Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Brug af eksterne enheder

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n122 N ✍ Du kan få oplysninger om tv-apparatets installation og brug i den brugervejledning, der følger med tv'et. HDMI-kablet kan overføre både video- og lydsignaler.

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n123 N Sådan forbinder du en high-quality digital lydoutputenhed imellem computer og tv Du kan tilslutte en high-quality hjemmebiografmodtager eller en anden surround sound dekoderenhed imellem din computer og tv ved hjælp af en HDMI-forbindelse. ! Før du slutter enheden til computeren, skal du sørge for at HDMI-forbindelsen imellem tv og hjemmebiografmodtageren eller surround sound dekoderenheden er sat op først. For at høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde en detaljeret vejledning i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 212). Når du bruger computerens HDMI-udgangsport, skal du vælge SPEED- eller AUTO-tilstand med kontakten til driftstilstandsvælgeren. Se Valg af driftstilstand (side 133) om tilstandsvalg. 1 Tænd for tv'et og indstil dets indgang til HDMI-indgang. 2 Tænd for hjemmebiografens modtager eller surround sound dekoderenheden og indstil indgang til HDMI-indgang. 3 Sæt den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-indgangsporten på hjemmebiografens modtager eller surround sound dekoderenhed og den anden ende til HDMI-udgangsporten på computeren. ✍ Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med din computer. Du kan finde yderligere oplysninger i Hvorfor kan skærmen ikke vise en video? (side 202). Med HDMI-forbindelsen kan lydstyrken kun justeres med den tilsluttede lydenhed. Din computer kan ikke styre output-lydstyrken på nogen, tilsluttede enheder.