Views
9 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Setările camerei din

Setările camerei din spate Puteţi vizualiza elementele de setare pe imaginea de la camera spate pentru a asista operaţiunea. 1 Apăsaţi „SETUP”, butonul „Sistem” apoi în mod repetat până când apare afişajul „Setare video Extern”. 2 Apăsaţi „Setare cameră spate”. Vor apărea elementele de setare. Schimbătorul de CD Selectarea schimbătorului 1 Apăsaţi „LIST SURSE”, apoi „Schimbător”. Numărul albumului/discului/schimbătorului 2 Apăsaţi „MOD REDARE”, apoi „Următorul schimbător” Repetaţi acest pas până apare schimbătorul dorit. Afişarea liniilor de marcaj Apăsaţi „Marcaj”. Apăsaţi „Marcaj” din nou pentru a ascunde liniile de marcaj. Inversarea imaginii Apăsaţi „Oglindire”. Va apărea o imagine inversată. Editarea liniilor 1 Apăsaţi „Editare linii”. Sărirea peste albume şi discuri Apăsaţi următoarele elemente de pe afişajul de redare. Pentru a sări Apăsaţi un album* ALBUM -/+ albume încontinuu un disc DISC -/+ ţineţi apăsat ALBUM-/+ discuri în continuu ţineţi apăsat DISC -/+ * Când este redat un MP3 2 Selectaţi linia pe care doriţi să o editaţi. Apăsaţi „Editare 1”, „Editare 2” sau „Editare 3”. corespunzând liniei de editat. 3 Editaţi linia. Pentru a mări lungimea, apăsaţi . Pentru a reduce lungimea, apăsaţi . Pentru a regla poziţia, apăsaţi sau . Pentru a reveni la setările din fabrică, apăsaţi „Resetare”. Pentru a reveni la afişajul anterior, apăsaţi . Pentru a închide meniul de instalare, apăsaţi „SETUP”. 50

Repetarea şi redarea aleatorie 1 În timpul redării, apăsaţi „MOD REDARE”, apoi apăsaţi „Repetare”, sau „Amestecare” în mod repetate până când apare opţiunea dorită. Selectaţi Repetare piesă Repetare album* 1 pentru a reda piesa curentă în continuu albumul curent în continuu Repetare Disc discul curent în continuu Amestecare Piesele din albumul curent în album* 1 ordine aleatorie piesele de pe discul curent în Amestecare Disc ordine aleatorie Amestecare piesele din schimbătorul schimbător curent în ordine aleatorie piesele din toate Amestecare schimbătoarele în ordine toate* 2 aleatorie * 1 Când este redat un MP3 * 2 Când sunt conectate două sau mai mult schimbătoare CD Pentru a reveni la modul de redare normal, alegeţi „OPRIT”. Potenţiometru de comandă rotativ RM-X4 Ataşarea etichetei Ataşaţi eticheta în funcţie de cum montaţi manşa rotativă (potenţiometrul rotativ). Următoarele comenzi de pe manşa rotativă necesită o utilizare diferită faţă de cele de pe unitate. • Comanda PRESETARE/DISC Aceeaşi ca şi ALBUM-/+ de pe afişaj sau / de pe telecomanda cu card (apăsaţi şi rotiţi). • Comanda VOL (Volum) Aceeaşi ca şi -/+ de pe unitatea centrală sau de pe telecomanda cu card (rotiţi). • Comanda CAUTARE/AMS Aceeaşi ca şi / sau / de pe afişaj sau de pe telecomanda cu card (rotiţi, sau rotiţi şi ţineţi). • Buton DSPL Acelaşi ca şi de pe telecomanda cu card (apăsaţi). Schimbarea direcţiei de funcţionare Direcţia de funcţionare a comenzilor este setată din fabrică aşa cum se arată mai jos. Pentru a mări Pentru a reduce Dacă este nevoie să montaţi potenţiometrul rotativ pe partea dreaptă a volanului, puteţi inversa direcţia de funcţionare. 1 În timp ce apăsaţi comanda VOL, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul . Locaţia comenzilor Butoanele corespunzătoare de pe manşa rotativă de control au aceleaşi funcţii ca şi cele de pe afişaj, de pe telecomanda cu card sau de pe unitatea centrală. 51