Views
10 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

— "Parental control"

— "Parental control" (Rodičovský zámek) Podle přednastavené úrovně hodnocení obsahu můžete uzamknout disk nebo nastavit omezení přehrávání. Když je přehráván kompatibilní disk DVD s možností nastavení rodičovského zámku, budou scény s omezeným přehráváním blokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Zapnutí rodičovského zámku Uzamčení disků OFF SRC MODE TOP MENU SOUND ENTER SETUP SETUP SYSTEM LIST MENU PICTURE Z × Z EQ Číselná tlačítka CLEAR 0 26 CZ 1 V zastaveném stavu stiskněte tlačítko (SETUP). Zobrazí se nabídka "Setup" (Nastavení). 2 Stisknutím tlačítek M/m vyberte "CUSTOM SETUP" (Uživatelské nastavení) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Zobrazí se položky pro nastavení. 3 Stisknutím tlačítek M/m vyberte „PARENTAL CONTROL” (Rodičovský zámek) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Zobrazí se možnosti rodičovského zámku. ATT ENTER – DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PTY DSPL CUSTOM SETUP PARENTAL CONTROL : MUTI–DISC RESUME : MP3/JPEG : SLIDE SHOW TIME : PLAY LIST PLAY : PICTURE EQ : + DVD MENU EQ7 AF TA + VOL – OFF ON OFF PLAYER PASSWORD AUTO M/m

Vpřípadě, že zapíšete nesprávnou číslici, stisknutím tlačítka < přesunete kurzor a zapište číslici znovu. Změna oblasti a nastavení hodnocení obsahu Můžete nastavit úrovně omezení v závislosti na oblasti a hodnocení obsahu. 1 V zastaveném stavu stiskněte tlačítko (SETUP). Zobrazí se nabídka "Setup" (Nastavení). 2 Stisknutím tlačítek M/m vyberte "CUSTOM SETUP" (Uživatelské nastavení) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Zobrazí se položky pro nastavení. 3 Stisknutím tlačítek M/m vyberte „PARENTAL CONTROL” (Rodičovský zámek) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Zobrazí se možnosti rodičovského zámku. 4 Stisknutím tlačítek M/m vyberte „PLAYER t” (Přehrávač t) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Jestliže je již zapnut rodičovský zámek, zobrazí se nabídka pro zadání Vašeho hesla. Pro změnu nastavení zapište požadované heslo a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Vpřípadě, že zapíšete nesprávnou číslici, stisknutím tlačítka < přesunete kurzor a zapište číslici znovu. 5 Stisknutím tlačítek M/m vyberte „STANDARD” (Standardní) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Zobrazí se standardní možnosti. CUSTOM SETUP LEVEL : STANDARD : 6 Stisknutím tlačítek M/m vyberte požadovanou oblast pro hodnocení obsahu a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Oblast je vybraná. Vpřípadě, že chcete v seznamu oblastí vybrat standard (strana 27), vyberte položku „OTHERS t” (Ostatnít) a potom zadejte kód číselnými tlačítky. 8: USA USA OTHER 7 Stisknutím tlačítek M/m vyberte „LEVEL” (Úroveň) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Zobrazí se možnosti nastavení hodnocení obsahu. CUSTOM SETUP LEVEL : STANDARD : Čím nižší je toto číslo, tím je přísnější nastavení hodnocení obsahu. 8 Stisknutím tlačítek M/m vyberte požadované nastavení hodnocení obsahu a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Nastavení rodičovského zámku je dokončeno. Pro zrušení zobrazení nabídky "Setup" (Nastavení) Stiskněte tlačítko (SETUP). Poznámka Když přehráváte disky, které nejsou vybaveny rodičovským zámkem, nelze na tomto zařízení omezit přehrávání. Seznam kódů oblastí Standard 8: 8: 7: 6: 5: 4: NC17 R PG13 "Argentina" (Argentina) 2044 "Australia" (Austrálie) 2047 "Austria" (Rakousko) 2046 "Belgium" (Belgie) 2057 "Brazil" (Brazílie) 2070 "Canada" (Kanada) 2079 "Chile" (Chile) 2090 "China" (Čína) 2092 "Denmark" (Dánsko) 2115 "Finland" (Finsko) 2165 "France" (Francie) 2174 "Germany" (Německo) 2109 "India" (Indie) 2248 "Indonesia" (Indonésie) 2238 "Italy" (Itálie) 2254 "Japan" (Japonsko) 2276 "Korea" (Korea) 2304 "Malaysia" (Malajsie) 2363 "Mexico" (Mexiko) 2362 Číslo kódu 27 CZ