Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Slovaque

Медия

Медия Възпроизвеждане на снимки/ музика/видео чрез USB Можете да стартирате снимки/музика/видео файлове, записани на цифров фотоапарат или камера Sony през USB кабел или USB памет на вашия телевизор. 1 Свържете поддържано USB устройство към телевизора. 2 Натиснете HOME. 3 Натиснете /, после , за да изберете [Медия]. 4 Натиснете /, после , за да изберете [Снимки], [Музика] или [Видео]. 5 Появява се [Избор на устройство]. Натиснете /, след това , за да изберете устройство (само KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x). 6 Натиснете ///, после , за да изберете файл или папка. 7 Ако е свързано повече от едно USB устройство, натиснете червения бутон, за да изберете [Опции за възпроизвеждане], после [Избор на устройство], за да изберете съответното USB устройство (само KDL-40RD45x / 32RD43x). Опции за възпроизвеждане Натиснете червения бутон по време на изглед за миниатюри, за да покажете списъка с настройки за USB възпроизвеждане. За да настроите качеството на картината и звука за USB памет За възпроизвеждане на снимки като слайдшоу (Снимки) 1 Натиснете зеления бутон когато виждате умалени картинки, за да стартирате слайдшоу. За да настроите [Слайдшоу ефекти] и [Слайдшоу скорост], натиснете OPTIONS [Опции за възпроизвеждане]. За да спрете слайдшоу, натиснете RETURN. Забележка • Докато телевизорът използва данни от USB устройство, спазвайте следното: Не изключвайте телевизора. Не изваждайте USB кабела. Не вадете USB устройството. Данните в USB устройството може да се повредят. • Sony не носи отговорност за повреда или загуба на данни на записващия носител поради неизправност на някое от свързаните устройства или телевизора. • Файловата система на USB устройството поддържа FAT16, FAT32 и NTFS. • Името на файла и на папката може да не се показва правилно в някои случаи. • Когато свържете цифров фотоапарат Sony, настройте режима на USB свързване на фотоапарата на Auto или Mass Storage. За повече информация относно режима на USB свързване, вижте инструкциите, доставени с вашия цифров фотоапарат. • Използвайте USB памет, съвместима с класа стандарти за USB памет. • Ако избраният файл има неправилна или непълна вътрешна информация, той нняма да може да се възпроизведе. Натиснете OPTIONS по време на възпроизвеждане на мултимедия, после изберете [Картина] или [Звук]. Забележка •Натиснете ///, после , за да изберете и настроите елемент. 20 BG

USB видео формат • AVI (.avi) Видео кодек: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG Аудио кодек: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus(2ch), WMA v8, MP3 •ASF (.wmv, .asf) Видео кодек: WMV v9, Xvid, VC-1 Аудио кодек: MP3, WMA v8 • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Видео кодек: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Аудио кодек: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE- AAC •MKV (.mkv) Видео кодек: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 Аудио кодек: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM (.webm) Видео кодек: VP8 Аудио кодек: VORBIS • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Видео кодек: MPEG1, MPEG2 Аудио кодек: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0 •TS (.ts, .m2ts) Видео кодек: MPEG2, H.264, VC-1 Аудио кодек: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0 USB музикален формат •LPCM (.wav) • MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) USB фото формат • JPEG (.jpg, .jpeg) Забележка • Възпроизвеждането на горните файлови формати не е гарантирано. Домашна мрежа (само за KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Свързване към домашна мрежа Можете да се наслаждавате на разнообразно съдържание (напр. снимки / музика/видео), съхранявано на медийни сървъри, които са DLNA Certified. Функцията за домашна мрежа ви позволява да се наслаждавате на съдържание от мрежата в други стаи. Възпроизвеждане на снимки/музика/ видео 1 Натиснете бутона HOME, после изберете [Медия] [Снимки], [Музика] или [Видео] желания медиен сървър. 2 Изберете файлове или папки, които да възпроизведете от списъка. Забележка • Необходимо е сървърът да е DLNA Certified. • Файловете от мрежовото устройство трябва да бъдат в следните формати: Неподвижни изображения: JPEG Музика: MP3, линейно PCM, WMA Видео: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • В зависимост от файла възпроизвеждането може да не е възможно дори и при използване на поддържаните формати. Renderer (визуализатор) Можете да възпроизвеждате снимки, музика и видео файлове, съхранявани в мрежови устройства (например цифрови фотоапарати, мобилни телефони, персонални компютри) на телевизионния екран, управлявайки директно даденото устройство. Мрежата трябва да бъде съвместима с устройства за визуализация. Настройки на визуализатора (Renderer) Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [Настройка на домашната мрежа] [Renderer]. 21 BG BG

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38:

  Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

 • Page 39 and 40:

  Nie mogę połączyć się z Intern

 • Page 41 and 42:

  Zasilanie, karta produktu i inne Wy

 • Page 43 and 44:

  43 PL PL

 • Page 45 and 46:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 47 and 48:

  Umístění: • Venkovní prostor

 • Page 49 and 50:

  Součásti a ovládací prvky Telev

 • Page 51 and 52:

  AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného

 • Page 53 and 54:

  Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

 • Page 55 and 56:

  Sledování televize Změna stylu z

 • Page 57 and 58:

  Používání televizoru v režimu

 • Page 59 and 60:

  Volby přehrávání Stisknutím č

 • Page 61 and 62:

  Barevná teplota Nastavuje bílé b

 • Page 63 and 64:

  Automatické ladění - rozsah [Nor

 • Page 65 and 66:

  Blokovat soubory cookie jiných spo

 • Page 67 and 68:

  První den v týdnu: Nastaví jako

 • Page 69 and 70:

  Nastavení sítě (pouze pro Spojen

 • Page 71 and 72:

  Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

 • Page 73 and 74:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 75 and 76:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 77 and 78:

  Obecné Televizor se automaticky vy

 • Page 79 and 80:

  Napájení, informační list výro

 • Page 81 and 82:

  39 CZ CZ

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Zakázané použitie Televízny pri

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ak sa nedokážete pripojiť k inte

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Zoznam digit. Programov 1 V digitá

 • Page 99 and 100:

  Hudobný formát USB •LPCM (.wav)

 • Page 101 and 102:

  Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep

 • Page 103 and 104:

  Miera kombinácie Úprava hlavnej v

 • Page 105 and 106:

  Satelitný programový zámok Zablo

 • Page 107 and 108:

  Časové pásmo Umožňuje manuáln

 • Page 109 and 110:

  Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n

 • Page 111 and 112:

  Kvalita obrazu • Kompozitný AV k

 • Page 113 and 114:

  Zmena nastavenia pásma (pre odborn

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118:

  Niekedy, keď používam bezdrôtov

 • Page 119 and 120:

  Špecifikácie Systém Systém pane

 • Page 121 and 122:

  Poznámky k funkcii Digital TV •

 • Page 124 and 125:

  Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

 • Page 126 and 127:

  Szállítás • A készülék szá

 • Page 128 and 129:

  • Soha ne használjon súrolóesz

 • Page 130 and 131:

  Távvezérlő A távvezérlő alakj

 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Alkalmazások nem érhetők el Ell

 • Page 162 and 163:

  Műszaki adatok Rendszer Megjelení

 • Page 164 and 165:

  Megjegyzések a digitális tv-funkc

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175: Conectarea televizorului la interne
 • Page 176 and 177: • Pentru a utiliza reţeaua cu IP
 • Page 178 and 179: Navigarea în meniul Acasă Butonul
 • Page 180 and 181: Listă de progr. Digitale 1 Apăsa
 • Page 182 and 183: Notă • Redarea formatelor de fi
 • Page 184 and 185: Setează sunetul de la difuzor la [
 • Page 186 and 187: A doua limbă preferată Selectaţi
 • Page 188 and 189: Blocare program digital Nu permite
 • Page 190 and 191: 26 RO Oră Setează ora curentă. F
 • Page 192 and 193: Asistenţă pentru clienţi Numele
 • Page 194 and 195: Calitatea imaginii • Cablu AV com
 • Page 196 and 197: Notă • Dispozitivele care se con
 • Page 198 and 199: Informaţii suplimentare Depanare C
 • Page 200 and 201: Uneori, calitatea streamingului vid
 • Page 202 and 203: Specificaţii Sistem Tip de panou P
 • Page 204 and 205: Note privind televiziunea digitală
 • Page 206 and 207: Съдържание ВАЖНА З
 • Page 208 and 209: • На всяка цена изп
 • Page 210 and 211: Предпазни мерки Гл
 • Page 212 and 213: Части и управление
 • Page 214 and 215: RETURN • Връща към пре
 • Page 216 and 217: Свързване на телев
 • Page 218 and 219: Тип 4: Настройка на
 • Page 220 and 221: Гледане на телевиз
 • Page 222 and 223: • Поддържа се брау
 • Page 226 and 227: Списък на медийнит
 • Page 228 and 229: Формат на екрана За
 • Page 230 and 231: Настройка на сател
 • Page 232 and 233: Блокиране за Запис
 • Page 234 and 235: Лого при включване
 • Page 236 and 237: Поддръжка Име на мо
 • Page 238 and 239: Качество на картин
 • Page 240 and 241: За да промените нас
 • Page 242 and 243: Допълнителна инфор
 • Page 244 and 245: Платено съдържание
 • Page 246 and 247: Спецификации Систе
 • Page 248 and 249: Забележка за цифро
 • Page 250 and 251: Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ
 • Page 252 and 253: • Επισκευή ή επιχε
 • Page 254 and 255: Εγκατάσταση στον τ
 • Page 256 and 257: • Όταν προσαρμόζετ
 • Page 258 and 259: • Περιμένετε για λ
 • Page 260 and 261: PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ
 • Page 262 and 263: • Μετά την επιλογή
 • Page 264 and 265: Αν δεν μπορείτε να
 • Page 266 and 267: Περιήγηση στο μενο
 • Page 268 and 269: Ακρόαση ραδιοφώνου
 • Page 270 and 271: • Όταν συνδέετε μι
 • Page 272 and 273: Λειτουργία Ταινίας
 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta