa mahdollistaaksemme osaamisellamme kaikille

meille tasa-arvoisen mahdollisuuden kotona asumiseen. Kyky arkisten asioiden hoitamiseen

kodin ulkopuolella on merkittävä tekijä elämän inhimillisessä päivittäisessä sujumisessa.

Yleisen taloudellisen tilanteen ja ilmastohaasteiden kiristyessä on mietittävä sujuvinta

tapaa palveluiden tuottamiseen. Samoilla varoilla tavoittelemme palvelun saattamista mahdollisimman

monen kuntalaisen ulottuville. Positiivinen piirre matkojen yhdistelemisessä

on myös mahdollisuus nähdä matkan aikana muita matkustajia.

Henkilöliikenteeseen liittyvien palveluiden tarjoaminen on ison joukkueen yhteistyön

tulosta. Arkipäivisin tähän työhön osallistuu pitkälle toistasataa luotettavaa kuljetuksen

ammattilaista. Asiakaskohtaamisia meillä on päivän aikana monin verroin enemmän,

joista jokainen on ainutlaatuinen ja tärkeä. Teemme kaikki osaltamme parhaamme,

jotta asiakkaidemme liikkuminen olisi sujuvaa, vaivatonta ja lisäksi siitä saisi

hyvän mielen.

Aurinkoista kesää Teille lehtemme lukijat,

Reko Martti

Toimitusjohtaja

Tampereen Logistiikka-lehti kysyy tällä palstalla

yhteiskuntamme vaikuttajilta ja päättäjiltä

mielipiteitä julkisista hankinnoista.

Tämän lehden teemana on Henkilö liikenteessä

ja siispä kysyimme liikenneministeri Merja

Kyllösen näkökulmia ajankohtaisesta aiheesta:

päällekkäisten, yhteiskunnan järjestämien

ja maksamien henkilökuljetusjärjestelmien

yhdistämisestä.

Kuinka suurista erillisten järjestelmien aiheuttamista

ylimääräisistä kustannuksista on kyse?

Kyse on todella merkittävistä kustannuksista.

Asiaa selvitettiin liikennepoliittisen selonteon valmistelun

yhteydessä ja tällöin ilmeni, että yhteiskunta

maksoi erityiskuljetuksista noin 650 miljoonaa

euroa, ja kustannukset kasvavat joka vuosi noin

8-10 %. Vammaispalvelulain mukaisten, lakisääteisten

kuljetusten kustannukset voivat 2,5 -kertaistua

vuoteen 2030 mennessä, ellei kuljetusten toteutustapaa

ja suunnittelua uudisteta. Sama uudistustarve

koskee kaikkia yhteiskunnan tukemia henkilökuljetuksia.

Minkälaisina toimijoina näette kuntien omat

matkojenyhdistelykeskukset, kuten esimerkiksi

Tampereen Logistiikan kuljetustenohjauskeskuksen?

Tietääkseni Tampereen kuljetustenohjauskeskus

on toiminut esimerkillisesti. Matkapalveluhankkeissa

yleisesti suureksi ongelmaksi muodostui

kuitenkin paitsi se, että kaikki osapuolet eivät

pitäneet hanketta riittävän hyödyllisenä ollakseen

siinä mukana, myös se että yhdistelyssä keskityttiin

lähinnä yksittäisten, sosiaalitoimen kustantamien

taksikuljetusten yhdistelyyn ilman joukkoliikenteen

ja erilliskuljetusten yhteensovittamista. Hanke ei

siten tukenut joukkoliikenteen turvaamistavoitteita.

Lisäksi se myös leimautui useilla paikkakunnilla

negatiivisesti julkisuudessa.

Kumman merkitys on mielestänne suurempi:

paperityön vähentyminen suorakorvausjärjestelmien

avulla, vai kuljetuksia yhdistelemällä

syntyvät säästöt?

Kenen tulisi mielestänne ottaa aktiivisempi

rooli yhteistyön kehittämiseksi, kuntien vai

Kelan?

Hallituksen kehysriihessä päätettiin 22.3.2012,

että liikenne- ja viestintäministeriö asettaa selvitysmiehen

selvittämään joukkoliikenteen ja muiden

julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten

(opetustoimen koululaiskuljetusten, sosiaali- ja

terveystoimen kuljetusten sekä KELAn korvaamien

kuljetusten) yhdistämistä tavoitteena tehostaa

julkista liikennettä ja turvata julkiset liikennepalvelut

myös haja-asutusalueella. Selvitysmies joutunee

siis perehtymään siihen, miten kysymyksessänne

2

LEHTITILAUKSET elina.tiainen@tampere.fi

viitattuun Kelan suorakorvausjärjestelmän aikaansaamaan

paperityön säästöön tulisi suhtautua

verrattuna siihen, että henkilökuljetusten toteutusta

uudistettaisiin perusteellisesti. Selvitysmies tullee

myös paneutumaan yhteistyön edellytyksiin. Selvitysmies

on tarkoitus asettaa lähiaikoina.

Mitä hankitte viimeksi?

Uudet kesärenkaat autoon.

Terveisiä Tampereen Logistiikalle?

Lämminhenkistä kesän odotusta ja liikenneturvallista

jatkoa aktiivisen edunvalvonnan merkeissä.

Liikenneministeri Merja Kyllönen


–HENKILÖ LIIKENTEESSÄ–

Avainasiana

palvelun jatkuva kehittäminen

Jorma Mäntynen (vas.),

Erkki Harju

ja Mika Periviita.

Tampereen Logistiikassa

kehitetään henkilöliikenteen

palveluja. Turvallisuuden,

joustavuuden ja hyvän

palvelun lisäksi pyritään

yhteistyössä muiden

toimijoiden kanssa luomaan

yhteinen koko kaupunkiseutua

palveleva liikennejärjestelmä.

Valtioneuvoston

liikennepoliittinen selonteko

2012 edellyttää yhteistä

suunnittelua, toteutusta ja

hallinnointia, johon sisältyy

kävelemisen, pyöräilyn,

raide- ja bussiliikenteen

lisäksi palveleva henkilöliikenne.

Tampereen joukkoliikenneyksikönjoukkoliikennepäällikkö

Mika Periviita,

Tampereen Logistiikan

logistiikkapäällikkö Erkki

Harju ja Tampereen teknillisen

yliopiston Liikennetutkimuskeskus

Vernen

professori Jorma Mäntynen

kokoontuivat huhtikuussa

pohtimaan miten astua

askel kohti yhtä ja koko

kaupunkiseutua tasapuolisesti

palvelevaa joukko- ja

henkilöliikennettä.

Valtioneuvoston liikennepoliittisessa

selonteossa

2012 on linjaus, jonka

mukaan julkisin varoin

tehtävät kuljetukset täytyy

tulevaisuudessa järjestää

nykyistä joustavampina ja

taloudellisempina palvelukokonaisuuksina.Tampe-

TAMPEREEN LOGISTIIKKALEHTI Nro 2/2012

Julkaisija Tampereen Logistiikka Päätoimittaja Reko Martti Toimitussihteeri

Elina Tiainen Toimituskunta Erkki Harju, Antti Sinervo, Sami Tapanainen,

Reko Martti, Elina Tiainen Tuottaja Viestintäpalvelu Lejoplan Oy Toimitus

Leena Liuttu-Hietala Graafinen suunnittelu ja taitto Tiina Mäkikoski Kuvat

Susanna Lyly Ilmoitusmyynti MaMyS Ky Paino Alma Manu Tampereen paino

reella se merkitsee yhteistyön

lisäämistä sinisten

joukkoliikenteen bussien,

PALI palveluliikenteen,

sosiaali- ja terveystoimen,

koulutoimen sekä Kelan

matkojen järjestämisessä.

