Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Přenos videoklipů MP4

Přenos videoklipů MP4 a fotografií na chytrý telefon 1 Připojení jedním dotykem v systému Android podporujícím NFC 2 3 Na chytrém telefonu vyberte [Settings], pak [More...] a ověřte, že je aktivováno [NFC]. Na videokameře přehrajte snímek, který chcete odeslat do chytrého telefonu. • Přenášet lze pouze videoklipy MP4 a fotografie. Přiložte chytrý telefon k videokameře. Poznámky • Předtím zrušte režim spánku nebo odemkněte obrazovku na chytrém telefonu. • Ověřte, že je na monitoru LCD videokamery a chytrém telefonu zobrazeno . • Bez jakéhokoli pohybu stále držte chytrý telefon přiložený k videokameře, dokud se nespustí PlayMemories Mobile (1 až 2sekundy). • Nelze-li videokameru připojit k chytrému telefonu pomocí NFC, viz „Připojení bez použití NFC“ (strana 32). 1 Připojení bez použití NFC 2 Stiskněte tlačítko (Zobrazit snímky) a poté vyberte možnosti [Editace/ Kopírování] [Odes. do smartphonu] [Vybrat na tomto zařízení] typ obrazu. Vyberte snímek, který chcete přenést, přidejte a pak klepněte na . • Zobrazí se SSID a heslo a videokamera je připravena pro připojení k chytrému telefonu. CZ 32

3 Připojte videokameru k chytrému telefonu a přeneste snímky. Android Spusťte PlayMemories Mobile a vyberte SSID videokamery. Zadejte heslo zobrazené na videokameře (pouze poprvé). Přejděte zpět na domovskou obrazovku a spusťte PlayMemories Mobile. iPhone/iPad Vyberte [Settings] [Wi-Fi] SSID zobrazené na videokameře. Zadejte heslo zobrazené na videokameře (pouze poprvé). Ověřte, že je vybráno SSID zobrazené na videokameře. Použití chytrého telefonu jako bezdrátového dálkového ovladače S videokamerou lze nahrávat pomocí chytrého telefonu jako bezdrátového dálkového ovladače. 1 2 3 Klepněte na [Kamera/Mikrofon] [ Asistence Snímání] [Ovl. smartphonem] na videokameře. Na chytrém telefonu proveďte stejnou obsluhu jako v kroku 3 v části „Připojení bez použití NFC“ (strana 32). Při použití NFC zobrazte nahrávací obrazovku na videokameře a pak se značkou videokamery dotkněte značky chytrého telefonu. Obsluhujte videokameru na chytrém telefonu. CZ 33 Ukládání obrazů