Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Varemærker > n218 N

Varemærker > n218 N SD-logoet er et varemærke. SDHC-logoet er et varemærke. SDXC-logoet er et varemærke. ExpressCard-ordmærket og -logoer ejes af PCMCIA, og disse mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker ejet af HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation. , "XMB", og "xross media bar" er varemærker tilhørende Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. "PlaceEngine" er et registreret varemærke tilhørende Koozyt, Inc. "PlaceEngine" blevet udviklet af Sony Computer Science Laboratories, Inc. og er givet i licens til Koozyt, Inc. "TransferJet" og "TransferJet"-logoet er varemærker ejet af Sony Corporation. "AVCHD" er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation. Alle andre navne på systemer, produkter og tjenester er varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne og ® ikke specificeret. Funktioner og specifikationer kan ændres uden varsel. Alle andre varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Det er muligt at noget af det overfor nævnte software ikke leveres med din model.

Juridisk meddelelse > n219 N Juridisk meddelelse © 2010 Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning og den software, der beskrives i den, må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, oversættes eller reduceres til et maskinlæsbart format uden forudgående skriftlig tilladelse. Sony Corporation giver ingen garanti angående denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri, og frasiger sig hermed udtrykkeligt alle stiltiende garantier vedrørende vejledningens, softwarens eller disse andre informationers salgbarhed. Sony Corporation kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for hændelige skader, følgeskader eller særlige skader, der opstår på grund af, i forbindelse med eller som følge af brugen af denne vejledning, softwaren eller andre informationer, der er indeholdt heri, uanset om ansvaret gøres gældende på grundlag af civil søgsmålsgrund, kontraktbrug eller på et andet grundlag. I denne vejledning er mærkerne og ® ikke specificeret. Sony Corporation forbeholder sig ret til at foretage ændringer af denne vejledning eller de oplysninger, den indeholder, på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel. Den software, der beskrives i denne vejledning, er underlagt vilkårene i en selvstændig brugerlicensaftale. Sony Corporation er ikke ansvarlig for og vil ikke yde erstatning for tabte optagelser på computeren, eksterne optagemedie eller optageenhed eller noget relevant tab, herunder når optagelser ikke finder sted herunder pga. fejl ved computeren eller når indholdet af en optagelse går tabt som følge af fejl ved computer eller reparationer, der foretages på computeren. Sony Corporation vil ikke under nogen omstændigheder gendanne, genoprette eller replikere indhold optaget til computeren, eksterne optagemedier eller optageenheder.

 • Page 1 and 2:

  N Brugervejledning Personlig comput

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Opgradering af VAIO-computere

 • Page 5 and 6:

  Inden computeren tages i brug > Fle

 • Page 7 and 8:

  Inden computeren tages i brug > Fle

 • Page 9 and 10:

  Inden computeren tages i brug > Erg

 • Page 11 and 12:

  Kom godt i gang > Placering af betj

 • Page 13 and 14:

  Kom godt i gang > Placering af betj

 • Page 15 and 16:

  Kom godt i gang > Placering af betj

 • Page 17 and 18:

  Kom godt i gang > Om indikatorlampe

 • Page 19 and 20:

  Kom godt i gang > Tilslutning af st

 • Page 21 and 22:

  Kom godt i gang > Brug af batteriet

 • Page 23 and 24:

  Kom godt i gang > Brug af batteriet

 • Page 25 and 26:

  Kom godt i gang > Brug af batteriet

 • Page 27 and 28:

  Kom godt i gang > Brug af batteriet

 • Page 29 and 30:

  Kom godt i gang > Brug af Strømbes

 • Page 31 and 32:

  Kom godt i gang > Sådam holder du

 • Page 33 and 34:

  Kom godt i gang > Sådam holder du

 • Page 35 and 36:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af t

 • Page 37 and 38:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af t

 • Page 39 and 40:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af s

 • Page 41 and 42:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af d

 • Page 43 and 44:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af d

 • Page 45 and 46:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af d

 • Page 47 and 48:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af d

 • Page 49 and 50:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af "

 • Page 51 and 52:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af "

 • Page 53 and 54:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af "

 • Page 55 and 56:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af "