Yhteistyöllä kattava julkisen

liikenteen palvelu

Tampere on vetovoimainen

kaupunki. Sen ja koko

seutukunnan asukasmäärä

tulee kasvamaan huimaa

vauhtia samaan aikaan, kun

ikäihmisten määrä lisääntyy.

Liikennepalvelut on organisoitava

siten, että yhteiskunta

pystyy tuottamaan

palvelutasoa yhä parantaen

ja silti kustannustehokkaasti

kaikki palvelut.

3

Joukko- ja myös muiden

liikennepalvelujen käyttäjät

hyödyntävät tulevaisuudessa

teknologiaa, jonka avulla

kulkemisesta tehdään helppoa,

nopeaa ja mukavaa.

Kaupunkiseudun kasvaessa

pitää saada yhä suurempi

joukko ihmisiä käyttämään

oman auton sijaan julkista

liikennettä.

Jorma Mäntysen mukaan

liikennepoliittinen selonteko

kannustaa katsomaan

”isoa kuvaa”, analysoimaan

julkisen liikenteen nykytila

ja kehittämään sen pohjalta

tulevaisuuden joustavaa

kaupunkiliikennettä. Erkki

Harju ja Mika Periviita

puolestaan pohtivat miten

kehittää henkilöliikenteen

palveluita entistä paremmin

huomioiden liikunta-

rajoitteisten ja ikäihmisten

tarpeet.

Liikenne on valtava

kokonaisuus. Sitä varten

päätettiin aloittaa kevään

aikana yhteistyönä joukkoliikenteen,

Logistiikan

ja Tampereen teknillisen

yliopiston kesken diplomityönä

toteutettava

kokonaisuuden analyysi.

Tutkimuksessa muodostetaan

kokonaiskuva Tampereen

kaupungin järjestämästä

henkilöliikenteestä

ja mietitään vaihtoehtoisia

ratkaisuja liikennepoliittisen

selonteon näkemykset

huomioiden. Toivottavasti

KELAkin saadaan joskus

mukaan kehitystyöhön.

Sisällys Hankinnat syynissä...................................................................................................... 2

Avainasiana palvelun jatkuva kehittäminen..................................................... 3

Huolettomasti kotiovelta kotiovelle....................................................................... 4

Turvallista matkaa onnellisen kuljettajan kyydissä........................................ 6

Ekologisesti liikenteessä............................................................................................. 8

Edullisesti asioille........................................................................................................... 9

Lakimiehen palsta........................................................................................................10

UUTISIA! ...........................................................................................................................10

Tampereen kaupungin yhteishankintojen sopimustoimittajat................ 12


”Meidän kuljettajamme on

aina Lundellin Hannu, paitsi torstaisin,

jolloin Keton Jaakko hakee minut kotoa

Tammelasta puoli yhdeksältä”, kertoo

Taina, joka työskentelee Wärjäämössä

arkipäivisin perjantaita lukuun ottamatta:

”Se on minun vapaapäiväni.”

Kuljetustenohjauskeskus on yhdistänyt

usean matkan yhdeksi ja niinpä Taina

matkustaa aamuisin seitsemän muun

wärjäämöläisen kanssa: Jenni, Johanna,

Soile, Joona ja Sari sekä Jere ja Anssi.

Tainan mielestä päivä alkaa kivasti, kun

kuljettaja on aina tuttu ja turvallinen,

ja jo matkan aikana saa suunnitella

vakituisten matkakumppanien kanssa

päivän ohjelmaa. ”Kyydit ovat ookoo,

minut haetaan kotiovelta ja tuodaan

kolmen jälkeen takaisin kotiovelle.

Kulkeminen on helppoa. Äitini soittaa

Logistiikan työkyytipalvelun Päivi

Höglundille, jos sairastun, enkä tarvitse

kyytiä”, Taina kertoo.

Ohjaaja Tita Annila kertoo Tainan

olevan lahjakas piirtäjä ja värien käsittelijä,

ja verstaan lahjatavarapuodista

voi ostaa Tainankin tekemiä tuotteita:

värikkäitä tarjottimia ja grafiikkaa.

Kevät on ollut täynnä luovaa toimintaa.

Yhdessä on suunniteltu ja toteutettu

muun taiteen lisäksi lyhytelokuvia. Tainan

mielestä lyhytelokuvan teko onkin

Wärjäämössä kaikkein kivointa. Keskiviikkona

9.5. esitysvuorossa oli hieno 10

minuutin mittainen elokuva ”Kohtaamisia”.

Taina on ollut mukana tekemässä

kolmen elokuvan sarjaan kuuluvaa

1950-luvun tanssilava-miljööseen sijoittuvaa

”Naishuolia”-lyhytelokuvaa, joka

kertoo rakkaudesta ja mustasukkaisuudesta.

”Siinä on kovasti rakkaushuolia,

mutta onnellinen loppu”, huokaisee

Taina ja kertoo arjen sujuvan hyvin, kun

liikkuminen Wärjäämölle ja muuallekin

sujuu mutkattomasti.

Taina Kari ja ohjaaja Tita Annila.

Huolettomasti

kotiovelta

kotiovelle

Finlaysonilla sijaitseva Taideverstas

Wärjäämö toimii 20 taiteesta kiinnostuneen

kehitysvammaisen aikuisen

työpajana. Eräs heistä on lahjakas

piirtäjä ja värien tulkki Taina Kari,

joka matkaa Wärjäämölle turvallisesti

Logistiikan Kuljetustenohjauskeskuksen

järjestämällä tilataksikyydillä.

4

–HENKILÖ LIIKENTEESSÄ–


Käynnissä olevat kilpailutukset

1.5.2012

• Monitoimitalon äänentoisto- ja monitorijärjestelmän

hankinta

• Ilmalaserkeilaus Tampereen läntisellä

alueella

• Ortoilmakuvaus Tampereen läntisellä

alueella

• Rakennusten ja rakenteiden maastomittaukset

Tampereen keskusta-alueella

• Raskaan kaluston pesukoneen hankinta

• Avopalvelukohteiden (9 kpl) ylläpito- ja

perussiivouksen hankinta

• LVI-suunnittelun puitesopimus

• Kiinteistötraktorin hankinta

• Kiinteistötraktoreiden (2 kpl) hankinta

• Terveydenhoidon pikatestit ja testiliuskat

• Ommelaineet

• Haavanhoitotuotteet

• Avannehoitotarvikkeet

• Kattonostimien hankinta vammaispalvelun

asiakkaille

• Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen

ja tehostettu palveluasuminen

• Monitoimitalo 13 ylläpito- ja perussiivous

• Asfalttipäällysteiden hankinta neuvottelumenettelyllä

• Ilmanlaatuselvitys ja toimenpide-ehdotus

(uusinta kilpailutus)

