Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

•MKV (.mkv) Video

•MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 Audio kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2kan.), MPEG4 AAC (2kan.), MPEG4 HE-AAC (2kan.), Dolby Digital (2kan.), WMA v8, Dolby Digital Plus (2kan.), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM (.webm) Video kodek: VP8 Audio kodek: VORBIS • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Video kodek: MPEG1, MPEG2 Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2kan.), Dolby Digital Plus (2kan.), DTS, DTS 2.0 • TS (.ts, .m2ts) Video kodek: MPEG2, H.264, VC-1 Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2kan.), DTS, DTS 2.0 Formát USB hudby •LPCM (.wav) •MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) Formát USB fotografií • JPEG (.jpg, .jpeg) Poznámka • Přehrávání výše uvedených formátů není zaručeno. Domácí síť (kromě modelů KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Připojení k domácí síti Můžete používat různý obsah (např. soubory fotografií/hudby/videa) uložený na mediálních serverech s certifikací DLNA Certified. S funkcí domácí sítě můžete používat síťový obsah i v jiných místnostech. Přehrávání fotografií/hudby/videa 1 Stiskněte HOME, potom stiskněte [Média] [Fotografie], [Hudební] nebo [Video] požadovaný mediální server. 2 Ze seznamu zvolte soubory nebo složky, které chcete přehrávat. Poznámka • Server musí mít certifikaci DLNA Certified. • Soubory ze síťového zařízení musí být v těchto formátech: Statické obrázky: JPEG Hudba: MP3, lineární PCM, WMA Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • Některé soubory se nemusí podařit přehrát, i když budou v podporovaném formátu. Renderer Na obrazovce televizoru můžete přehrávat soubory s fotografiemi, hudbou nebo videem uložené na síťových zařízeních (např. v digitálních fotoaparátech, mobilních telefonech, počítači), a to přímým ovládáním příslušného zařízení. Síť by rovněž měla podporovat funkci Renderer. Úprava nastavení funkce Renderer Stiskněte HOME a potom zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Nastavení domácí sítě] [Renderer] požadované nastavení. 18 CZ

Nastavení zobrazení pro mediální servery Vyberte servery domácí sítě, které se zobrazí v nabídce Home. V nabídce Home se může automaticky zobrazit až 10 serverů. 1 Stiskněte HOME a potom zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Nastavení domácí sítě] [Nastavení zobrazení serveru]. 2 Vyberte server, který se zobrazí v nabídce Home. Nastavení Systémová nastavení Poznámka • Možnosti, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci. Nedostupné volby jsou zobrazeny šedě nebo nejsou zobrazeny vůbec. • Funkce satelitu jsou k dispozici pouze pro satelitní modely. Obraz Režim obrazu Nastaví režim obrazu. Možnosti, které lze zvolit, závisí na nastaveních [Volba scény]. Reset Resetuje všechna nastavení nabídky [Obraz] kromě volby [Režim obrazu] na výchozí nastavení. Podsvícení Nastavuje jas podsvícení. Kontrast Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu. Jas Zesvětlí nebo ztmaví obraz. Barevná sytost Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev. Odstín Zesiluje nebo zeslabuje zelené a červené tóny. Ostrost Zvyšuje nebo snižuje ostrost obrazu. Barevná teplota Nastavuje bělost obrazu. Redukce šumu Redukuje šum obrazu (zrnitý obraz) při slabém signálu. Redukce šumu MPEG Redukuje šum obrazu u videa s kompresí MPEG. Filmový režim Poskytuje lepší pohyb obrazu při přehrávání filmů z BD (disků Blu-ray), DVD nebo z videorekordéru, omezuje rozmazání obrazu a zrnitost. Zvolte [Auto], pokud chcete přehrát původní filmový obsah tak, jak je. Poznámka • Pokud obraz obsahuje nepravidelné signály nebo velké množství šumu, nastavení [Filmový režim] se automaticky vypne, i když je zvolena možnost [Auto]. Pokročilé nastavení Umožňuje podrobnější nastavení volby [Obraz]. Reset: Resetuje všechna pokročilá nastavení na výchozí nastavení. Pokr. zvýraznění kontrastu: Automaticky nastaví volby [Podsvícení] a [Obraz] na nejvhodnější nastavení podle jasu obrazovky. Toto nastavení je účinné zejména u tmavých obrazových scén, u kterých zvyšuje kontrastní rozlišení. Korekce černé: Zvýrazní černé oblasti obrazu pro vyšší kontrast. Gamma: Upravuje vyvážení světlých a tmavých částí obrazu. Zjasnění bílé: Zdůrazňuje bílou barvu. Živé barvy: Zvyšuje živost barev. 19 CZ CZ