Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Roumain

Depanarea >

Depanarea > Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor n162 N Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor Cum pot crea Medii de stocare pentru recuperarea datelor? Aveţi posibilitatea să creaţi Medii de stocare pentru recuperarea datelor utilizând VAIO Care (pagina 35). Suporturile se utilizează pentru a restabili sistemul computerului la setările implicite din fabrică. ! Dacă nu este furnizată o staţie de andocare împreună cu computerul, trebuie să conectaţi o unitate de disc optic externă (nu este furnizată). Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare pentru informaţii suplimentare. Cum pot restaura sistemul computerului la setările implicite din fabricaţie? Există două modalităţi de a recupera sistemul computerului: de pe Medii de stocare pentru recuperarea datelor și din zona de recuperare. Consultaţi Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare pentru informaţii suplimentare. Cum pot reinstala software-ul și driverele originale? Aveţi posibilitatea să restabiliţi software-ul și driverele preinstalate utilizând VAIO Care (pagina 35). Pentru mai multe informaţii, consultaţi fișierul de ajutor inclus în VAIO Care. Cum verific volumul zonei de recuperare? Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea sistemului. Pentru a verifica volumul zonei de recuperare, urmaţi acești pași: 1 Faceţi clic pe Start, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Computer, apoi selectaţi Gestionare. 2 Faceţi clic pe Gestionare disc, sub Stocare, în panoul din partea stângă. Volumul zonei de recuperare și volumul total al unităţii C se afișează pe rândul Disc 0 din panoul central.

Depanarea > Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor n163 N Cum reduc volumul zonei de recuperare? Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea sistemului. În cazul în care computerul este dotat cu o unitate cu dispozitive semiconductoare, probabil că veţi dori micșorarea zonei de recuperare prin eliminarea acestor date. 1 Dacă vă recuperaţi computerul de pe un Medii de stocare pentru recuperarea datelor (discuri optice) pentru modelul fără staţie de andocare, conectaţi o unitate de disc optic externă (nu este furnizată) la computer și la o sursă de alimentare de c.a. 2 Inseraţi discul în unitatea de disc optic sau conectaţi unitatea flash USB (nu este furnizată) la portul USB în timp ce computerul este în modul Normal. ! Utilizaţi Medii de stocare pentru recuperarea datelor create la livrarea computerului dvs. Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 135). 3 Opriţi computerul și porniţi-l din nou. ✍ Dacă utilizaţi staţia de andocare, unitatea de disc optic externă sau unitatea flash USB, apăsaţi de mai multe ori pe tasta F11 până când dispare sigla VAIO. Totuși, când opţiunea Fast BIOS Startup Settings din VAIO Control Center este activată, sigla VAIO nu apare. Dezactivaţi setările din VAIO Control Center (pagina 160). 4 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Ajutor VAIO Care (VAIO Care Rescue) și apăsaţi pe tasta Enter. 5 Faceţi clic pe Instrumente (Tools) și Pornire expert recuperare complexă (Start advanced recovery wizard). ✍ La afișarea mesajului Trebuie să vă recuperaţi datele? (Do you need to rescue data?), efectuaţi o copie de rezervă a datelor, dacă este cazul.