• Sähkösuunnittelun puitesopimus

• Pyynikin uimahallin palveluhankinta

• Ulkoaluehoidon hankinta

• Leinolan kadunrakennusurakka

• Viialan kadunrakennusurakka

• SAP-tietojärjestelmän versiopäivitys,

HR-eriytys sekä ylläpito, tuki- ja kehityspalvelu

• Henkilöstövuokrauspalvelun hankinta

• Kuntosalin välineet

• Toisen asteen opiskelijahallintojärjestelmä

• Yksikköhintaiset kunnossapidon työt 2012

• Pysäköinnin opastusjärjestelmä

• Maanrakennustyöt

• Peltolammin alueurakka

• Liikennevaloteknisten asiantuntijapalveluiden

puitesopimus

• Yleisten alueiden tie-, katu- ja aluetekniikan

suunnittelupalveluiden

puitesopimus

• Yleisten alueiden liikennetekniikan

suunnittelupalveluiden puitesopimus

Tampereen koulujen ylläpito- ja

perussiivous

• Liikuntapalveluiden työvaatteet

• Rakennesuunnittelu

• Esitystekniikan ja kulutuselektroniikan

laitteet ja niihin liittyvät palvelut

• Liikunta- ja urheiluvälineet

Tulevat kilpailutukset,

arvioidun julkaisupäivän mukaan

TOUKOKUU

• Listoituskoneen hankinta

• Ammatillisen koulutuksen visuaalisen

ilmeen suunnittelu ja kampanjaidea

• Valotapahtuman konseptisuunnittelu

• Leikkaustaso

• Gastro-, kolono- ja kystovideoskoopit

• Klassillisen koulun ja lukion ylläpitoja

perussiivous

• Tammerkosken lukion ylläpito- ja

perussiivous

• Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma

• Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

• Hulevesisuunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

• Pää- ja monitorimiksausjärjestelmän

hankinta

• Yleisten alueiden maisemasuunnittelupalveluiden

puitesopimus

Tampereen museoiden kokoelmakeskuksen

varastokalustaminen

• Pehmopaperit

KESÄKUU

• Elintarvikekaasujen ja niiden toimituspalvelun

hankinta

• Lintujen talvihoidon hankinta

• Ikäihmisten asumis- ja päiväkeskuspalvelujen

hankinta

(Koivupirtti ja Kotipirtti)

• Intensiivisen kotihoidon hankinta

• Omalääkärien sijaistamispalvelut

• Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

ja pienet kiireelliset korjaukset

• Nuorisokahvilapalvelun hankinta

• Henkilöstövuokraus

• Rakennuslupapiirustusten mikrofilmien

digitointi

• Kotihoidon toiminnanohjausratkaisu

ja lukkotoimitus

• Tampere Filharmonian käsiohjelmien

hankinta

• Betoniputket ja betoniset kaivonosat

• Laitospesukoneet

• Suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjauspalvelut

HEINÄKUU

• Pilaantuneiden maiden asiantuntijapalvelut

puitesopimus

ELOKUU

• Ateria- ja puhdistuspalveluiden

hankinta Hatanpää-Härmälä -alueelle

• Leikkaus- ja suojakäsineet

• Urologiset hoitotarvikkeet

• Tulkkaus- ja käännösostopalvelujen

hankinta

• Henkilökohtainen avustajapalvelu

• Ikäihmisten asumis- ja päivätoimintapalvelut

(Taatala, Keinupuisto ja Viola-

koti)

• Kaupunkiraitiotien yleissuunnitelma

• Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestely

5


Turvallista matkaa

Palveluliikenne PALI on Tampereen kaupungin

alueella toimiva ikäihmisille ja liikuntaesteisille

tarkoitettu avoin joukkoliikenteen muoto. Se toimii

17 pikkubussin voimin 16 alueella. Palveluliikenne

perustuu pääosin kutsuun asiakkaiden soittaessa

suoraan autoihin, vain kaksi palvelubussia toimii

linjamaisesti.

–HENKILÖ LIIKENTEESSÄ–

6

Reija Lahtinen on

toisen polven

linja-autonkuljettaja.

Tampereen Logistiikka vastaa palveluliikenteen järjestämisestä.

Palvelu tuotetaan yhteistyössä Ikäihmisten

palveluiden, Kotihoidon ja Joukkoliikenteen tilaajaryhmän

kanssa. Palvelulinjojen reitit ja aikataulut

löytyvät osoitteesta http://www.tampere.fi/palveluliikenne


Pälkäneläinen linja-autonkuljettaja

Reija Lahtinen nauttii

työstään. Hän on ollut 14

vuotta Tilausliikenne Hanki

Oy:n palveluksessa kuljettaen

niin lapsia kouluun kuin ajaen

Tampereen kaupungin palvelulinja

6:n reittiä Linnainmaan

ympäristössä. Reija on pidetty

ja luotettava kuljettaja, jonka

kyytiin ikäihmisetkin uskaltavat

nousta.

”Jokaiseen työpäivään

herään iloisin mielin, niin

paljon tykkään tästä työstä.

Herätyskello soi puoli

kuudelta, ja lähden koiran

kanssa aamulenkille.

Matka kohti Kangasalan

Ilkonmäellä sijaitsevaa

autotallia alkaa vartin yli

kuusi. Siellä vaihdan oman

autoni palvelulinja-autoon,

nykyaikaiseen matalalattiabussiin,

johon mahtuu 16

matkustajaa tai 10 matkustajaa

ja kaksi pyörätuolia.

Kaikki bussimme ovat

turvallisia. Ne on varustettu

alkolukoin ja turvavöin.

Pidän hyvää huolta asiakkaistani,

mutta niin myös

bussistani. Pomoni Anssi

Hanki luottaa huolenpitooni.

Niinpä saan itsenäisesti

hoitaa auton siistimisen,

pesut ja huoltoon viemisetkin.

7

Olen toisen polven linja-autonkuljettaja.

Isäni jäi aikoinaan

eläkkeelle tästä työstä.

Myös oma lapseni suoritti

juuri linja-autonkuljettajan

ammattitutkinnon, ja on nyt

minun tuuraajani seuraten

hänkin suvun jalanjälkiä.

Aamulla otan ensimmäisen

asiakkaani, Kalevanpuiston

koulua käyvän erityislapsen

kyytiin klo 7.10. Jos

kaikki koululaiset tulevat

mukaan, on kahdeksaksi

kouluun kyyditettäviä

seitsemän. Seuraavana vuorossa

on Pappilanpuiston

palvelukeskus, jonka pihasta

lähdemme palvelulinja

6:n linjalle puoli yhdeksältä.

Ajan koko päivän kello kolmeen

asti samaa 6:n reittiä

Linnainmaan Prismalta

City-Marketiin (Koilliskeskus),

sieltä Takahuhdin,

Kissanmaan, Hakametsän

ja Jankan kautta takaisin

Prisman pysäkille. Asiakkaat

tulevat kyytiin reitin

varrelta, mutta minulle

voi soittaa autoon, jolloin

poimin asiakkaan kyytiin

kotiovelta.

Ikäihmiset arvostavat

kovasti tätä kaupungin

järjestelmää palvelua.

Monet sanovat, ettei kotona

asumisesta tulisi mitään

ilman palvelubussia. Matka

maksaa saman verran kuin

joukkoliikenteen busseissa,

ja meillä kelpaavat myös

Tampereen matkakortit.

Asiakkaat ovat pääasiassa

ikäihmisiä, jotka tunnen jo

oikein hyvin. Tiedän melko

tarkalleen kuka haluaa

ostoksille tiistaisin, kuka

keskiviikkoisin. Meillä

käy bussissa kova puheensorina,

kun matkustajat

kertovat kuulumisiaan.

