Views
10 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Různé funkce DVD

Různé funkce DVD Změna zvukových kanálů ATT DVD OFF SRC MODE TOP MENU + MENU SOUND ENTER SETUP SETUP ENTER SYSTEM LIST – SYSTEM MENU MENU PICTURE Z × Z EQ DSO EQ7 AUDIO SUBTITLE ANGLE AUDIO AF 1:ENGLISH DolbyD Nastavení zvuku se bude následujícím způsobem lišit v závislosti na disku: 22 CZ Během přehrávání disku DVD zaznamenaného vněkolika zvukových formátech (PCM, Dolby Digital nebo DTS) můžete změnit zvukový formát. V případě, že je disk DVD s více jazykovými zvukovými doprovody, můžete změnit jazyk zvukového doprovodu. Udisků VCD můžete vybrat zvuk z pravého nebo levého zvukového kanálu a poslouchat zvuk z vybraného kanálu přes levý a pravý reproduktor. Například, během přehrávání disku spísničkami, kde je zpěv v pravém kanále a instrumentální doprovod v levém kanále, můžete volbou levého kanálu slyšet instrumentální doprovod z obou reproduktorů. M/m

Když je použit „DOLBY DIGITAL”, zobrazí se následujícím způsobem název programového formátu a číslo kanálu: Příklad: Dolby Digital 5.1 ch DOLBY DIGITAL 3 / 2.1 Přední složka × 2 + Centrální složka × 1 Zadní složka × 2 LFE složka × 1 *1 „PCM,” „DTS,” nebo „DOLBY DIGITAL” se objeví podle vloženého disku. *2 Zobrazí se pouze v případě, že je použit formát „DOLBY DIGITAL”. Pro zrušení zobrazení nabídky "Play mode" (Režim přehrávání) Stiskněte tlačítko (SETUP). Tip Pro Dolby Digital a DTS je složka „LFE” uzavřena do plné linky bez ohledu na signál LFE na výstupu. Nastavení výstupní zvukové úrovně — "DVD level adjustment" (Nastavení úrovně signálu z DVD) Výstupní úroveň zvukového doprovodu u disků DVD video se bude lišit v závislosti na zaznamenaném formátu zvuku (PCM, Dolby Digital nebo DTS). Můžete odděleně nastavit výstupní úroveň mezi kódováním PCM, Dolby Digital a DTS a zrušit rozdíly hlasitosti mezi diskem a zdrojem signálu. 1 Stiskněte tlačítko (SYSTEM MENU). 2 Stisknutím tlačítek M/m vyberte položku „DVD LVL” (Úroveň signálu z DVD) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). 3 Stisknutím tlačítka , nastavte „ADJ- ON” (Nastavení zapnuto) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). 4 Stisknutím tlačítek