Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen päivittäminen > Muistin lisääminen ja poistaminen n138 N ❑ ❑ ❑ ❑ Suojaa muistimoduuli sähköstaattista purkausta vastaan käyttämällä moduulin mukana tulevaa erityistä suojapussia tai käärimällä se alumiinifolioon. Nesteen tai vieraiden aineiden tai esineiden joutuminen muistimoduulipaikkoihin tai tietokoneen muihin sisäosiin vaurioittaa tietokonetta, eivätkä tästä johtuvat korjaukset kuulu takuun piiriin. Älä laita muistimoduulia paikkaan, jossa se voi altistua: ❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle ❑ suoralle auringonvalolle ❑ pölylle ❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille ❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti ❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille ❑ suurelle kosteudelle Käsittele muistiyksikköä varovasti. Jotta välttäisit käsien ja sormien vahingoittumisen, älä koske tietokoneen sisällä olevia komponenttien ja piirilevyjen reunoja.

VAIO-tietokoneen päivittäminen > Muistin lisääminen ja poistaminen n139 N Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen Muistimoduulin vaihtaminen tai lisääminen 1 Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet. 2 Odota noin tunti, kunnes tietokone on jäähtynyt. 3 Ruuvaa kaksi ruuvia (1) irti, vedä pohjan suojusta nuolen (2) suuntaan ja irrota suojus. ! Varo, ettet hävitä irrotettuja ruuveja. 4 Pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä. 5 Irrota akku (sivu 24).