Joskus käy niin, ettei autosta

muisteta nousta pois.

Onneksi minä muistan ja

osaan auttaa. Autan myös

pyörälliset ostoskassit

autoon ja sidon ne kiinni

matkan ajaksi. Tärkeää on

turvallisuuskin: meillä ei

lähdetä liikkeelle ennen

kuin kaikki istuvat, eikä

kukaan saa nousta ylös ennen

kuin auto on kokonaan

pysähtynyt. Usein huutelen

kuskin paikalta, ettei meillä

ole mihinkään kiire.

Kun työpäivä on ohi, on

kello Pälkäneellä neljä

ja lähden koiran kanssa

päivän toiselle mukavalle

kävelylenkille.”


Ekologi-

sesti

L I I K E N T E E S S Ä

Tampereen Logistiikka pyrkii kestävään kehitykseen. Se osallistui keväällä ”Ilmastotyön

kirkkain helmi”-kilpailuun ilmoittamalla mukaan uusimpia ilmastotekojaan.

Ympäristöministeri Ville Niinistö painotti kuntien roolia kansallisten ilmastotavoitteiden

saavuttamisessa kuntien 6. ilmastokonferenssissa 3.5.2012 Tamperetalossa.

Suomen Kuntaliitto haastoi

kevään ajan kuntia osallistumaan

”Ilmastotyön kirkkain helmi”kilpailuun

ilmoittamalla mukaan

merkittävän ilmastoteon. Myös

Tampereen Logistiikka teki

ehdotuksen omista ilmastoteoistaan:

yli 400 000 ajokilometrin

säästö matkoja yhdistelemällä ja

postivirtoja ohjaamalla.

Ilmastoteko on myös Tampereen

Logistiikan KÄTSY-hyllytyspalvelun”kätsyttäjien”polkupyöräily:

he ajavat vuoden

aikana auton sijaan 500 kilometriä

pyörällä. Lisäksi Tampereen

Logistiikan konevuokraus

vuokraa työajoon tarkoitettuja

polkupyöriä (40 kpl) kaupungin

eri yksiköille. Ilmastoteko on

myös uuteen Euro 4 päästöluokitukseen

siirtyminen aikaisemmin

tilausajo- ja tavarakuljetusliikenteeltä

vaaditun Euro 3:n sijaan.

Kohti

vihreää

taloutta

”Arkiset valinnat ratkaisevat

riittääkö yksi maapallo meille”,

totesi ympäristöministeri Ville

Niinistö kuntien 6. ilmastokonferenssissa.

Kasvihuonepäästöt on

saatava kuriin, muuten ilmasto

lämpenee yli kriittisenä pisteenä

pidetyn kahden asteen. Suomen

tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä

20%:lla vuoteen

2020 mennessä.

”Kuntien rooli on iso. Ne voivat

omilla valinnoillaan, kuten

julkisten hankintojen avulla vaikuttaa

vähäpäästöisen yhteisön

muodostumiseen.” Kestävässä

kaupungissa töihin pääsee kävel-

8

len, pyöräillen tai joustavan

joukkoliikenteen avulla.

Niinistön mukaan on siirryttävä

uuteen talousjärjestelmään,

vihreään talouteen. Sen mukaan

bruttokansantuote nousee, mutta

luonnonvaroja käytetään vain

sen verran kuin maapallo kestää.

Niinistö lupaa valtion kannustavan

kuntia käyttämään vähäpäästöisiä

innovaatioita.

Tampereen Logistiikassa tehdään

paljon työtä, jotta ympäristö ei

kuormitu. Muun muassa kestävä

kehitys on eräs hankinnan valintakriteereistä.

Tarjoamme palveluna

roskattoman vaihtoehdon

Puuvillapyyhkeen käyttö on ekologinen

päätös. Saat meiltä lisäksi pesuneste- ja wc

paperiannostelijat, raikastimet sekä muut

siisteyttä edistävät tuotteet. Me palvelemme,

jotta teidän tilanne pysyvät kunnossa.

Lindström Hygieniapalvelut 020 111 6307


Harvoin tulee ajatelleeksi kuinka monipuolisia liikennepalveluja

Tampereen kaupunki asukkailleen tarjoaa. Sinisten joukkoliikenteen

bussien lisäksi toimii Tampereen Logistiikan organisoima koko kaupungin

kattava pikkubussein ajettava palveluliikenne PALI. Tampereen

Logistiikan Kuljetustenohjauskeskuksen avulla hoidetaan vammaispalvelulain

ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ja esimerkiksi

erityislasten koulukyydit.

Tampereen Logistiikan

logistiikkapäällikön Erkki

Harjun mukaan kyseessä

on merkittävä toimialue:

”Erilaisia matkoja tarvitaan

yhä enemmän. Ikäihmisten

määrä kasvaa ja kaupunkiseudulle

muuttaa koko ajan

lisää asukkaita. Logistiikan

tehtävä on järjestää kuljetus

töihin, harrastuksiin tai

asioille niille kaupunkiseudun

asukkaille, jotka

eivät syystä tai toisesta voi

käyttää joukkoliikenteen

busseja. Heitä ovat seniorien

lisäksi vammaispalvelulain

ja sosiaalihuoltolain

määrittelemät ryhmät, sekä

erityislapset”, Erkki Harju

valottaa.

Palveluliikenne toimii

16 alueella

Tampereen Logistiikan

organisoima Palveluliikenne

PALI on Tampereen

kaupungin ikä- ja liikuntarajoitteisillekaupunkilaisille

tarkoitettu palvelu,

jonka tavoitteena on edistää

kotona asumista. PALIn 17

pikkubussia kuljettaa hyväkuntoisempia

kotona asujia

harrastuksiin ja asioimaan

kodin lähiympäristöön.

Matkan voi tilata soittamal-

–HENKILÖ LIIKENTEESSÄ–

EDULLISESTI ASIOILLE

la suoraan autoon. Busseista

kaksi ajaa säännöllistä

reittiä, jolta tarvittaessa

voidaan vähän poiketakin.

Matka maksaa normaalin

joukkoliikennemaksun, eli

kertamaksuna 2,5 euroa ja

Tampereen matkakortilla

pääsee vähän halvemmalla.

Kuljetustenohjauskeskus

välittää ja yhdistelee

matkoja

Kotiin tilattavaa taksia

voivat puolestaan käyttää

asiointimatkoihinsa

Tampereen vammaispalvelutoimiston

tai kotihoidon

asiakasohjausyksikön

myöntämän luvan saaneet

kaupunkilaiset. Palvelun

piirissä ovat myös

Ikaalinen, Kangasala,

Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi

ja Sastamala. Tampereen

Logistiikan Kuljetustenohjauskeskus

välittää ja

myös yhdistelee matkoja.

Yhdistelyn avulla pyritään

paitsi kustannustehokkuuteen,

myös lisäämään usein

yksinäisten mahdollisuuksia

tavata muita ihmisiä.

Erkki Harjun mukaan

Kuljetustenohjauskeskuksen

ansiosta säästyi noin 3

miljoonaa euroa veronmak-

sajien rahaa, sekä 300 000

kilometriä kaupunkiajoa.

Asiakas maksaa Tampereella

matkasta sen pituudesta

riippumatta vain 2,5 euroa.

Erkki Harju painottaa

kustannusten nousun hillitsemistä:

”Kun matkustaja

maksaa taksimatkastaan 2,5

euroa, maksaa se kaupungille,

siis veronmaksajille,

noin 20 euroa. Pyrimme

sinnikkäästi kustannustehokkuuteen

palvelua heikentämättä

myös kuljetusyrityksiä

kilpailuttamalla.

Tällä hetkellä toiminnan

piirissä on satoja taksiyrityksiä

ja kymmenkunta

pikkubusseilla operoivaa

yritystä. Pikkubussipalvelut

kilpailutetaan seuraavan

kerran ensi syksynä. Taksikentän

kilpailuttamisessa

on ensiaskeleet otettu ja

jatkoa suunnitellaan. Haluamme

tulevaisuudessakin

tarjota edullisia, turvallisia

ja joustavia matkoja. Yhteiskunnan

talouden kiristyessä

on entistä tärkeämpää

huolehtia näidenkin palvelujenkustannustehokkuudesta,

jotta niitä voidaan

tuottaa jatkossakin.”

9

Palvelukattaus

Tarjoamme monipuolisia pesula-alan

ratkaisuja hotelli-, ravintola- ja terveydenhuoltoalan

moninaisiin tarpeisiin.

Vuokraamme, pesemme, huollamme ja

kuljetamme erilaiset tekstiilit sekä varmistamme

näiden standardienmukaisen käsittelyn koko

toimintajärjestelmämme matkalla.

Kumppanuus

Ravanin Pesula tarjoaa vahvaa

kumppanuutta terveydenhuollon parissa

toimiville asiakkailleen ja yhteistyötahoilleen.

Terveydenhuollon kumppani

Kartanonkuja 4, 28430 PORI, puh. (02) 631 1100


Tilastotietoa vuoden 2011 julkisista hankinnoista

Julkisia hankintoja koskevia tilastoja vuodelta

2011 on nyt julkaistu niin markkinaoikeuteen

saapuneista ja käsitellyistä asioista, kuin

myös julkisten hankintojen HILMA-ilmoitusjärjestelmästä.

Markkinaoikeuteen saapui 1.1.- 31.12.2011

yhteensä 399 hankinta-asiaa, jonka lisäksi

oikeuteen siirtyi edellisen vuoden hankintaasioita

392 kpl. Markkinaoikeus ratkaisi

viime vuonna yhteensä 569 hankinta-asiaa.

Keskimääräinen käsittelyaika oli viime

vuonna 8,1 kuukautta, kun edellisenä vuonna

samat luvut olivat: 612 hankinta-asiaa,

ratkaisuja 587 ja keskimääräinen käsittelyaika

8 kuukautta. Markkinaoikeuden tavoite

käsittelyaikojen lyhentymiseksi ei ole siis

ainakaan vielä toteutunut. Hankinta-asioita

laitettiin vireille viime vuonna vähemmän

kuin edellisenä vuonna, ja tämä voisi olla

viite esimerkiksi hankintaoikaisun yleistymisestä.

Suunta lieneekin hyvä, sillä hankintaoikaisussa

hankintayksikkö voi itse korjata lain

soveltamisessa tapahtuneen virheen ilman

raskasta markkinaoikeusprosessia.

Vuonna 2011 kansallisia hankintailmoituksia

julkaistiin yhteensä 11 533 ja hankintojen

ennakoitu arvo oli noin 5,8 MEUR. EU-hankintailmoituksia

julkaistiin puolestaan 3287,

joiden ennakoitu arvo oli noin 4,1 MEUR.

Hankintalain muutoksella 1.6.2010 mahdollistettiin

suorahankinnasta ilmoittaminen

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.

Vuonna 2011 suorahankintaa koskevia

ilmoituksia tehtiin yhteensä 222 ja hankintojen

ilmoitettiin olevan noin 220 MEUR.

Erityisalojen EU-hankintailmoituksia tehtiin

yhteensä 298, joiden ennakoitu arvo oli noin

480 MEUR.

Kun lasketaan yhteen edellä mainittujen

hankintailmoitusten määrä, sekä markkinaoikeudessa

vuonna 2011 vireille tulleet

hankinta-asiat, voidaan todeta viime vuonna

julkaistuista hankintailmoituksista noin

2,6%:n päätyneen markkinaoikeuteen.

Katja Korhonen

Hankintalakimies

Tampereen Logistiikka

UUDET hankintarajat

Tampereen kaupungin hankintaohjetta päivitettiin viime helmikuussa.

Ohjeen mukaan kaupungin yksiköiden hankintojen kilpailuttaminen

on keskitetty Tampereen Logistiikalle.

Tampereen Logistiikka kilpailuttaa kaikki

tavarat ja palvelut, joiden arvonlisäveroton

arvo on kertahankintana tai vuoden aikana

toistuvina hankintoina yhteensä yli 30.000

euroa tavara- tai palveluhankinnoissa, ja yli

100.000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon

palveluhankinnoissa.

Nämä rajat alittavissa hankinnoissa (pienhankinnoissa)

vastuu kilpailuttamisesta on

hankinnan tekevällä kaupungin yksiköllä.

Yksikkö voi antaa kilpailuttamistoimeksiannon

Tampereen Logistiikalle tai hoitaa kilpailutuksen

itse. Hankintaohjeessa on annettu

ohjeet pienhankintojen kilpailuttamiseen.

Hankintaohje löytyy kaupungin intranetista Loorasta Hankinnat-sivustolta.

Apulaispormestari Irja Tulonen

vieraili Logistiikassa

Apulaispormestari Irja Tulonen kävi 27.4.2012 tutustumassa

Tampereen Logistiikan järjestämän henkilöliikenteen kokonaisuuteen.

Apulaispormestarina Tulonen vastaa toimintakykyä

ja terveyttä edistävistä palveluista, mm. vammaispalveluista

ja ikäihmisten palveluista.

Vierailun tarkoituksena oli esitellä käytännössä

vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain

mukaisia kuljetuksia sekä muita

henkilöliikenteen palveluja, kuten palveluliikennettä.

Logistiikkapäällikkö Erkki Harju ja henkilöliikenneinsinööri

Toni Bärman halusivat

myös kuulla apulaispormestarin näkemyksiä

henkilöliikenteestä ja sen kehittämisestä. Keskustelun

anti ja tunnelma olivat onnistuneita,

ja myös näkemys asioista yhteinen.

Apulaispormestari haettiin Tursonkadulle

kaupungin virastotalolta PALI-palvelubussilla

ja myös kaksituntisen tapaamisen päätteeksi

hänet kuljetettiin mukavasti palvelubussilla

seuraavaan palaveriin.

10

10-kerho

kokoontui

Tampereella

Suomen kymmenen suurimman kaupungin

hankintaorganisaatioiden muodostama

10-kerho kokoontui Tampereella 20.4.2012.

Järjestäjien iloksi paikalle oli saapunut

edustus jokaisesta kymppi-kaupungista.

Ohjelmaan kuului alustuksia ja aktiivista keskustelua

ajankohtaisista hankinta-asioista sekä verkostoitumista

kollegoiden kesken. Päivän aluksi esiteltiin Tampereen

Logistiikan hankintojen organisointia ja johtamista.

