Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Indbygget

Fejlfinding > Indbygget kamera n184 N Indbygget kamera Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgervinduet? ❑ ❑ ❑ Det indbyggede kamera kan kun bruges i ét program ad gangen. Luk det aktuelle program, før der åbnes et andet. Der kan være lidt billedstøj, f.eks. vandrette striber, i motivsøgeren, når du betragter et objekt i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren. Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet? ❑ ❑ ❑ Billeder, der er optaget i lys fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset. En mørk del af det optagede billede kan vises som billedstøj. Hvis beskyttelsesdækslet til objektivet er snavset, bliver billedet ikke skarpt. Rengør dækslet. Se Indbygget kamera (side 157). Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen? ❑ ❑ ❑ Effektindstillingerne i den anvendte software kan være årsag til, at der er udeladt billeder. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til softwaren. Der er muligvis flere åbne programmer, end computeren kan håndtere. Luk de programmer, som du ikke bruger i øjeblikket. Strømstyringsfunktionen på computeren er muligvis blevet aktiveret. Kontroller CPU-ydeevnen.

Fejlfinding > Indbygget kamera n185 N Hvad skal jeg gøre, mens der mangler enkeltbilleder i videoer, der afspilles, når computeren kører på batteristrøm? Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Sæt computeren i stikkontakten. Hvad skal jeg gøre, hvis de billeder, der er optaget, flimrer? Problemet opstår, når du bruger kameraet i lysstofbelysning. Det skyldes uoverensstemmelser mellem lyskildens outputfrekvens og lukkerhastigheden. Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre kameraets retning eller billedernes lysstyrke. I nogle programmer kan du eliminere billedflimmer ved at angive en værdi for en af kameraegenskaberne (f.eks. lyskilde, flimren osv.). Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera i nogle få sekunder? Videosignalet kan blive afbrudt i nogle få sekunder, hvis: ❑ der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten. ❑ belastningen af CPU'en øges. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvad skal jeg gøre, hvis computeren bliver ustabil, når den skifter til en strømbesparelsestilstand, mens det indbyggede kamera bruges? Hvis computeren automatisk skifter til slumre- eller dvaletilstand, skal du ændre den relevante indstilling for strømbesparelsestilstand. Du kan se, hvordan du ændrer indstillingen, i Brug af Strømbesparelsestilstand (side 29).