Views
9 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Localizarea şi

Localizarea şi funcţiile comenzilor Unitatea principală Pentru a selecta calitatea imaginii. Consultaţi paginile afişate pentru detalii. 1 Fantă disc (localizată în spatele panoului frontal) 15 Pentru a introduce discul. 2 Butonul SRC (sursă) 14 Pentru a aprinde; pentru a schimba sursa* (radio/disc/AUX) 3 Butonul OFF 14, 15, 21 Pentru a opri/ pentru a opri sursa (apăsare), pentru a opri complet (apăsare şi ţinere). 4 Butonul CSTM (Custom) 42 Pentru a efectua funcţia desemnată (una din următoarele). Captură 35 Pentru a capta şi memora o imagine în timpul redării video/imagini, pe care să o setaţi ca imagine wallpaper. Ecran 34 Pentru a schimba ecranul de fundal EQ Imagine 35 Aspect 36 Pentru a selecta rezoluţia aspectului. EQ7 29 Pentru a selecta un tip de egalizator (Xplod/Vocal/Edge/Space/Gravity/ Custom/OFF) Zonă x zonă, 27 Pentru a activa Zonă x Zonă 5 Butonul reset, 14 6 Ecranul de afişaj/ ecranul de atingere 7 Receptor pentru telecomanda cu card 8 Butoanele VOL (volum) -/+ Pentru a regla volumul. 9 Buton (Deschidere/Închidere) 15 Pentru a deschide/închide panoul frontal/pentru a scoate discul când acesta este introdus. 10

Afişajul pe ecran Când nici o sursă nu este selectată: 1 Buton SOURCE LIST, 18, 29, 50 Pentru a deschide lista cu surse şi a schimba sursa* (Radio/Disc/AUX) 2 Buton SETUP, 40 Pentru a deschide meniul de instalare * Dacă un aparat opţional (cum ar fi un schimbător de CD sau un adaptor de interfaţă pentru iPod XA-110IP) este conectat la terminalele BUS, aparatul opţional poate fi de asemenea selectat. 3 Buton DVD SETUP, 37 Pentru a deschide meniul de instalare DVD. 4 Buton (Monitor oprit) Pentru a opri monitorul şi iluminarea butoanelor. Pentru a-l reaprinde, apăsaţi oriunde pe ecran. 5 Numele funcţiei pe butonul CSTM, 42 Indică numele funcţiei asociat în momentul respectiv cu butonul CSTM pe unitatea principală. 6 Afişajul ceasului, 46 11