Views
9 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Setările limbii pentru

Setările limbii pentru afişaj sau soundtrack Selectaţi „DVD SETUP” → „Language setting” („Setare limbă”) → elementul dorit → opţiunea dorită. Pentru detalii asupra acestei proceduri, consultaţi „Operaţiuni de bază în setarea DVD” de la pagina 37. Articol Meniu Audio Subtitrare Scop Schimbarea limbii meniului de pe disc. Schimbarea limbii soundtrack-ului Schimbarea limbii subtitrării înregistrate pe disc Setări audio/vizuale Selectaţi „DVD SETUP” → „Setare A/V” → elementul dorit → opţiunea dorită. Pentru detalii asupra acestei proceduri, consultaţi „Operaţiuni de bază ale instalării DVD” la pagina 37. „●” indică setarea din fabrică. Element Opţiune Scop Audio DRC * Standard (●) Selectarea setării standard Clarifică sunetul când volumul este scăzut. Interval larg Numai pentru DVD conform cu Audio DRC Obţinerea efectului live Ieşire 5.1ch Schimbă metoda ieşirii surselor pe canale 5.1 Tip monitor Selectează o rezoluţie pentru monitorul conectat (Şi rezoluţia ecranului acestei unităţi se schimbă) 5.1 ch (●) Ieşirea pe canale 5.1 Micşorare Micşorarea la 2 canale 16:9 (●) Afişarea unei imagini largi. Potrivit pentru conectarea unui monitor cu ecran mare sau a unui monitor cu funcţie de mod larg 4:3 Plic de scrisoare Afişarea unei imagini largi cu benzi în părţile de sus şi de jos. 4:3 Panoramă Afişarea unei imagini largi pe tot ecranul. * Exclusiv DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în modul VR. Notă În funcţie de disc, „4:3 Plic de scrisoare” poate fi selectat automat în loc de „4:3 Panoramă” şi invers. 38

Setările controlului parental * Selectaţi „DVD SETUP” → „Control Parental” → elementul dorit → opţiunea dorită. Pentru detalii asupra acestei proceduri, consultaţi „Operaţiunile de bază ale instalării DVD” de la pagina 37. Urmaţi informaţiile de la paginile respective pentru detalii Articol Blocare/Deblocare(pag.23) Nivelul de evaluare (pag. 24) Selectarea zonei (pag. 24) Scop Blocarea/Deblocarea unui disc. Setarea nivelului de restricţie în funcţie de zona selectată. Setarea standardului de restricţie pe zone. * Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în modul VR Setările modului de redare Selectaţi „DVD SETUP” →”Mod redare” → elementul dorit →alegerea dorită. Pentru detalii asupra acestei proceduri, consultaţi „Operaţiuni de bază ale instalării DVD” de la pagina 37. Urmaţi informaţiile de la paginile respective pentru detalii. (●) indică setarea din fabrică. Element Opţiune Scop Reluare Multi Disc PORNIT (●) Memorarea setărilor de reluare pentru până la 5 discuri Redare listă Numai pentru DVD-R/ DVD-R DL/DVD-RW în mod VR). Căutare directă (pag. 25) OPRIT Original (●) Listă Titlu Nememorarea setărilor în memorie. Redarea este posibilă numai cu discul în unitate. Redarea titlurilor înregistrate original. Redarea unei liste compuse. Căutarea unui titlu Stabileşte elementele căutate în cadrul unei căutări directe Capitol (●) Căutarea unui capitol Notă Dacă se aplică controlul parental, reluarea redării nu va funcţiona. În acest caz, redarea va începe de la începutul discului, când acesta este introdus. Resetarea tuturor setărilor Toate setările (cu excepţia setării controlului parental) din instalarea DVD pot fi resetate. Selectaţi „DVD SETUP” → „Resetare DVD SETUP” → Resetare toate setările” → „Da”. Pentru detalii asupra acestei proceduri, consultaţi „Operaţiuni de bază ale setării DVD”, de la pagina 37. Notă Nu opriţi unitatea în timpul resetării, întrucât este nevoie de câteva secunde pentru ca aceasta să se finalizeze. 39