Jyväskylän, Oulun ja Kuopion edustajat kertoivat kotikaupunkiensa

kuulumisista, ja Tampereen hankintalakimies

Katja Korhonen kertoi uudesta hankintadirektiivistä.

Lounaan jälkeen kuultiin esitys sähköisen huutokaupan

käytöstä julkisissa hankinnoissa ja keskusteltiin tarjouspyyntöjen

toimivuuden mittaamisesta. Tampereen

Logistiikan asiakasvastaava Elina Tiainen piti innostavan

esityksen hankintapalveluiden tuotteistamisesta ja

markkinoinnista. Päivän lopuksi kuultiin tilannekatsaus

sähköisen kilpailutusjärjestelmän hankinnasta.

Kerho kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja seuraavan

kerran kympit tapaavat Kuopiossa ensi syksynä.

Komissiohinnoittelu

astuu voimaan

1.7.2012

Tampereen Logistiikan yhteishankinnoissa

siirrytään osittain komissiohinnoitteluun

1.7.2012 alkaen. Aluksi uusi hinnoittelumalli

otetaan käyttöön noin 70 hankintasopimuksessa

ja myöhemmin komission piiriin tulee

myös uusia tuoteryhmiä.

Komissiohinnoittelussa toimittaja maksaa hankintayksikölle

provision, jonka suuruus on tavallisesti 1,5 - 3,0%

sopimuksen alaisesta myynnistä. Toimittaja voi vastaavasti

korottaa myyntihintoja komissioprosentin verran.

Jos yhteishankittavan tuotteen sopimushinta on esimerkiksi

100 euroa ja sille asetetaan 2%:n komissio, maksaa

kaupungin yksikkö tuotteesta 102 euroa ja toimittaja

tilittää Tampereen Logistiikan yhteishankintaryhmälle

kaksi euroa.

Tampereen kaupungin yksiköt ovat aiemmin maksaneet

Tampereen Logistiikan yhteishankintaryhmälle maksun,

jonka suuruus on 0,12% yksikön budjetoiduista ulkoisista

hankinnoista. Nyt tavoitteena on siirtyä mahdollisimman

oikeudenmukaiseen hinnoitteluun, jossa veloitus

määräytyy sen mukaan paljonko yksikkö todellisuudessa

käyttää yhteiseen käyttöön tarkoitettuja hankintasopimuksia.

Sopimustoimittajien kanssa käydään touko-kesäkuun aikana

neuvottelut muutoksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Komissiohinnoittelun myötä toimittajien on raportoitava

sopimuksenalainen myyntinsä kolmen kuukauden

jaksoissa Tampereen Logistiikalle.


Logistiikan varastotoiminnot

tehostuivat

Kevään aikana toteutettujen Logistiikan varaston lay-out -muutosten myötä ovat varastointitoiminnot

nyt loogisempia, kun sekä toimintojen sijaintia että materiaalivirtauksia

selkeytettiin. Tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen suhteessa muihin alan toimijoihin

sekä kasvun mahdollistaminen nykyisissä Tursonkadun tiloissa. Materiaalipäällikkö

Antti Sinervo: ”Näin voimme turvata asiakkaallemme lyhyet toimitusajat, ja luotettavammat

sekä laadukkaat toimitukset. Halusimme järkevöittää tilankäyttöä, tehostaa materiaalivirtojen

kulkua, helpottaa ja nopeuttaa työvaiheita sekä parantaa työergonomiaa.

Tulokset näkyvät positiivisesti jo noin kuukauden käytön jälkeen: tilansäästöä yli 25 %,

lyhyemmät keräilymatkat, matalammat varastotasot ja ergonomiset tavaroiden keräilykorkeudet.”

Muutoksia tehtiin sekä matala- että korkeavarastossa. Matalavaraston käytäväleveyksiä

kasvatettiin, tilojen käyttöastetta sekä toiminnan tehokkuutta parannettiin järkeistämällä

hyllyjen lay-outia sekä tavaroiden sijoittelua läpivirtaus- ja pientavarahyllyihin. Korkeavaraston

puolella vapautettiin tilaa muuttamalla FIN-lavapaikat EUR-lavojen mukaisiksi.

Nyt teemme sen helpoksi. Gigantti business tarjoaa

yrityksellesi jouhevaa ammattiapua kodinkoneita,

tietotekniikkaa tai elektroniikkaa hankkiessasi.

Megastore-myymälässämme on osasto, joka on luotu

palvelemaan sinua yritysasiakkaana.

Sinua palvelee ammattitaitoinen yritysmyyntihenkilökunta, joka huolehtii

kaikista tarpeistasi. Yritysasiakkaana sinulle avautuu uusi ja helppo tapa

tehdä hankintoja entistä laajempine valikoimineen ja huomattavine etuineen.

Business-asiakkaana voit avata avata yritystilin, yritystilin, saat varteenotettavia tarjouksia tarjouksia

sekä mahdollisuuden sähköiseen laskutukseen. Tule juttelemaan lisää

yritysmyyjiemme kanssa.

Gigantin Elisa Yrittäjäpalvelussa sinua palvelevat ammattitaitoiset

myyntineuvottelijat, jotka räätälöivät yrityksesi liittymät tarpeittesi

mukaan. Tervetuloa tutustumaan ja varaamaan neuvotteluaika.

Puhelin 020 500 6250 • Faksi 020 500 6299

business.lielahti@gigantti.fi

11

”Haluak

sää myyrä

meille?”

Uusi opas pirkanmaalaisille yrittäjille Tampereen

kaupungin hankintoihin toteutui keväällä

Tampereen Logistiikan ja Tampereen kauppakamarin

yhteistyönä.

”Haluak sää myyrä meille?”-opas on Tampereen Logistiikan

asiakasvastaava Elina Tiaisen mukaan vastaus

yrityksiltä tulleeseen palautteeseen: ”Haluamme kehittää

yhteistyötä yrittäjien kanssa. Opas on tehty käytännönläheiseksi

ja pohjautuu yrittäjiltä saatuihin kysymyksiin

hankintaprosessin eri vaiheista.”

Oppaan julkistamistilaisuudessa paikalla oli kaupungin

sopimustoimittajan ominaisuudessa myös yrittäjä Jukka

Grönroos Yellow Services Oy:stä. Hän kertoo yrityksensä

tehneen jo vuosia hyvää yhteistyötä kaupungin kanssa:

”Yhteistyömme kaupungin kanssa on sujunut oikein

hyvin. Kehotan muitakin yrittäjiä tutustumaan oppaaseen

ja lähtemään mukaan kilpailutuksiin. Jo tarjouspyyntö

antaa hyvän rungon tarjoukselle, ja aina voi kysyä lisää!”

Oppaan saa painettuna versiona Tampereen Logistiikasta

Tursonkadulta ja kauppakamarista Kehräsaaresta.