 • Page 57 and 58:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af a

 • Page 59 and 60:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af a

 • Page 61 and 62:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af a

 • Page 63 and 64:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af a

 • Page 65 and 66:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af n

 • Page 67 and 68:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af t

 • Page 69 and 70:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af t

 • Page 71 and 72:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af t

 • Page 73 and 74:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af t

 • Page 75 and 76:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af B

 • Page 77 and 78:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af B

 • Page 79 and 80:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af B

 • Page 81 and 82:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af g

 • Page 83 and 84:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af g

 • Page 85 and 86:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af g

 • Page 87 and 88:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af g

 • Page 89 and 90:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af T

 • Page 91 and 92:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af T

 • Page 93 and 94:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af T

 • Page 95 and 96:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af T

 • Page 97 and 98:

  Brug af VAIO-computeren > Brug af T

 • Page 99 and 100:

  Brug af eksterne enheder > Brug af

 • Page 101 and 102:

  Brug af eksterne enheder > Brug af

 • Page 103 and 104:

  Brug af eksterne enheder > Brug af

 • Page 105 and 106:

  Brug af eksterne enheder > Brug af

 • Page 107 and 108:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 109 and 110:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 111 and 112:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 113 and 114:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 115 and 116:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 117 and 118:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 119 and 120:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 121 and 122:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 123 and 124:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 125 and 126:

  Brug af eksterne enheder > Brug af

 • Page 127 and 128:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 129 and 130:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 131 and 132:

  Brug af eksterne enheder > Tilslutn

 • Page 133 and 134:

  Tilpasning af din VAIO-computer > V

 • Page 135 and 136:

  Tilpasning af din VAIO-computer > V

 • Page 137 and 138:

  Tilpasning af din VAIO-computer > I

 • Page 139 and 140:

  Tilpasning af din VAIO-computer > I

 • Page 141 and 142:

  Tilpasning af din VAIO-computer > I

 • Page 143 and 144:

  Tilpasning af din VAIO-computer > B

 • Page 145 and 146:

  Tilpasning af din VAIO-computer > B

 • Page 147 and 148:

  Opgradering af VAIO-computeren > n1

 • Page 149 and 150:

  Opgradering af VAIO-computeren > Ti

 • Page 151 and 152:

  Opgradering af VAIO-computeren > Ti

 • Page 153 and 154:

  Opgradering af VAIO-computeren > Ti

 • Page 155 and 156:

  Sikkerhedsforanstaltninger > Sikker

 • Page 157 and 158:

  Sikkerhedsforanstaltninger > Oplysn

 • Page 159 and 160:

  Sikkerhedsforanstaltninger > Brug a

 • Page 161 and 162:

  Sikkerhedsforanstaltninger > Brug a

 • Page 163 and 164:

  Sikkerhedsforanstaltninger > Brug a

 • Page 165 and 166:

  Sikkerhedsforanstaltninger > Håndt

 • Page 167 and 168: Sikkerhedsforanstaltninger > Brug a
 • Page 169 and 170: Fejlfinding > n169 N Fejlfinding I
 • Page 171 and 172: Fejlfinding > Betjening af computer
 • Page 173 and 174: Fejlfinding > Betjening af computer
 • Page 175 and 176: Fejlfinding > Betjening af computer
 • Page 177 and 178: Fejlfinding > Systemopdatering/-sik
 • Page 179 and 180: Fejlfinding > Gendannelse n179 N Hv
 • Page 181 and 182: Fejlfinding > Batteri n181 N Batter
 • Page 183 and 184: Fejlfinding > Batteri n183 N Hvad s
 • Page 185 and 186: Fejlfinding > Indbygget kamera n185
 • Page 187 and 188: Fejlfinding > Netværk (LAN/Trådl
 • Page 189 and 190: Fejlfinding > Netværk (LAN/Trådl
 • Page 191 and 192: Fejlfinding > Bluetooth-teknologi n
 • Page 193 and 194: Fejlfinding > Bluetooth-teknologi n
 • Page 195 and 196: Fejlfinding > Optiske diske n195 N
 • Page 197 and 198: Fejlfinding > Optiske diske n197 N
 • Page 199 and 200: Fejlfinding > Optiske diske n199 N
 • Page 201 and 202: Fejlfinding > Skærm n201 N Hvad sk
 • Page 203 and 204: Fejlfinding > Skærm n203 N Hvordan
 • Page 205 and 206: Fejlfinding > Mikrofon n205 N Mikro
 • Page 207 and 208: Fejlfinding > Højttalere n207 N Hv
 • Page 209 and 210: Fejlfinding > Tastatur n209 N Tasta
 • Page 211 and 212: Fejlfinding > Lyd/video n211 N Lyd/
 • Page 213 and 214: Fejlfinding > Lyd/video n213 N Hvad
 • Page 215 and 216: Fejlfinding > Eksterne enheder n215
 • Page 217: Varemærker > n217 N Varemærker SO