Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang > Brug

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 22 N 4 Skub batteriet ned i rummet, indtil der lyder et klik. 5 Skub batteriknappen LOCK indad, så batteriet sidder fast i computeren.

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 23 N Sådan fjerner du batteriet ! Du vil miste alle data, der ikke er gemt, hvis du fjerner batteriet mens computeren er tændt og ikke tilsluttet vekselstrømsadapteren. 1 Sluk computeren, og slå LCD-skærmen ned. 2 Skub knappen LOCK til batterilåsen (1) udad. 3 Skub batterilåsen RELEASE (2) udad og hold den i denne position, mens du sætter fingerspidsen ind under tappen (3) på batteriet og løft batteriet i pilens retning. Skub derefter batteriet væk fra computeren. ! Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det kraftigt at du kun bruger originale genopladelige Sony-batterier og vekselstrømsadaptere, der opfylder den standard for kvalitetssikring, der leveres af Sony til VAIO-computeren. Nogle VAIO-computere fungerer muligvis kun med et originalt Sony-batteri.