Se on myös ladattavissa molempien verkkosivuilta

www.tampere.fi/logistiikka ja www.tampere.chamber.fi

GIGANTTI MEGASTORE Lielahti

Pahvitehtaankatu 4, 33400 Tampere


Sosiaali- ja terveysalan hankinnat

Asiakkaiden päivävaatteet

Mediasu Oy – vaatteet ja sukat

Meditekstiili Brådis Oy – vaatteet

MediWe Oy – vaatteet

Oriveden Pirka-Kenkä Ky – kengät

Systeri Oy – kengät

Avannehoitotarvikkeet

B. Braun Medical Oy

Coloplast A/S

Dansac&Hollister Scandinavia,

Medfanet Oy

Oy Unomedical Ab

Diabetestarvikkeet

Oy Becton Dickinson

OneMed Oy

Roche Diagnostics Oy

Elektrodit

Ambu A/S, Sivuliike Suomessa

ConvaTec Oy

Haavanhoitotuotteet

Fenno Medical Oy

Mölnlycke Healthcare Oy

OneMed Oy

Suomen Mediq Oy

Smith&Nephew Oy

Steripolar Oy

Suomen 3M Oy

Oy Unomedical Ab

Oy Verman Ab

Hengitys- ja hapenantotarvikkeet

Ambu A/S, Sivuliike Suomessa

ConvaTec Oy

Mediplast AB

OneMed Oy

Suomen Mediq Oy

Henkilöhygieniatuotteet ja muut

perussairaanhoidon kertakäyttöiset

tarvikkeet

Berner Osakeyhtiö

Hammasväline Oy

Magnum Medical Oy

Mediq Suomi Oy

OneMed Oy

Siisti-Piste Oy

Steripolar Oy

Tampereen Penli Oy

Inkontinenssituotteet

Attends Oy

Fenno Medical Oy

Jalkojenhoitopalvelut

T:mi Pia Kallio

Tammenlehväkeskus Oy

Tampereen Jalkaterapia

Kertakäyttöiset suojaus- ja

peittelymateriaalit

Fenno Medical Oy

Kimberly-Clark B.V

Mediplast AB

Mediq Suomi Oy

Mölnlycke Healthcare Oy

OneMed Oy

Suomen 3M Oy

Tyke Oy

Kuitukangas-, paperi- ja vanutuotteet

Fenno Medical Oy

Mediq Suomi Oy

OneMed Oy

Oy SCA Hygiene Products Ab

Tyke Oy

Oy Walki Medical

Käsidesinfektiohuuhteiden hankinta

Berner Osakeyhtiö

KiiltoClean Oy

Tampereen kaupungin yhteishankintojen sopimustoimittajat 15.5.2012

Oy Transmeri Ab

Leikkaus- ja suojakäsineet

Berner Osakeyhtiö

Mediq Suomi Oy

Mölnlycke Health Care Oy

OneMed Oy

Letkut, imut, muut katetrit

ConvaTec Oy

OneMed Oy

Oy Fluorplast Ab

Liikkumisen apuvälineet

Algol-Trehab Oy

Handico Finland Oy

Inva-apuväline Oy

PT-Keskus Oy

Rehamed Oy

Respecta Oy

Tyke Oy

Nostolaitteet ja nostoliinat

Algol-Trehab Oy

Handico Finland Oy

Respecta Oy

Painehaavapatjat ja istuintyynyt

Algol-Trehab Oy

ICF Group Oy

Inva-apuväline Oy

MediMattress Oy

Mikkelin Apuväline Oy

PT-Keskus Oy

Rehamed Oy

Respecta Oy

Tempur Suomi Oy

Potilas- ja liinavaatevuokratekstiili-

ja pesulapalvelut

Ravannin Pesula Oy

Turun Tekstiilihuolto Oy

Puudutuksen ja kivunhoidon tarvikkeet

B. Braun Medical Oy

Becton Dickinson Oy

Sairaala- ja hoitokalusteet

Lojer Oy

Merivaara Oy

TE-PA Medical Oy

Seisomatelineet

PT-Keskus Oy

Respecta Oy

Sidonta- ja lastoitustarvikkeet

Becton Dickinson Oy

ConvaTec Oy

Fenno Medical Oy

Mediq Suomi Oy

Mölnlycke Health Care Oy

OneMed Oy

Suomen 3M Oy

Smith&Nephew Oy

Silmälasit ja optikkopalvelut

Näkökenttä Ky

Steriloinnin tarvikkeet

Mediq Suomi Oy

OneMed Oy

Suihku-, wc- ja suihkupyörätuolit

sekä suihkupaarit

Lojer Oy

Mediq Suomi Oy

Rehamed Oy

Respecta Oy

Tyke Oy

Suojaesiliinat ja vuodemuovit

Mediq Suomi Oy

OneMed Oy

Suomen Laitostekstiilit Ky

Suojavaatteet

Merja Luhtanen

Yritysvaatemarkkinointi Oy

Suonikanyylit, nesteen- ja verensiirtoletkustot,

ruiskut ja neulat

B. Braun Medical Oy

Oy Becton Dickinson

Mediplast AB

Mediq Suomi Oy

Steripolar Oy

Sähkösäätöiset sängyt kotihoitoon

Lojer Oy

Testit

Pedihealth Oy

Medinor Finland Oy

Työvaatteiden vuokravaate- ja

pesulapalvelut

Ravannin Pesula Oy

Turun Tekstiilihuolto Oy

Urologiset hoitotarvikkeet

Astra Tech Oy

B. Braun Medical Oy

Bard Finland Oy

ConvaTec Oy

Coloplast A/S, Suomen sivuliike

Fenno Medical Oy

Mediq Suomi Oy

Väline- ja pintadesinfektioaineet

Diversey Ltd.

Oy Ecolab Ab

Hammasväline Oy

KiiltoClean Oy

Mediq Suomi Oy

Muut

Ajoneuvokatsastukset

K1 Katsastajat Oy

Alkusammutuskalusto ja siihen liittyvät

huoltovälineistöt ja alkusammutuskaluston

työ- ja huoltopalvelut

Tamrex Oy

Autojen ja työkoneiden renkaat ja

oheispalvelut

Euromasters Oy

AV-laitteet

Eagle Data Ky

Oy Mikrolog Ltd

Pirkan Toimistovaruste Oy

Sähkötaso Esitystekniikka Oy

Betoniputket ja betoniset kaivonosat

Rudus Betonituote Oy

Dvd, blue-ray- ja cd-rom tallenteet

BTJ Finland Oy

Kaleva Telemarketing

Elintarvikkeiden, maan, veden ja ilman

analysoinnin laboratoriopalvelut

Eurofins Scientific Finland Oy

KVVY

Ramboll Analytics Oy

Graffitien puhdistuspalvelu

Was-STE Oy

Henkilökuljetusliikenne

Aitolahden Monipalvelu/Teiskon Liikenne

Atro Vuolle Oy

Hervannan Kiva-Bussi Oy

Liikenne Ruokonen Oy

Pirkanmaan Palvelu-Taksi Oy

Pirkanmaan Tilausliikenne Oy

Taksiliikenne Pasanen Oy

Taksi Seppo Kaitto

Tilausliikenne Hanki Oy

Tilausliikenne Hellström

Tmi Sirpa Parviainen

Tmi Tilausliikenne Jarmo Rajaniemi

Top Cab Oy

12

Hinauspalvelut

(henkilö- ja pakettiautot)

