Views
5 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Mărci comerciale > n202

Mărci comerciale > n202 N Sigla SD este marcă comercială. Sigla SDHC este marcă comercială. Sigla SDXC este marcă comercială. Marca ExpressCard și siglele sale sunt deţinute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se efectuează sub licenţă. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparţin respectivilor proprietari. HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® este marcă comercială a SanDisk Corporation. „PlaceEngine” este marcă comercială înregistrată a Koozyt, Inc. Marca „PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. și este licenţiată de Koozyt, Inc. „AVCHD” este o marcă comercială a Panasonic Corporation și Sony Corporation. Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. În manual nu sunt specificate marcajele sau ®. Caracteristicile și specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale respectivilor proprietari. Este posibil ca nu toate software-urile listate mai sus să se livreze împreună cu modelul dvs.

Notă > n203 N Notă © 2011 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate. Acest manual și aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris. Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informaţii, conţinute de prezentul și prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi responsabilă în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest manual sau cu folosirea acestuia. În manual nu sunt specificate marcajele sau ®. Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment, fără notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat. Sony Corporation nu își asumă răspunderea și nu va compensa pierderile de înregistrări de pe computerul dvs., medii de înregistrare externe sau dispozitivele de înregistrare și nicio altă pierdere relevantă, inclusiv neefectuarea de înregistrări cauzată de o defecţiune a computerului dvs. sau situaţia în care conţinutul unei înregistrări este pierdut sau deteriorat ca urmare a unei defecţiuni sau reparaţii a computerului dvs. Sony Corporation nu va restabili, recupera sau replica în niciun caz conţinutul înregistrat în computerul dvs., pe medii de înregistrare externe sau pe dispozitive de înregistrare.

 • Page 1 and 2:

  N Ghid de utilizare Calculator pers

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Măsuri de siguranţă ......

 • Page 5 and 6:

  Înainte de utilizare > Găsirea de

 • Page 7 and 8:

  Înainte de utilizare > Găsirea de

 • Page 9 and 10:

  Înainte de utilizare > Consideraţ

 • Page 11 and 12:

  Noţiuni de bază > Localizarea com

 • Page 13 and 14:

  Noţiuni de bază > Localizarea com

 • Page 15 and 16:

  Noţiuni de bază > Localizarea com

 • Page 17 and 18:

  Noţiuni de bază > Localizarea com

 • Page 19 and 20:

  Noţiuni de bază > Conectarea la o

 • Page 21 and 22:

  Noţiuni de bază > Utilizarea bate

 • Page 23 and 24:

  Noţiuni de bază > Utilizarea bate

 • Page 25 and 26:

  Noţiuni de bază > Utilizarea bate

 • Page 27 and 28:

  Noţiuni de bază > Utilizarea bate

 • Page 29 and 30:

  Noţiuni de bază > Închiderea în

 • Page 31 and 32:

  Noţiuni de bază > Utilizarea modu

 • Page 33 and 34:

  Noţiuni de bază > Menţinerea com

 • Page 35 and 36:

  Noţiuni de bază > Menţinerea com

 • Page 37 and 38:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 39 and 40:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 41 and 42:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 43 and 44:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 45 and 46:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 47 and 48:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 49 and 50:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 51 and 52:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 53 and 54:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 55 and 56:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 57 and 58:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 59 and 60:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 61 and 62:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 63 and 64:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 65 and 66:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 67 and 68:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 69 and 70:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 71 and 72:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 73 and 74:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 75 and 76:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 77 and 78:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 79 and 80:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 81 and 82:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 83 and 84:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 85 and 86:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 87 and 88:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 89 and 90:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 91 and 92:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 93 and 94:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 95 and 96:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 97 and 98:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 99 and 100:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 101 and 102:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 103 and 104:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 105 and 106:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 107 and 108:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 109 and 110:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 111 and 112:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 113 and 114:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 115 and 116:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 117 and 118:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 119 and 120:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 121 and 122:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 123 and 124:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 125 and 126:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 127 and 128:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 129 and 130:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 131 and 132:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 133 and 134:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 135 and 136:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 137 and 138:

  Măsuri de siguranţă > n137 N Mă

 • Page 139 and 140:

  Măsuri de siguranţă > Informaţi

 • Page 141 and 142:

  Măsuri de siguranţă > Manipulare

 • Page 143 and 144:

  Măsuri de siguranţă > Manipulare

 • Page 145 and 146:

  Măsuri de siguranţă > Manipulare

 • Page 147 and 148:

  Măsuri de siguranţă > Utilizarea

 • Page 149 and 150:

  Măsuri de siguranţă > Manipulare

 • Page 151 and 152: Măsuri de siguranţă > Utilizarea
 • Page 153 and 154: Depanarea > n153 N ❑ Difuzoarele
 • Page 155 and 156: Depanarea > Funcţionarea computeru
 • Page 157 and 158: Depanarea > Funcţionarea computeru
 • Page 159 and 160: Depanarea > Funcţionarea computeru
 • Page 161 and 162: Depanarea > Actualizarea/securitate
 • Page 163 and 164: Depanarea > Recuperarea/Medii de st
 • Page 165 and 166: Depanarea > Partiţia n165 N Parti
 • Page 167 and 168: Depanarea > Bateria n167 N Computer
 • Page 169 and 170: Depanarea > Camera încorporată n1
 • Page 171 and 172: Depanarea > Reţea (LAN/LAN fără
 • Page 173 and 174: Depanarea > Reţea (LAN/LAN fără
 • Page 175 and 176: Depanarea > Tehnologia BLUETOOTH n1
 • Page 177 and 178: Depanarea > Tehnologia BLUETOOTH n1
 • Page 179 and 180: Depanarea > Discurile optice n179 N
 • Page 181 and 182: Depanarea > Discurile optice n181 N
 • Page 183 and 184: Depanarea > Afișajul n183 N Afișa
 • Page 185 and 186: Depanarea > Afișajul n185 N Ce ar
 • Page 187 and 188: Depanarea > Afișajul n187 N De ce
 • Page 189 and 190: Depanarea > Imprimarea n189 N Impri
 • Page 191 and 192: Depanarea > Difuzoarele n191 N Difu
 • Page 193 and 194: Depanarea > Dispozitivul touch pad
 • Page 195 and 196: Depanarea > Dischetele n195 N Disch
 • Page 197 and 198: Depanarea > Audio/Video n197 N Ce a
 • Page 199 and 200: Depanarea > Dispozitivele periferic
 • Page 201: Mărci comerciale > n201 N Mărci c