Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Ukládání obrazů na

Ukládání obrazů na externí zařízení médií Vytvoření disku ve standardním rozlišení (STD) pomocí vypalovačky Připojte videokameru k vypalovačce pomocí AV-kabelu (prodává se zvlášť). Snímky přehrávané na videokameře je možné zkopírovat na disk nebo videokazetu. Poznámky Při použití této funkce připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru (s. 11). Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný s připojeným zařízením. Kopírovat nelze na rekordéry připojené kabelem HDMI. Vzhledem k tomu, že kopírování spočívá v přenosu analogových dat, může se zhoršit kvalita obrazu. Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou kopírovány ve standardním rozlišení (STD). Když připojujete monofonní zařízení, zapojte žlutý konektor AV-kabelu (prodává se zvlášť) ke vstupnímu videokonektoru a bílý (levý kanál) nebo červený (pravý kanál) konektor ke vstupnímu audiokonektoru na zařízení. 1 Vložte záznamové médium 3 do záznamového zařízení (rekordér disků atd.). Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem vstupu, vyberte příslušný vstup. 4 2 Připojte videokameru k nahrávacímu zařízení pomocí AV-kabelu (prodává se zvlášť). 26 CZ AV-kabel (prodává se zvlášť) Červená Bílá Žlutá Směr přenosu Připojte videokameru ke vstupním konektorům záznamového zařízení. Zahajte přehrávání na videokameře a nahrajte obraz na záznamovém zařízení. Po dokončení přepisu zastavte záznamové zařízení a teprve poté videokameru. Kopírování informací o datu a čase: [Datový kód] (s. 30) Použití zařízení s obrazovkou 4:3: [Typ televizoru] (s. 30)

Ukládání obrazů na externí zařízení médií s kvalitou obrazu ve vysokém rozlišení (HD) Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 Adaptérový kabel USB VMC-UAM2 (prodává se zvlášť) Videoklipy a fotografie lze ukládat na externí zařízení médií (velkokapacitní paměťové zařízení USB), jako je externí pevný disk. Následující funkce jsou k dispozici po uložení snímků na externí zařízení médií. Videokameru je možné připojit k externímu zařízení médií a přehrávat snímky uložené na externím zařízení médií. Externí zařízení médií lze připojit k počítači a importovat snímky do počítače pomocí softwaru „PlayMemories Home“ (s. 25). Poznámky Pro tuto operaci je nutno použít adaptérový kabel USB VMC-UAM2 (prodává se zvlášť). Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel ke konektoru DC IN videokamery a do síťové zásuvky. Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný s externím zařízením médií. 1 Připojte externí zařízení médií k videokameře pomocí adaptérového kabelu USB (prodává se zvlášť). 2 Klepněte na [Kopírovat.] na obrazovce videokamery. Videoklipy a fotografie, které jsou uloženy na záznamovém médiu a které dosud nebyly uloženy na externí zařízení médií, mohou být v této době uloženy na připojené zařízení médií. Tato operace je k dispozici pouze v případě, že jsou ve videokameře k dispozici nově nahrané obrazy. Chcete-li odpojit externí zařízení médií, klepněte na , když je videokamera v pohotovostním režimu přehrávání (zobrazuje se buď Prohlížení události nebo Index událostí). Ukládání obrazů na externí zařízení médií 27 CZ