Hinausautot K. Sulinko Avoin yhtiö

Hitsauskaasut

Woikoski Oy Ab

Ilmastointialan tarvikkeet

Ahlsell Oy

IV-laitteiden suodattimet

Trendiwell Oy

Joulukuuset

Salowood Oy

Jätepussi ja -säkit

Yellow Service Oy Grönroos

Kalenterit

Pirkan Toimistovaruste Oy

Kankaat, langat, ompelutarvikkeet

ja ompelutyöt

Decotextile Oy – Vallila

Kauhavan Kangas-Aitta Oy

Anttila Oy, Kodin Ykkönen, Turtola

Reiju Oy

SNT-Holding Oy/Poppanavakka

Suomen Nauhatehdas Oy

Tekstiili-Tuominen Ky

Keittiöiden sekä ruoka- ja puhdistuspalvelupisteiden

siivousaineiden ja

hygieniatuotteiden hankinta

Diversey UK Ltd Suomen sivuliike

Kertakäyttöastiat

Officeday Finland Oy

Kirjekuoret

Bong Suomi Oy

Kirjat, nuotit, kielikurssit ja äänikirjat

Kirjavälitys Oy: kotimainen yleinen

kirjallisuus ja oppikirjat, ulkomainen

kirjallisuus, kotimaiset nuotit ja kotimaiset

äänikirjat

Kirjat, nuotit, kielikurssit ja äänikirjat

BTJ Finland Oy: ulkomainen kirjallisuus,

kotimaiset nuotit, ulkomaiset nuotit ja

kotimaiset kielikurssit

Kodinkoneet; isot kodinkoneet

Gigantti Oy

Kodinkoneet; pienkodinkoneet

Sanipörssi Oy (Musta Pörssi)

Koivu- ja sekahalot

Jykän Klapi

Kopiopaperit

Canon Oy

Koulutarvikkeet

Oy Lindell Ab

Printell Oy

Tevella Oy

Toy Toy Manner Oy

Kulta- ja kelloseppäalan tuotteet

Kalevan Kello H & J Pietarila

Käynnistysakut

Merca-Autoasi Oy Ab

Leikkivälineet

Leikkien Group Oy/Sisäleikkivälineet

Printel Oy/koko tuoteryhmä

Tevella Oy/koko tuoteryhmä

Toy Toy Manner Oy/Askarteluvälineet ja

-tarvikkeet

Liikennne- ja lämmityspolttoaineet

Neste Markkinointi Oy

Lukko- ja helatuotteiden sekä

-asennusten hankinta

Aseman Lukko

Lämpö-, vesi- ja viemärijohtoalan

tarvikkeet

Ahlsell Oy

Maalien ja maalaustarvikkeiden

hankinta

Maalarimestarien Oy

Maanrakennuksen suodatinkankaat

Kaitos Oy

Matkapuhelimet

Anvia It

Matkatoimistopalvelut

Kaleva Travel Ltd.

Matkojenyhdistelyohjelmisto

Mobisoft Oy

Mattojen vesi- ja kemiallinen pesu

Pirkanmaan Pesukarhut Oy

Monitoimikoneet

Toshiba TEC Nordic Ab

Musiikkivälineet

DLX Deluxe Music Shops Oy

Tammer-Piano ja Soitin Ky

Musiikkiäänitteiden hankinta

Pirkanmaan Musiikkikeskus Oy:

musiikkiäänitteiden täydennys- ja muut

hankinnat

BTJ Finland Oy: toimittajan tuoteluette

loiden pohjalta tilattavat musiikkiäänitteet

Mustamakkara

Tapola Oy

Muutto- ja varastointipalvelut

Grundell Oy

Neste- ja moottorikaasutäytöt

Oy Esso Ab

Oppimistilojen kalusteiden

täydennyshankinnat

Kinnarps Oy

Martela Oyj

Printel Oy

Painatuspalvelut

Juvenes Print -

Tampereen Yliopistopaino Oy

Patjat ja vuodevaatteet

Brådis Oy

Import Numero 1

Vormu Oy

Pehmopaperit

Kespro Oy (Metsä-Tissue)

Puhelinluettelot

Fonecta Oy

Puu- ja levytavara

Starkki Oy

Puuvillapyyhepalvelu

Lindström Oy

Rakennuspiirustusten tulostus- ja

jäljennöspalvelut

Domus Print Oy

Kopio Niini Finland Oy

Rakennustarvikkeet

Starkki Oy

Heikki Takamäki Oy

(K-Rauta Rauta-OTRA)

Rakennustarvikkeet (Kiinnitystarvikkeet)

Berner Pultti Oy

Kiinnike-Kolmio Oy

Wurth Oy

Salaoja- ja rumpuputket

Jita Oy

Sanoma- ja aikakauslehdet

Swets Information Services

Siivousaineet

Berner Osakeyhtiö

Diversey

Oy Ecolab Ab

KiiltoClean Oy

(Farmos Oy)

Siivouskoneet

Berner Osakeyhtiö

Diversey

Grönroos

KiiltoClean Oy

Yellow Service Oy

Siivousvaunut

Yellow Service Oy Grönroos

Hartman Rauta Oy

Siivousvälineet

Berner Osakeyhtiö

Jokema Oy

Pamark Oy

Yellow Service Oy Grönroos

Suurkeittiölaitteet

Dieta Oy

Electrolux Professional Oy

Metos Oy

Sähkötarvikkeet (sisältää myös lamput)

SLO Oy

Sälekaihtimet, rulla- ja lamelliverhot

Auran ST-Team Oy

Tampereen kaupungin turvallisuuspalvelut

G4S Security Services Oy

Tietotekniikkajätteen tietoturvallinen

hävittäminen

Encore Ympäristöpalvelut Oy

Tilausajot

Atro Vuolle Oy

Länsilinjat Oy

Toimistokalusteet

Martela Oyj

Toimistokalusteet (satulatuolit)

Isku Interior Oy

Toimistokalusteet (työtuolit)

Kinnarps oy

Toimistokalusteet (täydennyshankinnat

ja satulatuolit)

EFG Toimistokalusteet Oy

Tukkuelintarvikkeet

Kespro Oy

Turvallisuuspalvelut

G4S Security Services Oy

Tuulikaappimatot

Pirkanmaan Kiinteistömatto Ky

Työ- ja turvajalkineet

Lindström Oy – keittiöhenkilökunnan

Tamrex Oy

Työkoneiden ja työvälineiden vuokraus

Hämeen Rakennuskone Oy

Urheiluvälineet ja -tarvikkeet

Kerko Sport Oy

Tevella Oy

Vaihtomattopalvelut

Lindström oy

Vakuutusmeklaripalvelut

Marsh Oy

Valmisbetoni

Rudus Oy

Valurautaiset kansistot

Onninen Oy

Video ja cd-tallenteiden hankinta

1. sija Kaleva Telemarketing

2. sija BTJ Finland Oy

Voiteluaineet ja hydrauliikkaöljyt

Oy Teboil Ab

Värikasetit

Bruce Campbell Ltd Oy

Oy Lindell Ab

Pirkan Toimistovaruste

Aika on resursseistamme rajallisin.

Martelan monipuoliset palvelut

nopeuttavat työympäristön

muutosprosesseja ja vapauttavat

resursseja yrityksen ydintoimintoihin.

Kalustepalvelut

Työtuolikartoitus

Ergonomiasäädöt

Huolto ja takuu

Muuttopalvelut

Inventointi

Suunnittelu

Muuttotarvikkeet

Kuljetus ja asennus

Martela Oyj | Viinikankatu 1 C | 33100 Tampere

Valtakunnallinen asiakaspalvelu p. 010 345 7000 | www.martela.fi

Ylläpitopalvelut

Käyttöomaisuuden

hallinta (RFID)

Vuokraus

Kierrätys

Varastointi

More magazines by this user
Similar magazines