Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n114 N Pentru a reda suporturi Blu-ray 3D Disc Este posibil ca unele funcţii și opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dvs. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs. Pentru modelele cu unitate Blu-ray Disc, puteţi să redaţi suporturi Blu-ray 3D Disc și să vizualizaţi imagini 3D pe un afișaj compatibil 3D, cum ar fi un televizor 3D, prin conectarea afișajului la computer sau la staţia de andocare cu un cablu HDMI. ! Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile din manualele livrate împreună cu computerul VAIO când vizualizaţi imagini 3D. Asiguraţi-vă că, atunci când vizualizaţi imagini 3D, utilizaţi ochelarii 3D specificaţi de producătorul televizorului. ✍ Consultaţi manualul livrat cu televizorul 3D pentru informaţii detaliate despre funcţia 3D. 1 Conectaţi staţia de andocare furnizată sau opţională la computer (pagina 102). 2 Urmaţi pașii din secţiunea Pentru conectarea unui televizor la computer (pagina 112) pentru conectarea televizorului 3D la computer sau la staţia de andocare cu un cablu HDMI și setaţi sistemul de configurare a televizorului. 3 Apăsaţi pe tastele Fn+F7 și faceţi clic pe Settings. 4 Selectaţi External Display mode și modificaţi setările pentru a afișa imagini numai pe afișajul extern (pagina 131). 5 Faceţi clic pe Start, Toate programele, CyberLink PowerDVD BD, apoi pe CyberLink PowerDVD BD. 6 Faceţi clic pe din colţul din dreapta jos al ferestrei PowerDVD BD, activaţi funcţia 3D și faceţi clic pe Auto Detect. ✍ Puteţi schimba rezoluţia ecranului computerului. Faceţi clic pe de meniu pentru schimbarea rezoluţiei ecranului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul Ajutor inclus în PowerDVD BD. 7 Inseraţi suporturi Blu-ray 3D Disc în unitatea de disc optic. din colţul din dreapta jos al ferestrei PowerDVD BD și pe elementul

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n115 N Pentru conectarea unui dispozitiv de ieșire a sunetului digital de înaltă calitate între computer și un televizor Puteţi conecta un receptor home theater de înaltă calitate sau alte dispozitive de decodare a sunetului surround între computer și un televizor, printr-o conexiune HDMI. ! Înainte de conectarea dispozitivului la computer, verificaţi dacă a fost configurată conexiunea HDMI între televizor și receptorul home theater sau decodorul de sunet surround. Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul pentru ieșirea de sunet. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 196). 1 Porniţi televizorul și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI. 2 Porniţi receptorul home theater sau decodorul de sunet surround și setaţi semnalul de intrare la semnal de intrare HDMI. 3 Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI la portul de intrare HDMI de pe receptorul home theater sau de pe decodorul de sunet surround, iar celălalt capăt la portul de ieșire HDMI de pe computer sau de pe staţia de andocare. ✍ Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat cu ajutorul computerului. Consultaţi De ce nu se afișează pe ecran un fișier video? (pagina 186) pentru informaţii suplimentare. Cu conexiunea HDMI, volumul poate fi reglat numai de la dispozitivul audio conectat. Computerul nu poate comanda volumul de ieșire al dispozitivelor conectate.